Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN"

Transkript

1 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

2 LBP-1120 Laserprinter Brugervejledning

3 Brugervejledninger til printeren Brugervejledningerne til denne printer er opdelt som beskrevet herunder. Du finder detaljeret information i disse brugervejledninger. Vejledninger med dette symbol er vejledninger i bogform. CD-ROM Vejledninger med dette symbol er PDF-vejledninger, som findes på den medfølgende cd-rom. Installation og opsætning af printerinstallationen Tilslutning af printeren til en computer Installation af printerdriveren Anvendelse af printeren Printerindstillinger Vedligeholdelse og fejlfinding Kom godt i gang Brugervejledning (Dette dokument) CD-ROM CD-ROM Illustrationen af printeren på forsiden kan afvige en smule fra printerens faktiske udseende.

4 Hvordan denne brugervejledning er tilrettelagt Kapitel 1 Inden du begynder at anvende denne printer Kapitel 2 Papirhåndtering Kapitel 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing Technology Kapitel 4 Vedligeholdelse Kapitel 5 Fejlfinding Kapitel 6 Tillæg Indeholder hovedspecikationerne, ordliste, vedligeholdelse og stikordsregister Det er ikke sikkert, at nogle af de heri inkluderede data præcist afspejler den aktuelle model af det bestemte produkt, med hvilken denne brugervejledning følger. Hvis du har brug for en nøjagtig specifikation, bedes du rette henvendelse til Canon for at få den relevante specifikation. Ingen dele af dette dokument må fotokopieres, gengives eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Inc.

5 Indholdsfortegnelse Introduktion vii Hvordan denne brugervejledning anvendes vii Anvendte symboler i denne brugervejledning vii Anvendte forkortelser i denne brugervejledning vii Retlige bemærkninger viii FCC (Federal Communications Commission) viii EMC-direktiv ( V model) ix Lasersikkerhed ( V/ V modeller) x International Energy Star-Program xi Varemærker xi Copyright xi Ansvarsfritagelse xii Lovgyldig begrænsning af brugen af produktet og anvendelse af billeder.... xii Vigtige sikkerhedsinstruktioner xiii Placering xiii Strømforsyning xiv Korrekt behandling xv Vedligeholdelse og eftersyn af printeren xvii Engangsdele xviii Kapitel 1 Inden du begynder at anvende denne printer Egenskaber og finesser Printerens dele og deres funktioner Printerens dele Under frontdækslet Hvordan man tænder/slukker for printeren Hvordan man tænder for printeren Hvordan man slukker for printeren Kapitel 2 Papirhåndtering Krav til papiret Anvendeligt papir Uanvendeligt papir Opbevaring af papir Korrekt behandling af papiret Papirlevering Valg af papirlevering Levering med forsiden nedad iv

6 Levering med forsiden opad Udskrivning fra universalbakken Ilægning af papir Udskrivning af kuverter fra universalbakken Før ilægning af kuverter Ilægning af kuverter Udskrivning fra indgangen til manuel indføring Kapitel 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing Technology Installation af CAPT For Windows 98/Me For Windows For Windows XP Anvendelse af printeren i dit netværk Tilslutning af LBP-1120 som en netværkprinter Tilslutning til LBP-1120, som allerede er på netværket Gruppen Canon LASER SHOT LBP Afinstallation af CAPT Udskrivning af et dokument Annullering af udskriftsjobbet Åbning af dialogboksen Egenskaber For Windows 98/Me For Windows 2000/XP Anvendelse af udskrivningsindstillingerne For Windows 98/Me For Windows 2000/XP Udskrivning af flere sider på et enkelt ark Skalering af et dokument Valg af indstillingen Brugerdefineret papirstørrelse Anvendelse af udskrivning med overlay Valg af udskriftskvalitet Valg af tonerdensiteten Anvendelse af Automatic Image Refinement (automatisk billedforbedring) Anvendelse af profiler til udskrivning Visning af printerindstillingerne/gendannelse af standardindstillingerne Kontrol af et udskriftsjobs status Anvendelse af statusvinduet Åbning af statusvinduet Lukning af statusvinduet Statusindstillinger Netværksprinterstatus v

7 Kapitel 4 Vedligeholdelse Udskiftning af tonerpatronen Inden tonerpatronen skiftes ud Udskiftning af tonerpatronen Rengøring Håndtering af tonerpatroner Opbevaring af tonerpatroner Rengøring og korrekt behandling af printeren Rengøring af printeren Korrekt håndtering af printeren Kapitel 5 Fejlfinding Hvis du har problemer med udskrivningen Problemer og løsninger uden meddelelser Problemer med udskriftskvalitet Problemer med printeren Problemer med CAPT Udbedring af papirstop Før du fjerner papirstop indeni printeren Papirstop i papirindføringsområdet Papirstop nær billedområdet Papirstop i området til levering med forsiden nedad Papirstop i området til levering med forsiden opad Brug af fejlfinding Fejlfindingsprogrammets egenskaber Start af fejlfindingsprogrammet Forholdsregler efter visning af fejlmeddelelser Kapitel 6 Tillæg Specifikationer Ordforklaring Stikordsregister vi

8 Introduktion Tak fordi du har købt denne Canon LBP Læs venligst denne brugervejledning grundigt, inden du begynder at bruge printeren, for at gøre dig bekendt med dens funktionsmuligheder og få det fulde udbytte af dens mange funktioner. Gem efter gennemlæsning denne brugervejledning på et sikkert sted til senere konsultation. Hvordan denne brugervejledning anvendes Anvendte symboler i denne brugervejledning De følgende symboler anvendes i denne brugervejledning til at forklare fremgangsmåder, begrænsninger, forsigtighedsregler for håndtering, og anvisninger som af sikkerhedårsager skal anvendes. ADVARSEL Angiver advarsler som angår betjeninger, som kan føre til død eller personskade, hvis de ikke udføres på korrekt vis. Iagttag altid disse advarsler, således at printeren kan anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. FORSIGTIG Angiver en forsigtighedsregel, som angår betjeninger, der kan føre til personskade eller beskadigelse af materiale, hvis den ikke udføres på korrekt vis. Iagttag altid disse forsigtighedsregler, således at printeren kan anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. VIGTIGT BEMÆRK Angiver krav og begrænsninger m.h.t. betjeningerne. Sørg for at læse disse punkter grundigt, således at du kan anvende printeren på korrekt vis og undgå at den lider skade. Angiver en klarifikation af en betjening eller indeholder yderligere forklaringer af en fremgangsmåde. Det anbefales stærkt, at du læser disse afsnit. Anvendte forkortelser i denne brugervejledning I denne brugervejledning anvendes der følgende forkortelser for produktnavne og modelnavne: Microsoft Windows operativsystemet betegnes som Windows. Canon LASER SHOT LBP-1120 betegnes som LBP vii

9 Retlige bemærkninger FCC (Federal Communications Commission) V model Laserprinter, model L10577 Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed af klasse B, i henhold til Afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et boligkvarter. Dette udstyr frembringer, betjener sig af og kan udstråle skadelig radiofrekvensenergi, og kan, såfremt det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, være årsag til skadelig interferens i radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller fjernsynsmodtagning, hvilket kan konstateres ved at man slukker og tænder for udstyret, tilskyndes brugeren til at forsøge at eliminere interferensen ved at tage de følgende forholdsregler: Drej antennen eller stil den op et andet sted. Gør afstanden mellem udstyret og receiveren større. Tilslut udstyret til et udtag i et andet kredsløb end det, hvortil receiveren er tilsluttet. Rådfør dig med en lokal, autoriseret Canon-forhandler eller en erfaren radio/ fjernsynstekniker. Anvendelse af et skærmet kabel er påkrævet for at opfylde kravene for klasse B-grænserne i underafsnit B i afsnit 15 i FCC-reglerne. Udfør ikke nogen ændringer eller modifikationer af udstyret, med mindre andet er specificeret i brugervejledningen. Hvis sådanne ændringer eller modifikationer skal udføres, skal udstyret tages ud af forbindelse. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. Tel No. (516) viii

10 V model Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed af klasse A, i henhold til Afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et industrikvarter. Dette udstyr frembringer, betjener sig af og kan udstråle skadelig radiofrekvensenergi, og kan, såfremt det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, være årsag til skadelig interferens i radiokommunikation. Anvendelse af dette udstyr i et boligkvarter vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde det påhviler brugeren at eliminere interferensen for egen regning. Anvendelse af et skærmet kabel er påkrævet for at betingelser i Klasse A-begrænsningen i underafsnit B i afsnit 15 i FCC-reglerne kan opfyldes. Udfør ikke nogen ændringer eller modifikationer af udstyret, med mindre andet er angivet i denne brugervejledning. Hvis sådanne ændringer eller modifikationer skal udføres, skal du først stoppe anvendelsen af udstyret. EMC-direktiv ( V model) "Dette udstyr er blevet testet i et typisk system for at opfylde de tekniske krav i EMC-direktivet." I henhold til de tekniske krav i EMC-direktivet skal der anvendes skærmede kabler. ix

11 Lasersikkerhed ( V/ V modeller) Laserstråling kan være farlig for det menneskelige legeme. Af denne årsag er laserstrålingen i denne printer hermetisk forseglet indeni et beskyttende hylster og en udvendig afdækning. Ingen stråling kan trænge ud fra printeren, hvis den anvendes på normal vis af brugeren. Denne printer er klassificeret som et Klasse 1-laserprodukt i IEC :1993, EN :1994: og for USA er den klassificeret som Klasse 1 i henhold til Code of Federal Regulations, i Title 21. DANGER - Invisble laser radiation when open. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU. VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBLE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L ESPOSIZIONE AL FASCIO. PRECAUTION- RADICION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO. VARO! - AAVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. VARNING! - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN. ADVARSEL! - USYNLIG LASER STRÅLING, NÅR DENNE ER ÅBEN. UNDGÅ BESTRÅLING. ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN. RS Denne printer er klassificeret under IEC :1993, EN :1994 og opfylder kravene til de følgende klasser: KLASSE 1 LASERPRODUKT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 (Gælder kun V modeller) ADVARSEL Udførelse af andre procedurer end dem, der er vist i denne brugervejledning, kan resultere i farlig stråling. x

12 International Energy Star-Program Varemærker LBP, Canon, LASER SHOT og Canon-logoet er varemærker tilhørende Canon Inc. Microsoft, Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre fabrikat- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Copyright Som deltager i ENERGY STAR, har Canon USA Inc. fundet, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinierne for energibesparelse. International ENERGY STAR Office Equipment Program er et internationalt program, der fremmer energibesparelse ved brug af computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udviklingen og udbredelsen af produkter, der effektivt reducerer energiforbruget. Det er et åbent program, hvor virksomheder frit kan deltage. Programmet er især rettet mod kontorudstyr, for eksempel computere, skærme, printere og fax- og kopimaskiner. Alle deltagende lande anvender samme standarder og logoer. Copyright 2002 by Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde eller ved hjælp af elektroniske, mekaniske (inkl sive fotokopiering og optagelse) midler, eller gemmes i et system, hvor det kan hentes frem igen uden en skriftlig forhåndsgodkendelse fra Canon Inc. xi

13 Ansvarsfritagelse Vi forbeholder os ret til at ændre informationen i dette dokument uden varsel. CANON UDSTEDER IKKE GARANTIER AF NOGEN SLAGS I FORBINDELSE MED DENNE VEJLEDNING, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER ANTYDET, UNDTAGEN SOM ANGIVET HERI, INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNING DERAF, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL SPECIELLE ANVENDELSESFORMÅL ELLER MOD KRÆNKELSE AF NOGET PATENT. CANON INC. KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN DIREKTE, TILFÆLDIG ELLER EFTERFØLGENDE SKADE AF NOGEN ART, SOM ER ET RESULTAT AF ANVENDELSEN AF DETTE MATERIALE. Lovgyldig begrænsning af brugen af produktet og anvendelse af billeder Anvendelse af dit produkt til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere visse dokumenter og anvendelse af sådanne billeder som scannede, udskrevne eller på anden vis reproducerede af dit produkt, kan være forbudt ved lov og kan resultere i kriminelt og/eller civilt søgsmål. En ufuldstændig liste over disse dokumenter findes herunder. Denne liste er kun ment som en rettesnor. Hvis du er usikker på lovligheden m.h.t. anvendelsen af dit produkt til at scanne, udskrive eller på anden måde reproducere et bestemt dokument og/eller anvendelsen af billeder, som er scannede, udskrevet eller på anden måde reproducerede, bør du på forhånd rådføre dig med din advokat. Pengesedler Pengeforsendelse Deponeringsbeviser Frimærker (stemplede eller ustemplede) Rejsechecks Spisebillet Pas Immigrationsdokumenter Identifikation af emblemer og insignier Interne stempelmærker (annullerede eller ikke-annullerede) Selektiv service eller anvisninger Obligationer eller andre gældsbeviser Checks eller anvisninger udstedt af Aktiecertifikater regeringskontor Kørekort og titelcertifikater Copyrightbeskyttede arbejder/ kunstværker uden tilladelse fra copyright-ejeren. xii

14 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst Vigtige sikkerhedsinstruktioner grundigt, inden du begynder at anvende printeren. Eftersom disse instruktioner har til formål at forhindre at brugeren og andre personer kommer til skade samt forebygge materiel skade, bedes du altid overholde disse instruktioner. Desuden må du ikke udføre nogen betjening, med mindre andet er angivet i brugervejledningen, da dette kan resultere i uventede ulykker og personskade. Forkert betjening eller fejlagtig anvendelse af printeren kan resultere i personskade og/eller materiel skade, hvilket kan kræve omfattende reparationer, som ikke dækkes af din garanti. Placering ADVARSEL Undgå at anbringe printeren i nærheden af alkohol, fortynder og andre brændbare substanser. Der er risiko for brand og elektrisk stød, hvis brændbare substanser kommer i kontakt med de elektriske dele inde i printeren. Undgå at anbringe nedennævnte ting på printeren. Hvis disse ting kommer i berøring med et højspændingsområde indeni printeren, kan resultatet blive brand eller elektrisk stød. Hvis disse ting tabes eller spildes ind i printeren, skal du straks slukke for strømmen og tage netledningsstikket ud af kontakten. Kontakt derefter en lokal, autoriseret Canon-forhandler. - Halskæder og andre metalgenstande. - Kopper, vaser, urtepotter og andre beholdere, som indeholder vand eller andre væsker. FORSIGTIG Undlad at anbringe printeren på et ustabilt sted, som for eksempel på en vakkelvorn overflade eller et hældende gulv eller på steder med kraftige vibrationer, da dette kan bevirke, at printeren falder ned eller vælter, hvilket kan føre til personskade. xiii

15 Ventilationsåbningerne og lamellerne på printeren må aldrig blokeres. Disse åbningers formål er at sikre ordentlig ventilation af printerens indvendige dele. Hvis disse åbninger blokeres, kan printeren blive overophedet. Anbring aldrig printeren på en blød flade, som for eksempel en sofa eller et tæppe. Anbring ikke printeren på følgende steder: - Hvor der er fugt eller støv. - Hvor der er røg og damp, som for eksempel i nærheden af ovne og befugtninganlæg. -På steder, der er udsat for regn eller sne. -I nærheden af vandhaner og vand. -På steder med direkte sol. -På steder med høje temperaturer. -På steder, som er udsat for åben ild. For at undgå beskadigelse printeren og personskade, skal printeren bæres som vist på illustrationen herunder. Hold den i et fast greb med en hånd på hver side. Når du sætter intefacekablet i forbindelse, skal dette gøres i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning. Hvis kablet ikke sættes korrekt i forbindelse, kan resultatet blive fejlfunktion og/eller elektrisk stød. Følg instruktionerne i denne brugervejledning og hold printeren på korrekt vis, hvis den skal flyttes. Forsømmelse af dette kan resultere i at du taber den eller i personskade. Strømforsyning ADVARSEL Netledningen må ikke beskadiges eller ændres. Ligeledes må der ikke anbringes tunge genstande ovenpå netledningen. Der må ikke trækkes i den og den må ikke bøjes kraftigt, da dette kan medføre elektrisk skade og resultere i brand eller elektrisk stød. Hold netledningen på god afstand af varmekilder. Forsømmelse af dette kan bevirke, at ledningens isolation smelter, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undlad at sætte netledningen i forbindelse eller tage den ud af forbindelse med våde hænder, da dette kan resultere i elektrisk stød. Printeren må ikke tilsluttes et strømudtag med flere stik, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Netledningen må ikke vikles eller bindes sammen i en knude, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. xiv

16 Sæt altid netledningsstikket helt ind i stikkontakten, da forsømmelse af dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå normalt at anvende forlængerledninger. Anvendelse af en forlængerledning kan resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis det imidlertid er nødvendigt at anvende en forlængerledning, skal der anvendes en, som er beregnet til en spænding på AC 230 V eller derover. Vikl ledningen op og sæt strømstikket helt ind i forlængerledningsudtaget for at sikre en ordentlig forbindelse mellem netledningen og forlængerledningen. FORSIGTIG Anvend ikke strømforsyning med anden spænding end den her angivne, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Tag altid fat i stikket, når du tager nedletningen ud af forbindelse. Hvis du trækker i ledningen, risikerer du at ledningsisolationen går af, at ledningen knækker eller at ledningen lider anden overlast. Hvis ledningen beskadiges, kan det medføre, at strømmen lækker og resulterer i brand eller elektrisk stød. Sørg for tilstrækkelig plads omkring strømstikket, så det nemt kan tages ud. Hvis der er ting i den umiddelbare nærhed af strømstikket, vil det ikke kunne tages ud af forbindelse i et nødstilfælde. Korrekt behandling ADVARSEL Forsøg ikke at skille printeren ad eller ændre på den. Der er meget varme dele og dele med højspænding indeni printeren, som kan give årsag til brand og elektrisk stød. Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det ikke anvendes på korrekt vis. Undgå personskade ved at forbyde børn at komme i nærheden af noget elektrisk apparat, og sørg for, at de ikke berører nogen elektriske kontakter eller noget elektrisk udstyr. Hvis der kommer mærkelige lyde fra printeren eller hvis den afgiver røg, varme eller unormal lugt, skal den øjeblikkeligt tages ud af strømforbindelse med stikkontakten. Ret derefter henvendelse til din lokale, autoriserede Canon-forhandler. Fortsat anvendelse af printeren under ovennævnte forhold kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå at anvende stærkt brændbare spraymidler i nærheden af printeren. Hvis gas fra sådanne spraymidler kommer i kontakt med de elektriske komponenter indeni printeren, kan resultatet blive brand eller elektrisk stød. For at undgå skade på netledningen og risiko for brand, skal strømafbryderen altid sættes i stilling OFF og interfacekablet tages ud af forbindelse, hvis printeren flyttes. Ellers kan netledningen og interfacekablet lide skade med brand eller elektrisk stød til følge. xv

17 Vær påpasselig med ikke at komme til at tabe papirklips, hæfteklammer eller andre metalgenstande ind i printeren. Undgå ligeledes at spilde vand, væsker eller brændbare substanser (alkohol, rensebenzin, malingsfortynder etc.) ind i printeren. Hvis disse ting kommer i kontakt med et højspændingområde indeni printeren, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis disse ting tabes eller spildes ind i printeren, skal du straks sætte strømafbryderen i stilling OFF og tage netledningen ud af stikkontakten. Kontakt derefter din lokale, autoriserede Canon-forhandler. Når du tager USB-kablet ud af forbindelse, mens strømafbryderen er i stilling ON, må du ikke røre ved stikkets metaldele. Dette kan give elektrisk stød. FORSIGTIG Anbring ikke tunge genstande ovenpå printeren, da de kan vælte og falde ned med personskade til følge. Sæt af sikkerhedsgrunde strømafbryderen i stilling OFF, hvis printeren ikke skal anvendes i et længere tidsrum, som for eksempel i et døgns tid. Sæt også strømafbryderen på bagsiden af printeren i stilling OFF og tag af sikkerhedsgrunde netledningen ud af forbindelse, hvis printeren ikke skal anvendes i et længere tidsrum, som for eksempel flere feriedage i træk. Laserstrålen kan øve skade på den menneskelige krop. Eftersom stråling indeni printeren er fuldstændigt forseglet i et beskyttende hylster og eksterne dæksler, kan laserstrålen ikke trænge ud fra printeren i nogen fase af brugeranvendelsen. Læs de følgende bemærkninger og følg anvisningerne angående sikkerheden. Åbn aldrig nogen andre dæksler end de i brugeranvisningen nævnte. Fjern ikke advarselsetiketten på laserscanneren inde i printeren. Hvis der trænger laserstråling ud af printeren, kan det skade dit syn, hvis du udsættes for den. xvi

18 Vedligeholdelse og eftersyn af printeren ADVARSEL Sæt først strømafbryderen i stilling OFF og tag derefter netledningen ud af forbindelse, inden du begynder at rengøre printeren. Forsømmelse af dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Tag netledningen ud af forbindelse og rengør området omkring basen af stikkets metalben og kontakten med en tør klud for at fjerne alt støv og smuds. Hvis printeren efterlades i strømforbindelse i et længere tidsrum på et sted med fugt, støv og røg, kan der dannes fugtigt snavs omkring stikket. Dette kan give kortslutning og resultere i brand. I nogle af områderne indeni printeren findes der højspænding. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller når du inspicerer printeren indvendigt, skal du sørge for, at halskæder, armbånd eller andre metalgenstande ikke kommer i berøring med printerens indvendige dele, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. Smid ikke brugte tonerpatroner på ilden. Resterne af toneren indeni patronerne vil blive antændt og kan resultere i forbrændinger eller brand. FORSIGTIG Forsøg aldrig at reparere printeren selv, undtagen de i denne brugervejledning forklarede tilfælde. Der er ingen dele indeni printeren, som kan repareres af brugeren selv. Indstil kun de kontroller, som nævnnes i brugervejledningen. Fejlagtig indstilling kan resultere i personskade og/eller materiel skade, hvilket kræver vidtgående reparationer, som muligvis ikke dækkes af din garanti. Fikseringsenheden og dens omgivelser indeni printeren kan blive varme under brugen. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller når du inspicerer printeren indvendigt, må du ikke røre ved fikseringsenheden og dens omgivelser, da dette kan resultere i forbrændinger eller elektrisk stød. Når du fjerner papir, der har sat sig fast, eller skifter tonerpatronen ud, skal du være påpasselig med at toneren ikke kommer i kontakt med dine hænder eller dit tøj, da dette vil bevirke, at dine hænder og dit tøj bliver snavset. Hvis dette sker, skal du skylle dem med koldt vand. Hvis du bruger varmt vand, vil toneren sætte sig fast, hvilket kan gøre det umuligt at fjerne tonerpletterne. xvii

19 Engangsdele Når du fjerner papir, som har sat sig fast indeni printeren,, skal dette ske ved at du forsigtigt fjerner det, så du undgår at toneren på papiret spredes og at du får den i øjnene eller på tøjet. Hvis du har fået toner i øjnene eller på tøjet, skal den straks skyldes bort med koldt vand. Søg øjeblikkeligt lægehjælp. Vær påpasselig med ikke at komme til at skære dig på papirkanten, når du sætter papir i eller fjerner papir, der har sat sig fast. Når du fjerner brugte tonerpatroner fra tonerpatronåbningen, skal du gøre dette forsigtigt for at forhindre at toneren spredes og at du får den i øjnene eller i munden. Hvis du har fået toner i øjnene eller munden, skal den straks skylles bort med koldt vand. Søg øjeblikkeligt lægehjælp. ADVARSEL Smid ikke brugte tonerpatroner på ilden. Resterne af toneren indeni patronerne vil blive antændt og kan resultere i forbrændinger eller brand. Opbevar ikke tonerpatroner eller kopipapir på steder med åben ild, da dette kan bevirke, at toneren og papiret antændes, hvilket kan resultere i forbrændinger og brand. FORSIGTIG Hold små børn væk fra toner og andre engangsdele. Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis disse dele skulle blive slugt. xviii

20 Inden du begynder at anvende denne printer 1 I dette kapitel beskrives de vigtigste egenskaber, printerens funktioner og hvordan man tænder og slukker for printeren. KAPITEL Egenskaber og finesser Printerens dele og deres funktioner Printerens dele Under frontdækslet Hvordan man tænder/slukker for printeren Hvordan man tænder for printeren Hvordan man slukker for printeren

21 Egenskaber og finesser 1 LBP-1120 kombinerer følgende egenskaber, så der opnås et alsidigt udskrivningssystem. Inden du begynder at anvende denne printer Hurtig opstart Printeren er klar til at udskrive lige efter at der er tændt for den (ingen opstarttid), og den har første udskrift klar på mindre end 17 sekunder. Dette betyder, at du kan udskrive dokumenter hurtigt og effektivt. Imponerende output Takket være CAPT (Canon Advanced Printing Technology) leverer 600-dpi opløsningen tydelige, klare og laserskarpe output med en hastighed på 10 sider pr. minut. Lavt strømforbrug Printeren er udstyret med et effektivt strømstyringssystem. Strømforbruget er meget lavt, især når printeren står i standby. Stilrent, kompakt design Printeren har en kompakt, let og nemt anvendelig funktionalitet i et smart, stilrent design. Den lille grundflade giver dig mere arbejdsrum. CAPT-printersoftware CAPT er let at installere, og du kan bruge den til at angive særlige papirtyper, lægge bitmapfiler ind i dokumenter (du kan for eksempel udskrive et logo på hver side). sætte hele ni sider op side om side på et ark papir og skifte let mellem komplicerede konfigurationer med brugerdefinerede profiler. Statusvinduet giver skriftlige og talte tilbagemeldinger om udskriftsjobbene selv over netværk. Lydsvag betjening Den lydsvage betjening gør printeren til en ideel outputenhed også i et åbent kontormiljø. 1-2 Egenskaber og finesser

22 Fleksibel papirhåndtering Både universalbakken og indgangen til den manuelle indføring kan anvende almindeligt papir i forskellig størrelse Letter, Legal, A4, B5 eller Executive samt transparenter, etiketter, kuverter, postkort og andre specielle papirtyper. Universalbakken kan indeholde op til 125 ark almindeligt papir a 64 g/m 2 med en maksimal stakhøjde på 12,5 mm. Ved manuel indføring indføres arkene et ad gangen. Levering kan ske med forsiden nedad (til almindeligt papir) eller opad (alle papirtyper). 1 Netværktilslutning Du kan tilslutte LBP-1120 over et netværk gennem en server. Inden du begynder at anvende denne printer Egenskaber og finesser 1-3

23 Printerens dele og deres funktioner 1 I det følgende afsnit beskrives printerens dele og deres forskellige funktioner, således at du kan få det fulde udbytte af printerens funktioner. Inden du begynder at anvende denne printer Printerens dele Set forfra a Universalbakke Rummer mange forskellige papirtyper som for eksempel almindeligt papir, kuverter, etiketter, transparenter og papir af ikke-standardstørrelse. Universalbakkens kapacitet er omkring 125 ark almindeligt papir (64 g/ m 2 ). (Se "Udskrivning fra universalbakken" på side 2-11.) b Papirstyr Indstil til størrelsen af det papir, som er lagt i universalbakken. Styrene kan nemt indstilles med hånden. c Indgang til manuel indføring Anvend denne indgang, når du ilægger papiret med hånden, et ark ad gangen. (Se "Udskrivning fra indgangen til manuel indføring" på side 2-19.) d Vælger til papirlevering Anvend til at vælge levering med forsiden opad eller forsiden nedad. (Se "Valg af papirlevering" på side 2-8.) e Åbning til levering med forsiden opad Arkene kommer ud af åbningen med forsiden opad. (Se "Levering med forsiden opad" på side 2-9.) f Frontdæksel Åbn for at installere tonerpatronen, afhjælpe papirstop, og for at udføre vedligeholdelsesarbejde af printeren. g Tændt-indikator Tændt-indikatoren lyser blåt, når printeren er tændt. h Åbning til levering med forsiden nedad Arkene kommer ud af åbningen med forsiden nedad. (Se "Levering med forsiden nedad" på side 2-9.) i Output med forsiden ned-papirstøtte Støtter arkene fra åbningen til levering med forsiden nedad, så de ikke falder ned eller blive bøjede. j Input papirstøtte Støtter den papirstak, som er lagt i universalbakken, så papiret kan sættes i åbningen på korrekt vis. 1-4 Printerens dele og deres funktioner

24 Set bagfra 1 a Ventilationsåbninger Åbninger, som sørger for ventilation gennem luft fra viften, således at printerens indre afkøles. Undgå at blokere disse åbninger, når du installerer printeren. b Mærkeplade Serienummeret er et identifikationsnummer for printeren. Henvis til dette nummer, hvis du ringer til en servicertekniker. Denne plade angiver ligeledes spændingen og det gennemsnitlige strømforbrug. c USB-port interfacetilslutning Anvend denne port, når du tilslutter printeren til en computer ved hjælp af printerkablet. d Afbryderkontakt Tryk for at tænde/slukke for printeren. (Se "Hvordan man tænder/slukker for printeren" på side 1-7.) e Strømstik Tilsluttes en stikkontakt i væggen. Inden du begynder at anvende denne printer Printerens dele og deres funktioner 1-5

25 Under frontdækslet 1 Inden du begynder at anvende denne printer a Overføringsvalse Denne følsomme valse bør holdes fri for fingeraftryk og olie, således at udskriftskvaliteten ikke forringes. b Fikseringsenhed Brænder toneren fast på papiret. 1-6 Printerens dele og deres funktioner

26 Hvordan man tænder/slukker for printeren I dette afsnit forklares det, hvordan man tænder/slukker for printeren. Hvordan man tænder for printeren. Tænd for printeren ved at gå frem som vist herunder. 1 Sæt afbryderkontakten i stilling "I". Afbryderkontakten sidder på bagsiden af printeren. 1 Inden du begynder at anvende denne printer BEMÆRK Hvis strømtilslutningen ikke etableres, selv når printeren er tilsluttet stikkontakten i væggen, skal de følgende punkter kontrolleres: - Luk frontdækslet, hvis det er åbent. - Kontroller, at EP-22-patronen er installeret. - Hvis EP-22-patronen allerede er installeret, skal den tages ud og installeres igen. - Printeren nulstilles ved at man slukker for den med afbryderkontakten og tager lysnetledningen ud af forbindelse. Vent to sekunder eller mere og tilslut derefter igen printeren til stikkontakten i væggen. Hvordan man tænder/slukker for printeren 1-7

27 Hvordan man slukker for printeren Sluk for printeren ved at gå frem som vist herunder. 1 Inden du begynder at anvende denne printer VIGTIGT Kontroller, hvis printeren er tilsluttet et netværk, at den ikke udskriver data fra en anden personlig computer, inden du slukker for den. Sluk ikke for printeren, mens den udskriver. Tænd for printeren omkring 10 sekunder, efter at der blev slukket for den. 1 Sæt afbryderkontakten i deaktiveret stilling (" " side). Afbryderkontakten sidder på bagsiden af printeren. 1-8 Hvordan man tænder/slukker for printeren

28 Papirhåndtering 2 KAPITEL Dette kapitel beskriver, hvordan du vælger de forskellige papirtyper, der kan bruges i printeren, og hvordan de ilægges og udskrives. Krav til papiret Anvendeligt papir Uanvendeligt papir Opbevaring af papir Korrekt behandling af papiret Papirlevering Valg af papirlevering Levering med forsiden nedad Levering med forsiden opad Udskrivning fra universalbakken Ilægning af papir Udskrivning af kuverter fra universalbakken Før ilægning af kuverter Ilægning af kuverter Udskrivning fra indgangen til manuel indføring

29 Krav til papiret Dette kapitel beskriver størrelsen og typen af det papir, der kan anvendes i denne printer. 2 Anvendeligt papir Papirhåndtering Følgende typer papir kan anvendes i denne printer. For at sikre optimal ydelse, bør der kun anvendes papir, som har de herunder nævnte specifikationer. Almindelige specifikationer Papirtype Papirstørrelse Vægt Papirkapacitet Almindeligt papir Kraftigt papir 76, mm A4: mm B5: mm Legal: mm Letter: mm Executive: mm Universalbakke Max. højde: 12,5 mm 64 g/m 2 (Omkring 125 ark á 64g/m 2 papir) Indgang til manuel indføring 1 ark g/m 2 Max. højde: 12,5 mm 1 ark Transparenter Letter, A4 Max. højde: 12,5 mm 1 ark Etiketter Letter, A4 Max. højde: 12,5 mm 1 ark Postkort mm Max. højde: 12,5 mm 1 ark Kuverter Andre mm mm (COM 10, Monarch, DL, C5) Kartotekskort: 76,2 127 mm* Max. højde: 12,5 mm 1 ark Max. højde: 12,5 mm 1 ark * Brug kun kartotekskort, der er 0,18 mm til 0,28 mm tykke. VIGTIGT Udskrivningshastigheden kan variere, afhængigt af papirstørrelsen, papirtypen og det antal sider, der skal udskrives. Dette skyldes beskyttelsesfunktioner, hvis formål er at forhindre problemer som elektrisk gennemslag forårsaget af overophedning. 2-2 Krav til papiret

30 Papirkapacitet og -kilder Papirkilde Papirtype Indgang til manuel Universalbakke indføring Almindeligt papir 64 g/m 2 Omkring 125 ark 1 ark Kraftigt papir g/m 2 Ca. 85 ark 1 ark Transparenter Ca. 100 ark 1 ark Etiketter Ca. 80 ark 1 ark Postkort Ca. 45 ark 1 ark Kuverter Ca. 7 ark 1 ark Papirleveringsbakkens papirkapacitet Papirtype Almindeligt papir 64 g/m 2 Papirleveringsbakke Bakke til levering med forsiden nedad Ca. 50 ark 2 Papirhåndtering VIGTIGT Denne printer er ikke udstyret med en bakke til levering med forsiden opad. Fjern hvert enkelt ark fra åbningen til levering med forsiden opad manuelt, når det er udskrevet. Forkortelser for papirstørrelser Indikatorerne for størrelsen af papirstyrene på universalbakken betjener sig af de følgende forkortelser: Papirstørrelse A4 Legal Letter Indikatorer for papirstørrelse for papirstyrene A4 LGL LTR Krav til papiret 2-3

31 Almindeligt papir Følg nedenstående retningslinier, når du vælger papir: 2 Papirhåndtering VIGTIGT Papir, der er for tykt eller for tyndt, eller som har en uregelmæssig form, udskæringer eller perforeringer, bør ikke anvendes. Anvend aldrig vådt papir eller papir, der er meget groft, ru, iturevet, krøllet eller beskadiget. Meget glat papir eller papir med særlig coating er ikke velegnet til udskrivning. Laserprinteren betjener sig af høje temperaturer til at brænde toneren fast på papiret. Anvend derfor papir, der ikke smelter, fordamper, smitter af, misfarves eller udsender farlige dampe ved 190 C. Der må ikke anvendes termo- eller gennemslagspapir eller papir med lim, hæfteklammer, clips eller bånd. Hvis du anvender farvet papir, skal du anvende farver, der ikke tager skade af varmen fra printerens fikseringsenhed (ca. 190 C eller 374 F). Transparenter Den acceptable størrelse er Letter A4. Transparenterne skal kunne modstå den varme, der dannes i fikseringsheden (ca. 190 C eller 374 F) uden at tage skade. Kraftigt (tykt) papir Denne printer kan håndtere tykt papir på g/m 2. Tykt papir kan lægges i både universalbakken og indgangen til manuel indføring. VIGTIGT Størrelsen af tykt papir ( g/m 2 ) som kan lægges i bakkerne er 76,2-216 mm brede and mm lange. Du kan ilægge op til 85 ark papir (105 g/m 2 ) i universalbakken. 2-4 Krav til papiret

32 Etiketter Etiketter er papir, der sættes på med et tryk. Acceptable størrelser er Letter og A4. Bemærk følgende betingelser, når du vælger etiketteark: VIGTIGT Etiketternes udskriftsside (top- eller forsideark) skal være fremstillet af almindeligt, mat papir svarende til kopipapir. Papirbagsiden skal kunne modstå den varme, der dannes i fikseringsenheden (ca. 190 C eller 374 F). Bagsiden må ikke være behandlet med en coating, som nemt går af. Anvend ikke etiketter, hvor limen er ubeskyttet, da de kan klistre sig fast til patronen eller fikseringsrullen, så de enkelte etiketter går af og forårsager alvorlige papirstop. 2 Kuverter Følg disse retninglinjer, når du udskriver på kuverter. VIGTIGT Kuverterne må ikke have fastgøringsanordninger, clips eller ruder eller være fremstillet af kunststof. Anvend ikke kuverter, der misfarves eller smelter ved 190 C (374 F), kuverter, der kan udsende farlige dampe, når de opvarmes, eller selvlukkende kuverter. Anvend ikke kuverter, som er beskadigede, bøjede eller krøllede, eller som har en usædvanlig facon. Anvend ikke kuverter af overstørrelse eller kuverter med folder. Anvendelse af dårligt fremstillede kuverter kan ikke anbefales. Papirhåndtering Postkort Følg disse retningslinjer, når du udskriver på postkort: VIGTIGT Postkort bør ikke være tykkere end 0,28 mm. Postkort skal være fri for lim, clips og hæfteklammer. Anvend ikke postkort, der er beskadigede eller krøllede, eller som har en særlig overflade eller en usædvanlig facon. Krav til papiret 2-5

33 Uanvendeligt papir For at undgå problemer som for eksempel papirstop og malfunktion af printeren, bør de følgende typer papir aldrig anvendes. 2 Papirhåndtering VIGTIGT Følgende typer papir har tendens til at forårsage papirstop. Disse papirtyper er: - for tykt eller for tyndt papir. - papir med en usædvanlig facon. - vådt eller fugtigt papir. - iturevet eller beskadiget papir. - groft, meget glat eller skinnende papir. - krøllet papir. - papir, der er foldet i hjørnerne. - rynket eller foldet papir. - Papir med huller i kanten eller perforeringer. - Papir med en særlig overfladebehandling. (overfladebehandlet papir til ink-jet-printere etc.). - Selvklæbende etiketter, hvis bagside nemt falder af. - Papir, der er anvendt en gang af printeren, en kopimaskine eller andre laserprintere. Bagsiden af dette papir er også ubrugeligt. Bemærk dog, at indgangen til manuel indføring kan anvendes til at udføre dobbelt udskrivning på bagsiden af et ark papir, som allerede er udskrevet med denne printer. Papir, der undergår en kvalitetsændring ved høje temperaturer. Papir, der anvender farve, der smelter, brænder, fordamper eller udsender skadelige gasser (ca. 190 C eller 374 F) i fikseringsenheden. - Varmefølsomt papir. - Papir, der anvendes til farveudskrivning med en behandlet overflade. - Papir med lim på overfladen. Papir, der forårsager fejl i eller beskadigelse af printeren. - Gennemslagspapir. - Papir med hæfteklammer, clips, bånd eller tape. Papir, som toneren har vanskeligheder med at brænde sig på. - Papir med ru overflade. - Papir, som indeholder fibre. 2-6 Krav til papiret

34 Opbevaring af papir Korrekt håndtering og opbevaring af papir garanterer en høj udskriftskvalitet og forhindrer potentielle papirstop. Anvendelse af papir, som er krøllet eller har været udsat for fugt eller direkte sol under ukorrekt opbevaring eller håndtering, kan bidrage til dårlig udskriftskvalitet og papirstop. Følg disse retningslinjer, når du opbevarer papir. VIGTIGT Opbevar papiret i passende omgivelser. Den bedste ydelse opnås, hvis den omgivende temperatur i opbevarings- og arbejdsområdet er 20 C (±3%) or 68 F (±5%). Den relative luftfugtighed skal være 45% (±5%). Beskyt papiret mod fugt. Papirkvaliteten bliver dårligere, hvis omgivelserne er fugtige. Opbevar alt ubrugt papir i indpakket stand. Opbevar aldrig papir på gulvet, hvor der kan være vand og fugt. På steder med høj luftfugtighed, kan det være nødvendigt at opbevare papiret i en særlig opbevaringsboks. Undgå direkte sol Papirkvaliteten kan nedsættes drastisk, hvis papiret udsættes for direkte sol. Beskyt papiret mod sol, og opbevar ubrugt papir i dets indpakning. Undgå pludselige ændringer i temperaturen eller luftfugtigheden. Papiret kan blive krøllet, hvis det flyttes mellem steder, hvor der er store forskelle i i tempeartur og luftfugtighed. Hvis denne situation ikke kan undgås, skal papiret opbevares i arbejdsområdet ved printeren i mindst en dag for at give det tid til at vænne sig til de nye omgivelser. Undgå at øve fysisk skade på det det opbevarede papir. Opbevar papiret på en plan flade for at undgå det bøjes eller foldes. Opbevar aldrig papiret på højkant eller i hældende stilling. 2 Papirhåndtering Korrekt behandling af papiret VIGTIGT Kontroller papiret og bekræft, at det ikke er iturevet, foldet eller på anden måde beskadiget. Opbevar ubrugt papir i dets indpakning. Anvend aldrig forskellige typer papir sammen, når du lægger papir i universalbakken. Vent altid til bakkerne er tomme, inden du lægger nyt papir i. Dette bidrager til at undgå papirstop. Vend papirstakken i bakken, hvis papiret i leveringsåbningen er meget krøllet. Krav til papiret 2-7

35 Papirlevering 2 Papirhåndtering Denne printer kan levere de udskrevne ark på to måder, nemlig levering med forsiden opad og levering med forsiden nedad. Dette kapitel forklarer, hvordan man vælger papirleveringsmetoder. Papirtype og papirlevering Se nedenstående liste angående, hvordan den korrekte papirleveringsmetode vælges i overensstemmelse med papirtypen. Papirtype Papirlevering Papirstak-kapacitet Almindeligt papir Levering med forsiden opad 1 ark (64 g/m 2 ) Levering med forsiden nedad Ca. 50 ark (64 g/m 2 ) Transparenter Med forsiden opad 1 ark Etiketter Med forsiden opad 1 ark Postkort Med forsiden opad 1 ark Kuverter Med forsiden opad 1 ark Kartotekskort Med forsiden opad 1 ark Valg af papirlevering Anvend vælgeren til papirlevering til at vælge levering med forsiden opad eller nedad. Levering med forsiden nedad Levering med forsiden opad Vælger til papirlevering VIGTIGT Indstilling af vælgeren til papirlevering under udskrivning kan medføre papirstop. 2-8 Papirlevering

36 Levering med forsiden nedad Anvend kun levering med forsiden nedad med almindeligt papir. Udskrevne ark bliver stakket i rækkefølge i åbningen til levering med forsiden nedad (som kan indeholde op til 50 ark almindeligt papir á 64 g/m 2 ). 1 Flyt vælgeren til papirlevering op til forside-ned mærket. 2 Papirhåndtering VIGTIGT Anbring ikke papiret igen i åbningen til levering med forsiden nedad, når det først er fjernet fra åbningen. Dette kan resultere i skade på flapperne indeni åbningen. Sæt aldrig papir eller andre objekter ind i åbningen til levering med forsiden nedad. Levering med forsiden opad Anvend levering med forsiden opad til kuverter og transparenter samt til andre specielle papirtyper, bl.a. almindeligt papir, der ikke har standardstørrelse. Udskrifter kommer ud af åbningen til levering med forsiden opad. Dette forebygger at papiret krøller. Papirlevering 2-9

37 1 Flyt vælgeren til papirlevering ned til forside-op mærket. 2 Papirhåndtering Fjern hvert enkelt ark fra åbningen til levering med forsiden opad, når den er udskrevet. VIGTIGT Træk ikke i udskriften, mens den kommer ud af åbningen til levering med forsiden opad. Sørg for, at der er plads nok foran printeren til at papiret kan komme ud. BEMÆRK Printeren har ikke nogen bakke til levering med forsiden opad. Det papir, der kommer ud, skal fjernes manuelt Papirlevering

38 Udskrivning fra universalbakken Universalbakken kan indeholde ca. 125 papirark á 64 g/m 2 til udskrivning af store mængder. Acceptable papirstørrelser er Letter, Legal, A4, Executive og B5. Der accepteres også transparenter, kuverter, postkort og specialpapir med en maksimal højde på 12,5 mm. Vælg papirlevering, før du lægger papir i universalbakken. (Se "Papirlevering" på side 2-8.) BEMÆRK Det højeste antal papirark, der kan lægges i universalbakken, kan afhænge af papirtypen. (Se "Anvendeligt papir" på side 2-2.) VIGTIGT Sørg for, at støtten til papirinput er anbragt i den tilhørende åbning i printeren. 2 Papirhåndtering Støtte til papirinput Papirstøtte til levering med forsiden dedad Ilægning af papir Ilægning af papir (ikke kuverter) Følg vejledningen herunder for, hvordan du lægger almindeligt papir, tykt papir, etiketter og transparenter i universalbakken. VIGTIGT Data kan ikke udskrives indenfor en 5 mm bred kant omkring papiret. Udskrivning fra universalbakken 2-11

39 1 Luft en stak papir, og bank den mod en plan flade for at gøre kanten lige. 2 Papirhåndtering VIGTIGT Hold altid i kanten, når du lufter en stak transparenter eller gør den lige, således at du undgår at røre ved den udskrevne side. Når du bruger transparenter, skal du først lægge stakken med transparenter i, når du har luftet den ordentligt. Hvis du ikke lufter transparenterne ordentligt, kan de komme til at overlappe hinanden, hvilket kan give papirstop. Vær påpasselig med ikke at tilsmudse/plette udskriftssiden af transparenterne med fingeraftryk, støv eller olie. Dette kan bevirke, at udskriftskvaliteten bliver dårlig. Hvis papirets forkant er bøjet eller krøllet, skal papiret rettes ud, inden det lægges i bakken. 2 Læg papirstakken i universalbakken som vist på illustrationen herunder. VIGTIGT Du må ikke tvinge papiret ind i printeren. Ilæg ikke mere end 125 ark á 64 g/m 2, eller en stak papir, der er højere end 12,5 mm Udskrivning fra universalbakken

40 3 Juster papirstyret, så det passer til papirstakkens bredde. Juster papirstyrene i forhold til ikonerne indeni universalbakken, hvis du anvender papirstørrelserne A4 eller Letter/Legal. 2 VIGTIGT Juster papirstyret, så der ikke er noget mellemrum mellem papirstyret og papirstakkens kant. Fejlagtig levering eller papirstop kan forekomme, hvis papirstyret er for løst eller stramt. Fjern alt overskydende papir fra universalbakken, når du lægger papir i påny. Læg det oven i bunken med de nye ark, før de ilægges. Papirhåndtering Ilægning af papir i universalbakken er fuldført. Udskrivning fra universalbakken 2-13

41 Udskrivning af kuverter fra universalbakken Før ilægning af kuverter 2 Følgende forholdsregler skal tages, inden du lægger kuverter i universalbakken. Papirhåndtering 1 Luft stakken med kuverter for at sikre dig, at kuverterne ikke hænger fast i hinanden. 2 Anbring kuverterne på en ren, plan overflade og tryk hjørnerne ned, så de bliver flade Udskrivning af kuverter fra universalbakken

42 3 Bøj stakken med kuverter, herunder alle fire sider, for at fjerne evt. stivhed. Ret evt. bøjede hjørner på kuverterne ud. Kontroller alle fire hjørner. 2 VIGTIGT Gør stakken med kuverter lige, hvis den er bøjet. Papirstop kan blive resultatet, hvis den er bøjet. Papirhåndtering 4 Ret evt. bøjede hjørner ud og gør stakken med kuverter lige ved at banke den mod en plan overflade. Udskrivning af kuverter fra universalbakken 2-15

43 Ilægning af kuverter Universalbakken kan indeholde kuverter af typen Monarch, COM 10, C5 og DL. Læg kuverterne i universalbakken ved at gå frem som vist herunder. 2 1 Juster stakken med kuverter, så den side, der skal udskrives på, vender mod printerens forside. Skub stakken ind, til den stopper. Papirhåndtering 2 Juster papirstyret, så det passer til kuvertstakkens bredde. BEMÆRK I de fleste programmer kan du vælge, hvilken vej kuverterne skal indføres i printeren. Kontroller printerindstillingerne inden udskrivningen Udskrivning af kuverter fra universalbakken

44 Når du anvender C5-kuverter, skal du fjerne evt. stivhed ved forsigtigt at bøje begge kuvertens sider. Indsæt kuverterne i universalbakken en ad gangen i den retning, der er vist på illustrationen. 2 Papirhåndtering Hvis kuvertens flap er langs den lange ende, skal du indsætte hver kuvert med flappen bagest og til højre. Hvis kuvertens flap er langs den korte ende, skal du indsætte hver kuvert med flappen nederst og længst tilbage. Udskrivning af kuverter fra universalbakken 2-17

45 2 BEMÆRK Kontroller følgende punkter for at undgå papirstop og fejlindføring inden udskrivning, når du har sat kuverterne i universalbakken. - Er kuvertstakken bøjet? Stakken kan blive bøjet, hvis papirstyret er for stramt. - Er kuvertstakken lige? Hvis papirstyret er for løst, er det ikke sikkert, at kuvertstakken bliver lige eller fremføres på korrekt vis. - Er kuvertstakken lige? Anbring ikke kuvertstakken i hældende stilling. - Er flapperne på kuverterne adskilte? Fejlark eller papirstop kan blive resultatet, hvis flapperne på kuverterne overlapper hinanden. Illustrationerne herunder viser acceptable og uacceptable placeringer af kuverternes flapper i en stak. Papirhåndtering Acceptabelt Flapperne på kuverterne skal være adskilte og må ikke overlappen kanterne på nogen af de andre kuverter i stakken. Uacceptabelt Hvis flappen på en af kuverterne overlapper de andre kuverters kanter i stakken, som vist i eksemplerne nedenfor, vil der opstå papirstop eller fejlindføring. Flapperne lapper over Eksempler på flapper, der overlapper på uacceptabel vis Flapperne overlapper kuverterne nedenunder eller Den øverste flap overlapper kuverten nedenunder 2-18 Udskrivning af kuverter fra universalbakken

46 Udskrivning fra indgangen til manuel indføring Indgangen til manuel indføring kan bruges til at ilægge papir manuelt, et ark ad gangen. Du kan ilægge transparenter, etiketter, kuverter, postkort eller andet specielt papir. Du kan også ilægge almindeligt papir, hvilket er praktisk, hvis du vil bruge papir, der har en anden størrelse end papiret i universalbakken. Du skal altid først vælge papirlevering, før du ilægger papir manuelt. (Se "Papirlevering" på side 2-8.) 1 Juster papirarket, så den side, der skal udskrives på, vender mod printerens forside, og toppen af papiret indsættes først. Skub papirarket ind i indgangen til manuel indføring, indtil det stopper. 2 Papirhåndtering 2 Juster papirstyret i forhold til papirarket. Udskrivning fra indgangen til manuel indføring 2-19

47 VIGTIGT Sørg for at indstille papirstyret til papirbredden. Hvis papirstyret er for løst eller for stramt, kan resultatet blive fejlindføring eller papirstop. 2 Papirhåndtering BEMÆRK Manuel indføring har prioritet over universalbakken. Programmerne tillader ofte, at du ændrer kuvertens indføringsretning. Bekræft kuverternes indføringsretning, inden du udskriver. Hvis et postkort ikke glider glat ind i printeren, skal du forsigtigt skubbe toppen af postkortet nedad, indtil rullerne inde i printeren tager fat i kortet og trækker det ind i printeren. Ved udskrivning af postkort kan udskriftskvaliteten for ikke-karakterer (d.v.s. gråtoneskala-illustrationer) blive forringet. Ilægning af papir i indgangen til manuel indføring er færdig Udskrivning fra indgangen til manuel indføring

48 Anvendelse af Canon Advanced Printing Technology 3 KAPITEL Dette kapitel beskriver, hvordan printerdriveren installeres, hvordan man udskriver samt denne printers funktioner. Installation af CAPT For Windows 98/Me For Windows For Windows XP Anvendelse af printeren i dit netværk Tilslutning af LBP-1120 som en netværkprinter Tilslutning til LBP-1120, som allerede er på netværket Gruppen Canon LASER SHOT LBP Afinstallation af CAPT Udskrivning af et dokument Annullering af udskriftsjobbet Åbning af dialogboksen Egenskaber For Windows 98/Me For Windows 2000/XP Anvendelse af udskrivningsindstillingerne For Windows 98/Me For Windows 2000/XP Udskrivning af flere sider på et enkelt ark Skalering af et dokument Valg af indstillingen Brugerdefineret papirstørrelse Anvendelse af udskrivning med overlay Valg af udskriftskvalitet Valg af tonerdensiteten Anvendelse af Automatic Image Refinement (automatisk billedforbedring) Anvendelse af profiler til udskrivning Visning af printerindstillingerne/gendannelse af standardindstillingerne Kontrol af et udskriftsjobs status Anvendelse af statusvinduet Åbning af statusvinduet Lukning af statusvinduet

49 Statusindstillinger Netværksprinterstatus Anvendelse af Canon Advanced Printing 3-2

50 Installation af CAPT Hvis du anvender LBP-1120 som en lokal printer (tilsluttet direkte til computeren), skal du følge nedenstående vejledning for installation af CAPT-udskrivningssoftwaren. Hvis LBP-1120 allerede findes på netværket, og hvis du vil anvende den nu, skal du følge vejledningen i "Tilslutning til LBP-1120, som allerede er på netværket" på side Hvis du vil installere LBP-1120 som netværksprinter,skal du følge vejledningen i "Tilslutning af LBP-1120 som en netværkprinter" på side For Windows 98/Me Cd-rom installation De skærme, der vises i vejledningen herunder, er fra Windows Sluk for printeren. 2 Tænd for din computer og start Windows 98/Me. 3 Sæt brugersoftware-cd-rom en ind i CD-ROM-drevet. [Canon LBP-1120 cd-rom-menu] kommer automatisk frem. Anvendelse af Canon Advanced Printing Hvis cd-rom-menuen ikke vises automatisk, skal du starte den manuelt og markere [Autorun cd-rom-menu]. Installation af CAPT 3-3

51 4 Klik på [Canon LBP-1120 Installer]. 5 [Canon LBP-1120 Installation]-dialogboksen kommer frem. Klik på [Ja] for at installere CAPT i det viste sprog. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing Opsætningen for installationen fuldføres, hvorefter installationen af CAPT (Canon Advanced Technology) begynder. 3-4 Installation af CAPT

52 6 [Velkommen]-skærmen kommer frem. Klik på [Næste]. 3 [Softwarelicensaftale]-skærmen kommer frem. 7 Kontroller indholdet i [Softwarelicensaftale], og klik derefter på [Ja]. Anvendelse af Canon Advanced Printing [Vælg port til printertilslutning]-dialogboksen kommer frem. Installation af CAPT 3-5

53 8 Klik på [USB-portinstallation], hvis USB-porten ikke kan findes i den viste portliste. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing Gå til trin 13, hvis USB-porten kan findes i den viste portliste. 9 Klik på [Ja] for at fortsætte opsætningen af LBP Tilslut USB-kablet mellem printeren og computeren og tænd for printeren. Se Kom godt i gang angående detaljerede oplysninger. USB-porten registreres automatisk og USB-driveren vil blive installeret. 3-6 Installation af CAPT

54 11 Klik på [Annuller], når dialogboksen [Guiden Tilføj ny hardware] kommer frem. 3 Se proceduren for "Plug & Play" på side 3-8 med mindre du annullerer. 12 Klik på [Canon LBP-1120 Installer]. Gentag proceduren fra trin 4 til Vælg en USB-port, som for eksempel [USBPRN01] for Windows 98 eller [USB001] for Windows Me fra den viste portliste, og klik derefter på [Næste]. Anvendelse af Canon Advanced Printing Installation af CAPT 3-7

55 Gentag proceduren fra trin 8, hvis [USBPRN01] eller [USB001] ikke vises i listen. 14 En dialogboks, der beder dig om at fortsætte med installationen, kommer frem. Tryk på [Ja]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing 15 Når installationen er færdig, vil følgende dialogboks komme frem. Klik på [Afslut] for at lukke dialogboksen. Installationen af USB-driveren og printerdriveren er færdig. Plug & Play De skærme, der vises i vejledningen herunder, er fra Windows 98. VIGTIGT Sørg for at udføre følgende, inden du installerer softwaren: - Kontroller, at du har gjort følgende, inden du installerer softwaren. (Se Kom godt i gang) - Tænd for printeren. (Se "Hvordan man tænder/slukker for printeren" på side 1-7.) 3-8 Installation af CAPT

56 1 Tænd for computeren og start Windows 98/Me. USB porten detekteres automatisk. Dialogboksen [Guiden Tilføj ny hardware] kommer frem, og klik derefter på [Næste]. 3 2 Vælg [Søg efter den bedste driver til din enhed (Anbefales)] i [Guiden Tilføj ny hardware]-dialogboksen og klik derefter på [Næste]. Anvendelse af Canon Advanced Printing Installation af CAPT 3-9

57 Hvis du anvender Windows Me, skal du vælge [Angive driverens placering (Avanceret)], og klik derefter på [Næste] i [Guiden Tilføj ny hardware]-dialogboksen. Dialogboksen til valg af printerens lokalitet kommer frem. 3 Sæt brugersoftware-cd-rom en ind i cd-rom-drevet. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing 4 Marker kun [Angiv en placering]-afkrydsningsfeltet, og klik derefter på [Gennemse] valg af driver på det sprog, du vil installere. Hvis for eksempel dit cd-rom-drev er drev [D], skal du gennemse til [D:\Danish\Win 98] og derefter klikke på [OK]. For Windows Me, skal du kun markere [Angiv en placering]-afkrydsningsfeltet og derefter klikke på [Gennemse] for at vælge driveren på det sprog, du vil installere. Hvis for eksempel dit cd-rom-drev er [D], skal du gennemse til [D:\Danish\Win Me] og derefter klikke på [OK]. 5 Bekræft at den mappe, der skal gennemses, er valgt under [Angiv en placering], og klik derefter på [Næste]. Den valgte driverfil vises på skærmen Installation af CAPT

58 6 Klik på [Næste]. Installationen af USB-driveren begynder. 3 7 Klik på [Udfør]. Anvendelse af Canon Advanced Printing [Guiden Tilføj ny hardware (Canon LASER SHOT LBP- 1120)] dialogboksen kommer frem. Installation af CAPT 3-11

59 8 Klik på [Næste]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing 9 Gentag proceduren fra trin 2 til trin Klik på [Næste]. Installationen af printerdriveren begynder Installation af CAPT

60 11 Klik på [Udfør] for at acceptere standardprinternavnet eller indtast det navn, du vil anvende, og klik derefter på [Udfør] Følgende dialogboks kommer frem, når installationen er færdig. Klik på [OK] for at lukke dialogboksen. Anvendelse af Canon Advanced Printing Installation af CAPT 3-13

61 13 Klik på [Udfør] i dialogboksen [Guiden Tilføj ny hardware]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing Installationen af USB-driveren og printeren er færdig. Guiden Printerinstallation Skærmene i anvisningerne herunder er fra Windows Klik på [Start], peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Printere]. Mappen [Printere] kommer frem Installation af CAPT

62 2 Dobbeltklik på [Tilføj printer]. [Guiden Printerinstallation]-dialogboksen kommer frem Klik på [Næste]. 3 3 Vælg [Lokal printer] og klik på [Næste]. Anvendelse af Canon Advanced Printing Installation af CAPT 3-15

63 4 Klik på [Har diskette/cd] i dialogboksen [Producenter/ Printere]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing [Installer fra diskette]-dialogboksen kommer frem. 5 Anvend [Gennemse] til at vælge biblioteket eller indtast det stinavn, som indeholder CAPT, og klik derefter på [OK]. Hvis du for eksempel anvender cd-rom en til at installere CAPT, og cd-rom en er drev [D], så vil navnet på stien være [D:\Danish\Win98] Installation af CAPT

64 6 Vælg printermodel i den viste liste med printere og klik derefter på [Næste]. 3 7 Vælg den printerport, du vil anvende, og klik derefter på [Næste]. Anvendelse af Canon Advanced Printing BEMÆRK Vælg altid USB-porten. Hvis en anden port vælges, kan der ikke udskrives. Installation af CAPT 3-17

65 8 Klik på [Udfør] for at acceptere standardprinternavnet eller indtast det navn, du vil anvende, og klik derefter på [Udfør]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing 9 Når installationen er færdig, kommer følgende dialogboks frem. Klik på [OK] for at lukke dialogboksen. Windows opretter gruppemappen [Canon LASER SHOT LBP-1120] på skrivebordet, og [Canon LASER SHOT LBP-1120]-ikonet føjes til mappen [Printere]. For Windows 2000 Plug & Play VIGTIGT Sørg for at udføre følgende, inden du installerer softwaren: - Tilslut printeren til computeren (Se Kom godt i gang). - Tænd for printeren. (Se "Hvordan man tænder/slukker for printeren" på side 1-7.) 3-18 Installation af CAPT

66 1 Tænd for computeren og start Windows Plug & Play udføres og USB-klasse driveren, [Understøttelse til USB-udskrivning] registreres og installeres automatisk. 2 Log på som Administrator. BEMÆRK Fulde adgangsrettigheder kræves for at CAPT kan installeres. 3 Dialogboksen [Guiden Ny hardware fundet] kommer frem. Klik på [Næste]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing Installation af CAPT 3-19

67 4 Vælg [Søge efter en passende driver til enheden (Anbefales)] i dialogboksen [Guiden Ny hardware fundet], og klik på [Næste]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing BEMÆRK [Ukendt] kan blive vist som navn på enheden. 5 Marker kun [Angiv en placering]-afkrydsningsfeltet og klik på [Næste] Installation af CAPT

68 6 Sæt brugersoftware-cd-rom en ind i cd-rom-drevet og klik på [Gennemse] for at vælge driveren på det sprog, du vil installere. Hvis for eksempel dit cd-rom-drev er [D], skal du gennemse til [D:\Danish\Win2000] og derefter klikke på [OK]. 3 7 Klik på [Næste] på [Resultat af søgningen efter driverfiler]. Klik på [Ja], hvis [Digital signatur blev ikke fundet]-dialogboksen kommer frem. Anvendelse af Canon Advanced Printing 8 Når installationen er færdig, kommer følgende dialogboks frem. Klik på [OK] for at lukke dialogboksen. Installation af CAPT 3-21

69 9 Klik på [Udfør] i [Guiden Ny hardware fundet]-dialogboksen. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing Installation af USB-driveren og printerdriveren er færdig Guiden Printerinstallation 1 Log på som Administrator. BEMÆRK Fulde adgangsrettigheder kræves for at CAPT kan installeres. 2 Klik på [Start], peg på [Indstillinger], og klik derefter på [Printere] [Printere]-mappen kommer frem Installation af CAPT

70 3 Dobbeltklik på [Tilføj printer]. [Guiden Tilføj printer]-dialogboksen kommer frem. Klik på [Næste]. 3 4 Vælg [Lokal printer] og klik på [Næste]. Anvendelse af Canon Advanced Printing BEMÆRK Afkrydsning af [Find og installer min Plug and Play-printer automatisk]-afkrydsningsfeltet kan ikke anbefales. Installation af CAPT 3-23

71 5 Vælg den printerport, du vil anvende, og klik derefter på [Næste]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing BEMÆRK Vælg altid USB-porten. Hvis en anden port vælges, kan der ikke udskrives. 6 Klik på [Har diskette/cd] i dialogboksen for [Producenter/ Printere]. [Installer fra diskette]-dialogboksen vises Installation af CAPT

72 7 Anvend [Gennemse] til at vælge det ønskede bibliotek, eller indtast navnet på den sti, der indeholder CAPT, og klik derefter på [OK]. Hvis du for eksempel anvender cd-rom en til at installere CAPT, og cd-rom-drevet er drev [D], vil navnet på stien være [D:\Danish\Win2000]. 3 8 Vælg printermodellen på den viste liste over printere, og klik derefter på [Næste]. Anvendelse af Canon Advanced Printing Installation af CAPT 3-25

73 9 Klik på [Næste] for at acceptere standardprinternavnet, eller indtast det ønskede navn, og klik derefter på [Næste]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing 10 Vælg om printeren skal deles med andre computere. Klik på [Næste]. 11 Klik på [Ja], hvis du vil udskrive en testside eller på [Nej], hvis du ikke vil udskrive en testside, og klik derefter på [Næste] Installation af CAPT

74 12 Klik på [Udfør]. Klik på [Ja], hvis [Digital signatur blev ikke fundet]-dialogboksen kommer frem Følgende dialogboks kommer frem, når installationen er fuldført. Klik på [OK] for at lukke dialogboksen. Windows opretter gruppemappen [Canon LASER SHOT LBP-1120] på skrivebordet, og [Canon LASER SHOT LBP-1120]-ikonet føjes til mappen [Printere]. Anvendelse af Canon Advanced Printing 14 Hvis du valgte at udskrive testsiden, vil den blive udskrevet, når installationen er fuldført, og følgende dialogboks kommer frem. Klik på [OK], hvis siden er korrekt udskrevet. Installation af CAPT 3-27

75 For Windows XP Plug & Play VIGTIGT Sørg for at udføre følgende, inden du installerer softwaren. - Forbind printeren til din computer. (Se Kom godt i gang.) - Tænd for printeren. (Se "Hvordan man tænder/slukker for printeren" på side 1-7.) 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing 1 Tænd for computeren og start Windows XP. Plug & Play er ved at blive udført og USB-driveren, [Understøttelse af USB-udskrivning] registreres automatisk og installeres. 2 Log på som Administrator. BEMÆRK Fulde adgangsrettigheder kræves for at CAPT kan installeres. 3 [Guiden Ny hardware fundet]-dialogboksen kommer frem. Sæt brugersoftware-cd-rom en ind i cd-rom drevet. 4 Vælg [Installere fra en liste eller en bestemt placering (avanceret)] og klik på [Næste] Installation af CAPT

76 BEMÆRK [Ukendt] kan blive vist som navn på enheden. 5 Fjern markeringen af [Søg på flytbart medie (diskette, cd-rom)]. 6 Vælg [Medtag denne placering i søgningen], og klik på [Gennemse] for at vælge driveren i det sprog, du vil installlere. Hvis for eksempel dit cd-rom-drev er drev [D], skal du gennemse til [D:\Danish\WinXP], og klik derefter på [Næste]. 3 Klik på [Fortsæt alligeve], hvis [Installation af hardware]-dialogboksen kommer frem. Anvendelse af Canon Advanced Printing 7 Når installationen er færdig, kommer følgende dialogboks frem. Klik på [OK] for at lukke dialogboksen. Installation af CAPT 3-29

77 8 Klik på [Udfør] i dialogboksen [Guiden Ny hardware fundet]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing Installation af USB-driveren og printerdriveren er færdig. Guiden Tilføj printer 1 Log på som Administrator. BEMÆRK Fulde adgangsrettigheder kræves for at CAPT kan installeres. 2 Vælg [Printere og faxenheder] fra [Start]-menuen. Mappen [Printere og faxenheder] kommer frem Installation af CAPT

78 3 Dobbeltklik på [Tilføj printer]. [Guiden Tilføj printer]-dialogboxksen kommer frem. Klik på [Næste]. 3 4 Vælg [Lokal printer, der er tilsluttet denne computer], og klik derefter på [Næste]. Anvendelse af Canon Advanced Printing BEMÆRK Markering af [Find og installer min Plug and Play-printer automatisk] anbefales ikke. Installation af CAPT 3-31

79 5 Bekræft at [Brug følgende port] er valgt og vælg den ønskede printerport, og klik derefter på [Næste]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing BEMÆRK Vælg altid USB-porten. Hvis en anden port vælges, kan der ikke udskrives. 6 Klik på [Har diskette/cd] i dialogboksen for [Producent/ Printere]. [Installer fra diskette]-dialogboksen kommer frem Installation af CAPT

80 7 Anvend [Gennemse] til at vælge det ønskede bibliotek, eller indtast navnet på den sti, der indeholder CAPT, og klik derefter på [OK]. Hvis du for eksempel anvender cd-rom en til at installere CAPT, og cd-rom drevet er drev [D], vil navnet på stien være [D:\Danish\WinXP]. 3 8 Vælg printermodellen på den viste liste over printere, og klik derefter på [Næste]. Anvendelse af Canon Advanced Printing Installation af CAPT 3-33

81 9 Klik på [Næste] for at acceptere printernavnet, eller indtast det ønskede navn, og klik derefter på [Næste]. 3 Anvendelse af Canon Advanced Printing 10 Vælg om printeren skal deles med andre computere. Klik på [Næste] Installation af CAPT

82 11 Klik på [Ja], hvis du vil udskrive en testside eller på [Nej], hvis du ikke vil udskrive en testside, og klik derefter på [Næste] Klik på [Udfør]. Klik på [Fortsæt alligevel], hvis [Installation af hardware]-dialogboksen kommer frem. Anvendelse af Canon Advanced Printing Windows opretter gruppemappen [Canon LASER SHOT LBP-1120] på skrivebordet, og [Canon LASER SHOT LBP-1120]-ikonet føjes til mappen [Printere og faxenheder]. Installation af CAPT 3-35

83 13 Følgende dialogboks vises, når installationen er afsluttet. Klik på [OK] for at lukke dialogboksen Hvis du bad om at få udskrevet en testside, udskrives testsiden, når installationen er afsluttet, og følgende dialogboks vises. Klik på [OK], hvis testsiden blev udskrevet korrekt. Anvendelse af Canon Advanced Printing 3-36 Installation af CAPT

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN

Laserprinter. Brugervejledning. VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. DEN LBP3200 Laserprinter Brugervejledning Vejledninger til printeren Vejledningerne til denne printer er inddelt

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt. Brug denne vejledning, når du har brug for hurtig hjælp. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Personlige kopimaskiner 2005/2006

Personlige kopimaskiner 2005/2006 Personlige kopimaskiner 2005/2006 Symbolforklaring Digitale personlige kopimaskiner AXIS NETVÆRKSPRINTADAPTER Giver mulighed for at sætte en printer i netværk, så den kan benyttes af flere brugere. ENERGY

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning

ML-1710. SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning ML-1710 SAMSUNG LASER PRINTER Brugervejledning Denne brugervejledning er kun beregnet til orientering. Alle oplysninger heri kan ændres uden varsel. Samsung Electronics påtager sig ikke ansvaret for nogen

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere