Markedsanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:"

Transkript

1 Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Markedsanalyse - Går vi efter de rette muligheder i markedet? - User guide: Markedsanalyse - Checkliste: Markedsanalyse - Formular 1: Trin for trin model til markedsanalyse - Formular 2: Oversigt over omverdensfaktorer - Formular 3: Oversigt over konkurrencekræfter på markedet - Formular 4: Skitse til identifikation af strategiske grupper - Formular 5: Virksomhedens strategiske position Værktøjet er oprindeligt lavet da henrikwbendix.dk A/S hed Managers Hotline A/S. henrikwbendix.dk A/S Højager 69, c/o Bendix DK-8530 Hjortshøj Tel CVR

2 Markedsanalyse Går vi efter de rette muligheder i markedet? Introduktion I markedsanalysepakken finder du en overordnet model for hvordan du systematisk kan analysere det marked som din virksomhed befinder sig på. Modellen behandler både fjerne forhold som lovgivning, samfundsøkonomi og generelle trends samt nære forhold som kunder, konkurrenter og leverandører. Det skal bemærkes at pakken behandler markedsanalyse på det overordnede/strategiske niveau. Det vil sige at spørgeskemaundersøgelser, interviewundersøgelser, statistiske metoder m.m. ikke indgår i pakken. Pakken indeholder: - En trin for trin model til markedsanalyse inkl. checkliste - 5 formularer som supplement til checklisten - En User Guide - Tilbud om at bruge MHL s on-line rådgiver Indholdet af pakken kan bruges i situationer hvor du føler at du mangler et fuldstændigt overblik over markedet som din virksomhed befinder sig på. For eksempel i forbindelse med overvejelser om større investeringer i produktionsfaciliteter, udvikling af nye produkter, markedsføringskampagner og nye distributionskanaler. Den kan også bruges i en situation hvor din virksomhed overvejer at gå ind på et nyt marked og derfor har brug for en systematisk analyse af det nye marked som en del af beslutningsgrundlaget. Materialet i pakken kan ligeledes danne udgangspunkt for oprettelsen af et markedsovervågningssystem. Indhold 1. Introduktion 2. User Guide 3. Checkliste til markedsanalyse 4. Formularer: Formular 1: Trin for trin model til markedsanalyse Formular 2: Oversigt over omverdensfaktorer Formular 3: Oversigt over konkurrencekræfter på markedet Formular 4: Skitse til identifikation af strategiske grupper

3 Formular 5: Oversigt over virksomhedens strategiske position på markedet Artikel Anbefaling: George S. Day & Robin Wensley, Assesing advantage: A framework for diagnosing competitive superiority, Journal of Marketing, Vol. 52 (April 1988). Forfatter Dette Tool-kit er skrevet af Jesper Klintrup Nielsen Århus January 2001 Hvis du har brug for rådgivning er du altid velkommen på Andre værktøjskasser fra Managers Hotline Ellers kan følgende værktøjskasser måske være til inspiration: SWOT Analyse (SWOT Analysis) - Kender vi virksomhedens situation godt nok? En SWOT-analyse drejer sig om Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats eller Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler. Det er et nyttigt værktøj til at bestemme hvilken situation virksomheden er i. SWOT-analysen er en god måde at stille spørgsmål på både i forbindelse med strategisk analyse og i mere praktiske situationer. Sprog: Engelsk. Produktmix- Producerer og sælger vi de rigtige produkter og ydelser? I Product-Mix pakken finder du en række værktøjer, der kan bruges til at skabe et overblik over virksomhedens situation i forbindelse med strategisk planlægning for en kommende periode. De kan også indgå som en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med produktudvikling, nye produktionsfaciliteter og rekruttering af nøglemedarbejdere

4 User Guide: Markedsanalyse Med udgangspunkt i trin for trin modellen (se Formular 1) kan arbejdet med markedsanalyse påbegyndes. Checklisten opsummerer aktiviteterne og kan med fordel bruges som arbejdspapir. Formular 5 bruges til løbende at registrere resultaterne af arbejdet. I nedenstående finder du en guide til hvordan de enkelte trin i processen udføres. Arbejdet med markedsanalysen kan foretages af dig selv, en person i ledergruppen eller af en medarbejder fra f.eks. salg eller marketing. Det anbefales at konklusionerne fra arbejdet præsenteres og diskuteres på et møde i ledergruppen. Trin for trin modellen Inden arbejdet med trinmodellen påbegyndes, skal markedet der ønskes undersøgt, defineres præcist. Dette kan gøres ud fra et eller flere af nedenstående kriterier: Et geografisk område Et produkt En branche F.eks. kan markedet defineres som Markedet for cykler i Danmark (geografisk område og produkt) eller Byggebranchen i Tyskland (Branche og geografisk område). Når markedet er defineret, kan arbejdet med trinmodellen påbegyndes. Case: Markedsanalyse Beskrivelse En yngre mandlig dansk ingeniør har designet en trendy letvægts citybike. Cyklen er blevet sat i produktion og har med beskeden markedsføring haft forholdsvis stor succes på det danske marked. Indtil nu er cyklen blevet solgt gennem udvalgte cykelforretninger i større byer. Den ligger prismæssigt i den dyre ende, men har et futuristisk og trendy design og består af højkvalitetskomponenter. Målgruppen er fortrinsvis 15-35årige. På to år er virksomheden vokset til 30 ansatte, der beskæftiger sig med produktion, salg og distribution samt administration. Den ambitiøse ejer og administrerende direktør ønsker at virksomheden skal ekspandere yderligere. For at klare den stigende efterspørgsel skal der investeres i nye produktionsfaciliteter. Ejeren overvejer også at opdyrke nye distributionskanaler i sammenhæng med en større markedsføringskampagne. Inden de vigtige beslutninger træffes, ønsker ejeren dog et overblik over det danske marked for cykler. Virksomheden har indtil nu ikke systematisk indsamlet og bearbejdet markedsoplysninger, og da tiden er knap vælger ejeren at downloade MHL s markedsanalysepakke. Trin 1: Vurdering af markedets natur Et af de største problemer i strategisk ledelse er håndtering af usikkerhed. Det er derfor et god idé at starte processen med at stille sig følgende spørgsmål om markedet: a) Hvor stor er usikkerheden på markedet? b) Hvad forårsager usikkerheden? c) Hvordan bør usikkerheden håndteres? Hvor stor usikkerheden er, knytter sig i høj grad til mængden og hastigheden af forandringer på markedet. Flere forandringer i højere tempo giver Case: Markedsanalyse Ejeren vil i første omgang analysere det danske marked for cykler. Men han vil senere foretage en tilsvarende analyse af markedet for cykler i Sverige og Tyskland

5 større usikkerhed. Ud fra svarene på ovenstående spørgsmål vælges den karakteristik som passer bedst: Simpelt/statisk marked: Markedet er relativt nemt at gennemskue og undergår ikke gennemgribende forandringer, f.eks. med hensyn til teknologi, produktionsprocesser eller distribution. Dynamisk marked: Markedet undergår forholdsvis mange forandringer i et stigende tempo. Det er vigtigt at udvikle alternative planer (scenarier) for fremtiden. Case: Markedsanalyse Komplekst marked: Markedet er svært at gennemskue fordi det er dynamisk, og der er mange indbyrdes afhængige faktorer i omgivelserne der influerer markedet. Endvidere kendetegnes markedet af udvikling og anvendelse af stadig mere sofistikeret teknologi. Konstant indsamling og bearbejdning af informationer er meget vigtig. Denne indledende karakteristik af markedet giver et indtryk af hvor hurtigt en markedsanalyse forældes og dermed af hvor mange ressourcer virksomheden skal afsætte til løbende at analysere og overvåge markedet. Det er i alle tre situationer relevant at beskæftige sig med markedsanalyse, men du skal være opmærksom på at analyserne i denne pakke fortrinsvis tager udgangspunkt i nuværende forhold, og resultaterne vil være mere usikre og forældes hurtigere på komplekse og dynamiske markeder end på simple/statiske markeder. Derfor bør et markedsovervågningssystem have højere prioritet i dynamiske og komplekse omgivelser. Trin 2: Analyse af omverdensfaktorer Under trin 2 analyseres de faktorer som udøver indflydelse på din virksomhed, men som din virksomhed kun i begrænset omfang selv kan influere. Resultaterne noteres på Formular 5. Usikkerhed Usikkerheden på markedet knytter sig primært til to forhold: For det første er der udviklingen i detailleddet. Supermarkedskæder, byggevarekæder m.m. sælger flere og flere cykler og skaber priskonkurrence. Cykler sælges i et endnu beskedent omfang via Internettet. For det andet skifter moden mht. cykler af og til. Trenden med mountainbikes og citybikes har dog holdt sig et stykke tid. Usikkerheden håndteres ved faste aftaler med distributører samt ved at have fingeren på pulsen med hensyn til trends og design. Markedet vurderes som værende dynamisk. Hvilket får ejeren til at notere sig at der skal foretages en mere systematisk indsamling af markedsinformation. Han vil inden for den nærmeste fremtid tage en snak med en af virksomhedens sælgere om emnet. Disse faktorer kan opdeles i fire områder: Politiske/lovgivningsmæssige faktorer, Økonomiske faktorer, Sociokulturelle faktorer og Teknologiske faktorer. I Formular 2 finder du overskrifter på faktorer inden for de fire områder. Med udgangspunkt i Formular 2 stilles to spørgsmål: a) Hvilke faktorer påvirker salget af din virksomheds produkter? b) Hvilke af disse faktorer er de vigtigste lige nu? Hvilke forventer du vil være de vigtigste de nærmeste år? Under spørgsmål a) identificeres de faktorer der er relevante for virksomheden. Det er vigtig at overskrifterne fra Formular 2 præciseres og tilpasses din virksomheds situation

6 En virksomhed der producerer livsstilsprodukter til gruppen 12-20årige kunne f.eks. vælge befolkningens demografi som en væsentlig faktor. Virksomheden analyserer området og omformulerer faktoren til Faldende ungdomsårgange de næste 5 år. Herved har virksomheden identificeret en faktor der har direkte indflydelse på afsætningen af virksomhedens produkter. Hvor mange faktorer der udvælges, afhænger af hvor komplekst markedet er. Det afgørende er om faktoren influerer salget af virksomhedens produkter på kort eller lang sigt. Under spørgsmål b) vurderes og prioriteres faktorernes påvirkning på kort sigt og på lang sigt (de kommende 2-3 år). For hver faktor vurderes om den påvirker salget af din virksomheds produkter positivt (+) eller negativt (-). Endvidere vurderes graden af påvirkning på en skala fra 1 til 3. Derved fremkommer følgende muligheder: + Faktoren har en begrænset men positiv påvirkning på virksomhedens salg ++ Faktoren har en middelstor positiv påvirkning på virksomhedens salg +++ Faktoren har stor positiv påvirkning på virksomhedens salg (en kritisk faktor) - Faktoren har en begrænset negativ påvirkning på virksomhedens salg -- Faktoren har en middelstor negativ påvirkning på virksomhedens salg --- Faktoren har stor negativ påvirkning på virksomhedens salg (en kritisk faktor) Som sagt skal hver faktor have to vurderinger. En der angiver påvirkninger på kort sigt og en der angiver den forventede påvirkning på lang sigt. Især de kritiske faktorer bør løbende overvåges. Virksomheden må vurdere hvor mange ressourcer man vil anvende til at overvåge de øvrige faktorer. Case: Markedsanalyse Ud fra Formular 2 definerer cykelproducenten følgende faktorer: Politisk/lovgivningsmæssige faktorer - Stigende miljøafgifter på transport: På grund af Co2 udslippet bliver privatbilismen pålagt stadig stigende afgifter, hvilket særligt får unge til at bruge cyklen som transportmiddel. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som + på kort sigt og ++ på lang sigt. - Øgede ressourcer til kollektiv transport: Bedre muligheder for offentlig tranport kan få folk til at fravælge cyklen som transportmiddel. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som på kort sigt og på lang sigt. Økonomiske faktorer - Øget disponibel indkomst: Virker på to måder. Øget disponibel indkomst giver flere mulighed for at køre bil, men på den anden side vil den også bevirke at flere efterspørger dyrere cykler. Den sidste faktor vurderes at være den kraftigste. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som + på kort sigt og + på lang sigt. Socio-kulturelle faktorer - Befolkningssammensætningen: Flere ældre og færre unge i de kommende år gør alt i alt markedet mindre. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som - på kort sigt og --- på lang sigt. - Livsstil og mode:

7 Øget fokus på sundhed, velvære og aktiv fritid/ferie. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som ++ på kort sigt og +++ på lang sigt. - Forbrugsmønster: Flere og flere familier lever et hektisk liv og er nødt til at bruge bilen som transportmiddel for at få hverdagen til at hænge sammen. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som - på kort sigt og - på lang sigt. Teknologiske faktorer - Udvikling og anvendelse af nye materialer til produktion af cykler: Særligt lettere materialer og materialer der er nemme at vedligeholde udvikles løbende. Indflydelsen på salget af cykler vurderes som + på kort sigt og + på lang sigt. I forbindelse med analysen af omverdensfaktorerne hæfter ejeren sig ved to ting: Han skal forberede sig på at der inden for en årrække vil være en stor gruppe af ældre, som dels ikke bruger cyklen så meget og dels ikke kan forventes at efterspørge de trendy cykler som virksomheden markedsfører i dag. Skal virksomheden på længere sigt udvikle en cykel til dette segment, eller skal man fortsat satse på at erobre markedsandele i den nuværende målgruppe? Ejeren vil tage spørgsmålet op på et kommende møde i ledergruppen. Det skal endvidere sikres at virksomheden udnytter det øgede fokus på sundhed og velvære optimalt. Herunder hvordan virksomhedens markedsføring og distribution skal tilrettelægges i fremtiden. Trin 3: Identifikation og vurdering af konkurrencekræfterne på markedet Under trin 3 skal de faktorer der er tæt på virksomheden analyseres og vurderes. Formular 3 bruges til at vurdere konkurrencekræfterne på markedet. Konklusionerne Truslen fra noteres på Formular 5. Konkurrencekræfterne på et marked kan inddeles i fem områder: Leverandørernes forhandlingsmagt Kundernes forhandlingsmagt Truslen fra substituerende produkter Truslen fra potentielle indtrængere (konkurrenter) Rivaliseringen mellem de nuværende konkurrenter på markedet Leverandørens forhandlingsmagt potentielle indtrængere Rivalisering mellem nuværende konkurrenter Truslen fra Kundernes forhandlings - magt Leverandørernes forhandlingsmagt substituerende produkter Der skal her tages stilling til i hvor høj grad virksomhederne på markedet er afhængige af underleverandørerne. Er virksomheden meget afhængig af leverandører er leverandørsituationen vigtig at overveje i forbindelse med strategiske beslutninger, som f.eks. lancering af nye produkter, indtrængen på nye markeder m.m. Afhængighed måles gennem leverandørernes forhandlingsmagt. Jo større afhængighed, jo større forhandlingsmagt. I følgende situationer vil leverandørernes forhandlingsmagt ofte være høj: Koncentration i leverandørleddet. Få alternative leverandører

8 Omkostningerne ved at skifte fra en leverandør til en anden er høje Leverandøren har en stærk mærkevare Der er mulighed for at leverandøren laver forlæns integration hvis der ikke opnås tilfredsstillende betingelser Leverandørens kunder er små i forhold til leverandøren selv Der foretages en generel vurdering af leverandørernes forhandlingsmagt på din virksomheds marked. Forhandlingsmagten vurderes som: Lille, Middel eller Stor. Kundernes forhandlingsmagt Der skal her tages stilling til i hvor høj grad virksomhederne på markedet er afhængige af enkelte kunder. Er virksomheden meget afhængig af enkelte kunder, vil disse kunder være helt centrale i forbindelse med strategiske beslutninger, som f.eks. lancering af nye produkter, indtrængen på nye markeder m.m. Afhængighed måles gennem kundernes forhandlingsmagt. Jo større afhængighed, jo større forhandlingsmagt. I følgende situationer vil kundernes forhandlingsmagt ofte være høj: Koncentration i kundeleddet. Få store kunder Kunderne har mange alternative leverandører Der udbydes og efterspørges udifferentierede produkter Prisen er det væsentligste valgkriterie Der er mulighed for at kunden laver baglæns integration, hvis der ikke opnås tilfredsstillende betingelser Der foretages en generel vurdering af kundernes forhandlingsmagt på din virksomheds marked. Forhandlingsmagten vurderes som: Lille, Middel eller Stor. Truslen fra substituerende produkter Der tænkes her på konkurrencen på markedet i meget bred forstand. Substituerende produkters betydning vil variere meget fra marked til marked. På visse markeder kan denne faktor være utrolig stærk, mens den på andre markeder kan være ubetydelig. På business-to-consumer markeder vil producenter af længerevarende forbrugsgoder i sidste ende konkurrere om en andel af forbrugernes private budget. På business-to-business markeder vil det ofte være muligt at substituere råmaterialer, ingredienser m.m. Følgende forhold vil påvirke truslen fra substituerende produkter: Den relative pris for substituerende produkter Omkostningerne ved at substituere det pågældende produkt Fremkomsten af nye produkter og teknologier (innovation) På baggrund af ovenstående faktorer vurderes truslen fra substituerende produkter som værende: Lille, Middel eller Stor. Truslen fra potentielle indtrængere (konkurrenter) Truslen om at der kommer nye konkurrenter ind på markedet, afhænger af i hvor høj grad der er adgangsbarrierer til markedet. Følgende forhold bestemmer adgangsbarriererne til et marked: Stordriftsfordele for dem der allerede er på markedet Omkostningerne ved at etablere sig på markedet Begrænset adgang til distributionskanaler

9 Omkostningsfordele uafhængig af størrelse for dem der allerede er på markedet (f.eks. knowhow, relationer m.m.) Forventet reaktion fra dem der er allerede er på markedet Lovgivning der begrænser adgangen til markedet Stærke mærkevarer på markedet På baggrund af ovenstående faktorer vurderes adgangsbarriererne som værende: Lave, Middel eller Høje Rivalisering mellem nuværende konkurrenter Et marked med lave adgangsbarrierer, mange substitutter og stor forhandlingsmagt til leverandører og kunder vil være præget af hård konkurrence. Men ud over ovenstående fire konkurrencekræfter er det selvfølgelig også væsentligt at se på hvor høj konkurrenceintensitet der er mellem de nuværende virksomheder på markedet. Nedenstående forhold vil give en høj konkurrenceintensitet: Markedet er ikke i balance (for mange virksomheder i forhold til markedets størrelse medfører overkapacitet hos nogle af virksomhederne på markedet) Lav markedsvækst Lav grad af differentiering mellem produkter (konkurrence på pris) Stærke virksomheder på markedet opkøber svagere virksomheder Høje exitbarrierer fra markedet (f.eks. på grund af store investeringer i specialiseret udstyr, virksomheder der på markedet af strategiske eller følelsesmæssige årsager etc.) På baggrund af ovenstående forhold samt analysen af de fire første konkurrencefaktorer gives en samlet vurdering af konkurrenceintensiteten på markedet. Konkurrenceintensiteten vurderes som Lav, Middel eller Høj

10 Case: Markedsanalyse Leverandørernes forhandlingsmagt En del af komponenterne til en cykel er standardkomponenter hvilket giver leverandørerne en forholdsvis lav forhandlingsmagt. Til gengæld er der inden for visse komponenter, f.eks. gear, nogle mærkevarer en producent af high-end cykler ikke kan komme uden om. Virksomhederne i branchen føler sig dog generelt ikke pressede af leverandørerne. Samlet vurderes leverandørernes forhandlingsmagt som middel. Kundernes forhandlingsmagt Uafhængige cykelhandleres forhandlingsmagt er forholdsvis beskeden. Til gengæld indgår flere og flere forhandlere i kædesamarbejder og cykler distribueres i stigende omfang gennem kæderne. Der føles i branchen et stigende pres fra detailleddet med hensyn til priser og leveringsbetingelser. Til gengæld er produkterne forholdsvis differentierede og der er en del mærkevarer. Kundernes magt vurderes som middel men med stigende tendens. Truslen fra substituerende produkter Der er her tale om alternative transportformer. EU-knallerter er blevet populære i flere kredse og der kommer flere og flere biler på vejene som også anvendes til korte ture. Til gengæld har cyklen vist sig at være langtidsholdbar som et forholdsvis billigt transportmiddel og det øgede fokus på sundhed taler også til fordel fra cyklen. Truslen fra substituerende produkter vurderes som lav. Truslen fra potentielle indtrængere Adgangsbarriererne til markedet knytter sig primært til adgangen til distribution. Endvidere er der en del mærkevareproducenter på markedet. Omkostningerne ved at etablere en niche produktion er forholdsvis beskedne til gengæld kræver det en del investeringer at blive masseproducerende. Adgangsbarriererne vurderes som lave. Rivalisering mellem nuværende konkurrenter For lavpriscykler er der forholdsvis hård konkurrence på prisen og der er ikke stærke lavprismærkevarer. For højpriscykler er produkterne meget differentierede og der er flere stærke mærkevarer. Det totale markedet er steget meget de sidste tiår men har på det seneste været stagnerende. Samlet vurderes konkurrenceintensiteten som middel. Analysen af konkurrencekræfterne bekræfter ejeren i at det primært er på kundesiden han skal gøre sig nogle alvorlige overvejelser. Skal virksomhedens cykler i fremtiden distribueres gennem kædeforretninger må han være forberedt på hårde forhandlinger med kædeforretningerne. Trin 4: Identifikation af strategiske grupper på markedet For at få en dybere indsigt i de strategiske positioner på markedet kan man med fordel inddele de nuværende virksomheder på markedet i strategiske grupper. I Formular 4 finder du en skabelon der kan bruges til at udarbejde en oversigt over de strategiske grupper på markedet. Konklusionerne noteres på Formular 5. Inddelingen i strategiske grupper sker i henhold til hvilke af nedenstående karakteristika der bedst adskiller virksomhederne på markedet:

11 Bredde i produktprogram (eller serviceydelser) Geografisk dækning Anvendte distributionskanaler Grad af branding Marketing indsats (f.eks. marketingomkostninger som % af omsætningen) Grad af vertikal integration Kvalitet af produkter eller services Teknologiniveau Innovationsevne (udvikling af produkter, services og processer) Omkostningsniveau Prispolitik Ejerskab (selvstændigt firma eller del af koncern) Størrelse Tag udgangspunkt i Formular 4 og: Udvælg de 2 karakteristika der er mest relevante for det pågældende marked og som adskiller virksomhederne på markedet mest. Vurdér og placér virksomhederne i henhold til de valgte karakteristika. De virksomheder der ligger tæt på hinanden udgør en strategisk gruppe. I nedenstående er vist et eksempel på strategiske grupper i den europæiske fødevarebranche i 1980 erne: Strategiske grupper del af EF) 100 % - Geografisk dækning (% Fx. Colmans ABF National own labellers Minor national branders Fx. Unilever, Nestlé, Grand Met Fx. Hillsdown Booker Multinational major branders National major branders Fx. United Biscuits, Unigate 0 % Marketing indsats (Marketing omkostninger i % af omsætning) 15 % (Opr. kilde: J. McGee & S. Segal-Horn, Strategic Space and dynamics, Journal of Marketing Management, vol. 6, no. 3, 1990) Identifikation af strategiske grupper på markedet har tre væsentlige fordele:

12 Det giver bedre indsigt i konkurrencesituationen ikke bare på markedet, men også inden for de strategiske grupper. Det giver anledning til at diskutere hvorvidt det er sandsynligt eller muligt for virksomheder at bevæge sig fra en gruppe til en anden. Det kan bruges til at forudse ændringer i markedet og identificere strategiske muligheder (huller i markedet) Case: Markedsanalyse Producenter af cykler adskiller sig primært på pris, kvalitet og anvendte distributionskanaler. Anvendes kvalitet og distributionskanaler kan der opstiles nedenstående oversigt over strategiske grupper: Kvalitet Høj Større nationale og internationale producenter Nationale producenter Nationale og enkelte internationale nicheproducenter Lav No-name og private label producenter Supermarkeder Byggemarkeder mm. Kædeforretninger Uafhængige specialforretninger Trin 5: Vurdering af muligheder og trusler på markedet Som opsamling af analyserne af Trin 2, 3 og 4 identificeres de væsentligste muligheder og trusler på markedet. Muligheder og trusler skal ses generelt for markedet. Det vil sige at de gælder såvel for din virksomhed som for de øvrige virksomheder på markedet. Mulighederne og truslerne er et vigtig input til virksomhedens strategiske planlægning, idet du her kan tage stilling til om virksomheden har de nødvendige ressourcer for at kunne udnytte muligheder og imødegå trusler på markedet. De væsentligste muligheder og trusler noteres på Formular

13 Case: Markedsanalyse Cykelproducenten opstiller følgende muligheder og trusler: Muligheder: Høj-kvalitets specialcykler distribueret gennem kædeforretninger Udvide markedet for specialcykler distribueret gennem uafhængige forhandlere Udvikle mellemkvalitets specialcykler til en rimelig pris (value-for-money) Etablere sig som international mærkevareproducent inden for specialcykler Trusler: Lavpriscykler distribueret gennem kædeforretninger vinder markedsandele Supermarkedskæder m.m. udvider sortimentet med cykler af højere kvalitet Store internationale producenter øger fokus på nicheprodukter og tager markedsandele fra nationale nicheproducenter Kædeforretningernes stigende forhandlingsmagt reducerer producenternes fortjeneste Ejeren vælger at præsentere sine konklusioner med hensyn til muligheder og trusler på et kommende møde i ledergruppen

14 Trin 6: Virksomhedens strategiske position Når trin 1-5 er gennemført og Formular 3, 4 og det meste af Formular 5 dermed er udfyldt, kan du danne dig et overblik over virksomhedens strategiske position på markedet. Holdes den nuværende postion op mod den position virksomheden ønsker at indtage i fremtiden, kan de nødvendige strategiske indsatsområder identificeres. Hvor fokus i trin 1-5 er markedet generelt, er fokus her under Trin 6 din egen virksomhed. Der skal tages stilling til: Hvilken strategisk gruppe tilhører din virksomhed i dag og hvilken ønsker den at tilhøre i fremtiden? Hvem er din virksomheds nærmeste konkurrenter (kan danne udgangspunkt for en dybere konkurrentanalyse, herunder udarbejdelse af profiler af de enkelte konkurrenter)? Hvilke muligheder ønsker din virksomhed at udnytte på kort og lang sigt? Hvilke trusler er din virksomhed nødt til at forholde sig til på kort og lang sigt? Skal der oprettes et markedsovervågningssystem eller skal det eksisterende system udbygges? Hvilke forhold skal overvåges, og hvordan skal overvågningen organiseres? Formular 5 er nu helt udfyldt og kan bruges i virksomheden som input til strategiske diskussioner og markedsmæssige beslutninger. Lidt om baggrunden for indholdet i pakken Indholdet i denne pakke er baseret på nogle af de grundlæggende teorier om emnet markeds- og brancheanalyse. Der er især hentet inspiration fra Johnson & Scholes værk: Exploring Corporate Strategy, som er meget anvendt til undervisning i strategisk ledelse på universiteter rundt omkring i verden. Afsnittet om konkurrencekræfter på markedet er inspireret af Harvard professoren Michael Porters værk: Competitive Strategy. Ønskes et lidt hurtigere, men knap så dybdegående indblik i teorien om markedsanalyse, indeholder de fleste grundbøger i marketing og strategi de væsentlige elementer af Porters teorier. F.eks. Kotler m.fl.: Marketing Management. Case: Markedsanalyse Cykelproducenten tilhører i dag gruppen af nicheproducenter med distribution gennem uafhængige forhandlere. Men han overvejer at bevæge sig ind hos kædeforretninger. De nærmeste konkurrenter er andre nationale og internationale nicheproducenter. Virksomheden ønsker at udnytte muligheden for at sælge mere specialiserede kvalitetscykler gennem kædeforretninger, for derved at udvide sit marked. Endvidere ønsker virksomheden at undersøge mulighederne for eksport af højkvalitets specialcykler. Virksomheden er nødt til at forholde sig til truslen om øget konkurrence på nicheprodukter, ændringerne i distributionsmønstret og kædeforretningernes stigende forhandlingsmagt. Der skal på sigt etableres en mere formaliseret overvågning af markedet med hensyn til generelle trends og udviklingen i detailhandelen. Endvidere skal det svenske og tyske marked analyseres med henblik på eksportmuligheder. Her kan materialet fra denne pakke anvendes. Ejeren overvejer at uddelegere dette arbejde til sin marketingassistent. Inden de endelige beslutninger træffes, vil ejeren indkalde til et møde i ledergruppen for at diskutere de ovenstående punkter. Han overvejer endvidere at kontakte en MHL rådgiver for at få sparring til udvikling af en indtrængningsstrategi overfor kædeforretningerne

15 Checkliste: Markedsanalyse Trin for trin model Markedet defineret ud fra geografi, produkt og/eller branche Check Trin 1: Markedet karakteriseret som simpelt/statisk, dynamisk eller komplekst Trin 2: De væsentligste omverdensfaktorer er identificeret Omverdensfaktorernes påvirkning er vurderet Trin 3: Leverandørernes forhandlingsmagt er vurderet Kundernes forhandlingsmagt er vurderet Truslen fra substituerende produkter er vurderet Truslen fra potentielle konkurrenter er vurderet En samlet vurdering af konkurrenceintensiteten på markedet er foretaget. Trin 4: Der er foretaget en inddeling af markedet i strategiske grupper (Formular 4) Trin 5: De væsentligste muligheder og trusler på markedet er identificeret Trin 6: Der er opstillet en samlet oversigt over virksomhedens strategiske position på markedet (Formular 5) Der er etableret et markedsovervågningssystem

16 Formular 1: Trin for trin model til markedsanalyse Trin 1 Trin for trin model Vurdering af markedets natur Trin 2 Analyse af omverdensfaktorer Politiske/lovgivningsmæssige faktorer Økonomiske faktorer Socio-kulturelle faktorer Teknologiske faktorer Trin 3 Identificering og vurdering af konkurrencekræfterne på markedet Konkurrenter Leverandører Kunder Substitutter Trin 4 Potentielle konkurrenter Identifikation af strategiske grupper på markedet Trin 5 Vurdering af muligheder og trusler på markedet Trin 6 Virksomhedens strategiske position Opsummering og vurdering af analyserne (Adopteret fra: Johnson & Scholes, Exploring Corporate Strategy page , Prentice Hall 1993)

17 Formular 2: Oversigt over omverdensfaktorer Politiske/lovgivningsmæssige faktorer: - Konkurrencelovgivning - Miljølovgivning - Skattelovgivning - Branchespecifikke love og regler - Regulering af import og eksport - Arbejdsmarkedslovgivning - Politisk stabilitet Økonomiske faktorer: - Konjunktursvingninger - Udvikling i samfundsøkonomien (BNP) - Renteniveau - Inflation - Arbejdsløshed - Disponibel indkomst - Energiforsyning og energiomkostninger Socio-kulturelle faktorer: - Befolkningssammensætning (demografi) - Indkomstfordeling (sociale klasser) - Uddannelsesniveau - Ændringer i livsstil - Holdninger til arbejde og fritid - Forbrugsmønster Teknologiske faktorer: - Offentlige midler til forskning - Offentligt og privat fokus på teknologisk udvikling - Innovation (opfindelser og videreudvikling af eksisterende teknologi) - Hastighed for teknologioverførsel (fra opdagelse til anvendelse i praksis) - Forældelseshastighed (Opr. kilde: Johnson & Scholes, Exploring Corporate Strategy, pp , Prentice Hall 1993)

18 Formular 3: Oversigt over konkurrencekræfter på markedet Truslen fra potentielle indtrængere - Stordriftsfordele? - Omkostninger ved etablering? - Adgang til distributionskanaler? - Reaktion mod nuværende udbydere? - Lovgivning? - Eksisterende mærkevarer? Adgangsbarrierer: Lave: Middel: Høje: Leverandørens forhandlingsmagt - Koncentration i leverandørled? - Omkostninger ved leverandørskift? - Har leverandøren en mærkevare? - Trussel om forlæns integration? - Kunder små i forhold til leverandør? Leverandørens forhandlings- Magt: Lille: Middel: Stor: Rivalisering mellem nuværende konkurrenter - Markedet i balance?/ Overkapacitet? - Markedsvækst? - Differentiering?/Priskonkurrence? - Exitbarrierer? Konkurrenceintensitet: Lav: Middel: Stor: Kundernes forhandlingsmagt - Koncentration i kundeled - Mange alternative leverandører? - Uddifferentierede produkter? - Prisen er det væsentligste valgkriterie? - Trussel om baglæns integration Kundernes forhandlingsmagt: Lille: Middel: Stor: Truslen fra substituerende produkter - Den relative pris for substituerende produkter? - Omkostninger ved at substituere? - Nye produkter/teknologi (innovation) Truslen fra substituerende produkter: Lille: Middel: Stor:

19 0 % Markedsanalyse Formular 4: Skitse til identifikation af strategiske grupper Karakteristika XX % 0 % Karakteristika XX %

20 Formular 5: Virksomhedens strategiske position Virksomhed Marked Omverdensfaktorer Påvirkning: Kort sigt: Langt sigt: Konkurrencekræfter Vurdering: Leverandørernes forhandlingsmagt Kundernes forhandlingsmagt Truslen fra substituerende produkter Truslen fra potentielle konkurrenter Samlet vurdering af konkurrenceintensiteten

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Konkurrentanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Konkurrentanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Konkurrentanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Konkurrentanalyse - Er konkurrenterne så stærke som vi tror? - User guide: Konkurrentanalyse - Formular 1: Trin for

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Kap. 10 Konkurrencesituationen

Kap. 10 Konkurrencesituationen Kap. 10 Konkurrencesituationen Case fra sidst: Falck Schmidt Brainstorming twitter konkurrenceforhold Forløb og sammenhæng i analyse af konkurrencesituationen Brancheanalyse nov 21 10:13 1 Centralt spørgsmål:

Læs mere

Trojka. Spørgsmål og deres betydning. Spørgsmål og deres betydning. Afsætning A, 3. udgave, 2016

Trojka. Spørgsmål og deres betydning. Spørgsmål og deres betydning. Afsætning A, 3. udgave, 2016 Spørgsmål og deres betydning I afsætningsbogen og den tilhørende opgavesamling er spørgsmålene formuleret på en bestemt måde, der viser, hvilken type svar du forventes at formulere. Der indgår bestemte

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach Jensen /

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

Private Label vokser sig endnu større

Private Label vokser sig endnu større Private Label vokser sig endnu større Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye

Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Velkommen til inspirationsforelæsning Carsten Scheibye Markedsformer i et teoretisk og praktisk perspektiv # Et caseeksempel 1 o r s i d e n Mål for de næste 60 minutter I får nu en Lille smagsprøve på

Læs mere

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse

Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse Case nr. 10: Økonomistyring/finansiering: Cyklop A/S: - Økonomistyring - Investeringskalkule - Strategisk analyse ROKI A/S: Økonomistyring - finansiering Cykelfabrikken Cyclop A/S er en ca. 30 år gammel

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Værditilvækster - Hvilke behov har de?

Værditilvækster - Hvilke behov har de? Værditilvækster - Hvilke behov har de? Fra lead user interviews VirksomhedsRådgivning Kunden oplever et hul i DLBR s ydelser : - Indsigt i virksomhedsforhold gerne fra andre brancher - Kobling af status

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute DSB RepTrak 2006 DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Introduktion 3 Sektion 2: DSBs Omdømmelandskab 11 Sektion

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

2. Hvilke strategier mener du, ovenstående markedsledere (a-f) ønsker at anvende?

2. Hvilke strategier mener du, ovenstående markedsledere (a-f) ønsker at anvende? Kapitel 10 Den konkurrencemæssige position Opgave 10.1 1. Hvilke strategier kan en markedsleder anvende på markedet? En markedsleder kan anvende 3 strategier for at beholde positionen som markedsleder:

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning A Per Tornby HH16INNOD15

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Produkt-mix. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Produkt-mix. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Produkt-mix Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Produkt-mix - Passer vores produkter til markedet? - User Guide: Produkt-mix - Formular 1: Oversigt over input - Formular

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning B Per Tornby HH17Bus

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Produktudvikling til det kinesiske marked

Produktudvikling til det kinesiske marked Produktudvikling til det kinesiske marked Oversigt over oplæg Produktudvikling 4 trins raketten - Markedsbesøg - Desktop research - Messedeltagelse Fokusgrupper - Valg af bureau - Proces - Valg af geografisk

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Produktpakker PRODUKTPAKKER TILBUD FRA ANALYSEAFDELINGEN

Produktpakker PRODUKTPAKKER TILBUD FRA ANALYSEAFDELINGEN Produktpakker NORDJYSKE Mediers analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er opdateret om tendenser i dit marked. Vi giver dig en bedre forståelse for forbrugeradfærd, medierne og diverse annonceringsmuligheder.

Læs mere

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling.

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling. Kapitel 12 Produkt a) fysiske produkter b) serviceydelser (skriv def. ind her) c) ideer + PLC + Produktudvikling International produktstrategi standardisering? (eks.: musik, værktøj, smykker, møbler, tøj)

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Nordeuropas ledende mødeplads for professionelle indkøbere og leverandører. Dansk Rengøringsteknisk Forening

Nordeuropas ledende mødeplads for professionelle indkøbere og leverandører. Dansk Rengøringsteknisk Forening Nordeuropas ledende mødeplads for professionelle indkøbere og leverandører Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagens emner Kort om Mercell Danmark? Hvad kan man bruge Mercell til i forbindelse med markedsovervågning?

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

5. Nævn andre brancher, hvor der er hård konkurrence. Som eksempler kan nævnes: fødevarer, charterrejser, benzin, elektronik.

5. Nævn andre brancher, hvor der er hård konkurrence. Som eksempler kan nævnes: fødevarer, charterrejser, benzin, elektronik. Kapitel 11 Konkurrenceforhold Konkurrence styrer mange ting Opgave 11.1 1. Forklar hvad der menes med priskrig? Selskaberne konkurrerer kraftigt på prisen for at opnå markedsandele. 2. Hvad menes der med

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født. IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011

Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født. IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011 Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne 3 generiske typer 2. Den fremtidige udvikling 3. Eksempler på potentialer

Læs mere

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk 15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk Step 1 (Oktober- december 2014): Positionerne på det danske og især det svenske marked skal styrkes op mod jul/nytår, der er en af de helt store højtider for

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen

Dansk Kvæg Kongres 28. februar. Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Dansk Kvæg Kongres 28. februar Optimal afsætning af okse,- og kalvekød i Danmark & udlandet v/ Lorenz Hansen Hvor meget betyder vi? DK 129 t. tons = EU 27 produktion 7.877 t. tons = 12,8% af verdensproduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Georg

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017. Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt

Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017. Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017 & Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt Torsdag d. 23. oktober 2014 Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Plan 03.09.13 Oversigt * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Vækst via intensivering Vækst via diversifikaon Vækst via integraon Strategisk alliance Blue Ocean strategi Porteføljeanalyse

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere