Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4"

Transkript

1 Årgang 2004 / Nr. 1 Skoleblad igen - jubii ANS SKOLE - OKTOBER 2004 Skolenyt Så sandt som skrevet. Vi har gang i Skolenyt igen. Efter en pause på mere end et år, er det besluttet, at der skal være økonomi til 3-4 udgivelser pr. år. Vi lægger ud i nyt format: A-4. Som alle andre vil vi gerne ses, gerne lægges mærke til! Bladet vil forsøge en ny stil. Målet er, at bladet skal være lidt mere journalistisk præget. Indholdet er hver gang et nyhedsbrev fra ledelse og skolebestyrelse. Mindst én nyhed fremstår som en artikel. Derudover er der plads til kontor, skolevejledning, bibliotek, SSP, pedellen, elevråd, kantinen, EDB og ikke mindst personalenyt samt nyt fra klasserne. Vi håber stoffet bliver lidt mere fremadrettet end før, og derfor har vi i tankerne at lancere en temaartikel hver gang, sætte fokus på en aktivitet eller en klasse. Der er gået næsten to år uden en præsentation af Nybyggeri i gang af Ib Christensen Efterårsferien er forhåbentlig vel overstået. Regn, blæst og kortere dage har taget over. Samtidigt er skolens byggeprojekt for alvor gået i gang. Ombygningen giver mange forandringer i I dette nummer: Nyhedsbrev fra ledelsen side 2 Bygningsændringer side 3 Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4 Det pædagogiske servicecenter side 5 Skolen i Nørskovlund side 6 Personale info - de nye ansigter side 9 Kalender side 10 nyansatte. Dette nummer rummer derfor en hel del navne, fotos og en kort tekst om de ansatte. Muren faldt i 89 og 2004 Når Skolenyt går i trykken, er muren og cykelstativerne i den centrale skolegård revet ned for at give plads til nybyggeri. Derfor har vi valgt at krydre siderne med fotos fra muren, der blev udsmykket i 1983 af 4. kl og i 2002 af et valghold i billedkunst. skolens dagligdag også for de eksterne brugere. Skulle enkelte blive lettere frustreret over de gener byggeriet giver, så er det værd at fastholde at der er lys for enden af tunnelen. Vi glæder os! Nyt navn til Skolenyt? Vi har spekuleret på, om Skolenyt skal have nyt navn? Har du en idé, så skriv en seddel med dit navn, din klasse og dit forslag. Aflever til Ib Christensen inden 1. dec. Blandt forslagene trækker vi en vinder, der kan se frem til en ekstra julegave, medens en evt. navneændring kun finder sted, hvis navnet falder i god smag. Besøg ved Kronborg Slot. 9 A & B på lejrskole i København. En lejrskole giver oplevelser, der huskes hele livet. På skolens hjemmeside vil I kunne se billeder af, Punkter af særlig interesse: Elevernes undervisningsmiljø side 3 EDB nyt side 3 Ny uddannelsesportal side 4 Mobil og chat side 7 Lejrskole i København side 12 Venskab og udelukkelse side 13 Opfindelser på mellemtrinet side 13 Resultater fra motionsdag side 15

2 Nyhedsbrev fra ledelsen Skolens udearealer / legeplads Skolens legeområder har længe trængt til fornyelse. Vi har ikke manglet ideer, kun økonomiske muligheder for at realisere disse ideer. Skolens udbygningsprojekt har betydet, at vi nu skal nyindrette vores udeområder. I den forbindelse er vi modtagelig for gode ideer. Udgangspunktet for nyindretningen af skolens udeområder kan ses af nedenstående tegning. Vi forestiller os, at de angivne områder skal målrettes skolens forskellige afdelinger efter nedenstående plan, hvor numrene referer til cifrene på tegningen 1. Skolegård med skib (Centerklasse /indskolingsafdelingen) 2. Skolegård ved nybygning (Indskolingsafdelingen) 3. Område ved nybygningens gavl. (ikke legeareal) 4. Område ved Teglgade 26 (indskolingsafdelingen) 5. Område mellem nybygning og storrummet (Mellemtrinsafdelingen) 6. Område parallel med Lyngbakkevej (Mellemtrinsafdelingen) 7. Område mellem hal og fagfløj (Udskolingsafdelingen) 8. Den lukkede skolegård. (Udskolingsafdeling / mellemtrin) Skolens udbygningsprojekt har gjort, at vi nu SKAL nyindrette vores udeområder Se på tegningen, hvor du nu hører hjemme > Lektiecaféens åbningstider Vi har i år afsat nogle ressourcer til at hjælpe de elever, der ønsker hjælp, ro og trygge rammer omkring lektielæsningen. Vi kalder dette en HØRT - ELLER UHØRT Tænk dig - nu har jeg fred og ro til mine lektier, og jeg får dem lavet til hver dag lektiecafé: Det kræver ikke nogen officiel henvisning eller lignende at deltage i lektielæsning på biblioteket. Caféen er åben for alle, der ønsker hjælp til en stabil lektielæsning. Kommer der tilmelding fra forældre, og er der lavet aftale med en lærer, føres der protokol og der vil så være mødepligt. Hvem kan bruge lektiecaféen? Alle elever der: * gerne vil have hjælp til lektier * har vaskeligheder med fag * har vanskeligt ved selv at styre lektielæsningen * går i støttecenter * ønsker hjælp til at komme videre med en opgave eller et projekt * ønsker en uformel IT læring/vejledning Hvordan kommer man i lektiecaféen? Når: * eleven ønsker det * forældrene ønsker det * lærerne foreslår det Caféens åbningstider fra nu af og til jul * mandag 7. lektion * tirsdag 7 lektion Side 2 SKOLENYT

3 Bygningsændringer inkl. nyt nøgle- og sikkerhedssystem Af Niels Villumsen Ud over byggeri af den nye indskolingsafdeling, der er begyndt i efterårsferien, har der i sommerferien og efteråret været 2 større arbejder i gang på skolen. I sommerferien er alarmanlægget blevet udskiftet og udbygget på skolen, SFO og Center-SFO / Ungdomsklubben og i efterårsferien også på skolen i Nørskovlund. Det betyder, at vi har fået et mere moderne nøglesystem, der kan åbne de vigtigste døre elektronisk, samtidig med, at vi kan kode brikken/"nøglen" til kun at kunne benyttes i bestemte områder og på bestemte tidspunkter - og skulle "nøglen" forsvinde, kan dens funktion slettes elektronisk, så uautoriserede personer ikke kan få adgang. Samtidig med ændringen af Elevernes undervisningsmiljø af Ib Christensen Elevernes undervisningsmiljø er over det ganske land meget i fokus netop nu. Det hænger bl.a. sammen med, at folketinget har vedtaget en snart gammel lov (3 år) om elevernes undervisningsmiljø. Denne lov angiver, at eleverne skal inddrages i følgende områder: 1) skolens fysiske miljø 2) skolens æstetiske miljø 3) det psykiske undervisningsmiljø. På Ans skole har vi valgt at gribe det således an: Vedr. det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø: Klasselokaler: Klasselæreren går lokalet igennem sammen med EDB nyt nøglesystemet er flere lokaler og indgangsveje sikret med alarm, der har direkte forbindelse til vægtere og alarmcentral. Det er også nu muligt at kunne gå ind i systemet og se, hvem der har været i bygningerne i løbet af dagen. Kjellerup Byråd har udvalgt Ans skole som den første institution i kommunens opgradering af bygningssikkerheden. Pris: kr., hvoraf Ans skole skal dække de kr. over 3 år. Også udskiftning af vinduer I uge 41 og 42 er sydvindueme i Storrumsbygningen (fra 1974) og sydvindueme i Fagfløjen (l 980) blevet udskiftet. Det er ikke af storhed, disse vinduer udskiftes, da mange af dem var så rådne, at glasset var ved at falde ud af rammerne, når vinduerne skulle åbnes. De nye vinduespartier er hvide med eleverne. De laves en sammenfatning med angivelse af, hvad klassen selv tager sig af og hvilke problemer man ønsker løst af andre. Vedr. skolens faglokaler og øvrige fællesområder: Elevrådet vælger 2-3 repræsentanter, der sammen med skolens pedel og viceinspektør går disse områder igennem. Igen laves en kort opsummering af, hvilke opgaver eleverne (i samarbejde med lærerne) selv kan løse og hvilke der skal udbedres af andre. Der udarbejdes efterfølgende en samlet handleplan. plastrammer. Prisen for vinduerne inkl. opsætning er kr Indbrudstyve er overhovedet ikke velkomne Vedr. det psykiske undervisningsmiljø klasse inddrages af klasselæreren i evaluering og opstilling af nye mål for klassens sociale liv og undervisningsmiljø klasse: Eleverne udfylder et spørgeskema. Spørgeskemaet gøres op af klasselæreren, der efterfølgende bearbejder besvarelserne sammen med lærerteamet omkring klassen og klassens elever. Vi forventer at have afsluttet vort arbejde med undervisningsmiljøet inden påske. Jeg vil i et senere nummer af skolebladet Et nyt navn til Skolenyt? af Anders Jespersen og Frank Lund På Ans skole har vi nu snart i et år arbejdet med de nye maskiner; dvs. vi har 33 maskiner til elevbrug. Disse maskiner har de såkaldte USB-stik, og der kan derfor kobles både printere, scannere, kameraer o. lign til maskinerne. I denne sammenhæng kan det anbefales at man anskaffer sig en såkaldt memory stick, som er diskettens afløser. Den kan rumme meget mere information og er meget mere stabil end disketten. Det kunne være et oplagt opsparingsobjekt eller et julegaveønske. Det er specielt de ældste elever, der kan have gavn af den, da de ofte har opgaver, der inkluderer journalistiske opsætninger med billeder, som får filerne til at fylde ÅRGANG 2004 / NR. 1 ekstraordinært meget. At memory sticks varierer meget i pris skyldes især, at de findes med forskellig hukommelse fra 64MB til 1000MB. Det ser ud til, at skolen får flere EDBmaskiner næste år, idet kommunerne og staten har indgået en aftale om, at der gives et tilskud fra staten til nyindkøb af samme størrelse som kommunens budget dertil. Betingelsen er, at computerne skal være i 3. årgangs nærhed. I fremtiden skal elever ikke kun bære skoletasker, men også transportere elektronisk information på memory sticks Engelsk: school magazine Tysk: Schülerzeitung Spansk: revista escolar * * * * * * * * Finsk: koululehdet Fransk: journal d'élèves Italiensk: periodico scolastico Hollandsk: schoolkrant Portugisisk: Jornal escolar Svensk: skoltidning Gl. dansk: Tidsskrift Synes du, at Skolenyt skal have nyt navn? Hvis ja, så skriv dit forslag til Ib Christensen og aflever på kontoret inden 1. dec Side 3

4 Efterårsnyt fra skolebestyrelsen af Helen Nøhr Ans Skoles skoleblad har ligget stille i skoleåret 2003/2004. En beslutning vi tog i foråret 2003 i forbindelse med de kraftige timereduktioner, vi der blev udsat for. Det har dog været et stort ønske fra forældre, at vi tog bladet op til drøftelse igen, og derfor vil der igen udkomme et skoleblad på Ans Skole, 3-4 gange om året. Vi håber, det bliver et interessant og informativt blad for såvel elever, forældre og personale på skolen. Vi vil forsøge at lave et indhold, der både dækker "hvad er der sket", men også "hvad skal der ske", ligesom aktuelle temaer kan tages op til debat. Vi vil også gerne opfordre forældre til at komme med input til bladene. Skolebestyrelsen Efter valget til skolebestyrelsen i foråret 2004, trådte den nye bestyrelse til pr Den består af følgende: Forældrevalgte Lise T. Munk Hans P. Laustsen Kirsten Jacobsen Janne G. Hansen Helle Würtz Jes Madsen (næstformand) Helen L. Nøhr (formand) Personalerepræsentanter Kirsten Nielsen Bo Georgi Elevrådsrepræsentanter Anni Andersen Tina Mølgaard Efter sommerferien ønskede Kirsten Jacobsen at udtræde af bestyrelsen på grund af stort arbejdspres. I stedet er l. suppleant Lisbeth Andersen nu med i bestyrelsen. Kantine Kantinen er som bekendt fra dette skoleårs start ændret til en skolebod. Årsagen er, som tidligere nævnt, at vi ønskede at reducere lærernes og elevernes tidsforbrug til kantinedriften. Mange forældre ønsker imidlertid, at der bliver mulighed for, at eleverne kan købe et mere solidt måltid mad, end det der i dag er mulighed for i skoleboden. Vi arbejder derfor p.t. på en form for outsourcing af denne del af kantinedriften. Forstået således, at 6. kl. stadig skal drive en skolebod, men ønsker man yderligere mad, vil det ikke være vore elever og lærere der står for dette. Vi prioriterer i skolebestyrelsen stadig det at undervise højere end det at drive kantine. Kommende arbejdsopgaver I dette skoleår har vi i skolebestyrelsen vægtet at sætte fokus på bl.a.: * nye legepladser/udendørsarealer på skolen. * nyt koncept for kantinen. * hvorledes skolen får det optimale ud af holdtildelingsressourcerne. * sårbare unge. * skolens værdigrundlag, herunder læringsstile, inddraget som en naturlig del af hverdagen. Derudover er der de faste opgaver med løbende revision af principper, godkendelse af budgetter, evaluering Skolevejledning - Ny uddannelsesportal på nettet af Elin Haugaard. Danmark og dermed folkeskolen - har fået en vejledningsreform, som netop er trådt i kraft. Essensen af reformen er mere vejledning til unge med særlige behov og mindre til dem, der kan klare sig selv. Dette stiller store krav til forældre om at sætte sig ind i uddannelsessystemet, så man kan give sine børn en kvalificeret hjælp. Derfor har undervisningsministeriet investeret i en helt ny vejledningsportal: eller blot som på nettet er tilgængelig for alle. Her kan man søge alle de oplysninger, som man har brug for vedr. uddannelse og erhverv. De ældste klasser på skolen er orienteret om denne mulighed. Uddanelsesguiden skal efterhånden afløse programmet Maxidue, som skolens ældste elever har brugt i mange år. Med den nye uddannelsesportal kan man nu sidde hjemme og finde de oplysninger, man har brug for. Det gælder også forældrene, som således kan holde sig orienteret og vejlede den unge. Fremgangsmåde: 1. Hvis du skal i praktik. Eleven skal ud i praktik i et eller flere fag. Gå ind under UG.dk. Find oplysninger både om uddannelse og erhverv i praktikfagene. Man skal bruge både indgangen uddannelse og erhverv. 2. Hvis du vil finde ud af noget, der passer til dig. Brug indgangen Min baggrund og Mini guiden. Forsøg nu ud fra denne at spore dig/jer frem til, hvilke uddannelser/erhverv, der interessere eleven. 3. Hvilke muligheder er der i udlandet? Gå ind under indgangen Internationalt og find ud af, om der er mulighed for at tage noget af uddannelsen i udlandet, eller om man har mulighed for at arbejde der. At skrive er en måde at tale til ingen og alle på - og ovenikøbet på samme tid 4. Det er vigtigt både for forældre og elev at bruge en del tid med portalen for at lære dens store muligheder at kende. Forældre er altid velkomne til at kontakte Elin Haugaard vedr. uddannelse / erhverv i skoletiden: / privat 86 Side 4 SKOLENYT

5 Skolebiblioteket - Det pædagogiske servicecenter - PSC af Vibeke Volder og Hanne Nilsson Teamet på det pædagogiske servicecenter i daglig tale kaldet skolebiblioteket består af 2 skolebibliotekarer Hanne Nilsson og Vibeke Volder samt skolens ITvejleder Anders Jespersen. Udover at forestå de almindelige skolebiblioteksfunktioner har vi som noget nyt fra skoleårets begyndelse åbnet en lektiecafe`, som er åben 3 timer ugentlig. Cafeen er et sted, hvor eleverne uden for skoletiden kan få dækket deres forskellige behov for støtte til faglig fordybelse, til lektier, til træning, til projektbehandling og til uformel IT-læring. Eleverne kan komme spontant eller efter aftale mellem elev-forældre og lærer. Hvis det sidste er tilfældet, vil vi på PSC føre en protokol over elevens fremmøde. Lige nu står vi overfor en ny og spændende udfordring, idet PSC er en del af skolens byggeprojekt. I løbet af forholdsvis kort tid vi PSC blive midlertidig flyttet til skolen kantine, og der vil vi holde til, indtil vi kan rykke ind i nye omgivelser. Vore forventninger til de nye lokaler er høje. Udover at rumme bogsamlingen er det planen, at det nye PSC skal rumme bl.a. et pædagogisk værksted for eleverne samt flere IT-arbejdspladser. Det har desuden været en del af vores praksis at udstille forskellige elevarbejder. Lige nu har vi en udstilling om 9. klassernes lejrskole i København samt malerier lavet af Cs-klassen med udgangspunkt /inspiration i kunstneren Jørgen Nash s værker. Efter efterårsferien vil væggene være prydet af kunstværker, som Ck-klassen har lavet som afslutning på et emne om Danske løvtræer. Der males på livet løs til Ckklassens udstilling. tv. Kirsten Nielsen. Præsentation af skolens pedel Henning Poulsen, 57 år. Gift med Inge- Lise i 31 år. Hun er lærer på Vellev Skole og har været ansat ved Hvorslev Kommune som lærer siden Vi har 2 børn. Lars er automekaniker og gift med Linda, som er farveritekniker. Tove er nyuddannet ergoterapeut. Vi har et lille landbrug på 6 ha. i Vejerslev. Jorden har de sidste 10 år været bortforpagtet og staldene er efterhånden også tømt for dyr. Tilbage er 3 høns og en del katte. Jeg er født på en lille ejendom i Thyrsting og af den generation, som kun gik i skole hver anden dag, i hvert fald når vi boede i en landkommune. Jeg startede i skolen den dag H.C.Andersen kunne være blevet 150 år. Efter 7. klasse kom jeg ud at tjene på en gård. Jeg flyttede hjemmefra 2 mdr., før jeg blev 15 år. I 14 år arbejdede jeg som landbrugsmedhjælper og fodermester kun afbrudt af landbrugskoleophold. I 1976 fik jeg første gang store problemer med min ryg og blev frarådet at fortsætte som fodermester. Jeg tog så uddannelsen som Landbrugstekniker på regnskabslinien og arbejdede så som regnskabsfører og skatterådgiver for landmænd fra begyndelsen af 1978 til slutningen af Godt 10 gode år havde jeg som Metalarbejder. Til tider lidt stressende, men meget spændende. I 1987 lykkedes det for vore politikerne at ødelægge den danske skattelov så meget, at valgte noget andet at bruge mit liv på. Jeg søgte og fik stillingen som pedelmedhjælper på Tungelundskolen i Thorsø fra 1. Januar 1989 med alt udenfor som ansvarsområde samt afløser for pedellen, når han var fraværende. Et meget spændende job, som jeg var glad for. Da stillingen som pedel på Ans Skole blev ledig, kunne jeg se en spændende udfordring i det. Jeg er jo nok i mit efterår på arbejdsmarkedet, så skulle jeg prøve andet skulle det være nu. Jeg søgte stillingen og fik den i anden ombæring. Nu har jeg så været pedel her i godt et år. Jeg synes stadig det er meget spændende, der er en god ånd på Ans Skole, og jeg glæder mig hver dag til at komme på arbejde. Med mit jobskifte i 1989 fik jeg overskud til at dyrke min fritidsinteresse lidt mere. Fra 1967 til 1995 har jeg været aktiv Røde Kors samarit og været på mange spændende samarittervagter ved bl.a. sportsstævner, hærvejsmarch m.m. Jeg stoppede som samarit i 1995, da min ryg ikke rigtig ville det samme, som jeg ville. Siden 1983 har jeg været instruktør i førstehjælp for Dansk Røde Kors og underviser stadig under aftenskolen i min fritid. Jeg er afdelingsformand for Dansk Røde Kors, Hvorslev afdeling, på 15. år. En anden fritidsinteresse er folkedans, som Inge-Lise og jeg sammen har dyrket siden Det er en meget sund og sjov måde at motionere på. Det er ikke Vidste du, at Røde Kors bliver sponsor for det danske kvindelandshold i håndbold fra januar 2005 ÅRGANG 2004 / NR. 1 Side 5

6 Skolen i Nørskovlund - år 3 af Ib Andersen - afdelingsleder Nu er vi snart 3 mdr. henne i det 3. år med specialafdelingen i Nørskovlund. Der er sket mange spændende ting herude. Eleverne Vi har nu 20 elever fra den sydligste halvdel af Viborg Amt. Alle elever er diagnosticeret inden for det autistiske spektrum, hvilket betyder, at der er tale om børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Det er samtidig vigtigt at indse, at der er tale om børn med forskelligartede resurser og kompetencer, som skal udnyttes og udvikles på bedste måde. Det er nogle dejlige børn og en spændende opgave. 16 af eleverne benytter Blækspruttens special-sfo dels før skoletid, dels efter. De har til huse i 3 lokaler og med mulighed for at benytte legeplads, gymnastiksal og værkstedslokale. Personale Til skolen har vi i år fået normering efter tildelingsformlen for specialskoler i Viborg amt. Personaletildelingen er blevet fordelt til: * 9,5 lærer / børnehaveklasselærerstillinger * 0,4 afdelingsleder * 0,5 skolepædagogstilling Vi har således til hverdag 2 børnehaveklasselærere, 9 lærere og 2 pædagoger, der arbejder i de 4 grupper, som eleverne er delt op i. Desuden har vi jævnlig kontakt med amtets autismekonsulent, der er tilknyttet som vores psykolog. Forældrene I SFO en er ansat 5 pædagoger, der arbejder med børnene i 2 grupper. Pædagogerne har etableret samarbejde med lærerne og med de pædagoger, der arbejder i Blækspruttens alm. SFO og børnehave. Som noget helt nyt har forældrene dannet et forældreråd, som i første omgang samarbejder med afdelingslederen om at beskrive de muligheder for dialog, indflydelse og hjælp, der kan være behov for/ønske om. Der er pt. idéer om forskellige kurser eller møder, derimellem en pårørendedag, som retter sig mod alle andre pårørende end netop forældrene. Det bliver spændende at få denne del af forældresamarbejdet til at fungere. Lokalerne Netop i disse dage er håndværkerne ved at lægge sidste hånd på den seneste renoveringsrunde. I sommerferien blev 3 klasselokaler gjort klar, og 2 pavilloner blev opstillet (her har vores fælles værkstedslokale fundet plads). I efterårsferien blev arbejdet fortsat med indretning af kontor i aulaen, rengøringsdepot på øverste gang, alarmsystem i hele bygningen, installering af varmt vand i forbindelse med klasselokalerne og opsætning af trådløse pc-forbindelser i lokalerne. Når håndværkerne er færdige kan en mindre rokering finde sted, så der bliver et lille personalerum i forbindelse med pædagogisk værksted, køkken og fælles møderum. Pædagogik Med ovenstående som forudsætning bliver der arbejdet i skolen og i SFO en med udgangspunkt i det enkelte barn. Der er ikke tale om at vi anvender én bestemt pædagogisk metode. Lærernes og pædagogernes opgave er - i tæt samarbejde med hinanden, med vores psykolog og med forældrene at finde de metoder og de udviklingsområder, der passer til det enkelte barn. Det går stærkt Indtil nu er meget gået meget hurtigt i Side 6 SKOLENYT

7 Tema: Mobil og chat af Laura Lund, 7. kl gæsteskribent Der er mange unge, nu til dags, der sms er eller chatter. Mange bruger også sms/chatsprog. Sproget er lavet sådan, at det er nemt og hurtigt at skrive. Nogle kan bedst lide at sms e eller chatte i stedet for at snakke ansigt til ansigt, fordi de føler, at de bedre kan få sagt deres mening, når de skriver. Nedenfor er der nogle ord, der hyppigt bliver brugt blandt unge mennesker. Der er inddelt efter sms/chatsprog gammel dansk J = jeg Joi = jeg R = er D = det T = til Å = og Moi = mig Doi = dig Mæ = med Hr = her Dr = der Laur = laver Kedr = keder *Ss* = smiler sødt *Gs* = griner sødt Komr = kommer Samn = sammen Føsda = fødselsdag Selføli = selvføgelig Zmåkk = smukke Sårn = sådan Mange skriver også skiftevis med store og små bogstaver (fx HeJ hvad laver du? ) Til sidst ligner det et helt andet sprog (volapyk). Sms-/chatsprog bruger man ikke, når man står ansigt til ansigt (det ville også være lidt mærkeligt, hvis man lige pludselig råbte *Gs* i stedet for at grine)! Unge er også begyndt at skrive z i stedet for s (fx: Zez = Ses. ) Det kan nogle gange være en fordel at have en mobiltelefon. Fx hvis man er et sted, hvor der tilfældigvis ikke skulle være en telefoin i nærheden. Så har man jo mobiltelefonen. Der er også ulemper ved at have en mobil telefon, fx hvis man ringer eller sms er meget, så kan man hurtigt få brugt mange penge. Flere unge her på skolen bruger mere end 200 kr om måneden. Det er helt vildt meget. De fleste har forældre til at betale, men storforbrugerne må ofte selv betale. Og så er det jo godt at have et arbejde. Hva komr du ik li hr ovr p freda? Dr r fest!"...> bib bib < >bib bib< sms'en er modtaget! Johanne Fyhn, 8. kl gæsteskribent Lyden af en modtaget sms er dagligdag i vores liv. Vi er ved at blive afhængige af mobilen og den konstante kontakt til omverden. At skrive en kortfattet besked med de relevante oplysninger er barnemad for os i dag. Det skal gå hurtigt, nemt og helst ikke koste for meget. Derfor er mobilen den ultimative løsning. Med den kan man have kontakt til en, der bor flere tusinde km væk eller bare skrive med en af vennerne, der sidder få meter fra en, om hvad der sker i øjeblikket. Det er vigtigt at vide ALT, hvad der sker i nu et...eller er det? Er mobilen ikke ved at overtage face-to-face samtalerne? Og er det nu klogt? Man kan spørge sig selv om, hvor udviklingen vil ende, og hvad konsekvenserne vil være..? Man kan argumentere for at face-to-face samtaler er bedre end sms?? Den personlige direkte kontakt er meget værdifulde. Her kan man udtrykke sig med ord, fagter, følelser. Man kan gratis - uddybe og fortælle mere end de 200 ord, som vel er sms-sprogets ordforråd. ÅRGANG 2004 / NR. 1 Til gengæld kan det være svært at få sagt lige det, man vil, når det står en og kigger en i øjnene, og man ser reaktionen straks! På mobilen kan man fyre hurtige ord af, både af de grove og de mindre pæne, men man kan også skrive hurtige og nyttige beskedder. Det er straks sværere i den direkte kontakt at få sagt, at man egentlig ikke gider gå med til festen på fredag, da der er en sjovere fest et andet sted! Men det bliver også sværere og sværere, efterhånden som vi vænner os til sms'eme, hvor vi ikke behøver at stå i den svære situation direkte. Face to face kan være svært engang imellem, men til gengæld kan man udveksle meninger i et større omfang og snakke om mere fortrolige ting. Man kan diskutere alt mellem himmel og jord. Og man kan udtrykke sine meninger meget klart! Efter en sådan snak ender man tit med at kende personen lige en lille smule bedre. Har du lyst til at skrive en artikel til næste skoleblad om et tema eller emne, de optager dig eller skolen, så skriv til redaktionen Skolenyt. Artiklen kan afleveres hos Ib Sms og er sædvanligvis ikke stedet, hvor man diskuterer dybsindigt eller forklarer svære ting, fordi en sms er kortfattet. Dog er lidt mere uddybende! Men hvad sker der med os i dag, hvor vi snakker mindre og mindre med hinanden om fortrolige ting (face to face), og alligevel vil vi stadig være mere og mere up to date med alting. Kan vi klare det? Eller må vi "slow down" og indskrænke os, fordi vi har så travl med sms er, computerspil og netsurfing. Jaa...det kan man jo tænke over. Der er ingen tvivl om, at mobiltelefonen er en nyttigt ting, men den er med til at ændre os på godt og ondt. Hvad sker der med sproget med alle de nye sms stavemåder? Hvad sker der i vort danske sprog med de rigtige stavemåder. Hvad sker der med os, når vi bruger flere og flere og flere fremmede ord i det danske sprog. Kan vi klare vore skriftlige prøver? Hvad sker der i vores tænkning, for sms beskedder er jo egentlig ret navlebeskuende? Vil fremtidens unge overhovedet se nyheder på TV og læse avis. Vil vi kun være up to date i smsverdenen eller er vi også Side 7 up

8 Personaleinfo - om nogle af de nye ansigter i Nørskovlund og Ans Jeg hedder Bjørn Ringgaard, og jeg bor i Illerhuse. Igennem de sidste 10 år har jeg været lærer på Hald Ege Efterskole. Når jeg har søgt tilbage til Ans Skole, er det især, fordi jeg har lyst til igen at være lærer i det lokalsamfund, jeg bor i. Jeg underviser især i musik og matematik. Når jeg har fri, er min største interesse også musikken. For eksempel spiller jeg i det lokale band, Modvind, og jeg er med til at arrangere kurser for andre musiklærere i vores faglige forening. Desuden er jeg med i bestyrelsen for vores musikforening, Polyfon, hvor vi arrangerer koncerter i Ans og omegn. Privat er jeg gift med Kirsten, der er pædagogisk konsulent i Karup, og vi har en voksen søn, der er lokomotivfører. Og så har vi fået et barnebarn i januar.. Sarah Kudahl er født og opvokset i Kjellerup. Efter nogle år udenbys og udenlands er jeg vendt tilbage til byen. Her har jeg købt hus med min kæreste, Lars. Han er i øvrigt efter den 9. oktober 2004 ikke længere min kæreste, men er blevet min mand, da vi netop den dag havde en aftale i Hørup Kirke. Jeg har de sidste 2 år arbejdet på en stor skole i Skive, hvor jeg har undervist i mange forskellige fag på mellemtrinnet og i overbygningen. Nu er jeg så blevet ansat på Ans skole, klasselærer i 4.b, og udover det har jeg også en del timer i 2.a, hvor jeg bl.a. underviser i matematik.. Det er jeg super glad for, og det er uden tvivl nogle herlige børn, vi har her på skolen. Catharina Gjørup Olesen. Jeg er en ung dame først i 30`erne og gift med Torben, der er lokomotivfører ved Arriva Tog A/S. Sammen har vi tre børn: Majken, Gustav og Oscar. Vi er flyttet til Silkeborg, hvor vi har købt hus. Derfor meldte det sig naturligvis også et spørgsmål om at få et job i nærheden af den nye bopæl. Siden august har jeg været på Ans skole (eller Skolen, som der står på skiltet!), og det er jeg meget glad for. Jeg underviser i bl.a. dansk, tysk & billedkunst. Min uddannelse har jeg fra Haderslev Statsseminarium, hvorfra jeg blev færdig i Hvad angår mine hobbies tja, udover familie, venner og haven fornøjer det mig gevaldigt at se actionfilm (- gerne på tysk!!! ). Conni Wiborg Pedersen, 43 - gift og har 2 drenge. Jakob på 12, som går i Ans skole og Mikkel på 6 år, som går på skolen i Nørskovlund. Jeg er uddannet socialpædagog på Ikast Seminarium, og arbejdede i mange år indenfor specialområdet med både børn og voksne. Inden jeg startede på Ans skole, har jeg arbejdet i 11 år som souschef i børnehaven Blæksprutten, hvor af de sidste 5 år, var med fokus på førskolebørnene. Det er dejligt nu at kunne få mulighed for, at være med i det videre forløb som børnehaveklasseleder for 0.A. Morten Haa Johansen, 28 år. Jeg er ny lærer på Ans Skole. Ikke alene er jeg ny på skolen, jeg er også nyuddannet fra Silkeborg Seminarium med liniefagene matematik, natur/ teknik, hjemkundskab og biologi. Foruden mine liniefag underviser jeg også i historie, geografi, idræt og fysik, så jeg har nok at se til. Når jeg ikke lige beskæftiger mig med skolen, så kan jeg godt lide at være ude i naturen (helst den danske), at se gode film (de bedste set for nylig er Brødre og Terkel i knibe ), at gå på restaurant (tre retter for 100 kr. er min livret), at spille billard (se foto), at lytte til musik (Nephew er det, der bliver hørt mest for tiden), at spille rollespil (AD&D er det bedste) samt at være sammen med familien og venner. Det meste af dette gør jeg med min kæreste, som jeg også bor med i en Side 8 SKOLENYT Jeg er Jette Patschneider ansat pr og arbejder på Nørskovlund Skole. Her underviser jeg primært Æ-gruppen i dansk og Y-gruppen i idræt. Fagligt har jeg næsten udelukkende tidligere beskæftiget mig med specialelever under Århus Amts regi, men de sidste to år, før jeg startede på Nørskovlund, har jeg været i Folkeskolen. Jeg er gift med Lars Peter, vi bor i Sejs ved Silkeborg, og vi har tre børn sammen på 12, 9 og 7 år. Når jeg ikke arbejder, vasker tøj, køber ind, smører 7 madpakker (hver dag), laver mad og gør rent og er fungerende administrerende direktør i familiens store maylandkalender, så holder jeg meget af at rejse med min familie - allerhelst til steder, hvor der er ro. Mit ubetinget bedste feriested i Danmark er Skagen, hvor jeg både nyder naturen og den danske kunst. Ellers holder jeg meget af roen på et norsk fjeld - både med vandrerstøvler og ski (altså ikke på samme tid). Men ture lidt længere væk fra Danmark er heller ikke at foragte. Jeg er vild med æblekage med flødeskum og rejemadder med mayonnaise. Jeg hader at lave selvangivelse og forstår ikke vitser, og min mand synes sikkert, jeg kører for hurtigt Navn: Inge Hovgaard Stilling: Ny lærer i centerklassen på Ans skole Bopæl: Den gamle stationscafé på Lemming Brovej i Lemming. Børn: To styks - snart voksne - den ene computerfreak og den anden fodboldspiller. Bil: En Peugeut 306. Fritidsdrømme: At sejle på Kattegat i vores dejlige sejlbåd, arbejde i min køkkenhave, og er der mere tid, kan vi altid sætte vores gamle hus i stand Fortid: Lærer på Højmarkskolen i Silkeborg og på Vinderslev skole. < Hvem mon skal være vores lærer Jeg hedder Rikke Rold Nielsen og er 27 år. Jeg er uddannet pædagog fra Viborg seminarium og afsluttede uddannelsen i juni Jeg bor i hus i Voldby ved Hammel, sammen med min kæreste gennem ni år. Jeg blev ansat i Fritten d. 26 juli på 30 timer, og er meget glad for at arbejde i Fritten. Jeg interesserer mig meget for sport og musik, og vi har de sidste to år brugt meget tid på renovation af vores hus. Vi har endnu ikke børn, men har det dog som fremtidsplan :)

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Stensnæsskolen. November 2011. Skolernes motionsdag. I dette nummer: Motionsdag 1 Naturvidenskabsfestival

Stensnæsskolen. November 2011. Skolernes motionsdag. I dette nummer: Motionsdag 1 Naturvidenskabsfestival Stensnæsskolen November 2011 Frederikshavn Kommune Årgang 10 Nummer 9 I dette nummer: Motionsdag 1 Naturvidenskabsfestival 2-3 Ny medarbejder 4 Bag for en sag 4 Tværfaglig uge 4 Læsebånd 5 Madpakketips

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole

Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole Nyt fra kontoret / ved Peter Slifsgaard & Merete Borch Dette er vort første fælles måneds-nyt, hvor I kan læse om både nyt fra Rævehøj og nyt fra skoledelen

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

November 2015 HØJVANGSKOLENS HØJVANGSKOLEN NYHEDSBREV

November 2015 HØJVANGSKOLENS HØJVANGSKOLEN NYHEDSBREV November 2015 HØJVANGSKOLEN HØJVANGSKOLENS NYHEDSBREV Nyt fra ledelsen MAD og skolebod 3) Skolen har investeret i nye koldtdrikkevandsautomater, så man dagen igennem ved 3 standere kan få friskt, koldt

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013.

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undersøgelse: Der er taget udgangspunkt i et samtaleark fra DCUM (Dansk Center for Undervisning). Vi har valgt at uddele samtalearket til samtlige elever,

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse Nyhedsbrev uge 35-2013 Side 1 Billedskole Musikskole Side 11 Børnehaven Invitation til forældremøde Side 3 Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk Side 14 Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 9 Kære alle sammen Vi er allerede kommet godt i gang med det nye skoleår på Spjellerup Friskole. Mange elever kom friske og brune tilbage fra en veloverstået sommerferie og det

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE INDLEDNING På Tolstrup-Stenum Friskole er samarbejdet mellem skole og hjem en forudsætning for at lave god skole, og derfor valgte vi, at der

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT

http://www.vestermarie.skoleintra.dk VESTNYT VESTNYT http://www.vestermarie.skoleintra.dk Hans Rømer Skolen Afdeling Vestermarie Oktober 2014 Indhold:... Kalender... 3 Nyt fra ledelsen... 4 5 Skolernes motionsdag... 6 Billeder fra Ironkid... 7 9

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere