Kafé Kolind. Kolind-madpakken Kolind-begravelseskaffe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kafé Kolind. Kolind-madpakken Kolind-begravelseskaffe"

Transkript

1 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 1 af 18 Socialøkonomisk forretningsplan Udført af: Jørgen H. Tscherning, 3K-uddannelsen for SØV-virksomhed: Kafé Kolind Nye-brands Kolind-madpakken Kolind-begravelseskaffe Kilde: Kilde: Kilde:

2 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 2 af Indholdsfortegnelse 2. BAGGRUNDSOPLYSNINGER RESUMÉ VIRKSOMHEDEN KAFÉ KOLIND NYE INDTÆGTER TIL VIRKSOMHEDEN, MADPAKKER OG BEGRAVELSESKAFFE RENT KOMMERCIELT SALG SOCIALØKONOMISKE INDTÆGTER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS KUNDER DE KOMMERCIELLE KUNDER Madpakker Begravelseskaffe MÅLGRUPPEN FOR DEN SOCIALE INDSATS SALG- OG MARKEDSFØRING DE KOMMERCIELLE KUNDER, LØBENDE SALGS- OG MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER OG OMKOSTNINGER HANDLINGSPLANER, EKSEMPLER... 9 Plan #3: Facebook, banner-reklamer for Madpakker... 9 Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Madpakker til Håndværkere Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Begravelseskaffe til bedemænd Plan #8, tryksager: prisblad / Flyer. Begravelseskaffe og Madpakke KONTAKT TIL MÅLGRUPPEN ORGANISERING AF VIRKSOMHEDEN...12 Forretningspolitiker, madpakker: DOKUMENTATION AF DEN SOCIALE INDSATS BUDGETTER...13 Driftsbudget Etableringsbudget og Likviditetsbudget FINANSIERING...13 APPENDIX...14 APPENDIX 1, INTERESSENTANALYSE FOR KAFÉ KOLIND APPENDIX 2. SWOT-ANALYSE AF VIRKSOMHEDEN APPENDIX 3. ANALYSENS FORLØB: MØDER PÅ KAFÉ KOLIND OG RESULTATER APPENDIX 4. PROJEKT 'SUND LEVEVIS' Bilag, - vedhæftet til sidst 1. Driftsbudget. Budget 2014 og prognose for Socialøkonomisk forretningsmodel.

3 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 3 af Baggrundsoplysninger Information om organisationen bag virksomheden Navn: Kafé Kolind, Kolind, Syddjurs Kommune Adresse: Drasbeksgade 17 Postnummer: 8560 By: Kolind Web: Tlf. nr.: Personen/teamet bag virksomheden: Daglig leder: Bente Fogh Møller. Organisatorisk leder: Mai-Britt Bonde Sterup, fra Hovedkontor, KFUM's Sociale Arbejde. - Styregruppe: Bente Kolind Hansen, KFUM's Sociale Arbejde ( ) Dorthe Olsen ( ). Fra Kolind Handelsstandsforening. Ejer Kolind 'Kop og Kande). Jan Saaby Nielsen, Syddjurs Kommune. 3. Resumé Nærværende rapport har til formål at anvise indsatsområder, hvor mulighed for øget indtjening er størst. Indsatsområderne er afgrænset til Kafé Kolinds 2 nye brands: 1. Salg af madpakker til håndværkere og andre, der daglig passerer den centralt beliggende kafé, lige over for Kolind Station og 2. Salg af begravelseskaffe i tilknytning til begravelser i Kolind Kirke. Områderne er valgt, da de ikke kræver investering i nyt udstyr, lokaler etc., men umiddelbart vil give øget indtjening til virksomheden, men vel at mærke kun, hvis indsatsområderne understøttes af intensiv markedsføring på mange fronter. Markedsføringsinitiativerne er beskrevet i det følgende under punkt 8. Sund levevis: Et delprojekt, der allerede blev initieret ved det første møde med Kafé Kolind , Sund levevis', er igangsat, idet et tilbud er fremsendt til Kafé Kolind i maj Behov for dette delprojekt blev identificeret på 1. møde og blev herefter overdraget til anden konsulent, - se appendix 4, hvor der er vist materiale udarbejdet af den tilknyttede konsulent. Andre SØV- projekter har været diskuteret med Kafé Kolinds ledelse, men disse projekter anses for at være ikke umiddelbart optimerbare eller ikke realiserbare, - se appendix 1, interessentanalyse for Kafé Kolind. Af disse projekter skal nævnes: 1. Unge efter skoletid: Opgave var, at etablere et "Hænge ud miljø" i Kaféen. Tilsvarende miljø er under etablering i Ryomgård. Opgaven droppet som projekt pga. 1) Uklarhed om ny skolereform, 2) mange aktører samt 3) modstand i forældregruppen (ifølge kaféens daglige leder). 2. Kafé Kolinds venner: Opgave: Etablere venneforening. Formål: Lette adgang til midler fra kommunens frivillighedsråd. - Årsag: Rådet foretrækker, at etablere samarbejde med (pensionist-) foreninger. Opgaven droppet pga. ressourceknaphed i kaféen.

4 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 4 af Virksomheden Kafé Kolind Kilde: Kafé Kolind er en virksomhed, der bygger på KFUM s Sociale Arbejdes værdigrundlag og menneskesyn, hvilket giver en klar ramme for omgangsformer og normer i caféen og det opleves som værdifuldt for deltagerne og for gæster, som kommer i caféen. Driften af caféen giver den enkelte deltager en oplevelse af tilhørsforhold, som fortsætter, når medarbejderne udsluses til uddannelse eller andet arbejde. Hvilken social værdi skaber den og for hvem? Deltagerne i virksomheden lægger stor vægt på, at caféen er en privat virksomhed, som ikke er en del af de kommunale aktiveringsprojekter og det er en forudsætning for cafeens succes, at der er et betydeligt antal frivillige, der involvere sig i cafeens drift og udvikling, således at de sociale rammer bliver fyldt ud med aktive personer, og cafeen kommer til at fungere som en aktiv arbejdsplads, men udvikling af medarbejderne i cafeen. Cafeen er platform for andre opgaver end den egentlige café drift, naturligvis opgaver, der har betydning for cafeen udvikling og indpasning i lokalsamfundets sociale arbejde, med involvering af frivillig arbejdskraft, under hensynstagen til cafeens sociale målsætning. Kaféen sælger mad til folk i kaféen, tilbyder arrangementer som fx begravelseskaffe og sælgermadpakker til folk, der passerer kaféen. Hvilke og hvor mange kunder? Kundesegment Antal Optimeringsmulighed? Folk i aktivering 13 i gns. pr. år Nej Arrangementer, fx begravelseskaffe 45 gæster i gns. pr arrangement. 10 arrangementer i gns. pr. år. Aldersgruppe år. Pris pr. kuvert 60 kr. Ja. Op til arrangementer pr. år. Folk 'fra gaden' køber varm ret 30 pr. dag Ja. Op til 100. Madpakkekøbere Køber også 'Kaffe-to-go' 5-15 købere pr. dag. Pris: Madpakke á 25 kr. med 3 stk. smørrebrød. Stykpris 10 kr. Stor pr. dag.

5 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 5 af 18 Omsætning og overskud Omsætning og nettooverskud, CAFÉ KOLIND Kr Omsætning i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Kalenderår. Budget Prognose Pognose Data er hentet fra driftsbudget, - se bilag er budget for året og er baseret på uændret salg og 2016 er prognoser, hvor projekterne 'Madpakke' og Begravelseskaffe' er igangsat. Behov for finansiering anses ikke for at være nødvendig, da indtægter indgår tæt på salgstidspunktet i form af kontant betaling (madpakker) eller betaling via kortfristet faktura (begravelseskaffe). Virksomhedens generelle formål Kilde: Kafé Kolind skaber social værdi til alle de folk, der kommer på Kaféen (gæster, aktiverede, turister). Kafé Kolind skaber social værdi til målgruppen på følgende måde: Kaféens aktiviteter skaber tillid, nærhed & omsorg, der bidrager til en mere vellykket aktivering, mindre ensomhed og mindre udsathed.

6 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 6 af Nye indtægter til virksomheden, Madpakker og Begravelseskaffe 5.1 Rent kommercielt salg Kafé Kolind sælger følgende produkter/varegrupper/ydelser: Salg af mad/kaffe til gæster og salg af madpakker til 'det arbejdende folk' og hvem der ellers kommer forbi. Behov hos kunden, der dækkes ved produkter/varegrupper/ydelser: Basale menneskelige behov (mad, kaffebord, lokaler til forsamlinger). Produkter/varegrupper/ydelsers forskelle i forhold til konkurrenternes: 1: Kafépriser og 'mad ud af huset'-priser: Markedspriser. Skal være bæredygtige. Købsfrekvens/levetid af produkt: Alle produkter: Dagligt. Pris for produkt. Kalkulation af ydelse/produkt: Detaljerede kalkulationer af indtægter fra øget salg af madpakker og ydelsen 'Begravelseskaffe' er vist nederst i bilag 1. Her vise i diagramform hvordan de 2 ydelser påvirker prognoser for : Nye produkter CAFÉ KOLIND Kr Kalenderår. Budget Prognose Pognose Salg af vare / ydelse 1: Madpakker *) Materialer (råvarer), ydelse 1, madpakker **) Salg af vare / ydelse 2: Begravelseskaffe etc. *) Materialer (råvarer), ydelse 2: Begravelseskaffe **) Markedsføring/annoncer/reklame, projekt madpakke & begr.kaffe Navn på leverandører af produktet: Kaféen er leverandør af alle produkter. Nødvendigt lager: Nødvendigt lager er et dag til dag lager, da produkterne har lav holdbarhed. Produktet sælges gennem følgende kanaler: Kaféen selv er den eneste salgskanal.

7 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 7 af Socialøkonomiske indtægter Der er ingen direkte socialøkonomiske indtægter i Projekt Madpakke og Begravelseskaffe. 6. Vigtige samarbejdspartnere Samarbejdspartnere der kan gøre en forskel i forhold til begge projekter: Samarbejdspartnere, der kan støtte PR-delen af projektet er - Netværk (se netværksanalyse i appendix 1). - Venneforening 'Kafé Kolinds venner, der overvejes. Markedsføring: Se punkt 8.1, markedsføring. Eksempler er: "Mund til mund", via Facebook, i Kaféen og annoncering i Lokalavis. 7. Beskrivelse af virksomhedens kunder 7.1 De kommercielle kunder Aktuelt antal kunder: - Gæster ved arrangementer 45 i gns. pr arrangement. Aldersgruppe år. - Folk 'fra gaden' 30 pr. dag - Madpakkekøbere 5-15 pr. dag.- Også 'Kaffe-to-go' Udviklingspotentiale er omkring madpakkekøbere og arrangementer (begravelseskaffe) Madpakker Den typiske privatkunde: - Håndværkere, turister, folk på vej til færgen. Den typiske virksomhedskunde: - Pt. fx apoteket. Hvorfor køber kunden dit produkt? Behov for at få noget at spise. Konkurrencedygtig pris. Geografisk afgrænsning af kunderne: Folk i lokalområdet Kolind. De vigtigste konkurrenceparametre på markedet: 1: Pris, 2: kvalitet. De vigtigste konkurrenter: 3. Madpakker udbydes af slagter lige over for kaféen og SuperBrugsen oppe i byen. Stærke og svage sider ved konkurrenterne: - Stærk side: At de er lokale. - Svag side: Forventes ikke at ha' samme grønne fokus som Kaféen Begravelseskaffe Den typiske privatkunde: - Begravelsesfølget. Den typiske virksomhedskunde: - Bedemand. Hvorfor køber kunden dit produkt? Behov for at få eget lokale til højtideligheden.

8 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 8 af 18 (7.1. Begravelseskaffe, - fortsat) Geografisk afgrænsning af kunderne: Folk i lokalområdet Kolind. Aktuelt antal kunder: Gæster ved begravelseskaffe: 45 i gns. pr arrangement. Aldersgruppe år. Pris pr. kuvert: 60 kr. Udviklingspotentiale er især her, da begravelseskaffe normalt foregår lørdag, hvor frivillige især er til rådighed. De vigtigste konkurrenceparametre på markedet: 1: Pris, 2: kvalitet, 3: Et lokale, der signalerer ro og fred! De vigtigste konkurrenter: Det lokale medborgerhus. Stærke og svage sider ved konkurrenterne: Medborgerhus: Stærk side: Lokal. Svag side: Forventes ikke at kunne give de samme trygge rammer for højtideligheden. 7.2 Målgruppen for den sociale indsats Projektet retter sig især til beboere i lokalområdet og er ikke indbefattet en social indsats. 8. Salg- og markedsføring 8.1 De kommercielle kunder, løbende salgs- og markedsføringsaktiviteter og omkostninger Plan Platform/ aktivitet Platform relevant? og evt. indsats Årlig omkostning til Pr. år, # Madpakker Begravelseskaffe Markedsføring kr. 1 Internet Ja. Udbygges Ja. Udbygges 0 kr., frivillig 0 2 Facebook Ja. Mangler Ja. Mangler 0 kr., frivillig 0 #3 Facebook, bannerreklamer Ja. Skal på Facebook Nej 5 kr. pr dag, dage #4 Direct Mail Ja, til håndværkere. Ja, til bedemænd. 0 kr., frivillig 0 5 Kundebesøg Ja, hos håndværkere. Ja, hos bedemænd. 0 kr., frivillig 0 #6 Telefonsalg Ja, til håndværkere. Ja, til bedemænd. 0 kr., frivillig 0 7 Annoncering Ja. Udbygges Ja. Udbygges Design: 0 kr., frivillig #8 Tryksager Prisblad Ja. Mangler Ja. Mangler. Design: 0 kr., frivillig 500 ('Flyer') 9 Skiltning Ja. Udbygges Ja. Udbygges Design: 0 kr., frivillig Præsentationsmateriale Ja. Udbygges Ja. Udbygges Design: 0 kr., frivillig Messe og udstilling Bør forsøges Bør forsøges 12 Anden reklame Bør analyseres. Bør analyseres. 13 Info til netværk Bør forsøges Bør forsøges 14 Interview med Ja. tilfredshedsmålinmåling Ja. tilfredsheds- 0 kr., frivillig 0 nuværende kunder I alt: I det følgende beskrives konkrete handlingsplaner for udvalgte markedsføringsindsatser, markeret ovenfor i kolonnen 'Plan#'.

9 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 9 af Handlingsplaner, eksempler Plan #3: Facebook, banner-reklamer for Madpakker Vigtig viden om Facebook-reklamer: Markedsføring via Facebook-bannerreklamer og via Facebook generelt kan betragtes som en omkostningslav kommunikationsstrategi og anbefales derfor. Bannerreklamer er de reklamer, der vises på ramme i billedets højre side med andre reklamer. Formål: Gøre potentielle kunder interesseret i produktet. Forudsætning: 1. Hav et godt billede af madpakke klar. 2. Hav tekst klar til overskrift, max 35 bogstaver. 3. Beslut om et klik skal medføre spring til kaféens Facebook eller til hjemmesiden. Hvis hjemmesiden, så anbefales det at linke til en helt ny 'madpakke -side. 4. Fastlæg hvor meget du vil betale pr. dag og hvor mange klik pr. dag. 5. Du skal også have faktureringsoplysninger klar (til hvilken bankkonto skal fakturering ske). Metode. Benyt denne fremgangsmåde ved oprettelse af banner-annonce. 1. Log på Facebook og find 'Opret annoncer i højre hjørne. 2. Klik på 'Opret annonce' 3. Udfyld formularen fx med Område Kolind, Fx radius 50 km. og alder 18+ Disse kriterier giver en potentiel rækkevidde er personer = Facebook-brugere. 4. Gennemse ordre før godkend:

10 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 10 af 18 Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Madpakker til Håndværkere Formål: Formålet med salget er at tegne kontrakt for levering af madpakker til byens og omegnens handlende og håndværkere. Forudsætning: Prisblad ('flyer, plan #8) med priser, beskrivelse og bestillingsinformationer skal være klar til udsendelse via mail. Direct mail: Prisblad kan være udsendt forinden så telefonsalget er en opfølgning på det tilsendte. Metode: 1) Handlende og håndværkere opsøges vi Google er lokaltelefonbog. 2) Log føres i passende PC-værktøj over kontaktede og samtalens resultat. Log indhold, eksempel 1. kontakt til virksomhed (håndværkere, byens Prisblad Opfølgning på Afsluttet handlende) aftalt Tlf. Mail Aftalt Skal send es? sendt dato Dato Dato Virk.navn,adr. Kontaktperson Handling dato Tømrermester NN. Peter Petersen Kolindvej 14, Kolind hijkl.dk Kun interesseret Ja Aftalt: 4 pakker klar hver morgen Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Begravelseskaffe til bedemænd Formål: Formålet med salget er at få overbevist bedemænd - og præster/kordegne - om, at næste begravelseskaffe afholdes i Kafé Kolind. Forudsætning: Prisblad ('flyer, plan #8) med priser, beskrivelse og bestillingsinformationer skal være klar til udsendelse via mail. Billeder på prisblad skal signalere rolige og trygge omgivelser. Direct mail: Prisblad kan være udsendt forinden så telefonsalget er en opfølgning på det tilsendte. Metode: 1) Bedemænd - og præster/kordegne - opsøges vi Google er lokaltelefonbog. 2) Log føres i passende PC-værktøj over kontaktede og samtalens resultat. Log indhold, eksempel 1. Kontakt til bedemand, præst, kordegn Prisblad Afsluttet Dato Bedemand, præst, kordegn: Adr. Kontaktperson Tlf. Mail Aftalt Skal send es? Sendt dato dato Bedemand NN. Peter Petersen Kolindvej 16, Kolind hijkl.dk Kun interesseret Ja

11 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 11 af 18 Plan #8, tryksager: prisblad / Flyer. Begravelseskaffe og Madpakke Neden for forslag til flyer ' til de 2 indsatsområder: KOLIND BEGRAVELSESKAFFE Mindesammenkomst Lad os danne rammen for den sidste afsked med en af dine kære. Vi har dejlige lyse lokaler i rolige omgivelser. Vi kan også stille klaver, salmebøger m.m. til rådighed, hvis I ønsker dette. Vores begravelseskaffe kan f.eks. bestå af: Eller Kaffebord med hjemmebag: Kaffe/the. Bolle m/smør Kringle Lagkage Småkager Kaffebord med snitter: Kaffe/the. Snitter med pålæg Småkager Vi hører naturligvis gerne, hvis du har særlige ønsker. Kontakt os på KOLIND MADPAKKEN Lad os klare din madpakke Kan leveres alle hverdage fra kl Ca. 1/3 af vores daglige kost bliver dækket, mens vi er på arbejde eller i skole. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Uanset om man går i børnehave, i skole eller på arbejde. Priser 3 stykker: 25 kr. Et styk: 10 kr. Børn: ½ pris. Bestilling Du bestiller ved dagen forinden at ringe/sms til os inden kl. 17 på eller bruge mail: Angiv Navn, dato, voksen/barn og antal pr. voksen/barn Kafé Kolind KFUM's Sociale Arbejde Drasbeksgade 17, 8560 Kolind. Telefon Kafé Kolind KFUM's Sociale Arbejde Drasbeksgade 17, 8560 Kolind. Telefon

12 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 12 af Kontakt til målgruppen Vi får kontakt til målgruppen på følgende måde: - Se ovenfor, - punkt Organisering af virksomheden Initiativet kræver ingen omorganisering af virksomheden. Forretningspolitiker, madpakker: Område Prispolitik: Rabatpolitik: Betalingsbetingelser: Garanti ydelser: Service: Kundebetjening: Personalepolitik: Politik Indtjening 66 % af salgspris Mængderabat ved stk. smørrebrød i madpakker. I dag 3 stk. 25 kr. 1 stk. 10 kr. Kontant Nyt: Specifikation med dato i alle madpakker 'Kunden i centrum' 'Kunden i centrum' Uændret. Ressourcer skal tilpasses salg. Arbejdsgange for regnskabs- og administrative rutiner: - Arbejdsgange er uændret, idet produkterne allerede leveres i dag. Forsikringer, der skal tegnes: - Nødvendige forsikringer forventes at være tegnet, da produkterne findes i dag. 10. Dokumentation af den sociale indsats Ingen social indsats tilknyttet mersalgsprojekterne-

13 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 13 af Budgetter Driftsbudget Driftsbudget er dokumenteret i detaljer i bilag 1. Her vise blot nøgletal. Øget indtjening omkring Madpakker og Begravelseskaffe er først gældende fra DRIFTSBUDGET, CAFÉ KOLIND Omsætning i alt: Variable omkostninger i alt: Kr Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Fasteomkostninger i alt: Kalenderår. Budget Prognose Pognose Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Etableringsbudget og Likviditetsbudget Etableringsbudget dokumenteres ikke, da de 2 ydelser Madpakker og Begravelseskaffe allerede findes i dag og mersalg skal opnås ved intensiv markedsføring. Likviditetsbudget er ligeledes ikke udarbejdet, da likviditet er koblet nært til det forventede mersalg. 12. Finansiering Da finansiering af investeringer (bygninger/større maskiner) forudsættes uændret, udarbejdes ikke finansieringskalkuler.

14 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 14 af 18 Appendix Appendix 1, interessentanalyse for Kafé Kolind Interessentanalyse Oversigt over impliceredes medvirken og indflydelse, samt informationsbehov. Rød skrift: Idéer og forslag til nye tiltag er markeret med rød skrift. Indflydelse: Lille indflydelse Nødvendig "Arbejdsbier" -"Gidsel" - Kafégæster medvirken Info-behov: Informeres. Kafé Kolind eksempler: - Frivillige. - Turister, sultne - Idé: Unge efter skoletid. - Idé: Kursus i sund levevis Tilbud fremsendt til Kafé Kolind. Initiativ hos Kafé Kolind. Stor indflydelse "Ressourcepersoner" Info-behov: Involveres. Kafé Kolind eksempler: - Ressourcestærke frivillige (er dem der stå som tovholdere for alle aktiviteter) - Nyt: Netværk-1, fx "Kafé Kolinds Venner"? - Daglig ledelse, ressourcer Iflg. aftale med Syddjurs er der afsat 30 timer pr. uge til Kafé Kolind, heraf 25 timer til aktiveringsdelen. Unødvendig medvirken "Eksterne" Info-behov: Orienteres. Kafé Kolind eksempler: Etablerede netværk: 1. Alle KFUM's sociale kaféer og væresteder i landet 2. Væresteder i kommunen. I Syddjurs kun et åbent værested, nemlig Kafé Kolind 3. Distriktsråd i Kolind Kaféens placering og kafé-inventar (møbler, køkkenredskaber) er resultat af et byfornyelsesprojekt med LAGmidler på kr.) Nye netværk Handelsstandsforeningen i Kolind? - Kolind Skole, SFO? "Grå eminencer" Info-behov: Skal høres! Kafé Kolind eksempler: - Syddjurs Kommune (Økonomisk/ressource- samarbejdsaftale) - KFUM's sociale arbejde, hovedkontor - Kafé Kolinds Styregruppe - Idé: Bedemænd i forbindelse med øgning af Kirkekaffe Kilde til selve skemaet: Mogens Thomsen, 2014: Definition af SØV.ppt

15 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 15 af 18 Idéer, fordele og ulemper Idé Brugere? Fordele Ulemper Øget indtjening pr. år Unge efter skoletid Skoleelever Optimere madpakkesalg Håndværkere og andre Øget salg af Kirkekaffe Bedemænd Kursus i sund levevis (Tilbud fra SCT) Netværk "Kafé Kolinds venner" Handelsstandsforeningen i Kolind - Medlemskab overvejes. Kolind Skole, SFO? Dagl. ledelse Flere ressourcer til daglig ledelse "Hænge-ud-miljø" *). Unge inddrages i kaféen som 1) frivillige, 2) lektiekafé, 3) "sund mad til maver". Hyggehjørnet. Kafé *) Produktionsapparat til stede Mange aktører: Skole, SFO, ungdomsskole, Junior-klub, sportsklub. Aktuelt: Modstand fra forældregruppen Opgave: Undersøge om EUmidler kan søges. +? Produktionsapparat til stede +? Gæster Nyt tilbud til gæster?? Dagl. leder Lette adgang til bevillinger fra kommunens Frivillighedsråd Koster tid! 0 kr. Synergi. Koster tid! 0 kr. Vigtig aktør, hvis 'Hænge-ud-miljø skal etableres. Der frigøres mere tid til netværk, udvikling og fundraising Koster tid! Kræver ansættelse. Der søges pt. **) Ref.: Anne Mette Olesen, Skarresøhus kr. Risiko? Kolind Skole SFO, ny skolereform? *) "Hænge-ud-miljø" er på tegnebrættet i Ryomgård i Syddjurs: Hvad kan kommunen bidrage med? Det offentliges opgaver i en by som Ryomgaard er primært at spænde et sikkerhedsnet ud under den opvoksende generation og følge udviklingen i ungdomsmiljøet i området. De unge, der ikke tiltrækkes af sport og idræt, bør have tilbud om andre aktiviteter og samvær. I lokaler i tilknytning til en ny type selvbetjeningsbibliotek i bymidten kan der laves netcaféer eller studie- og interessegrupper om forskellige emner. Dette forslag skal naturligvis afvejes med tankerne om en udbygning af tilbuddene ved idrætshallen, men det er også væsentligt at skabe steder, hvor mange aldersgrupper kan mødes uformelt. Kilde: HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD. OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE

16 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 16 af 18 Appendix 2. SWOT-analyse af virksomheden Kafé Kolind generelt. Styrke og svagheder (SWOT analyse, Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats.) Kafé Kolinds interne forhold Styrker i virksomheden Svagheder i virksomheden Fysisk placering: Centralt placeret i Kolind (lige Ressourcer: For få ressourcer til udvikling, overfor togstation og rutebilstation). salgsarbejde og fondsøgning. Facade: Pæn og moderne. Markedsføring: Potentialet udnyttes ikke. Plads foran kafé: Installeret med borde og stole. Ressourcestærke frivillige: Især kun til rådighed Lokaler: Gode om rummelige uden for normal arbejdstid og i weekend. Køkken: Professionelt indrettet og med nødvendige Afskærmning af plads foran kafé mangler: Ved faciliteter og redskaber. afskærmning med læhegn kan arealet gøres mere Organisatorisk forankring: Godt forankret i KFUM s hyggeligt (indbydende) og mindre forblæst. sociale arbejde. Ledelse: Engageret ledelse. Produkt, salgspris: Søges bevidst at være konkurrencedygtig. Produkt, fremstillingsomkostninger: Søges bevidst at være på max 33 % Kafé Kolinds omgivelser - Externe forhold Muligheder i omgivelserne Kunder: Nye kunder/kundegrupper kan findes, men kun via øget markedsføring. Netværk, der kan støtte udvikling og markedsføring. 'Salg' af CSR - virksomhedernes sociale ansvar - til egnens virksomheder (sponsorater). Fonde: Mange uprøvede fonde. Nye Kaféprodukter: Salg af 'grønne' produkter. Certificering som økologisk Kafé: Kilder: 1) og 2) Trusler i omgivelserne Konkurrenter: Flere i byen: 1) Slagter lige overfor og 2) SuperBrugsen oppe i byen. Fondsmidler: Manglende fondsmidler vil begrænse aktiviteter og arrangementer i kaféen, 'produkter', der i dag tilbydes alle byens voksne beboere. Lovgivning: Ændret lovgivning kan begrænse støttemidler fra Socialministeriet til arrangementer og til projektet 'Indsats i udkanten'. Syddjurs Kommune: Aftale med kommunen ophører.

17 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 17 af 18 Appendix 3. Analysens forløb: Møder på Kafé Kolind og resultater # Dato for møde 1. Mandag 7.4, ½ time 2. Fredag til Fredag 2.5, til Torsdag 8.5, til Torsdag til Tirsdag til Onsdag Telefonmøde Formål Deltagere fra Kafé Kolind Planlægge møder Dagl. leder: Bente Fogh Møller 1. Socialøkonomisk entrepre- Bente Fogh Dagl. leder: nørskab. Møller 2. Dernæst evt. en ½ times møde mellem dig og Sarah Cecilie Tscherning om Sund levevis (yoga, kostvejledning, vægttab og rygestop). Verifikation af socialøkonomisk forretningsplan (Canvas) Præsentation og diskussion af interessentanalyse Præsentation af analyseresultater for ledelsen Diskussion af priser, omkostninger og kunder Dagl. leder: Bente Fogh Møller Dagl. leder: Bente Fogh Møller Dagl. leder: Bente Fogh Møller Organisatorisk leder Mai- Britt Bonde Sterup, fra Hovedkontor Dagl. leder: Bente Fogh Møller Konsulenter J. H. Tscherning J. H. Tscherning S. C. Tscherning J. H. Tscherning J. H. Tscherning J. H. Tscherning Input (Kalender!) Skabelon til socialøkonomisk forretningsplan. Udkast til socialøkonomisk forretningsplan J. H. Tscherning Interessentanalyse, udkast Forretningsplan og interessent-analyse Spørgsmål om: Madpakker: Pris, rabat, antal, købere. Begravelseskaffe: Pris, hyppighed, frivillige til rådighed. Output Aftalt: Sundheds- og ernæringsexpert med på næste møde Skabelon til socialøkonomisk forretningsplanudfyldt Indsigt i virksomheden. Aftalt: Tilbud om kursusrække om Sund levevis fremsendes til Kafé Kolind. Er fremsendt Den Socialøkonomiske forretningsplan verificeret og udbygget. Interessent-analysen verificeret og udbygget. Indsatsområde udpeget (Projekt Madpakker) Aftalt, at org. leder Mai-Britt Bonde Sterup fremsender 1) faglige bemærkninger og 2) evaluering af præsentationen. Svar på spørgsmål.

18 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 18 af 18 Appendix 4. Projekt 'Sund Levevis' NB: Materialet på denne side er udarbejdet af bc i Sundhed og Ernæring Sarah Cecilie Tscherning og er hentet fra 'tilbud' fremsendt til Kafé Kolind Formål: Det primære formål med Sund vægt med Kafé Kolind er som jeg ser det, at gruppen, der tilmelder sig får konkrete redskaber til at opnå et vægttab på en sund måde. Derfor er der oplæg hver uge, så deltagerne får viden om sund og slankende kost, fysisk aktivitet og hjælpes med at finde den nødvendige motivation frem. Da jeg er løbeinstruktør har jeg lagt en times gå-/løbetur ind hver uge, så deltagerne får mulighed for at dyrke skånsom motion, som de selv kan fortsætte med efter de 4 intensive uger. Et sekundært mål er, at deltagerne skaber nye relationer, ved at være sammen med andre i forløbet - derfor vil jeg bl.a. lægge gruppeøvelser ind i hvert oplæg, så deltagerne kan få mulighed for at snakke sammen på tværs af gruppen. Yogaen ser jeg som et godt supplement, der kan hjælpe deltagerne til øget styrke, kropsbevidsthed og en øget smidighed, så fx skadeforebygges. Tidsplan over vægttabsforløb Sund vægt med Kafé Kolind og yogaundervisning Aktivitet/uge Juni August uge 32 (Uge 1) Sund vægt med Kafé Kolind Introduktions møde Individuelle samtaler med fokus på kost, motion og motivation (i alt: 2 timer pr. deltager) 90 min. - info om Sund vægt med Kafé Kolind Opstartsmøde af 30 min. Hvordan taber jeg mig sundest? (60 min) August uge 33 (Uge 2) Hvordan spiser jeg mig til vægttab? (90 min.) Evt. manglende 1. samtaler August uge 34 (Uge 3) Sundhed og helbred (90 min.) August uge 35 (Uge 4) Oplæg (med individuelleog gruppeøvelser) Vaneændring og fastholdelse af motivation (90 min.) 30 min./deltage r 1. samtale: En time/deltager Løbe-gå hold 1 time/uge 1 time/uge 1 time/uge 1 time/uge Yogaundervisning Prøveti me, 90 min. 90 min. 2 gange/uge 90 min. 2 gange/uge 90 min. 2 gange/uge 90 min. 2 gange/uge September /november Hvordan vedligeholder jeg min nye livsstil? (90 min.) 30 min/deltager 90 min.

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn] Forretningsplan for [indsæt virksomhedsnavn] Overordnet vejledning til forretningsplanen: Din Forretningsplan indeholder alle de elementer, du har brug for i den forretningsplan, du skal lave. Under hver

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI

METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI METODE- OG INSPIRATIONSKATALOG: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDSAKTIVITETER I KOMMUNALT REGI UDARBEJDET AF PROJEKTLEDER MARIA FONSECA NIELSEN. AUGUST 2013 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning... 3 Projektbeskrivelsen

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere