Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat."

Transkript

1 Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl i klubhuset Konstituering: Valg af formand Valg af næstformand. Valg af kasserer. Valg af sekretær. Dagsorden: Konstituering blev: TROELS blev valgt som formand for foreningen RUB, men kan ikke være ansvarlig for grupperne og ikke tovholder. MOGENS blev valgt som næstformand i foreningen RUB. Tom blev valgt som kasserer og han har en god bogholder Jette Henriksen hjemme. Lis, Lis og Ingelise vil gerne sætte Tom og Jette ind i regnskabet. Ingelise har gjort op indtil 1. April 2012 Lis lukker brugskontoen for udviklingsteam. Charlotte valgt til sekretær. 1. Forslag til projektgrupper: Møllen. Arkivet. Røsnæs Havn. Naturrum/vandrestier. Byforskønnelse. Kultur. Røsnæs Fyr Rock på spidsen Andre?? Forslag til projektgrupper Der er mange handleplaner i drejebogen, der ligger passive hen fx Bosætning, forsamlingshus og det kan være, at foreningen tager nogle af disse handleplaner op igen en gang ud i fremtiden. 1

2 Økonomi Retningslinjer for alle grupper- en skabelon skal skrives og alle arbejdsgrubber skal være ens. OBS Møllen : Tovholder Carsten er tovholder og bør komme her til møderne og orienterer og han giver også orientereing til os på mail. APMøller og LAG er søgt om penge til et værksted placeret ved møllen. Kalundborg Kommune giver en del penge ca / år til den uidvendige klimaskærm og til faste afgifter og vedligeholdelse. Denne aftale står i A.P. Møllers tidligere afgivelsesaftale. Møllen afgiver et særskilt regnskab for møllen hvert år. Carsten er god til at skrive sådanne ansøgninger til fonde m.m. og møllersvendene vil gerne lave det praktiske i møllen. Arkivet: En af dem bør komme og orientere bestyrelsen efter behov. Røsnæs Havn : Aktivitetshuset skal dokumenteres at det bliver til noget, ellers forsvinder tilsagnet om penge fra LAG igflg. Trine Testman Nordeafond- Henrik Hjort Friluftsrådet: DGI:, Hans, der er tovholder for denne gruppe skal sørge for at Karen Lilleør ser ansøgningerne igennem for unødig tekst og gamle noter. Det vil hun gerne. Det haste med at få gjort ansøgningen up to date, så de snarest kan sendes til flere fonde. Styregruppen holder møde med hans og John mandag 7/5 kl. 16 hos Mogens. Naturrum:: Stedets tæller Dialogworkshop i Vejle. Ildsjælene på Røsnæs har selv lavet ideen og projektet- Vi har en flot snatur på Røsnøs både på land og til vands. Projektbeskrivelsen blev rost på Vejlemødet og den var gjort hel klar, men alligevel skal den gøres mere klar for at herlighederne på Røsnæs kan hænge mere sammen og det skal vi tænke over, hvordan. Lodsejerne skal naturligvis i denne 2. Omgang af projektbeskrivelse drages ind i den og forhåbentlig få tilladelse fra en del af dem. Vi skal tænke os om- : Hvorfor laver vi dette natyurrum? Hvad vil vi bruge det til? Økonomi, drift og vedligehold skal iogså være på plads. Sofie og Joan fra Spektrumarkitekterne venter på Mogens og vi venter på udspil fra Spektrumarkitekterne. Jesper Hanberg har også haft Naturrum på økonomiudvalget. Troels har søgt LAG som 3. Part til Stedet Tæller. 2

3 Der blev oreinteret om Joan og Sofie fra Spektrumarkiotekterne, Jacob Simonsen fra Friluftsråd.. Ansøgningen til Naturrum fra 1. November 2011 til Friluftsrådet står stand by indtil afgørelsen fra Stedet Tæller kommer. Anders Christiansen er orienteret om dette. Byforskønnelse *Karottens hus John undersøger hvem der har denne sag. Cykelstierne er en død sild fra Kalundborg kommunes side, da kommunen har tilsyneladende ikke nogle planer i fremtiden om stisyestemer i kommunen. Røsnæs Skole har grøn flag i transport og de skal ud at besøge Borgmesteren. Henvend jer til Borgmesteren og få en presseaftale + spørg om hvor langt ansøgningen til cykelstierne er kommet fra sidste år. Byportalen holdes kortklippet af Tom på de store arealer og andre småkanter luges af de andre i gruppen Trine er tovholder. Kogræsserforening vil Allan & Jesper gerne lave, men det bliver måske for sent i år med at få sat dyr på det areal som menighedsrådet har til græsniong. Kultur Følg årets traditioner Sct. Hans, julefrokost, m.m. De arbejdsmedlemmer der var i gruppen kan kontaktes. De står på vores hjemmeside. Røsnæs Fyr Første måned er gået fint og folk er meget positive. Vi skal helst kun have 3 vagter. Der er åben af frivillige fra kl og man må gerne have åben længere. Troelæs skriver ud til de mange frivillige om dette tidspunkt. Rock på spidsen Ansøgninger til politiet haster. Alle naboer, præhsopitaler, sikkerhedsvagter skal godkendes, Hvis ikke Finn hjælper nu, så falder arrangementet.. Sponsorsiden går godt. Fredag 1/6 er der Kulturnat i Kalundborg og her kunne vi i turnus sælge billettter- evt. låne Toms vogn. John, Tom, Troels, Mogens, Charlotte, Finn møde i næste uge- Troels kontakter Finn.. 2. Organisering tovholdere styregruppe - hjemmeside. En drøftelse af projektgruppernes organisation, så vi sikre os en effektiv bestyrelse.: 3

4 3 af bestyrelsen medlemmer fortsætter som styregruppe og det er formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsens medlemmer er tovholdere for diverse arbejdsgrupper se senere. Det er vigtigt at vores hjemmeside blive ført ajour med aktuelle informationer og aktiviteter. Når den besøges af andre skal det fremgå af den, at foreningen er aktiv. Alle tovholdere skal blive meget bedre til at sende informationer til den, om hvad arbejdsgrupperne laver. RUB s hjemmeside er og vores webmaster er Tommy Harbech med denne RUB s formand Troels orienterer webmasteren med viden på f om deres arbejde, mål, samt gruppemedlemmernes navn/mail. På den måde kan mange mennesker få oplysningerne om hvad foreningen har gang i og vi kan følge de andre grupper og der kan skrives direkte til os. OBS Tommy Harbech skriver ikke på hjemmesiden med mindre vi skriver til ham! Ønske til hjemmesiden er, at bestyrelsen får etn overskrift med: Aktuel for bestyrelsen og her kan vi meddele hinanden noget som ikke alle andre skal se fx ved at have en kode på. Der skal laves retningslinjer til alle arbejdsgrupper, således at der er styr på gruppens mål, og især økonomi, da hele foreningen er ansvarlig for regnskabet i alle grupper og dermed skal kasserer følge de mange gruppers økonomi og være ansvarlig for at fremlægge det til de årlige generalforsamlinger. I aften blev der valgt tovholdere til de forskellige arbejdsgrupper: Møllen: Carsten Kring med 10 møllesvende Arkivet: Tove med Lisbeth, Annelise, Joan m.fl Rock på spidsen: Finn Holmquist med arbejdsgruppe John, Mogens, Troels, Tom, Charlotte. Naturgruppe: Charlotte med Hanne Merete, Lis L., Lisbeth H., Lise, Jesper og Allan Havn: Hans og John Kultur: Lis i arbejdsgruppen se hjemmesiden og ellers vil Nina, Charlotte Byforskønnelse: Trine som tovholder med arbejdsgruppen Kirsten, Tom, Lars Røsnæs Fyr: Lis med Elin og Troels (vagtplaner)- Lis og Elin laver retningslinjer for denne. 4

5 Kommende opgaver: Kontingentopkrævning medlemsnummer - medlemskampagne. Troels og Charlotte skriver midtersiderne til Røsnæs Nyt og der lægges også et girokort ind i næste Røsnæs Nyt. Vi opfordrer Røsnæs Nyt til denne gang at udkomme til alle sommerhusene, så alle får informationen om at foreningerne er slået sammen og vi må så betale, hvad det koster ekstra. John finder ud af hvor mange sommerhuse der er i Strandparken og på Helles Klint- Charlotte finder ud af hvor mange sommerhuse, der er i resten af sommerhusområderne. Nyt stempel: Vi skal have nyt stempel og det blev vel Tom, der står for dette eller Troels. Information til næste Røsnæsnyt. CVR nummer Vi beholder begge CVR nr og det er beboerforeningen, der bliver aktuel for RUB. Planlægning af Sankt Hans. Lis er tovholder for dette, da den ligger i kulturarbejdsgruppen. Drøftelse af eventuel fest for alle frivillige i ovennævnte projektgrupper. Indtil videre blev vi enige om, at vi ikke behøver at feste, hver gang vi har ydet frivillige timer- fornøjelsen ligger i frivilligheden. 3. Eventuelt. Røsnæs Skole lider børnemangel, hvilket er konsekvensen af at der på Røsnæs ikke er sket ny bos ætning de sidste 40 år. Troels tager initiativ til at kontakte fællesbestyrelsen, lærere og leder og fortælle om, hvad RUB kan og arbejder for og hvordan vi kan samarbejde for at få nogle flere skolesøgende børn. Olav Kristiansen på Kongsgården vil gerne om vi støttede op om fibernet. HaN VIL GERNE UNDERSØGE OM KA-NET KUNNE FORLÆNGES UD PÅ RØSNÆS, SÅLEDES AT INTERNETFORBEINDELSE KUNNE BLIVE OK HURTIG OG BETALINGEN PR. HUSTAND VILLLE KOMME TIL AT LIGGE PÅ CA 300,KR PR MÅNED. Troels opfordrer ham til at gå videre med undersøgelsen. 10. Næste møde bliver 29/5 kl. 19 i klubhuset og det er et part dage før kulturnat i Kalundborg, hvor vi helst skulle stå at sælge billetter til Rock på spidsen. 25/ Referent Charlotte 5

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt Generalforsamling d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt 2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af Annette Mortensen Bestyrelsens beretning for 2012

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Generalforsamling på Kirkehavegaard, 14. maj 2013

Generalforsamling på Kirkehavegaard, 14. maj 2013 Generalforsamling på Kirkehavegaard, 14. maj 2013 Valg af dirigent Christian bliver valgt og konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt og lovligt indkaldt. Formandens beretning Kunstmarkedet i Centerhallen

Læs mere

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere