Konceptudvikling. Projektplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konceptudvikling. Projektplan"

Transkript

1 Konceptudvikling Vi vil gerne udvikle et koncept til Facebook siden for InnovationHøjskolen Ryslinge, for at gøre den mere attraktiv. Vi vil gøre Facebook siden mere personaliseret, så den passer til højskolen, hvilket vi vil gøre gennem Twitter, Youtube, blogs og LinkedIn. Vi skal fange målgruppen mellem år, og for at gøre det skal de kunne forstå innovation, iværksætteri og ildsjæl, hvilket er kerneord for højskolen. Vi vil gøre disse ord mere attraktive, for at de kan sælge deres produkt. Vi vil gerne knytte Augumented reality til deres reklamekampagner for at vise innovation. På den måde får brugeren en oplevelse og de kan selv interagere en smule, så de føler sig som en del af det. Projektplan Til dette projekt har vi valgt at udarbejde et Gantt-chart 1, da det giver et godt overblik, og er let at strukturere. Vi har alle seks gruppemedlemmer været over alle tingene, men vi har hver i sær haft ansvar for bestemte opgaver. I nedenstående figur 1 viser vi vores Gantt-chart. Eftersom projektet er forholdsvis lille, overholdte vi vores tidsplan som vi havde regnet med. Se milepæle for InnovationHøjskolen Ryslinge i bilag 1. Figur 1 1 Barnum, 2011, side 173

2 Idéudvikling I forbindelse med udarbejdelse af konceptet, benyttede vi os først og fremmest af det oplæg som InnovationsHøjskolen Ryslinge havde fremsat for os. Her udtog vi interessante elementer som vi ville sætte specielt fokus på. Heraf var f.eks.; - Sociale medier og evt. andre online formidlingsformer - Viral-effekt - Deres eksisterende mediestrategi - Begreberne; Ildsjæl, Iværksætteri og Innovation Ud fra disse overordnede tanker fra højskolen, udarbejdede vi derefter en brain-storm for at videreudvikle disse og nå frem til vores endelige idéer. Vores brainstorm kan findes i bilag 1. Vores idé bunder i, at vi skal udvikle en kreativ og indbydende Facebook velkomst -applikation. Applikationen skal iscenesætte og afspejle de mærkesager, begreber og værdier, som InnovationsHøjskolen Ryslinge står for. Dette skal bl.a. ske i samspil med andre sociale medier som Twitter, Linkedin, Google+ og højskolens nuværende hjemmeside. Der skal på denne måde skabes en attraktiv synergi, hvilket betyder, at de forskellige platforme gensidigt skal forstærke hinanden, således at virkningen derved bliver større, end ved blot at satse på én af de sociale platforme. Det grundlæggende for ideen og udformningen af applikationen er, at gøre den attraktiv for eventuelt kommende kursister. Dette skal ske igennem en visuel fremtoning af højskolens innovative kursustilbud, hvilket indbefatter videoelementer, billedmateriale og tekstforfatning, som alt sammen skal smeltes sammen og realiseres, så ideen kan gå op i en højere enhed. Vi har valgt, at indsætte et bonsaitræ på forsiden af Facebook siden, da vi synes at bonsaitræet symboliserer liv og er et træ, man selv skal være med til at forme og udvikle. Det kræver tid og omhyggelighed, men til sidst giver det stor glæde. Vi synes at dette passer godt til InnovationsHøjskolen Rylinges ånd, da højskolen netop er med til at præge og forme ens liv.

3 Kampagnestrategi Figur 2 Sepstrup 2011 side 184 Situationsanalyse Identifikation og beskrivelse af situationen InnovationsHøjskolen Ryslinge har efter et forstanderskift fået det nye navn, der på bedre vis brander og beskriver højskolen som det de ønsker og på nuværende tidspunkt tilbyder deres elever; en skole med fokus på innovation og iværksætteri. Der er ny opstart på skolen til foråret 2012 og på nuværende tidspunkt er der syv tilmeldte. Kommunikationsudfordringen er derfor at nå ud til deres målgruppe og gøre dem opmærksomme på højskolen; skærpe målgruppens interesse for et højskoleophold der giver kreativ og innovativ viden og

4 derigennem i sidste ende få flere til at tilmelde sig inden det nye skoleforløb. InnovationsHøjskolen Ryslinge har skabt fundamentet for deres branding; med bl.a. nyt navn, ny blog og kurser med spændende indhold. Højskolen mangler nu at tilrettelægge og udnytte de forskellige kanaler og kommunikationsmuligheder hvor målgruppen befinder sig, så disse kommer til at passe overens med deres image. Er der tale om et kommunikationsproblem? For at finde ud af om situationen og problemet som Innovationshøjskolen Ryslinge står over for er et egentligt kommunikationsproblem, er det nødvendigt først og fremmest at definere det generelle problem som nu kan gøres ud fra vores beskrivelse af situationen; Beskrivelse, analyse og forståelse af situationen er central for at kunne tage stilling til, om der er tale om et kommunikationsproblem 2 Man skal altså vurdere om der er tale om systemfejl eller menneskefejl; hvis selve produktet ikke holder, hjælper kommunikation ikke på længere sigt. En ønsket ændring vedrører altid en adfærd som er den man satser på at opnå ved sin kommunikation. I højskolens og vores tilfælde er det altså at få flere tilmeldte på deres kurser. For at vurdere om den ønskede situationsændring kan opnås med kommunikation eller om der eventuelt findes bedre veje hertil har vi benyttet et kommunikationspotentialekort 3 hvor vi opstiller relevante problemstillinger; +I/+R - Jeg er interesseret i at komme på højskole, og vil gerne vide hvilke muligheder jeg har - Jeg kender ikke til InnovationsHøjskolen Ryslinge, og ønsker at finde ud af hvilken højskole jeg skal vælge -I/+R - Min familie har altid haft tradition for at gå på InnovationsHøjskolen Ryslinge, som jeg også er tilmeldt næste år +I/-R - Jeg er ikke interesseret i at komme på højskole, men vil gerne høre om andres højskole-oplevelser og hvad de forskellige højskoler tilbyder -I/-R - Jeg ved ikke hvad en højskole er, og jeg skal ikke studere efter folkeskolen Ud fra ovenstående kan vi konkludere at InnovationsHøjskolens målgruppe er dem i rubrikkerne +I/+R og i en vis grad -I/+R. Højskoleophold er relevante for dem og de ønsker højst sandsynligt information herom 2 Sepstrup, 2011, side Sepstrup, 2011, side 117, bilag 2

5 (+Relevans/+Informationsbehov). Heraf kan derfor udledes at der er stor sandsynlighed for at højskolens situation kan ændres med kommunikation; Jo mere målgruppen er karakteriseret ved +I(nformationsbehov)/+R(elevans), jo mere sandsynligt er det, at der er tale om en situation, der kan ændres med kommunikation. 4 Mål Når situationen eller problemet er blevet analyseret, og man har fået fastlagt at der er tale om et kommunikationsproblem, er det vigtigt at få noteret målene for projektet. Ved at have konkrete mål, er man hele tiden i stand til at vurdere hvilken indsats der skal til samt mulighed for løbende at følge op, og finde ud af hvilken effekt projektet giver. 5 Der er tre typer af mål man kan arbejde ud fra indenfor den strategiske kommunikation; organisationsmål, kampagnemål og hjælpemål. Figur 3 Sepstrup 2011 side Sepstrup, 2011, side Sepstrup, 2011, side 205

6 Organisationsmål Organisationsmål er en disciplin hvor man opererer med de overordnede mål. Organisationsmål er som regel formuleret som enten en vision eller en mission. I forhold til højskolen, handler organisationsmålet for dem om, at få så mange kursustilmeldinger som muligt, således at højskolen kan få noget økonomisk rentabilitet ud af tilmeldingerne. Kampagnemål Kampagnemål vedrører den konkrete ønskede ændring, som den der i sidste ende bør løse problemet. Kampagnemålet kan understøttes med kampagnedelmål som begrænser sig tidsmæssigt til kun at forløbe sig over kampagneperioden, hvorimod kampagne(hoved)målet er et mål der skal være vedvarende eller med en længere tidshorisont. For at nå frem til de ønskede midler og formulere målene bedst muligt kan man anvende en målmiddeltænkning. Her beskrives mål samt undermålene heraf. Figur 4 Sepstrup 2011, side 212.

7 Målgruppeanalyse I dette afsnit vil vi beskrivelse målgrupperne for InnovationsHøjskolen i Ryslinge. Vi vil tage afsat i bogen kommunikations- og kampagneplanlægning af Sepstrups og Fruensgaards teori angående målgrupper. En målgruppe er defineret således; en målgruppe er den gruppe personer, hvis adfærd afsenderen ønsker at ændre for at opnå formålet med kampagnen 6 Dette citat indikerer det mest essentielle når der tales om målgrupper. Indenfor de seneste år har man kunne møde påstanden om, at målgruppetænkningen i højere grad er passé, da individet i dag er mere individualistisk tænkende og dermed skiftende, hvilket betyder at der ikke findes en fællesnævner 7. Såfremt der yderligere skal analyseres målgrupper skal der foretages en opdeling af målgruppen i såkaldte delmålgrupper, der er mere homogene end hele den primære målgruppe. I denne opgave har vi fået leveret ad hoc-data og standarddata på forhånd af InnovationsHøjskolen, Ryslinge. Vi har fået standarddata, som beskriver socioøkonomiske og demografiske data. Ad hoc-data er data, som indsamles og bearbejdes på afsenderens initiativ. Det gode ved ad hoc-data er, at det giver mulighed for mere skræddersyet information, der detaljeret er tilpasset netop sin egen konkrete målgruppe og ikke er tilgængelig for andre 8. Målgruppesegmentering for Ryslinge innovationshøjskole Eftersom vi fik serveret målgrupperne på forhånd, vil vi skitsere de målgrupper i delmålgrupper, hvor vi herefter kan målrette vores kommunikation til de overordnede delmålgrupper. Vi vil i den sammenhæng lave meningsfulde kategorier, der beskriver de eksakte delmålgrupper. Der er allerede givet nogle nøglefacts på forhånd; den typiske alder ligger på år, singler, og der støvssuges fra hele landet. De kan derfor findes lige fra København, Århus, Odense, Aalborg til Esbjerg. 1. Den ambitiøse 4 G er - Er typisk en person, der har bestået en ungdomsuddannelse, men har en vis usikkerhed mht. hvad personen skal studere på den lange bane. 4.G eren bliver typisk betegnet som værende kreativ og skaber værdier hvor de er. 2. Hvad er det lige de vil Indenfor dette segment, bliver personen typisk betegnet som værende en anelse rodløs og uddannelsestræt, og der hersker en vis usikkerhed omkring hvad han gerne vil beskæftige sig med. 3. Den arbejdsløse Det er typisk en person, der er sendt på højskole af en betalende instans. Det er ofte en person, der trænger til en frisk start på tilværelsen og mangler inspiration. 4. Folk fra de nordiske lande (f.eks. Island og Norge) Denne målgruppe tager typisk på højskole i Danmark for at prøve kræfter med de danske højskolers værdier. Dette er dog ikke den primære målgruppe. Ovenstående opridser de forskellige typer af eventuelle højskolestuderende indenfor målgruppen. I den sammenhæng vil vi dybere afklare hvem det er, der har en konkret interesse i netop vores applikations budskab for InnovationsHøjskolen Ryslinge og markedsføringen heraf. Vi har derfor valgt at udspecificere målgrupperne i hhv. Primær og sekundære målgrupper. 6 Sepstrup, 2011, side Sepstrup, 2011, side Sepstrup, 2011, side 221

8 Primære målgruppe: Den primære målgruppe er i alderen år og er typisk single. Personer indenfor denne målgruppe har bestået en ungdomsuddannelse, men er stadig lidt usikre på, hvad de skal videreuddanne sig til. De vil finde et ophold på en højskole, der beskæftiger sig med netop deres interesser, og som er inspirerende og spændende for deres eventuelle videreuddannelse. Målgruppen har en stor passion for iværksætteri, innovation, networking, kreativitet og er ydermere meget ambitiøs. Endvidere er målgruppen meget fællesskabsorienteret og nyder godt af andres samvær indenfor deres passionerede områder. Sekundære målgrupper: Forældrene: Den sekundære målgruppe er forældrene som har børn i alderen år. Forældrenes rolle er, at de typisk sponsorerer højskoleopholdet, og har en vis interesse i, hvad den konkrete højskole har at tilbyde i forhold til de forskellige højskolelinjer. Virksomhederne: Virksomhederne kan have interesse i innovationshøjskolen, eftersom de kan planlægge projekter og samarbejde på kryds og tværs med højskolen. Virksomhederne skal gerne gøres opmærksomme på, at det giver nogle gode kompetencer at gå på innovationshøjskolen. Dette skal for dem illustreres ud fra de linjer højskolen har at tilbyde. Kommunikationsform I de seneste år har der været et stort fokus på den øgede digitalisering, hvilket ligeledes bliver understreget igennem dette citat; De digitale medier, det øgede medieudbud og den voksende og anderledes brug af medier giver nye problemer og nye muligheder for arbejdet med strategisk kommunikation 9 - Dette citat kan ligeledes overføres til den konkrete kampagnestrategi vi er i gang med at udarbejde, da vi netop behøver digitale medier til at fremme kommunikationen for InnovationsHøjskolen Ryslinge. I forhold til den velkomst-applikation vi skal udvikle, benytter vi tovejskommunikation i form af formidling af budskaber via Facebook-mediet. Ydermere kombineret med forskellige andre sociale medie platforme som f.eks. YouTube, Google+, Linkedin og Twitter. Vi har valgt at benytte denne form for tovejskommunikation. Dette er grundet i, at InnovationsHøjskolen gerne vil formidle gennem sociale medier og evt. andre nye spændende formidlingsformer. Dette realiserer vi igennem vores velkomstapplikation kombineret med yderligere sociale medier. Man kan sige, at vi formidler budskabet på Facebook, hvor vi med visualisering og tekstforfatning, massekommunikerer ud til modtagerne. Eftersom applikationen er integreret i Facebook, muliggør det bl.a., at brugerne kan gå ind og interagere på væggen på Facebook. I følge Sepstrup vil han betegne vores kommunikation således;...interpersonel kommunikation spiller en større rolle end nogensinde for resultatet af strategisk kommunikation, fordi der med de digitale medier er langt bedre mulighed for massekommunikation, interpersonel kommunikation og hybride former knyttet til sociale netværk og søgemaskiner Dette citat falder meget godt i vores ånd med hensyn til de formidlingsformer vi vil formå at sprede ud til målgruppen. 9 Sepstrup, 2011, side Sepstrup, 2011, side 100

9 Handlingsplan Kommunikationsproduktet Budskab og de valgte medier udgør tilsammen kommunikationsproduktet i følge Sepstrup 11. Udformningen og indholdet, er dermed med til og vigtige elementer for at kommunikere budskabet ud. Kommunikationsproduktet for InnovationsHøjskolen er i vores situation Facebook siden og deres nuværende hjemmeside; Medie Valget af medie skal hænge sammen med hvordan InnovationsHøjskolen Rysline gerne vil eksponere deres budskab ud til målgruppen og opnå den ønskede interesse og virkning. Facebook er et af de mest brugte sociale medier, hvilket er grunden til at vi har valgt videreudvikling af deres Facebook side. Vi mener ikke, at den nuværende Facebook side yder dens formål. Den får ikke kommunikeret budskabet ud, og fanger i det hele taget ikke den konkrete målgruppe, som den InnovationsHøjskolen Ryslinge netop ønsker at gøre sig opmærksom hos. Siden virker standardiseret og kedelig, hvilket nemt kan få en forsømt virkning hos brugeren. Når man kommer ind på siden, får man hurtigt en misvisende følelse og fornemmelse af, at det er en side for personer der allerede har gået på skolen, og ikke en side for nye og interesserede medlemmer. Facebook siden skal være mere visuel; den skal have elementer der gør den mere unik, skiller sig ud fra mængden og vigtigst af alt passer til deres image og det de ønsker at udstråle. I nedenstående figur 5 ser vi, hvordan deres Facebook side er standard, og på ingen måde skiller sig ud. For at opnå den ønskede effekt skal Facebook siden altså være mere personaliseret og vække en interesse hos målgruppen. Figur 5 Facebook.com 11 Sepstrup, 2011, side 24

10 Vi har på Facebook siden lavet tre underpunkter; Højskolen, Forstanderen og Bonsaitræet. Det er meningen, at der skal uploades opsigtsvækkende billeder, som fanger målgruppen. Derudover skal der også uploades videomateriale på Facebook siden, som på en mere beskrivende og attraktiv måde, gør InnovationsHøjskolen Ryslinge tiltrækkende. Facebook siden skal så vidt muligt kombineres med andre sociale medier, så som YouTube, Twitter, Google + og Linkedin. Vi er ikke helt sikre på, om vi kan nå det tidsmæssigt, men vi har tænkt os, at forsiden skal være aktiv, forstået på den måde, at logoerne til de sociale medier skal kunne bevæge sig når de ligger på grenene. InnovationsHøjskolen Ryslinge kunne evt. også skabe et netværk inde på da det er Danmarks største internetportal indenfor iværksættere. Budskab I følge Sepstrup; Budskabets tre elementer er gensidigt afhængige. Indholdet er udgangspunkt for udformningen, og udformningen er afgørende for forståelsen af budskabets indhold 12. Det er vigtigt for InnovationsHøjskolen Ryslinge at få udformet indholdet af Facebook siden, så det bliver let forståeligt og får kommunikeret deres budskab ud til brugeren. Der skal skabes en interesse indenfor innovation og iværksætteri. Ordene; innovation, iværksætteri og ildsjæl er ord vi har tænkt os at fokusere på, så målgruppen bedre kan forstå dem. Ud fra vores medieetnografiske undersøgelse, observerede vi ud fra en kvalitativ tilgang, hvoraf vi fandt ud af, hvilke ord den relative målgruppe ellers forbinder med de første tre nævnt ord. Ved at benytte disse ord sammen, får vi en større chance for at ramme målgruppen, da de derved opnår den rigtige forståelse af vores budskab. Budget Sepstrup siger Hvis afsenderen har et antal realistiske kombinationer af gode mål og gode målgrupper, er det nødvendigt at vide, hvilke ressourcer der står til rådighed for at nå disse mål. 13 På nedestående figur 6 illustreres fordelingen af budget til InnovationsHøjskolen. Som vi kan se går halvdelen af budgettet til Facebook, hvilket også er derfor vi har valgt at prioriterer dette sociale medie højere end de andre. Vi ved ikke hvor mange penge der er lagt til side, men vi antager at der i hvert fald er ca kr. til at opstarte dette. 12 Sepstrup, 2011, side Sepstrup, 2011, side 232 Figur 6 Kundens data

11 Analyse Vi ser i dag et stigende tal i færden på internettet. En undersøgelse viser at danskere mellem år benytter de sociale medier som nummer fire i deres liste over brug af internettet. Kun , søgning og helbredsinformationer overstiger de sociale medier. Selv musik, netbank, video og køb af produkter ligger under de sociale medier. 14 Vi vil nu udarbejde en SWOT-analyse; SWOT-analyse Vi udarbejder en SWOT-analyse for at finde højskolens interne og eksterne fordele og ulemper. Interne Stærke sider Svage sider Højskolen ved hvad de står for Stram tidsplan (Forår 2012) Efterskolen er anerkendt da de har vundet Manglende elever priser Elever for deres ophold betalt(kommer ikke Skolen ligger centralt i Danmark nødvendigvis af egen vilje) Skolen ligger tæt på motorvej, tog mv. Der er ikke så stor deltagelse lyst hos Skolens hjemmeside adskiller sig fra andre danskere. Stor aktivitet fra andre lande pga. blog. Ikke en skole der giver adgang til en Tilskud fra EU uddannelse Forandringsparate Muligheder Nogle unge holder sabbat år Finanskrise, arbejdsløse skal i gang Regeringen giver tillæg Støtte andet sted Sociale sider Unge er mere og mere på internettet Eksterne Trusler Rejseselskaber samt andre højskoler Finanskrise, ikke råd Færre benytter sabbat år Ryslinge Højskole har rigtig mange fordele og muligheder, og heldigvis ikke så mange trusler. Dog er deres trusler store i og med at konkurrencen om det unge segment er ekstremt stor, og ikke alene er Innovationshøjskolen Ryslinge i konkurrence med andre højskoler, de er også i konkurrence med andre uddannelser, arbejdspladser samt rejseselskaber. Endvidere ser vi færre og færre unge der benytter et sabbat år; de ved hvad de vil, og dette er en trussel for højskolen, da konkurrencen spidses op. Derfor er det også rigtig godt at højskolen har fokus på andre målgrupper. En finanskrise er både en trussel og en mulighed for højskolen; først og fremmest er det en trussel da der ikke i lige så stor grad er råd til højskoleophold. På den anden siden kan det vendes til en mulighed, da man kan tiltrække de arbejdsløse igennem kommunerne. Højskolen har en stram tidsplan, og der skal laves noget der har en virkning her og nu. Vi vil nu se på TOWS-analyse, hvor vi vil finde ud af hvilken retning InnovationsHøjskolen Ryslinge skal gå efter. 14 Informationer fundet i Usa4.pptx, Ulrik Christensen.

12 TOWS-analyse Vi udarbejder en TOWS-analyse ud fra vores SWOT-analyse, i denne analyse vil vi komme frem til hvilket matrix vi vil anbefale højskolen. Stærke sider (S) S1: Hjemmeside S2: Forandringsparate S3: Tilskud fra EU Interne forhold Svage sider (W) W1:Manglende elever W2: Manglende danskere W3: Stram tidsplan Eksterne forhold Muligheder (O) O1:Sociale sider O2: Sabbat år O3: Finanskrise O4: internettet er attraktivt Trusler (T) T1: Konkurrence T2: Finanskrise Maxi-Maxi (S2, S3,O3) Fokus på internationalisering Maxi-Mini (T1-2, S2, S3) Udvikle nye målgrupper Mini-Maxi (W1-3,O1, O2, O4) Øge markedsføring på sociale medier Mini-Mini (T1-2, W1-3) Øge markedsføring, Push-strategi Ud fra vores TOWS-analyse vælger vi at øge markedsføringen på de sociale medier. Vi er derfor på minimaxi hvor de svage sider sammenlignes med muligheder. I og med at højskolen har en stram tidsplan og mangler elever her og nu, ser vi en fordel i at tage udgangspunkt i de sociale medier da det er her målgruppen befinder sig. Vi ser muligheden i at nogle unge vælger at holde et sabbat år, og er meget aktive på internettet. Vi ser dog også muligheder hos mini-mini hvor Højskolen skal benytte en push strategi for at markere sig på internettet. Dette følger dog store udgifter og hjælper ikke nødvendigvis på den rette målgruppe. Vi mener derfor at dette matrix er for farligt for højskolen. Vi er nu kommet frem til, hvilken matrix vi vil benytte, og vi vil nu se på PEST-analysen for Ryslinge Højskole. PEST-analyse I PEST-analysen 15 ser vi på de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold. Ved det første P i analysen behandler vi de politiske og lovmæssige omverdensforhold. Vi ved allerede at kommunerne i nogle tilfælde betaler for højskoleopholdet, men regeringen kan også få opsving i højskolebranchen hvis de udgav kvote 2 point til eleverne. Regeringen kan derfor blive en meget vigtig supporter for højskolen, men også en blokker. Ser vi på det næste bogstav, behandler vi økonomien. Et højskoleophold kan nemt løbe op i et beløb i ,-. Landets økonomi kan derfor hurtigt påvirke deltager tallet på Ryslinge. Ved det fjerde bogstav i analysen ser vi på de sociale forhold, vi ved at danskerne har en lav magtdistance, de er feminine, individualistisk og forandringsparate, vi er gode venner med vores chefer, vi går ind for ligestilling, vi vil gerne være sammen med andre mennesker, men vi er også individualister og vil gerne lave selvstændige ting 16. Ser vi på det sidste bogstav i analysen ser vi på teknologien, internettet er meget anvendeligt i dag, og i sær de sociale medier bliver brugt hos de unge. Højskolen skal være aktive på de sociale side, og bidrage med godt indhold som er interessant for målgruppen. 15 Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen, 2006: Fig. 6.3 side Hofstede, kulturdimensioner.

13 Interessentanalyse Målet med denne analyse er at udvikle et samarbejde, så InnovationsHøjskolen Ryslinges interessenter er for højskolen, i stedet for imod. I den første boks, navngiver vi vores interessenter, hvor vi kort betegner dem. Vi farvegiver hver interessent, hvor grøn betyder support, blå betyder neutral og rød betyder at de er blokker for projektet. Farvedelingen er dog en foreløbig vurdering, da de naturligvis kan ændre sig. Navnet på interessenter Betegnelse Rolle i projektet Interessenter Nye kursister år Kommende kursister Forældre Evt. yde økonomisk støtte Undervisere Interesse for grafik ect. Formidle god omtale Konkurrenter Rødding Højskole Truer med andre kurser(pris, kvalitet) Ryslinge ledelse Optage nye elever Tidligere kursister Referencer Kommuner Yde økonomisk støtte Regeringen Undervisningsministeriet Økonomisk bidrag og lovgivning Udlandet Elever Anbefaler deres befolkning Højskolens interessenter har heldigvis ikke nogen blokkere for deres markedsføring. I nedenstående første blok angiver vi hvorvidt interessenterne har magt og interesse. InnovationsHøjskolen Ryslinge skal have fokus på alle former, også dem med lille magt og lille interesse da de som sagt kan ændres, og pludselig have stor interesse eller større magt, og de må derfor ikke glemme at kommunikere med dem. Kommunikation Forventninger Indflydelse på projektresultatet Stor interesse, lille magt At de har en mulighed for at melde sig ind Neutrale, indmelding Stor interesse, stor magt At deres børn får noget godt ud at det Neutrale Stor interesse, lille magt Skaber god omtale Aktiv, neutrale Stor interesse, lille magt Annoncering af deres højskole Neutrale Stor interesse, stor magt Profit og god omtale Økonomi, videredelegering Lille/stor interesse, lille magt God omtale Neutrale Middel interesse, stor magt Spærre for økonomisk støtte Økonomi Lille interesse, lille magt Neutrale Neutrale Interesse, lille magt Imeldning Neutrale

14 Test-plan Formål: Formålet med InnovationsHøjskolen Ryslinges brugervenlighedstest er at indsamle feedback om hvordan brugere bruger Innovationshøjskolens hjemmeside og Facebook side. Hvordan de bruger hjemmesiden til at finde frem til bl.a. fag og tilmelding. Derudover indeholder testplanen også en plan over en etnografisk research for at finde ud af om Innovationshøjskolens målgruppe forstår ordene innovation, iværksætter og ildsjæl. Testpersonerne bliver også interviewet for at få indsamlet noget kvalitativt data omkring deres holdninger og tanker om højskoler. Planen indeholder: Testscenarier med mål. Typer af brugere som skal inkluderes i testen Interview Hvad betyder ordet? test Facebook test Plan for indsamling af data og rapportering Tidsplan for testaktiviteter Spørgeguides som skal bruges under testforløbet: Spørgeguide I Spørgeguide F

15 Problem: Den generelle følelse brugeren får når de besøger hjemmesiden. Proceduren for når man tilmelde sig højskolen. o o Er det nemt at finde og bruge? Kan de nå i mål? Hvordan brugeren finder informationer på hjemmesiden o o o Er der mange dead-ends? Bliver de ledet på afveje? Er der misvisende information? Navigation o o o Er der for mange menupunkter? Er der for mange links? Har de overblik? Facebook o Giver den mening? o o Sprogbrug o o Vil målgruppen bruge den? Hvad føler de når de besøger siden? Forstår målgruppen de ord som højskolen benytter sig af? Skal de forsøge at ændre deres sprogbrug. Personas Igennem alle tests skal der tages udgangspunkt i de Personas som er blevet udarbejdet og som kan ses i Bilag 4.

16 Metoder og scenarier Vi vil benytte os af både kvalitativ og kvantitativ dataindsamling. Ud fra vores persona vil vi finde ud af hvilke opgaver der skal løses for den enkelte persona, hvorefter vi vil udføre en tænke-højt test. Tænke-højt testen vil give os kvalitativ data som kaste lys på problemer der ikke er tænkt over endnu. Hvad betyder ordet? Opgaven vil give os et indblik i, hvorvidt målgruppen forstår de ord som højskolen markedsfører sig på. Testprocedure Overordnet briefing: Testpersonerne skal informeres om hvordan brugervenlighedtesten kommer til at forløbe hvor lang tid og hvilke opgaver de skal udføre. De skal beroliges og overbevises om at det ikke er dem der bliver testet, men derimod hjemmesiden. Hvad betyder ordet? - opgave (15 min) Hvordan forstår du ordene innovation, iværksætter og ildsjæl? Du skal bruge de begreber og ord som ligger foran dig til at beskrive hvert ord. Du bestemmer selv hvor mange ord du vil bruge. Under forløbet holdes der nøje øje med reaktioner fra testpersonerne. (Dette er kvalitativt) Interview: Testpersonerne interviewes omkring deres viden og følelser omkring højskoler. Her benyttes spørgeguide I. Brugervenligheds testen: 1. Scenarie (5 min) Du skal holde et sabbat år efter din ungdomsuddannelse og du overvejer at starte på en højskole. Du har hørt positivt om Ryslinge højskole hos noget familie, og vælger derfor at finde højskolens hjemmeside. Gå ind på google.dk og find siden. 2. Scenarie (5 min) Da du finder siden kommer du i tanke om at højskolen hedder Innovationhøjskole Ryslinge, find den konkrete side uden at bruge google.dk 3.Scenarie (5 min) Du ønsker at finde ud af hvilke to hovedfag skolen tilbyder. Find det på siden. 4. Scenarie (5 min) Efter at have fundet hvilke fag skolen tilbyder, ønsker du at finde ud af hvor meget det koster for et ophold på otte uger. 5.Scenarie (5 min) Du finder højskolen yderst interessant og ønsker nu at tilmelde dig som elev via internettet. Igangsæt processen. Facebook-test: Der er blevet lavet en Facebook side for højskolen. Vi vil teste om de forstår symbolet (træet) og hvad de tænker når de ser siden og om de ville bruge en side som den. Spørgeguide F bruges.

17 Dataindsamling Kvantitativ Et logging system opsnapper: - Antal personer som udfører opgaven indenfor den givne tidsramme - Antal personer som ikke når at udføre opgaven - Hvor mange personer der spørger om hjælp/vejledning Interviewet indsamler: - Data omkring alder. Hvad betyder ordet: - Der indsamles data omkring hvor mange gange bestemte ord og begreber bliver valgt indenfor hvert hoved ord. Facebook-test: - Hvor mange som forstår symbolet (træet) Kvalitativ Et logging system indsamler: - Hvad der bliver sagt under de forskellige opgaver. - Reaktioner fra musbevægelse. Interviewet indsamler: - Holdninger og meninger om ordet højskole Hvad betyder ordet: - Hvilke ord målgruppen bruger til, at beskrive hoved -ordene. Facebook-test: - Følelser, ord og meninger om Facebook siden. Tidsplan Uge 48: Usabilitytest af Ryslinge.nu og Hvad betyder ordet? testen samt interview Uge 50: Facebook test udføres hvis Facebook siden skal offentliggøres. Vi har ikke haft mulighed for test pga. mangel på samtykke fra højskolens side af ang. offentliggørelse af en test side.

18 Spørgeguide I Hvad er det første du tænker når du hører ordet højskole? Har du planer om at skulle på højskole? Kunne du tænke dig at komme på højskole/har du overvejet højskole? Hvorfor? Vælger du højskole ud fra interesser? Hvilke faktorer spiller ind når du skal vælge højskole? - Interesser - Geografi Hvad tror du et halvt år på en højskole koster? Ved du hvad du vil når du er færdig her? Hvis de siger rejse så spørg: Har du overvejet højskole i stedet for rejse? Hvor vil du finde informationer omkring hvilken højskole du vil på? Spørgeguide F Hvad er det første du tænker når du ser siden? Forstår du hvad træet skal symbolisere? Vil det være en side som du vil bruge? Hvad er godt? Hvad er dårligt? Kunne du finde på at følge denne højskole på facebook?

19 Usability test Innovationshøjskolen Ryslinge har udarbejdet en ny hjemmeside, som skal appellere til den primære målgruppe. Siden er opbygget som en blog. Vi vil nu finde ud af om siden fungerer optimalt. Siden kan findes på: Ifølge Jacob Nielsen bør man stoppe efter 5 testpersoner, da man herefter ofte ser de samme svar gå igen 17. Derfor vælger vi at tage udgangspunkt i 5 personer fra målgruppen. Vi stiller dem overfor følgende scenarier: Scenarie 1: Scenarie 2: Du skal holde et sabbat år efter din ungdomsuddannelse og du overvejer at starte på en højskole. Du har hørt positivt om Ryslinge højskole hos noget familie, og vælger at finde højskolens hjemmeside. Gå ind på google.dk og find siden. Da du finder siden kommer du i tanke om at højskolen hedder Innovationhøjskole Ryslinge, find den konkrete side uden at bruge google.dk. Du ønsker at finde ud af hvilke to hovedfag skolen tilbyder. Find det på siden. Scenarie 3: Efter at have fundet hvilke fag skolen tilbyder, ønsker du at finde ud af hvor meget det koster for et ophold på otte uger. Scenarie 4: Du finder højskolen yderst interessant og ønsker nu at tilmelde dig som elev via internettet Igangsæt processen. Vi har lavet en tænke-højt test på 5 testpersoner, fælles for dem alle er at de bor og studerer i Aarhus. Vi har brugt programmet Capture som optager lyd og bevægelser fra musen; Person 1: Person 2: Person 3: Person 4: Person 5: Nanna, 27 år. Studerer PBA e-koncept udvikling, har gået på højskole. Single Trine, 22 år. Studerer HG på Aarhus Købmandsskole. Single Janne, 24 år. Læser en erhvervsuddannelse på Erhvervsakademiet. I et forhold Nicklas, 20 år. Studerer HF. I et forhold Marc, 23 år. Studerer PBA i international handel og markedsføring. I et forhold Konklusion Det er som om at siden er lavet til elever som allerede går på skolen, end til nye elever udtaler den ene testperson. Med det forklarer han at der ikke er så meget fokus på at indmelde sig, og informationer omkring skolen er lidt gemt. Vores 5 testpersoner gennemførte alle 4 scenarier; Nogle hurtigere end andre. Fælles for dem alle var at de blev forvirret over menupunkterne og rodede meget rundt i dem med cursoren. Den ene testperson mente dog at det var dejligt let at finde informationerne til trods for at hun stadig rodede lidt forvirret rundt på siden. Testpersonerne blev lidt forvirret over at de ikke kunne finde siden via google.com, og derfor bør Innovationshøjskolen satse på google Adwords som de allerede ønsker og vil igangsætte snarest. Vi bad vores 5 testpersoner om at finde en pris på 8 ugers ophold. De synes det var forvirrende at antal og uger ikke var noteret mere præcist. Det at de skulle til at finde en lommeregner for at regne opholdet ud, virkede besværligt og forvirrende for dem. Endvidere ville den ene testperson gerne vide hvor lang tid 17 Barnum, 2011, side 16

20 opholdene varer. Dette mente hun skulle stå under pris, så det derved var samlet og man kunne vurdere hvor meget ekstra man fik for ekstra penge. Ved det sidste scenarie, fandt 4 ud af 5 brugere indmelding i menulinjen; 3 af de 4 kunne dog huske at de havde set et link på forsiden, og gik derfor først tilbage til startsiden. Da de kom til forsiden var linket byttet ud med kontakt, og i stedet for at kigge længere nede på siden, benyttede de menulinjen hvor de fandt indmeldingen under Ny elev. Den sidste kontaktperson benyttede dog Bliv elev -knappen som han fandt ude til højre. Men da spørgsmålet var at man skulle tilmelde sig over internettet, kunne denne side ikke benyttes, da siden kun indeholdt et telefonnummer og var beregnet til eventuelle spørgsmål. Ud fra vores usability test fandt vi ud af at højskolen bør have en indmeldingsformular. De bør samle informationerne bedre, og ikke gemme priserne så man skal finde en lommeregner og på den måde måske glemme nogle vigtige tal. Egne vurderinger Ud over resultaterne fra ovenstående brugertest har vi selv vurderet hjemmesiden. Vi mener at den orange farve i menupunkterne er for skrap; den gør ondt i øjnene, og forstyrre læsningen. Kontakt og Bliv elev quick-knapper skal sættes sammen, eller det skal i hvert fald være muligt at se telefonnummer samt adresse begge steder. Siderne må ikke så tomme, selvom de linker til bagved liggende sider, f.eks. innovationssiden. Der skal udarbejdes en kontaktformular. Priserne skal gøres mere synlige, og der skal være mulighed for at se den fulde pris på hele perioden, så man ikke selv skal regne. Endvidere er det ikke nok bare at oplyse reg. og kontonummer, men der skal være mulighed for at få tilsendt et girokort. Der skal være mulighed for at se billeder af skolens areal samt bygning og ikke mindst værelserne. Logoet sammenligner vi med politik. Så måske skal skolen overveje andet logo. Der skal være mulighed for at få en rundvisning på skolen via internettet. Folk bliver skuffet når de klikker på rundvisningen og der bare står hvornår der er åben hus. Rundvisningen skal i stedet digitalisere sig. Menupunkterne skal samles. F.eks. kan der under støttemuligher placeres: Dagpenge, Sønderjyder og Landboungdom og de andre. Se figur 7. Vi mener også at den orange farve har den forkerte kontrast, da den skærer i øjnene. Figur 7 - Ryslinge.nu Selvom højskolen lige har fået oprettet deres nye hjemmeside skal virksomheden være opmærksom på at første udkast ikke nødvendigvis er det perfekte, og der er plads til forbedringer. Hvad er godt.. Vi vil dog også se på hvad højskolen gør godt på deres hjemmeside. Der tales direkte til brugeren: Der er ikke særlig meget, du ikke må på Ryslinge Højskole. Alle på skolen er voksne mennesker, og vi tror på, at vi får det bedst sammen, (..) 18. Det er godt at der ikke er så lange tekster på siderne. 18 Ryslinge.nu

21 Resultater De deltagende i vores undersøgelse var i alderen delt ind i 3 intervaller for bedre at kunne illustreres. Se figur 8. Alder Ord som blev nævnt da vi stillede spørgsmålet: Hvad tænker du hvis jeg siger Højskole? Figur 8 - Testresultat Hash Hippie Guitar Social Efterskole men uden grundfag, mere valgfag. Man bor der Man lærer noget Det er for nogle ældre unge end dem på efterskole Størstedelen af dem vi spurgte havde været på efterskole og kun 2 ud af de 21 vi spurgte havde overvejet et højskoleophold. Ingen af de adspurgte havde en idé om hvad et højskoleophold koster, men størstedelen ramte nogenlunde rigtigt. Hvis de skulle vælge en højskole ville de vælge en som matcher deres interesseområde. De ville benytte sig af internettet til at finde oplysninger om højskoler i Danmark. Et par stykker nævnte plakater ved busskure og en af dem som havde overvejet højskole ville bruge sit netværk. Ordets betydning: Ryslinge højskole har selv nævnt, at de måske er nød til at bruge nogle andre ord frem for: Innovation, iværksætter og ildsjæl for at være på bølge længde med målgruppen. Vi lavede derfor en etnografisk undersøgelse om hvorvidt målgruppen forstod disse tre begreber ved at stille os ud på HG på Århus Købmandsskole og bad eleverne om, at deltage i vores undersøgelse.

22 Undersøgelsen foregik på den måde, at de fik et udvalg af ord som de skulle smide ind under ordene: Innovation, Iværksætter, Ildsjæl. De måtte selv bestemme hvor mange af ordene de ville benytte til at beskrive hoved -ordene. Når de var færdige med opgaven tog vi et billede som dokumentation. Det var interessant at se hvor meget de egentlig tænkte over hvor ordene skulle placeres men når først de havde lagt dem et sted, blev de liggende der. De ord der var mest tvivl om var innovation og ildsjæl. Alle deltagere synes have en god idé om betydningen af ordet iværksætter. Nogle havde problemer med at fordele ordene, da de synes begreberne minder for meget om hinanden. Vi brugte undersøgelsen til at udvælge hvilke ord der skal benyttes i Rylinge Højskole s kommunikation. Til det lavede vi citater som skulle forestille at komme fra eleverne som går på skolen. I citaterne indgår der altså deltagernes udvalgte ord. På den måde er vi sikre på, at vi formulerer os korrekt. Da det er et problem for de unge at forstå begrebet innovation har vi også valgt at inddrage virksomhederne i form af citater omkring hvordan de beskriver og bruger innovation. Dette tror vi, vil give en god virkning på de unge at de rent faktisk kan se, at innovation bliver brugt i flere sammenhænge i erhvervslivet. En hurtig opsamling af dataen er vist nedenfor hvor de mest hyppige ord til hvert hoved ord er talt op: Ord Ud af 11 deltager blev ordet brugt Innovation Nytænkning Udvikling Kreativitet Fornyelse Fremtid Initiativtager 6 gange 6 gange 6 gange 3 gange 3 gange 2 gange Iværksætter Ildsjæl Igangsætter Motivation Noget nyt Opfindelse Har hjertet med At brænde for noget Ikke at give op Interesse Motivation 4 gange 5 gange 4 gange 6 gange 7 gange 9 gange 5 gange 3 gange 3 gange Figur 9 dokumentation fra hvad betyder ordet testen

23 Hvilket dyr er du? Vi spurgte dem også om hvilket dyr de synes de er, for at få en idé om hvem de er som person. Resultatet har vi opstillet i en graf. 6 Dyr Dyr 1 0 Fugl Ugle Delfin Hund Kat Æsel Figur 10 Dataindsamling Vi kan konkludere, at dem vi har interviewet ser sig som sociale og loyale personer. De føler de har godt styr på tingene.

24 Markedsføring Figur 11 Facebook prototype. Som vi tidligere kom frem til skal InnovationsHøjskolen Ryslinge have fokus på facebook.dk. I figur 11 vises resultatet. Det er muligt for brugeren at interagere til de andre sociale medier. Samt er der mulighed for at finde informationer om skolen. Disse oplysninger har brugeren mulighed for at få adgang til når de synes godt om Facebook-gruppen. På Facebook siden, skal der være meget aktivitet. Vigtige relevante opslag, samt gode debatter. Det er vigtigt at indholdet passer til udefra kommende og ikke kun til forhenværende elever. Facebook siden skal også indeholde billeder. Facebook siden kan ikke findes da den ikke er offentlig tilgengægelig. Hvad betyder innovation? Ud fra vores resultater af Hvad betyder ordet testen har vi fået fastlagt at der skal fokus på hvordan InnovationsHøjskolen Ryslinge skal formidle informationer om begreberne innovation, iværksætter og ildsjæl. Vi har derfor lavet en grafisk visning hvor vi har stykket citater sammen som skal forestille at komme fra tidligere elever eller nuværende elever på Højskolen. Det er her tanken, at der skal findes nogle elever som vil stille ansigt til. Derudover har vi vurderet at det er vigtigt at inddrage den sekundære målgruppe som er forældrene og virksomhederne. Det vil vi gøre på samme måde, men med citater fra forældre som beskriver de positive ting ved at de sendte deres datter eller søn på højskole. Det er fiktivt lige nu, men det er meningen at højskolen selv skal tage kontakt til nogle forældre for at få udtalelser. Det samme gør sig gældende ved virksomhederne. De skal danne et forbillede og lære målgruppen om begrebet innovation og hvordan de bliver brugt i praksis i de givne virksomheder. Disse udtagelser kan bruges på skolens egen hjemmeside, aviser, banner samt på de sociale medier. Se dem her i figur 12 og 13. Figur 12 Figur 13 Se flere eksempler i bilag 5.

25 Amino.dk En anbefaling er, at InnovationsHøjskolen Ryslinge benytter på Amino.dk. Det er ubestridt Danmarks største innovations- og iværkstætterportal på internettet. Det vil i den forbindelse være meget oplagt for InnovationsHøjskolen at begynde at netværke, udveksle innovationserfaringer og tage kontakt til f.eks. selvstændige som måske kunne have lyst til, at holde et foredrag ude på højskolen. Desuden har Amino.dk besøgende hver måned, hvilket kraftigt indikerer, at siden er meget relevant og aldeles stræbsom, når det kommer til udveksling af erfaring blandt iværksættere.

26 Fremtid Det kan godt være at vores løsning med at optimere højskolens facebookside, og gøre det attraktivt. Højskolen på de andre sociale sider løser InnovationsHøjskolen Ryslinges problem med for lidt deltagere her og nu, men det løser det ikke nødvendigvis i fremtiden. Derfor bør højskolen have fokus på en længere og en mere holdbar metode. Derfor har vi valgt at behandle højskolens nuværende hjemmeside, samt have fokus på at markedsføre skolen på en hel anden og innovativ måde. Augmented Reality Skolen betegner sig selv som innovativ, og de har allerede vist det på deres hjemmeside, i og med at de differentiere sig fra deres konkurrenter ved at udarbejde en blog som hjemmeside. Hvorfor så ikke vise det i deres markedsføring. Vi anbefaler InnovationsHøjskolen Ryslinge til at tænke i nye og anderledes baner. De skal udarbejde nogle store plakater, som skal hænge på uddannelseinstitutioner, men også på udvalgte folkeskoler, samt svømmehaller, idrætshaller osv. Plakaterne skal være tilkoblet en app, som de unge kan downloade gratis. hvor de herefter kan bruge den til at gøre plakaten levende. Se eksemplet nedenfor. Plakat Plakat App Animation Det er tanken at resultaterne fra vores undersøgelse hvad betyder ordet? skal poppe frem, så man får smidt ord i hovedet om hvad højskolen står for, i stedet for at bruge ordene innovation, iværksætter og ildsjæl. På den måde kan højskolen lære sin målgruppe hvad ordene betyder. Vi mener at denne form vil vise innovation fra en side der er mere forståelig for de unge, og det vil give InnovationsHøjskolen en god og anderledes omtale. Se grafisk skabelon i bilag 6.

27 Litteraturliste Bøger Barnum, C 2011, Elsevier Inc.,Burlington Cadle, J og Yeates, D 2008, Designs and Patents ect., London 5.udgave Sepstrup, P og Freuensgaard, P 2011, Academica, KBH, 4.udgave Trojel, T, Jenrich, L, og Jepsen,K 2006, Trojka, 1.udgave Usability Testing Essentials Project Mangement, kap. 10 Kommunikations- og kampagneplanlægning Afsætning niveau A (Bind 1) Web Facebook.com, 2011 https://www.facebook.com/pages/ryslinge-h%c3%b8jskole/ (d. 7/ ) Hofstede, kulturdimensioner, (d. 30/ ) Ryslinge.nu, (d. 30/ )

28 Bilag 1 Her er vores brainstorm for processen

29 Bilag 2

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Nyt website Ranum EC

Nyt website Ranum EC Nyt website Ranum EC Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Baggrund... 4 Problem... 4 Løsning... 4 Problembeskrivelse... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Teori... 7 SEO... 7 Validering af website...

Læs mere

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann. 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012 3. SEMESTER TVÆRFAGLIG RAPPORT Odense Kommunes Kultur afdelingen MMD Odense 3. semester 17. december 2012 Gruppe 14 Yrsa Jensen, Meerwais Sarwari, Jens Peter Olsen og Rune Hoffman Projekt url Kampagnesite:

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen.

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen. Faktaark Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015 Link til website http://www.michellasjacobsen.dk/artvandalz Josephine Lorentzen http://www.josephinelorentzen/2sem/artvandalz.html

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Gruppe 8: Titel: URL: Wacky Zack http://www.mknmedia.dk/arkiv/wackyzack/index.html Morten Korshavn mail: morten@mknmedia.dk

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14 Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014 Semester: 4. Semester Klasse: 4MMDA0912 Gruppe: 14 Vejleder: Lisbeth Mathiesen Synopsis: Deltagere:

Læs mere

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG Roskilde Universitet - Kommunikation 6. semester, forår 2014 - Alm. Projekt Vejleder: Henriette Bernhoff Lungholt Af: Christoffer Dangkel Jacobsen - studie nr. 47420,

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere