DAGENS PROGRAM. Formiddag: - Præsentation af Ringkøbing-Fjord projektet. - Kickstart af den videre konceptualisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGENS PROGRAM. Formiddag: - Præsentation af Ringkøbing-Fjord projektet. - Kickstart af den videre konceptualisering"

Transkript

1 DAGENS PROGRAM Formiddag: - Præsentation af Ringkøbing-Fjord projektet - Kickstart af den videre konceptualisering - Skabelon for implementeringsplan (konceptualisering og feasibility studier) Eftermiddag - Workshop: Udvikling i praksis 1

2 DEN VIDERE KONCEPTUDVIKLING Hvad kendetegner et godt koncept? SKARPT UNIKT SUBSTANS SAMMENHÆNG 2

3 KICKSTART AFPRØVNING AF KONCEPT Hvad er hovedargumenterne for, at turister skal tage på ferie hos os? Hvad vil vi egentlig være kendte for? Hvad gør vores idéer unikke? Hvad har vi, som kan differentiere os fra andre destinationer? Hvad kan turister lave hos os - forår, sommer, efterår og vinter? Hvad binder vores oplevelsesmuligheder sammen (temaer, infrastruktur etc.)? Ville vi selv besøge vores destination? Hvorfor / hvorfor ikke? 3

4 GRUNDLAG FOR KONCEPT- OG DESTINATIONSUDVIKLING To oplevelsesspor i turismeudviklingen 4

5 GRUNDLAG FOR KONCEPT- OG DESTINATIONSUDVIKLING To oplevelsesspor i turismeudviklingen 5

6 DE TO OPLEVELSESSPOR stjerne-projektet i Ringkøbing Fjord destinationen som case 6

7 DE TO OPLEVELSESSPOR stjerne-projektet i Ringkøbing Fjord destinationen som case 7

8 KICKSTART VIDEREUDVIKLING AF KONCEPT Hvor ligger vores hovedvægt p.t.? Skal det ene eller begge oplevelsesspor styrkes? Kan vi gøre mere for at skabe sammenhæng mellem de to oplevelsesspor? 8

9 SKABELON FOR IMPLEMENTERINGSPLAN Konceptualisering: Indhold Feasibility studier: Økonomi Et salgsbart projekt beskrevet i implementeringsplanen 9

10 FASER I IMPLEMENTERINGSPLANEN KONCEPTUALISERING: 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier FEASIBILITY STUDIER 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 10

11 KONCEPTUALISERINGENS FASER Kortlægning af: - De fysiske rammer - Natur- og kulturtilbud - Overnatningskapacitet - Attraktioner -Økonomi 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller Resultat: SWOT-analyse 11

12 KONCEPTUALISERINGENS FASER Hvad udstråler vores destination? Hvad vil vi gerne, at vores destination udstråler? Udfordring - fra værdi til praksis: 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning Emotionel side Følelser, oplevelser, fornemmelser Funktionel side Attraktioner, infrastruktur, mennesker, service og faciliteter 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller Resultat: En destinationsprofil 12

13 KONCEPTUALISERINGENS FASER Kortlægning af nuværende og potentielle målgrupper ud fra faktorer som: - Præferencer - Adfærd - Økonomisk råderum - Rejsehyppighed, varighed og sæsonfordeling 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller Resultat: Indsigt i målgruppernes rejsemønster set i forhold til sæson Genvej: Benchmarking! 13

14 KONCEPTUALISERINGENS FASER 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 14

15 KONCEPTUALISERINGENS FASER Design af de enkelte oplevelser og faciliteter ud fra 3 niveauer: 1) Grundlæggende temaer 2) Produkter, der relaterer til temaerne 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 3) Forskellige oplevelsestyper: Underholdning Læring 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller (teater) Æstetik (solnedgang) (Pine og Gilmore) (naturvejledning) Eskapisme (golf) 15

16 EKSEMPEL - FLERE OPLEVELSESTYPER i ÉT DESIGN Underholdning: Tilskuer til en teaterforestilling Æstetik: Fornemmelse af Aalborg gamle kroge og stræder Læring: Præsten David Klyne fortæller om datidens heksejagt og om, hvordan sladder kan få fatale konsekvenser Eskapisme: Vandretur 16

17 KONCEPTUALISERINGENS FASER Destinationens sammenhængskraft: - Temamæssige forbindelseslinier - Fysiske forbindelseslinier (infrastruktur) 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning Økonomiske synergier - "Kannibalisme" -Driftsøkonomi 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodel 17

18 KONCEPTUALISERINGENS FASER Forretningskoncept: Et eller flere temaer med et antal produkter, der indgår i en sammenhængende produktpalet Afspejles? Det konkurrencedygtige koncept: Skarpt Unikt Substans - Sammenhæng 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 18

19 KONCEPTUALISERINGENS FASER Hvordan organiserer vi projektet? Hvem skal udføre det? Hvordan undgå "kannibalisme"? 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 19

20 KONCEPTUALISERINGENS FASER ALTERNATIV 1: TOP-DOWN TILGANG 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 20

21 KONCEPTUALISERINGENS FASER ALTERNATIV 2: BOTTOM-UP TILGANG 1. Forudsætninger 2. Værdigrundlag 3. Markedsanalyse 4. Behovsanalyse 5. Produkternes indhold og udformning 6. Synergier 7. Formulering af forretningskoncept 8. Organisationsmodeller 21

22 FEASIBILITY STUDIETS FASER Anlægsbudget Bygningsmæssige rammer Forretningskonceptet Byggeprogram Investeringsbehov = summen af anlægsbudgettet og supplerende investeringer som: Egenkapital til sikring af driften i opstartperioden og videre frem 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan Supplerende investeringer i infrastruktur, tilknyttede anlæg og opgradering af eksisterende faciliteter af betydning for driften Implementeringsplanen giver hermed et samlet overblik over direkte og indirekte investeringsmæssige krav 22

23 FEASIBILITY STUDIETS FASER Budgetposter 1000 kr. Forpagtningsafgift af biograf Intern serviceafgift Gebyrindtægt fra ny hal Merindtægt svømmehal Lejeindtægt wellness Forpagtningsafgift hoteldel Lejeindtægt erhvervsområde Entréindtægt åbne arrangementer Sponsering Lønomkostninger administration Kapacitetsomkostninger administration Markedsføringsomkostninger administration Indkøb 4 årlige åbne arrangementer Salgs- og markedsføringsudgifter event EBITDA budget Omkostninger Indtægter Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan 23

24 FEASIBILITY STUDIETS FASER I feasibilityanalysen afdækkes projektets finansielle rentabilitet: Denne udtrykkes dels ved kapitalværdien (NPV) svarende til overskuddet af de samlede netto pengestrømme i projektet diskonteret med markedsrenten dels ved projektets interne rente (IRR). De samlede pengestrømme er estimerede i implementeringsplanens analyse af anlægsomkostninger, investeringsbehov, driftsindtægter og driftsomkostninger. 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan Feasibilityanalysen giver et overskueligt og sammenligneligt billede af projektets finansielle rentabilitet vurderet på markedsvilkår og er derfor et vigtigt element i beslutningsgrundlaget for såvel rent kommercielle projekter som projekter med en blandet finansieringspakke. 24

25 FEASIBILITY STUDIETS FASER Type Lokale borgeres merforbrug Merforbrug fra gæsters anvendelse Direkte effekt af merbeskæftigelse Samlet direkte effekt Estimeret indirekte effekt Samlet effekt Effekt i mio kr. 2,7 8,5 4,8 16,0 2,5 18,5 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan 25

26 FEASIBILITY STUDIETS FASER En fondsmodel, hvor investeringsbehovet dækkes af en kombination af finansiering på markedsvilkår og finansiering fra private eller offentlige non profit investorer Denne type finansiering vil typisk have en betydelig andel af "tålmodige penge" fra non profit investorer, der ydes som anlægstilskud eller rente- og afdragsfrie lån En kommerciel model med finansiering på markedsvilkår 9. Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan En OPP/ OPS model, hvor investeringsbehovet dækkes ved, at private investorer afholder investeringsomkostninger og driftsudgifter mod at få rådighed over driftsindtægterne i en nærmere fastsat periode med hjemfaldspligt til det offentlige 26

27 FEASIBILITY STUDIETS FASER Aktiviteter Samarbejdsaftaler om: Intern serviceafgift Forpagtningsafgift af biograf Forpagtningsafgift hoteldel Forpagtningsafgift kiosk/café Sponsering Lejeindtægt wellness Lejeindtægt fitness Lejeindtægt kontor Lejeindtægt depot Lejeindtægt erhvervsområde Etablering af 10 lukkede arrangementer Aftale med foreninger om leje af ny hal Aftale med svømmehal Aftale om entréindtægt åbne arrangementer Opstartfase Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Ultimo 2007 Driftsfase Anlæg og investering 10. Driftsindtægter og -udgifter 11. Feasibility analyse 12. Samfundsøkonomisk påvirkning 13. Finansieringsmodeller 14. Handlingsplan 27

28 WORKSHOP: UDVIKLING I PRAKSIS STEP 1: DESTINATIONENS NUVÆRENDE TILSTAND SWOT-analyse - Strengths - Weaknesses - Opportunities -Threats 1) Individuel brainstorm - Skriv et punkt på hver post it - Skriv IKKE, om det er S, W, O eller T!! 2) Individuel gruppering - Placer på væg i fire lister: S - W - O - T 3) Gruppering i fællesskab - Enighed om placeringer? - Kan I ikke blive enige om placering, lav da en kopi og placér begge steder 28

29 WORKSHOP: UDVIKLING I PRAKSIS STEP 2: SUPERHELÅRSDESTINATIONEN 2015 Hvilke mål har I nået, når i 2015 bliver udnævnt som superhelårs-destination? Målene skal formuleres under hensyntagen til den nuværende situation (fra step 1) 1) Individuel brainstorm - Skriv ét mål på hver post it - Placer tilfældigt på væg 2) Gruppering i fællesskab - Grupper post its efter en række overskrifter, som I selv definerer - Skriv hver overskrift på separat post it - Kan I ikke blive enige om placering, lav da en kopi og placér begge steder 29

30 WORKSHOP: UDVIKLING I PRAKSIS STEP 3: ROLLING BACK THE FUTURE Hvordan nåede I så målene? Hvilke midler, aktiviteter, projekter, aktører osv. kom i spil? Hvordan udnyttede I styrkerne? Hvordan overkom I svaghederne? Hvordan blev mulighederne udnyttet? Hvordan blev truslerne elimineret? 1) Individuel brainstorm - Skriv én ting på hver post it - Placer tilfældigt på væg 2) Gruppering i fællesskab - Grupper post its efter en række overskrifter, som I selv definerer - Skriv hver overskrift på separat post it - Kan I ikke blive enige om placering, lav da en kopi og placér begge steder 30

31 WORKSHOP: UDVIKLING I PRAKSIS STEP 4: PRIORITERING AF MIDLER/AKTIVITETER 31

32 WORKSHOP: UDVIKLING I PRAKSIS OPSAMLING Udviklingsområder? Definition af projekter? Integration i implementeringsplan 32

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for boligudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014 Værktøjskassen Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram August 2014 Indledning Denne værktøjskasse viser eksempler på analyseværktøjer til forretningsudvikling, der anvendes i Det Sociale

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for overnatningsfaciliteter Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

30 INNOVATIONSMETODER

30 INNOVATIONSMETODER 30 INNOVATIONSMETODER - en introduktion Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 INDHOLD Del 1: Beskrivelse af anvendelseseksempler inden for fem udvalgte temaer/brancheområder. Eksemplerne er stiliserede, men

Læs mere

BA Innovation Workshop

BA Innovation Workshop BA Innovation Workshop Fra idé til forretningskoncept Modul 1-4 Odense 2015 Indhold Program Udfordring (udleveres lokalt) Modul 1 Gruppeøvelser Arbejdsark Afleveringsskema blok1 Modul 2 Arbejdsark Afleveringsskema

Læs mere

OM KONSULENT- GRUPPEN

OM KONSULENT- GRUPPEN KU.BEs Madzone Kultur- og Fritidsforvaltningen henvendte sig i december 2014 med brug for hjælp til hvordan Madzonen i det kommende kultur- og bevægelseshus, KU.BE, kunne komme til at se ud. Konsulentgruppen:

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

BUSINESS CASE FOR WHITE WATER VIBORG, 2013

BUSINESS CASE FOR WHITE WATER VIBORG, 2013 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2013 WHITE WATER VIBORG BUSINESS CASE FOR WHITE WATER VIBORG, 2013 RAPPORT PROJEKTNR. A044145

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Forretningsgrundlag, strategi og

Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og forretningsplan de udviklingsorienterede ledelsesinstrumenter af Åge Dragsted, aage@dragsteddevelopment.dk, cand.oecon., certificeret management

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Science & Technology - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Forslag til lektionsplan for Science & Technology Lektionsplanen er vejledende til 75 lektioner af 60 minutters varighed, og kan tilpasses

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere