1. Årgang Nr. 2 Maj Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Årgang Nr. 2 Maj 2014. Indhold"

Transkript

1 1 Indhold UP-DATE. Vi Unge (Unge Skriver ) 2 Fra Redaktionen 4 Årre Skole 5 Lokalhistorisk Årre 8 Blomstrende Landsby 9 Årre/Grimstrup Pensionistforening 14 Årre Borgerforening 15 Årre Boldklub 16 Kirkenyt Toldevar. Fåborg Lokalarkiv Fåbborg Borgerforening Årre Borgerforening 28 Årre Boldklub sponsorbilleder 26 UP-Date Vi Unge ( Unge Skriver ) 29 Adresselister 34 Aktivitetskalender Opslagstavle Årgang Nr. 2 Maj 2014

2 2 De passer vores børn På billedet er det øverst fra venstre : Dagplejepædagog Berit Jacobsen, Helle Fugleberg, Katrin Sahr, Tina Sørensen og Tenna Rude Duedal. Midt fra venstre :Susanne Jepsen, gæstedagplejer Karen Nielsen, Mette T. Wind Og Connie Søndergaard. Forrest fra venstre :Karin Clausen, Lene Hansen og Karina R. Kristensen. Vi tænkte, at vi lige ville vise hvem vi er. Måske du møder os i Brugsen, på legepladsen, i børnehaven eller på skovtur - og tænker hvem er det nu lige det er.en gang ugentlig mødes vi også gruppevis i henholdsvis Huset i Fåborg og skolens gymnastiksal i Årre. Begge grupper glæder sig også til en spændende tur i skoven hvor alle sanser vil blive brugt. Det er NATUR/KULTUR VARDE der kommer ud og laver en oplevelsesrig formiddag for de helt små. Det ser vi frem til og håber at få viden med videre som vi kan bruge til alle vores andre ture i skoven.

3 3 Jeg hedder Peter Bork Jensen. Jeg er 13 år og går i 6. klasse på Årre Skole. I min fritid fisker jeg i Varde Sportsfisker forening. Her mødes vi hver mandag kl , hvor vi laver vores eget fiskegrej fx bly, wobler, fiskeknive og fluer. Der bliver også sommetider arrangeret ture både endags ture og nogle med overnatning. Jeg har fisket lige siden jeg var helt lille, men er først startet i fiskeklubben for nogle måneder siden. Jeg har indtil nu mest fisket sammen med min far fra vores båd i Lillebælt. Går du også til en sport eller har en fritidsinteresse, som der ikke er så mange andre der dyrker på din alder, er du meget velkommen til at sende lidt tekst samt et billede til en fra redaktionen. Vi vil også meget gerne hjælpe dig med at skrive lidt til bladet. Så er vi klar til endnu en Sct. Hans aften på Hjortkær Sportsplads på Gl. Kirkevej Mandag den 23. juni Vi håber mange vil finde vej dertil, ligesom så mange gange før. Vi har i år valgt at indskrænke programmet til sang og bålafbrænding. Bålet bliver tændt kl Der vil blive serveret øl og sodavand.

4 4. Al begyndelse er vanskelig Også for amatører er der meget at lære, når et nyt blad skal Der er det rent tekniske, hvordan man får et computerprogram til at virke, så tekst og billeder fremtræder tydelige og læsevenlige. Redaktøren og redaktionsudvalget vil løbende arbejde med, at kvaliteten i bladets udseende hæves. Allerede i dette nummer er der sket forbedringer. Det er også en opgave at gøre det redaktionelle stof interessant og levende, så alle aldersgrupper finder bladet læseværdigt. I dette nummer er en artikel skrevet af en af de unge, som henter oplevelser og er faringer langt hjemmefra. Charlotte Wenzel fortæller om sit ophold i USA. Vi vil forsøge i de kommende numre at få andre unge til at fortælle om deres oplevelser. For børnene vil vi fokusere på fritidsinteresser, specielt dem som ikke dyrkes af de fleste, og her fortæller Peter om sin interesse for lystfiskeri, og hvilke oplevelser det giver ham. Vi vil gerne høre om andre børn og deres interesser. På side 31 er der oprettet en opslagstavle. Den kan man benytte på samme måde som opslagstavlen hos købmanden. Har man noget at meddele eller sælge, tilbyder man sin arbejdskraft eller søger man en barnepige, så send en notits til redaktøren, og det kommer på opslagstavlen. Redaktionsudvalget Diamantkonfirmander 2014 Fra venstre: Sv. Erik Nielsen, Linda Christensen, Grethe Pedersen, Hanne Jessen, Børge Hansen, Harry Pedersen og Viggo Nielsen Jens Peder Christensen var syg. Vi blev konfirmeret 6. april 1954 i Agerbæk Kirke. Fåborg kirke var under restaurering Vi syv mødtes i Lokalhistorisk og senere til middag på Fåborg Kro udkommer 4 gange årligt Marts Maj Juni August September November December Februar Næste blad udkommer medio maj Deadline for indsendelse af materialer til næste blad : Den, 10. April 2014 Stof til bladet sendes til: Erling Vang Nielsen, Fåborgvej 31 Tlf Mail : eller man kan henvende sig til redaktionsudvalget,. Redaktionsudvalg Kirstine Andersen Ulla Holm Anne-Marie Søndergård Torben Kirkegård Kathrine Krab Anita Blankholm Nielsen Arvid Ryttergård Erling Vang Nielsen

5 5 FOLKESKOLEREFORM PR. 1. AUGUST 2014 ÅRRE SKOLE. Både en ny folkeskolereform med en længere skoledag for alle elever og nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger træder i kraft den 1. august overordnede mål for reformen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis Resultater af reformen: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges Reformen og arbejdstidsreglerne medfører mange ændringer bl.a. i organiseringen af skolens hverdag. Lærere og pædagoger får fast arbejdstid på skolen. Der vil være lidt forskel på, hvornår lærernes og pædagogernes arbejdsdag slutter og også lidt forskel fra dag til dag, men som udgangspunkt slutter arbejdsdagen for begge grupper senest kl Dermed ændres mange, mange års praksis med, at forberedelse og efterbehandling af undervisning kan foregå hjemme (f.eks. om aftenen eller i weekenden), og det vil fremover ikke længere være OK, at der ringes til personalet udenfor den faste arbejdstid. Forældre får mere præcis information om tidspunkter. ELEVERNES MØDETIDSPUNKTER BLIVER I SKOLEÅRET 2014/2015: klasse: Mandag fredag: kl klasse: Tirsdag og fredag: kl Mandag, onsdag, torsdag: kl Bus og taxa kører alle ugens 5 dage kort efter kl mandag, onsdag og torsdag kort efter kl SFO: Der vil fortsat være SFO-tilbud for klasse både før og efter skoletid. Om morgenen er åbningstiden i SFO kl og om eftermiddagen kl (fredag kl ). Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os eller besøge skolens hjemmeside: aarreskole.dk. Venlig hilsen Peder Brogård

6 6

7 7

8 8 Lokalhistorisk Forening for Årre Sogn På arkivet i Årre prøver vi efter bedste evne og energi, at følge vort sogns righoldige historie a jour, og det er i disse år en omfattende opgave. Den spændende lokalhistorie, som vore forfædre møjsommeligt har samlet og registreret med pen og blyant føler vi en forpligtigelse til at videreføre, og det betyder at vi må genregistrere det hele digitalt. Samtidig vil vi jo gerne skrive historie om nutiden, og her går udviklingen = historien som bekendt rigtig hurtig på alle mulige områder, herunder registreringsmetoder. Vi er i den lykkelige situation, at være en lille flok frivillige der interesserer sig for at tage "kampen" op overfor opgaverne, og må vist i al beskedenhed sige, at det indtil videre er lykkedes rimeligt. Det er dog meget tidskrævende, og vi må erkende, at personer som er på arbejdsmarkedet ikke godt kan afse tid til denne interesse, men forhåbentlig vil der stadig komme efterlønnere/pensionister, der vil fatte interesse for den lokale historie. samt vor stand ved byfestens torvedag samlede god interesse. Vore årsmøder i forbindelse med generalforsamlingen, har nu i en årrække haft temaet "Hvor blev de af?", og dette bliver vel modtaget af vore medlemmer, samt mange andre i sognet. Når LOKAL-NYT udkommer, er vi gået ind i arkivets lavsæson, nemlig sommer halvåret,og har kun åbningstid første torsdag i måneden, men tager gerne imod såvel pr. telefon, som på mail. I denne periode går meget af vores tid med planlægning og afholdelse af vore aktiviteter ved byfesten. I skrivende stund har vi allerede fastlagt, at startskuddet søndag den 3. august skal være en cykeltur hvori den nye cykelsti og tunnel indgår sammen med andre nyere og ældre historiske informationer om Årre sogn. Hermed er sløret løftet en smule, og vi håber det virker tiltalende, og som sædvanlig give anledning til en dejlig lokal og social oplevelse. Arkivet har i sommerhalvåret åbent 1. torsdag i måneden , men henvendelse kan ske til tlf Fra og med oktober til udgangen af marts har vi åbent hver torsdag fra kl Bliv medlem af Lokalhistorisk Forening kontingent er: 50kr. pr person. Konto nr Mht til digital postkasse, har vi talt om, om det kunne være en mulighed, at borgere der ikke selv har mulighed for at klare tingene hjemmefra ved egen computer, kunne møde op på lokalhistorisk arkiv i vores åbningstid. Her ville vi så være behjælpelig med at klare tingene på stedet, borgeren skal blot medbringe sine egne koder til bank og e-post/digitalpostkasse. Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer, Bestyrelsen. I året 2013 og starten af 2014 har vi haft god tilslutning til vore arrangementer, hvor vi tilstræber at give et lille strejf af historiens vingesus. Ved byfesten 2013 en byvandring med fortælling om de eksisterende huses historie, men også om en del huse som er forsvundet. Denne byvandring,

9 9 Blomstrende Landsby Så blev ansøgningen om optagelse på niveau 2 i Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby endelig færdig og sendt af! Ansøgningen kan ses på Årres hjemmeside: Et af punkterne var at udarbejde en vision for Årre By og opland. Visionen skal være grundlag for arbejdet videre frem og lyder således: Visionen for Årre Det skal være et sted hvor børn, unge, enlige, familier og ældre ønsker at bosætte sig og engagere sig i aktiviteter. Borgerne vil ønske at bidrage til sammenholdet og trygheden med en respekt for det enkelte menneske. Borgerne skal kunne have mulighed for at skabe småerhverv i og omkring byen, ligesom der skal være en god trafikal infrastruktur, således man kan pendle til og fra byen både som cyklist, buspassager og bilist. Desuden skal der være en god digital infrastruktur. Byen skal fremstå velholdt, både når man kører ind i byen, og når man færdes rundt i byen. Private, offentlige og frivillige bidrager alle til at passe på vores by. Byen skal udbygges løbende med etablering og vedligehold af institutioner samt nye boligområder til private. Byen skal være kendt for positive og kundevenlige servicefag, hvor man gerne kommer igen. Folk fra andre områder kender til byen gennem gode historier fortalt gennem forskellige medier. Der skal være et tæt samarbejde med kommunen, vore nabobyer og områder, således vi i fællesskab skaber et attraktivt område. Vi håber alle sammen, at vi i snart kan hejse flagene over hele byen og få en festdag, når Blomsten er i hus. Tovholdergruppen Kim Lykke, Laura Hansen, Poul Verner Christensen, Tina Astrup Søndergaard.

10 10

11 11

12 12 Fåborg Vrenderup IF Fodbold Der er godt gang i træningen for både herre og dame hold. Serie 5 har spillet to trænings kampe 3-3 mod Nr Nebel og de vandt med 6-2 over Henne. Kvinderne starter her i april med 2 trænings kampe. Har man lyst til at spille fodbold er man meget velkommen til at komme, herrer træner mandag og kvinder tirsdag. Kampprogram Fåborg Stadion Serie 5 herrer Fred FVI Brørup Mand FVI Agerbæk-Starup Fred FVI Føvling-Stenderup Fred FVI Jernved Gredstedbro, Sønd FVI IFOK 89 Penque i Fåborg Petanque er blevet meget populær, uanset alder kan man deltage i spillet. For øjeblikket er vi ca. 35 der dyrker kuglespillet i Fåborg. Kvinder C2/7 Mand Mand Mand FVI Glejbjerg FVI Seest B FVI Agerbæk Vi har gode faciliteter med 11 baner og en overdækket hytter med bænke. Den 8. marts startede vi op på en ny sæson, med træning hver onsdag fra kl Nye spillere er velkomne til at deltage.. Måske er det noget for dig. Til årets nering er der tilmeldt otte doublehold, og tre hold i fire mands turnering Ægte mandehørm Det er kommet redaktionen for øre, at en håndfuld fra Mandehørm, uden koner, kærester og andre, som kunne finde på at stille spørgsmål til indholdet af turen, har udfordret de Østrigske alper på ski - efter signende for at teste om de mange timer i gymnastiksalen med sved på panden havde båret frugt. Efter redaktionens viden kom alle 5 unge mænd hjem uden brækkede arme og ben. Det har ikke været muligt, at få en kommentar fra deltagerne, men et enkelt billede er vi kommet i besiddelse af. Rygterne lader sige, at det på ingen måde er udelukket at en sådan tur vil kunne komme på tale igen.

13 13

14 14 Årre Grimstrup Pensionistforening Arrangementer Onsdag den 9. april kl Billeder og video fra turen til Rhinen og Mosel 2013 og andet. Vises af Thorben og Anna Dorit på Årre kro. Fra mandag den 5. maj Krolf på Fyrrevænget, Årre Onsdag den 14. maj, eftermiddags tur med bus Besøg på Nygaards Jagtmusæum i Lyne. Med udstoppede Afrikanske dyr i fuld størrelse (bl.a. elefant) som Niels Nygaard selv har nedlagt som jæger. Han vil fortælle og vise film om mange af sine oplevelser på sine jagtrejser. Efter kaffen kører vi en tur ind omkring Filsø. Aftensmad spiser vi på Lønne Cafeterie. Tilmelding Afg. Grimstrup kl Årre kl Mandag den 2. juni 5 dages bustur til Belgien med Jydske Buslinier. Program kan fås ved bestyrelsen. Tilmelding tlf Torsdag den 5. juni kl Grundlovsmøde i Tambours Have Tirsdag den 12. august Heldags tur med bus til Grønhøj Kro, hvor arvingerne efter Morten Korch har udstillet en stor del af de originale manuskripter, møbler og minder fra de mange film. Gregers Laigaard som er femte generation på kroen fortæller om Morten Korch og familiens mange år på kroen, hvor tiden har stået stille i generationer. Her spiser vi middag. Derefter tager vi til Mønsted Kalkgruber hvor vi får en guided togtur i minegangene. Efter turen i minen besøger vi kalkmuseet. Kaffe og kringle på Mønsted Kalkgrubber s cafe. Vi fortsætter til Kongenshus Mindepark for hedens opdyrkere, som forvandlede den hårde jord til frugtbart landskab. Afgang Grimstrup Årre Tilmelding Onsdag den 10. september kl Børge Mathiesen, Grimstrup vil fortælle om sit liv med travheste og et arbejde indenfor offshore branchen, som har bragt ham rundt i det meste af verdenen Grimstrup Skolebibliotek. Medbring kaffe og brød. Onsdag den 1. oktober kl Start madlavning for mænd i Grimstrup Skolekøkken Onsdag den 15. oktober kl Hybenbo, Vænget 26, Årre Sammen med Vennekredsen Hybenbo, har vi inviteret Inger og Verner Nielsen, Nordenskov, som viser billeder og fortæller om deres trekkingtur til Nepal. Onsdag den 5. november kl på Årre Kro Kirsten og Alex Pedersen, Starup, fortæller om deres udfordringer og oplevelser, som soldaterhjems ledere i Camp Bastion i Afghanistan. Onsdag den 10. december kl Årre Kro Julehygge. Torsdag den 8. januar 2015 kl Nytårsgudstjeneste i Årre Kirke. Derefter kaffe på Årre Kro Onsdag den 11. februar 2015 kl Vinterfest på Årre Kro. Tilmelding Onsdag den 4. marts 2015 kl Årre Kro Generalforsamling Bestyrelsen Henry Schultz Solvej Jensen Inger Sørensen Anna Dorit Østergaard Marius Hansen

15 M Årre Borgerforening Mælkevejen genopstår! Så sker der atter noget positivt i Årre, idet vi med en stor opbakning fra to lokale lodsejere har fået mulighed for at reetablere en gammel sti som i tidernes morgen delvis har fungeret som en mælkevej med to hjulspor igennem terrænet, og som igennem mange år ikke har været tilgængelig til fods. Det drejer sig om en ganske kort strækning som delvis går parallel med et læhegn som strækker sig fra gården "Engholm" ved den Gl. Tingvej og som i dag ejes af Inge og Svend Mose Poulsen og videre ud til markstien som tilhører Stine Friis og Jacob U. Andersen som bor på Eskærdalsvej. Positive lodsejere Begge disse lodsejere har lige fra starten været meget positive over for projektet, især har Svend Mose Poulsen bistået med at få fældet nogle gamle grantræer som stod i vejen for at stien kunne anlægges på denne strækning, og hvor beboerne i området har været i gang med fjerne nedfaldne grene og buskads. Siden har vi fået fræset og grubbet stien for gamle trærødder og fået ryddet op på strækningen så den er klar til at kunne anlægges hen over forårs perioden. Denne sti vil, ved etableringen komme til at indgå som en naturlig del af de øvrige stier som omkranser byen, og samtidigt opnår man den fordel at byen og landet på den modsatte side af Tingvejen i den østlige ende endelig bliver forbundet med den nyanlagte cykelsti ved tunnellen og herved sikrer vi at børnene og de voksne ikke udsættes for unødig fare og kommer til skade ved at krydse den tæt befærdede Tingvej. Det gælder uanset man er gående eller færdes på cykel på strækningen. Men endnu engang har vores lokale afdeling af Andelskassen Agerbæk været gavmilde og har stillet sig til rådighed med et flot økonomisk tilskud til projektet som vil blive brugt til leje af fræse og grubemaskinen samt øvrigt udstyr og materialer som skal anvendes i forbindelse med anlæggelsen af stien. Ligeledes har vi fået tilsagn fra Entreprenørfirmaet Svend B. Thomsen i Varde som vil stille sig til rådighed med levering af de naturlige bundmaterialer som vi skal bruge. Det er vi utrolig glade og taknemmelig for, og som gør at vi kan holde os inden for budgettet for opgaven. Frivilligt arbejde Alt det praktiske arbejde i forbindelse med anlæggelsen af stien vil som altid foregå ved hjælp af frivillig arbejdskraft, som er et kendetegn når vi skal gennemføre noget i Årre. Både frivillige fra byen samt de berørte lodsejere og beboerne i området vil i fællesskab stå for gennemførelsen af opgaven og vi håber at indvielsen kan finde sted sammen med indvielsen af tunnellen og den nye cykelsti langs Tingvejen som vi i Borgerforeningen har drøftet måske kunne finde sted omkring tidspunktet for Sct. Hans eller byfesten. Så nu trækker vi i arbejdstøjet og glæder os over at vi atter kan markere at i Årre står vi sammen og skaber resultater i fællesskab sammen med vore bidragsydere og lodsejerne, som alle skal have en stor og varm tak for deres positive indstilling og flotte opbakning til projektet. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Årre Borgerforening. 15

16 Årre Boldklub Bordtennis Vi har i det år der er gået været 6-8 spillere, og vi har haft et hold i serie 4, hvor vi i den grad kom efter det efter jul, hvor vi kunne noterer os 1 nederlag i turneringen og dermed klarede frisag i forhold til nedrykning. Vi var også deltagene traditionen tro til landsdelsmesterskaberne i Helle Hallen, hvor vi hev 3 sølvmedaljer hjem, et pænt resultat af en klub af Årres størrelse. Det var også året, hvor vores formand for bordtennisudvalget Christian Bach valgte at takke af efter mere end 20 år som træner og formand, en stor tak skal lyde herfra. Vi vil også takke vores sponsor Kvist Industries, for at gøre det muligt at få nyt spilletøj. På vegne af Bordtennisudvalget Henning Emil Hein ÅBs Drenge Jysk/Fynsk mesterskaber nr. 7 Badminton ÅB Tak for god opbakning 2013/14 til alle U 9 og U 11 spillere. Vi glæder os til næste sæson og byder nye spillere velkommen, især piger og drenge fra 1. og 2. klasse ÅBs U18 piger Landsmesterskaber nr..2 16

17 NR.69 JUNI-JULI-AUGUST 2014 Søndage uden gudstjenester Sogneudflugt Som man kan se i gudstjenestelisten er der søndage, hvor der hverken er gudstjeneste i Fåborg eller Årre. Onsdag den 20. august I forbindelse med sammenlægning af Agerbæk og Starup til et pastorat og ansættelse af ny præst, er der på opfordring af provsten indført en ny model for præsternes afløsning af hinanden. Når præsten i Agerbæk/Starup har fri, skal vores præst ikke varetage en gudstjeneste i en af disse kirker og kan dermed holde gudstjeneste i begge vore kirker. Til gengæld kommer der heller ikke en afløser her, når Michael Bergerud har fri, men begge kirker lukker den pågældende søndag. Kirkelige handlinger såsom begravelser er ikke omfattet af ordningen, men varetages altid af en nabopræst under præstens ferier og friweekends. Ordningen er foreløbig et forsøg, som skal evalueres efter et år. Sogneudflugten går i år til Glud Museum mellem Horsens og Juelsminde. Museet er et frilandsmuseum, der viser landbrug og landboliv på Juelsminde-halvøen fra midten af tallet til midten af 1900-tallet. Udstillingerne består af 14 oprindelige huse fra området forsynet med indbo, der viser dagligdagen på de fede østjyske jorde i 300 år. Derudover bliver der en 1½ times guidet tur i bus rundt på Juelsmindehalvøen. Her fortæller guiden egnens historie krydret med anekdoter og sjove historier. Læs i annonce i Ugeavisen Ansager-Helle om tilmelding, tidspunkt for afgang og pris. Tillykke til konfirmanderne den 4. maj 17

18 FRILUFTSGUDSTJENESTEN I TAMBOURS HAVE Vi fastholder traditionen og holder friluftsgudstjeneste i Tambours Have søndag den 31. august kl Gudstjenesten er fælles for Øse og Næsbjerg, Grimstrup og Rousthøje, Agerbæk og Starup, Fåborg og Årre samt Thorstrup og Horne. Organist Flemming Skov spiller. Der er fri adgang, også til haven. Kaffe og brød kan købes! Velkommen til en dejlig gudstjeneste i det fri! PROGRAM FOR INDRE MISSION Juni: 4. juni: Møde i Grimstrup missionshus ved Charlotte Locht juni: Indre Missions årsmøde på Mørkholt. Nærmere program kan fåes. Juli: Ingen møder. August: 15. august: Grillaften i Grimstrup. 20. august Bibeltime hos Kristiane Søndergaard, Skolegade 30 Årre 28. august: Kredsmøde i Agerbæk ved Jens Mortensen. Alle er velkommen Hvis ikke andet er nævnt begynderne møderne kl Evt. henvendelse til Mads Najbjerg PRÆSTENS FRIDAGE: Den juni er præsterne til stiftspræstemøde, og der er ingen kirkelig betjening. Præsten har fri den juli og august. Alle dage incl. Præsten har desuden fri alle mandage. Den juni, juli og august varetages embedet af sognepræst Søren Pedersen tlf Den juli varetages embedet af sognepræst Charlotte Locht tlf STOF TIL NÆSTE NUMMER: Stof til Kirkenyt skal være redaktionen i hænde senest den 1. juli. KIRKELIG VEJVISER: Sognepræst Michael Bye Walus Bergerud, Fåborgvej 15 Tlf Mobil KIRKENS HJEMMESIDE Kirkenyt redigeres af: Michael B.W. Bergerud (ansv.) Anne-Marie Søndergaard Kis Andersen FÅBORG SOGN Menighedsrådsformand Kis Andersen, Hegnsgårdvej 1 Tlf Mobil: Kirkebetjent Henning Kristensen, Vestervang 18 Graverhuset: Mobil: Kirkeværge: Villy Pilgaard, Vestervang 6 Tlf Mobil: ÅRRE SOGN Menighedsrådsformand Anne-Marie Søndergaard, Lindegade 12 Tlf Mobil: Kirkebetjent Tina Brix, Tranbjergvej 7, Mobil: Kirkeværge: Thyge Nielsen, Vardevej 5 Tlf Mobil:

19 19 STRØTANKER I SOMMERVAMEN STRØTANKER I SOMMERVARMEN Tro er ikke noget, man holder ferie fra, som man holder ferie fra arbejdet. Sommer i kirken Sommeren er den bekymringsløse tid, hvor børnene løber halvnøgne rundt på græsplænen og hvor der er gang i grillen på terrassen. Det er feriens og fornøjelsernes tid, hvor vi nyder den kolde øl med vennerne under parasollens skygge i den lune eftermiddagstime. Men også kirken har en sommertid, hvor vi slapper af fra de kirkelige højtider jul, påske og pinse. Det er i det kommende halve år, der ikke byder på en eneste kirkelig højtid bortset fra de ugentlige søndage med den almindelige højmesse. Perioden kaldes også trinitatis der betyder treenighed og i denne tid kører kirken så at sige på frihjul i en evindelig gentagelse af, at Gud er Fader, Søn og Helligånd, altså den treenige Gud. Og det kan vi godt holde lidt ferie fra med den kolde øl. Eller kan vi? X-Faktor I et interview i fjernsynet for ikke længe siden kom Blachman fra X-faktor med en interessant udtalelse, der belyser noget væsentligt omkring det at tro: Det gode ved en begivenhed som X-Faktor er, at vi her lader de unge få lov til at springe ud og være kreative. Blachmans tanke kan godt sige os noget om den kristne tro - for også her gælder det om at få fat i faktor X, hvor man træder lidt til side i forhold til sig selv. Tro holdes der ikke jo ferie fra For det er netop meningen med troen på Gud, at den skal være noget levende. At tro er at turde springe ud og være sig selv at starte forfra som Adam og Eva overfor Gud. Det er altså ikke noget, man parkerer til om søndagen. Eller parkerer på sidelinjen på ubestemt tid. Men det er noget, man bærer med sig i ud i selve livet umiddelbart. Så mens børnene springer halvnøgne rundt i sommervarmen, kan vi tænke på, at sådan begynder vi alle overfor Gud med kun et figenblad på kroppen og som Han har skabt os. Så troen er altså ikke noget, vi holder ferie fra, som vi holder ferie fra arbejdet. Og det er ikke kirkens opgave at stille sig imellem det enkelte menneske og Gud. - God sommer! Michael BW Bergerud PÅBEGYNDELSE AF INDVENDIG RENOVERING ÅRRE KIRKE Årre menighedsråd forventer, at der startes på renoveringen af kirkerummet i Årre kirke d. 19. maj Kirken bliver derfor lukket efter gudstjenesten d. 18. maj 2014, hvor kirkesølvet vil blive båret ud. Der henvises til gudstjenesterne i Fåborg kirke. Kirkebil kan bestilles ved den lokale taxa og betales af menighedsrådet. Årre kirke forventes åbnet igen 1. søndag i advent i år. Renoveringen vil blive meget omfattende. Prædikestolen og lydhimlen skal tages ned og sendes til konservator for at blive repareret for udtørringsskader. Loftet skal males, væggene skal kalkes, bænkene skal males og varmeanlægget skal skiftes ud - plus meget mere. Når vi er færdige, håber vi at den nyvalgte biskop Elof Westergaard vil foretage genindvielsen i forbindelse med en festgudstjeneste. Efter gudstjenesten d. 18. maj vi der være kirkekaffe, og menighedsrådet vil orientere om det forestående arbejde. Årre Menighedsråd

20 20 GUDSTJENESTER Dato Fåborg Kirke Årre Kirke Tekst 29. maj Kristi Himmelfart Lukket Luk 24, juni 6. søn. e. påske * Lukket Joh 17, juni Pinsedag Lukket Joh 14, juni 2. pinsedag Lukket Joh 6, juni Trinitatis Lukket Matt 28, juni 1. søn. efter trin. Ingen Lukket Henvisning til nabokirker 29. juni 2. søn e trin Lukket Luk 14, juli 3. søn e trin * Lukket Luk 15, juli 4. søn e trin Lukket Matt 5, juli 5. søn e trin Ingen Lukket 27. juli 6. søn e trin CL Lukket 3. august 7. søn e trin Ingen Lukket Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker 10. august 8. søn e trin Lukket Matt 7, august 9. søn e trin * Lukket Luk 12, august 10. søn e trin Lukket Matt 11, august 11. søn e trin Friluftsgudstjeneste ** Lukket Tambours Have CL = Charlotte Locht. Kol = kollekt. *Kirkekaffe. ** = Friluftsgudstjeneste i Tambours Have. GUDSTJENESTER PÅ HYBENBO Der er gudstjenester på Hybenbo 11. juni (v. Charlotte Locht), 9. juli (v. Michael Bergerud) og 13. august (v. Charlotte Locht) alle dage kl Alle er velkomne. PINSEDAG den 8.juni vil Fåborg kirke være pyntet med blomster, og organist Kristian Nøhr spiller på guitar under gudstjenesten. KOLLEKTER: Ingen KIRKEBIL (taxi) til Fåborg og Årre kirker kan bestilles til enhver gudstjeneste efter behov og beløbet refunderes af menighedsrådene

21 21

22 22 Helge Toldevar Sørensen 27. juli august 1993 Sammendrag af skrift om Tolde af Peder V. Thellesen, Hjortkær. På en ejendom i det yderste nordøstlige hjørne af Hjortkær boede i i årene Karla og Tolde. Tolde var nummer 12 (deraf navnet) i en søskendeflok på 18. Faderen var Mikkel Sørensen. Familien flyttede d. 10. februar 1908 fra Klelund Plantage til Rodebæk (Fåborgvej 105) hvilket blev Toldes barndomshjem. Efter datidens skik kom Tolde tidligt ud at tjene Allerede som 5-6 årig fik han plads hos en gårdmand i Rodebæk, som Hjøverdreng. Han har efterfølgende tjent på flere gårde, både på Fåborgegnen, men også på Varde og Ølgodegnen. Hvor han havde plads, gik han også i skole. Ved konfirmationsalderen tjente han på en gård ved Varde og blev konfirmeret i Sct. Jacobi kirken i Varde. Der hvor Ide Møbler ligger, har Tolde pløjet med hest. I 1930erne havde han en plads, hvor Karla var tjenestepige. Karla var født i Ølgod d. 19. marts Karlas brudefærd: D. 1. april 1937 købte Tolde ejendommen ved Hjortkær og Karla blev ansat som husholder. De blev gift d. 4. maj Karla og Tolde blev viet på Varde Rådhus. Til turen havde de lånt en tandemcykel. For at ingen naboer og især Dagny skulle få mistanke om deres planer for dagen, cyklede de nogle omveje. Efter vielsen cyklede Karla selv hjem, idet Tolde havde et ærinde og kom hjem på anden vis. Karla Fåborg Lokalarkiv oplevede i årene efter, at Tolde af og til udsatte hjemkomsten. Få dage efter brylluppet blev datteren Anne Marie født. Karla havde fra et tidligere forhold sønnen Egon. Landmanden Tolde: Karla og Tolde drev et alsidigt, meget ekstensivt landbrug, med heste, kvæg, svin og fjerkræ. Det meste foregik ved håndkraft, dog havde de i de senere år en traktor og havde lidt hjælp til markarbejdet. Som supplement til udkommet kørte Tolde mælk til Endrup mejeri. De fik aldrig lagt strøm ind. Radio og fjernsyn var batteridrevet. På det sidste fik de telefon. Livskunstneren Tolde Tolde var ikke noget helt almindeligt menneske. En kendt skikkelse i Hjortkær, Fåborg og Agerbæk, Bramming og Vardeegnen. Tolde var en slagfærdig mand, altid parat med en spydig bemærkning. Han havde et lyst sind og et godt humør, dertil kom en fabelagtig hukommelse. Ved festlige lejligheder holdt han muntre taler, også, til forargelse for nogle, til begravelser. På ejendommen var Karla, både ude og inde, den drivende kraft. Tolde havde en sjælden evne til at undgå al slid og slæb, på trods af, at hans praktiske evner var udemærkede. Men en ting tog han sig altid selv af, nemlig når der skulle sendes kreaturer på marked. Så fulgte med og nåede måske først hjem den næste dag. Han var et selskabeligt menneske, skabt til fest og farver. Det var ikke kedeligt at besøge Karla og Tolde. Toldes å grænsede op til Sneum å, med gode fiskemuligheder. Utallige har fået lov til at fiske i Toldes å. Betalingen bestod ofte af en håndfuld øl eller en flaske snaps. Besøgte man Karla og Tolde, blev man godt beværtet, oftest med våde varer. Når stemingen var høj, parodierede han ofte andres danseegenskaber. En kold dukkert: Der blev talt meget om, da Tolde faldt i Sneum Å en kold internat i januar Det var i den periode, hvor det frøs ned til grader. Tolde var havnet i godt selskab i Ny Hjortkær. Der opstod klammeri og poliiet blev tilkaldt. Tolde forføjede sig til en nabo, hvorfra han iagttog politiets indtog, hvorpå han begav sig hjemad. Hos Dagny og Søren Chr. forsøgte han forgæves at Fortsættes næste side

23 23 låne en lygte, da han havde svært ved at orientere sig i mørket og tågen. Ved solopgang traf Gunnar Jensen på Hjortkær fiskeri Tolde. Han var drivvåd og da det frøs kraftigt, havde Tolde istapper på ører og kasket. Gunnar fik ham i bilen og kørt hjem, hvor han blev tøet op. Han har formodentligt tumlet om i 6-7 timer. Men han undgik helst at tale om hændelsen, så turen står lidt hen i tåger. Det eneste men han fik, var lidt forfrysninger i tæerne. På sygehus: I foråret 1986 blev Tolde syg og indlagt på Varde Sygehus. Hans situation var kritisk og den trivelige mand skrumpede en del. Vel hjemme fik han hurtigt sit gode humør igen. Der blev fortalt historier fra sygehusopholdet. Nogle ad dem sikkert opdig tede. Til Charles Jepsen for sagde han: Det var godt nok skidt med mig, jeg var endda oppe og banke på hos Sct. Peter. Da han åbnede døren udbrød han: nå er det dig Tolde, et er da lidt for tidligt du kommer, smut du ned og tag 10 år mere. Da Peter V. Tellesen besøger ham beretter han om sygehusopholdet, om sygeplejersker og andre gode ting han har oplevet. Men en ting var han utilfreds med. Han var sikkert på, at det blod han havde fået under transfusionen, stammede fra en kvinde, for når han skulle lade vandet, ville det ene knæ bøje sig. Senere måtte han igen på sygehuset, da han havde fået grå stær og kunne næsten intet se. Det fortælles, at da han fik forbindingen af og det viste sig, at han havde fået synet igen, greb han af lutter glæde om sygeplejersken og tog en svingom med hende. Selv da helbredet begyndte at svigte, formåede han at finde de lyse sider af tilværelsen. Munter afsked med Tolde: Sct. Peters lovede 10 års livsforlængelse blev dog kun til 7 år. Tolde døde d. 18. august 1993, uden forudgående sygdom. Karla havde kort forinden fået det ene ben amputeret og var kommet på plejehjem. Da Tolde nu boede alene, sygnede han gan ske enkelt hen. Efter bisættelsen fra Grimstrup Kirke, var der mindesammenkomst i Grimstrup forsamlingshus. Her blev, helt i Toldes ånd, for talt muntre historier. Sognepræst E.Paabøl Andersen kunne berette, at han som hjælpepræst ved Fåborg Kirke havde truffet Tolde, som havde sagt Det var en god prædiken du holdt og spurgt hvor han var præst. Ved oplysningen om, at det var han i Grimstrup, havde Tolde udbrudt: Jamen for skam, så er du jo min præst. Mindesammenkomsten var munter, hvilket ville have glædet Tolde. Tre måneder senere døde Karla. Ejendommen blev solgt og bygningerne revet ned. Stedet er svært at kende. En farverig person er borte og hans hjem ses ikke længere i landskabet. Men historierne om Tolde fortælles stadig. Tak til Hans J. Hansen for oplysninger. Fåborg Lokalarkiv På Fåborg arkivs generalforsamling d.20. februar, udtrådte Hans Hansen af bestyrelsen. Hans har siddet i bestyrelsen i 20 år. De første 18 år som formand. Hans blev takket, for det store bestyrelses arbejde til gavn for Fåborg arkiv, af både den nuværende formand og arkivlederen. Hans tog også ordet fortalte, at der var sket store forandringer med arkivarbejdet i de 20 år han havde været med, han mente forandringen var nødvendig, til gavn for arkivarbejdet. Valgt i stedet for Hans Hansen, blev Anna Marie Østergaard Andersen. Bestyrelsen har siden konstitueret sådan. Formand. Jørgen Sidelmann Næstformand Anna Marie Østergaard Andersen. Kasser Børge Hansen. Skriftføre Hans Karl Østergaard. Medlem Grete Søndergård.

24 24

25 25 Fåborg Borgerforening Forskønnelse af p-pladsen ved Fåborg Stadion Fåborg Borgerforening fik i 2013 bevilliget kr. til landsbyforskønnelse og bestyrelsen valgte at bruge pengene på en forskønnelse af p-pladsen ved stadion, da den i mange år har set kedelig og misligeholdt ud. Efter nogle møder med kommunen hvor Borgerforeningen havde fået lavet en tegnings forslag, er arbejdet nu godt i gang og forventes færdiggjort inden byfesten starter i uge 20. Kommunen startede med at fjerne udgåede træer og buske rundt om p-pladsen og SE (Syd Energi) opsatte ny lysstander for at forbedre belysningen på p-pladsen. Lokale kræfter har været i gang med at fjerne eksisterende belægning. Herefter gik kommunen i gang med at sætte kantsten. Oprindelig var det ikke meningen at kantstenene ud mod Fåborgvej og Møllevej skulle skiftes men det er taget med som ekstra. Kommunen sørgede for ny belægning og muldjord i de nye bede. Status pr er at ny belægning mangler at blive lagt ud, bedene plantet til, marksten i bedene og herefter dækket med skærver. Ny lysstander skal sættes i drift inklusive forbedring af lyset fra de 2 eksisterende lysstandere. I starten af byfesten den 10. maj kl vil Formanden for plan og teknik udvalget Preben Friss Hauge komme og indvie p-pladsen. Fåborg og Agerbæk Lokalhistorisk Arkiv Udflugten går i år til Slesvig og A.P. Møller skolen tirsdag den 3. juni der bliver i bussen serveret kaffe til en ostemad. Første stop ved Danevirke Museum hvor vi ser lidt af det gamle fæstnings værke og ikke mindst Arkæologerne sidste nye store fund som er Danevirke - voldanlæggets seks meter brede port, der i 450 år gjorde Hærvejens passage mulig. Efter besøget kører vi til byens højest beliggende restaurant, 26 etage i Wikingeturm Her nyder vi vores middagsmad, og nyder samtidig udsigten over Slien og Schleswig by. Vi går en lille bytur i den gamle bydel Holmen, som engang var en ø i Slien. Derefter besøger vi Domkirken Skt. Petri med sit klenodie Bryggemans altertavle. Vi ser derefter byens seværdighed A.P. Møller Skolen, en gave fra A.P. Møllerfondet til Sydslesvig. Der bliver en rundvisning på skolen blev indviet af Dronning Margrethe 1. september Bygningen er 120 m lang og 60 m bred. Arkitektfirmaet C. F. Møller har tegnet bygningen samt indrettet den i Skandinavisk tidløst design. Byggeriet er udført af Maersk Construction, byggematerialerne er bl.a. gule specialsten fra Egernsund, taget er af kobber Pris 600 kr. som dækker kaffe i bussen, middagsmad, eftermiddagskaffe, let aftensmad ved grænsen. Mulighed for indkøb. Tilmelding til Grethe Søndergård Der bliver annonceret i Ugeavisen med tid og sted.

26 26 En beretning fra verdens navle Generalforsamling Fåborg Borgerforening Der blev afholdt generalforsamling sidst i februar og den nye bestyrelse består af Maud Østergård, Mikael Jepsen (nyvalgt), Claus Hygum (nyvalgt), Flemming Bott (sekretær), Jeannett Moesgård (nyvalgt og udnævnt til kasserer), Ulla Sørensen, (næstformand), Brian H. Nielsen (formand). Ud af bestyrelsen gik Finn Hansen, Thomas Holm og Anne Wenzel - Borgerforeningen siger tak for deres indsats. Byrengøringshold. På generalforsamlingen havde Borgerforeningen foreslået at der etableres et byrengøringshold så byens grønne områder bliver holdt rene og pæne. Det blev positivt modtaget og holdet er sat og gået i gang med opgaverne. Cykelsti mellem Fåborg og Agerbæk Efter flere års ønsker er det endelig lykkedes at få bevilliget midler til etablering af ny cykelsti mellem Fåborg og Agerbæk langs Fåborg Fåborg Borgerforening vej. Fåborgvej er en meget trafikeret vej med dårlige oversigtsforhold så det er glædeligt at cykelstien lang om længe bliver etableret. Det er meningen at cykelstien skal føres på nordsiden af Fårborgvej og hvis alt går vel skulle den være færdigetableret inden årets udgang. Det første møde mellem Varde Kommune, Agerbæk Borgerforening, lokale drivkræfter og Fåborg Borgerforening har været afholdt. Byfest Fåborgs byfest afholdes som sædvanligt i uge 20 med start fredag aften d. 9.maj i uge 19. Det bliver en fantastisk uge for børn, unge og voksne mennesker med en masse spændende aktiviteter. Pga. Bededag fredag den 16. maj bliver revyen torsdag den 15. maj i stedet. Andre spændende opgaver Af andre spændende opgaver er der reparation af borde og bænke på stadion som Møllehøjen vil tage sig af, vedvarende forbedringer af hjemme siden, forskønnelse af mejerigrunden, få bedre busforbindelser gennem Fåborg som vi mener, er nødvendig og der burde være god grundlag, da der er meget fokus på lokal samfundene,- fjerne det slidte rækværk på stadion, der er blæst omkuld i stormen Bodil, opg hvad skal vi gøre med julebelysningen osv. Vi har desuden søgt om bygningerne på Møllevej 19 kan blive fjernet, søgt om at gøre Vrenderupvej mere trafiksikker indenfor byskiltet, ved at undersøge om chikanerne på Fåborgvej og Vrenderupvej kan gøres bedre da vi ikke mener de har den rette virkning. Vi kan i Fåborg være stolte af at vi har et godt sammenhold og rigtig mange gerne vil give en hånd når der skal udføres opgaver. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Fåborg Borgerforening. Gadefest i Vestervang Der er blevet afholdt gadefest for Vestervang/Fåborgvej lørdag d. 29. marts Festen startede om eftermiddagen med en tur i Præsteskoven, hvor der blev afholdt konkurrencer. Der blev startet med tovtrækkeri, dernæst sækkeløb og til sidst sanseleg med diverse dufte, som skulle gættes. Om aftenen mødtes gaderne til fest i garagen på Fåborgvej 19, hvor der var dækket op til 45 personer. Arrangørerne havde fået mad udefra og så blev der ellers hygget til langt ud på natten. Især mændene havde det sjovt med at slå søm i søm-blokken. Der blev startet udenfor i en gammel hård bøgestub med pandelampe og fyrfadslys. Dysten varede 1-1½ time inden det sidste sømhoved var slået i. Der var hurtig enighed om at rykke indenfor, da temperaturen udenfor stadig var under det tocifrede. Borde blev flyttet og træblokkene blev slæbt indenfor i garagen, hvorefter sømlegen kunne fortsætte. De sidste gæster gik hjem ved 5-tiden om morgenen og lyset blev slukket for en hyggelig og dejlig fest.

27 27

28 28 Årre Borgerforening, Arbejdstøjet er fundet frem! Efter en veloverstået generalforsamling på Årre Kro d. 27 marts er bestyrelsen og vore udvalg samt arbejdsgrupper igen trukket i arbejdstøjet og er klar til nye udfordringer. Der forekom en enkelt udskiftning i bestyrelsen, idet Jesper Jensen ikke ønskede at modtage genvalg, så i stedet blev Flemming Christensen valgt ind i bestyrelsen. På generalforsamlingen fremkom der et forslag om at bede Politiet om at foretage nogle uanmeldte fartkontroller på indfaldsvejene til byen, især blev der givet udtryk for at mange valgte at overse vore fartmålere specielt på vejen ind til og frem til skolen. Det vil vi naturligvis drøfte med politiet og håber at de vil prioritere opgaven, især for at højne sikkerheden for vore skolebørn. Brug af hjertestarter Ligeledes blev der forespurgt om muligheden for at afholde endnu et kursus i brugen af hjertestarten og der blev givet tilsagn om, at hvis der kom et konkret ønske ville et sådant kursus blive gennemført men vi skal op på et antal på personer til sådant et kursus før det vil blive gennemført både af praktiske og økonomiske grunde. I den forbindelse blev der oplyst at Falckredder Lars Friis som bor på Vænget, frivilligt har tilmeldt sig en ordning som går ud på at han, så snart der lyder en 112 alarm fra et sted Årre bliver kontaktet af alarmcentralen og hvor han efterfølgende, hvis han er hjemme straks bringer hjertestarteren og øvrige livreddende udstyr ud på den adresse hvor der er hjælp behov. Det er med til at skabe yderligere tryghed og er en utrolig flot gestus af Lars Friis og som vi er meget glade for i bestyrelsen. Færdiggørelse af sti En anden af de store opgaver som står for døren, er at få færdiggjort den nye sti mellem den Gl.Tingvej og ud til Eskærsdalsvej, så det klan blive klar til indvielsen sammen med den nye cykelsti og tunnel under Tingvejen. Dette projekt er blevet muligt ved at Inge og Svend Mose Poulsen samt Stine Friis og Jacob U. Andersen som lodsejere har stillet sig velvilligt til rådighed for projektet, samt at ved at Andelskassen i Agerbæk har bidraget med et flot økonomisk tilskud hertil, og hvor Entreprenørfirmaet Svend B. Thomsen i Varde som har bidraget med en stor mængde naturlig bundmateriale til stien, for at stabilisere stien igennem læhegnet og den gamle mælkevej som fandtes på strækningen. Forskønnelse af bymidten Lige har nu har vi ansøgning liggende hos Mærsk Fonden om et økonomisk bidrag til vores "Oase" projekt i bymidten, men så længe Entreprenøren bruger pladsen, og så længe vi ikke har alle de økonomiske midler til rådighed for projektet, kan vi ikke komme i gang med opgaven. Vi afventer også nyt omkring vores ansøgning til Sekretariatet for de "Blomstrende landsbyer" for blomst nr. 2 i rækken, så det er jo spænden de at se hvornår vi kan markere dette, men vi glæder os hertil. Miljøstation Inden så længe skulle der gerne komme et udspil fra Forsyningen i Varde vedr. den nye "Miljøstation i byen, her skal vi drøfte muligheden for anlæggelsen af en P. Plads til de store lastbiler som holder rundt omkring på gaderne og som hverken er tilfredsstillende for chaufførerne og ej heller for byens borgere. Forinden anlæggelsen af Miljøstationen og "Oasen" vil der blive afholdt et Borgermøde på Kroen, så alle har mulighed for at blive orienteret om begge projekter. Dette var blot et lille udpluk omkring de opgaver der venter forude og heldigvis befinder vi os i Årre hvor vi i Borgerforeningen altid møder en stor opbakning fra masser af frivillige medlemmer og borgere både fra byen og fra landet, så vi skal nok nå alle vore mål når vi fortsat står skulder ved skulder. Ingen kan alene alt, men sammen kan vi meget. Med venlig hilsen fra Bestyrelsen i Årre Borgerforening.

29 29 One Year One Life Mit navn er Charlotte Wenzelsen. Sidste år i august fløj jeg til Oklahoma, USA, for at gå et år på high school. Jeg tog af sted gennem organisationen Into. Det har været et helt fantastisk år, hvor jeg har fået en masse nye oplevelser! Jeg har været så heldig sammen med Into - at komme til New York, hvor vi bla. var oppe i Rockafeller Center og på Times Square. Der var også en tur til Washington D.C., hvor vi bla. så mange monumenter. Det var dejligt at få så mange spændende oplevelser og møde nye mennesker. Sammen med min værtsfamilie har jeg været i Texas til Thanksgiving, og i juleferien tog vi til Colorado, hvor vi stod på ski. Hos min værtsfamilie bor jeg sammen med en tysk pige, Kat. Det har været rigtig dejligt at have en at dele alle de nye oplevelser med. Værtsfamilien holder får, som vi går på udstilling med. Det er noget som folk går meget op i, og det har været rigtig sjovt, selvom jeg i starten ikke troede, at jeg ville blive glad for det. Skolen herovre er meget anderledes. Den største forskel er nok deres school spirit (skole ånd). Før nogle af football - og basketballkampene havde vi en pep assembly (pepsamling), hvor cheerleaderne ville vise en ny dans eller lignende. Det var helt sikkert ved football kampene, at man kunne mærke mest opbakning. Der bliver råbt og skreget fra sidelinjen, og specielt forældre til spillerne råber igennem! Efter skole har jeg spillet softball og basketball. I efteråret og i foråret spillede jeg softball, og vinteren over spillede jeg basketball. Det er to andre sportsgrene, som de også går rigtig meget op i. Det giver et rigtig godt sammenhold! En typisk skoledag begynder klokken 8:00 og slutter klokken 15:15. Der er en pause på 20 min. om morgenen, hvor vi spiser morgenmad, og senere er der en 30 minutters frokostpause. At spise morgenmad på skolen var i begyndelsen svært at vænne sig til, men efter lidt tid bliver det, som alt andet, bare normalt. Efter skole har vi dagligt træning til omkring klokken 17:00, hvis vi altså ikke har kampe. At være udvekslingsstudent gennem Into er en af mine bedste beslutninger! Selvom det nogle gange er hårdt at være så langt væk fra familie og venner, så har jeg bestemt ikke fortrudt, at jeg tog afsted! Jeg syntes også, at jeg har udviklet mig som person, og er blevet mere selvstændig! It s not a year in your life, but a life in a year Jeg og tre andre danske udvekslingsstudenter foran Lincoln monumentet i Washington D.C. Jeg udstiller til fåre-show sammen med min værtssøster Kat.

30 30

31 31 Årre Boldklub Ordinær generalforsamling Årets ordinære generalforsamling i Årre Boldklub blev afholdt i ubhuset mandag d. 3. februar i klubhuset. Der var enkelte af bestyrelsens medlemmer, der var på valg og som ikke ønskede genvalg. Rikke Noer og Sanne Dideriksen gik ud af hovedbestyrelsen og Lenette Sandén og Michael Larsen blev valgt ind. Også i de enkelte udvalg er der sket udskiftninger. Efterfølgende har hovedbestyrelsen konstitueret sig således: Formand: Casper Pedersen Næstformand: Michael Larsen Kasserer: Lenette Sandén Sekretær: Ulla Holm Medlem: Torben Hansen EFTERLYSNING Er den nogen, der ligger inde med en F-nøgle til klubhuset i Årre, så vil vi meget gerne have en melding herom, så vi kan få lavet en opdateret liste over, hvem der har fået udleveret en nøgle. Ligeledes vil vi meget gerne have, at man leverer nøgler tilbage, som man har liggende og ikke længere har brug for. Ved generalforsamlingen blev der traditionen tro valgt en ny modtager af Lene Nikolajsens mindepokal. I år faldt valget på Hanne Marie Lundgaard, der gennem mange år har lavet et stort stykke arbejde i gymnastikudvalget i Årre Boldklub, og som ønskede at træde ud af bestyrelsen ved dette års valg. Logo Ved sidste års byfest valgte bestyrelsen i Årre Boldklub af lave en afstemning om logoer. Der var det gamle logo samt to nye forslag. Ved afstemningen vandt et af de nye forslag, som Hanne Marie var kommet med idéen til. Vi har dog først nu officielt valgt at skifte logoet. Derfor vil de fremtidige nye spillersæt m.m. have det nye logo. I løbet af kort tid vil vi ligeledes lancere en ny klubdragt i form af en Hummel træningsdragt i blå og sort, hvor man udover klublogoet ligeledes har mulighed for at få trykt sit navn på. Da det ikke er alle sportsgrene i ÅB, der har interesse i en træningsdragt, så vil vi også tilbyde softshell jakker med logo og navn. Hanne-Marie får pokalen overrakt Kroket Årre Boldklub Der er kommet godt gang i krocketspillet, der er træning Mandag og Torsdag kl hold er tilmeldt til holdturneringen under DGI og starter op i begyndelsen af maj. Vi er spillere, men har plads til flere, så kom endelig og prøv.

32 Kirken har vi dog stadig Men vi har et petanque-hus Og blev Årets Landsby

33 33

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30.

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til Sommerfest Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.30 kl. 12.00 14.00 kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 19.00 21.00 Fredag den 30. maj: kl.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Juli 2014 5. årg. Nr. 3 P-POSTEN

Juli 2014 5. årg. Nr. 3 P-POSTEN Juli 2014 5. årg. Nr. 3 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS Juli 2014 5. ÅRGANG NR. 3 Formanden har ordet I det sidste nummer af P-POSTEN ønskede vi jer alle

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere