Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept"

Transkript

1 Hvordan skabes et kommercielt spændende forretningskoncept Per Høj Jørgensen

2 Indholdsfortegnelse Formål... Side 3 1. del Indledning... Side 3 Idéer og løsninger... Side 3 Kreativitet... Side 4 Individuelt eller i grupper... Side 6 Blokeringer for kreativitet... Side 8 Viden som forudsætning for entrepreneurship... Side 9 Idéteknikker... Side del Interesseområde... Side 14 Problemer / muligheder.... Side 15 Kreativ idéudvikling... Side 16 Idévurdering og idéforbedring... Side 17 Det endelige forretningskoncept... Side 18 2

3 Formål Denne artikel er skrevet specielt til de elever, der deltager i enten European Business Game eller Science Cup Denmark. Artiklens første del beskriver lidt teoretisk emnet Hvordan skaber man et forretningskoncept. Noget af indholdet er blevet gennemgået på inspirationsdagene. Artiklens anden del beskæftiger sig med, hvordan man kan komme videre i arbejdet med problemstillingen. Det er en slags skabelon for, hvordan I kommer videre mod målet at få skabt et spændende og brugbart forretningskoncept, som I kan arbejde videre med. 1. DEL Indledning Hver dag i året år efter år startes der nye virksomheder i Danmark og i tilsvarende omfang i næsten alle øvrige lande. Sådan har det altid været, og sådan vil det fortsat være. Langt de fleste af virksomhederne etableres på et almindeligt og kendt grundlag. Det kan være en konsulentvirksomhed, en håndværksvirksomhed eller en detailforretning. Det er ikke altid, der ligger de store overvejelser og analyser bag iværksætterens beslutning. Man har bare gjort det, fordi man havde lyst, og fordi der forelå en mulighed. Heldigvis skabes der også nye virksomheder, hvor forretningsgrundlaget bygger på noget nyt noget innovativt. Det kan være et nyt produkt, en ny måde at organisere sig på eller måske en ny måde at markedsføre og sælge sig på. Et af formålene med European Business Game og Science Cup Denmark er netop at etablere en fiktiv virksomhed med et element af noget innovativt. Det kan være svært at komme frem til et godt forretningskoncept. Det efterfølgende arbejde med hovedvægten på at dokumentere forretningskonceptet rent fagligt (Science Cup Denmark) og på forretningsplanen (European Business Game) volder sjældent de store problemer. Der findes en stor mængde bøger om entrepreneurship eller iværksætteri, som det også kaldes. De fleste af bøgerne drejer sig om at udforme en forretningsplan og giver god og nyttig viden om de praktiske sider ved at starte en ny virksomhed. En forretningsplan er ikke noget, der bare kommer dumpende ned fra himlen til en iværksætter. Det er afslutningen på en proces, hvor man på baggrund af en idé er nået frem til at formulere et forretningskoncept. Forud for forretningskonceptet ligger et stort analytisk arbejde med at indkredse markedets muligheder i forhold til de kompetencer, man er i besiddelse af, og på den baggrund få skabt en exceptionel værdi i forhold til sine kunder. Idéer og løsninger En grundlæggende forudsætning for kreativ idéudvikling er, at vi forstår at adskille idéer og løsninger. Idéer befinder sig ofte på det ideale niveau, mens løsninger meget gerne skal befinde sig i det reale niveau. Idéer har ofte ønskagtig karakter jeg kunne godt tænke mig, at have noget, der kunne løse 3

4 det og det problem. Idéer kan derfor ikke beskyttes fx via patent, men det kan løsninger. Gode forretningskoncepter bygger på gode løsninger. Det er også en stor fejltagelse at tro, at man kan skabe idéer og udvikle dem til løsninger på samme tid. Hvis det sker, vil man ofte opdage, at den kreative proces gik i stå, og den løsning, man kom frem med, var kendt i forvejen. Det drejer sig derfor om at adskille de to elementer. Først at få en stor mængde idéer og samtidig forstå at disse ikke er løsninger. Dem skal man finde bagefter. Først skal man i en ideal verden lege med idéer for legens skyld for at se, hvor man bliver ført hen. Næste trin er at vurdere de enkelte idéer for at give dem værdi pleje dem via viden og information, så der kommer mange nye og spændende løsninger, der kan bruges som grundlag for at skabe en virksomhed. Det er en god idé at følge den opdeling, hvis man vil nå frem til et godt forretningkoncept. Et man vil lægge alle sine kræfter i at få dokumenteret i en forretningsplan. Hvordan opstår de innovative idéer En professionel iværksætter havde sin egen måde at finde sine geniale idéer på. Hver gang det var fuldmåne, cyklede han en aften ud til Furesøen, satte sig på en bænk med en håndfuld øl, og når han atter cyklede hjem om morgenen, havde han en række spændende idéer at arbejde videre med. Det lyder meget besnærende at gøre det på den måde. Men så enkelt er det ikke. Det var det heller ikke for iværksætteren. For som han også sagde, Hvis ikke jeg inden turen til søen havde forberedt mig grundigt, ville jeg ikke få nogen idéer med hjem. Derfor er forberedelse et af nøgleordene i forbindelse med skabelse af succesrige innovative virksomheder. Idéer kan opstå på mange måder: Uden anledning, uden søgen og uden der foreligger et behov. Via inspiration fx på rejser eller ved store oplevelser eller ændringer i ens tilværelse. Ved arbejde fx ved at arbejde med et problem eller en ny opgave. Via et erkendt behov fx i forbindelse med at noget ikke fungerer, eller noget der kan gøres lettere. Dovenskab kan typisk udløse en ny idé. Via en systematisk metode. Langt de fleste idéer opstår på baggrund af de fire første måder. I har imidlertid ikke tid til at vente på, at ånden kommer over jer. Derfor drejer denne artikel sig om på en systematisk måde at finde frem til et brugbart forretningkoncept med et innovativt element. Kreativitet Begrebet kreativitet har i århundreder været omgivet af et mystisk skær. Først blev nye idéer og indsigt forklaret med noget udefra kommende Gud taler til mennesket gennem åbenbaring. Da man senere opgav de metafysiske forklaringer, blev den passive holdning dog bibeholdt. Kreativitet er en menneskelig egenskab, som man kan være heldig at have i større eller mindre grad. Først omkring 1950 bliver det bredt anerkendt, at kreativitet er en menneskelig evne, der som enhver anden evne kan trænes og udvikles. 4

5 Alle mennesker har uudnyttede kreative ressourcer, der kan aktiveres. Vi kan træne og udvikle vores personlige kreativitet. Det er et område, hvor de fleste kan opnå bemærkelsesværdige resultater på kort tid. Selve navnet kreativitet betyder at skabe, og her har vi begrebets første afgrænsning, idet kreativitet må ligge udenfor, hvad der for et givet individ er kendt viden og rutine. De fleste menneskelige aktiviteter foregår på grundlag af kendt viden og rutine. Hvis vi ikke kan nå vores mål ved hjælp af kendt viden og rutine, har vi et problem, som kan løses ved hjælp af kreativitet. Et af problemerne ved at udnytte kreativitet har været, at mange har hæftet sig ved det kreative produkt eller resultatet af kreativiteten. Man bliver imidlertid ikke mere kreativ ved at beundre resultatet af andres kreative udfoldelse måske tværtimod. Hvis der fx er tale om ekstraordinære præstationer som Picassos og Einsteins, kan vi nemt føle os små og uformående sammenlignet med mestrene. Vi er derfor bedre hjulpet af definitioner på kreativitet, som tager udgangspunkt i processen, dvs. hvordan man kommer frem til de nye idéer og produkter. Kreativitet er nye kombinationer af kendte elementer Når vi tænker på træning af menneskers fysik, er vi sjældent i tvivl om, at man kan blive bedre. Man kan træne sig til at løfte tungere vægte, spille bedre tennis, løbe hurtigere og længere osv. Når det drejer sig om at træne menneskers mentale styrke, er der derimod ikke mange, der mener, at det kan give et tilsvarende udbytte. Ikke desto mindre viser talrige undersøgelser, at det kan lade sig gøre. Man kan forbedre sine kreative evner ved effektiv træning. Grundlaget for kreativ, intuitiv og spontan tænkning er ubevidste processer, hvor resultatet den nye kombination af kendte elementer nås gennem følelse og fornemmelse af sammenhænge. De fleste har lært meget om at tænke logisk og analytisk. Grundlaget her er bevidste processer, hvor man systematisk og målrettet arbejder sig frem til en konklusion ved brug af logiske systemer. Denne måde at tænke på kaldes også tænkning i konsekvens. En vej til udvikling af de kreative ressourcer er anvendelse af kreativitetsfremmende metoder og teknikker. Disse kan ses som en genvej til kreativitet, hvor man i stedet for at ændre hele personligheden alene forbedrer forløbet af den kreative proces ved at udnytte viden og erfaring om, hvad der fremmer og hæmmer processen. Det skal ikke forstås sådan, at den ene form for tænkning er bedre eller dårligere end den anden. Derimod er de gode og dårlige i forhold til problemets art. Det væsentlige er at få fornemmelse af at bruge de to måder som supplement for hinanden. Bruges de i flæng, vil det ofte betyde, at den logiske tænkemåde "overskygger" den kreative del, med det resultat at der ikke bliver "opfundet" noget nyt. Den kreative idéudviklingsproces Når vi arbejder med idéudvikling, skal vi vekselvis anvende målrettet logisk tænkning og kreativ tænkning. Vi kan ikke både være kreative og systematiske på samme tid. Blandes de to former for tænkning sammen, bliver de værdiløse de modarbejder og forstyrrer hinanden. 5

6 I den idéskabende eller divergente fase er det fantasi, leg og lidt vildskab, der er med til at skabe fundamentet for en stor mængde idéer. Hele den divergente proces er en proces, hvor man spreder ud for at skabe så mange idéer som muligt. Det er utrolig vigtigt, at man holder denne del af processen adskilt fra den vurderende eller konvergente del af processen. I den divergerende fase er der fokus på kvantitet. Processen er vigtigere end målet eller resultatet. Rammerne skal medvirke til, at der skabes så forskellige, så spredte og så skøre idéer som muligt. I modsætning til det er konvergent tænkning den vurderende, den rationelle og den bedømmende proces, hvor idéernes realiserbarhed vurderes. Her er det ikke kvantitet, men kvalitet, der er afgørende. Det er afgørende, at der sker et valg. Individuelt eller i grupper Mange iværksættere og opfindere har i tidens løb arbejdet med at udvikle deres idéer helt alene. Under denne ofte meget langvarige proces har de ikke turdet eller villet bruge andre menneskers viden og erfaring. Resultatet har for mange været, at udviklingen enten er gået i stå eller har taget så lang tid, at konkurrenterne har overhalet både indenom og udenom. At færdigudvikle en idé fra måske en "tynd" skitse til fx et endeligt kommercielt koncept er en meget krævende proces, der stiller krav om stor viden og erfaring hos idéindehaveren. Ved at samle forskellige menneskers viden og erfaring omkring udviklingen af idéer er der størst sandsynlighed for succes. Den menneskelige hjerne er primært anvendelig som mønsteropbygger og ikke som mønsterbryder. Vi skaber mønstre til at forstå og forklare sammenhænge for at kunne håndtere de mange indtryk og påvirkninger, vi konstant modtager via vores sanser. Det er ganske fornuftigt, da det bl.a. betyder at vi kan gå, cykle, bruge en mobiltelefon og en pc. Men ved idéudvikling kan mønsterdannelsen være et problem, når vi ikke vil eller kan erkende det. 6

7 Mønsterbrud sker sjældent i den individuelle hjerne men uden for i grupper. Derfor er det ofte mere udbytterigt at lade flere personer arbejde sammen om at løse et ukendt problem eller udvikle en grundlæggende idé til et nyt forretningskoncept. I de spændingsfelter der opstår mellem mennesker, er der de mest optimale muligheder for at nye og spændende idéer skabes. Opgaven er at få skabt de rette betingelser for at disse spændingsfelter kan opstå. Samarbejdsbetingelser Af alle de forudsætninger, der helst skal være til stede hos en iværksætter, der er på jagt efter en ny forretningsidé, er det opmærksomhed, eller det at være tændt på at søge efter idéer, der er blandt de væsentligste. Det er derfor vigtigt, at alle dem man samarbejder med er tændt på projektet. Alle har givet hinanden hånden på, at de er klar til at indlede jagten på en rigtig spændende idé, som de vil arbejde seriøst videre med. Det betyder, at alle er indstillet på at efterleve følgende spilleregler: Støtte alle idéer Lytte til de andres idéer og forslag. Humor og legeglæde Morer sig og grine sammen. Tillid og åbenhed Stole på hinanden. Alle tager et ansvar og taler ikke bag hinandens ryg. Alle yder noget og bidrager til arbejdet Debat Der bliver ofte udvekslet meninger. Accept af uligheder Man accepterer, at mennesker ikke er ens, men at synergien mellem disse skaber kreativitet. Idékrampe Når man arbejder med idéudvikling i en gruppe vil mange opdage, at det ofte er med idéer som med små børn man holder mest at sine egne. Det fortælles, at i et fjernt land, hvor aber er attraktive, har man nogle små og hurtige aber, som er svære at fange. Man har så fundet ud af at hænge en udhulet kokosnød op i træerne. I nødden er der lavet et hul, der lige er stort nok til, at en abe kan stikke sin lille hånd gennem det. Kokosnødden er fyldt med nogle frø, som aberne godt kan lide. Om natten kravler aberne op i træerne, stikker en af deres hænderne ind i en kokosnød og fylder den med frø. Nu er det bare, at aberne ikke kan få deres hænder ud igen, og abejægeren har let ved at fange dem. På samme måde som aberne holder fast i frøene - ved i deres hjerne at have udviklet en krampe - ses det samme ofte ved mennesker, der krampagtigt holder fast i deres idéer? At give slip på sin idé betyder ikke nødvendigvis, at man skal droppe idéen, men det betyder, at man for en stund skal droppe sin idékrampe for objektivt at komme videre. Det kan gøres ved at tage andres idéer til sig, som var det ens egne og bygge videre på dem. Hvis ikke man gør det, risikerer man, at idékrampen tager over, hvilket ligesom for aberne kan have katastrofale konsekvenser. 7

8 Synergi Meningen med idéudvikling i grupper er, at gruppen som helhed bliver meget stærkere og dermed også når frem til en løsning (forretningskoncept), som er meget bedre, end det resultat, den enkelte i gruppen ville have nået, hvis man havde arbejdet individuelt. Det kaldes synergi. Blokeringer for kreativitet Kreativitet udnyttes ofte dårligt bl.a. på grund af blokeringer. Reduceres disse blokeringer, stiger udnyttelsen af de kreative ressourcer tilsvarende. I nogle tilfælde er det nok bare at erkende, at man har blokeringen for at komme forbi den. Her er nævnt nogle af de mest almindelige blokeringer i forbindelse med idéudvikling. Vaner og gamle tankemønstre Du forsøger at løse problemet ved at betræde de sædvanlige stier i hjernen. Hvis problemet ikke kan løses med sædvanlige modeller og værktøjer, kan det nok ikke løses. Nogle kalder det erfaring andre kalder det vane. Vanen er en af kreativitetens værste fjender. Den starter ofte med at ligne en tynd tråd. Senere flettes den til et tov for til slut at ligne en stålwire umulig at bryde. Frygten for at dumme sig Det er måske den stærkeste af alle barrierer. Den kommer ind i vores tilværelse på et tidligt tidspunkt. Den fantasi, som kommer til udtryk i små børns lege, er anledning til meget latter og fornøjelse. Desværre kan latteren vendes imod en enkelt, som så begynder at sige: "De ler ad mig". Der er ingen, der bryder sig om at blive leet ad, og efterhånden som vi vokser op, bliver vi mindre og mindre tilbøjelige til at komme frem med dumme eller skøre idéer. Kritik og skepsis I den vestlige kultur er vi tilbøjelige til at sidestille en kritisk og skeptisk holdning med intelligens. Hvis man ikke kan gøre andet, når andre fremsætter en utraditionel idé, kan man altid "skyde den ned" med argumenter: "det bliver for dyrt", "lad os tænke lidt over det" eller "det har vi prøvet" eller den mest dræbende jeg ved det ikke kan lade sig gøre. Disse holdninger fremmer ikke ligefrem nytænkning. Blind for nye muligheder Vi stiller os tilfreds med, hvad vi ser og opfatter med vores nuværende opfattelsesapparat. For snævert løsningsrum Muligheden for succes ligger ofte i at finde en niche i markedet. Hvis man finder et snævrt løsningsrum for et produkt eller et marked, begrænser man samtidig muligheden for succes. Ensidig problemopfattelse Ofte tillært i de fleste skoler med at alle problemer er entydige og dermed også skal løses entydigt. Meget ofte relateret til vores baggrund. Ingeniøren ser tekniske problemer, hvor psykologen ser menneskelige. Brug fx jeres netværk til at få forskellige vinkler på problemet. 8

9 Forhastet vurdering Man griber den første, den bedste løsning og begynder straks at vurdere den. Derved blokeres den kreative proces og dermed også muligheden for yderligere forslag. For hurtig problemopfattelse Det kan være vanskeligt at opfatte og forstå problemer og muligheder. Et problem er sjældent entydigt og klart afgrænset. Det kan være vævet ind i irrelevante oplysninger eller vildledende information, som kan gøre det umuligt at se problemet eller at se et andet problem. At overkomme blokeringen stiller krav om at gøre meget ud af problemformuleringen. Man skal ikke bare godtage den første problemformulering og straks gå videre med idéudvikling. Viden som forudsætning for entrepreneurship Entrepreneurship drejer sig om at opdage og udnytte nye forretningsmuligheder. For at blive iværksætter må man først se en ny forretningsmulighed i marked og samfund. Første led i denne proces er at forstå den arena, hvor forretningsmulighed og samfund i øvrigt udfolder sig. Vil man starte som frisør eller håndværker, kræver det måske ikke en dybere forståelse for samfundsudviklingen. Det gør det derimod, hvis man vil i gang med noget nyt, hvor målet er, at virksomheden skal have vækst. Samfundsudviklingens betydning for valg af interesseområde Det er vigtigt at forstå, den verden man lever i, og prøve at finde ud af, hvad folk vil have, før de selv finder ud af det. Begrebet trend er tæt knyttet til tidsånden, hvilket vil sige forståelsen af, hvem vi er, og hvad det er, vi gerne vil bruge vores penge til. Nogle samfundstendenser kan være: Globalisering Verden bliver mindre. Der er adgang til alle verdensdele. Internet og tv-kanaler bringer fx online nyheder konstant og i samme øjeblik, som begivenhederne finder sted. Velfærd I den vestlige verden er velfærd nærmest blevet et fundamentalt gode. Velfærd er ikke noget, mange skal slås for, men noget der kommer automatisk. Forbruget stiger støt og roligt i gennemsnit får vi 2,5 % flere penge til rådighed til forbrug om året. Demografiændringer Befolkningssammensætningen ændrer sig. Man kan statistisk regne sig frem til, om der bliver færre eller flere ældre, og hvor mange børn der bliver. Information-overload Vi overdænges med informationer. Både dem vi søger aktivt, og dem vi ikke selv har bestilt. Vi kan umuligt overkomme at opfatte det hele, heller ikke selvom vi finder det interessant. Mange reagerer på denne tendens ved at tage afstand og søge ro. 9

10 Hedoisme (nydelsestrang) Vi har trang til at forkæle os selv, fordi vi fortjener det. Selvforkælelsen kan bestå i materielle produkter, i fødevarer eller i afslappende eller afstressende oplevelser. Risiko Selvom vi lever i et land uden krig, føler mange sig utrygge. Risiko handler mere end om reel fare. Vold, terror og kriminalitet opleves næsten live i tv. Det giver os en fornemmelse af kaos af ikke at have kontrol over tingene. Der opstår behov for tryghed og overskuelighed. Zapping Overflodssamfundet medfører en tendens til at være overfladisk. Vi vil gerne nå så meget som muligt på kortest tid. Derfor bliver tendensen, at vi hurtigt bliver overfladiske i forhold til andre mennesker og til de opgaver, vi skal udføre. Vi overfører fjernbetjeningens zappingmulighed til resten af livet. Viden om den aktuelle branche Ud over at have generel viden om samfundsudviklingen er det vigtig for en iværksætter at vide noget om den branche, man vil etablere sig i. Hvis man ikke har arbejdet i branchen i mange år og bygget den nødvendige viden op, må man skaffe sig den på anden vis. Det kan man fx gøre ved at kontakte virksomheder, kunder og beslutningstagere mv. Man skal finde ud af, om der er nogle ubalancer eller mangler, der kan åbne mulighed for at skabe en ny forretning. Viden er en blanding af erfaringer, værdier, information og ekspertindsigt, som danner rammen for at evaluere og tilegne sig nye erfaringer og informationer. To former for viden Eksplicit viden Kommunikeres via ord, tal og billeder. Alle kan tilegne sig eksplicit viden via hjemmesider og diverse rapporter. Tavs eller personlig viden Den viden, som ikke eksplicit kan videregives til andre. Den overføres fra mester til lærling og fra far til søn. Tavs viden er forankret i strukturen og i fremgangsmåder, som ikke umiddelbart lader sig kodificere. Alt for mange iværksættere og opfindere bruger ikke meget tid på at analysere de behov, de ønsker at dække hos deres kunder. Og hvis de endelig forsøger det, er det måske kun for at tilegne sig den eksplicitte viden om et problem. De iværksættere, der derimod via besøg, møder, telefon og andet opsøgende arbejde kommer ind til den tavse viden, bliver meget bedre i stand til at udtænke brugbare forretningskoncepter. Mange nye forretningskoncepter har slagside fra starten, idet de lider af markedsmæssig underernæring. Produktmæssig begejstring har det ofte med at skygge for, om kunden har et reelt behov. Den situation, hvor en iværksætter står med det færdigudviklede og geniale produkt, som ingen ønsker, er desværre næsten klassisk. Mange forskere inden for entrepreneurship understreger igen og igen, at fordi iværksætterproblemer forekommer ustrukturerede, begynder iværksættelse ikke med et forsøg på at løse et problem. I stedet begynder det med et forsøg på at definere problemet og vurdere, om det er et reelt problem. Det er først, når man kan beskrive problemets årsager utraditionelt og fornyende, og man kan konkretisere disse til en mulighed, at idéen får økonomisk værdi og dermed mening. Mange uløste problemer er ikke store nok til at rumme en reel forretningsmulighed. 10

11 Idéteknikker Der er seks idéteknikker, som man med fordel kan bruge til kreativ idéudvikling både, når det gælder om at finde problemet og løsningen. Brainstorming Omvendt brainstorming Morfologisk analyse Spørgelister Kombinationteknikker Kædeteknik Brainstorming Det er nok den mest kendte kreativitetsfremmende teknik. Desværre er det også den mest misbrugte teknik. Ofte bliver det kaldt en brainstorming, når to eller flere personer sætter sig sammen for at drøfte et emne. Dette udvikler sig sjældent til andet end en almindelig diskussion og har intet med brainstorming at gøre. For at det skal være en brainstorming skal der skabes og ikke vurderes. Brainstorming kan defineres som et redskab til at få en gruppe mennesker til at finde frem til et stort antal idéer på kort tid. Start med at skrive problemet på en flipover eller en tavle, så alle i gruppen kan se det. Formuler problemet som et spørgsmål Hvordan kan man? Ingen må være i tvivl om, hvad målet for idégenereringen er. Derefter er det op til deltagerne at komme med en hel masse idéer til Hvordan kan man...?. Det er vigtigt, at alle idéer skrives ned og nummereres. Husk at højt humør og latter fremmer processen. Hvis processen alligevel skulle gå lidt i stå, kan det være en god idé at tage en pause og evt. bytte pladser i lokalet. Spilleregler for brainstorming 1) Det er forbudt at kritisere Når man vurderer og kritiserer egne eller andres idéer, så kvæles den kreative proces. Det er tilladt, at bede dem, der kritiserer utidigt, om at vente med kritikken til den følgende fase. 2) Få så mange idéer som muligt Det er kvantiteten, der tæller. Det hænger sammen med, at der er en "modsat" sammenhæng mellem mængde og kvalitet. Jo flere idéer, jo større chance for kvalitet. Alle idéer er derfor acceptable. 3) Gå ud over det sædvanlige Deltagerne skal give slip på deres hæmninger og barrierer og give sig selv lov til at drømme og lade stå til. Ingen idé er tåbelig, dum eller ude af proportion. Alle idéer er tilladte og skal noteres. 4) Byg på hinandens idéer Hvis en andens idé giver associationer hos andre i gruppen, er det optimalt. Krydsbefrugtning åbner mulighed for at idéer udveksles og udvikles af andre i gruppen. For at få det bedste resultat ud af brainstormingen, er det vigtigt, at alle fire spilleregler bliver overholdet. Omvendt brainstorming Dette er en videreudvikling af den almindelige brainstorming. Omvendt brainstorming bliver egentlig brugt til at finde evt. risikoelementer eller svage punkter ved en idé. Teknikken er også anvendelig, hvis den kreative proces ikke fungerer som forventet eller er ved at gå i stå. 11

12 Idéen er, at de fleste har nemmere ved at finde de negative aspekter omkring et problems løsningsmuligheder frem for de positive. I omvendt brainstorming tager man udgangspunkt i den positive problemformulering, som man vender om til en negativ formulering. På baggrund af den valgte omvendte problemformulering gennemføres en brainstorming, hvor de sædvanlige spilleregler skal overholdes. Når et passende antal idéer er nået, standses idégenereringen og gruppen gennemgår de fundne idéer med udgangspunkt i den positive problemformulering. Eksempel Positiv formulering: Hvordan kan man effektivt fastlåse cyklen? Den omvendte formulering kunne lyde: Hvordan sikrer man at cyklen bliver stjålet? Nogle idéer kan bruges, men der vil typisk også være forslag, der straks må kasseres. Morfologisk analyse En forholdsvis mekanisk idéudviklingsmetode, som især er velegnet til komplekse problemer, hvor der er brug for systematik og overblik. Metoden er god, fordi den kan være med til forholdsvis hurtigt at frembringe et stort antal idéer på den valgte problemstilling. Det sker dog kun sjældent at morfologisk analyse fører til specielt exceptionelle løsninger. Metoden er, som navnet siger, grundlæggende analytisk. Problemet deles op i en række elementer, der behandles hver for sig. På den måde dannes der et stort antal kombinationsmuligheder. Det kreative aspekt kommer ind dels i den måde man opdeler problemet på, og de muligheder man opstiller for de enkelte elementer, dels ved at kombinationerne giver inspiration til nye løsninger. Eksempel Opgave: Find en ny type cykellås. Følgende elementer kan have betydning for løsningen: Materialevalg Plast, stål, kulfiber, kæde, wire Placering af cyklen Baghjul, forhjul, krank, styr, forgaffel Låseprincip Nøglelås, kodelås, fjernbetjent lås, hængelås Ved almindelig kombinationsregning er der 5x5x4 kombinationer at se på. Spørgelister Man udvikler lister for at fremkalde eller forhindre, at man glemmer idéer. En af de mest kendte lister er Osborns spørgeliste. Den er udviklet af Alex F. Osborn, der også står bag brainstormingsteknikken. Spørgelister er en hjælp til at se et problem eller en opgave fra en anden synsvinkel og herved undgå vanetænkning omkring problemet. Et væsentligt punkt ved spørgelisteteknik er at finde frem til de rigtige spørgsmål. Er der først dannet de rigtige spørgsmål, vil de som regel føre frem til nye idéer. Det er godt at tage udgangspunkt i Osborns spørgeliste og evt. lade sig inspirere til endnu flere spørgsmål. 12

13 Osborns spørgeliste Bruge anderledes? Nye anvendelsesmåder? Brugbar hvis produktet ændres? Andre funktioner? Tilpasse? Er der andet der ligner det? Hvem kunne man undgå? Hvilken del af den anden idé kunne bruges? Ændre? Farve, bevægelse, lyd, lugt, facon, retning, hyppighed...? Udvide? Hvad kunne tilføjes? Gøres stærkere, højere, større? Fremhæves, fordobles...? Indskrænke? Hvad kunne fjernes? Simplificeres? Gøres mindre, kortere, lettere, udelades, underdrives? Erstatte? Hvad ellers? Hvem ellers? Andre materialer, processer, komponenter, placering...? Arrangere om? Ombytte komponenter? Ændre layout, rækkefølge? Skifte rækkefølge? Gøre omvendt? Gøre det modsatte? Vende baglæns? Skifte roller? Give sagen en ny drejning? Kombinere? Blande, sammensætte, sortere, sammenarbejde? Kombinere funktioner? Kombinationsteknikker Der er mange varianter af kombinationsteknikker inden for idéudvikling. Baggrunden for kombinationsteknikkerne er, at man bruger tilfældige ord, navne mv. til at skabe mulighed for nye og spændende associationer over til den problemstilling, der skal løses. En af måderne kunne være at tage to tilfældige ord og kombinere dem over den givne problemstilling. Man kunne fx tage en tilfældig bog, nævne en tilfældig side, en tilfældig linie og et tilfældigt ord i linien. Forholdsord og andre småord tæller ikke. Dette gentages derefter, således at vi nu har to helt tilfældige ord. Idéen er nu at kombinationer af disse to ord associeret med problemstillingen kan give nye og spændende spirer til løsningsmuligheder. Kædeteknik Dette er en anden og mere anvendelig metode, når man sidder i en gruppe. Også her tager man udgangspunkt i at opgaven er formuleret. Det er nu vigtigt at "glemme" opgaven, mens man i fællesskab danner en kæde af helt tilfældige ord. Først vælges et helt tilfældigt ord ved fx at en person ser sig om i lokalet og vælger den ting øjnene først hæfter sig ved. Det kan være et bord. Dette ord er startordet, som de andre i gruppen herefter 13

14 på skift kobler ord på ud fra umiddelbare tankeassociationer. Bord, kuglepen, papir, skov, udflugt, madpakke, agurk, drivhus, glas... Når ordkæden på måske ord er dannet, "huskes" igen opgaven og opgaveformuleringen. Ordene fra kæden tages nu op enkeltvis og sættes i relation til opgaveformuleringen. Herved vil der opstå tanker og spontane idéassociationer, som for nogles vedkommende via en yderligere konkretisering kan udbygges til realistiske idéer. 2. DEL Dette afsnit handler om, hvordan I kan arbejde jer frem til den idé, der kan blive til forretningskonceptet for jeres virksomhed. I gruppen er I enige om, at I vil arbejde seriøst med at finde frem til noget brugbart, og I har forholdt jer til de blokeringer, der kan opstå i processen. Nedenstående model kan bruges til at illustrere, hvad der kendetegner et godt forretningskoncept. Som iværksætterteam skal man have lyst til at arbejde med forretningskonceptet og skal også besidde en vis kompetence og viden inden for det pågældende område. Man skal vide, om der er et reelt problem eller behov hos kunden, og også meget gerne, hvordan kunderne får løst problemet nu. Endelig vil det gøre forretningskonceptet endnu bedre, hvis der er et stigende marked inden for området. Personlig service Forretningsservice Fremstilling Engroshandel Detailhandel Transport Restaurant/hotel Håndværk Lyst Interesse Kompetence Trends Findes ikke For dyrt Virker ikke Besværligt Reelt problem Problem Interesseområde På inspirationsdagene prøvede vi meget kort at berøre processen for skabelse af et forretningskoncept at finde et problem og bagefter forsøge at finde løsninger på problemet. Vi sprang over en væsentlig forudsætning for succes. Alle i gruppen skal være enige om, hvor I vil søge efter jeres forretningskoncept. 14

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen. Af Christian Byrge, AAU

Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen. Af Christian Byrge, AAU Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen Af Christian Byrge, AAU Forord Dette er en bog om hvordan vi konkret kan få mere kreativitet i uddannelses og arbejdslivet.

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Kickstart din kreativitet!

Kickstart din kreativitet! Kickstart din kreativitet! Når du har gennemgået kurset Kreativ Idéudvikling, er du godt klædt på til at arbejde struktureret og metodisk med din kreativitet. Målet med kurset er at give dig nogle simple

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere