Markedsanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:"

Transkript

1 Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Markedsanalyse - Går vi efter de rette muligheder i markedet? - User guide: Markedsanalyse - Checkliste: Markedsanalyse - Formular 1: Trin for trin model til markedsanalyse - Formular 2: Oversigt over omverdensfaktorer - Formular 3: Oversigt over konkurrencekræfter på markedet - Formular 4: Skitse til identifikation af strategiske grupper - Formular 5: Virksomhedens strategiske position Værktøjet er oprindeligt lavet da henrikwbendix.dk A/S hed Managers Hotline A/S. henrikwbendix.dk A/S Højager 69, c/o Bendix DK-8530 Hjortshøj Tel CVR

2 Markedsanalyse Går vi efter de rette muligheder i markedet? Introduktion I markedsanalysepakken finder du en overordnet model for hvordan du systematisk kan analysere det marked som din virksomhed befinder sig på. Modellen behandler både fjerne forhold som lovgivning, samfundsøkonomi og generelle trends samt nære forhold som kunder, konkurrenter og leverandører. Det skal bemærkes at pakken behandler markedsanalyse på det overordnede/strategiske niveau. Det vil sige at spørgeskemaundersøgelser, interviewundersøgelser, statistiske metoder m.m. ikke indgår i pakken. Pakken indeholder: - En trin for trin model til markedsanalyse inkl. checkliste - 5 formularer som supplement til checklisten - En User Guide - Tilbud om at bruge MHL s on-line rådgiver Indholdet af pakken kan bruges i situationer hvor du føler at du mangler et fuldstændigt overblik over markedet som din virksomhed befinder sig på. For eksempel i forbindelse med overvejelser om større investeringer i produktionsfaciliteter, udvikling af nye produkter, markedsføringskampagner og nye distributionskanaler. Den kan også bruges i en situation hvor din virksomhed overvejer at gå ind på et nyt marked og derfor har brug for en systematisk analyse af det nye marked som en del af beslutningsgrundlaget. Materialet i pakken kan ligeledes danne udgangspunkt for oprettelsen af et markedsovervågningssystem. Indhold 1. Introduktion 2. User Guide 3. Checkliste til markedsanalyse 4. Formularer: Formular 1: Trin for trin model til markedsanalyse Formular 2: Oversigt over omverdensfaktorer Formular 3: Oversigt over konkurrencekræfter på markedet Formular 4: Skitse til identifikation af strategiske grupper

3 Formular 5: Oversigt over virksomhedens strategiske position på markedet Artikel Anbefaling: George S. Day & Robin Wensley, Assesing advantage: A framework for diagnosing competitive superiority, Journal of Marketing, Vol. 52 (April 1988). Forfatter Dette Tool-kit er skrevet af Jesper Klintrup Nielsen Århus January 2001 Hvis du har brug for rådgivning er du altid velkommen på Andre værktøjskasser fra Managers Hotline Ellers kan følgende værktøjskasser måske være til inspiration: SWOT Analyse (SWOT Analysis) - Kender vi virksomhedens situation godt nok? En SWOT-analyse drejer sig om Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats eller Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler. Det er et nyttigt værktøj til at bestemme hvilken situation virksomheden er i. SWOT-analysen er en god måde at stille spørgsmål på både i forbindelse med strategisk analyse og i mere praktiske situationer. Sprog: Engelsk. Produktmix- Producerer og sælger vi de rigtige produkter og ydelser? I Product-Mix pakken finder du en række værktøjer, der kan bruges til at skabe et overblik over virksomhedens situation i forbindelse med strategisk planlægning for en kommende periode. De kan også indgå som en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med produktudvikling, nye produktionsfaciliteter og rekruttering af nøglemedarbejdere

4 User Guide: Markedsanalyse Med udgangspunkt i trin for trin modellen (se Formular 1) kan arbejdet med markedsanalyse påbegyndes. Checklisten opsummerer aktiviteterne og kan med fordel bruges som arbejdspapir. Formular 5 bruges til løbende at registrere resultaterne af arbejdet. I nedenstående finder du en guide til hvordan de enkelte trin i processen udføres. Arbejdet med markedsanalysen kan foretages af dig selv, en person i ledergruppen eller af en medarbejder fra f.eks. salg eller marketing. Det anbefales at konklusionerne fra arbejdet præsenteres og diskuteres på et møde i ledergruppen. Trin for trin modellen Inden arbejdet med trinmodellen påbegyndes, skal markedet der ønskes undersøgt, defineres præcist. Dette kan gøres ud fra et eller flere af nedenstående kriterier: Et geografisk område Et produkt En branche F.eks. kan markedet defineres som Markedet for cykler i Danmark (geografisk område og produkt) eller Byggebranchen i Tyskland (Branche og geografisk område). Når markedet er defineret, kan arbejdet med trinmodellen påbegyndes. Case: Markedsanalyse Beskrivelse En yngre mandlig dansk ingeniør har designet en trendy letvægts citybike. Cyklen er blevet sat i produktion og har med beskeden markedsføring haft forholdsvis stor succes på det danske marked. Indtil nu er cyklen blevet solgt gennem udvalgte cykelforretninger i større byer. Den ligger prismæssigt i den dyre ende, men har et futuristisk og trendy design og består af højkvalitetskomponenter. Målgruppen er fortrinsvis 15-35årige. På to år er virksomheden vokset til 30 ansatte, der beskæftiger sig med produktion, salg og distribution samt administration. Den ambitiøse ejer og administrerende direktør ønsker at virksomheden skal ekspandere yderligere. For at klare den stigende efterspørgsel skal der investeres i nye produktionsfaciliteter. Ejeren overvejer også at opdyrke nye distributionskanaler i sammenhæng med en større markedsføringskampagne. Inden de vigtige beslutninger træffes, ønsker ejeren dog et overblik over det danske marked for cykler. Virksomheden har indtil nu ikke systematisk indsamlet og bearbejdet markedsoplysninger, og da tiden er knap vælger ejeren at downloade MHL s markedsanalysepakke. Trin 1: Vurdering af markedets natur Et af de største problemer i strategisk ledelse er håndtering af usikkerhed. Det er derfor et god idé at starte processen med at stille sig følgende spørgsmål om markedet: a) Hvor stor er usikkerheden på markedet? b) Hvad forårsager usikkerheden? c) Hvordan bør usikkerheden håndteres? Hvor stor usikkerheden er, knytter sig i høj grad til mængden og hastigheden af forandringer på markedet. Flere forandringer i højere tempo giver Case: Markedsanalyse Ejeren vil i første omgang analysere det danske marked for cykler. Men han vil senere foretage en tilsvarende analyse af markedet for cykler i Sverige og Tyskland

5 større usikkerhed. Ud fra svarene på ovenstående spørgsmål vælges den karakteristik som passer bedst: Simpelt/statisk marked: Markedet er relativt nemt at gennemskue og undergår ikke gennemgribende forandringer, f.eks. med hensyn til teknologi, produktionsprocesser eller distribution. Dynamisk marked: Markedet undergår forholdsvis mange forandringer i et stigende tempo. Det er vigtigt at udvikle alternative planer (scenarier) for fremtiden. Case: Markedsanalyse Komplekst marked: Markedet er svært at gennemskue fordi det er dynamisk, og der er mange indbyrdes afhængige faktorer i omgivelserne der influerer markedet. Endvidere kendetegnes markedet af udvikling og anvendelse af stadig mere sofistikeret teknologi. Konstant indsamling og bearbejdning af informationer er meget vigtig. Denne indledende karakteristik af markedet giver et indtryk af hvor hurtigt en markedsanalyse forældes og dermed af hvor mange ressourcer virksomheden skal afsætte til løbende at analysere og overvåge markedet. Det er i alle tre situationer relevant at beskæftige sig med markedsanalyse, men du skal være opmærksom på at analyserne i denne pakke fortrinsvis tager udgangspunkt i nuværende forhold, og resultaterne vil være mere usikre og forældes hurtigere på komplekse og dynamiske markeder end på simple/statiske markeder. Derfor bør et markedsovervågningssystem have højere prioritet i dynamiske og komplekse omgivelser. Trin 2: Analyse af omverdensfaktorer Under trin 2 analyseres de faktorer som udøver indflydelse på din virksomhed, men som din virksomhed kun i begrænset omfang selv kan influere. Resultaterne noteres på Formular 5. Usikkerhed Usikkerheden på markedet knytter sig primært til to forhold: For det første er der udviklingen i detailleddet. Supermarkedskæder, byggevarekæder m.m. sælger flere og flere cykler og skaber priskonkurrence. Cykler sælges i et endnu beskedent omfang via Internettet. For det andet skifter moden mht. cykler af og til. Trenden med mountainbikes og citybikes har dog holdt sig et stykke tid. Usikkerheden håndteres ved faste aftaler med distributører samt ved at have fingeren på pulsen med hensyn til trends og design. Markedet vurderes som værende dynamisk. Hvilket får ejeren til at notere sig at der skal foretages en mere systematisk indsamling af markedsinformation. Han vil inden for den nærmeste fremtid tage en snak med en af virksomhedens sælgere om emnet. Disse faktorer kan opdeles i fire områder: Politiske/lovgivningsmæssige faktorer, Økonomiske faktorer, Sociokulturelle faktorer og Teknologiske faktorer. I Formular 2 finder du overskrifter på faktorer inden for de fire områder. Med udgangspunkt i Formular 2 stilles to spørgsmål: a) Hvilke faktorer påvirker salget af din virksomheds produkter? b) Hvilke af disse faktorer er de vigtigste lige nu? Hvilke forventer du vil være de vigtigste de nærmeste år? Under spørgsmål a) identificeres de faktorer der er relevante for virksomheden. Det er vigtig at overskrifterne fra Formular 2 præciseres og tilpasses din virksomheds situation

6 En virksomhed der producerer livsstilsprodukter til gruppen 12-20årige kunne f.eks. vælge befolkningens demografi som en væsentlig faktor. Virksomheden analyserer området og omformulerer faktoren til Faldende ungdomsårgange de næste 5 år. Herved har virksomheden identificeret en faktor der har direkte indflydelse på afsætningen af virksomhedens produkter. Hvor mange faktorer der udvælges, afhænger af hvor komplekst markedet er. Det afgørende er om faktoren influerer salget af virksomhedens produkter på kort eller lang sigt. Under spørgsmål b) vurderes og prioriteres faktorernes påvirkning på kort sigt og på lang sigt (de kommende 2-3 år). For hver faktor vurderes om den påvirker salget af din virksomheds produkter positivt (+) eller negativt (-). Endvidere vurderes graden af påvirkning på en skala fra 1 til 3. Derved fremkommer følgende muligheder: + Faktoren har en begrænset men positiv påvirkning på virksomhedens salg ++ Faktoren har en middelstor positiv påvirkning på virksomhedens salg +++ Faktoren har stor positiv påvirkning på virksomhedens salg (en kritisk faktor) - Faktoren har en begrænset negativ påvirkning på virksomhedens salg -- Faktoren har en middelstor negativ påvirkning på virksomhedens salg --- Faktoren har stor negativ påvirkning på virksomhedens salg (en kritisk faktor) Som sagt skal hver faktor have to vurderinger. En der angiver påvirkninger på kort sigt og en der angiver den forventede påvirkning på lang sigt. Især de kritiske faktorer bør løbende overvåges. Virksomheden må vurdere hvor mange ressourcer man vil anvende til at overvåge de øvrige faktorer. Case: Markedsanalyse Ud fra Formular 2 definerer cykelproducenten følgende faktorer: Politisk/lovgivningsmæssige faktorer - Stigende miljøafgifter på transport: På grund af Co2 udslippet bliver privatbilismen pålagt stadig stigende afgifter, hvilket særligt får unge til at bruge cyklen som transportmiddel. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som + på kort sigt og ++ på lang sigt. - Øgede ressourcer til kollektiv transport: Bedre muligheder for offentlig tranport kan få folk til at fravælge cyklen som transportmiddel. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som på kort sigt og på lang sigt. Økonomiske faktorer - Øget disponibel indkomst: Virker på to måder. Øget disponibel indkomst giver flere mulighed for at køre bil, men på den anden side vil den også bevirke at flere efterspørger dyrere cykler. Den sidste faktor vurderes at være den kraftigste. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som + på kort sigt og + på lang sigt. Socio-kulturelle faktorer - Befolkningssammensætningen: Flere ældre og færre unge i de kommende år gør alt i alt markedet mindre. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som - på kort sigt og --- på lang sigt. - Livsstil og mode:

7 Øget fokus på sundhed, velvære og aktiv fritid/ferie. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som ++ på kort sigt og +++ på lang sigt. - Forbrugsmønster: Flere og flere familier lever et hektisk liv og er nødt til at bruge bilen som transportmiddel for at få hverdagen til at hænge sammen. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som - på kort sigt og - på lang sigt. Teknologiske faktorer - Udvikling og anvendelse af nye materialer til produktion af cykler: Særligt lettere materialer og materialer der er nemme at vedligeholde udvikles løbende. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som + på kort sigt og + på lang sigt. I forbindelse med analysen af omverdensfaktorerne hæfter ejeren sig ved to ting: Han skal forberede sig på at der inden for en årrække vil være en stor gruppe af ældre, som dels ikke bruger cyklen så meget og dels ikke kan forventes at efterspørge de trendy cykler som virksomheden markedsfører i dag. Skal virksomheden på længere sigt udvikle en cykel til dette segment, eller skal man fortsat satse på at erobre markedsandele i den nuværende målgruppe? Ejeren vil tage spørgsmålet op på et kommende møde i ledergruppen. Det skal endvidere sikres at virksomheden udnytter det øgede fokus på sundhed og velvære optimalt. Herunder hvordan virksomhedens markedsføring og distribution skal tilrettelægges i fremtiden. Trin 3: Identifikation og vurdering af konkurrencekræfterne på markedet Under trin 3 skal de faktorer der er tæt på virksomheden analyseres og vurderes. Formular 3 bruges til at vurdere konkurrencekræfterne på markedet. Konklusionerne Truslen fra noteres på Formular 5. Konkurrencekræfterne på et marked kan inddeles i fem områder: Leverandørernes forhandlingsmagt Kundernes forhandlingsmagt Truslen fra substituerende produkter Truslen fra potentielle indtrængere (konkurrenter) Rivaliseringen mellem de nuværende konkurrenter på markedet Leverandørens forhandlingsmagt potentielle indtrængere Rivalisering mellem nuværende konkurrenter Truslen fra Kundernes forhandlings - magt Leverandørernes forhandlingsmagt substituerende produkter Der skal her tages stilling til i hvor høj grad virksomhederne på markedet er afhængige af underleverandørerne. Er virksomheden meget afhængig af leverandører er leverandørsituationen vigtig at overveje i forbindelse med strategiske beslutninger, som f.eks. lancering af nye produkter, indtrængen på nye markeder m.m. Afhængighed måles gennem leverandørernes forhandlingsmagt. Jo større afhængighed, jo større forhandlingsmagt. I følgende situationer vil leverandørernes forhandlingsmagt ofte være høj: Koncentration i leverandørleddet. Få alternative leverandører

8 Omkostningerne ved at skifte fra en leverandør til en anden er høje Leverandøren har en stærk mærkevare Der er mulighed for at leverandøren laver forlæns integration hvis der ikke opnås tilfredsstillende betingelser Leverandørens kunder er små i forhold til leverandøren selv Der foretages en generel vurdering af leverandørernes forhandlingsmagt på din virksomheds marked. Forhandlingsmagten vurderes som: Lille, Middel eller Stor. Kundernes forhandlingsmagt Der skal her tages stilling til i hvor høj grad virksomhederne på markedet er afhængige af enkelte kunder. Er virksomheden meget afhængig af enkelte kunder, vil disse kunder være helt centrale i forbindelse med strategiske beslutninger, som f.eks. lancering af nye produkter, indtrængen på nye markeder m.m. Afhængighed måles gennem kundernes forhandlingsmagt. Jo større afhængighed, jo større forhandlingsmagt. I følgende situationer vil kundernes forhandlingsmagt ofte være høj: Koncentration i kundeleddet. Få store kunder Kunderne har mange alternative leverandører Der udbydes og efterspørges udifferentierede produkter Prisen er det væsentligste valgkriterie Der er mulighed for at kunden laver baglæns integration, hvis der ikke opnås tilfredsstillende betingelser Der foretages en generel vurdering af kundernes forhandlingsmagt på din virksomheds marked. Forhandlingsmagten vurderes som: Lille, Middel eller Stor. Truslen fra substituerende produkter Der tænkes her på konkurrencen på markedet i meget bred forstand. Substituerende produkters betydning vil variere meget fra marked til marked. På visse markeder kan denne faktor være utrolig stærk, mens den på andre markeder kan være ubetydelig. På business-to-consumer markeder vil producenter af længerevarende forbrugsgoder i sidste ende konkurrere om en andel af forbrugernes private budget. På business-to-business markeder vil det ofte være muligt at substituere råmaterialer, ingredienser m.m. Følgende forhold vil påvirke truslen fra substituerende produkter: Den relative pris for substituerende produkter Omkostningerne ved at substituere det pågældende produkt Fremkomsten af nye produkter og teknologier (innovation) På baggrund af ovenstående faktorer vurderes truslen fra substituerende produkter som værende: Lille, Middel eller Stor. Truslen fra potentielle indtrængere (konkurrenter) Truslen om at der kommer nye konkurrenter ind på markedet, afhænger af i hvor høj grad der er adgangsbarrierer til markedet. Følgende forhold bestemmer adgangsbarriererne til et marked: Stordriftsfordele for dem der allerede er på markedet Omkostningerne ved at etablere sig på markedet Begrænset adgang til distributionskanaler

9 Omkostningsfordele uafhængig af størrelse for dem der allerede er på markedet (f.eks. knowhow, relationer m.m.) Forventet reaktion fra dem der er allerede er på markedet Lovgivning der begrænser adgangen til markedet Stærke mærkevarer på markedet På baggrund af ovenstående faktorer vurderes adgangsbarriererne som værende: Lave, Middel eller Høje Rivalisering mellem nuværende konkurrenter Et marked med lave adgangsbarrierer, mange substitutter og stor forhandlingsmagt til leverandører og kunder vil være præget af hård konkurrence. Men ud over ovenstående fire konkurrencekræfter er det selvfølgelig også væsentligt at se på hvor høj konkurrenceintensitet der er mellem de nuværende virksomheder på markedet. Nedenstående forhold vil give en høj konkurrenceintensitet: Markedet er ikke i balance (for mange virksomheder i forhold til markedets størrelse medfører overkapacitet hos nogle af virksomhederne på markedet) Lav markedsvækst Lav grad af differentiering mellem produkter (konkurrence på pris) Stærke virksomheder på markedet opkøber svagere virksomheder Høje exitbarrierer fra markedet (f.eks. på grund af store investeringer i specialiseret udstyr, virksomheder der på markedet af strategiske eller følelsesmæssige årsager etc.) På baggrund af ovenstående forhold samt analysen af de fire første konkurrencefaktorer gives en samlet vurdering af konkurrenceintensiteten på markedet. Konkurrenceintensiteten vurderes som Lav, Middel eller Høj

10 Case: Markedsanalyse Leverandørernes forhandlingsmagt En del af komponenterne til en cykel er standardkomponenter hvilket giver leverandørerne en forholdsvis lav forhandlingsmagt. Til gengæld er der inden for visse komponenter, f.eks. gear, nogle mærkevarer en producent af high-end cykler ikke kan komme uden om. Virksomhederne i branchen føler sig dog generelt ikke pressede af leverandørerne. Samlet vurderes leverandørernes forhandlingsmagt som middel. Kundernes forhandlingsmagt Uafhængige cykelhandleres forhandlingsmagt er forholdsvis beskeden. Til gengæld indgår flere og flere forhandlere i kædesamarbejder og cykler distribueres i stigende omfang gennem kæderne. Der føles i branchen et stigende pres fra detailleddet med hensyn til priser og leveringsbetingelser. Til gengæld er produkterne forholdsvis differentierede og der er en del mærkevarer. Kundernes magt vurderes som middel men med stigende tendens. Truslen fra substituerende produkter Der er her tale om alternative transportformer. EU-knallerter er blevet populære i flere kredse og der kommer flere og flere biler på vejene som også anvendes til korte ture. Til gengæld har cyklen vist sig at være langtidsholdbar som et forholdsvis billigt transportmiddel og det øgede fokus på sundhed taler også til fordel fra cyklen. Truslen fra substituerende produkter vurderes som lav. Truslen fra potentielle indtrængere Adgangsbarriererne til markedet knytter sig primært til adgangen til distribution. Endvidere er der en del mærkevareproducenter på markedet. Omkostningerne ved at etablere en niche produktion er forholdsvis beskedne til gengæld kræver det en del investeringer at blive masseproducerende. Adgangsbarriererne vurderes som lave. Rivalisering mellem nuværende konkurrenter For lavpriscykler er der forholdsvis hård konkurrence på prisen og der er ikke stærke lavprismærkevarer. For højpriscykler er produkterne meget differentierede og der er flere stærke mærkevarer. Det totale markedet er steget meget de sidste tiår men har på det seneste været stagnerende. Samlet vurderes konkurrenceintensiteten som middel. Analysen af konkurrencekræfterne bekræfter ejeren i at det primært er på kundesiden han skal gøre sig nogle alvorlige overvejelser. Skal virksomhedens cykler i fremtiden distribueres gennem kædeforretninger må han være forberedt på hårde forhandlinger med kædeforretningerne. Trin 4: Identifikation af strategiske grupper på markedet For at få en dybere indsigt i de strategiske positioner på markedet kan man med fordel inddele de nuværende virksomheder på markedet i strategiske grupper. I Formular 4 finder du en skabelon der kan bruges til at udarbejde en oversigt over de strategiske grupper på markedet. Konklusionerne noteres på Formular 5. Inddelingen i strategiske grupper sker i henhold til hvilke af nedenstående karakteristika der bedst adskiller virksomhederne på markedet:

11 Bredde i produktprogram (eller serviceydelser) Geografisk dækning Anvendte distributionskanaler Grad af branding Marketing indsats (f.eks. marketingomkostninger som % af omsætningen) Grad af vertikal integration Kvalitet af produkter eller services Teknologiniveau Innovationsevne (udvikling af produkter, services og processer) Omkostningsniveau Prispolitik Ejerskab (selvstændigt firma eller del af koncern) Størrelse Tag udgangspunkt i Formular 4 og: Udvælg de 2 karakteristika der er mest relevante for det pågældende marked og som adskiller virksomhederne på markedet mest. Vurdér og placér virksomhederne i henhold til de valgte karakteristika. De virksomheder der ligger tæt på hinanden udgør en strategisk gruppe. I nedenstående er vist et eksempel på strategiske grupper i den europæiske fødevarebranche i 1980 erne: Strategiske grupper del af EF) 100 % - Geografisk dækning (% Fx. Colmans ABF National own labellers Minor national branders Fx. Unilever, Nestlé, Grand Met Fx. Hillsdown Booker Multinational major branders National major branders Fx. United Biscuits, Unigate 0 % Marketing indsats (Marketing omkostninger i % af omsætning) 15 % (Opr. kilde: J. McGee & S. Segal-Horn, Strategic Space and dynamics, Journal of Marketing Management, vol. 6, no. 3, 1990) Identifikation af strategiske grupper på markedet har tre væsentlige fordele:

12 Det giver bedre indsigt i konkurrencesituationen ikke bare på markedet, men også inden for de strategiske grupper. Det giver anledning til at diskutere hvorvidt det er sandsynligt eller muligt for virksomheder at bevæge sig fra en gruppe til en anden. Det kan bruges til at forudse ændringer i markedet og identificere strategiske muligheder (huller i markedet) Case: Markedsanalyse Producenter af cykler adskiller sig primært på pris, kvalitet og anvendte distributionskanaler. Anvendes kvalitet og distributionskanaler kan der opstiles nedenstående oversigt over strategiske grupper: Kvalitet Høj Større nationale og internationale producenter Nationale producenter Nationale og enkelte internationale nicheproducenter Lav No-name og private label producenter Supermarkeder Byggemarkeder mm. Kædeforretninger Uafhængige specialforretninger Trin 5: Vurdering af muligheder og trusler på markedet Som opsamling af analyserne af Trin 2, 3 og 4 identificeres de væsentligste muligheder og trusler på markedet. Muligheder og trusler skal ses generelt for markedet. Det vil sige at de gælder såvel for din virksomhed som for de øvrige virksomheder på markedet. Mulighederne og truslerne er et vigtig input til virksomhedens strategiske planlægning, idet du her kan tage stilling til om virksomheden har de nødvendige ressourcer for at kunne udnytte muligheder og imødegå trusler på markedet. De væsentligste muligheder og trusler noteres på Formular

13 Case: Markedsanalyse Cykelproducenten opstiller følgende muligheder og trusler: Muligheder: Høj-kvalitets specialcykler distribueret gennem kædeforretninger Udvide markedet for specialcykler distribueret gennem uafhængige forhandlere Udvikle mellemkvalitets specialcykler til en rimelig pris (value-for-money) Etablere sig som international mærkevareproducent inden for specialcykler Trusler: Lavpriscykler distribueret gennem kædeforretninger vinder markedsandele Supermarkedskæder m.m. udvider sortimentet med cykler af højere kvalitet Store internationale producenter øger fokus på nicheprodukter og tager markedsandele fra nationale nicheproducenter Kædeforretningernes stigende forhandlingsmagt reducerer producenternes fortjeneste Ejeren vælger at præsentere sine konklusioner med hensyn til muligheder og trusler på et kommende møde i ledergruppen

14 Trin 6: Virksomhedens strategiske position Når trin 1-5 er gennemført og Formular 3, 4 og det meste af Formular 5 dermed er udfyldt, kan du danne dig et overblik over virksomhedens strategiske position på markedet. Holdes den nuværende postion op mod den position virksomheden ønsker at indtage i fremtiden, kan de nødvendige strategiske indsatsområder identificeres. Hvor fokus i trin 1-5 er markedet generelt, er fokus her under Trin 6 din egen virksomhed. Der skal tages stilling til: Hvilken strategisk gruppe tilhører din virksomhed i dag og hvilken ønsker den at tilhøre i fremtiden? Hvem er din virksomheds nærmeste konkurrenter (kan danne udgangspunkt for en dybere konkurrentanalyse, herunder udarbejdelse af profiler af de enkelte konkurrenter)? Hvilke muligheder ønsker din virksomhed at udnytte på kort og lang sigt? Hvilke trusler er din virksomhed nødt til at forholde sig til på kort og lang sigt? Skal der oprettes et markedsovervågningssystem eller skal det eksisterende system udbygges? Hvilke forhold skal overvåges, og hvordan skal overvågningen organiseres? Formular 5 er nu helt udfyldt og kan bruges i virksomheden som input til strategiske diskussioner og markedsmæssige beslutninger. Lidt om baggrunden for indholdet i pakken Indholdet i denne pakke er baseret på nogle af de grundlæggende teorier om emnet markeds- og brancheanalyse. Der er især hentet inspiration fra Johnson & Scholes værk: Exploring Corporate Strategy, som er meget anvendt til undervisning i strategisk ledelse på universiteter rundt omkring i verden. Afsnittet om konkurrencekræfter på markedet er inspireret af Harvard professoren Michael Porters værk: Competitive Strategy. Ønskes et lidt hurtigere, men knap så dybdegående indblik i teorien om markedsanalyse, indeholder de fleste grundbøger i marketing og strategi de væsentlige elementer af Porters teorier. F.eks. Kotler m.fl.: Marketing Management. Case: Markedsanalyse Cykelproducenten tilhører i dag gruppen af nicheproducenter med distribution gennem uafhængige forhandlere. Men han overvejer at bevæge sig ind hos kædeforretninger. De nærmeste konkurrenter er andre nationale og internationale nicheproducenter. Virksomheden ønsker at udnytte muligheden for at sælge mere specialiserede kvalitetscykler gennem kædeforretninger, for derved at udvide sit marked. Endvidere ønsker virksomheden at undersøge mulighederne for eksport af højkvalitets specialcykler. Virksomheden er nødt til at forholde sig til truslen om øget konkurrence på nicheprodukter, ændringerne i distributionsmønstret og kædeforretningernes stigende forhandlingsmagt. Der skal på sigt etableres en mere formaliseret overvågning af markedet med hensyn til generelle trends og udviklingen i detailhandelen. Endvidere skal det svenske og tyske marked analyseres med henblik på eksportmuligheder. Her kan materialet fra denne pakke anvendes. Ejeren overvejer at uddelegere dette arbejde til sin marketingassistent. Inden de endelige beslutninger træffes, vil ejeren indkalde til et møde i ledergruppen for at diskutere de ovenstående punkter. Han overvejer endvidere at kontakte en MHL rådgiver for at få sparring til udvikling af en indtrængningsstrategi overfor kædeforretningerne

15 Checkliste: Markedsanalyse Trin for trin model Markedet defineret ud fra geografi, produkt og/eller branche Check Trin 1: Markedet karakteriseret som simpelt/statisk, dynamisk eller komplekst Trin 2: De væsentligste omverdensfaktorer er identificeret Omverdensfaktorernes påvirkning er vurderet Trin 3: Leverandørernes forhandlingsmagt er vurderet Kundernes forhandlingsmagt er vurderet Truslen fra substituerende produkter er vurderet Truslen fra potentielle konkurrenter er vurderet En samlet vurdering af konkurrenceintensiteten på markedet er foretaget. Trin 4: Der er foretaget en inddeling af markedet i strategiske grupper (Formular 4) Trin 5: De væsentligste muligheder og trusler på markedet er identificeret Trin 6: Der er opstillet en samlet oversigt over virksomhedens strategiske position på markedet (Formular 5) Der er etableret et markedsovervågningssystem

16 Formular 1: Trin for trin model til markedsanalyse Trin 1 Trin for trin model Vurdering af markedets natur Trin 2 Analyse af omverdensfaktorer Politiske/lovgivningsmæssige faktorer Økonomiske faktorer Socio-kulturelle faktorer Teknologiske faktorer Trin 3 Identificering og vurdering af konkurrencekræfterne på markedet Konkurrenter Leverandører Kunder Substitutter Trin 4 Potentielle konkurrenter Identifikation af strategiske grupper på markedet Trin 5 Vurdering af muligheder og trusler på markedet Trin 6 Virksomhedens strategiske position Opsummering og vurdering af analyserne (Adopteret fra: Johnson & Scholes, Exploring Corporate Strategy page , Prentice Hall 1993)

17 Formular 2: Oversigt over omverdensfaktorer Politiske/lovgivningsmæssige faktorer: - Konkurrencelovgivning - Miljølovgivning - Skattelovgivning - Branchespecifikke love og regler - Regulering af import og eksport - Arbejdsmarkedslovgivning - Politisk stabilitet Økonomiske faktorer: - Konjunktursvingninger - Udvikling i samfundsøkonomien (BNP) - Renteniveau - Inflation - Arbejdsløshed - Disponibel indkomst - Energiforsyning og energiomkostninger Socio-kulturelle faktorer: - Befolkningssammensætning (demografi) - Indkomstfordeling (sociale klasser) - Uddannelsesniveau - Ændringer i livsstil - Holdninger til arbejde og fritid - Forbrugsmønster Teknologiske faktorer: - Offentlige midler til forskning - Offentligt og privat fokus på teknologisk udvikling - Innovation (opfindelser og videreudvikling af eksisterende teknologi) - Hastighed for teknologioverførsel (fra opdagelse til anvendelse i praksis) - Forældelseshastighed (Opr. kilde: Johnson & Scholes, Exploring Corporate Strategy, pp , Prentice Hall 1993)

18 Formular 3: Oversigt over konkurrencekræfter på markedet Truslen fra potentielle indtrængere - Stordriftsfordele? - Omkostninger ved etablering? - Adgang til distributionskanaler? - Reaktion mod nuværende udbydere? - Lovgivning? - Eksisterende mærkevarer? Adgangsbarrierer: Lave: Middel: Høje: Leverandørens forhandlingsmagt - Koncentration i leverandørled? - Omkostninger ved leverandørskift? - Har leverandøren en mærkevare? - Trussel om forlæns integration? - Kunder små i forhold til leverandør? Leverandørens forhandlings- Magt: Lille: Middel: Stor: Rivalisering mellem nuværende konkurrenter - Markedet i balance?/ Overkapacitet? - Markedsvækst? - Differentiering?/Priskonkurrence? - Exitbarrierer? Konkurrenceintensitet: Lav: Middel: Stor: Kundernes forhandlingsmagt - Koncentration i kundeled - Mange alternative leverandører? - Uddifferentierede produkter? - Prisen er det væsentligste valgkriterie? - Trussel om baglæns integration Kundernes forhandlingsmagt: Lille: Middel: Stor: Truslen fra substituerende produkter - Den relative pris for substituerende produkter? - Omkostninger ved at substituere? - Nye produkter/teknologi (innovation) Truslen fra substituerende produkter: Lille: Middel: Stor:

19 0 % Markedsanalyse Formular 4: Skitse til identifikation af strategiske grupper Karakteristika XX % 0 % Karakteristika XX %

20 Formular 5: Virksomhedens strategiske position Virksomhed Marked Omverdensfaktorer Påvirkning: Kort sigt: Langt sigt: Konkurrencekræfter Vurdering: Leverandørernes forhandlingsmagt Kundernes forhandlingsmagt Truslen fra substituerende produkter Truslen fra potentielle konkurrenter Samlet vurdering af konkurrenceintensiteten

Konkurrentanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Konkurrentanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Konkurrentanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Konkurrentanalyse - Er konkurrenterne så stærke som vi tror? - User guide: Konkurrentanalyse - Formular 1: Trin for

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling.

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling. Kapitel 12 Produkt a) fysiske produkter b) serviceydelser (skriv def. ind her) c) ideer + PLC + Produktudvikling International produktstrategi standardisering? (eks.: musik, værktøj, smykker, møbler, tøj)

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Produkt-mix. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Produkt-mix. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Produkt-mix Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Produkt-mix - Passer vores produkter til markedet? - User Guide: Produkt-mix - Formular 1: Oversigt over input - Formular

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter

Spanien. nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter. oplæg til nordeuropæiske producenter Spanien nu-&-her mulighed på det spanske marked for miljørigtige hudplejeprodukterprodukter oplæg til nordeuropæiske producenter Ingen blomster! Ingen svaner! de miljørigtige plejeprodukter har endnu ikke

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012.

Salg med LinkedIn. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg. Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. Din vært: Ole Bach Andersen linkedin.com/in/olebachandersen Salg med LinkedIn Online kursus. 2. udgave. Oktober 2012. 1. Del Betydningen af profilen og connections for salg Introduktion til kurset det

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Strategi. IDA-Global Development. 1. Vision. 2. SWOT-analyse

Strategi. IDA-Global Development. 1. Vision. 2. SWOT-analyse IDA-Global Development Strategi 1. Vision IDA Global Development støtter aktuel og kritisk debat om udviklingspolitiske og globale emner. Selskabet arrangerer debatmøder, seminarer og workshops, som giver

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Success på eksportmarkedet - Hvordan?

Success på eksportmarkedet - Hvordan? Success på eksportmarkedet - Hvordan? Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 31.10 2013 2 Hvad gør dem som klarer sig godt på eksportmarkederne? Fire vigtige parametre: 1. Markedsvalg:

Læs mere

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Markedsformer i et teoretisk og praktisk perspektiv # Et caseeksempel 1 o r s i d e n Mål for de næste 60 minutter I får nu en Lille smagsprøve på

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere