Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Repræsentantskabsmøde 2012"

Transkript

1 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks Idræts-Forbund 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning Beretningen er udsendt 3. Revideret regnskab fremlægges Regnskabet er udsendt 4. Budget fremlægges Budgetforslag er udsendt 5. Valg af revisorer Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen Genopstiller 6. Anmeldte sager 6.1. UV-Rugby. Sportsdykkeren. 7. Valg af formand for Appeludvalget Klaus Vest, Dykanden Genopstiller 8. Valg til bestyrelsen 1. Formand for 2 år Jesper Risløv, Dykkerklubben Goplerne Bestyrelsens kandidat 2. Næstformand for 1 år Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub Bestyrelsens kandidat

2 3. Bestyrelsesmedlem 1 for 2 år Kurt Lykke Larsen, Århus Fridykkerklub Bestyrelsens kandidat 4. Bestyrelsesmedlem 3 for 2 år Pia Borneland, Sportsdykkerklubben Aquanaut Bestyrelsens kandidat 5. Bestyrelsesmedlem 2 for 1 år Ole Aggerholm, Silkeborg Frømandsklub Bestyrelsens kandidat 6. Suppleant for 1 år Kaj Jensen, Nak Nemo Bestyrelsens kandidat 7. Suppleant for 1 år 9. Eventuelt

3 Jesper Risløv bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Jesper var for kort tid siden næstformand i bestyrelsen og er nu konstitueret formand for bestyrelsen i Dansk Sportsdykker Forbund. Der blev holdt 1 minuts stilhed for dem der ikke er blandt os mere. 1. Valg af dirigent Willy takkede for valget og tilliden som han ville prøve at leve op til, og gjorde opmærksom på at der vil blive skrevet referat og derudover bliver mødet optaget på MP3 filer. Der blev udpeget 2 stemmetællere: Bjørn Küster fra revisionen og Klaus Vest fra Appeludvalget. I vedtægternes 16 står der, at repræsentantskabsmødet skal holdes i april måned, og det skal varsles med mindst 60 dage, og 30 dage før mødet skal der udsendes årsberetning, regnskab og budget til repræsentanterne. Willy konstaterede at formalia er som det skal være. Mødet er beslutningsdygtigt med det antal repræsentanter der er mødt frem. Der er 42 klubber til stede, og der er udleveret 122 stemmesedler. Dagsorden er som den skal være i henhold til 18. Formalia er på alle punkter i orden. Jesper får ordet da der skal uddeles nogle hædersbevisninger. Den første der skulle hædres, skrev sin første artikel til Sportsdykkeren i 2007, og siden har bidraget med mange gode artikler, han har været med til at højne niveauet, og den respekt der er blandt leverandører med test af udstyr, det er hermed med stor fornøjelse på bestyrelsens vegne, at overrække forbundets æresnål til Henrik Zimmermann. Den næste kan man vel sige er en af forbundets grand old men, ikke noget nævnt om alder eller noget som helst, men som har ydet en kæmpe indsats i Teknisk Udvalg som instruktørtræner. Og sidst men ikke mindst også været med til at indføre juniordykning, og er formand for juniorgruppen i dag og derfor er det en stor fornøjelse og overrække en æresnål til Ivan Maimann. Vi vil gerne takke en der har brugt meget tid i bestyrelsen, og derefter har hun overtaget arbejdet i Biologiudvalget og gjort en indsats på diverse sommerlejre og i den forbindelse har et godt tav på de unge mennesker som deltager, nu er hun flyttet til Jylland, det vil vi ikke takke for, det må jyderne selv klare. Vi vil gerne ære Maria Kaspersen med en æresnål. 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning 2011 har været et godt år for DSF, vi har desværre måtte sige farvel til et par klubber med et lille medlemstal. Vi har også budt velkommen til nye klubber. Så vi håber klubberne er tilfreds med det som DSF leverer. På kontoret har vi måtte sige farvel til en af vores mangeårige medarbejdere Marianne Rahbek, hun valgte at går på pension. Vi har ansat en ny medarbejder Annette Knudsen. Vi indførte i starten af 2011 en Code of kondoks, en regel bog om god foreningsledelse, den er lagt på hjemmesiden efter at den blev godkendt af Danmarks Idræts-Forbund med nogle få ændringer. Den arbejder vi efter. Det er nødvendigvis ikke noget der skal indføres i klubberne, men hvis det kommer så har vi en god skabelon til hvordan god forretningsledelse skal være.

4 På repræsentantskabsmødet i 2011 fik vi alle bestyrelsesposter besat, og det var positivt. Der er afholdt 11 bestyrelsesmøder hvor vi har lavet de forskellige opgaver der hører til bestyrelsesarbejdet, og meget af det er økonomiske beslutninger. Der er arbejdet for et samarbejde med PADI. Der er arbejdet med foreningsbesøg. Elitesatsning i finnesvømning. Fået sponsoreret sportstøj. Politik for internet. Arbejdet med hjemmesiden. Online tilmelding til kurser. Strategiarbejde. Internationalt arrangement. Vi har oprettet en vægtbæltefond. Det er ikke sikkert at alle sager er blevet afsluttet, men vi har gjort hvad vi kunne. Arbejdet i bestyrelsen har manglet en fælles langsigtet strategi for hvor vi skulle være henne, der er arbejdet med en ældre strategi som nogen af de nye ikke er blevet forankret i. Vi valgte i efteråret at der skulle gøres noget ved det så vi gik i gang med at skrive en ny strategi, som blev behandlet første gang i januar måned og den blev præsenteret for udvalgene i går og det ser ganske lovende ud. Der blev også set på sammensætningen i bestyrelsen ud fra de strategier vi havde, og det var en god ting med lidt omrokering i bestyrelsen, der lavede vi en indstilling som vi ville præsentere på dette repræsentantskabsmøde. På det tidspunkt valgte Jens Nielsen at forlade bestyrelsen og vi vil gerne takke ham for den indsats han har gjort. Som I ved har vi lige holdt 1 minuts stilhed for desværre kom vi ikke ud af 2011 uden at der var nogen ulykker, ingen nævnt ingen glemt, det er lidt hårdt at sige i den forbindelse, der er desværre bortgået 4, hvoraf de tre ikke var medlem af forbundet, men i hvert fald fire for meget. Vi har arbejdet med Danmarks Idræts-Forbund, deltaget i de forskellige årsmøder, budgetmøder og lignende møder der har været. Vi prøver at holde os opdateret med det DIF kommer med og arbejde videre ud fra det. CMAS vores verdensorganisation har stået lidt i stampe, men som Flemming Holm refererede fra CMAS generalforsamling i går var det et positivt møde. Så det bliver spændende at høre hvad der kom ud af det. Der er valg i CMAS i CMAS Europa har også rykket lidt på sig, der har været ekstraordinær generalforsamling, men der er ikke kommet noget nyt derfra om hvad der blev besluttet. Vi har arbejdet sammen med de Nordiske forbund og blevet enige om at mødes på videokonference eller noget lignende så det ikke bliver så lange og dyre møder. Vi vil prøve at holde nordiske møder fysisk når vi er samlet alligevel. Vi har fået reorditeret vores certificering i henhold til ISO standarderne, der var nogle små ændringer, men det er blevet rettet til og vi har fået en certificering og en kvalitetssikring af vores instruktøruddannelse. Der er kommet nye formænd i nogle udvalg: Teknisk Udvalg, UV-Rugbyudvalget, UV-Jagtudvalget og Biologiudvalget. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige en stor tak til udvalgene for det store arbejde de gør for at sprede den viden der ligger i forbundet. Vi vil også gerne takke atleterne som både er blevet europamestre og verdensmestre. Jeg vil takke bestyrelsen for et godt samarbejde, takke sekretariatet for den gode service de yder til klubberne, udvalgene og bestyrelsen. Tak til alle de frivillige som bruger så meget tid på vores dejlige sport. Så vil jeg ønske Jer alle et godt Tak. Bestyrelsens beretning er taget til efterretning uden spørgsmål eller kommentarer.

5 Ungdomsudvalget: Ingen spørgsmål Undervandsjagt: Ingen spørgsmål Undervandsrugby: Ingen spørgsmål Finnesvømmerudvalget: Ingen spørgsmål Fridykkerudvalget: Ingen spørgsmål Arkæologiudvalget: Ingen spørgsmål Teknisk Udvalg: Bjerringbro Dykkerklub har erfaret at det er meget svært at blive CMAS instruktør i DSF, så han valgte efter 3 år at blive IANTD instruktør. Så langt så godt, men efter endnu 1,5 år blev det CMAS kursus også aflyst som han havde meldt sig på. Desværre har vores 16 elever 3 forskellige uddannelser. Spørgsmålet er: Har Teknisk Udvalg planer så det her får en ende. Carl Tronhjem fra Teknisk udvalg frygtede at spørgsmålet ville komme. Der er lige i øjeblikket ikke nogen plan. Der er aflyst kurser, men der er også holdt kurser. Teknisk Udvalg er åbent for nye ideer om hvordan kurserne skal afholdes. Problemet har været oppe på forskellige møder, så der arbejdes på brugbare løsninger. Flemming Holm havde lige lidt til ovenstående. Teknisk Udvalgs kurser skal være udgiftsneutrale så hvis der ikke er elever nok bliver kurserne aflyst for ikke at gå i underskud. Så når et kursus bliver aflyst er det ikke nødvendigvis fordi der mangler instruktører, men elever nok, så kurserne bliver udgiftsneutrale. Så det er ikke kun Teknisk Udvalg der skal bære denne byrde, det er også bestyrelsen og repræsentanterne som har vedtaget at kurserne skal gå i nul. Så det er ikke Teknisk Udvalgs skyld alene. Bjerringbro må konstatere at det er meget ærgerligt at, få tusind kroner skal betyde, at kurserne bliver aflyst. Så spørgsmålet med at kurserne skal gå i nul, stadig skal stå ved magt. Der blev spurgt ind til planerne for Cross Over kurser for Det er primært skoler der tilbydes disse kurser og det startede for et par år siden. Der har også været instruktører der har været på Cross Over kurser. Der bliver stadig arbejdet på det i Teknisk Udvalg. Der blev spurgt ind til nødvendigheden af 1. hjælps kurser. CMAS standarden er entydig, og der står at der skal være et godkendt 1.hjælps kursus, så det er op til Teknisk Udvalg om det er noget de vil arbejde på. Teknisk Udvalg kontakter John Meyer fra Brunskraberen om 1. hjælps kurser. Der blev drøftet om kurserne kunne lægges ud i klubberne, så kurserne kan holdes lokalt og dermed blive billigere. Forbundet skal også satse meget mere på ungdommen da det er klubbernes og forbundets fremtid der skal tænkes på. Teknisk Udvalg skal være bedre til at benytte de tilbud klubberne kommer med når der skal holdes snorkelinstruktørkurser. Mange klubber kan stille med gratis svømmehal og lokaler.

6 Der blev henstillet til at forbundet skal være både for PADI og andre uddannelser, så det bliver et forbund for alle dykkere og ikke et CMAS forbund. Der blev spurgt om hvorfor man tager det 3* instruktør fra en fordi man ikke arbejder for forbundet mere. Instruktørcertifikater bliver forældede efter 5 år, så må det være op til forbundet at lave nogle fornyelsesregler. En 3* instruktør er en instruktørtræner der arbejder for Teknisk Udvalg. For at opretholde den 3* instruktør status skal man være aktiv instruktør. Det er ændret for 2 år siden, at man ikke kan miste sit certifikat, men retten til at undervise. Så certifikatet kan fornyes, men retten til at undervise har man ikke. For at opretholde sit instruktørcertifikat skal man deltage på 1 instruktørseminar indenfor 5 år. For at opretholde sit 3* instruktørcertifikat skal man være aktiv instruktørtræner på forbundets kurser og deltage på instruktørtrænermøderne. Biologiudvalget: Ingen spørgsmål Fotoudvalget: Ingen spørgsmål Dykkerudvalget: Præsenterede sig selv og forklarede hvad udvalget skal bruges til. Fælles dykkerarrangementer for klubberne. Kommunikationsudvalget: Ingen spørgsmål. Punkt 2. Bestyrelsens beretning er taget til efterretning

7 3. Revideret regnskab fremlægges Stig gennemgik det medlemstal klubberne har indberettet til DIF. Der er meldt et par klubber ud, og en lille nedgang i medlemstallet. Tallene kan læses på Danmarks Idræts-Forbunds hjemmeside. Stig gennemgik det udsendte regnskab. Resultatopgørelse til Indtægter Regnskab Budget Regnskab Danmarks Idræts-Forbund Biblioteksstyrelsen Samarbejdsaftaler Renteindtægter DSF Kontingent Copydan DSF Forsikring Salgsindtægter Indtægter i alt Aktiviteter Udvalg 3 Ungdomsudvalget UV-Jagtudvalget UV-Rugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget Arkæologiudvalget Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg Kurser Biologiudvalget Fotoudvalget Kommunikationsudvalget 13 Sportsdykkeren Kommunikationsudvalget Administration 14 Bestyrelsen Øvrige udvalg og arb.grupper Medlemsudgifter Adm.-Kontor-Sekretariat Renteudgifter 19 Personaleudgifter Materiel Kollektive forsikringer Aktivitetspuljen Profiltøj Overført til Aktiviteter i alt Resultat Revideret regnskab fremlagt. Ingen spørgsmål. Regnskabet er godkendt.

8 4. Budget fremlægges Budgetforslag er udsendt Budgetforslag 2012 Indtægter Danmarks Idræts-Forbund Samarbejdsaftaler Renteindtægter DSF Kontingent incl. forsikring Biblioteksstyrelsen Overskud af salg Indtægter i alt Omkostninger Ungdomsudvalget UV-Jagtudvalget UV-Rugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget Arkæologiudvalget Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg kurser 0 Biologiudvalget Fotoudvalget Dykkerudvalget Sportsdykkeren Kommunikationsudvalget Sportsdykkeren Administration Bestyrelsen Øvrige udvalg og arb.grupper Medlemsudgifter Sekretariat Personaleudgifter Materiel Forsikringer Til mesterskaber Omkostninger i alt Overskud Stig gennemgik budgettet. Der blev fremsat 2 ændringsforslag til budgettet.

9 Ændringsforslag til budgettet: 1. Alle A og B instruktørkurser og Snorkeldykkerinstruktørkurser, kan gennemføres med underskud. Bestyrelsen støtter forslaget, men anbefaler at Teknisk Udvalg beslutter minimum størrelsen af hensyn til kvaliteten. 78 stemmer for forslaget: Vedtaget 2. Sportsdykkerklubben AKTIV stiller følgende tillægsforslag til det fremlagte budget: Repræsentantskabet giver bestyrelsen bemyndigelse til, når de er klar til det, at iværksætte en fornyelse af forbundets hjemmeside. Arbejdet skal i udbud hos seriøse leverandører efter udarbejdelse af fyldig og dækkende kravspecifikation som udarbejdes af bestyrelsen i samarbejde med udvalgene. Beløbet der anvendes til fornyelsen finansieres af egenkapitalen og må max udgøre kr ,00. Odense, den 22. april 2012 Dykkerklubben AKTIV Fredericia. 88 stemmer for forslaget: Vedtaget Punkt 4 Budget godkendt. 5. Valg af revisorer Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen Genopstiller

10 6. Anmeldte sager 6.1. UV-Rugby. Sportsdykkeren. Forslag til ændring ved Repræsentantskabsmøde marts 2012 # Ændring af distributionsformen for Sportsdykkeren Sportsdykkeren sendes automatisk ud i fysisk form til alle medlemmer. Mit forslag går på, at fastholde Sportsdykkeren, da det er et vigtigt stykke dokument som giver et samlet overblik over hvad der sker i hele forbundet. Der hvor ændringen sker, er måden på hvordan man modtager bladet. Ligesom SKAT har tilbudt hver enkelt privat person, om hvorvidt man vil modtage ens egen årsopgørelse, elektronisk eller fysisk; samme mulighed skal vi tilbyde vores medlemmer med Sportsdykkeren. Dette er en naturlig udvikling som alle trykte medier står overfor, man skal tilpasse sig de mere digitale krav. Et online medie ville kunne tilbyde langt flere muligheder, som fx bedre billede kvalitet og video upload og en langt mere levende oplevelse af bladet. Dette vil spare forbundet for en masse trykte eksemplarer, samtidigt med at annonce mulighederne for et online medie er langt større end et trykt medie. Vi er i en økonomisk situation hvor vi ikke kan tillade os at være konservative, men er tvunget til at se åbent på alle forslag som sparer penge, især hvis det ikke vil forringe kvaliteten af medlemskabet for medlemmerne i forbundet. Dette forslag vil spare penge for forbundet, disse penge kan allokeres til andre områder i forbundet som er hårdt ramt af sparekniven. Kristian Schäfer Formand Undervandsrugby Kristian præsenterede forslaget. Det er ikke meningen at afskaffe det fysiske blad, men et supplement til det trykte blad. Redaktionen har en plan med Sportsdykkeren om hvordan den skal ændres fremover. Bestyrelsen anbefaler at redaktionen selv skal arbejde med det, når nu det er dem der arbejder med det. Problemet vil også være at der måske kun skal trykkes det halve antal blade og det vil give mindre i annoncekroner. Mange medlemmer er glade for bladet, så det skal være både og. Bestyrelsen støtter ikke forslaget som det ligger her UV-Rugby. Sportsdykkeren. Forslaget er faldet. 7. Valg af formand for Appeludvalget Klaus Vest, Dykanden

11 8. Valg til bestyrelsen Der blev henstillet fra salen at bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig Formand for 2 år Jesper Risløv, Dykkerklubben Goplerne Startede i en dykkerklub som ikke havde relationer til forbundet. Stig Lyngby besøgte vores klub og klubben synes at det ikke var helt uinteressant det der blev præsenteret. For 2 år siden blev jeg spurgt om jeg havde lyst til at arbejde for forbundet, og i den forbindelse blev jeg valgt til suppleant. Jeg ville gerne være med til at drive et forbund der var samlingspunkt for alle dykkere i Danmark. Vi skal være et forbund med gode tilbud og være gode til at kommunikere ud til klubberne om de arrangementer og tiltag der er. Vi skal være samlende for klubberne og støtte op om det arbejde der foregår derude. Vi skal servicere klubberne. Jeg vil gerne være med til at prøve at få lidt mere tråd i denne her lidt spredehaglsskydning der til tider har været, hvor vi har gjort noget i øst og lidt i vest, lidt i syd og lidt i nord, få samlet ind og komme ind til kernen og sige, hvad er Dansk Sportsdykker Forbund og hvad er det vi kan. Det vi kan er at støtte vores klubber i de aktiviteter de har. Det er det jeg gerne vil prøve at være med til at skære ind til benet, så det er der vi starter. Det vi laver, skal gavne klubberne og deres virke. Så vil jeg gerne være med til at samle udvalgene. Vi havde et udvalgsmøde i går og det der blev meget efterspurgt var om ikke man kunne gøre mere i fællesskab. Der er for meget kassetænkning, så sidder der et udvalg og opfinder den dybe tallerken, så er der et andet udvalg der opfinder den samme dybe tallerken, så det ender med at de har opfundet den dybe tallerken til 2 forskellige weekender, i stedet for at samle det på en weekend. Så være med til, at være mere samlende og få en bredere og bedre forståelse for, at vi alle sammen skal løfte i flok, så vores klubber kan få nogle gode og interessante tilbud til deres medlemmer. Jesper Risløv, Dykkerklubben Goplerne 8.2. Næstformand for 1 år Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub 8.3. Bestyrelsesmedlem 1 for 2 år Kurt Lykke Larsen, Århus Fridykkerklub 8.4. Bestyrelsesmedlem 3 for 2 år Pia Borneland, Sportsdykkerklubben Aquanaut 8.5. Bestyrelsesmedlem 2 for 1 år Ole Aggerholm, Silkeborg Frømandsklub

12 8.6. Suppleant for 1 år Kaj Jensen, Nak Nemo 8.7. Suppleant for 1 år Jakob Johansen, Roskilde Frømandsklub. 9. Eventuelt 1. Bestyrelsens strategi for fremtiden. Jesper Risløv Bestyrelsen havde et weekendmøde i januar for at snakke strategien igennem og det blev så til følgende strategi. Vi startede med at lave en swot analyse, vi prøvede at identificere de styrker og de svagheder vi har i forbundet, de muligheder og de trusler vi står overfor. Jeg tager ikke alle punkterne igennem, men det vi hurtigt fandt ud af det var: Vi har en stor bredde i nogle interesser. Vi har en medlems loyalitet. Vi har et stort engagement blandt vores frivillige. Vi har en stor faglighed og en stor erfaring. Vi har nogle svagheder: Vi er ikke gode nok til at kommunikere de ting ud som vi gerne vil Vi reagerer ikke altid så hurtigt som vi burde Vi er afhængige af frivilliges indsats, det gælder i udvalg, klubberne og hele vejen rundt. Vores IT platform og den administration vi har, er måske en lille smule forældet Vi så på nogle muligheder Udvikle den faglighed der er i forbundet Mere samarbejde Nye teknologier, hjemmeside m.m. Flere aktiviteter Professionelle administratorer som kan varetage nogle kerneområder som egentlig har brug for en større bevågenhed end som vi af frivillighedens vej kan klare Flere medlemsfordele Gennemtænke DSF. Det skulle nok være det overordnede, så skal vi tage den pose der hedder DSF, ryste den godt og grundigt og så finde på noget helt andet, det er en mulighed, der er mange timers arbejde i det. Kigge mere på funding, sponsorer, kan vi få nogen til at hjælpe med at betale det vi går og laver, og udvikle klubberne.

13 Trusler Manglende anerkendelse, det kan være fra andre forbund, det kan være fra offentlige organer, det kan være fra medlemmerne, ikke medlemmerne i det hele taget, men bredt ude i branchen, de tænker gammelt støvet et eller andet, hvad kan vi bruge det til. Faldende medlemstal er en kæmpe trussel. Splittelse, det kan være at fridykkerne de finder ud af, at det ikke er os alligevel, så de vil gøre det hele selv og køre ud af et andet spor. Generationsskifte i klubberne, der har været frafald af klubber fordi der ikke har været medlemmer nok, eller fordi de ikke har haft en ung masse som kunne tage over. Der er mange klubber der måske skal kigge på det og, ja ting tager tid, og det tager også tid at finde de rette personer som har lyst til at overtage noget administrativt arbejde i en klubbestyrelse. Svækkelse af CMAS uddannelse kan være en trussel. Presset økonomi. Instruktørmangel i forbundet. Manglende indsigt af forbundet. Det er de ting der blev kastet op som de muligheder og de trusler vi har, det brugte vi så som en baggrund for at kigge lidt på vores idegrundlag. Idegrundlaget i denne her sammenhæng, det betyder, hvilken opgave har vi som DSF, eller hvad er den grundlæggende eksistensberettigelse. Det blev sammenfattet i denne her sætning: Organiseret dykning er sikker dykning. Det blev nævnt på mødet i går om det ikke var lidt af en gammel traver vi havde støvet op fra et eller andet gammelt, måske forældet strategi skriv, og vi blev opfordret til måske og ændre den til og være mere moderne så vi fik det opdateret lidt, det kan vi så arbejde videre med. Så har vi en vision: Vision er en kort beskrivelse af idealsituationen for deltagerne, et ønske om et fremtidsbillede, eller en drøm. Og visionen for DSF det er at være samlingspunktet for dykkersporten i Danmark. Så har vi en mission: Den fortæller lidt om hvordan vi vil opnå vores ideal situation/vision. Det vil vi gøre ved at give danske sportsdykkerklubber det bedst mulige grundlag for udøvelse af dykkersporten, understøtte dykkerklubbernes samarbejde om undervandsaktiviteter. Det er missionen for det her skriv. Så har vi nogle strategiske områder, som vi står på, og som et overordnet punkt har vi: Fællesskab, og det er kerneområdet, og hele vores eksistensberettigelse, den afhænger fællesskabet. Vores vigtigste aktiv er engagerede medlemmer, som har lyst til at deltage på alle niveauer i klubbernes og i forbundets aktiviteter. Uden kendskab og opbakning omkring vores forbunds formål og aktiviteter, så kommer vi jo ikke rigtig videre.

14 Under fællesskaber har vi tre ben vi står på: Sporten, det er vores ønske at forbedre muligheden for sportsudøverne indenfor vores område og discipliner, og vi vil gerne være med til at udvikle nye discipliner. Vi vil arbejde på et godt år, arbejde mellem elite og bredde og det er i den anerkendelse af, at vi ikke kan have det ene uden det andet. Vi vil løbende arbejde med uddannelse og udvikle kursusaktiviteter, undervisningstilbud og undervisningsmaterialer, og arbejde løbende på at udvikle og udbyde sociale aktiviteter Et andet strategisk område Sikkerhed frem for alt. Vi skal gøre alt hvad vi kan i fællesskab for at højne sikkerheden blandt dykkere så vi får så få ulykker som muligt, og helst ingen. Forbundet skal have en aktiv rolle, og vi skal hver gang der er noget der relaterer til noget dykning, sørge for at vi bliver hørt så vi kan få lov til at give vores mening til kende. Samarbejde Uden samarbejde så kommer vi aldrig videre, så vi skal sikre en optimering af forbundets resursebrug, og vi vil fortsat etablere og udvikle samarbejdsrelationer med eksterne partnere, Sponsorer, ja alt hvad der kan hjælpe os på en eller anden måde, og hele tiden være i en løbende dialog med de her samarbejdspartnere. Indflydelse Det gør vi allerede, men vi vil styrke det her område, så vi hele tiden er oppe på mærkerne og har en indflydelse der hvor vi kan gøre vores indflydelse gældende, og det skal hele tiden være der vi skal bruge vores kræfter og lægge vores energi, det kan være de steder hvor vi har en relation til det som vi ønsker i vores organisation så vi ikke sidder i et eller andet udvalg, som egentlig gavner blomsterne på havbunden mere end det gavner os som sportsdykkere. Økonomi Vi kan ikke gennemføre nogle af de ting vi gør, og vi kan ikke drive et forbund uden at vi har nogle penge. Vi vil hele tiden prøve at sikre os at vi har en rigtig sund økonomi. Vi får penge ind på tilskud, kontingent, sponsorater, og vi vil hele tiden prøve på at sørge for at formidle de penge, som nu er til rådighed, til alle på en fornuftig og god måde. Vi ved godt at vi ikke kan stille alle tilfredse, men vi kan gøre vores bedste. Så blev der lavet en opgave til bestyrelsens medlemmer, at vi skulle ligesom komme med nogle handlinger på det her, og det første vi skal gøre det er at identificere og lægge en plan for de igangværende aktiviteter vi har. Vi har sat en hel masse ting i gang i løbet af årene, og år tilbage, nogle er afsluttet, og nogle er ved at blive afsluttet, nogle er måske blevet glemt og er de så blevet afsluttet, det skal vi lige prøve at få en afrunding på, det kunne være flagkampagnen, er den blevet afsluttet, er den kommet i land, har vi vurderet den rigtigt, har vi efterrationaliseret, eller hvad, hvor ligger den egentlig henne. Så skal vi kigge på de opgaver, nemme opgaver med hurtig og billig effekt, også kaldet lavt hængende frugter, er der nogle opgaver, er der nogle ting, er der nogle tiltag, er der noget vi kan gøre som ligger lige til højrebenet som ikke kræver hverken millioner eller milliarder, eller noget i den dur for at få det effektueret. Man kunne sige, kan vi få en hjemmeside til 1.000, jamen så var det jo en lavt hængende frugt der var meget nemt at tage af, men nu kommer den måske til at koste noget mere, og nu kan vi i hvert fald gå i gang med den.

15 Taktik Så skal vi lægge en taktik for hvordan vi kan få information til, og især fra klubberne. Mangler klubberne noget, det skal vi finde ud af helt grundlæggende også med det mål for øje at, jamen hvis vi ikke ved hvad de mangler så kan det være svært for os at hjælpe dem med et eller andet, eller gøre et eller andet som gør deres hverdag nemmere. Der skal vi kigge lidt på, skal lave et Road Show, skal vi sende et spørgeskema ud, eller hvordan kan vi bedst muligt få en effekt af den information som vi gerne vil have at I får. Det næste skridt det er, at vi skal opstille nogle operative mål for hvert strategiområde, og når vi har gjort det, jamen så skal vi lave en løbende evaluering, og så er det vores plan at vi revurderer strategien hvert andet år. De næste møder som vi har, der går vi i gang med at tage hul på det her med at få opstillet de operationelle mål og så finde ud af hvad tidsrammen skal være, og hvordan kommer vi i mål med dem indenfor de givne rammer som vi nu har fået i dag i forbindelse med vores budget. Det her er nogle af de stikord som kommer op i forbindelse med vores brainstorming omkring det med, hvad vores strategi skulle være. Når vi fik det hele ind så tror jeg at essensen det var at budskabet skulle være, at det skulle være nemmere at være klub, og det er målet vi arbejder for fremover. Vi viste det her til udvalgene i går, og vi er selvfølgelig godt klar over at det her er ikke noget vi kan klare i bestyrelsen alene, og at vi selvfølgelig bliver nød til at få udvalgenes input til de strategier vi nu kommer med. Hvor meget de kan klare indenfor deres rammer og indenfor deres kasse som de nu lever i, så vi kan gøre det bedst muligt for alle. Det var strategien og der var ingen spørgsmål. Klaus Vest var ked af at Michael var gået hjem for vi skulle have takket Michael for det store arbejde han har lagt i forbundet i rigtig mange år. Alle rejste sig op og gav Michael stående bifald. Carl Tronhjem Teknisk Udvalg Gjorde opmærksom på at der skete noget i Teknisk Udvalg, Sidste år blev det pålagt at finde ud af om en 1* dykker kan dykke med en 1* dykker. Det er nu sket og det kar stået i Sportsdykkeren, så det må nu på det punkt være nemmere at være klub. Kurt Lykke Larsen Kurt nævnte at det har været en svær tid i bestyrelsen de sidste par år. Kurt ville også takke for det store arbejde Michael havde lavet i rigtig mange år, og er sikker på at bestyrelsen på et tidspunkt vil anerkende Michael for det. Herlev Dykker Jernlungerne meddelte at Herlev Dykkerklub holder åbent hus til deres 25 års jubilæum og alle velkommen. Mødet sluttede kl Dirigent Willy Rasmussen takkede for god ro og orden. Jesper Risløv takkede for valget og takkede bestyrelsen og repræsentanterne og ønskede alle en god tur hjem.

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2014 5. marts 2014/IK Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 18. februar 2014 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2015 16. april 2015 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Bestyrelsesmøde 03-2013 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 13.06.2013/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2013 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 06-2014 28. maj 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Onsdag den 21. maj 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 09-2014 30. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 22. september 2014. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 25. marts 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. marts 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2007 Lørdag den 22. september 2007 1. Godkendelse af dagsorden. Den 12. oktober 2007 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2006 3. Budget redegørelse 3.1. Redegørelse pr. 18.9.2007

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 10. maj 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 04-2010 5. maj 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 03 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden Bestyrelsesmøde 03-2011 11.12. marts 2011 Danhostel Korsør Vandrerhjem Svenstrupgaard Kursuscenter Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 3. december 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Idrættens Hus Brøndby Stadion 20

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2006 Idrættens Hus Fredag 16.06.2006 kl. 18.00 04. juli 2006 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget 1. Budget og regnskab 2006 4. Økonomiske

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 19. november 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 12-2009 17. november 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund 4. marts 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 02-2009 3. marts 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2007 Telefonmøde Onsdag den 20. juni 2007. kl. 19.30 Den 20. juni 2007 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget redegørelse 4. Økonomiske

Læs mere

Protokol af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2004 kl. 1830 i Idrættens Hus, Brøndby

Protokol af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2004 kl. 1830 i Idrættens Hus, Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 08-2005 Fredag, den 19. august 2005, kl. 19.00 Danhostel Hasle Vandrerhjem, Fælledvej 28, 3790 Hasle 29. august 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Budgetforslag Total 73 Specifikationer 74

Indholdsfortegnelse. Budgetforslag Total 73 Specifikationer 74 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning Bestyrelsen 1 Ungdomsudvalget 3 Undervandsjagtudvalget 5 Undervandsrugbyudvalget 7 Finnesvømmerudvalget 8 Fridykkerudvalget 11 Arkæologiudvalget 12 Teknisk Udvalg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Sportsdykkerens august udgave 2014.

Sportsdykkerens august udgave 2014. Sportsdykkerens august udgave 2014. Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren. Har du en Tæt På episode du gerne vil

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere