Brug overenskomsten og skab produktivitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug overenskomsten og skab produktivitet"

Transkript

1 Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI

2 Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2

3 Produktivitet 3

4 Aftagende vækst i produktiviteten 4

5 Danmark tæt på bunden Sydkorea Polen Slovakiet Chile Tyrkiet Irland Tjekkiet Island Ungarn USA Sverige Australien Grækenland Finland Østrig Japan Storbritannien Israel New Zealand Portugal Tyskland Frankrig Canada Schweiz Holland Norge Spanien Danmark Belgien Mexico Luxembourg Italien Produktivitetsvækst fra 1995 til 2013 Gennemsnitlig årlig vækst i BNP pr. arbejdstime (faste priser), pct. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Kilde: OECD 5

6 Produktivitetsudvikling i brancher Produktivitetsvækst fordelt på brancher Gennemsnitlig årlig vækst, (faste priser) Pct. 6,0 Euro-lande Danmark 5,0 Pct ,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, Kilde: Eurostat og Danmarks Statistik Spanien og nogle mindre er ikke medtaget, idet der mangler data 6

7 DI s Produktivitetsindsats Regeringen nedsatte i 2012 Produktivitetskommissionen Derfor etablerede DI et produktivitetspanel, der skulle bidrage og levere indspil til kommissionens og regeringens arbejder Produktivitetspanelets anbefalinger: 86 politiske anbefalinger : regulering og byrder, SKAT, konkurrence og samarbejde, infrastruktur, forskning og udvikling, mv. 68 erhvervsrettede anbefalinger: ledelse, løn, arbejdstid og overenskomst, digitalisering, forretningsstrategi, mv. DI har etableret en særlig produktivitetsindsats med en lang række produkter og aktiviteter rettet mod medlemmerne DI s Taskforce, benchmarkværktøj, ledelsesscoreboard, ambassadørkorps, mv. 7

8 DI s produktivitetspanel om løn: Produktivitet gennem øget lønspredning Aflønning skal afspejle resultater Resultatløn kan understøtte konkrete mål Kvalifikationsløn styrker kompetenceprofilen Vær opmærksom på uproduktive og omkostningstunge lokalaftaler - men tal med DI før de eventuelt opsiges 8

9 Udbredelse af resultatløn/bonus Udbredelse af resultatløn/bonus fordelt på medarbejdergrupper Andel af virksomheder i pct. Topledelsen Sælgere Øvrig ledelse Timelønnede medarbejdere Funktionærer på højt kvalifikationsniveau (ingeniører, økonomer, jurister m.fl.) Øvrige funktionærer Vi anvender ikke resultatløn/bonus Anm.: Svarene undervurderer udbredelsen af resultatløn/bonus da spørgeskemaet ikke indeholder oplysninger om hvor mange virksomheder der har f.eks. timelønnede medarbejdere Kilde: DI's Virksomhedspanel, 552 besvarelser (dec. 2012) 9

10 DI s nye taskforce vedrørende løn og overenskomster 10

11 DI s Taskforce 11

12 Eksisterende/nye muligheder inden for overenskomster Potentiale vedrørende løn øget lønspredning produktivitetsfremmende løn afskaffelse af dyre lokalaftaler Potentiale vedrørende fleksibilitet øget udnyttelse af fleksibilitetsmuligheder 12

13 Nye fleksibilitetsbestemmelser i overenskomsterne Mulighed for at aftale varierende ugentlig arbejdstid Mulighed for at fravige overenskomstbestemmelser, herunder samtlige arbejdstidsbestemmelser og tillægsbetalinger (lokalaftale med tillidsrepræsentant) Mulighed for at udbetale bidrag til fritvalgslønkonto, feriepenge og pension direkte til medarbejderen for timer ud over 37 pr. uge (lokalaftale med tillidsrepræsentant) 13

14 DI s Taskforce hjælper dig til at: styrke din ledelse og bruge løn dynamisk effektivisere og skabe udvikling, bl.a. via fleksibel arbejdstid optimere din virksomheds muligheder inden for eksisterende overenskomster Taskforcen er indtil videre involveret i 230 P-forløb - målet er 320 inden 1. januar

15 DI s Taskforce Chefkonsulent Jesper Madsen

16 Hvad har løn og arbejdstid med produktivitet at gøre? Højere omkostninger pr. produceret enhed Uforudsigelig efterspørgsel Fast arbejdstid Mange virksomheder har et potentiale for at reducere omkostningerne ved at sanere ufleksible (lokal)aftaler og kutymer Fleksible aftaler gør det muligt for virksomheden at tilpasse arbejdstiden yderligere så den tilgodeser ændringer i produktionsbehovet Aflønning af medarbejdere spiller en stor rolle for deres produktivitet - lønspredning 16

17 Hvad har løn og arbejdstid med produktivitet at gøre? Uforudsigelig efterspørgsel Ordrehorisonten bliver stadigt kortere samtidig med at efterspørgslen bliver mere uforudsigelig Kravene til produktionsvolumen (antal timer der skal produceres pr. uge/dag) og produktmiks ændrer sig konstant Lagrene bliver samtidig mindre og mindre Fast arbejdstid Arbejdstiden er ofte planlagt med 37 fastlagte timer om ugen Generelt højt dansk lønniveau Højere omkostninger pr. produceret enhed Mange over- og undertimer Vikarer 17

18 Fleksibilitet Mange virksomheder har et potentiale for at reducere omkostningerne ved at sanere gældende (lokal)aftaler og kutymer Lokalaftaler om faste mødetider Lokalaftale om højere satser for f.eks. overarbejde Kutyme for betalte pauser Fleksible aftaler gør det muligt for virksomheden at tilpasse arbejdstiden så den tilgodeser ændringer i produktionsbehovet: Der produceres i flere timer, når virksomheden har mange/store ordrer, og i færre timer når der er få/små ordrer. Et fleksibelt system giver en bedre og mere stabil medarbejderskare og samtidig reduceres behovet for vikarer og brugen af tillægsbelagte overtimer. Dette styrker virksomheders konkurrenceevne og øger produktiviteten. 18

19 Løn og lønsystemer Aflønning af medarbejdere spiller en stor rolle for deres produktivitet. Når lønkroner bruges strategisk, er det muligt at optimere den enkelte medarbejders indsats til gavn for virksomhedens produktion, produktivitet og indtjening. Det er en udfordring, at den danske lønspredning er forholdsvis lille: Analyser viser, at virksomheder med høj lønspredning har højere produktivitet end virksomheder, hvor lønspredningen er lav Indretning af lønpolitik og lønsystemer m.v. er en medvirkende årsag til, at produktiviteten i Danmark har udviklet sig langsomt i sammenligning med andre lande over de seneste 15 år 19

20 Taskforce Team af højt specialiserede konsulenter Arbejdstid Fleksibilitet Tillægsbetalinger Overarbejde Skiftehold Løn Lønsystemer Lokalaftaler Opsigelse af medarbejdere Vikarer Ansættelsesforhold Hvordan kan DI hjælpe? Telefonrådgivning Gennemgang af lokalaftaler Analyse af eksisterende setup Opsigelse af lokalaftaler Strategisk rådgivning vedr. proces Kontakt til forbundene Møder på virksomheden Virksomhedsforløb 20

21 Case vedr. tillægsbetaling på søgnehelligdage og OK-fridage For arbejde på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage har virksomheden hidtil betalt pr. time: Stort skifteholdstillæg kr pr. time Overtidstillæg kr. 73,35 pr. time indtil kl kr. 110,15 pr. time efter kl Tillæg for manglende erstatningsfridage kr. 81,05 pr. time Efter ændringen skal virksomheden betale pr. time: Stort skifteholdstillæg Gennemsnitlig besparelse på kr pr. time. kr. 182,- pr. time Årlig besparelse pr. medarbejder: 96 (timer pr. medarbejder pr. år) * kr. 182 (besparelse pr. time) + sociale udgifter (ca. 28%) til bl.a. feriepenge, pension, fritvalgslønkonto m.m. kr ,- 21

22 Case vedr. varierende ugentlig arbejdstid Efterspørgselsbetinget behov for fleksibel arbejdstid 15 uger med behov for 42 timer pr. uge 15 uger med behov for 32 timer pr. uge Øvrige uger 37 timer pr. uge Årlig omkostning uden varierende ugentlig arbejdstid pr. medarbejder 15 (uger) * 5 timer (42-37) * kr. 150,- (timeløn) kr ,- 15 (uger) * 5 timer (42-37) * kr. 37,80 (overtidstillæg) kr ,- 15 (uger) * 5 timer (37-32) * kr. 150,- (timeløn) kr ,- Samlet årlig omkostning pr. medarbejder Kr ,- Årlig omkostning med varierende ugentlig arbejdstid pr. medarbejder 1669 timer * kr. 2,50 (fleksibilitetstillæg) kr ,50 Årlig besparelse pr. medarbejder incl. sociale udgifter (28%) kr ,50 22

23 Case vedr. betalt frokostpause Betalt frokost pr. medarbejder 30 minutter (pause) * 225 arbejdsdage) 112,5 timer/år Årlig omkostning pr. medarbejder 112,5 timer/år * kr. 150,- (timeløn) + sociale udgifter (28%) kr ,- Den enkelte medarbejder mister ikke noget DA undersøgelse fra juni/juli viser at 1 ud af 10 lønmodtagere (10%) inden for DA området har en skriftlig eller mundtlig aftale med sin arbejdsgiver om at få løn, mens de spiser frokost For DI er andelen lidt højere (12,1%) 23

24 Ring og lav en aftale Konsulent Jesper Thomasen Tel: Mob: Chefkonsulent Jesper Madsen Tel: Mob:

25 DI s Taskforce Chefkonsulent Jesper Madsen

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget

Miljø på arbejde. Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads. Landbrug & Fødevarer. Samfundsansvar i landbruget Samfundsansvar i landbruget Miljø på arbejde Sådan gør du din bedrift til en sikker, effektiv og attraktiv arbejdsplads Mijløaktiviteter - Arbejdsmiljø Landbrug & Fødevarer Arbejdsmiljø At skabe et godt

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere