TELECOM SAGEM MF Brug hæftet D_DAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN"

Transkript

1 TELECOM SAGEM MF 5401 Brug hæftet D_DAN

2 Kære kunde For deres sikkerhed og komfort, beder vi dem nøje gennemlæse dette kapitel Sikkerhed, side 1 før de tager deres nye produkt i brug. Ved køb af dette multifunktions produkt, har du valgt at købe et SAGEM kvalitets produkt. Dit produkt tilfredsstiller et moderne automatisk kontorværktøjs forskellige krav. Kære kunde Dette produkt giver dig mulighed for at scanne i farver og sort/hvid, samt printe og kopiere i sort/hvid. Du kan tilslutte dit multifunktions apparat til din PC (Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista 32-bit). Installer softwaren til dit multifunktions apparat for at bruge multifunktions apparatet som printer. Derudover kan du scanne, redigere og gemme dokumenter gennem din PC. Du har mulighed for en tilslutning med en WLAN adapter (valgfrit udstyr) for at kunne kommunikere med en computer. WLAN er kun en mulighed med en original adapter, som du kan købe hos din forhandler. Du kan desuden finde yderligere information på vores webside: På grund af dens navigatør og dens multitask adgang, er den kraftfuld, brugervenlig og nem at bruge. MF 5401 multifunktions apparatet sælges med en 600 dpi scanner og en sort/hvid laser printer tilbydende en print fart på 16 sider/min. Companion Suite Pro LL softwaren giver dig mulighed for at bruge dit multifunktions apparat som en scanner og en printer til en PC. Den giver dig også mulighed for at styre dit multifunktions apparat. Forbrug Se venligst afsnittet Specifikation af forbrugsstoffer, side 39.

3 Inhold Kære kunde Forbrug Sikkerhed 1 Sikkerhedsanvisninger 1 Placering af sikkerhedsetiketter på maskinen 2 Symboler for strømforsyning 2 Erklæring om overensstemmelse 2 Oplysning til brugere i EEA-lande 2 Miljøbestemmelser 3 Emballage 3 Batterier og genopladelige batterier 3 Produktet 3 Brugerlicens til software 4 Definition 4 Licens 4 Rettigheder 4 Varighed 4 Garanti 4 Ansvar 4 Udvikling 4 Anvendt jura 5 Registerede varemærker 5 Ikke tilladte reproduktioner 5 Installation 6 Betingelser for placering 6 Forholdsregler for brug af udstyr 6 Anbefalinger til papir 7 Påfyldning af papir i hovedpapirbakken 7 Behandling af papir 7 Kontrol af luftfugtighed 7 Brug af konvolutter 8 Anbefalinger ved brug af tonerpatron 8 Terminal beskrivelse 9 Kommando panel 10 Om at navigere i menuerne 10 Emballagen indeholder 11 Program installation 11 Ilæg papir i papirbakker 11 Installation af farvepatron 12 Papirindføringsstop 13 Start udstyret 13 Tilslutning af apparat 13 Papir indsætning ved manuel indføring 13 Kopiering 14 Simpel kopi 14 Kopiering i Tonerøkonomi-tilstand 14 Avanceret kopiering 14 Speciel opsætning til kopiering 14 Indstillinger for opløsning 15 Opsætning for zoom 15 Indstilling af det scannede område 15 Indstillinger for kontrast 15 Indstilling for lysstyrke 15 Indstillinger for papirtype 15 Valg af papirbakke 15 Instillinger for margen 16 Indstilling for venstre og højre margen ved printning 16 I I Indstilling for top- og bundmargen ved pritning 16 Opsætning af papirformat 16 Indstillinger 17 Print funktionsguiden 17 Print listen over indstillinger 17 Lås tastatur 17 Aktiver tastaturlåsen 17 Aflæs tælleren 17 Vis status for forbrug 17 Juster din scanner 18 Sæt din terminal på standby-mode 18 Gem din farvepatron 18 Indstillinger for print format 18 Angiv antallet af autoriserede WEP keys 18 Indstil display sprog 18 Spil og underholdning 19 Sudoku (afhænger af model) 19 Udskriv en tabel 19 Udskriv en løsning 19 WLAN netværk 20 Radionetværks type 20 Radioinfrastrukturnetværk 20 Radio-ad-hoc-netværk 20 Radionetværker (WLAN) 20 Tilslut din WLAN adaptor 21 Konfigurer dit netværk 21 Om at skabe eller gentilslutte sig et netværk 21 At referere til eller ændre dine netværksparametre 22 Et eksempel på hvordan et AD HOC netværk kan være opsat 23 Opsætning af en multifunktionsterminal 23 Opstilling af PCen 24 USB memory key 25 Bruge USB memory key 25 Printe dine dokumenter 25 Udskriv liste af de filer, der er gemt på USB memory key 25 Print de filer der er gemt på USB memory key 25 Slet dine filer gemt på USB memory key 26 Læse USB memory keys indhold 26 Gemme et dokument på en USB memory key 26 Aktivér/deaktivér automatisk sletning af filer på en USB-nøgle 27 Karakteristika for PC 28 Introduktion 28 Nødvendige konfigurationer 28 Installation 28 Installer softwaren på din PC 28 Forbindelser 30 USB Tilslutning 30 Trådløs forbindelse 30 Uninstall software på din PC 31 Kontrol med multifunktionsapparatet 32 Tjek forbindelsen mellem PC og multifunktionsapparatet 32 MF Director 32 Grafisk præsentation 32 Aktivering af program 32 MF Monitor 33 Grafisk præsentation 33 Viser status for forbrug 33 Inhold - I -

4 Scan To 33 Companion Suite Pro LL funktioner 33 Scan dokument 33 Scanning med Scan To 33 Scanning fra TWAIN kompatibelt software 34 Karakter genkendelses software (OCR) 34 Udskrivning 34 Udskrivning med multifunktionsapparatet 34 Vedligeholdelse 35 Service 35 Generel information 35 Udskiftning af farvepatron 35 Problemer med smart kortet 35 Rengøring 36 Rengøring af scannerens læsesystem 36 Rengøring af printer 36 Rengøring udvendigt af printeren 36 Printerproblemer 36 Fejlmeldinger 36 Papir som sidder fast 37 Diverse problemer 37 Specifikationer 38 Fysiske specifikationer 38 Elektriske specifikationer 38 Miljømæssige specifikationer 38 Periferisk (periferiske) specifikationer 38 Specifikation af forbrugsstoffer 39 Inhold - II -

5 Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger Før du tænder dit produkt, tjek da, at det stik, hvor du vil tilslutte produktet, overholder forskrifterne givet på informationslabelen (spænding, strøm, frekvens) fastsat på dit produkt. Dette produkt skal tilsluttes et-faset strømforsyning. Dette produkt bør ikke indstilles på bar undergrund. Batterier og genopladelige batterier, emballage og elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) skal bortskaffes, som det beskrives i kapitlet Instruktioner om MILJØ i denne manual. Alt efter produktets model, er stikkontakten den eneste mulighed for at frakoble strømmen til produktet. Det er derfor vigtigt at der benyttes en stikkontakt nær produktet. Stikkontakten bør være lettilgængelig. Dit produkt er blevet solgt med et stik med jordforbindelse. Det er nødvendigt at tilslutte et stik med jordforbindelse til en kontakt med jordforbindelse. APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARECCHIO LASER DI CLASSE 1 Reparation og vedligeholdelse: Få altid forhandleren til at udføre reparationer og vedligeholdelse. Ingen af de indvendige dele bør repareres af brugeren. For at undgå fare med hensyn til elektricit, bør du ikke selv forsøge disse operationer, da du ved at åbne eller fjerne et eller flere låg, kan udsætte dig selv for følgende farer: - Dine øjne kan tage stor skade ved at blive udsat for laserstråling. - Kontakt med de strømførende dele kan medføre elektrisk stød, hvilket kan have meget alvorlige konsekvenser. Om installation og forholdsregler i forbindelse med brug beskrives i kapitlet Installation, side Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 1 -

6 Placering af sikkerhedsetiketter på maskinen Af sikkerhedsmæssige grunde er der placeret advarselsetiketter på steder på maskinen, som vist nedenfor. Af hensyn til din egen sikkerhed, bør du undgå at berøre disse flader, når du fjerner papir på grund af papirstop, eller når du skal skifte tonerpatron. Symboler for strømforsyning Ifølge IEC standarden, anvendes på maskinen følgende symboler for tilslutning - betyder START ; - betyder STOP. Erklæring om overensstemmelse Oplysning til brugere i EEA-lande mærkatet bekræfter dette produkts overensstemmelse med kravene i R&TTE 1999/5/CE direktiverne. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens For brugers sikkerhed, i overensstemmelse med 73/23/CE direktivet. For elektromagnetisk forstyrrelse, i overensstemmelse med 89/336/CE direktivet. Fabrikanten deklarerer, at produktet er fabrikeret i overensstemmelse med Bilag II af R&TTE 1999/5/CE direktivet. Overensstemmelserne med de givne regler kan læses på i afsnittet om support eller fås på følgende adresse: Sagem Communication - Customer relations department 4, rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe - France - 2 -

7 Miljøbestemmelser Miljøbeskyttelse er et vigtigt anliggende for fabrikanten. Fabrikanten ønsker at operere med hensyntagen til miljøet og har derfor valgt at integrere miljø i hele livscyklen af dette produkt, lige fra fabrikation til transport, og fra brug til bortskaffelse. Emballage Tilstedeværelsen af green point logoet betyder at der ydes et bidrag til en godkendt national organisation for at forbedre indsamling og genbrug af emballage. For at gøre dette genbrug lettere, vær da sikker på at du overholder de lokale regler for sortering af affald i dit område. Batterier og genopladelige batterier Produktet Hvis dit produkt indeholder batterier eller genopladelige batterier, bør disse afleveres i beholdere, beregnet til disse. Den overkrydsede affaldsspand på produktet betyder at det høre til familien af elektrisk og elektronisk udstyr. Derfor, foreskriver de europæiske bestemmelser, at du bortskaffer den et af følgende steder: - Hos forhandleren i tilfælde af køb af tilsvarende produkt. - På lokale indsamlingssteder (losseplads, private indsamlinger, etc.). På denne måde hjælper du til genbrug af Elektrisk og Elektronisk Udstyr, hvilket har en betydelig effekt på miljøet og på menneskets sundhed. Formålet med International ENERGY STAR -programmet er at fremme udviklingen og udbredelsen af energibesparende kontorudstyr. Som en ENERGY STAR Partner har Sagem Communication fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR -retningslinjerne for energibesparelse. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 3 -

8 Brugerlicens til software MF 5401 LÆS OMHYGGELIGT ALLE BETINGELSER OG VILKÅR FOR DEN GÆLDENDE LICENS FØR DEN PLOMBEREDE KONVOLUT, SOM INDEHOLDER SOFTWAREN, ÅBNES. NÅR KONVOLUTTEN ÅBNES BETYDER DET AT DU ACCEPTERER DISSE BETINGELSER OG VILKÅR. Hvis du ikke ønsker at accepterer betingelserne i denne licens, returner da CD-ROM pakningen uåbnet til din forhandler sammen med de andre dele af dette produkt. Købsprisen vil da blive tilbagebetalt. Der vil ikke finde tilbagebetaling sted, hvis CD-ROM pakningen er blevet åbnet, eller hvis der er manglende dele, eller hvis tilbagebetalingskravet kommer efter en periode længere end ti (10) dage fra leveringsdagen. Din kvittering gælder som bevis. Definition Softwaren angiver programmer og tilknyttet dokumentation. Licens - Denne licens giver dig mulighed for at bruge softwaren på computere tilsluttet et lokalt netværk. Du har kun ret til at bruge denne software til at printe på én multifunktions terminal, du kan ikke udlåne eller give andre retten til at bruge denne software. - Det er dig tilladt at lave en sikkerhedskopi. - Denne licens er ikke-eksklusiv og kan ikke overdrages. Rettigheder Fabrikanten eller dennes leverandør har alle rettighederne til denne software. Du bliver kun ejer af CD-rommen. Du må ikke ændre, tilpasse, adskille, oversætte eller skabe nogen form for afledt udgave, leje ud eller sælge softwaren eller dokumentationen. Alle rettigheder tilhører fabrikanten eller dennes leverandører. Varighed Denne licens er gyldig indtil den annulleres. Du kan annullere den ved at tilintetgøre programmet og dens dokumentation samt kopier af disse. Denne licens annulleres automatisk i det tilfælde at du ikke respekterer vilkårene i licensen. I tilfælde af annullering, indvilliger du i at ødelægge alle kopierer af program og dokumentation. Garanti Denne software stilles til rådighed uden nogen form for garanti, hvad enten udtrykt direkte eller indirekte, herunder uden begrænsninger enhver garanti for handelsmæssige årsager; alle risici med hensyn til resultat og udførelse af denne software påhviler køberen. I tilfælde af at programmet skulle være defekt, vil alle reparations og service udgifter blive betalt af køber. Ikke desto mindre, har licensens ejer ret til følgende garanti: CD-rommen, på hvilken softwaren ligger, er dækket af en garanti i halvfems (90) dage, forudsat der ikke er hardware- eller fabrikationsfejl og under almindelig brug og drift, begyndende den dag produktet leveres. Kopi af kvittering er bevis. I tilfælde af at CD-romfejlen skyldes uheld eller fejlanvendelse, vil CD-rommen ikke blive erstattet efter garantien. Ansvar Din forhandlers eneste ansvar, og din eneste ombytningsmulighed er at CD-rommen sendes med en kopi af kvitteringen.ingen, heller ikke forhandleren, involveret i udviklingen, salg, eller levering af programmet kan blive hold ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader så som informationstab, tidstab, udbyttetab eller kundetab på grund af brugen af eller manglende evne til at benytte af programmet. Udvikling I en altid udviklende koncern, reserverer fabrikanten sig ret til at modificere softwarens specifikationer uden nogle annoncering. I tilfælde af ændringer giver din brugsret dig ikke ret til gratis opdateringer. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 4 -

9 Anvendt jura Denne licens gives under fransk lovgivning. Enhver strid som følge af fortolkninger af denne licens vil blive behandlet af Retten i Paris. På grund af den løbende teknologiske udvikling, forbeholder fabrikantens sig retten til at modificere produktets tekniske specifikationer til hver en tid, uden først at bekendtgøre disse. Alle produktnavne og mærker, som kunne være varemærker registreret af deres respektive ejere er anerkendt i det nuværende. Registerede varemærker På grund af den løbende teknologiske udvikling, forbeholder Sagem Communication sig retten til at modificere de tekniske specifikationer på dette produkt og /eller stoppe fabrikationen af produktet uden først at bekendtgøre dette. Companion Suite Pro er et registreret varemærke fra Sagem Communication. Adobe og Adobeprodukterne er registrerede varemærker fra Adobe Systems Incorporated. PaperPort11SE er et registreret varemærke fra ScanSoft. Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, og andre typer af Microsoft producter er registrerede varemærker fra Microsoft Corporation registeret og/eller brugt i USA og/eller i andre lande. Alle andre mærker eller produkter refereret til som eksempler eller som information er registrerede varemærker af deres respektive ejere. Skærmbilledet i dette hæfte er blevet lavet med Windows XP. Hvis du har et andet operativsystem, vil skærmdisplayet måske være forskelligt fra det vist i dette hæfte. Der tages forbehold mod ændringer uden forudgående information af Informationer indeholdt i denne brugervejledning. Ikke tilladte reproduktioner Kopiér aldrig og print aldrig dokumenter, som loven forbyder at reproducere. Trykning og kopiering af følgende dokumenter er generelt forbudt ved lov: pengesedler ; checks ; obligationer ; depotbeviser ; lånebeviser ; pas ; kørekort. Ovenstående liste tjener til eksempel, men er ikke udtømmende. I tilfælde af tvivl om lovligheden af kopiering eller trykning af visse dokumenter, bør man henvende sig til en advokat. 1 - Sikkerhed - Erklæring om overensstemmelse - Miljøbestemmelser - Licens - 5 -

10 Installation Betingelser for placering Ved at vælge en passende placering, sikrer du apparatets lange levetid. Check at den valgte placering følger nedenstående forholdsregler: - Vælg en placering med god ventilation. - Vær opmærksom på at ventilationsgitteret på højre og venstre side af apparatet ikke er dækket. Under installationen placer da apparatet 30 cm fra andre genstande, så alle luger let kan åbnes. - Vær opmærksom på, at der i nærheden af den valgte placering ikke er tilstedeværelse af ammoniak eller ander organiske gasser. - Den stikkontakt (henvisning til Sikkerheds bekendtgørelsen som er trykt i Sikkerhed kapitlet), som du planlægger at tilslutte apparatet bør være placeret tæt på apparatet og være let tilgængelig. - Vær opmærksom på at apparatet ikke bør stå i direkte sollys. - Vær opmærksom på ikke at placere apparatet i et område, der er udsat for en luftstrøm fra eksempelvis et airconditionanlæg, varme- eller ventilations-system, eller i et område, som er udsat for store temperatursvingninger eller stor luftfugtighed. - Vælg en solid og horisontal overflade at stille apparatet på, hvor den ikke bliver udsat for voldsomme vibrationer. - Undgå at placere udstyret direkte på gulvet (se i sikkerhedsbestemmelserne beskrevet i afsnit Sikkerhed. - Hold apparatet adskilt fra enhver genstand, som kunne tænkes at dække dens ventilationsporte. - Placer ikke apparatet nær nedhængende eller andre brændbare objekter. - Vælg en placering hvor sprøjt fra vand eller andre væsker er begrænset. - Vær opmærksom på at valgte placering er tør, ren og uden støv. 2 - Installation Vær opmærksom på at placere apparatet under velventilerede forhold. Printeren udvikler en lille smule ozon under arbejdet. En ubehagelig lugt kan komme fra printeren hvis den bruges ofte under dårligt ventilerede forhold. For sikker brug, sørg for at placere apparatet under ventilerede forhold. Forholdsregler for brug af udstyr Tag nedenstående forholdsregler i betragtning når apparatet bruges. Omgivelserne: - Temperatur: 10 C op til 32 C med en maksimal ændring på 10 C pr time. - Luftfugtighed: 15 til 80 % luftfugtighed (uden kondensation), med en maximum ændring på 20 % pr time. Terminal: Nedenstående sektion beskriver de forholdsregler der bør tages når apparatet bruges: - Sluk aldrig for apparatet og åben aldrig for lågerne under printning. - Brug aldrig gas eller brandbare væsker eller objekter der kan frembringe magnetiske felter nær apparatet. - Når du tager ledningen ud, hold da altid i selve stikket og træk aldrig blot i ledningen. En ødelagt ledning er en potentiel brand- og/eller stødrisiko. - Rør aldrig ved ledninger eller stik med våde hænder. Du risikerer at få elektrisk stød. - Tag altid stikket ud af kontakten inden du flytter apparatet. Ellers kan du risikere at skade ledningen og skabe en potentiel brand- og/eller stødrisiko. - Tag altid stikket ud af kontakten når du planlægger ikke at bruge apparatet i en længere periode. - Sæt aldrig noget ovenpå ledningen, træk aldrig i ledningen og fold den aldrig. Dette kan medføre stor brandfare eller fare for elektrisk stød. - Vær altid opmærksom på at apparatet ikke står ovenpå ledningen eller på andet elektrisk udstyr eller kabler. Vær også sikker på at ingen kabler eller stik er stukket ind i maskinens indre. Dette vil medføre et ikke-fungerende apparat og en potentiel brandfare

11 - Vær opmærksom på at printeren ikke er sluttet til strøm, før du tilslutter eller fjerner et interface kabel til printeren. (brug et beskyttet interface kabel). - Prøv aldrig at fjerne et fastgjort panel eller en låge. Apparatet indeholder højspændingskredsløb. Enhver form for kontakt med disse kredsløb kan medføre elektrisk stød. - Prøv aldrig at reparere apparatet. Dette kan medføre brandfare eller fare for elektrisk stød. - Vær altid opmærksom på at papirklips, hæfteklammer eller andre små metalgenstande ikke kommer ind i apparatets indre via ventilationsportene eller andre åbninger. Disse genstande kan skabe brandfare eller fare for elektrisk stød. - Undgå at spilde vand eller anden form for væske på apparatet eller nær ved det. Enhver kontakt med vand eller anden væske kan medføre forhøjet brandfare eller fare for elektrisk stød. - Hvis væske eller en genstand af metal alligevel skulle komme ind i apparatet, sluk da straks for apparatet, træk stikket ud og kontakt forhandleren. Ellers kan du være udsat for brandfare eller fare for elektrisk stød. - I tilfælde af varme, røg eller en usædvanelig lugt eller lyd: Sluk apparatet, træk stikket ud og kontakt forhandleren. Ellers kan du være udsat for brandfare eller fare for elektrisk stød. - Undgå at bruge apparatet under tordenvejr, dette kan medføre fare for elektrisk stød på grund af lynnedslag. - Flyt ikke terminalen mens der udskrives. - Løft terminalen, hvis den skal flyttes. 2 - Installation Anbefalinger til papir Påfyldning af papir i hovedpapirbakken - Påfyld altid papiret således at den side, der printes på vender nedad om tilpas papirguiderne til papirformatet for at undgå problemer med papirindføring og papirstop. - Mængden af ilagt papir bør ikke overstige bakkens kapacitet. I modsat fald risikerer man indføringsfejl og papirstop. - Læg kun papir i bakken, hvis den er tom. Det kan ske, at der indføres to eller flere stykker papir, hvis der tilføjes papir til bunken. - Når papirbakken tages ud, skal man holde på den med begge hænder for at undgå at tabe den. - Hvis du bruger papir, der allerede har været printet fra din egen terminal eller en anden printer, bliver printkvaliteten muligvis ikke optimal. Behandling af papir - Krøllet papir bør glattes inden udskrivning. Der må ikke være mere end 10 mm af papiret der er krøllet (eller bøjet). - Man bør være omhyggelig med opbevaring af papiret for at undgå indføringsproblemer og fejl, hvis papiret har været opbevaret ved før høj luftfugtighed. Kontrol af luftfugtighed - Brug aldrig fugtigt papir eller papir, fra en pakke, der har været åbnet. - Når emballagen er åbnet, bør den opbevares i en plasticpose. - Brug aldrig papir, hvis enderne er bøjet, hvis det er krøllet eller revet

12 Brug af konvolutter - Brug kun manuel indføring. - Det anbefalede område til udskrift er indenfor 15 mm fra den forreste kant samt 10 mm fra henholdsvis højre og venstre kant samt fra bagkanten. - Man kan eventuelt føje et par linjer til det fyldte dokument for at undgå 'bastarder'. - Man risikerer fejlplacering af printet på konvolutter, som ikke ligger uden for det anbefalede (referer til paragraf Periferisk (periferiske) specifikationer, side 38). - Glat bøjede konvolutter ud med hånden, før de printes. - Små folder kan forekomme på den brede side af konvolutten. Udløbet, eller mindre tydelig tryk kan forekomme på bagsiden. - Klargør konvolutten ved glatte de fire foldekanter efter at have presset luften ud af den. Læg dernæst konvolutten som foreskrevet for at undgå folder eller deformeringer. 2 - Installation Anbefalinger ved brug af tonerpatron - Stil aldrig tonerpatronen på højkant. - Vend aldrig tonerpatronen på højkant

13 Terminal beskrivelse Kommando panel Forside Scanner låg 2 - Installation Smart card drive Fold-ned stop til papir levering Indførsel manual Papir output Master USB tilslutning (USB nøgle) Installationsguide Manual papir indgang Papir bakke Farvepatron adgang Låge Bagside Papir prop dør USB tilslutning (til PC) Ledningstilslutning strøm tilførsel On/Off knap - 9 -

14 Kommando panel ABC GHI JKL DEF MNO 2 - Installation 14 PQRS TUV WXYZ 13 ECO STOP PRINT COPY SCAN Skærm 2. Digitalt tastatur 3. Knap SCAN: dokument scannes til en PC eller et medium (USB-nøgle) 4. Knap COPY: lokal kopi 5. Knap STOP PRINT: stopper igangværende PCudskrivning 6. Knap : validering 7. Knap OK: bekræfter viste valg 8. Knap : menu adgang og navigation ned i menuerne 9. Knap C: tilbage til forrige menu og input korrektion 10. Knap : navigation op i menuerne 11. Knap : stopper nuværende job 12. Knap ECO: indstiller aktivering af venteposition 13. Knap : indstilinger for farve 14. Knap : indstilling for opløsning 15. Knap : indstilling for kontrast 16. Ikon : opløsning Superfin 17. Ikon : opløsning Foto 18. Ikon : opløsning Fin 19. Ikon : Farve Om at navigere i menuerne Der er overblik over og tilgang til alle indstillingsmuligheder af terminalen fra menuen. For eksempel, findes guiden over printerens funktionen i menuen 51 (forklaring af kommandoer, menulisten, undermenuer og deres identifikationsnumre) Man kan få tilgang til menuen på to måder: trinvis eller direkte. Udskrivning funktionsliste med den trinvise metode: 1 Tryk på. 2 Brug piletasterne eller for at blade igennem og vælg dernæst 5 - UDSKRIVNING. Klik på OK. for at bekræfte. 3 Brug piletasterne og for at blade igennem menuen og vælg UDSKRIVNING vælg dernæst 51- FUNKTIONSLISTE. Klik på OK. for at bekræfte. Udskrivning funktionsliste med den direkte metode: 1 Tryk på. 2 Skriv 51 på taltastaturet for at printe funktionslisten ud direkte

15 Emballagen indeholder Emballagen indeholder nedenstående elementer: Multifunktionsapparatet Program installation 1 Pak udstyret ud. 2 Installer udstyret med hensyntagen til sikkerheds instruktioner beskrevet i begyndelsen af dette hæfte. 3 Fjern alle klistermærker fra apparatet. 4 Fjern plastik, som beskytter skærmen. 5 Placer Kommando dæk foran apparatet, indsæt Kommando dæk i dets stik bagpå (A). B A 2 - Installation B Kommando dæk 6 Tryk foran på Kommando dæk (B) for at klikke det på plads. Farve patroner Ilæg papir i papirbakker Før papiret lægges i, referer til paragraf Anbefalinger til papir, side 7. 1 installations guide og 1 PC installations CD ROM Dit apparat accepterer utallige formater og typer af papir (referer til paragraf Specifikation af forbrugsstoffer, side 39). Du kan bruge papir som vejer mellem 60 og 105 g/m². 1 ledning 1 Fjern skuffen til papir fuldstændigt. 1 initialisation card

16 2 Skub det lavere panel ned indtil det klikker. PUSH Installation af farvepatron 1 Stil dig foran apparatet. 2 Tryk på den venstre og den højre side af lemmen og træk på samme tid mod dig. 2 - Installation 3 Indsæt den baggerste del af papir skuffen ved at trykke PUSH (A). Indstil så de laterale papir guider til papirets format ved at trykke håndtaget (B), som sidder på den venstre guide. Indstil længde-papirguiden til papiret ved hjælp af tryk på håndtaget (C). C 3 Pakk ut den nye patronen. Rull patronen forsiktig 5-6 ganger for å fordele toneren jevnt i patronen. Jevn fordeling av toneren sikrer maksimalt antall kopier per patron. A 4 Indsæt farvepatronen i dens rum ved at trykke indtil det klikker (sidste bevægelse nedad) som vist på billedet nedenfor. B 4 Tag en papirstak, træk papiret af, og placer det på en flad overflade. 5 Luk lemmen. 5 Læg papirstakken ind i papirskuffen (fx. 200 stykker 80g/m² papir). 6 Sæt papirskuffen tilbage på dens plads

17 Papirindføringsstop Tilpas papirmodtagelses stop så det passer til det dokument, som skal printes. Husk at at folde den foldbare klap ned, som forhindrer arkene i at falde ned vist på billedet. 2 - Installation 5 Efter en kontrolfase, vil INIT. OK - REMOVE CARD (FJERN KORT) dukke op på skærmen. Fjern initialiseringskortet. 6 Apparatet er fra fabrikkens side instillet til engelsk. For at ændre denne indstilling, referer til paragraf Indstil display sprog, side 18. Start udstyret Tilslutning af apparat Før tilslutning af ledninger og stik, er det nødvendigt at henvise til Sikkerhedsanvisninger, side 1. 1 Tilslut ledningen til apparatet. 2 Vær opmærksom på at On/off knappen er i offposition (O position). Slut ledningen til stik på væggen. Papir indsætning ved manuel indføring Før papiret lægges i, referer til paragraf Anbefalinger til papir, side 7. Manuel indføring tillader dig at bruge forskellige papirformater med andre papirvægte end de, som bruges i papirskuffen (referer til paragraf Specifikation af forbrugsstoffer, side 39). Kun ét stykke papir eller én konvolut kan indføres ad gangen. Du kan bruge papir der vejer mellem 52 og 160 g/m². 1 Spred den manuelle indføring så meget som muligt Som en sikkerhedsforanstaltning, er der som strømkabel brugt et 230 V power cut off. Stikket bør være placeret nær apparatet og være let tilgengægeligt. 3 Tryg på On/Off knappen for at tænde apparatet (I-position). 4 Efter den første fase, vil WAITING FOR INIT CARD (VENTER PÅ INIT) dukke op på skærmen. Indsæt det medfulgte initialiseringskort, som det er 2 Indsæt et stykke papir eller en konvolut i den manuelle indføring. 3 Indstil papir margen med håndtagene til højre, venstre og bund af papir eller konvolut. Print ud, når du er sikker på at papirbakken er indstillet til den type og størrelse papir, som du har valgt

18 Kopiering Dit apparat giver dig mulighed for at lave en eller flere kopier. Du kan også opsætte forskellige indstillinger for at kopiere efter eget ønske. Simpel kopi I dette tilfælde kan standard indstillingerne anvendes. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset i overensstemmelse med glassets indikatorer. MF Du kan printe den ønskede kopi på flere sider for at printe en plakat. Vælg 1 SIDE TIL 1, 1 SIDE TIL 4 eller 1 SIDE TIL 9 med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. Feuille analysée Gennemgået side A A 1 1 vers til vers til 44 Sortie Udgang A 3 - Kopiering COPY 2 Tryk to gange på knappen. Kopien bliver nu lavet ifølge standard indstillingerne. Kopiering i Tonerøkonomi-tilstand A 1 1 vers til 9 9 ECO-tilstand reducerer den mængde blæk, der bruges til at udskrive siden og reducerer dermed omkostningerne. I denne tilstand reduceres blækforbruget og udskriftstætheden er lysere. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset. COPY 2 Tryk på knappen. 3 Tryk på knappen ECO. Avanceret kopiering Den avancerede kopiering tillader dig at udføre personlige indstillinger for den nuværende kopiering. 1 Placer dokumentet med den side, som skal kopieres ned mod glasset. Efter trin 1 kan du indtaste antallet af kopier direkte via det taltastaturet og trykke på knappen OK for at godkende. Se derefter trin 4. COPY 2 Tryk på knappen. 3 Tryk det antal af kopieringer, som du måtte ønske, og bekræft med OK knappen. 4 Vælg papir bakke AUTOMATISK eller MANUEL med knapperne eller, og bekræft så med OK knappen. 6 Indstil det ønskede zoom niveau, fra 25% TIL 400% med knapperne eller, bekræft med OK knappen. 7 Indstil de oprindelige værdier med det digitale keyboards knapper eller bekræft derpå med OK knappen. 8 Vælg opløsning DRAFT, AUTO, QUALITY TEST eller FOTO (gå til afsnit Indstillinger for opløsning, side 15) ved hjælp af tasterne eller, og bekræft derefter ved tryk på knappen OK. 9 Indstil kontrast niveauet med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. 10 Indstil den ønskede lysstyrke med knapperne eller, og bekræft med OK knappen. 11 Vælg papir type NORMAL, TYK med knapperne eller, bekræft dernæst med OK knappen. Speciel opsætning til kopiering Opsætninger udviklet gennem denne menu bliver den gængse opsætning normal opsætning efter at du har bekræftet. Hvis printvaliteten ikke længere er tilfredsstillende, kan du foretage en kalibrering (gå til afsnit Juster din scanner, side 18)

19 Indstillinger for opløsning OPLØSNINGENS indstillinger tillader dig at indstille fotokopiens opløsning AVANC. FUNKT./KOPI/OPLØESNING 1 Vælg opløsning ved hjælp af tasterne eller som beskrevet i nedenstående tabel : Indstilling DRAFT AUTO QUALITY TEKST FOTO Forklaring Lav opløsning Standardopløsning til dokumenter der indeholder tekst og grafik. Opløsning tilpasset dokumenter der indeholder tekst. Opløsning tilpasset dokumenter der indeholder foto. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. Du kan også indstille opløsningen ved at trykke på knappen. Indstillinger for kontrast KONTRAST indstillingerne tillader at vælge fotokopiens kontrast niveau AVANC. FUNKT./KOPI/KONTRAST 1 Indstil det ønskede kontrast niveau med knapperne og, bekræft ved at trykke på OK knappen. 2 Du kan også indstille kontrasten direkte med knappen, tryk på knappen indtil den ønskede indstilling vises, uden at bruge Menu Luk denne menu ved at trykke på knappen. Indstilling for lysstyrke LYSSTYRKE indstillingerne giver dig mulighed for at lysne eller formørke dit originale dokument AVANC. FUNKT.//KOPI/LYSSTYRKE 1 Indstil den ønskede lysstyrke med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. 3 - Kopiering Opsætning for zoom AVANC. FUNKT./KOPI/ZOOM ZOOM indstillingerne tillader dig at formindske eller forstørre et område af et dokument ved at vælge oprindelsen og det zoom niveau som ønskes udført på dette dokument, fra 25 til 400 %. Skriv det ønskede zoom niveau med det digitale keyboard, bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. Indstilling af det scannede område Det er muligt at ændre de oprindelige indstillinger for scanneren. Ved at påføre nye værdier for X og Y i mm (X < 210 og Y < 286), kan du indstille det scannede område som vist i nedenstående diagram. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Indstillinger for papirtype AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/PAPIR 1 Vælg papiret NORMAL eller TYK som du bruger med knapperne og. 2 Bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Valg af papirbakke Indstillingen Automatisk kan have to forskellige betydninger, afhængigt af det papirformat, der er angivet for papirbakkerne. I følgende tabel beskrives de forskellige muligheder. BEGYNDELSE DEBUT PÅ SIDEN FEUILLE y x ENDE FIN PÅ FEUILLE SIDEN Scannet område AVANC. FUNKT./KOPI/ORIGINAL Samme papirformat i bakkerne Standardbakke AUTOMATISK MANUEL Bakke til kopiering Valg mellem hovedpapirbakken og den manuelle bakke. Den manuelle bakke anvendes. 1 Vælg X og Y koordinaterne med knapperne eller. 2 Indstil de ønskede koordinater med det digitale keyboard eller med knapperne og, bekræft dit valg ved at trykke på OK knappen. Forskelligt papirformat i bakkerne AUTOMATISK MANUEL Hovedpapirbakken anvendes Den manuelle bakke anvendes

20 852 - AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/ BAKKE PAPIR 1 Vælg, hvilken standardpapirbakke du vil benytte AUTOMATISK eller MANUEL ved at bruge knapperne og. 2 Bekræft valget ved at trykke på OK-knappen. 3 Gå ud af denne menu ved at trykke på knappen. Instillinger for margen Hvis du ønsker at opveje sidemargen på dit dokument, til højre eller til venstre, under scanning med din falt-bed scanner. Opsætning af papirformat I denne menu kan du angive standardpapirformatet for den manuelle papirbakke og hovedpapirbakken. Du kan også indstille standardscanningsbredden AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/PAPIR FORMAT 1 Vælg den papirbakke, som du vil angive et standardpapirformat for, med knapperne og. 2 Bekræft valget ved at trykke på OK-knappen. 3 Vælg et papirformat med knapperne eller ud fra følgende tabel: Papirbakke Tilgængeligt papirformat 3 - Kopiering AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/ FLATBED MARG 1 Indstil venstre / højre margen (ved 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft ved at trykke på OK knappen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Indstilling for venstre og højre margen ved printning MAN. BAKKE AUTO. BAKKE SCANNER A5, A4, Legal og Letter A5, A4, Legal og Letter LTR/LGL og A4 4 Bekræft valget ved at trykke på OK-knappen. 5 Gå ud af denne menu ved at trykke på tasten. Hvis du ønsker at indstille sidemargen på dit dokument, både i højre og venstre side under udprintning AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/ PRINTER MARG 1 Indstilling venstre / højre margen (ved 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft ved at trykke på OK. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen. Indstilling for top- og bundmargen ved pritning Hvis du vil indstille side margen på dit dokument mod toppen eller bunden under printning AVANC. FUNKT./SCAN. & PRINT/TOP PRINT. 1 Indstil top / bund -margenerne (ved 0,5 mm) med knapperne og. 2 Bekræft ved at trykke på OK knappen. 3 Luk denne menu ved at trykke på knappen

Din brugermanual SAGEM MF 5401 http://da.yourpdfguides.com/dref/1202335

Din brugermanual SAGEM MF 5401 http://da.yourpdfguides.com/dref/1202335 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

LASER MFP SP 1000S. Betjeningsvejledning

LASER MFP SP 1000S. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER MFP SP 1000S Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500 TELEFONI LFF/LFFn Brugsvejledning 252988361A_DAN Kære kunde Før du tager din terminal i brug, beder vi dig, for din egen sikkerhed og komfort, nøje at gennemlæse dette afsnittet Sikkerhed, side 1. Ved

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELEFONI LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Brugervejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA LFFN http://da.yourpdfguides.com/dref/2426141

Din brugermanual KONICA MINOLTA LFFN http://da.yourpdfguides.com/dref/2426141 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning LFF 6020

DK Betjeningsvejledning LFF 6020 DK Betjeningsvejledning LFF 6020 Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne multifunktionsmaskine, har

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Før du starter installationen, skal du kontrollere, at alle de nødvendige dele forefindes. Æsken skal indeholde

Før du starter installationen, skal du kontrollere, at alle de nødvendige dele forefindes. Æsken skal indeholde B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 5 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 6 I N S

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere