Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017"

Transkript

1 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod

2 2

3 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og strategier... 3 Mission... 4 Forpligtelse og mål... 4 Målgrupper... 5 Vision... 5 Samspil med omverdenen... 5 Kendetegn og styrker... 5 Værdigrundlag... 6 Pædagogisk profil... 6 Mangfoldighed af forskellige uddannelser... 6 Uddannelse skaber ny fremtid... 6 Tydelige, klare og prioriterede mål... 6 Høj faglighed i et inkluderende, kreativt miljø... 6 Udvikling af uddannelsestilbud... 7 Overordnet pædagogisk strategi... 7 Markedsføring og branding... 8 Skolens organisering... 8 Evaluering og kvalitetssikring... 8 Videndeling og samarbejde... 8 Skolens samarbejdskultur og ledelsesgrundlag... 8 En attraktiv arbejdsplads... 8 Dialog, medejerskab og medansvar... 9 Fysiske rammer... 9 Pædagogisk tidssvarende lokaler og udstyr... 9 Lærerarbejdspladser Administration Kantine Udearealer

4 IT som administrationsværktøj og som læringsredskab Administrationsværktøj Læringsredskab Videndeling og kompetenceudvikling Intranet Sociale og internationale relationer Sociale relationer Internationale relationer Konklusion Opfølgning Implementering af indsatsområder Strategiprocessen i oversigt

5 Indledning I januar 2007 blev Herning HF og VUC en selvejende institution under staten. Det øgede behovet for at tænke strategisk, og den daværende ledelse igangsatte en strategiproces som blev faciliteret af et konsulentfirma. Processen blev ikke afsluttet, og skolens nye ledelse besluttede, at der med store interne organisationsændringer i samt stor personaleudskiftning på alle niveauer var brug for nytænkning af mulige fremtidsscenarier og formulering af strategier for, hvordan fremtidsbilledet kan realiseres. Strategiprocessen er planlagt og gennemført uden brug af eksterne konsulenter. Medarbejdere, elever/kursister og bestyrelse har i foråret 2012 arbejdet med formulering af skolens fremtidsvisioner og strategi for Herning HF og VUC. Strategiprocessen Processen har taget afsæt i en status, et analysearbejde og endelig en beskrivelse af et fremtidsbillede Herning HF og VUC på vej mod Startskuddet til arbejdet med fremtidsvision var opfølgningsarbejdet på medarbejdertrivselsundersøgelsen (2011) og kursisttilfredshedsundersøgelsen (2010). Der er i en række samarbejdsfora arbejdet med analyser og anbefalinger til mulige indsatser, som definerer de kerneområder, skolen har behov for at styrke. Tilfredshedsundersøgelser To væsentlige temaer, som dominerede i både elevtilfredshedsundersøgelsen og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, var skolens omdømme og employer brand. En arbejdsgruppe har i 2011 udarbejdet en uddybende rapport med analyser og anbefalinger til forbedring af disse to områder. Visions- og strategidag I efteråret 2011 har ledelsen arbejdet med den overordnede strategi og planlægning af processen. Strategiudvalget har herefter udarbejdet den konkrete proces og planlægning af en fælles visions- og strategidag for hele skolen den 1. februar Som oplæg til udvalgets arbejde er der afholdt et temamøde med alle faglige funktionsledere, som har udarbejdet SWOT-analyser, der efterfølgende er indgået i strategiudvalgets endelige planlægning af strategidagen. Samme proces er gennemført med elevrådet, som på baggrund af SWOT-analysen har formuleret deres vision om Herning HF og VUC MIO har løbende været inddraget i hele strategiprocessen. Medarbejdernes arbejde med visioner og strategier Alle medarbejdere på skolen deltog i strategidagen den 1. februar. Formiddagen indeholdt et kort oplæg fra arbejdsgruppen Omdømme og Employer brand, et oplæg fra ledelsen om deres fremtidsvision for skolen og herefter gruppearbejde med formuleringer af fremtidsvisioner ud fra 3 overordnede overskrifter: Hvilken skole vil medarbejderen se i 2017? Hvilken skole vil eleven/kursisten se i 2017 Hvilken skole vil eksterne samarbejdspartnere se i 2017? 3

6 Efterfølgende valgte den enkelte medarbejder et af følgende 5 indsatsområder: Pædagogisk profil rummelighed, fleksibilitet, mangfoldighed Fysiske rammer - bygninger, studiemiljø og arbejdsmiljø IT som administrationsværktøj og læringsredskab Videndeling og kompetenceudvikling Sociale relationer kollegialt samarbejde, sociale netværk på tværs af medarbejdergrupper Grupperne formulerede strategier og mulige udviklingstiltag inden for de forskellige temaer. Der blev i løbet af dagen produceret en række plancher, som strategiudvalget efterfølgende har koordineret og sammenskrevet. Rektor har stået for den endelige sammenskrivning af den samlede vision og strategi. Strategien er drøftet på et temamøde med MIO, de faglige funktionsledere og strategiudvalget, drøftet og godkendt på et fælles personalemøde i maj og fremlagt til drøftelse og endelig godkendelse for bestyrelsen i juni måned. Efter bestyrelsens godkendelse af strategiplanen vil der blive udarbejdet konkrete handleplaner og defineret arbejdskommissorier indenfor de enkelte indsatsområder. Vi har med denne strategiproces sat fokus på Herning HF og VUC frem til Vi har defineret de overordnede strategiske fokusområder for skolens målsætninger. Vi har formuleret retningen for, hvor vi vil hen, og hvordan vi kommer derhen. Mission Herning HF og VUC er en uddannelsesinstitution med et stort udbud af uddannelser og kurser, som tilsammen giver et bredt og sammenhængende udvalg af fag, niveauer og tilrettelæggelsesformer. Tilbuddet rækker fra helt grundlæggende undervisning til fag på højeste gymnasiale niveau. HF-kursus, der tilbyder unge en HF-eksamen i et toårigt forløb Studenterkursus, der tilbyder unge og voksne en studentereksamen i et 2-årigt forløb 2-årigt HF-forløb for unge med Aspergers syndrom Enkeltfags-HF, som kan føre frem til en hel HF-eksamen AVU (almen voksenuddannelse, der svarer til folkeskolens og 10. klasse) FVU (forberedende voksenuddannelse) kurser i grundlæggende stavning, læsning og regning for voksne OBU (ordblindeundervisning) Virksomhedsrettede kurser Forpligtelse og mål Skolen har en forpligtelse i forhold til regeringens uddannelsespolitiske mål om livslang læring og medvirker aktivt til, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 60 % skal gennemføre en videregående uddannelse. Skolens mål er at give unge og voksne kompetencegivende uddannelse, videreuddannelse, forbedring af skolekundskaber, styrkelse af arbejdsmarkedskvalifikationer, grundlæggende læse-/stave-/skrivefærdigheder og personlig udvikling. Med skolens mange uddannelsesretninger er vi i stand til at tilrettelægge samlede eller individuelle uddannelsesforløb for unge og voksne med udgangspunkt i den enkelte kursists forudsætninger og fremtidsmål. 4

7 Målgrupper Skolens målgruppe rækker fra den helt unge elev, der skal have en gymnasial uddannelse på to år for at komme videre med en universitetsuddannelse eller en mellemlang uddannelse til den voksne eller unge voksne, som har brug for et eller flere fag på grundlæggende niveau. En særlig målgruppe er medarbejdere på virksomheder, som har behov for styrkelse af almene kompetencer. Skolens eksterne virksomhedsafdeling varetager opkvalificeringskurser i FVU- og OBU undervisning som virksomhedsforlagt undervisning. Skolen er styringsmæssigt reguleret af institutionslovgivningen, regeringens uddannelsespolitik, faglige bekendtgørelser og til dels lovgivningen inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik. Institutionens mange forskellige uddannelsestilbud er skolens styrke i forhold til en lokal selvstændig position i det samlede uddannelsesbillede. Vision Herning HF og VUC vil fremstå som et attraktivt, dynamisk og selvstændigt uddannelsessted, der er kendetegnet ved at rumme mangfoldighed og tæt samspil mellem udvikling, dannelse og uddannelse. Vi har tre overordnede visioner: Herning HF og VUC vil have et attraktivt uddannelsestilbud og et inkluderende pædagogisk miljø, så elever/kursister får lyst til at komme på skolen Herning HF og VUC vil have et omdømme, der er attraktivt for eksterne samarbejdspartnere Herning HF og VUC vil have et arbejdsmiljø, som tiltrækker og fastholder nuværende og nye medarbejdere. Samspil med omverdenen Herning HF og VUC vil kontinuerligt udvikle nye uddannelsesmuligheder i et tæt samspil med vores omverden både lokalt, regionalt og globalt. Vi vil være på forkant med de udviklingsmuligheder, der åbner sig i VUC-samarbejdet med VEU-centre, virksomheder og øvrige uddannelsesinstitutioner, og vi vil være den naturlige samarbejdspartner i almene opkvalificerings- og kompetenceudviklingsforløb i lokalområdet. Kendetegn og styrker Herning HF og VUC kendetegnes ved professionalisme, udviklingsparathed og proaktive medarbejdere. Vi er en skole med stor søgning og med sund økonomi. Vi har en unik sammensætning af uddannelsestilbud og en tilpas størrelse, som sikrer, at vi forbliver selvstændige og samtidig ikke mister nærheden i dagligdagen eller evnen til hurtigt at kunne omstille sig. Skolens styrke er kombinationen af formelle kompetencegivende uddannelser med henblik på videreuddannelse eller opkvalificering i forhold til arbejdsmarkedet og det enkelte individs udvikling og dannelse i forhold til eget liv. 5 Herning HF og VUC uddanner elever/kursister til erhvervslivet og udvikler elever/kursister til livet.

8 Værdigrundlag Herning HF og VUC har som værdigrundlag i en engageret atmosfære at give mulighed for personlig og faglig udvikling i en dagligdag præget af åbenhed, samarbejde og respekt for den enkelte. Skolen kendetegnes ved, at vi har plads til forskelligheder. Vi møder vores kursister/elever i øjenhøjde, og vi praktiserer en anerkendende kommunikation i forhold til elever/kursister, kolleger og ledelse. Skolens samarbejdskultur er baseret på åbenhed og dialog, og skolens styrke er evnen til at respektere og værdsætte forskellige holdninger. Der skal være plads til konstruktiv kritik i en tryg atmosfære. Pædagogisk profil Herning HF og VUC er optaget af at skabe en god skole og gode uddannelsesmuligheder - både for de ressourcestærke elever/kursister og for dem, der har brug for en ekstra chance i uddannelsessystemet. Mangfoldighed af forskellige uddannelser Herning HF er kendetegnet ved mangfoldighed, rummelighed, faglighed og fleksibilitet. Mangfoldigheden bygger på mange forskellige uddannelsesretninger, niveauer, fag, målgrupper, kursistprofiler og lærerprofiler. Herning HF og VUC er en selvstændig mini-campus med lang tradition for livslang læring og kompetencegivende uddannelser. Vi vil være en skole, hvor ting kan lade sig gøre hvor unge vælger en HF-eksamen eller en SK-eksamen som deres første valg en chance til skole, fordi det aldrig er for sent at uddanne sig. Herning HF og VUC skal være kendt som den spændende lokale og internationale banegård, hvor en mangfoldighed af forskellige uddannelsesrejsende tilegner sig den faglige og personlige bagage, som gør dem klar til afgang mod videre uddannelsesdestinationer, større arbejdsmarkedsmuligheder og målrettet retning i livet. Uddannelse skaber ny fremtid Vi tager vores slogan: Uddannelse skaber ny fremtid alvorligt. Vi bidrager med viden, der gør en forskel og viden, der giver mulighed for at skabe ny fremtid. Alle medarbejdere på skolen gør sig umage for at nå hver enkelt kursist, der altid skal opleve sig taget alvorligt som en selvstændig person og aldrig kun som et nummer i rækken. Vores læringsmiljø afspejler, at skolen er et godt sted både at lære og at være. Tydelige, klare og prioriterede mål Herning HF og VUC er pædagogisk nyskabende. Vi kan, og vi vil noget ganske særligt. Vi vil videreudvikle vores særlige Herning HF og VUC-pædagogiske profil, hvor vi har fokus på mangfoldighed og den enkeltes behov. Vi vil være tydelige og have klare prioriterede mål for det pædagogiske arbejde. Vi vil fremme involvering i og samarbejde om kursister og elever i tæt dialog gennem et forpligtende tutorsamarbejde, teamsamarbejde og lærersamarbejde. Høj faglighed i et inkluderende, kreativt miljø Skolens kvaliteter er høj faglighed og et inkluderende, kreativt miljø. Skolens HF- og Studenterkursus er anerkendte alternativer til traditionelt gymnasium. Vi værdsætter mangfoldighed, og vi formår at navigere i 6

9 krydsfeltet mellem faglighed, rummelighed og relationer. Vi er tydelige i vores forventninger, og vi stiller krav til vores elever/kursister. Vi arbejder professionelt med skolens fastholdelsesstrategi og fraværsopfølgning, som både er konsekvent og inkluderende. Vi er handlekraftige, og vi gennemfører de projekter, vi udvikler og igangsætter. Udvikling af uddannelsestilbud Skolens 2-årige HF afdeling, HF-enkeltfag samt ordblindeundervisning har i de senere år været i god vækst, mens AVU og FVU har haft en stabil aktivitet. Studenterkurset har generelt haft en meget lille søgning, og skolen har i 2012 besluttet at intensivere markedsføringen med henblik på at øge optaget fra 2 til 3 klasser. Det er målet, at studenterkurset ved optag i 2013 skal have volumen nok til mindst 3 klasser for at sikre det faglige og pædagogiske SK-miljø. Alternativt skal skolen tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt at opretholde SK-udbuddet, og det skal afklares, hvorvidt det 2-årige HF med fordel kan skærpe sin HF-profil ved en toning af HF-pakker i forlængelse af de nuværende toninger: HF-Kreativ, HF-A linje, HF-lektielet, international klasse. Ligeledes ønskes aktiviteten på AVU forøget ved en strategisk indsats i mulige udviklingspotentialer. Overordnet pædagogisk strategi Skolen har 5 overordnede pædagogiske strategier: At styrke skolens fastholdelsestiltag At styrke skolens evaluering og kvalitetssikring At styrke den pædagogiske udvikling At udvikle nye og fleksible undervisnings- og tilrettelæggelsesformer At styrke skolens aktive deltagelse i eksterne pædagogiske udviklingsfora og synliggøre Herning HF og VUC som et innovativt uddannelsessted Skolens pædagogiske profil kendetegnes ved, at vi tager hånd om elever/kursister og vi praktiserer et inkluderende menneskesyn i et rummeligt socialt fællesskab med plads til skævhed. Skolens pædagogiske udvikling medvirker til at give elever/kursister faglige og personlige kompetencer samt redskaber til at bryde den sociale arv. Drivkraften i denne udvikling er undervisere, som er pædagogisk nytænkende, og som har høj faglighed. Et vigtigt fremtidigt fokusområde vil være anvendelsesorientering, ud-af-huset aktiviteter og en større grad af samarbejde med lokalsamfundet. Herning HF og VUC skal opleves som en kompetent, fleksibel og attraktiv samarbejdspartner af lokale aktører. 7

10 Markedsføring og branding Skolens markedsføring profilerer Herning HF og VUC som kvalitetsudddannelse. Ny viden skaber indsigt og udsigt ny viden åbner døre til den store verden. Herning HF og VUC fremstår markedsføringsmæssigt som et vindue til verden en skole, hvor elever og kursister oplever afklaring, retning og får øget selvværd og mod til at kommer videre. Et tydeligt brand synliggør Herning HF og VUC s fleksible og innovative uddannelsesmiljø. Brandingkonceptet afspejler skolens rolle som vindue til verden. Markedsføringen udfordres af den samlede skoles profil med respekt for de enkelte afdelingers særlige profil. Målet er, at skolens profil markedsføringsmæssigt (hjemmeside, trykte materialer) bliver mere tydelig, både hvad angår den samlede skole og de enkelte afdelinger. Markedsføring gør det ikke alene. Vores elever/kursister skal opleve skolen som springbræt til verden. Den gode historie fra dagligdagen fra både elever/kursister og medarbejdere er den bedste branding. Vi skaber vores brand ved at fortælle de gode historier. Skolens organisering Herning HF og VUC vil være en velorganiseret skole med gennemskuelige retningslinjer og procedurer for alle arbejdsområder og arbejdsgange. Vi sikrer, at akkumuleret viden systematiseres og synliggøres. Skolens planlægning skaber overblik og tydelighed og muliggør dynamisk udvikling. Vi har en klar overordnet strategi for skolens udvikling. Vi ved, hvor vi vil hen, og vi ved, hvad der virker. Evaluering og kvalitetssikring Vi vil have systematiske, kontinuerlige evalueringer som en del af vores kvalitetssikring og som afsæt for videreudvikling af vores organisation. Videndeling og samarbejde Skolen vil have gode rammer for videndeling og veludviklede elektroniske kommunikations- og administrationssystemer. Vi vil fremstå som inspiration for andre skoler, fordi vores organisering muliggør en udviklingsminded og dynamisk samarbejdskultur. Skolens samarbejdskultur og ledelsesgrundlag Ledelsens fornemste opgave er at udvikle en attraktiv skole for elever/kursister og en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. Herning HF og VUC skal være en skole, som man er stolt af at være en del af, og hvor trivsel, engagement og arbejdsglæde er i højsædet. En attraktiv arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads kendetegnes ved, at hverdagen opleves fagligt og personligt udfordrende, og medarbejderne har mulighed for at udvikle faglig stolthed og arbejde professionelt i en professionel organisation. Skolens samarbejdsform er baseret på en 8

11 anerkendende tilgang til hinanden og en gensidig respekt for hinandens arbejde på tværs af uddannelser, fag, afdelinger og funktioner. Herning HF og VUC er en organisation med mange forskellige kulturer, og respekten for forskelligheder er en grundlæggende værdi i skolens hele liv. Dialog, medejerskab og medansvar Herning HF og VUC ledes gennem dialog, medejerskab og medansvar i forhold til konkrete beslutninger og realisering af skolens visioner og værdier. Ledelsesformen er kendetegnet ved samarbejde og åben dialog. Den enkelte leder praktiserer i det daglige ledelsesarbejde tydelighed, troværdighed og rummelighed. Samtidig påtager lederen sig aktivt ansvaret for, at tingene følges til dørs, at der udvises handlekraft og rettidig omhu i en respektfuld dialog i alle sammenhænge. Fysiske rammer Gode fysiske rammer, velholdte bygninger og et inspirerende studiemiljø er en forudsætning for, at Herning HF og VUC opleves som en skole, hvor faglig kvalitet, kreativitet og pædagogik er i højsædet. De fysiske rammer skal afspejle et fleksibelt og pædagogisk tidssvarende studie- og uddannelsesmiljø, hvor unge og voksne uddanner sig og udvikler sig. Vi er en økonomisk og driftsmæssig, selvstændig institution, som har en klar strategi for skolens nuværende lejemål af bygninger på Brorsonsvej. Herning HF og VUC skal bevares som en selvstændig institution - en nær og god skole med en stor søgning og en sund økonomi. Der skal i 2012/2013 udarbejdes økonomiske modeller for skolens mulige fremtidsscenarier i forhold til bygninger. I disse scenarier skal indgå såvel økonomiske som pædagogiske overvejelser i relation til fortsat lejeaftale med Herning Kommune, eventuelt køb af bygninger på Brorsonsvej, køb af bygninger på andet matrikelnummer eller indgåelse af bygningsfællesskab i en campus konstruktion. Der træffes på dette grundlag en beslutning om, hvordan skolen i fremtiden bedst sikrer et fysisk og pædagogisk attraktivt uddannelsesmiljø med de givne ressourcer. Skolens økonomiske stabilitet i de seneste år betyder, at vi har mulighed til at realisere bygningsmæssige tiltag for at sikre kvaliteten i studiemiljøet og det pædagogiske arbejdsmiljø. Der hensættes løbende midler til nødvendige investeringer og vedligeholdelse. Pædagogisk tidssvarende lokaler og udstyr Skolens lokaler og udstyr skal være pædagogisk tidssvarende med mulighed for fleksibilitet og tilpasset de behov, som forskellige fag- og kursistgrupper har. Der vil være indrettet en FVU- og ordblindeafdeling, som fysisk afspejler disse målgruppers særlige undervisningsbehov. A-linjen vil have et undervisningsmiljø, som tilgodeser behovene inden for asperger-pædagogik. 9

12 Der vil være trådløst netværk og interaktive whiteboards i alle lokaler, og der vil være lokaler, som størrelsesmæssigt muliggør undervisning af store hold, gruppeundervisning og små øer til selvstændige studier. Lærerarbejdspladser Skolen har lærerarbejdspladser/lærerbibliotek med skriveborde og skabe, hvor den enkelte lærer eller grupper af lærere kan forberede sig, og skolens lærerværelse/personalerum er indrettet, så det fremstår lyst og venligt for alle medarbejdere. Administration Skolens reception, studieadministration og studievejledning er synlig og tilgængelig for alle, som besøger skolen. De fysiske omgivelser skal medvirke til, at det første møde med skolen opleves positivt og imødekommende, så man får lyst til at komme igen. Kantine Kantinen understøtter skolens sund-kostpolitik og fremstår som et venligt og rummeligt område, som anvendes til en række forskellige aktiviteter. Kantinen er skolens mødested for alle elever og kursister. Udearealer Skolens udearealer fremstår opryddelige og indbydende, og der vil være rekreative områder, hvor skolens elever/kursister har mulighed for fysiske aktiviteter i pauser og mellemtimer. IT som administrationsværktøj og som læringsredskab Skolen anvender it på mange forskellige måder. Som registrerings- og dokumentationsredskab og som læringsredskab i form af e-learning og integration af digitale medier i undervisningen. Driftsikkerheden i forhold til begge former for it-anvendelse er optimal. Administrationsværktøj Skolens it-set-up som administrationsværktøj er velfungerende, smidigt, stabilt og hurtigt. Det nuværende administrationssystem vil være udviklet til et overskueligt og funktionelt, hurtigt og nemt anvendeligt system for administrationen. Læringsredskab IT som læringsredskab er en integreret del af undervisningen. Der er udviklet undervisningsforløb med særlig brug af IT i form af e-learning i den ordinære undervisning samt fjernundervisningsforløb, mixed learning forløb og flex-undervisning, som matcher omverdenens krav til tidssvarende og relevant undervisning. Skolen sikrer gennem løbende udvikling og efteruddannelse af lærere inden for digitale undervisningsmuligheder at være på forkant med IT som læringsredskab. Videndeling og kompetenceudvikling Herning HF og VUC rummer kompetencer på mange forskellige områder og niveauer. Som led i skolens arbejde med videndeling og kompetenceudvikling er der udviklet en elektronisk platform for videndeling, hvor lærere kan erfaringsudveksle og videndele inden for fag, didaktik og pædagogik. Intranet Parallelt hermed skal det elektroniske intranet være med til at sikre organisationens interne videndeling og udvikling ved at være den informationsplatform, som formidler og ajourfører administrative procedurer og forretningsgange. 10

13 Med en digital adgang til informationer og orienteringer om administrative procedurer, er skolens organisering og struktur overskuelig og med til at sikre systematik og professionalisme i måden, vi arbejder på. Sociale og internationale relationer Herning HF og VUC har et tæt samarbejde i faggrupper og i tværfaglige teams i alle afdelinger. Sociale relationer Skolen er en attraktiv arbejdsplads på grund af det faglige samarbejdsmiljø. Det sociale netværk på tværs af medarbejdergrupper og afdelinger er på samme måde som faglige samarbejdsfora vigtigt at fastholde og udvikle, og skolens sociale miljø udvikles ved forskellige personalearrangementer for alle medarbejdere. Internationale relationer Herning HF og VUC har tradition for en åben og nysgerrig holdning til uddannelsessystemer i andre lande, og samarbejdsaftaler med skoler i udlandet samt udlandsrejser er fortsat en væsentlig del af skolens arbejdspladsprofil. Konklusion Strategiske mål frem mod 2017 De fysiske rammer afspejler et inspirerende uddannelsesmiljø og et attraktivt arbejdspladsmiljø Skolen er velorganiseret og arbejder professionelt i en dialogbaseret samarbejdskultur Skolens overordnede pædagogiske profil er kendt og anerkendt Skolens forskellige uddannelsesretninger er kendte og anerkendte Skolen er i front med pædagogisk udvikling Skolen har en stabil aktivitet og en sund økonomi Alle er stolte af at være en del af Herning HF og VUC, fordi vi kan og vil noget ganske særligt Opfølgning Strategien bliver årligt fulgt op gennem status på de strategiske fokusområder og løbende evalueringer af iværksatte udviklingstiltag. Udarbejdelsen af prioriterede handleplaner præsenteres årligt på pædagogiske rådsmøder henholdsvis TAP-møder. Ledelsen er ansvarlig for prioritering af indsatsområderne og ansvarlig for at sikre implementeringen. Uddannelsesleder på HF, afdelingsforstander på AVU og afministrationschef er i samspil med medarbejderne ansvarlige for at udarbejde og følge op på iværksatte handleplaner. 11

14 Implementering af indsatsområder Der er udvalgt 6 indsatsområder i perioden : Fysiske rammer udvikling af studiemiljø og arbejdsmiljø Pædagogiske fokusområder Videndeling og kompetenceudvikling Omverden og markedsføring Styrkelse af skolens uddannelsestilbud Organisering og kvalitetssikring De 6 indsatsområder defineres mere konkret i oversigten over Indsatsområder Hvert indsatsområde beskrives ud fra skabelonen: Indsatsområde Mål Delmål Handleplaner Der udarbejdes konkrete handleplaner for udvalgte mål og delmål. Hver handleplan beskrives ud fra skabelonen: Status (udfordringer) Formål Indhold Succeskriterier Tidsramme 12

15 Strategiprocessen i oversigt 13

16 14

Strategi for Herning HF og VUC på vej mod 2017 (pixi-udgave)

Strategi for Herning HF og VUC på vej mod 2017 (pixi-udgave) Strategi for Herning HF og VUC på vej mod 2017 (pixi-udgave) Indsatsområder De fysiske rammer afspejler et inspirerende uddannelsesmiljø og et attraktivt arbejdspladsmiljø Skolen er velorganiseret og arbejder

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv VUC Århus Bestyrelsen Strategiplan 2016 Resumé PC/20/08/10 I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission Mobilitet baseret på faglig, differentieret,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

august 2014 Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland Stillingsprofilen indeholder:

august 2014 Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland Stillingsprofilen indeholder: HF & VUC Nordsjælland søger HFfuldtidsvejleder til Hillerød med tiltrædelse 1. august 2014 Stillingsprofil: Stillingsprofilen indeholder: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. 2. Opgavebeskrivelse.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder:

1. marts 2015. Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. Stillingsprofilen indeholder: HF & VUC Nordsjælland søger HFfuldtidsvejleder til Helsingør med tiltrædelse 1. marts 2015 Stillingsprofil: Stillingsprofilen indeholder: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. 2. Opgavebeskrivelse.

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Et engageret studieliv

Et engageret studieliv i UCSJ Et engageret studieliv 22. april 2014 Nærværende politik for studenterinddragelse er udarbejdet i et samspil mellem organisationen UCSJ og de studerende på UCSJs grunduddannelser. Politikkens formål

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Konkrete indsatsområder 2012 2013

Konkrete indsatsområder 2012 2013 Konkrete indsatsområder 2012 2013 Implementering af indsatsområder Der er udvalgt 6 overordnede indsatsområder i perioden 2012-2017: Fysiske rammer udvikling af studiemiljø og arbejdsmiljø Pædagogiske

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Strategi Horsens Statsskole

Strategi Horsens Statsskole Strategi Horsens Statsskole 2016-17 Indledning På Horsens Statsskole tilstræber vi i vores daglige arbejde, udvalgsarbejde og projekter har fokus på formål, værdier, strategi og mål. Vores formål tager

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG

T VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆR GANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANG ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAG DAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGO ÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT VÆRDIER OG PÆDAGOGISK UDGANGSPUNKT

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere