Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal"

Transkript

1 Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012 var antallet af årsværk Antallet af årsværk er dermed stort set uændret. hvilket er den laveste gennemsnitsalder i perioden. Udviklingen fremgår af nedenstående figur. Medarbejdere fordelt på faggrupper Glostrup Kommunes medarbejdere repræsenterer et bredt udvalg af forskellige faggrupper. Tabel 1 viser fordelingen af månedslønnede medarbejdere fordelt på udvalgte faggrupper. Overenskomstområde Personer Akademikere, KL 94 Chefer, KL 15 Dagplejere 19 Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 118 Kontor- og It-personale, KL 186 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 244 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 275 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistent. 101 Social- og sundhedspersonale, KL 370 Socialrådg./socialformidlere, KL 63 Specialarbejdere mv., KL 46 Syge- og sundhedsplejesker m.m., - basis KL 68 Teknisk Service 58 Figur 2 Gennemsnitalder for medarbejdere i Glostrup Kommune. Kilde - egne data Figur 3 viser alders- og kønsfordelingen i Glostrup Kommune. Det fremgår af figuren, at der er en nogenlunde jævn fordeling af medarbejdere blandt aldersgrupperne fra og op til år. Tabel 1 Antal månedslønnede medarbejdere i udvalgte faggrupper. Opgjort pr. august 2013, ekskl. jobtilbudsordninger. Kilde KRL Ikke så overraskende udgøres de største faggrupper af lærerne, pædagogerne samt social- og sundhedspersonale og dermed medarbejderne på de tre store kommunale serviceområder. Medarbejdernes alder og køn I 2013 var gennemsnitsalderen for en medarbejder i Glostrup Kommune 44 år. Gennemsnitsalderen er dermed den samme som i 2012 og den højeste i perioden I 2007 var gennemsnitsalderen for medarbejdere i Glostrup Kommune 41,9 år, Figur 3 Alders- og kønsfordeling i Glostrup Kommune Kilde egne data Ud af Glostrup Kommunes ansatte er 76 % kvinder. Der svarer til, at mere end tre ud af fire ansatte er kvinder. Andelen af medarbejdere under 35 år er de senest år faldet, hvorimod andelen af ansatte over 55 år er steget er første år siden 2003, hvor Det Personalepolitiske Regnskab blev udarbejdet 1

2 for første gang, hvor andelen af medarbejdere under 35 år er på niveau med andelen af medarbejdere over 55 år. Og 2013 er ligeledes det år med den højeste andel af ansatte over 55 år siden Nedenstående figur viser udviklingen i sygefraværet for Glostrup Kommune fra 2007 til I 2009 udgjorde medarbejdere under 35 år 31 % af de ansatte og medarbejdere over 55 år 18 % af de ansatte. I 2013 udgør medarbejdere under 35 år 22 % af de ansatte og medarbejdere over 55 år 23 % af de ansatte. Figur 4 illustrerer udviklingen. Figur 5 Sygefravær i Glostrup Kommune fra Kilde KRL Sygefraværets fordeling indenfor udvalgte personalegrupper i perioden fremgår af figur 6. Figur 4 Udviklingen i andelen af medarbejdere under 35 år og over 55 år. Kilde egne data Sygefravær Sygefraværet i Glostrup Kommune er baseret på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Sygefraværsstatistikkerne er alene opgjort for fastansatte månedslønnede fordelt på udvalgte faggrupper med over 20 medarbejdere. Sygefravær i Glostrup Kommune i 2013 Det gennemsnitlige sygefravær for medarbejdere i Glostrup Kommune var i ,5 %. I 2012 var sygefraværet også 5,5 %. Et gennemsnitligt sygefravær på 5,5 % svarer til, at hver enkelt medarbejder har et fravær på 15,7 kalenderdage svarende til 12,1 dagsværk 1. 1 Fravær i kalenderdage: Denne opgørelsesmetode medtager weekender mv. som fravær uanset om der er tale om arbejdsdage eller ej hvis første og sidste fraværsdag falder før og efter disse. En opgørelse af sygefravær med denne metode kan siges at være udtryk for antallet af sygedage i løbet af året. Fravær i dagsværk: I denne opgørelsesmetode omregnes antallet af kalenderdage til fraværsdagsværk, under antagelse af bl.a. 5-dages arbejdsuge mv. Metoden er ikke helt præcis, men den giver et mål for tabte arbejdsdage ved fraværet. Figur 6 Sygefravær fordelt på udvalgte personalegrupper Kilde KRL Det samlede sygefravær er på 5,5 % i 2013, hvilket det også var i Sygefraværet har dog ændret sig indenfor personalegrupperne. Af figuren fremgår det, at sygefraværet i 2013 har været faldende for social- og sundhedspersonale, pædagogmedhjælpere og akademikere. Sygefraværet i 2013 har derimod været stigende for de øvrige personalegrupper. 2

3 Glostrup kommunes sygefravær 2013 en sammenligning I 2013 var det gennemsnitlige sygefravær blandt landets kommuner på 5,3 % og dermed lå Glostrup Kommune over landsgennemsnittet med et sygefravær på 5,5 %. I kommunerne i hovedstadsområdet 2, var det gennemsnitlige fravær på 5,6 %. Ballerup havde det højeste sygefravær på 6,3 % og Gentofte og Ishøj det laveste med 5,1 %. august 1999 har der imidlertid kun været to år, hvor personaleomsætningen har været mindre end den er i perioden august Figur 8 viser personaleomsætningen for Glostrup Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet og gennemsnittet for de omkringliggende kommuner. Glostrup Kommune placerer sig midt i feltet, idet halvdelen af de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet har et lavere sygefravær og halvdelen har et højere sygefravær end de 5,5 % i Glostrup Kommune. Figur 8 Personaleomsætning kun månedslønnede excl. ekstraordinært ansatte, sammenligning. Kilde FKKA/Regioner Af figuren fremgår det, at personaleomsætningen for Glostrup Kommune i 2013 har ligget over gennemsnittet for både de omkringliggende kommuner og landsgennemsnittet. Figur 7 Sygefravær i Glostrup Kommune og kommunerne i hovedstadsområdet. Kilde - KRL Personaleomsætning i Glostrup Kommune Personaleomsætningen viser, hvor stor en procentdel af kommunens medarbejdere, der forlader ansættelsen i løbet af et år. Det vil med andre ord sige andelen af medarbejdere, der afgår til en anden sektor, en anden stilling eller pension i forhold antallet af ansatte i perioden. Ser man nærmere på, hvorledes personaleomsætningen fordeler sig blandt udvalgte personalegrupper i kommunen, fremgår det, at personaleomsætningen varierer en del mellem de enkelte personalegrupper. Fra august 2012 til august 2013 var personaleomsætningen i Glostrup Kommune på 17,6 %. Der har således været en stigning i personaleomsætningen i forhold til året før, hvor omsætningen var på 15,7 %. Siden 2 Kommunerne i hovedstadsområdet defineres som: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. 3

4 (KRL). Medarbejdernes lønudvikling I tabel 2a nedenfor vises gennemsnitslønnen for medarbejdere indenfor udvalgte faggrupper i perioden Lønnen er beregnet som en gennemsnitsløn for medarbejdere, der har været ansat i den samme stilling i opgørelsesperioden. Ved at opgøre gennemsnitslønnen på denne måde sikres det, at lønnen og dermed i sidste ende lønudviklingen ikke er påvirket af ændringer i personalesammensætning og i personaleomsætning. Figur 9 Personaleomsætning, udvalgte personalegrupper - kun månedslønnede excl. ekstraordinært ansatte august Kilde KRL Figuren viser, at personaleomsætningen har været højest blandt socialrådgivere, socialog sundhedspersonale og pædagogmedhjælpere. Omvendt har personaleomsætningen blandt dagplejere, teknisk service og lærere været lavest. Lønudvikling Lønudviklingen i Glostrup kommune opgøres som lønudviklingen for udvalgte faggrupper i Glostrup Kommune og der foretages benchmarking i forhold omegnskommunerne og landsgennemsnittet baseret på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Af tabellen fremgår det, at lønudviklingen blandt faggrupperne har været positiv i Glostrup Kommune. Lønudviklingen har ligget lavere i Glostrup Kommune i forhold til landsgennemsnittet og omegnskommunerne. I tabel 2b nedenfor vises gennemsnitslønnen for medarbejdere indenfor udvalgte faggrupper i perioden Her kan man se, at Glostrup stort set ligger på niveau med landsgennemsnittet og omegnskommunerne, men dog lidt højere med en lønudvikling på 15,1 %, hvor omegnskommunernes gennemsnit er 14,9 % og landsgennemsnittet 15,2 % 4

5 Lønstigning i perioden Overenskomstområde Glostrup Omegnskommuner** Landet Ialt 0,8% 1,1% 1,1% Akademikere, KL 2,5% 1,4% 1,9% Dagplejere 0,5% 1,0% 1,0% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 1,1% 1,4% 1,5% Kontor- og It-personale, KL 0,3% 1,4% 1,2% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 0,8% 1,1% 1,0% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 0,7% 0,9% 1,1% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 1,7% 1,4% 1,6% Social- og sundhedspersonale, KL 0,0% 0,9% 0,8% Socialrådg./socialformidlere, KL 1,5% 0,7% 1,1% Syge- og sundhedsplejesker m.m. - basis, KL 1,2% 1,3% 1,1% Teknisk Service 2,1% 1,8% 1,5% **Albertslund, Ballerup, Brøndby, Herlev, Rødovre Tabel 2a Lønudvikling blandt udvalgte faggrupper Tallene er baseret på gennemsnitslønnen for medarbejdere ansat i den samme stilling i opgørelsesperioden. Gennemsnitslønningerne er opgjort i bruttotal for månedslønnede ekskl. ekstraordinært ansatte inkl. pension og tillæg. Kilde KRL Lønstigning i perioden Overenskomstområde Glostrup Omegnskommuner** Landet Ialt 15,1% 14,9% 15,2% Akademikere, KL 18,3% 16,9% 17,1% Dagplejere 12,6% 12,5% 16,3% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 14,6% 15,9% 15,7% Kontor- og It-personale, KL 14,1% 14,0% 14,2% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 13,2% 13,3% 13,1% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 16,8% 15,9% 17,0% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 14,6% 17,4% 17,5% Social- og sundhedspersonale, KL 16,2% 16,0% 16,4% Socialrådg./socialformidlere, KL 15,5% 14,1% 14,7% Syge- og sundhedsplejesker m.m. - basis, KL 12,4% 14,8% 13,4% Teknisk Service 17,4% 14,3% 14,3% **Albertslund, Ballerup, Brøndby, Herlev, Rødovre Tabel 2b Lønudvikling blandt udvalgte faggrupper Tallene er baseret på gennemsnitslønnen for medarbejdere ansat i den samme stilling i opgørelsesperioden. Gennemsnitslønningerne er opgjort i bruttotal for månedslønnede ekskl. ekstraordinært ansatte inkl. pension og tillæg. Kilde KRL 5

6 Sagsnr.: 11/16571 Sammenligning af lønudviklingen Tabel 3 nedenfor viser den gennemsnitlige lønudvikling for ansatte i Glostrup Kommune og vestegnskommunerne. Som det ses har den gennemsnitlige lønudvikling været positiv fra 2012 til 2013 for vestegnskommunerne på nær for Ishøj. Lønudvikling Vestegnskommuner. Alle faggrupper ekskl. ekstraordinært ansatte og Fleksjob Kommune Aug Aug Aug Brøndby ,4% ,5% ,1% Glostrup ,9% ,9% ,6% Albertslund ,4% ,0% ,9% Hvidovre ,0% ,2% ,8% Høje-Taastrup ,0% ,4% ,1% Rødovre ,2% ,4% ,1% Ishøj ,3% ,3% ,4% Vallensbæk ,8% ,5% ,4% Tabel 3 Den gennemsnitlige lønudvikling blandt vestegnskommunerne. Tallene er baseret på en gennemsnitlig løn for alle faggrupper ekskl. ekstraordinært ansatte og fleksjob opgjort i august måned 2012 og Kilde KRL I Glostrup Kommune er gennemsnitslønnen kr. Figur 10 viser den gennemsnitlige lønudvikling i procent for Glostrup Kommune, omegnskommuner 3 og hele landet. Lønudvikling i % 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Glostrup Omegnskommuner Hele Landet Figur 10 - Den procentvise lønudviklingen for Glostrup Kommune, omegnskommunerne og hele landet. Tallene er baseret på en gennemsnitlig løn for alle faggrupper ekskl. ekstraordinært ansatte opgjort i august måned Kilde KRL I Glostrup Kommune og omegnskommunerne var lønudviklingen 0,6 % i 2013, mens landsgennemsnittet var på 0,5 %. 3 Omegnskommunerne defineres som: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Herlev, Rødovre 6

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2017

Arbejdsmiljøredegørelse 2017 Arbejdsmiljøredegørelse 2017 MED Hovedudvalget - Glostrup Kommune Arbejdsmiljøredegørelsen 2017 indeholder både det tidligere personalepolitiske regnskab og arbejdsmiljøredegørelse. Arbejdsmiljøredegørelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2016

Arbejdsmiljøredegørelse 2016 Arbejdsmiljøredegørelse 2016 MED Hovedudvalget - Glostrup Kommune Arbejdsmiljøredegørelsen 2016 indeholder både det tidligere personalepolitiske regnskab og arbejdsmiljøredegørelse. Arbejdsmiljøredegørelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2015

Arbejdsmiljøredegørelse 2015 Arbejdsmiljøredegørelse 2015 MED Hovedudvalget - Glostrup Kommune Arbejdsmiljøredegørelsen 2015 indeholder både det tidligere personalepolitiske regnskab og arbejdsmiljøredegørelse. Arbejdsmiljøredegørelsen

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

DATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 24. august 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Notat. Sygefraværet i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Sygefraværet i kommunerne. Bo Panduro Notat Sygefraværet i kommunerne Bo Panduro Sygefraværet i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-20-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og

Læs mere

TIL. Sagsnr Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk

TIL. Sagsnr Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT TIL Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk Formål Til brug for beregning af forvaltningernes omkostninger til sygefravær opgjort

Læs mere

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Lønredegørelse Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken.

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014 Køge Kommune Personalepolitiske tiltag og nøgletal December Indhold Indledning 0. Det hurtige overblik - summary 1. Personalepolitiske tiltag i den forgangne periode 2. I fokus - Udvalgte nøgletal og personalepolitiske

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 30. juni 2014 Sagsbeh: RFJ Økonomiafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune 2012-2013 Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Lønredegørelse

Lønredegørelse Lønredegørelse Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken.

Læs mere

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b.

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Kontor for HR NOTAT Omkostning til sygefravær - model Baggrund For at estimere omkostningen til sygefravær i Københavns Kommune, er det nødvendigt at udarbejde en

Læs mere

Lønredegørelse

Lønredegørelse Lønredegørelse Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken.

Læs mere

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode

Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode 25-10-2017 Jens Sand Krik 27 20 94 43 jsk@ae.dk Udsigt til færre SOSU er og pædagogisk personale i den kommende kommunale valgperiode I notatet undersøges konsekvenserne af regeringens målsætning for det

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Personalejuridisk Af Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Tabel 1 Månedslønnede fordelt på ansættelsesform 01.01.12 01.01.13 01.01.14 Ændring 01.01.13 Antal Antal Antal Antal % 5189 1.1

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Fyn har Danmarks laveste sygefravær Af Mia Amalie Holstein ( )

Fyn har Danmarks laveste sygefravær Af Mia Amalie Holstein ( ) Notat: 24-04-2017 Af Mia Amalie Holstein (5355 7177) Resumé I dette notat belyses sygefraværet blandt det kommunalansatte plejepersonale på ældreområdet, med særligt fokus på sammenligninger hhv. mellem

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Tabel 1 Månedslønnede fordelt på ansættelsesform 1.1.14 1.1.15 Ændring 1.1.15 Antal Antal Antal % 5371 1.1 Overenskomstansatte 4.178 4.373 195 82 1.2

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2017 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2015 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked Marts 2017 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016... 2 Datamateriale...

Læs mere

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 0 Indholdstegnelse 1. Data og metode... 2 1.1 Løndata... 2 1.2

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019 FOA Kampagne og Analyse 25. marts 2010 Behov for nyt personale FOAs områder frem til 2019 FOA har beregnet, hvor meget nyt personale, kommuner og regioner har brug for at hente ind FOAs fagområder de næste

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR 2017 16,3 15,6 15,2 14,8 13,6 12,7 12,7 12,3 12,2 12,0 11,2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognose

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Personalepolitisk redegørelse

Personalepolitisk redegørelse 2017 Personalepolitisk redegørelse Brønderslev Kommune Forord Brønderslev Kommune er kommunens største arbejdsplads med ca. 2.226 fuldtidsansatte eller ca. 2.457 personer. HR har til opgave at støtte organisationen

Læs mere

Måltal 2011 for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund

Måltal 2011 for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund Måltal 2011 for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund Sagsnr: 2012-12502 Doknr. 2012-87639 Udviklingsafdelingen, juni 2012 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Indledning Det

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 16. november 2016 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen

Læs mere

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Danmarks Privatskoleforening 4. marts 2016 Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for

Læs mere

REBUS Nord. Status over året 2007

REBUS Nord. Status over året 2007 REBUS Nord Status over året 27 Dette er en statistisk oversigt i forhold til borgerne i Rebus Nord. I oversigten bruges sammenlignelige tal for opgørelsen for Rebus år 26/27. Oversigten indeholder statistik

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brønderslev Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brønderslev Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brønderslev Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Fleksjobevaluering 2017

Fleksjobevaluering 2017 Fleksjobevaluering 2017 1 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Opsummering af konklusioner... 8 1. Udvikling i andel og antal... 9 1.1. Samlet andel og antal... 9 1.2. Alder... 12 1.3. Kønsfordeling...

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Kasper Fuhr Christensen har stillet spørgsmål til byrådets møde den 2. februar 2015, som besvares nedenfor:

Kasper Fuhr Christensen har stillet spørgsmål til byrådets møde den 2. februar 2015, som besvares nedenfor: Vedrørende: Notatsvar på spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen Sagsnavn: Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. fyring af medarbejdere i kommunen og det private (møde 2. februar 2015)

Læs mere

DATA FOR AUGUST 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR AUGUST 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR AUGUST 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. oktober 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune

Albertslund Kommune. Rens Holding A/S LYN. Renseservice SCA. HOFOR Spildevand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S. Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune 3,19% * (ca. 3,36%) HOFOR Vand HOFOR Spildevand eller Indirekte ejerskab 8 vandselskaber, Vand Albertslund A/S 6 spildevandsselskaber, Spildevand Albertslund A/S

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede og antal ansatte personer i kommunerne i perioden opgjort efter køn

Udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede og antal ansatte personer i kommunerne i perioden opgjort efter køn Social-, Indenrigs- og Børneudvalget -18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 534 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Sagsnr. 2018-3294 Doknr. 544991 Dato 11-07-2018 Folketingets

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 19. januar 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere