Drejebog / (Kit, nummer 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog / (Kit, nummer 3)"

Transkript

1 Drejebog / (Kit, nummer 3)

2 INTRO TIL DREJEBOG Fakta og viden ift. afvikling ud fra drejebog

3 INDHOLD: Intro til drejebog W0 / opstart / modul #1 8 Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskortene W1 / workshop 1 / modul #2 18 Idéudvikling W2 / workshop 2 / modul #3 36 Idéudvælgelse W3 / workshop 3 / modul #4 54 Præcisering af idé & opstart på beskrivelse W4 / færdiggørelse / modul #5 64 Formidling og visualisering Udstillingen / modul #6 72 Udstilling & kåring af vinder W5 / afprøvning / modul #valgfrit 76 (Mulig udvidelse af projektet) Ideen afprøves i virkeligheden Afrunding 78 Hvor finder du mere viden? INTRO For at forstå projektet skal man forinden denne drejebog, læse kataloget om Frivillighed på Skoleskemaet. (kit, nummer 2) Kataloget beskriver projektets formål, indhold, metode og gode råd. Katalog om Frivillighed på Skoleskemaet Drejebogen her har fokus på selve afviklingen af Frivillighed på Skoleskemaet. (kit, nummer 2) DREJEBOGENS OPBYGNING: Drejebogen er opbygget med forskellige moduler med forskelligt indhold. Alle moduler er i drejebogen fast tilrettelagt. Drejebogen kan derfor benyttes a la en kogebog. Den skal dog læses med plads til individuelle tilrettelser og fri metodetilgang. Drejebogen er tilrettelagt til én klasse. For konkurrencen og udbredelsens skyld er det dog kun en fordel, hvis en hel årgang har mulighed for at være med. Det anbefales blot, at de faciliteres ( køres ) hver for sig. I pilotprojektet afprøvede vi at facilitere en hel årgang samtidigt i en festsal. Det kan man godt, men nogen af øvelserne skal da justeres, da eleverne eksempelvis ikke brød sig om at tale i plenum, når de var flere klasser samlet. Desuden var det lidt vanskeligere at nå at hjælpe de enkelte grupper. Til drejebogen er der tilknyttet værktøjer / materialer, grafik oa, der præsenteres undervejs. De fremgår af en samlet liste (kit, nummer 4) og alt er samlet i digital mappe (kit, nummer 5) Værktøjerne er elementer, der findes som printklar pdf (findes i 4a mappen). Materialer er ting og sager, der skal indkøbes eller samles sammen, eks. tusser. 3/80

4 TEAM & FACILITERING: Læreren Det skal være en fast lærer til alle moduler. Frivillighedskonsulent Der skal være en gennemgående frivillighedskonsulent (eller koordinator, frivillig eller andet med viden om frivillighed). Vedkommende er med minimum fra modul #1 (W0) til modul #4 (W3). (For enkelthedens skyld har vi konsekvent kaldt vedkommende frivillighedskonsulent i drejebogen) Venskabsforening I modul#1 (W0) lægges det desuden op til deltagelse af en venskabsforening (en forening, der er med på første modul, følger projektet og er med i feedbackgruppen). Det er med til at skabe relationer til lokalsamfundet. Øvrige hænder er selvfølgelig velkomne. Rollefordeling: Facilitator og hjælper // Det anbefales, at det er samme person, der faciliterer ( styrer ) alle moduler i samme klasse. Lidt at sammenligne med én kaptajn på skuden. Da læreren er eneste selvskrevne person på alle moduler, har vi i drejebogen skrevet ud fra en forståelsesramme, der hedder, at læreren er facilitator. Det kan dog sagtens være en ekstern, der har den rolle. Eks. frivillighedskonsulenten, der så deltager i alle moduler. Man kan også vælge, at det eks. er en skolekonsulent (det kan være en god model med en anden end læreren som facilitator, hvis der er flere klasser, der kører samtidigt, idet vedkommende da kan bruge viden og erfaringer løbende) Bemærk at det er vigtigt for elevernes motivation og den røde tråd, at læreren altid er aktiv deltager - selvom vedkommende evt. ikke er facilitator. I vælger altså selv, hvem der er facilitator og hvem der er hjælper. Det kan også vælges at lave aftalt parløb imellem 2. Det kan skabe lidt variation og fælles opmærksomhed. Tid // Alle moduler er bygget op med stram tidsstyret facilitering. Dette er med til at sikre flow samt sikre at det hele nåes. Tiderne skal dog ikke følges slavisk. Ind imellem kan man mærke, der lige skal bruges 2 minutter mere og omvendt andre gange 2 minutter mindre. Det er dog vigtigt hele tiden at holde øje med tiden, så man ikke fordyber sig for meget i starten og for lidt i slutningen. Bemærk: Det er med vilje, at processen er lidt speedet. Dette bidrager til energi. Derfor er det også vigtigt at fortælle eleverne, at det ind imellem går stærkt- og indimellem virker lidt sært, det man skal lave. Der er altså en mening med alle øvelserne. Klokke // Tiden og tempoet i faciliteringen er ind imellem højt, og der skal afbrydes ret ofte. Derfor kan en klokke være en god idé til at skabe ro. I pilotprojektet brugte vi en tibetansk bedeklokke (se demofoto i kit, nummer 9) Alternativt benyt en rytme af klap. Facilitering ved frivillighedskonsulent fra Vallensbæk 4/80

5 Løbende tjek af forståelse // Facilitator skal hele tiden holde øje med og vurdere, hvorvidt eleverne har en fælles forståelse for formålet med Frivillighed på Skoleskemaet, og en klarhed over, hvad de skal ende op med (udstilling, konkurrence - og evt. afprøvning af konceptet). Herudover en løbende vurdering af, hvorvidt frivillighed egentlig er forstået til fulde. Brug derfor tjek (der er indskrevet et par forslag til steder, men vurdér selv) og gentag gerne budskaber flere gange. ELEVGRUPPERNE: I første modul sidder eleverne ikke i grupper (men som de plejer eller tilfældigt) I alle de andre moduler sidder de gruppevis - og det er altid i samme gruppe. Erfaringen fra pilotprojektet er, at det skal være læreren, der danner elevgrupperne, og ikke eleverne selv. Gruppens sammensætning har nemlig stor indflydelse på resultatet. Det anbefales, at der minimum er 4 i en gruppe og maksimalt 6 (øvelserne er tilrettelagt med maks. 6 deltagere). Og max. 5 grupper i en klasse. RUMMET: I første modul er man blot, hvor man plejer. I de efterfølgende moduler skal man jo sidde gruppevis. Derfor, hvis det er muligt, kan det være en fordel at være i et andet lokale end ens normale. Det medvirker til en følelse af noget andet. Og gør det lettere at få det klargjort inden start med en ramme setting / rum indretning (plakater, bordopstilling, værktøjer og materialer) Det anbefales at der printes plakater anført ud for hver workshop. Der er også en skabelon til roll ups (kit, nummer 26) Gruppe fra Egholmskolen, Vallensbæk, fra pilotprojektet 5/80

6 UDSTILLINGSFORMAT: FEEDBACKGRUPPE: W5 / AFPRØVNING I denne drejebog arbejdes der henimod samme udstillingsformat, som benyttet i pilotprojektet. Baggrunden for valg af dette format skyldes, at det indeholder flere elementer, som derved kan fordeles i gruppen. Desuden skærper forskellige medier sammenlagt den endelige idé. Man kommer ligesom mere rundt om ideen med arbejdet. Det forudsætter, at man enten har mulighed for at få bygget kasserne - eller udstiller med borde med mulighed for ophængning. I kan selvfølgelig frit vælge andet udstillingsmedie.eksempelvis video eller en A0 plakat. Da tilrettes drejebogen blot dette. PROJEKTETS UDSTILLINGENS FASER ELEMENTER Udstillingens elementer (kit, nummer 16) Der indgår i projektets faser feedback fra feedbackgruppe imellem W2 og W3. Det er et møde, hvor frivillighedskonsulenten sammen med venskabsforeningen (og evt. andre /flere frivillige) læser klassens udvalgte ideer igennem. Dette sker væk fra klassen og imellem de to workshops. Dermed kan disse 2 workshops ikke slåes sammen. Formålet er at skærpe gruppernes ideer væsentligt. Det kan være en gruppe slet ikke har fundet en idé. Det kan være en gruppe er på vej med en idé, der slet ikke er baseret på frivillighed. Grupperne skal derfor guides kærligt, men ærligt. Feedbacken skrives ned og tages op på W3. Hvordan fremgår af værktøjet Hæfte til beskrivelse af idé til feedbackgruppe + feedback (kit, nummer 37) Som det ses på næste side med projektets faser, så er der indsat W5 to gange. Dette skyldes, at dette modul valgfrit kan placeres enten før W4 eller efter udstillingen. Der er 2 modeller for W5 (afprøvning): 1) Eleverne tester deres egen idé (Giver god mening at gøre inden udstillingen og den endelige færdiggørelse). Tanken her er en opfordring til at også give eleverne mulighed for at afprøve deres idé for en dag. Dette er med til at skabe endnu mere ejerskab - men også demonstrere evt. udfordringer ved ens idé. Hvis I vælger at arbejde med dette modul, skal der indføres som kriterie ved gruppens udvælgelse af idé, at den reelt kan afprøves på en eller anden måde. 2) En idé udvælges til afprøvning (Giver god mening efter udstillingen og den endelige færdiggørelse). Tanken her er, at én af ideerne udvælges til iværksættelse i virkeligheden. Denne model er udvalgt i pilotprojektet i Vallensbæk, hvor der i løbet af 2015 skal testes en af ideerne i virkeligheden. Her er eleverne ikke nødvendigvis med. Anerkendelsen ligger da mere i at se ens idé blive til virkelighed. 6/80

7 (kit, nummer 13) 2pt HJEMMEOPGAVE Interviewkort W2 / WORKSHOP 2 Idéudvælgelse W0 / OPSTART Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskort W1 / WORKSHOP 1 Idéudvikling - Kan køre i forlængelse af hinanden - FEEDBACK Alle ideer får en skriftlig feedback fra feedbackgruppen DEADLINE Aflevering af elementer til udstilling W3 / WORKSHOP 3 Præcisering af idé & opstart på beskrivelse W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller før W4) Idéen prøves af i virkeligheden UDSTILLING Udstilling & kåring af vinder W4 / FÆRDIGGØRELSE Formidling & visualisering HJEMMEOPGAVE Indsamling af byggematerialer W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller efter udstillingen) Idéen prøves af i virkeligheden PROJEKTETS FASER

8 W0 / OPSTART / MODUL #1 Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskortene

9 FORMÅL: Formålet med første modul er at sikre kendskab og forståelse af frivillighed og frivilligt arbejde. Desuden skal der skabes den første forståelse af de 2 udfordringskort (se faktaboks om udfordringskort) Hvorfor dette modul? En forståelse og indlevelse i udfordringerne, er vigtig brændstof til elevernes engagement, og nødvendigt for at idéudvikle bedst muligt (bedre træfsikkerhed ). INDHOLD & VARIGHED: Dette modul indeholder (ialt ca. 90 minutter): 1) Intro til Frivillighed på Skoleskemaet (ca. 15 min) 2) Frivillighed (ca. 40 minutter) 3) Energizer ( 10 min) 4) Præsentere udfordringskortene (15 min) 5) Hjemmeopgave og afrunding (10 min) I modul #1 skal klassen ikke at sidde inddelt. Modulet er ikke en workshop, men mere en lektion med nødvendig baggrundsforståelse. Placér dog navneskilte, så de eksterne kan se elevernes navne. LOKATION: Det kan tilrettelægges forskelligt. Enten som undervisning i klasselokalet eller, om muligt, som besøg ude ved en forening, der deltager i projektet, hvis de eks. har en café / værested, hvor man kan opleve lidt af stemningen. (Da skal programmet nok udvides med ca. 30 minutter plus transport t/r.) PERSONER PÅ MODUL #1: - Den gennemgående lærer i projektet - Den gennemgående person i projektet med viden om frivillighed, eks. en frivilligheds konsulent / koordinator fra kommune eller frivilligcenter - Facilitator (kan være en af de 2 ovenstående. Læs evt. mere om facilitatorrollen på side 4) - Lokale frivillige fra klassens venskabsforening En af venskabsforeningerne i pilotprojektet, URK FAKTABOKS / UDFORDRINGSKORT: Der skal altid være 2 udfordringskort for hver klasse i Frivillighed på Skoleskemaet. Det er 2 kort med hver deres problemstillinger. Eleverne skal gruppevis vælge imellem de 2 kort og efterfølgende idéudvikle løsninger til den valgte udfordring. Det betyder, at kortene skaber rammerne for alt, hvad der tænkes og laves. Man kan vælge at benytte de vedlagte (kit, nummer ) eller lave sine egne udfordringskort ud fra skabelon (kit, nummer 12) ET GODT RÅD: Erfaringen blev, at lokale kontekst for udfordringerne er vigtig. Derfor anbefales det at bruge den tomme skabelon til at skrive udfordringerne selv med lokal samhørighed. Særligt hvis det er påtænkt, ligesom Vallensbæk Kommune, at følge op på idéerne ved at prøve den af i virkeligheden. Ansvaret for at få udfordringerne defineret, foreslår vi ligger på den deltagende frivilligkonsulent i dialog med interessenter, som kan pege på relevante udfordringer / problemstillinger i kommunen. Interessenter kan være foreninger, sundhedspleje, hjemmeplejen, skolerne, familiepsykologen, forvaltninger osv. 9/80

10 VÆRKTØJER OG MATERIALER, DER SKAL MEDBRINGES TIL W0: Ansvarlig (for at sikre sig alt er tilstede): Facilitator Se uddybende forklaring i den samlede oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa. (kit, nummer 4) og find værktøjerne i (kit, nummer 5) Angivet antal baseret på en klasse. HVAD: KITNUMMER: ANTAL: Værktøjer der skal printes: Drejebog 3 1. pr. voksen Udfordringskort #1 30 (Gerne laves af jer selv ud fra skabelon, (kit, nummer 12) Udfordringskort #2 30 (Gerne laves af jer selv ud fra skabelon, (kit, nummer 12) Folder, definition på frivilligt arbejde Interviewkort, hjemmeopgave Navneskilte til hver elev Plakater /roll up: Projektets faser 14 1 Slides (PDF): Projektets faser 13 1 Illustration af udstillingens elementer 16 1 Foto udstillingens elementer 17 1 Eksempler på frivilligt arbejde 18 1 Frivillighed på Skoleskemaet 20 1 Øvrige materialer: Klokke (ex. bedeklokke) - se demo i kit 9 1 Mobiltelefon (ur) 1 Kamera (valgfrit men god idé med foto) 1

11

12 1) INTRO TIL FRIVILLIGHED PÅ SKOLESKEMAET Ansvarlig: Facilitator Varighed ialt ca. 15 minutter Præsentation: Kort præsentation af, hvem der er med idag og hvor de kommer fra - og hvad deres tilknytning til projektet er. Fortæl: - Hvem er facilitator? - Hvilken lærer er tilknyttet hele projektet? - Hvilken frivillighedskonsulent er med- og indtil hvornår - Hvem er venskabsforening, hvorfor - og hvad er deres rolle (at være med idag + deltage i feedbackgruppe imellem W2 og W3) (I kan vælge at have flere venskabsforeninger.) Kort beskrivelse af formålet: Formålet med Frivillighed på Skoleskemaet er at: - øge kendskabet til frivillighed - afprøve metoder til udvikling af nye idéer (innovation) - udvikle idéer, som kan bidrage til at formindske sociale udfordringer - skabe en bro imellem skole og lokalsamfundet igennem bl.a. samarbejdet med venskabsforening og udstilling Tilføjelse: hvis man følger idéerne op med at afprøve dem, (W5). Fortæl hvis der deltager andre klasser og skoler i konkurrencen. Det motiverer. 12/80

13 Processen I skal igennem: Vis slide med projektets faser (kit, nummer 13 (slide) + 14 (plakat)) på projektor eller print. 2pt W0 / OPSTART Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskort HJEMMEOPGAVE Interviewkort DEADLINE Aflevering af elementer til udstilling W1 / WORKSHOP 1 Idéudvikling - Kan køre i forlængelse af hinanden - W2 / WORKSHOP 2 Idéudvælgelse FEEDBACK Alle ideer får en skriftlig feedback fra feedbackgruppen W3 / WORKSHOP 3 Præcisering af idé & opstart på beskrivelse Herefter mødes vi til forskellige workshops, hvor der skal arbejdes i de samme grupper hver gang: - Hver gruppe skal igennem en masse øvelser, lege og dialog styret af en facilitator (forklar hvem det er og lidt om det) - Hver gruppe ender med en idé til en udfordring - Hver idé vil indgå i en konkurrence om x antal kroner til klassekassen (eller andet attraktivt som gevinst, fastsættes af jer selv) (Udstilling): Fortæl hvor, hvornår samt at de forventes at deltage (de skal sætte kryds i kalenderen). Det er desuden her en vinder findes. De skal huske at fortælle deres familie datoen, så de kan komme og heppe på dem. Vis gerne slide med udstillingens elementer (kit, nummer 16) samt slide med foto fra udstilling (kit, nummer 17) W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller før W4) Idéen prøves af i virkeligheden W4 / FÆRDIGGØRELSE Formidling & visualisering HJEMMEOPGAVE W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller efter udstillingen) (W1): workshop 1 er idéudvikling (kit, nummer 16) UDSTILLING Indsamling af Idéen prøves af i virkeligheden Udstilling & kåring af vinder byggematerialer Projekets faser (W2): workshop 2 er idéudvælgelse (W0): opstart (er idag). Er baggrundsviden om frivillighed samt de 2 udfordringer, der skal arbejdes med - efterfulgt af en hjemmeopgave med interview. (W3): workshop 3 er præcisering af idé & opstart på beskrivelse (ligger efter at feedbackgruppe har mødtes - feedbackgruppe styres af frivillighedskonsulenten og består minimum af vedkommende + venskabsforeningen. Formålet med gruppen er at vejlede grupperne ift. deres ideer) (W4): færdiggørelse til udstilling med formidling og visualisering. Forinden hjemmeopgave med at indsamle byggemateriale (toiletruller, kartoner andet brugbart affald) (Deadline) for aflevering af elementer til udstillingen. PROJEKTETS UDSTILLINGENS FASER ELEMENTER Udstillingens elementer (hvis man benytter samme som i pilotprojektet - se katalog (kit, nummer 2) for evt. alternativer) (W5): VALGFRIT- afprøvning - enten før færdiggørelse med eleverne, der tester deres idé - eller efter, hvor man i kommunen iværksætter en af ideerne og afprøver den i virkeligheden. 13/80

14 2) FRIVILLIGHED Ansvarlig: Facilitator styrer tiden og introducerer. Den gennemgående person i projektet med viden om frivillighed laver øvelserne om frivillighed. Øvelse c er i samarbejde med venskabsforeningen. Varighed ialt ca. 40 minutter Frivillighed er et lidt abstrakt begreb, som kan være svært at forstå. Derfor er der opbygget et forløb, der bidrager til større forståelse af begrebet. I kan valgfrit ændre dette modul med andre metoder til at lære om begrebet frivillighed, eks. via active learning. 2A) Øvelse om frivillighed (elevernes bud på frivilligt arbejde) 2B) Intro til frivilligt arbejde (lille gennemgang af eksempler) 2C) En frivillig fortæller om en udfordring, der blev løst / arbejdet med via et frivilligt tiltag (alternativt fortæller frivillighedskonsulent et eksempel) (kort oplæg med udgangspunkt i en udfordring) Til støtte indeholder kittet en folder skrevet af Center for frivilligt socialt arbejde, som definerer frivillighed overordnet (kit, nummer 15) OBS: Folderen må først udleveres til eleverne under punkt 2A) til allersidst, da de ikke må læse i den inden øvelsen. Fra øvelse 2A under pilotprojektet, Egholmskolen, Vallensbæk 2A) ØVELSE OM FRIVILLIGHED Tager udgangspunkt i folderen om frivilligt arbejde. Udleveres IKKE før øvelsen Varighed ialt ca. 10 minutter. Formålet er at tjekke elevernes paratviden, involvere dem ved inddragelse samt skabe bedre forståelse af frivillighed via deres egne eksempler. Indledende forberedelse: Spørg i plenum i klassen: - Tænk over en gang, du mener, du lavede frivilligt arbejde. Hvis du har gjort det flere gange, udvælger du eet eksempel. Det eksempel, du tænker på, holder du fast i under hele øvelsen (ikke skifte undervejs). Selve øvelsen (plenum i klassen): - Alle, der har et eksempel på frivilligt arbejde, de har lavet, bedes rejse sig op. - Alle, som lavede frivilligt arbejde, fordi de blev tvungent til det, sætter sig ned. Eksempel: Hvis du eksempelvis indsamlede penge til Røde Kors, fordi du blev tvungent til at gå med din mor rundt, sætter du dig ned. 14/80

15 - Alle, som lavede frivilligt arbejde, for at få en belønning for det, sætter sig ned. Eksempel: Hvis du eksempelvis lavede frivilligt arbejde for at få lommpenge, sætter du dig ned. - Alle, som lavede frivilligt arbejde, der kun gavnede dig selv og/eller din familie, sætter sig ned Eksempel: Hvis du eksempelvis dækkede bord hjemme for din familie, sætter du dig ned. - Alle, som lavede frivilligt arbejde, uden at det er organiseret i en forening eller gruppe, sætter sig ned. Alle som bare udviste almindelig hjælpsomhed, sætter sig ned. Eksempel: Hvis du eksempelvis bare var spontan hjælpsom overfor en ældre person i fodgængerfeltet eller hjælper din kammerat med lektierne, sætter du dig ned. Hvem står nu tilbage? Afslutning på øvelsen (plenum i klassen): Spørg dem, der fortsat står op, hvad for et eksempel på frivilligt arbejde, de tænkte på. Og tjek om det ud fra definitionen (folderen om frivilligt arbejde) så også var frivilligt arbejde. Uddyb hvorfor / hvorfor ikke. Og udlevér gerne en folder om frivilligt arbejde til alle elever (kit, nummer 15). Fortæl, at de skal have den med hjem til deres forældre sammen med en opgave, de får til slut idag. 2B) INTRO TIL FRIVILLIGT ARBEJDE Lille oplæg fra venskabsforening og gennemgang af eksempler Varighed ialt ca. 20 minutter Oplæg fra venskabsforening (10 min): Efter opvarmningsøvelsen om frivillighed, får venskabsforeningen ca. 10 minutter til interview om, hvad de laver af frivilligt arbejde ud fra følgende spørgsmål, der stilles af facilitator: 1) Hvem er I (foreningens navn)? 2) Hvorfor eksisterer I (baggrundshistorie) 3) Hvem er jeres målgruppe? 4) Giv et eksempel på et frivilligt tiltag jeres forening har, der modsvarer en udfordring 5) Hvorfor er I frivillige? 6) Hvad får I selv ud af at være frivillig? Det må ikke vare længere ift. koncentrationen. Ventilen (Karen) var 1 ud af 3 venskabsforeninger i pilotprojektet (hver forening havde hver sin skole) ULLA Rådgiver PROJEKTETS FASER Hvad er frivillighed? 43 % af den danske befolkning er frivillige. FRIVILLIGE DIG OG MIG? MORTEN Spejder HANS Politisk aktiv Gennemgang af eksempler (10 min): Fortæl flere eksempler på frivilligt arbejde. Der er lavet et slide klar, der viser et par muligheder, man kan tale ud fra. (kit, nummer 18) Det gælder om at præsentere bredden i frivilligt arbejde, og udfordre eleverne lidt på, hvad det er, feks.: - fodboldtræner - besøgsven - cafépersonale (café, der støtter godt formål) - indsamler - eventfrivillig ved koncerter og arrangementer - rådgiver i børnetelefonen HANNE Vågekone Eksempler på frivilligt arbejde, kit, nummer 18 Hertil kan man supplere med andre lokale eksempler. (kit, nummer 18) 15/80

16 2C) ET EKSEMPEL Fortæl om en udfordring, hvortil et frivilligt tiltag blev udtænkt ift. at afhjælpe udfordringen Varighed ialt ca. 10 minutter Forståelsesramme: I Frivillighed på Skoleskemaet udleveres der 2 udfordringer. Hver gruppe skal vælge, hvilken en af dem, de vil arbejde videre med og komme med bud på frivillige tiltag til, som kan være med til at løse udfordringen. Gennemgå et par eksempler på frivillige tiltag, der bidrager til en løsning på en udfordring. - kan evt. være udfordringer, venskabsforeningen kan fortælle om, som de arbejder med / har mødt: Venskabsforeningen interviewes af facilitator ift. at svare på: 1) Hvad var udfordringen / situationen? 2) Hvad blev tiltaget (det frivillige tiltag)? 3) Hvorfor blev dette tiltag? 4) Hvordan virker det? Ellers find relevante eksempler selv eller brug disse: Udfordringen var ældre, der spiser for lidt, evt. ikke går så godt- og måske er lidt isolerede og ensomme. Tiltaget blev det frivillige tiltag Spisevenner (Ældre Sagen) som går ud på at en frivillig kommer ca. en gang om ugen og spiser et måltid mad sammen med den ældre, idet det sociale omkring måltidet er med til at øge appetitten. Et andet eksempel er en udfordring med børn, der kun har kontakt til een forælder. Her blev tiltaget Børns Voksenvenners tiltag, hvor et barn kan få en frivillig voksenven. Et tredje eksempel er børn, der føler sig alene med et problem eller er ked af noget. Her blev tiltaget børnetelefonen (Børns Vilkår), hvor man kan ringe gratis og anonymt og tale med en frivillig voksen. (Man kan også vælge at chatte eller skrive, hvis det er lettere) 3) ENERGIZER Ansvarlig: Facilitator Varighed ialt ca. 10 minutter Alle skal op og stå. Uden at tale sammen skal hele klassen forsøge at stille sig på en lang linie ud fra fødselsdag - så den der har først fødselsdag på året, står i den ene ende, og den med den sidste fødselsdag i året, står i den anden ende. Der må altså kun bruges fagter og fingersprog. Når alle mener de står rigtigt, tjekkes rækkefølgen. Kan gentages ift. eksempelvis skostørrelser 16/80

17 4) PRÆSENTERE UDFORDRINGSKORTENE Ansvarlig: Facilitator /venskabsforening Varighed ialt ca. 15 minutter Et udfordringskort er opbygget omkring en udfordring. Der er 2 udfordringskort. Når workshop 1 (W1) starter næste gang, skal der arbejdes ud fra de 2 udfordringskort. Læs første udfordringskort højt og diskuter indholdet med klassen: - Er der en der kan gengive med egne ord, hvad udfordringen er? - Har I forstået udfordringen i kortet? - Er den til at sætte sig ind i /forstå? - Tror I der er mange, der har den udfordring? - Har I spørgsmål? Læs efterfølgende det andet udfordringskort og gennemgå det på samme måde. Indsaml kortene igen (de skal med næste gang) Det kan det være I har lavet 2 lokale udfordringskort sammen med den lokale venskabsforening, og i så fald præsenteres kortene sammen med venskabsforeningen. 5) HJEMMEOPGAVE OG AFRUNDNING Ansvarlig: Facilitator Varighed ialt ca. 10 minutter Hjemmeopgave: Uddel interviewkort (kit, nummer 19) et stk pr. elev. Beskriv opgave: Eleverne skal hver især interviewe deres forældre omkring, om de har været frivillige og om de kunne tænke sig, hvis de blev spurgt, at være frivillige i et eller andet. Samtidigt med interviewet må de gerne vise folderen om frivilligt arbejde til deres forældre, så de sammen kan læse om frivilligt arbejde. Giv et eksempel på interview imellem lærer og frivillighedskonsulent. OBS: Interviewkortet medbringes til næste gang, der er Frivillighed på Skoleskemaet. Afrunding på dagen: Idag har I været omkring: 1) Projektet Frivillighed på Skoleskemaet og lidt om hvad vi skal i projektet. I har mødt dem, der skal være med i projektet. Næste gang skal I igang gruppevis med idéudvikling. Og det bliver ikke som idag, hvor vi har talt meget. Næste gang er det jer, der skal i sving. 2) Frivillighed Vi har haft en øvelse og kommet med eksempler på frivilligt arbejde. I har desuden fået udleveret en folder, der beskriver frivilligt arbejde. I har også mødt jeres venskabsforening, som er med til at give feedback på jeres idéer undervejs. 3) Udfordringskortene Vi har talt om de 2 udfordringer som hver gruppe skal vælge imellem næste gang. Gruppens videre arbejde vil alt sammen udspringe fra den udfordring. 4) Næste gang Næste gang skal I arbejde i grupper. Præsentér grupperne samt hvor I skal være. 17/80

18 W1 / WORKSHOP 1 / MODUL #2 Idéudvikling

19 FORBEREDELSE: Læs hele workshoppen igennem og tilret evt. der, hvor du mener, der skal justeres. Sørg for at have alle elementer printet, købt eller indsamlet. På side 22 er en liste over de elementer, der indgår i denne workshop. Det fulde overblik for hele projektet findes i den samlede oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa. (kit, nummer 4). De enkelte værktøjer til print findes samlet i (kit, nummer 5). Overordnet er der 3 elementer: 1) Medbring altid i workshops: - Drejebog - Klokke (se (kit, nummer 9)) - Ur / mobiltelefon - Kamera (det er rigtig rart at tage foto undervejs) 2) Materialer: Materialerne er ting, der skal samles eller indkøbes til workshoppen. 3) Værktøjer (print/tryk): Værktøjerne er proceselementer (baseret på print) til at gennemføre metoderne. Grupper skal være forhåndsinddelt af lærer: 4-6 elever i hver gruppe. Gerne blandet køn. Max. 5 grupper pr. klasse. INDHOLD: Dette modul indeholder (overordnet): 1) Opfølgning på sidst og interviewkort 2) Valg af udfordring (gruppevis) 3) Forskellige metoder til idéudvikling: - individuel - gruppevis - abstrakt - abstrakt #2 (valgfri) - parret - negativ OBS: Man kan vælge at fortsætte direkte til modul #3, W2 (idéudvælgelse) efter et frikvarter. Det kan være en god idé ift. at minimere antal undervisningsgange. FORMÅL: Formålet med dette modul er at få så mange ideer som muligt på bordet via forskellige typer idéudvikling. Hvorfor? Det er en metode til at få masser af ideer hurtigt, som man siden kan snævre det ind til én god. Eleverne får afprøvet kreative metoder til innovation. VARIGHED: Hele modulet varer ca. 1,5 time (90 minutter) PERSONER PÅ MODUL #2: - læreren (gennemgående) - frivillighedskonsulenten (gennemgående) - en med facilitatorrollen (kan være læreren eller frivillighedskonsulent eller en tredie- skal blot være gennemgående i hele projektet) Der må selvfølgelig gerne deltage flere personer ift. at hjælpe grupperne. 19/80

20 LOKATION: Om muligt fungerer det rigtig godt, hvis alle workshops afvikles i andet lokale end klassens lokale. Også for at skabe tid/mulighed for at indrette det, før det går løs. Eleverne skal medbringe deres interviewkort - intet andet (evt. penalhus, hvis I ikke indkøber tusser/kuglepenne). Gør klar til facilitering: - Strukturér alle materialer og værktøjer, så de er lette at gå til (læg dem på et seperat bord). - Gør projektor og computer klar, hvis du vil bruge slides. Klassen /lokalet indrettes : - Stole og borde stilles i grupper, der matcher antal elever, der er i gruppen. På hvert bord: - Navneskilte til hver person, så de kan se, hvor de skal sidde (kit, nummer 30) (det er også rart for frivillighedskonsulenten, at der er navneskilte ift. vedkommende ikke kender eleverne) - 1 Kort med en smiley (kit, nummer 27). Kortets rolle er at markere vi er igang med noget nyt + sprede smil Ophæng gerne plakater i rummet: 1) Frivillighed på Skoleskemaet (kit, nummer 21) 2) Regler for rummet (kit, nummer 22) 3) Processens faser (kit, nummer 14) 4) Idéudviklingsregler (kit, nummer 24) INGEN MOBILTELEFONER NÅR KLOKKERNE RINGER Så sker der noget nyt. Så uanset, hvad gruppen har gang i, skal alle stoppe op og lytte. - Det anbefales at stille et par kander med vand og plastikkrus tilgængeligt til elever, da der skal tales meget. I pilotprojektet udleverede vi også 1 snack hver gang til alle elever, hvilket var en uventet positiv overraskelse. Dette vil selvfølgelig være afhængigt af jeres økonomiske råderum, men er indskrevet i drejebogen med forslag om hvornår og hvad. - 1 stk lukket kasse pr. gruppe (kit, nummer 28a + 28b) med en tusch/kuglepen (1 pr. person) (se eksempel på tusch i (kit, nummer 29) samt en masse idéudviklingskort (kit, nummer 31). - 1 sæt udfordringskort pr. elev De skal nemt kunne læse dem ved udvælgelse, alternativt kan man udlevere et sæt pr. gruppe, og bede hver gruppe gennemlæse dem. Det kan dog være svært at koncentrere sig om. HVIS DU HAR BEHOV FOR YDERLIGERE FORKLARING I ØVELSERNE Rækker du endelig hånden op, der findes ingen dårlige spørgsmål. HVIS DU SKAL PÅ TOILETET Går du bare stille og roligt ud på toiletet og tilbage igen. DET BLIVER MÅSKE LIDT HEKTISK Det er helt naturligt, da det går lidt stærkt. Regler for rummet, kit, nummer 22 Plakaterne skaber identitet, samt kan bruges undervejs til at tale ud fra. Hvis det ikke er muligt at printe plakaterne, kan der benyttes slides istedet undervejs eller/og man kan printe dem i A3 og lægge på bordene Skabelon for at få lavet roll ups findes også (kit, nummer 26) 20/80

Katalog om Frivillighed på Skoleskemaet. (kit, nummer 2)

Katalog om Frivillighed på Skoleskemaet. (kit, nummer 2) Katalog om Frivillighed på Skoleskemaet (kit, nummer 2) Hele forløbet med idéudvikling, brainstorm m.m. har været lærerigt for eleverne. Mine elever vil klart huske dagen med udstillingen på Rådhuset som

Læs mere

Samlet oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa til afvikling af Frivillighed på Skoleskemaet. / ifølge drejebog.

Samlet oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa til afvikling af Frivillighed på Skoleskemaet. / ifølge drejebog. Samlet oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa til afvikling af Frivillighed på Skoleskemaet / ifølge drejebog (Kit, nummer 4) SAMLET OVERSIGT // Over hvad der skal printes / skaffes til alle

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Farvel til kedelige møder

Farvel til kedelige møder Workshop om effektive og lærende møder v/ Nanna Munk Summemøde to og to Tre minutter til hver Spørg hinanden: Hvorfor har du valgt denne workshop? Hvad forventer du at blive klogere på? 1 Det kedelige

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET.

PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. PROJEKT REFLECT UU-VEJLE VELKOMMEN TIL UU-VEJLE-SEMINAR, HER PÅ SKARRILDHUS. MIT NAVN ER LAURA OG JEG ER OPKALDT EFTER MIN SKABER, SOM ER PÅ DATARIET. 1 REDEGØRELSE AF REFLECT-METODE-FORLØBET: 1) OPSTART

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på Den Kreative Platform Her finder du instruktionerne til de standard 3D cases der anvendes i enhver proces på Den Kreative Platform. De har samme

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1.

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1. 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1 StÆrke fællesskaber Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? Skab stærke fællesskaber Indhold I denne øvelsesrække får deltagerne opgaven: Hvad vil I gøre for

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Introduktion - Modul 2

Introduktion - Modul 2 Introduktion - er det andet forløb af 4 og er i materialet sat til to dage. handler om at få nye ideer, at drømme om hvad der er muligt og blive klogere på kreativitet og hvordan man kan tænke nye tanker.

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING 8 MODUL 148 Modul 8 - AFSLUTNING Modul 8 - AFSLUTNING 149 AFSLUTNING MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN: Børn har ret til at gå i skole

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: god tone blandt børn og voksne giver mindre mobning. forskel på, hvad børn og voksne synes er ok rent sprogligt. Formål Nogen vil måske mene, at sproget i kampagnen er

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Til lærere i udskolingen. affalds. konkurrence

Til lærere i udskolingen. affalds. konkurrence Til lærere i udskolingen affalds konkurrence lav en film om haveaffald og vær med i konkurrencen om biografbilletter med sodavand og popcorn til hele klassen. Til lærere i udskolingen Her får I et fikst

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

Forstå dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 3

Forstå dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 3 Forstå dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 3 Læringsmål At deltagerne reflekterer over og videndeler omkring afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om depression. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm,

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Danseforeningen Global Kidz udfordrer elever i en tryg ramme, og skolebesøgene giver nye medlemmer særligt blandt minoritetsunge. Københavns Kommune

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Undervisningsforløb i Materialekendskab

Undervisningsforløb i Materialekendskab Forberedelse inden forløbet: Undervisningsforløb i Materialekendskab - Aftal rundvisning med pedellen. - Aftal besøg på (nær)genbrugsstation. (alternativt kan I besøge en baggård i nærheden med tydelige

Læs mere

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår?

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? ikon 1: Forberedelse 1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? Vedr.: Det er svært at når Beskriv den pædagogiske udfordring og den iagttagede adfærd.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål LEGOeducation.com Ofte stillede spørgsmål Konceptet Sp: Hvordan forklarer jeg LEGO Education BuildToExpress for mine ledere eller forældrene? De tror, at eleverne bare leger med LEGO klodser. Du kan bruge

Læs mere

LISE - Camp Fase 3b LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 3b LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 3b LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 4 Materialer: Post - It, LISE Øvelser og - Ark

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer Omkring det hele barn Af Aase Bille Jensen, lærer I skoleårene 2006-07 og 2007-08 var jeg så heldig, at jeg var med i et udviklingsarbejde omkring skole/hjem samarbejde. Det var en gruppe af lektorer fra

Læs mere

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012 Velkommen Nye aktive på nye måder 27. Oktober 2012 Program for dagen 11.40-13.00 Velkommen og siden sidst med gæst i den varme stol Oplæg og diskussion om målgrupper 13.00-14.00 Frokost 14.00-15.50 Oplæg

Læs mere

Hej Mette. workshopprogrammet vedhæftet med her. Jeg håber du vil tage det med videre. Venlig Hilsen FLÆS Mette S. Nielsen

Hej Mette. workshopprogrammet vedhæftet med her. Jeg håber du vil tage det med videre. Venlig Hilsen FLÆS Mette S. Nielsen From: Mette Søndergaard Nielsen Sent: 27. oktober 2016 11:50 To: Mette Josephsen Subject: Re: Beder om svar på spørgsmål Attachments: Awareness workshop.pdf Hej Mette

Læs mere

Orientering om Familieinstitutionen. Familieinstitutionens idegrundlag, opbygning og metode

Orientering om Familieinstitutionen. Familieinstitutionens idegrundlag, opbygning og metode Orientering om Familieinstitutionen Familieinstitutionens idegrundlag, opbygning og metode Projektet er et pilotprojekt og afsluttes i sommeren 2007. Projektet er direkte inspireret af metoder fra et familieinstitut

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Problemformulering: Dragør skolevæsen er i gang med at finde gode måder at implementere folkeskolereformens forskellige hensigter og elementer, for at sikre

Læs mere