Research & Innovation MMD Odense Projekt uge oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research & Innovation MMD Odense Projekt uge 41 15. oktober 2010"

Transkript

1 Research & Innovation MMD Odense Projekt uge oktober 2010 Location Based Services Signe Johansen, Jonathan Lorentzen og Annika Mørk Gruppe 21 Vejledere: Karen Malene Elmann Andreasen, Merete Østergaard, Sigrun Meisingset og Kirsten Kasch

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTIONS AFSNIT... 2 PROBLEMFORMULERING... 3 METODER... 4 IDEUDVIKLING:... 4 SPØRGESKEMA UNDERSØGELSE:... 4 SWOT-ANALYSE... 4 GALLUP-KOMPAS... 5 ANALYSE AF KONCEPTET... 7 LOCATION BASED SERVICES... 7 FORRETNINGS OG KOMMUNIKATIONSMÆSSIG ANVENDELSE... 8 ANALYSE SPØRGESKEMA... 9 KONCEPTET... 9 SWOT-ANALYSEN SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG PROCESREFLEKTION KONKLUSION LITTERATURLISTE APPENDIKS BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG

3 Introduktions afsnit I takt med at udbredelsen af Smartphones med indbygget GPS er kraftigt stigende, er Location Based Services ved at blive et rigtigt stort emne. Location Based Services er ikke en konkret teknisk betegnelse, men mere en bred betegnelse for en række nye services der er centreret omkring Smartphones med GPS. Med introducereingen af services som Facebook Places (Ikke tilgængeligt i Danmark endnu) og Forsquare, er der allerede ved at ske en masse inden for LBS. Vi vil hjælpe Albani som virksomhed, med at lave en Location Based Services til deres kundegruppe. Denne service vil være baseret på nogle elementer som vi mener, vil være en væsentlig del af bylivet og det at drikke øl, nemlig at have det sjovt og få tiden til at gå, let og sjovt at få adgang til informationer, at spare penge (ved at udlove gratis øl), at fortælle folk hvor man er og sidst men ikke mindst, at finde ud af hvor de vigtige ting er. 2

4 Problemformulering I hvilket omfang skal Location Based Services anvendes i virksomheden Albani så de kan få profit af tiltaget? Hvilke muligheder giver Albani den valgte målgruppe og vil den valgte målgruppe tage imod den nye teknologi inden for LBS? Formålet er at give målgruppen en metode til at bruge Albanis LBS ved hjælp af deres Smartphones. Samt finde ud af hvordan virksomheden kan skabe en større omsætning og benytte sig af metoden til egen fordel. 3

5 Metoder Ideudvikling: Vi startede med at anvende RAFO (Random Input, association, force to Fit), for at få alle vores tanker og ideer skrevet ned. Vi satte tiden til 15 min og lod derefter tankerne flyde i en strøm af ord. Ud fra denne tankestrøm fandt vi frem til hovedemnet som ledte os hen til vores mindmapping. 1 Her satte vi ordene op efter kategori og systematiserede dem så vores mindmapping gav den røde tråd til vores problemformulering. Vi satte igen tiden her og benyttede os sammenlagt af en halv time. Vores indtryk af metodevalget har givet os både muligheden for, at få sat ord på alt det vi forbandt med LBS samt hvad vi forbandt med de specifikke ord. Det gav via mindmapping anledning til de gode diskussioner om hvorfor det var relevant og om det i praktisk ville kunne lade sig gøre. Det har givet os en god platform til udarbejdelsen af vores problemformulering, så vi fik dækket det vi gerne ville med vores opgave. 2 Spørgeskema undersøgelse: Vi valgte at lave et spørgeskema for at analysere markedet for vores LBS. Vi har valgt en kvantitativ analyse da det giver os et udførligt resultat over vores marked samt viser os hvor vores målgruppe ligger henne. Vi brugte et gratis værktøj der hed surveymonkey, som gav os skabelonen til at danne rammen om vores spørgeskema. Derigennem kan vi løbende se procentdelingen af afstemningerne og hvordan de forskellige grupper variere fra hinanden. 3 SWOT-analyse Ved hjælp af SWOT-analysen danner vi et overblik over hvad virksomheden skal tage forbehold for, så deres koncept bliver en succes. Ud fra analysen får man også et billede af, hvordan 1 Andreasen, Karen Malene: Power point, Ideudviklingsteknikker Dag1: Technology & Design workshop 2 Bilag 1 og bilag 2 3 Bilag 3 4

6 virksomheden bør overveje at konvertere deres svage sider i de interne forhold over i de positive sider og omvendt med de eksterne forhold hvor de skal forholde sig til at reducere de svage sider til de positive. 4 Stærke sider (s) SWOT-analyse for Albani LBS Interne forhold Svage sider (W) Albani er veletableret, Let tilgængeligt/brugervenligt software Gratis at benytte softwaren for brugeren At vi er de første der kommer med innovationen Manglende erfaring Tidskrævende med opdateringer Manglende samarbejdspartnere Muligheder (O) Videreudvikling Nyt Videresalg At det bliver udbredt i hele landet Eksterne forhold Trusler (T) Finanskrisen kan hindre at folk vil øge deres forbrug Facebook At forbrugeren ikke vil benytte softwaren Konkurrerende bryggerier Kopiering af konceptet Gallup-kompas Vi har brugt Gallup-kompas til at definere vores målgruppe. Dette program kan bruges til at dele folk ind i hvilke segmenter de befinder sig i, og man kan derved se hvor stort segmentet, man vil vælge, er. For de segmentkriterier vi valgte, var der ikke nogen personer der lå i segmentet traditionelle fællesskabsorienterede. Da ingen af segmenterne må stå i nul, har det ikke været muligt for os at opbygge kompasrosen, der ellers er en stor del af gallup-kompasset. Dog kan man stadig bruge krydstabellen til, at aflæse ens målgruppe størrelse og man kan derfor ikke udelukke 4 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Analyse af stærke/svage sider og muligheder/trusler. Afsnit i bog) 5

7 brugen af gallup-kompasset, fordi man har en mindre målgruppe end kompasset kan finde ud af, at regne med. 5 5 TNS Gallup A/S: GallupKompas. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 6

8 Analyse af konceptet Location Based Services LBS er den nye trend inden for teknologi og det er på vej ind i Danmark. Denne nye teknologi benytter sig af din GPS-position og ved hjælp af forskellige soft- og hardware kan LBS komme med forskellige out-puts. LBS er designet til at give den enkelte bruger lige det som han/hun har behov for inden for en specifik kategori. Statistikker viser, at folk endnu ikke mener at de har behov for LBS, men deres telefoner er klar til teknologien, så det er kun et spørgsmål om tid inden trenden indtager Danmark. Undersøgelsen viser samtidig at mænd er mere modtagelige over for det nye tiltag. De 4 typer af LBS 1. En applikation som kan stå alene, med et simpelt formål. Fordele Let at gå til Kræver ikke netadgang Ulemper Begrænset funktionalitet Bliver ikke så spændende 2. En API baseret tjeneste eller mash-up.(mulighed for at kombinere to forskellige tjenester i én). Fordele Hurtig at lave Giver mange muligheder Let at gå til Ulemper Låser en til at arbejde efter faste rammer 3. En Geosocial webservice. Fordele Kan lokalisere dig i forhold til andet Ulemper Er ikke meget værd alene. 4. En service til reklamer og markedsføring. Fordele Reklameværdi for firmaet Ulemper Svær at få folk til at bruge 7

9 Det er dog sjældent at de er at finde hver for sig. De bliver ofte blandet sammen som det passer bedst. 6 Forretnings og kommunikationsmæssig anvendelse Location Based Service kan anvendes til forskellige formål og vi er her kommet med nogle eksempler på disse. 1. Man kan kombinere LBS med Facebook og derved få en applikation der kan hjælpe dig med at finde dine venners GPS-positioner. a. I Odense kan dette bruges af folk som fx er på vej i byen for at feste, og derfor gerne vil finde ud af hvor deres venner fester den pågældende aften/nat. 2. Der er et nyt tiltag kaldet Foursquare. Denne applikation kan bruges til at tjekke-ind på forskellige steder, som bl.a. restauranter og konferencer. Man kan så se hvem der ellers er tjekket ind på det givne sted. a. Dette kan bruges i Odense ift. hvor ens omgangs kreds hænger ud den pågældende dag, og hvor de tidligere har befundet sig. Man kan også se på restauranter etc. popularitet, da man kan finde ud af hvor mange der tidligere har tjekket ind på givne sted. 3. Man kan kombinere GPS-funktion og optegnelser over arkitekturen i en given by. Dette vil gøre at folk kan læse om de bygninger der befinder sig i nærheden af deres GPSposition. a. Man kan få historier om fx de forskellige H. C. Andersen figurer og steder han har været rundt om i byen. Det mest bæredygtige koncept ud fra vores ovenstående research, ville være en mash-up mellem nr. 1 og nr. 2. Da vi i analysen af vores koncept, kom frem til, at den enkelte bruger nemt skulle kunne finde frem til nærmeste øl/værtshus/diskotek/restaurant/pizza hvor de både kunne nyde Albanis produkt og samtidig finde deres omgangskreds. 7 6 Virkeligheden: Foredrag. Udgivet af Anders Colding-Jørgensen. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 7 Virkeligheden: Foredrag. Udgivet af Anders Colding-Jørgensen. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 8

10 Analyse Spørgeskema Vi har ved hjælp af vores fieldresearch indhentet besvarelser på vores spørgeskema fra 100 personer. De adspurgte er henholdsvis studerende på MMD Odense og diverse Facebook-venner. Af de adspurgte er 54,5 % mænd, og 45,5 % kvinder. Alderen varierer fra år, med et gennemsnit på 26,6 år. 55 % af de adspurgte har en tlf. med GPS, dette er meget relevant for at finde ud af hvor mange der vil kunne bruge vores produkt. Dette tal forventes at stige meget de næste par år. Hele 67 % af de adspurgte drikker gerne øl når de er i byen, hvilket jo støtter godt op om vores koncept. Et overraskende højt tal, nemlig 50,5 % vil GERNE dele deres placering med nogle venner på Facebook. Vi må antage at dette kan have gøre med at mange af de adspurgte går på MMD hvor sådanne ting er lidt mere fremme end andre steder. Hvad der dog også er rigtigt interessant i denne sammenhæng er at 15,2 % gerne ville dele deres placering, hvis de fik drikkelse for det. I vores fieldresearch spørgeanalyse har vi fundet nogle mangler der gør, at vores analyse ikke er valid. Under pkt. 6 har vi spurgt folk hvad de ønsker at drikke når de er i byen. Fejlen er at vi har spurgt om hvad de ønsker at drikke men ikke hvilke mærker de ønsker. Dette er en fejl, da vi jo undersøger markedet for Albani og ikke et hvilket som helst øl bryggerier. Vi har sendt skemaet ud til en bred gruppe af mennesker og har glemt et meget væsentligt punkt i vores skema som skulle lyde på, hvilket erhverv de havde om folk er studerende eller om de arbejder. Dette er væsentligt, da et af vores kriterier netop lyder at vores målgruppe er, unge under uddannelse. 8 Konceptet Efter at have været igennem forskellige idégenererings metoder fandt vi frem til vores koncept. Vi har valgt Albani i Odense som eksempel på et konkret firma, og har arbejdet ud fra dette. Vores produkt er en APP til Smartphones der ved hjælp af LBS tilbyder en række services og 8 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Markedsinformation og markedsundersøgelse. Afsnit i bog) 9

11 muligheder for brugeren. Programmet skal være gratis, og let tilgængeligt. Det skal derfor være muligt at forbinde direkte via facebook og foursquare. Det er vigtigt at det er brugervenligt, så alle kan bruge det, let og hurtigt. De services der kommer til at blive tilbudt er følgende: Det bliver muligt at finde det nærmeste sted hvor du kan købe en kold Albani fadøl, sodavand eller lign. Samt se hvem af dine venner der har været der, og hvad de synes om det. Du kan dele med dine venner, hvor du er i byen, og invitere dem til at slutte sig til dig. Ligeledes kan du se hvor dine venner er i byen. Du kan finde spisesteder i nærheden hvor du er, og se om nogle af dine venner har spist der, og hvad de syntes om det. Du kan finde information om koncerter og som Albani evt. sponsorer og er med til at arrangere. Derudover vil der i samarbejde med diverse barer, restaurationer osv. være mulighed for at lave forskellige kampagner med rabatordninger, med eksempelvis en gratis øl, eller andre tiltag. Dette vil man så få information om via programmet på sin mobiltelefon. 9 Programmet skal være gratis for brugerne at downloade, da dette sikrer størst udbredelse, og samtidigt sørger for at der ikke er nogen der bliver udelukket af denne årsag. Albani skal betale for omkostningerne til at få udviklet programmet, da det skal øge der salg af øl, og dermed deres omsætning og profit. Der vil samtidigt også være mulighed for at hente nogle af pengene ind gennem samarbejdspartnere, diskoteker, barer osv. da de også har en interesse i at få solgt flere øl, og trække mennesker til, eksempelvis gennem en kampagne med en gratis øl. Applikationen vil ca. komme til at koste dkr. Med oprettelse og diverse omkostninger. Men dette beløb vil komme til at kunne tjenes ind igen jf. ovenstående Virkeligheden: Foredrag. Udgivet af Anders Colding-Jørgensen. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 10 Billede: Carphone Warehouse: Coming Soon. Udgivet af Carphone Warehouse. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) og bilag 4 10

12 SWOT-analysen SWOT-analysens interne forhold Det er vigtigt for Albani at være opmærksomme på at de interne forhold er justerbare og de kan vurdere på dem løbende. Dette kan de gøres ved hjælp af fx at udarbejde en værdianalyse som går ud på at virksomheden skal kigge på sammenhængen mellem deres ressourcer (fx det at de er veletableret) og deres kompetencer (fx det at de har solgt øl i mange år og er en stor virksomhed) de to ting giver tilsammen deres kernekompetencer (fx virksomhedens udvikling), som gør dem i stand til at kunne konkurrere med andre virksomheder som giver den enkelte kunde og de ansatte værdiskabelsen. Værdiskabelse som viser kundens tilfredshed gør at virksomheden kan måle på hvor deres kundekreds ligger henne. Kanos model er et værktøj som grafisk vil vise hvordan kundens tilfredshed ligger henne i forhold til deres produkt de udbyder (must be, more is better, delighters) SWOT- analysens eksterne forhold 11

13 Her er det vigtigt for Albani at vide at det er elementer de ikke har indflydelse på dvs. de har fx ingen kontrol over om andre virksomheder videreudvikler et tilsvarende produkt. 11 Segmentering og målgruppevalg De segmenteringskriterier vi går ud fra er at personerne skal, være fra år, de skal bo i et postnummer der er hører til Odense og de skal være under uddannelse. Vi har brugt Gallup-kompas til at segmentere målgruppen. Derudfra har vi besluttet at vores primære målgruppe er de unge der ligger i det moderne segment. Gældende for det moderne segment er at de, ifølge Gallup-Kompas, er et veluddannet segment og et segment hvor de unge stiler højt karrieremæssigt. De følger med teknologien og de køber helst varer af kvaliteter. Desuden er de meget på internettet på deres pc er og er derfor sandsynligvis en gruppe af unge, der har en mobil telefon med internetadgang, og de bedste telefoner inden for dette marked er Smartphones. Vores sekundære målgruppe er de unge der befinder sig i det moderne individorienterede segment. Disse unge befinder sig i bylivet, der hvor det sker, de er samtidig meget interesseret i nyhed- og informationssøgning, og dette gør at de vil være interesserede i vores produkt og derfor er en fin sekundær målgruppe. Samt at de også har interesse for ny teknologi og derfor også er sandsynlige ejere af Smartphones. Den tertiære målgruppe vil være de moderne fællesskabsorienterede, de er at finde i det kulturelle liv. De bruger også meget pc er til søgning på internettet. Det at de bruger den nye teknologi gør at de er inden for målgrupperne, men fordi de ikke er i det pulserende byliv og mere befinder sig i det kulturelle liv, kommer de ind som vores tertiære målgruppe og Disse segmenter er stærkt repræsenteret inden for vores ramme af kriterier og det er godt at kunne ramme en stor del af befolkningen, da Albani så højst sandsynligt vil kunne sælge mere, ved at lave reklamer tilegnet denne målgruppe, end hvis de valgte en målgruppe som ikke var så stærkt repræsenteret. 12 Definition af vores målgruppe 11 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Analyse af stærke/svage sider og muligheder/trusler. Afsnit i bog) og Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Værdiskabelse. Afsnit i bog) 12 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Segmentering og målgruppevalg. Afsnit i bog) og TNS Gallup A/S: GallupKompas. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 12

14 Vores målgruppe er mænd og kvinder i alderen år. Det er dem som går i byen minimum 2 gange om måneden. De bor i Odense eller lige i forstæderne til Odense. De er studerende på videregående uddannelser og kan godt lide at drikke en fyraftensbajer med vennerne/veninderne. Da de ligger i det moderne segment er det dem der går efter, at få en karriere og derfor bliver de nødt til at dyrke det sociale liv, for at få kontakter TNS Gallup A/S: GallupKompas. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 13

15 Procesreflektion Vi har som gruppe arbejdet rigtig godt sammen i processen. Vi er alle blevet mere bevidste om, hvordan vores læringsstile fungere i praksis og hvordan vi er nødt til at bruge lidt fra de andre læringsstile når det gælder samarbejde. Vi har været gode til at være på alle sammen og tage initiativ så arbejdet blev gjort samtidig har vi været gode til at modtage konstruktiv kritik på det arbejde vi har lavet, så det gav det bedste resultat. Vi har alle hver dag opsummeret på dagens forløb og hvordan vi har fungeret i gruppen samt hvad der har været godt og skidt. Dette har vi taget med os til næste dag og det har gjort vores samarbejde unikt. 14 Konklusion Vi er kommet frem til at Albani kan benytte sig af Location Based Service til at øge salget ved at, fremstille en applikation, som kan guide kunderne rundt i Odense midtby til forskellige steder, hvor der er mulighed for at få en Albani øl/vand eller noget at spise. Dette skal være muligt at benytte, både til en almindelig aften i byen, men også til forskellige arrangementer som bliver sponsoreret af Albani. Albani vil give målgruppen mulighed for at benytte en applikation, som kan gøre det nemmere for dem, at finde venner, arrangementer, øl og mad. Ifølge statistikkerne, vil den valgte målgruppe være åben for denne nye teknologi, og det vil derfor ikke blive et problem for Albani, at få teknologien ud til denne målgruppe. Der skal dog tages forbehold for, at vores egen analyse har mangler og derfor kan vi ikke med sikkerhed sige, at den valgte målgruppe er åben for tiltaget. 14 Bilag 5 14

16 Litteraturliste Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Værdiskabelse. Afsnit i bog) Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Analyse af stærke/svage sider og muligheder/trusler. Afsnit i bog) Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Segmentering og målgruppevalg. Afsnit i bog) Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Markedsinformation og markedsundersøgelse. Afsnit i bog) TNS Gallup A/S: Moderne. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) TNS Gallup A/S: Moderne Individorienterede. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: Besøgt d (Internet) TNS Gallup A/S: Moderne Fællesskabsorienterede. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: Besøgt d (Internet) TNS Gallup A/S: GallupKompas. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) Surveymonkey: Markedsanalyse. Udgivet af Surveymonkey. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) Virkeligheden: Foredrag. Udgivet af Anders Colding-Jørgensen. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) Carphone Warehouse: Coming Soon. Udgivet af Carphone Warehouse. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 15

17 Appendiks Bilag 1 Eksempel på RAFO. 16

18 Bilag 2 Vores Mindmap Bilag 3 Spørgeskema 17

19 1. Hvilket køn er du? Svarprocent Svarantal Mand 54,5% 54 Kvinde 45,5% Hvor gammel er du? Gennemsnit af besvarelser Besvarelser i alt Svarantal Alder 26, Har du en mobiltelefon med GPS? Svarprocent Svarantal Ja 55,0% 55 Nej 40,0% 40 Ved ikke 5,0% 5 18

20 5. Hvor tit går du i byen? Svarprocent Svarantal 0-1 gang om måneden 1-2 gange om måneden 2-4 gange om måneden 4-8 gange om måneden mere end 8 gange om måneden 39,0% 39 26,0% 26 18,0% 18 12,0% 12 5,0% 5 19

21 6. Hvad drikker du gerne i byen, eller til fest? (Sæt gerne flere X'er) Svarprocent Svarantal Øl 67,0% 67 Sodavand 32,0% 32 Kaffe 13,0% 13 Te 5,0% 5 Cider 46,0% 46 Drinks 56,0% 56 Sprut 50,0% 50 Andet 18,0% 18 20

22 7. Ville du være villig til at dele hvor du er i byen, med nogle venner/veninder på facebook? Svarprocent Svarantal Ja 50,5% 50 Nej 24,2% 24 Ved ikke 10,1% 10 Hvis jeg fik en gratis øl / cider for det 15,2% Hvad ville du syntes om, at du på din mobiltelefonen lynhurtigt kunne se hvor det nærmeste sted hvor du kan få udskænket en Albani fadøl eller en sodavand lå? Svarprocent Svarantal Det ville være fedt! 19,0% 19 Ok fint! 42,0% 42 Ingen interesse! 39,0% 39 21

23 9. Hvilke af følgende ting ville du sætte pris på let at kunne få informationer om via din mobiltelefon? (Sæt gerne flere X'er) Svarprocent Svarantal Hvor dine venner/veninder befinder sig Hvor du selv befinder dig Hvor den nærmeste bus går fra Hvor man kan tage i byen Hvor du kan købe noget at drikke Hvor der er koncert eller andet kulturelt arrangement Hvor det nærmeste sted er der viser fodbold Hvor du kan få noget at spise 47,4% 45 44,2% 42 49,5% 47 37,9% 36 32,6% 31 55,8% 53 23,2% 22 61,1% 58 22

24 Bilag 4 Eksempler på et evt. design til en APP. 23

25 Bilag 5 Læringslog Gruppe læringslog Vi har lavet Mindmap, og RAFO, ved hjælp af masser af Sticky notes. Vi har hørt foredrag, og lært om LBS Location Based Services. Vi har kigget på mulig målgruppe Lavet et udkast til problemformulering Vi har diskuteret hvilke former for LBS der vil være bedst at benytte os af til vores projekt. Mindmap lavet ved hjælp at det gratis program, Freemind Gruppearbejdet har fungeret godt, vi har diskuteret og snakket en masse. Vi har fået mere kendskab til hinandens kompetencer, og stærke og svage sider. Vi har haft fat i to forskellige undervisere, og stillet nogle indgående spørgsmål til opgaven, som er blevet besvaret klart Vi har udarbejdet en SWOT analyse, og kigget på interne og eksterne forhold. Vi har ved hjælp af Gallup Kompas kigget på segmentering og målgruppe. Vi har lavet et spørgeskema, og indhentet over 100 besvarelser på dette Vi er begyndt at sætte opgaven sammen og få styr på de sidste ting. Vi har fået lavet SWOT og Gallup helt færdigt. Vi har analyseret spørgeskemaet. Vores gruppesamarbejde er faktisk rigtig godt, da vi er gode til at samarbejde og diskutere tingene samt finde en fælles løsning på de problemer vi har haft undervejs I dag har vi udformet resten af opgaven sammen, læst korrektur på opgaven og stillet os kritiks over for den planlagt ud printning og dagen i morgen Printer opgave ud Jonathan Jeg har lært en masse nyt omkring LBS, som jeg kun havde meget lidt kendskab til på forhånd Jeg har lavet spørgeskema via Survey Monkey, og lært at benytte det. Sendt mails ud til 319,- personer 24

26 via fronter, hvoraf ca ¼ har svaret Jeg har fået udraget resultatet af spørgeskemaet, og fået det skrevet ind som et bilag. Derudover har jeg designet et udkast til hvordan en eventuel applikation til en Smartphone kunne se ud Jeg har designet forsiden til vores rapport, samt fået alle bilagene samlet og arrangeret. Det har været både lidt teoretisk og praktisk arbejde Printet opgaven ud og sat den sammen Signe Har lært om LBS som var helt nyt for mig. Har lært og i høj grad afprøvet sticky notes på computeren. Havde endnu ikke en rigtig fornemmelse af min(e) læringsstil(e ) Har fundet ud af hvad Gallup Kompas går ud på, og lært programmet lidt bedre at kende. Har kigget på målgruppe og segmentering. Er begyndt at være opmærksom på, at jeg er mere aktivist end teoretiker Har sat opgaven sammen, arbejdet videre med Gallup kompas. Har skrevet ned en masse om LBS og forretnings og kommunikationsmæssig anvendelse. Har fået mere viden om LBS og er helt fortrolig med Gallup-kompas nu. Er blevet hel klar på at jeg er aktivist og kan derfor arbejde mere aktivt med læringsstilene Har sammen med Annika lavet procesreflektion og konklusion. Desuden har jeg arbejdet på litteraturlisten og fodnoter. Har ikke overvejet min læringsstils indflydelse så meget i dag, da vi bare har arbejdet på færdiggørelsen af udsenende og sat de sidste ting sammen Printet opgaven ud og sat den sammen Annika Har haft en AHA oplevelse efter foredraget, og har forstået opgaven meget bedre. Det er hårdt at være aktivist Har lavet en SWOT analyse og læst nærmere om det. Har fået beskrevet ideudviklingsteknikker. Har måtte bruge noget mere fra den teoretiske læringsstil for at bedre at kunne udfører et fælles gruppearbejde da jeg som aktivist tit vil have tingene hurtigere lavet men det harmonere ikke i en gruppeproces

27 Har lavet en større analyse på SWOT-analysen i dag, samlet det vi havde lavede i et kompendium samt Signe, Jonathan lavede sammen den samlede analyse over konceptet. Har i dag igen brugt både aktivist og teoretisk læringsstil Jeg har sammen med Signe lavet procesreflektion og konklusion. Jeg har været med til at sammensætte litteraturlisten har ikke tænkt så meget over min læringsstil i dag da jeg har fundet min rolle i gruppen og bevidst bruger de dele af læringsstilene jeg har behov i den given situation Sat opgaven sammen og printet ud. 26

Research & Innovation Wheel Mapfinder

Research & Innovation Wheel Mapfinder Research & Innovation Wheel Mapfinder Institution - MMD Odense Vejledere: Karen Malene Elmann Andreasen, Merete Østergaard, Sigrun Meisingset og Kirsten Kasch Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5 Indhold Indledning... 2 Popularitet... 3 Kommunikation... 3 Hvilken felt vil jeg arbejde med?... 5 Bollemodel... 5 Formålet og præmis... 5 Indhold... 5 Målgruppe... 5 Afsender... 6 Mediet... 6 Kommunikationsmiljø...

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer

Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Kommune-app Kommuniker bedre med borgerne og spar ressourcer Smartphones stormer frem Smartphone-salget i Danmark er eksploderet. Det kan allerede ses i medierne og reklamer, i venteværelset og ude på

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine 2. projekt 2. semester - marts 2015 E-zine URL epub http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.epub E-zine URL PDF http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.pdf

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i fag: Afsætning A Klasse: HH1c Lærer: KIL Sammenhæng

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben Indholdsfortegnelse 1. SWOT-analyse... 2 2. Organisationsanalyse... 3 2.1. Artefakter...3 Power Distance Index (PDI)...3 Individualism/Collectivism...3 Masculinity/Femininity...3 Strong/Weak uncertainty

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Skrivers-Design Portfolio

Skrivers-Design Portfolio Pia Naamansen Skriver Skrivers-Design Portfolio http://www.skrivers-design.dk/ Første Semester 2013 Vejleder Kristin Anslag: 12.350 Pia Skriver Side 1 Indholdsfortegnelse: Min bagrund: 3 Læringsmål: 3

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6

Om undersøgelsen... 3. Respondenter... 4. 1. Konferencer for medarbejderne... 5. 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 - Medierapport 2010 Indhold Om undersøgelsen... 3 Respondenter... 4 1. Konferencer for medarbejderne... 5 2. 94 pct. planlægger konferencer i år... 6 3. Typiske konferencedeltagere... 7 4. Vil have alt

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Style and Experience

Style and Experience Style and Experience Odense Vinterjazz Url: http://se.website-cms.dk/ MMD Odense Vejledere - Mona Lyngs Kjærgaard, Jens Berg & Bjarne Slipsager Gruppe 1 Van Tuan, Olaf De Backer, Stine Holm Andersen &

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund Læringskoncept for Dansk Rideforbund Produkt og målgruppe: Udarbejdelse og idéudvikling af et nyt læringskoncept I børnehøjde til Dansk Rideforbund. Det skal fokusere på sikkerhed I ridningen og målrette

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK DESIGN GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW 2 RE-DESIGN AF BOARDASSURE.DK Jeg har et enkeltmandsfirma, hvor jeg laver opgaver uden for mit arbejde i Presidents Institute. En af de opgaver jeg har løst, var en opdatering

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Style & Experience. Gruppe 24 Michael Nakel Andersen, Sari Wichmann, Jonathan

Style & Experience. Gruppe 24 Michael Nakel Andersen, Sari Wichmann, Jonathan Style & Experience Gruppe 24 Michael Nakel Andersen, Sari Wichmann, Jonathan Agenda Udforskende research og analyse Research og analyse af den givne stil Observationsbaseret research Kode Websitet Udforskende

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

MADS JENSENS PORTFOLIO

MADS JENSENS PORTFOLIO MADS JENSENS PORTFOLIO Navn: Mads Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 7948 Emne: Obligatorisk Portfolio Klasse: Web B DK 1. semester Dato: 3. januar 2013 URL: http://mads775c.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere