Kafé Kolind. Kolind-madpakken Kolind-begravelseskaffe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kafé Kolind. Kolind-madpakken Kolind-begravelseskaffe"

Transkript

1 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 1 af 18 Socialøkonomisk forretningsplan Udført af: Jørgen H. Tscherning, 3K-uddannelsen for SØV-virksomhed: Kafé Kolind Nye-brands Kolind-madpakken Kolind-begravelseskaffe Kilde: Kilde: Kilde:

2 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 2 af Indholdsfortegnelse 2. BAGGRUNDSOPLYSNINGER RESUMÉ VIRKSOMHEDEN KAFÉ KOLIND NYE INDTÆGTER TIL VIRKSOMHEDEN, MADPAKKER OG BEGRAVELSESKAFFE RENT KOMMERCIELT SALG SOCIALØKONOMISKE INDTÆGTER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS KUNDER DE KOMMERCIELLE KUNDER Madpakker Begravelseskaffe MÅLGRUPPEN FOR DEN SOCIALE INDSATS SALG- OG MARKEDSFØRING DE KOMMERCIELLE KUNDER, LØBENDE SALGS- OG MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER OG OMKOSTNINGER HANDLINGSPLANER, EKSEMPLER... 9 Plan #3: Facebook, banner-reklamer for Madpakker... 9 Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Madpakker til Håndværkere Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Begravelseskaffe til bedemænd Plan #8, tryksager: prisblad / Flyer. Begravelseskaffe og Madpakke KONTAKT TIL MÅLGRUPPEN ORGANISERING AF VIRKSOMHEDEN...12 Forretningspolitiker, madpakker: DOKUMENTATION AF DEN SOCIALE INDSATS BUDGETTER...13 Driftsbudget Etableringsbudget og Likviditetsbudget FINANSIERING...13 APPENDIX...14 APPENDIX 1, INTERESSENTANALYSE FOR KAFÉ KOLIND APPENDIX 2. SWOT-ANALYSE AF VIRKSOMHEDEN APPENDIX 3. ANALYSENS FORLØB: MØDER PÅ KAFÉ KOLIND OG RESULTATER APPENDIX 4. PROJEKT 'SUND LEVEVIS' Bilag, - vedhæftet til sidst 1. Driftsbudget. Budget 2014 og prognose for Socialøkonomisk forretningsmodel.

3 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 3 af Baggrundsoplysninger Information om organisationen bag virksomheden Navn: Kafé Kolind, Kolind, Syddjurs Kommune Adresse: Drasbeksgade 17 Postnummer: 8560 By: Kolind Web: Tlf. nr.: Personen/teamet bag virksomheden: Daglig leder: Bente Fogh Møller. Organisatorisk leder: Mai-Britt Bonde Sterup, fra Hovedkontor, KFUM's Sociale Arbejde. - Styregruppe: Bente Kolind Hansen, KFUM's Sociale Arbejde ( ) Dorthe Olsen ( ). Fra Kolind Handelsstandsforening. Ejer Kolind 'Kop og Kande). Jan Saaby Nielsen, Syddjurs Kommune. 3. Resumé Nærværende rapport har til formål at anvise indsatsområder, hvor mulighed for øget indtjening er størst. Indsatsområderne er afgrænset til Kafé Kolinds 2 nye brands: 1. Salg af madpakker til håndværkere og andre, der daglig passerer den centralt beliggende kafé, lige over for Kolind Station og 2. Salg af begravelseskaffe i tilknytning til begravelser i Kolind Kirke. Områderne er valgt, da de ikke kræver investering i nyt udstyr, lokaler etc., men umiddelbart vil give øget indtjening til virksomheden, men vel at mærke kun, hvis indsatsområderne understøttes af intensiv markedsføring på mange fronter. Markedsføringsinitiativerne er beskrevet i det følgende under punkt 8. Sund levevis: Et delprojekt, der allerede blev initieret ved det første møde med Kafé Kolind , Sund levevis', er igangsat, idet et tilbud er fremsendt til Kafé Kolind i maj Behov for dette delprojekt blev identificeret på 1. møde og blev herefter overdraget til anden konsulent, - se appendix 4, hvor der er vist materiale udarbejdet af den tilknyttede konsulent. Andre SØV- projekter har været diskuteret med Kafé Kolinds ledelse, men disse projekter anses for at være ikke umiddelbart optimerbare eller ikke realiserbare, - se appendix 1, interessentanalyse for Kafé Kolind. Af disse projekter skal nævnes: 1. Unge efter skoletid: Opgave var, at etablere et "Hænge ud miljø" i Kaféen. Tilsvarende miljø er under etablering i Ryomgård. Opgaven droppet som projekt pga. 1) Uklarhed om ny skolereform, 2) mange aktører samt 3) modstand i forældregruppen (ifølge kaféens daglige leder). 2. Kafé Kolinds venner: Opgave: Etablere venneforening. Formål: Lette adgang til midler fra kommunens frivillighedsråd. - Årsag: Rådet foretrækker, at etablere samarbejde med (pensionist-) foreninger. Opgaven droppet pga. ressourceknaphed i kaféen.

4 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 4 af Virksomheden Kafé Kolind Kilde: Kafé Kolind er en virksomhed, der bygger på KFUM s Sociale Arbejdes værdigrundlag og menneskesyn, hvilket giver en klar ramme for omgangsformer og normer i caféen og det opleves som værdifuldt for deltagerne og for gæster, som kommer i caféen. Driften af caféen giver den enkelte deltager en oplevelse af tilhørsforhold, som fortsætter, når medarbejderne udsluses til uddannelse eller andet arbejde. Hvilken social værdi skaber den og for hvem? Deltagerne i virksomheden lægger stor vægt på, at caféen er en privat virksomhed, som ikke er en del af de kommunale aktiveringsprojekter og det er en forudsætning for cafeens succes, at der er et betydeligt antal frivillige, der involvere sig i cafeens drift og udvikling, således at de sociale rammer bliver fyldt ud med aktive personer, og cafeen kommer til at fungere som en aktiv arbejdsplads, men udvikling af medarbejderne i cafeen. Cafeen er platform for andre opgaver end den egentlige café drift, naturligvis opgaver, der har betydning for cafeen udvikling og indpasning i lokalsamfundets sociale arbejde, med involvering af frivillig arbejdskraft, under hensynstagen til cafeens sociale målsætning. Kaféen sælger mad til folk i kaféen, tilbyder arrangementer som fx begravelseskaffe og sælgermadpakker til folk, der passerer kaféen. Hvilke og hvor mange kunder? Kundesegment Antal Optimeringsmulighed? Folk i aktivering 13 i gns. pr. år Nej Arrangementer, fx begravelseskaffe 45 gæster i gns. pr arrangement. 10 arrangementer i gns. pr. år. Aldersgruppe år. Pris pr. kuvert 60 kr. Ja. Op til arrangementer pr. år. Folk 'fra gaden' køber varm ret 30 pr. dag Ja. Op til 100. Madpakkekøbere Køber også 'Kaffe-to-go' 5-15 købere pr. dag. Pris: Madpakke á 25 kr. med 3 stk. smørrebrød. Stykpris 10 kr. Stor pr. dag.

5 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 5 af 18 Omsætning og overskud Omsætning og nettooverskud, CAFÉ KOLIND Kr Omsætning i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Kalenderår. Budget Prognose Pognose Data er hentet fra driftsbudget, - se bilag er budget for året og er baseret på uændret salg og 2016 er prognoser, hvor projekterne 'Madpakke' og Begravelseskaffe' er igangsat. Behov for finansiering anses ikke for at være nødvendig, da indtægter indgår tæt på salgstidspunktet i form af kontant betaling (madpakker) eller betaling via kortfristet faktura (begravelseskaffe). Virksomhedens generelle formål Kilde: Kafé Kolind skaber social værdi til alle de folk, der kommer på Kaféen (gæster, aktiverede, turister). Kafé Kolind skaber social værdi til målgruppen på følgende måde: Kaféens aktiviteter skaber tillid, nærhed & omsorg, der bidrager til en mere vellykket aktivering, mindre ensomhed og mindre udsathed.

6 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 6 af Nye indtægter til virksomheden, Madpakker og Begravelseskaffe 5.1 Rent kommercielt salg Kafé Kolind sælger følgende produkter/varegrupper/ydelser: Salg af mad/kaffe til gæster og salg af madpakker til 'det arbejdende folk' og hvem der ellers kommer forbi. Behov hos kunden, der dækkes ved produkter/varegrupper/ydelser: Basale menneskelige behov (mad, kaffebord, lokaler til forsamlinger). Produkter/varegrupper/ydelsers forskelle i forhold til konkurrenternes: 1: Kafépriser og 'mad ud af huset'-priser: Markedspriser. Skal være bæredygtige. Købsfrekvens/levetid af produkt: Alle produkter: Dagligt. Pris for produkt. Kalkulation af ydelse/produkt: Detaljerede kalkulationer af indtægter fra øget salg af madpakker og ydelsen 'Begravelseskaffe' er vist nederst i bilag 1. Her vise i diagramform hvordan de 2 ydelser påvirker prognoser for : Nye produkter CAFÉ KOLIND Kr Kalenderår. Budget Prognose Pognose Salg af vare / ydelse 1: Madpakker *) Materialer (råvarer), ydelse 1, madpakker **) Salg af vare / ydelse 2: Begravelseskaffe etc. *) Materialer (råvarer), ydelse 2: Begravelseskaffe **) Markedsføring/annoncer/reklame, projekt madpakke & begr.kaffe Navn på leverandører af produktet: Kaféen er leverandør af alle produkter. Nødvendigt lager: Nødvendigt lager er et dag til dag lager, da produkterne har lav holdbarhed. Produktet sælges gennem følgende kanaler: Kaféen selv er den eneste salgskanal.

7 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 7 af Socialøkonomiske indtægter Der er ingen direkte socialøkonomiske indtægter i Projekt Madpakke og Begravelseskaffe. 6. Vigtige samarbejdspartnere Samarbejdspartnere der kan gøre en forskel i forhold til begge projekter: Samarbejdspartnere, der kan støtte PR-delen af projektet er - Netværk (se netværksanalyse i appendix 1). - Venneforening 'Kafé Kolinds venner, der overvejes. Markedsføring: Se punkt 8.1, markedsføring. Eksempler er: "Mund til mund", via Facebook, i Kaféen og annoncering i Lokalavis. 7. Beskrivelse af virksomhedens kunder 7.1 De kommercielle kunder Aktuelt antal kunder: - Gæster ved arrangementer 45 i gns. pr arrangement. Aldersgruppe år. - Folk 'fra gaden' 30 pr. dag - Madpakkekøbere 5-15 pr. dag.- Også 'Kaffe-to-go' Udviklingspotentiale er omkring madpakkekøbere og arrangementer (begravelseskaffe) Madpakker Den typiske privatkunde: - Håndværkere, turister, folk på vej til færgen. Den typiske virksomhedskunde: - Pt. fx apoteket. Hvorfor køber kunden dit produkt? Behov for at få noget at spise. Konkurrencedygtig pris. Geografisk afgrænsning af kunderne: Folk i lokalområdet Kolind. De vigtigste konkurrenceparametre på markedet: 1: Pris, 2: kvalitet. De vigtigste konkurrenter: 3. Madpakker udbydes af slagter lige over for kaféen og SuperBrugsen oppe i byen. Stærke og svage sider ved konkurrenterne: - Stærk side: At de er lokale. - Svag side: Forventes ikke at ha' samme grønne fokus som Kaféen Begravelseskaffe Den typiske privatkunde: - Begravelsesfølget. Den typiske virksomhedskunde: - Bedemand. Hvorfor køber kunden dit produkt? Behov for at få eget lokale til højtideligheden.

8 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 8 af 18 (7.1. Begravelseskaffe, - fortsat) Geografisk afgrænsning af kunderne: Folk i lokalområdet Kolind. Aktuelt antal kunder: Gæster ved begravelseskaffe: 45 i gns. pr arrangement. Aldersgruppe år. Pris pr. kuvert: 60 kr. Udviklingspotentiale er især her, da begravelseskaffe normalt foregår lørdag, hvor frivillige især er til rådighed. De vigtigste konkurrenceparametre på markedet: 1: Pris, 2: kvalitet, 3: Et lokale, der signalerer ro og fred! De vigtigste konkurrenter: Det lokale medborgerhus. Stærke og svage sider ved konkurrenterne: Medborgerhus: Stærk side: Lokal. Svag side: Forventes ikke at kunne give de samme trygge rammer for højtideligheden. 7.2 Målgruppen for den sociale indsats Projektet retter sig især til beboere i lokalområdet og er ikke indbefattet en social indsats. 8. Salg- og markedsføring 8.1 De kommercielle kunder, løbende salgs- og markedsføringsaktiviteter og omkostninger Plan Platform/ aktivitet Platform relevant? og evt. indsats Årlig omkostning til Pr. år, # Madpakker Begravelseskaffe Markedsføring kr. 1 Internet Ja. Udbygges Ja. Udbygges 0 kr., frivillig 0 2 Facebook Ja. Mangler Ja. Mangler 0 kr., frivillig 0 #3 Facebook, bannerreklamer Ja. Skal på Facebook Nej 5 kr. pr dag, dage #4 Direct Mail Ja, til håndværkere. Ja, til bedemænd. 0 kr., frivillig 0 5 Kundebesøg Ja, hos håndværkere. Ja, hos bedemænd. 0 kr., frivillig 0 #6 Telefonsalg Ja, til håndværkere. Ja, til bedemænd. 0 kr., frivillig 0 7 Annoncering Ja. Udbygges Ja. Udbygges Design: 0 kr., frivillig #8 Tryksager Prisblad Ja. Mangler Ja. Mangler. Design: 0 kr., frivillig 500 ('Flyer') 9 Skiltning Ja. Udbygges Ja. Udbygges Design: 0 kr., frivillig Præsentationsmateriale Ja. Udbygges Ja. Udbygges Design: 0 kr., frivillig Messe og udstilling Bør forsøges Bør forsøges 12 Anden reklame Bør analyseres. Bør analyseres. 13 Info til netværk Bør forsøges Bør forsøges 14 Interview med Ja. tilfredshedsmålinmåling Ja. tilfredsheds- 0 kr., frivillig 0 nuværende kunder I alt: I det følgende beskrives konkrete handlingsplaner for udvalgte markedsføringsindsatser, markeret ovenfor i kolonnen 'Plan#'.

9 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 9 af Handlingsplaner, eksempler Plan #3: Facebook, banner-reklamer for Madpakker Vigtig viden om Facebook-reklamer: Markedsføring via Facebook-bannerreklamer og via Facebook generelt kan betragtes som en omkostningslav kommunikationsstrategi og anbefales derfor. Bannerreklamer er de reklamer, der vises på ramme i billedets højre side med andre reklamer. Formål: Gøre potentielle kunder interesseret i produktet. Forudsætning: 1. Hav et godt billede af madpakke klar. 2. Hav tekst klar til overskrift, max 35 bogstaver. 3. Beslut om et klik skal medføre spring til kaféens Facebook eller til hjemmesiden. Hvis hjemmesiden, så anbefales det at linke til en helt ny 'madpakke -side. 4. Fastlæg hvor meget du vil betale pr. dag og hvor mange klik pr. dag. 5. Du skal også have faktureringsoplysninger klar (til hvilken bankkonto skal fakturering ske). Metode. Benyt denne fremgangsmåde ved oprettelse af banner-annonce. 1. Log på Facebook og find 'Opret annoncer i højre hjørne. 2. Klik på 'Opret annonce' 3. Udfyld formularen fx med Område Kolind, Fx radius 50 km. og alder 18+ Disse kriterier giver en potentiel rækkevidde er personer = Facebook-brugere. 4. Gennemse ordre før godkend:

10 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 10 af 18 Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Madpakker til Håndværkere Formål: Formålet med salget er at tegne kontrakt for levering af madpakker til byens og omegnens handlende og håndværkere. Forudsætning: Prisblad ('flyer, plan #8) med priser, beskrivelse og bestillingsinformationer skal være klar til udsendelse via mail. Direct mail: Prisblad kan være udsendt forinden så telefonsalget er en opfølgning på det tilsendte. Metode: 1) Handlende og håndværkere opsøges vi Google er lokaltelefonbog. 2) Log føres i passende PC-værktøj over kontaktede og samtalens resultat. Log indhold, eksempel 1. kontakt til virksomhed (håndværkere, byens Prisblad Opfølgning på Afsluttet handlende) aftalt Tlf. Mail Aftalt Skal send es? sendt dato Dato Dato Virk.navn,adr. Kontaktperson Handling dato Tømrermester NN. Peter Petersen Kolindvej 14, Kolind hijkl.dk Kun interesseret Ja Aftalt: 4 pakker klar hver morgen Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Begravelseskaffe til bedemænd Formål: Formålet med salget er at få overbevist bedemænd - og præster/kordegne - om, at næste begravelseskaffe afholdes i Kafé Kolind. Forudsætning: Prisblad ('flyer, plan #8) med priser, beskrivelse og bestillingsinformationer skal være klar til udsendelse via mail. Billeder på prisblad skal signalere rolige og trygge omgivelser. Direct mail: Prisblad kan være udsendt forinden så telefonsalget er en opfølgning på det tilsendte. Metode: 1) Bedemænd - og præster/kordegne - opsøges vi Google er lokaltelefonbog. 2) Log føres i passende PC-værktøj over kontaktede og samtalens resultat. Log indhold, eksempel 1. Kontakt til bedemand, præst, kordegn Prisblad Afsluttet Dato Bedemand, præst, kordegn: Adr. Kontaktperson Tlf. Mail Aftalt Skal send es? Sendt dato dato Bedemand NN. Peter Petersen Kolindvej 16, Kolind hijkl.dk Kun interesseret Ja

11 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 11 af 18 Plan #8, tryksager: prisblad / Flyer. Begravelseskaffe og Madpakke Neden for forslag til flyer ' til de 2 indsatsområder: KOLIND BEGRAVELSESKAFFE Mindesammenkomst Lad os danne rammen for den sidste afsked med en af dine kære. Vi har dejlige lyse lokaler i rolige omgivelser. Vi kan også stille klaver, salmebøger m.m. til rådighed, hvis I ønsker dette. Vores begravelseskaffe kan f.eks. bestå af: Eller Kaffebord med hjemmebag: Kaffe/the. Bolle m/smør Kringle Lagkage Småkager Kaffebord med snitter: Kaffe/the. Snitter med pålæg Småkager Vi hører naturligvis gerne, hvis du har særlige ønsker. Kontakt os på KOLIND MADPAKKEN Lad os klare din madpakke Kan leveres alle hverdage fra kl Ca. 1/3 af vores daglige kost bliver dækket, mens vi er på arbejde eller i skole. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Uanset om man går i børnehave, i skole eller på arbejde. Priser 3 stykker: 25 kr. Et styk: 10 kr. Børn: ½ pris. Bestilling Du bestiller ved dagen forinden at ringe/sms til os inden kl. 17 på eller bruge mail: Angiv Navn, dato, voksen/barn og antal pr. voksen/barn Kafé Kolind KFUM's Sociale Arbejde Drasbeksgade 17, 8560 Kolind. Telefon Kafé Kolind KFUM's Sociale Arbejde Drasbeksgade 17, 8560 Kolind. Telefon

12 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 12 af Kontakt til målgruppen Vi får kontakt til målgruppen på følgende måde: - Se ovenfor, - punkt Organisering af virksomheden Initiativet kræver ingen omorganisering af virksomheden. Forretningspolitiker, madpakker: Område Prispolitik: Rabatpolitik: Betalingsbetingelser: Garanti ydelser: Service: Kundebetjening: Personalepolitik: Politik Indtjening 66 % af salgspris Mængderabat ved stk. smørrebrød i madpakker. I dag 3 stk. 25 kr. 1 stk. 10 kr. Kontant Nyt: Specifikation med dato i alle madpakker 'Kunden i centrum' 'Kunden i centrum' Uændret. Ressourcer skal tilpasses salg. Arbejdsgange for regnskabs- og administrative rutiner: - Arbejdsgange er uændret, idet produkterne allerede leveres i dag. Forsikringer, der skal tegnes: - Nødvendige forsikringer forventes at være tegnet, da produkterne findes i dag. 10. Dokumentation af den sociale indsats Ingen social indsats tilknyttet mersalgsprojekterne-

13 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 13 af Budgetter Driftsbudget Driftsbudget er dokumenteret i detaljer i bilag 1. Her vise blot nøgletal. Øget indtjening omkring Madpakker og Begravelseskaffe er først gældende fra DRIFTSBUDGET, CAFÉ KOLIND Omsætning i alt: Variable omkostninger i alt: Kr Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Fasteomkostninger i alt: Kalenderår. Budget Prognose Pognose Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Etableringsbudget og Likviditetsbudget Etableringsbudget dokumenteres ikke, da de 2 ydelser Madpakker og Begravelseskaffe allerede findes i dag og mersalg skal opnås ved intensiv markedsføring. Likviditetsbudget er ligeledes ikke udarbejdet, da likviditet er koblet nært til det forventede mersalg. 12. Finansiering Da finansiering af investeringer (bygninger/større maskiner) forudsættes uændret, udarbejdes ikke finansieringskalkuler.

14 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 14 af 18 Appendix Appendix 1, interessentanalyse for Kafé Kolind Interessentanalyse Oversigt over impliceredes medvirken og indflydelse, samt informationsbehov. Rød skrift: Idéer og forslag til nye tiltag er markeret med rød skrift. Indflydelse: Lille indflydelse Nødvendig "Arbejdsbier" -"Gidsel" - Kafégæster medvirken Info-behov: Informeres. Kafé Kolind eksempler: - Frivillige. - Turister, sultne - Idé: Unge efter skoletid. - Idé: Kursus i sund levevis Tilbud fremsendt til Kafé Kolind. Initiativ hos Kafé Kolind. Stor indflydelse "Ressourcepersoner" Info-behov: Involveres. Kafé Kolind eksempler: - Ressourcestærke frivillige (er dem der stå som tovholdere for alle aktiviteter) - Nyt: Netværk-1, fx "Kafé Kolinds Venner"? - Daglig ledelse, ressourcer Iflg. aftale med Syddjurs er der afsat 30 timer pr. uge til Kafé Kolind, heraf 25 timer til aktiveringsdelen. Unødvendig medvirken "Eksterne" Info-behov: Orienteres. Kafé Kolind eksempler: Etablerede netværk: 1. Alle KFUM's sociale kaféer og væresteder i landet 2. Væresteder i kommunen. I Syddjurs kun et åbent værested, nemlig Kafé Kolind 3. Distriktsråd i Kolind Kaféens placering og kafé-inventar (møbler, køkkenredskaber) er resultat af et byfornyelsesprojekt med LAGmidler på kr.) Nye netværk Handelsstandsforeningen i Kolind? - Kolind Skole, SFO? "Grå eminencer" Info-behov: Skal høres! Kafé Kolind eksempler: - Syddjurs Kommune (Økonomisk/ressource- samarbejdsaftale) - KFUM's sociale arbejde, hovedkontor - Kafé Kolinds Styregruppe - Idé: Bedemænd i forbindelse med øgning af Kirkekaffe Kilde til selve skemaet: Mogens Thomsen, 2014: Definition af SØV.ppt

15 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 15 af 18 Idéer, fordele og ulemper Idé Brugere? Fordele Ulemper Øget indtjening pr. år Unge efter skoletid Skoleelever Optimere madpakkesalg Håndværkere og andre Øget salg af Kirkekaffe Bedemænd Kursus i sund levevis (Tilbud fra SCT) Netværk "Kafé Kolinds venner" Handelsstandsforeningen i Kolind - Medlemskab overvejes. Kolind Skole, SFO? Dagl. ledelse Flere ressourcer til daglig ledelse "Hænge-ud-miljø" *). Unge inddrages i kaféen som 1) frivillige, 2) lektiekafé, 3) "sund mad til maver". Hyggehjørnet. Kafé *) Produktionsapparat til stede Mange aktører: Skole, SFO, ungdomsskole, Junior-klub, sportsklub. Aktuelt: Modstand fra forældregruppen Opgave: Undersøge om EUmidler kan søges. +? Produktionsapparat til stede +? Gæster Nyt tilbud til gæster?? Dagl. leder Lette adgang til bevillinger fra kommunens Frivillighedsråd Koster tid! 0 kr. Synergi. Koster tid! 0 kr. Vigtig aktør, hvis 'Hænge-ud-miljø skal etableres. Der frigøres mere tid til netværk, udvikling og fundraising Koster tid! Kræver ansættelse. Der søges pt. **) Ref.: Anne Mette Olesen, Skarresøhus kr. Risiko? Kolind Skole SFO, ny skolereform? *) "Hænge-ud-miljø" er på tegnebrættet i Ryomgård i Syddjurs: Hvad kan kommunen bidrage med? Det offentliges opgaver i en by som Ryomgaard er primært at spænde et sikkerhedsnet ud under den opvoksende generation og følge udviklingen i ungdomsmiljøet i området. De unge, der ikke tiltrækkes af sport og idræt, bør have tilbud om andre aktiviteter og samvær. I lokaler i tilknytning til en ny type selvbetjeningsbibliotek i bymidten kan der laves netcaféer eller studie- og interessegrupper om forskellige emner. Dette forslag skal naturligvis afvejes med tankerne om en udbygning af tilbuddene ved idrætshallen, men det er også væsentligt at skabe steder, hvor mange aldersgrupper kan mødes uformelt. Kilde: HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD. OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE

16 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 16 af 18 Appendix 2. SWOT-analyse af virksomheden Kafé Kolind generelt. Styrke og svagheder (SWOT analyse, Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats.) Kafé Kolinds interne forhold Styrker i virksomheden Svagheder i virksomheden Fysisk placering: Centralt placeret i Kolind (lige Ressourcer: For få ressourcer til udvikling, overfor togstation og rutebilstation). salgsarbejde og fondsøgning. Facade: Pæn og moderne. Markedsføring: Potentialet udnyttes ikke. Plads foran kafé: Installeret med borde og stole. Ressourcestærke frivillige: Især kun til rådighed Lokaler: Gode om rummelige uden for normal arbejdstid og i weekend. Køkken: Professionelt indrettet og med nødvendige Afskærmning af plads foran kafé mangler: Ved faciliteter og redskaber. afskærmning med læhegn kan arealet gøres mere Organisatorisk forankring: Godt forankret i KFUM s hyggeligt (indbydende) og mindre forblæst. sociale arbejde. Ledelse: Engageret ledelse. Produkt, salgspris: Søges bevidst at være konkurrencedygtig. Produkt, fremstillingsomkostninger: Søges bevidst at være på max 33 % Kafé Kolinds omgivelser - Externe forhold Muligheder i omgivelserne Kunder: Nye kunder/kundegrupper kan findes, men kun via øget markedsføring. Netværk, der kan støtte udvikling og markedsføring. 'Salg' af CSR - virksomhedernes sociale ansvar - til egnens virksomheder (sponsorater). Fonde: Mange uprøvede fonde. Nye Kaféprodukter: Salg af 'grønne' produkter. Certificering som økologisk Kafé: Kilder: 1) og 2) Trusler i omgivelserne Konkurrenter: Flere i byen: 1) Slagter lige overfor og 2) SuperBrugsen oppe i byen. Fondsmidler: Manglende fondsmidler vil begrænse aktiviteter og arrangementer i kaféen, 'produkter', der i dag tilbydes alle byens voksne beboere. Lovgivning: Ændret lovgivning kan begrænse støttemidler fra Socialministeriet til arrangementer og til projektet 'Indsats i udkanten'. Syddjurs Kommune: Aftale med kommunen ophører.

17 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 17 af 18 Appendix 3. Analysens forløb: Møder på Kafé Kolind og resultater # Dato for møde 1. Mandag 7.4, ½ time 2. Fredag til Fredag 2.5, til Torsdag 8.5, til Torsdag til Tirsdag til Onsdag Telefonmøde Formål Deltagere fra Kafé Kolind Planlægge møder Dagl. leder: Bente Fogh Møller 1. Socialøkonomisk entrepre- Bente Fogh Dagl. leder: nørskab. Møller 2. Dernæst evt. en ½ times møde mellem dig og Sarah Cecilie Tscherning om Sund levevis (yoga, kostvejledning, vægttab og rygestop). Verifikation af socialøkonomisk forretningsplan (Canvas) Præsentation og diskussion af interessentanalyse Præsentation af analyseresultater for ledelsen Diskussion af priser, omkostninger og kunder Dagl. leder: Bente Fogh Møller Dagl. leder: Bente Fogh Møller Dagl. leder: Bente Fogh Møller Organisatorisk leder Mai- Britt Bonde Sterup, fra Hovedkontor Dagl. leder: Bente Fogh Møller Konsulenter J. H. Tscherning J. H. Tscherning S. C. Tscherning J. H. Tscherning J. H. Tscherning J. H. Tscherning Input (Kalender!) Skabelon til socialøkonomisk forretningsplan. Udkast til socialøkonomisk forretningsplan J. H. Tscherning Interessentanalyse, udkast Forretningsplan og interessent-analyse Spørgsmål om: Madpakker: Pris, rabat, antal, købere. Begravelseskaffe: Pris, hyppighed, frivillige til rådighed. Output Aftalt: Sundheds- og ernæringsexpert med på næste møde Skabelon til socialøkonomisk forretningsplanudfyldt Indsigt i virksomheden. Aftalt: Tilbud om kursusrække om Sund levevis fremsendes til Kafé Kolind. Er fremsendt Den Socialøkonomiske forretningsplan verificeret og udbygget. Interessent-analysen verificeret og udbygget. Indsatsområde udpeget (Projekt Madpakker) Aftalt, at org. leder Mai-Britt Bonde Sterup fremsender 1) faglige bemærkninger og 2) evaluering af præsentationen. Svar på spørgsmål.

18 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 18 af 18 Appendix 4. Projekt 'Sund Levevis' NB: Materialet på denne side er udarbejdet af bc i Sundhed og Ernæring Sarah Cecilie Tscherning og er hentet fra 'tilbud' fremsendt til Kafé Kolind Formål: Det primære formål med Sund vægt med Kafé Kolind er som jeg ser det, at gruppen, der tilmelder sig får konkrete redskaber til at opnå et vægttab på en sund måde. Derfor er der oplæg hver uge, så deltagerne får viden om sund og slankende kost, fysisk aktivitet og hjælpes med at finde den nødvendige motivation frem. Da jeg er løbeinstruktør har jeg lagt en times gå-/løbetur ind hver uge, så deltagerne får mulighed for at dyrke skånsom motion, som de selv kan fortsætte med efter de 4 intensive uger. Et sekundært mål er, at deltagerne skaber nye relationer, ved at være sammen med andre i forløbet - derfor vil jeg bl.a. lægge gruppeøvelser ind i hvert oplæg, så deltagerne kan få mulighed for at snakke sammen på tværs af gruppen. Yogaen ser jeg som et godt supplement, der kan hjælpe deltagerne til øget styrke, kropsbevidsthed og en øget smidighed, så fx skadeforebygges. Tidsplan over vægttabsforløb Sund vægt med Kafé Kolind og yogaundervisning Aktivitet/uge Juni August uge 32 (Uge 1) Sund vægt med Kafé Kolind Introduktions møde Individuelle samtaler med fokus på kost, motion og motivation (i alt: 2 timer pr. deltager) 90 min. - info om Sund vægt med Kafé Kolind Opstartsmøde af 30 min. Hvordan taber jeg mig sundest? (60 min) August uge 33 (Uge 2) Hvordan spiser jeg mig til vægttab? (90 min.) Evt. manglende 1. samtaler August uge 34 (Uge 3) Sundhed og helbred (90 min.) August uge 35 (Uge 4) Oplæg (med individuelleog gruppeøvelser) Vaneændring og fastholdelse af motivation (90 min.) 30 min./deltage r 1. samtale: En time/deltager Løbe-gå hold 1 time/uge 1 time/uge 1 time/uge 1 time/uge Yogaundervisning Prøveti me, 90 min. 90 min. 2 gange/uge 90 min. 2 gange/uge 90 min. 2 gange/uge 90 min. 2 gange/uge September /november Hvordan vedligeholder jeg min nye livsstil? (90 min.) 30 min/deltager 90 min.

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Forretningsplan. Introduktion. Disposition

Forretningsplan. Introduktion. Disposition House of Innovation Jernbanegade 27 6000 Kolding Tel +45 7070 2800 Fax +45 7550 4306 reception@houseofinnovation.dk www.houseofinnovation.dk CVR 29689172 Forretningsplan Introduktion En forretningsplan

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

MADMARKED. fremtidens lokale fødevarehandel

MADMARKED. fremtidens lokale fødevarehandel MADMARKED fremtidens lokale fødevarehandel fremtidens lokale fødevarehandel Hvad er MadMarked? lokale fødevarer til lokale borgere Vi sælger lokalt producerede fødevarer til lokale borgere Vi sælger både

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Workshop 1 Hands on, hvordan gør vi i praksis?

Workshop 1 Hands on, hvordan gør vi i praksis? Workshop 1 Hands on, hvordan gør vi i praksis? Overordnede mål At understøtte og fremme udviklingen af det gode og meningsfulde liv og af sundheden hos beboerne i Korskærparken. - Derfor vil vi tilbyde

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil

På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil Forebyg livsstilssygdomme På Rette Kurs er et kursusforløb i sund livsstil tilrettelagt for virksomheder, der gerne vil tilbyde deres medarbejdere hjælp

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter"

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter" 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil...

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY KAFÉ KOLIND DRASBEKSPARKEN KAFÉ KOLIND INDHOLD INDLEDNING 3 OMRÅDEFORNYELSES PROGRAMMET 4 DRASBEKSPARKEN 6 Projektets placering i Kolind 6 Oprindelig dispositionsplan 7

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Møde med bank, realkredit eller investorer Have din egen dagsorden Være klædt på - vær

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Datagrundlag I 2012 gennemførte Marselisborg i samarbejde med Socialministeriet og 25 kommuner på landsplan en omfattende undersøgelse om ældres sociale liv Omfattende og

Læs mere

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet:

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: 12. juni 2014 Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Ishøj

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-16-10 Kontraktens parter

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum

Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum Projektbeskrivelse Digital opslagstavle og kontaktforum 1 Indholdsfortegnelse Side Forord.. 3 Baggrund 4 Projekt-idé 5 Projektets ophavsmænd, ansvar og roller. 6 Præsentation af platformen 7 Navn og logo

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Udsatte børn

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Udsatte børn EMNE: Udsatte børn VÆRT: Rose TID: 13.45 STED: 12 DELTAGERE: 7 Inddragelse af forældre Integration og brobygning Frivilligcentre og samarbejde på tværs Grupper for misbrugsbørn + psykiatri Godt samarbejde

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Til Demokratiudvalget Modtaget den:

Til Demokratiudvalget Modtaget den: Til Demokratiudvalget Modtaget den: ANSØGNING OM TILSKUD FRA INITIATIVPULJEN TIL DEMOKRATI- BORGERINDDRAGELSESINITIATIVER Ansøgning nr.: Ansøgers navn: (Forening / gruppe / enkeltperson) Tange Borgerforening

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift)

Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift) Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift) Velkommen til fonde og sponsorater Tim Boye Jensen & Anja Nordstrøm Klett fra Fundraisingafdelingen i Hjerteforeningen Byd/bryd endelig ind med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Syddjurs Kommune og KFUM s Socialt arbejde i Danmark vedr. Kafé Kolind

Samarbejdsaftale mellem Syddjurs Kommune og KFUM s Socialt arbejde i Danmark vedr. Kafé Kolind 1 of 9 Samarbejdsaftale mellem Syddjurs Kommune og KFUM s Socialt arbejde i Danmark vedr. Samarbejdsaftalen er indgået mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft CVR: 29189978 (herefter kommunen

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Forretningsplan for softwarefirmaet MoogTech IVS

Forretningsplan for softwarefirmaet MoogTech IVS Forretningsplan for softwarefirmaet MoogTech IVS Alle kommentarer i nedenstående forretningsplan tager udgangspunkt i at to personer starter softwarefirmaet MoogTech IVS. De specialiserer sig i "elektronisk

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015 De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter Årsrapport 2015 At facilitere socialt samvær er en vigtig del af det forbyggende arbejde Center for Velfærd og Omsorg Lejre Kommune Forebyggende

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere