torsdag d. 27. februar kl Sted: Shell Motel / Cafeteria

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "torsdag d. 27. februar kl.19.00 Sted: Shell Motel / Cafeteria"

Transkript

1 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (8) Referat fra Distriktsrådsmøde torsdag d. 27. februar kl Sted: Shell Motel / Cafeteria Vi havde lige lidt travlt op til mødet. Cafeteriet havde salen fuld af gæster til spisning af stegt flæsk og persille sovs under mottoet: spis hvad du kan for 75 kr. Så i hast hjalp vi med afrydning, og opdækning ja så var der også lige det at få afstemt hvilke programmer, der skulle anvendes og på hvilke PC er de fandtes 1. Velkomst. Da der var styr på det hele bød DG Bjarne Johansen velkommen: Med mit motto: forventning, glæde og begejstring er jeg sikker på, at vi i aften bliver beriget. Aftnens hovedtaler er jo RLM Nord 2 Jens Byskov. Begrebet Ledelse er altid spændende. Ledelse og salg hører sammen i processerne for udvikling hos os, i kirkelige sammenhænge og i alle andre forhold. Velkommen også til Regionens skatmester Gunnar Hansen, RLM Nord 1 Frits Vadsholt, DGE Ellen Kruse og Marianne Jensen. Sang: 262 Vi er Y's Men i en kæde 2. Siden Sidst. Der var ingen indlæg 3. Orientering. Frimærker skal være leveret til BF. Jens Persen senest d. 1/3. Bjarnes rygte om, at Danmark tjener flest penge ved indsamling af frimærker - kunne Jens berigtige. 4. Aftenens taler Jens Byskov fra Aulum Y`s Men`s Club. Distrikt Storå, Ledelse At lede - uden at være Chef. Lederskab har jeg dyrket siden jeg blev patruljeleder som spejder. De seneste 9 år har jeg så læst om emnet. Så det bliver lidt på teoretisk plan, I får den serveret i aften

2 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 2 (8) Hovedtemaerne er Lederroller, Visioner, Nytænkning og udvikling, Planlægning, Analyse, Problemløsning. Inspiration læs 7 gode vaner af Stephen Covey Han siger bla: Hvis du ikke kan lede dig / styre dig selv (at ryge, fedme, bandeord, osv.), hvorledes skulle du da hjælpe andre gennem ledelse. En klub, der ikke er i udvikling er i afvikling. Uden udvikling og i stilstand, trækker tyngdeloven alt ned. Et godt råd. Skriv ned den Nekrolog, som du måtte ønske at efterlade og start så på at nå målet deri. Det bærende i Y's Men er aktiviteter. Jeg vil gøre alt for, at der i DK også er Y's Men, når jeg er 80 år. (I Sverige er de kun ca. 300 medlemmer tilbage). Fortæl så længe du kan lukke munden op så det ikke blot bliver en drøm. Y's Men gør en forskel og derfor skal bevægelsen bestå. Første Mosebog kapitel Josef er en af Jakobs tolv sønner og hans yndlingssøn, som han har med yndlingshustruen Rakel. Josef er en viis mand, som i drømme har fået at vide, at han skal komme til at herske over sine brødre. Det tager brødrene ikke positivt op, måske fordi de i forvejen er jaloux, fordi Jakob elsker Josef mere end sine andre sønner. Derfor beslutter brødrene sig for at slå Josef ihjel. Det går dog ikke helt så slemt, og Josef bliver i stedet solgt til Egypten som slave. I Egypten kommer Josef i huset hos Potifar, én af Faraos mænd. Efter en intrige, hvor Josef uretmæssigt beskyldes for at have lagt an på Potifars hustru, sættes han dog i fængsel. Men Gud er med Josef, så Josef ender med at blive Faraos højre hånd. Han bliver altså rigets højest placerede embedsmand, den fornemste mand i Egypten efter Farao. Det sker, fordi Josef har en særlig evne for at tyde drømme. Han tyder nogle af Faraos drømme, så resultatet bliver, at Egypten styrer uden om en hungersnød, som kommer til at plage hele den øvrige del af verden. Josef havde et kald, en vision, en drøm og hvor han end kom hen, fandt han en vej og en udvikling frem til glæde for mange. Og tak for denne fastholdelse af et mål. Det kan vi lære meget af. Byskov udleverede skema Klimamåling, som vi fik 10 min til at udfylde. Resultaterne skal hjælpe Præsidiet til at finde ud af, hvor der måtte være brug for styrkelse nytænkning mm. Husk, at hvis man laver en undersøgelse, SKAL resultaterne forevises klubben der må ikke opstå Hemmelighedskræmmeri! At skaffe nye og yngre medlemmer kræver megen fornyelse. Udvikling og fornyelse kræver leder på alle niveauer: Der er flere værktøjer og en af dem er SWOT modellen S (Strong) Stærke sider hvad er vi gode til W (Week) Svage sider hvad er v mindre gode til O (Option) Muligheder hvilke har / skaber vi T (Threat) Trusler hvilke trusler har vi foran os SWOT-analysen er et strategisk redskab, som I kan bruge til at synliggøre styrker, svagheder, muligheder og trusler ved strategiske beslutninger og projekter. Hvis vi ser på den vandrette inddeling, står der INTERN og EKSTERN. De resultater, der havner i de

3 EKSTERNT INTERNT Y's MEN INTERNATIONAL Udskr.: Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 3 (8) 2 øverste kasser, har størst betydning for vore interne forhold, vores klubliv, kammeratskab, fremmødeprocent, aktivitetsgrad, indtjening. Hvor de nederste kasser også kan få betydning for klubben eksterne forhold. Vores muligheder for ekstension, den positive velvilje i befolkningen, i det hele taget: Vores image. S (Strong) Stærke sider hvad er vi gode til Gode aktiviteter Opbakning til aktiviteter Godt program Høj fremmøde God medlemspleje Skriv selv flere W (Week) Svage sider hvad er vi mindre gode til For lille fremmøde For lille indtjening Programindhold ensformigt Manglende kammeratskab Ingen aktiviteter Skriv selv flere O (Option) Muligheder hvilke har / skaber vi T (Threat) Trusler hvilke trusler har vi foran os Nytænkning Nye yngre medlemmer PR at være kendt Fællesskabs aktiviteter Attraktivt programindhold Skriv selv flere Høj gennemsnitsalder Manglende samarbejdsrelationer Manglende Ekstension For stor fokus på enkeltsager Manglende fællesskab og kammeratskab Skriv selv flere Husk Vi er tjenesteklubber ved aktiviteter opbygges sammenhold og resultater. Omtale, tilbud og beskrivelse er PR, og hvor mange skynder sig at blade f.eks. Bilka kataloget igennem for at finde en god oplevelse ved nyt værktøj, mad mm. Omgivelserne skal kende Y's Men, så det er attraktivt at være med At mindske gennemsnitsalderen skal ske ved at tiltrække yngre og ikke ved at skaffe sig af med de ældre. Vi skal værne om kulturen i klubben. Pas på for stor fokus på enkeltopgaver f.eks. Genbrugsbutik. Her kan nemt opstå et hierarki, som kan være skadelig for klubbens helheds-styrelse. Brænd igennem medens du har chancen/muligheden for at være på! Nogle beslutninger skal af sagens natur træffes hurtigt. Andre gange har man længere tid til at overveje, hvad beslutningen skal være. Uanset hvad, så skal ledernes beslutninger være så kvalificerede som muligt. Vi kender alle til hovsa beslutninger eller direkte forkerte beslutninger, ofte taget på et for spinkelt grundlag og uden ordentlig omtanke. Man kan træffe beslutninger på fornemmelser og intuition, på baggrund af vaner (sådan plejer vi at gøre her), på et pres fra andre eller, på en systematisk og gennemtænkt måde. Hvis du ønsker at træffe systematiske beslutninger, kan du bruge VED-KAN-VIL-GØR modellen, som er velegnet, når man som leder står over for de lidt mere komplicerede beslutninger.

4 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 4 (8) Aller først må du dog tage stilling til, om det rent faktisk er en beslutning, som du bør træffe - om den ligger inden for dit magtrum, ansvar og beføjelser. Den kunne jo høre hjemme hos et højere niveau eller et lavere niveau! Man må også overveje, om det er en beslutning, som man selvstændigt skal træffe, eller om andre skal involveres i beslutningen - dette er jo også en beslutning! Generelt er det sådan, at hvis man selv har været med til at træffe en beslutning (føle ejerskab), er chancen for, at beslutningen= projektet bliver implementeret, væsentlig større. Ved Beskriv problemet i opgaven Fakta Yderlige informationer Vil Vurder fordele eller ulemper Risiko Hvad er realistisk Hvad er konsekvenserne Kan Brainstorming * Skriv ideerne ned Der findes ingen rigtige/forkerte ideer Følg reglerne, der må ikke diskuteres Det er ikke en konkurrence Gør Handlingsplan Hvad Hvem Hvordan Hvornår * Hovedprincip for brainstorm Vent med at dømme: Lyt til ideerne, skriv dem ned og brug dem i den videre proces. Byg på andres ideer: De andre har sikkert set noget, du ikke har set. Tag én samtale ad gangen: Fasthold fokus på emnet. Tilskynd til vilde ideer: Man skal ikke lade sig begrænse af, hvad der umiddelbart kan realiseres. Udvælgelsen af de brugbare losninger kommer senere. Brainstorming: 4 gyldne regler Kritik og vurdering er absolut forbudt - det er som at træde på speeder og bremse på samme tid. Målet er at få mange ideer. Kvantitet frem for kvalitet. Spontanitet ønskes. Vilde ideer ønskes - de kan evt. bearbejdes og blive brugbare. Kombination og forbedring af ideer. Der opstår en kædereaktion, som kan ende med en brugbar idé som kombination af flere vilde ideer. Inden for skibsverdenen er det således: Fare for sammenstød: sådan fare skal anses for at være til stede, hvis kompaspejlingen af et skib, der nærmer sig, ikke kendeligt forandrer sig; Kaptajnen på et stort skib får meldingen fra ham, der i masten holder udkig, at en lanterne nærmer sig med retning mod skibet. Kaptajnen giver ordre til telegrafisten, at han skal fortælle det andet skib, at det skal ændre kursen 20 grader. Ham der holder udkig råber igen fare og samtidigt kommer der tilbage via radio jeg kan ikke ændre kurs, jeg er et fyrtårn. Moralen: ja det er da: husk at tage bestik ud fra fyrtårnene og de signaler du ser på din færden. Sang 172 Spænd over os dit himmelsejl 5. Kaffe m. m.

5 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 5 (8) 6. Spørgsmål til Jens Byskov - mens den sidste kaffe drikkes. Bjarne indleder med at takke for at budskabet i figuren blev modsagt. I Y's Men har vi brug for alle type ledere. Der er brug for opbakning til præsidiet. Derfor er det også en glæde, at så mange udvalgsformænd, som mellemledere, er med i aften. Anders Andersen ønsker, at Regionens PRudvalg skal sende skabelon til klubberne af en sådan beskaffenhed, at klubberne, ved at supplere med klubbens aktiviteter, kan sende et indlæg til lokale aviser. Byskov har arbejdet på idéen gennem længere tid og der er udsigt til, at det snart lykkes. Byskov fortæller, at han på Facebook har ca. 400 hundrede venner og mindst 30 % af disse er ikke Y's Men. Så heri ligger en stor reklame. Hvis nogen er på Facebook send en invitation, og I bliver optaget som venner med det samme og så kan I hente alt den PR som er på min væg. Også Regionen er på Facebook, så det er fremtiden Spørgsmål fra salen: Går det ikke ud over helheden, at Præsidenter udskiftes hvert år. Byskov: Det er jo samme problem for Regionen. De senere år har det været muligt at RD, RDE og RDEE har lavet flerårige planer. Hvis ellers I har lavet planer for det, som skal ske i udvalgene og ved overordnet mål, er der måske også grundlag for, at der for Præsidiet kan laves planer over flere år. Tak til Jens Byskov

6 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 6 (8) 7. Godkendelse af budget for Y`s DG-året ved DGE Ellen Kruse Tekst budget 4 x distriktsledelsesmøder x Præsidietræning x Distriktsrådsmøder, +2 x leje af teleslynge x Midtvejsmøde Borremose Taler Leje af teleslynge 1 x Distriktskonference Talere/Kirke Leje af teleslynge Gæster fra sektion og distrikt Inspirationstur til Regionskonferencen Kontor Tilskud til pc Distriktsoverdragelse/nålebyt Div. (påskønnelser) 800 I alt Eventuelt. Moms refusion, Gunnar Hansen: Husk momskompensation. (Se regionsmeddelelse Lignings loven 80, at vi får ca. ½ delen af momsen retur) Det startede i 2006 i Struer, og i 2008 blev det optaget i Regionen som landsdækkende. Der er tjent 2,75 mio. kr. over 5 år, og der er kun ca. 90 klubber med. Der er ansøgningsfrist 11/3 for hvert kalenderår. Alle faktura med betalt moms (undtagen fortæring /mad) kan bruges, så send kopi. Søger en spejderenhed om f.eks. et telt, så køb det for dem så vi får ½ del af momspengene tilbage. Beløbet for tilbagebetalt moms er på landsplan i 2013 steget til140 mio. kr./år. Det forlyder, at der bliver sat max beløb på 150 mio. kr. Kommer der dokumentation ind for et samlet større beløb, får vi en procentvis udbetaling i forhold til de 150 mio. kr. RLM Nord 1 Frits Vadsholt Præsenterede Regionsprojekterne WEEK4YOU Wutomiagri WAI Plan 2015

7 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 7 (8) TVÆRKULTURELT CENTER KFUM & KFUK I Danmark Skattefradrageprojektet, DG manual og andet materiale til hjælp EXTENSION BEMÆRKNINGER Frits Udleverede A4 med de 12 elementer i PowerPoint Skemaer og idékataloger ligger på Hjemmesiden. Husk at skrive til Gonggong en ellers ender det med at den går ind. WAI er jo tænkt som informations og rekrutteringsmateriale, så hjælp med at få den lagt ud på strategiske steder (læger, biblioteker, damefrisører, kirker mm.), steder hvor folk måske skal vente og dermed har tid til et godt kig. Der er af Regionen sat penge af til professionelt assistance ved layout og tekst for WAI et år frem. WAI kan også læses på Hjemmesiden. Der er indkommet ca kr. til Regionsprojekter. I forhold til budgetter mangler der kr. Men der plejer at komme mange penge ind sidst på Y's Mens året, så vi håber det sker. Husk at søge fonde mm. Til Regionens projekt med skattefradrag er der kommet kr. Det er ret stærkt. Extension: Der er startet 10 nye klubber indenfor de seneste år. Der opfordres til at PastDG ser på mulig start af nye klubber i distriktet måske også i områder, hvor der er klubber i forvejen hvis der kan findes unge familier og husk at holde forbindelsen ved lige til KFUM-familien. For Plan 2015 arbejdes der med 4 emner. For 800 kr. kan man købe en Rold up stander i stil med den, der står bag ved mig. Medlemstal: i Distriktet har vi haft en tilvækst på 2 til 264 og i regionen en tilvækst på 15 til 3902, så der er ikke så langt til målet: Strukturændringer i Regionen mm. Der er 2 grupper, som uafhængigt af hinanden beskriver forslag til udvikling og fornyelser det ser vi frem imod med spænding. Klubberne er jo suveræne så forslagene er jo et tilbud til klubberne. Claus Larsen, Hobro Y's Men's Club - har lavet materiale til støtte for progeria. TV2 s udsendelse om Jesper Sørensen, hvis krop ældes hurtigt har vist, at der er brug for at vi støtte denne sag. 2 stk. A4 blev uddelt. Progeria 9. Kort præsentation af program for Distriktskonferencen 5/4 Rebild Efterskole. Invitationer er sendt til Præsidenter den 25. februar :59.

8 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 8 (8) Sang 239 II Y's Men's Clubben vi samles atter 10. Hvad Y`s Men`s betyder for mig og Afslutning - ved Marianne Jensen klubpræsident i Aars Y`s Men`s Club: Det er det emne Bjarne Johansen har givet mig, det vil jeg så forsøge, at sige lidt om. Y`s Men`s betyder rigtig meget for mig, og det fylder ret meget i mit liv, ikke mindst i det her år, hvor jeg er præsident. Hvad er det så, der får mig til at bruge så mange timer på klubarbejdet? Det er nok først og fremmest fællesskabet på et kristent grundlag! Og dernæst det gode sociale arbejdsfællesskab i forbindelse med de pengerejsningsprojekter vi har. Det er en glæde og tilfredsstillelse sammen med klubkammerater, at være med til at gøre en forskel både i lokalområdet og ud i verden, hvor mennesker lider nød. Det kan skyldes forskellige årsager, så som naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder ol! Måske på grund af uvidenhed og endelig klimaforandringer, som vi har set skaber kaos ikke mindst i de mest fattige lande. På hvilket tidspunkter føler jeg mig allermest glad og stolt over at være Y`s Men`s? - Det må helt bestemt være på Regionskonferencer. Den højtid man oplever, når flagene føres ind, sammen med bibel og hammer. Eller når vi sidder tusind mennesker i kirke eller kirkesal og oplever den salmesang og det fællesskabet der, det er bare stort! Men! Der er også en hverdag og en forpligtelse ved at være Y`s Men`s. Vi kender alle vores fælles motto. Det behøver jeg ikke at gentage her, derimod vil jeg gerne tage det motto frem, som jeg valgte for mit Y`s Men`s år, som præsident. Ansvar Respekt Omsorg. Ansvar: det vil sige, at vi sammen tager ansvar for hinanden og klubben, samt de opgaver vi i fællesskab har påtaget os i klubben, med andre ord: vi løfter i flok. Respekt, ja det vil sige: Vi skal have respekt for hinanden og hinandens forskelligheder, og udnytte dem til at skabe fornyelse i klubben, ligeledes skal vi være meget opmærksomme på at have respekt for vores mulighed og forskellig arbejdsindsats i klubben på grund af evt. helbred og alder. Omsorg: Vi skal have omsorg for hinanden og vise næstekærlighed overfor hinanden og for vor næste, og derved være med til, at gøre livet meningsfyldt for os selv og vore medmennesker. Derfor har vi også, som Y`s Men, et stort ansvar at leve op til tænk over det! Afslutning! Det er meget snart forår. De første små forårsblomster er allerede dukket op af jorden og dagene bliver længere. Hvor er det en dejlig tid, vi går i møde. Lad os nyde den og fryde os over det under, der sker i naturen, hvor alt det, der synes dødt, pludselig vågner op igen og begynder at vokse og blomstre, og lad os også huske at være taknemlige for, at vi igen i år får lov til at opleve det - det er jo ikke en selvfølge. Og om godt et par måneder står vores haver igen fulde af smukke blomster, som vi kan nyde der, eller plukke dem og tage dem ind i stuen i en vase. Jo flere der er i en buket, jo flottere er den, ved vi. Og skulle der være en af blomsterne, der hænger lidt, holdes den oppe af de mange andre blomster. Det vil jeg gerne have lov at overføre på vores klubber. Jo stærkere vi er, og jo tættere vi står sammen, des bedre kan vi hjælpe og støtte den svage, der hænger med hovedet, så ingen bemærker det. Citat: biskop Henning Toft Bro. Livet er fyldt med udfordringer, med tvivl, med smerte, med stort besvær og med den højeste glæde. Bjarne sagde tak for en god aften og kom godt hjem Livsglæde gennem udvikling Man må - ku li sig selv = for at ku gi sig selv

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v.

1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. 1. Velkomst samt valg af Dirigent. 2. Valg af 2 referenter. 3. Valg af stemmetællere. 4. Beretning v. DG. Bjarne Johansen. 5. Beretning v. Distriktets Skatmester Lars Stig Andersen. 6. Beretning v. BF-assistent

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv.

Regionsprojekter 2013-14 WutomiAgri Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. Velkommen til et Nyt Y's Men's år Velkommen til et nyt klubår med mange og spændende udfordringer. Glæd dig til de mange oplevelser der venter forude, og husk også at nyde det.indlæg til Nyhedsbrevet.

Læs mere

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15.

Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Referat fra distriktsrådsmødet d. 26.2.15. Ca. 50 deltagere. Kasserer Birthe T. Pedersen fraværende ( syg ) Taler: Morten Skov Mogensen, KFUMs Sociale Arbejde. DG Ellen Kruse bød velkommen. Orientering:

Læs mere

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne

y s men international Book en R... vi er altid til tjeneste region Danmark regionen vi hjælper gerne Book en R... vi hjælper gerne vi er altid til tjeneste y s men international region Danmark regionen... ar vedkende sig den pligt der følger med enhver ret RT1516103 KÆRE PRÆSIDENTER OG PROGRAMUDVALG Lidt

Læs mere

Referat fra Distriktskonference den 05. april 2014

Referat fra Distriktskonference den 05. april 2014 Y's MEN INTERNATIONAL Udskr.: 20-04-2014 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (22) DG 2013-14, Bjarne Johansen, T: 2962 4477, Mail.: johansenfamily@mail.dk. C:\Users\nud\0kvc-TOT\0Y's\_DG Bjarne\130523

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen

Bevillinger til KFUM og KFUK. Personlige Y's Men Visitkort. Info. Af RD Arne Nielsen Bevillinger til KFUM og KFUK Af RD Arne Nielsen Der har igen været lettet på låget til ASF kassen, så det har været muligt at støtte en fremtidsagent fra Slovakiet med 335 euro til rejse- og kursusudgifter

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006

Y s Men Region Danmark. Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Y s Men Region Danmark Referat fra generalforsamlingen i Århus den 11. juni 2006 Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamligen ved Regionslederen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 referenter. 4. Valg af

Læs mere

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens.

Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. Referat af regionsgeneralforsamling søndag 14. juni 2015 i Forum Horsens. 1. Åbning af generalforsamlingen v/regionslederen RD Knud Hougaard Klausen åbnede generalforsamling og bød forsamlingen velkommen.

Læs mere

Vision, indsatsområder og værdier

Vision, indsatsområder og værdier Vision, indsatsområder og værdier vandre mod samme mål Visdomsord I en mands hjerte er der mange planer, men det er Herrens beslutning, der står fast. (Ordsp 19,21) At få en vision noget bliver lagt på

Læs mere

Annoncer. På vores hjemmeside kan du hente informationer og dokumenter.

Annoncer. På vores hjemmeside kan du hente informationer og dokumenter. DECEMBER 2014 Hvis du vil kunne bevare overblikket i hvad der sker i Y's Men's bevægelsen, både nationalt og internationalt, så prøv at gå ind på vores hjemmeside. Der er også link til den internationale

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

AREA KONVENT I NORGE. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt.

AREA KONVENT I NORGE. På www.find.ysmen.dk kan du altid se den aktuelle medlemsoversigt. Marts 2015 INTERNATIONALE VALG CANADISK KVINDE NY INTERNATIONAL PRÆSIDENT For kun anden gang i historien skal en kvinde stå i spidsen for Y s Men s International. Joan Wilson fra Ottowa i Canada valgt

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Aabybro Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND

Aabybro Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND Aabybro Y S MEN S CLUB DISTRIKT HIMMERLAND MOTTO: VI VEDKENDER OS DEN PLIGT, SOM FØLGER MED ENHVER RET - http://www.1208.ylokal.dk/ Vi gjorde os umage i at lave indbydelsen. Vi samlede billeder fra vores

Læs mere

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Sammen er vi stærkere!

Sammen er vi stærkere! Sammen er vi stærkere! KlubDanmarks ambition er at skabe et stort netværk af uafhængige fitnesscentre og mindre fitnesskæder. Dagsorden Dl KlubDanmarks netværksmøde Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 10.20 Kl.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole Y s Men, Region Danmark Sekretær for DG Sektion Midt Distrikt Vest Nora Hundahl Møllebakken 36, 6900 Skjern Tlf. 97362307/40723260 Til præsidenterne i Distrikt Vest Email: norah@dlgtele.dk samt distriksledelsen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB LOVE og VEDTÆGTER 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPGØR AF MEDLEMSSKAB... 4

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Synlighed i dansk vandpolo. Branding, kommunikation, presse og sponsorater

Synlighed i dansk vandpolo. Branding, kommunikation, presse og sponsorater Synlighed i dansk vandpolo Branding, kommunikation, presse og sponsorater Hvad er synlighed? o Branding o Kommunikation o Presse o Sponsorater Branding af hvad? Strategi for hvad vi vil Nye og flere medlemmer

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

PERSONLIGE ØNSKER TIL DEN SIDSTE TID PLEJETESTAMENTE

PERSONLIGE ØNSKER TIL DEN SIDSTE TID PLEJETESTAMENTE PERSONLIGE ØNSKER TIL DEN SIDSTE TID PLEJETESTAMENTE Navn: Fødselsdag: Udfyldt den: Udarbejdet af ÆLDRERÅDET LEMVIG KOMMUNE 1 Baggrund for plejetestamentet Ældrerådet i Lemvig Kommune har ønsket at støtte

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

LADIES CIRCLE DANMARK

LADIES CIRCLE DANMARK LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen Tranerne ved Søen Nyhedsbrev #4 Sorø, juni 2011 Indhold: 1. Praktiske oplysninger til medlemmer 2. Søndagstræning ved Søen 3. Sommer arrangementer 2011 4. Inspiration til træning 5. Kinesisk ordsprog 6.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Styrk og skab. NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R

Styrk og skab. NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R Styrk og skab NETVÆRK FOR UNGE Før, under og efter efterskole HVORF OR DENNE F OLDE R I N D H O L D Hvorfor denne folder?...side 3 Teenklub og Unge Voksne (UV)...side 4 Foreningsbestyrelsen...side 7 Forældre...side

Læs mere