Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr. 3-2011"

Transkript

1 Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 16. årgang nr Sommergudstjenester - her ved den tilsandede kirke i Skagen

2 Er der plads til unge i kirken? Unge har mange ideer og et stort potentiale for at udvikle gudstjenester og events. SUK, Samtaleforum Unge og Kirke, arrangerer i samarbejde med Brorsons Kirke, Kirkepilotkursus i København den oktober 2011 Tekst og foto: Mette Fred Darre og Heine Hansen Der arbejdes! Unge har mange ideer og et stort potentiale for at udvikle gudstjenester og events. SUK, Samtaleforum Unge og Kirke, arrangerer i samarbejde med Brorsons Kirke, Kirkepilotkursus i København den oktober 2011 for unge mellem år. Unge er kirkens fremtidige kirkegængere og derfor en vigtig ressource for menigheden, menighedsrådet og præsterne. Det er derfor vigtigt, at de unge opfordres og støttes af deres lokale kirke eller forening til at tænke kreativt og gentænke deres opfattelse af, hvad der kan lade sig gøre i en kirke. Kirkepilotuddannelsen har siden 2004 uddannet 100 kirkepiloter. De har blandt andet afprøvet rock- og håndboldgudstjenester, natkirke og cafeer i deres lokale kirke. I efteråret rejser unge igen til København fra hele landet for at udvikle og afprøve deres egne ideer omkring et kirkeligt arrangement eller en event, de kan tage med hjem til deres sogn, forening eller provsti. I projektweekenden får de unge mulighed for at gennemarbejde deres ideer, og får redskaber og inspiration fra et professionelt team, så de besidder de bedst mulige redskaber til at skabe et projekt fra bunden. Anna Berg, Kirkepilot 2007: Kirkepilotprojektet har givet mig virkelig meget, både personligt, socialt og kompetencemæssigt. På kurset lærte jeg en masse om projektledelse og fik meget inspiration til at se kirken på en helt ny måde. Kirken har i høj grad behov for at blive fornyet for især at tiltrække unge. Det virkningsfulde ved princippet om unge laver kirke for unge er, at de unge ved, hvordan man tiltrækker andre på samme alder samt har følehornene ude hos dem og i højere grad kan få dem til at komme til arrangementerne. Mia Wriedt, Ungdomspræst i Holstebro, udvikler af Kirkepilotkurset 2011: Kirken er for alle, desværre siger mange unge, at de ikke føler sig tilpas i højmessen. Både fordi de ikke er helt sikre på ritualet men også fordi de føler, at resten af den faste menighed holder øje med dem og ser ned på dem. Jeg synes derfor, at det er vigtigt at de unge får mulighed for at få et tilhørsforhold til kirken. Det får de ved at finde ud af, at kirke er andet end højmessen søndag formiddag. Som kirkepilot får man en masse viden om og idéer til, hvordan man skaber kirke og man får et indblik i hvordan kirken hænger sammen. Det giver gode redskaber til, at man som ung kan lave kirke for andre unge. Så med gode idéer og frie hænder ved jeg, at vi kan lave fantastisk kirke for de unge - og det har vi brug for. Kirkepiloterne modtager i kursusweekenden udannelse i: Projektledelse, PR, kreativ idéudvikling og får inspiration gennem foredrag om teatersport, frivillighed og iværksættelse. Læs mere om SUK og kirkepilotkurset på Ny formand i Stiftsrådet Stiftsrådet valgte ny formand på sit møde den 23. august Ejnar Haugaard Thomsen fra Aalborg Vestre Provsti blev valgt, efter at Ejvin Krukow er fratrådt af helbredsmæssige grunde. Glade kirkepiloter NYT OM PRÆSTER I AALBORG STIFT Fratrådt : Pia Søgaard Hansen, Kallerup-Skjoldborg-Sjørring-Thorsted Nyansatte : Ane Stoltzke Katborg, Sulsted : Katharina Rottbøll Raarup, Brønderslev-Serritslev BEKLAGELSE! v/ redaktør Lone Olsen Stiftsavisen beklager hermed, at den forkerte tekst vedrørende Tødsø kirkes klokke ved en fejl blev bragt i Aalborg Stiftsavis - udgave 16. årg. nr. 2, Hermed bringes den rigtige tekst: Tødsø Kirkes klokke I Tødsø Kirkes tårnrum har Erling Worm netop sat kirkens gamle klokke op i en ny splinterny klokkestol. Om der skal ske en automatisering af klokkeringningen i Tødsø kirke er endnu uvist. Den sag overvejer menighedsrådet for tiden. Og i givet fald: Skal automatikken sættes på den gamle klokke? Eller skal kirken have en hel ny kirkeklokke med automatik, så den gamle kan komme på pension og kun blive ringet ved særlige lejligheder? Og hvad kan menighedsrådet få lov til? 2 Aalborg Stiftsavis nr

3 Biskop det første år, - og et udblik Tekst: Henning Toft Bro // Foto: Jens F. Munksgaard 365 dage 8760 timer minutter sekunder -er et år i tal. Jeg har været biskop over Aalborg stift i et år (godt og vel) og sikke et første år! Ind imellem kunne jeg godt have ønsket mig, at året havde lidt flere sekunder, end jeg har haft rådighed over. Omvendt så har hvert sekund været meningsfyldt og udfordrende. Ind Imellem også bøvlet og besværligt. Det vender jeg tilbage til. For nylig var der en der spurgte mig, om jeg havde fået sat mig godt til rette i bispestolen, hvortil jeg svarede, at jeg nærmest ikke har siddet ned de sidste 15 måneder. Faktisk føles det som om jeg er i gang med et maratonløb, som indtil videre ikke ser ud til at få ende. Det er ingen beklagelse. Tværtimod. Det har været 15 berigende og udfordrende måneder. En ny hverdag med mange spændende opgaver. En familie der skulle falde til i nye omgivelser, men både hvad arbejde og familie angår, føler vi os meget privilegerede, for rigtig mange har taget godt imod os, og endnu flere er gået ind i et tæt samarbejde for både at synliggøre folkekirken, men også at sætte Aalborg stift på dagsordenen. I folks bevidsthed og i medierne ikke mindst. Først og sidst handler det om samvirke Samvirke i hverdagen på stiftet. Samvirket med præsterne. Samvirke med menighedsrådene. Samvirket med de mange ansatte i Aalborg stift. Rigtig mange arbejder med, og i min korte tid har jeg, sammen med gode folk, sat mange skibe i søen. Skibe som nu er begyndt på sejladsen i folkekirken. Nogle skibe vil strande. Andre vil sejle flot. Endnu flere vil bidrage med udviklingen af en levende og bevægende folkekirke til gavn og glæde for menighedslivet i Aalborg stift. Så jeg må sige, at jeg i den grad oplever en folkekirke i bevægelse både udenfor og i Aalborg stift. I Aalborg stift har vi mange forskellige udvalg, som hver på deres front arbejder med kirke og forkyndelse (se alle udvalgene på stiftes hjemmeside). Det forløbne år er Det Religionspædagogiske Udvalg igen blevet en realitet. Udvalget var i en periode sat på stand by, men er nu fuld funktionsdygtig og har allerede flere projekter i støbeskeen. Et nyt udvalg har set dagens lys. I samarbejde med Stiftsrådet har jeg nedsat et udvalg for diakoni. Også dette udvalg arbejder ihærdigt med at sætte diakoni på den kirkelige dagsorden, og den kommende tid kan man via stiftets hjemmeside følge med i udvalgets arbejde. Ligeledes har vi arbejdet ihærdigt med at skabe en ny uddannelse for unge mennesker. Det handler om at uddanne unge til at arbejde med kommunikation og medier. Uddannelsen har det formål, at deltagerne får undervisning i at fortælle den gode historie om kirkelivet i stiftet. Disse historier vil så blive lagt på nettet, så vi gennem disse indslag kan få forkyndt evangeliet på en ny måde på de medieplatforme, de unge bevæger sig på. Om at være kirke med de unge I den forbindelse vil jeg også nævne de tre høringer vi afholdt i juni Sammen med stiftsudvalget for Unge og Kirke holdt vi tre høringer i stiftet under titlen: Om at være kirke med de unge. Bemærk ordene at være kirke med og ikke for. Det handler om samvirke. Det handler om at lytte. 250 engagerede kirkefolk, præster, menighedsråd, sognemedhjælpere, organisationsfolk og alle der interesserer sig for arbejdet med unge mødtes til foredrag, workshops og ideudvikling. Vi fik mere end 200 forslag til, hvordan vi kan være kirke for og sammen med unge mennesker. I den kommende tid vil nogle af forslagene blive lagt ud på stiftets hjemmeside, og vi har kontakt til flere sogne, som har vist interesse for at være med til at føre nogle af forslagene ud i livet. Jeg ser initiativet som en fremadrettet proces, som gerne skulle sætte os i stand til at lytte os ind til unge menneskers udfordring til os om at være kirke med dem i en ny tid. Og det lønlige håb er naturligvis, at vi som kirke til stadighed både er vedkommende og imødekommende. Forandringer i Aalborg stift Alle med interesse for Aalborg stift ved, at stiftet de kommende år skal aflevere stillinger til andre stifter. Jeg skal skåne jer for detaljer, men inden udgangen af 2015 skal Aalborg stift aflevere 7,8 stillinger. Det er en vanskelig proces. Både for sogne, provsti og stift. I den forbindelse har jeg det første år haft utallige møder med menighedsråd og præster i et forsøg på at gøre det så skånsomt som muligt. På møder har jeg mødt meget engagerede og dedikerede menighedsråd og præster fordi alle, med rette og med forventning, kæmper for Biskoppen på torvet efter bispevielsen i Budolfi Kirke det de har. Men jeg har også mødt mange røster der siger, at hvis det nu er os der skal aflevere præstestillinger, så tager vi udfordringen op og ser på, hvilke muligheder vi har i den nye situation. Dette vil jeg gerne takke for. Det har betydet, at vi sammen tænker i nye muligheder. Det har også betydet at menighedsråd er gået helt nye veje i at tænke kirke, kirkebygning og menighedsliv. Nogle af disse tanker vil blive åbenlyst den kommende tid. Kort fortalt handler det om at vi i Aalborg stift forsøger at tænke kirke på en ny måde, som jeg er overbevist om, kan få betydning for det fremtidige kirkeliv og den fremtidige brug af vore kirker ikke bare i stiftet, men også ud over det ganske danske kirkeliv. Den kommende tid byder på: a. Et katolog for arbejdet med unge og kirke b. En ny hjemmeside c. Et orienteringsmøde med nye studerende fra pastoralseminariet i Aarhus d. En konfliktløsningsgruppe til støtte for menighedsråd og præster e. Kirkedage 2013 Jeg føler stor trang til at takke alle for den åbenhed og venlighed jeg mødes hvor jeg kommer rundt. Kirkeindvielser, genåbninger af kirker efter restaurering, ibrugtagning af et nyt hus eller en ganske almindelig søndagsgudstjeneste, hvor jeg er inviteret. Det er den største glæde ved at være biskop. Altså dette at jeg først og fremmest er præst, og får rig mulighed for at deltage i menighedens fællesskab som præst og forkynder. Kirkelivet i Aalborg stift trives og lever. Vel er der steder, hvor deltagelsen i kirkeliv og gudstjeneste er vigende. Det skal vi hele tiden forholde os til i en kirke i bevægelse. Men hvor menigheden bakker op, giver det mening at holde gudstjeneste. Derfor vil jeg opfordre menighedsråd og menigheder til at støtte op om gudstjenester og arrangementer til glæde og støtte og opmuntring for det kirkelige liv i vores store og herlige stift, Aalborg stift. På glædeligt gensyn den kommende tid. Henning Toft Bro, biskop Aalborg Stiftsavis nr

4 Stiftsbiblioteket i Aalborg - samtale med stiftsbibliotekar Lars Rasmussen Brinth Tekst: Lone Olsen // Foto: Christian Roar Pedersen Kort præsentation af Lars Brinth Stiftsbibliotekar Lars Rasmussen Brinth har som præst været i de fleste hjørner af det teologiske arbejde. Efter endt teologisk embedseksamen begyndte han med i fire år at være sømandspræst i Yokohama i Japan. Herfra vendte han hjem for at blive præst på Nørrebro i København, hvor han samtidig underviste i hebraisk på Københavns Universitet. Efter 6 år her vendte han tilbage til østen i et arbejde for DMS og Den Nordiske Kristne Buddhistmission i Hong Kong. Her var han i 8 år lærte kantonesisk og havde, som han selv udtrykte det ved samtalen, 117 forskellige gøremål. Som præst arbejdede han både på kinesisk, som hjælpepræst for en kinesisk præst i området og på engelsk, men hovedarbejdet var religionsdialog og senere også et arbejde med at oversætte teologiske artikler fra kinesisk Stiftsbibliotekar Lars Rasmussen Brinth til engelsk og dansk. Som Lars Brinth udtrykte det: jeg var jo studerende dengang i 70erne, hvor meditation og guruer overskyllede Danmark, og jeg ville gerne have mig en egen mening om de dele. Det var grunden til både udrejsen til Yokohama og til Hong Kong, og et stykke vej mener jeg også jeg nåede med det. I 2001 vendte han så tilbage til arbejdet i den danske folkekirke, og var i Ræhr/Vigsø/ Hansted/Klitmøller pastorat. I 2006 opfordrede den daværende biskop Søren Lodberg Hvas, ham til at overtage ansvaret for stiftsbiblioteket, og i 2009 blev en fuldtidsstilling ledig sammesteds, som han søgte og fik. Men arbejdet som Stiftsbibliotekar bevarede han, og i samtalen fandt hans store glæde ved bøger sin synlige og smittende vej til Stiftsavisens udsendte! Historien om Aalborg Stiftsbibliotek Lars Brinth fortæller: Aalborg Stiftsbibliotek har en spændende historie. De ældste dele er så gamle som ingen ved af det, - den ældste nuværende bog i samlingen er fra 1478, - men for alvor startede det egentlig i begyndelsen af 1800 tallet, hvor daværende stiftamtmand Moltke og rektor for Aalborg Katedralskole, Tauber, ville etablere et folkebibliotek. De to havde et tæt parløb og fik gennem donationer af penge og bøger efterhånden etableret det første folkebibliotek i Aalborg. Det blev besluttet, at alle nyansatte præster i Aalborg Stift skulle forpligtige sig til at aflevere et vist beløb om året til bibliotekets drift. Det synets ikke alle præster om bl.a. mente Thisted præsterne dengang, at der var alt for langt til Aalborg, så hvorfor dog betale til det? I slutningen af 1800-tallet blev dette første folkebibliotek slået sammen med Katedralskolens bibliotek og herefter er historien noget uklar helt frem til ca Da den nye bispegård blev bygget stillede man sig spørgsmålet om det gamle stiftsbibliotek, og hvad der egentlig var blevet af det. Man fandt resterne af biblioteket i Vejgaard biblioteks kælder og så startede en sortering, hvor det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket tog hvad de ville have, Stiftet hvad de ville have og resten blev solgt antikvarisk. Samtlige vægge i den nyetablerede bispegårds to store mødelokaler blev iklædt bogreoler og et omfattende registrerings- og katalogiseringsarbejde på database gik i gang ved daværende stiftsbibliotekar Lilian Freltoft. Jeg overtog arbejdet fra Lilian Freltoft, og i årene kørte jeg hver torsdag til bispegården og passede biblioteket, - bl.a. med at færdiggøre databasen og lave revision på samlingen, dvs. undersøge om bøgerne rent faktisk stod på bibliotekets hylder stadigvæk. Da Jørgen Lekfeldt i 2009 blev syg og måtte opsige sin stilling på stiftet, blev jeg ansat i en Et museumskatalog fra 1600-tallet noget ændret stilling og fik en hel del yderligere opgaver, - en stilling, som jeg er meget glad for. Biblioteksarbejdet må vel regnes som 1/7 af stillingen. Hvad laver egentlig en Stiftsbibliotekar? Selve Stiftsbiblioteket er nu først og fremmest håndbibliotek for biskoppen samt bibliotek for stiftets præster. Ud over indkøb og registrering af bøger, så betragter jeg mig som præsters og andres mand på stedet, forstået på den måde, at jeg hurtigt kan finde materiale og oplysninger frem og sende til dem i fotokopi eller indscannet. Meget kan man finde mange andre steder, men skal man skrive lidt om sit sogns eller kirkens historie, eller finde en spændende gammel illustration har jeg adgang til en mængde kilder, som ikke står på ethvert bibliotek. Eenhjørninger fra Frederik den 4. s tid fx! Lars Brinth tilføjer: Det er et spændende arbejde, der findes mange gamle og interessante bøger - og også en del sjældenheder på Stiftsbiblioteket. Tænk engang at finde en bog med 200 år på bagen, som aldrig er blevet sprættet op!! Eller ti små hæfter med titlen Bibel og Babel, fra en indædt kamp i 1880erne og 1890erne om hvilke skrifter, der er de ældste - Biblens eller de dengang nyfundne kileskrifttekster fra Babylon. En væsentlig diskussion, hvor disse småhæfter giver en god fornemmelse af striden, den historiske epoke og dens mennesker. Dertil kommer Stiftscentralens store samling af materiale (bøger, video mm.) til brug for undervisningen af konfirmander og minikonfirmander. Stiftscentralens ca titler bruges heldigvis mere og mere af såvel sognemedhjælpere som sognepræster - samt andre af kirkens ansatte. Jeg sender bøger med posten, når de rekvireres. 4 Aalborg Stiftsavis nr

5 En prædikenvejledning fra Hillerød fra 1600-tallet Hvad finder man i Stiftsbiblioteket? Det er naturligvis mest teologiske værker, men også bøger om Nordjyllands byer, kirker og natur, skønlitteratur og kunstbøger. Jeg gør en del ud af at købe opslagsværker, som ikke er tilgængelige andre steder. Af de ca titler er over 300 titler ældre end år Der er f.eks. 25 bøger fra 1500 tallet og 75 fra 1600 tallet. Vi har aviser fra omkring 1670 til Den ældste bog, Vita Christi af Ludolphus de Saxonia fra 1478, tilhørte oprindelig Stiftsbiblioteket, men var forsvundet fra samlingen. En dag kom en opringning fra et antikvariat, som fortalte, at en køber i udlandet var interesseret, men da Stiftets stempel stod i bogen, ville vedkommende lige høre om Stiftsbiblioteket var interesseret. Og ved en storslået donation fra Det Obelske Familiefond lykkedes det at erhverve den tilbage til biblioteket, fortæller Lars Brinth - synlig begejstret. Hvad er dit største ønske for Stiftsbiblioteket? - dette spørgsmål bliver besvaret kontant og hurtigt: At biblioteket og navnlig: bibliotekaren kan blive brugt noget mere. Og på mit spørgsmål om hvorvidt han aldrig savner det at forkynde og præstegerningen i øvrigt svarede Lars Brinth: Selvom jeg har prøvet mange forskellige måder at være præst og ikke at være præst på, så er det kommet bag på mig denne gang at opdage, hvor vigtigt det er for ens teologiske habitus hele tiden at være tvunget til at holde gudstjenester, begravelser og bryllupper, have konfirmander: kort sagt: at være tvunget til at være præst. Kirkelig Håndbog er udgivet i generationer med oplysninger om alle Danmarks kirkesogne og præster Stiftsbibliotekaren arbejder Aalborg Stiftsavis nr

6 Aalborg Stift præges i sommeren af mange friluftsgudstjenester. Morgengudstjenester på sommerlejre, pinsegudstjenester i skoven eller som her aftengudstjeneste ved Skagens tilsandende kirke ved sognepræst Henrik Bang-Møller, Skagen Foto forsiden og midtersiderne: Niels Clemmensen

7

8 Kirke med sprække til de unge Himlene Herre, fortælle din ære... synger en halv snes kvinder, mens de med lette dansetrin valser rundt i kirkens kor med babyer i armene. Ingen klaprende sko forstyrrer. De danser i strømpesokker eller bare tæer. Den smilende og fokuserede kvinde, der synger og danser for, har dog ingen baby. Hun er i bedstemoralderen, så i stedet favner hun en gul, strikket bamse med lyseblå bukser. Babysalmesangen i Thisted Kirke er i fuld gang... Tekst og foto: Mariann Amby 58-årige Ester Jørgensen har netop begyndt på dagens arbejde. Hun er sognemedhjælper og har, sagt med hendes egne ord, det vigtigste og sejeste job i verden. Hun er uddannet diakon og socialpædagog og har arbejdet som så, indtil hun blev Thisted Sogns første sognemedhjælper, ansat i en stilling, som hun nærmest blev headhuntet til: - De ringede og sagde: Det er dig! Jeg tog en uges betænkningstid, men sagde ja. En beslutning, hun ikke har fortrudt. Nu har hun været ansat i et år og har tænkt sig at fortsætte, hvis økonomien ellers slår til. Kirkens dørtrin skal være lavt Og jobbet passer hende. Stilfærdigt og med varme i blikket guider hun de opmærksomme babyer og smilende mødre gennem tre kvarters babysalmesang, inden der pustes ud, ammes, skiftes ble, drikkes kaffe og sludres akkompagneret af lidt babygråd. Babysalmesangen er blot én af de mange strenge Ester Jørgensen spiller. Men en væsentlig streng! Som giver ikke blot hende, men også kirkens præster, en god kontakt til de unge forældre, der vælger at få døbt deres små i sognets kirke. - Mit arbejde er at gøre dørtrinet ind til kirken så lavt som muligt. Ved babysalmesangen er det let. Det er nemt at trille barnevognene her ind i kirken, og mødrene kommer gerne. Der er deltagere de fire gange årligt vi starter et nyt hold. Når sognemedhjælperen har sunget med babyerne, er der mange andre opgaver at tage fat på i sognemedhjælperens hverdag. Både pædagogiske og diakonale opgaver. Unge skal selv have lov - I mit første år har de pædagogiske opgaver fyldt størsteparten af arbejdstiden. Med opgaver som børnetime, børnekirke, minikonfirmandundervisning, lejlighedsvis konfirmandundervisning og deltagelse i en provstiarbejdsgruppe Ungdom og Kirke. Sidstnævnte har Ester været med til at starte, fordi menighedsrådene i provstiet har erkendt, at arbejdet med unge i kirken er for tung en opgave for de enkelte sogne at bære. Derfor prøver man nu at løfte den sammen på provstiplan. For er dørtrinet lavt, når det gælder babysalmesang, så er det straks meget sværere, når det drejer sig om de unge. Her trænger trinet til at blive høvlet ned og filet til: - I kirken er alting professionaliseret. Det hele kører, uanset om der kommer nogen. Dermed er kirken meget lidt ungdomsvenlig. Oveni er der meget envejskommunikation, og det ligger ikke til de unge. De vil gerne involveres og gøre noget. Derfor er jeg involveret i at opbygge en ungegruppe i provstiet. En gruppe, som kan stå for nogle gudstjenester og jeg mener: Stå for! Helt konkret sådan, at de unge mødes og snakker med hinanden om kirke, gudstjeneste og den slags, før præster og sådan nogle som mig dukker op. For vi kvæler i ord og erfaringer: Det har vi prøvet! Det kan man ikke! og så videre! Det skal de unge være Sognemedhjælper Ester Jørgensen var tøvende i begyndelsen, men er nu meget betaget af babysalmesang, som hun har lært sig gennem god, gammeldags mesterlære. 8 Aalborg Stiftsavis nr

9 fri for. Vi erfarne må give lidt slip. Lade dem selv få lov til at bestemme musikken, liturgien og gøre det på deres måde. De skal have nogle sprækker. Have lov til at prøve kræfter med tingene, mærke at det er svært, men også have lov at opleve, at det gik. Sognemedhjælperen som coach Den proces har Ester Jørgensen netop været igennem sammen med to unge kirkepiloter, som sidste efterår var på kursus i Brorsonkirken i København. Efter kurset gik de i gang med hjemme i Thisted at tilrettelægge en ungdomsgudstjeneste med sognemedhjælperen som coach: - De fik lov at gøre tingene selv. Og de gik op i det. De puklede og tænkte og planlagde, mens jeg bare var coach og stillede nogle spørgsmål. Det hele var på plads. Men den dag gudstjenesten skulle holdes var de så nervøse, at de stod ude i dåbsværelset og rystede kort før gudstjenesten skulle begynde. Jeg sagde: Kom her, nu holder vi lige om hinanden og så beder vi lige om, at det her må gå godt, - og så stillede vi os i dåbsværelset og bad sammen. De to unges kirkepilot tid er nu forbi, men begge fortsætter så meget som muligt i ungegruppen. De vil gerne fortsat være med på sidelinjen, når der er tid, og de ikke lige skal til Afrika eller andetsteds. Diakonale kviste I de få ledige stunder i sognemedhjælperens dagligdag, opholder Ester Jørgensen sig i sin lille hule af et kælderkontor. Det er derfra hun udsender pressemeddelelser og lay-outer plakater, skriver SMS er, nyhedsbreve, mails og andet til de sognebørn, der lige skal mindes om børnetimen på tirsdag, ungdomsgudstjenesten på torsdag eller familiegudstjenesten på søndag. Det er også dér ideer fødes og udvikles, når det gælder den anden gren af arbejdet: den diakonale gren, som hun gerne vil have mere ind i sin dagligdag. Flere diakonale kviste er endnu på tegnebrættet: rampelysgudstjeneste, natkirke, kontakt til byens væresteder... I det lille kælderkontor er et nyt initiativ under planlægning: Pilgrimsvandring med konfirmander - naturligvis sammen med en af sognets præster. S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R STENENE FORTÆLLER Stenmesteren i Gjøl Tekst og foto: Sognepræst Niels Clemmensen, Børglum Gjøl kirke har Danmarks eneste afbildning af en stenmester. Den indgår som det ene af tre motiver i en døroverligger i en portal. Portalen sidder på sin oprindelige plads i kirkens syddør inde i våbenhuset, som er en senere tilbygning. Stenene har aldrig været flyttet om. Udover overliggeren består portalen af to karmsten. På den vestlige karmsten ses øverst en engel og nederst Jomfru Maria med barnet. På kanten har den en tovsnoning. Den østlige karmsten har øverst et Korslam og nederst en biskop. På den side af karmstenene, der vender ind mod døråbningen, har begge sten en smuk ornamentik. Overliggeren har tre billeder. Længst til venstre ses træet i Paradisets Have med sin frugt og slangen, der snor sig om stammen. Midt for ses Eva række æblet til Adam. Mellem dem er en roset, der anses for at være et tegn på Guds nåde. Længst til højre ses stenmesteren, der sidder og arbejder med en spids hammer. Han er ved at hugge en sten til, og bag ham ser man den mur, han har bygget op. Denne tolkning understøtttes af en indskrift i en sten, der er anbragt lidt højere oppe til højre for overliggeren, hvor der står: Mester Goti, Erindbonde, Osmund, Ketelløgh. I middelalderlige billedserier som f.eks. i kalkmalerierne er der tradition for, at man efter syndefaldet anbringer et motiv af Adam og Eva, der arbejder. Efter uddrivelsen af Paradis må Adam arbejde i marken og Eva spinde og passe børn. Derfor er det usandsynligt, at manden med hammeren skulle være Adam efter uddrivelsen. At det virkelig er stenmesteren, man ser på relieffet, understøttes af en sten med indskrift, som findes i Volsted kirke. Her kan man bl.a. læse, at Goti byggede kirken. Martin A. Hansen skriver om stenmesteren i Orm og Tyr : Man ser ham sidde med spidshammeren og hugge kvadersten, storøjet, dværgagtig og selvfølende, han alene vejer syndefaldet op, Adam og Eva på den anden ende af relieffet. At stenmesteren opvejer syndefaldet med sit arbejde må hentyde til kirkens betydning og dens forpligtelse på at forkynde Guds Rige som det sted, hvor al synd er overvundet. Troels Teglgaard, Gjøl, har skrevet en artikel om Gjøl kirkes stenbilleder, som indeholder en fyldig beskrivelse af motiverne og en indfølende tolkning. Artiklen er illustreret med såkaldte gnubbebilleder, som Troels Teglgaard har lavet. Artiklen ligger fremme i våbenhuset, men kan også fås ved henvendelse til forfatteren på tlf S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R S T E N E N E F O R T Æ L L E R Aalborg Stiftsavis nr

10 Aalborg Stifts nye hjemmeside Aalborg Stift har fået ny hjemmeside. Den fremtræder nu i nye farver, nyt layout og indholdet er lagt ind i en ny struktur. Det skulle gøre det lettere at finde det indhold, man søger Tekst: Niels Clemmensen Hjemmeisen moderniseres Aalborg Stift fik sin første hjemmeside i I de mellemliggende år er mængden af stof vokset eksplosivt. De enkelte sektioner på hjemmesiden kan hver for sig betragtes som store hjemmesider, der skal spille sammen i en helhed. Det har gjort det påtrængende at forny strukturen. Dertil kommer en tiltrængt modernisering af både det grafiske udtryk og den bagved liggende teknologi. Resultatet er væsentlig større brugervenlighed. Det er webdesigner Søren Martin Mark Andersen, Århus, og webudvikler Asbjørn Clemmensen, København, der har stået for udviklingen af det nye koncept. Det er sket i samarbejde med hjemmesidens daglige redaktør sognepræst Niels Clemmensen, Børglum, og en arbejdsgruppe, der har fungeret som en vigtig samtalepartner i den vigtige indledende fase, hvor de grundliggende ideer udvikles. Arbejdsgruppen bestod af provst Jens Jacob Jensen, der var initiativtager til hjemmesiden og dens første redaktør, mediekonsulent Christian Roar Pedersen, stiftskonsulent Lars Brinth, Svend Erik Volsgaard, der er ansat i it-afdelingen på Aalborg Universitet og webredaktøren. Layout og farver Søren Mark Andersen, der har været ansvarlig for udviklingen af designet, fortæller: Det er vigtigt, at der er genkendelighed fra det gamle site. Derfor har jeg taget udgangspunkt i bispeseglet til udvikling af et logo for hjemmesiden. Bispeseglet er rentegnet, og typografien er let ændret. Samme typografi bruges i overskrifterne. Opgaven gik ud på at finde en skrifttype, der var tro mod den gamle, men samtidig up to date. Den nye skrifttype har et klassisk præg. Centrum i bispeseglet med den korslignende figur, der er forlænget med tre linjer, er anvendt i hjemmesidens hoved sammen med ordene Aalborg Stift. Tre nye præster Tre nye præster blev ordineret i Budolfi Kirke torsdag den 18. august 2011 af biskop Henning Toft Bro. Katharina Rothbøll Raarup Ane Stoltze Katborg Tine Espelund Klausen Forsiden på Aalborg Stifts nye hjemmeside 10 Aalborg Stiftsavis nr

11 Bispeseglet Bispeseglet består af mange detaljer. Derfor tog jeg nogle af symbolerne og forsimplede dem, uddyber Søren Mark Andersen. Seglet forekommer nederst på alle sider, mens brudstykker af seglet i større størrelse forekommer, hvor det er relevant. Valget af farver skal ligesom de andre designelementer både signalere en lang tradition og en moderne organisation: De dybe farver signalerer noget traditionsbundet. Derfor er Webdesigner Søren Mark Andersen baggrunden heller ikke hvid, men tonet. De få, men markante skarpe farver skal gøre sitet brugervenligt. De fortæller, at her er der noget at klikke på. Derudover skaber de kontrast. Tre linjer bruges mange steder. Søren Mark Andersen fortæller, at treenigheden har inspireret ham til dette valg. Sluttelig siger han: Brugen af billeder er meget vigtig. De mange billeder skaber både dokumentation og nærhed. Sitet er designet til, at det kan komme til sin ret. Struktur Webudvikler Asbjørn Clemmensen har været ansvarlig for udvikling af den nye hjemmesides struktur og for programmeringen Udgangspunktet var, at den gamle hjemmeside fik ros for mængden af indhold, men kritik, fordi den var rodet. Man skal vide, hvor skatten ligger begravet for at kunne finde den! Indledningsvist lavede webudviklerne en brugerundersøgelse. Den viste ikke så overraskende at hovedparten af brugerne er folk, der er engageret i det kirkelige liv. Men der er også andre, som f.eks. søger efter specifikke oplysninger. De gav allesammen deres bud på den gamle hjemmesides styrker og svagheder, ligesom de gav udtryk for deres forventninger til en stiftshjemmeside. Asbjørn Clemmensen fortæller: I brugerundersøgelsen kunne man melde sig til at deltage i en yderligere undersøgelse, der gik ud på at lave et forslag til en struktur. Det viste sig, at der var nogenlunde enighed om, hvordan den administrative del af hjemmesiden skulle struktureres. Derudover blev det diffust. Men undersøgelsen hjalp til at guide os videre. I samarbejde med arbejdsgruppen lavede vi så strukturen. Hjemmesiden har to typer stof. Fokus ligger på det aktuelle stof, mens baggrundsstof, kontaktoplysninger osv. ligger separat fra nyhedsstoffet. Sitet er som en tragt: det nyeste først, det ældste nederst. Hver nyhedshistorie har en afsender et sted på hjemmesiden og bliver præsenteret på forsiden, til der kommer noget nyere. Efterhånden glider de gamle historier længere og længere ned. Det er samme struktur som på en avishjemmeside. Sektionen Liv + Tro er en nyskabelse i forhold til den gamle hjemmeside. Her ligger alle de mange historier, der fortæller om det liv, der udfolder sig i Aalborg stift. Det er stort og småt imellem hinanden. Alene Folkekirkens Informationstjeneste har produceret over 300 historier i den sektion. Videoer har fået en mere prominent placering. De udgør en større del af nyhedshistorierne, og de produceres både af Informationstjenesten og af andre. Der er ingen tvivl om, at der vil blive flere videoer i fremtiden. Alle historier med video kan man finde i en sektion for sig. - Redaktionen og arbejdsgruppen indså tidligt i processen, at der ikke findes én løsning, men mange muligeløsninger, samtidig med at arbejdet måtte ende med at præsentere én og kun én løsning. Hjemmesiden findes på adressen Webdesigner Asbjørn Clemmensen. // Foto: Niels Clemmensen Bliv medlem af Bibelselskabet Bibelen er den mest solgte og læste bog i verden. Den har været en stadig beriger af menneskers liv og af vores fælles kultur. Stadig er det nødvendigt at give mennesker mulighed for at lukke biblen op. Nogle steder i verden er dette meget svært på grund af forfølgelse, og andre steder på grund af fordomme, uvidenhed og lignende. De bibelske fortællinger om for eksempel den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn og om kærligheden, der er stærkere end døden, er en grundsten i vores liv, som fortjener synlig og mærkbar opbakning. Bibelselskabet udgiver Bibelen og bidrager til samarbejde og fællesskab i dansk kirkeliv. Bibelselskabet bruger indtægterne fra salg af bøger og andre materialer til at udbrede kendskabet til Bibelen til gavn for kirke, skole og samfund. Bibelselskabet støtter internationalt arbejde med at gøre Bibelen tilgængelig i fattige og urolige dele af verden. Men Bibelselskabet lever af din støtte. Bliv derfor medlem af Bibelselskabet for kr. 100/år. Som medlem støtter du arbejdet og modtager blandet andet bladet Bibelen og verden. Se mere på Bibelselskabet skal have 200 nye medlemmer i 2011 vi håber du er en af dem. Med venlig hilsen Thomas Reinholdt Rasmussen, sognepræst Bibelselskabets Stiftsudvalg i Aalborg Stift Aalborg Stiftsavis nr

12 Aalborg Stift siger blivpræst.dk For at sikre ansøgere til præstestillinger i yderområderne lancerer stiftet en charmeoffensiv for yngre teologer Tekst og foto: Christian Roar Pedersen Dem der bor og arbejder i Aalborg Stift ved det allerede: Vi har meget af byde på. Men når en teolog sidder et andet sted i landet og skal søge et præsteembede, er det ikke sikkert, at vedkommende kender til det gode arbejdsmiljø, den smukke natur og engagerede menighedsråd, der vil noget med deres kirke. Derfor vil stiftet udbrede kendskabet til, hvad det vil sige at være præst i Danmarks nordligste stift. Det sker, når der den 31. august og den 1. september kommer en busfuld studerende fra pastoralseminariet i Århus og besøger stiftet. De kommende præster skal bl.a. høre om nye samarbejdsformer i provstierne, besøge biskoppen og overnatte hos lokale præster i Løkkenområdet. Den 1. september lanceres hjemmesiden blivpræst.dk, der vil fortælle de positive historier om det at være præst i stiftet. Hjemmesiden følges op af flyers og foldere på universiteterne og pastoralseminarierne i København og Århus. FAKTA Vidste du - at alle nye præster inviteres til at deltage i en supervisionsgruppe de første år af deres ansættelse? - at der er ansat to arbejdsvejledere for stiftets præster? - at stiftet har udgivet en folder om, hvordan menighedsråd modtager en ny præst? Hjælp os Hjælp med at udbrede kendskabet til Aalborg Stift. Skriv til mediekonsulent Christian Roar Pedersen på hvis du har en positiv historie, der skal fortælles. 20 kommende præster strømmede til bispegården i Aalborg den 31. august. Biskop Henning Toft Bro håber mange af dem vil søge stilling i Aalborg Stift, når de er færdiguddannede til sommer. Folkekirken serverer caffé latte for unge En dampende varm kop kaffe og lektiehjælp bliver et af de konkrete resultater af tre høringer i juni om kirken og de unge Tekst og foto: Christian Roar Pedersen Stiftsudvalget for Unge og Kirke i Aalborg vil lave lektiecaféer i sognegårde i nærheden af gymnasier. Der bydes på lektiehjælp og lette retter til gymnasieeleverne. Lektiecaféerne skal bemandes af frivillige og præster og er tænkt som en faglig hjælp til eleverne. De frivillige vil således være personer, der kan hjælpe med f.eks. matematik, dansk eller fysik. - Der er ikke tale om direkte forkyndelse, men ideen er, at de unge via lektiecaféerne får en tilknytning til kirken, forklarer sognepræst Heine Hansen, der er formand for udvalget. Ideen til lektiecaféerne kom frem på de tre høringer om unge og kirke, som Aalborg Stift afholdt den 15., 21. og 22. juni 2011 med 200 deltagere. Af de over hundrede forslag der kom frem på høringerne, har stiftsudvalget udpeget ti projekter, der satses på i det kommende år. - Vi vil lave kirke med unge. Vi vil sige: I er lige så meget kirke som alle andre, forklarer sognepræst Heine Hansen om baggrunden for den markante satsning fra udvalgets side. Under høringerne kom det også frem, at biskop Henning Toft Bro gerne ser, at enkelte af de 325 kirker i stiftet bliver indrettet til kirkelige eksperimentarier med fokus på unge. Biskoppen forestiller sig, at bænkene kan tages ud, og at man kan sætte stole og borde ind. Det giver nye samværsformer, der mere appellerer til unge, siger biskoppen. Resten af de ti ungdomsprojekter bliver offentliggjort i løbet af efteråret. Vi vil lave kirke med unge, siger sognepræst Heine Hansen AALBORG STIFTSAVIS Redaktør: Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf I redaktionen: Jens F. Munksgaard Tlf Kamma J. Graversen (orlov) Tlf Mariann Dahl Amby Tlf Christian Roar Pedersen Tlf Niels Clemmensen Tlf Ekspedition og abonnement: Kirkevej Hurup Thy Tlf Fax Bestyrelse: Formand: Biskop Henning Toft Bro Provst Jens-Anders Djernes Civilingeniør Poul Jacobsen Priser 2011: Årsabonnement 1 (40 eks. pr. nr.) kr. Årsabonnement 2 (20 eks. pr. nr.) kr. Årsabonnement 3 (5 eks. pr. nr.) 470 kr. Årsabonnement 4 (1 eks. pr. nr.) 155 kr. Årsabonnement 5 (30 eks. pr. nr.) kr. Læserbreve, debatindlæg eller forslag til manuskripter kan indsendes til redaktøren. Indlæg til næste nummer af Aalborg Stiftsavis skal være redaktøren i hænde senest den 15. oktober Næste nummer af Aalborg Stiftsavis udkommer til advent Aalborg Stiftsavis udkommer 4 gange årligt Sats og tryk: Dantryk A/S, Hurup Thy

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Landemodeberetning 24. september 2010.

Landemodeberetning 24. september 2010. Landemodeberetning 24. september 2010. Denne landemodeberetning adskiller sig fra en sædvanlig beretning bl.a. derved, at den er blevet til på baggrund af mine blot 5 måneder som biskop over Aalborg stift.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti Aftenens program Kl.19 Velkomst og sang ved provsten Kl.19.15 Kom godt i gang - 1 Kl.20 Kaffe Kl.20.30 Kom godt i gang - 2 Kl.21.15 Afslutning og sang

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Et godt samarbejde med kirken

Et godt samarbejde med kirken Et godt samarbejde med kirken Ideer til at få en god samtale og et godt samarbejde mellem kreds og kirke 2 FDF I SAMARBEJDE MED KIRKEN FDF og folkekirken har altid været tæt forbundet med hinanden. FDF

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk

Besøg værktøjskassen: www.inspiration.diakonforbund.dk extra JUNI 2015 52. ÅRGANG DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONI I SOGNE EN VÆRKTØJSKASSE 2014-2015 DIA IAKONbl bladet DIAKONbladet Juni 2015 extra Af Birthe Fredsgaard, bestyrelsesformand i Diakonhøjskolens

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000 Den folkekirkelige Udviklingsfond. Tilsluttede ansøgninger 2010 (dok.nr. 38642/10) Dok.nr. Ansøger navn Projekttitel Projekt beskrivelse Ansøgt beløb i kr. Samlet Begrundelse budget i kr. Tids-horisont

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

e Agenda Lidt om os Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale

e Agenda Lidt om os Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale Folkekirken e Agenda Lidt om jer Lidt om danskerne Strategisk vej Lidt om os Tre epokegørende og kreative ideer Lidt om jeres online potentiale Lidt om os. Kære Gud eller hvem du er. Og det er netop problemet,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 94590/14 HREJ Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

14. søndag efter Trinitatis

14. søndag efter Trinitatis 14. søndag efter Trinitatis Salmevalg 13: Måne og sol, vand, luft og vind 448: Dåbssalme: Fyldt af glæde 42: I underværkers land jeg bor 508: Bryd frem mit hjertes trang at lindre 14: Tænk, at livet koster

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte gdette hæfte giver ad ang til videoerne Fordyb dig i Bibelens fortælling Videoer med Bibelens fortælling Studiehæfte til samtale og fordybelse 50 år med Bibellæser- Ringen Studiemateriale til Bibelens

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-20. årg. Juni - Juli - August 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård

Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 8871/15 MJOH Referat af 3. ekstraordinære budgetmøde i stiftsrådet den 22. januar 2015 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

ÅRSBUDGET for Bispebjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Bispebjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Bispebjerg Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 1971 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere