torsdag d. 27. februar kl Sted: Shell Motel / Cafeteria

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "torsdag d. 27. februar kl.19.00 Sted: Shell Motel / Cafeteria"

Transkript

1 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (8) Referat fra Distriktsrådsmøde torsdag d. 27. februar kl Sted: Shell Motel / Cafeteria Vi havde lige lidt travlt op til mødet. Cafeteriet havde salen fuld af gæster til spisning af stegt flæsk og persille sovs under mottoet: spis hvad du kan for 75 kr. Så i hast hjalp vi med afrydning, og opdækning ja så var der også lige det at få afstemt hvilke programmer, der skulle anvendes og på hvilke PC er de fandtes 1. Velkomst. Da der var styr på det hele bød DG Bjarne Johansen velkommen: Med mit motto: forventning, glæde og begejstring er jeg sikker på, at vi i aften bliver beriget. Aftnens hovedtaler er jo RLM Nord 2 Jens Byskov. Begrebet Ledelse er altid spændende. Ledelse og salg hører sammen i processerne for udvikling hos os, i kirkelige sammenhænge og i alle andre forhold. Velkommen også til Regionens skatmester Gunnar Hansen, RLM Nord 1 Frits Vadsholt, DGE Ellen Kruse og Marianne Jensen. Sang: 262 Vi er Y's Men i en kæde 2. Siden Sidst. Der var ingen indlæg 3. Orientering. Frimærker skal være leveret til BF. Jens Persen senest d. 1/3. Bjarnes rygte om, at Danmark tjener flest penge ved indsamling af frimærker - kunne Jens berigtige. 4. Aftenens taler Jens Byskov fra Aulum Y`s Men`s Club. Distrikt Storå, Ledelse At lede - uden at være Chef. Lederskab har jeg dyrket siden jeg blev patruljeleder som spejder. De seneste 9 år har jeg så læst om emnet. Så det bliver lidt på teoretisk plan, I får den serveret i aften

2 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 2 (8) Hovedtemaerne er Lederroller, Visioner, Nytænkning og udvikling, Planlægning, Analyse, Problemløsning. Inspiration læs 7 gode vaner af Stephen Covey Han siger bla: Hvis du ikke kan lede dig / styre dig selv (at ryge, fedme, bandeord, osv.), hvorledes skulle du da hjælpe andre gennem ledelse. En klub, der ikke er i udvikling er i afvikling. Uden udvikling og i stilstand, trækker tyngdeloven alt ned. Et godt råd. Skriv ned den Nekrolog, som du måtte ønske at efterlade og start så på at nå målet deri. Det bærende i Y's Men er aktiviteter. Jeg vil gøre alt for, at der i DK også er Y's Men, når jeg er 80 år. (I Sverige er de kun ca. 300 medlemmer tilbage). Fortæl så længe du kan lukke munden op så det ikke blot bliver en drøm. Y's Men gør en forskel og derfor skal bevægelsen bestå. Første Mosebog kapitel Josef er en af Jakobs tolv sønner og hans yndlingssøn, som han har med yndlingshustruen Rakel. Josef er en viis mand, som i drømme har fået at vide, at han skal komme til at herske over sine brødre. Det tager brødrene ikke positivt op, måske fordi de i forvejen er jaloux, fordi Jakob elsker Josef mere end sine andre sønner. Derfor beslutter brødrene sig for at slå Josef ihjel. Det går dog ikke helt så slemt, og Josef bliver i stedet solgt til Egypten som slave. I Egypten kommer Josef i huset hos Potifar, én af Faraos mænd. Efter en intrige, hvor Josef uretmæssigt beskyldes for at have lagt an på Potifars hustru, sættes han dog i fængsel. Men Gud er med Josef, så Josef ender med at blive Faraos højre hånd. Han bliver altså rigets højest placerede embedsmand, den fornemste mand i Egypten efter Farao. Det sker, fordi Josef har en særlig evne for at tyde drømme. Han tyder nogle af Faraos drømme, så resultatet bliver, at Egypten styrer uden om en hungersnød, som kommer til at plage hele den øvrige del af verden. Josef havde et kald, en vision, en drøm og hvor han end kom hen, fandt han en vej og en udvikling frem til glæde for mange. Og tak for denne fastholdelse af et mål. Det kan vi lære meget af. Byskov udleverede skema Klimamåling, som vi fik 10 min til at udfylde. Resultaterne skal hjælpe Præsidiet til at finde ud af, hvor der måtte være brug for styrkelse nytænkning mm. Husk, at hvis man laver en undersøgelse, SKAL resultaterne forevises klubben der må ikke opstå Hemmelighedskræmmeri! At skaffe nye og yngre medlemmer kræver megen fornyelse. Udvikling og fornyelse kræver leder på alle niveauer: Der er flere værktøjer og en af dem er SWOT modellen S (Strong) Stærke sider hvad er vi gode til W (Week) Svage sider hvad er v mindre gode til O (Option) Muligheder hvilke har / skaber vi T (Threat) Trusler hvilke trusler har vi foran os SWOT-analysen er et strategisk redskab, som I kan bruge til at synliggøre styrker, svagheder, muligheder og trusler ved strategiske beslutninger og projekter. Hvis vi ser på den vandrette inddeling, står der INTERN og EKSTERN. De resultater, der havner i de

3 EKSTERNT INTERNT Y's MEN INTERNATIONAL Udskr.: Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 3 (8) 2 øverste kasser, har størst betydning for vore interne forhold, vores klubliv, kammeratskab, fremmødeprocent, aktivitetsgrad, indtjening. Hvor de nederste kasser også kan få betydning for klubben eksterne forhold. Vores muligheder for ekstension, den positive velvilje i befolkningen, i det hele taget: Vores image. S (Strong) Stærke sider hvad er vi gode til Gode aktiviteter Opbakning til aktiviteter Godt program Høj fremmøde God medlemspleje Skriv selv flere W (Week) Svage sider hvad er vi mindre gode til For lille fremmøde For lille indtjening Programindhold ensformigt Manglende kammeratskab Ingen aktiviteter Skriv selv flere O (Option) Muligheder hvilke har / skaber vi T (Threat) Trusler hvilke trusler har vi foran os Nytænkning Nye yngre medlemmer PR at være kendt Fællesskabs aktiviteter Attraktivt programindhold Skriv selv flere Høj gennemsnitsalder Manglende samarbejdsrelationer Manglende Ekstension For stor fokus på enkeltsager Manglende fællesskab og kammeratskab Skriv selv flere Husk Vi er tjenesteklubber ved aktiviteter opbygges sammenhold og resultater. Omtale, tilbud og beskrivelse er PR, og hvor mange skynder sig at blade f.eks. Bilka kataloget igennem for at finde en god oplevelse ved nyt værktøj, mad mm. Omgivelserne skal kende Y's Men, så det er attraktivt at være med At mindske gennemsnitsalderen skal ske ved at tiltrække yngre og ikke ved at skaffe sig af med de ældre. Vi skal værne om kulturen i klubben. Pas på for stor fokus på enkeltopgaver f.eks. Genbrugsbutik. Her kan nemt opstå et hierarki, som kan være skadelig for klubbens helheds-styrelse. Brænd igennem medens du har chancen/muligheden for at være på! Nogle beslutninger skal af sagens natur træffes hurtigt. Andre gange har man længere tid til at overveje, hvad beslutningen skal være. Uanset hvad, så skal ledernes beslutninger være så kvalificerede som muligt. Vi kender alle til hovsa beslutninger eller direkte forkerte beslutninger, ofte taget på et for spinkelt grundlag og uden ordentlig omtanke. Man kan træffe beslutninger på fornemmelser og intuition, på baggrund af vaner (sådan plejer vi at gøre her), på et pres fra andre eller, på en systematisk og gennemtænkt måde. Hvis du ønsker at træffe systematiske beslutninger, kan du bruge VED-KAN-VIL-GØR modellen, som er velegnet, når man som leder står over for de lidt mere komplicerede beslutninger.

4 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 4 (8) Aller først må du dog tage stilling til, om det rent faktisk er en beslutning, som du bør træffe - om den ligger inden for dit magtrum, ansvar og beføjelser. Den kunne jo høre hjemme hos et højere niveau eller et lavere niveau! Man må også overveje, om det er en beslutning, som man selvstændigt skal træffe, eller om andre skal involveres i beslutningen - dette er jo også en beslutning! Generelt er det sådan, at hvis man selv har været med til at træffe en beslutning (føle ejerskab), er chancen for, at beslutningen= projektet bliver implementeret, væsentlig større. Ved Beskriv problemet i opgaven Fakta Yderlige informationer Vil Vurder fordele eller ulemper Risiko Hvad er realistisk Hvad er konsekvenserne Kan Brainstorming * Skriv ideerne ned Der findes ingen rigtige/forkerte ideer Følg reglerne, der må ikke diskuteres Det er ikke en konkurrence Gør Handlingsplan Hvad Hvem Hvordan Hvornår * Hovedprincip for brainstorm Vent med at dømme: Lyt til ideerne, skriv dem ned og brug dem i den videre proces. Byg på andres ideer: De andre har sikkert set noget, du ikke har set. Tag én samtale ad gangen: Fasthold fokus på emnet. Tilskynd til vilde ideer: Man skal ikke lade sig begrænse af, hvad der umiddelbart kan realiseres. Udvælgelsen af de brugbare losninger kommer senere. Brainstorming: 4 gyldne regler Kritik og vurdering er absolut forbudt - det er som at træde på speeder og bremse på samme tid. Målet er at få mange ideer. Kvantitet frem for kvalitet. Spontanitet ønskes. Vilde ideer ønskes - de kan evt. bearbejdes og blive brugbare. Kombination og forbedring af ideer. Der opstår en kædereaktion, som kan ende med en brugbar idé som kombination af flere vilde ideer. Inden for skibsverdenen er det således: Fare for sammenstød: sådan fare skal anses for at være til stede, hvis kompaspejlingen af et skib, der nærmer sig, ikke kendeligt forandrer sig; Kaptajnen på et stort skib får meldingen fra ham, der i masten holder udkig, at en lanterne nærmer sig med retning mod skibet. Kaptajnen giver ordre til telegrafisten, at han skal fortælle det andet skib, at det skal ændre kursen 20 grader. Ham der holder udkig råber igen fare og samtidigt kommer der tilbage via radio jeg kan ikke ændre kurs, jeg er et fyrtårn. Moralen: ja det er da: husk at tage bestik ud fra fyrtårnene og de signaler du ser på din færden. Sang 172 Spænd over os dit himmelsejl 5. Kaffe m. m.

5 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 5 (8) 6. Spørgsmål til Jens Byskov - mens den sidste kaffe drikkes. Bjarne indleder med at takke for at budskabet i figuren blev modsagt. I Y's Men har vi brug for alle type ledere. Der er brug for opbakning til præsidiet. Derfor er det også en glæde, at så mange udvalgsformænd, som mellemledere, er med i aften. Anders Andersen ønsker, at Regionens PRudvalg skal sende skabelon til klubberne af en sådan beskaffenhed, at klubberne, ved at supplere med klubbens aktiviteter, kan sende et indlæg til lokale aviser. Byskov har arbejdet på idéen gennem længere tid og der er udsigt til, at det snart lykkes. Byskov fortæller, at han på Facebook har ca. 400 hundrede venner og mindst 30 % af disse er ikke Y's Men. Så heri ligger en stor reklame. Hvis nogen er på Facebook send en invitation, og I bliver optaget som venner med det samme og så kan I hente alt den PR som er på min væg. Også Regionen er på Facebook, så det er fremtiden Spørgsmål fra salen: Går det ikke ud over helheden, at Præsidenter udskiftes hvert år. Byskov: Det er jo samme problem for Regionen. De senere år har det været muligt at RD, RDE og RDEE har lavet flerårige planer. Hvis ellers I har lavet planer for det, som skal ske i udvalgene og ved overordnet mål, er der måske også grundlag for, at der for Præsidiet kan laves planer over flere år. Tak til Jens Byskov

6 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 6 (8) 7. Godkendelse af budget for Y`s DG-året ved DGE Ellen Kruse Tekst budget 4 x distriktsledelsesmøder x Præsidietræning x Distriktsrådsmøder, +2 x leje af teleslynge x Midtvejsmøde Borremose Taler Leje af teleslynge 1 x Distriktskonference Talere/Kirke Leje af teleslynge Gæster fra sektion og distrikt Inspirationstur til Regionskonferencen Kontor Tilskud til pc Distriktsoverdragelse/nålebyt Div. (påskønnelser) 800 I alt Eventuelt. Moms refusion, Gunnar Hansen: Husk momskompensation. (Se regionsmeddelelse Lignings loven 80, at vi får ca. ½ delen af momsen retur) Det startede i 2006 i Struer, og i 2008 blev det optaget i Regionen som landsdækkende. Der er tjent 2,75 mio. kr. over 5 år, og der er kun ca. 90 klubber med. Der er ansøgningsfrist 11/3 for hvert kalenderår. Alle faktura med betalt moms (undtagen fortæring /mad) kan bruges, så send kopi. Søger en spejderenhed om f.eks. et telt, så køb det for dem så vi får ½ del af momspengene tilbage. Beløbet for tilbagebetalt moms er på landsplan i 2013 steget til140 mio. kr./år. Det forlyder, at der bliver sat max beløb på 150 mio. kr. Kommer der dokumentation ind for et samlet større beløb, får vi en procentvis udbetaling i forhold til de 150 mio. kr. RLM Nord 1 Frits Vadsholt Præsenterede Regionsprojekterne WEEK4YOU Wutomiagri WAI Plan 2015

7 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 7 (8) TVÆRKULTURELT CENTER KFUM & KFUK I Danmark Skattefradrageprojektet, DG manual og andet materiale til hjælp EXTENSION BEMÆRKNINGER Frits Udleverede A4 med de 12 elementer i PowerPoint Skemaer og idékataloger ligger på Hjemmesiden. Husk at skrive til Gonggong en ellers ender det med at den går ind. WAI er jo tænkt som informations og rekrutteringsmateriale, så hjælp med at få den lagt ud på strategiske steder (læger, biblioteker, damefrisører, kirker mm.), steder hvor folk måske skal vente og dermed har tid til et godt kig. Der er af Regionen sat penge af til professionelt assistance ved layout og tekst for WAI et år frem. WAI kan også læses på Hjemmesiden. Der er indkommet ca kr. til Regionsprojekter. I forhold til budgetter mangler der kr. Men der plejer at komme mange penge ind sidst på Y's Mens året, så vi håber det sker. Husk at søge fonde mm. Til Regionens projekt med skattefradrag er der kommet kr. Det er ret stærkt. Extension: Der er startet 10 nye klubber indenfor de seneste år. Der opfordres til at PastDG ser på mulig start af nye klubber i distriktet måske også i områder, hvor der er klubber i forvejen hvis der kan findes unge familier og husk at holde forbindelsen ved lige til KFUM-familien. For Plan 2015 arbejdes der med 4 emner. For 800 kr. kan man købe en Rold up stander i stil med den, der står bag ved mig. Medlemstal: i Distriktet har vi haft en tilvækst på 2 til 264 og i regionen en tilvækst på 15 til 3902, så der er ikke så langt til målet: Strukturændringer i Regionen mm. Der er 2 grupper, som uafhængigt af hinanden beskriver forslag til udvikling og fornyelser det ser vi frem imod med spænding. Klubberne er jo suveræne så forslagene er jo et tilbud til klubberne. Claus Larsen, Hobro Y's Men's Club - har lavet materiale til støtte for progeria. TV2 s udsendelse om Jesper Sørensen, hvis krop ældes hurtigt har vist, at der er brug for at vi støtte denne sag. 2 stk. A4 blev uddelt. Progeria 9. Kort præsentation af program for Distriktskonferencen 5/4 Rebild Efterskole. Invitationer er sendt til Præsidenter den 25. februar :59.

8 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 8 (8) Sang 239 II Y's Men's Clubben vi samles atter 10. Hvad Y`s Men`s betyder for mig og Afslutning - ved Marianne Jensen klubpræsident i Aars Y`s Men`s Club: Det er det emne Bjarne Johansen har givet mig, det vil jeg så forsøge, at sige lidt om. Y`s Men`s betyder rigtig meget for mig, og det fylder ret meget i mit liv, ikke mindst i det her år, hvor jeg er præsident. Hvad er det så, der får mig til at bruge så mange timer på klubarbejdet? Det er nok først og fremmest fællesskabet på et kristent grundlag! Og dernæst det gode sociale arbejdsfællesskab i forbindelse med de pengerejsningsprojekter vi har. Det er en glæde og tilfredsstillelse sammen med klubkammerater, at være med til at gøre en forskel både i lokalområdet og ud i verden, hvor mennesker lider nød. Det kan skyldes forskellige årsager, så som naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder ol! Måske på grund af uvidenhed og endelig klimaforandringer, som vi har set skaber kaos ikke mindst i de mest fattige lande. På hvilket tidspunkter føler jeg mig allermest glad og stolt over at være Y`s Men`s? - Det må helt bestemt være på Regionskonferencer. Den højtid man oplever, når flagene føres ind, sammen med bibel og hammer. Eller når vi sidder tusind mennesker i kirke eller kirkesal og oplever den salmesang og det fællesskabet der, det er bare stort! Men! Der er også en hverdag og en forpligtelse ved at være Y`s Men`s. Vi kender alle vores fælles motto. Det behøver jeg ikke at gentage her, derimod vil jeg gerne tage det motto frem, som jeg valgte for mit Y`s Men`s år, som præsident. Ansvar Respekt Omsorg. Ansvar: det vil sige, at vi sammen tager ansvar for hinanden og klubben, samt de opgaver vi i fællesskab har påtaget os i klubben, med andre ord: vi løfter i flok. Respekt, ja det vil sige: Vi skal have respekt for hinanden og hinandens forskelligheder, og udnytte dem til at skabe fornyelse i klubben, ligeledes skal vi være meget opmærksomme på at have respekt for vores mulighed og forskellig arbejdsindsats i klubben på grund af evt. helbred og alder. Omsorg: Vi skal have omsorg for hinanden og vise næstekærlighed overfor hinanden og for vor næste, og derved være med til, at gøre livet meningsfyldt for os selv og vore medmennesker. Derfor har vi også, som Y`s Men, et stort ansvar at leve op til tænk over det! Afslutning! Det er meget snart forår. De første små forårsblomster er allerede dukket op af jorden og dagene bliver længere. Hvor er det en dejlig tid, vi går i møde. Lad os nyde den og fryde os over det under, der sker i naturen, hvor alt det, der synes dødt, pludselig vågner op igen og begynder at vokse og blomstre, og lad os også huske at være taknemlige for, at vi igen i år får lov til at opleve det - det er jo ikke en selvfølge. Og om godt et par måneder står vores haver igen fulde af smukke blomster, som vi kan nyde der, eller plukke dem og tage dem ind i stuen i en vase. Jo flere der er i en buket, jo flottere er den, ved vi. Og skulle der være en af blomsterne, der hænger lidt, holdes den oppe af de mange andre blomster. Det vil jeg gerne have lov at overføre på vores klubber. Jo stærkere vi er, og jo tættere vi står sammen, des bedre kan vi hjælpe og støtte den svage, der hænger med hovedet, så ingen bemærker det. Citat: biskop Henning Toft Bro. Livet er fyldt med udfordringer, med tvivl, med smerte, med stort besvær og med den højeste glæde. Bjarne sagde tak for en god aften og kom godt hjem Livsglæde gennem udvikling Man må - ku li sig selv = for at ku gi sig selv

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv www.daisylovendahl.dk #1. Engager dig i dit liv Derfor skal du have en strategi Inspirationen til denne manual kom fra en

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere