Turisme. Politik for Hedensted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turisme. Politik for Hedensted Kommune"

Transkript

1 Turisme Politik for Hedensted Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Visioner og mål Status Målgrupper Indsatsområder Arbejdsform Udarbejdet af Kultur & Erhverv - marts 2008 Endeligt vedtaget i Byrådet den

3 1. INDLEDNING 1.a Baggrund Med kommunalreformen blev de tidligere Tørring-Uldum, Hedensted og Juelsminde kommuner til én stor ny Hedensted Kommune. Af de gamle kommuner var det primært Juelsminde og Tørring-Uldum, som havde turistmæssige interesser, hvilket bl.a. blev afspejlet i det forhold, at den nye kommunedannelse fra 1. januar 2007 havde hele to turistforeninger, nemlig hhv. Tørring-Uldum og Juelsminde Turistforening. Det blev hurtigt klart, at en sammenhængende turismestrategi for hele kommunen ville være ønskelig. Selv om turismepolitikken ofte vil fungere som et selvstændigt strategisk pejlemærke for turistarbejdet, er den også opbygget som en naturlig del af den helhed, der samtidig giver sig udtryk i det kommunale Kultur- og Erhvervsudvalgs samlede ressortområde. Ønsket om at etablere en ny turistpolitisk platform for det videre arbejde fik i foråret 2007 det af Hedensted Byråd etablerede Hedensted Udviklingsråd til at nedsætte et Visionsteam, der skulle fremkomme med et oplæg til en ny turismepolitik for hele Hedensted Kommune. Det hed bl.a. i kommisoriet, at turismepolitikken skulle virke som styringsredskab for at fremme den erhvervsøkonomiske effekt og angive fælles retning og i øvrigt fungere som løftestang for øget beskæftigelse og bosætning. Endvidere efterlyste man en politik, der skal spille sammen med udviklingen indenfor erhverv, bosætning og kultur. 1.b Visionsteamet Visionsteamet består af følgende: Max Jepsen, Juelsminde Turistforening Peer H. Kristensen, Vejlefjord Niels Jørgen Søndergaard, Hedensted Centret Erik W., wildlife- og teambuildingkonsulent Jane Søiberg, medlem af Hedensted Erhvervsforum Allan Forum, Shark Reklamebureau Jan Tidemand, Tønballe Naturcenter og Niels Baarvig, turistchef og Visionsteamets formand Visionsteamet er blevet betjent af en sekretariatsgruppe bestående af: Trine Rosen Madsen, RST (Region Sydøst- og Sønderjyllands Turismeudviklingsselskab) Anne Schmidt Andersen, Natur og Plan/Hedensted Kommune Mette Vildbrad, Kultur og Erhverv/Hedensted Kommune Niels Baarvig, Juelsminde Turistbureau/Kultur og Erhverv Visionsteamet fik til opgave at: Give forslag til den overordnede vision og mål for turismen i Hedensted Kommune Arrangere og afholde en turismekonference med det formål at kvalificere strategiens indhold med drøftelse af Visionsteamets oplæg samt få flere forslag til handlinger Formulere en turismepolitik, der kan sikre et sammenhængende turistarbejde i hele kommunen med vision, mål, værdier, strategi og økonomi Opstille et katalog med forslag til handlinger og aktiviteter. 3

4 1.c Kilder og inspiration Visionsteamet har ladet sig inspirere af en række mødereferater, samtaler og rapporter/analyser fra bl.a. Visit- Denmark. Ligeledes har det nye debatforum og turismekonferencen i januar i år bidraget med mange idéer til indsatsområder og handlinger. Af bilagene fremgår de plancher, som Udviklingsrådet producerede i sin SWOT analyse på mødet den 4. juni, de mange idéer og kommentarer, der blev høstet på idemarken.dk og referaterne af gruppearbejdet på Turismekonferencen den 16. januar i år. Turismekonferencen havde til hensigt at gennemføre en dialog om hovedpunkterne i Visionsteamets forslag til turismepolitik og få nogle meget konkrete bud på konkrete handlinger. Man kan roligt sige, at konferencen der var et tilløbsstykke med 75 deltagere gav sin opbakning og en stor mængde forslag, som Visionsteamet kunne arbejde videre med. Konferencens succes styrkede samtidig ønsket om, at turismepolitikken også i praksis får et bredt ejerskab på tværs af brancher, interesseområder og det privat offentlige spektrum. 1.d Tendenser og trends I virkeligheden er det principielt forkert at udarbejde en turismestrategi alene for Hedensted Kommune. Vi er på godt og ondt en del af landet og verden. Vi påvirkes direkte af de internationale trends, der kendetegner turisternes adfærd og forventninger, ligesom vi efter- hånden opfatter det som selvfølgeligt at løse en række turistmæssige opgaver i et mere eller mindre formaliseret samarbejde med andre kommuner og destinationer. Alligevel giver en lokal strategi god mening som en rettesnor for hvilke styrkepositioner og indsatser vi med fordel kan vælge at prioritere som netop vores del af den administrativt grænseoverskridende arbejdsdeling. Eller lidt skarpere formuleret: En lokal strategi skal sikre, at vi får mest mulig lokal erhvervsøkonomisk effekt ud af den nationale turismeomsætning! En vis mængde turisme kommer altid af sig selv, men en optimal udnyttelse fordrer, at vi tager bestik af en række generelle tendenser: Den internationale turisme og dermed konkurrencen vokser med rekordfart Dansk turisme har mistet grebet i udenlandske turister De nye kommuner opruster turismeindsatsen Stor efterspørgsel efter individuelt skræddersyede oplevelser Flere korte ferier i sidste øjeblik Turister efterspørger både det autentiske og det exceptionelle Nye kodeord som bæredygtighed, forkælelse og viden Købekraftige og kræsne turister stiller krav til kvalitet mht. information, service og oplevelser Nye teknologier ændrer turisternes adfærd, når de skal søge og købe oplevelser/produkter Loyale turister er en uddøende race Og frem for alt: Markedet og rejsemønstrene er i stadig bevægelse. Det er tendenser, der gør det nødvendigt at samle og koordinere kræfterne om en forbedring af produktkvaliteten, oplevelsesværdien, destinationsbrandingen og infrastrukturen i bred forstand. 4

5 2. VISIONER OG MÅL 2.a Vision 2013 Visionen: Turismen i Hedensted Kommune fungerer som erhvervspolitisk dynamo, skaber vækst og er en væsentlig drivkraft i en positiv og levende branding af kommunen. Vi har opnået en folkelig status som landets klogeste, sjoveste og sundeste turistdestination. Hedensted Kommunes turistmæssige styrkepositioner har generel national bevågenhed og er kendte for deres fysiske såvel som digitale tilgængelighed og deres livs- og oplevelseskvalitet 2.b Formålet Overordnet skal strategien medvirke til at fremme den erhvervsøkonomiske effekt af den samlede offentligtprivate turismeindsats, og samtidig fungere som løftestang for øget beskæftigelse, rekreative og kulturelle tilbud og bosætning. 2.c Mål Det er målsætningen, at turismepolitikken i 2013 har affødt en forøget aktivitet på følgende områder: En vækst i antallet af overnatninger og omsætning på 25% En markant sæsonforlængelse Et nyt feriecenter og en ny fem-stjernet campingplads eller en kombination heraf Mindst én ny attraktion med min. national bevågenhed Etablering af sammenhængende kyststi med tilhørende rekreative faciliteter og aktiviteter, der inspirerer til leg og læring Juelsminde og Snaptun har national gennemslagskraft som maritime feriebyer takket være en fokuseret by- og havneudvikling Sundhedsoplevelser er blevet en markant del af turismeindsatsen og står for 10% af den samlede turismeomsætning. Turismestrategien skal endvidere bidrage til en koordineret offentlig og privat branding af kommunen og derved indirekte bidrage til en vækst i både antal turister, nye borgere og virksomheder. 5

6 2.d Forudsætninger Alt dette vil være et resultat af, at følgende generelle forudsætninger opfyldes: Offentligt - privat samspil Bredt ejerskab af strategien Samarbejde om markedsføring, udvikling og aktiviteter Forpligtede samarbejder i netværk og på tværs af kommune- og regionsgrænser Klar rollefordeling Fokus på sæsonforlængelse, tilgængeliggørelse og afsætning Høj kvalitet i alle led Politisk mod og såvel offentlig som privat investeringsvillighed. Endelig skal det pointeres, at offentlige investeringer og aktiviteter som udgangspunkt skal være til glæde for både borgere og turister. De fleste af denne strategis forslag til turistrelaterede anlæg har også en effekt i forhold til bosætningen og borgernes ønsker til flere rekreative og kulturelle tilbud! 2.e Værdier Hedensted Kommune baserer sin virksomhed på en række værdier, bl.a. begreber som dialog, vækstorientering, bæredygtighed, fokus på kvalitet og livskvalitet og de lokale særpræg og muligheder. Det fremtidige turistarbejde kan med fordel tilrettelægges på baggrund af flg. værdier: Fælles ejerskab til visionen Samarbejde og forpligtelse Nærværende service Professionalisme Begejstring Leg OG læring Velvære Involvering Autenticitet Æstetik Kvalitet Differentiering/det unikke. 6

7 2.f Visionære snapshots Ovenstående visioner og mål udgør den formelle version af fremtiden, NÅR vi om fem år har opfyldt turismestrategiens målsætninger. Som et måske mere fremkommeligt udtryk for vores visioner, har vi tilladt os at supplere med en række postkortlignende snapshots af Hedensted Kommune, som vi ønsker den skal opleves fra turistens synsvinkel i året 2013: Destinationen er blevet et kendt positivt begreb synonymt med smukke og tilgængelige kyst- og naturområder. Efter eget valg byder området på en bred palet af kvalitetsoplevelser lige fra vindsurfing, sejladser, naturvandringer, cykelferie, kano- og kajakture, over historiske og kunstneriske udflugter til kulinariske fristelser og inspiration til sundhed og wellness Tørring området er center og udspring for kanoturisme og formidling af Gudenåkulturen, kulturelt, historisk og biologisk Juelsminde halvøen er det oplagte valg for naturelskere, der sætter pris på den nye sammenhængende kyststi, nettet af nye opholdsarealer med grillpladser og informationstavler, vand- og naturlegepladserne, udbuddet af guidede naturvandringer og de overskuelige formidlingsmaterialer såvel analoge som digitale med info om kultur og natur Juelsminde er sammen med Snaptun og Rosenvold et smukt og populært valg for lystsejlere, havkajakroere og landkrabber, der vil indsnuse den maritime atmosfære. Takket være unikke bymiljøer, nye havnepromenader, fremragende faciliteter og slow life kvaliteter Juelsminde har takket være etableringen af det nye saltvandskulturhus, det store sø(lege)bad, det regionale Måltidets Hus med tilhørende udbud af ferske råvarer, flere specialbutikker, en udvidet bosætning og en bedre byrumsplanlægning, herunder en sammenkobling af havn og by, blevet et tilløbsstykke for turister og endagsbesøgende Hedensted Kommune er Danmarks på én gang naturligste, sjoveste, klogeste og sundeste feriedestination. Natur og vand er kerneproduktet, og brugt på en naturlig og afslappende måde. Sjovt i kraft af festlige aktivitetstilbud og (natur-)legepladser, klogt fordi tingene vil blive udsat for en videns- og formidlingsindsats, herunder historiefortælling og sund simpelthen fordi alt dette i forening ER sundt Hedensted Kommune er kendt for en række større begivenheder, der involverer både borgere og turister og som typisk tager udgangspunkt i områdets natur, kystområder, havne, byrum, erhvervsliv, lokalkultur og græsrødder Erhvervsturistudbyderne har fulde huse takket være en unik kombination af moderne mødefaciliteter, smuk beliggenhed, teambuildingaktiviteter i skovene, ved kysten og på vandet, wellnesstilbud af høj klasse, den konsekvente brug af lokale og friske råvarer og et stærkt branchesamarbejde Turisterne elsker at være i området, fordi de mærker, at de lokale sætter pris på deres tilstedeværelse, servicepersonalet i butikker, på restauranter og på overnatningsstederne er nærværende og kompetente fagligt og med bred viden om hele destinationen. Endelig ydes der fra kommunens turistinformationer en professionel og individualiseret service suppleret med opdateret infomateriale og digital turistinformation i hele området kort sagt en egentlig 24 timers service. 7

8 8

9 3. STATUS 3.a Turismen i dag Vores geografiske udgangspunkt udgør på samme tid et midtpunkt i Danmark, en nærhed til hovedfærdselsårer, Århus- og trekantsområdet, og en i turistmæssig henseende fin status som udkantsområde med masser af natur, frisk luft, uspoleret maritim atmosfære og ikke mindst fred og ro. Vi er en landkommune med ca indbyggere, og vi breder os over en topografisk flade, der strækker sig helt fra Jyllands højderyg og til de yderste klinter ud mod Kattegat. Hedensted Kommune rummer i dag tre turistsfærer: Gudenålandet mod vest og kystferieområderne i fjordene og ud til Kattegat. Desuden en wellness- og erhvervsturisme, der går på tværs af disse inddelinger. Området er endvidere karakteriseret ved et meget stort udbud af feriehuse, mange lystsejlerbesøg, tusindvis af endagsturister, en pæn campingkapacitet og en række gode hoteller, der mestendels ernærer sig af ferieturisme i sommermånederne og erhvervsturisme resten af året. Hertil kommer et egentligt konferencecenter og et nyt kur- og spacenter. Kysterne, Gudenåen, naturen og de maritime kystbyer er de store trækplastre. Og alt hvad dertil hører af aktiviteter på vandet, ved kysten, på stranden og i skovene. Altså elementerne vand og natur som det allestedsnærværende råstof for Hedensted Kommune som turistprodukt. Men rundt om og ind imellem disse overnatningsmuligheder og vand- og naturbaserede oplevelser, er der en masse tilbud, som fungerer som et vigtigt supplement: Kulturelle seværdigheder, svømmehaller, idrætscentre, golfbaner, minigolfanlæg, naturcentre, ridecentre, put & take fiskesøer, tennisbaner, kanoudlejning, spisesteder, gårdbutikker, detailhandel, caféer, færgeruter, tursejladser, lystbådehavne og udbydere indenfor kunst og kunsthåndværk. Hvis man et kort øjeblik glemmer den for flere af hotellerne livsvigtige erhvervsturisme, kan man konkludere, at vi i dag fortrinsvis bedriver: Sæsonbetonet kystferieturisme med seniorer og børnefamilier fra Danmark, Tyskland og Skandinavien som de primære kundegrupper. På årsbasis bliver det til skønsmæssigt: overnatninger endagsturister Hvilket genererer: kr. i årsomsætning og Ca. 200 fuldtidsbeskæftigede Overnatningsvirksomheder i Hedensted Kommune: 8 hoteller 7 campingpladser 3 lystbådehavne 2100 feriehuse og 4 feriehusudlejere Ca. 20 B&B Det samlede overnatningstal har de senere år været stabilt med en tendens til stagnation og med en nationalitetsfordeling på 70/30 i dansk favør. 9

10 3.b Vores styrker som turistområde Lad os med det samme konstatere, at vi i turistmæssig henseende er heldige at kunne basere mange af vore styrker på nogle klare fordele fra historiens og naturens hånd: Et stærkt image som kystferiedestination En lang, varieret og vild kystlinie Sammenhængende skovområder langs Vejle Fjord, på As Hoved og ved Snaptun Stærk lystfiskerdestination Startdestination for kanosejlads på Gudenåen Suveræne badestrande/blå flag Et spændende ø-hav Gode tursejladsoplevelser Gode lystsejlerfaciliteter Store og velbeliggende feriehusområder En række velplacerede campingpladser i mellemklassen Velfungerende naturskoler Juelsminde med Skagenspotentiale Få men gode konferencecentre med unik beliggenhed Vejlefjord landets nyeste sundheds- og wellness udbyder Internationale seværdigheder ligger i nærheden. 3.c Svaghederne Ingen er perfekte, så vi slipper ikke for at nævne nogle af vore karakteristiske svagheder: Kort højsæson/få helårstilbud Fokus på badning forstærker sæsonproblemet Ringe formidlet tilgængelighed til naturen Sammenhængende stisystemer mangler Behov for flere opholdsarealer Få kulturtilbud/de eksisterende ikke godt nok formidlet og udnyttet Byer med købstadspotentiale mangler sammenhængende byplanlægning Byer og landsbyer er med få undtagelser uden arkitektonisk eller æstetisk oplevelsespotentiale For meget ro og mag, for lidt aktiv turisme, for lidt action Ingen større attraktioner Campingkapaciteten har for få stjerner uden faciliteter, der kan appellere til lavsæsonturister. 3.d Behovet for sæsonforlængelse og samarbejde Ovenstående oplistning af styrker og svagheder afslører ikke mindst to forhold, vi kommer til at berøre flere gange i strategien. For det første den omstændighed, at vi er en feriedestination med en hektisk, men kort, højsæson, er vores største strategiske udfordring! Det vil være nødvendigt at arbejde for en markant sæsonforlængelse. Denne turismepolitiks valg af målgrupper og indsatsområder skal langt hen ad vejen ses i det lys. Dernæst understreger listen, at vi med fordel kan fremme et tæt samarbejde med vore nabokommuner, bl.a. Odder, Horsens og Vejle, da vi dels vil kunne supplere hinandens særlige oplevelseskvaliteter og dels tilsammen vil kunne markedsføre et sammenhængende unikt østkystområde. 10

11 11

12 4. MÅLGRUPPER 4.a Kunder og kategorier Denne turismestrategi bygger sine overvejelser om målgrupper på VisitDenmarks inddeling af ferieturisterne i syv såkaldte oplevelsessegmenter: I ro og mag ved vandet: Afslapning, frisk luft og genopladning ved kysten. Tid til leg og samvær med børn, bøger, vandreture, badning etc. Målgruppen består af familier, seniorer samt voksne på miniferie, der bor i feriehus eller camperer. En stor målgruppe med et lavt døgnforbrug. Naturens gratis glæder: Familieferie med god tid til aktiviteter, cykler, vandrer, laver mad, udfolder aktiviteter på stranden. Det er familier med børn, der bor i feriehus eller camperer. Gruppen har et lavt døgnforbrug med en volumen på 50 % af gruppe 1. Aktiv natur: De meget aktive, der vil fiske, sejle, cykle, vindsurfe og som kan lide alle former for natursportsaktiviteter og desuden gerne bruger tid på badning, madlavning og shopping. Målgruppen er aktive børnefamilier og par samt individuelle, der primært camperer. Pænt forbrug. Sjov i sommerlandet: Den børnevenlige familieferie, hvor besøg på attraktioner, solbadning og shopping er hovedingredienserne. Småbørnsfamilier i feriecentre, feriehuse eller på luksuscamping. En stor målgruppe med et pænt døgnforbrug Det gode liv: Kvalitetsoplevelser i naturen, på restauranter og i kulturelle sammenhænge med fokus på forkælelse, sundhed/wellness og afslapning. Som ferie eller miniferie. Det er gruppen af voksne par. Bor på kro, hotel og i feriehus. En lille gruppe (10 % af markedet) med et meget højt døgnforbrug. Byhygge/City break: Storbyferie. Besøg i byen: Oplevelser i de større byer. Der er naturligvis tale om generaliseringer, men beskrivelserne er alligevel praktiske, når vi skal konkretisere arbejdet med udviklingen af nye tiltag for eksisterende målgrupper og nye kundetyper. 4.b Valg af målgrupper Hedensted Kommune skal fremover fokusere på flg. målgrupper, der hér ikke er listet i prioriteret rækkefølge: I ro og mag ved vandet Naturens gratis glæder Aktiv natur Sjov i sommerlandet Det gode liv Traditionelt har turismen i Hedensted Kommune hér primært Juelsminde-området været opbygget omkring to oplevelsestyper, nemlig 1. I ro og mag ved vandet og 2. Naturens gratis glæder. Desuden til en vis grad gruppe 3. Aktiv natur, samt gruppe 4. Sjov i sommerlandet, idet mange børnefamilier har brugt et feriehusophold som udgangspunkt for udflugter til attraktioner i Midt- og østjylland. 12

13 4.c De taknemmelige kunder Gruppe 1 og 2 udgøres firkantet sagt af de taknemmelige kunder, som er glade for strandene, den smukke natur som ramme (snarere end som aktivt oplevelsesobjekt) og de eksisterende tilbud om bespisning og shopping. Grupperne passer samtidig som fod i hose til det eksisterende udbud af overnatningsformer: Feriehuse og camping af en god gennemsnitlig standard. Alt sammen i nogle omgivelser, der er smukke, indgyder tryghed og giver fred og ro til samværet med børn og familie. Selv om grupperne 1 og 2 repræsenterer et lavt døgnforbrug pr. person, er de alene med deres faktiske volumen den største bidragyder til kommunens samlede turistomsætning. I forhold til disse vil det være vigtigt at fastholde og udvide antallet af overnatninger med en stadig fokus på kvaliteten af faciliteter og serviceniveau. 4.d De fordringsfulde kunder For væsentligt at øge antallet af overnatninger, ikke mindst uden for højsæsonen, vil det være vigtigt at sammenligne vores styrker med nye mulige målgrupper. Hér repræsenterer grupperne Aktiv natur(3) og Det gode liv(5) en oplagt chance, der vil kunne kombinere kvaliteten af vore naturarealer med to krævende målgrupper med et højt døgnforbrug. Aktiv natur gruppen har endnu ikke fået øjnene helt op for området. For at komme dertil skal mulighederne for aktive naturoplevelser både udvikles, forfines, tilgængeliggøres og markedsføres. Altså både en offentlig indsats om rammevilkår så som stisystemer, faciliteter, opholdsarealer, formidling og skiltning og et konkret og privat udbud af produktpakker. Gevinsten vil være et tilskud af aktive turister, der kan tilføre såvel turistindtægter som en udvidelse af destinationens image fra det kun mageligt passive til det aktive, d.v.s. både og! Det gode liv gruppen repræsenterer den moderne turist, der har selvforkælelsen som sit primære mål. Naturoplevelser har vi, men det skal gøres nemt for denne gruppe at vælge de smukkeste oplevelser, finde de bedste kulinariske tilbud, få kompetent besked om mulighederne for individuelt tilpassede fysiske aktiviteter, herunder ikke mindst sundheds- og wellnessaktiviteter i smagfulde omgivelser, hvor sundhedsdimensionen er indeholdt som noget positivt. Hér er det afgørende med en indsats for etableringen af smukke rammer, æstetiske byrum, offentlige faciliteter af høj kvalitet, formidling, markedsføring og privat innovation. Turister med smag for det gode liv vil typisk vælge at overnatte på hotel, feriecentre eller luksus feriehuse, og gerne på miniferiebasis. Det vil være en interessant kundegruppe, ikke mindst for hotelerhvervet. De nævnte nye målgrupper er både spændende og lunefulde. De er individualister og fordrer derfor en specialiseret servicering. De går efter sundhed og wellness den ene dag og det strabadserende den næste, ønsker unikke oplevelser om morgenen og nyder en is på stranden sammen med ro og mag gæsterne om eftermiddagen for om aftenen at forvente det ypperste på restauranten om hjørnet. De vil involveres, begejstres, blive klogere, selvrealiseres og dyrke både krop og sjæl. Det er lysten, der driver værket. Det er en lukrativ kundegruppe, der forventer høj kvalitet og skræddersyede tilbud. Den enkelte turist opfører sig sjældent så firkantet som antydet ovenfor. I praksis vil der være mange kombinationskunder, hvor gruppe 1 og 3 vil være typisk forekommende. Af de øvrige kategorier giver fraværet af city turisterne i gruppe 6 og 7 sig selv. Gruppen Sjov i sommerlandet (4) er en attraktiv målgruppe. Etableringen af 1-2 nye attraktioner og et nyt feriecenter og/eller en ny femstjernet campingplads, vil være en forudsætning for en mere omfattende markedsføring over for denne gruppe af turister. 13

14 5. INDSATSOMRÅDER 5.a Strategiske pejlemærker For at nå målene skal der arbejdes bevidst med en række forretningsområder: 5.b Indsatsområder/temaer På oplevelsessiden skal der satses på udvikling af aktiviteter indenfor følgende temaer: Udvikling af aktiviteter indenfor ferieturisme Udvikling indenfor erhvervsturisme Service og information Formidling Markedsføring og salg PR og branding Opbygning af branchenetværk Ambassadørstrategi Internet og andre digitale medier Udvikling af kompetence og viden Udvikling og gennemførelse af events. Aktiv vand og natur: Anlæg af nye faciliteter, udvikling af aktive land- og vandbaserede naturoplevelser, udbud af aktivitetspakker. Nyanlæg samt forbedring af eksisterende faciliteter på havne, langs kysten og på strandene. Målsætning 2008: Konkrete tiltag bearbejdes og planlægges i samarbejde med erhvervet, foreninger og kommune. Planlægning og prioritering. Målsætning 2009: Salg og gennemførelse af mindst to aktivitetsprojekter, f.eks. cykelferie og havkajakturisme. Fokus på Tørring som kanoturistcenter. Tilbud om guidede naturvandringer og træfpunktsaktiviteter Etablering af den første naturlegeplads ved kysten og projektstart for minimum to af flg. eksempler: Saltvandskulturhus, reetablering af gamle bassiner ved Gudenåens udspring, projektering af træbro mellem Hjarnø og Alrø, anlæg af sammenhængende kyststi og tilhørende opholdsarealer. Overvejelser vedr. muligheder for udvidelse af sommerhusområder. Det gode liv/sundhed og velvære: Produktudvikling af kvalitetsoplevelser, hvor wellness, rekreation, sundhedsophold kombineres på nye måder med overnatning, naturaktiviteter, kulinariske fristelser og anderledes kulturelle tilbud. 14

15 Målsætning 2008: Gennemførelse af 2-4 regionale eksempelprojekter under temaet sund turisme. Desuden igangsætning af konkret produktudvikling og etablering af differentieret bookingplatform. Udvikling af kulinariske netværk og aktiviteter. Målsætning 2009: Implementering og salg af de første produktpakker. Kultur og historie: Synliggørelse af områdets kultur og historie gennem historiefortælling med inddragelse af moderne formidlingsmetoder, levende fortællere, læring gennem leg og involvering i aktiviteter. Samarbejdsprojekter med ildsjæle og museer. Målsætning 2008: Indsamling af historier og indkredsning af aktører i samarbejde med Glud Museum. Målsætning 2009: De første fortællinger indgår i oplevelsesproduktsortimentet og er bookbare. Erhvervsturisme: Produktudvikling og salg af fælles oplevelsestilbud, synliggørelse af det samlede udbud af mødesteder, involvering i tværkommunale netværkssamarbejder og etablering af ambassadørkorps. Målsætning 2008: Etablere netværk af lokale udbydere og planlægning af dette forums aktiviteter i Målsætning 2009: Konkret produktudvikling og salg. Events: Udvikling, planlægning og gennemførelse af begivenheder, der kan give oplevelser for alle og tilføre destinationen liv og puls. Etablerede events skal bakkes op og nye begivenheder udvikles i samarbejde med ildsjæle, foreninger og kommunen. Målsætning 2008: Gennemførelse af DM i Triatlon, evaluering af årets aktiviteter og indkredsning af nye idéer. Målsætning 2009: Planlægning af minimum ét større projekt til afvikling i Fysisk planlægning af by- og havnemiljøer og det offentlige rum : Udvikling og forskønnelse af byernes og landsbyernes gadeforløb og pladser, udbygning af havneog naturområder, etablering af sammenhængende stisystemer, skiltning, opholdsarealer, sanitære faciliteter i byer og ved strande, etablering af naturlegepladser m.v. Koordination af erhvervsinteresser, naturhensyn, æstetiske, trafikale, logistiske og facilitetsmæssige ønsker og behov. Fokus på behovet for tilgængelighed, herunder skiltning og adgangsveje til seværdigheder og naturoplevelser. Nyt sammenhængende koncept for fysisk og digital information og skiltning. Målsætning 2008: Etablering af samarbejdsforum mellem turisme, erhverv, kultur og kommune og udarbejdelse af forslag til projekter. Målsætning 2009: Planlægning af prioriterede projekter ikke mindst: Stisystemer, skiltning, faciliteter ved kysterne og infosystemer.. 15

16 5.c Indsatsområder/værktøjer Ovennævnte temaer skal også markedsføres og formidles, samt indgå i den generelle branding af området. Desuden er der behov for at arbejde med brancherelaterede netværk og en generel udvidelse af alle aktørers viden og kompetence. Endelig skal den fremtidige service- og informationsindsats organiseres og beskrives således, at roller og opgaver bliver fordelt mest hensigtsmæssigt. Følgende opgaver går med andre ord på tværs af ovennævnte tematiske indsatser: Service, information og formidling Internet og øvrige digitale tiltag Markedsføring og salg/multichoice bookingplatforme PR og branding Netværksdannelser brancher og interessenter Kompetenceudvikling Som nævnt indgår disse opgaver naturligt i de fleste projekter. Vi ønsker imidlertid at fremhæve en selvstændig indsats for flg.: Service og information: Service- og informationsindsatsen har Juelsminde Turistbureau som omdrejningspunkt. Opgaven bliver at integrere turistinformationen i Tørring og seværdigheder og overnatningssteder i en koordineret indsats, der også indeholder idéen om at være tæt på turisterne med en sæsonbetonet mobil løsning. Alle aktører involveres i et fælles værtsskabskoncept! Samordning af indsatsen, etablering af gennemsigtig struktur og beskrivelse/prioritering af opgaver og rollefordeling i et samarbejde mellem Turistforeningen, turisterhvervet og kommunen. Målsætning 2008: Fusion af de to turistforeninger (gennemføres den 27. februar), fælles analyse, planlægning og gennemførelse. Målsætning 2009: Fælles værtsskabsprojekt og implementering af endelig bureaustruktur, herunder mobile løsninger. Internet m.v.: Udvikling af moderne hjemmeside med fokus på begivenheder, aktiviteter, tilbud og dialog med kunderne. Udnyttelse af ny såkaldt Web 2.0 teknologi. Indførelse af digital skiltning og information på relevante steder og anvendelse af mobiltelefonen som medie. Målsætning 2008: Implementering af ny hjemmeside og analyse af potentialet i web 2.0 samt mobilteknologi. Målsætning 2009: Projektstart for nye teknologier. Bookingplatform: Spørgsmålet om en direkte og bredt facetteret afsætningsmulighed for alle kombinationer af turist- og oplevelsesprodukter går indirekte igen mange steder i dette oplæg. Løsningen er udviklingen af en internetbaseret multibookingplatform, hvor kunderne kan få et overblik, vælge fra og til, se priserne med det samme på de mest sindrige kombinationer og til sidst gennemføre en krypteret kortbetaling. Platformen vil udover at fungere som afsætningskanal fungere som en oversigt over det samlede oplevelsesprodukt i kommunen med både borgere og turister som brugere og indirekte bidrage til brandingen af området. Målsætning 2008: Analyse og udvikling. Målsætning 2009: Implementering. PR og branding: Koordineret markedsføring og branding af Hedensted Kommune som et fælles projekt mellem turisterhvervet, attraktioner, kommunens politiske og administrative ledelse og de kommunale afdelinger, der typisk kommunikerer med omverdenen. Vigtigt at samle sig om nogle få klare budskaber og gensidigt understøtte de fælles visioner. Målsætning 2008: Udvikling af skabelon/ manual på baggrund af indkredsning af fælles værdier og budskaber, herunder plan for konkrete kampagner i Målsætning 2009: Skabe opbakning til, og gennemføre, udvalgte kampagner. 16

17 Markedsføring: Formidlingsindsatsen og såvel den interne som den eksterne markedsføring skal tage form efter de konkrete temaprojekters indhold og partnerskaber. De enkelte turistvirksomheder markedsfører som udgangspunkt sig selv. Det er turistorganisationens opgave at styre de enkelte indsatser således, at der skabes mest mulig opbakning til strategiens imageprofiler. Det prioriteres at skabe opbakning bag et antal kampagner, hvor opgaven bliver at koordinere, medfinansiere og tilrettelægge de enkelte projekter. Målsætning 2008: Planlægning og skabe partnerskabsaftaler. Målsætning 2009: Gennemførelse af kampagner. 17

18 6. ARBEJDSFORM 6.a Organisation Det er Hedensted Kommunes afdeling for Kultur & Erhverv, der har ansvaret for destinationens koordinerede turismeindsats. I det daglige er det den kommunalt ansatte turistchef, der har ansvaret for at gennemføre den kommunale turismestrategi og i øvrigt tage initiativet i forhold til nye aktiviteter. Mens turistchefen i offentligt regi fortrinsvis arbejder med udvikling, rammevilkår, koordination og markedsføring, er han sammen med turistbureauernes ansatte ansvarlig for det samlede service- og modtageapparat i et tæt samarbejde med Juelsminde Turistforening, med hvem man formelt driver det autoriserede turistbureau. Turistchefen fungerer i den egenskab som sekretær for turistforeningens bestyrelse. Af hensyn til behovet for at smidiggøre kommunikationen mellem Kultur- og Erhvervsudvalget og Turistforeningens bestyrelse, vil det være hensigtsmæssigt, at kommunen besætter den ledige (politiske) stol i bestyrelsen med et udvalgsmedlem! Den fremtidige udvikling af turismen i Hedensted Kommune kalder på en projektorganiseret opgaveløsning. Udmøntningen af strategien vil ofte ske i form af projekter, med en deltagerkreds, der vil skifte fra det ene projekt til det andet. Typisk en blanding af offentlige og private aktører. Det bliver turistchefens opgave med opbakning fra kommune og turistforening at støtte og koordinere disse projekter. Den netop afholdte turismekonference viste, at der er stor lokal interesse for turismeindsatsen. Det foreslås derfor, at Hedensted Kommune/Kultur & Erhverv og Turistforeningen i fællesskab én gang årligt afholder en turismekonference, hvor man evaluerer det foregående års resultater, laver opfølgning på den flerårige strategi, debatterer udvalgte temaer og sætter nye initiativer i gang. Sideløbende hermed fungerer Hedensted Udviklingsråd i lighed med Turistforeningen som et forum for en løbende debat om udviklingen af erhvervs- og turismepolitikken. Med denne turismestrategi er der lagt op til at opprioritere udviklings- og markedsføringsindsatsen, herunder netværksskabelsen. Samtidig har strategien en fortsat fokus på service- og informationsdelen. Det kunne tale for ansættelsen af en bureauansvarlig, der kan assistere turistchefen i forhold til de bureaurelaterede opgaver. 18

19 6.b Årlige handlingsplaner De foranstående forslag til handlinger er ikke endeligt prioriterede og de budgetmæssige konsekvenser er derfor ikke angivet. Konkrete handlingsplaner for næstfølgende år skal herefter forelægges såvel Turistforeningen som Kultur- og Erhvervsudvalget hvert år i maj måned således, at aktiviteterne kan nå at blive prioriteret i forhold til budgetforhandlingerne. Samtidig fremlægges en evaluering af det foregående års aktiviteter. 6.c Altid turisme Samarbejde og koordination er nøgleordene. Derfor er det vigtigt, at både private aktører, foreninger og kommunale afdelinger, tager turismen med, hvor det er relevant, når der træffes beslutninger. Det handler om synergi og uspildte muligheder! 19

20 20

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

4,90% Overnatningssteder/spisested Oplevelser(museer, aktiviteter, gallerier, seværdigheder og foreninger) Ubesvaret 43,90% 51,20%

4,90% Overnatningssteder/spisested Oplevelser(museer, aktiviteter, gallerier, seværdigheder og foreninger) Ubesvaret 43,90% 51,20% Kort opsummering af spørgeskemaundersøgelse om turismeindsatsen. I perioden 21. marts til 3. april 2017 har der været gennemført en spørgeskemaundersøgelse om turismeindsatsen blandt forskellige aktører

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Velkommen til turismestrategisk workshop. Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes

Velkommen til turismestrategisk workshop. Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes Velkommen til turismestrategisk workshop Lyngby-Taarbæks turismestrategi skal formes Velkomst v/borgmester Sofia Osmani Hvorfor indbyder vi til workshop om turismen i Lyngby-Taarbæk Oplæg til turismestrategi

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger 30. juni 2017 1 Baggrund I foråret 2017 nedsatte Kommunernes Kontaktudvalg i Region

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere