Research & Innovation MMD Odense Projekt uge oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research & Innovation MMD Odense Projekt uge 41 15. oktober 2010"

Transkript

1 Research & Innovation MMD Odense Projekt uge oktober 2010 Location Based Services Signe Johansen, Jonathan Lorentzen og Annika Mørk Gruppe 21 Vejledere: Karen Malene Elmann Andreasen, Merete Østergaard, Sigrun Meisingset og Kirsten Kasch

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTIONS AFSNIT... 2 PROBLEMFORMULERING... 3 METODER... 4 IDEUDVIKLING:... 4 SPØRGESKEMA UNDERSØGELSE:... 4 SWOT-ANALYSE... 4 GALLUP-KOMPAS... 5 ANALYSE AF KONCEPTET... 7 LOCATION BASED SERVICES... 7 FORRETNINGS OG KOMMUNIKATIONSMÆSSIG ANVENDELSE... 8 ANALYSE SPØRGESKEMA... 9 KONCEPTET... 9 SWOT-ANALYSEN SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG PROCESREFLEKTION KONKLUSION LITTERATURLISTE APPENDIKS BILAG BILAG BILAG BILAG BILAG

3 Introduktions afsnit I takt med at udbredelsen af Smartphones med indbygget GPS er kraftigt stigende, er Location Based Services ved at blive et rigtigt stort emne. Location Based Services er ikke en konkret teknisk betegnelse, men mere en bred betegnelse for en række nye services der er centreret omkring Smartphones med GPS. Med introducereingen af services som Facebook Places (Ikke tilgængeligt i Danmark endnu) og Forsquare, er der allerede ved at ske en masse inden for LBS. Vi vil hjælpe Albani som virksomhed, med at lave en Location Based Services til deres kundegruppe. Denne service vil være baseret på nogle elementer som vi mener, vil være en væsentlig del af bylivet og det at drikke øl, nemlig at have det sjovt og få tiden til at gå, let og sjovt at få adgang til informationer, at spare penge (ved at udlove gratis øl), at fortælle folk hvor man er og sidst men ikke mindst, at finde ud af hvor de vigtige ting er. 2

4 Problemformulering I hvilket omfang skal Location Based Services anvendes i virksomheden Albani så de kan få profit af tiltaget? Hvilke muligheder giver Albani den valgte målgruppe og vil den valgte målgruppe tage imod den nye teknologi inden for LBS? Formålet er at give målgruppen en metode til at bruge Albanis LBS ved hjælp af deres Smartphones. Samt finde ud af hvordan virksomheden kan skabe en større omsætning og benytte sig af metoden til egen fordel. 3

5 Metoder Ideudvikling: Vi startede med at anvende RAFO (Random Input, association, force to Fit), for at få alle vores tanker og ideer skrevet ned. Vi satte tiden til 15 min og lod derefter tankerne flyde i en strøm af ord. Ud fra denne tankestrøm fandt vi frem til hovedemnet som ledte os hen til vores mindmapping. 1 Her satte vi ordene op efter kategori og systematiserede dem så vores mindmapping gav den røde tråd til vores problemformulering. Vi satte igen tiden her og benyttede os sammenlagt af en halv time. Vores indtryk af metodevalget har givet os både muligheden for, at få sat ord på alt det vi forbandt med LBS samt hvad vi forbandt med de specifikke ord. Det gav via mindmapping anledning til de gode diskussioner om hvorfor det var relevant og om det i praktisk ville kunne lade sig gøre. Det har givet os en god platform til udarbejdelsen af vores problemformulering, så vi fik dækket det vi gerne ville med vores opgave. 2 Spørgeskema undersøgelse: Vi valgte at lave et spørgeskema for at analysere markedet for vores LBS. Vi har valgt en kvantitativ analyse da det giver os et udførligt resultat over vores marked samt viser os hvor vores målgruppe ligger henne. Vi brugte et gratis værktøj der hed surveymonkey, som gav os skabelonen til at danne rammen om vores spørgeskema. Derigennem kan vi løbende se procentdelingen af afstemningerne og hvordan de forskellige grupper variere fra hinanden. 3 SWOT-analyse Ved hjælp af SWOT-analysen danner vi et overblik over hvad virksomheden skal tage forbehold for, så deres koncept bliver en succes. Ud fra analysen får man også et billede af, hvordan 1 Andreasen, Karen Malene: Power point, Ideudviklingsteknikker Dag1: Technology & Design workshop 2 Bilag 1 og bilag 2 3 Bilag 3 4

6 virksomheden bør overveje at konvertere deres svage sider i de interne forhold over i de positive sider og omvendt med de eksterne forhold hvor de skal forholde sig til at reducere de svage sider til de positive. 4 Stærke sider (s) SWOT-analyse for Albani LBS Interne forhold Svage sider (W) Albani er veletableret, Let tilgængeligt/brugervenligt software Gratis at benytte softwaren for brugeren At vi er de første der kommer med innovationen Manglende erfaring Tidskrævende med opdateringer Manglende samarbejdspartnere Muligheder (O) Videreudvikling Nyt Videresalg At det bliver udbredt i hele landet Eksterne forhold Trusler (T) Finanskrisen kan hindre at folk vil øge deres forbrug Facebook At forbrugeren ikke vil benytte softwaren Konkurrerende bryggerier Kopiering af konceptet Gallup-kompas Vi har brugt Gallup-kompas til at definere vores målgruppe. Dette program kan bruges til at dele folk ind i hvilke segmenter de befinder sig i, og man kan derved se hvor stort segmentet, man vil vælge, er. For de segmentkriterier vi valgte, var der ikke nogen personer der lå i segmentet traditionelle fællesskabsorienterede. Da ingen af segmenterne må stå i nul, har det ikke været muligt for os at opbygge kompasrosen, der ellers er en stor del af gallup-kompasset. Dog kan man stadig bruge krydstabellen til, at aflæse ens målgruppe størrelse og man kan derfor ikke udelukke 4 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Analyse af stærke/svage sider og muligheder/trusler. Afsnit i bog) 5

7 brugen af gallup-kompasset, fordi man har en mindre målgruppe end kompasset kan finde ud af, at regne med. 5 5 TNS Gallup A/S: GallupKompas. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 6

8 Analyse af konceptet Location Based Services LBS er den nye trend inden for teknologi og det er på vej ind i Danmark. Denne nye teknologi benytter sig af din GPS-position og ved hjælp af forskellige soft- og hardware kan LBS komme med forskellige out-puts. LBS er designet til at give den enkelte bruger lige det som han/hun har behov for inden for en specifik kategori. Statistikker viser, at folk endnu ikke mener at de har behov for LBS, men deres telefoner er klar til teknologien, så det er kun et spørgsmål om tid inden trenden indtager Danmark. Undersøgelsen viser samtidig at mænd er mere modtagelige over for det nye tiltag. De 4 typer af LBS 1. En applikation som kan stå alene, med et simpelt formål. Fordele Let at gå til Kræver ikke netadgang Ulemper Begrænset funktionalitet Bliver ikke så spændende 2. En API baseret tjeneste eller mash-up.(mulighed for at kombinere to forskellige tjenester i én). Fordele Hurtig at lave Giver mange muligheder Let at gå til Ulemper Låser en til at arbejde efter faste rammer 3. En Geosocial webservice. Fordele Kan lokalisere dig i forhold til andet Ulemper Er ikke meget værd alene. 4. En service til reklamer og markedsføring. Fordele Reklameværdi for firmaet Ulemper Svær at få folk til at bruge 7

9 Det er dog sjældent at de er at finde hver for sig. De bliver ofte blandet sammen som det passer bedst. 6 Forretnings og kommunikationsmæssig anvendelse Location Based Service kan anvendes til forskellige formål og vi er her kommet med nogle eksempler på disse. 1. Man kan kombinere LBS med Facebook og derved få en applikation der kan hjælpe dig med at finde dine venners GPS-positioner. a. I Odense kan dette bruges af folk som fx er på vej i byen for at feste, og derfor gerne vil finde ud af hvor deres venner fester den pågældende aften/nat. 2. Der er et nyt tiltag kaldet Foursquare. Denne applikation kan bruges til at tjekke-ind på forskellige steder, som bl.a. restauranter og konferencer. Man kan så se hvem der ellers er tjekket ind på det givne sted. a. Dette kan bruges i Odense ift. hvor ens omgangs kreds hænger ud den pågældende dag, og hvor de tidligere har befundet sig. Man kan også se på restauranter etc. popularitet, da man kan finde ud af hvor mange der tidligere har tjekket ind på givne sted. 3. Man kan kombinere GPS-funktion og optegnelser over arkitekturen i en given by. Dette vil gøre at folk kan læse om de bygninger der befinder sig i nærheden af deres GPSposition. a. Man kan få historier om fx de forskellige H. C. Andersen figurer og steder han har været rundt om i byen. Det mest bæredygtige koncept ud fra vores ovenstående research, ville være en mash-up mellem nr. 1 og nr. 2. Da vi i analysen af vores koncept, kom frem til, at den enkelte bruger nemt skulle kunne finde frem til nærmeste øl/værtshus/diskotek/restaurant/pizza hvor de både kunne nyde Albanis produkt og samtidig finde deres omgangskreds. 7 6 Virkeligheden: Foredrag. Udgivet af Anders Colding-Jørgensen. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 7 Virkeligheden: Foredrag. Udgivet af Anders Colding-Jørgensen. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 8

10 Analyse Spørgeskema Vi har ved hjælp af vores fieldresearch indhentet besvarelser på vores spørgeskema fra 100 personer. De adspurgte er henholdsvis studerende på MMD Odense og diverse Facebook-venner. Af de adspurgte er 54,5 % mænd, og 45,5 % kvinder. Alderen varierer fra år, med et gennemsnit på 26,6 år. 55 % af de adspurgte har en tlf. med GPS, dette er meget relevant for at finde ud af hvor mange der vil kunne bruge vores produkt. Dette tal forventes at stige meget de næste par år. Hele 67 % af de adspurgte drikker gerne øl når de er i byen, hvilket jo støtter godt op om vores koncept. Et overraskende højt tal, nemlig 50,5 % vil GERNE dele deres placering med nogle venner på Facebook. Vi må antage at dette kan have gøre med at mange af de adspurgte går på MMD hvor sådanne ting er lidt mere fremme end andre steder. Hvad der dog også er rigtigt interessant i denne sammenhæng er at 15,2 % gerne ville dele deres placering, hvis de fik drikkelse for det. I vores fieldresearch spørgeanalyse har vi fundet nogle mangler der gør, at vores analyse ikke er valid. Under pkt. 6 har vi spurgt folk hvad de ønsker at drikke når de er i byen. Fejlen er at vi har spurgt om hvad de ønsker at drikke men ikke hvilke mærker de ønsker. Dette er en fejl, da vi jo undersøger markedet for Albani og ikke et hvilket som helst øl bryggerier. Vi har sendt skemaet ud til en bred gruppe af mennesker og har glemt et meget væsentligt punkt i vores skema som skulle lyde på, hvilket erhverv de havde om folk er studerende eller om de arbejder. Dette er væsentligt, da et af vores kriterier netop lyder at vores målgruppe er, unge under uddannelse. 8 Konceptet Efter at have været igennem forskellige idégenererings metoder fandt vi frem til vores koncept. Vi har valgt Albani i Odense som eksempel på et konkret firma, og har arbejdet ud fra dette. Vores produkt er en APP til Smartphones der ved hjælp af LBS tilbyder en række services og 8 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Markedsinformation og markedsundersøgelse. Afsnit i bog) 9

11 muligheder for brugeren. Programmet skal være gratis, og let tilgængeligt. Det skal derfor være muligt at forbinde direkte via facebook og foursquare. Det er vigtigt at det er brugervenligt, så alle kan bruge det, let og hurtigt. De services der kommer til at blive tilbudt er følgende: Det bliver muligt at finde det nærmeste sted hvor du kan købe en kold Albani fadøl, sodavand eller lign. Samt se hvem af dine venner der har været der, og hvad de synes om det. Du kan dele med dine venner, hvor du er i byen, og invitere dem til at slutte sig til dig. Ligeledes kan du se hvor dine venner er i byen. Du kan finde spisesteder i nærheden hvor du er, og se om nogle af dine venner har spist der, og hvad de syntes om det. Du kan finde information om koncerter og som Albani evt. sponsorer og er med til at arrangere. Derudover vil der i samarbejde med diverse barer, restaurationer osv. være mulighed for at lave forskellige kampagner med rabatordninger, med eksempelvis en gratis øl, eller andre tiltag. Dette vil man så få information om via programmet på sin mobiltelefon. 9 Programmet skal være gratis for brugerne at downloade, da dette sikrer størst udbredelse, og samtidigt sørger for at der ikke er nogen der bliver udelukket af denne årsag. Albani skal betale for omkostningerne til at få udviklet programmet, da det skal øge der salg af øl, og dermed deres omsætning og profit. Der vil samtidigt også være mulighed for at hente nogle af pengene ind gennem samarbejdspartnere, diskoteker, barer osv. da de også har en interesse i at få solgt flere øl, og trække mennesker til, eksempelvis gennem en kampagne med en gratis øl. Applikationen vil ca. komme til at koste dkr. Med oprettelse og diverse omkostninger. Men dette beløb vil komme til at kunne tjenes ind igen jf. ovenstående Virkeligheden: Foredrag. Udgivet af Anders Colding-Jørgensen. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 10 Billede: Carphone Warehouse: Coming Soon. Udgivet af Carphone Warehouse. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) og bilag 4 10

12 SWOT-analysen SWOT-analysens interne forhold Det er vigtigt for Albani at være opmærksomme på at de interne forhold er justerbare og de kan vurdere på dem løbende. Dette kan de gøres ved hjælp af fx at udarbejde en værdianalyse som går ud på at virksomheden skal kigge på sammenhængen mellem deres ressourcer (fx det at de er veletableret) og deres kompetencer (fx det at de har solgt øl i mange år og er en stor virksomhed) de to ting giver tilsammen deres kernekompetencer (fx virksomhedens udvikling), som gør dem i stand til at kunne konkurrere med andre virksomheder som giver den enkelte kunde og de ansatte værdiskabelsen. Værdiskabelse som viser kundens tilfredshed gør at virksomheden kan måle på hvor deres kundekreds ligger henne. Kanos model er et værktøj som grafisk vil vise hvordan kundens tilfredshed ligger henne i forhold til deres produkt de udbyder (must be, more is better, delighters) SWOT- analysens eksterne forhold 11

13 Her er det vigtigt for Albani at vide at det er elementer de ikke har indflydelse på dvs. de har fx ingen kontrol over om andre virksomheder videreudvikler et tilsvarende produkt. 11 Segmentering og målgruppevalg De segmenteringskriterier vi går ud fra er at personerne skal, være fra år, de skal bo i et postnummer der er hører til Odense og de skal være under uddannelse. Vi har brugt Gallup-kompas til at segmentere målgruppen. Derudfra har vi besluttet at vores primære målgruppe er de unge der ligger i det moderne segment. Gældende for det moderne segment er at de, ifølge Gallup-Kompas, er et veluddannet segment og et segment hvor de unge stiler højt karrieremæssigt. De følger med teknologien og de køber helst varer af kvaliteter. Desuden er de meget på internettet på deres pc er og er derfor sandsynligvis en gruppe af unge, der har en mobil telefon med internetadgang, og de bedste telefoner inden for dette marked er Smartphones. Vores sekundære målgruppe er de unge der befinder sig i det moderne individorienterede segment. Disse unge befinder sig i bylivet, der hvor det sker, de er samtidig meget interesseret i nyhed- og informationssøgning, og dette gør at de vil være interesserede i vores produkt og derfor er en fin sekundær målgruppe. Samt at de også har interesse for ny teknologi og derfor også er sandsynlige ejere af Smartphones. Den tertiære målgruppe vil være de moderne fællesskabsorienterede, de er at finde i det kulturelle liv. De bruger også meget pc er til søgning på internettet. Det at de bruger den nye teknologi gør at de er inden for målgrupperne, men fordi de ikke er i det pulserende byliv og mere befinder sig i det kulturelle liv, kommer de ind som vores tertiære målgruppe og Disse segmenter er stærkt repræsenteret inden for vores ramme af kriterier og det er godt at kunne ramme en stor del af befolkningen, da Albani så højst sandsynligt vil kunne sælge mere, ved at lave reklamer tilegnet denne målgruppe, end hvis de valgte en målgruppe som ikke var så stærkt repræsenteret. 12 Definition af vores målgruppe 11 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Analyse af stærke/svage sider og muligheder/trusler. Afsnit i bog) og Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Værdiskabelse. Afsnit i bog) 12 Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Segmentering og målgruppevalg. Afsnit i bog) og TNS Gallup A/S: GallupKompas. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 12

14 Vores målgruppe er mænd og kvinder i alderen år. Det er dem som går i byen minimum 2 gange om måneden. De bor i Odense eller lige i forstæderne til Odense. De er studerende på videregående uddannelser og kan godt lide at drikke en fyraftensbajer med vennerne/veninderne. Da de ligger i det moderne segment er det dem der går efter, at få en karriere og derfor bliver de nødt til at dyrke det sociale liv, for at få kontakter TNS Gallup A/S: GallupKompas. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 13

15 Procesreflektion Vi har som gruppe arbejdet rigtig godt sammen i processen. Vi er alle blevet mere bevidste om, hvordan vores læringsstile fungere i praksis og hvordan vi er nødt til at bruge lidt fra de andre læringsstile når det gælder samarbejde. Vi har været gode til at være på alle sammen og tage initiativ så arbejdet blev gjort samtidig har vi været gode til at modtage konstruktiv kritik på det arbejde vi har lavet, så det gav det bedste resultat. Vi har alle hver dag opsummeret på dagens forløb og hvordan vi har fungeret i gruppen samt hvad der har været godt og skidt. Dette har vi taget med os til næste dag og det har gjort vores samarbejde unikt. 14 Konklusion Vi er kommet frem til at Albani kan benytte sig af Location Based Service til at øge salget ved at, fremstille en applikation, som kan guide kunderne rundt i Odense midtby til forskellige steder, hvor der er mulighed for at få en Albani øl/vand eller noget at spise. Dette skal være muligt at benytte, både til en almindelig aften i byen, men også til forskellige arrangementer som bliver sponsoreret af Albani. Albani vil give målgruppen mulighed for at benytte en applikation, som kan gøre det nemmere for dem, at finde venner, arrangementer, øl og mad. Ifølge statistikkerne, vil den valgte målgruppe være åben for denne nye teknologi, og det vil derfor ikke blive et problem for Albani, at få teknologien ud til denne målgruppe. Der skal dog tages forbehold for, at vores egen analyse har mangler og derfor kan vi ikke med sikkerhed sige, at den valgte målgruppe er åben for tiltaget. 14 Bilag 5 14

16 Litteraturliste Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Værdiskabelse. Afsnit i bog) Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Analyse af stærke/svage sider og muligheder/trusler. Afsnit i bog) Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Segmentering og målgruppevalg. Afsnit i bog) Andersen, Finn Rolighed m.fl.: I: International Markedsføring. 3. udg. Trojka, side (Markedsinformation og markedsundersøgelse. Afsnit i bog) TNS Gallup A/S: Moderne. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) TNS Gallup A/S: Moderne Individorienterede. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: Besøgt d (Internet) TNS Gallup A/S: Moderne Fællesskabsorienterede. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: Besøgt d (Internet) TNS Gallup A/S: GallupKompas. Udgivet af TNS Gallup A/S. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) Surveymonkey: Markedsanalyse. Udgivet af Surveymonkey. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) Virkeligheden: Foredrag. Udgivet af Anders Colding-Jørgensen. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) Carphone Warehouse: Coming Soon. Udgivet af Carphone Warehouse. Internetadresse: - Besøgt d (Internet) 15

17 Appendiks Bilag 1 Eksempel på RAFO. 16

18 Bilag 2 Vores Mindmap Bilag 3 Spørgeskema 17

19 1. Hvilket køn er du? Svarprocent Svarantal Mand 54,5% 54 Kvinde 45,5% Hvor gammel er du? Gennemsnit af besvarelser Besvarelser i alt Svarantal Alder 26, Har du en mobiltelefon med GPS? Svarprocent Svarantal Ja 55,0% 55 Nej 40,0% 40 Ved ikke 5,0% 5 18

20 5. Hvor tit går du i byen? Svarprocent Svarantal 0-1 gang om måneden 1-2 gange om måneden 2-4 gange om måneden 4-8 gange om måneden mere end 8 gange om måneden 39,0% 39 26,0% 26 18,0% 18 12,0% 12 5,0% 5 19

21 6. Hvad drikker du gerne i byen, eller til fest? (Sæt gerne flere X'er) Svarprocent Svarantal Øl 67,0% 67 Sodavand 32,0% 32 Kaffe 13,0% 13 Te 5,0% 5 Cider 46,0% 46 Drinks 56,0% 56 Sprut 50,0% 50 Andet 18,0% 18 20

22 7. Ville du være villig til at dele hvor du er i byen, med nogle venner/veninder på facebook? Svarprocent Svarantal Ja 50,5% 50 Nej 24,2% 24 Ved ikke 10,1% 10 Hvis jeg fik en gratis øl / cider for det 15,2% Hvad ville du syntes om, at du på din mobiltelefonen lynhurtigt kunne se hvor det nærmeste sted hvor du kan få udskænket en Albani fadøl eller en sodavand lå? Svarprocent Svarantal Det ville være fedt! 19,0% 19 Ok fint! 42,0% 42 Ingen interesse! 39,0% 39 21

23 9. Hvilke af følgende ting ville du sætte pris på let at kunne få informationer om via din mobiltelefon? (Sæt gerne flere X'er) Svarprocent Svarantal Hvor dine venner/veninder befinder sig Hvor du selv befinder dig Hvor den nærmeste bus går fra Hvor man kan tage i byen Hvor du kan købe noget at drikke Hvor der er koncert eller andet kulturelt arrangement Hvor det nærmeste sted er der viser fodbold Hvor du kan få noget at spise 47,4% 45 44,2% 42 49,5% 47 37,9% 36 32,6% 31 55,8% 53 23,2% 22 61,1% 58 22

24 Bilag 4 Eksempler på et evt. design til en APP. 23

25 Bilag 5 Læringslog Gruppe læringslog Vi har lavet Mindmap, og RAFO, ved hjælp af masser af Sticky notes. Vi har hørt foredrag, og lært om LBS Location Based Services. Vi har kigget på mulig målgruppe Lavet et udkast til problemformulering Vi har diskuteret hvilke former for LBS der vil være bedst at benytte os af til vores projekt. Mindmap lavet ved hjælp at det gratis program, Freemind Gruppearbejdet har fungeret godt, vi har diskuteret og snakket en masse. Vi har fået mere kendskab til hinandens kompetencer, og stærke og svage sider. Vi har haft fat i to forskellige undervisere, og stillet nogle indgående spørgsmål til opgaven, som er blevet besvaret klart Vi har udarbejdet en SWOT analyse, og kigget på interne og eksterne forhold. Vi har ved hjælp af Gallup Kompas kigget på segmentering og målgruppe. Vi har lavet et spørgeskema, og indhentet over 100 besvarelser på dette Vi er begyndt at sætte opgaven sammen og få styr på de sidste ting. Vi har fået lavet SWOT og Gallup helt færdigt. Vi har analyseret spørgeskemaet. Vores gruppesamarbejde er faktisk rigtig godt, da vi er gode til at samarbejde og diskutere tingene samt finde en fælles løsning på de problemer vi har haft undervejs I dag har vi udformet resten af opgaven sammen, læst korrektur på opgaven og stillet os kritiks over for den planlagt ud printning og dagen i morgen Printer opgave ud Jonathan Jeg har lært en masse nyt omkring LBS, som jeg kun havde meget lidt kendskab til på forhånd Jeg har lavet spørgeskema via Survey Monkey, og lært at benytte det. Sendt mails ud til 319,- personer 24

26 via fronter, hvoraf ca ¼ har svaret Jeg har fået udraget resultatet af spørgeskemaet, og fået det skrevet ind som et bilag. Derudover har jeg designet et udkast til hvordan en eventuel applikation til en Smartphone kunne se ud Jeg har designet forsiden til vores rapport, samt fået alle bilagene samlet og arrangeret. Det har været både lidt teoretisk og praktisk arbejde Printet opgaven ud og sat den sammen Signe Har lært om LBS som var helt nyt for mig. Har lært og i høj grad afprøvet sticky notes på computeren. Havde endnu ikke en rigtig fornemmelse af min(e) læringsstil(e ) Har fundet ud af hvad Gallup Kompas går ud på, og lært programmet lidt bedre at kende. Har kigget på målgruppe og segmentering. Er begyndt at være opmærksom på, at jeg er mere aktivist end teoretiker Har sat opgaven sammen, arbejdet videre med Gallup kompas. Har skrevet ned en masse om LBS og forretnings og kommunikationsmæssig anvendelse. Har fået mere viden om LBS og er helt fortrolig med Gallup-kompas nu. Er blevet hel klar på at jeg er aktivist og kan derfor arbejde mere aktivt med læringsstilene Har sammen med Annika lavet procesreflektion og konklusion. Desuden har jeg arbejdet på litteraturlisten og fodnoter. Har ikke overvejet min læringsstils indflydelse så meget i dag, da vi bare har arbejdet på færdiggørelsen af udsenende og sat de sidste ting sammen Printet opgaven ud og sat den sammen Annika Har haft en AHA oplevelse efter foredraget, og har forstået opgaven meget bedre. Det er hårdt at være aktivist Har lavet en SWOT analyse og læst nærmere om det. Har fået beskrevet ideudviklingsteknikker. Har måtte bruge noget mere fra den teoretiske læringsstil for at bedre at kunne udfører et fælles gruppearbejde da jeg som aktivist tit vil have tingene hurtigere lavet men det harmonere ikke i en gruppeproces

27 Har lavet en større analyse på SWOT-analysen i dag, samlet det vi havde lavede i et kompendium samt Signe, Jonathan lavede sammen den samlede analyse over konceptet. Har i dag igen brugt både aktivist og teoretisk læringsstil Jeg har sammen med Signe lavet procesreflektion og konklusion. Jeg har været med til at sammensætte litteraturlisten har ikke tænkt så meget over min læringsstil i dag da jeg har fundet min rolle i gruppen og bevidst bruger de dele af læringsstilene jeg har behov i den given situation Sat opgaven sammen og printet ud. 26

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012 3. SEMESTER TVÆRFAGLIG RAPPORT Odense Kommunes Kultur afdelingen MMD Odense 3. semester 17. december 2012 Gruppe 14 Yrsa Jensen, Meerwais Sarwari, Jens Peter Olsen og Rune Hoffman Projekt url Kampagnesite:

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e

M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e Scan denne QR-kode Dato for aflevering: Den 8. juni 2012 Udarbejdet af: Martin

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 3. PROBLEMSTILLING... 4 3.1. Problemformulering... 5 4.AFGRÆNSNING... 6 5. OPGAVEOPBYGNING... 7 5.1. Begrebsdefinitioner... 8 6. METODE... 9 6.1. DATAINDSAMLING...

Læs mere

An interactive installation for Odense Zoo

An interactive installation for Odense Zoo An interactive installation for Odense Zoo DA6, 4 personer Aflevering d. 24. Oktober 2014 MMD Odense Councellors: Anng, Molk, Dajo & Vici http://goo.gl/tfis7w 32.705 anslag Indholdsfortegnelse Resumé Indledning

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

mfood Direct En forretningsimplementering

mfood Direct En forretningsimplementering Department of Computer Science Aalborg University, Denmark 9. juni - 2009 mfood Direct En forretningsimplementering Esben Skov Pedersen Martin Møller Larsen Lars Tabro Sørensen Department of Computer

Læs mere

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad www.peterkonrad.dk Jonathan Abel www.abel.mynosmedia.dk Mark Rein www.andersrein.dk Website projekt 2, 2. semester.

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers.

Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Forord Denne hovedopgave er skrevet som afslutning på uddannelsen som markedsføringsøkonom ved Erhvervsakademi Dania i Randers. Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Mai Louise Andersen og resten

Læs mere

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP...

1./ 2./ 3./ 10 10 10 11 12 4./ 15 15 APP... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1! 1./! Indledning... 2! Problemformulering... 2! Metode... 3! 2.////Internationalt/samarbejde... 4! Delkonklusion:... 4! 10/punkts/anbefaling... 6! Delkonklusion...

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract

Regnbuekalenderen IT-Universitetet 2009 Abstract Abstract En beskrivende, analyserende og refleksiv projektrapport om tilblivelsen af det webbaserede kalenderkoncept Regnbuekalenderen. Gennem indsamling af både kvantitativ og kvalitativ empiri via ekspertinterviews

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere