Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Repræsentantskabsmøde 2012"

Transkript

1 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks Idræts-Forbund 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning Beretningen er udsendt 3. Revideret regnskab fremlægges Regnskabet er udsendt 4. Budget fremlægges Budgetforslag er udsendt 5. Valg af revisorer Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen Genopstiller 6. Anmeldte sager 6.1. UV-Rugby. Sportsdykkeren. 7. Valg af formand for Appeludvalget Klaus Vest, Dykanden Genopstiller 8. Valg til bestyrelsen 1. Formand for 2 år Jesper Risløv, Dykkerklubben Goplerne Bestyrelsens kandidat 2. Næstformand for 1 år Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub Bestyrelsens kandidat

2 3. Bestyrelsesmedlem 1 for 2 år Kurt Lykke Larsen, Århus Fridykkerklub Bestyrelsens kandidat 4. Bestyrelsesmedlem 3 for 2 år Pia Borneland, Sportsdykkerklubben Aquanaut Bestyrelsens kandidat 5. Bestyrelsesmedlem 2 for 1 år Ole Aggerholm, Silkeborg Frømandsklub Bestyrelsens kandidat 6. Suppleant for 1 år Kaj Jensen, Nak Nemo Bestyrelsens kandidat 7. Suppleant for 1 år 9. Eventuelt

3 Jesper Risløv bød velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Jesper var for kort tid siden næstformand i bestyrelsen og er nu konstitueret formand for bestyrelsen i Dansk Sportsdykker Forbund. Der blev holdt 1 minuts stilhed for dem der ikke er blandt os mere. 1. Valg af dirigent Willy takkede for valget og tilliden som han ville prøve at leve op til, og gjorde opmærksom på at der vil blive skrevet referat og derudover bliver mødet optaget på MP3 filer. Der blev udpeget 2 stemmetællere: Bjørn Küster fra revisionen og Klaus Vest fra Appeludvalget. I vedtægternes 16 står der, at repræsentantskabsmødet skal holdes i april måned, og det skal varsles med mindst 60 dage, og 30 dage før mødet skal der udsendes årsberetning, regnskab og budget til repræsentanterne. Willy konstaterede at formalia er som det skal være. Mødet er beslutningsdygtigt med det antal repræsentanter der er mødt frem. Der er 42 klubber til stede, og der er udleveret 122 stemmesedler. Dagsorden er som den skal være i henhold til 18. Formalia er på alle punkter i orden. Jesper får ordet da der skal uddeles nogle hædersbevisninger. Den første der skulle hædres, skrev sin første artikel til Sportsdykkeren i 2007, og siden har bidraget med mange gode artikler, han har været med til at højne niveauet, og den respekt der er blandt leverandører med test af udstyr, det er hermed med stor fornøjelse på bestyrelsens vegne, at overrække forbundets æresnål til Henrik Zimmermann. Den næste kan man vel sige er en af forbundets grand old men, ikke noget nævnt om alder eller noget som helst, men som har ydet en kæmpe indsats i Teknisk Udvalg som instruktørtræner. Og sidst men ikke mindst også været med til at indføre juniordykning, og er formand for juniorgruppen i dag og derfor er det en stor fornøjelse og overrække en æresnål til Ivan Maimann. Vi vil gerne takke en der har brugt meget tid i bestyrelsen, og derefter har hun overtaget arbejdet i Biologiudvalget og gjort en indsats på diverse sommerlejre og i den forbindelse har et godt tav på de unge mennesker som deltager, nu er hun flyttet til Jylland, det vil vi ikke takke for, det må jyderne selv klare. Vi vil gerne ære Maria Kaspersen med en æresnål. 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning 2011 har været et godt år for DSF, vi har desværre måtte sige farvel til et par klubber med et lille medlemstal. Vi har også budt velkommen til nye klubber. Så vi håber klubberne er tilfreds med det som DSF leverer. På kontoret har vi måtte sige farvel til en af vores mangeårige medarbejdere Marianne Rahbek, hun valgte at går på pension. Vi har ansat en ny medarbejder Annette Knudsen. Vi indførte i starten af 2011 en Code of kondoks, en regel bog om god foreningsledelse, den er lagt på hjemmesiden efter at den blev godkendt af Danmarks Idræts-Forbund med nogle få ændringer. Den arbejder vi efter. Det er nødvendigvis ikke noget der skal indføres i klubberne, men hvis det kommer så har vi en god skabelon til hvordan god forretningsledelse skal være.

4 På repræsentantskabsmødet i 2011 fik vi alle bestyrelsesposter besat, og det var positivt. Der er afholdt 11 bestyrelsesmøder hvor vi har lavet de forskellige opgaver der hører til bestyrelsesarbejdet, og meget af det er økonomiske beslutninger. Der er arbejdet for et samarbejde med PADI. Der er arbejdet med foreningsbesøg. Elitesatsning i finnesvømning. Fået sponsoreret sportstøj. Politik for internet. Arbejdet med hjemmesiden. Online tilmelding til kurser. Strategiarbejde. Internationalt arrangement. Vi har oprettet en vægtbæltefond. Det er ikke sikkert at alle sager er blevet afsluttet, men vi har gjort hvad vi kunne. Arbejdet i bestyrelsen har manglet en fælles langsigtet strategi for hvor vi skulle være henne, der er arbejdet med en ældre strategi som nogen af de nye ikke er blevet forankret i. Vi valgte i efteråret at der skulle gøres noget ved det så vi gik i gang med at skrive en ny strategi, som blev behandlet første gang i januar måned og den blev præsenteret for udvalgene i går og det ser ganske lovende ud. Der blev også set på sammensætningen i bestyrelsen ud fra de strategier vi havde, og det var en god ting med lidt omrokering i bestyrelsen, der lavede vi en indstilling som vi ville præsentere på dette repræsentantskabsmøde. På det tidspunkt valgte Jens Nielsen at forlade bestyrelsen og vi vil gerne takke ham for den indsats han har gjort. Som I ved har vi lige holdt 1 minuts stilhed for desværre kom vi ikke ud af 2011 uden at der var nogen ulykker, ingen nævnt ingen glemt, det er lidt hårdt at sige i den forbindelse, der er desværre bortgået 4, hvoraf de tre ikke var medlem af forbundet, men i hvert fald fire for meget. Vi har arbejdet med Danmarks Idræts-Forbund, deltaget i de forskellige årsmøder, budgetmøder og lignende møder der har været. Vi prøver at holde os opdateret med det DIF kommer med og arbejde videre ud fra det. CMAS vores verdensorganisation har stået lidt i stampe, men som Flemming Holm refererede fra CMAS generalforsamling i går var det et positivt møde. Så det bliver spændende at høre hvad der kom ud af det. Der er valg i CMAS i CMAS Europa har også rykket lidt på sig, der har været ekstraordinær generalforsamling, men der er ikke kommet noget nyt derfra om hvad der blev besluttet. Vi har arbejdet sammen med de Nordiske forbund og blevet enige om at mødes på videokonference eller noget lignende så det ikke bliver så lange og dyre møder. Vi vil prøve at holde nordiske møder fysisk når vi er samlet alligevel. Vi har fået reorditeret vores certificering i henhold til ISO standarderne, der var nogle små ændringer, men det er blevet rettet til og vi har fået en certificering og en kvalitetssikring af vores instruktøruddannelse. Der er kommet nye formænd i nogle udvalg: Teknisk Udvalg, UV-Rugbyudvalget, UV-Jagtudvalget og Biologiudvalget. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige en stor tak til udvalgene for det store arbejde de gør for at sprede den viden der ligger i forbundet. Vi vil også gerne takke atleterne som både er blevet europamestre og verdensmestre. Jeg vil takke bestyrelsen for et godt samarbejde, takke sekretariatet for den gode service de yder til klubberne, udvalgene og bestyrelsen. Tak til alle de frivillige som bruger så meget tid på vores dejlige sport. Så vil jeg ønske Jer alle et godt Tak. Bestyrelsens beretning er taget til efterretning uden spørgsmål eller kommentarer.

5 Ungdomsudvalget: Ingen spørgsmål Undervandsjagt: Ingen spørgsmål Undervandsrugby: Ingen spørgsmål Finnesvømmerudvalget: Ingen spørgsmål Fridykkerudvalget: Ingen spørgsmål Arkæologiudvalget: Ingen spørgsmål Teknisk Udvalg: Bjerringbro Dykkerklub har erfaret at det er meget svært at blive CMAS instruktør i DSF, så han valgte efter 3 år at blive IANTD instruktør. Så langt så godt, men efter endnu 1,5 år blev det CMAS kursus også aflyst som han havde meldt sig på. Desværre har vores 16 elever 3 forskellige uddannelser. Spørgsmålet er: Har Teknisk Udvalg planer så det her får en ende. Carl Tronhjem fra Teknisk udvalg frygtede at spørgsmålet ville komme. Der er lige i øjeblikket ikke nogen plan. Der er aflyst kurser, men der er også holdt kurser. Teknisk Udvalg er åbent for nye ideer om hvordan kurserne skal afholdes. Problemet har været oppe på forskellige møder, så der arbejdes på brugbare løsninger. Flemming Holm havde lige lidt til ovenstående. Teknisk Udvalgs kurser skal være udgiftsneutrale så hvis der ikke er elever nok bliver kurserne aflyst for ikke at gå i underskud. Så når et kursus bliver aflyst er det ikke nødvendigvis fordi der mangler instruktører, men elever nok, så kurserne bliver udgiftsneutrale. Så det er ikke kun Teknisk Udvalg der skal bære denne byrde, det er også bestyrelsen og repræsentanterne som har vedtaget at kurserne skal gå i nul. Så det er ikke Teknisk Udvalgs skyld alene. Bjerringbro må konstatere at det er meget ærgerligt at, få tusind kroner skal betyde, at kurserne bliver aflyst. Så spørgsmålet med at kurserne skal gå i nul, stadig skal stå ved magt. Der blev spurgt ind til planerne for Cross Over kurser for Det er primært skoler der tilbydes disse kurser og det startede for et par år siden. Der har også været instruktører der har været på Cross Over kurser. Der bliver stadig arbejdet på det i Teknisk Udvalg. Der blev spurgt ind til nødvendigheden af 1. hjælps kurser. CMAS standarden er entydig, og der står at der skal være et godkendt 1.hjælps kursus, så det er op til Teknisk Udvalg om det er noget de vil arbejde på. Teknisk Udvalg kontakter John Meyer fra Brunskraberen om 1. hjælps kurser. Der blev drøftet om kurserne kunne lægges ud i klubberne, så kurserne kan holdes lokalt og dermed blive billigere. Forbundet skal også satse meget mere på ungdommen da det er klubbernes og forbundets fremtid der skal tænkes på. Teknisk Udvalg skal være bedre til at benytte de tilbud klubberne kommer med når der skal holdes snorkelinstruktørkurser. Mange klubber kan stille med gratis svømmehal og lokaler.

6 Der blev henstillet til at forbundet skal være både for PADI og andre uddannelser, så det bliver et forbund for alle dykkere og ikke et CMAS forbund. Der blev spurgt om hvorfor man tager det 3* instruktør fra en fordi man ikke arbejder for forbundet mere. Instruktørcertifikater bliver forældede efter 5 år, så må det være op til forbundet at lave nogle fornyelsesregler. En 3* instruktør er en instruktørtræner der arbejder for Teknisk Udvalg. For at opretholde den 3* instruktør status skal man være aktiv instruktør. Det er ændret for 2 år siden, at man ikke kan miste sit certifikat, men retten til at undervise. Så certifikatet kan fornyes, men retten til at undervise har man ikke. For at opretholde sit instruktørcertifikat skal man deltage på 1 instruktørseminar indenfor 5 år. For at opretholde sit 3* instruktørcertifikat skal man være aktiv instruktørtræner på forbundets kurser og deltage på instruktørtrænermøderne. Biologiudvalget: Ingen spørgsmål Fotoudvalget: Ingen spørgsmål Dykkerudvalget: Præsenterede sig selv og forklarede hvad udvalget skal bruges til. Fælles dykkerarrangementer for klubberne. Kommunikationsudvalget: Ingen spørgsmål. Punkt 2. Bestyrelsens beretning er taget til efterretning

7 3. Revideret regnskab fremlægges Stig gennemgik det medlemstal klubberne har indberettet til DIF. Der er meldt et par klubber ud, og en lille nedgang i medlemstallet. Tallene kan læses på Danmarks Idræts-Forbunds hjemmeside. Stig gennemgik det udsendte regnskab. Resultatopgørelse til Indtægter Regnskab Budget Regnskab Danmarks Idræts-Forbund Biblioteksstyrelsen Samarbejdsaftaler Renteindtægter DSF Kontingent Copydan DSF Forsikring Salgsindtægter Indtægter i alt Aktiviteter Udvalg 3 Ungdomsudvalget UV-Jagtudvalget UV-Rugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget Arkæologiudvalget Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg Kurser Biologiudvalget Fotoudvalget Kommunikationsudvalget 13 Sportsdykkeren Kommunikationsudvalget Administration 14 Bestyrelsen Øvrige udvalg og arb.grupper Medlemsudgifter Adm.-Kontor-Sekretariat Renteudgifter 19 Personaleudgifter Materiel Kollektive forsikringer Aktivitetspuljen Profiltøj Overført til Aktiviteter i alt Resultat Revideret regnskab fremlagt. Ingen spørgsmål. Regnskabet er godkendt.

8 4. Budget fremlægges Budgetforslag er udsendt Budgetforslag 2012 Indtægter Danmarks Idræts-Forbund Samarbejdsaftaler Renteindtægter DSF Kontingent incl. forsikring Biblioteksstyrelsen Overskud af salg Indtægter i alt Omkostninger Ungdomsudvalget UV-Jagtudvalget UV-Rugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget Arkæologiudvalget Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg kurser 0 Biologiudvalget Fotoudvalget Dykkerudvalget Sportsdykkeren Kommunikationsudvalget Sportsdykkeren Administration Bestyrelsen Øvrige udvalg og arb.grupper Medlemsudgifter Sekretariat Personaleudgifter Materiel Forsikringer Til mesterskaber Omkostninger i alt Overskud Stig gennemgik budgettet. Der blev fremsat 2 ændringsforslag til budgettet.

9 Ændringsforslag til budgettet: 1. Alle A og B instruktørkurser og Snorkeldykkerinstruktørkurser, kan gennemføres med underskud. Bestyrelsen støtter forslaget, men anbefaler at Teknisk Udvalg beslutter minimum størrelsen af hensyn til kvaliteten. 78 stemmer for forslaget: Vedtaget 2. Sportsdykkerklubben AKTIV stiller følgende tillægsforslag til det fremlagte budget: Repræsentantskabet giver bestyrelsen bemyndigelse til, når de er klar til det, at iværksætte en fornyelse af forbundets hjemmeside. Arbejdet skal i udbud hos seriøse leverandører efter udarbejdelse af fyldig og dækkende kravspecifikation som udarbejdes af bestyrelsen i samarbejde med udvalgene. Beløbet der anvendes til fornyelsen finansieres af egenkapitalen og må max udgøre kr ,00. Odense, den 22. april 2012 Dykkerklubben AKTIV Fredericia. 88 stemmer for forslaget: Vedtaget Punkt 4 Budget godkendt. 5. Valg af revisorer Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen Genopstiller

10 6. Anmeldte sager 6.1. UV-Rugby. Sportsdykkeren. Forslag til ændring ved Repræsentantskabsmøde marts 2012 # Ændring af distributionsformen for Sportsdykkeren Sportsdykkeren sendes automatisk ud i fysisk form til alle medlemmer. Mit forslag går på, at fastholde Sportsdykkeren, da det er et vigtigt stykke dokument som giver et samlet overblik over hvad der sker i hele forbundet. Der hvor ændringen sker, er måden på hvordan man modtager bladet. Ligesom SKAT har tilbudt hver enkelt privat person, om hvorvidt man vil modtage ens egen årsopgørelse, elektronisk eller fysisk; samme mulighed skal vi tilbyde vores medlemmer med Sportsdykkeren. Dette er en naturlig udvikling som alle trykte medier står overfor, man skal tilpasse sig de mere digitale krav. Et online medie ville kunne tilbyde langt flere muligheder, som fx bedre billede kvalitet og video upload og en langt mere levende oplevelse af bladet. Dette vil spare forbundet for en masse trykte eksemplarer, samtidigt med at annonce mulighederne for et online medie er langt større end et trykt medie. Vi er i en økonomisk situation hvor vi ikke kan tillade os at være konservative, men er tvunget til at se åbent på alle forslag som sparer penge, især hvis det ikke vil forringe kvaliteten af medlemskabet for medlemmerne i forbundet. Dette forslag vil spare penge for forbundet, disse penge kan allokeres til andre områder i forbundet som er hårdt ramt af sparekniven. Kristian Schäfer Formand Undervandsrugby Kristian præsenterede forslaget. Det er ikke meningen at afskaffe det fysiske blad, men et supplement til det trykte blad. Redaktionen har en plan med Sportsdykkeren om hvordan den skal ændres fremover. Bestyrelsen anbefaler at redaktionen selv skal arbejde med det, når nu det er dem der arbejder med det. Problemet vil også være at der måske kun skal trykkes det halve antal blade og det vil give mindre i annoncekroner. Mange medlemmer er glade for bladet, så det skal være både og. Bestyrelsen støtter ikke forslaget som det ligger her UV-Rugby. Sportsdykkeren. Forslaget er faldet. 7. Valg af formand for Appeludvalget Klaus Vest, Dykanden

11 8. Valg til bestyrelsen Der blev henstillet fra salen at bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig Formand for 2 år Jesper Risløv, Dykkerklubben Goplerne Startede i en dykkerklub som ikke havde relationer til forbundet. Stig Lyngby besøgte vores klub og klubben synes at det ikke var helt uinteressant det der blev præsenteret. For 2 år siden blev jeg spurgt om jeg havde lyst til at arbejde for forbundet, og i den forbindelse blev jeg valgt til suppleant. Jeg ville gerne være med til at drive et forbund der var samlingspunkt for alle dykkere i Danmark. Vi skal være et forbund med gode tilbud og være gode til at kommunikere ud til klubberne om de arrangementer og tiltag der er. Vi skal være samlende for klubberne og støtte op om det arbejde der foregår derude. Vi skal servicere klubberne. Jeg vil gerne være med til at prøve at få lidt mere tråd i denne her lidt spredehaglsskydning der til tider har været, hvor vi har gjort noget i øst og lidt i vest, lidt i syd og lidt i nord, få samlet ind og komme ind til kernen og sige, hvad er Dansk Sportsdykker Forbund og hvad er det vi kan. Det vi kan er at støtte vores klubber i de aktiviteter de har. Det er det jeg gerne vil prøve at være med til at skære ind til benet, så det er der vi starter. Det vi laver, skal gavne klubberne og deres virke. Så vil jeg gerne være med til at samle udvalgene. Vi havde et udvalgsmøde i går og det der blev meget efterspurgt var om ikke man kunne gøre mere i fællesskab. Der er for meget kassetænkning, så sidder der et udvalg og opfinder den dybe tallerken, så er der et andet udvalg der opfinder den samme dybe tallerken, så det ender med at de har opfundet den dybe tallerken til 2 forskellige weekender, i stedet for at samle det på en weekend. Så være med til, at være mere samlende og få en bredere og bedre forståelse for, at vi alle sammen skal løfte i flok, så vores klubber kan få nogle gode og interessante tilbud til deres medlemmer. Jesper Risløv, Dykkerklubben Goplerne 8.2. Næstformand for 1 år Søren Arnvig, Roskilde Frømandsklub 8.3. Bestyrelsesmedlem 1 for 2 år Kurt Lykke Larsen, Århus Fridykkerklub 8.4. Bestyrelsesmedlem 3 for 2 år Pia Borneland, Sportsdykkerklubben Aquanaut 8.5. Bestyrelsesmedlem 2 for 1 år Ole Aggerholm, Silkeborg Frømandsklub

12 8.6. Suppleant for 1 år Kaj Jensen, Nak Nemo 8.7. Suppleant for 1 år Jakob Johansen, Roskilde Frømandsklub. 9. Eventuelt 1. Bestyrelsens strategi for fremtiden. Jesper Risløv Bestyrelsen havde et weekendmøde i januar for at snakke strategien igennem og det blev så til følgende strategi. Vi startede med at lave en swot analyse, vi prøvede at identificere de styrker og de svagheder vi har i forbundet, de muligheder og de trusler vi står overfor. Jeg tager ikke alle punkterne igennem, men det vi hurtigt fandt ud af det var: Vi har en stor bredde i nogle interesser. Vi har en medlems loyalitet. Vi har et stort engagement blandt vores frivillige. Vi har en stor faglighed og en stor erfaring. Vi har nogle svagheder: Vi er ikke gode nok til at kommunikere de ting ud som vi gerne vil Vi reagerer ikke altid så hurtigt som vi burde Vi er afhængige af frivilliges indsats, det gælder i udvalg, klubberne og hele vejen rundt. Vores IT platform og den administration vi har, er måske en lille smule forældet Vi så på nogle muligheder Udvikle den faglighed der er i forbundet Mere samarbejde Nye teknologier, hjemmeside m.m. Flere aktiviteter Professionelle administratorer som kan varetage nogle kerneområder som egentlig har brug for en større bevågenhed end som vi af frivillighedens vej kan klare Flere medlemsfordele Gennemtænke DSF. Det skulle nok være det overordnede, så skal vi tage den pose der hedder DSF, ryste den godt og grundigt og så finde på noget helt andet, det er en mulighed, der er mange timers arbejde i det. Kigge mere på funding, sponsorer, kan vi få nogen til at hjælpe med at betale det vi går og laver, og udvikle klubberne.

13 Trusler Manglende anerkendelse, det kan være fra andre forbund, det kan være fra offentlige organer, det kan være fra medlemmerne, ikke medlemmerne i det hele taget, men bredt ude i branchen, de tænker gammelt støvet et eller andet, hvad kan vi bruge det til. Faldende medlemstal er en kæmpe trussel. Splittelse, det kan være at fridykkerne de finder ud af, at det ikke er os alligevel, så de vil gøre det hele selv og køre ud af et andet spor. Generationsskifte i klubberne, der har været frafald af klubber fordi der ikke har været medlemmer nok, eller fordi de ikke har haft en ung masse som kunne tage over. Der er mange klubber der måske skal kigge på det og, ja ting tager tid, og det tager også tid at finde de rette personer som har lyst til at overtage noget administrativt arbejde i en klubbestyrelse. Svækkelse af CMAS uddannelse kan være en trussel. Presset økonomi. Instruktørmangel i forbundet. Manglende indsigt af forbundet. Det er de ting der blev kastet op som de muligheder og de trusler vi har, det brugte vi så som en baggrund for at kigge lidt på vores idegrundlag. Idegrundlaget i denne her sammenhæng, det betyder, hvilken opgave har vi som DSF, eller hvad er den grundlæggende eksistensberettigelse. Det blev sammenfattet i denne her sætning: Organiseret dykning er sikker dykning. Det blev nævnt på mødet i går om det ikke var lidt af en gammel traver vi havde støvet op fra et eller andet gammelt, måske forældet strategi skriv, og vi blev opfordret til måske og ændre den til og være mere moderne så vi fik det opdateret lidt, det kan vi så arbejde videre med. Så har vi en vision: Vision er en kort beskrivelse af idealsituationen for deltagerne, et ønske om et fremtidsbillede, eller en drøm. Og visionen for DSF det er at være samlingspunktet for dykkersporten i Danmark. Så har vi en mission: Den fortæller lidt om hvordan vi vil opnå vores ideal situation/vision. Det vil vi gøre ved at give danske sportsdykkerklubber det bedst mulige grundlag for udøvelse af dykkersporten, understøtte dykkerklubbernes samarbejde om undervandsaktiviteter. Det er missionen for det her skriv. Så har vi nogle strategiske områder, som vi står på, og som et overordnet punkt har vi: Fællesskab, og det er kerneområdet, og hele vores eksistensberettigelse, den afhænger fællesskabet. Vores vigtigste aktiv er engagerede medlemmer, som har lyst til at deltage på alle niveauer i klubbernes og i forbundets aktiviteter. Uden kendskab og opbakning omkring vores forbunds formål og aktiviteter, så kommer vi jo ikke rigtig videre.

14 Under fællesskaber har vi tre ben vi står på: Sporten, det er vores ønske at forbedre muligheden for sportsudøverne indenfor vores område og discipliner, og vi vil gerne være med til at udvikle nye discipliner. Vi vil arbejde på et godt år, arbejde mellem elite og bredde og det er i den anerkendelse af, at vi ikke kan have det ene uden det andet. Vi vil løbende arbejde med uddannelse og udvikle kursusaktiviteter, undervisningstilbud og undervisningsmaterialer, og arbejde løbende på at udvikle og udbyde sociale aktiviteter Et andet strategisk område Sikkerhed frem for alt. Vi skal gøre alt hvad vi kan i fællesskab for at højne sikkerheden blandt dykkere så vi får så få ulykker som muligt, og helst ingen. Forbundet skal have en aktiv rolle, og vi skal hver gang der er noget der relaterer til noget dykning, sørge for at vi bliver hørt så vi kan få lov til at give vores mening til kende. Samarbejde Uden samarbejde så kommer vi aldrig videre, så vi skal sikre en optimering af forbundets resursebrug, og vi vil fortsat etablere og udvikle samarbejdsrelationer med eksterne partnere, Sponsorer, ja alt hvad der kan hjælpe os på en eller anden måde, og hele tiden være i en løbende dialog med de her samarbejdspartnere. Indflydelse Det gør vi allerede, men vi vil styrke det her område, så vi hele tiden er oppe på mærkerne og har en indflydelse der hvor vi kan gøre vores indflydelse gældende, og det skal hele tiden være der vi skal bruge vores kræfter og lægge vores energi, det kan være de steder hvor vi har en relation til det som vi ønsker i vores organisation så vi ikke sidder i et eller andet udvalg, som egentlig gavner blomsterne på havbunden mere end det gavner os som sportsdykkere. Økonomi Vi kan ikke gennemføre nogle af de ting vi gør, og vi kan ikke drive et forbund uden at vi har nogle penge. Vi vil hele tiden prøve at sikre os at vi har en rigtig sund økonomi. Vi får penge ind på tilskud, kontingent, sponsorater, og vi vil hele tiden prøve på at sørge for at formidle de penge, som nu er til rådighed, til alle på en fornuftig og god måde. Vi ved godt at vi ikke kan stille alle tilfredse, men vi kan gøre vores bedste. Så blev der lavet en opgave til bestyrelsens medlemmer, at vi skulle ligesom komme med nogle handlinger på det her, og det første vi skal gøre det er at identificere og lægge en plan for de igangværende aktiviteter vi har. Vi har sat en hel masse ting i gang i løbet af årene, og år tilbage, nogle er afsluttet, og nogle er ved at blive afsluttet, nogle er måske blevet glemt og er de så blevet afsluttet, det skal vi lige prøve at få en afrunding på, det kunne være flagkampagnen, er den blevet afsluttet, er den kommet i land, har vi vurderet den rigtigt, har vi efterrationaliseret, eller hvad, hvor ligger den egentlig henne. Så skal vi kigge på de opgaver, nemme opgaver med hurtig og billig effekt, også kaldet lavt hængende frugter, er der nogle opgaver, er der nogle ting, er der nogle tiltag, er der noget vi kan gøre som ligger lige til højrebenet som ikke kræver hverken millioner eller milliarder, eller noget i den dur for at få det effektueret. Man kunne sige, kan vi få en hjemmeside til 1.000, jamen så var det jo en lavt hængende frugt der var meget nemt at tage af, men nu kommer den måske til at koste noget mere, og nu kan vi i hvert fald gå i gang med den.

15 Taktik Så skal vi lægge en taktik for hvordan vi kan få information til, og især fra klubberne. Mangler klubberne noget, det skal vi finde ud af helt grundlæggende også med det mål for øje at, jamen hvis vi ikke ved hvad de mangler så kan det være svært for os at hjælpe dem med et eller andet, eller gøre et eller andet som gør deres hverdag nemmere. Der skal vi kigge lidt på, skal lave et Road Show, skal vi sende et spørgeskema ud, eller hvordan kan vi bedst muligt få en effekt af den information som vi gerne vil have at I får. Det næste skridt det er, at vi skal opstille nogle operative mål for hvert strategiområde, og når vi har gjort det, jamen så skal vi lave en løbende evaluering, og så er det vores plan at vi revurderer strategien hvert andet år. De næste møder som vi har, der går vi i gang med at tage hul på det her med at få opstillet de operationelle mål og så finde ud af hvad tidsrammen skal være, og hvordan kommer vi i mål med dem indenfor de givne rammer som vi nu har fået i dag i forbindelse med vores budget. Det her er nogle af de stikord som kommer op i forbindelse med vores brainstorming omkring det med, hvad vores strategi skulle være. Når vi fik det hele ind så tror jeg at essensen det var at budskabet skulle være, at det skulle være nemmere at være klub, og det er målet vi arbejder for fremover. Vi viste det her til udvalgene i går, og vi er selvfølgelig godt klar over at det her er ikke noget vi kan klare i bestyrelsen alene, og at vi selvfølgelig bliver nød til at få udvalgenes input til de strategier vi nu kommer med. Hvor meget de kan klare indenfor deres rammer og indenfor deres kasse som de nu lever i, så vi kan gøre det bedst muligt for alle. Det var strategien og der var ingen spørgsmål. Klaus Vest var ked af at Michael var gået hjem for vi skulle have takket Michael for det store arbejde han har lagt i forbundet i rigtig mange år. Alle rejste sig op og gav Michael stående bifald. Carl Tronhjem Teknisk Udvalg Gjorde opmærksom på at der skete noget i Teknisk Udvalg, Sidste år blev det pålagt at finde ud af om en 1* dykker kan dykke med en 1* dykker. Det er nu sket og det kar stået i Sportsdykkeren, så det må nu på det punkt være nemmere at være klub. Kurt Lykke Larsen Kurt nævnte at det har været en svær tid i bestyrelsen de sidste par år. Kurt ville også takke for det store arbejde Michael havde lavet i rigtig mange år, og er sikker på at bestyrelsen på et tidspunkt vil anerkende Michael for det. Herlev Dykker Jernlungerne meddelte at Herlev Dykkerklub holder åbent hus til deres 25 års jubilæum og alle velkommen. Mødet sluttede kl Dirigent Willy Rasmussen takkede for god ro og orden. Jesper Risløv takkede for valget og takkede bestyrelsen og repræsentanterne og ønskede alle en god tur hjem.

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 01-2012 14/15. januar 2012 lørdag kl. 10.00 Kursuscenter Svenstrupgaard Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør 19. februar 2012/ik 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 01-2014 27. januar 2014/IK Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Torsdag den 16. januar 2014 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 20.2.2012/ik Referat Bestyrelsesmøde 02-2012 21.februar 2012 Tirsdag kl.18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 1-2012 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2014 5. marts 2014/IK Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 18. februar 2014 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 01-2011 21. januar 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 11-2010 3. Økonomiske beslutninger 3.1.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 25. maj 2011/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2011 24. maj 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2011 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 10-2014 24. oktober 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 27. oktober 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 11-2010 24. november 2010. kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2010 3. Bestyrelsens siden sidst

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2015 16. april 2015 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 06-2014 28. maj 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Onsdag den 21. maj 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2013 Storebælt Camping & FerieCenter Storebæltsvej 85 4220 Korsør 20.8.2013/IK/2 13. august 2013 kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 06-2015 22.07.2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Onsdag den 24. juni 2015 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2016 4. marts 2016 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Torsdag den 3. marts 2016 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2015 01.10.2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 07-2015. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 11-2014 17. november 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Torsdag den 18. november 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 09-2014 30. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 22. september 2014. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Bestyrelsesmøde 03-2013 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 13.06.2013/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2013 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 25. marts 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. marts 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 07-2014 31.juli 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 17. juni 2014 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2016

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2016 Til klubberne 16. marts 2016 Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2016 Søndag den 10. april 2016 KL. 10.00 Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør 1. Valg af dirigent 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 07-2015 06.09.2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 25. august 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2007 Lørdag den 22. september 2007 1. Godkendelse af dagsorden. Den 12. oktober 2007 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2006 3. Budget redegørelse 3.1. Redegørelse pr. 18.9.2007

Læs mere

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2015

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Sportsdykker Forbund Til repræsentanterne 27. marts 2015 Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2015 Søndag den 19. april 2015 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 10. maj 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 04-2010 5. maj 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 03 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat af bestyrelsesmøde 01-2005 21.01.2005 Søndag, den 9. januar 2004 i Brøndby 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2004 3. Budget 1. Budget 2005 2. VM i UV-Foto 4. Økonomiske

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 07-2016 Tirsdag den 7. september Web møde 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 06-2016. 3. Status fra bestyrelsen med

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 3. december 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2006 Idrættens Hus Fredag 16.06.2006 kl. 18.00 04. juli 2006 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget 1. Budget og regnskab 2006 4. Økonomiske

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Til repræsentanterne Referat Repræsentantskabsmøde 2013 SØNDAG DEN 7. APRIL 2012 KL. 10.00 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde 1. Valg af dirigent 2. Forbundsformanden

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2014

Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Dansk Sportsdykker Forbund Til repræsentanterne Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Søndag den 6. april 2014 KL. 10.00 Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding 1. Valg af dirigent 2. Forbundsformanden aflægger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 13. maj 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 12. maj 2015 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 9. juli 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 08-2009 24. juni 2009 Idrættens Hus kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden Bestyrelsesmøde 03-2011 11.12. marts 2011 Danhostel Korsør Vandrerhjem Svenstrupgaard Kursuscenter Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2.

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus Til: Bestyrelsen Kreds- og udvalgs medlemmer Klubber under DSF Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus 05/2002 1/2000 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. OK for denne gang. Bliver udsendt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 6.december 2007 Referat Bestyrelsesmøde 08-2007 28. november 2007 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2006 3. Bestyrelsens siden sidst 4. Økonomiske beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 25. august 2009/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 09-2009 25. august 2009 Idrættens Hus kl. 18.00 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 06-2017 Tirsdag den 29. august 2017 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 01-2017 Onsdag den 25. januar 2017 Idrættens Hus 9. februar 2016 Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Brøndby den 31.01.2011 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010 Quality Hotel Park Viaduktvej 28, 5500 Middelfart Søndag den 18. april 2010 kl. 10 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. januar 2004 - telefonkonference

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 25. januar 2004 - telefonkonference Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Idrættens Hus Brøndby Stadion 20

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund 4. marts 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 02-2009 3. marts 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 02. september 2008/KD 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2008 2. september 2008 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 19. november 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 12-2009 17. november 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2007 Telefonmøde Onsdag den 20. juni 2007. kl. 19.30 Den 20. juni 2007 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget redegørelse 4. Økonomiske

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 12.november 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2008 11. november 2008 Telefonmøde 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat repræsentantskabsmøde 2015 Søndag den 19. april 2015 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Aktivitetskalender. Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne. 37. årgang nr. 1 januar 2016

Aktivitetskalender. Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne. 37. årgang nr. 1 januar 2016 Aktivitetskalender Februar: 2. Generalforsamling 23. Planlægningsmøde 37. årgang nr. 1 januar 2016 Yderligere information om Dansk Sportsdykker Forbund kan findes på følgende adresse: http://www.sportsdykning.dk/

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere