Indholdsfortegnelse. Forside...s. 1. Indholdsfortegnelse...s. 2. Indledning...s. 3. Problemformulering...s. 3. Metode... s. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forside...s. 1. Indholdsfortegnelse...s. 2. Indledning...s. 3. Problemformulering...s. 3. Metode... s. 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Forside...s. 1 Indholdsfortegnelse...s. 2 Indledning...s. 3 Problemformulering...s. 3 Metode... s. 4 - Field research...s. 4 - Desk research...s. 4 - Convergen/divergent thinking...s. 4 - SWOT-analyse...s. 5 - AIDA-model...s. 5 Research...s problemstilling...s delkonklusion...s problemstilling...s delkonklusion...s. 7 Innovation...s problemstilling...s. 8 - Budget (forretningsmodel)...s delkonklusion...s problemstilling... s delkonklusion... s. 12 SWOT-analyse...s. 12 AIDA-model...s. 13 Konklusion...s. 13 Litteraturliste...s. 14 Bilag...s Gantt Chart...s Interview med Carsten Groth-Pedersen...s Skema over computerforbrug...s Skitser og visualisering...s SWOT-analyse...s AIDA-model...s Læringsstils profiler...s. 23 Side 2 af 26

3 Indledning Dette er vores første projekt som studerende på MMD. Projektet omhandler en selvvalgt attraktion, hvor vi på baggrund af grundig reseach skal være innovative og finde en ny idé, som skal tiltrække flere besøgende. Vi har valgt at arbejde med Odense Zoo som vores klient. Vi valgte Odense Zoo, fordi det er en attraktion vi i forvejen har et kendskab til og indblik i. Vi har desuden alle fire besøgt Odense Zoo, hvilket giver os en god forudsætning for at arbejde med dette sted. Vi har lavet forskellige former for research for at bestemme målgruppe, fremtidsperspektiver mm. Vi har arbejdet med modellen divergent og convergent thinking, for at få det bedst mulige udgangspunkt for kreativ tænkning og derved finde den bedste innovative idé til Odense Zoo. Igennem rapporten vil du få svar på vores problemstillinger, hvor vi har opstillet nogle spørgsmål angående Odense Zoo, deres målgruppe og målgruppens forventninger til den ny teknologi. Efter vi har lavet vores reseach, hvor vi bl.a. bestemmer vores målgruppe, har vi brugt vi modellerne AIDA og SWOT, til at fremhæve stærke og svage sider, samt få forståelse for forbrugernes opfattelse af vores produkt. Vi fremlægger også en forretningsmodel på vores idé, som Odense Zoo, kan bruge til at få informationer om udgifter og omkostninger ved vores tiltag. Besvarelsen af opgaven indeholder desuden illustrationer og dybdegående beskrivelser af vores idé på baggrund af vores research. Udover projektet om Odense Zoo, er en af opgaverne at lave en læringsstiles profil, for hver enkel af os. En beskrivelse af hvordan vores styrker og svagheder er blevet brugt i forhold til gruppens arbejde, dette er vedlagt som bilag i rapporten. Problemformulering Hvordan kan man med en innovativ multimedieinstallation, tiltrække flere besøgende til Odense ZOO? 1. Hvem er Odenze Zoos målgruppe? 2. Hvilke ønsker har målgruppen og Odense Zoo til den nye teknologi? 3. I hvilket omfang er vores idé holdbar i forhold til målgruppen og Odense Zoos forventninger? 4. Hvad er fremtidsudsigterne for vores multimedieinstallation i Odense ZOO Side 3 af 26

4 Metode Field research Research betyder at indsamle data og informationer inden for et givent område. Field research bruges til at fremskaffe primær data. Det er den metode hvor man selv går ud aktivt og indsamler kvalitative/ kvantitative data. Der findes to forskellige slags metoder hvorpå man indsamler data: kvalitativ og kvantitativ. Kvantitativ metode er de hårde data, som kan udtrykkes i tal og grafer. Kvantitative data indsamles ved at benytte spørgeskema eller interviews. Fordele ved kvantitative data er, at de giver et nøjagtigt overblik og mulighed for at generalisere med sandsynlighed. Ulempen er dog at kvantitative data ikke giver så dybdegående og følelsesmæssige oplysninger. Kvalitativ metode bruges til at indsamle de bløde data, hvor følelser og holdninger kommer til udtryk. Dette kan gøres ved at udføre mere dybdegående interviews eller observationer. Fordele ved kvalitative data er, at de ofte er mere detaljerede og at man får en konkret dybdegående beskrivelse. Ulempen er dog at kvalitative data ikke er genrealiserbare. I vores projekt, har vi benyttet os af field research ved at lave et interview med udviklingschefen ved Odense Zoo. Desk research Desk research er den metode der anvendes til at indsamle sekundær data allerede eksisterende kvantitative/kvalitative data. Altså viden man kan få via sin computer (heraf navnet desk ). Det er vigtigt inden for desk research, at forholde sig kritisk og analytisk til sine indsamlede data og deres kilder. Konkret har vi brugt desk research til at finde alle grundlæggende oplysninger om Odense Zoo, deres målgruppe og målgruppens interesseområder. Dette udgør sammen med field research baggrunden for vores analyse og innovationstænkning. 1 Convergent and divergent thinking. Convergent and divergent thinking, er to forskellige måde at bruge hjernen på, hvorved der skabes et godt udgangspunkt for en kreativ tankegang og en god idé. Denne metode har vi brugt først i innovationsprocessen til vores brainstorm. Divergent thinking, er den frie form for tænkning, hvor spontanitet og udforskning er vigtige faktorer - her noteres alle idéer, uanset hvor skøre eller urealistiske de end måtte være. Herefter benyttes convergent thinking, til at indkredse de realistiske idéer i forhold til projektet, budget osv. Ved convergent thinking søger man efter den mest rigtige og realistiske idé i forhold til projektet, for derved at sikre, at man står tilbage med den absolut stærkeste og mest holdbare idé. 1 International Markedsføring. Kap 10, samt noter fra power point præsentation af Pernille Christiansen EAL. Side 4 af 26

5 SWOT-analyse SWOT-analysen er en struktureret analyseproces som har til formål at identificere og analysere en virksomheds stærke og svage sider internt, samt hvilke muligheder og trusler de står over for. Analysen er delt op i fire elementer: Interne stærke sider (S), Interne svage sider (W), eksterne muligheder (O) og eksterne trusler (T). Vi har lavet en SWOT-analyse på vores idé, for at finde ud af fordele og ulemper vi skal være opmærksomme på ved vores tiltag. 2 AIDA AIDA er en kommunikationsmodel inden for markedskommunikation, som bruges til at beskrive hvordan indsnævringen af modtagere sker, trinvis for hver stadie. AIDA definerer fire stadier som udgør forskellige mål og niveauer for en markedskommunikation. A (attention) opmærksomhed og kendskab. I (interest) interesse. D (desire) ønske. A (action) handling i form af køb. Vi har brugt AIDA modellen på vores tiltag til Odense Zoo, for at få en forståelse for forbrugerens opfattelse af produktet. 3 Research 1. Hvem er Odense Zoos målgruppe? Desk research: For at finde frem til Odense Zoos målgruppe har vi bl.a. brugt segmenteringsværktøjet GallupKompas, som på baggrund af holdningsspørgsmål giver indsigt i forbrugernes holdninger, livsstile og værdier, baseret på en opdeling af befolkningen i ni forskellige segmenter. Resultatet af GallupKompasundersøgelsen viser, at Odense Zoos målgruppe spænder bredt, da alle segmenter i samfundet er jævnt repræsenteret. Dog ses der et større udslag i det traditionelle og fællesskabsorienterede segment. Det vigtigste for mennesker i dette segment er omsorg, social ansvarlighed, medmenneskelighed og ansvarlighed for 2 International Markedsføring. Kap. 4, s International Markedsføring. Kap. 21, s Side 5 af 26

6 Verden og omverdenen generelt. Individerne i segmentet benytter sig af kulturelle faciliteter, som f.eks. Zoologisk have, teater, bibliotek og kunstmuseer. Derudover er der en del, der går ind for en grøn ideologi, hvor man passer på miljøet, bekæmper forurening, køber økologisk osv. Det må derfor tænkes at være vigtigt for nogle i dette segment, at vores idé til det nye tiltag i Odense Zoo, også er planlagt med omtanke for miljøet. 4 Folk i det traditionelle segment er også hyppige kunder for ZOO. Dette segment bygger på hjemlige sysler og traditionelle familieværdier og det er typisk den ældre generation der er at finde her. Størstedelen i dette segment har en personlig indtjening på under kroner om året og mange arbejder ufaglærte. Der er udbredt skepsis over for ændringer i samfundet og der ses ikke altid godt på nye teknologier, hvilket vi skal tage hensyn til, når vi skal lave vores nye tiltag til Odense Zoo. Brugervenligheden skal derfor være i top, for ikke at skræmme teknologiskeptikerne væk fra Zooen med en ny fancy multimedieapplikation. En anden udbredt holdning i segmentet er, at udviklingen i samfundet går får stærkt, og man frygter at de traditionelle familieværdier bliver overskygget af ny teknologi. Man ønsker ikke ændringer, men derimod en bevaring af de traditionelle værdier. 5 Field research: For at få en fornemmelse for hvilke tanker Odense Zoo har omkring en evt. modernisering med multimedieinstallationer, har vi lavet et telefoninterview med Carsten Groth-Pedersen, chef for udviklingsafdelingen i Odense Zoo. Derudover spurgte vi ind til deres målgruppe og deres erfaring med denne. Carsten Groth-Pedersen udtaler at Odense Zoos officielle målgruppe er børnefamilier, specielt familier med børn op til teenage-alderen, da de har erfaret at teenagere desværre ikke kommer så ofte. Til spørgsmålet angående en kommende multimedieinstallation, er svaret positivt: vi kunne godt tænke os, at der var mulighed for, at gæsterne kunne være interaktive gennem noget teknologi og lære om dyrene via leg og forskellige aktiviteter. 6 Carsten Groth-Pedersen påpeger at Odense Zoo generelt er meget åben over for nytænkning og forsøg på at gøre Odense Zoo til et mere attraktivt sted. Delkonklusion 1: Baseret på interview med chef for udviklingsafdelingen i Odense Zoo, Carsten Groth-Pedersen og vores segmenteringsundersøgelse i Gallup-kompas, kan vi konkludere at Odense Zoos primære målgruppe, er børnefamilier med børn op til teenager-alderen, samt familier med stærke traditionelle familieværdier. 4 Segmentbeskrivelse: fællesskabsorienterede: 5 Segmentbeskrivelse: traditionelle 6 Citat fra udviklingschef ved Odense Zoo, Carsten Groth-Pedersen, se bilag. Side 6 af 26

7 2. Hvilke ønsker har målgruppen og Odense Zoo til den nye teknologi? Desk reseach: De ældre i det traditionelle segment, har tendens til at være afvisende og skeptiske over for den ny teknologi. De er bekymrede for Verdens udvikling, og for at de traditionelle familieværdier overskygges. Derfor er et ønske fra dem, er et den nye teknologi skal være gennemført brugervenlig, og være noget der samler familien. Børn og unge finder spil og den nye teknologi aldeles spændende, og det er allerede en integreret del af deres hverdag. Både drenge og piger i alderen 5-18 år, bruger i gennemsnit 52 min. foran computeren om dagen på hverdage og 71 min. om dagen i weekenden. 7 Det er forskelligt hvor henne piger og drenges interesser for spil er placeret. Omkring 5 års alderen er både piger og drenge glade for spil med leg og lær -indhold, samt platformspil (f.eks. Super Mario.) Igennem årene ændrer interessen sig for hvilke spil piger og drenge er interesseret i. F.eks. vælger pigerne spil med meget vold fra, og er i stedet interesseret i simulationsspil, hvor drengene har tendens til at vælge spil med mere action, så som Counter Strike. Field research: I interviewet med Carsten Groth-Pedersen, svarer han således, på spørgsmålet om hvilke teknologiske tiltag deres målgruppe kunne være interesseret i: I hvert fald spil! Målgruppen er jo børnefamilier, selv om vi selvfølgelig gerne vil have at alle aldersgrupper kommer. Men multimedieinstallationer tænkes også som noget, der måske vil kunne lokke flere teenagere til. F.eks. kunne man kombinere oplevelsen ved at være tæt på dyret, med et spil af en slags. 8 Delkonklusion 2: Ud fra grundig research, omkring hvilke interesser og tanker målgruppen i forhold til computerspil og den nye teknologi, samt udtalelser fra udviklingschefen for Odense Zoo, kan vi konkludere, at det er vigtigt at lave et brugervenligt tiltag, som både henvender sig til familien som helhed, og til drengen og pigerne enkeltvis. 7 Beregninger bygger på skemaer fra det danske filminstitut medierådet, se bilag. 8 Interview med udviklingschefen for Odense Zoo, Carsten Groth-Pedersen, se bilag. Side 7 af 26

8 Innovation 3. I hvilket omfang er vores idé holdbar i forhold til målgruppen og Odense Zoos forventninger? Vores idé bygger på innovationsmetoden divergent og convergent thinking. Resultat af divergent thinking: Resultat af convergent thinking: Side 8 af 26

9 Beskrivelse af vores tiltag: Vores tiltag går ud på, at der ved fem udvalgte dyr, skal være placeret en interaktiv skærm, med forskellige interaktive muligheder. De fem udvalgte dyr er: pingvinerne, tigerne, aberne, søløverne og antiloperne. Skærmene ved de forskellige dyr skal indeholde følgende: - Kort film om dyret (målgruppe: de voksne/dem der søger efter viden) - Quiz (målgruppe: familien som helhed) - Puzzlespil (målgruppe: de yngste, 3-6 år) - Banespil med dyret (målgruppe: de lidt ældre, fra 5 og op efter) Film: Formålet med filmen er at give faktuelle oplysninger om dyret. Filmen er tænkt til ca. at skulle vare 2 min. Hvis filmen bliver længere, tænker vi, vil det blive kedeligt for tilskueren, og de vil enten slukke filmen eller forlade stedet. Faktaene i filmen, kan efterfølgende bruges til at besvare spørgsmålene i quizzen. I filmen kommer der fakta om dyrets føde, levesteder, størrelsen på bestanden i Verden, dyrets lyde/sprog, formering og deres måde at jage eller skaffe føde på. Quiz: Quizzen kommer til at indeholde spørgsmål inden for samme områder, som filmen informerer om, altså diverse spørgsmål omkring dyret og dets adfærd. Et eksempel på et spørgsmål kunne være: Pingvinernes størrelse varierer meget den største er kejserpingvinen, hvad vejer den? kg kg kg. Bonus info: Den mindste pingvin er dværgpingvinen, som er 41 cm høj og vejer 1 kg. Puzzlespil: Puzzlespillet skal være det traditionelle spil vi alle sammen kender. Et spil hvor man skal samle et antal brikker til at bestemt motiv. Nedenfor ses et eksempel på hvordan puslespillet kunne se ud: Illustrationen skal ses som et slags screenshot, hvor billedet f.eks. kan ende med at blive til en pingvin.. Side 9 af 26

10 Spil: Spillene er baseret på at de skal være sjove og underholdende, det er altså ikke for at lære om dyrene på samme måde som filmen og quizzen, selvom visse elementer i nogle af spillene har med dyret at gøre. Intet spil uden konkurrence, det skal nemlig være muligt at score point i hvert enkelt spil, så det er muligt at komme på en highscoreliste. For at styrke konkurrencen og spændingen endnu mere, vil vi gøre det sådan, at der hver måned bliver udloddet et årskort. Der bliver trukket lod blandt dem der ligger i top 10 på highscorelisten, altså de 10 der opnår flest point ved hver måneds afslutning på hver enkelt stander. Det vil sige 5 årskort udloddes hver måned. Det er kun muligt at vinde 1 årskort pr. person, så hvis man er så dygtig at lægge i top10 på alle standere, kan man kun trækkes én gang, men øger selvfølgelig sine chancer, da man har et lod i hvert spil. Hver stander vil blive nulstillet d.1 i hver måned, men overall highscoren vil blive gemt, så man også har mulighed for at se, hvem der er alletiders mester i hvert spil. En anden meget afgørende grund for vores valg om at tillægge vinderen på highscoren et årskort, er den økonomiske gevinst Zoo opnår. Vi håber at præmien vil lokke vinderen i Zoo igen, vinderen kunne meget tænkeligt være et barn, da de er målgruppen som spillene er udviklet til, så kan barnet måske lokke forældrene med, som selvfølgelig skal betale, med det resultat at der kommer flere penge i kassen. Uddybende beskrivelser af spillene samt yderlig visualisering af vores indhold på skærmen er vedlagt som bilag. Budget Vi forsøgte at kontakte forskellige spil-programmører, både pr. telefon og , for at få et præcist billede af hvilke udgifter Odense Zoo ender med at få, men ingen af dem var desværre interesseret i at komme med udtalelser, da vi ikke var kunder. Budgettet er bygget op om ca. priser, da prisen afhænger af hvilke materialer, skærme, programmører osv. der benyttes, derfor er dette et overslag der giver et cirka billede af de omkostninger og fortjenester Odense Zoo kan forvente at få: Udgifter: Interaktiv computerskærm ,- (udendørs, touchscreen, indbygget computer og højtaler) Webkamera til udendørs brug 1.000,- Programmering af software ,- (5 uer af 37 timer) 185 arbejdstimer af ca. 400kr/timen Læskur af træ ,- I alt ,- Vi skal bruge 5 standere ( ) I alt ,- 9 Prisen er oplyst ved telefonsamtale med blueline.dk - computer firma. 10 Prisen er oplyst på hjemmesiden: 11 Prisen på læskur er oplyst på hjemmesiden: Side 10 af 26

11 For at finde ud af hvor meget Odense Zoo kommer til at tjene på vores tiltag, har vi først fundet ud af hvor meget Odense Zoo tjente på billetsalget i Vores mål er at øge billetsalget med 10 % på baggrund af vores nye tiltag hvis dette lykkedes, ser Odense Zoos indtjening således ud, når udgifterne for vores tiltag er trukket fra: Odense Zoos indtjening i ,- Hvoraf 52 % blev tjent på billetsalg 56, ,- 10 % stigning i indtjeningen på billetsalg 29, ,- 100 Indtjening i alt, hvis målet med en 10% stigning lykkedes ,- Zoos indtjening: , , ,- Hvis vores mål, med at øge indtjeningen på billetsalget lykkedes, vil Odense Zoos indtjening på billetter på et år være kr., når alle udgifterne til vores tiltag er betalt. Delkonklusion 3: Grunden til at vi netop har valgt idéen med den interaktive stander med spil, som vores tiltag, er fordi vi på baggrund af egne erfaringer og via vores research, har fået bekræftet, at computerspil er en integreret del af børns legekultur, og noget som stort set alle børn synes er sjovt. Derudover stemmer idéen også meget præcist overens med hvilke ønsker og tanker Odense Zoos udviklingschef har omkring et nyt tiltag i den retning. Vores tiltag står derfor stærkt både i forhold til målgruppen og klientens ønsker. 4. Hvad er fremtidsudsigterne for vores multimedieinstallation i Odense ZOO. Nedenstående oplysninger bygger udelukkende på tidligere erfaringer, forskellige artikler og samtalen med udviklingschefen for Odense Zoo, Carsten Groth-Pedersen. Vi har alle sammen hørt, at i samme øjeblik man f.eks. køber en computer og går ud af døren til forretningen, så er den forældet. Så hurtig går udviklingen inden for den ny teknologi. Der er hele tiden noget nyt på vej. Dette kan være en trussel for vores installation i Odense Zoo, da udstyret vi benytter ikke ret længe vil være det nyeste, og interessen for det måske vil falde, i takt med at der dukker nye og mere moderne alternativer op hos konkurrenterne. Dette kan naturligvis også være en fordel, i og med at mulighederne for udvikling og advancering af installationen heletiden forbedres, og hvis økonomien hos Zoo er til det, vil de stadig kunne gå i front, inden for multimedieinstallationer og nye teknologiske tiltag. Side 11 af 26

12 En anden fordel ved vores koncept, er at softwearen i fremtiden kan ændres til at gælde andre dyr, end de fem vi har givet eksempler på. Grundformen til softwaren er den samme, og Zoo har derfor fri mulighed for selv at udvælge de dyr, eller emner de vil have på deres skærme. Vores installation er også forholdsvis let at flytte rundt på, hvilket medfører gode muligheder for at placere standerene og skuret, hvor det passer bedst i forhold til Odense Zoos ønsker i fremtiden. Delkonklusion 4: I fremtiden er der gode muligheder for at Odense Zoo let kan tilpasse vores idé til deres nye koncepter og indretning. Dette kan gøres forholdsvis let og billigt, da det kun er softwaren til skærmen der skal ændres. En måske negativ faktor for vores koncept, er den hurtige udvikling inden for computerteknologi. Vores idé og materialer vil allerede inden for et par år være forældet. 12 SWOT analyse Nedenfor har vi lavet en SWOT analyse for vores idé til Odense Zoo. Den stiller skarpt på fordele og ulemper ved vores tiltag, samt anskueliggør over for vores klient hvilke ting der skal tages højde for. Den uddybende SWOT analyse er vedlagt som bilag. Stærke sider (S) - Idéen er ny i forbinde med zoologiske haver - Idéen er nem at opdatere og ændre - Mulighed for kommunal økonomisk støtte - Installationen kan flyttes rundt - Idéen kan let kombineres med Kiwara (Odense Zoos nye område) Muligheder (O) - Kan udvide målgruppen for Odense Zoo - Fordel i blandt konkurrenterne - Medvirke til udvikling af samarbejde med Egeskov Slot SWOT analyse for Odense Zoo Interne forhold Svage sider (W) Eksterne forhold Trusler (T) - Dyrere i drift end almindelige info-standere - Udgifter til udvikling og oprettelse - Vedligeholdelse kræver specielt personale - Opmærksomheden forsømmer andre områder - Vores idé er nem at kopiere for konkurrenterne - Idéen kræver nytænkning forholdsvis ofte - Teknologien bliver hurtigt forældet 12 Baseret på artikler fra Pc-world og Miljø- og energiministieret, se litteraturlise. Side 12 af 26

13 AIDA-modellen Vi har brugt AIDA modellen på vores tiltag til Odense Zoo, for at få en forståelse for forbrugerens opfattelse af produktet. Hvordan produktet fanger deres opmærksomhed, gør dem interesseret og deres lyst til at benyttes sig af produktet. Uddybende beskrivelse af vores AIDA-model er vedlagt som bilag. AIDA-model over vores tiltag til Odense Zoo ATTENTION Skuret og udsmykning INTEREST Touch-skærmen og dens kunnen DESIRE De forskellige muligheder på skærmen ACTION Begynder at navigere på skærmen Konklusion Ud fra grundig reseach og en god forståelse for, hvem Odense Zoos målgruppe er, og deres krav til fremtidens teknologi, er vi nået frem til at måden, vi mener man bedst kan tiltrække flere besøgende til Odense Zoo, med en innovativ multimedeinstallation, er ved at opstille nogle interaktive skærme ved udvalgte dyr. Vores idé bygger på udtalelser fra Odense Zoos udviklingschef, Carsten Groth-Pedersen, samt vores segmentering i GallupKompas, hvor vi fandt ud af, at det især er personer fra det traditionelle og fællesorienterede segment, som oftest vælger en tur i zoologisk have. Måden vi fandt frem til netop denne idé på, var ved hjælp af innovationsmodellen, divergent and convergent thinking, som gav os et godt udgangspunkt til kreativ tænkning. De interaktive skærme har til formål at pleje målgruppens interesser, og samtidigt tiltrække teenagere, som ikke lige så meget som tidligere tager en tur i Zoo, og som derfor er en tabt gruppe for Odense zoo. Desuden tilgodeser vores idé segmenternes holning til den ny teknologi, om at det skal være brugervenligt, sjovt og noget som familien kan samles om. Side 13 af 26

14 Litteraturliste Bøger: - Andersen. F. R. mfl. (2012) International Markedsføring. Trojka/Gads Forlag A/S. Hjemmesider: - Odense Zoos hjemmeside: Hentet d. 18. september 2012 kl Segmentbeskrivelser fra Gallup, fra hjemmesiden: Hentet d. 1. oktober 2012 kl Segmentbeskrivelser fra Gallup, fra hjemmesiden: Hentet d. 1. oktober 2012 kl Informationer og skemaer fra det danske filminstitut, fra hjemmesiden: Hentet d. 8.oktober 2012 kl Computerfirma med speciale i robuste installationer samt løsninger til industri, fra hjemmeside: Hentet d. 11. oktober 2012 kl Softwareprogrammør firma, fra hjemmesiden: Hentet d. 11. oktober 2012 kl Pris på læskur, fra hjemmesiden: Hentet d. 11. oktober 2012 kl Artikel om computerteknologiens udvikling: Hentet d. 11. oktober 2012 kl Artikel om computerteknologiens udvikling fra miløje og energi ministeriets hjemmeside: Hentet d. 11. oktober 2012 kl Side 14 af 26

15 Bilag Bilag 1 Cantt Chart: Side 15 af 26

16 Bilag 2 Interview med chefen for udviklingsafdelingen i Odense Zoo. Samtale med Carsten Groth-Pedersen, d.27. september Hvem mener I er jeres målgruppe? Helt klart børnefamilier, familier med mindreårige børn op til teenager-alderen. Vi erfarer her i Odense Zoo, at familier med teenagebørn, simpelthen ikke kommer så ofte mere som før i tiden. Bruger i ny teknologi / multimedieinstallationer pt. for at tiltrække flere besøgende? 'ja', eller måske snarere 'vil gerne'. Der har været planer omkring noget "science zoo", vi kunne godt tænke os, at der var mulighed for, at gæsterne kunne være interaktive gennem noget teknologi og lære om dyrene via leg og forskellige aktiviteter. Fx hvor gæsten med noget Wii spil eller lign. kunne køre en bane igennem, som et af vores dyr. Noget i den retning vil vi gerne have indført i Odense Zoo. Carsten fortæller om en inspirerende oplevelse i "Sea World" hvor de har en afdeling med havskildpadder, hvor man kan prøve at være skildpadden. Så står man med en rigtig form af en skildpadde lavet af gummi, som så er controlleren. Så styrer man havskildpadden med rigtige bevægelser og så bevæger den sig livagtigt på en stor skærm. Et tiltag som dette kunne være meget spændende at få ind i Odense Zoo påpeger han. Hvad er jeres synspunkt, i forbindelse med at udvide med nye teknologiske tiltag? Det er vi helt klart ind for. I Odense Zoo er vi i det hele taget meget åben over for nytænkning, og forsøger at gøre Zoo mere attraktiv på flere nye måder, så nye teknologiske tiltag er noget vi gerne vil gøre brug af. Der er f.eks. blevet solgt mange giraffodringer på nettet, et tiltag som gør det muligt for tilskueren selv at fodre giraffen. I dag kan man altså udover at købe billetten online i deres webshop, også købe en tid til en giraf-fodring, så man selv for lov at fodre giraffen! Her er der også et program for hver dag i Zoo, så man kan se hvornår alle de forskellige dyr bliver fodret. Odense Zoo gør også brug af sociale medier som f.eks. Facebook. Her kan folk komme med deres holdninger og meninger til de ting der sker i Odense Zoo, og på den måde få en indflydelse på hvad der sker i Zoo'en. Her kan man diskutere alt, lige fra dyrenes forhold til billetpriser osv. Har i nogle ideer om, hvad jeres målgruppe kunne være interesseret i? I hvert fald spil. Målgruppen er jo børnefamilier, selv om vi selvfølgelig gerne vil have at alle kommer. Multimedie installationer tænkes også som noget, der måske vil kunne lokke flere teenagere til. Man kunne f.eks. kombinere oplevelsen ved at være tæt på dyret, med et spil af en slags. Oplevelsen kunne også gøres endnu større og mere levende ved at have 3D skærme ved dyrene, så man på den måde kan få et indblik i deres liv. I USA er der fx Zoo's hvor de har biografer der viser 3 og 4D film om dyrene, det kunne være spændende at integrere noget i den stil i Odense Zoo, mener Carsten. Side 16 af 26

17 Bilag 3 skema fra Medierådet om børn og unges computervaner Bilag 4 - Uddybende beskrivelser samt yderlig visualisering af vores idé til Odense Zoo. Besøgende gæst med kasse til computer forneden og skærmen foroven. Besøgende gæst der spiller foran skærmen Side 17 af 26

18 Hele vores idé med gæst og skur visualiseret. Her dog med lille skærmopsætning (nok ikke sikker nok i forhold til nattefrost, regn osv). Eksempel på hvordan quizzen kunne se ud. Enkelt design. Skitse af hvordan læskuret kunne se ud. Her bygget af træ i rafter. Eksempel på skærm og computersammensætning. Side 18 af 26

19 Visualisering af banespillet hos pingvinerne. Pingvin der står på ski ned at en bakke, skal igennem markeringerne og tage fiskene på vejen. Således kunne forsiden på skærmen se ud. Spilbeskrivelser Pingvin slalom: Genre: Sport Om spillet: Dette spil går ud på at glide ned af et sneklædt bjerg og ramme igennem såkaldte porte, bestående af to markeringer med flag, for at få mere tid. Dette foregår ved at man zig-zagger Man får points for hvor langt man kommer ned af bjerget og man kan få ekstra point ved at samle fisk op, der ligger på vej ned af bjerget. Det går hurtigere og hurtigere jo længere ned af bjerget man kommer. Søløve fodring: Genre: simulation Om spillet: Man spiller som søløven, hvis opgave er at gribe fisk der bliver kastet til en, af en dyrepasser. Man har tre liv og vis man misser en fisk mister man et liv, så man må kun misse 3 fisk. Spillet bliver gradvist sværere jo flere fisk man griber. Monkey Joe on Dinosaur Island: Genrer: Actionspil Om spillet: Man har 5 liv. Man mister liv hvis en dinosaurus når helt hen til Monkey Joe. Det er et førstepersons skydespil. Det vil sige man ser alt fra hovedpersonens synsvinkel, som i dette tilfælde er Monkey Joes. Man styrer kun sigtekornet på skærmen, da man automatisk vil blive ført længere og længere frem i Side 19 af 26

20 banen, hvor man vil møde angribende dinosaurusser i forskellige størrelser, som man skal skyde. Spillet fortsætter indtil man mister alle sine liv, eller til man vinder banen. Antilope/krokodille løb Genre: Platform Om spillet: Spillet går ud på, at løbe på krokodiller der svømmer ned ad et vandløb, hvor man så skal springe fra krokodille til krokodille, for ikke at ryge i vandet, og for at undgå de krokodiller der har åbent gab. Sværhedsgraden stiger gradvist med hvor langt man har løbet. Man får points for hvor langt man har løbet og ekstra points for at samle forskellige ting op undervejs. I alt har man tre liv. Løve nedlæg en antilope Genre: Action Formål: spillet går ud på at man skal fange et måltid som en løve. I spillet bliver man smidt ind midt i en vild jagt, hvor man så skal nedlægge sit bytte, der prøver at flygte. Måden man gør det på er at bevæge sig fra side til side og holde sig bag ved antilopen og så daske til den med sin pote (hånd) for at vælte den. Antilopen skal have 5 slag før man har fanget den, og er man mere end et minut om det, slipper antilopen væk. Hurtigste tid vinder. Side 20 af 26

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK URL: http://mark4286.mmd.eal.dk/ 3-1-2013 S. 0 Portfolio Der er gået ½ år siden jeg begyndte på Multimedieuddannelsen i Odense

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Kom/It - Reklamespil

Kom/It - Reklamespil Kom/It - Reklamespil Afleveret d. 19/2-2012 Lavet af Magnus, Frederik Hass, Emil og Niclas Målgruppe og Spillertyper (Lavet af Magnus) Før en nyudvikling af et koncept, må man finde ud af hvilken typer

Læs mere

MADS JENSENS PORTFOLIO

MADS JENSENS PORTFOLIO MADS JENSENS PORTFOLIO Navn: Mads Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 7948 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: Web B DK 1. semester Dato: 3. januar 2013 URL: http://mads775c.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Research & Innovation MMD Odense Projekt uge 41 15. oktober 2010

Research & Innovation MMD Odense Projekt uge 41 15. oktober 2010 Research & Innovation MMD Odense Projekt uge 41 15. oktober 2010 Location Based Services Signe Johansen, Jonathan Lorentzen og Annika Mørk Gruppe 21 Vejledere: Karen Malene Elmann Andreasen, Merete Østergaard,

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

Navn: Mads Fischer Baungård Rasmussen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 11.965 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: WEB B 2012 1.

Navn: Mads Fischer Baungård Rasmussen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 11.965 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: WEB B 2012 1. Navn: Mads Fischer Baungård Rasmussen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 11.965 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: WEB B 2012 1. semester Dato: 3. januar 2013 URL: http://mads380g.mmd.eal.dk/portfoliohtml/index.html

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Intro I denne klientpræsentation vil vi beskrive vores tanker omkring skabelsen af et multimedieprodukt. Vi vil

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009 Læringsstile Motivationsnøglen til læring Program Overordnet hvad er læringsstile for noget? Hvad kan læringsstile bruges til? Hvad er årsagen til at det er vigtigt

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 1 PROBLEMFORMULERING Biblioteket har en udfordring i forbindelse

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Synopsis Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Gruppe 14 Kasper Spaabæk, Allan Jonas, Trine Uldall, Jonna Bolette Degn Titel Digital Identitet. Formål Vi laver et datingsite (www.virtualdating.dk),

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Startskuddet har lydt. Du sidder med en opgave eller et problem, som skal løses. Jagten på den gode idé er gået ind. Nogle dage falder det let. Idéerne vælter

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen

28-8-2008 HTX NÆSTVED CASE: AUTOVÆRKSTED. IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen 28-8- HTX NÆSTVED IT B Stine Andersen, Susanne Nielsen og Morten Kristensen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Fysisk system... 3 Hardware og software konfiguration... 3 Overvågning

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik 1 Indhold Testplan... 3 Research spørgsmål... 3 Testpersonens karakteristik... 3 Metoden... 4 Vi tager udgangspunkt i think aloud princippet... 4 Skitse og timing... 4 Forberedelse til test... 4 Introduktion

Læs mere

Aflevering: Synopsis skal uploades i Lectio på den sidste skrivedag klokken 16.00.

Aflevering: Synopsis skal uploades i Lectio på den sidste skrivedag klokken 16.00. Når du er sulten for sjov Arbejdsform: Gruppearbejde (4- - - 5 elever) Aflevering: Synopsis skal uploades i Lectio på den sidste skrivedag klokken 16.00. Fremlæggelse: Mundtlig præsentation Problemformulering

Læs mere