Turisme. Politik for Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turisme. Politik for Hedensted Kommune"

Transkript

1 Turisme Politik for Hedensted Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Visioner og mål Status Målgrupper Indsatsområder Arbejdsform Udarbejdet af Kultur & Erhverv - marts 2008 Endeligt vedtaget i Byrådet den

3 1. INDLEDNING 1.a Baggrund Med kommunalreformen blev de tidligere Tørring-Uldum, Hedensted og Juelsminde kommuner til én stor ny Hedensted Kommune. Af de gamle kommuner var det primært Juelsminde og Tørring-Uldum, som havde turistmæssige interesser, hvilket bl.a. blev afspejlet i det forhold, at den nye kommunedannelse fra 1. januar 2007 havde hele to turistforeninger, nemlig hhv. Tørring-Uldum og Juelsminde Turistforening. Det blev hurtigt klart, at en sammenhængende turismestrategi for hele kommunen ville være ønskelig. Selv om turismepolitikken ofte vil fungere som et selvstændigt strategisk pejlemærke for turistarbejdet, er den også opbygget som en naturlig del af den helhed, der samtidig giver sig udtryk i det kommunale Kultur- og Erhvervsudvalgs samlede ressortområde. Ønsket om at etablere en ny turistpolitisk platform for det videre arbejde fik i foråret 2007 det af Hedensted Byråd etablerede Hedensted Udviklingsråd til at nedsætte et Visionsteam, der skulle fremkomme med et oplæg til en ny turismepolitik for hele Hedensted Kommune. Det hed bl.a. i kommisoriet, at turismepolitikken skulle virke som styringsredskab for at fremme den erhvervsøkonomiske effekt og angive fælles retning og i øvrigt fungere som løftestang for øget beskæftigelse og bosætning. Endvidere efterlyste man en politik, der skal spille sammen med udviklingen indenfor erhverv, bosætning og kultur. 1.b Visionsteamet Visionsteamet består af følgende: Max Jepsen, Juelsminde Turistforening Peer H. Kristensen, Vejlefjord Niels Jørgen Søndergaard, Hedensted Centret Erik W., wildlife- og teambuildingkonsulent Jane Søiberg, medlem af Hedensted Erhvervsforum Allan Forum, Shark Reklamebureau Jan Tidemand, Tønballe Naturcenter og Niels Baarvig, turistchef og Visionsteamets formand Visionsteamet er blevet betjent af en sekretariatsgruppe bestående af: Trine Rosen Madsen, RST (Region Sydøst- og Sønderjyllands Turismeudviklingsselskab) Anne Schmidt Andersen, Natur og Plan/Hedensted Kommune Mette Vildbrad, Kultur og Erhverv/Hedensted Kommune Niels Baarvig, Juelsminde Turistbureau/Kultur og Erhverv Visionsteamet fik til opgave at: Give forslag til den overordnede vision og mål for turismen i Hedensted Kommune Arrangere og afholde en turismekonference med det formål at kvalificere strategiens indhold med drøftelse af Visionsteamets oplæg samt få flere forslag til handlinger Formulere en turismepolitik, der kan sikre et sammenhængende turistarbejde i hele kommunen med vision, mål, værdier, strategi og økonomi Opstille et katalog med forslag til handlinger og aktiviteter. 3

4 1.c Kilder og inspiration Visionsteamet har ladet sig inspirere af en række mødereferater, samtaler og rapporter/analyser fra bl.a. Visit- Denmark. Ligeledes har det nye debatforum og turismekonferencen i januar i år bidraget med mange idéer til indsatsområder og handlinger. Af bilagene fremgår de plancher, som Udviklingsrådet producerede i sin SWOT analyse på mødet den 4. juni, de mange idéer og kommentarer, der blev høstet på idemarken.dk og referaterne af gruppearbejdet på Turismekonferencen den 16. januar i år. Turismekonferencen havde til hensigt at gennemføre en dialog om hovedpunkterne i Visionsteamets forslag til turismepolitik og få nogle meget konkrete bud på konkrete handlinger. Man kan roligt sige, at konferencen der var et tilløbsstykke med 75 deltagere gav sin opbakning og en stor mængde forslag, som Visionsteamet kunne arbejde videre med. Konferencens succes styrkede samtidig ønsket om, at turismepolitikken også i praksis får et bredt ejerskab på tværs af brancher, interesseområder og det privat offentlige spektrum. 1.d Tendenser og trends I virkeligheden er det principielt forkert at udarbejde en turismestrategi alene for Hedensted Kommune. Vi er på godt og ondt en del af landet og verden. Vi påvirkes direkte af de internationale trends, der kendetegner turisternes adfærd og forventninger, ligesom vi efter- hånden opfatter det som selvfølgeligt at løse en række turistmæssige opgaver i et mere eller mindre formaliseret samarbejde med andre kommuner og destinationer. Alligevel giver en lokal strategi god mening som en rettesnor for hvilke styrkepositioner og indsatser vi med fordel kan vælge at prioritere som netop vores del af den administrativt grænseoverskridende arbejdsdeling. Eller lidt skarpere formuleret: En lokal strategi skal sikre, at vi får mest mulig lokal erhvervsøkonomisk effekt ud af den nationale turismeomsætning! En vis mængde turisme kommer altid af sig selv, men en optimal udnyttelse fordrer, at vi tager bestik af en række generelle tendenser: Den internationale turisme og dermed konkurrencen vokser med rekordfart Dansk turisme har mistet grebet i udenlandske turister De nye kommuner opruster turismeindsatsen Stor efterspørgsel efter individuelt skræddersyede oplevelser Flere korte ferier i sidste øjeblik Turister efterspørger både det autentiske og det exceptionelle Nye kodeord som bæredygtighed, forkælelse og viden Købekraftige og kræsne turister stiller krav til kvalitet mht. information, service og oplevelser Nye teknologier ændrer turisternes adfærd, når de skal søge og købe oplevelser/produkter Loyale turister er en uddøende race Og frem for alt: Markedet og rejsemønstrene er i stadig bevægelse. Det er tendenser, der gør det nødvendigt at samle og koordinere kræfterne om en forbedring af produktkvaliteten, oplevelsesværdien, destinationsbrandingen og infrastrukturen i bred forstand. 4

5 2. VISIONER OG MÅL 2.a Vision 2013 Visionen: Turismen i Hedensted Kommune fungerer som erhvervspolitisk dynamo, skaber vækst og er en væsentlig drivkraft i en positiv og levende branding af kommunen. Vi har opnået en folkelig status som landets klogeste, sjoveste og sundeste turistdestination. Hedensted Kommunes turistmæssige styrkepositioner har generel national bevågenhed og er kendte for deres fysiske såvel som digitale tilgængelighed og deres livs- og oplevelseskvalitet 2.b Formålet Overordnet skal strategien medvirke til at fremme den erhvervsøkonomiske effekt af den samlede offentligtprivate turismeindsats, og samtidig fungere som løftestang for øget beskæftigelse, rekreative og kulturelle tilbud og bosætning. 2.c Mål Det er målsætningen, at turismepolitikken i 2013 har affødt en forøget aktivitet på følgende områder: En vækst i antallet af overnatninger og omsætning på 25% En markant sæsonforlængelse Et nyt feriecenter og en ny fem-stjernet campingplads eller en kombination heraf Mindst én ny attraktion med min. national bevågenhed Etablering af sammenhængende kyststi med tilhørende rekreative faciliteter og aktiviteter, der inspirerer til leg og læring Juelsminde og Snaptun har national gennemslagskraft som maritime feriebyer takket være en fokuseret by- og havneudvikling Sundhedsoplevelser er blevet en markant del af turismeindsatsen og står for 10% af den samlede turismeomsætning. Turismestrategien skal endvidere bidrage til en koordineret offentlig og privat branding af kommunen og derved indirekte bidrage til en vækst i både antal turister, nye borgere og virksomheder. 5

6 2.d Forudsætninger Alt dette vil være et resultat af, at følgende generelle forudsætninger opfyldes: Offentligt - privat samspil Bredt ejerskab af strategien Samarbejde om markedsføring, udvikling og aktiviteter Forpligtede samarbejder i netværk og på tværs af kommune- og regionsgrænser Klar rollefordeling Fokus på sæsonforlængelse, tilgængeliggørelse og afsætning Høj kvalitet i alle led Politisk mod og såvel offentlig som privat investeringsvillighed. Endelig skal det pointeres, at offentlige investeringer og aktiviteter som udgangspunkt skal være til glæde for både borgere og turister. De fleste af denne strategis forslag til turistrelaterede anlæg har også en effekt i forhold til bosætningen og borgernes ønsker til flere rekreative og kulturelle tilbud! 2.e Værdier Hedensted Kommune baserer sin virksomhed på en række værdier, bl.a. begreber som dialog, vækstorientering, bæredygtighed, fokus på kvalitet og livskvalitet og de lokale særpræg og muligheder. Det fremtidige turistarbejde kan med fordel tilrettelægges på baggrund af flg. værdier: Fælles ejerskab til visionen Samarbejde og forpligtelse Nærværende service Professionalisme Begejstring Leg OG læring Velvære Involvering Autenticitet Æstetik Kvalitet Differentiering/det unikke. 6

7 2.f Visionære snapshots Ovenstående visioner og mål udgør den formelle version af fremtiden, NÅR vi om fem år har opfyldt turismestrategiens målsætninger. Som et måske mere fremkommeligt udtryk for vores visioner, har vi tilladt os at supplere med en række postkortlignende snapshots af Hedensted Kommune, som vi ønsker den skal opleves fra turistens synsvinkel i året 2013: Destinationen er blevet et kendt positivt begreb synonymt med smukke og tilgængelige kyst- og naturområder. Efter eget valg byder området på en bred palet af kvalitetsoplevelser lige fra vindsurfing, sejladser, naturvandringer, cykelferie, kano- og kajakture, over historiske og kunstneriske udflugter til kulinariske fristelser og inspiration til sundhed og wellness Tørring området er center og udspring for kanoturisme og formidling af Gudenåkulturen, kulturelt, historisk og biologisk Juelsminde halvøen er det oplagte valg for naturelskere, der sætter pris på den nye sammenhængende kyststi, nettet af nye opholdsarealer med grillpladser og informationstavler, vand- og naturlegepladserne, udbuddet af guidede naturvandringer og de overskuelige formidlingsmaterialer såvel analoge som digitale med info om kultur og natur Juelsminde er sammen med Snaptun og Rosenvold et smukt og populært valg for lystsejlere, havkajakroere og landkrabber, der vil indsnuse den maritime atmosfære. Takket være unikke bymiljøer, nye havnepromenader, fremragende faciliteter og slow life kvaliteter Juelsminde har takket være etableringen af det nye saltvandskulturhus, det store sø(lege)bad, det regionale Måltidets Hus med tilhørende udbud af ferske råvarer, flere specialbutikker, en udvidet bosætning og en bedre byrumsplanlægning, herunder en sammenkobling af havn og by, blevet et tilløbsstykke for turister og endagsbesøgende Hedensted Kommune er Danmarks på én gang naturligste, sjoveste, klogeste og sundeste feriedestination. Natur og vand er kerneproduktet, og brugt på en naturlig og afslappende måde. Sjovt i kraft af festlige aktivitetstilbud og (natur-)legepladser, klogt fordi tingene vil blive udsat for en videns- og formidlingsindsats, herunder historiefortælling og sund simpelthen fordi alt dette i forening ER sundt Hedensted Kommune er kendt for en række større begivenheder, der involverer både borgere og turister og som typisk tager udgangspunkt i områdets natur, kystområder, havne, byrum, erhvervsliv, lokalkultur og græsrødder Erhvervsturistudbyderne har fulde huse takket være en unik kombination af moderne mødefaciliteter, smuk beliggenhed, teambuildingaktiviteter i skovene, ved kysten og på vandet, wellnesstilbud af høj klasse, den konsekvente brug af lokale og friske råvarer og et stærkt branchesamarbejde Turisterne elsker at være i området, fordi de mærker, at de lokale sætter pris på deres tilstedeværelse, servicepersonalet i butikker, på restauranter og på overnatningsstederne er nærværende og kompetente fagligt og med bred viden om hele destinationen. Endelig ydes der fra kommunens turistinformationer en professionel og individualiseret service suppleret med opdateret infomateriale og digital turistinformation i hele området kort sagt en egentlig 24 timers service. 7

8 8

9 3. STATUS 3.a Turismen i dag Vores geografiske udgangspunkt udgør på samme tid et midtpunkt i Danmark, en nærhed til hovedfærdselsårer, Århus- og trekantsområdet, og en i turistmæssig henseende fin status som udkantsområde med masser af natur, frisk luft, uspoleret maritim atmosfære og ikke mindst fred og ro. Vi er en landkommune med ca indbyggere, og vi breder os over en topografisk flade, der strækker sig helt fra Jyllands højderyg og til de yderste klinter ud mod Kattegat. Hedensted Kommune rummer i dag tre turistsfærer: Gudenålandet mod vest og kystferieområderne i fjordene og ud til Kattegat. Desuden en wellness- og erhvervsturisme, der går på tværs af disse inddelinger. Området er endvidere karakteriseret ved et meget stort udbud af feriehuse, mange lystsejlerbesøg, tusindvis af endagsturister, en pæn campingkapacitet og en række gode hoteller, der mestendels ernærer sig af ferieturisme i sommermånederne og erhvervsturisme resten af året. Hertil kommer et egentligt konferencecenter og et nyt kur- og spacenter. Kysterne, Gudenåen, naturen og de maritime kystbyer er de store trækplastre. Og alt hvad dertil hører af aktiviteter på vandet, ved kysten, på stranden og i skovene. Altså elementerne vand og natur som det allestedsnærværende råstof for Hedensted Kommune som turistprodukt. Men rundt om og ind imellem disse overnatningsmuligheder og vand- og naturbaserede oplevelser, er der en masse tilbud, som fungerer som et vigtigt supplement: Kulturelle seværdigheder, svømmehaller, idrætscentre, golfbaner, minigolfanlæg, naturcentre, ridecentre, put & take fiskesøer, tennisbaner, kanoudlejning, spisesteder, gårdbutikker, detailhandel, caféer, færgeruter, tursejladser, lystbådehavne og udbydere indenfor kunst og kunsthåndværk. Hvis man et kort øjeblik glemmer den for flere af hotellerne livsvigtige erhvervsturisme, kan man konkludere, at vi i dag fortrinsvis bedriver: Sæsonbetonet kystferieturisme med seniorer og børnefamilier fra Danmark, Tyskland og Skandinavien som de primære kundegrupper. På årsbasis bliver det til skønsmæssigt: overnatninger endagsturister Hvilket genererer: kr. i årsomsætning og Ca. 200 fuldtidsbeskæftigede Overnatningsvirksomheder i Hedensted Kommune: 8 hoteller 7 campingpladser 3 lystbådehavne 2100 feriehuse og 4 feriehusudlejere Ca. 20 B&B Det samlede overnatningstal har de senere år været stabilt med en tendens til stagnation og med en nationalitetsfordeling på 70/30 i dansk favør. 9

10 3.b Vores styrker som turistområde Lad os med det samme konstatere, at vi i turistmæssig henseende er heldige at kunne basere mange af vore styrker på nogle klare fordele fra historiens og naturens hånd: Et stærkt image som kystferiedestination En lang, varieret og vild kystlinie Sammenhængende skovområder langs Vejle Fjord, på As Hoved og ved Snaptun Stærk lystfiskerdestination Startdestination for kanosejlads på Gudenåen Suveræne badestrande/blå flag Et spændende ø-hav Gode tursejladsoplevelser Gode lystsejlerfaciliteter Store og velbeliggende feriehusområder En række velplacerede campingpladser i mellemklassen Velfungerende naturskoler Juelsminde med Skagenspotentiale Få men gode konferencecentre med unik beliggenhed Vejlefjord landets nyeste sundheds- og wellness udbyder Internationale seværdigheder ligger i nærheden. 3.c Svaghederne Ingen er perfekte, så vi slipper ikke for at nævne nogle af vore karakteristiske svagheder: Kort højsæson/få helårstilbud Fokus på badning forstærker sæsonproblemet Ringe formidlet tilgængelighed til naturen Sammenhængende stisystemer mangler Behov for flere opholdsarealer Få kulturtilbud/de eksisterende ikke godt nok formidlet og udnyttet Byer med købstadspotentiale mangler sammenhængende byplanlægning Byer og landsbyer er med få undtagelser uden arkitektonisk eller æstetisk oplevelsespotentiale For meget ro og mag, for lidt aktiv turisme, for lidt action Ingen større attraktioner Campingkapaciteten har for få stjerner uden faciliteter, der kan appellere til lavsæsonturister. 3.d Behovet for sæsonforlængelse og samarbejde Ovenstående oplistning af styrker og svagheder afslører ikke mindst to forhold, vi kommer til at berøre flere gange i strategien. For det første den omstændighed, at vi er en feriedestination med en hektisk, men kort, højsæson, er vores største strategiske udfordring! Det vil være nødvendigt at arbejde for en markant sæsonforlængelse. Denne turismepolitiks valg af målgrupper og indsatsområder skal langt hen ad vejen ses i det lys. Dernæst understreger listen, at vi med fordel kan fremme et tæt samarbejde med vore nabokommuner, bl.a. Odder, Horsens og Vejle, da vi dels vil kunne supplere hinandens særlige oplevelseskvaliteter og dels tilsammen vil kunne markedsføre et sammenhængende unikt østkystområde. 10

11 11

12 4. MÅLGRUPPER 4.a Kunder og kategorier Denne turismestrategi bygger sine overvejelser om målgrupper på VisitDenmarks inddeling af ferieturisterne i syv såkaldte oplevelsessegmenter: I ro og mag ved vandet: Afslapning, frisk luft og genopladning ved kysten. Tid til leg og samvær med børn, bøger, vandreture, badning etc. Målgruppen består af familier, seniorer samt voksne på miniferie, der bor i feriehus eller camperer. En stor målgruppe med et lavt døgnforbrug. Naturens gratis glæder: Familieferie med god tid til aktiviteter, cykler, vandrer, laver mad, udfolder aktiviteter på stranden. Det er familier med børn, der bor i feriehus eller camperer. Gruppen har et lavt døgnforbrug med en volumen på 50 % af gruppe 1. Aktiv natur: De meget aktive, der vil fiske, sejle, cykle, vindsurfe og som kan lide alle former for natursportsaktiviteter og desuden gerne bruger tid på badning, madlavning og shopping. Målgruppen er aktive børnefamilier og par samt individuelle, der primært camperer. Pænt forbrug. Sjov i sommerlandet: Den børnevenlige familieferie, hvor besøg på attraktioner, solbadning og shopping er hovedingredienserne. Småbørnsfamilier i feriecentre, feriehuse eller på luksuscamping. En stor målgruppe med et pænt døgnforbrug Det gode liv: Kvalitetsoplevelser i naturen, på restauranter og i kulturelle sammenhænge med fokus på forkælelse, sundhed/wellness og afslapning. Som ferie eller miniferie. Det er gruppen af voksne par. Bor på kro, hotel og i feriehus. En lille gruppe (10 % af markedet) med et meget højt døgnforbrug. Byhygge/City break: Storbyferie. Besøg i byen: Oplevelser i de større byer. Der er naturligvis tale om generaliseringer, men beskrivelserne er alligevel praktiske, når vi skal konkretisere arbejdet med udviklingen af nye tiltag for eksisterende målgrupper og nye kundetyper. 4.b Valg af målgrupper Hedensted Kommune skal fremover fokusere på flg. målgrupper, der hér ikke er listet i prioriteret rækkefølge: I ro og mag ved vandet Naturens gratis glæder Aktiv natur Sjov i sommerlandet Det gode liv Traditionelt har turismen i Hedensted Kommune hér primært Juelsminde-området været opbygget omkring to oplevelsestyper, nemlig 1. I ro og mag ved vandet og 2. Naturens gratis glæder. Desuden til en vis grad gruppe 3. Aktiv natur, samt gruppe 4. Sjov i sommerlandet, idet mange børnefamilier har brugt et feriehusophold som udgangspunkt for udflugter til attraktioner i Midt- og østjylland. 12

13 4.c De taknemmelige kunder Gruppe 1 og 2 udgøres firkantet sagt af de taknemmelige kunder, som er glade for strandene, den smukke natur som ramme (snarere end som aktivt oplevelsesobjekt) og de eksisterende tilbud om bespisning og shopping. Grupperne passer samtidig som fod i hose til det eksisterende udbud af overnatningsformer: Feriehuse og camping af en god gennemsnitlig standard. Alt sammen i nogle omgivelser, der er smukke, indgyder tryghed og giver fred og ro til samværet med børn og familie. Selv om grupperne 1 og 2 repræsenterer et lavt døgnforbrug pr. person, er de alene med deres faktiske volumen den største bidragyder til kommunens samlede turistomsætning. I forhold til disse vil det være vigtigt at fastholde og udvide antallet af overnatninger med en stadig fokus på kvaliteten af faciliteter og serviceniveau. 4.d De fordringsfulde kunder For væsentligt at øge antallet af overnatninger, ikke mindst uden for højsæsonen, vil det være vigtigt at sammenligne vores styrker med nye mulige målgrupper. Hér repræsenterer grupperne Aktiv natur(3) og Det gode liv(5) en oplagt chance, der vil kunne kombinere kvaliteten af vore naturarealer med to krævende målgrupper med et højt døgnforbrug. Aktiv natur gruppen har endnu ikke fået øjnene helt op for området. For at komme dertil skal mulighederne for aktive naturoplevelser både udvikles, forfines, tilgængeliggøres og markedsføres. Altså både en offentlig indsats om rammevilkår så som stisystemer, faciliteter, opholdsarealer, formidling og skiltning og et konkret og privat udbud af produktpakker. Gevinsten vil være et tilskud af aktive turister, der kan tilføre såvel turistindtægter som en udvidelse af destinationens image fra det kun mageligt passive til det aktive, d.v.s. både og! Det gode liv gruppen repræsenterer den moderne turist, der har selvforkælelsen som sit primære mål. Naturoplevelser har vi, men det skal gøres nemt for denne gruppe at vælge de smukkeste oplevelser, finde de bedste kulinariske tilbud, få kompetent besked om mulighederne for individuelt tilpassede fysiske aktiviteter, herunder ikke mindst sundheds- og wellnessaktiviteter i smagfulde omgivelser, hvor sundhedsdimensionen er indeholdt som noget positivt. Hér er det afgørende med en indsats for etableringen af smukke rammer, æstetiske byrum, offentlige faciliteter af høj kvalitet, formidling, markedsføring og privat innovation. Turister med smag for det gode liv vil typisk vælge at overnatte på hotel, feriecentre eller luksus feriehuse, og gerne på miniferiebasis. Det vil være en interessant kundegruppe, ikke mindst for hotelerhvervet. De nævnte nye målgrupper er både spændende og lunefulde. De er individualister og fordrer derfor en specialiseret servicering. De går efter sundhed og wellness den ene dag og det strabadserende den næste, ønsker unikke oplevelser om morgenen og nyder en is på stranden sammen med ro og mag gæsterne om eftermiddagen for om aftenen at forvente det ypperste på restauranten om hjørnet. De vil involveres, begejstres, blive klogere, selvrealiseres og dyrke både krop og sjæl. Det er lysten, der driver værket. Det er en lukrativ kundegruppe, der forventer høj kvalitet og skræddersyede tilbud. Den enkelte turist opfører sig sjældent så firkantet som antydet ovenfor. I praksis vil der være mange kombinationskunder, hvor gruppe 1 og 3 vil være typisk forekommende. Af de øvrige kategorier giver fraværet af city turisterne i gruppe 6 og 7 sig selv. Gruppen Sjov i sommerlandet (4) er en attraktiv målgruppe. Etableringen af 1-2 nye attraktioner og et nyt feriecenter og/eller en ny femstjernet campingplads, vil være en forudsætning for en mere omfattende markedsføring over for denne gruppe af turister. 13

14 5. INDSATSOMRÅDER 5.a Strategiske pejlemærker For at nå målene skal der arbejdes bevidst med en række forretningsområder: 5.b Indsatsområder/temaer På oplevelsessiden skal der satses på udvikling af aktiviteter indenfor følgende temaer: Udvikling af aktiviteter indenfor ferieturisme Udvikling indenfor erhvervsturisme Service og information Formidling Markedsføring og salg PR og branding Opbygning af branchenetværk Ambassadørstrategi Internet og andre digitale medier Udvikling af kompetence og viden Udvikling og gennemførelse af events. Aktiv vand og natur: Anlæg af nye faciliteter, udvikling af aktive land- og vandbaserede naturoplevelser, udbud af aktivitetspakker. Nyanlæg samt forbedring af eksisterende faciliteter på havne, langs kysten og på strandene. Målsætning 2008: Konkrete tiltag bearbejdes og planlægges i samarbejde med erhvervet, foreninger og kommune. Planlægning og prioritering. Målsætning 2009: Salg og gennemførelse af mindst to aktivitetsprojekter, f.eks. cykelferie og havkajakturisme. Fokus på Tørring som kanoturistcenter. Tilbud om guidede naturvandringer og træfpunktsaktiviteter Etablering af den første naturlegeplads ved kysten og projektstart for minimum to af flg. eksempler: Saltvandskulturhus, reetablering af gamle bassiner ved Gudenåens udspring, projektering af træbro mellem Hjarnø og Alrø, anlæg af sammenhængende kyststi og tilhørende opholdsarealer. Overvejelser vedr. muligheder for udvidelse af sommerhusområder. Det gode liv/sundhed og velvære: Produktudvikling af kvalitetsoplevelser, hvor wellness, rekreation, sundhedsophold kombineres på nye måder med overnatning, naturaktiviteter, kulinariske fristelser og anderledes kulturelle tilbud. 14

15 Målsætning 2008: Gennemførelse af 2-4 regionale eksempelprojekter under temaet sund turisme. Desuden igangsætning af konkret produktudvikling og etablering af differentieret bookingplatform. Udvikling af kulinariske netværk og aktiviteter. Målsætning 2009: Implementering og salg af de første produktpakker. Kultur og historie: Synliggørelse af områdets kultur og historie gennem historiefortælling med inddragelse af moderne formidlingsmetoder, levende fortællere, læring gennem leg og involvering i aktiviteter. Samarbejdsprojekter med ildsjæle og museer. Målsætning 2008: Indsamling af historier og indkredsning af aktører i samarbejde med Glud Museum. Målsætning 2009: De første fortællinger indgår i oplevelsesproduktsortimentet og er bookbare. Erhvervsturisme: Produktudvikling og salg af fælles oplevelsestilbud, synliggørelse af det samlede udbud af mødesteder, involvering i tværkommunale netværkssamarbejder og etablering af ambassadørkorps. Målsætning 2008: Etablere netværk af lokale udbydere og planlægning af dette forums aktiviteter i Målsætning 2009: Konkret produktudvikling og salg. Events: Udvikling, planlægning og gennemførelse af begivenheder, der kan give oplevelser for alle og tilføre destinationen liv og puls. Etablerede events skal bakkes op og nye begivenheder udvikles i samarbejde med ildsjæle, foreninger og kommunen. Målsætning 2008: Gennemførelse af DM i Triatlon, evaluering af årets aktiviteter og indkredsning af nye idéer. Målsætning 2009: Planlægning af minimum ét større projekt til afvikling i Fysisk planlægning af by- og havnemiljøer og det offentlige rum : Udvikling og forskønnelse af byernes og landsbyernes gadeforløb og pladser, udbygning af havneog naturområder, etablering af sammenhængende stisystemer, skiltning, opholdsarealer, sanitære faciliteter i byer og ved strande, etablering af naturlegepladser m.v. Koordination af erhvervsinteresser, naturhensyn, æstetiske, trafikale, logistiske og facilitetsmæssige ønsker og behov. Fokus på behovet for tilgængelighed, herunder skiltning og adgangsveje til seværdigheder og naturoplevelser. Nyt sammenhængende koncept for fysisk og digital information og skiltning. Målsætning 2008: Etablering af samarbejdsforum mellem turisme, erhverv, kultur og kommune og udarbejdelse af forslag til projekter. Målsætning 2009: Planlægning af prioriterede projekter ikke mindst: Stisystemer, skiltning, faciliteter ved kysterne og infosystemer.. 15

16 5.c Indsatsområder/værktøjer Ovennævnte temaer skal også markedsføres og formidles, samt indgå i den generelle branding af området. Desuden er der behov for at arbejde med brancherelaterede netværk og en generel udvidelse af alle aktørers viden og kompetence. Endelig skal den fremtidige service- og informationsindsats organiseres og beskrives således, at roller og opgaver bliver fordelt mest hensigtsmæssigt. Følgende opgaver går med andre ord på tværs af ovennævnte tematiske indsatser: Service, information og formidling Internet og øvrige digitale tiltag Markedsføring og salg/multichoice bookingplatforme PR og branding Netværksdannelser brancher og interessenter Kompetenceudvikling Som nævnt indgår disse opgaver naturligt i de fleste projekter. Vi ønsker imidlertid at fremhæve en selvstændig indsats for flg.: Service og information: Service- og informationsindsatsen har Juelsminde Turistbureau som omdrejningspunkt. Opgaven bliver at integrere turistinformationen i Tørring og seværdigheder og overnatningssteder i en koordineret indsats, der også indeholder idéen om at være tæt på turisterne med en sæsonbetonet mobil løsning. Alle aktører involveres i et fælles værtsskabskoncept! Samordning af indsatsen, etablering af gennemsigtig struktur og beskrivelse/prioritering af opgaver og rollefordeling i et samarbejde mellem Turistforeningen, turisterhvervet og kommunen. Målsætning 2008: Fusion af de to turistforeninger (gennemføres den 27. februar), fælles analyse, planlægning og gennemførelse. Målsætning 2009: Fælles værtsskabsprojekt og implementering af endelig bureaustruktur, herunder mobile løsninger. Internet m.v.: Udvikling af moderne hjemmeside med fokus på begivenheder, aktiviteter, tilbud og dialog med kunderne. Udnyttelse af ny såkaldt Web 2.0 teknologi. Indførelse af digital skiltning og information på relevante steder og anvendelse af mobiltelefonen som medie. Målsætning 2008: Implementering af ny hjemmeside og analyse af potentialet i web 2.0 samt mobilteknologi. Målsætning 2009: Projektstart for nye teknologier. Bookingplatform: Spørgsmålet om en direkte og bredt facetteret afsætningsmulighed for alle kombinationer af turist- og oplevelsesprodukter går indirekte igen mange steder i dette oplæg. Løsningen er udviklingen af en internetbaseret multibookingplatform, hvor kunderne kan få et overblik, vælge fra og til, se priserne med det samme på de mest sindrige kombinationer og til sidst gennemføre en krypteret kortbetaling. Platformen vil udover at fungere som afsætningskanal fungere som en oversigt over det samlede oplevelsesprodukt i kommunen med både borgere og turister som brugere og indirekte bidrage til brandingen af området. Målsætning 2008: Analyse og udvikling. Målsætning 2009: Implementering. PR og branding: Koordineret markedsføring og branding af Hedensted Kommune som et fælles projekt mellem turisterhvervet, attraktioner, kommunens politiske og administrative ledelse og de kommunale afdelinger, der typisk kommunikerer med omverdenen. Vigtigt at samle sig om nogle få klare budskaber og gensidigt understøtte de fælles visioner. Målsætning 2008: Udvikling af skabelon/ manual på baggrund af indkredsning af fælles værdier og budskaber, herunder plan for konkrete kampagner i Målsætning 2009: Skabe opbakning til, og gennemføre, udvalgte kampagner. 16

17 Markedsføring: Formidlingsindsatsen og såvel den interne som den eksterne markedsføring skal tage form efter de konkrete temaprojekters indhold og partnerskaber. De enkelte turistvirksomheder markedsfører som udgangspunkt sig selv. Det er turistorganisationens opgave at styre de enkelte indsatser således, at der skabes mest mulig opbakning til strategiens imageprofiler. Det prioriteres at skabe opbakning bag et antal kampagner, hvor opgaven bliver at koordinere, medfinansiere og tilrettelægge de enkelte projekter. Målsætning 2008: Planlægning og skabe partnerskabsaftaler. Målsætning 2009: Gennemførelse af kampagner. 17

18 6. ARBEJDSFORM 6.a Organisation Det er Hedensted Kommunes afdeling for Kultur & Erhverv, der har ansvaret for destinationens koordinerede turismeindsats. I det daglige er det den kommunalt ansatte turistchef, der har ansvaret for at gennemføre den kommunale turismestrategi og i øvrigt tage initiativet i forhold til nye aktiviteter. Mens turistchefen i offentligt regi fortrinsvis arbejder med udvikling, rammevilkår, koordination og markedsføring, er han sammen med turistbureauernes ansatte ansvarlig for det samlede service- og modtageapparat i et tæt samarbejde med Juelsminde Turistforening, med hvem man formelt driver det autoriserede turistbureau. Turistchefen fungerer i den egenskab som sekretær for turistforeningens bestyrelse. Af hensyn til behovet for at smidiggøre kommunikationen mellem Kultur- og Erhvervsudvalget og Turistforeningens bestyrelse, vil det være hensigtsmæssigt, at kommunen besætter den ledige (politiske) stol i bestyrelsen med et udvalgsmedlem! Den fremtidige udvikling af turismen i Hedensted Kommune kalder på en projektorganiseret opgaveløsning. Udmøntningen af strategien vil ofte ske i form af projekter, med en deltagerkreds, der vil skifte fra det ene projekt til det andet. Typisk en blanding af offentlige og private aktører. Det bliver turistchefens opgave med opbakning fra kommune og turistforening at støtte og koordinere disse projekter. Den netop afholdte turismekonference viste, at der er stor lokal interesse for turismeindsatsen. Det foreslås derfor, at Hedensted Kommune/Kultur & Erhverv og Turistforeningen i fællesskab én gang årligt afholder en turismekonference, hvor man evaluerer det foregående års resultater, laver opfølgning på den flerårige strategi, debatterer udvalgte temaer og sætter nye initiativer i gang. Sideløbende hermed fungerer Hedensted Udviklingsråd i lighed med Turistforeningen som et forum for en løbende debat om udviklingen af erhvervs- og turismepolitikken. Med denne turismestrategi er der lagt op til at opprioritere udviklings- og markedsføringsindsatsen, herunder netværksskabelsen. Samtidig har strategien en fortsat fokus på service- og informationsdelen. Det kunne tale for ansættelsen af en bureauansvarlig, der kan assistere turistchefen i forhold til de bureaurelaterede opgaver. 18

19 6.b Årlige handlingsplaner De foranstående forslag til handlinger er ikke endeligt prioriterede og de budgetmæssige konsekvenser er derfor ikke angivet. Konkrete handlingsplaner for næstfølgende år skal herefter forelægges såvel Turistforeningen som Kultur- og Erhvervsudvalget hvert år i maj måned således, at aktiviteterne kan nå at blive prioriteret i forhold til budgetforhandlingerne. Samtidig fremlægges en evaluering af det foregående års aktiviteter. 6.c Altid turisme Samarbejde og koordination er nøgleordene. Derfor er det vigtigt, at både private aktører, foreninger og kommunale afdelinger, tager turismen med, hvor det er relevant, når der træffes beslutninger. Det handler om synergi og uspildte muligheder! 19

20 20

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Formandens beretning 2004

Formandens beretning 2004 Årsberetning 2004 1 Formandens beretning 2004 Turistbureauet har igen haft et travlt år og hvad angår udlejning den bedste nogensinde af de ca. 210 feriehuse, som Turistbureauet formidler udlejningen af.

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

- at Aabenraa Kommune har 450 km cykelruter. - at Aabenraa Kommune har 160 km vandreruter. - at der findes ca. 845 sommerhuse i Aabenraa Kommune

- at Aabenraa Kommune har 450 km cykelruter. - at Aabenraa Kommune har 160 km vandreruter. - at der findes ca. 845 sommerhuse i Aabenraa Kommune Forslag Turismepolitik 2012-2014 Vidste du - at Aabenraa Kommune har 450 km cykelruter - at Aabenraa Kommune har 160 km vandreruter - at der findes ca. 845 sommerhuse i Aabenraa Kommune - at der findes

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Kystferiestrategi. i retning mod helårsturisme

Kystferiestrategi. i retning mod helårsturisme Kystferiestrategi i retning mod helårsturisme November 2006 Del I: Kystferiestrategi 2007-2011: Baggrund Situationsbeskrivelse Strategi Vision for kystferieturismen Målgruppevalg Prioriterede markeder

Læs mere