Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 HTX Vibenhus HTX Teknisk Gymnasium Fag og niveau Teknologi A. Lærer(e) Hold Gitte Krogh Frederiksen bg / v/ v/ v/ v Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Introduktionsforløb Produktudvikling og introduktion til Teknologirapporten som genre Gerningsstedet Mord på Vibenhus Projektarbejdsform: Problemanalyse Teknisk tegning Præsentation Teknisk tegning - udvidet Idegenerering og -udvikling Målgrupper, markedsvurdering, behovsanalyse, interessentanalyse kvalitativ metode Kvalitativ og kvantitativ metode Teknologirapport Olie-projekt Fremlæggelse af Teknologi-rapport Olie-projekt Ny skriftlighed Tværfagligt forløb Dansk/Teknologi Miljøvurdering Studietur Innovationsprojekt Stoleprojekt Side 1 af 56

2 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Titel 20 Titel 21 Titel 22 Titel 23 Titel 24 Titel 25 Titel 26 Titel 27 Titel 28 Ny skriftlighed Konklusion Stoleprojekt House of Quality Fremlæggelse / Visualisering af stoleprojekt og House og Quality Teknologivurdering Tema 1, opgave 1 Virksomheden og omverdenen. Den danske møbelindustri Tema 1, opgave 2 Virksomheden og omverdenen. Outsourcing og CSR. Tema 2, opgave 3 Miljøledelse. Tema 2, opgave 4 Optimering af produktion. Kvalitetssikring. Tema 3, opgave 5 Virksomhedsformer og idégrundlag. Tema 3, opgave 6 Markedsundersøgelser Tema 3, opgave 7 Forretningsplan med fokus på markedsføring og finansiering Eksamensprojekt Side 2 af 56

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Indhold Introduktionsforløb Introduktion til faget og teknologibegrebet Produktudvikling (bærende konstruktioner) træbroer Teknologianalyse Samarbejde i grupper Præsentationer Omfang 3 uger (uge 32-33) 4 x 45min. lektioner per uge - heraf en stor del anvendt i generelt introforløb. Total undervisningstid 455 timer fordelt på 3 år Særlige fokuspunkter 1. Teknologi og samspil Teknologibegrebet som andet end teknik Samspil med samfundet 2. Projektforståelse Løse problemer - det kan vi Samarbejdskontrakt 3. Produktudvikling Simpel dokumentation fra proces til virkelighed Eksperimenter i konstruktion processen 4. Præsentation mundtlig Strukturering af pointer Væsentligste arbejdsformepræsentationer Kort læreroplæg kombineret med projektarbejde i grupper og elev- Retur til forside Side 3 af 56

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Produktudvikling og introduktion til Teknologirapporten som genre Indhold Behandlet Kernestof: Metoder til idéudvikling Systematisk produktudvikling med faserne behovserkendelse, behovsundersøgelse, produktprincip, produktudformning, produktionsforeredelse Form og funktion i forbindelse med design af udvalgte produkter Produktionsformer, enkeltstyk-, serie- og masseproduktion Larsen, Peter; Problemer og Teknologi, Systime, 2. udgave, 2. oplag, Madsen, Preben et al; Teknologi HTX-grundbog, 2. oplag, Erhvervsskolernes Forlag, 1998 Supplerende materiale: Projektværkstedet, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune Kreative metoder til idúdvikling, Version 1 marts 2009, <<http://www.kk.dk/borger/kulturogfritid/fritid/projekthjaelp/ ~/media/c46808edf07540bb91d594ccc78401ef.ashx> Kunstindustrimuseet: < Amtscentret for Undervisnng i København, Red. Anne-Marie Sikker Sørensen, Kaosstyring, Nov < SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF- 8&sourceid=ie7&rlz=1I7RNTN_da&redir_esc=&ei=w7OyTPKtF8WZOoDpjLsJ> Omfang 6 uger (uge 34-39) 4 x 45min. lektioner per uge - heraf en stor del anvendt i generelt introforløb. Total undervisningstid 455 timer fordelt på 3 år Særlige fokuspunkter Eleverne skal efterfølgende forløbet kunne: - anvende metoder til idéudvikling i forbindelse med udvikling af produkter - Forstå produktudvikling som tværfaglig proces - Forstå begreberne innovation og invention/opfindelse - Systematiskproduktudvikling, herunder designprocessen - have forståelse for idegenereringsprocessen som kreativ og åben proces, det kreative rum. - have forståelse for ideudvælgelsen som en systematisk og analyserende proces, hvor kvalitet af ideer vurderes, det innovative rum - kunne anvende kravsmatrice tiil vurdering og sortering af løsningsforslag - have forståelse for iderealisering som en pragmatisk, praktisk og konkret proces, hvor ideen realiseres og tilpasses i forhold til fysiske forhold - forståelse for teknologirapporten som genre i relation til andre typer genrer, med vægt på specifik sproglig stil, dokumentation og brug af modeller og figurer - Forståelse for kvalitetskriterier for teknologirapporten Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg, elevopgaver, klassediskussioner samt elevpræsentationer. Side 4 af 56

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Indhold Gerningsstedet Mord på Vibenhus SO-forløb i Dansk og Teknologi på grundforløbet. Forløbet er inddelt i henholdsvis dansk/teknologi-forløb kaldet Mord på Vibenhus og et værkstedsforløb med introduktion til træværksted. Behandlet kernestof: - Skrivning som redskab til læring og planlægning og formidling - Planlægningsværktøjer logbog, Flow-diagram, - kollektive og individuelle arbejdsformer (samarbejdsrelationer) - videnskabelig dokumentation - skriveprocessen og skriveværktøjer - sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde i værksteder og laboratorier Anvendt litteratur: Dansk: Poulsen, Henrik; Mediehåndbogen for folkeskolen, Dansklærerforeningen, 2005 Uddrag fra Politiskolens rapportbog i dansk. Merci Lund, Birgitte et al:so2 Studieområdet del 2 HTX; 1. udgave, 1. oplag, Systime Johnsen, Poul Pilgaard (2010)Dobbeltmorderen, Politiken Teknologi: Larsen, Peter; Problemer og Teknologi, Systime, 2. udgave, 2. oplag, Madsen, Preben et al; Teknologi HTX-grundbog, 2. oplag, Erhvervsskolernes Forlag, 1998 Kriminal teknisk håndbog R Meredith Belbin, Team Roles at Work, Butterworth Heinemann, 2nd ed., Undervisningsmateriale til værkstedsarbejde udarbejdet af Henrik Grønninger, Sukkertoppen Foredrag: Retspatolog Steen Holger, Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet Omfang Særlige fokuspunkt Uge (46 lektioner á 45 min) inkl.værkstedsarbejde Dansk / Teknologi: Introduktion arbejdsformer og roller i forbindelse med grupper Målet er, at eleverne skal blive opnå viden om forskellige arbejdsformer og blive bevidste om, at der findes forskellige roller inden for et godt samarbej- Side 5 af 56

6 de PP: Arbejdsformer, Introduktion til Belbins 9 roller Øvelse: Typeindikator test på hjemmeside: Øvelse: Rollespil om gruppedynamik - det gode og dårlige gruppeprojekt Formål: formålet med øvelserne er, at eleverne skal forsøge at placere sig selv i en af Belbins roller i samarbejde med de andre elever. Det er også et formål, at eleverne skal blive bekendte med, at det er nødvendigt med forskellige roller i et samarbejde, for at samarbejdet skal fungere optimalt. Elevforudsætninger: ingen Praktisk gennemførelse: læreren gennemgår PP med eleverne, så de forstår vigtigheden af de forskellige arbejdsformer og roller og kan bruge den nye viden, når de arbejder videre med øvelserne. Teknologi: Forløbet er opbygget som en mordgåde. Optakten til forløbet er et foredrag ved retspatolog Steen Holger Hansen, Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, som fortæller om sit arbejde og vigtigheden af videnskabelig dokumentation på virkelighedens gerningssteder. Efterfølgende får eleverne introduktion til videnskabelig dokumentation, brugen af logbog, flow-diagram, journal som formidling og planlægningsværktøjer inden de slippes løs på arrangeret gerningssted, som retspatologer der skal dokumentere et mord begået på skolen. Eleverne skal efterfølgende forløbet kunne: vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper (Her, logbog, journal, flow-diagram og artikel som genre) kombinere fagenes metoder og skabe sammenhæng i faglig viden inden for det enkelte fag og fagene imellem (brug af, logbog, journal og flow-diagram samt dokumentation i form af foto, noter og logbog) dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb. anvende professionelle værktøjer og metoder, arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ved fremstilling af produkter i skolens værksteder og laboratorier, fremstille produkter af god kvalitet og vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet Dansk: Der arbejdes med den journalistiske genre og de journalistiske kendetegn, herunder, den litterære artikel, kronikken, essayet.. Hybride genrer Vejledning, cirkulære, bekendtgørelse, lov. Avisens genrer Telegram, artikel, rapport, referat, reportage, læserbrev, annonce, kommentarer (leder, presseinterview og anmeldelse) Der arbejde med skriftlig fremstilling i forskellige sammenhænge, herunder kanselisprog, præcision i sprogbrug. Som opfølgning på mordefterforskningen skal eleverne udrede deres egen teori om hændelsesforløbet. Dette hændelsesforløb skal afslutningsvis beskrives individuelt i Side 6 af 56

7 en avisartikel. Til formålet indrettes festsalen som skriveværksted, hvor alle 1g klasser producerer deres artikel samtidig. Værkstedsforløb: At eleven får kendskab til udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge. At eleven får kendskab til udvalgte elektroniske komponenter, deres opbygning, virkemåde og anvendelse. At eleven får kendskab til sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde i værksteder og laboratorier. At eleven får kendskab til kvalitets- og miljøledelse: virksomhedens sikring af ensartede produkter, virksomhedens styring af ressourceforbrug og miljøpåvirkninger. At eleven får kendskab til udvikling af produkter produktions-, montage- og distributionsrigtigt. At eleven får kendskab til projektplanlægning. At eleven får kendskab til samarbejdsrelationer mellem elever, mellem elev og vejleder og mellem elev og eksterne samarbejdspartnere. At eleven får kendskab til arbejdstegninger, diagrammer, flow-diagrammer, samlingstegninger og stykliste. At eleven får kendskab til skriftlig og mundtlig formidling Produktet: Skolens faciliteter udnyttes til at udføre hele det praktiske produkt. Der udarbejdes 2 arbejdsbukke pr. gruppe, som skal kvalitetsvurderes. Projektformen: Der arbejdes i grupper på maximalt 2-4 personer, dog er to personer at foretrække.. Projektet styres dels af læreren og dels af eleverne. Væsentligste arbejdsformer Projektarbejde er den primære arbejdsform Eleverne arbejder henholdsvis i grupper og individuelt afhængigt af ugens forskellige opgaver. Side 7 af 56

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 4 Projektarbejdsform: Problemanalyse. Indhold Behandlet Kernestof: - problemformulering - problemanalyse og dokumentation af problemstilling ved indsamling, udvælgelse og bearbejdning af information - projektplanlægning, herunder tidsplanlægning - samarbejdsrelationer mellem elever, mellem elever og vejleder og mellem elev og eksterne samarbejdspartnere Larsen, Peter; Problemer og Teknologi, Systime, 2. udgave, 2. oplag, Madsen, Preben et al; Teknologi HTX-grundbog, 2. oplag, Erhvervsskolernes Forlag, 1998 Supplerende materiale: Omfang 3 uger (uge 43-45) Total undervisningstid 455 timer fordelt på 3 år Særlige fokuspunkter Eleverne skal efterfølgende forløbet: - have viden om interessenters holdninger til et problem, som inspirati- onskilde til analysen - have forståelse for forskellen på kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder - kildekritik af særligt internet kilder - kunne anvende: den af skolen anvendte skabelon til teknologirapporten - kunne anvende problemtræ som opsamling på problemanalysen, interviewmetoder, spørgeskemaer, interessentanalyse, systematisk internetsøgning Væsentligste arbejdsformer Projektarbejde er den primære arbejdsform Eleverne arbejder henholdsvis i grupper og individuelt afhængigt af ugens forskellige opgaver. Side 8 af 56

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 5 Teknisk tegning Indhold Behandlet Kernestof: Introduktion til teknisk tegning Tegningsformater efter DS 101 Målforhold efter DS/ISO 5455 Målsætning efter DS/ISO 129 Teknisk tegning efter DS/ISO 129 Stregarter, stregtykkelser, skravering af snit Afbildningsmetoder og projektion Eksempler og mindre øvelser Litteratur: Grundrids af teknisk tegning, Poul Henning Olesen, Erhvervsskolernes forlag Omfang 3 uger (uge 46-48) Total undervisningstid 455 timer fordelt på 3 år Særlige fokuspunkter Eleverne lærer at arbejde med skriftlig formidling, teknisk dokumentation, tegning i faget Teknologi. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/ teoretisk læreroplæg/virtuelle arbejdsformer/skriftlig dokumentation. Side 9 af 56

10 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 6 Præsentation Indhold Behandlet Kernestof: - visuelle værktøjer til præsentation af et projekt - skriftlig og mundtlig formidling - anvendelse og angivelse af kilder Larsen, Peter; Problemer og Teknologi, Systime, 2. udgave, 2. oplag, Madsen, Preben et al; Teknologi HTX-grundbog, 2. oplag, Erhvervsskolernes Forlag, 1998 Omfang 2,5 uger (uge 49-51) Total undervisningstid 455 timer fordelt på 3 år Særlige fokuspunkter Eleverne skal efterfølgende forløbet: - dokumentere ogpræsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visu- elt - formidle viden overbevisende i skriftlig og mundtlig form Væsentligste arbejdsformer Projektarbejde er den primære arbejdsform Eleverne arbejder henholdsvis i grupper og individuelt afhængigt af ugens forskellige opgaver/ visuelle og virtuelle arbejdsformer Side 10 af 56

11 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 7 Teknisk tegning Indhold Introduktion til teknisk tegning Tegningsformater efter DS 101 Målforhold efter DS/ISO 5455 Målsætning efter DS/ISO 129 Stregarter, stregtykkelser, skravering af snit Afbildingsmetoder og projektion Eksempler og øvelser Introduktion til udfoldning - Geometri, deling af liniestykke - Øvelser i liniedeling - Introduktion til udfoldning af cylindrisk knærør - Øvelse, tegning af knærør på A4 - Foldning af knærør - Introduktion til udfoldning af keglestub - Øvelse, tegning af keglestub på A4 - Foldning af keglestub Litteratur: Olesen, Poul Henning, Grundrids af teknisk tegning, Erhvervsskolernes forlag Omfang Uge x 45 min lektioner per uge ligeligt fordelt på introduktion og praktiske øvelser Total undervisningstid 455 timer fordelt på 3 år Særlige fokuspunkter tegning og udfoldning) i faget At eleverne lærer at arbejde med skriftlig formidling (teknisk dokumentation Teknologi. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde Eleverne arbejder enkeltvis. Undervisningen underbygges af obligatoriske opgaver inden for mekanik og byggeri. Side 11 af 56

12 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 8 Idegenerering Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof - anvende metoder til idéudvikling i forbindelse med udvikling af produkter - samarbejdsrelationer mellem elever, mellem elev og vejleder og mellem elev og eksterne samarbejdspartnere Litteratur: Ole Stiim, 13 metoder til idéudvikling og problemløsning, Børsens Forlag 2003 Undervisningsmateriale udarbejdet i projektforløbet af blandt andet virksomheden Moving Minds. Funch Jensen, Irmelin og Kromann-Andersen Ebbe (1. udgave, 1 oplag 2009), KIE-modellen innovativ undervisning i gymnasierne, Erhvervsskolernes forlag. Red. Sørensen, Anne-Marie Sikker (2006), Kaosstyring, tværfagligt projektarbejde, Amtscentret for Undervisning i København Foredrag ved Anders Hviid, Singularity University, - om fremtiden og brugen af innovativ idégenerering til at udvikle nye produkter Omfang Uge x 45 min lektioner per uge Total undervisningstid 455 timer fordelt på 3 år Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression - metoder til idéudvikling Væsentligste arbejdsformer I forbindelse med, at Htx, Vibenhus deltager i EU-financieret 2-årigt projektforløb med titlen Innovationskraft og Entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden, hvis formål blandt andet er, at udvikle undervisningskoncepter, -værktøjer og -materialer, som understøtter innovativ og entreprenant undervisning og som bygger på innovationspædagogik og innovativ didaktik målrettet de gymnasiale uddannelser, arbejdes der i forløbet med benævnte didaktik og eleverne trænes i brugen af mange forskellige metoder til idégenerering. Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/eksperimentelt arbejde Eleverne arbejder i grupper med praktisk anvendelse af forskellige metoder til idéudvikling. Lærerbaseret undervisning i metoder. Eleverne arbejder med åbnelukke -processer til vurdering og evaluering af idéer såvel som proces. Side 12 af 56

13 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 9 Målgrupper, Markedsvurdering, Behovsanalyse, Interessentanalyse kvalitativ metode Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof integreret produktudvikling med faserne behovserkendelse, behovsundersøgelse, produktprincip, produktudformning, produktionsforberedelse og realisering i samarbejde mellem virksomhedens markedsførings-, konstruktions- og produktionsafdeling Litteratur: Frandsen, Kirsten et Østergaard, Birte Ravn, Heureka, en teori- og værktøjs-bog om innovation, 2. udgave, 1. oplag (2007), Erhvervsskolernes Forlag (Kap. 6 Markedsbeskrivelse og analyse) Søndersted-Olsen, Hans-Henrik, Marketinghåndbogen, fra strategi til kampagne, 2. udgave, Forlaget Samfundslitteratur 2007 ( Kap. 4 Dit marked) Haisler, Peter et Holbech Anders, CSR-ledelse, Børsens Forlag 2008 (Kap. 9 Lav en interessentanalyse) Supplerende litteratur: TNS Gallup, Via internettet: C:\Documents and Settings\gkf\Dokumenter\My Dropbox\Hovedmappe\1v - forår 2011\TNS Gallup.mht Nielsen-AIM, Minerva-modellen, Via internettet: staaelse (2007) Hvilken type er du? Søndagsavisen 15. april Omfang Uge 6 5 x 45 minuter lektioner pr. uge Total undervisningstid 455 timer fordelt på 3 år Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleverne skal efter endt forløb: Forstå: Målgruppeanalyse (hvilken målgruppe vil du ramme, alder, køn, sociale grupper/lag) Behovsundersøgelse (er der behov for endnu er produkt på markedet) Interessentanalyse Kunne anvende: Metoderne Minerva-modellen og Gallup-kompas Porters generiske strategi ved konkurrentanalyse og virksomheds strategiske placering på marked Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde Side 13 af 56

14 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 10 Kvalitativ og kvantitativ metode Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof kvalitativ og kvantitativ metode til indsamling af oplysninger Litteratur: Søndersted-Olsen, Hans-Henrik, Marketinghåndbogen, fra strategi til kampagne, 2. udgave, Forlaget Samfundslitteratur 2007 ( Kap. 5 Din målgruppe) Frandsen, Kirsten et Østergaard, Birte Ravn, Heureka, en teori- og værktøjs-bog om innovation, 2. udgave, 1. oplag (2007), Erhvervsskolernes Forlag (Kap. 6 Markedsbeskrivelse og analyse) Supplerende litteratur: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne i din kommune og Region Hovedstaden, (2010) Region Hovedstaden Omfang Uge x 45 minutter lektioner pr. uge Total undervisningstid 455 timer fordelt på 3 år Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression gennemføre mindre empiriske undersøgelser, der dokumenterer en problemstilling Eleverne skal efter endt forløb kunne: Forstå: Indsamling og behandling af statistiske data på problemstillingen Kunne anvende: Grafer over statistisk materiale Målgruppeanalyse (hvilken målgruppe vil du ramme, alder, køn, sociale grupper/lag) Interview på målgruppe, interessenter, producenter Spørgeskemaer (vedlægges som bilag, behandles statistisk) I grupper bearbejder eleverne materiale fra litteratur. De statistiske data sammenlignes og vurderes med besvarelser fra klassen. Data præsenteres gruppevis ved fremlæggelse. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 14 af 56

15 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 11 Indhold Teknologirapport - Olie-projekt SO-relateret Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Materialer og bearbejdningsprocesser. udvalgte materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge enhedsoperationer, processer, bearbejdnings- og sammenføjningsmetoder i tilknytning til de udvalgte materialer og komponenter. sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde i værksteder og laboratorier Produktudvikling, produktion og markedsføring metoder til idéudvikling integreret produktudvikling med faserne behovserkendelse, behovsundersøgelse, produkt-princip, produktudformning, produktionsforberedelse og realisering Projektarbejdsform problemformulering problemanalyse og dokumentation af problemstilling ved indsamling, udvælgelse, bearbejdning af information kvalitativ og kvantitativ metode til indsamling af oplysninger projektplanlægning samarbejdsrelationer mellem elever, mellem elev og vejleder og mellem elev og eksterne samarbejdspartnere Dokumentation og præsentation flow-diagrammer opbygning af en teknisk rapport anvendelse og angivelse af kilder Projektet skal indføreeleverne i opstart af produktion, produktudvikling, markedsundersøgelse, samt produktionsplanlægning; se en mere detaljeret beskrivelse under mål og tidsplan. Projektet udføres som gruppearbejde Grupperne skal udarbejde opskrifter med mængde, og budget over indkøb af råvarer. Olien skal være ny; det vil sige I må ikke følge en allerede eksisterende opskrift. Grupperne skal fremstille en produktionsforskrift (Procedure/instruks), for olien. Endelige skal I lave et driftsregnskab for den endelige produktion. Der skal afleveres mellem 10 og 15 normalsider (1300 anslag uden mellemrum) per gruppe. Der må ikke afleveres noget, som alle i gruppe ikke har læst igennem og kommenteret. Det skal fremgå af forord eller indholdsfortegnelse, hvem der er hovedforfatter på de forskellige afsnit. Side 15 af 56

16 FORMALIA Rapporten skal struktureres efter teknologiskabelonen (se bilag I for strukturen). Omfang: normalsider per gruppe (normalside: 1300 anslag uden mellemrum) Hovedforfatter på de forskellige afsnit skal fremgå af forord eller indholdsfortegnelse DOKUMENTERET VIDEN Rapporten skal være en sammenhængende tekst og ikke skrevet i punktform. Der skal være kildehenvisninger ved alle ideer og omformuleret tekst taget fra fx bøger, Internet, billeder, film eller interview. Der skal også være en samlet litteraturliste bagest i rapporten. Citater skal være i anførelsestegn og have kildehenvisning med sidetal. Der må MAX. være 10% af rapporten der er direkte citater; ellers risikere I plagiatanklage. INDHOLD Der skal være kort indledning og delkonklusioner til alle større kapitler. Den endelige konklusion SKAL svare på problemformuleringen. Se bilag 1 for et bud på struktur. Litteratur: 10-punkteplan Larsen, Peter og Grove, Morten H., Problemer og Teknologi, Systime 2005 Madsen, Preben et all (2002), Grundbog i Teknologi, Odense, Erhvervsskolernes forlag. Supplerende litteratur: Søndersted-Olsen, Hans-Henrik, Marketinghåndbogen, fra strategi til kampagne, 2. udgave, Forlaget Samfundslitteratur 2007 Frandsen, Kirsten et Østergaard, Birte Ravn, Heureka, en teori- og værktøjs-bog om innovation, 2. udgave, 1. oplag (2007), Erhvervsskolernes Forlag Lund, Birgitte Merci et Møller, Dorthe Blicher, SOhtx Studieområdet, 1. udgave, 1. oplag (2011), Systime Urtegaarden Sikkerheds og risikosætninger for kemikaler: Er ved at blive EU standardiseret til p og H sætninger: Omfang Særlige fokuspunkter Uge á 5 lektioner ugentligt 28 lektioner Total undervisningstid 455 timer fordelt på 3 år Kompetencer, læreplanens mål, progression Mål for projektet Side 16 af 56

17 have kendskab til: Sikkerhed- og sundhedsforskrifter i forbindelse med arbejde i værksteder og laboratorier, med specifik fokus på S og R sætninger Udvalgte enhedsoperationer, specielt ekstraktion og filtrering have forståelse for systematisk produktudvikling med faserne behovserkendelse, behovsundersøgelse, produkt-princip, produktudformning, produktionsforberedelse konkurrence forhold (Porters model om generiske strategier) kunne anvende Udvalgte enhedsoperationer specielt extraktion sproglig præcision i skriftligt arbejde (Skrivekompetencer) metode til idéudvikling Flow diagrammer kvalitative eller kvantitative dataindsamlingsmetoder til belysning af brugergruppen tidsplanlægning Skriftlighed i projektarbejde (vejledermøder og gruppemøder) Samarbejdsaftale og refleksion over samarbejdet SO-relateret Processkrivning analysere og dokumentere en samfundsmæssig problemstilling og anvende metode til systematisk produktudvikling, hvor samspillet mellem konstruktion, produktion og markedsføring integreres til udvikling af et produkt, der bidrager til problemets løsning gennemføre mindre empiriske undersøgelser, der dokumenterer en problemstilling anvende naturvidenskabelig metode til opstilling af forsøgsserier I forhold til lærerplanen for Studieområdet dækker dette forløb følgende mål og kernestof: Væsentligste arbejdsformer Metoder dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb Elevarbejder til portfolie: Samarbejdskontrakter Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 17 af 56

18 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 12 Fremlæggelse af Teknologirapport Olie-projekt SO-relateret Indhold Opgavens formål er, at gruppevis producere en Stop Motion film som fremlæggelse og præsentation af Olie-projektet. SO-relateret Uge 18, mandag d. 2. maj: Gruppen starter med en idégenerering og udarbejdelse af produktionslayout samt påbegynder produktion af filmen (tage billeder). I arbejder selv. I skal medbringe kamera, gerne som kan tage billeder i bredformat, således de kan eksporteres i HD-format. Hvis I har et kamerastativ, medbringes dette desuden. Onsdag d. 4. maj: I arbejder videre. Selve filmen laves i LiveMovieMaker som findes på alle computere med Windows 7. Hr. Riise har lovet at være os alle behjælpelige med at generer selve filmen. Gruppen skal mandag d. 9. maj fremvise sin Stop Motion. Formalia: Filmen skal vare min. 1 minut. Skal indeholde det som gruppen betragter som olie-projektets vigtigste resultater herunder gruppens samarbejde. Omfang Uge lektioner Total undervisningstid 455 timer fordelt på 3 år Særlige fokuspunkter I forhold til læreplanen for teknologi A tager dette forløb udgangspunkt i dele af følgende mål: samarbejdsrelationer mellem elever, mellem elev og vejleder og mellem elev og eksterne samarbejdspartnere skriftlig og mundtlig formidling visuelle værktøjer til præsentation af et projekt dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt (Kilde: læreplanen for teknologi A, HTX- bekendtgørelsen bilag 28) De overordnede mål omsættes til følgende konkrete mål. Efter endt forløb og opgavebesvarelse skal du kunne: 1. Forstå Forskellige former for gruppearbejde, hvordan grupper sammensættes og roller og kommunikation i gruppen 2. Anvende Anvende Stop Motion film som en alternativ præsentationsform af projektets vigtigste pointer I forhold til lærerplanen for Studieområdet dækker dette forløb følgende mål og kernestof: Side 18 af 56

19 Metoder dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer Formidling og formidlingsteori præsentationsformer og teknikker Elevarbejder til portfolie: Stopmotionfilm Evalueringsteori og evalueringsværktøjer formativ og summativ evaluering Elevarbejder til portfolie: Stop-motion-film, Karuselevaluering af stopmotionfilm Væsentligste arbejdsformer virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ grupperabejde/ mundtlig fremlæggelse Side 19 af 56

20 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 13 Indhold Ny skriftlighed tværfagligt forløb Dansk/Teknologi SO-relateret Opstart 2G Med udgangspunkt i bilag 4 til bekendtgørelsen for htx, om elevernes studieforberedende skrivekompetencer: Eleverne skal kunne finde og udvælge relevant stof samt behandle og skriftligt formidle centrale enkelt- og flerfaglige emner. Eleverne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer: genrebevidsthed sproglig korrekthed problemformulering disposition argumentation anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. præsentation relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste. er eleverne blevet stillet tværfaglig opgave i Dansk/Teknologi. Udgangspunktet og det overordnede fokuspunkt er argumentationsteori, herunder bevidstliggørelse om påstand, belæg og hjemmel. Dansk forestår teoretisk gennemgang af argumentationsteori, xxx. I Teknologi tages der udgangspunkt i problemanalyse fra Olie-projekt se titel 12. Eleverne gennemarbejder i grupper, en problemanalyse de ikke selv har skrevet og skal udpege påstande samt belæg. Skulle eleverne i den tildelte analyse finde påstande uden belæg, skal belægget findes og tilføjes den oprindelige analyse. Hele analysen gennemarbejdes desuden for manglende præcision i sprog, kommatering, anvendelse af citater og relevante henvisninger. Opgave afleveres skriftligt. Grupperne udarbejder desuden en PowerPoint præsentation og fremlægger udvalgte dele af den oprindelige analyse med gruppens valgte ændringer. Forløbet relateres desuden til Studieområdet, hvor det opfylder følgende faglige mål (ad bekendtgørelse om Studieområdet htx, 2010) vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper I relation til Studieområdet arbejdes der med følgende kernestof: argumentation og argumentationsanalyse sproglig bevidsthed skriveprocessen og skriveværktøjer Til elevernes SO-portfolie indgår følgende elevarbejder: skriftlig aflevering af problemanalyse fra forløbet samt refleksions/evaluseringsskema. Side 20 af 56

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Alle SR-fag: Oplev SR 1:1 fælles oplæg til elever 3 1 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 010 juni 013 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007

Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007 Design C - Hf Undervisningsvejledning Oktober 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Didaktik, metoder, undervisningsmaterialer til ETVforløb

Didaktik, metoder, undervisningsmaterialer til ETVforløb 2013 Didaktik, metoder, undervisningsmaterialer til TVforløb Udarbejdet af projektgruppen Anne Karin Petersen, ergoterapeutuddannelsen UC Lillebælt Anne Marie Højvang, fysioterapeutuddannelsen UC Lillebælt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August-juni 2012/2013

Læs mere

Studieordning EUX - Elektriker

Studieordning EUX - Elektriker Studieordning EUX - Elektriker Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Studieordning EUX - VVS

Studieordning EUX - VVS Studieordning EUX - VVS Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere