Guidebook. Mentorprogrammet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidebook. Mentorprogrammet"

Transkript

1 Guidebook Mentorprogrammet

2 Tryckt på grönt papper. Scandia 2000 är FSC-märkt och gjort av träd från miljöcertifierade svenska skogar. Foto: Mikael Göthage Photographs. Produktion: Campus Varberg. Tryck: Sjuhäradbygdens tryckeri. Tryckort: Borås 2014.

3 IDEEN TIL REDSKABERNE: MENTORGUIDEBOOK OG MENTORCANVAS Efter at have lavet forskellige varianter af mentorprogrammer i otte år besluttede Campus Varberg at hæve niveauet yderligere ved at kvalitetssikre arbejdsmodellen og konkretisere de elementer som viste sig at være vigtige i processen. I samråd med en referencegruppe med erfarne mentorer og sammen med mentoreksperten Kirsten Poulsen fra KMP og andre programleverandører fra Danmark og Sverige kunne der skabes et guidemateriale samt brugbare canvas. Materialet er lavet for at støtte/ styrke samspillet mellem mentor og mentee, og kvalitetssikre de tre faser som mentorskabet gennemgår: Forberedelsesfasen, gennemførelsesfasen og afslutningsfasen. 3

4 Hvad er mentorskab? Hvorfor mentorskab? 8 Hvorfor Guidebook? 9 Hvordan foregår mentroskab? 10 Tillid 11 Mentorens mange roller 12 Rollen som mentor 14 Rollen som mentee 15 Sagt af tidligere mentorer 16 Sagt af tidligere menteer 17 Hvad kendetegner en god mentor? 18 Hvad kendetegner en god mentee? 19 Det første møde 20

5 Guide til mentorcanvas Mentorprogrammets tre faser 24 Hvordan bruger jeg canvasssen? 27 Förberedelsefasen 28 Forslag til samtaleemner 30 Fortsættelse forberedelsesfasen 32 Gennemførelsesfasen 36 Afslutningsfasen 42

6

7 Hvad er mentorskap?

8 Hvorfor mentorskap? Den grundlæggende ide med mentorskab er at man lærer at håndtere nye situationer, udfordringer og erhverv ved at lære af en person som har været med til lignende ting og har meget erfaring. Ved at dele erfaringer, både gode såvel som mindre gode, øges chancen for at menteen lærer at navigere videre i sit liv med større sikkerhed. Mentoren giver støtte og feedback til de spørgsmål der opstår og mentees personlige udvikling er i fokus. For mentoren er det personlige lederskab en vigtig del da denne får mulighed for at øve sig i at styrke et andet menneske. Et eksempel på personligt lederskab kan være hvordan man kan arbejde med sine tanker og sit adfærd for lettere at kunne komme videre og ikke hænge fast i gamle tankemønstre. 8

9 Hvorfor Guidebook? Mentorguidebook er et værktøj der kan benyttes i løbet af mentorprogrammet. Første del er en introduktion, anden del er en trin-for-trin guide. I trin-for-trin guiden kan de forskellige canvas bruges til at lette mentorens og mentees møder. Materialet er skabt for at lette samspillet mellem mentor og mentee og for at kvalitetssikre mentorskabets tre faser. 9

10 Hvordan foregår mentorskap? Mentorskab kan opstå helt spontant men det mest almindelige er at det foregår organiseret lige som det er tilfældet på Campus Varberg med et mentorprogram. Der er foretaget en udvælgelse via samtaler med ansøgende menteer som siden er blevet matchet med udvalgte mentorer. Meningen er at mentoren og menteen skal føle at deres forskellige perspektiver og erfaringer giver dem udbytte og får dem til at vokse som mennesker, og at menteen bliver forberedt på arbejdslivet. Formålet med Campus Varbergs mentorprogram er at menteerne skal forberede sig og føle sig mere trygge ved trinet ud i arbejdslivet. 10

11 Tillid Forudsætningen for et godt samarbejde er at begge parter sætter tid af til mentorskabet. Tillid er alfa omega, og derfor er det vigtigt med en overenskomst om tillid, spilleregler og rammer. Et ægte engagement, et åbent sind, gensidig interesse og en indstilling om at det er vigtigt at dele med/lære af andre forudsættes. At klarlægge forventningerne på et tidligt stadie øger muligheden for et godt mentorskab. Det er en god vane at reflektere og forberede sig før mødet, samt efterfølgende evaluere. For at mentorskabet kan blive givende bør mentoren og menteen mødes ca. en gang om måneden i løbe t af mentorprogrammet. 11

12 Mentorens mange roller Mentoren kan have brug for at agere på forskellige måder afhængigt af hvilken fase menteen er i. Forsker og forfatter Kirsten M. Poulsen har beskrevet mentorens mange roller som nedenstående. Historiefortæller/Storyteller Fortælle historier til inspiration. Sparringspartner Diskutere og udfordre. Rådgiver Give ekspertråd. Vidensformidler Dele sin faglige viden efter behov. 12

13 Coach Stiller spørgsmål som giver indsigt. Kritiker Give konstruktiv kritik og feedback. Netværker Støtte menteen i at udvikle og bruge netværk Døråbner Åbne døre og give referencer. Sponsor Guide menteen i forhold til karrieren. Ven Opmuntre og støtte menteen. Kilde: Mentor+Guiden, 2008, KMP+ Forlag. 13

14 Rollen som mentor At åbne op og tilbyde erfaringsudveksling med et andet menneske giver nye erfaringer og udvikling af det personlige lederskab. Der findes ingen skabelon til hvordan den perfekte mentor skal være, men en grundlægende forudsætning er at mentoren er interesseret i at være med i et andet menneskes rejse og personlige udvikling. At være mentor er at udfordre sig selv, det er nøglen til det moderne lederskab og det giver en muligheden for at reflektere over ens egen rolle i forskellige sammenhænge, og få nye perspektiver på sig selv. Ved at indgå i et mentorprogram skaber man tid til at tænke over forskellige situationer og påtage sig forskellige roller afhængigt af hvilke udfordringer menteen bringer på bane i samtalen. 14

15 Rollen som mentee Dig der står overfor et mentorprogram som mentee har masser at vinde ved din kommende relation til din mentor. Mange gange kan det være godt at have en neutral sparringspartner som man ikke har nogen følelsesmæssige bånd til. Det er vigtigt at du forbereder dig til rollen som mentee for at du kan opnå de ønskede resultater. Tænk over hvad du vil opnå med mentorskabet og gå ind i det med et åbent sind, så er det nemmere at generalisere indtrykkene og være åben overfor nye tilgange. Hvad vil du med din personlige udvikling? Hvad vil du med din uddannelse? Hvordan vil du forberede dig til arbejdslivet? Dine behov er i centrum og det er dine problematikker omkring udfordringer og muligheder i det professionelle liv der styrer jeres møder. Ved at man, med tillid og respekt, deler en oplevelse med et andet menneske kan begge parter lære noget og få nye tilgange til fremtiden. 15

16 Sagt af tidligere mentorer Det er nyttigt at være sammen med unge mennesker for at forstå trends. Man skaber nye kontakter til forretningslivet og skolerne hvilket medfører et større netværk. Det kræver engagement, tillid og respekt og jeg ser det som en stor ære at få lov til at være mentor. Man får så meget tilbage. Det indebær at man selv må reflektere og får større viden om forskellige emner. At få lov at følge sin mentee og dennes fremskridt og personlige udvikling er det vildeste man kan være med til. Jeg har udviklet mig i forhold til at være leder for unge mennesker. Jeg føler mig mere sikker i at rekruttere unge mennesker. 16

17 Sagt af tidligere menteer Jeg vil bare sige at min mentor har været fantastisk! Sikke et engagement! Som mentee er det uvurderligt at få en mentors tid, opmærksomhed, råd og tips. Tid til at reflektere sammen giver ny indsigt og skaber spørgsmål som man ikke stiller sig selv. Efter hvert møde gik jeg derfra med lettere trin og var mindst en erfaring rigere. Man er nødt til at være motiveret og engagere sig, men hvis man er det kan jeg anbefale det til alle. Jeg har fået mange nye kontakter. 17

18 Hvad kendetegner en god mentor? AT PERSONEN: Kan afsætte tid. Er interesseret i/kan lide at være med i andre menneskers udvikling. Har et ønske om selv at udvikle sig. Skaber tillid ved åbent at fortælle om sine egne successer men også om sine nederlag. Fungerer som sparringspartner i forhold til mentees spørgsmål og tanker. Støtter og vejleder menteen forud for det ventede arbejdsliv. Er en god lytter. 18

19 Hvad kendetegner en god mentee? ATT PERSONEN: Kan afsætte tid. Er aktiv og forberedt til møderne med mentoren. Er åben overfor at blive udfordret at mentoren Vil tale og sparre tillidsfuldt med et andet menneske. Er engageret i at deltage i programmet. Åbent vil konkretisere og specificere sine mål for mentoren. Vil tage ansvar for sin fremtidige karriere. 19

20 Det første møde Det første møde er et møde hvor menteen og den foreslåede mentor har mulighed for at møde hinanden og finde ud a af om relationen føles rigtig/god. Det er menteen som har ansvaret for at tage kontakt forud for det første møde og sikre at det finder sted. Diskuter gerne hvilke emner der er vigtige på jeres første møde. Menteen skal komme med de første forslag og mentoren kan komme med forslag til emner som kan berige eller give nye perspektiver. Start med, fra første øjeblik, at være åben om hvad I forventer af mentorskabet. Hvilken rolle skal menteen antage, og hvilken rolle skal mentoren antage. Sæt rammerne for jeres samarbejde. 20

21

22

23 Guide til mentorcanvas

24 Mentorprogrammets tre faser Mentorprogrammet har tre faser, og der er en canvas til hver fase som kan bruges til at lette samtaleprocessen. FORBEREDELSESFASEN Forberedelsesfasen er den fase hvor I lærer hinanden at kende og sætter rammerne for jeres samarbejde. Hvordan skal I mødes? Hvilke forventninger har I? 24

25 AFSLUTNINGSFASEN Afslutningsfasen er en vigtig fase for at få en god afslutning. Her diskuterer I hvordan menteen kan videreudvikle sig samtidigt med at I evaluerer programmet. GENNEMFØRELSESFASEN Denne fase er den længste fase hvor I bearbejder alle spørgsmål, tanker og ideer.

26 26

27 Hvordan skal jeg bruge canvassen? Du skal bruge de forskellige canvasser til at skabe en rød tråd i diskussionerne. Det hjælper dig med at gøre drømme til konkrete ideer. Du skaber et billede af din aktuelle situation for at kunne forstå hvad du vil og hvad du har mulighed for at give for at kunne udvikle dig selv. Du kan bruge canvasserne hver gang i mødes, nu og da, eller bare i enkelte tilfælde. Se det som et værktøj du kan bruge når du føler der er behov for det. 27

28 Forberedelsefasen På den første canvas kan I fokusere på at lære hinanden at kende og få indkredset udviklingspotentiale og drivkræfter. 1. HVEM ER JEG MENTEEN? Hvem er jeg, i en nøddeskal? Hvad går jeg i gang med? Hvad er vigtigt for mig? Fortæl om de vigtigste hændelser i dit liv, de vigtigste personer og de vigtigste valg. Her kan også mentoren fortælle om sig selv og hvad der har været afgærende for hans/hendes karriere. 2. FORVENTNINGER Hvilke forventninger har du til mentorprogrammet? Hvad vil du have ud af det? 3. TILLID Hvad er vigtigt for jer for at I kan føle tillid til hinanden? Hvilken tilgang skal I have til hinanden? 28

29 EVENTUELLE KOMMENTARER: 29

30 Forslag til samtaleemner Hvilke kompetencer har du udover din uddannelse? Hvad er du god til? For eksempel at have et drive, gennemføre, analysere, forbedre? Hvilket førstehåndsindtryk giver du? Hvordan netværker du? Hvilke arbejdsopgaver har du haft før? Hvad har været mest spændende? Hvordan generaliserer du dine indtryk? Hvordan lærer du mere om branchen? Hvad står de ri dit CV? 30

31 Hvordan bliver du mere tydelig? Hvordan bliver du bedre til at håndtere konflikter? Kan du slappe af og stresse mindre? Hvad kendetegner en god eller dårlig samtale? I hvilke situationer oplever du ubehag eller modstand? Hvilken plads besidder du i en gruppe, hvilken rolle plejer du at antage? Hvilke områder eller situationer er følsomme for dig? Hvordan håndterer du mennesker som påvirker dit humør positivt eller negativt på arbejdspladsen/skolen? Indenfor hvilke områder skal du udvikle dig for at blive en bedre lytter? Hvilken form for belønning motiverer dig? Hvordan kan du bruge sproget til at opnå nye mål? Hvornår er det vigtigt at tænke over hvordan man taler? 31

32 Forberedelsesfasen Fortsættelse 4. UDFORDRINGER Hvordan indstiller du dig på udfordringer? På hvilken måde vil du gerne udfordres? Er det OK at mentoren udfordrer dig? 5. SAMARBEJDE Hvordan skal vores samarbejde se ud? Hvordan skal vi mødes? Hvornår og hvor ofte? Hvem gør hvad inden vores møder? 6. DRIVKRÆFTER Hvad drives du af? Hvad giver dig lyst og energi? 32

33 EVENTUELLE KOMMENTARER: 33

34 7. KOMPETENCER Hvad er dine kompetencer? Hvordan ser du på din uddannelse? Hvordan ser du på din erfaring i arbejdslivet? Hvad mangler du som du gerne vil kunne komplettere med? 8. INTERESSER Beskriv dine interesser! Hvad laver du i din fritid? Hvad laver du når du har ferie? 9. DRØMME Hvad er dine drømme? Dit drømmejob? Din drømmesituation? 34

35 EVENTUELLE KOMMENTARER: 35

36 Gennemførelsesfasen Den anden canvas bruges til at gennemgå alle de trin der er vigtige for at menteen får den arbejdsmæssige udvikling som han/hun ønsker. 1. SWOT Hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler ser du i din kommende karriere og dit skridt ud i arbejdslivet? 2. SKJULTE KOMPETENCER Hvad kan du der ikke står i dit CV? Hvad vil du fremhæve som du er god til? 3. CV/LINKEDIN Hvordan udformer du dit CV? Er du aktiv på de sociale medier? 36

37 EVENTUELLE KOMMENTARER: 37

38 4. NÄTVERK Lista gärna nyckelpersoner som kan bli viktiga i din framtida karriär. 5. ÖNSKAN OM JOBBUTVECKLING Kan vi tillsammans formulera vart du är på väg? En tydlig målbild med ett par delmål är bra för att möjliggöra steg framåt. 6. PERSONAL BRANDING Hur vill du beskriva dig själv? Kan du påverka andras intryck av dig och isåfall hur? 38

39 EVENTUELLE KOMMENTARER: 39

40 7. PITCH/ELEVATORTALE Hvad siger du hvis du skal præsentere dig selv med tre forskellige betydninger? 8. BRAINSTORMING Har I andre ideer til hvordan du kan komme videre? Angiv dem her så de ikke bliver glemt 9. SPARRINGSPARTNER Hvad vil du diskutere? Hvem kan være god at kontakte? 40

41 EVENTUELLE KOMMENTARER: 41

42 Afslutningsfasen 1. INDSIGT Hvad har jeg fået indsigt? Hvad har jeg besluttet mig for at gøre? 2. GENEREL REFLEKTION Hvad har mentorprogrammet I store træk givet dig? Uddannelsen i mentorprogrammet? Møder med andre i gruppen? 3. FORTSAT UDVIKLING Hvad skal jeg gøre for fortsat at udvikle mig? Har jeg brug for en ny mentor? En anden uddannelse eller vejledning? 42

43 EVENTUELLE KOMMENTARER: 43

44 4. FORTSAT KONTAKT? Skal jeg og mentoren fortsætte kommunikationen eller sætter vi punktum her? Er det OK at jeg tager kontakt igen? 5. GENSIDIG FEEDBACK PÅ SAMARBEJDET 6. HANDLEPLAN Hvad skal der ske nu? Hvad er næste skridt? Hvad skal jeg tage fat på? 44

45 EVENTUELLE KOMMENTARER: 45

46

47 Efterskrift Campus Varberg har i over ti år arbejdet strategisk på at få de studerende koblet sammen med erhvervslivet via forskellige tiltag. Mentorprogrammet er et af vores mest estimerede tiltag der gennem støtte fra Interreg IVA har kunnet forfines og kvalitetssikres i løbet af tre år via projektet Skandinavisk Innovationskultur. Ved at indgå i et skandinavisk samarbejde med universiteter og colleges har erfaringerne spredt sig, vores metoder har spredt sig, og vores aktiviteter er blevet fornyede. Vores værktøjer Mentorcanvas og Mentorguidebook er vores bidrag til vores medlemmer i mentorprogrammet men også til andre aktører som gerne vil udvikle deres mentorprogrammer

48

49

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne

Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne Værktøj til den nyuddannede socialrådgivers mentor 0 2 Indhold Indledning 3 Indhold i en

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus

Bibliotekets Stemme. Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus Bibliotekets Stemme Bibliotekets Stemme Forfatter og udgiver: Strong Bright Hearts & Borgerservice & biblioteker - Hovedbiblioteket i Århus www.strongbrighthearts.com www.aakb.dk Århus, 2008 Udgivet med

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere