Nyhedsblad. Fra. Nr. 1/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsblad. Fra. Nr. 1/2011"

Transkript

1 Nyhedsblad Nr. 1/2011 Fra Velkommen til det nye år: Så har vi igen taget hul på et nyt år. Jeg håber, at I alle er kommet godt gennem både julen og nytåret. I ønskes alle et godt nytår. Året 2011 bliver et år hvor der endelig sker noget nyt for museet & venneforeningen. Bestyrelsen 2010: Desværre trak Michael Jansen sig fra bestyrelsen af private årsager den 24/ Vi takker Michael for det arbejde han har gjort, samt for den tid han har været bestyrelse. Vi søger nye kandidater til bestyrelses og suppleant poster. Så har du tid & lyst til dette arbejde, så skriv eller ring til vores formand Benny Ahlburg. Kontingent for 2011: Så er det igen blevet tid for betaling af dit kontingent for året Det skal være betalt senest den 15. februar 2011, men gerne før. Ønsker du evt. en ændring af dit medlemskab så kontakt allerede nu René Petersen (se bagsiden). Du kan også tilmelde din kontingent betaling til Betalings service, så går det hele meget lettere. Hvis du indbetaler via netbank, så husk at skrive medlemsnr. og navn på, så vi kan se hvor pengene kommer fra (find dit nr. i medlemslisten i dette blad). Vores konto er Nordea regnr.: 0678 Kontonr.: Priser på medlemskab i 2011: Alm. medlemskab Familie medlemskab (2 personer i husstanden) Klub & Forenings medlemskab 100 kr. 150 kr. 200 kr. Få dine venner, familie & arbejdskollegaer m.v. til at støtte MC & Radiomuseet med et medlemskab af Venneforeningen. Side 1 Side 2

2 Indkaldelse til generalforsamlingen 2011: Du indkaldes hermed til den årlige generalforsamling for Stubbekøbing MC- & Radiomuseums Venner. Den finder i år sted på Tyreholmen torsdag den 24. februar 2011 kl. 19. Dagsordenen for generalforsamling 2011: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning ved formanden 5. Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse 6. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår en kontingent forhøjelse. 7. Valg til bestyrelsen a. Valg af formand (lige år) b. Valg af næstformand (ulige år) c. Valg af sekretær (lige år) d. Valg af kasserer (ulige år) e. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) f. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) g. Valg af suppleant til bestyrelsen (ulige år) 8. Valg af revisorer, samt valg af én suppleant hertil for 2 år ad gangen (lige år) 9. Fastsættelse af kontingent - Kontingent forhøjelse til 150 kr. 200 kr. 250 kr. 10. Ændring/godkendelse af nye klublove 11. Eventuelt Vedr. Punkterne 6 & 8. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af medlemskontingentet, da vi skal bruge flere penge på vores nye værested Tyreholmen i frem - tiden, samt til trykningen af vores medlemsblad. Husk evt. at tage dit blad med til generalforsamlingen. Regnskab for 2010: Regnskab for Stubbekøbing Motorcykel- & Radiomuseums Venneforening 1. januar december 2010 Indtægter Udgifter Medlemskontingent 6900,00 Bankrenter 3,83 Kontorartikler incl. ny printer, gaver, porto 10945,10 Bankabonnement bankgebyrer 110,00 Bestyrelsesmøder 293,95 Talk Active 360,00 Hostmaster/Internet forbindelse 2790,00 Kontigent bgs fik ka ,00 Køb af radio 8000,00 Gave fra medlem 1000,00 Ialt 7903, ,05 Resultatopgørelse pr Overført saldo pr Bank 35884,86 Overført saldo pr kasse 542,10 Resultat ,22 Ialt 21531,74 Status pr Indestående i Bank 19402,59 Kontant 2129,15 Ialt 21531,74 Udgifter til kontorartikler er noget højere end sidste år på grund af indkøb af en ny farve laserprinter + 1 sæt ekstra laser patroner til trykning af vores blade m.v. Hostmaster udgifterne (domæner) er også noget højere, da de årlige udgifter til internet/webmaster er lagt ind under. Stubbekøbing 2010 Preben Andreasen Mogens Nymand Erik Pedersen Kasserer Revisor Revisor Side 3 Mvh Kasserer Preben Andreasen Side 4

3 Historien om Erik Nielsen af Benny Ahlburg 1. Del: Venneforeningens bestyrelse har i nogen tid talt om at, historien om Erik Nielsen burde sættes på tryk. Noget af den fortælling er nu indsamlet, og en del personer har bidraget med oplysninger, og det vil være mit håb, at mere kommer til undervejs, derfor vil jeg vente med, at takke bidragyderne til slutningen af historien om Erik Nielsens livsværk Motorcykelmuseet - medforfatter Benny Ahlburg. PROLOG. Karl Emil Nielsen var malermester i Karleby, og var 2. generation i faget. Han var født i 1895, og blev den 30. marts 1919 gift med Karen Dagny Petersen født i år 1900, som datter af købmand R. O. Petersen i Nykøbing F. Karen fødte i årene frem til 1950 ca. 20 børn, og ikke alle overlevede til voksenalderen, men 16 blev det dog til. I 1946 fik Erik kørekort til både bil og motorcykel. Hans far havde haft motorcykel i sine yngre dage, og interessen smittede jo nok af på drengene. I 1952 ramte katastrofen så hjemmet. Som det var ret almindeligt havde man fået et flaskegas komfur, men brugte dog også det gamle brænde fyrede. Den 30. juni 1952 skulle Karl Nielsen skifte gasflasken ud, og antog at den var tom, det var den ikke, og da flasken var forsynet med en hane der skulle lukkes manuelt, så løb der en mængde gas ud på gulvet, og da det nåede op til brændekomfuret, så opstod en eksplosion, og kort efter en endnu større eksplosion, da den nye flaske fik beskadiget sikkerhedsventilen, og en ny mængde gas slap ud. Denne sidste eksplosion dræbte Karl Nielsen. Han nåede dog, at slæbe sig ud af huset inden døden indtraf. Huset nedbrændte totalt til dels på grund af, at den nærmeste branddam lå ca.500 meter væk, og det var vanskeligt, at få slukningsvand frem på den afstand, da man som i dag ikke havde tankvogne til dette formål. Der var fire hjemmeværende børn heraf 3 ukonfirmerede, og de blev indkvarteret hos venlige naboer. På billedet fra omkring 1950 kan man tælle 17 børn i alle aldre. Erik Nielsen var den tredje af flokken, som bestod af 8 piger og 8 drenge. Nummer 3 i rækken var Erik Nielsen, som blev født den 22. januar Med sådan en flok var det især i trediverne nødvendigt, at få dem ud af reden, så snart konfirmationen var overstået, men selvom midlerne måske var små, så var det ikke noget fattigt hjem, og Karl Nielsen var en agtet mand i Karleby, og en kærlig familiefar. Erik kom som den eneste i malerlære hos sin far, og blev udlært i Derefter arbejdede han i 3-4 år i Stege som malersvend, men vendte tilbage til Karleby, da faderen blev ramt af sygdom, og Erik måtte så overtage malerforretningen. Side 5 Erik blev nu det naturlige overhoved for familien, og et nyt hus blev opført på grunden. Moderen blev i mange år boende sammen med Erik, og kom i de sidste år på plejehjem. Hun døde i 1984, men blev op i halvfjerdserne ved med at køre på knallert, og tog af og til ture rundt for, at besøge de børn som boede på Falster. En gæv kone må man sige. Forsættes i næste blad Side 6

4 Fremtiden for museet: Kommunen har endelig frigivet/bevilliget de kr kr. årligt til driften. Vi skal nu i gang med istandsættelse, oprydning samt flytning af ting og køretøjer fra diverse depoter m.v. Det er nu vi har brug for medlemmernes hjælp til dette. Har I tid og lyst til at hjælpe museet/venneforeningen med dette, så tilmeld jeg til Benny Ahlburg. Godt nytår fra formanden: 2010 bragte som sædvanlig både op og nedture for vor venneforening. Men nu har politikere og embedsmænd altså endeligt truffet beslutningen om, at placere magasiner og værksted på Tyreholmen, der mangler dog endnu de sidste beregninger og betragtninger om hvad man må og ikke må i henhold til byggeregulativet. Men det hele skulle gerne være på plads til generalforsamlingen. Man lærer efterhånden, at der ikke findes ad hoc beslutninger i de kommunale beslutnings processer. Venneforeningen kan nu også glæde sig over et stigende medlemstal, så der er adskilligt, at glæde sig over lige nu, og vi ser frem til, at der også kommer mange frivillige hænder, så vi kan få mest muligt ud af de kr. der er til rådighed. Hvor slemt det står til med overskueligheden under de nuværende forhold kan beskrives ved at Vagn ønskede sig lidt flere knallerter i udstillingen, og han fandt en Velo Solex, som var til at erhverve billigt. Venneforeningen besluttede, at donere beløbet, men efter at Vagn havde besigtiget dyret, besluttede han at den var for dårlig. Ved en løselig gennemgang af magasinerne spottede Vagn en Velo Solex i ret god stand, den var skjult imellem bunkerne på kapellet. Det skal blive interessant, og se hvad der ellers dukker op, når vi begynder at flytte tingene. Vel mødt til generalforsamlingen Benny Side 7 Medlemsliste for MC & Radiomuseums Vennerforening 2011 Nr Efternavn Fornavn Adresse Post Tlf. 1 Ahlburg Benny Engmosevej 14, Nagelsti Buus Connie Teliavej Amdissen Svend Randersvej 7h Hammershøj Andersen Eilif Gammel Landevej a Ingemansson Bernth Nr.Ørslev Bygade b Ingemansson Vibeke Nr.Ørslev Bygade Christiansen Franz Egebjerghaven Andreasen Hans Jørgen Orevej 79, Postbox a Larsen Lis Søndergaard Mørkhøjvej 138 st. O b Larsen Mørkhøjvej 138 st. O Christoffersen Erik Storstrømsvej 90, Ø. Kippinge a Nielsen John Eriksdalsvej 5, Falkerslev b Marker Bodil Eriksdalsvej 5, Falkerslev Ernst Torben Skovalléen 8, Gaard Erik Vibevej Hansen Hans Ole Kretavej a Øgendahl Lis Sdr. Kirkebyvej 5, Nørre Ørslev b Pedersen Flemming Friis Sdr. Kirkebyvej 5, Nørre Ørslev Andreasen Preben Følfodvej Olsen Vagn Tommy Rosenvænget Jensen Jens Erik Eskilstrup Nygade Andersen Freddy Voigt Kretavej Johansen Bjarne Ejegodvej 7, 2. th Jensen Mogens Slotsgade Andreasen Torben Eskilstrup Birkevej Jørgensen Annelise Vesterbrogade 129, 3. th Jansen Michael Kastrup Morten Sullerup Skovvej Andersen Søren Virketvej 17-19, Virket Engel Jens Virketvej Madsen Ole Stubbekøbingvej Nielsen Bent Kredsvej 5, V. Kippinge Nielsen Jørgen Obelitzvej a Petersen René Richard Stubbekøbingvej b Petersen Ellis Stubbekøbingvej Nymand Mogens Nielstrupvej Palle Willy Erik Hans Egedesvej

5 Nr Efternavn Fornavn Adresse Post Tlf. 42 Jensen John Adamsen Cedervej 15, Strøby Egede Pedersen Ove Havrevej Petersen Vagn Lynæsbakken Rasmussen Svend Erik Tunderup Strandvej Winding Per Syrenvej 14, Sundby Bertelsen Werner Hvidtjørnen Jensen Kaj Lerås Jensen Erik B. Møllersvej Ploug Keld Stok-Holmsvej Eilertsen Jørgen Salling Skelstien Lund-Jørgensen Jan Klodskov Strandvej Richard James Langåsen Christiansen Jørn Uffe Hvidovre Strandvej Kærlyt Hans Ebbe Magnolievej Sørensen Jens Ole Bronne Grønsundsvej 297 b Haagen Holst Carina Grønsundsvej 183, Sdr. Kirkeby Jensen Michael Gedservej 172, 3. th Hansen Poul Erik Møllegårdsvej 18 a Meyer Jørgen Godthåbsvænget 3,Marielyst Juhl Ejner Møller Ved Grotten Meyer-Lassen Karsten Engkær Adelholm Torben Nykøbingvej a Nørgaard Claus Høeghsmindevej b Nørgaard Høeghsmindevej a Rasmussen Børge Maglemosen b Rasmussen Lilli Maglemosen Bennike Jørgen Vadebrovej 19, Nagelsti Haas Michael Hammerlodden tv Haas Tina Hammerlodden tv Pedersen Henning Grønvej Jensen Otto Holm Orebygaard Nielsen Hans Eilif Sillestrup Øvej Andersen Martin Kolkevej Petersen Jan Kettingevej Klub & Forenings medlemskaber i Venneforeningen 2011 Nr. Navn Adresse Postnr. Tlf. Danmarks Nimbus Touring 1001 V/P.M.Herskind Danmarks Veteran 1003 Motorcykelklub Morsøvej 16A Ulvshalevej 227, Ulvshale OK Plus Benzin Nykøbingvej Brdr. Kyhn Nordre Fasanvej Lolland Falsters Veteran Klub Strandvej M. C. Touring Club Markvangen P. W Wulff A/S Vestergade Stubbekøbing Radio Vestergade v/erik Petersen MC & Radiomuseet Nykøbingvej Få dine venner, familie & arbejdskollegaer m.v. til at støtte MC & Radiomuseet med et medlemskab af Venneforeningen. Velkommen til nye medlemmer i 2010/11: Nr. Navn By Indm. dato 73 Otto Holm Jensen Sakskøbing Hans Eilif Nielsen Idestrup Martin Andersen Kettinge Jan Petersen Kettinge Hjemmesiden: Jeg har p.t. ikke noget nyt vedr. hjemmesiden. Vores hjemmeside adr. er: & Det er kun den første, som der bliver opdateret, både med MC & Radio stof. Billeder og tekst af gl. radioer og motorcykler m.v. modtages meget gerne på: adr.: Side 9 Side 10

6 Kalender for 2011: To Kl.19- Generalforsamling Mødelokale på Tyreholmen To Kl Åbning af museet Start fra Cementen i Nyk F. Ma Kl Mandags tur Onsdage Kl MC tur med Onsdags Klubben Lø Kl LFVK Picnic Rally Sø OK Køredag Klassisk køredag Ma Kl Mandags tur On Kl Onsdags Træf + hver onsdag samme tid og sted Sø Kl Damptræf On Kl MC Onsdags tur On Kl MC Onsdags tur On Kl Sidste Onsdags Træf samme tid og sted On Kl MC Onsdags tur On Kl MC Onsdags tur P-plads ved Lysemosen kun for veteraner/klassikere P-pladsen ved Bruntofte over for Midtfalsters Autolak Start Lumbye i Nakskov kun for veteraner/klassikere Tilmelding på Kun for veteraner/klassikere Tilmelding på P-plads ved Lysemosen kun for veteraner/klassikere P-Pladsen over for Kørups Kro på Bøtø Maribo - fælles kørsel fra Cementen ved Nyk. kl kun for veteraner/klassikere P-Pladsen over for Kørups Kro på Bøtø Sø Kl. Grøn MC Kultur tur Med Anne & Henrik Elmer Sø Kl Lukning af museet Start fra Cementen i Nyk F. MC onsdags ture i 2011: Der køres igen i år 4 onsdags ture, hvor alle former for motorcykler/scootere m.v kan deltage. Vi kører i moderat tempo, så selv de ældste veteraner kan følge med. Der vil i år være forskellige start steder, se mere i kalenderen senere. Har man lyst til at køre flere turer, så laver vi muligvis nogle lørdags, eller søndags turer i løbet af sommeren. Man har også mulighed for, at køre flere onsdags turer sammen med Onsdags Klubben fra P-pladsen over for Midtfalsters Autolak kl Side 11 Radio siden: Georges Oyer er navnet på et lille skilt der sidder på fragmenterne af en tidlig superheterodyn. Oyer huserede i Paris omkring 1924 jeg fik med vanlig velvillighed fra Bjarne overladt apparatet og efter en nøjere obduktion er jeg nået frem til følgende. Det ser ud til, at den nok er bygget omkring oprindelig med 6 lamper, hvoraf den første har været et selvsvingende blandingstrin en såkaldt tropadyn. Efterfulgt af 3 mellemfrekvenstrin, hvor kun det første har været afstemt, de næste 2 var modstandskoblet. De mange skruehuller i bundpladen viste sig at passe med den tids kondensatorer og modstandsholdere og de er især koncentreret omkring mellemfrekvens og detektor kredsløb. Omkring er der foretaget en - modernisering - idet der er tilføjet 2 lamper nemlig en separat oscillator og et ekstra lf. trin, ligeledes er mellemfrekvensen ændret til fire afstemte kredse, med den dengang kendte schaleco superformer, en ret dyr sag som i 1927 solgtes nedsat til 80 kr. I Radio Ugerevy juli 1926 beskriver Georg W Olesen en sådan schaleco super denne og en model udført af Gerhardt Hansen i Radiomagasinet fra juni 1930 har været grundlag for den genopbygning jeg har foretaget. Projektet har især haft til formål, at finde ud af om betegnelsen for en super som radioens Rolls-Royce havde noget på sig og trods en mellemfrekvens på bare 50 khz. med deraf følgende fløjt fra spejlfrekvenser og kun én antennekreds nemlig rammeantennen så må jeg fastslå at, noget var der om snakken. Efter kl. 21 er der næsten ingen stationer i europa som går forbi rammeantennen og med god styrke. Manglen på avc. er dog stærkt mærkbar, men det Side 12

7 holdes rimeligt i skak med den variable gitterforspænding til mf. rørenes gitter. Desværre lykkedes det ikke, at finde det rigtige hårde kobbertråd til monteringen så der er skrællet mange meter antennekabel med forsølvet inderleder. Med den rigtige tråd havde det optiske indtryk været bedre. Kabinet er ikke tilstede så den vil blive udstillet uden og det er da også bedst ikke at skjule sådan en otte lamper i en trækasse. Lukning af Museet for sæson 2010: Vejrudsigten så ikke særlig lovende ud til søndag den 24/ , hvor museet skulle lukkes. Fra morgenstunden var det regnvejr, så nogle valgte, at blive hjemme, af hensyn til dem selv og måske især til deres køretøj. Heldigvis mødte der alligevel både en del motorcykler, samt en del biler op til lukningen af museet. Igen blev vi også denne gang eskorteret flot på vej af Militær Politiet. Da vi nåede kl. 11 kom solen frem, og det b lev nogenlunde vejr. De fleste havde dog en del pudse arbejde foran sig, da de kom hjem. Jacob projektet på Post og Telemuseet er nu afsluttet. Den længste hvide er apparatet som demonstrerer opfindelsen af magnetisk registrering. Åbning af Museet for sæson 2011: Efter en veloverstået jul og nytår, så går vi igen imod den lysere tid. MC- & Radiomuseet åbnes igen for en ny sæson. Museet åbnes som det plejer Skærtorsdag den 21. april 2011 med fælleskørsel fra Cementen ved Nykøbing F. Hallen. Turen starter kl. 10 & der er denne dag som sædvanlig gratis adgang til Museet. Der kan som sædvanlig købes kaffe & kage på OK PlusTanken for 15 kr. Kom i god tid, hvis du skal nå at snakke, sparke dæk & tage billeder m.v., inden vi starter kl. 10. Vel mødt René Petersen P.S. I må meget gerne tage billeder & sende til mig på: Side 13 Side 14

8 Så kom der stativer under flere motorcykler: Jan Lund-Jørgensen (ARNI) påtog sig denne opgave, & han sponserede samtidig også alle stativerne. Vi var 11 der mødtes på MC & Radiomuseet tirsdag den 12/ kl Et af medlemmerne var endda på MC. Vi fik sat alle de stativer som Jan Lund-Jørgensen havde med under de MC/knallerter hvor det var mest tiltrængt. Der mangler dog flere stativer endnu. Efterfølgende havde vi en hyggelig aften med snak, kaffe, kage, øl og vand. Stor tak til Jan for hans store arbejde & sponsorat m.v. I sidste blad fik jeg skrevet det som om, at MC' erne var i en ringe stand - Dette passer selvfølgelig ikke, der er bare flere af dækkene der ikke kan holde luft mere, det hjalp at de fik et stativ under. Som man kan se på billedet, så arbejdede Vagn også meget ihærdigt med opgaven. Damp Træf i Maribo 2011: Igen i år laves der fælles MC-kørsel til Damptræffet i Maribo søndag den 19/ I år mødes vi på Cementen ved Nykøbing F. Hallen og vi kører derfra kl. 9.30, så vi kan være i Maribo til kl. 10. Jan Lund-Jørgensen står for denne tur. På sidste års tur havde vi både en fantastisk dag, samt et flot vejr. Kontakt bestyrelsen: Formand Næstformand Kasserer Benny Ahlburg Engmosevej Nykøbing F. Tlf.: / Jan Lund-Jørgensen Klodskov Standvej Nykøbing F. Tlf.: Retur adresse: René R. Petersen Stubbekøbingvej Stubbekøbing Preben Andreasen Følfodvej Nørre Alslev Tlf.: Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Jørgen Nielsen Obelitzvej Væggerløse Tlf.: Bestyrelsesmedlem René R. Petersen Stubbekøbingvej Stubbekøbing Tlf.: / Mangler p.t. Kandidater søges. Søren Andersen Virketvej Eskilstrup Tlf.: / Suppleant for bestyrelsen Redaktør/Webmaster Mangler p.t. Kandidater søges. René R. Petersen Stubbekøbingvej Stubbekøbing Tlf.: / Åbningstiderne på MC- & Radiomuseet: To Åbning af museet Kl Gratis adgang 21. Apr-31. maj 2011 Weekends & helligdage Kl juni-31.aug 2011 Tirsdag til søndag Kl September 2011 Weekends Kl Uge 42 Hele ugen Kl Side 15 Sø Lukning af museet Kl Se museets hjemmeside: Se vores hjemmesider: & Side 16

Nyhedsblad Nr. 1/2014 Godt nytår til alle læsere

Nyhedsblad Nr. 1/2014 Godt nytår til alle læsere Nyhedsblad Nr. 1/2014 Godt nytår til alle læsere Godt nytår: Alle medlemmer og læsere ønskes et rigtigt godt nytår. Kontingent for 2014: Så er det blevet tid for indbetaling af kontingent for 2014, girokort

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 3/2012

Nyhedsblad Nr. 3/2012 Nyhedsblad Nr. 3/2012 Kontingent for 2012 Slettede medlemmer: Der er desværre en del, som der har undladt at betale deres kon - tingent for 2012, og de er nu blevet slettet efter udsendelsen af blad 2,

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 2/2013

Nyhedsblad Nr. 2/2013 Nyhedsblad Nr. 2/2013 Forside billedet En Standard kører ikke langt på literen. (se dåseholder) Indmeldelse/Kontingent for 2013: Der er desværre nogle af vores medlemmer, der ikke har betalt deres kontingent

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen nr. 3 november 2007-1. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg Nummer 47 13. årgang April 2010 Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg 1 Læs om : Redaktionsgruppen : Alice Lemming, Vinderslevvej

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

Klubhus 40 år. For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb.

Klubhus 40 år. For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb. Nr. 1 MAJ 2015 Årg. 32 Klubhus 40 år For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb. KLATTEN Klatten er Toreby-Grænge Boldklubs

Læs mere

nr. 4 februar 2008-2. årgang journalen

nr. 4 februar 2008-2. årgang journalen nr. 4 februar 2008-2. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd.

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk. Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2009 www.ntk-tennis.dk Koncentreret forhånd. NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173. postmaster@ntk-tennis.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag kl. 19-21. Al post

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 34. årgang www.slaegten-fisker.dk BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 947 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 4 8800 Viborg

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere