Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4"

Transkript

1 Årgang 2004 / Nr. 1 Skoleblad igen - jubii ANS SKOLE - OKTOBER 2004 Skolenyt Så sandt som skrevet. Vi har gang i Skolenyt igen. Efter en pause på mere end et år, er det besluttet, at der skal være økonomi til 3-4 udgivelser pr. år. Vi lægger ud i nyt format: A-4. Som alle andre vil vi gerne ses, gerne lægges mærke til! Bladet vil forsøge en ny stil. Målet er, at bladet skal være lidt mere journalistisk præget. Indholdet er hver gang et nyhedsbrev fra ledelse og skolebestyrelse. Mindst én nyhed fremstår som en artikel. Derudover er der plads til kontor, skolevejledning, bibliotek, SSP, pedellen, elevråd, kantinen, EDB og ikke mindst personalenyt samt nyt fra klasserne. Vi håber stoffet bliver lidt mere fremadrettet end før, og derfor har vi i tankerne at lancere en temaartikel hver gang, sætte fokus på en aktivitet eller en klasse. Der er gået næsten to år uden en præsentation af Nybyggeri i gang af Ib Christensen Efterårsferien er forhåbentlig vel overstået. Regn, blæst og kortere dage har taget over. Samtidigt er skolens byggeprojekt for alvor gået i gang. Ombygningen giver mange forandringer i I dette nummer: Nyhedsbrev fra ledelsen side 2 Bygningsændringer side 3 Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4 Det pædagogiske servicecenter side 5 Skolen i Nørskovlund side 6 Personale info - de nye ansigter side 9 Kalender side 10 nyansatte. Dette nummer rummer derfor en hel del navne, fotos og en kort tekst om de ansatte. Muren faldt i 89 og 2004 Når Skolenyt går i trykken, er muren og cykelstativerne i den centrale skolegård revet ned for at give plads til nybyggeri. Derfor har vi valgt at krydre siderne med fotos fra muren, der blev udsmykket i 1983 af 4. kl og i 2002 af et valghold i billedkunst. skolens dagligdag også for de eksterne brugere. Skulle enkelte blive lettere frustreret over de gener byggeriet giver, så er det værd at fastholde at der er lys for enden af tunnelen. Vi glæder os! Nyt navn til Skolenyt? Vi har spekuleret på, om Skolenyt skal have nyt navn? Har du en idé, så skriv en seddel med dit navn, din klasse og dit forslag. Aflever til Ib Christensen inden 1. dec. Blandt forslagene trækker vi en vinder, der kan se frem til en ekstra julegave, medens en evt. navneændring kun finder sted, hvis navnet falder i god smag. Besøg ved Kronborg Slot. 9 A & B på lejrskole i København. En lejrskole giver oplevelser, der huskes hele livet. På skolens hjemmeside vil I kunne se billeder af, Punkter af særlig interesse: Elevernes undervisningsmiljø side 3 EDB nyt side 3 Ny uddannelsesportal side 4 Mobil og chat side 7 Lejrskole i København side 12 Venskab og udelukkelse side 13 Opfindelser på mellemtrinet side 13 Resultater fra motionsdag side 15

2 Nyhedsbrev fra ledelsen Skolens udearealer / legeplads Skolens legeområder har længe trængt til fornyelse. Vi har ikke manglet ideer, kun økonomiske muligheder for at realisere disse ideer. Skolens udbygningsprojekt har betydet, at vi nu skal nyindrette vores udeområder. I den forbindelse er vi modtagelig for gode ideer. Udgangspunktet for nyindretningen af skolens udeområder kan ses af nedenstående tegning. Vi forestiller os, at de angivne områder skal målrettes skolens forskellige afdelinger efter nedenstående plan, hvor numrene referer til cifrene på tegningen 1. Skolegård med skib (Centerklasse /indskolingsafdelingen) 2. Skolegård ved nybygning (Indskolingsafdelingen) 3. Område ved nybygningens gavl. (ikke legeareal) 4. Område ved Teglgade 26 (indskolingsafdelingen) 5. Område mellem nybygning og storrummet (Mellemtrinsafdelingen) 6. Område parallel med Lyngbakkevej (Mellemtrinsafdelingen) 7. Område mellem hal og fagfløj (Udskolingsafdelingen) 8. Den lukkede skolegård. (Udskolingsafdeling / mellemtrin) Skolens udbygningsprojekt har gjort, at vi nu SKAL nyindrette vores udeområder Se på tegningen, hvor du nu hører hjemme > Lektiecaféens åbningstider Vi har i år afsat nogle ressourcer til at hjælpe de elever, der ønsker hjælp, ro og trygge rammer omkring lektielæsningen. Vi kalder dette en HØRT - ELLER UHØRT Tænk dig - nu har jeg fred og ro til mine lektier, og jeg får dem lavet til hver dag lektiecafé: Det kræver ikke nogen officiel henvisning eller lignende at deltage i lektielæsning på biblioteket. Caféen er åben for alle, der ønsker hjælp til en stabil lektielæsning. Kommer der tilmelding fra forældre, og er der lavet aftale med en lærer, føres der protokol og der vil så være mødepligt. Hvem kan bruge lektiecaféen? Alle elever der: * gerne vil have hjælp til lektier * har vaskeligheder med fag * har vanskeligt ved selv at styre lektielæsningen * går i støttecenter * ønsker hjælp til at komme videre med en opgave eller et projekt * ønsker en uformel IT læring/vejledning Hvordan kommer man i lektiecaféen? Når: * eleven ønsker det * forældrene ønsker det * lærerne foreslår det Caféens åbningstider fra nu af og til jul * mandag 7. lektion * tirsdag 7 lektion Side 2 SKOLENYT

3 Bygningsændringer inkl. nyt nøgle- og sikkerhedssystem Af Niels Villumsen Ud over byggeri af den nye indskolingsafdeling, der er begyndt i efterårsferien, har der i sommerferien og efteråret været 2 større arbejder i gang på skolen. I sommerferien er alarmanlægget blevet udskiftet og udbygget på skolen, SFO og Center-SFO / Ungdomsklubben og i efterårsferien også på skolen i Nørskovlund. Det betyder, at vi har fået et mere moderne nøglesystem, der kan åbne de vigtigste døre elektronisk, samtidig med, at vi kan kode brikken/"nøglen" til kun at kunne benyttes i bestemte områder og på bestemte tidspunkter - og skulle "nøglen" forsvinde, kan dens funktion slettes elektronisk, så uautoriserede personer ikke kan få adgang. Samtidig med ændringen af Elevernes undervisningsmiljø af Ib Christensen Elevernes undervisningsmiljø er over det ganske land meget i fokus netop nu. Det hænger bl.a. sammen med, at folketinget har vedtaget en snart gammel lov (3 år) om elevernes undervisningsmiljø. Denne lov angiver, at eleverne skal inddrages i følgende områder: 1) skolens fysiske miljø 2) skolens æstetiske miljø 3) det psykiske undervisningsmiljø. På Ans skole har vi valgt at gribe det således an: Vedr. det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø: Klasselokaler: Klasselæreren går lokalet igennem sammen med EDB nyt nøglesystemet er flere lokaler og indgangsveje sikret med alarm, der har direkte forbindelse til vægtere og alarmcentral. Det er også nu muligt at kunne gå ind i systemet og se, hvem der har været i bygningerne i løbet af dagen. Kjellerup Byråd har udvalgt Ans skole som den første institution i kommunens opgradering af bygningssikkerheden. Pris: kr., hvoraf Ans skole skal dække de kr. over 3 år. Også udskiftning af vinduer I uge 41 og 42 er sydvindueme i Storrumsbygningen (fra 1974) og sydvindueme i Fagfløjen (l 980) blevet udskiftet. Det er ikke af storhed, disse vinduer udskiftes, da mange af dem var så rådne, at glasset var ved at falde ud af rammerne, når vinduerne skulle åbnes. De nye vinduespartier er hvide med eleverne. De laves en sammenfatning med angivelse af, hvad klassen selv tager sig af og hvilke problemer man ønsker løst af andre. Vedr. skolens faglokaler og øvrige fællesområder: Elevrådet vælger 2-3 repræsentanter, der sammen med skolens pedel og viceinspektør går disse områder igennem. Igen laves en kort opsummering af, hvilke opgaver eleverne (i samarbejde med lærerne) selv kan løse og hvilke der skal udbedres af andre. Der udarbejdes efterfølgende en samlet handleplan. plastrammer. Prisen for vinduerne inkl. opsætning er kr Indbrudstyve er overhovedet ikke velkomne Vedr. det psykiske undervisningsmiljø klasse inddrages af klasselæreren i evaluering og opstilling af nye mål for klassens sociale liv og undervisningsmiljø klasse: Eleverne udfylder et spørgeskema. Spørgeskemaet gøres op af klasselæreren, der efterfølgende bearbejder besvarelserne sammen med lærerteamet omkring klassen og klassens elever. Vi forventer at have afsluttet vort arbejde med undervisningsmiljøet inden påske. Jeg vil i et senere nummer af skolebladet Et nyt navn til Skolenyt? af Anders Jespersen og Frank Lund På Ans skole har vi nu snart i et år arbejdet med de nye maskiner; dvs. vi har 33 maskiner til elevbrug. Disse maskiner har de såkaldte USB-stik, og der kan derfor kobles både printere, scannere, kameraer o. lign til maskinerne. I denne sammenhæng kan det anbefales at man anskaffer sig en såkaldt memory stick, som er diskettens afløser. Den kan rumme meget mere information og er meget mere stabil end disketten. Det kunne være et oplagt opsparingsobjekt eller et julegaveønske. Det er specielt de ældste elever, der kan have gavn af den, da de ofte har opgaver, der inkluderer journalistiske opsætninger med billeder, som får filerne til at fylde ÅRGANG 2004 / NR. 1 ekstraordinært meget. At memory sticks varierer meget i pris skyldes især, at de findes med forskellig hukommelse fra 64MB til 1000MB. Det ser ud til, at skolen får flere EDBmaskiner næste år, idet kommunerne og staten har indgået en aftale om, at der gives et tilskud fra staten til nyindkøb af samme størrelse som kommunens budget dertil. Betingelsen er, at computerne skal være i 3. årgangs nærhed. I fremtiden skal elever ikke kun bære skoletasker, men også transportere elektronisk information på memory sticks Engelsk: school magazine Tysk: Schülerzeitung Spansk: revista escolar * * * * * * * * Finsk: koululehdet Fransk: journal d'élèves Italiensk: periodico scolastico Hollandsk: schoolkrant Portugisisk: Jornal escolar Svensk: skoltidning Gl. dansk: Tidsskrift Synes du, at Skolenyt skal have nyt navn? Hvis ja, så skriv dit forslag til Ib Christensen og aflever på kontoret inden 1. dec Side 3

4 Efterårsnyt fra skolebestyrelsen af Helen Nøhr Ans Skoles skoleblad har ligget stille i skoleåret 2003/2004. En beslutning vi tog i foråret 2003 i forbindelse med de kraftige timereduktioner, vi der blev udsat for. Det har dog været et stort ønske fra forældre, at vi tog bladet op til drøftelse igen, og derfor vil der igen udkomme et skoleblad på Ans Skole, 3-4 gange om året. Vi håber, det bliver et interessant og informativt blad for såvel elever, forældre og personale på skolen. Vi vil forsøge at lave et indhold, der både dækker "hvad er der sket", men også "hvad skal der ske", ligesom aktuelle temaer kan tages op til debat. Vi vil også gerne opfordre forældre til at komme med input til bladene. Skolebestyrelsen Efter valget til skolebestyrelsen i foråret 2004, trådte den nye bestyrelse til pr Den består af følgende: Forældrevalgte Lise T. Munk Hans P. Laustsen Kirsten Jacobsen Janne G. Hansen Helle Würtz Jes Madsen (næstformand) Helen L. Nøhr (formand) Personalerepræsentanter Kirsten Nielsen Bo Georgi Elevrådsrepræsentanter Anni Andersen Tina Mølgaard Efter sommerferien ønskede Kirsten Jacobsen at udtræde af bestyrelsen på grund af stort arbejdspres. I stedet er l. suppleant Lisbeth Andersen nu med i bestyrelsen. Kantine Kantinen er som bekendt fra dette skoleårs start ændret til en skolebod. Årsagen er, som tidligere nævnt, at vi ønskede at reducere lærernes og elevernes tidsforbrug til kantinedriften. Mange forældre ønsker imidlertid, at der bliver mulighed for, at eleverne kan købe et mere solidt måltid mad, end det der i dag er mulighed for i skoleboden. Vi arbejder derfor p.t. på en form for outsourcing af denne del af kantinedriften. Forstået således, at 6. kl. stadig skal drive en skolebod, men ønsker man yderligere mad, vil det ikke være vore elever og lærere der står for dette. Vi prioriterer i skolebestyrelsen stadig det at undervise højere end det at drive kantine. Kommende arbejdsopgaver I dette skoleår har vi i skolebestyrelsen vægtet at sætte fokus på bl.a.: * nye legepladser/udendørsarealer på skolen. * nyt koncept for kantinen. * hvorledes skolen får det optimale ud af holdtildelingsressourcerne. * sårbare unge. * skolens værdigrundlag, herunder læringsstile, inddraget som en naturlig del af hverdagen. Derudover er der de faste opgaver med løbende revision af principper, godkendelse af budgetter, evaluering Skolevejledning - Ny uddannelsesportal på nettet af Elin Haugaard. Danmark og dermed folkeskolen - har fået en vejledningsreform, som netop er trådt i kraft. Essensen af reformen er mere vejledning til unge med særlige behov og mindre til dem, der kan klare sig selv. Dette stiller store krav til forældre om at sætte sig ind i uddannelsessystemet, så man kan give sine børn en kvalificeret hjælp. Derfor har undervisningsministeriet investeret i en helt ny vejledningsportal: eller blot som på nettet er tilgængelig for alle. Her kan man søge alle de oplysninger, som man har brug for vedr. uddannelse og erhverv. De ældste klasser på skolen er orienteret om denne mulighed. Uddanelsesguiden skal efterhånden afløse programmet Maxidue, som skolens ældste elever har brugt i mange år. Med den nye uddannelsesportal kan man nu sidde hjemme og finde de oplysninger, man har brug for. Det gælder også forældrene, som således kan holde sig orienteret og vejlede den unge. Fremgangsmåde: 1. Hvis du skal i praktik. Eleven skal ud i praktik i et eller flere fag. Gå ind under UG.dk. Find oplysninger både om uddannelse og erhverv i praktikfagene. Man skal bruge både indgangen uddannelse og erhverv. 2. Hvis du vil finde ud af noget, der passer til dig. Brug indgangen Min baggrund og Mini guiden. Forsøg nu ud fra denne at spore dig/jer frem til, hvilke uddannelser/erhverv, der interessere eleven. 3. Hvilke muligheder er der i udlandet? Gå ind under indgangen Internationalt og find ud af, om der er mulighed for at tage noget af uddannelsen i udlandet, eller om man har mulighed for at arbejde der. At skrive er en måde at tale til ingen og alle på - og ovenikøbet på samme tid 4. Det er vigtigt både for forældre og elev at bruge en del tid med portalen for at lære dens store muligheder at kende. Forældre er altid velkomne til at kontakte Elin Haugaard vedr. uddannelse / erhverv i skoletiden: / privat 86 Side 4 SKOLENYT

5 Skolebiblioteket - Det pædagogiske servicecenter - PSC af Vibeke Volder og Hanne Nilsson Teamet på det pædagogiske servicecenter i daglig tale kaldet skolebiblioteket består af 2 skolebibliotekarer Hanne Nilsson og Vibeke Volder samt skolens ITvejleder Anders Jespersen. Udover at forestå de almindelige skolebiblioteksfunktioner har vi som noget nyt fra skoleårets begyndelse åbnet en lektiecafe`, som er åben 3 timer ugentlig. Cafeen er et sted, hvor eleverne uden for skoletiden kan få dækket deres forskellige behov for støtte til faglig fordybelse, til lektier, til træning, til projektbehandling og til uformel IT-læring. Eleverne kan komme spontant eller efter aftale mellem elev-forældre og lærer. Hvis det sidste er tilfældet, vil vi på PSC føre en protokol over elevens fremmøde. Lige nu står vi overfor en ny og spændende udfordring, idet PSC er en del af skolens byggeprojekt. I løbet af forholdsvis kort tid vi PSC blive midlertidig flyttet til skolen kantine, og der vil vi holde til, indtil vi kan rykke ind i nye omgivelser. Vore forventninger til de nye lokaler er høje. Udover at rumme bogsamlingen er det planen, at det nye PSC skal rumme bl.a. et pædagogisk værksted for eleverne samt flere IT-arbejdspladser. Det har desuden været en del af vores praksis at udstille forskellige elevarbejder. Lige nu har vi en udstilling om 9. klassernes lejrskole i København samt malerier lavet af Cs-klassen med udgangspunkt /inspiration i kunstneren Jørgen Nash s værker. Efter efterårsferien vil væggene være prydet af kunstværker, som Ck-klassen har lavet som afslutning på et emne om Danske løvtræer. Der males på livet løs til Ckklassens udstilling. tv. Kirsten Nielsen. Præsentation af skolens pedel Henning Poulsen, 57 år. Gift med Inge- Lise i 31 år. Hun er lærer på Vellev Skole og har været ansat ved Hvorslev Kommune som lærer siden Vi har 2 børn. Lars er automekaniker og gift med Linda, som er farveritekniker. Tove er nyuddannet ergoterapeut. Vi har et lille landbrug på 6 ha. i Vejerslev. Jorden har de sidste 10 år været bortforpagtet og staldene er efterhånden også tømt for dyr. Tilbage er 3 høns og en del katte. Jeg er født på en lille ejendom i Thyrsting og af den generation, som kun gik i skole hver anden dag, i hvert fald når vi boede i en landkommune. Jeg startede i skolen den dag H.C.Andersen kunne være blevet 150 år. Efter 7. klasse kom jeg ud at tjene på en gård. Jeg flyttede hjemmefra 2 mdr., før jeg blev 15 år. I 14 år arbejdede jeg som landbrugsmedhjælper og fodermester kun afbrudt af landbrugskoleophold. I 1976 fik jeg første gang store problemer med min ryg og blev frarådet at fortsætte som fodermester. Jeg tog så uddannelsen som Landbrugstekniker på regnskabslinien og arbejdede så som regnskabsfører og skatterådgiver for landmænd fra begyndelsen af 1978 til slutningen af Godt 10 gode år havde jeg som Metalarbejder. Til tider lidt stressende, men meget spændende. I 1987 lykkedes det for vore politikerne at ødelægge den danske skattelov så meget, at valgte noget andet at bruge mit liv på. Jeg søgte og fik stillingen som pedelmedhjælper på Tungelundskolen i Thorsø fra 1. Januar 1989 med alt udenfor som ansvarsområde samt afløser for pedellen, når han var fraværende. Et meget spændende job, som jeg var glad for. Da stillingen som pedel på Ans Skole blev ledig, kunne jeg se en spændende udfordring i det. Jeg er jo nok i mit efterår på arbejdsmarkedet, så skulle jeg prøve andet skulle det være nu. Jeg søgte stillingen og fik den i anden ombæring. Nu har jeg så været pedel her i godt et år. Jeg synes stadig det er meget spændende, der er en god ånd på Ans Skole, og jeg glæder mig hver dag til at komme på arbejde. Med mit jobskifte i 1989 fik jeg overskud til at dyrke min fritidsinteresse lidt mere. Fra 1967 til 1995 har jeg været aktiv Røde Kors samarit og været på mange spændende samarittervagter ved bl.a. sportsstævner, hærvejsmarch m.m. Jeg stoppede som samarit i 1995, da min ryg ikke rigtig ville det samme, som jeg ville. Siden 1983 har jeg været instruktør i førstehjælp for Dansk Røde Kors og underviser stadig under aftenskolen i min fritid. Jeg er afdelingsformand for Dansk Røde Kors, Hvorslev afdeling, på 15. år. En anden fritidsinteresse er folkedans, som Inge-Lise og jeg sammen har dyrket siden Det er en meget sund og sjov måde at motionere på. Det er ikke Vidste du, at Røde Kors bliver sponsor for det danske kvindelandshold i håndbold fra januar 2005 ÅRGANG 2004 / NR. 1 Side 5

6 Skolen i Nørskovlund - år 3 af Ib Andersen - afdelingsleder Nu er vi snart 3 mdr. henne i det 3. år med specialafdelingen i Nørskovlund. Der er sket mange spændende ting herude. Eleverne Vi har nu 20 elever fra den sydligste halvdel af Viborg Amt. Alle elever er diagnosticeret inden for det autistiske spektrum, hvilket betyder, at der er tale om børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det er samtidig vigtigt at indse, at der er tale om børn med forskelligartede resurser og kompetencer, som skal udnyttes og udvikles på bedste måde. Det er nogle dejlige børn og en spændende opgave. 16 af eleverne benytter Blækspruttens special-sfo dels før skoletid, dels efter. De har til huse i 3 lokaler og med mulighed for at benytte legeplads, gymnastiksal og værkstedslokale. Personale Til skolen har vi i år fået normering efter tildelingsformlen for specialskoler i Viborg amt. Personaletildelingen er blevet fordelt til: * 9,5 lærer / børnehaveklasselærerstillinger * 0,4 afdelingsleder * 0,5 skolepædagogstilling Vi har således til hverdag 2 børnehaveklasselærere, 9 lærere og 2 pædagoger, der arbejder i de 4 grupper, som eleverne er delt op i. Desuden har vi jævnlig kontakt med amtets autismekonsulent, der er tilknyttet som vores psykolog. Forældrene I SFO en er ansat 5 pædagoger, der arbejder med børnene i 2 grupper. Pædagogerne har etableret samarbejde med lærerne og med de pædagoger, der arbejder i Blækspruttens alm. SFO og børnehave. Som noget helt nyt har forældrene dannet et forældreråd, som i første omgang samarbejder med afdelingslederen om at beskrive de muligheder for dialog, indflydelse og hjælp, der kan være behov for/ønske om. Der er pt. idéer om forskellige kurser eller møder, derimellem en pårørendedag, som retter sig mod alle andre pårørende end netop forældrene. Det bliver spændende at få denne del af forældresamarbejdet til at fungere. Lokalerne Netop i disse dage er håndværkerne ved at lægge sidste hånd på den seneste renoveringsrunde. I sommerferien blev 3 klasselokaler gjort klar, og 2 pavilloner blev opstillet (her har vores fælles værkstedslokale fundet plads). I efterårsferien blev arbejdet fortsat med indretning af kontor i aulaen, rengøringsdepot på øverste gang, alarmsystem i hele bygningen, installering af varmt vand i forbindelse med klasselokalerne og opsætning af trådløse pc-forbindelser i lokalerne. Når håndværkerne er færdige kan en mindre rokering finde sted, så der bliver et lille personalerum i forbindelse med pædagogisk værksted, køkken og fælles møderum. Pædagogik Med ovenstående som forudsætning bliver der arbejdet i skolen og i SFO en med udgangspunkt i det enkelte barn. Der er ikke tale om at vi anvender én bestemt pædagogisk metode. Lærernes og pædagogernes opgave er - i tæt samarbejde med hinanden, med vores psykolog og med forældrene at finde de metoder og de udviklingsområder, der passer til det enkelte barn. Det går stærkt Indtil nu er meget gået meget hurtigt i Side 6 SKOLENYT

7 Tema: Mobil og chat af Laura Lund, 7. kl gæsteskribent Der er mange unge, nu til dags, der sms er eller chatter. Mange bruger også sms/chatsprog. Sproget er lavet sådan, at det er nemt og hurtigt at skrive. Nogle kan bedst lide at sms e eller chatte i stedet for at snakke ansigt til ansigt, fordi de føler, at de bedre kan få sagt deres mening, når de skriver. Nedenfor er der nogle ord, der hyppigt bliver brugt blandt unge mennesker. Der er inddelt efter sms/chatsprog gammel dansk J = jeg Joi = jeg R = er D = det T = til Å = og Moi = mig Doi = dig Mæ = med Hr = her Dr = der Laur = laver Kedr = keder *Ss* = smiler sødt *Gs* = griner sødt Komr = kommer Samn = sammen Føsda = fødselsdag Selføli = selvføgelig Zmåkk = smukke Sårn = sådan Mange skriver også skiftevis med store og små bogstaver (fx HeJ hvad laver du? ) Til sidst ligner det et helt andet sprog (volapyk). Sms-/chatsprog bruger man ikke, når man står ansigt til ansigt (det ville også være lidt mærkeligt, hvis man lige pludselig råbte *Gs* i stedet for at grine)! Unge er også begyndt at skrive z i stedet for s (fx: Zez = Ses. ) Det kan nogle gange være en fordel at have en mobiltelefon. Fx hvis man er et sted, hvor der tilfældigvis ikke skulle være en telefoin i nærheden. Så har man jo mobiltelefonen. Der er også ulemper ved at have en mobil telefon, fx hvis man ringer eller sms er meget, så kan man hurtigt få brugt mange penge. Flere unge her på skolen bruger mere end 200 kr om måneden. Det er helt vildt meget. De fleste har forældre til at betale, men storforbrugerne må ofte selv betale. Og så er det jo godt at have et arbejde. Hva komr du ik li hr ovr p freda? Dr r fest!"...> bib bib < >bib bib< sms'en er modtaget! Johanne Fyhn, 8. kl gæsteskribent Lyden af en modtaget sms er dagligdag i vores liv. Vi er ved at blive afhængige af mobilen og den konstante kontakt til omverden. At skrive en kortfattet besked med de relevante oplysninger er barnemad for os i dag. Det skal gå hurtigt, nemt og helst ikke koste for meget. Derfor er mobilen den ultimative løsning. Med den kan man have kontakt til en, der bor flere tusinde km væk eller bare skrive med en af vennerne, der sidder få meter fra en, om hvad der sker i øjeblikket. Det er vigtigt at vide ALT, hvad der sker i nu et...eller er det? Er mobilen ikke ved at overtage face-to-face samtalerne? Og er det nu klogt? Man kan spørge sig selv om, hvor udviklingen vil ende, og hvad konsekvenserne vil være..? Man kan argumentere for at face-to-face samtaler er bedre end sms?? Den personlige direkte kontakt er meget værdifulde. Her kan man udtrykke sig med ord, fagter, følelser. Man kan gratis - uddybe og fortælle mere end de 200 ord, som vel er sms-sprogets ordforråd. ÅRGANG 2004 / NR. 1 Til gengæld kan det være svært at få sagt lige det, man vil, når det står en og kigger en i øjnene, og man ser reaktionen straks! På mobilen kan man fyre hurtige ord af, både af de grove og de mindre pæne, men man kan også skrive hurtige og nyttige beskedder. Det er straks sværere i den direkte kontakt at få sagt, at man egentlig ikke gider gå med til festen på fredag, da der er en sjovere fest et andet sted! Men det bliver også sværere og sværere, efterhånden som vi vænner os til sms'eme, hvor vi ikke behøver at stå i den svære situation direkte. Face to face kan være svært engang imellem, men til gengæld kan man udveksle meninger i et større omfang og snakke om mere fortrolige ting. Man kan diskutere alt mellem himmel og jord. Og man kan udtrykke sine meninger meget klart! Efter en sådan snak ender man tit med at kende personen lige en lille smule bedre. Har du lyst til at skrive en artikel til næste skoleblad om et tema eller emne, de optager dig eller skolen, så skriv til redaktionen Skolenyt. Artiklen kan afleveres hos Ib Sms og er sædvanligvis ikke stedet, hvor man diskuterer dybsindigt eller forklarer svære ting, fordi en sms er kortfattet. Dog er lidt mere uddybende! Men hvad sker der med os i dag, hvor vi snakker mindre og mindre med hinanden om fortrolige ting (face to face), og alligevel vil vi stadig være mere og mere up to date med alting. Kan vi klare det? Eller må vi "slow down" og indskrænke os, fordi vi har så travl med sms er, computerspil og netsurfing. Jaa...det kan man jo tænke over. Der er ingen tvivl om, at mobiltelefonen er en nyttigt ting, men den er med til at ændre os på godt og ondt. Hvad sker der med sproget med alle de nye sms stavemåder? Hvad sker der i vort danske sprog med de rigtige stavemåder. Hvad sker der med os, når vi bruger flere og flere og flere fremmede ord i det danske sprog. Kan vi klare vore skriftlige prøver? Hvad sker der i vores tænkning, for sms beskedder er jo egentlig ret navlebeskuende? Vil fremtidens unge overhovedet se nyheder på TV og læse avis. Vil vi kun være up to date i smsverdenen eller er vi også Side 7 up

8 Personaleinfo - om nogle af de nye ansigter i Nørskovlund og Ans Jeg hedder Bjørn Ringgaard, og jeg bor i Illerhuse. Igennem de sidste 10 år har jeg været lærer på Hald Ege Efterskole. Når jeg har søgt tilbage til Ans Skole, er det især, fordi jeg har lyst til igen at være lærer i det lokalsamfund, jeg bor i. Jeg underviser især i musik og matematik. Når jeg har fri, er min største interesse også musikken. For eksempel spiller jeg i det lokale band, Modvind, og jeg er med til at arrangere kurser for andre musiklærere i vores faglige forening. Desuden er jeg med i bestyrelsen for vores musikforening, Polyfon, hvor vi arrangerer koncerter i Ans og omegn. Privat er jeg gift med Kirsten, der er pædagogisk konsulent i Karup, og vi har en voksen søn, der er lokomotivfører. Og så har vi fået et barnebarn i januar.. Sarah Kudahl er født og opvokset i Kjellerup. Efter nogle år udenbys og udenlands er jeg vendt tilbage til byen. Her har jeg købt hus med min kæreste, Lars. Han er i øvrigt efter den 9. oktober 2004 ikke længere min kæreste, men er blevet min mand, da vi netop den dag havde en aftale i Hørup Kirke. Jeg har de sidste 2 år arbejdet på en stor skole i Skive, hvor jeg har undervist i mange forskellige fag på mellemtrinnet og i overbygningen. Nu er jeg så blevet ansat på Ans skole, klasselærer i 4.b, og udover det har jeg også en del timer i 2.a, hvor jeg bl.a. underviser i matematik.. Det er jeg super glad for, og det er uden tvivl nogle herlige børn, vi har her på skolen. Catharina Gjørup Olesen. Jeg er en ung dame først i 30`erne og gift med Torben, der er lokomotivfører ved Arriva Tog A/S. Sammen har vi tre børn: Majken, Gustav og Oscar. Vi er flyttet til Silkeborg, hvor vi har købt hus. Derfor meldte det sig naturligvis også et spørgsmål om at få et job i nærheden af den nye bopæl. Siden august har jeg været på Ans skole (eller Skolen, som der står på skiltet!), og det er jeg meget glad for. Jeg underviser i bl.a. dansk, tysk & billedkunst. Min uddannelse har jeg fra Haderslev Statsseminarium, hvorfra jeg blev færdig i Hvad angår mine hobbies tja, udover familie, venner og haven fornøjer det mig gevaldigt at se actionfilm (- gerne på tysk!!! ). Conni Wiborg Pedersen, 43 - gift og har 2 drenge. Jakob på 12, som går i Ans skole og Mikkel på 6 år, som går på skolen i Nørskovlund. Jeg er uddannet socialpædagog på Ikast Seminarium, og arbejdede i mange år indenfor specialområdet med både børn og voksne. Inden jeg startede på Ans skole, har jeg arbejdet i 11 år som souschef i børnehaven Blæksprutten, hvor af de sidste 5 år, var med fokus på førskolebørnene. Det er dejligt nu at kunne få mulighed for, at være med i det videre forløb som børnehaveklasseleder for 0.A. Morten Haa Johansen, 28 år. Jeg er ny lærer på Ans Skole. Ikke alene er jeg ny på skolen, jeg er også nyuddannet fra Silkeborg Seminarium med liniefagene matematik, natur/ teknik, hjemkundskab og biologi. Foruden mine liniefag underviser jeg også i historie, geografi, idræt og fysik, så jeg har nok at se til. Når jeg ikke lige beskæftiger mig med skolen, så kan jeg godt lide at være ude i naturen (helst den danske), at se gode film (de bedste set for nylig er Brødre og Terkel i knibe ), at gå på restaurant (tre retter for 100 kr. er min livret), at spille billard (se foto), at lytte til musik (Nephew er det, der bliver hørt mest for tiden), at spille rollespil (AD&D er det bedste) samt at være sammen med familien og venner. Det meste af dette gør jeg med min kæreste, som jeg også bor med i en Side 8 SKOLENYT Jeg er Jette Patschneider ansat pr og arbejder på Nørskovlund Skole. Her underviser jeg primært Æ-gruppen i dansk og Y-gruppen i idræt. Fagligt har jeg næsten udelukkende tidligere beskæftiget mig med specialelever under Århus Amts regi, men de sidste to år, før jeg startede på Nørskovlund, har jeg været i Folkeskolen. Jeg er gift med Lars Peter, vi bor i Sejs ved Silkeborg, og vi har tre børn sammen på 12, 9 og 7 år. Når jeg ikke arbejder, vasker tøj, køber ind, smører 7 madpakker (hver dag), laver mad og gør rent og er fungerende administrerende direktør i familiens store maylandkalender, så holder jeg meget af at rejse med min familie - allerhelst til steder, hvor der er ro. Mit ubetinget bedste feriested i Danmark er Skagen, hvor jeg både nyder naturen og den danske kunst. Ellers holder jeg meget af roen på et norsk fjeld - både med vandrerstøvler og ski (altså ikke på samme tid). Men ture lidt længere væk fra Danmark er heller ikke at foragte. Jeg er vild med æblekage med flødeskum og rejemadder med mayonnaise. Jeg hader at lave selvangivelse og forstår ikke vitser, og min mand synes sikkert, jeg kører for hurtigt Navn: Inge Hovgaard Stilling: Ny lærer i centerklassen på Ans skole Bopæl: Den gamle stationscafé på Lemming Brovej i Lemming. Børn: To styks - snart voksne - den ene computerfreak og den anden fodboldspiller. Bil: En Peugeut 306. Fritidsdrømme: At sejle på Kattegat i vores dejlige sejlbåd, arbejde i min køkkenhave, og er der mere tid, kan vi altid sætte vores gamle hus i stand Fortid: Lærer på Højmarkskolen i Silkeborg og på Vinderslev skole. < Hvem mon skal være vores lærer Jeg hedder Rikke Rold Nielsen og er 27 år. Jeg er uddannet pædagog fra Viborg seminarium og afsluttede uddannelsen i juni Jeg bor i hus i Voldby ved Hammel, sammen med min kæreste gennem ni år. Jeg blev ansat i Fritten d. 26 juli på 30 timer, og er meget glad for at arbejde i Fritten. Jeg interesserer mig meget for sport og musik, og vi har de sidste to år brugt meget tid på renovation af vores hus. Vi har endnu ikke børn, men har det dog som fremtidsplan :)

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere