På vej mod nyt job. Redaktion: Januar 2008 Oplag: 4.000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod nyt job. Redaktion: Januar 2008 Oplag: 4.000"

Transkript

1 JOBSØGNINGSGUIDE

2 På vej mod nyt job Afklaring Curriculum Vitae CV Jobansøgningen Uopfordrede ansøgninger Jobsamtalen Brug dit netværk Jobsøgning er at flytte sig Redaktion: Januar 2008 Oplag: På vej mod nyt job Du sidder med stor sandsynlighed med denne jobsøgningsguide i hånden, fordi du er klar til at gå ombord i en jobsøgningsproces. Du er måske meget erfaren på arbejdsmarkedet og på jagt efter nye udfordringer eller du er helt nyuddannet og skal søge dit første akademiske job. Uanset hvad dit udgangspunkt er, har vi fra AAK s side tilstræbt med denne guide at give dig en række redskaber til hjælp i jobsøgningsarbejdet. Vi har i jobsøgningsguiden valgt at lægge et dobbelt fokus. For det første på vigtigheden af afklaring og strategiske overvejelser for at nå frem til en effektiv og målrettet jobsøgning. Det handler særligt det første kapitel om afklaring om. Og for det andet på betydningen af at have arbejdsgiverens behov og virksomhedens virkelighed for øje, når du henvender dig til en virksomhed. Dette perspektiv er i fokus i kapitlerne om CV, jobansøgning, uopfordret jobsøgning og jobsamtalen. Hvis jobsøgningsguiden ikke giver tilstrækkeligt input i din jobsøgning, kan du gøre brug af vores tilbud til jobsøgende medlemmer. Det kan fx være en personlig samtale med en konsulent om din ansøgning, dit CV, din samtaleteknik eller din jobsøgningsstrategi. Du kan også få en samtale, der giver dig øget viden om AC-arbejdsmarkedet eller måske har vores jobformidling Cand. match et job, der passer til dig. Eller du kan deltage i workshops eller informationsmøder. Har du brug for at arbejde med din jobsøgning uden for hjemmet, stiller vi lokaler med PC, printer og kopimaskine til rådighed i Århus og København. Og søger du efter et jobsøgningsnetværk, kan du annoncere efter andre jobsøgende i nærheden af dig på AAK s hjemmeside. Med andre ord: Kan vi hjælpe dig yderligere i din jobsøgning, gør vi det meget gerne. På bagsiden af jobsøgningsguiden kan du se, hvordan du får fat i os. 2 3

3 Afklaring En kompetent og målrettet jobsøgning forudsætter, at du er afklaret omkring dine kompetencer, din motivation, dine ønsker og behov. Og at du laver en plan for din jobsøgning, så den fører frem til et job, der matcher dig. Kun når du er afklaret om, hvilket job du virkelig gerne vil have, kan du vide, at du søger relevante jobs på vej mod målet. Samtidig bliver din jobsøgning langt mere overbevisende og effektiv, når du ved, hvad du går efter. I det følgende præsenteres en faseopdelt afklaringsmetode. Den beskrevne metode kan du have glæde af, hvad enten du er nyuddannet og skal i gang med at søge dit første akademiske job eller du er jobsøger med stor erfaring på vej mod nye jobmål. Uanset hvor du befinder dig i dit arbejdsliv, så kræver jobmarkedet i dag, at man proaktivt gør sig overvejelser omkring sin karriereplanlægning og kommende jobmål. Din situation lige nu I den første fase af din afklaring kan du tage udgangspunkt i spørgsmålene: Hvad er du god til? Hvornår har du haft det rigtigt sjovt med at løse en opgave? Hvornår har du fået en god feed back fra kolleger, studiekammerater, samarbejdspartnere, venner eller familie? Tag fat i nogle af disse erfaringer og skriv alt ned, du overhovedet kan have lært eller demonstreret, at du kan i de givne sammenhænge. Du kan anvende brutto-cv et, der er beskrevet i næste kapitel, som struktur til denne del af afklaringsarbejdet, og evt. vælge at dele dine kompetencer op i faglige, generelle og personlige kompetencer. De faglige er fagspecifikke kompetencer, som både kan knytte sig direkte til din uddannelse eller andre faglige områder, du via job eller andre erfaringer er kommet i berøring med. De generelle kompetencer er uafhængige af et fagligt område, men knytter sig til dine generelle kompetencer i forbindelse med opgaveløsning inden for fx analyse, koordinering, formidling mv. Endelig er der de personlige kompetencer, som handler om den måde, hvorpå du løser opgaver og indgår i samarbejde. Hvordan arbejder du bedst selvstændigt eller i grupper? Hvordan er din rolle i team-arbejde? Hvordan løser du en selvstændig opgave mest tilfredsstillende? Det er en god ide at være specifik og detaljeret i afdækningen af kompetenceområder, idet fx mange fagspecifikke kompetencer indeholder en række andre kompetencer. Hvis du har en universitetsuddannelse, har du typisk et vist kendskab til sprog og IT, selv om det ikke er dit faglige område. På samme måde kan du have haft et job med ét fagligt område, som har givet kendskab til et beslægtet fagområde. Derfor er det en god idé at være grundig og ubeskeden, mens du skriver alt det ned, du overhovedet kommer i tanke om. Den ønskede situation Når du har kortlagt de kompetencer, du har med i bagagen, vil der måske allerede nu tegne sig en rød tråd af opgavetype eller arbejdssituationer, som du særligt har befundet dig godt i. Hvis der gør det, vil den røde tråd kunne bidrage til at definere din ønskesituation. Det, du skal finde ud af, er, hvilken arbejdssituation du om 5 eller 10 år allerhelst vil være i. Du skal forestille dig dit ønskejob, og det kan samtidig være en god idé at forestille dig din ønskede livssituation, hvor både arbejde og fritid tænkes sammen. I denne fase af afklaringsprocessen stilles ikke noget krav om realitet i forhold til din aktuelle livssituation. Tværtimod er formålet netop at få formuleret et langsigtet og måske endda lidt utopisk mål, som kan blive en god indre motivation og et effektivt pejlemærke i din jobsøgning. Det handler derfor om at slippe de tankemæssige begrænsninger og give dig selv lov til at drømme. Og gøre drømmen så konkret som muligt, hvad enten det er i form af en tegning, en sammenhængende tekst eller en mindmap. Forsøg især at være så konkret som muligt med hensyn til arbejdsopgaver og arbejdsmæssige rammer. Er det svært at komme i gang, kan det være en idé at kigge i stillingsopslag, at tale med mennesker hvis job du fascineres af, at opsøge fora, hvor du føler dig inspireret, at læse fagblade eller dagblade og gå efter noget, der taler til dig. Prioritering Når dit ønskejob er beskrevet med så mange facetter som muligt, skal du nu forbinde det med din aktuelle situation. Her starter et analysearbejde, hvor du skal anvende både din intuition og din fornuft. For nu handler det om at få prioriteret og sat klare, realistiske mål, som kan lede hen til dit ønskejob. De parametre, du kan tage fat i, er: Hvad er vigtigst for dig lige nu, og hvad kan udsættes? Hvor er dine stærkeste kort i forhold til det aktuelle jobmarked? Hvor står du stærkest i forhold til andre jobsøgende, der søger inden for samme felt? Analysen skal gerne udmønte sig i en prioritering i din aktuelle jobsøgning, så du vælger 1-3 spor at søge ad. Det er vigtigt, at du også her tænker privat- og arbejdsliv sammen, så dit mål bliver realistisk. Samtidig kan det være en idé at forestille dig utraditionelle veje til ønskejobbet. Mange veje kan føre til ønskejobbet, og hvis du får formuleret et positivt, realistisk mål, der kan opfylde nogle af dine største, aktuelle behov, skal du nok komme i hus med det langsigtede mål, hvis du holder fast i det som et pejlemærke. I denne fase kan det være givende at trække på personer i dit netværk eller opsøge nye kontakter, så du får et præcist billede af, hvad du søger, og hvad det kræver. Også i selve beslutningsprocessen kan det være en god idé at inddrage en 4 5

4 person, du har tillid til, så du får forklaret dine overvejelser og prioriteringer i en sammenhæng. Dette vil kvalificere dine valg og give dem en mere forpligtende karakter. Jobsøgningsstrategi En jobsøgningsstrategi skal fastlægge de konkrete handlinger, der kan bringe dig tættere på dit næste job. Det er en god idé at formulere og skrive projektplanen ned og måske have én eller flere faste sparringspartnere i processen. Det forpligter og holder dig fast på dit mål. Her kan generelle projektstyringsværktøjer være til inspiration, og du kan se, hvor præcis du kan være med hensyn til fx mål, succeskriterier, delmål, tidsestimering, ressourceallokering, metodevalg, interessenter, SWOT-analyse osv. Jo mere du kan professionalisere din jobsøgning, foretage strategiske overvejelser, træffe valg og foretage målrettede skridt ud på jobmarkedet, jo større bliver dine muligheder for hurtigt at komme i job. Karriereplanlægning NYUDKLÆKKET KANDIDAT - ELLER TÆT PÅ... Punkter til overvejelse, når du udarbejder din projektplan og din jobsøgningsstrategi: Hvilket langsigtet jobmål har du sat dig? Hvilket første jobmål har du sat dig? Hvad er dit første skridt? Kræver det nye, udfordrende handlinger af dig at nå dit første jobmål? Hvis ja, hvad kan gøre det nemmere at tage udfordringen op? Hvem kan du bruge som støtte i processen? Hvem kan hjælpe dig med informationer? Hvilken dato sætter du for at vurdere dine fremskridt og revidere din jobsøgningsstrategi? Kan du definere nogle delmål og sætte datoer på? På en skala fra 1-10 hvor højt vil du vurdere muligheden for at nå dit første jobmål? (Evt. differentieret på plan a, b og c)? Hvis du svarer under 8 på det sidste spørgsmål, bør du overveje at revidere din projektplan, så dit første jobmål bliver mere realistisk. Jobværdier DIT DRØMMEJOB? Personlige forhold Arbejdsmarkedsforhold Curriculum vitae cv CV står for Curriculum Vitae og betyder livsforløb. Et CV opsummerer dit arbejdsliv, din uddannelse og dine øvrige kvalifikationer på en præcis og struktureret facon. Et CV er med andre ord bagudrettet og faktuelt og skal hurtigt kunne give ansætteren et overblik over de erfaringer og kompetencer, du har med i bagagen. Det skal derfor være nemt at skimme for de vigtigste informationer, og der stilles store krav til CV ets overskuelighed, opsætning og retskrivning. Da mange ansættere læser CV et før ansøgningen, er det en god idé at gøre en del ud af arbejdet med dit CV. De samme faktuelle oplysninger kan præsenteres på mange forskellige måder og dermed give vidt forskellige indtryk af din person og kvalifikationer. Det er derfor også vigtigt, at du tilpasser dit CV til det specifikke job, du søger, på samme måde som du målretter din ansøgning til hver enkelt stilling. Der vil typisk være mange elementer, der kan genbruges, men det er altid værd at undersøge, om der er noget, som bør ændres. Du kan også arbejde med CV ets visuelle udtryk, så du fremhæver relevante erfaringer for det pågældende job. Det kan fx være ved hjælp af skriftstørrelse eller ved at lade særlige kvalifikationer optage de fleste linjer i CV et Et CV indeholder oplysninger om: Personlige data Erhvervserfaring Uddannelser Supplerende kurser Sprog og IT Organisatorisk erfaring Fritid CV et kan laves på flere måder, hvoraf de mest almindelige er det kronologiske CV og kompetence-cv et. I det følgende introducerer vi også brutto-cv et, som er et CV til eget brug. 6 7

5 Eksempel på brutto-cv Uddannelse Brutto-CV Inden du går i gang med at udarbejde et egentligt CV, kan det være en god idé at lave et brutto-cv. Et brutto-cv er en slags struktureret levnedsbeskrivelse, hvor du systematiserer dine mange forskellige kvalifikationer, erfaringer, indsigter, holdninger m.m. Du sender aldrig dit brutto-cv ud til en arbejdsgiver. Dit brutto-cv er din helt personlige databank, hvorfra du i jobsøgningen kan hente oplysninger, når du skal matche dine kompetencer med jobbets kompetencekrav. Samtidig kan brutto-cv et være et nyttigt afklaringsredskab, som kan give et godt overblik over dine kompetencer og væsentlige erfaringer. Dit brutto-cv kan være inddelt i tre hovedpunkter: Uddannelse Jobs Andre aktiviteter Du kan selv tilføje alle de underpunkter, du synes, der er behov for. Listen over kurser, uddannelser, jobs, aktiviteter mm. kan blive meget omfattende. For bedre at overskue tekstmængden vælger nogle at skrive de mange informationer ind i et skema, andre anvender skabelonen for et traditionelt CV som vist herunder. Det vigtige er, at du under hver enkelt aktivitet får angivet alle de kompetencer, du har tilegnet dig samt de resultater du har opnået. Og at du får så mange af dine forskellige aktiviteter nævnt som muligt. Hvis du gør arbejdet grundigt, vil det typisk vise sig, at du har lært mere, end du forestillede dig, og at mange flere typer af erfaring kan vise sig at være relevante. Følgende eksempel kunne sagtens indeholde mange flere kompetencer under den enkelte aktivitet og langt flere aktiviteter, men fungerer som uddrag af et fuldt brutto-cv til illustration af selve arbejdsmetoden HD enkeltfag i Projektledelse og Organisationsudvikling Kunne relatere direkte til mit arbejde, hvilket gjorde indlæringen meget anvendelig. Fik samtidig netværk til løbende opdatering og erfaringsudveksling. Fik spejlet egen faglighed juristerne på holdet var ekstremt gode til detaljer! Blev optaget af virksomhedsledelse, særligt ledelsesteorier og intern kommunikation Cand.jur. fra Københavns Universitet Specialisering inden for international lovgivning og EU-ret. Brændte især for international samhandel og markedsføringslovgivning. Fandt ud af, at je g skal bo i København Graduate fra UCLA, USA, i fagene: Det amerikanske retssystem (6 mdr.) Faglig opkvalificering. Sprog: Engelskniveau, tale/læse, højt niveau. Spansk, blevet bedre. Kendskab til det amerikanske uddannelsessystem og amerikanske samfundsforhold PC kørekort God til at arbejde på pc er samt godt kendskab til edb som arbejdsredskab. Blev lidt bidt af databaser og er blevet lidt en haj til Acces. Fandt ud af, at jeg var god til at lære fra mig, når jeg hjalp andre på holdet Spanskkursus på sprogskolen Tale-niveau (rimeligt) på spansk Studentereksamen (mat-fys) En del tværfagligt projektarbejde, trives godt i gruppearbejde, påtager mig gerne lederrollen. Fandt ud af at jeg absolut ikke skulle være ingeniør. Job 2005 Projektansat informationsmedarbejder på Folketingets EU-oplysningskontor i forbindelse med Danmarks EU-formandskab (6 mdr.) Udvidede og professionaliserede mine kvalifikationer siden ansættelse samme sted som studentermedhjælper. Betjente telefoner på dansk, engelsk og spansk. Opbyggede internationalt netværk inden for området EU-oplysning. Udviklede og implementerede EU-oplysningens hjemmeside. J O B S Ø G N I N G S G U I D E 9 8 9

6 Projektansat i Social ministeriets EU-kontor (18 mdr) Sagsbehandling: Læste og kommenterede ansøgninger stilet til sociale fonde. Opnåede stor faglige viden om det sociale område i relation til EU, samt om projektbeskrivelser og projekteringsmodeller. Har set 100 eksempler på dårlige projektforslag (!) Opbyggede faglige og tværfaglige netværk og kendskab til arbejdsgang i ministerium. som 2001 uddrag af Vikariat et fuldt som brutto-cv juridisk til konsulent illustration i firma Hybena (6mdr.) af selve arbejdsmetoden. Deltog i lanceringen af hybenpiller på den spanske marked. Opnåede faglig viden om tilladte konserveringsmidler i helsekostprodukter. Fik indsigt i problemstillinger vedr. international varedeklarering. Opbyggede fagligt netværk internt og eksternt. Samarbejdede på tværs af faggrupper Studentermedhjælper i folketingets EU-oplysning. Opnåede bred viden om EU. Opnåede viden om den offentlige sektor. Vant til at være serviceminded samt at formidle (formulere) svært regelstof til den almindelige borger Postbud (afløser) Selvstændigt arbejde med ansvar for en rute. Opdagede at jeg trives dårligt med meget stram kontrol af mit tidsskema. Andre aktiviteter Mor til Kasper Evnen til at prioritere og strukturere er blevet skærpet mærkbart! Real life projektledelse! - Er blevet bedre til at sige fra. ca. 7 år Aktivt medlem af atletikklubben og medlem af bestyrelsen Motionsløber, deltaget i forskellige løb. Kasserer i bestyrelsen, indsigt i regnskaber og aflæggelse af beretning Med i lokal koordinatorgruppe for Operation Dagsværk Projektkoordinering, udarbejdelse af pressemeddelelse, opsøgende kontakt til virksomheder, tale til en større forsamling, samarbejde i en styregruppe. Det kronologiske CV Det kronologiske CV er det mest anvendte, og da arbejdsgiverne er vant til at læse det kronologiske CV, og det samtidig er nemt at gøre overskueligt, kan et kronologisk CV anbefales. I opbygningen af det kronologiske CV begynder du med de nyeste ansættelser og uddannelser, og derefter arbejder du dig tilbage i tid. Det kronologiske CV deles desuden normalt op i forskellige kategorier som fx: Erhvervserfaring Uddannelse Supplerende kurser IT Sprog Organisatorisk Erfaring Udstillinger Eksempel på det omvendt kronologiske CV Personlige oplysninger Anne Ansøger Ansøgervej 1, 2626 Hvidby Telefon xx xx xx Konkurrencer Fritid De fleste af kategorierne er altid relevante i dit kronologiske CV, mens organisatorisk erfaring, udstillinger og konkurrencer eksempelvis er afhængig af din faglige profil, og af hvad du søger. Under hver aktivitet/erfaring er det en god idé at anføre de væsentligste resultater, ansvarsområder eller erfaringer, så arbejdsgiveren kan få et billede af, hvilke konkrete erfaringer du har fået. Et par linjer med stikord under din uddannelse kan også bidrage til at arbejdsgiveren får et klarere billede af, hvilke kompetencer din uddannelse som fx jurist har givet netop dig. Erhvervserfaring 2007 Informationsmedarbejder i Folketingets EU-oplysningskontor Telefonisk og online rådgivning om EU's tilskudsområder. Vedligeholdelse af EU-oplysningskontorets webside. Anvendte fremmedsprog i det daglige arbejde (engelsk og spansk). Diverse sekretariatsopgaver. * Reference kan indhentes hos EU-koordinator, Bo Leder, xx xx xx xx Projektansat i Socialministeriets EU-kontor (nu nedlagt) Juridisk sagsbehandling inden for EU's socialfondsprojekter. Udarbejdelse af baggrundsnotater for sekretariatsledelsen. Koordinering og forberedelse af afdelingsmøder. * Reference kan indhentes hos forh. sekretariatsleder, Else Chef, xx xx xx xx 2001 Vikariat som juridisk konsulent i privat firma, Hybena Juridisk rådgivning vedr. lancering af helsekostprodukt på det spanske marked 10 11

7 Juridisk rådgivning vedr. reklamekampagne for samme produkt i Spanien. Udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af produktingredienser i Spanien. Deltagelse i strategiske møder om produktudvikling og lancering Studentermedhjælper i folketingets EU-oplysning Online rådgivning om EU's tilskudsområder. Formidling af komplicerede regelsæt til den almindelige borger. Diverse sekretariatsopgaver. Uddannelse 2001 Cand.jur. med speciale i international lovgivning og EU-ret Studentereksamen (matematik og fysik). Supplerende kurser HD enkeltfag i Projektledelse og Organisationsudvikling Graduate fra UCLA, USA, i faget: Det amerikanske retssystem PC kørekort Spanskkursus på sprogskolen. Sprog & IT Engelsk: Taler det flydende, læser og skriver ubesværet. Spansk: Taler, forstår og læser ubesværet. Fransk: Forstår og læser ubesværet, taler på mellemhøjt niveau. Tysk: Læser ubesværet, forstår og taler på turistniveau. PC kørekort. Jeg er daglig bruger af Officepakken og internettet. Erfaring med opdatering af webside. Organisatorisk erfaring Aktivt medlem af atletikklubben og medlem af bestyrelsen siden Jeg er kasserer og har således indsigt i regnskab og aflæggelse af beretning. Kompetence-CV I et kompetence-cv dropper du den kronologiske opdeling og sorterer i stedet for efter kompetenceområder. Det kan fx være økonomi og budgetstyring, organisationsudvikling, projektkoordinering. Pointen med kompetence-cv et er at fokusere på funktionsområder frem for ansættelsessteder eller uddannelsesområder. Derfor kaldes det også nogle gange det funktionsopdelte CV. Fordelen ved et kompetence-cv er, at du kan fremhæve kompetenceområder ved at koncentrere dem, selvom de måske har været mindre delområder af tidligere jobs. Det kan være hensigtsmæssigt ved et brancheskift eller efter en længere ledighedsperiode, idet du fokuserer positivt på det, du kan, i stedet for fx at bortforklare de sidste to år, hvor du fx har haft travlt med at få barn og institutionsplads. Det er imidlertid meget forskelligt, hvor højt et kontinuerligt karriereforløb vægtes. Nogle arbejdsgivere foretrækker stadig det uafbrudte karriereforløb. For andre arbejdsgivere er det væsentlige spørgsmål ikke så meget, om du har været ledig, men om du har foretaget dig noget relevant, mens du var ledig (fx frivilligt arbejde, efteruddannelse eller anden form for opkvalificering). En anden fordel ved et kompetence-cv består i, at det ofte bedre matcher en jobannonce, som jo også typisk er funktionsopdelt. Ulempen ved et kompetence-cv er, at arbejdsgiverne ikke er så vant til det. Nogle arbejdsgivere kan måske blive mistænksomme over, om der mon er noget at skjule, eftersom du ikke skriver årstal på. Hvis dine kompetencer i øvrigt er i orden, er det dog sjældent dét, der vil gøre, at du ikke kommer til samtale. Men for at undgå eventuel mistænksomhed fra arbejdsgiverens side, kan det anbefales at supplere en kompetenceprofil med en ultrakort kronologisk oversigt, som det er vist herunder. Det skaber det fortløbende overblik, som mange er vant til og mest trygge ved. Det kan tilsvarende også være en god idé at tilføje et resumé og en række nøglesætninger som vist herunder til at beskrive din personlige profil. På den måde kan man kombinere det bedste fra det kronologiske CV og kompetence-cv et, som i det følgende vil blive præsenteret Medlem af lokal koordinatorgruppe for Operation Dagsværk i Projektkoordinering, udarbejdelse af pressemeddelelser, opsøgende virksomhedskontakt, taler til større forsamling, samarbejde i en styringsgruppe. Fritid Familiemenneske. Jeg er gift og har Kasper på 2 år. Aktiv udøver af atletik. Stor fan af stumfilm og især Asta Nielsen. Rigtig skrap til at lave sushi

8 Personlige oplysninger Anne Ansøger Ansøgervej 1, 2626 Hvidby Telefon xx xx xx xx Resumé Cand.jur. med international profil. Gennem projektansættelser i Folketingets EU-oplysning, Socialministeriet samt i en ny dansk eksportvirksomhed har jeg opnået et indgående kendskab til EU s regelsæt generelt og til ansøgningsprocedurer vedr. sociale projekter i særdeleshed. Desuden har det skaffet mig et stærkt netværk inden for EU-relaterede projekter samt godt kendskab til centraladministrationen og til ministerielle procedurer. Kompetencer Sagsbehandling Erfaring med sagsbehandling i Socialministeriet. Behandling og kommentering af ansøgninger til diverse sociale fonde. Sagsspecifik juridisk rådgivning vedr. varedeklarering af danske helsekostprodukter i EU. Ansættelsesforhold 2007 Projektansættelse i Folketingets EU-oplysningskontor Projektansættelse i Socialministeriets EU-kontor Vikariat som juridisk konsulent i privat firma, Hybena Cand.jur. med speciale i international lovgivning og EU-ret Studentermedhjælper i Folketingets EU-oplysning. Profil Resultatorienteret med sans for detaljen. Loyal over for opgave, arbejdsgiver og kolleger. Kontaktstærk og god til at kommunikere med folk på alle planer. Sportspige med et sundt konkurrencegen. Skrap til at lave sushi. Familiemenneske i min fritid. Projektarbejde Ekstern konsulent på projekt i Socialministeriet Boliger til unge europæiske Handicappede støttet af EU's Socialfond. Intern konsulent på projekt Danske hyben til Spanien i virksomheden Hybena. Deltager i projektet EU-oplysning i Folkeskolen. Projektkoordinator for Operation Dagsværk 1991, som involverede 200 gymnasielever på Rødovre Gymnasium. Juridiske kerneområder Ansøgninger til EU-projekter under det sociale område. Dansk socialpolitik i europæisk perspektiv. EU-lovgivning. EU fonde. Europæisk varedeklarering af helsekost. Formidling Ansvarlig for tekst til Socialministeriets webside, afsnit om sociale fonde. Telefonrådgivning på flere sprog i Folketingets EU-oplysning. Fremstilling af pressemeddelelser for Folketingets EU-oplysning. Fremlæggelse af projektresultater for direktionsgruppe i Socialministeriet

9 Jobansøgningen Formålet med den skriftlige ansøgning er at komme til en samtale. Og det gør du allerbedst ved at forholde dig meget konkret til det job, du søger, de opgaver, som skal løses og den måde du vil løse dem på samtidig med at du får vist lidt af, hvem du er som person. Overordnet set består det at skrive en god og målrettet ansøgning af en række delopgaver: Analyse af stillingsopslaget. Research, evt. opringning. Match af arbejdsopgaver og kompetencer. Selve skrivefasen. Analyse af stillingsopslaget Når du leder efter relevante stillingsopslag, så husk at stillingsopslag ofte skrives som en slags ønskeseddel for arbejdspladsen, og kravene derfor kan være ret opskruede. De arbejdspladser, der søger en ung, dynamisk person med 30 års erfaring, ved godt, at det får de ikke. Omvendt har du måske netop nogle kompetencer, som arbejdsgiveren endnu ikke har erkendt behovet for. Derfor skal du ikke lade dig afskrække af, at du ikke opfylder alle kravene. Når du har valgt et stillingsopslag ud, er det en god idé at analysere det grundigt, så du får et klart billede både af de informationer, stillingsopslaget indeholder og ikke indeholder. Dermed undgår du at være uvidende om de mest indlysende forhold, når du er i kontakt med virksomheden. Du kan bruge nedenstående lister som inspiration til din research på stillingen Jobbet Opgaver og ansvarsområder. Vægtningen af de forskellige opgaver. Placering i organisationen. Samarbejdsflader. Faglige krav og metoder. Udadvendte aktiviteter/kundekontakt. Hvorfor stillingen er ledig. Oplæring. Virksomheden Produkter og branche. Ledelsesform (herunder evt. politisk ledelse) og evt. ejerforhold. Strategier og mål (fremtid). Antal ansatte og faglige profiler, evt. i afdelingen. Omsætning, markedsandele og eksport. Teknologiske forhold, anvendelse af IT mv. Virksomhedskulturen og arbejdstonen (formel, uformel). Udviklingsmuligheder

10 Research og opringning Når stillingsopslaget er grundigt analyseret, kan du tage fat i uklarheder og løse ender. På samme måde som du ville gå til enhver anden form for researchopgave, researcher du ad alle tænkelige kanaler: Internet, trykte medier, netværk (personer i samme firma, i lignende stilling eller lignende firma). Hvis der dukker spørgsmål op, kan du skrive dem ned, og efterfølgende stille dem til arbejdsgiveren. Formålet med at kontakte virksomheden er at samle yderligere informationer og få belyst eventuelle uklarheder, så du kan skrive målrettet til den specifikke stilling. Samtidig vil telefonsamtalen udgøre din første kontakt med arbejdspladsen og måske din kommende kollega eller chef, og der er samtidig tale om en indirekte præsentation af dig selv. Derfor er det klogt at have en indgangsreplik klar og en kort præsentation af dig selv. Mange arbejdsgivere vil nemlig gerne høre lidt om dig, din uddannelse og erhvervserfaring, og kan finde på at spørge helt direkte, hvad du kan bidrage med, og så er det en fordel at have svar på rede hånd. (Se også om elevatortalen i kapitlet om Netværk). Det er for de fleste lidt af en overvindelse at kontakte en ukendt person, men øvelse gør mester. Er den person, du skal tale med optaget, så spørg hvornår du kan træffe vedkommende. Match af arbejdsopgaver og kompetencer Når du har fået en god og nuanceret forståelse af jobbet og virksomheden, kan du matche dine kompetencer med jobbets kompetencekrav. I et skema som det herunder kan du markere arbejdsopgaverne til venstre med hovedopgaver og delopgaver, de kompetencer, det kræver i midten og til højre matche kompetencekravene med dine egne erfaringer og kompetencer. Skemaet kan give dig overblik over, hvilke kompetencer arbejdspladsen ønsker og samtidig hjælpe med at skelne mellem de kompetencer, du umiddelbart kan tilbyde og allerede har erfaring med, og de kompetencekrav, hvor du måske kun har en parallelerfaring eller sporadisk erfaring, og som det vil kræve oplæring eller efteruddannelse at honorere. Når du skal matche kompetencekravet med dine kompetencer, kan du have glæde af at have udarbejdet et brutto-cv, som du kan scanne igennem for erfaring, der matcher jobbets kompetencekrav (se i kapitlet om CV). Når du har fået indkredset arbejdsopgaverne, kompetencekravene, virksomhedskulturen osv. og matchet dem med dine kompetencer, er du klar til at skrive selve ansøgningen. Arbejdsopgaver Kompetencekrav Egne kompetencer og erfaringer Ansøgningen er fremadrettet Fokus og omdrejningspunkt for din ansøgning skal være arbejdsopgaverne, og hvordan du vil løse dem. Løsning af de konkrete arbejdsopgaver er i denne sammenhæng arbejdsgiverens primære interesse; det er denne interesse du skal ramme med din ansøgning. Den skal derfor ikke være et referat af dit CV i prosaform. Ansøgningen skal være fremadrettet og forholde sig til, hvordan du vil løse opgaverne i det kommende job. Tidligere erfaringer drages kun ind for at underbygge, hvordan du arbejder og hvorfor du er kvalificeret til jobbet. Den væsentligste forskel mellem CV et og den skriftlige ansøgning består nemlig i, at CV et er bagudrettet og selve ansøgningen fremadrettet. I CV et lister du de formelle data, og du kan i princippet forvente, at læseren har de informationer CV og jobsøgningens funktion Fortid CV ets funktion bagudrettet, beskriver din FORTID faktuelt dokumenterende om dine kompetencer skriv overskueligt, i stikord som baggrundsviden når ansøgningen læses. I ansøgningen kan du tage afsæt i CV ets informationer for at fortælle, hvordan du hvordan du vil løse opgaverne, og hvordan du er kvalificeret hertil. Tjekliste til den færdige ansøgning Er navnet på firma og kontaktperson stavet korrekt? Er afsender markeret med korrekt adresse og telefonnummer? Er datoen ændret, hvis du anvender en gammel ansøgning som skabelon? Er ansøgningen underskrevet, hvis du sender den med almindelig post? Få evt. en anden til at læse ansøgningen igennem for slåfejl. Fremtid Ansøgningens funktion fremadrettet, beskriver en mulig FREMTID skab billeder på dig selv i gang i det nye job vis din personlighed 18 19

11 Firmaet Store Hovedgade 12, 1100 København K København, den 19/01-06 sigende overskrift - det vigtigste først! Redaktør/journalist med to års net-erfaring søger professionel lykke på xx Webredaktør hos xx. Et absolut drømmejob! Fordi det giver mig mulighed for at arbejde videre med de redaktør- og net-erfaringer, som jeg allerede har godt inde under huden, og ikke mindst fordi det er en gammel drøm at formidle væsentligt og vedkommende forbrugerstof ud til en bred skare. Jeg er p.t. webredaktør på i en stilling som grundet krisen i IT-branchen bliver nedlagt ved årets udgang. Et journalistisk job, der også indebærer ansvar for 15 brevkasseredaktører og udvikling og igangsættelse af nye projekter. Efter et år på sol har jeg meget lyst til at gå mere i dybden med emner som interesserer mig. Højdespringerne på det barometer er mad-, børn- og bolig-relaterede emner. Jeg har masser af ideer til nyt væsentligt forbrugerstof. Mit arbejde på en stor internetportal har givet mig en solid fornemmelse for hvad der fænger i den brede befolkning. Jeg har talent for og stor øvelse i at skrive levende, præcist og kortfattet. Og jeg ved, hvad der virker på nettet - hvordan man skaber god, brugervenlig web. Fra rollen som projektleder ved jeg hvor vigtig kommunikation er. Det er min opgave på Sol at være trådholder mellem teknik og salg. En uundværlig erfaring, når jeg på xx skal være det forklarende led mellem en kompliceret rapport og forbrugeren. Jeg trives ved at sætte nye ting i gang. Samtidig er jeg det rolige centrum i hvirvelvinden, som altid holder hovedet koldt. En kompliceret test-rapport skræmmer ikke mig, jeg er vant til metodisk benarbejde. Særlig fra mit tidligere job som journalist på nyhedsbureauet Infopaq er jeg trænet i at finde nyhedsvinklen i svært tilgængeligt stof. Så køleskabe og vaskemaskiner KOM AN! Min baggrund som cand. comm. er en stor fordel i dette job. Franske rapporter udgør desuden ikke noget problem da jeg har boet flere år i Frankrig og jeg vil med glæde være fransk-kapaciteten på xx. Engelsk falder mig naturligt både i skrift og tale og tysk, tja, jeg er jo fra Sønderjylland, så noget hænger der helt sikkert ved. Allersidst har jeg lyst til at sige, at hvis xx slår kloen i mig, får I en engageret og fleksibel medarbejder af den rette støbning. Jeg føler stadig meget for de gamle husmoderdyder, og brænder samtidig for nettet og dets muligheder. Venlig hilsen xxxxx Vedlagt CV fængende indledning - vis du har forstået jobbet - og ros gerne arbejdspladsen! husk motivation for at søge stillingen show it, don t tell it forhold dig til opgaveløsning i nyt job skriv personligt! - ikke for formelt og anonymt! fortæl positivt om dig selv sæt ikke dit lys under en skæppe! drop evt. afslutningen og spar plads Den gode ansøgning Fremadrettet og målrettet Giv eksempler på opgaveløsning: Som projektleder på Sund Mad-projektet vil jeg se det som afgørende, at flest mulige borgere involveres gennem fx temadage eller besøg på arbejdspladser og institutioner. Tidligere erfaring er beskrevet i CV et og optager minimal plads i selve ansøgningen. Relevant og positiv Fremhæv positive sider af dig selv og sæt ikke dit lys under en skæppe. Personlig og levende Anvend eksempler frem for tomme postulater show it don t tell it! Vov pelsen og skriv personligt og levende, så din ansøgning ikke bliver for anonym. Overskuelig og enkel Hold helst ansøgningen på 1-max 1½ side. Skab luft på siden vha. passende skriftstørrelse, linjeafstand og margin. Tilstræb et enkelt sprog uden lange og knudrede sætninger

12 Uopfordrede ansøgninger Den uopfordrede ansøgning er din chance for måske at være den eneste kandidat til et muligt job og dermed komme helt forrest i køen. Går du ombord i de uopfordrede ansøgninger, øger du din mulighed for job væsentligt, da flere og flere job besættes udenom jobopslag. Hvor kan du søge? Når du skal udse dig konkrete virksomheder, hvor det kunne være relevant at søge uopfordret, kan det være en god idé dagligt at læse Erhvervssektionerne, Børsen, den lokale avis og lignende kilder til frisk viden om erhvervslivet, hvor du bor: Hvilke virksomheder går i gang med nye projekter, får ny direktør, rekrutterer eller andet som kunne tænkes at generere nye stillinger? Det handler med andre ord om at indsamle viden, analysere den og omsætte den til noget kommercielt. Et produkt, et projekt eller en idé. Det er vigtigt, at du som uopfordret jobsøger tænker i projekter og opgaver, der kan give økonomisk gevinst for virksomhederne. Når du har fået kig på en virksomhed, følger en grundig researchfase. Den store udfordring ved den uopfordrede ansøgning består nemlig i, at du ikke har noget stillingsopslag at støtte dig til. Det kræver, at du er meget afklaret om dine kompetencer, hvad du kan tilbyde, og hvordan dine kompetencer matcher, de opgaver, som skal løses i den pågældende virksomhed. Du kan kontakte virksomhedens personaleafdeling eller relevante afdelingsledere og høre, hvilke opgaver de beskæftiger sig med, og hvordan de gør det. Det er også muligt, at du via dit netværk kan tilegne dig informationer om virksomheden eller branchen i almindelighed. Og på internettet finder du naturligvis informationer om de fleste virksomheder. Hvis virksomheden endnu ikke ved, de har et behov, er udfordringen lidt større, fordi du først skal vække behovet. En god metode til at afdække virksomhedens behov består dels i at researche på kommende opgaver og forestående udfordringer, dels i at etablere en faglig dialog med virksomheden, hvor du får afkodet dens aktuelle situation. Måske er du så heldig, at virksomheden er i en situation, hvor man mangler en person, men bare ikke har fundet tid til at få sat en ansættelsesprocedure i gang. Hvis det er tilfældet, så er det bare om at få afkodet behovet på den rette måde og få matchet dine kompetencer med virksomhedens behov. Tilbyd konkret opgaveløsning Når du skriver din ansøgning, er det vigtigt, at du er konkret med hensyn til, hvad du kan tilbyde. Det gælder i al jobsøgning, men det er ekstra vigtigt i forbindelse med den uopfordrede ansøgning, fordi du i bedste fald er med til at skabe din egen stilling. Derfor handler nogle vigtige punkter i din ansøgning om, hvad du gerne vil arbejde med, hvad du kan bidrage med, hvorfor du er kompetent hertil, og hvad firmaets gevinst ved at ansætte dig vil være. Med andre ord kræver den uopfordrede ansøgning en lidt mere offensiv stil. Desuden er det din opgave at kontakte virksomheden ikke omvendt. Gør allerede i ansøgningen opmærksom på, at du vil være den, der tager initiativet: Jeg tager kontakt inden for et par dage for at høre om muligheden for et møde. Når du efterfølgende ringer, er succeskriteriet at få aftalt et møde med firmaet. Det er vigtigt at holde fast i det ligeværdige møde: Du tigger ikke om job, men tilbyder derimod dine ydelser som professionel opgaveløser, hvorefter eventuelle samarbejdsmuligheder drøftes. En måde du kan gøre det tydeligt på, er ved at tilbyde virksomheden løsning af konkrete opgaver, du selv har udarbejdet et udkast til. Det viser, at du tænker i opgaveløsning. Og at du ikke bare skal have et job for enhver pris. Den uopfordrede ansøgningsproces kræver vedholdenhed. Der kan gå op til flere måneder, og det kan kræve en del telefonopkald og møder, inden din indsats giver bonus, og en ansættelse falder i hak. Så det handler om at tro på projektet og vende tilbage med 1-2 måneders mellemrum for at holde sig ajour med udviklingen i firmaet og samtidig gøre opmærksom på sig selv. Den store fordel ved den vellykkede, uopfordrede jobsøgning består nemlig i, at du selv er med til at vælge din arbejdsplads og skabe dit job

13 2006 København, den 4. januar Kære Peter Winther I vores samtale i går udtrykte du, at Hertz ikke i øjeblikket har økonomiske ressourcer og opgaver nok til at ansætte en marketingkoordinator. Opgaverne er kortsigtede, og økonomien mangler fortsat lidt kærlig omsorg. Det har jeg naturligvis stor forståelse for. På den anden side ser jeg et job af evt. kortere varighed som en mulighed for at bringe mig tættere på ønskejobbet. Derfor har jeg et godt tilbud til dig: Engageret og kvalificeret arbejdskraft, der kan byde ind med masser af kompetence indenfor markedsføringsfeltet. Jeg vil skabe øget kendskab, loyalitet og omsætning hos Hertz. Midlerne er knofedt, engagement og en målrettet indsats inden for områder, jeg har talent for og virkelig brænder for. Men hvad kan jeg reelt bidrage med hos Hertz? Som marketingkonsulent for iværksættere i mit netværk, som projektleder ved utallige projekter, hvor jeg har udviklet, planlagt og markedsført projekterne og som underviser og vejleder i markedsføring har jeg opnået en solid erfaring med alle trin i markedsføringsprocessen. Disse erfaringer kan jeg bruge i Hertz, når der skal iværksættes en målrettet markedsføringsindsats for Biludlejning og delebilsordningen. Men jeg kan også bruge mit talent for at skrive godt og fængende salgsmateriale, og ikke mindst mine evner til at tale og samarbejde med mange forskellige slags mennesker. Jeg ved, at der sker meget i marketingafdelingen hos Hertz: Kunderne og konkurrenternes tiltag skal analyseres Der skal løbende udvikles strategier, planlægges og iværksættes nye markedsføringstiltag Der skal tages kontakt til eksterne samarbejdspartnere som reklamebureau, konferenceudbydere mv. Jeg kan bidrage med en god og kompetent aflastning, så du ikke står alene med alle disse opgaver. Som du måske kan fornemme, er jeg en person, der ikke giver op på halvvejen. Derfor synes jeg, du skal benytte dig at mit gode tilbud. Tænk over det, og jeg kontakter dig igen i løbet af et par dage. Pia Boese Jobsamtalen Når du kaldes til samtale, har ansættelsesudvalget umiddelbart vurderet, at du er fagligt kvalificeret til jobbet. Jobsamtalens formål består dermed i at afdække, hvorvidt dine faglige kompetencer reelt matcher jobbet, og desuden en vurdering af om kemien passer. Til jobsamtalen er det altså ikke kun din faglighed, der er til eksamen, men i høj grad også din personlighed. Forberedelse En grundig forberedelse vil hjælpe dig til at give et seriøst og professionelt indtryk til samtalen. Den vigtigste forberedelse består i, at du grundigt forbereder, hvad du vil sige til samtalen, så dine vigtigste pointer kan serveres kort og præcist. Din præsentation af dig selv og din tilgang til arbejdsopgaver og faglige problemstillinger skal kunne præsenteres som korte, salgbare statements, som du naturligvis kan uddybe, hvis det bliver aktuelt. Dermed kan du demonstrere overblik og stringens både angående din faglighed og din person, hvilket vil give dig gennemslagskraft i situationen og skabe tillid og troværdighed omkring din person. Opgaven bliver nemmere og nemmere, jo mere du øver dig, og jo mere du har arbejdet med din personlige afklaring. I forhold til en kort og klar præsentation af dig selv, kan du også lade dig inspirere af Elevatortalens metode (jf. kapitlet om Netværk). Hvis du har foretaget en grundig research i forbindelse med ansøgningen, har du allerede mange informationer om virksomheden, arbejdsopgaverne, afdelingen, kollegerne, konkurrenter osv., hvilket vil gøre det nemmere at målrette din præsentation af dig selv og stille relevante spørgsmål til ansættelsespanelet. Indholdsmæssigt bør du forberede: En præsentation af dig selv Hvad er fx de tre vigtigste ting, ansætterne bør vide om dig i relation til jobbet? Hvad kan du tilbyde? Hvordan vil din måde at indgå i arbejdet og virksomheden på adskille sig fra andre kandidaters? Spørgsmål til ansættelsespanelet Om virksomheden, arbejdsopgaverne, etc. Metode til besvarelse af typiske spørgsmål Meget direkte spørgsmål, som vist i boksen herunder (find flere spørgsmål på nettet eller andre jobsøgningsguides) Dine spørgsmål til virksomheden skal først og fremmest være angående jobbets indhold og eksempelvis hvilke resultater, man forventer at nå. Men også spørgsmål til virksomhedskulturen, det sociale klima og ledelsesstilen kan bidrage til et seriøst indtryk og en god dialog, så længe du ikke fremstår alt for kritisk. Selve samtalen En jobsamtale forløber ofte på følgende måde: Præsentation af ansættelsespanelet og virksomheden. Præsentation af dig. Samtale om din profil, opgaver, udfordringer lige nu her er det nok mest ansættelsesudvalget, der spørger. Dine spørgsmål til ansættelsesudvalget. Afrunding. Ved selve samtalen bliver du vurderet fra det øjeblik, du ankommer: Måden du kommer ind ad døren på, hvor højt/lavt du taler, dit håndtryk mm., og 24 25

14 førstehåndsindtrykket kan være afgørende. Et slapt håndtryk giver som bekendt et slapt indtryk og omvendt kan en meget offensiv, direkte stil virke næsten provokerende på nogle mennesker. Kunsten består derfor i at finde en passende balance mellem selvsikkerhed og ydmyghed, der på én gang matcher virksomheden og afspejler din egen personlighed. Når du har hilst på ansættelsesudvalget og måske hørt lidt om arbejdspladsen, vil du som regel blive bedt om at præsentere dig selv. Det er din mulighed for at levere dit budskab og samtidig give det indtryk af dig selv, du ønsker, at arbejdsgiveren skal have. Det kræver en god forberedelse og lidt øvelse at give en præsentation af dig selv på maksimalt 10 minutter, som hverken er for selvhøjtidelig eller for beskeden. Under samtalen er det vigtigt, at du er interesseret og viser initiativ. Du er ikke kommet for at levere din præsentation og derefter svare på spørgsmål, men skal derimod selv tage initiativ til og være med til at præge samtalen ved at stille spørgsmål og tale om de tanker, du har gjort dig i forhold til det pågældende job. Samtidig bør du være klar til at Typiske spørgsmål som du kan forberede dig på fravige dit manuskript, hvis ansættelsesudvalget vil spørge dig om andre ting, end dem du har forberedt dig på eller hvis de foretrækker informationerne i en anden rækkefølge. Hele dit kropssprog og din mimik skal signalere imødekommenhed ved, at du er aktivt lyttende, når ansættelsespanelet fortæller. Det er desuden en rigtig god idé at sørge for at have øjenkontakt med alle ansættelsespanelets deltagere i løbet af samtalen. Opfølgning på samtalen Efter samtalen kredser spørgsmålene i luften: Hvordan gik det? Hvordan passede kemien? Hvordan opfattede de det, jeg sagde? osv. Normalt får du besked inden for et par dage, men nogle gange kan der også gå op til en uge eller mere, inden du får svar. Hvis du får jobbet, og du fortsat er interesseret, går en ansættelsesprocedure i gang og jobsøgningsprocessen er slut for denne gang. Hvis du ikke får jobbet, er det en god idé at følge op ved at ringe til arbejdsgiveren og spørge, hvorfor det ikke blev dig. Kvaliteten af den feed back du får, kan være meget svingende. Du skal dog forsøge ikke at lade dig spise af med et undvigende svar, men fortælle at det er vigtigt for dig i din videre jobsøgning at få et reelt svar. Det kan fx være mht.: Hvad der er blevet lagt vægt på i udvælgelsen. Om der er noget, du kan gøre for at opkvalificere dig. Om der er andre lignende virksomheder, du kan anbefales at se nærmere på. Andre typer af jobs, som vedkommende kan anbefale dig at søge. Nogle gange kan der ligge værdifuld information i en sådan feed back, som kan gøre din kommende jobsøgning mere kompetent og målrettet. Test Når virksomhederne vælger at anvende test i forbindelse med rekruttering, er formålet at finde det bedst mulige match mellem forskellige ansøgere og det enkelte job. Det er god virksomhedspli, at du på forhånd bliver informeret om, at samtalen også inkluderer en test, og det er næppe nogen god idé at forsøge at undslå dig, hvis du gerne vil have jobbet. Til gengæld kan du som jobsøger godt stille krav om muligheden for at forberede dig til selve testen og om en seriøs og sober samtale om testresultaterne efterfølgende. Samtidig er det værd at huske, at denne type test eller personprofilanalyser kun giver et fingerpeg om, hvem du er, og hvad du kan. Der skelnes almindeligvis mellem tre forskellige former for test: Personlighedstest, intelligenstest og færdighedstest. Personlighedstest er den mest udbredte form for test i forbindelse med rekruttering. En personlighedstest måler på din adfærd og dine præferencer gennem spørgsmål af typen mest-mindst, hvor du svarer på, om du eksempelvis er mindst eller mest indadvendt eller udadvendt. Når du skal forberede dig til den type test, kan du fx overveje, hvordan du fungerer i forskellige arbejdssituationer. Du kan også gå på biblioteket eller på nettet og finde eksempler på den type spørgsmål til selvrefleksion, eller du kan vende emnet med nogen, der kender dig godt. De to øvrige typer af test, intelligenstest og færdighedstest, er mindre anvendte. Intelligenstest kaldes den type af test, som tester din evne til problemløsning, fx spørgsmål angående årsagssammenhænge eller kategoriseringsspørgsmål. Ved du, at du skal tage en intelligenstest i forbindelse med jobsamtalen, kan det være en god idé at øve sig forinden. Din logiske tænkning kan nemlig trænes op til en test, og du kan på den måde skaffe dig en bedre score. Du kan finde eksempler på disse test hos boghandleren eller biblioteket. En færdighedstest tester imidlertid dine færdigheder inden for et specifikt område, fx sprog, konkret paratviden eller biokemisk teorikendskab. Ved du, at du skal gennem en færdighedstest i forbindelse med jobsamtalen, er den bedste måde at forberede sig på ved at læse op på det givne stofområde. Kan du give en kort beskrivelse af dig selv? Hvad er dine stærke sider? Hvad er dine svage sider? Hvad laver du i din fritid? Hvorfor har du søgt netop denne stilling? Hvilket kendskab har du til vores arbejdsplads? Hvad kan du bedst lide at arbejde med? Hvornår kan du begynde? Hvorfor søger du nyt job? Hvorfor har du været ledig i X antal mdr.? Hvor mange stillinger har du søgt? Hvad har du lavet som ledig? Beskriv din største succes? Beskriv din største fiasko? Giv et eksempel på en konfliktsituation? Hvorfor er du den rette til jobbet? Hvilke planer har du for fremtiden? Hvordan får du dine børn passet, hvis de er syge? 10 gode råd til samtalen Vær velforberedt. Vær dig selv. Klæd dig, så du matcher stedet. Kom aldrig for sent. Tal en del og på eget initiativ. Fortæl hvilke opgaver du kan løse. Lyt til hvad der bliver sagt og afbryd aldrig. Omtal aldrig din tidligere arbejdsplads negativt. Opfør dig som gæst og ansøger. Husk at sige tak for samtalen når du går

15 Brug dit netværk En aktiv brug af netværk får større og større betydning i jagten på et job. Mange opgaver og samarbejdskonstellationer eksisterer i dag kun midlertidigt, og viden forældes ofte hurtigere end de menneskelige relationer. Derfor er de personlige kontakter et effektivt værktøj til at holde sig à jour i forandringstider og løse opgaven godt også når projektet består i at finde arbejde. Og da langt de fleste job i Danmark bliver besat uden at have været annonceret, betyder det jo, at nogen med stort held allerede har netværket sig til en stilling. Men hvad er egentlig et netværk? Dit netværk er din personlige database over kontaktpersoner, bekendtskaber, venner ja, kort sagt dine relationer på alle leder og kanter. Nogle definerer netværk således, at dit netværk består af alle de personer, der vil bruge 5 minutter på at hjælpe dig videre i din research. Set i det lys har alle vel i virkeligheden et temmelig stort netværk. Forskellige dele af netværket kan være aktivt eller slumrende, alt efter hvordan du bruger det, og dit netværk er typisk meget større, end du tror, når du får både aktive og slumrende dele kortlagt. Hvordan netværker man? I din jobjagt kan du bruge netværk på flere niveauer: Det interne netværksarbejde i dit eget jobsøgningsnetværk, hvor du primært arbejder med afklaring og kompetencer, lægger strategiske planer for din jobsøgning og deler viden med ligesindede. Og det eksterne netværksarbejde, der omfatter den direkte kontakt med eksisterende netværksressourcer og helt nye netværkspersoner. Har du lyst til jobsøgningskolleger i din hverdag, drejer det sig om at få etableret en gruppe af jobsøgende, der alle har lyst til at bruge hinanden fremadrettet i jobsøgningsprocessen. Mange jobsøgere oplever, at inspiration og dynamik i jobjagten blomstrer, når man er den del af et netværk, der stimulerer hinanden. Vi kan formidle kontakt med andre jobsøgere, der måske vil være interesserede i at indgå i et jobsøgningsnetværk. Eller du finder måske frem til et godt jobsøgningsnetværk helt andre steder. Når først gruppen er etableret og har aftalt sin første mødedag, afstikker I sammen rammerne for arbejdet i netværket, såsom antal deltagere, hvor og hvornår I mødes, om netværket skal suppleres efterhånden som deltagerne får arbejde mv. Her følger nogle bud på, hvilke aktiviteter et netværk kan kaste sig over: Sparring på CV og ansøgninger Samtaleforberedelse Kompetenceafklaring Uopfordrede kontakter Projektstyring - lave planer og hjælpe med at overholde dem Kompetenceudvikling - læsegrupper og kurser Sociale aktiviteter Virksomhedsbesøg Erfaringsudveksling med dem, der først får arbejde Digital kontakt og videndeling via nettet Mange netværk gør en del ud af kompetenceudviklingen. I kan skiftes til at holde oplæg og til at finde oplægsholdere, og alene processen med at finde kompetente folk inden for de områder I vælger, giver dig gode kontakter, som kan bruges i din videre jobsøgning. Kerneværdier og kerneydelse Netværkets kerneværdier er tillid og generøsitet. Forudsætningen for et velfungerende jobsøgningsnetværk er, at alle er åbne over for nye idéer og er villige til at dele viden. Netværksarbejde fungerer optimalt, når man vælger at give uden at tænke på selv at skulle have noget ud af det. Hvis regnskabet hele tiden skal gå op, og alle forventer en umiddelbar modydelse, bliver netværket tungt og ufleksibelt. Betragt dig selv som en, der både søger og giver information. Netværkets kerneydelse er information. Hovedformålet med at netværke er nemlig at søge oplysninger og få nye kontakter. Derfor er det vigtigt, at du har en idé om, hvad du gerne vil, og hvad du kan tilbyde. Den afklaringsproces kan du som nævnt bruge dit jobsøgningsnetværk til. Men du kan også bruge eller opdyrke eksterne kontakter med det formål at blive mere afklaret. Det kan du fx gøre ved at ringe og stille 10 afklarende spørgsmål til en person, der sidder med dit drømmejob eller det job, du forestiller dig måske er dit drømmejob. Når du er blevet mere afklaret og har gjort op med 28 29

16 dig selv, hvad det er du gerne vil, kan du gå mere målrettet i gang med at søge oplysninger og opdyrke nye kontakter inden for det arbejdsområde, du ønsker at beskæftige dig med. Overvej hvem du kender, der kan hjælpe dig, og hvordan du henvender dig til de personer. Brug hele dit kontaktnet. Lav evt. brainstorm over, hvem du ikke kender (endnu), som du gerne vil spørge til råds. Måske kender nogen i dit jobsøgningsnetværk dem allerede, og så er vejen allerede lidt lettere. Måske kan de hjælpe med en taktik til at få dem i tale eller simpelt hen støtte dig i at få fat i personen. Der er desuden masser af møder, seminarer, messer, receptioner mm., du kan deltage i gratis eller for et meget beskedent beløb. Tag alene af sted eller sammen med en del af jobsøgningsnetværket. Læg en plan for, hvad du/i vil opnå. Hvad er dit mål for den slags arrangementer? At tale med mindst tre personer, du ikke kender i forvejen? At tale med mindst én person, du ikke kender i forvejen? Du sætter selv dine succesparametre op, så sørg for at give dig selv en positiv udfordring, du kan leve op til. Når du retter henvendelse, er det vigtigt, at du har fokus på informationssøgning frem for jobsøgning. Uanset om du kontakter velkendte eller ukendte personer, er det altid nemmere at få en dialog i gang, hvis du ikke efterspørger job men informationer. Mange synes, det er svært at ringe op og tage andre menneskers tid. Men tænk på at rigtig mange mennesker faktisk godt kan lide at øse af deres viden og gerne ofrer fem minutter på at fortælle om deres fagområde. Og hvis din indgang til kontakter er, at du søger oplysninger, vil det helt givet føles nemmere. Elevatortalen Elevatortalen er et nyttigt redskab, når du skal netværke. Den består i en velforberedt, koncentreret præsentationstale, der tager udgangspunkt i to enkle spørgsmål: Hvad brænder du for? Hvad kan du bidrage med? Den skal være så kort og klar, at den i princippet kan leveres til en fremmed i elevatoren mellem 2. og 4. sal deraf navnet elevatortalen. Udarbejdelse af en god elevatortale kræver et solidt arbejde med din egen afklaring, hvilket blandt andet kan ske ved hjælp af brutto-cv et og ved at samle informationer om brancher og stillingstyper. Herefter formuleres din elevatortale. Du kan øve talen alene, over for jobsøgningsnetværket eller andre ufarlige testpersoner, indtil du til sidst har pudset den tilstrækkeligt af til at kunne servere den i en hvilken som helst sammenhæng. Elevatortalen skal være relevant og målrettet, så det du fortæller, er tilpasset modtageren. Og du skal kunne sige den troværdigt, både i telefonen og ansigt til ansigt med folk. Med en velforberedt elevatortale er du nu parat til at gå i gang med at netværke. Til det formål vil det også være en god idé at fremstille eller opdatere et personligt visitkort. Visitkortet deler du ud til alle relevante kontakter, du møder. Tag imod deres og notér på kortets bagside, hvor du mødte personen og et par stikord om det faglige interesseområde. Du skal selvfølgelig også have et godt, målrettet CV parat, som du kan sende eller udlevere. Jobsøgning er at flytte sig Vi håber, at jobsøgningsguiden har givet dig relevante redskaber og ny inspiration til din jobsøgning. Som et sidste ord på vejen, vil vi igen minde dig om, at du kan bruge os i din jobsøgning det handler kun om at rette henvendelse, hvis du har brug for sparring til din jobsøgning. Det er vores klare oplevelse, at jobsøgningsprocessen kan udgøre en udviklende periode i dit liv, når strategien er klar, og du tager bevidste skridt i retning af det arbejdsliv, du gerne vil skabe dig for fremtiden. Men jobbene kommer ikke til dig. Du må flytte dig derhen, hvor der er job. Hvilket igen kan kræve nye handlinger og nye kompetencer. Og da man som akademiker oftest er glad for at lære nyt kan din jobsøgningsproces måske blive lidt sjovere, hvis du ser den som en udviklende læreproces. Og i øvrigt husker at holde fri undervejs, så du får energi på tanken til din jobsøgning

17 Hvor finder du AAK? AAK København (hovedkontor) Nørre Voldgade 29 Postboks København K. Tlf Fax Mandag - fredag kl AAK Århus Frederiksgade 74 D 8000 Århus C. Tlf Mandag - fredag Hjemmeside:

Redaktion: Marts 2010 Oplag: 5.000

Redaktion: Marts 2010 Oplag: 5.000 JOBSØGNINGSGUIDE På vej mod nyt job........................ 3 Afklaring............................... 4 Curriculum Vitae CV..................... 7 Jobansøgningen......................... 17 Uopfordrede

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop Ansøgningen: Skriv løs Workshop Agenda Annoncer Ansøgningen Eksempler på blikfang Skriv løs Annonce analyse Læs annoncen grundigt Læs mellem linjerne Understreg vigtige ord som f.eks. kompetencer og værdier

Læs mere

Indledning Information

Indledning Information Januar 2015 INDHOLDFORTEGNELSE Indledning Information 1 Modul 1 Din personlige profil og strategi 2 Modul 2 Din ansøgning 2 Modul 3 Dit CV. 3 Modul 4 Præsentation af dig 3 Modul 5 Netværk - hvad - hvordan

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Fra kompetenceprofil til brutto-cv. Workshop

Fra kompetenceprofil til brutto-cv. Workshop Fra kompetenceprofil til brutto-cv Workshop Agenda Hvorfor kompetenceafklaring? Hvad er et CV? Kompetenceprofil Brutto-CV Kompetenceafklaring - Overblik over - dine kompetencer - dit arbejdsliv Som kan:

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen SUCCES TIL JOBSAMTALEN Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen Aarhus den 4. marts 2015 1 CA - KARRIEREPARTNER OG A-KASSE FOR HØJTUDDANNEDE I ERHVERVSLIVET Karriererådgivning Personprofilanalyse Netværksgrupper

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du?

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du? 1 I Curia Management har vi gennem årene hjulpet flere hundrede opsagte medarbejdere videre i nyt job. Denne bog er udarbejdet af Curias konsulenter og bygger på vores solide erfaringer inden for rekruttering

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

CV/ANSØGNING Ajour 2015: Minikonference for studerende Akademikernes A-kasse, Birgitte Schierning

CV/ANSØGNING Ajour 2015: Minikonference for studerende Akademikernes A-kasse, Birgitte Schierning CV/ANSØGNING Ajour 2015: Minikonference for studerende Akademikernes A-kasse, Birgitte Schierning NETVÆRK Hver 4. akademiker fik job via netværk i 2012 og det tal er stigende! Flere nyuddannede end erfarne

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Jobsamtalen. Baggrund

Jobsamtalen. Baggrund Jobsamtalen AS3 2 Jobsamtalen er et afgørende tidspunkt i en ansættelsesproces for både dig og virksomheden. Det er her, I ser hinanden an og begge parter vurderer, om en ansættelse er en mulighed. AS3

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

SØG UOPFORDRET. Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP

SØG UOPFORDRET. Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP SØG UOPFORDRET Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP Tag på workshop og få tips til at søge job uopfordret. danskmetal.dk/booking INDHOLD 4 SØG UOPFORDRET 5 DET SKAL DU UNDERSØGE

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ansøgning. Uopfordret ansøgning. Opfordret ansøgning

Ansøgning. Uopfordret ansøgning. Opfordret ansøgning Uopfordret ansøgning Opfordret ansøgning Uopfordret ansøgning 1. Tjek dit Jobmål mht. Jobtype Arbejdsopgaver Geografi 2. Find interessante virksomheder via: Krak Navne, Numre og Erhverv (NNE) Købmandstandens

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Ø Lav en liste over følgende inden du går i gang: Dine evner, erhvervserfaring, erhvervskompetencer, resultater, ITkompetencer,

Ø Lav en liste over følgende inden du går i gang: Dine evner, erhvervserfaring, erhvervskompetencer, resultater, ITkompetencer, HVAD ER ET CV? Formålet med et CV er at få en fod indenfor døren og komme til jobsamtale. Et CV har derved været succesfuldt hvis du ikke er blevet sorteret fra i mængden af ansøgere. Et CV er et 1 2 siders

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Mercuri Urval A/S. Grundlagt i 1967 DK 1974. Flere end 3.000 kunder I alle sektorer. Kontorer i 23 lande. Små, mellemstore og store organisationer

Mercuri Urval A/S. Grundlagt i 1967 DK 1974. Flere end 3.000 kunder I alle sektorer. Kontorer i 23 lande. Små, mellemstore og store organisationer Velkommen Mercuri Urval A/S Grundlagt i 1967 DK 1974 Kontorer i 23 lande 800 konsulenter Flere end 3.000 kunder I alle sektorer Små, mellemstore og store organisationer Over 10.000 opgaver hvert år Hvem

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Jobsøgning og kompetenceafklaring

Jobsøgning og kompetenceafklaring Jobsøgning og kompetenceafklaring Workshop, CBS Konsulent Annemette Kokholm Djøfs Karriere- og Kompetencecenter ANK@djoef.dk Dagens program Det afgørende match Kompetencer Øvelse: Tal med sidemanden om

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

KOM HURTIGT I ARBEJDE

KOM HURTIGT I ARBEJDE KOM HURTIGT I ARBEJDE RÅD OM JOBSØGNING INDHOLD EFFEKTIV JOBSØGNING 4 FIND JOBBET 6 NETVÆRK 8 FØR DU SKIVER 10 ANSØGNINGEN 12 DEN OPFORDREDE ANSØGNING 17 DEN UOPFORDREDE ANSØGNING 18 DET MÅLRETTEDE CV

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

SKRIV DIG I JOB. Få konkrete tips til at skrive ansøgning og cv.

SKRIV DIG I JOB. Få konkrete tips til at skrive ansøgning og cv. SKRIV DIG I JOB Få konkrete tips til at skrive ansøgning og cv. SKRIV DIG I JOB I denne folder får du konkrete tips til at skrive jobansøgning og cv. Du får også viden om, hvad du skal gøre, før du sætter

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

En ansøgning har kun ét formål: At du kommer til en jobsamtale.

En ansøgning har kun ét formål: At du kommer til en jobsamtale. Ansøgning En ansøgning har kun ét formål: At du kommer til en jobsamtale. AS3 3 To slags ansøgninger Der skelnes sædvanligvis mellem to former for ansøgninger: den opfordrede og den uopfordrede. Førstnævnte

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Formel, modtager navn og køn ukendt Kære Hr., Kære Fru., Formel, når man henvender sig til adskillige

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen

Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen Konsulentens forberedelse til Karriereudviklingssamtalen hvad skal være din næste bevægelse? Formålet med samtalen Formålet med karriereudviklingssamtalen er at understøtte din karriereudvikling. Samtalen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Gode råd - når du skal søge praktikplads

Gode råd - når du skal søge praktikplads Gode råd - når du skal søge praktikplads Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du finde den rigtige praktikplads

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: " Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: " Annonce Ansvarlig

Læs mere

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold C.V. delen Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold Et CV er iflg. Wikipedia: Kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Temamøder i A-Kassen Januar Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale

Temamøder i A-Kassen Januar Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale Januar 2018 11.01.2018 Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale Temaet på mødet er selve jobsamtalen (forberedelse, jobsamtalen og opfølgning på samtalen). Mødet bliver en blanding af oplæg, fælles drøftelse

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

25 TIPS TIL DIT CV. Husk at du markedsfører dig selv

25 TIPS TIL DIT CV. Husk at du markedsfører dig selv Husk at du markedsfører dig selv 1 Et CV skal altid vise dine bedste erfaringer, samt relevante evner og kompetencer. Du skal se dig selv som et produkt, du forsøger at sælge til virksomheden. Kan du ikke

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV august 2006 DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede

Læs mere