TELECOM SAGEM MF Brug hæftet D_DAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN"

Transkript

1 TELECOM SAGEM MF 5401 Brug hæftet D_DAN

2 Kære kunde For deres sikkerhed og komfort, beder vi dem nøje gennemlæse dette kapitel Sikkerhed, side 1 før de tager deres nye produkt i brug. Ved køb af dette multifunktions produkt, har du valgt at købe et SAGEM kvalitets produkt. Dit produkt tilfredsstiller et moderne automatisk kontorværktøjs forskellige krav. Kære kunde Dette produkt giver dig mulighed for at scanne i farver og sort/hvid, samt printe og kopiere i sort/hvid. Du kan tilslutte dit multifunktions apparat til din PC (Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista 32-bit). Installer softwaren til dit multifunktions apparat for at bruge multifunktions apparatet som printer. Derudover kan du scanne, redigere og gemme dokumenter gennem din PC. Du har mulighed for en tilslutning med en WLAN adapter (valgfrit udstyr) for at kunne kommunikere med en computer. WLAN er kun en mulighed med en original adapter, som du kan købe hos din forhandler. Du kan desuden finde yderligere information på vores webside: På grund af dens navigatør og dens multitask adgang, er den kraftfuld, brugervenlig og nem at bruge. MF 5401 multifunktions apparatet sælges med en 600 dpi scanner og en sort/hvid laser printer tilbydende en print fart på 16 sider/min. Companion Suite Pro LL softwaren giver dig mulighed for at bruge dit multifunktions apparat som en scanner og en printer til en PC. Den giver dig også mulighed for at styre dit multifunktions apparat. Forbrug Se venligst afsnittet Specifikation af forbrugsstoffer, side 39.

3 Inhold Kære kunde Forbrug Sikkerhed 1 Sikkerhedsanvisninger 1 Placering af sikkerhedsetiketter på maskinen 2 Symboler for strømforsyning 2 Erklæring om overensstemmelse 2 Oplysning til brugere i EEA-lande 2 Miljøbestemmelser 3 Emballage 3 Batterier og genopladelige batterier 3 Produktet 3 Brugerlicens til software 4 Definition 4 Licens 4 Rettigheder 4 Varighed 4 Garanti 4 Ansvar 4 Udvikling 4 Anvendt jura 5 Registerede varemærker 5 Ikke tilladte reproduktioner 5 Installation 6 Betingelser for placering 6 Forholdsregler for brug af udstyr 6 Anbefalinger til papir 7 Påfyldning af papir i hovedpapirbakken 7 Behandling af papir 7 Kontrol af luftfugtighed 7 Brug af konvolutter 8 Anbefalinger ved brug af tonerpatron 8 Terminal beskrivelse 9 Kommando panel 10 Om at navigere i menuerne 10 Emballagen indeholder 11 Program installation 11 Ilæg papir i papirbakker 11 Installation af farvepatron 12 Papirindføringsstop 13 Start udstyret 13 Tilslutning af apparat 13 Papir indsætning ved manuel indføring 13 Kopiering 14 Simpel kopi 14 Kopiering i Tonerøkonomi-tilstand 14 Avanceret kopiering 14 Speciel opsætning til kopiering 14 Indstillinger for opløsning 15 Opsætning for zoom 15 Indstilling af det scannede område 15 Indstillinger for kontrast 15 Indstilling for lysstyrke 15 Indstillinger for papirtype 15 Valg af papirbakke 15 Instillinger for margen 16 Indstilling for venstre og højre margen ved printning 16 I I Indstilling for top- og bundmargen ved pritning 16 Opsætning af papirformat 16 Indstillinger 17 Print funktionsguiden 17 Print listen over indstillinger 17 Lås tastatur 17 Aktiver tastaturlåsen 17 Aflæs tælleren 17 Vis status for forbrug 17 Juster din scanner 18 Sæt din terminal på standby-mode 18 Gem din farvepatron 18 Indstillinger for print format 18 Angiv antallet af autoriserede WEP keys 18 Indstil display sprog 18 Spil og underholdning 19 Sudoku (afhænger af model) 19 Udskriv en tabel 19 Udskriv en løsning 19 WLAN netværk 20 Radionetværks type 20 Radioinfrastrukturnetværk 20 Radio-ad-hoc-netværk 20 Radionetværker (WLAN) 20 Tilslut din WLAN adaptor 21 Konfigurer dit netværk 21 Om at skabe eller gentilslutte sig et netværk 21 At referere til eller ændre dine netværksparametre 22 Et eksempel på hvordan et AD HOC netværk kan være opsat 23 Opsætning af en multifunktionsterminal 23 Opstilling af PCen 24 USB memory key 25 Bruge USB memory key 25 Printe dine dokumenter 25 Udskriv liste af de filer, der er gemt på USB memory key 25 Print de filer der er gemt på USB memory key 25 Slet dine filer gemt på USB memory key 26 Læse USB memory keys indhold 26 Gemme et dokument på en USB memory key 26 Aktivér/deaktivér automatisk sletning af filer på en USB-nøgle 27 Karakteristika for PC 28 Introduktion 28 Nødvendige konfigurationer 28 Installation 28 Installer softwaren på din PC 28 Forbindelser 30 USB Tilslutning 30 Trådløs forbindelse 30 Uninstall software på din PC 31 Kontrol med multifunktionsapparatet 32 Tjek forbindelsen mellem PC og multifunktionsapparatet 32 MF Director 32 Grafisk præsentation 32 Aktivering af program 32 MF Monitor 33 Grafisk præsentation 33 Viser status for forbrug 33 Inhold - I -

4 Scan To 33 Companion Suite Pro LL funktioner 33 Scan dokument 33 Scanning med Scan To 33 Scanning fra TWAIN kompatibelt software 34 Karakter genkendelses software (OCR) 34 Udskrivning 34 Udskrivning med multifunktionsapparatet 34 Vedligeholdelse 35 Service 35 Generel information 35 Udskiftning af farvepatron 35 Problemer med smart kortet 35 Rengøring 36 Rengøring af scannerens læsesystem 36 Rengøring af printer 36 Rengøring udvendigt af printeren 36 Printerproblemer 36 Fejlmeldinger 36 Papir som sidder fast 37 Diverse problemer 37 Specifikationer 38 Fysiske specifikationer 38 Elektriske specifikationer 38 Miljømæssige specifikationer 38 Periferisk (periferiske) specifikationer 38 Specifikation af forbrugsstoffer 39 Inhold - II -

5 Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger Før du tænder dit produkt, tjek da, at det stik, hvor du vil tilslutte produktet, overholder forskrifterne givet på informationslabelen (spænding, strøm, frekvens) fastsat på dit produkt. Dette produkt skal tilsluttes et-faset strømforsyning. Dette produkt bør ikke indstilles på bar undergrund. Batterier og genopladelige batterier, emballage og elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) skal bortskaffes, som det beskrives i kapitlet Instruktioner om MILJØ i denne manual. Alt efter produktets model, er stikkontakten den eneste mulighed for at frakoble strømmen til produktet. Det er derfor vigtigt at der benyttes en stikkontakt nær produktet. Stikkontakten bør være lettilgængelig. Dit produkt er blevet solgt med et stik med jordforbindelse. Det er nødvendigt at tilslutte et stik med jordforbindelse til en kontakt med jordforbindelse. APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARECCHIO LASER DI CLASSE 1 Reparation og vedligeholdelse: Få altid forhandleren til at udføre reparationer og vedligeholdelse. Ingen af de indvendige dele bør repareres af brugeren. For at undgå fare med hensyn til elektricit, bør du ikke selv forsøge disse operationer, da du ved at åbne eller fjerne et eller flere låg, kan udsætte dig selv for følgende farer: - Dine øjne kan tage stor skade ved at blive udsat for laserstråling. - Kontakt med de strømførende dele kan medføre elektrisk stød, hvilket kan have meget alvorlige konsekvenser. Om installation og forholdsregler i forbindelse med brug beskrives i kapitlet Installation, side Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 1 -

6 Placering af sikkerhedsetiketter på maskinen Af sikkerhedsmæssige grunde er der placeret advarselsetiketter på steder på maskinen, som vist nedenfor. Af hensyn til din egen sikkerhed, bør du undgå at berøre disse flader, når du fjerner papir på grund af papirstop, eller når du skal skifte tonerpatron. Symboler for strømforsyning Ifølge IEC standarden, anvendes på maskinen følgende symboler for tilslutning - betyder START ; - betyder STOP. Erklæring om overensstemmelse Oplysning til brugere i EEA-lande mærkatet bekræfter dette produkts overensstemmelse med kravene i R&TTE 1999/5/CE direktiverne. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens For brugers sikkerhed, i overensstemmelse med 73/23/CE direktivet. For elektromagnetisk forstyrrelse, i overensstemmelse med 89/336/CE direktivet. Fabrikanten deklarerer, at produktet er fabrikeret i overensstemmelse med Bilag II af R&TTE 1999/5/CE direktivet. Overensstemmelserne med de givne regler kan læses på i afsnittet om support eller fås på følgende adresse: Sagem Communication - Customer relations department 4, rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe - France - 2 -

7 Miljøbestemmelser Miljøbeskyttelse er et vigtigt anliggende for fabrikanten. Fabrikanten ønsker at operere med hensyntagen til miljøet og har derfor valgt at integrere miljø i hele livscyklen af dette produkt, lige fra fabrikation til transport, og fra brug til bortskaffelse. Emballage Tilstedeværelsen af green point logoet betyder at der ydes et bidrag til en godkendt national organisation for at forbedre indsamling og genbrug af emballage. For at gøre dette genbrug lettere, vær da sikker på at du overholder de lokale regler for sortering af affald i dit område. Batterier og genopladelige batterier Produktet Hvis dit produkt indeholder batterier eller genopladelige batterier, bør disse afleveres i beholdere, beregnet til disse. Den overkrydsede affaldsspand på produktet betyder at det høre til familien af elektrisk og elektronisk udstyr. Derfor, foreskriver de europæiske bestemmelser, at du bortskaffer den et af følgende steder: - Hos forhandleren i tilfælde af køb af tilsvarende produkt. - På lokale indsamlingssteder (losseplads, private indsamlinger, etc.). På denne måde hjælper du til genbrug af Elektrisk og Elektronisk Udstyr, hvilket har en betydelig effekt på miljøet og på menneskets sundhed. Formålet med International ENERGY STAR -programmet er at fremme udviklingen og udbredelsen af energibesparende kontorudstyr. Som en ENERGY STAR Partner har Sagem Communication fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR -retningslinjerne for energibesparelse. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 3 -

8 Brugerlicens til software MF 5401 LÆS OMHYGGELIGT ALLE BETINGELSER OG VILKÅR FOR DEN GÆLDENDE LICENS FØR DEN PLOMBEREDE KONVOLUT, SOM INDEHOLDER SOFTWAREN, ÅBNES. NÅR KONVOLUTTEN ÅBNES BETYDER DET AT DU ACCEPTERER DISSE BETINGELSER OG VILKÅR. Hvis du ikke ønsker at accepterer betingelserne i denne licens, returner da CD-ROM pakningen uåbnet til din forhandler sammen med de andre dele af dette produkt. Købsprisen vil da blive tilbagebetalt. Der vil ikke finde tilbagebetaling sted, hvis CD-ROM pakningen er blevet åbnet, eller hvis der er manglende dele, eller hvis tilbagebetalingskravet kommer efter en periode længere end ti (10) dage fra leveringsdagen. Din kvittering gælder som bevis. Definition Softwaren angiver programmer og tilknyttet dokumentation. Licens - Denne licens giver dig mulighed for at bruge softwaren på computere tilsluttet et lokalt netværk. Du har kun ret til at bruge denne software til at printe på én multifunktions terminal, du kan ikke udlåne eller give andre retten til at bruge denne software. - Det er dig tilladt at lave en sikkerhedskopi. - Denne licens er ikke-eksklusiv og kan ikke overdrages. Rettigheder Fabrikanten eller dennes leverandør har alle rettighederne til denne software. Du bliver kun ejer af CD-rommen. Du må ikke ændre, tilpasse, adskille, oversætte eller skabe nogen form for afledt udgave, leje ud eller sælge softwaren eller dokumentationen. Alle rettigheder tilhører fabrikanten eller dennes leverandører. Varighed Denne licens er gyldig indtil den annulleres. Du kan annullere den ved at tilintetgøre programmet og dens dokumentation samt kopier af disse. Denne licens annulleres automatisk i det tilfælde at du ikke respekterer vilkårene i licensen. I tilfælde af annullering, indvilliger du i at ødelægge alle kopierer af program og dokumentation. Garanti Denne software stilles til rådighed uden nogen form for garanti, hvad enten udtrykt direkte eller indirekte, herunder uden begrænsninger enhver garanti for handelsmæssige årsager; alle risici med hensyn til resultat og udførelse af denne software påhviler køberen. I tilfælde af at programmet skulle være defekt, vil alle reparations og service udgifter blive betalt af køber. Ikke desto mindre, har licensens ejer ret til følgende garanti: CD-rommen, på hvilken softwaren ligger, er dækket af en garanti i halvfems (90) dage, forudsat der ikke er hardware- eller fabrikationsfejl og under almindelig brug og drift, begyndende den dag produktet leveres. Kopi af kvittering er bevis. I tilfælde af at CD-romfejlen skyldes uheld eller fejlanvendelse, vil CD-rommen ikke blive erstattet efter garantien. Ansvar Din forhandlers eneste ansvar, og din eneste ombytningsmulighed er at CD-rommen sendes med en kopi af kvitteringen.ingen, heller ikke forhandleren, involveret i udviklingen, salg, eller levering af programmet kan blive hold ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader så som informationstab, tidstab, udbyttetab eller kundetab på grund af brugen af eller manglende evne til at benytte af programmet. Udvikling I en altid udviklende koncern, reserverer fabrikanten sig ret til at modificere softwarens specifikationer uden nogle annoncering. I tilfælde af ændringer giver din brugsret dig ikke ret til gratis opdateringer. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 4 -

9 Anvendt jura Denne licens gives under fransk lovgivning. Enhver strid som følge af fortolkninger af denne licens vil blive behandlet af Retten i Paris. På grund af den løbende teknologiske udvikling, forbeholder fabrikantens sig retten til at modificere produktets tekniske specifikationer til hver en tid, uden først at bekendtgøre disse. Alle produktnavne og mærker, som kunne være varemærker registreret af deres respektive ejere er anerkendt i det nuværende. Registerede varemærker På grund af den løbende teknologiske udvikling, forbeholder Sagem Communication sig retten til at modificere de tekniske specifikationer på dette produkt og /eller stoppe fabrikationen af produktet uden først at bekendtgøre dette. Companion Suite Pro er et registreret varemærke fra Sagem Communication. Adobe og Adobeprodukterne er registrerede varemærker fra Adobe Systems Incorporated. PaperPort11SE er et registreret varemærke fra ScanSoft. Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, og andre typer af Microsoft producter er registrerede varemærker fra Microsoft Corporation registeret og/eller brugt i USA og/eller i andre lande. Alle andre mærker eller produkter refereret til som eksempler eller som information er registrerede varemærker af deres respektive ejere. Skærmbilledet i dette hæfte er blevet lavet med Windows XP. Hvis du har et andet operativsystem, vil skærmdisplayet måske være forskelligt fra det vist i dette hæfte. Der tages forbehold mod ændringer uden forudgående information af Informationer indeholdt i denne brugervejledning. Ikke tilladte reproduktioner Kopiér aldrig og print aldrig dokumenter, som loven forbyder at reproducere. Trykning og kopiering af følgende dokumenter er generelt forbudt ved lov: pengesedler ; checks ; obligationer ; depotbeviser ; lånebeviser ; pas ; kørekort. Ovenstående liste tjener til eksempel, men er ikke udtømmende. I tilfælde af tvivl om lovligheden af kopiering eller trykning af visse dokumenter, bør man henvende sig til en advokat. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 5 -

10 Installation Betingelser for placering Ved at vælge en passende placering, sikrer du apparatets lange levetid. Check at den valgte placering følger nedenstående forholdsregler: - Vælg en placering med god ventilation. - Vær opmærksom på at ventilationsgitteret på højre og venstre side af apparatet ikke er dækket. Under installationen placer da apparatet 30 cm fra andre genstande, så alle luger let kan åbnes. - Vær opmærksom på, at der i nærheden af den valgte placering ikke er tilstedeværelse af ammoniak eller ander organiske gasser. - Den stikkontakt (henvisning til Sikkerheds bekendtgørelsen som er trykt i Sikkerhed kapitlet), som du planlægger at tilslutte apparatet bør være placeret tæt på apparatet og være let tilgængelig. - Vær opmærksom på at apparatet ikke bør stå i direkte sollys. - Vær opmærksom på ikke at placere apparatet i et område, der er udsat for en luftstrøm fra eksempelvis et airconditionanlæg, varme- eller ventilations-system, eller i et område, som er udsat for store temperatursvingninger eller stor luftfugtighed. - Vælg en solid og horisontal overflade at stille apparatet på, hvor den ikke bliver udsat for voldsomme vibrationer. - Undgå at placere udstyret direkte på gulvet (se i sikkerhedsbestemmelserne beskrevet i afsnit Sikkerhed. - Hold apparatet adskilt fra enhver genstand, som kunne tænkes at dække dens ventilationsporte. - Placer ikke apparatet nær nedhængende eller andre brændbare objekter. - Vælg en placering hvor sprøjt fra vand eller andre væsker er begrænset. - Vær opmærksom på at valgte placering er tør, ren og uden støv. 2 - Installation Vær opmærksom på at placere apparatet under velventilerede forhold. Printeren udvikler en lille smule ozon under arbejdet. En ubehagelig lugt kan komme fra printeren hvis den bruges ofte under dårligt ventilerede forhold. For sikker brug, sørg for at placere apparatet under ventilerede forhold. Forholdsregler for brug af udstyr Tag nedenstående forholdsregler i betragtning når apparatet bruges. Omgivelserne: - Temperatur: 10 C op til 32 C med en maksimal ændring på 10 C pr time. - Luftfugtighed: 15 til 80 % luftfugtighed (uden kondensation), med en maximum ændring på 20 % pr time. Terminal: Nedenstående sektion beskriver de forholdsregler der bør tages når apparatet bruges: - Sluk aldrig for apparatet og åben aldrig for lågerne under printning. - Brug aldrig gas eller brandbare væsker eller objekter der kan frembringe magnetiske felter nær apparatet. - Når du tager ledningen ud, hold da altid i selve stikket og træk aldrig blot i ledningen. En ødelagt ledning er en potentiel brand- og/eller stødrisiko. - Rør aldrig ved ledninger eller stik med våde hænder. Du risikerer at få elektrisk stød. - Tag altid stikket ud af kontakten inden du flytter apparatet. Ellers kan du risikere at skade ledningen og skabe en potentiel brand- og/eller stødrisiko. - Tag altid stikket ud af kontakten når du planlægger ikke at bruge apparatet i en længere periode. - Sæt aldrig noget ovenpå ledningen, træk aldrig i ledningen og fold den aldrig. Dette kan medføre stor brandfare eller fare for elektrisk stød. - Vær altid opmærksom på at apparatet ikke står ovenpå ledningen eller på andet elektrisk udstyr eller kabler. Vær også sikker på at ingen kabler eller stik er stukket ind i maskinens indre. Dette vil medføre et ikke-fungerende apparat og en potentiel brandfare

11 - Vær opmærksom på at printeren ikke er sluttet til strøm, før du tilslutter eller fjerner et interface kabel til printeren. (brug et beskyttet interface kabel). - Prøv aldrig at fjerne et fastgjort panel eller en låge. Apparatet indeholder højspændingskredsløb. Enhver form for kontakt med disse kredsløb kan medføre elektrisk stød. - Prøv aldrig at reparere apparatet. Dette kan medføre brandfare eller fare for elektrisk stød. - Vær altid opmærksom på at papirklips, hæfteklammer eller andre små metalgenstande ikke kommer ind i apparatets indre via ventilationsportene eller andre åbninger. Disse genstande kan skabe brandfare eller fare for elektrisk stød. - Undgå at spilde vand eller anden form for væske på apparatet eller nær ved det. Enhver kontakt med vand eller anden væske kan medføre forhøjet brandfare eller fare for elektrisk stød. - Hvis væske eller en genstand af metal alligevel skulle komme ind i apparatet, sluk da straks for apparatet, træk stikket ud og kontakt forhandleren. Ellers kan du være udsat for brandfare eller fare for elektrisk stød. - I tilfælde af varme, røg eller en usædvanelig lugt eller lyd: Sluk apparatet, træk stikket ud og kontakt forhandleren. Ellers kan du være udsat for brandfare eller fare for elektrisk stød. - Undgå at bruge apparatet under tordenvejr, dette kan medføre fare for elektrisk stød på grund af lynnedslag. - Flyt ikke terminalen mens der udskrives. - Løft terminalen, hvis den skal flyttes. 2 - Installation Anbefalinger til papir Påfyldning af papir i hovedpapirbakken - Påfyld altid papiret således at den side, der printes på vender nedad om tilpas papirguiderne til papirformatet for at undgå problemer med papirindføring og papirstop. - Mængden af ilagt papir bør ikke overstige bakkens kapacitet. I modsat fald risikerer man indføringsfejl og papirstop. - Læg kun papir i bakken, hvis den er tom. Det kan ske, at der indføres to eller flere stykker papir, hvis der tilføjes papir til bunken. - Når papirbakken tages ud, skal man holde på den med begge hænder for at undgå at tabe den. - Hvis du bruger papir, der allerede har været printet fra din egen terminal eller en anden printer, bliver printkvaliteten muligvis ikke optimal. Behandling af papir - Krøllet papir bør glattes inden udskrivning. Der må ikke være mere end 10 mm af papiret der er krøllet (eller bøjet). - Man bør være omhyggelig med opbevaring af papiret for at undgå indføringsproblemer og fejl, hvis papiret har været opbevaret ved før høj luftfugtighed. Kontrol af luftfugtighed - Brug aldrig fugtigt papir eller papir, fra en pakke, der har været åbnet. - Når emballagen er åbnet, bør den opbevares i en plasticpose. - Brug aldrig papir, hvis enderne er bøjet, hvis det er krøllet eller revet

12 Brug af konvolutter - Brug kun manuel indføring. - Det anbefalede område til udskrift er indenfor 15 mm fra den forreste kant samt 10 mm fra henholdsvis højre og venstre kant samt fra bagkanten. - Man kan eventuelt føje et par linjer til det fyldte dokument for at undgå 'bastarder'. - Man risikerer fejlplacering af printet på konvolutter, som ikke ligger uden for det anbefalede (referer til paragraf Periferisk (periferiske) specifikationer, side 38). - Glat bøjede konvolutter ud med hånden, før de printes. - Små folder kan forekomme på den brede side af konvolutten. Udløbet, eller mindre tydelig tryk kan forekomme på bagsiden. - Klargør konvolutten ved glatte de fire foldekanter efter at have presset luften ud af den. Læg dernæst konvolutten som foreskrevet for at undgå folder eller deformeringer. 2 - Installation Anbefalinger ved brug af tonerpatron - Stil aldrig tonerpatronen på højkant. - Vend aldrig tonerpatronen på højkant

13 Terminal beskrivelse Kommando panel Forside Scanner låg 2 - Installation Smart card drive Fold-ned stop til papir levering Indførsel manual Papir output Master USB tilslutning (USB nøgle) Installationsguide Manual papir indgang Papir bakke Farvepatron adgang Låge Bagside Papir prop dør USB tilslutning (til PC) Ledningstilslutning strøm tilførsel On/Off knap - 9 -

14 Kommando panel ABC GHI JKL DEF MNO 2 - Installation 14 PQRS TUV WXYZ 13 ECO STOP PRINT COPY SCAN Skærm 2. Digitalt tastatur 3. Knap SCAN: dokument scannes til en PC eller et medium (USB-nøgle) 4. Knap COPY: lokal kopi 5. Knap STOP PRINT: stopper igangværende PCudskrivning 6. Knap : validering 7. Knap OK: bekræfter viste valg 8. Knap : menu adgang og navigation ned i menuerne 9. Knap C: tilbage til forrige menu og input korrektion 10. Knap : navigation op i menuerne 11. Knap : stopper nuværende job 12. Knap ECO: indstiller aktivering af venteposition 13. Knap : indstilinger for farve 14. Knap : indstilling for opløsning 15. Knap : indstilling for kontrast 16. Ikon : opløsning Superfin 17. Ikon : opløsning Foto 18. Ikon : opløsning Fin 19. Ikon : Farve Om at navigere i menuerne Der er overblik over og tilgang til alle indstillingsmuligheder af terminalen fra menuen. For eksempel, findes guiden over printerens funktionen i menuen 51 (forklaring af kommandoer, menulisten, undermenuer og deres identifikationsnumre) Man kan få tilgang til menuen på to måder: trinvis eller direkte. Udskrivning funktionsliste med den trinvise metode: 1 Tryk på. 2 Brug piletasterne eller for at blade igennem og vælg dernæst 5 - UDSKRIVNING. Klik på OK. for at bekræfte. 3 Brug piletasterne og for at blade igennem menuen og vælg UDSKRIVNING vælg dernæst 51- FUNKTIONSLISTE. Klik på OK. for at bekræfte. Udskrivning funktionsliste med den direkte metode: 1 Tryk på. 2 Skriv 51 på taltastaturet for at printe funktionslisten ud direkte

15 Emballagen indeholder Emballagen indeholder nedenstående elementer: Multifunktionsapparatet Program installation 1 Pak udstyret ud. 2 Installer udstyret med hensyntagen til sikkerheds instruktioner beskrevet i begyndelsen af dette hæfte. 3 Fjern alle klistermærker fra apparatet. 4 Fjern plastik, som beskytter skærmen. 5 Placer Kommando dæk foran apparatet, indsæt Kommando dæk i dets stik bagpå (A). B A 2 - Installation B Kommando dæk 6 Tryk foran på Kommando dæk (B) for at klikke det på plads. Farve patroner Ilæg papir i papirbakker Før papiret lægges i, referer til paragraf Anbefalinger til papir, side 7. 1 installations guide og 1 PC installations CD ROM Dit apparat accepterer utallige formater og typer af papir (referer til paragraf Specifikation af forbrugsstoffer, side 39). Du kan bruge papir som vejer mellem 60 og 105 g/m². 1 ledning 1 Fjern skuffen til papir fuldstændigt. 1 initialisation card

16 2 Skub det lavere panel ned indtil det klikker. PUSH Installation af farvepatron 1 Stil dig foran apparatet. 2 Tryk på den venstre og den højre side af lemmen og træk på samme tid mod dig. 2 - Installation 3 Indsæt den baggerste del af papir skuffen ved at trykke PUSH (A). Indstil så de laterale papir guider til papirets format ved at trykke håndtaget (B), som sidder på den venstre guide. Indstil længde-papirguiden til papiret ved hjælp af tryk på håndtaget (C). C 3 Pakk ut den nye patronen. Rull patronen forsiktig 5-6 ganger for å fordele toneren jevnt i patronen. Jevn fordeling av toneren sikrer maksimalt antall kopier per patron. A 4 Indsæt farvepatronen i dens rum ved at trykke indtil det klikker (sidste bevægelse nedad) som vist på billedet nedenfor. B 4 Tag en papirstak, træk papiret af, og placer det på en flad overflade. 5 Luk lemmen. 5 Læg papirstakken ind i papirskuffen (fx. 200 stykker 80g/m² papir). 6 Sæt papirskuffen tilbage på dens plads

17 Papirindføringsstop Tilpas papirmodtagelses stop så det passer til det dokument, som skal printes. Husk at at folde den foldbare klap ned, som forhindrer arkene i at falde ned vist på billedet. 2 - Installation 5 Efter en kontrolfase, vil INIT. OK - REMOVE CARD (FJERN KORT) dukke op på skærmen. Fjern initialiseringskortet. 6 Apparatet er fra fabrikkens side instillet til engelsk. For at ændre denne indstilling, referer til paragraf Indstil display sprog, side 18. Start udstyret Tilslutning af apparat Før tilslutning af ledninger og stik, er det nødvendigt at henvise til Sikkerhedsanvisninger, side 1. 1 Tilslut ledningen til apparatet. 2 Vær opmærksom på at On/off knappen er i offposition (O position). Slut ledningen til stik på væggen. Papir indsætning ved manuel indføring Før papiret lægges i, referer til paragraf Anbefalinger til papir, side 7. Manuel indføring tillader dig at bruge forskellige papirformater med andre papirvægte end de, som bruges i papirskuffen (referer til paragraf Specifikation af forbrugsstoffer, side 39). Kun ét stykke papir eller én konvolut kan indføres ad gangen. Du kan bruge papir der vejer mellem 52 og 160 g/m². 1 Spred den manuelle indføring så meget som muligt Som en sikkerhedsforanstaltning, er der som strømkabel brugt et 230 V power cut off. Stikket bør være placeret nær apparatet og være let tilgengægeligt. 3 Tryg på On/Off knappen for at tænde apparatet (I-position). 4 Efter den første fase, vil WAITING FOR INIT CARD (VENTER PÅ INIT) dukke op på skærmen. Indsæt det medfulgte initialiseringskort, som det er 2 Indsæt et stykke papir eller en konvolut i den manuelle indføring. 3 Indstil papir margen med håndtagene til højre, venstre og bund af papir eller konvolut. Print ud, når du er sikker på at papirbakken er indstillet til den type og størrelse papir, som du har valgt

18 Kopiering Dit apparat giver dig mulighed for at lave en eller flere kopier. Du kan også opsætte forskellige indstillinger for at kopiere efter eget ønske. Simpel kopi I dette tilfælde kan standard indstillingerne anvendes. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset i overensstemmelse med glassets indikatorer. MF Du kan printe den ønskede kopi på flere sider for at printe en plakat. Vælg 1 SIDE TIL 1, 1 SIDE TIL 4 eller 1 SIDE TIL 9 med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. Feuille analysée Gennemgået side A A 1 1 vers til vers til 44 Sortie Udgang A 3 - Kopiering COPY 2 Tryk to gange på knappen. Kopien bliver nu lavet ifølge standard indstillingerne. Kopiering i Tonerøkonomi-tilstand A 1 1 vers til 9 9 ECO-tilstand reducerer den mængde blæk, der bruges til at udskrive siden og reducerer dermed omkostningerne. I denne tilstand reduceres blækforbruget og udskriftstætheden er lysere. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset. COPY 2 Tryk på knappen. 3 Tryk på knappen ECO. Avanceret kopiering Den avancerede kopiering tillader dig at udføre personlige indstillinger for den nuværende kopiering. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset. Efter trin 1 kan du indtaste antallet af kopier direkte via det taltastaturet og trykke på knappen OK for at godkende. Se derefter trin 4. COPY 2 Tryk på knappen. 3 Tryk det antal af kopieringer, som du måtte ønske, og bekræft med OK knappen. 4 Vælg papir bakke AUTOMATISK eller MANUEL med knapperne eller, og bekræft så med OK knappen. 6 Indstil det ønskede zoom niveau, fra 25% TIL 400% med knapperne eller, bekræft med OK knappen. 7 Indstil de oprindelige værdier med det digitale keyboards knapper eller bekræft derpå med OK knappen. 8 Vælg opløsning DRAFT, AUTO, QUALITY TEST eller FOTO (gå til afsnit Indstillinger for opløsning, side 15) ved hjælp af tasterne eller, og bekræft derefter ved tryk på knappen OK. 9 Indstil kontrast niveauet med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. 10 Indstil den ønskede lysstyrke med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. 11 Vælg papir type NORMAL, TYK med knapperne eller, bekræft dernæst med OK knappen. Speciel opsætning til kopiering Opsætninger udviklet gennem denne menu bliver den gængse opsætning normal opsætning efter at du har bekræftet. Hvis printvaliteten ikke længere er tilfredsstillende, kan du foretage en kalibrering (gå til afsnit Juster din scanner, side 18)

19 Indstillinger for opløsning OPLØSNINGENS indstillinger tillader dig at indstille fotokopiens opløsning AVANC. FUNKT./KOPI/OPLØESNING 1 Vælg opløsning ved hjælp af tasterne eller som beskrevet i nedenstående tabel : Indstilling DRAFT AUTO QUALITY TEKST FOTO Forklaring Lav opløsning Standardopløsning til dokumenter der indeholder tekst og grafik. Opløsning tilpasset dokumenter der indeholder tekst. Opløsning tilpasset dokumenter der indeholder foto. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. Du kan også indstille opløsningen ved at trykke på knappen. Indstillinger for kontrast KONTRAST indstillingerne tillader at vælge fotokopiens kontrast niveau AVANC. FUNKT./KOPI/KONTRAST 1 Indstil det ønskede kontrast niveau med knapperne og, bekræft ved at trykke på OK knappen. 2 Du kan også indstille kontrasten direkte med knappen, tryk på knappen indtil den ønskede indstilling vises, uden at bruge Menu Luk denne menu ved at trykke på knappen. Indstilling for lysstyrke LYSSTYRKE indstillingerne giver dig mulighed for at lysne eller formørke dit originale dokument AVANC. FUNKT.//KOPI/LYSSTYRKE 1 Indstil den ønskede lysstyrke med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. 3 - Kopiering Opsætning for zoom AVANC. FUNKT./KOPI/ZOOM ZOOM indstillingerne tillader dig at formindske eller forstørre et område af et dokument ved at vælge oprindelsen og det zoom niveau som ønskes udført på dette dokument, fra 25 til 400 %. Skriv det ønskede zoom niveau med det digitale keyboard, bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. Indstilling af det scannede område Det er muligt at ændre de oprindelige indstillinger for scanneren. Ved at påføre nye værdier for X og Y i mm (X < 210 og Y < 286), kan du indstille det scannede område som vist i nedenstående diagram. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Indstillinger for papirtype AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/PAPIR 1 Vælg papiret NORMAL eller TYK som du bruger med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Valg af papirbakke Indstillingen Automatisk kan have to forskellige betydninger, afhængigt af det papirformat, der er angivet for papirbakkerne. I følgende tabel beskrives de forskellige muligheder. BEGYNDELSE DEBUT PÅ SIDEN FEUILLE y x ENDE FIN PÅ FEUILLE SIDEN Scannet område AVANC. FUNKT./KOPI/ORIGINAL Samme papirformat i bakkerne Standardbakke AUTOMATISK MANUEL Bakke til kopiering Valg mellem hovedpapirbakken og den manuelle bakke. Den manuelle bakke anvendes. 1 Vælg X og Y koordinaterne med knapperne eller. 2 Indstil de ønskede koordinater med det digitale keyboard eller med knapperne og, bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. Forskelligt papirformat i bakkerne AUTOMATISK MANUEL Hovedpapirbakken anvendes Den manuelle bakke anvendes

20 852 - AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/ BAKKE PAPIR 1 Vælg, hvilken standardpapirbakke du vil benytte AUTOMATISK eller MANUEL ved at bruge knapperne og. 2 Bekræft valget ved at trykke på OK-knappen. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Instillinger for margen Hvis du ønsker at opveje sidemargen på dit dokument, til højre eller til venstre, under scanning med din falt-bed scanner. Opsætning af papirformat I denne menu kan du angive standardpapirformatet for den manuelle papirbakke og hovedpapirbakken. Du kan også indstille standardscanningsbredden AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/PAPIR FORMAT 1 Vælg den papirbakke, som du vil angive et standardpapirformat for, med knapperne og. 2 Bekræft valget ved at trykke på OK-knappen. 3 Vælg et papirformat med knapperne eller ud fra følgende tabel: Papirbakke Tilgængeligt papirformat 3 - Kopiering AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/ FLATBED MARG 1 Indstil venstre / højre margen (ved 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft ved at trykke på OK knappen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Indstilling for venstre og højre margen ved printning MAN. BAKKE AUTO. BAKKE SCANNER A5, A4, Legal og Letter A5, A4, Legal og Letter LTR/LGL og A4 4 Bekræft valget ved at trykke på OK-knappen. 5 Gå ud af denne menu ved at trykke på tasten. Hvis du ønsker at indstille sidemargen på dit dokument, både i højre og venstre side under udprintning AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/ PRINTER MARG 1 Indstilling venstre / højre margen (ved 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft ved at trykke på OK. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Indstilling for top- og bundmargen ved pritning Hvis du vil indstille side margen på dit dokument mod toppen eller bunden under printning AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/TOP PRINT. 1 Indstil top / bund -margenerne (ved 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft ved at trykke på OK knappen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500 TELEFONI LFF/LFFn Brugsvejledning 252988361A_DAN Kære kunde Før du tager din terminal i brug, beder vi dig, for din egen sikkerhed og komfort, nøje at gennemlæse dette afsnittet Sikkerhed, side 1. Ved

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Brugsvejledning 253107577-A_DAN Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere