Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr. 3-2011"

Transkript

1 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr Sommergudstjenester - her ved den tilsandede kirke i Skagen

2 Er der plads til unge i kirken? Unge har mange ideer og et stort potentiale for at udvikle gudstjenester og events. SUK, Samtaleforum Unge og Kirke, arrangerer i samarbejde med Brorsons Kirke, Kirkepilotkursus i København den oktober 2011 Tekst og foto: Mette Fred Darre og Heine Hansen Der arbejdes! Unge har mange ideer og et stort potentiale for at udvikle gudstjenester og events. SUK, Samtaleforum Unge og Kirke, arrangerer i samarbejde med Brorsons Kirke, Kirkepilotkursus i København den oktober 2011 for unge mellem år. Unge er kirkens fremtidige kirkegængere og derfor en vigtig ressource for menigheden, menighedsrådet og præsterne. Det er derfor vigtigt, at de unge opfordres og støttes af deres lokale kirke eller forening til at tænke kreativt og gentænke deres opfattelse af, hvad der kan lade sig gøre i en kirke. Kirkepilotuddannelsen har siden 2004 uddannet 100 kirkepiloter. De har blandt andet afprøvet rock- og håndboldgudstjenester, natkirke og cafeer i deres lokale kirke. I efteråret rejser unge igen til København fra hele landet for at udvikle og afprøve deres egne ideer omkring et kirkeligt arrangement eller en event, de kan tage med hjem til deres sogn, forening eller provsti. I projektweekenden får de unge mulighed for at gennemarbejde deres ideer, og får redskaber og inspiration fra et professionelt team, så de besidder de bedst mulige redskaber til at skabe et projekt fra bunden. Anna Berg, Kirkepilot 2007: Kirkepilotprojektet har givet mig virkelig meget, både personligt, socialt og kompetencemæssigt. På kurset lærte jeg en masse om projektledelse og fik meget inspiration til at se kirken på en helt ny måde. Kirken har i høj grad behov for at blive fornyet for især at tiltrække unge. Det virkningsfulde ved princippet om unge laver kirke for unge er, at de unge ved, hvordan man tiltrækker andre på samme alder samt har følehornene ude hos dem og i højere grad kan få dem til at komme til arrangementerne. Mia Wriedt, Ungdomspræst i Holstebro, udvikler af Kirkepilotkurset 2011: Kirken er for alle, desværre siger mange unge, at de ikke føler sig tilpas i højmessen. Både fordi de ikke er helt sikre på ritualet men også fordi de føler, at resten af den faste menighed holder øje med dem og ser ned på dem. Jeg synes derfor, at det er vigtigt at de unge får mulighed for at få et tilhørsforhold til kirken. Det får de ved at finde ud af, at kirke er andet end højmessen søndag formiddag. Som kirkepilot får man en masse viden om og idéer til, hvordan man skaber kirke og man får et indblik i hvordan kirken hænger sammen. Det giver gode redskaber til, at man som ung kan lave kirke for andre unge. Så med gode idéer og frie hænder ved jeg, at vi kan lave fantastisk kirke for de unge - og det har vi brug for. Kirkepiloterne modtager i kursusweekenden udannelse i: Projektledelse, PR, kreativ idéudvikling og får inspiration gennem foredrag om teatersport, frivillighed og iværksættelse. Læs mere om SUK og kirkepilotkurset på Ny formand i Stiftsrådet Stiftsrådet valgte ny formand på sit møde den 23. august Ejnar Haugaard Thomsen fra Aalborg Vestre Provsti blev valgt, efter at Ejvin Krukow er fratrådt af helbredsmæssige grunde. Glade kirkepiloter NYT OM PRÆSTER I AALBORG STIFT Fratrådt : Pia Søgaard Hansen, Kallerup-Skjoldborg-Sjørring-Thorsted Nyansatte : Ane Stoltzke Katborg, Sulsted : Katharina Rottbøll Raarup, Brønderslev-Serritslev BEKLAGELSE! v/ redaktør Lone Olsen Stiftsavisen beklager hermed, at den forkerte tekst vedrørende Tødsø kirkes klokke ved en fejl blev bragt i Aalborg Stiftsavis - udgave 16. årg. nr. 2, Hermed bringes den rigtige tekst: Tødsø Kirkes klokke I Tødsø Kirkes tårnrum har Erling Worm netop sat kirkens gamle klokke op i en ny splinterny klokkestol. Om der skal ske en automatisering af klokkeringningen i Tødsø kirke er endnu uvist. Den sag overvejer menighedsrådet for tiden. Og i givet fald: Skal automatikken sættes på den gamle klokke? Eller skal kirken have en hel ny kirkeklokke med automatik, så den gamle kan komme på pension og kun blive ringet ved særlige lejligheder? Og hvad kan menighedsrådet få lov til? 2 Aalborg Stiftsavis nr

3 Biskop det første år, - og et udblik Tekst: Henning Toft Bro // Foto: Jens F. Munksgaard 365 dage 8760 timer minutter sekunder -er et år i tal. Jeg har været biskop over Aalborg stift i et år (godt og vel) og sikke et første år! Ind imellem kunne jeg godt have ønsket mig, at året havde lidt flere sekunder, end jeg har haft rådighed over. Omvendt så har hvert sekund været meningsfyldt og udfordrende. Ind Imellem også bøvlet og besværligt. Det vender jeg tilbage til. For nylig var der en der spurgte mig, om jeg havde fået sat mig godt til rette i bispestolen, hvortil jeg svarede, at jeg nærmest ikke har siddet ned de sidste 15 måneder. Faktisk føles det som om jeg er i gang med et maratonløb, som indtil videre ikke ser ud til at få ende. Det er ingen beklagelse. Tværtimod. Det har været 15 berigende og udfordrende måneder. En ny hverdag med mange spændende opgaver. En familie der skulle falde til i nye omgivelser, men både hvad arbejde og familie angår, føler vi os meget privilegerede, for rigtig mange har taget godt imod os, og endnu flere er gået ind i et tæt samarbejde for både at synliggøre folkekirken, men også at sætte Aalborg stift på dagsordenen. I folks bevidsthed og i medierne ikke mindst. Først og sidst handler det om samvirke Samvirke i hverdagen på stiftet. Samvirket med præsterne. Samvirke med menighedsrådene. Samvirket med de mange ansatte i Aalborg stift. Rigtig mange arbejder med, og i min korte tid har jeg, sammen med gode folk, sat mange skibe i søen. Skibe som nu er begyndt på sejladsen i folkekirken. Nogle skibe vil strande. Andre vil sejle flot. Endnu flere vil bidrage med udviklingen af en levende og bevægende folkekirke til gavn og glæde for menighedslivet i Aalborg stift. Så jeg må sige, at jeg i den grad oplever en folkekirke i bevægelse både udenfor og i Aalborg stift. I Aalborg stift har vi mange forskellige udvalg, som hver på deres front arbejder med kirke og forkyndelse (se alle udvalgene på stiftes hjemmeside). Det forløbne år er Det Religionspædagogiske Udvalg igen blevet en realitet. Udvalget var i en periode sat på stand by, men er nu fuld funktionsdygtig og har allerede flere projekter i støbeskeen. Et nyt udvalg har set dagens lys. I samarbejde med Stiftsrådet har jeg nedsat et udvalg for diakoni. Også dette udvalg arbejder ihærdigt med at sætte diakoni på den kirkelige dagsorden, og den kommende tid kan man via stiftets hjemmeside følge med i udvalgets arbejde. Ligeledes har vi arbejdet ihærdigt med at skabe en ny uddannelse for unge mennesker. Det handler om at uddanne unge til at arbejde med kommunikation og medier. Uddannelsen har det formål, at deltagerne får undervisning i at fortælle den gode historie om kirkelivet i stiftet. Disse historier vil så blive lagt på nettet, så vi gennem disse indslag kan få forkyndt evangeliet på en ny måde på de medieplatforme, de unge bevæger sig på. Om at være kirke med de unge I den forbindelse vil jeg også nævne de tre høringer vi afholdt i juni Sammen med stiftsudvalget for Unge og Kirke holdt vi tre høringer i stiftet under titlen: Om at være kirke med de unge. Bemærk ordene at være kirke med og ikke for. Det handler om samvirke. Det handler om at lytte. 250 engagerede kirkefolk, præster, menighedsråd, sognemedhjælpere, organisationsfolk og alle der interesserer sig for arbejdet med unge mødtes til foredrag, workshops og ideudvikling. Vi fik mere end 200 forslag til, hvordan vi kan være kirke for og sammen med unge mennesker. I den kommende tid vil nogle af forslagene blive lagt ud på stiftets hjemmeside, og vi har kontakt til flere sogne, som har vist interesse for at være med til at føre nogle af forslagene ud i livet. Jeg ser initiativet som en fremadrettet proces, som gerne skulle sætte os i stand til at lytte os ind til unge menneskers udfordring til os om at være kirke med dem i en ny tid. Og det lønlige håb er naturligvis, at vi som kirke til stadighed både er vedkommende og imødekommende. Forandringer i Aalborg stift Alle med interesse for Aalborg stift ved, at stiftet de kommende år skal aflevere stillinger til andre stifter. Jeg skal skåne jer for detaljer, men inden udgangen af 2015 skal Aalborg stift aflevere 7,8 stillinger. Det er en vanskelig proces. Både for sogne, provsti og stift. I den forbindelse har jeg det første år haft utallige møder med menighedsråd og præster i et forsøg på at gøre det så skånsomt som muligt. På møder har jeg mødt meget engagerede og dedikerede menighedsråd og præster fordi alle, med rette og med forventning, kæmper for Biskoppen på torvet efter bispevielsen i Budolfi Kirke det de har. Men jeg har også mødt mange røster der siger, at hvis det nu er os der skal aflevere præstestillinger, så tager vi udfordringen op og ser på, hvilke muligheder vi har i den nye situation. Dette vil jeg gerne takke for. Det har betydet, at vi sammen tænker i nye muligheder. Det har også betydet at menighedsråd er gået helt nye veje i at tænke kirke, kirkebygning og menighedsliv. Nogle af disse tanker vil blive åbenlyst den kommende tid. Kort fortalt handler det om at vi i Aalborg stift forsøger at tænke kirke på en ny måde, som jeg er overbevist om, kan få betydning for det fremtidige kirkeliv og den fremtidige brug af vore kirker ikke bare i stiftet, men også ud over det ganske danske kirkeliv. Den kommende tid byder på: a. Et katolog for arbejdet med unge og kirke b. En ny hjemmeside c. Et orienteringsmøde med nye studerende fra pastoralseminariet i Aarhus d. En konfliktløsningsgruppe til støtte for menighedsråd og præster e. Kirkedage 2013 Jeg føler stor trang til at takke alle for den åbenhed og venlighed jeg mødes hvor jeg kommer rundt. Kirkeindvielser, genåbninger af kirker efter restaurering, ibrugtagning af et nyt hus eller en ganske almindelig søndagsgudstjeneste, hvor jeg er inviteret. Det er den største glæde ved at være biskop. Altså dette at jeg først og fremmest er præst, og får rig mulighed for at deltage i menighedens fællesskab som præst og forkynder. Kirkelivet i Aalborg stift trives og lever. Vel er der steder, hvor deltagelsen i kirkeliv og gudstjeneste er vigende. Det skal vi hele tiden forholde os til i en kirke i bevægelse. Men hvor menigheden bakker op, giver det mening at holde gudstjeneste. Derfor vil jeg opfordre menighedsråd og menigheder til at støtte op om gudstjenester og arrangementer til glæde og støtte og opmuntring for det kirkelige liv i vores store og herlige stift, Aalborg stift. På glædeligt gensyn den kommende tid. Henning Toft Bro, biskop Aalborg Stiftsavis nr

4 Stiftsbiblioteket i Aalborg - samtale med stiftsbibliotekar Lars Rasmussen Brinth Tekst: Lone Olsen // Foto: Christian Roar Pedersen Kort præsentation af Lars Brinth Stiftsbibliotekar Lars Rasmussen Brinth har som præst været i de fleste hjørner af det teologiske arbejde. Efter endt teologisk embedseksamen begyndte han med i fire år at være sømandspræst i Yokohama i Japan. Herfra vendte han hjem for at blive præst på Nørrebro i København, hvor han samtidig underviste i hebraisk på Københavns Universitet. Efter 6 år her vendte han tilbage til østen i et arbejde for DMS og Den Nordiske Kristne Buddhistmission i Hong Kong. Her var han i 8 år lærte kantonesisk og havde, som han selv udtrykte det ved samtalen, 117 forskellige gøremål. Som præst arbejdede han både på kinesisk, som hjælpepræst for en kinesisk præst i området og på engelsk, men hovedarbejdet var religionsdialog og senere også et arbejde med at oversætte teologiske artikler fra kinesisk Stiftsbibliotekar Lars Rasmussen Brinth til engelsk og dansk. Som Lars Brinth udtrykte det: jeg var jo studerende dengang i 70erne, hvor meditation og guruer overskyllede Danmark, og jeg ville gerne have mig en egen mening om de dele. Det var grunden til både udrejsen til Yokohama og til Hong Kong, og et stykke vej mener jeg også jeg nåede med det. I 2001 vendte han så tilbage til arbejdet i den danske folkekirke, og var i Ræhr/Vigsø/ Hansted/Klitmøller pastorat. I 2006 opfordrede den daværende biskop Søren Lodberg Hvas, ham til at overtage ansvaret for stiftsbiblioteket, og i 2009 blev en fuldtidsstilling ledig sammesteds, som han søgte og fik. Men arbejdet som Stiftsbibliotekar bevarede han, og i samtalen fandt hans store glæde ved bøger sin synlige og smittende vej til Stiftsavisens udsendte! Historien om Aalborg Stiftsbibliotek Lars Brinth fortæller: Aalborg Stiftsbibliotek har en spændende historie. De ældste dele er så gamle som ingen ved af det, - den ældste nuværende bog i samlingen er fra 1478, - men for alvor startede det egentlig i begyndelsen af 1800 tallet, hvor daværende stiftamtmand Moltke og rektor for Aalborg Katedralskole, Tauber, ville etablere et folkebibliotek. De to havde et tæt parløb og fik gennem donationer af penge og bøger efterhånden etableret det første folkebibliotek i Aalborg. Det blev besluttet, at alle nyansatte præster i Aalborg Stift skulle forpligtige sig til at aflevere et vist beløb om året til bibliotekets drift. Det synets ikke alle præster om bl.a. mente Thisted præsterne dengang, at der var alt for langt til Aalborg, så hvorfor dog betale til det? I slutningen af 1800-tallet blev dette første folkebibliotek slået sammen med Katedralskolens bibliotek og herefter er historien noget uklar helt frem til ca Da den nye bispegård blev bygget stillede man sig spørgsmålet om det gamle stiftsbibliotek, og hvad der egentlig var blevet af det. Man fandt resterne af biblioteket i Vejgaard biblioteks kælder og så startede en sortering, hvor det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket tog hvad de ville have, Stiftet hvad de ville have og resten blev solgt antikvarisk. Samtlige vægge i den nyetablerede bispegårds to store mødelokaler blev iklædt bogreoler og et omfattende registrerings- og katalogiseringsarbejde på database gik i gang ved daværende stiftsbibliotekar Lilian Freltoft. Jeg overtog arbejdet fra Lilian Freltoft, og i årene kørte jeg hver torsdag til bispegården og passede biblioteket, - bl.a. med at færdiggøre databasen og lave revision på samlingen, dvs. undersøge om bøgerne rent faktisk stod på bibliotekets hylder stadigvæk. Da Jørgen Lekfeldt i 2009 blev syg og måtte opsige sin stilling på stiftet, blev jeg ansat i en Et museumskatalog fra 1600-tallet noget ændret stilling og fik en hel del yderligere opgaver, - en stilling, som jeg er meget glad for. Biblioteksarbejdet må vel regnes som 1/7 af stillingen. Hvad laver egentlig en Stiftsbibliotekar? Selve Stiftsbiblioteket er nu først og fremmest håndbibliotek for biskoppen samt bibliotek for stiftets præster. Ud over indkøb og registrering af bøger, så betragter jeg mig som præsters og andres mand på stedet, forstået på den måde, at jeg hurtigt kan finde materiale og oplysninger frem og sende til dem i fotokopi eller indscannet. Meget kan man finde mange andre steder, men skal man skrive lidt om sit sogns eller kirkens historie, eller finde en spændende gammel illustration har jeg adgang til en mængde kilder, som ikke står på ethvert bibliotek. Eenhjørninger fra Frederik den 4. s tid fx! Lars Brinth tilføjer: Det er et spændende arbejde, der findes mange gamle og interessante bøger - og også en del sjældenheder på Stiftsbiblioteket. Tænk engang at finde en bog med 200 år på bagen, som aldrig er blevet sprættet op!! Eller ti små hæfter med titlen Bibel og Babel, fra en indædt kamp i 1880erne og 1890erne om hvilke skrifter, der er de ældste - Biblens eller de dengang nyfundne kileskrifttekster fra Babylon. En væsentlig diskussion, hvor disse småhæfter giver en god fornemmelse af striden, den historiske epoke og dens mennesker. Dertil kommer Stiftscentralens store samling af materiale (bøger, video mm.) til brug for undervisningen af konfirmander og minikonfirmander. Stiftscentralens ca titler bruges heldigvis mere og mere af såvel sognemedhjælpere som sognepræster - samt andre af kirkens ansatte. Jeg sender bøger med posten, når de rekvireres. 4 Aalborg Stiftsavis nr

5 En prædikenvejledning fra Hillerød fra 1600-tallet Hvad finder man i Stiftsbiblioteket? Det er naturligvis mest teologiske værker, men også bøger om Nordjyllands byer, kirker og natur, skønlitteratur og kunstbøger. Jeg gør en del ud af at købe opslagsværker, som ikke er tilgængelige andre steder. Af de ca titler er over 300 titler ældre end år Der er f.eks. 25 bøger fra 1500 tallet og 75 fra 1600 tallet. Vi har aviser fra omkring 1670 til Den ældste bog, Vita Christi af Ludolphus de Saxonia fra 1478, tilhørte oprindelig Stiftsbiblioteket, men var forsvundet fra samlingen. En dag kom en opringning fra et antikvariat, som fortalte, at en køber i udlandet var interesseret, men da Stiftets stempel stod i bogen, ville vedkommende lige høre om Stiftsbiblioteket var interesseret. Og ved en storslået donation fra Det Obelske Familiefond lykkedes det at erhverve den tilbage til biblioteket, fortæller Lars Brinth - synlig begejstret. Hvad er dit største ønske for Stiftsbiblioteket? - dette spørgsmål bliver besvaret kontant og hurtigt: At biblioteket og navnlig: bibliotekaren kan blive brugt noget mere. Og på mit spørgsmål om hvorvidt han aldrig savner det at forkynde og præstegerningen i øvrigt svarede Lars Brinth: Selvom jeg har prøvet mange forskellige måder at være præst og ikke at være præst på, så er det kommet bag på mig denne gang at opdage, hvor vigtigt det er for ens teologiske habitus hele tiden at være tvunget til at holde gudstjenester, begravelser og bryllupper, have konfirmander: kort sagt: at være tvunget til at være præst. Kirkelig Håndbog er udgivet i generationer med oplysninger om alle Danmarks kirkesogne og præster Stiftsbibliotekaren arbejder Aalborg Stiftsavis nr

6 Aalborg Stift præges i sommeren af mange friluftsgudstjenester. Morgengudstjenester på sommerlejre, pinsegudstjenester i skoven eller som her aftengudstjeneste ved Skagens tilsandende kirke ved sognepræst Henrik Bang-Møller, Skagen Foto forsiden og midtersiderne: Niels Clemmensen

7

8 Kirke med sprække til de unge Himlene Herre, fortælle din ære... synger en halv snes kvinder, mens de med lette dansetrin valser rundt i kirkens kor med babyer i armene. Ingen klaprende sko forstyrrer. De danser i strømpesokker eller bare tæer. Den smilende og fokuserede kvinde, der synger og danser for, har dog ingen baby. Hun er i bedstemoralderen, så i stedet favner hun en gul, strikket bamse med lyseblå bukser. Babysalmesangen i Thisted Kirke er i fuld gang... Tekst og foto: Mariann Amby 58-årige Ester Jørgensen har netop begyndt på dagens arbejde. Hun er sognemedhjælper og har, sagt med hendes egne ord, det vigtigste og sejeste job i verden. Hun er uddannet diakon og socialpædagog og har arbejdet som så, indtil hun blev Thisted Sogns første sognemedhjælper, ansat i en stilling, som hun nærmest blev headhuntet til: - De ringede og sagde: Det er dig! Jeg tog en uges betænkningstid, men sagde ja. En beslutning, hun ikke har fortrudt. Nu har hun været ansat i et år og har tænkt sig at fortsætte, hvis økonomien ellers slår til. Kirkens dørtrin skal være lavt Og jobbet passer hende. Stilfærdigt og med varme i blikket guider hun de opmærksomme babyer og smilende mødre gennem tre kvarters babysalmesang, inden der pustes ud, ammes, skiftes ble, drikkes kaffe og sludres akkompagneret af lidt babygråd. Babysalmesangen er blot én af de mange strenge Ester Jørgensen spiller. Men en væsentlig streng! Som giver ikke blot hende, men også kirkens præster, en god kontakt til de unge forældre, der vælger at få døbt deres små i sognets kirke. - Mit arbejde er at gøre dørtrinet ind til kirken så lavt som muligt. Ved babysalmesangen er det let. Det er nemt at trille barnevognene her ind i kirken, og mødrene kommer gerne. Der er deltagere de fire gange årligt vi starter et nyt hold. Når sognemedhjælperen har sunget med babyerne, er der mange andre opgaver at tage fat på i sognemedhjælperens hverdag. Både pædagogiske og diakonale opgaver. Unge skal selv have lov - I mit første år har de pædagogiske opgaver fyldt størsteparten af arbejdstiden. Med opgaver som børnetime, børnekirke, minikonfirmandundervisning, lejlighedsvis konfirmandundervisning og deltagelse i en provstiarbejdsgruppe Ungdom og Kirke. Sidstnævnte har Ester været med til at starte, fordi menighedsrådene i provstiet har erkendt, at arbejdet med unge i kirken er for tung en opgave for de enkelte sogne at bære. Derfor prøver man nu at løfte den sammen på provstiplan. For er dørtrinet lavt, når det gælder babysalmesang, så er det straks meget sværere, når det drejer sig om de unge. Her trænger trinet til at blive høvlet ned og filet til: - I kirken er alting professionaliseret. Det hele kører, uanset om der kommer nogen. Dermed er kirken meget lidt ungdomsvenlig. Oveni er der meget envejskommunikation, og det ligger ikke til de unge. De vil gerne involveres og gøre noget. Derfor er jeg involveret i at opbygge en ungegruppe i provstiet. En gruppe, som kan stå for nogle gudstjenester og jeg mener: Stå for! Helt konkret sådan, at de unge mødes og snakker med hinanden om kirke, gudstjeneste og den slags, før præster og sådan nogle som mig dukker op. For vi kvæler i ord og erfaringer: Det har vi prøvet! Det kan man ikke! og så videre! Det skal de unge være Sognemedhjælper Ester Jørgensen var tøvende i begyndelsen, men er nu meget betaget af babysalmesang, som hun har lært sig gennem god, gammeldags mesterlære. 8 Aalborg Stiftsavis nr

9 fri for. Vi erfarne må give lidt slip. Lade dem selv få lov til at bestemme musikken, liturgien og gøre det på deres måde. De skal have nogle sprækker. Have lov til at prøve kræfter med tingene, mærke at det er svært, men også have lov at opleve, at det gik. Sognemedhjælperen som coach Den proces har Ester Jørgensen netop været igennem sammen med to unge kirkepiloter, som sidste efterår var på kursus i Brorsonkirken i København. Efter kurset gik de i gang med hjemme i Thisted at tilrettelægge en ungdomsgudstjeneste med sognemedhjælperen som coach: - De fik lov at gøre tingene selv. Og de gik op i det. De puklede og tænkte og planlagde, mens jeg bare var coach og stillede nogle spørgsmål. Det hele var på plads. Men den dag gudstjenesten skulle holdes var de så nervøse, at de stod ude i dåbsværelset og rystede kort før gudstjenesten skulle begynde. Jeg sagde: Kom her, nu holder vi lige om hinanden og så beder vi lige om, at det her må gå godt, - og så stillede vi os i dåbsværelset og bad sammen. De to unges kirkepilot tid er nu forbi, men begge fortsætter så meget som muligt i ungegruppen. De vil gerne fortsat være med på sidelinjen, når der er tid, og de ikke lige skal til Afrika eller andetsteds. Diakonale kviste I de få ledige stunder i sognemedhjælperens dagligdag, opholder Ester Jørgensen sig i sin lille hule af et kælderkontor. Det er derfra hun udsender pressemeddelelser og lay-outer plakater, skriver SMS er, nyhedsbreve, mails og andet til de sognebørn, der lige skal mindes om børnetimen på tirsdag, ungdomsgudstjenesten på torsdag eller familiegudstjenesten på søndag. Det er også dér ideer fødes og udvikles, når det gælder den anden gren af arbejdet: den diakonale gren, som hun gerne vil have mere ind i sin dagligdag. Flere diakonale kviste er endnu på tegnebrættet: rampelysgudstjeneste, natkirke, kontakt til byens væresteder... I det lille kælderkontor er et nyt initiativ under planlægning: Pilgrimsvandring med konfirmander - naturligvis sammen med en af sognets præster. S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R STENENE FORTÆLLER Stenmesteren i Gjøl Tekst og foto: Sognepræst Niels Clemmensen, Børglum Gjøl kirke har Danmarks eneste afbildning af en stenmester. Den indgår som det ene af tre motiver i en døroverligger i en portal. Portalen sidder på sin oprindelige plads i kirkens syddør inde i våbenhuset, som er en senere tilbygning. Stenene har aldrig været flyttet om. Udover overliggeren består portalen af to karmsten. På den vestlige karmsten ses øverst en engel og nederst Jomfru Maria med barnet. På kanten har den en tovsnoning. Den østlige karmsten har øverst et Korslam og nederst en biskop. På den side af karmstenene, der vender ind mod døråbningen, har begge sten en smuk ornamentik. Overliggeren har tre billeder. Længst til venstre ses træet i Paradisets Have med sin frugt og slangen, der snor sig om stammen. Midt for ses Eva række æblet til Adam. Mellem dem er en roset, der anses for at være et tegn på Guds nåde. Længst til højre ses stenmesteren, der sidder og arbejder med en spids hammer. Han er ved at hugge en sten til, og bag ham ser man den mur, han har bygget op. Denne tolkning understøtttes af en indskrift i en sten, der er anbragt lidt højere oppe til højre for overliggeren, hvor der står: Mester Goti, Erindbonde, Osmund, Ketelløgh. I middelalderlige billedserier som f.eks. i kalkmalerierne er der tradition for, at man efter syndefaldet anbringer et motiv af Adam og Eva, der arbejder. Efter uddrivelsen af Paradis må Adam arbejde i marken og Eva spinde og passe børn. Derfor er det usandsynligt, at manden med hammeren skulle være Adam efter uddrivelsen. At det virkelig er stenmesteren, man ser på relieffet, understøttes af en sten med indskrift, som findes i Volsted kirke. Her kan man bl.a. læse, at Goti byggede kirken. Martin A. Hansen skriver om stenmesteren i Orm og Tyr : Man ser ham sidde med spidshammeren og hugge kvadersten, storøjet, dværgagtig og selvfølende, han alene vejer syndefaldet op, Adam og Eva på den anden ende af relieffet. At stenmesteren opvejer syndefaldet med sit arbejde må hentyde til kirkens betydning og dens forpligtelse på at forkynde Guds Rige som det sted, hvor al synd er overvundet. Troels Teglgaard, Gjøl, har skrevet en artikel om Gjøl kirkes stenbilleder, som indeholder en fyldig beskrivelse af motiverne og en indfølende tolkning. Artiklen er illustreret med såkaldte gnubbebilleder, som Troels Teglgaard har lavet. Artiklen ligger fremme i våbenhuset, men kan også fås ved henvendelse til forfatteren på tlf S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R Aalborg Stiftsavis nr

10 Aalborg Stifts nye hjemmeside Aalborg Stift har fået ny hjemmeside. Den fremtræder nu i nye farver, nyt layout og indholdet er lagt ind i en ny struktur. Det skulle gøre det lettere at finde det indhold, man søger Tekst: Niels Clemmensen Hjemmeisen moderniseres Aalborg Stift fik sin første hjemmeside i I de mellemliggende år er mængden af stof vokset eksplosivt. De enkelte sektioner på hjemmesiden kan hver for sig betragtes som store hjemmesider, der skal spille sammen i en helhed. Det har gjort det påtrængende at forny strukturen. Dertil kommer en tiltrængt modernisering af både det grafiske udtryk og den bagved liggende teknologi. Resultatet er væsentlig større brugervenlighed. Det er webdesigner Søren Martin Mark Andersen, Århus, og webudvikler Asbjørn Clemmensen, København, der har stået for udviklingen af det nye koncept. Det er sket i samarbejde med hjemmesidens daglige redaktør sognepræst Niels Clemmensen, Børglum, og en arbejdsgruppe, der har fungeret som en vigtig samtalepartner i den vigtige indledende fase, hvor de grundliggende ideer udvikles. Arbejdsgruppen bestod af provst Jens Jacob Jensen, der var initiativtager til hjemmesiden og dens første redaktør, mediekonsulent Christian Roar Pedersen, stiftskonsulent Lars Brinth, Svend Erik Volsgaard, der er ansat i it-afdelingen på Aalborg Universitet og webredaktøren. Layout og farver Søren Mark Andersen, der har været ansvarlig for udviklingen af designet, fortæller: Det er vigtigt, at der er genkendelighed fra det gamle site. Derfor har jeg taget udgangspunkt i bispeseglet til udvikling af et logo for hjemmesiden. Bispeseglet er rentegnet, og typografien er let ændret. Samme typografi bruges i overskrifterne. Opgaven gik ud på at finde en skrifttype, der var tro mod den gamle, men samtidig up to date. Den nye skrifttype har et klassisk præg. Centrum i bispeseglet med den korslignende figur, der er forlænget med tre linjer, er anvendt i hjemmesidens hoved sammen med ordene Aalborg Stift. Tre nye præster Tre nye præster blev ordineret i Budolfi Kirke torsdag den 18. august 2011 af biskop Henning Toft Bro. Katharina Rothbøll Raarup Ane Stoltze Katborg Tine Espelund Klausen Forsiden på Aalborg Stifts nye hjemmeside 10 Aalborg Stiftsavis nr

11 Bispeseglet Bispeseglet består af mange detaljer. Derfor tog jeg nogle af symbolerne og forsimplede dem, uddyber Søren Mark Andersen. Seglet forekommer nederst på alle sider, mens brudstykker af seglet i større størrelse forekommer, hvor det er relevant. Valget af farver skal ligesom de andre designelementer både signalere en lang tradition og en moderne organisation: De dybe farver signalerer noget traditionsbundet. Derfor er Webdesigner Søren Mark Andersen baggrunden heller ikke hvid, men tonet. De få, men markante skarpe farver skal gøre sitet brugervenligt. De fortæller, at her er der noget at klikke på. Derudover skaber de kontrast. Tre linjer bruges mange steder. Søren Mark Andersen fortæller, at treenigheden har inspireret ham til dette valg. Sluttelig siger han: Brugen af billeder er meget vigtig. De mange billeder skaber både dokumentation og nærhed. Sitet er designet til, at det kan komme til sin ret. Struktur Webudvikler Asbjørn Clemmensen har været ansvarlig for udvikling af den nye hjemmesides struktur og for programmeringen Udgangspunktet var, at den gamle hjemmeside fik ros for mængden af indhold, men kritik, fordi den var rodet. Man skal vide, hvor skatten ligger begravet for at kunne finde den! Indledningsvist lavede webudviklerne en brugerundersøgelse. Den viste ikke så overraskende at hovedparten af brugerne er folk, der er engageret i det kirkelige liv. Men der er også andre, som f.eks. søger efter specifikke oplysninger. De gav allesammen deres bud på den gamle hjemmesides styrker og svagheder, ligesom de gav udtryk for deres forventninger til en stiftshjemmeside. Asbjørn Clemmensen fortæller: I brugerundersøgelsen kunne man melde sig til at deltage i en yderligere undersøgelse, der gik ud på at lave et forslag til en struktur. Det viste sig, at der var nogenlunde enighed om, hvordan den administrative del af hjemmesiden skulle struktureres. Derudover blev det diffust. Men undersøgelsen hjalp til at guide os videre. I samarbejde med arbejdsgruppen lavede vi så strukturen. Hjemmesiden har to typer stof. Fokus ligger på det aktuelle stof, mens baggrundsstof, kontaktoplysninger osv. ligger separat fra nyhedsstoffet. Sitet er som en tragt: det nyeste først, det ældste nederst. Hver nyhedshistorie har en afsender et sted på hjemmesiden og bliver præsenteret på forsiden, til der kommer noget nyere. Efterhånden glider de gamle historier længere og længere ned. Det er samme struktur som på en avishjemmeside. Sektionen Liv + Tro er en nyskabelse i forhold til den gamle hjemmeside. Her ligger alle de mange historier, der fortæller om det liv, der udfolder sig i Aalborg stift. Det er stort og småt imellem hinanden. Alene Folkekirkens Informationstjeneste har produceret over 300 historier i den sektion. Videoer har fået en mere prominent placering. De udgør en større del af nyhedshistorierne, og de produceres både af Informationstjenesten og af andre. Der er ingen tvivl om, at der vil blive flere videoer i fremtiden. Alle historier med video kan man finde i en sektion for sig. - Redaktionen og arbejdsgruppen indså tidligt i processen, at der ikke findes én løsning, men mange muligeløsninger, samtidig med at arbejdet måtte ende med at præsentere én og kun én løsning. Hjemmesiden findes på adressen Webdesigner Asbjørn Clemmensen. // Foto: Niels Clemmensen Bliv medlem af Bibelselskabet Bibelen er den mest solgte og læste bog i verden. Den har været en stadig beriger af menneskers liv og af vores fælles kultur. Stadig er det nødvendigt at give mennesker mulighed for at lukke biblen op. Nogle steder i verden er dette meget svært på grund af forfølgelse, og andre steder på grund af fordomme, uvidenhed og lignende. De bibelske fortællinger om for eksempel den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn og om kærligheden, der er stærkere end døden, er en grundsten i vores liv, som fortjener synlig og mærkbar opbakning. Bibelselskabet udgiver Bibelen og bidrager til samarbejde og fællesskab i dansk kirkeliv. Bibelselskabet bruger indtægterne fra salg af bøger og andre materialer til at udbrede kendskabet til Bibelen til gavn for kirke, skole og samfund. Bibelselskabet støtter internationalt arbejde med at gøre Bibelen tilgængelig i fattige og urolige dele af verden. Men Bibelselskabet lever af din støtte. Bliv derfor medlem af Bibelselskabet for kr. 100/år. Som medlem støtter du arbejdet og modtager blandet andet bladet Bibelen og verden. Se mere på Bibelselskabet skal have 200 nye medlemmer i 2011 vi håber du er en af dem. Med venlig hilsen Thomas Reinholdt Rasmussen, sognepræst Bibelselskabets Stiftsudvalg i Aalborg Stift Aalborg Stiftsavis nr

12 Aalborg Stift siger blivpræst.dk For at sikre ansøgere til præstestillinger i yderområderne lancerer stiftet en charmeoffensiv for yngre teologer Tekst og foto: Christian Roar Pedersen Dem der bor og arbejder i Aalborg Stift ved det allerede: Vi har meget af byde på. Men når en teolog sidder et andet sted i landet og skal søge et præsteembede, er det ikke sikkert, at vedkommende kender til det gode arbejdsmiljø, den smukke natur og engagerede menighedsråd, der vil noget med deres kirke. Derfor vil stiftet udbrede kendskabet til, hvad det vil sige at være præst i Danmarks nordligste stift. Det sker, når der den 31. august og den 1. september kommer en busfuld studerende fra pastoralseminariet i Århus og besøger stiftet. De kommende præster skal bl.a. høre om nye samarbejdsformer i provstierne, besøge biskoppen og overnatte hos lokale præster i Løkkenområdet. Den 1. september lanceres hjemmesiden blivpræst.dk, der vil fortælle de positive historier om det at være præst i stiftet. Hjemmesiden følges op af flyers og foldere på universiteterne og pastoralseminarierne i København og Århus. FAKTA Vidste du - at alle nye præster inviteres til at deltage i en supervisionsgruppe de første år af deres ansættelse? - at der er ansat to arbejdsvejledere for stiftets præster? - at stiftet har udgivet en folder om, hvordan menighedsråd modtager en ny præst? Hjælp os Hjælp med at udbrede kendskabet til Aalborg Stift. Skriv til mediekonsulent Christian Roar Pedersen på hvis du har en positiv historie, der skal fortælles. 20 kommende præster strømmede til bispegården i Aalborg den 31. august. Biskop Henning Toft Bro håber mange af dem vil søge stilling i Aalborg Stift, når de er færdiguddannede til sommer. Folkekirken serverer caffé latte for unge En dampende varm kop kaffe og lektiehjælp bliver et af de konkrete resultater af tre høringer i juni om kirken og de unge Tekst og foto: Christian Roar Pedersen Stiftsudvalget for Unge og Kirke i Aalborg vil lave lektiecaféer i sognegårde i nærheden af gymnasier. Der bydes på lektiehjælp og lette retter til gymnasieeleverne. Lektiecaféerne skal bemandes af frivillige og præster og er tænkt som en faglig hjælp til eleverne. De frivillige vil således være personer, der kan hjælpe med f.eks. matematik, dansk eller fysik. - Der er ikke tale om direkte forkyndelse, men ideen er, at de unge via lektiecaféerne får en tilknytning til kirken, forklarer sognepræst Heine Hansen, der er formand for udvalget. Ideen til lektiecaféerne kom frem på de tre høringer om unge og kirke, som Aalborg Stift afholdt den 15., 21. og 22. juni 2011 med 200 deltagere. Af de over hundrede forslag der kom frem på høringerne, har stiftsudvalget udpeget ti projekter, der satses på i det kommende år. - Vi vil lave kirke med unge. Vi vil sige: I er lige så meget kirke som alle andre, forklarer sognepræst Heine Hansen om baggrunden for den markante satsning fra udvalgets side. Under høringerne kom det også frem, at biskop Henning Toft Bro gerne ser, at enkelte af de 325 kirker i stiftet bliver indrettet til kirkelige eksperimentarier med fokus på unge. Biskoppen forestiller sig, at bænkene kan tages ud, og at man kan sætte stole og borde ind. Det giver nye samværsformer, der mere appellerer til unge, siger biskoppen. Resten af de ti ungdomsprojekter bliver offentliggjort i løbet af efteråret. Vi vil lave kirke med unge, siger sognepræst Heine Hansen AALBORG STIFTSAVIS Redaktør: Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf I redaktionen: Jens F. Munksgaard Tlf Kamma J. Graversen (orlov) Tlf Mariann Dahl Amby Tlf Christian Roar Pedersen Tlf Niels Clemmensen Tlf Ekspedition og abonnement: Kirkevej Hurup Thy Tlf Fax Bestyrelse: Formand: Biskop Henning Toft Bro Provst Jens-Anders Djernes Civilingeniør Poul Jacobsen Priser 2011: Årsabonnement 1 (40 eks. pr. nr.) kr. Årsabonnement 2 (20 eks. pr. nr.) kr. Årsabonnement 3 (5 eks. pr. nr.) 470 kr. Årsabonnement 4 (1 eks. pr. nr.) 155 kr. Årsabonnement 5 (30 eks. pr. nr.) kr. Læserbreve, debatindlæg eller forslag til manuskripter kan indsendes til redaktøren. Indlæg til næste nummer af Aalborg Stiftsavis skal være redaktøren i hænde senest den 15. oktober Næste nummer af Aalborg Stiftsavis udkommer til advent Aalborg Stiftsavis udkommer 4 gange årligt Sats og tryk: Dantryk A/S, Hurup Thy

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

RØSTEN. Diakoni. Tema: Kirken står bedst på tre ben. Den usynlige menighed. Et godt mysterium

RØSTEN. Diakoni. Tema: Kirken står bedst på tre ben. Den usynlige menighed. Et godt mysterium Maj 2014 RØSTEN Kirken står bedst på tre ben Biskop Kjeld Holm: Forkyndelse, undervisning og diakoni skal gå hånd i hånd. Den usynlige menighed Gadepræst Mette Birk: En stor gruppe mennesker bliver overset

Læs mere

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx

Helsingør Stiftsbog 09. xxxxxxx Helsingør Stiftsbog 09 xxxxxxx 1 Helsingør Stiftsbog 2009 Her går det godt! REdaktion: Claus Bjerregaard Jan Ulrik Dyrkjøb Kirsten Grønbech Steffen Ravn Jørgensen Ove Kollerup Lise Lotte Rebel Rebecca

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 19. årgang nr. 1-2014

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 19. årgang nr. 1-2014 Tag avisen gratis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 19. årgang nr. 1-2014 Graver Ulla Toft Jensen, Vejby, ringer solen ned Foto: Niels Clemmensen Årets gang på kirkegården Tekst og foto: Jørgen Christiansen,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Aalborg Stiftsbog 2010

Aalborg Stiftsbog 2010 Aalborg Stiftsbog 2010 Aalborg Stiftsbog 2010 2 Aalborg Stiftsbog 2010 Udgivet af Aalborg Stifts Landemode 3 Aalborg Stiftsbog 2010 53. årgang Udgivet af Aalborg Stifts Landemode Redaktionsudvalg: Domprovst

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

6 Det (u)perfekte liv

6 Det (u)perfekte liv baptist.dk Nummer 6 2014 161. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2 Abraham var 75 år, da han blev kaldet,

Læs mere

magasin for folk og kirke i århus stift tag magasinet med hjem...

magasin for folk og kirke i århus stift tag magasinet med hjem... magasin for folk og kirke i århus stift tag magasinet med hjem... XRYDS NR. 3 2011 Xrads:»JEG MELDER MIG ALDRIG UD AF PARTIET ELLER FOLKEKIRKEN«Klumme: Lad ikke terror adskille os Nyhed: Studerende strømmer

Læs mere

LEDERUDDANNELSE PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE

LEDERUDDANNELSE PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE FDFLEDEREN NR. 7 NOVEMBER 2008 LEDERUDDANNELSE Foto: KFUM-spejderne PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE i skoler på nye måder på tv 2 er sidste afsnit

Læs mere

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job

SEPTEMBER 2013 50. ÅRGANG TEMA. Lang vej til job SEPTEMBER 2013 DIAKONbl bladet adet TEMA 1234 50. ÅRGANG Lang vej til job 2 Diakonforbundet DIAKONbladet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen

FDFLEDEREN. Må Man tegne gud? guide til naturbaserne Mit fdf. forældrebetaling versus -deltagelse. nr. 3 april 2008. Foto: Michael Jensen FDFLEDEREN nr. 3 april 2008 Må Man tegne gud? Foto: Michael Jensen forældrebetaling versus -deltagelse guide til naturbaserne Mit fdf At turde kigge på sig selv Jeg var på posthuset for nylig. Som sædvanlig

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 3 Ikke alt er lige godt. 6 Kirken på nettet. 10 Et sted at være

Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 3 Ikke alt er lige godt. 6 Kirken på nettet. 10 Et sted at være 14. årgang nr. 4 december 2009 januar februar 2010 Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet 3 Ikke alt er lige godt 6 Kirken på nettet 10 Et sted at være Nyansættelser Marianne Telling, Skovshoved

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere