HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning"

Transkript

1 HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER Brugervejledning

2

3 HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 og M603 Series-printer Brugervejledning

4 Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Varemærker Adobe, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Intel Core er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande/ områder. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker i USA. Varenummer: CE Edition 4, 11/2011

5 Konventioner i vejledningen TIP: Tippene indeholder hjælp eller genveje. BEMÆRK: FORSIGTIG: af produktet. Noterne indeholder vigtige oplysninger om et begreb eller udførelsen af en opgave. Forsigtig angiver procedurer, som du skal følge for at undgå datatab eller beskadigelse ADVARSEL! Advarsler gør dig opmærksom på bestemte procedurer, som du skal følge for at undgå selv at komme til skade, katastrofalt datatab eller omfattende beskadigelse af produktet. DAWW iii

6 iv Konventioner i vejledningen DAWW

7 Indholdsfortegnelse 1 Grundlæggende oplysninger om produktet... 1 Produktsammenligning... 2 HP LaserJet Enterprise 600 M601-modeller... 2 HP LaserJet Enterprise 600 M602-modeller... 3 HP LaserJet Enterprise 600 M603-modeller... 4 Miljømæssige funktioner... 5 Tilgængelighed... 6 Produktoversigter... 7 Set forfra... 7 Set bagfra... 8 Interfaceporte... 9 Placering af serienummer og modelnummer Menuer på kontrolpanelet Kontrolpanellayout Menuen Hent job fra USB Menuen Hent job fra enhedshukommelse Menuen Forbrugsvarer Menuen Bakker Menuen Administration Menuen Rapporter Menuen Generelle indstillinger Menuen Indstillinger for Hent fra USB Menuen Generelle indstillinger Menuen Standardindstillinger for udskrifter Menuen Visningsindstillinger Menuen Administrer forbrugsvarer Menuen Administrer bakker Menuen Indstillinger for hæfter/stabler Menuen Postkasse med flere udskriftsbakker, indstillinger Menuen Netværksindstillinger DAWW v

8 Menuen Fejlfinding Menuen Vedligeholdelse af enheden Menuen Backup/gendannelse Menuen Kalibrer/rensning Menuen USB-firmwareopgradering Menuen Service Software til Windows Understøttede operativsystemer og printerdrivere til Windows Valg af den korrekte printerdriver til Windows HP Universal Print Driver (UPD) UPD-installationstilstande Ændring af indstillinger for udskriftsjob i Windows Prioritering i forbindelse med udskriftsindstillinger Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger Fjern printerdriveren fra Windows Understøttede hjælpeprogrammer til Windows HP Web Jetadmin HP integreret webserver HP eprint Software til andre operativsystemer Brug produktet med Mac Software til Mac Understøttede operativsystemer og printerdrivere til Mac Installer software til Mac-operativsystemer Installer software til Mac-computere, der er forbundet direkte til produktet Installer software til Mac-computere på et kablet netværk Konfiguration af IP-adressen Installer softwaren Fjern printerdriveren fra Mac-operativsystemerne Prioritet for printerindstillinger for Mac Ændring af printerdriverindstillinger for Mac Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger Software til Mac-computere HP Utility til Mac Åbning af HP Printer Utility vi DAWW

9 HP Utility-funktioner Understøttede hjælpeprogrammer til Mac HP integreret webserver HP eprint AirPrint Grundlæggende udskrivningsopgaver med Mac Annullering af et udskriftsjob med Mac Skift papirformat og -type med Mac Ændre størrelsen på dokumenter eller udskrive på papir i specialformat med Mac Oprette og anvende udskrivningsforudindstillinger med Mac Udskrive en forside med Mac Bruge vandmærker med Mac Udskrivning af flere sider på ét ark papir med Mac Udskrivning på begge sider af siden (dupleksudskrivning) med Mac Lagre job med Mac Løsning af problemer med Mac Tilslutning af produktet til Windows Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med printerdeling Opret forbindelse med USB Cd-installation Tilslutning til et netværk med Windows Understøttede netværksprotokoller Installer produktet på et kablet netværk med Windows Konfigurer IP-adressen Installation af softwaren Konfigurer netværksindstillinger med Windows Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger Indstil eller skift netværksadgangskoden Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet Manuel konfiguration af IPv6 TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet Linkhastighed og dupleksindstillinger Papir og udskriftsmedie Forstå papirbrug Retningslinjer for specialpapir Skift printerdriver, så den passer til papirtypen og -formatet i Windows Understøttede papirformater Understøttede papirtyper Understøttede papirtyper til input Understøttede papirtyper til udskriftsbakker DAWW vii

10 Kapacitet for bakke og rum Læg papir i papirbakkerne Læg papir i bakke Fylde bakke 2 eller en bakke til 500 ark (ekstraudstyr) Fyld en bakke til ark (ekstraudstyr) Papirretning ved ilægning af papir i bakker Ilæg brevpapir, fortrykt eller forhullet papir Ilæg konvolutter Konfiguration af bakker Konfiguration af en bakke, når du ilægger papir Konfiguration af en bakke, så den passer til indstillingerne for udskriftsjobbet Konfigurer en bakke fra kontrolpanelet Vælg en udskriftsbakke Udskriv til den øverste udskriftsbakke (standard) Udskriv til den bageste udskriftsbakke Udskriv til stabler (ekstraudstyr) eller hæfter/stabler (ekstraudstyr) Udskrivning til postkassen med 5 rum Printerpatroner Oplysninger om printerpatron Forbrugsvarevisninger Printerpatronvisninger Administrer printerpatroner Skift indstillinger for printerpatroner Udskriv, når en printerpatron når slutningen af den anslåede levetid Aktivering eller deaktivering af indstillingerne Indstillinger for Meget lav fra kontrolpanelet Udskrivning med EconoMode Lagre og genbruge forbrugsvarer Genbrug af forbrugsvarer Opbevaring af printerpatroner HP-politik vedrørende printerpatroner fra andre producenter end HP HP's websted for antiforfalskning Udskiftningsanvisninger Udskiftning af printerpatronen Udskifte hæfteklammer Udførelse af forebyggende vedligeholdelse Nulstil tælleren for vedligeholdelsessæt Løsning af problemer med printerpatroner Kontroller printerpatronerne Kontroller, om printerpatronen er beskadiget viii DAWW

11 Tilbagevendende fejl Udskriv statussiden for forbrugsvarer Fortolkning af meddelelser på kontrolpanelet for forbrugsvarer Udskrivning af opgaver Annullere et udskriftsjob med Windows Grundlæggende udskrivningsopgaver med Windows Åbn printerdriveren med Windows Få hjælp til udskriftsindstillinger med Windows Skift antallet af udskrevne kopier med Windows Gem specialindstillinger til genbrug med Windows Brug en udskrivningsgenvej med Windows Opret udskrivningsgenveje Gør udskriftskvaliteten bedre med Windows Vælg sideformatet med Windows Vælg et specialformat med Windows Vælg papirtypen med Windows Vælg papirbakken med Windows Udskriv på begge sider (dupleks) med Windows Udskriv manuelt på begge sider (dupleks) med Windows Udskriv automatisk på begge sider med Windows Udskriv flere sider pr. ark med Windows Vælg sideretning med Windows Brug HP eprint Flere udskrivningsopgaver med Windows Udskriv på fortrykt brevpapir eller formularer med Windows Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows Udskriv første eller sidste side på andet papir med Windows Sådan bruges Windows til at tilpasse et dokument til sidestørrelse Tilføje et vandmærke til et dokument med Windows Opret en brochure med Windows Vælg udskriftsindstillinger med Windows Vælg en udskriftsbakke med Windows Vælg hæfteindstillinger med Windows Brug joblagringsfunktioner med Windows Oprette et lagret job med Windows Udskrivning af et lagret job Sletning af et lagret job Angiv joblagringsindstillinger med Windows Udskrive én kopi til korrektur, inden jeg udskriver resten af kopierne DAWW ix

12 Gemme et personligt job midlertidigt på produktet og udskrive det senere Gemme jobbet midlertidigt på produktet Gemme et job permanent på produktet Gør et permanent lagret job privat, så alle, der vil udskrive det, skal angive en PIN-kode Modtage besked, når en person udskriver et lagret job Angive brugernavnet til et lagret job Angive et navn til det lagrede job Udskrivning af specielle job med Windows Angiv dupleksjusteringen Direkte USB-udskrivning Administrer og vedligehold Udskriv oplysningssider Bruge HP's integrerede webserver Åbn af HP's integrerede webserver vha. en netværksforbindelse Funktioner for HP's integrerede webserver Fanen Oplysninger Fanen Generelt Fanen Udskriv Fanen Fejlfinding Fanen Sikkerhed Fanen HP Web Services Fanen Netværk Listen Andre links Brug HP Web Jetadmin-softwaren Produktsikkerhedsfunktioner Sikkerhedserklæringer IP-sikkerhed Sikring af HP's integrerede webserver Krypteringssupport: Krypterede HP High Performance-harddiske (kun modellerne xh) Sikkert gemte job Brug af produktets kontrolpanelmenu Lås processoren Økonomiindstillinger Udskrivning med EconoMode Energisparetilstande Deaktiver eller aktiver dvaletilstand Indstilling af dvaletimeren Indstil dvaleplanen x DAWW

13 Installer hukommelse og interne USB-enheder Oversigt Installation af hukommelse Installer produkthukommelse Aktivere hukommelse Kontrol af DIMM-installation Hukommelsesallokering Installer interne USB-enheder Rengøring af produktet Rengøring af papirgangen Produktopdateringer Problemløsning Selvhjælp Tjekliste for problemløsning Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne Gendan fabriksindstillinger Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet Meddelelsestyper på kontrolpanelet Meddelelser på kontrolpanelet Papiret fremføres forkert eller sidder fast Produktet tager ikke papir Produktet tager flere ark papir Forebyg papirstop Afhjælpning af papirstop Mulige placeringer af papirstop Afhjælp papirstop i udskriftsområderne Afhjælp papirstop i den bageste udskriftsbakke Afhjælp papirstop i stableren (ekstraudstyr) eller hæfter/stableren (ekstraudstyr) Afhjælp papirstop i stableren (ekstraudstyr) eller hæfter/stableren (ekstraudstyr) Afhjælp hæftestop i hæfter/stableren (ekstraudstyr) Afhjælp papirstop fra postkassen med 5 rum (ekstraudstyr) Afhjælp papirstop i fikseringsområdet Afhjælpning af papirstop fra dupleksenheden (ekstraudstyr) Afhjælp papirstop i bakkerne Afhjælp papirstop i bakke Afhjælp papirstop i bakke 2 eller i en bakke til 500 ark (ekstraudstyr) Afhjælp papirstop i bakken til ark (ekstraudstyr) Afhjælp papirstop i konvolutfremføreren (ekstraudstyr) DAWW xi

14 Afhjælp papirstop i området omkring topdækslet og printerpatronen Skifte papirstopudbedring Forbedring af udskriftskvaliteten Sådan vælges en papirtype Brug papir, der opfylder HP's specifikationer Udskriv en renseside Kontrollere printerpatronen Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt Produktet udskriver ikke Produktet udskriver langsomt Løs problemer med direkte USB-udskrivning Menuen Hent fra USB åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret Filen, du vil udskrive, er ikke anført i Hent fra USB-menuen Løs tilslutningsproblemer Løsning af problemer med direkte tilslutning Løsning af netværksproblemer Dårlig fysisk forbindelse Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet Computeren kan ikke kommunikere med produktet Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke Afhjælp produktsoftwareproblemer med Mac Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv & fax Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv & fax Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at driveren er valgt Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse Tillæg A Forbrugsvarer og ekstraudstyr til produktet Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer Varenumre xii DAWW

15 Ekstraudstyr til papirhåndtering Customer Self Repair-varer Kabler og interfaces Tillæg B Service og support Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatron Data gemt i printerpatronen Slutbrugerlicensaftale Selvreparation udført af kunden, garantiservice Kundesupport Indpakning af produktet Tillæg C Produktspecifikationer Fysiske specifikationer Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner Driftsmiljø Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger FCC-regulativer Miljøbeskyttelsesprogram Beskyttelse af miljøet Ozonproduktion Strømforbrug Tonerforbrug Papirforbrug Plastik HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivning Oplysninger om returnering og genbrug USA og Puerto Rico Flere returneringer (mere end en patron) Enkelt returnering Forsendelse Returnering uden for USA Papir Begrænsninger i materialet Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU Kemiske stoffer Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS) Kilder med yderligere oplysninger DAWW xiii

16 Overensstemmelseserklæring Sikkerhedserklæringer Lasersikkerhed Canadiske DOC-regulativer VCCI-erklæring (Japan) Vejledning til strømkabel Erklæring vedrørende strømkabel (Japan) EMC-erklæring (Kina) EMC-erklæring (Korea) EMI-erklæring (Taiwan) Produktstabilitet Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland GS-erklæring (Tyskland) Tabel for stoffer (Kina) Erklæring om Begrænsning af farlige stoffer (Tyrkiet) Indeks xiv DAWW

17 1 Grundlæggende oplysninger om produktet Produktsammenligning Miljømæssige funktioner Tilgængelighed Produktoversigter DAWW 1

18 Produktsammenligning HP LaserJet Enterprise 600 M601-modeller M601n-printer CE989A Udskriver op til 45 sider pr. minut (ppm) på papir i Letter-format og 43 sider pr. minut på A4-papir Integreret HP Jetdirect-netværk Indeholder 512 megabyte (MB) RAM (random access memory). Kan udvides til 1 gigabyte (GB). 4 GB solid-state-modulhukommelse Bakke 1 kan rumme op til 100 ark Bakke 2 kan rumme op til 500 ark Udskriftsbakke til 500 ark (forsiden nedad) Udskriftsbakke til 100 ark (forsiden opad) 4-linjers grafisk farvedisplay på kontrolpanel USB 2.0-højhastighedsport USB-værtsudskrivningsport Direkte USB-udskrivningsport Et åbent DIMM-stik (dual inline memory module) M601dn-printer Har de samme funktioner som HP LaserJet Enterprise 600 M601n-printeren samt følgende: CE990A Dupleksekstraudstyr til automatisk udskrivning på begge sider. Trådløst netværk-udskrivning 2 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW

19 HP LaserJet Enterprise 600 M602-modeller M602n-printer CE991A Udskriver op til 52 sider pr. minut (ppm) på papir i Letter-format og 50 sider pr. minut på A4-papir Integreret HP Jetdirect-netværk Indeholder 512 megabyte (MB) RAM (random access memory). Kan udvides til 1 gigabyte (GB). 4 GB solid-state-modulhukommelse Bakke 1 kan rumme op til 100 ark 4-linjers grafisk farvedisplay på kontrolpanel Numerisk tastatur USB 2.0-højhastighedsport USB-værtsudskrivningsport Direkte USB-udskrivningsport Et åbent DIMM-stik (dual inline memory module) Bakke 2 kan rumme op til 500 ark Direkte USB-udskrivningsport Udskriftsbakke til 500 ark (forsiden nedad) Hulrum til hardwaregrænseflade Udskriftsbakke til 100 ark (forsiden opad) M602dn-printer Har de samme funktioner som HP LaserJet Enterprise 600 M602n-printeren samt følgende: CE992A Dupleksekstraudstyr til automatisk udskrivning på begge sider. Trådløst netværk-udskrivning M602x-printer Har de samme funktioner som HP LaserJet Enterprise 600 M602n-printeren samt følgende: CE993A Dupleksekstraudstyr til automatisk udskrivning på begge sider. En ekstra inputpakke til 500 ark (bakke 3) Trådløst netværk-udskrivning DAWW Produktsammenligning 3

20 HP LaserJet Enterprise 600 M603-modeller M603n-printer CE994A Udskriver op til 62 sider pr. minut (ppm) på papir i Letter-format og 60 sider pr. minut på A4-papir Integreret HP Jetdirect-netværk Indeholder 512 megabyte (MB) RAM (random access memory). Kan udvides til 1 gigabyte (GB). 4 GB solid-state-modulhukommelse Bakke 1 kan rumme op til 100 ark 4-linjers grafisk farvedisplay på kontrolpanel Numerisk tastatur USB 2.0-højhastighedsport USB-værtsudskrivningsport Direkte USB-udskrivningsport Et åbent DIMM-stik (dual inline memory module) Bakke 2 kan rumme op til 500 ark Direkte USB-udskrivningsport Udskriftsbakke til 500 ark (forsiden nedad) Hulrum til hardwaregrænseflade Udskriftsbakke til 100 ark (forsiden opad) M603dn-printer Har de samme funktioner som HP LaserJet Enterprise 600 M603n-printeren samt følgende: CE995A Dupleksekstraudstyr til automatisk udskrivning på begge sider. Trådløst netværk-udskrivning M603xh-printer Har de samme funktioner som HP LaserJet Enterprise 600 M603n-printeren samt følgende: CE996A Dupleksekstraudstyr til automatisk udskrivning på begge sider. Trådløst netværk-udskrivning En ekstra inputpakke til 500 ark (bakke 3) 250 GB HP-krypteret højtydende harddisk (erstatter de 4 GB solid-statemodulhukommelse, der er i modellerne n og dn) 4 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW

21 Miljømæssige funktioner Dupleks Udskrive flere sider pr. ark Genbrug Spar papir ved at bruge dupleksudskrivning som standardindstilling. Spar papir ved at udskrive to eller flere sider af et dokument side om side på et ark papir. Få adgang til denne indstilling via printerdriveren. Reducer spild ved at bruge genbrugspapir. Genbrug printerpatroner ved at bruge HP's retursystem. Energibesparelser HP Smart Web-udskrivning Spar energi ved at bruge produktets dvaletilstand. Brug HP Smart Web-udskrivning til at vælge, gemme og organisere tekst og grafik fra flere websider. Derefter kan du redigere og udskrive nøjagtigt det, du ser på skærmen. Det giver dig den kontrol, du har brug for, for at kunne udskrive betydningsfulde informationer og samtidig minimere spild. Download HP Smart Web-udskrivning fra dette websted: Joblagring Brug joblagringsfunktionen til at håndtere udskrivningsjob. Ved at bruge joblagring aktiverer du udskrivning, når du bruger en delt printer, og dermed undgår du tab af udskrivningsjob, som efterfølgende bliver udskrevet igen. DAWW Miljømæssige funktioner 5

22 Tilgængelighed Produktet har adskillige elementer, der gør produktet lettere tilgængeligt for brugere. Onlinebrugervejledning, som er kompatibel med programmer, der kan læses fra skærmen. Printerpatroner kan installeres og fjernes med én hånd. Alle porte og dæksler kan åbnes med en én hånd. Papir kan lægges i bakke 1 med én hånd. 6 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW

23 Produktoversigter Set forfra Øverste udskriftsbakke 2 Kontrolpanel (på modellerne M602 og M603 har et numerisk tastatur) 3 Topdæksel (giver adgang til printerpatronen) 4 Direkte USB-udskrivningsport 5 Bakke 1 (træk for at åbne) 6 Tænd-/sluk-knap 7 Bakke 2 DAWW Produktoversigter 7

24 Set bagfra Bageste udskriftsbakke (træk for at åbne) 2 Dæksel til dupleksekstraudstyr (fjern dette inden installation af ekstraudstyr til dupleksudskrivning) 3 Interfaceporte 4 Højre dæksel (giver adgang til DIMM-stikket) 5 Hardwareintegrationslomme (kun modellerne M602 og M603) 8 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW

25 Interfaceporte RJ-45-netværksforbindelse 2 Strømtilslutning 3 Host USB-forbindelse til tilføjelse af fonte og andre tredjepartsløsninger (denne forbindelse har muligvis et dæksel, der skal fjernes) 4 Stik til sikkerhedslås af kabeltype 5 USB 2.0-højhastighedsforbindelse ved direkte tilslutning til en computer Placering af serienummer og modelnummer Etiketten, der indeholder model- og serienumre, findes på bagsiden af produktet. DAWW Produktoversigter 9

26 10 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW

27 2 Menuer på kontrolpanelet Kontrolpanellayout Menuen Hent job fra USB Menuen Hent job fra enhedshukommelse Menuen Forbrugsvarer Menuen Bakker Menuen Administration Menuen Vedligeholdelse af enheden DAWW 11

28 Kontrolpanellayout Brug kontrolpanelet til at hente statusoplysninger for produkt og job og til at konfigurere produktet Nummer Knap eller indikator Funktion 1 Kontrolpanelets display Viser statusoplysninger, menuer, hjælp-oplysninger og fejlmeddelelser 2 pil op Går til det forrige punkt på listen eller øger værdien af numeriske elementer 3 knappen Hjælp Indeholder oplysninger om meddelelsen på kontrolpanelets display 4 Knappen OK Gemmer den valgte værdi for et element Udfører den handling, der er knyttet til det element, som er fremhævet på kontrolpanelets display Sletter en fejlsituation, når den kan slettes 5 Knappen Stop Annullerer det aktuelle udskriftsjob og fjerner siderne fra produktet 6 Pil ned Går til det næste punkt på listen eller øger værdien af numeriske elementer 7 Pil tilbage Går ét niveau op i menustrukturen eller ét tegn tilbage ved numerisk indtastning. 8 Knappen Hjem Åbner og lukker menuer. 9 Klar-indikator Til: Produktet er online og klar til at modtage data til udskrivning. Fra: Produktet kan ikke modtage data, fordi det er offline (midlertidigt standset), eller der er opstået en fejl. Blinker: Produktet skifter til offline. Produktet stopper behandlingen af det aktuelle job og sender alle aktive sider ud af enheden. 10 Dataindikator Til: Produktet har data at udskrive, men det venter på at modtage alle dataene. Fra: Produktet har ingen data at udskrive. Blinker: Produktet er i gang med at behandle eller udskrive data. 12 Kapitel 2 Menuer på kontrolpanelet DAWW

29 Nummer Knap eller indikator Funktion 11 Eftersynsindikator Til: Der er opstået et problem i produktet. Se kontrolpanelets display. Fra: Produktet fungerer fejlfrit. Blinker: Indgriben er nødvendig. Se kontrolpanelets display. 12 mappe eller STAR-knap (Secure Transaction Access Retrieval) Giver hurtig adgang til menuen Hent job BEMÆRK: Dette element er ikke inkluderet på M601- modellerne. 13 Knappen Tilbage BEMÆRK: Dette element er ikke inkluderet på M601- modellerne. 14 Numerisk tastatur Sætter værdier tilbage til deres standardværdier og lukker hjælpens skærmbillede Indtastning af numeriske værdier BEMÆRK: Dette element er ikke inkluderet på M601- modellerne. DAWW Kontrolpanellayout 13

30 Menuen Hent job fra USB BEMÆRK: Du skal aktivere denne funktion ved hjælp af kontrolpanelets menuer eller HP's integrerede webserver, før den kan bruges. Du kan aktivere denne funktion ved at bruge menuerne i kontrolpanelet, åbne menuen Administration, undermenuen Indstillinger for Hent fra USB og derefter vælge indstillingen Aktiver. Aktivér denne funktion ved hjælp af HP's integrerede webserver, klik på fanen Udskriv. Sådan åbner du menuen: På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Hjem derefter vælge menuen Hent job fra USB. og Første niveau Andet niveau Værdier Vælg en fil eller mappe <Jobnavn> Kopier 14 Kapitel 2 Menuer på kontrolpanelet DAWW

31 Menuen Hent job fra enhedshukommelse Sådan åbner du menuen: På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Hjem derefter vælge menuen Hent job fra enhedshukommelse. og Første niveau Andet niveau Værdier Alle job (med PIN-kode) Udskriv Kopier Udskriv og slet Kopier Slet Alle job (U. PIN) Udskriv Kopier Udskriv og slet Slet Kopier Ja <Jobnavn med PIN> Udskriv Kopier Nej Udskriv og slet Kopier Slet <Jobnavn uden PIN> Udskriv Kopier Udskriv og slet Slet Kopier Ja Nej DAWW Menuen Hent job fra enhedshukommelse 15

32 Menuen Forbrugsvarer Sådan åbner du menuen: På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Hjem derefter vælge menuen Forbrugsvarer. og I nedenstående tabel angiver en asterisk (*) standardindstillingen. Tabel 2-1 Menuen Forbrugsvarer Første niveau Andet niveau Tredje niveau Fjerde niveau Værdier Administrer forbrugsvarer Udskriv status for forbrugsvarer Indstillinger for forbrugsvarer Sort printerpatron Indstillinger for Meget lav Stop Spørg om fortsæt Fortsæt* Indstillinger for nederste grænse 1-100% Standardværdier for CE390A-patronen: M601 = 8% M602 = 11% M603 = 20% Standardværdier for CE390X-patronen: M602 = 5% M603 = 9% Vedligeholdelsessæt Indstillinger for Meget lav Stop Spørg om fortsæt Fortsæt* Indstillinger for nederste grænse 1-100% Standard = 10% Meddelelse om varer Meddelelse om lavt niveau Til* Fra Niveaumåler Til* Fra Nulstil forbrugsvarer Nyt vedligeholdelsessæt Nej Ja Sort printerpatron Status vises. Vedligeholdelsessæt Status vises. 16 Kapitel 2 Menuer på kontrolpanelet DAWW

33 Menuen Bakker Sådan åbner du menuen: På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Hjem derefter vælge menuen Bakker. og I nedenstående tabel angiver en asterisk (*) standardindstillingen. Tabel 2-2 Menuen Bakker Første niveau Andet niveau Værdier Administrer bakker Brug den ønskede bakke Eksklusivt* Første Forespørgsel om manuel indføring Altid* Hvis ikke fyldt Forespørgsel om format/type Vis* Vis ikke Brug en anden bakke Aktiveret* Deaktiveret Alternativt brevhoved-tilstand Deaktiveret* Aktiveret Dupleksudskriv blanke sider Auto* Ja Bakke 2 model Standardbakke* Specialbakke Billedrotation Standard* Alternativ Erstat A4/Letter Ja* Nej Størrelse konvolutfremfører Vælg en størrelse på listen. Konvolutfremførertype Vælg en type på listen. Bakke <X>-format Vælg en størrelse på listen. Bakke <X> type Vælg en type på listen. DAWW Menuen Bakker 17

34 Menuen Administration Menuen Rapporter Sådan åbner du menuen: På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Hjem menuen Administration og derefter vælge menuen Rapporter., vælge Tabel 2-3 Rapporter, menu Første niveau Konfigurations-/statussider Andet niveau Menuoversigt til Administration Konfigurationsside Statusside for forbrugsvarer Forbrugsside Filmappeside Siden Aktuelle indstillinger Andre sider PCL-skrifttypeliste PS-skrifttypeliste Menuen Generelle indstillinger Sådan åbner du menuen: På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Hjem menuen Administration og derefter vælge menuen Generelle indstillinger., vælge I nedenstående tabel angiver en asterisk (*) standardindstillingen. Tabel 2-4 Menuen Generelle indstillinger Første niveau Andet niveau Tredje niveau Fjerde niveau Værdier Indstillinger for dato/ klokkeslæt Dato-/ klokkeslætsformat Datoformat DD/MMM/ÅÅÅÅ MMM/DD/ÅÅÅÅ ÅÅÅÅ/MMM/DD Klokkeslætsformat 12-timer (AM/PM) 24 timer Dato/klokkeslæt Dato Måned Vælg værdier på listerne. Dag År 18 Kapitel 2 Menuer på kontrolpanelet DAWW

35 Tabel 2-4 Menuen Generelle indstillinger (fortsat) Første niveau Andet niveau Tredje niveau Fjerde niveau Værdier Klokkeslæt Time Minut AM/PM Vælg værdier på listerne. Tidszone Vælg tidszonen på listen. Juster for sommertid Til* Fra Energiindstillinger Indstillinger for dvaletimer Dvale/Auto sluktimer Aktiveret* Deaktiveret Dvale/Auto sluk efter Hvis du aktiverede dvale/ auto sluk-timeren, skal du indtaste en værdi mellem 0 og 120 minutter. Standardværdi: 30 minutter Wake/Auto ved hændelser Alle hændelser* Netværksport Kun strømknap Udskriftskvalitet Billedregistrering Juster bakke <X> Udskriv testside X1-forskydning -5,00 mm til +5,00 mm Y1-forskydning X2-forskydning Y2-forskydning Juster papirtyper Vælg fra en liste med papirtyper, som produktet understøtter. De tilgængelige indstillinger er de samme for alle papirtyper. Udskriftstilstand Vælg fra en liste over udskriftstilstande. Modstandstilstand Normal Knappen Op Ned Fugtighedstilstand Normal Høj Gendan tilstande DAWW Menuen Administration 19

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning

HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning HP LaserJet M4345 Series MFP Brugervejledning Copyright og licens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

hp integreret webserver hp LaserJet 4345mfp

hp integreret webserver hp LaserJet 4345mfp brug use hp integreret webserver hp LaserJet 5mfp HP Integreret Webserver Brugervejledning Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contact SAMSUNG WORLD WIDE Formålet med denne vejledning er udelukkende at informere. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics kan ikke drages til ansvar for direkte

Læs mere

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser 7500. User Guide. Color Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 7500 Color Printer Phaser 7500 User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Betjeningsvejledning

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Betjeningsvejledning Juli 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Farvelaserprinter Brugervejledning

Farvelaserprinter Brugervejledning Farvelaserprinter Brugervejledning Maskintype(r): 5062, 4916 Model(ler): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...11

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere