Basic information and instructions

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basic information and instructions"

Transkript

1 Basic information and instructions To fill in the application form The application for the Module for network funding: Long-term network funding consists of six pages. You must fill in all the required fields on the page before you can continue to the next page. The application page will be saved when you proceed to the next page. You can return to any previous page to make changes to your application. You can also save individual pages of the application. You can access your application through your user profile from page Open programs/modules during the whole application period. You can resume filling in your application until you submit the final version to Nordic Culture Point. Applicants can send only one application per module and application deadline. Please note that the decision will be taken primarily on the basis of the application and the required budget attachment. Project title Nordisk biblioteksnetværk - Network of Nordic Public Libraries Short project description in English (max. 300 characters) 7 libraries in 5 countries will co-create innovative ideas for common Nordic concepts for public libraries. 3 creative learning camps will involve library staff across the 7 Nordic libraries. The network & results will be promoted in an interactive wiki, films, articles and conference papers. If contribution is granted, the short project description may be published on Nordic Culture Point's website. Project description ( characters) Nordisk Biblioteksnetværk består af folkebiblioterne i Helsingfors Stadsbibliotek, Island(Borgarbókasafn Reykjavíkur, Bókasafn Kópavogs og Amtsbókasafnið á Akureyri),Deichmanske Bibliotek i Oslo, Stockholm Stadsbibiotek og Århus Kommunes Biblioteker. Nordisk biblioteksnetværk skal styrke en fælles nordisk biblioteksforståelse/kultur/tone og innovationskultur mellem 7 nordiske folkebiblioteker, som satser stærkt på innovation, borgerinddragelse, læring, teknologi, netværk og udvikling af bibliotekets rolle som kulturdannelsesinstitution og demokratisk rum i samfundet. Projektet vil arbejde i krydfeltet mellem 3 indsatsområder: A) Innovation og biblioteksudvikling på strategisk niveau B) Udvikling af ideer og kompetencer (viden, færdigheder og holdninger) på medarbejderniveau og opbygning af netværksrelationer mellem 5 nordiske folkebiblioteker 1 / 12

2 C) Formidling af netværkets strategier, metoder og ideer til biblioteksudvikling i andre biblioteksnetværk og miljøer; nationalt, nordisk og internationalt. ad A) INNOVATION OG BIBLIOTEKSUDVIKLING PÅ STRATEGISK NIVEAU Netværket initieres af det strategiske ledelsesniveau i de fem folkebiblioteksorganisationer. Afsættes er således et fællesnordisk, strategisk perspektiv. Herved sikres også de bibliotekspolitiske og ressourcemæssige rammer til at netværket kan udfolde sig og udvikle nyskabende og relevante bidrag til biblioteksudviklingen i Norden. ad B) UDVIKLING AF IDEER OG KOMPETENCER (VIDEN, FÆRDIGHEDER OG HOLDNINGER PÅ MEDARBEJDERNIVEAU OG OPBYGNING AF NETVÆRKSRELATIONER. Nordisk biblioteksnetværk vil bidrage til fornyelse af nordiske bibliotekskoncepter på basis af medarbejdernes udveksling af ideer, viden og erfaringer. Projektstrategien går ud på, at viden og læring skal udveksles i kommunikation mellem medarbejderne som mødes i "den virkelige verden". Erfaringer og forskningsbaserede undersøgelser viser, at læring i virtuelle netværk har en grænse. Først når mennesker mødes rigtigt opbygges et holdbart grundlag for læring og samarbejde. Faglige relationer, som tager afsæt i kreative og personlige møder, skal give fundamentet for videre dialog om strategier, tendenser og nye projekter. Over en 3 årig periode vil projektet iscenesætte og afvikle 3 innovationscamps. De tre camps afvikles i 3 lande: Sverige 2010, Island 2011 og Norge Der vil være studiebesøg til markante biblioteker og/eller kulturinstitutioner i tilknytning til de tre camps. Herved sikres en fælles referenceramme, inspiration og ny viden om biblioteks- og kulturudvikling i de nordiske lande. I hver camp vil der være op til 10 deltagere fra hver projektpartner. Herved sikres et samarbejde over en periode, hvor der er tid til at udveksle og fortsætte ideudvkling for så mange medarbejdere fra hvert land, at man ikke risikere, at projektet falder til jorden fordi enkelte medarbejdere forlader projektet på grund af jobskifte. Relationerne vil blive så forankrede, at der er tid og tillid til at nye projektideer kan udvikles og udspringe af netværket. Ad C) FORMIDLING AF NETVÆRKETS IDEER OM BIBLIOTEKSUDVIKLING I ANDRE BIBLIOTEKSNETVÆRK OG -MILJØER; NATIONALT, NORDISK OG INTERNATIONALT. Oplæg, diskussioner og ideoplæg dokumenteres på en åben og interaktiv wiki inkl. billeder og film for at formidle projektresultater til andre nordiske biblioteker og interessenter til at deltage i inspirere og perspektivere resultaterne. Netværkets wiki skal invitere til deltagelse og debat og sætte netværkets resultater i form af metoder, strategier og ideer om biblioteksudvikling i perspektiv. ORGANISERING: Hver netværkspartner har en vigtig rolle i netværket. Ansvar for den praktiske organisering af de tre camps + studieture varetages af den lokale netværkspartner (Stockholm, Island og Oslo). Helsinfors har ansvar for den at udvikle wiki og optage film. Projektledelse og administration varetages af Århus Kommunes Biblioteker. Submit a description of your project using a minimum of 500 characters to a maximum of / 12

3 characters. Please note that spaces and line returns are counted as characters. Field of Art Other, what? (Biblioteker) Estimated start date Estimated completion date Please note that Nordic Culture Point does not support projects which have already started before the application deadline. Page 1/6 3 / 12

4 Background information Describe the main idea behind the network De nordiske folkebiblioteker er under pres fra mange sider; de økonomiske ressourcer reduceres, borgernes informationsbehov og kultur- og medievaner er under drastisk forandring og europæisk og global kulturpåvirkning har stor indflydelse på mediebillede og biblioteksudvikling. Den nordiske bibliotekstradition, som bygger på demokratiske værdier, er essentiel som fundament for folkebibliotekerne, men der er behov for at forny og genfortælle det nordiske biblioteksgrundlag sammen med yngre medarbejdere, som i det daglige arbejde arbejder med udvikling af nye kulturaktiviteter, services, design af læringsmiljøer og teknologianvendelse. Hvor er de fælles nordiske tråde i fremtidens nordiske folkebiblioteker, og hvordan kan de nordiske folkebiblioteker styrke og inspirere hinanden? Netværket skal bidrage til innovation af fremtidens biblioteker i Norden og vil arbejde for en fælles nordisk nytteværdi. Vi skal blive klogere på, hvordan vi udvikler den nordiske demokratiske bibliotekstradition og bliver medskabere af en fælles nordisk fortolkning af biblioteksbegrebet. Her er det nødvendigt at innovationsmedarbejderne kender hinanden på tværs af de nordiske biblioteker for at kunne hæve overliggeren til det fælles nordiske perspektiv. Nordisk biblioteksnetværk skal etablere og dyrke faglige relationer mellem nøglemedarbejdere og kommende ledere på tværs af syv stærke nordiske folkebiblioteker. Describe the Nordic, Baltic, European and/or international relevance of the network Når de nordiske folkebiblioteksledere deltager i forskellige europæiske og internationale konferencer og projekter, opleves en stor interesse fra det internationale biblioteksmiljø for at lære af de nordiske biblioteker. Samtidig oplever vi et behov for at diskutere og afklare det fælles nordiske biblioteksgrundlag i en omverden, der er under dramatisk og hastig forandring. In what way is the main idea of the network new/innovative? Projektet er nyskabende, fordi det involverer og bygger på medarbejdernes deltagelse i genfortællingen af det nordiske folkebiblioteksgrundlag. Medarbejderne deltager i selve formuleringen af de brændende spørgsmål; i netværket om udfordringerne, metoderne og løsningerne via planlægning og deltagelse i camps og det opfølgende arbejde, hvor banen åbnes for skabelse af innovationsprojekter på tværs af de nordiske biblioteker. Den brede forankring af netværket via deltagelse af mange medarbejdere fra de syv biblioteker skal styrke netværkets "holdbarhed" og nordiske nytteværdi for folkebibliotekerne, også efter projektets afslutning. List institutions/persons who are part of the network Island: Borgarbókasafn Reykjavíkur: Anna Torfadóttir, Bókasafn Kópavogs: Hrafn Harðarson, Amtsbókasafnið á Akureyri: Hólmkell Hreinsson 4 / 12

5 Deichmanske Bibliotek, Oslo (kontaktpersoner: Siri Brødsholt, og Mette Rysjedal, Helsingfors Stadsbibliotek (kontaktpersoner: Kristina Virtanen, projektchef - internationella ärenden, Stockholm Stadsbibliotek (kontaktpersoner: Inga Lunden, chef for Stockholm Stadsbibliotek, Johanna Hansson,chef för enheten Stadsbiblioteket, og Alice Thorburn, Århus Kommunes Biblioteker. (Kontaktpersoner: Knud Schulz, chef for Hovedbiblioteket, og Lotte Duwe Nielsen, senior projektleder, How does these partners contribute to the network? Hver projektpartner bidrager med en repræsentant i den gruppe, som planlægger camps. I planlægningsgruppen udveksles således ideer og viden på tværs af netværket i perioderne mellem de tre camps. Det er sandsynligt, at nogle af deltagerne vil skifte undervejs, men det er af afgørende betydning for netværket, at der i alle tre projektår er en repræsentant fra hver projektpartner i gruppen for at styrke de personlige og faglige relationer via arbejdet i planlægningsgruppen. I 2010 står Stockholm Stadsbibliotek står for location management for campen og planlægning af studiebesøg til 3-4 markante biblioteker og/eller kulturinstitutioner for deltagerne i campen. I 2011 står Island for location management for campen og planlægning af studiebesøg til 3-4 markante biblioteker og/eller kulturinstitutioner for deltagerne i campen I 2012 står Oslo for location management for campen og planlægning af studiebesøg til 3-4 markante biblioteker og/eller kulturinstitutioner for deltagerne i campen. Helsingfors Stadsbibliotek har ansvar for at udvikle netværkets interaktive wiki (som alle projektpartnere har ansvar for at redigere og dokumentere arbejdet i) og formidle netværkets arbejde i små filmklip. Århus Kommunes Biblioteker varetager projektledelse og administration af netværket. Netværkets organisering bygger således på et princip om, at alle projektpartnere har en afgørende vigtig rolle for, at netværket kan fungere. Which Nordic countries and autonomous areas participate in the project? Denmark Finland Iceland 5 / 12

6 Norway Sweden Which Baltic countries participate in the project? (ei valintoja) Which other countries participate in the project? 1. Other country, what? 2. Other country, what? 3. Other country, what? 4. Other country, what? 5. Other country, what? Have the partners co-worked earlier? How? Folkebibliotekerne i Island, Oslo, Stockholm, Helsinki og Århus har i mange år haft tætte kontakter, især på ledelsesniveau. Projektpartnerne kender også hinanden fra forskellige projekter, hvor to eller tre af projektpartnerne har deltaget. Men vi har aldrig været samlet samtidig i netop denne konstellation med alle 5 projektpartnere og vi har ikke tidligere samlet medarbejdere på tværs af disse nordiske folkebiblioteker i et længerevarende samarbejde eller netværk. How will the network communicate its aims, strategies and results? Netværket vil oprette en interaktiv wiki, som formidler mål, strategier, arbejdsmetoder, oplæg, billeder, små videoklips og kontaktoplysninger, således at andre kan kontakte netværket. Alle deltagere i netværket og camps vil bidrage til indholdet. Wikien vil facilitere dialog og videndeling på tværs af netværket i perioderne mellem de 3 camps og vil samtidig dokumentere nye ideer om nordisk biblioteksudvikling. How will the network disseminate its results and outcomes? Hver land/projektpartner vil skrive en artikel i et biblioteksfagligt magasin i hvert land efter hver camp. Det vil sige 3 artikler i hvert land, i alt 15 artikler. Netværket forpligter sig til at formidle netværkets resultater i konferenceoplæg; ved nationale konferencer, andre europæiske og internationale konferencer. Netværket vil sende papers til den internationale IFLA-konference i Göteborg 2010 og til IFLA i Helsingfors Netværksdeltagerne vil sprede de kreative metoder og læringsprocesser, som udvikles i netværket, til andre møder og konferencer. Dette vil få indflydelse på borgerinddragelse, medarbejderudvikling og innovationsprocesser i netværkets organisationer og deres samarbejdsrelationer. Netværkets diskussioner og refleksioner over det nordiske biblioteksbegreb vil indgå i det POLICY-ARBEJDE, de 7 biblioteker er involveret i lokalt, regionalt, nordisk, europæisk og internationalt. 6 / 12

7 Page 2/6 7 / 12

8 Financing The total budget and administrative costs must be stated in EURO. For currency exchange rates, please contact your bank or use an online currency converter, for example, Please do not use spaces, full stops, or commas when writing figures. Only full amounts, e.g., Nordic Culture Point can grant funding for the applicant's own administrative costs and wage expenses on the condition that they have a direct connection with the project and are necessary for its implementation. BUDGET Total budget 507, Varav administrativa kostnader (inklusive löner) 24, Comments on the budget (max characters) Vi har valgt at udarbejde budgettet udfra nuværende priser og kurser. Men det er vanskeligt at forudse kursændringer på ISK, NOK, SEK, DKK og EUR. Det kan blive nødvendigt at reducere egenfinansieringen, afhængig af den økonomiske udvikling og kursændringer. Et evt. tilskud fra Kulturkontakt Nord vil dog altid udgøre max. 50 % af projektets totale budget. Administrative omkostninger dækker projektledelse og regnskab. Specified budget A specified budget including expenses and incomes (in EURO) must be submitted as an attachment. Applications without a specified budget attached will not be assessed. NCP accepts only attached budgets in the following formats: *.rtf, *.doc, *.pdf, *.xls. Attach budget file Budget ansøgning+nordiske+biblioteksnetværk xls (79.0 kb) Page 3/6 8 / 12

9 Applied funding The Module for Long-term network support may grant funding for activities lasting up to three years. The maximum amount of the funding is and it will cover a maximum of 50 % of the total expenses, as specified by the network in the application. The network must meet the costs of the rest of the financing itself and specify this in the application. The greater the amount applied, the greater are the demands on the project s other financing. In kind financing and the applied amount should be stated in EURO. For currency exchange rates, please contact your bank or use an online currency converter, for example, Please do not use spaces, full stops, or commas when writing figures. Only full amounts, e.g., ANSÖKT FRÅN KULTURKONTAKT NORD 149, Egenandel 357, In kind financing means the amount to be covered by the applicant as an average working time that corresponds to an amount, which can be considered reasonable for carrying out the project. Calculations for the average working time should also be specified in the total budget. OTHER FUNDING 9 / 12

10 Applied from Nordic Culture Fund (Project title) Applied Granted Please specify if you have also applied funding for the same project from the Nordic Culture Fund. State the project title of your application submitted to the Nordic Culture Fund. Applied from other sources Applied Granted List all other funding for the project. Specify the amount you have applied for from other sources, as well as the amount granted. For pending applications, leave "Granted" empty. Total budget 507, Please confirm the total amount of the budget. Page 4/6 10 / 12

11 Additional information INFORMATION STRATEGY Give a short description of the information strategy for the project with max characters (communication of the project, publications, advertising, website, etc.). Netværket vil oprette en interaktiv wiki, som formidler mål,strategier, kreative metoder til ideudvikling, oplæg, billeder, videoklips og kontaktoplysninger, således at andre kan kontakte netværket. Alle deltagere i netværket og camps vil bidrage til indholdet. Wikien vil facilitere dialog og videndeling på tværs af netværket i perioderne mellem de 3 camps og vil samtidig dokumentere samarbejdet på tværs af de nordiske biblioteker. Hver projektpartner vil synliggøre det nordiske netværk via: - en artikel i et biblioteksfagligt magasin i hvert land efter hver camp, mindst 3 artikler i hvert land, i alt 15 artikler - indlæg på blogs og andre faglige netværk - konferenceoplæg og workshops, som demonstrerer det nordiske samarbejder; ved nationale konferencer, andre europæiske og internationale konferencer. Netværket vil synliggøre det nordiske samarbejde og netværk globalt og vil bl.a. sende papers til den internationale IFLA-konference i Göteborg 2010 og til IFLA i Helsinki Netværksdeltagerne vil sprede de kreative metoder og læringsprocesser, som udvikles i netværket, til andre møder og konferencer. Dette vil få indflydelse på borgerinddragelse, medarbejderudvikling og innovationsprocesser i netværkets organisationer og deres samarbejdsrelationer. Netværkets nye perspektiver på det nordiske biblioteksbegreb og nordiske samarbejde vil indgå i det POLICY-ARBEJDE, de 7 projektpartnere er involveret i lokalt, regionalt, nordisk, europæisk og internationalt. ATTACHMENTS (optional) Please note that the decision will be taken primarily on the basis of the application and the required budget attachment. Other attachments are optional. A limited amount of attachments (in total 5 MB) can be submitted electronically - for example, additional material such as images, sound clips, etc. DO NOT ADD CV S, PROJECT DESCRIPTIONS, OR OTHER TEXT DOCUMENTS AS 11 / 12

12 ATTACHMENTS. All text should be filled in on the application form. NCP accepts the following file formats: images (*.jpg, *.pdf), audio (*.mp3) Please upload file Please upload file Please upload file Please upload file Please upload file Reference to website (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) (n/a) Page 5/6 Please proceed to the next page to submit your application to Nordic Culture Point. 12 / 12

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

HEAR ME et kursus for seniormentorer.

HEAR ME et kursus for seniormentorer. Bilag 1 HEAR ME et kursus for seniormentorer National mentor course package/ en redegørelse for det danske senior -mentorkursus Introduktion til EU-projektet HEAR ME, hvor seniorer deltager i et kursus,

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Lederudvikling i netværk

Lederudvikling i netværk Institut for Ledelse Kandidatafhandling Cand.merc. SOL Forfattere: Maria Kirstine Østergaard Olesen Louise Holk Vejleder: Frances Jørgensen Lederudvikling i netværk Aarhus School of Business, University

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

En guide til større succes med dine internationale partnere.

En guide til større succes med dine internationale partnere. En guide til større succes med dine internationale partnere. Hvad er en Partnerhåndbog? er en visualisering af virksomhedens strategi for, hvordan den ønsker, at de internationale partnerskaber skal være.

Læs mere

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd PH.D. Rådgivning og retningslinjer dm.dk/phd DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 2 Rådgivning DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 3 før, under og efter

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

årsberetning 2006_ annual report 2006_ Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum

årsberetning 2006_ annual report 2006_ Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum årsberetning 2006_ annual report 2006_ Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum Lorem ipsum dolor sit amet consectuerer irril verbum 3 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 27 28 29 30 FORORD

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere

co-creation inspiration til en arbejdsmetode

co-creation inspiration til en arbejdsmetode blogging barrierespil prioriterings mapping co-creation inspiration til en arbejdsmetode Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

= + = Årsrapport 2013

= + = Årsrapport 2013 =Annual Report 213 = = = Årsrapport 213 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 213 / ANNUAL REPORT 213 Ansvarshavende redaktør / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Kim Gladstone Herlev, Charlotte

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie

Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie GRAFISK DESIGN / P19 ISBN: 978-87-7882-647-3 (trykt) ISBN: 978-87-7882-648-0 (online) PER KRULL Ph.d.-afhandling Business and

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Bynært Friluftsliv i Norden

Bynært Friluftsliv i Norden Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen TemaNord 2006:552 Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen. TemaNord 2006:552 Nordisk Ministerråd, København

Læs mere

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse:

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: Den danske ansøgende organisation: Lokale partnerorganisation: e-limu Kwa Wote (Uddannelse for alle) Moyo Kwa

Læs mere

APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011

APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011 Vedtaget Bestyrelsesmøde 07/12/2011 Punkt 6g bilag 3F Revideret version 19.12.2011 APPLICATION FOR SISTER PARTY PROJECT 1ST EDITION AUGUST 2011 SUMMARY Applicant Enhedslisten Title Politisk træningsprojekt

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere