Kafé Kolind. Kolind-madpakken Kolind-begravelseskaffe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kafé Kolind. Kolind-madpakken Kolind-begravelseskaffe"

Transkript

1 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 1 af 18 Socialøkonomisk forretningsplan Udført af: Jørgen H. Tscherning, 3K-uddannelsen for SØV-virksomhed: Kafé Kolind Nye-brands Kolind-madpakken Kolind-begravelseskaffe Kilde: Kilde: Kilde:

2 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 2 af Indholdsfortegnelse 2. BAGGRUNDSOPLYSNINGER RESUMÉ VIRKSOMHEDEN KAFÉ KOLIND NYE INDTÆGTER TIL VIRKSOMHEDEN, MADPAKKER OG BEGRAVELSESKAFFE RENT KOMMERCIELT SALG SOCIALØKONOMISKE INDTÆGTER VIGTIGE SAMARBEJDSPARTNERE BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS KUNDER DE KOMMERCIELLE KUNDER Madpakker Begravelseskaffe MÅLGRUPPEN FOR DEN SOCIALE INDSATS SALG- OG MARKEDSFØRING DE KOMMERCIELLE KUNDER, LØBENDE SALGS- OG MARKEDSFØRINGSAKTIVITETER OG OMKOSTNINGER HANDLINGSPLANER, EKSEMPLER... 9 Plan #3: Facebook, banner-reklamer for Madpakker... 9 Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Madpakker til Håndværkere Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Begravelseskaffe til bedemænd Plan #8, tryksager: prisblad / Flyer. Begravelseskaffe og Madpakke KONTAKT TIL MÅLGRUPPEN ORGANISERING AF VIRKSOMHEDEN...12 Forretningspolitiker, madpakker: DOKUMENTATION AF DEN SOCIALE INDSATS BUDGETTER...13 Driftsbudget Etableringsbudget og Likviditetsbudget FINANSIERING...13 APPENDIX...14 APPENDIX 1, INTERESSENTANALYSE FOR KAFÉ KOLIND APPENDIX 2. SWOT-ANALYSE AF VIRKSOMHEDEN APPENDIX 3. ANALYSENS FORLØB: MØDER PÅ KAFÉ KOLIND OG RESULTATER APPENDIX 4. PROJEKT 'SUND LEVEVIS' Bilag, - vedhæftet til sidst 1. Driftsbudget. Budget 2014 og prognose for Socialøkonomisk forretningsmodel.

3 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 3 af Baggrundsoplysninger Information om organisationen bag virksomheden Navn: Kafé Kolind, Kolind, Syddjurs Kommune Adresse: Drasbeksgade 17 Postnummer: 8560 By: Kolind Web: Tlf. nr.: Personen/teamet bag virksomheden: Daglig leder: Bente Fogh Møller. Organisatorisk leder: Mai-Britt Bonde Sterup, fra Hovedkontor, KFUM's Sociale Arbejde. - Styregruppe: Bente Kolind Hansen, KFUM's Sociale Arbejde ( ) Dorthe Olsen ( ). Fra Kolind Handelsstandsforening. Ejer Kolind 'Kop og Kande). Jan Saaby Nielsen, Syddjurs Kommune. 3. Resumé Nærværende rapport har til formål at anvise indsatsområder, hvor mulighed for øget indtjening er størst. Indsatsområderne er afgrænset til Kafé Kolinds 2 nye brands: 1. Salg af madpakker til håndværkere og andre, der daglig passerer den centralt beliggende kafé, lige over for Kolind Station og 2. Salg af begravelseskaffe i tilknytning til begravelser i Kolind Kirke. Områderne er valgt, da de ikke kræver investering i nyt udstyr, lokaler etc., men umiddelbart vil give øget indtjening til virksomheden, men vel at mærke kun, hvis indsatsområderne understøttes af intensiv markedsføring på mange fronter. Markedsføringsinitiativerne er beskrevet i det følgende under punkt 8. Sund levevis: Et delprojekt, der allerede blev initieret ved det første møde med Kafé Kolind , Sund levevis', er igangsat, idet et tilbud er fremsendt til Kafé Kolind i maj Behov for dette delprojekt blev identificeret på 1. møde og blev herefter overdraget til anden konsulent, - se appendix 4, hvor der er vist materiale udarbejdet af den tilknyttede konsulent. Andre SØV- projekter har været diskuteret med Kafé Kolinds ledelse, men disse projekter anses for at være ikke umiddelbart optimerbare eller ikke realiserbare, - se appendix 1, interessentanalyse for Kafé Kolind. Af disse projekter skal nævnes: 1. Unge efter skoletid: Opgave var, at etablere et "Hænge ud miljø" i Kaféen. Tilsvarende miljø er under etablering i Ryomgård. Opgaven droppet som projekt pga. 1) Uklarhed om ny skolereform, 2) mange aktører samt 3) modstand i forældregruppen (ifølge kaféens daglige leder). 2. Kafé Kolinds venner: Opgave: Etablere venneforening. Formål: Lette adgang til midler fra kommunens frivillighedsråd. - Årsag: Rådet foretrækker, at etablere samarbejde med (pensionist-) foreninger. Opgaven droppet pga. ressourceknaphed i kaféen.

4 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 4 af Virksomheden Kafé Kolind Kilde: Kafé Kolind er en virksomhed, der bygger på KFUM s Sociale Arbejdes værdigrundlag og menneskesyn, hvilket giver en klar ramme for omgangsformer og normer i caféen og det opleves som værdifuldt for deltagerne og for gæster, som kommer i caféen. Driften af caféen giver den enkelte deltager en oplevelse af tilhørsforhold, som fortsætter, når medarbejderne udsluses til uddannelse eller andet arbejde. Hvilken social værdi skaber den og for hvem? Deltagerne i virksomheden lægger stor vægt på, at caféen er en privat virksomhed, som ikke er en del af de kommunale aktiveringsprojekter og det er en forudsætning for cafeens succes, at der er et betydeligt antal frivillige, der involvere sig i cafeens drift og udvikling, således at de sociale rammer bliver fyldt ud med aktive personer, og cafeen kommer til at fungere som en aktiv arbejdsplads, men udvikling af medarbejderne i cafeen. Cafeen er platform for andre opgaver end den egentlige café drift, naturligvis opgaver, der har betydning for cafeen udvikling og indpasning i lokalsamfundets sociale arbejde, med involvering af frivillig arbejdskraft, under hensynstagen til cafeens sociale målsætning. Kaféen sælger mad til folk i kaféen, tilbyder arrangementer som fx begravelseskaffe og sælgermadpakker til folk, der passerer kaféen. Hvilke og hvor mange kunder? Kundesegment Antal Optimeringsmulighed? Folk i aktivering 13 i gns. pr. år Nej Arrangementer, fx begravelseskaffe 45 gæster i gns. pr arrangement. 10 arrangementer i gns. pr. år. Aldersgruppe år. Pris pr. kuvert 60 kr. Ja. Op til arrangementer pr. år. Folk 'fra gaden' køber varm ret 30 pr. dag Ja. Op til 100. Madpakkekøbere Køber også 'Kaffe-to-go' 5-15 købere pr. dag. Pris: Madpakke á 25 kr. med 3 stk. smørrebrød. Stykpris 10 kr. Stor pr. dag.

5 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 5 af 18 Omsætning og overskud Omsætning og nettooverskud, CAFÉ KOLIND Kr Omsætning i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Kalenderår. Budget Prognose Pognose Data er hentet fra driftsbudget, - se bilag er budget for året og er baseret på uændret salg og 2016 er prognoser, hvor projekterne 'Madpakke' og Begravelseskaffe' er igangsat. Behov for finansiering anses ikke for at være nødvendig, da indtægter indgår tæt på salgstidspunktet i form af kontant betaling (madpakker) eller betaling via kortfristet faktura (begravelseskaffe). Virksomhedens generelle formål Kilde: Kafé Kolind skaber social værdi til alle de folk, der kommer på Kaféen (gæster, aktiverede, turister). Kafé Kolind skaber social værdi til målgruppen på følgende måde: Kaféens aktiviteter skaber tillid, nærhed & omsorg, der bidrager til en mere vellykket aktivering, mindre ensomhed og mindre udsathed.

6 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 6 af Nye indtægter til virksomheden, Madpakker og Begravelseskaffe 5.1 Rent kommercielt salg Kafé Kolind sælger følgende produkter/varegrupper/ydelser: Salg af mad/kaffe til gæster og salg af madpakker til 'det arbejdende folk' og hvem der ellers kommer forbi. Behov hos kunden, der dækkes ved produkter/varegrupper/ydelser: Basale menneskelige behov (mad, kaffebord, lokaler til forsamlinger). Produkter/varegrupper/ydelsers forskelle i forhold til konkurrenternes: 1: Kafépriser og 'mad ud af huset'-priser: Markedspriser. Skal være bæredygtige. Købsfrekvens/levetid af produkt: Alle produkter: Dagligt. Pris for produkt. Kalkulation af ydelse/produkt: Detaljerede kalkulationer af indtægter fra øget salg af madpakker og ydelsen 'Begravelseskaffe' er vist nederst i bilag 1. Her vise i diagramform hvordan de 2 ydelser påvirker prognoser for : Nye produkter CAFÉ KOLIND Kr Kalenderår. Budget Prognose Pognose Salg af vare / ydelse 1: Madpakker *) Materialer (råvarer), ydelse 1, madpakker **) Salg af vare / ydelse 2: Begravelseskaffe etc. *) Materialer (råvarer), ydelse 2: Begravelseskaffe **) Markedsføring/annoncer/reklame, projekt madpakke & begr.kaffe Navn på leverandører af produktet: Kaféen er leverandør af alle produkter. Nødvendigt lager: Nødvendigt lager er et dag til dag lager, da produkterne har lav holdbarhed. Produktet sælges gennem følgende kanaler: Kaféen selv er den eneste salgskanal.

7 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 7 af Socialøkonomiske indtægter Der er ingen direkte socialøkonomiske indtægter i Projekt Madpakke og Begravelseskaffe. 6. Vigtige samarbejdspartnere Samarbejdspartnere der kan gøre en forskel i forhold til begge projekter: Samarbejdspartnere, der kan støtte PR-delen af projektet er - Netværk (se netværksanalyse i appendix 1). - Venneforening 'Kafé Kolinds venner, der overvejes. Markedsføring: Se punkt 8.1, markedsføring. Eksempler er: "Mund til mund", via Facebook, i Kaféen og annoncering i Lokalavis. 7. Beskrivelse af virksomhedens kunder 7.1 De kommercielle kunder Aktuelt antal kunder: - Gæster ved arrangementer 45 i gns. pr arrangement. Aldersgruppe år. - Folk 'fra gaden' 30 pr. dag - Madpakkekøbere 5-15 pr. dag.- Også 'Kaffe-to-go' Udviklingspotentiale er omkring madpakkekøbere og arrangementer (begravelseskaffe) Madpakker Den typiske privatkunde: - Håndværkere, turister, folk på vej til færgen. Den typiske virksomhedskunde: - Pt. fx apoteket. Hvorfor køber kunden dit produkt? Behov for at få noget at spise. Konkurrencedygtig pris. Geografisk afgrænsning af kunderne: Folk i lokalområdet Kolind. De vigtigste konkurrenceparametre på markedet: 1: Pris, 2: kvalitet. De vigtigste konkurrenter: 3. Madpakker udbydes af slagter lige over for kaféen og SuperBrugsen oppe i byen. Stærke og svage sider ved konkurrenterne: - Stærk side: At de er lokale. - Svag side: Forventes ikke at ha' samme grønne fokus som Kaféen Begravelseskaffe Den typiske privatkunde: - Begravelsesfølget. Den typiske virksomhedskunde: - Bedemand. Hvorfor køber kunden dit produkt? Behov for at få eget lokale til højtideligheden.

8 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 8 af 18 (7.1. Begravelseskaffe, - fortsat) Geografisk afgrænsning af kunderne: Folk i lokalområdet Kolind. Aktuelt antal kunder: Gæster ved begravelseskaffe: 45 i gns. pr arrangement. Aldersgruppe år. Pris pr. kuvert: 60 kr. Udviklingspotentiale er især her, da begravelseskaffe normalt foregår lørdag, hvor frivillige især er til rådighed. De vigtigste konkurrenceparametre på markedet: 1: Pris, 2: kvalitet, 3: Et lokale, der signalerer ro og fred! De vigtigste konkurrenter: Det lokale medborgerhus. Stærke og svage sider ved konkurrenterne: Medborgerhus: Stærk side: Lokal. Svag side: Forventes ikke at kunne give de samme trygge rammer for højtideligheden. 7.2 Målgruppen for den sociale indsats Projektet retter sig især til beboere i lokalområdet og er ikke indbefattet en social indsats. 8. Salg- og markedsføring 8.1 De kommercielle kunder, løbende salgs- og markedsføringsaktiviteter og omkostninger Plan Platform/ aktivitet Platform relevant? og evt. indsats Årlig omkostning til Pr. år, # Madpakker Begravelseskaffe Markedsføring kr. 1 Internet Ja. Udbygges Ja. Udbygges 0 kr., frivillig 0 2 Facebook Ja. Mangler Ja. Mangler 0 kr., frivillig 0 #3 Facebook, bannerreklamer Ja. Skal på Facebook Nej 5 kr. pr dag, dage #4 Direct Mail Ja, til håndværkere. Ja, til bedemænd. 0 kr., frivillig 0 5 Kundebesøg Ja, hos håndværkere. Ja, hos bedemænd. 0 kr., frivillig 0 #6 Telefonsalg Ja, til håndværkere. Ja, til bedemænd. 0 kr., frivillig 0 7 Annoncering Ja. Udbygges Ja. Udbygges Design: 0 kr., frivillig #8 Tryksager Prisblad Ja. Mangler Ja. Mangler. Design: 0 kr., frivillig 500 ('Flyer') 9 Skiltning Ja. Udbygges Ja. Udbygges Design: 0 kr., frivillig Præsentationsmateriale Ja. Udbygges Ja. Udbygges Design: 0 kr., frivillig Messe og udstilling Bør forsøges Bør forsøges 12 Anden reklame Bør analyseres. Bør analyseres. 13 Info til netværk Bør forsøges Bør forsøges 14 Interview med Ja. tilfredshedsmålinmåling Ja. tilfredsheds- 0 kr., frivillig 0 nuværende kunder I alt: I det følgende beskrives konkrete handlingsplaner for udvalgte markedsføringsindsatser, markeret ovenfor i kolonnen 'Plan#'.

9 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 9 af Handlingsplaner, eksempler Plan #3: Facebook, banner-reklamer for Madpakker Vigtig viden om Facebook-reklamer: Markedsføring via Facebook-bannerreklamer og via Facebook generelt kan betragtes som en omkostningslav kommunikationsstrategi og anbefales derfor. Bannerreklamer er de reklamer, der vises på ramme i billedets højre side med andre reklamer. Formål: Gøre potentielle kunder interesseret i produktet. Forudsætning: 1. Hav et godt billede af madpakke klar. 2. Hav tekst klar til overskrift, max 35 bogstaver. 3. Beslut om et klik skal medføre spring til kaféens Facebook eller til hjemmesiden. Hvis hjemmesiden, så anbefales det at linke til en helt ny 'madpakke -side. 4. Fastlæg hvor meget du vil betale pr. dag og hvor mange klik pr. dag. 5. Du skal også have faktureringsoplysninger klar (til hvilken bankkonto skal fakturering ske). Metode. Benyt denne fremgangsmåde ved oprettelse af banner-annonce. 1. Log på Facebook og find 'Opret annoncer i højre hjørne. 2. Klik på 'Opret annonce' 3. Udfyld formularen fx med Område Kolind, Fx radius 50 km. og alder 18+ Disse kriterier giver en potentiel rækkevidde er personer = Facebook-brugere. 4. Gennemse ordre før godkend:

10 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 10 af 18 Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Madpakker til Håndværkere Formål: Formålet med salget er at tegne kontrakt for levering af madpakker til byens og omegnens handlende og håndværkere. Forudsætning: Prisblad ('flyer, plan #8) med priser, beskrivelse og bestillingsinformationer skal være klar til udsendelse via mail. Direct mail: Prisblad kan være udsendt forinden så telefonsalget er en opfølgning på det tilsendte. Metode: 1) Handlende og håndværkere opsøges vi Google er lokaltelefonbog. 2) Log føres i passende PC-værktøj over kontaktede og samtalens resultat. Log indhold, eksempel 1. kontakt til virksomhed (håndværkere, byens Prisblad Opfølgning på Afsluttet handlende) aftalt Tlf. Mail Aftalt Skal send es? sendt dato Dato Dato Virk.navn,adr. Kontaktperson Handling dato Tømrermester NN. Peter Petersen Kolindvej 14, Kolind hijkl.dk Kun interesseret Ja Aftalt: 4 pakker klar hver morgen Plan #4 + #6, direct mail/telefonsalg af Begravelseskaffe til bedemænd Formål: Formålet med salget er at få overbevist bedemænd - og præster/kordegne - om, at næste begravelseskaffe afholdes i Kafé Kolind. Forudsætning: Prisblad ('flyer, plan #8) med priser, beskrivelse og bestillingsinformationer skal være klar til udsendelse via mail. Billeder på prisblad skal signalere rolige og trygge omgivelser. Direct mail: Prisblad kan være udsendt forinden så telefonsalget er en opfølgning på det tilsendte. Metode: 1) Bedemænd - og præster/kordegne - opsøges vi Google er lokaltelefonbog. 2) Log føres i passende PC-værktøj over kontaktede og samtalens resultat. Log indhold, eksempel 1. Kontakt til bedemand, præst, kordegn Prisblad Afsluttet Dato Bedemand, præst, kordegn: Adr. Kontaktperson Tlf. Mail Aftalt Skal send es? Sendt dato dato Bedemand NN. Peter Petersen Kolindvej 16, Kolind hijkl.dk Kun interesseret Ja

11 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 11 af 18 Plan #8, tryksager: prisblad / Flyer. Begravelseskaffe og Madpakke Neden for forslag til flyer ' til de 2 indsatsområder: KOLIND BEGRAVELSESKAFFE Mindesammenkomst Lad os danne rammen for den sidste afsked med en af dine kære. Vi har dejlige lyse lokaler i rolige omgivelser. Vi kan også stille klaver, salmebøger m.m. til rådighed, hvis I ønsker dette. Vores begravelseskaffe kan f.eks. bestå af: Eller Kaffebord med hjemmebag: Kaffe/the. Bolle m/smør Kringle Lagkage Småkager Kaffebord med snitter: Kaffe/the. Snitter med pålæg Småkager Vi hører naturligvis gerne, hvis du har særlige ønsker. Kontakt os på KOLIND MADPAKKEN Lad os klare din madpakke Kan leveres alle hverdage fra kl Ca. 1/3 af vores daglige kost bliver dækket, mens vi er på arbejde eller i skole. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Uanset om man går i børnehave, i skole eller på arbejde. Priser 3 stykker: 25 kr. Et styk: 10 kr. Børn: ½ pris. Bestilling Du bestiller ved dagen forinden at ringe/sms til os inden kl. 17 på eller bruge mail: Angiv Navn, dato, voksen/barn og antal pr. voksen/barn Kafé Kolind KFUM's Sociale Arbejde Drasbeksgade 17, 8560 Kolind. Telefon Kafé Kolind KFUM's Sociale Arbejde Drasbeksgade 17, 8560 Kolind. Telefon

12 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 12 af Kontakt til målgruppen Vi får kontakt til målgruppen på følgende måde: - Se ovenfor, - punkt Organisering af virksomheden Initiativet kræver ingen omorganisering af virksomheden. Forretningspolitiker, madpakker: Område Prispolitik: Rabatpolitik: Betalingsbetingelser: Garanti ydelser: Service: Kundebetjening: Personalepolitik: Politik Indtjening 66 % af salgspris Mængderabat ved stk. smørrebrød i madpakker. I dag 3 stk. 25 kr. 1 stk. 10 kr. Kontant Nyt: Specifikation med dato i alle madpakker 'Kunden i centrum' 'Kunden i centrum' Uændret. Ressourcer skal tilpasses salg. Arbejdsgange for regnskabs- og administrative rutiner: - Arbejdsgange er uændret, idet produkterne allerede leveres i dag. Forsikringer, der skal tegnes: - Nødvendige forsikringer forventes at være tegnet, da produkterne findes i dag. 10. Dokumentation af den sociale indsats Ingen social indsats tilknyttet mersalgsprojekterne-

13 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 13 af Budgetter Driftsbudget Driftsbudget er dokumenteret i detaljer i bilag 1. Her vise blot nøgletal. Øget indtjening omkring Madpakker og Begravelseskaffe er først gældende fra DRIFTSBUDGET, CAFÉ KOLIND Omsætning i alt: Variable omkostninger i alt: Kr Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Fasteomkostninger i alt: Kalenderår. Budget Prognose Pognose Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.): Etableringsbudget og Likviditetsbudget Etableringsbudget dokumenteres ikke, da de 2 ydelser Madpakker og Begravelseskaffe allerede findes i dag og mersalg skal opnås ved intensiv markedsføring. Likviditetsbudget er ligeledes ikke udarbejdet, da likviditet er koblet nært til det forventede mersalg. 12. Finansiering Da finansiering af investeringer (bygninger/større maskiner) forudsættes uændret, udarbejdes ikke finansieringskalkuler.

14 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 14 af 18 Appendix Appendix 1, interessentanalyse for Kafé Kolind Interessentanalyse Oversigt over impliceredes medvirken og indflydelse, samt informationsbehov. Rød skrift: Idéer og forslag til nye tiltag er markeret med rød skrift. Indflydelse: Lille indflydelse Nødvendig "Arbejdsbier" -"Gidsel" - Kafégæster medvirken Info-behov: Informeres. Kafé Kolind eksempler: - Frivillige. - Turister, sultne - Idé: Unge efter skoletid. - Idé: Kursus i sund levevis Tilbud fremsendt til Kafé Kolind. Initiativ hos Kafé Kolind. Stor indflydelse "Ressourcepersoner" Info-behov: Involveres. Kafé Kolind eksempler: - Ressourcestærke frivillige (er dem der stå som tovholdere for alle aktiviteter) - Nyt: Netværk-1, fx "Kafé Kolinds Venner"? - Daglig ledelse, ressourcer Iflg. aftale med Syddjurs er der afsat 30 timer pr. uge til Kafé Kolind, heraf 25 timer til aktiveringsdelen. Unødvendig medvirken "Eksterne" Info-behov: Orienteres. Kafé Kolind eksempler: Etablerede netværk: 1. Alle KFUM's sociale kaféer og væresteder i landet 2. Væresteder i kommunen. I Syddjurs kun et åbent værested, nemlig Kafé Kolind 3. Distriktsråd i Kolind Kaféens placering og kafé-inventar (møbler, køkkenredskaber) er resultat af et byfornyelsesprojekt med LAGmidler på kr.) Nye netværk Handelsstandsforeningen i Kolind? - Kolind Skole, SFO? "Grå eminencer" Info-behov: Skal høres! Kafé Kolind eksempler: - Syddjurs Kommune (Økonomisk/ressource- samarbejdsaftale) - KFUM's sociale arbejde, hovedkontor - Kafé Kolinds Styregruppe - Idé: Bedemænd i forbindelse med øgning af Kirkekaffe Kilde til selve skemaet: Mogens Thomsen, 2014: Definition af SØV.ppt

15 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 15 af 18 Idéer, fordele og ulemper Idé Brugere? Fordele Ulemper Øget indtjening pr. år Unge efter skoletid Skoleelever Optimere madpakkesalg Håndværkere og andre Øget salg af Kirkekaffe Bedemænd Kursus i sund levevis (Tilbud fra SCT) Netværk "Kafé Kolinds venner" Handelsstandsforeningen i Kolind - Medlemskab overvejes. Kolind Skole, SFO? Dagl. ledelse Flere ressourcer til daglig ledelse "Hænge-ud-miljø" *). Unge inddrages i kaféen som 1) frivillige, 2) lektiekafé, 3) "sund mad til maver". Hyggehjørnet. Kafé *) Produktionsapparat til stede Mange aktører: Skole, SFO, ungdomsskole, Junior-klub, sportsklub. Aktuelt: Modstand fra forældregruppen Opgave: Undersøge om EUmidler kan søges. +? Produktionsapparat til stede +? Gæster Nyt tilbud til gæster?? Dagl. leder Lette adgang til bevillinger fra kommunens Frivillighedsråd Koster tid! 0 kr. Synergi. Koster tid! 0 kr. Vigtig aktør, hvis 'Hænge-ud-miljø skal etableres. Der frigøres mere tid til netværk, udvikling og fundraising Koster tid! Kræver ansættelse. Der søges pt. **) Ref.: Anne Mette Olesen, Skarresøhus kr. Risiko? Kolind Skole SFO, ny skolereform? *) "Hænge-ud-miljø" er på tegnebrættet i Ryomgård i Syddjurs: Hvad kan kommunen bidrage med? Det offentliges opgaver i en by som Ryomgaard er primært at spænde et sikkerhedsnet ud under den opvoksende generation og følge udviklingen i ungdomsmiljøet i området. De unge, der ikke tiltrækkes af sport og idræt, bør have tilbud om andre aktiviteter og samvær. I lokaler i tilknytning til en ny type selvbetjeningsbibliotek i bymidten kan der laves netcaféer eller studie- og interessegrupper om forskellige emner. Dette forslag skal naturligvis afvejes med tankerne om en udbygning af tilbuddene ved idrætshallen, men det er også væsentligt at skabe steder, hvor mange aldersgrupper kan mødes uformelt. Kilde: HELHEDSPLAN FOR RYOMGÅRD. OPLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR SYDDJURS KOMMUNE

16 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 16 af 18 Appendix 2. SWOT-analyse af virksomheden Kafé Kolind generelt. Styrke og svagheder (SWOT analyse, Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats.) Kafé Kolinds interne forhold Styrker i virksomheden Svagheder i virksomheden Fysisk placering: Centralt placeret i Kolind (lige Ressourcer: For få ressourcer til udvikling, overfor togstation og rutebilstation). salgsarbejde og fondsøgning. Facade: Pæn og moderne. Markedsføring: Potentialet udnyttes ikke. Plads foran kafé: Installeret med borde og stole. Ressourcestærke frivillige: Især kun til rådighed Lokaler: Gode om rummelige uden for normal arbejdstid og i weekend. Køkken: Professionelt indrettet og med nødvendige Afskærmning af plads foran kafé mangler: Ved faciliteter og redskaber. afskærmning med læhegn kan arealet gøres mere Organisatorisk forankring: Godt forankret i KFUM s hyggeligt (indbydende) og mindre forblæst. sociale arbejde. Ledelse: Engageret ledelse. Produkt, salgspris: Søges bevidst at være konkurrencedygtig. Produkt, fremstillingsomkostninger: Søges bevidst at være på max 33 % Kafé Kolinds omgivelser - Externe forhold Muligheder i omgivelserne Kunder: Nye kunder/kundegrupper kan findes, men kun via øget markedsføring. Netværk, der kan støtte udvikling og markedsføring. 'Salg' af CSR - virksomhedernes sociale ansvar - til egnens virksomheder (sponsorater). Fonde: Mange uprøvede fonde. Nye Kaféprodukter: Salg af 'grønne' produkter. Certificering som økologisk Kafé: Kilder: 1) og 2) Trusler i omgivelserne Konkurrenter: Flere i byen: 1) Slagter lige overfor og 2) SuperBrugsen oppe i byen. Fondsmidler: Manglende fondsmidler vil begrænse aktiviteter og arrangementer i kaféen, 'produkter', der i dag tilbydes alle byens voksne beboere. Lovgivning: Ændret lovgivning kan begrænse støttemidler fra Socialministeriet til arrangementer og til projektet 'Indsats i udkanten'. Syddjurs Kommune: Aftale med kommunen ophører.

17 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 17 af 18 Appendix 3. Analysens forløb: Møder på Kafé Kolind og resultater # Dato for møde 1. Mandag 7.4, ½ time 2. Fredag til Fredag 2.5, til Torsdag 8.5, til Torsdag til Tirsdag til Onsdag Telefonmøde Formål Deltagere fra Kafé Kolind Planlægge møder Dagl. leder: Bente Fogh Møller 1. Socialøkonomisk entrepre- Bente Fogh Dagl. leder: nørskab. Møller 2. Dernæst evt. en ½ times møde mellem dig og Sarah Cecilie Tscherning om Sund levevis (yoga, kostvejledning, vægttab og rygestop). Verifikation af socialøkonomisk forretningsplan (Canvas) Præsentation og diskussion af interessentanalyse Præsentation af analyseresultater for ledelsen Diskussion af priser, omkostninger og kunder Dagl. leder: Bente Fogh Møller Dagl. leder: Bente Fogh Møller Dagl. leder: Bente Fogh Møller Organisatorisk leder Mai- Britt Bonde Sterup, fra Hovedkontor Dagl. leder: Bente Fogh Møller Konsulenter J. H. Tscherning J. H. Tscherning S. C. Tscherning J. H. Tscherning J. H. Tscherning J. H. Tscherning Input (Kalender!) Skabelon til socialøkonomisk forretningsplan. Udkast til socialøkonomisk forretningsplan J. H. Tscherning Interessentanalyse, udkast Forretningsplan og interessent-analyse Spørgsmål om: Madpakker: Pris, rabat, antal, købere. Begravelseskaffe: Pris, hyppighed, frivillige til rådighed. Output Aftalt: Sundheds- og ernæringsexpert med på næste møde Skabelon til socialøkonomisk forretningsplanudfyldt Indsigt i virksomheden. Aftalt: Tilbud om kursusrække om Sund levevis fremsendes til Kafé Kolind. Er fremsendt Den Socialøkonomiske forretningsplan verificeret og udbygget. Interessent-analysen verificeret og udbygget. Indsatsområde udpeget (Projekt Madpakker) Aftalt, at org. leder Mai-Britt Bonde Sterup fremsender 1) faglige bemærkninger og 2) evaluering af præsentationen. Svar på spørgsmål.

18 Jørgen H. Tscherning, 3K-udd. Fil: SocialøkForrPlan_CafeKolind_v6.docx - Udg.: V6, pr Side 18 af 18 Appendix 4. Projekt 'Sund Levevis' NB: Materialet på denne side er udarbejdet af bc i Sundhed og Ernæring Sarah Cecilie Tscherning og er hentet fra 'tilbud' fremsendt til Kafé Kolind Formål: Det primære formål med Sund vægt med Kafé Kolind er som jeg ser det, at gruppen, der tilmelder sig får konkrete redskaber til at opnå et vægttab på en sund måde. Derfor er der oplæg hver uge, så deltagerne får viden om sund og slankende kost, fysisk aktivitet og hjælpes med at finde den nødvendige motivation frem. Da jeg er løbeinstruktør har jeg lagt en times gå-/løbetur ind hver uge, så deltagerne får mulighed for at dyrke skånsom motion, som de selv kan fortsætte med efter de 4 intensive uger. Et sekundært mål er, at deltagerne skaber nye relationer, ved at være sammen med andre i forløbet - derfor vil jeg bl.a. lægge gruppeøvelser ind i hvert oplæg, så deltagerne kan få mulighed for at snakke sammen på tværs af gruppen. Yogaen ser jeg som et godt supplement, der kan hjælpe deltagerne til øget styrke, kropsbevidsthed og en øget smidighed, så fx skadeforebygges. Tidsplan over vægttabsforløb Sund vægt med Kafé Kolind og yogaundervisning Aktivitet/uge Juni August uge 32 (Uge 1) Sund vægt med Kafé Kolind Introduktions møde Individuelle samtaler med fokus på kost, motion og motivation (i alt: 2 timer pr. deltager) 90 min. - info om Sund vægt med Kafé Kolind Opstartsmøde af 30 min. Hvordan taber jeg mig sundest? (60 min) August uge 33 (Uge 2) Hvordan spiser jeg mig til vægttab? (90 min.) Evt. manglende 1. samtaler August uge 34 (Uge 3) Sundhed og helbred (90 min.) August uge 35 (Uge 4) Oplæg (med individuelleog gruppeøvelser) Vaneændring og fastholdelse af motivation (90 min.) 30 min./deltage r 1. samtale: En time/deltager Løbe-gå hold 1 time/uge 1 time/uge 1 time/uge 1 time/uge Yogaundervisning Prøveti me, 90 min. 90 min. 2 gange/uge 90 min. 2 gange/uge 90 min. 2 gange/uge 90 min. 2 gange/uge September /november Hvordan vedligeholder jeg min nye livsstil? (90 min.) 30 min/deltager 90 min.

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Forretningsplan. Introduktion. Disposition

Forretningsplan. Introduktion. Disposition House of Innovation Jernbanegade 27 6000 Kolding Tel +45 7070 2800 Fax +45 7550 4306 reception@houseofinnovation.dk www.houseofinnovation.dk CVR 29689172 Forretningsplan Introduktion En forretningsplan

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY

OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY OMRÅDEFORNYELSE AF KOLIND MIDTBY KAFÉ KOLIND DRASBEKSPARKEN KAFÉ KOLIND INDHOLD INDLEDNING 3 OMRÅDEFORNYELSES PROGRAMMET 4 DRASBEKSPARKEN 6 Projektets placering i Kolind 6 Oprindelig dispositionsplan 7

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Jerup mikro-mejeri

FORRETNINGSPLAN FOR. Jerup mikro-mejeri FORRETNINGSPLAN FOR Jerup mikro-mejeri 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse.

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. 1 Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. Idegrundlag side 2 Kort fortælling om projektet side 3+4 Markedsføring/Medier side 4 Økonomi side 5 Tidsplan/to do side 5 Projekt Sund Assens Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Thomas Bjørn Andersen, salgsdirektør

Thomas Bjørn Andersen, salgsdirektør 1 Thomas Bjørn Andersen, salgsdirektør Gift - 2 børn - 54 år - bor i Hornbæk Sportsfiskeri - sommerhus i SE - ski kunst/kultur - badminton - let løb Tidl. marketingchef/projektchef for Staples, Corporate

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne:

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Indhold Kommissorium for Styregruppen... 2 Kommunikationspolitik for ØSP-projektet:... 2 Mission og visioner... 3 Kerneværdier... 4 Pædagogisk statusgruppe...

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil

På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil Forebyg livsstilssygdomme På Rette Kurs er et kursusforløb i sund livsstil tilrettelagt for virksomheder, der gerne vil tilbyde deres medarbejdere hjælp

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht "Det flydende Uddannelsesskib"

FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht Det flydende Uddannelsesskib FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht "Det flydende Uddannelsesskib" 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen

Jørgen Bjerring. From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Jørgen Bjerring From:Jørgen Bjerring To:Steen Søgaard Subject:Ansøgning, Straks-puljen Hej Steen, hermed ansøgning om "Straks-pulje", incl. et par uddybende bilag. Det er min kone, Ingrid Henriksen, formand

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om temasession til web 5 Om tekst om temasession til trykt program

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere