TELECOM SAGEM MF Brug hæftet D_DAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN"

Transkript

1 TELECOM SAGEM MF 5401 Brug hæftet D_DAN

2 Kære kunde For deres sikkerhed og komfort, beder vi dem nøje gennemlæse dette kapitel Sikkerhed, side 1 før de tager deres nye produkt i brug. Ved køb af dette multifunktions produkt, har du valgt at købe et SAGEM kvalitets produkt. Dit produkt tilfredsstiller et moderne automatisk kontorværktøjs forskellige krav. Kære kunde Dette produkt giver dig mulighed for at scanne i farver og sort/hvid, samt printe og kopiere i sort/hvid. Du kan tilslutte dit multifunktions apparat til din PC (Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista 32-bit). Installer softwaren til dit multifunktions apparat for at bruge multifunktions apparatet som printer. Derudover kan du scanne, redigere og gemme dokumenter gennem din PC. Du har mulighed for en tilslutning med en WLAN adapter (valgfrit udstyr) for at kunne kommunikere med en computer. WLAN er kun en mulighed med en original adapter, som du kan købe hos din forhandler. Du kan desuden finde yderligere information på vores webside: På grund af dens navigatør og dens multitask adgang, er den kraftfuld, brugervenlig og nem at bruge. MF 5401 multifunktions apparatet sælges med en 600 dpi scanner og en sort/hvid laser printer tilbydende en print fart på 16 sider/min. Companion Suite Pro LL softwaren giver dig mulighed for at bruge dit multifunktions apparat som en scanner og en printer til en PC. Den giver dig også mulighed for at styre dit multifunktions apparat. Forbrug Se venligst afsnittet Specifikation af forbrugsstoffer, side 39.

3 Inhold Kære kunde Forbrug Sikkerhed 1 Sikkerhedsanvisninger 1 Placering af sikkerhedsetiketter på maskinen 2 Symboler for strømforsyning 2 Erklæring om overensstemmelse 2 Oplysning til brugere i EEA-lande 2 Miljøbestemmelser 3 Emballage 3 Batterier og genopladelige batterier 3 Produktet 3 Brugerlicens til software 4 Definition 4 Licens 4 Rettigheder 4 Varighed 4 Garanti 4 Ansvar 4 Udvikling 4 Anvendt jura 5 Registerede varemærker 5 Ikke tilladte reproduktioner 5 Installation 6 Betingelser for placering 6 Forholdsregler for brug af udstyr 6 Anbefalinger til papir 7 Påfyldning af papir i hovedpapirbakken 7 Behandling af papir 7 Kontrol af luftfugtighed 7 Brug af konvolutter 8 Anbefalinger ved brug af tonerpatron 8 Terminal beskrivelse 9 Kommando panel 10 Om at navigere i menuerne 10 Emballagen indeholder 11 Program installation 11 Ilæg papir i papirbakker 11 Installation af farvepatron 12 Papirindføringsstop 13 Start udstyret 13 Tilslutning af apparat 13 Papir indsætning ved manuel indføring 13 Kopiering 14 Simpel kopi 14 Kopiering i Tonerøkonomi-tilstand 14 Avanceret kopiering 14 Speciel opsætning til kopiering 14 Indstillinger for opløsning 15 Opsætning for zoom 15 Indstilling af det scannede område 15 Indstillinger for kontrast 15 Indstilling for lysstyrke 15 Indstillinger for papirtype 15 Valg af papirbakke 15 Instillinger for margen 16 Indstilling for venstre og højre margen ved printning 16 I I Indstilling for top- og bundmargen ved pritning 16 Opsætning af papirformat 16 Indstillinger 17 Print funktionsguiden 17 Print listen over indstillinger 17 Lås tastatur 17 Aktiver tastaturlåsen 17 Aflæs tælleren 17 Vis status for forbrug 17 Juster din scanner 18 Sæt din terminal på standby-mode 18 Gem din farvepatron 18 Indstillinger for print format 18 Angiv antallet af autoriserede WEP keys 18 Indstil display sprog 18 Spil og underholdning 19 Sudoku (afhænger af model) 19 Udskriv en tabel 19 Udskriv en løsning 19 WLAN netværk 20 Radionetværks type 20 Radioinfrastrukturnetværk 20 Radio-ad-hoc-netværk 20 Radionetværker (WLAN) 20 Tilslut din WLAN adaptor 21 Konfigurer dit netværk 21 Om at skabe eller gentilslutte sig et netværk 21 At referere til eller ændre dine netværksparametre 22 Et eksempel på hvordan et AD HOC netværk kan være opsat 23 Opsætning af en multifunktionsterminal 23 Opstilling af PCen 24 USB memory key 25 Bruge USB memory key 25 Printe dine dokumenter 25 Udskriv liste af de filer, der er gemt på USB memory key 25 Print de filer der er gemt på USB memory key 25 Slet dine filer gemt på USB memory key 26 Læse USB memory keys indhold 26 Gemme et dokument på en USB memory key 26 Aktivér/deaktivér automatisk sletning af filer på en USB-nøgle 27 Karakteristika for PC 28 Introduktion 28 Nødvendige konfigurationer 28 Installation 28 Installer softwaren på din PC 28 Forbindelser 30 USB Tilslutning 30 Trådløs forbindelse 30 Uninstall software på din PC 31 Kontrol med multifunktionsapparatet 32 Tjek forbindelsen mellem PC og multifunktionsapparatet 32 MF Director 32 Grafisk præsentation 32 Aktivering af program 32 MF Monitor 33 Grafisk præsentation 33 Viser status for forbrug 33 Inhold - I -

4 Scan To 33 Companion Suite Pro LL funktioner 33 Scan dokument 33 Scanning med Scan To 33 Scanning fra TWAIN kompatibelt software 34 Karakter genkendelses software (OCR) 34 Udskrivning 34 Udskrivning med multifunktionsapparatet 34 Vedligeholdelse 35 Service 35 Generel information 35 Udskiftning af farvepatron 35 Problemer med smart kortet 35 Rengøring 36 Rengøring af scannerens læsesystem 36 Rengøring af printer 36 Rengøring udvendigt af printeren 36 Printerproblemer 36 Fejlmeldinger 36 Papir som sidder fast 37 Diverse problemer 37 Specifikationer 38 Fysiske specifikationer 38 Elektriske specifikationer 38 Miljømæssige specifikationer 38 Periferisk (periferiske) specifikationer 38 Specifikation af forbrugsstoffer 39 Inhold - II -

5 Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger Før du tænder dit produkt, tjek da, at det stik, hvor du vil tilslutte produktet, overholder forskrifterne givet på informationslabelen (spænding, strøm, frekvens) fastsat på dit produkt. Dette produkt skal tilsluttes et-faset strømforsyning. Dette produkt bør ikke indstilles på bar undergrund. Batterier og genopladelige batterier, emballage og elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) skal bortskaffes, som det beskrives i kapitlet Instruktioner om MILJØ i denne manual. Alt efter produktets model, er stikkontakten den eneste mulighed for at frakoble strømmen til produktet. Det er derfor vigtigt at der benyttes en stikkontakt nær produktet. Stikkontakten bør være lettilgængelig. Dit produkt er blevet solgt med et stik med jordforbindelse. Det er nødvendigt at tilslutte et stik med jordforbindelse til en kontakt med jordforbindelse. APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARECCHIO LASER DI CLASSE 1 Reparation og vedligeholdelse: Få altid forhandleren til at udføre reparationer og vedligeholdelse. Ingen af de indvendige dele bør repareres af brugeren. For at undgå fare med hensyn til elektricit, bør du ikke selv forsøge disse operationer, da du ved at åbne eller fjerne et eller flere låg, kan udsætte dig selv for følgende farer: - Dine øjne kan tage stor skade ved at blive udsat for laserstråling. - Kontakt med de strømførende dele kan medføre elektrisk stød, hvilket kan have meget alvorlige konsekvenser. Om installation og forholdsregler i forbindelse med brug beskrives i kapitlet Installation, side Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 1 -

6 Placering af sikkerhedsetiketter på maskinen Af sikkerhedsmæssige grunde er der placeret advarselsetiketter på steder på maskinen, som vist nedenfor. Af hensyn til din egen sikkerhed, bør du undgå at berøre disse flader, når du fjerner papir på grund af papirstop, eller når du skal skifte tonerpatron. Symboler for strømforsyning Ifølge IEC standarden, anvendes på maskinen følgende symboler for tilslutning - betyder START ; - betyder STOP. Erklæring om overensstemmelse Oplysning til brugere i EEA-lande mærkatet bekræfter dette produkts overensstemmelse med kravene i R&TTE 1999/5/CE direktiverne. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens For brugers sikkerhed, i overensstemmelse med 73/23/CE direktivet. For elektromagnetisk forstyrrelse, i overensstemmelse med 89/336/CE direktivet. Fabrikanten deklarerer, at produktet er fabrikeret i overensstemmelse med Bilag II af R&TTE 1999/5/CE direktivet. Overensstemmelserne med de givne regler kan læses på i afsnittet om support eller fås på følgende adresse: Sagem Communication - Customer relations department 4, rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe - France - 2 -

7 Miljøbestemmelser Miljøbeskyttelse er et vigtigt anliggende for fabrikanten. Fabrikanten ønsker at operere med hensyntagen til miljøet og har derfor valgt at integrere miljø i hele livscyklen af dette produkt, lige fra fabrikation til transport, og fra brug til bortskaffelse. Emballage Tilstedeværelsen af green point logoet betyder at der ydes et bidrag til en godkendt national organisation for at forbedre indsamling og genbrug af emballage. For at gøre dette genbrug lettere, vær da sikker på at du overholder de lokale regler for sortering af affald i dit område. Batterier og genopladelige batterier Produktet Hvis dit produkt indeholder batterier eller genopladelige batterier, bør disse afleveres i beholdere, beregnet til disse. Den overkrydsede affaldsspand på produktet betyder at det høre til familien af elektrisk og elektronisk udstyr. Derfor, foreskriver de europæiske bestemmelser, at du bortskaffer den et af følgende steder: - Hos forhandleren i tilfælde af køb af tilsvarende produkt. - På lokale indsamlingssteder (losseplads, private indsamlinger, etc.). På denne måde hjælper du til genbrug af Elektrisk og Elektronisk Udstyr, hvilket har en betydelig effekt på miljøet og på menneskets sundhed. Formålet med International ENERGY STAR -programmet er at fremme udviklingen og udbredelsen af energibesparende kontorudstyr. Som en ENERGY STAR Partner har Sagem Communication fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR -retningslinjerne for energibesparelse. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 3 -

8 Brugerlicens til software MF 5401 LÆS OMHYGGELIGT ALLE BETINGELSER OG VILKÅR FOR DEN GÆLDENDE LICENS FØR DEN PLOMBEREDE KONVOLUT, SOM INDEHOLDER SOFTWAREN, ÅBNES. NÅR KONVOLUTTEN ÅBNES BETYDER DET AT DU ACCEPTERER DISSE BETINGELSER OG VILKÅR. Hvis du ikke ønsker at accepterer betingelserne i denne licens, returner da CD-ROM pakningen uåbnet til din forhandler sammen med de andre dele af dette produkt. Købsprisen vil da blive tilbagebetalt. Der vil ikke finde tilbagebetaling sted, hvis CD-ROM pakningen er blevet åbnet, eller hvis der er manglende dele, eller hvis tilbagebetalingskravet kommer efter en periode længere end ti (10) dage fra leveringsdagen. Din kvittering gælder som bevis. Definition Softwaren angiver programmer og tilknyttet dokumentation. Licens - Denne licens giver dig mulighed for at bruge softwaren på computere tilsluttet et lokalt netværk. Du har kun ret til at bruge denne software til at printe på én multifunktions terminal, du kan ikke udlåne eller give andre retten til at bruge denne software. - Det er dig tilladt at lave en sikkerhedskopi. - Denne licens er ikke-eksklusiv og kan ikke overdrages. Rettigheder Fabrikanten eller dennes leverandør har alle rettighederne til denne software. Du bliver kun ejer af CD-rommen. Du må ikke ændre, tilpasse, adskille, oversætte eller skabe nogen form for afledt udgave, leje ud eller sælge softwaren eller dokumentationen. Alle rettigheder tilhører fabrikanten eller dennes leverandører. Varighed Denne licens er gyldig indtil den annulleres. Du kan annullere den ved at tilintetgøre programmet og dens dokumentation samt kopier af disse. Denne licens annulleres automatisk i det tilfælde at du ikke respekterer vilkårene i licensen. I tilfælde af annullering, indvilliger du i at ødelægge alle kopierer af program og dokumentation. Garanti Denne software stilles til rådighed uden nogen form for garanti, hvad enten udtrykt direkte eller indirekte, herunder uden begrænsninger enhver garanti for handelsmæssige årsager; alle risici med hensyn til resultat og udførelse af denne software påhviler køberen. I tilfælde af at programmet skulle være defekt, vil alle reparations og service udgifter blive betalt af køber. Ikke desto mindre, har licensens ejer ret til følgende garanti: CD-rommen, på hvilken softwaren ligger, er dækket af en garanti i halvfems (90) dage, forudsat der ikke er hardware- eller fabrikationsfejl og under almindelig brug og drift, begyndende den dag produktet leveres. Kopi af kvittering er bevis. I tilfælde af at CD-romfejlen skyldes uheld eller fejlanvendelse, vil CD-rommen ikke blive erstattet efter garantien. Ansvar Din forhandlers eneste ansvar, og din eneste ombytningsmulighed er at CD-rommen sendes med en kopi af kvitteringen.ingen, heller ikke forhandleren, involveret i udviklingen, salg, eller levering af programmet kan blive hold ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader så som informationstab, tidstab, udbyttetab eller kundetab på grund af brugen af eller manglende evne til at benytte af programmet. Udvikling I en altid udviklende koncern, reserverer fabrikanten sig ret til at modificere softwarens specifikationer uden nogle annoncering. I tilfælde af ændringer giver din brugsret dig ikke ret til gratis opdateringer. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 4 -

9 Anvendt jura Denne licens gives under fransk lovgivning. Enhver strid som følge af fortolkninger af denne licens vil blive behandlet af Retten i Paris. På grund af den løbende teknologiske udvikling, forbeholder fabrikantens sig retten til at modificere produktets tekniske specifikationer til hver en tid, uden først at bekendtgøre disse. Alle produktnavne og mærker, som kunne være varemærker registreret af deres respektive ejere er anerkendt i det nuværende. Registerede varemærker På grund af den løbende teknologiske udvikling, forbeholder Sagem Communication sig retten til at modificere de tekniske specifikationer på dette produkt og /eller stoppe fabrikationen af produktet uden først at bekendtgøre dette. Companion Suite Pro er et registreret varemærke fra Sagem Communication. Adobe og Adobeprodukterne er registrerede varemærker fra Adobe Systems Incorporated. PaperPort11SE er et registreret varemærke fra ScanSoft. Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, og andre typer af Microsoft producter er registrerede varemærker fra Microsoft Corporation registeret og/eller brugt i USA og/eller i andre lande. Alle andre mærker eller produkter refereret til som eksempler eller som information er registrerede varemærker af deres respektive ejere. Skærmbilledet i dette hæfte er blevet lavet med Windows XP. Hvis du har et andet operativsystem, vil skærmdisplayet måske være forskelligt fra det vist i dette hæfte. Der tages forbehold mod ændringer uden forudgående information af Informationer indeholdt i denne brugervejledning. Ikke tilladte reproduktioner Kopiér aldrig og print aldrig dokumenter, som loven forbyder at reproducere. Trykning og kopiering af følgende dokumenter er generelt forbudt ved lov: pengesedler ; checks ; obligationer ; depotbeviser ; lånebeviser ; pas ; kørekort. Ovenstående liste tjener til eksempel, men er ikke udtømmende. I tilfælde af tvivl om lovligheden af kopiering eller trykning af visse dokumenter, bør man henvende sig til en advokat. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 5 -

10 Installation Betingelser for placering Ved at vælge en passende placering, sikrer du apparatets lange levetid. Check at den valgte placering følger nedenstående forholdsregler: - Vælg en placering med god ventilation. - Vær opmærksom på at ventilationsgitteret på højre og venstre side af apparatet ikke er dækket. Under installationen placer da apparatet 30 cm fra andre genstande, så alle luger let kan åbnes. - Vær opmærksom på, at der i nærheden af den valgte placering ikke er tilstedeværelse af ammoniak eller ander organiske gasser. - Den stikkontakt (henvisning til Sikkerheds bekendtgørelsen som er trykt i Sikkerhed kapitlet), som du planlægger at tilslutte apparatet bør være placeret tæt på apparatet og være let tilgængelig. - Vær opmærksom på at apparatet ikke bør stå i direkte sollys. - Vær opmærksom på ikke at placere apparatet i et område, der er udsat for en luftstrøm fra eksempelvis et airconditionanlæg, varme- eller ventilations-system, eller i et område, som er udsat for store temperatursvingninger eller stor luftfugtighed. - Vælg en solid og horisontal overflade at stille apparatet på, hvor den ikke bliver udsat for voldsomme vibrationer. - Undgå at placere udstyret direkte på gulvet (se i sikkerhedsbestemmelserne beskrevet i afsnit Sikkerhed. - Hold apparatet adskilt fra enhver genstand, som kunne tænkes at dække dens ventilationsporte. - Placer ikke apparatet nær nedhængende eller andre brændbare objekter. - Vælg en placering hvor sprøjt fra vand eller andre væsker er begrænset. - Vær opmærksom på at valgte placering er tør, ren og uden støv. 2 - Installation Vær opmærksom på at placere apparatet under velventilerede forhold. Printeren udvikler en lille smule ozon under arbejdet. En ubehagelig lugt kan komme fra printeren hvis den bruges ofte under dårligt ventilerede forhold. For sikker brug, sørg for at placere apparatet under ventilerede forhold. Forholdsregler for brug af udstyr Tag nedenstående forholdsregler i betragtning når apparatet bruges. Omgivelserne: - Temperatur: 10 C op til 32 C med en maksimal ændring på 10 C pr time. - Luftfugtighed: 15 til 80 % luftfugtighed (uden kondensation), med en maximum ændring på 20 % pr time. Terminal: Nedenstående sektion beskriver de forholdsregler der bør tages når apparatet bruges: - Sluk aldrig for apparatet og åben aldrig for lågerne under printning. - Brug aldrig gas eller brandbare væsker eller objekter der kan frembringe magnetiske felter nær apparatet. - Når du tager ledningen ud, hold da altid i selve stikket og træk aldrig blot i ledningen. En ødelagt ledning er en potentiel brand- og/eller stødrisiko. - Rør aldrig ved ledninger eller stik med våde hænder. Du risikerer at få elektrisk stød. - Tag altid stikket ud af kontakten inden du flytter apparatet. Ellers kan du risikere at skade ledningen og skabe en potentiel brand- og/eller stødrisiko. - Tag altid stikket ud af kontakten når du planlægger ikke at bruge apparatet i en længere periode. - Sæt aldrig noget ovenpå ledningen, træk aldrig i ledningen og fold den aldrig. Dette kan medføre stor brandfare eller fare for elektrisk stød. - Vær altid opmærksom på at apparatet ikke står ovenpå ledningen eller på andet elektrisk udstyr eller kabler. Vær også sikker på at ingen kabler eller stik er stukket ind i maskinens indre. Dette vil medføre et ikke-fungerende apparat og en potentiel brandfare

11 - Vær opmærksom på at printeren ikke er sluttet til strøm, før du tilslutter eller fjerner et interface kabel til printeren. (brug et beskyttet interface kabel). - Prøv aldrig at fjerne et fastgjort panel eller en låge. Apparatet indeholder højspændingskredsløb. Enhver form for kontakt med disse kredsløb kan medføre elektrisk stød. - Prøv aldrig at reparere apparatet. Dette kan medføre brandfare eller fare for elektrisk stød. - Vær altid opmærksom på at papirklips, hæfteklammer eller andre små metalgenstande ikke kommer ind i apparatets indre via ventilationsportene eller andre åbninger. Disse genstande kan skabe brandfare eller fare for elektrisk stød. - Undgå at spilde vand eller anden form for væske på apparatet eller nær ved det. Enhver kontakt med vand eller anden væske kan medføre forhøjet brandfare eller fare for elektrisk stød. - Hvis væske eller en genstand af metal alligevel skulle komme ind i apparatet, sluk da straks for apparatet, træk stikket ud og kontakt forhandleren. Ellers kan du være udsat for brandfare eller fare for elektrisk stød. - I tilfælde af varme, røg eller en usædvanelig lugt eller lyd: Sluk apparatet, træk stikket ud og kontakt forhandleren. Ellers kan du være udsat for brandfare eller fare for elektrisk stød. - Undgå at bruge apparatet under tordenvejr, dette kan medføre fare for elektrisk stød på grund af lynnedslag. - Flyt ikke terminalen mens der udskrives. - Løft terminalen, hvis den skal flyttes. 2 - Installation Anbefalinger til papir Påfyldning af papir i hovedpapirbakken - Påfyld altid papiret således at den side, der printes på vender nedad om tilpas papirguiderne til papirformatet for at undgå problemer med papirindføring og papirstop. - Mængden af ilagt papir bør ikke overstige bakkens kapacitet. I modsat fald risikerer man indføringsfejl og papirstop. - Læg kun papir i bakken, hvis den er tom. Det kan ske, at der indføres to eller flere stykker papir, hvis der tilføjes papir til bunken. - Når papirbakken tages ud, skal man holde på den med begge hænder for at undgå at tabe den. - Hvis du bruger papir, der allerede har været printet fra din egen terminal eller en anden printer, bliver printkvaliteten muligvis ikke optimal. Behandling af papir - Krøllet papir bør glattes inden udskrivning. Der må ikke være mere end 10 mm af papiret der er krøllet (eller bøjet). - Man bør være omhyggelig med opbevaring af papiret for at undgå indføringsproblemer og fejl, hvis papiret har været opbevaret ved før høj luftfugtighed. Kontrol af luftfugtighed - Brug aldrig fugtigt papir eller papir, fra en pakke, der har været åbnet. - Når emballagen er åbnet, bør den opbevares i en plasticpose. - Brug aldrig papir, hvis enderne er bøjet, hvis det er krøllet eller revet

12 Brug af konvolutter - Brug kun manuel indføring. - Det anbefalede område til udskrift er indenfor 15 mm fra den forreste kant samt 10 mm fra henholdsvis højre og venstre kant samt fra bagkanten. - Man kan eventuelt føje et par linjer til det fyldte dokument for at undgå 'bastarder'. - Man risikerer fejlplacering af printet på konvolutter, som ikke ligger uden for det anbefalede (referer til paragraf Periferisk (periferiske) specifikationer, side 38). - Glat bøjede konvolutter ud med hånden, før de printes. - Små folder kan forekomme på den brede side af konvolutten. Udløbet, eller mindre tydelig tryk kan forekomme på bagsiden. - Klargør konvolutten ved glatte de fire foldekanter efter at have presset luften ud af den. Læg dernæst konvolutten som foreskrevet for at undgå folder eller deformeringer. 2 - Installation Anbefalinger ved brug af tonerpatron - Stil aldrig tonerpatronen på højkant. - Vend aldrig tonerpatronen på højkant

13 Terminal beskrivelse Kommando panel Forside Scanner låg 2 - Installation Smart card drive Fold-ned stop til papir levering Indførsel manual Papir output Master USB tilslutning (USB nøgle) Installationsguide Manual papir indgang Papir bakke Farvepatron adgang Låge Bagside Papir prop dør USB tilslutning (til PC) Ledningstilslutning strøm tilførsel On/Off knap - 9 -

14 Kommando panel ABC GHI JKL DEF MNO 2 - Installation 14 PQRS TUV WXYZ 13 ECO STOP PRINT COPY SCAN Skærm 2. Digitalt tastatur 3. Knap SCAN: dokument scannes til en PC eller et medium (USB-nøgle) 4. Knap COPY: lokal kopi 5. Knap STOP PRINT: stopper igangværende PCudskrivning 6. Knap : validering 7. Knap OK: bekræfter viste valg 8. Knap : menu adgang og navigation ned i menuerne 9. Knap C: tilbage til forrige menu og input korrektion 10. Knap : navigation op i menuerne 11. Knap : stopper nuværende job 12. Knap ECO: indstiller aktivering af venteposition 13. Knap : indstilinger for farve 14. Knap : indstilling for opløsning 15. Knap : indstilling for kontrast 16. Ikon : opløsning Superfin 17. Ikon : opløsning Foto 18. Ikon : opløsning Fin 19. Ikon : Farve Om at navigere i menuerne Der er overblik over og tilgang til alle indstillingsmuligheder af terminalen fra menuen. For eksempel, findes guiden over printerens funktionen i menuen 51 (forklaring af kommandoer, menulisten, undermenuer og deres identifikationsnumre) Man kan få tilgang til menuen på to måder: trinvis eller direkte. Udskrivning funktionsliste med den trinvise metode: 1 Tryk på. 2 Brug piletasterne eller for at blade igennem og vælg dernæst 5 - UDSKRIVNING. Klik på OK. for at bekræfte. 3 Brug piletasterne og for at blade igennem menuen og vælg UDSKRIVNING vælg dernæst 51- FUNKTIONSLISTE. Klik på OK. for at bekræfte. Udskrivning funktionsliste med den direkte metode: 1 Tryk på. 2 Skriv 51 på taltastaturet for at printe funktionslisten ud direkte

15 Emballagen indeholder Emballagen indeholder nedenstående elementer: Multifunktionsapparatet Program installation 1 Pak udstyret ud. 2 Installer udstyret med hensyntagen til sikkerheds instruktioner beskrevet i begyndelsen af dette hæfte. 3 Fjern alle klistermærker fra apparatet. 4 Fjern plastik, som beskytter skærmen. 5 Placer Kommando dæk foran apparatet, indsæt Kommando dæk i dets stik bagpå (A). B A 2 - Installation B Kommando dæk 6 Tryk foran på Kommando dæk (B) for at klikke det på plads. Farve patroner Ilæg papir i papirbakker Før papiret lægges i, referer til paragraf Anbefalinger til papir, side 7. 1 installations guide og 1 PC installations CD ROM Dit apparat accepterer utallige formater og typer af papir (referer til paragraf Specifikation af forbrugsstoffer, side 39). Du kan bruge papir som vejer mellem 60 og 105 g/m². 1 ledning 1 Fjern skuffen til papir fuldstændigt. 1 initialisation card

16 2 Skub det lavere panel ned indtil det klikker. PUSH Installation af farvepatron 1 Stil dig foran apparatet. 2 Tryk på den venstre og den højre side af lemmen og træk på samme tid mod dig. 2 - Installation 3 Indsæt den baggerste del af papir skuffen ved at trykke PUSH (A). Indstil så de laterale papir guider til papirets format ved at trykke håndtaget (B), som sidder på den venstre guide. Indstil længde-papirguiden til papiret ved hjælp af tryk på håndtaget (C). C 3 Pakk ut den nye patronen. Rull patronen forsiktig 5-6 ganger for å fordele toneren jevnt i patronen. Jevn fordeling av toneren sikrer maksimalt antall kopier per patron. A 4 Indsæt farvepatronen i dens rum ved at trykke indtil det klikker (sidste bevægelse nedad) som vist på billedet nedenfor. B 4 Tag en papirstak, træk papiret af, og placer det på en flad overflade. 5 Luk lemmen. 5 Læg papirstakken ind i papirskuffen (fx. 200 stykker 80g/m² papir). 6 Sæt papirskuffen tilbage på dens plads

17 Papirindføringsstop Tilpas papirmodtagelses stop så det passer til det dokument, som skal printes. Husk at at folde den foldbare klap ned, som forhindrer arkene i at falde ned vist på billedet. 2 - Installation 5 Efter en kontrolfase, vil INIT. OK - REMOVE CARD (FJERN KORT) dukke op på skærmen. Fjern initialiseringskortet. 6 Apparatet er fra fabrikkens side instillet til engelsk. For at ændre denne indstilling, referer til paragraf Indstil display sprog, side 18. Start udstyret Tilslutning af apparat Før tilslutning af ledninger og stik, er det nødvendigt at henvise til Sikkerhedsanvisninger, side 1. 1 Tilslut ledningen til apparatet. 2 Vær opmærksom på at On/off knappen er i offposition (O position). Slut ledningen til stik på væggen. Papir indsætning ved manuel indføring Før papiret lægges i, referer til paragraf Anbefalinger til papir, side 7. Manuel indføring tillader dig at bruge forskellige papirformater med andre papirvægte end de, som bruges i papirskuffen (referer til paragraf Specifikation af forbrugsstoffer, side 39). Kun ét stykke papir eller én konvolut kan indføres ad gangen. Du kan bruge papir der vejer mellem 52 og 160 g/m². 1 Spred den manuelle indføring så meget som muligt Som en sikkerhedsforanstaltning, er der som strømkabel brugt et 230 V power cut off. Stikket bør være placeret nær apparatet og være let tilgengægeligt. 3 Tryg på On/Off knappen for at tænde apparatet (I-position). 4 Efter den første fase, vil WAITING FOR INIT CARD (VENTER PÅ INIT) dukke op på skærmen. Indsæt det medfulgte initialiseringskort, som det er 2 Indsæt et stykke papir eller en konvolut i den manuelle indføring. 3 Indstil papir margen med håndtagene til højre, venstre og bund af papir eller konvolut. Print ud, når du er sikker på at papirbakken er indstillet til den type og størrelse papir, som du har valgt

18 Kopiering Dit apparat giver dig mulighed for at lave en eller flere kopier. Du kan også opsætte forskellige indstillinger for at kopiere efter eget ønske. Simpel kopi I dette tilfælde kan standard indstillingerne anvendes. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset i overensstemmelse med glassets indikatorer. MF Du kan printe den ønskede kopi på flere sider for at printe en plakat. Vælg 1 SIDE TIL 1, 1 SIDE TIL 4 eller 1 SIDE TIL 9 med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. Feuille analysée Gennemgået side A A 1 1 vers til vers til 44 Sortie Udgang A 3 - Kopiering COPY 2 Tryk to gange på knappen. Kopien bliver nu lavet ifølge standard indstillingerne. Kopiering i Tonerøkonomi-tilstand A 1 1 vers til 9 9 ECO-tilstand reducerer den mængde blæk, der bruges til at udskrive siden og reducerer dermed omkostningerne. I denne tilstand reduceres blækforbruget og udskriftstætheden er lysere. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset. COPY 2 Tryk på knappen. 3 Tryk på knappen ECO. Avanceret kopiering Den avancerede kopiering tillader dig at udføre personlige indstillinger for den nuværende kopiering. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset. Efter trin 1 kan du indtaste antallet af kopier direkte via det taltastaturet og trykke på knappen OK for at godkende. Se derefter trin 4. COPY 2 Tryk på knappen. 3 Tryk det antal af kopieringer, som du måtte ønske, og bekræft med OK knappen. 4 Vælg papir bakke AUTOMATISK eller MANUEL med knapperne eller, og bekræft så med OK knappen. 6 Indstil det ønskede zoom niveau, fra 25% TIL 400% med knapperne eller, bekræft med OK knappen. 7 Indstil de oprindelige værdier med det digitale keyboards knapper eller bekræft derpå med OK knappen. 8 Vælg opløsning DRAFT, AUTO, QUALITY TEST eller FOTO (gå til afsnit Indstillinger for opløsning, side 15) ved hjælp af tasterne eller, og bekræft derefter ved tryk på knappen OK. 9 Indstil kontrast niveauet med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. 10 Indstil den ønskede lysstyrke med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. 11 Vælg papir type NORMAL, TYK med knapperne eller, bekræft dernæst med OK knappen. Speciel opsætning til kopiering Opsætninger udviklet gennem denne menu bliver den gængse opsætning normal opsætning efter at du har bekræftet. Hvis printvaliteten ikke længere er tilfredsstillende, kan du foretage en kalibrering (gå til afsnit Juster din scanner, side 18)

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

ScanFront 330 Betjeningsvejledning

ScanFront 330 Betjeningsvejledning ScanFront 330 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Internationalt ENERGY STAR

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contact SAMSUNG WORLD WIDE Formålet med denne vejledning er udelukkende at informere. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics kan ikke drages til ansvar for direkte

Læs mere

Brugervejledning NPD4862-00 DA

Brugervejledning NPD4862-00 DA NPD4862-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1611 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af Deres Netbook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

magicolor 5430 DL Brugervejledning

magicolor 5430 DL Brugervejledning magicolor 5430 DL Brugervejledning 4138-7743-03V 1800760-012C Varemærker KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere