EJERE 5. STØRSTE MEJERIVIRKSOMHED KOLLEGER 79+ MIA. KR. OMSÆTNING 23/04/2015 MÆLKEINDVEJNING 12,5+ MIA. KG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12.500+ EJERE 5. STØRSTE MEJERIVIRKSOMHED 19.000+ KOLLEGER 79+ MIA. KR. OMSÆTNING 23/04/2015 MÆLKEINDVEJNING 12,5+ MIA. KG"

Transkript

1 Arla Design Guide is found in the Foto: Morten Rønning PowerPoint top menu. Click and find information on basic functions and usability. *Only Windows versions Insert image as background - click the icon and choose image EJERE 5. STØRSTE MEJERIVIRKSOMHED MÆLKEINDVEJNING 12,5+ MIA. KG PRODUKTER SÆLGES I 100+ LANDE 79+ MIA. KR. OMSÆTNING KOLLEGER Jonna Mortensen Site Director Arla Foods amba, Rødkærsbro mejeri 2 1

2 Til månen Rundt om jorden ,5 glas til alle 7 gange 4 47 gange 3 4 2

3 Mozzarell a Export Arla i verden (30 lande) Vores mission: Vi vil sikre den højeste værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst 5 6 3

4 Vi vil opfylde vores mission ved at følge Strategi 2017 LEAN på dagsordenen Rødkærsbro mejeri Udvikle kerneforretningen Skabe vækst Hurtigere, enklere og mere lean 7 8 4

5 Rødkærsbro mejeri Fakta køer dagligt! LEAN rejsen på Rødkærsbro mejeri 2009 > Step by Step Bygget: 1989 Bebygget areal: m ² Antal ansatte: 270 Produktion: Mozzarella, Pizzatopping og strimlet ost Kapacitet: Mælk 675 mio. kg/år (18% af Arlas samlede mælkemængde i DK) Certificeret efter: Blokost Strimlet ost tons/år (over 95% export) tons/år til detail tons/år til food service ISO (HACCP fødevaresikkerhed) ISO 9001 (kvalitet) ISO (miljø) BRC (British Retail Consortium fødevaresikkerhed) Behov og den brændende platform Analyse fase Hvad kan vi (Current state) Målsætning - Hvad vil vi? (Future state) TIP Hvad skal vi? Og Hvornår? Performance Management Tavle og KPI struktur Medarbejder engagement og ansvar ned i organisationen Kompetence udvikling Hvem kan Hvad? Opfølgning - Opfølgning - Opfølgning

6 Performance Management Tavler og KPI struktur Top level Meeting Structure Department level Shift Board Meetings Performance corridor Structure / Calendar Blocking 1. 08:00 09:00 is reserved/blocked 2. 13:00 15:00 on Mondays is 5-10 min cross shift meeting 10 min daily management meeting 5 mins for weekly review 15 mins per month for KPI review reserved/blocked 11 Individual level 6

7 Meeting Structure Meeting Structure Daily and Weekly indicators not a traditional KPI. If these are in control then so are the KPI s. 7

8 Løbende forberinger Eksempel: Rengøringer vs. Output Kompetence udvikling 15 8

9 Rødkærsbro mejeri Resultatudvikling Rødkærsbro mejeri Resultatudvikling

10 Rødkærsbro mejeri Resultatudvikling Rødkærsbro mejeri Resultatudvikling Max tons! Max tons! Investering (160 mio.) i kapacitetsudvidelse: Ekstra skummelinie Kølekapacitet 14 (tårne) Palleteringsanlæg Flere ostetanke Alfomatic drænbånd 53 LEAN processen opstartes Investering (160 mio.) i kapacitetsudvidelse: Ekstra skummelinie Kølekapacitet (tårne) 14 Palleteringsanlæg Flere ostetanke Alfomatic drænbånd LEAN processen opstartes

11 Rødkærsbro mejeri Resultatudvikling Rødkærsbro mejeri Resultatudvikling Medarbejder Engagement (Barometer) Rødkærsbro Mejeri % udvikling (mio DKK) Årlig produktionsværdi + 87% (Tons/år) Forbrugt mælk + 40% Produceret mængde (Tons/år) % % Medarbejder engagement udvikling (DKK/kg) 1,79 1,64 1,64 1,55 1,49 1,51 Kapacitetssats - 19% 30 (m3/år) Total vandforbrug - 19% (kg pr. år) Total udledt COD - 27% (FTE) Antal medarbejdere + 1%

12 Arla Design Guide is found in the PowerPoint top menu. Click and find information on basic functions and usability. *Only Windows versions Rødkærsbro Mejeri Next step: Capacity Booster Rødkærsbro mejeri Capacity Boost 2015 Insert image as background - click the icon and choose image

13 Arla Design Guide is found in the PowerPoint top menu. Click and find information on basic functions and usability. *Only Windows versions Insert image as background - click the icon and choose image. Rødkærsbro Mejeri Next step: Capacity Booster Lean audit Auditering og Lean-templet Værdistrømstankegang Standardisering Lean-tankegang integreret JUST IN TIME Skabe flow Kontinuert flow Takttid Pull-system Balancering SHIPPING COSTS GOAL CUSTOMERS FLEXIBLE LABOUR Lean-lederskab QUALITY SAFETY N JIDOKA Indbyg kvalitet Stop, identificer og reager Adskil operatør fra maskinen Løbende forbedringskultur Lean-adfærd, samarbejde og organisation Kompetencer og træning JIDOKA Organisering af arbejdspladsen Standardisering og Løbende Forbedringer Stabilitet (målstyring, OEE 1, 5S, SMED 2 ) Performance management Vedligehold 13

14 LEAN Audit gennemført d maj ,00 4,00 LEAN alder ved denne audit 3,5 3,0 Lean-auditering: Anbefalinger - Generelle emner/problemområder Område Score Anbefalinger/Beslutninger Prioritering 1. Lean-tankegang integreret på ledernivau 2,5 Udarbejd kommunikationsplan (ud fra interessent analyse: Hvad, hvorfor, hvem, hvordan) Udbyg det gode initiativ med at udarbejde afdelings forretningsplaner til alle afdelinger, dette kan gøre strategien mere vedkommende for medarbejderne og deres rolle i den klarere Høj effekt Fortsæt med forbedring 3,00 2,00 X 3,0 Max. Score 3,5 Avg. Score Min. Score 4,0 I kan overveje at lade TIP planerne være en del af forretningsplaner (så det hele findes samlet) Self audit: Vi skal bruge A3 rapporter i større omfang Vi har besluttet ikke at inkludere alle Business Plan aktiviteter i TIP Fortsæt med forbedring 1,00 4,5 Udarbejd kommunikationsplan inkl. succeshistorier 0,00 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Lean-rejsen 14

15 Lean-auditering: Anbefalinger - Generelle emner/problemområder Område Score Anbefalinger/Beslutninger Prioritering Lean-auditering: Anbefalinger - Generelle emner/problemområder Område Score Anbefalinger/Beslutninger Prioritering 2. Løbende forbedringskultur 2,6 Sikre at der er tydelig sammenhæng mellem KPI er og aktiviteter på alle målstyringstavler Overvej om I kan vise sammenhæng mellem KPI er og jeres strategi- Høj effekt Behøver ekstra 3. Kompetencer og træning 3,0 Overvej at lave en fælles struktur for kompetence matricer på alle niveauer, incl. LEAN kompetencer Overvej om det er relevant med et LEAN genopfriskningskursus for alle medarbejdere, Fortsæt med forbedring Behøver ekstra tempel/forretningsplan på en enkel måde fokus herunder også sætte fokus på de ting I vil gøre anderledes fokus Etabler en struktureret proces for prioritering og feed-back på medarbejdernes ideer Behøver ekstra fokus Self audit: I bør sikre anvendelse af LEAN værktøjerne i højere grad Høj effekt Kompentence Matrix udrulles på resten af Mejeriet efter evaluering af lagerets proces Self audit: Oprette regler for røde KPI s, eks. 3 røde = problemløsning workshop og 1 rød skal afføde en aktivitet Feedback på ideer og aktiviteter skal være synlig på evt. skifttavler, og skal inkluderes i kommunikationsplanen Vores TTU system vil bringe os tættere på scoren 4.0 (Ideer implementeret) 15

16 Lean-auditering: Anbefalinger - Generelle emner/problemområder Område Score Anbefalinger/Beslutninger Prioritering 4. Lean-adfærd, samarbejde og organisation 2,5 Vurder om der er overensstemmelse mellem jeres planer og de ressourcer som I afsætter til at facilitere og supportere LEAN aktiviteter I skal sikre at der er flere LEAN aktiviteter med medarbejderinvolvering, det kunne eksempelvis være struktureret problemløsnings workshops, SMED analyser etc. Vær opmærksomme på at I som ledere uddelegerer opgaver til medarbejderne og selv indtager en coachende rolle Self audit: Vi skal have udpeget/oprettet og formaliseret LEAN ressourcer i alle afdelinger, som eks. kan facilitere Problemløsningsworkshops, 5S audit og får sat tid af til løbende forbedringer. Disse skal indgå i Kompetence Matrixen for afdelingen Gøre mere brug af operatører og at indrage deltagere fra andre afdelinger i problemløsningsworkshops,samt dokumentere det i WS oversigten på Lean drevet (eks. 2 ledere, 4 operatører, og 2 fra anden afdeling. Mere invovering i problemløsningsworkshops vil højest sansynligt udbrede Lean tankengangen mere positivt og i en mere proaktiv retning (Lean Behaviour) Høj effekt Høj effekt Behøver ekstra fokus 31 4/23/

17 Lean-auditering: Anbefalinger - Generelle emner/problemområder Område Score Anbefalinger/Beslutninger Prioritering Lean-auditering: Anbefalinger - Generelle emner/problemområder Område Score Anbefalinger/Beslutninger Prioritering 5. Lean-lederskab (inkl. Lean-adfærd for ledere) 2,8 Fortsæt med høj grad af leder opbakning til tavlemøder Ledere bør også være rollemodeller ved selv at praktisere struktureret problemløsning Fortsæt med forbedring Høj effekt 6. Målstyring 2,7 I bør sikre at KPI er på alle tavler er relevante og påvirkelige Høj effekt I bør sikre at KPI er er defineret og beskrevet Behøver ekstra fokus Vær opmærksom på at involvere medarbejdere på tværs af afdelinger, f.eks i forbindelse med problemløsnings workshops Høj effekt I bør sikre at det er let at aflæse om et KPI er i rød eller grøn Høj effekt Fortsæt med at være ude blandt medarbejderne, samt lytte til forslag Fortsæt med forbedring Overvej om I kan få mere udbytte af linietavlerne kunne de eksempelvis anvendes ved overlevering mellem alle skift (skifttavler) og inkludere enkle KPI er? Behøver ekstra fokus Self audit: Overvej om andre funktioner/afd. skal deltage i tavlemøder Behøver ekstra fokus Vi skal involvere vores operatører mere i flere aspekter i afdelingen, samt sørge for de bliver klædt på til selv at kunne facilitere workshops, og hermed lægge yderligere Self audit: ansvar, og tillid til, ned i organisationen NY Daglig/Uge/Måned PMB struktur skal udvikles og startes op Røde KPI er SKAL udløse en aktivitet på tavlemøder KPI er skal linkes op mod forretningsplan. People, Costumer eller Performance påføres visuelt de enkelte KPI er Aktivitet deadlines der udskydes skal minimeres. Aktiviteter beskrives mere specifikt + brug af underbyggende konkrete handlinger intensiveres 17

18 Lean-auditering: Anbefalinger - Generelle emner/problemområder Område Score Anbefalinger/Beslutninger Prioritering 8. Vedligehold 2,7 Fortsæt det gode arbejde med styring af vedligeholdsopgaver I bør etablere målinger af kvalitet af eget arbejde (f.eks genbesøg) Fortsæt med forbedring Behøver ekstra fokus Arla Design Guide is found in the PowerPoint top menu. Click and find information on basic functions and usability. *Only Windows versions Insert image as background - click the icon and choose image. Rødkærsbro Mejeri Next step: Capacity Booster Lean audit Kommunikations strategi I bør overveje at etablere faste procedurer for hvornår og hvor meget operatører skal involveres i (mindre) vedligholds opgaver Der bør udarbejdes en nedskrevet vedligeholdelses strategi Behøver ekstra fokus Behøver ekstra fokus Self audit: Vedligeholdsstrategi udarbejdes inkl. operatørstyret vedligehold Der bør vurderes på hvilke udstyr, og i hvilket omfang, der med fordel kan udføres operatørstyret vedligehold Historiske data skal i højere grad bruges til læring, og til at forudsige og forebygge nedbrud (systematisk vedligehold) Videreudvikle struktureret opfølgning på uplanlagte stop der overskrider en vis tidsgrænse (eks stop over ½ time) 18

19 Communication Plan Why? 76 Communication Channels across 9 departments which do I use? Channels Data Collection Rødkærsbro s Conclusions: The majority of information should be received through 3 channels (meetings, e-screens, newsletter) Reflective / Reactive Performance Management Why? Chiefs average 19 meetings per week lack of management time...to make a good thing better Paper-based information boards should be removed in most cases We need to be better at the delivery, e.g: structure, acronyms, jargon etc 37 Information or Communication What s my goal? Barometer Results (communication) Stagnant / Average 38 Our relaying of central communications should be improved 19

20 Channels The Objective / Involvement relationship Channels The Communication Plan Awareness 1. Audience 2. Objective 3. Key Message 4. Channel 5. Timing 6. Responsibility Alle Awareness Dairy Update Mælketanken Ugentligt Strategy - JOMO medarbejdere (achievements, challenges etc) NB. Overvej om det Department - afdelingsleder Department Update giver mening at Personnel - BIRS (achievements, challenges etc) nogle ting kun Staff Information kommer i gang pr. (birthdays, jubilees, announcements, social events, Måned greetings etc) State of the Nation (short and long term - Arla & Rødkærsbro) Success Stories (personal / group contribution to success, records etc.) Alle Awareness Practical Information Electronic Dagligt Slide creation - MOGA / BIRS medarbejdere (Laundry, canteen, IT, parking, samples, competitions etc) infoboard (alle) + besøgende Site Information (site visits, audits, meeting announcements, unions etc) Strategic, corporate and local news (Barometer, product launch, market related information) Afdeling Awareness Department Update Electronic Dagligt medarbejdere (achievements, challenges etc) infoboard Task Related Information (department) (handover, status etc) Afdeling Awareness Department Update Information Daligt (documents medarbejdere (achievements, challenges etc) Board to have expiry Task Related Information (department) date) 40 (handover, status etc) 20

21 1. Channels (6) Cheat Sheets Arla Design Guide is found in the PowerPoint top menu. Click and find information on basic functions and usability. *Only Windows versions Insert image as background - click the icon and choose image. Rødkærsbro Mejeri Next step: Capacity Booster Lean audit Kommunikations strategi Vedligeholdelses strategi 41 21

22 Mål - Vedligeholdelses strategi. Klart definerede roller, ansvar og kompetencer. Rette ledelsesstruktur og set up i værksted. Work smarter: Kriticalitets analyse og prioritering. Tilstandsstand s-baseret, tids baseret, nedbrud. Self Assessment of performance (Asset Healthcare Triangle)

23 Services Offered & Time Allocation Description % 5S 4 Breakdown / 112 / Emergency 19 Documentation / Database 4,8 LEAN 3,4 Meetings 7 OPEX 3,4 Optimisation 6,6 Planned Maintenance 19 - Building 7 - Outside 5 - Process 73 - Utilities 16 Planning 8 Projects (CAPEX) 10 Safety & Work Environment 6 Stock Control 6 Technical Assistance 4,4 Maintenance Strategy 3 Year Timeline Stretch (New) Stretch (New) Stretch (New) Organisational Structure SAP PM Reliability Analysis Review (inc. Project Workshop management & Criticality Matrix Management) Operator Asset Care Time vs. Condition-based Role Descriptions Reliability Analysis (EOY) Maintenance Competency Matrix Contract (Improve) Contract (Improve) Contract (Improve) Use of LEAN tools Benchmarking (facilitated Outsourcing defined Failure Knowledge Analysis by SAP PM) protocols Performance Management Improvements / reflection (facilitated by SAP PM) as an activity

24 TIP Activity List TIP Plan Opfølgning bliver ensrettet Double click for full TIP Activity list

25 Arla Design Guide is found in the PowerPoint top menu. Click and find information on basic functions and usability. *Only Windows versions Insert image as background - click the icon and choose image. Rødkærsbro Mejeri Vi kan og vil.. og sammen med de andre 269 medarbejdere så lykkedes vi Spørgsmål? Tak for opmærksomheden

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Introduktion til Lean Industri Farmaceut Foreningen Symbion, 18-04-2007 Anders Peter Lange Management Consulting apla@nne.dk +45 3079 0439 Agenda From To Tid i minutter 09:00 09:10 Kort introduktion til

Læs mere

Voldsomme produktivitetsforbedringer! Søren Brøndum. En ny retning for Lean i Grundfos A/S

Voldsomme produktivitetsforbedringer! Søren Brøndum. En ny retning for Lean i Grundfos A/S Voldsomme produktivitetsforbedringer! Søren Brøndum En ny retning for Lean i Grundfos A/S Lean rejsen Opskriften på forbedringer med Lean Lean i Grundfos Pilot projekter i alle fabrikker MR13 koncept Udbredelse

Læs mere

Strategi og forandrings ledelse i praksis

Strategi og forandrings ledelse i praksis Strategi og forandrings ledelse i praksis 1. Strategi arbejde 2. Præsentation SAC 3. SAC i en krise tid 4. Indhold i ny strategi og succesfuld gennemførelse 5. Forandrings ledelse Stil den rette diagnose

Læs mere

LEAN LEDELSESSYSTEMET

LEAN LEDELSESSYSTEMET LEAN LEDELSESSYSTEMET Hvorledes spiller elementerne i Lean ledelsessystemet sammen? Ledelsessystemet Lidt Historie AGENDA Dag 1: Lidt Historie Sande Nord Standard Arbejde Visuel Management Leder Standard

Læs mere

RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK

RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK DANSK SUPERMARKED RASMUS GRAVERSEN, NONFOOD LOGISTIK Logistikkens dag, 3. december 2014 DANSK SUPERMARKED 0 9 MIO. SHOPPING TRIPS EVERY WEEK 1,250+ discount stores (in 4 countries) 88 large supermarkets

Læs mere

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1

Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Lean Six Sigma BlackBelt Dag 1 Undervisnings præmis: Enkelte værktøjer løser de fleste problemer Fokuser din energi på at blive dygtig til dem. 2 Mål Problem - værktøj AGENDA Rollen som BlackBelt Målesystem

Læs mere

Strategy. 15 Marts 2006. Cap 7. Proces ledelse

Strategy. 15 Marts 2006. Cap 7. Proces ledelse Cap 7 Strategy F2006 Proces ledelse Forretning og Ledelse 15 Marts 2006 Side 1 Processer skal give overblik og indblik blot det at beskrive processer giver noget. Processer er kulturfunderet KAP 7 Procesledelse

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

Morgenmøde Sourcing Excellence. Aarhus, 9. September 2014

Morgenmøde Sourcing Excellence. Aarhus, 9. September 2014 Morgenmøde Sourcing Excellence Aarhus, 9. September 2014 Morgenmøde Sourcing Excellence Agenda 1. Networking med rundstykker & kaffe god fornøjelse! 08.00 08.25 2. Introduktion og vores bud på Sourcing

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

DAU AUTOMATIONSSTRATEGIER HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP

DAU AUTOMATIONSSTRATEGIER HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP DAU - AUTOMATIONSSTRATEGIER AGENDA 01 Trends i markedet 02 Hvad er en automationsstrategi 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke områder bør strategien

Læs mere

Lean Six Sigma Lektion 4

Lean Six Sigma Lektion 4 Lean Six Sigma Lektion 4 Agenda: DMAIC Udvidet D Økonomiske beregninger M Stikprøve teori A - Measurement System Analysis (MSA) I 6 Tænkehatte C - Assessement Six Sigma organisering, bælter og implementering

Læs mere

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse Lean Virksomhed og Visuel Ledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Opbygning af

Læs mere

Agenda - Modul C. Dag 1: Lean Systemet Forandringsledelse Dag 2: Lean Kultur Gruppearbejde Adm. Dir Gruppearbejde Team Leder. Forandringsledelse

Agenda - Modul C. Dag 1: Lean Systemet Forandringsledelse Dag 2: Lean Kultur Gruppearbejde Adm. Dir Gruppearbejde Team Leder. Forandringsledelse Agenda - Modul C Dag 1: Lean Systemet Forandringsledelse Dag 2: Lean Kultur Gruppearbejde Adm. Dir Gruppearbejde Team Leder Forandringsledelse Lean Ledelsessystemet Komponenter Sande Nord Ansvarlig Opfølgning

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED?... 5 2.0 HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT?... 6 3.0 HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL

Læs mere

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00.

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00. Dag 2 Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00 Flere Værktøjer Flere Værktøjer Flere værktøjer Værktøjskassen Værktøjerne hjælper

Læs mere

01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø.

01/14. succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse. Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø. 01/14 Side 19 DFK Konference: Hvad gør kvalitetsarbejdet værdifuldt? succeshistorier om effektiv kvalitetsledelse den 27. februar 2014 Hotel Sorø Storkro Sorø indhold 01/14 03 I 05 I 10 I 14 I 16 I 19

Læs mere

The illusion of control.

The illusion of control. The illusion of control. A good deal of corporate planning is like a ritual rain dance. It has no effect on the weather that follows, but those who engage in it think it does. Moreover, much of the advice

Læs mere

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-sikkerhed Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts.

Early Bird rabat på 15% ved tilmelding inden 5. marts. HOTEL SCANDIC COPENHAGEN, KØBENHAVN DEN 21. & 22. april 2010 Målgruppe: Chefer, mellemledere og teamledere inden for kontaktcentre, call centre, kundeservice, Borgerservice, CRM, Helpdesk & Support, telemarketing

Læs mere