Drejebog / (Kit, nummer 3)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog / (Kit, nummer 3)"

Transkript

1 Drejebog / (Kit, nummer 3)

2 INTRO TIL DREJEBOG Fakta og viden ift. afvikling ud fra drejebog

3 INDHOLD: Intro til drejebog W0 / opstart / modul #1 8 Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskortene W1 / workshop 1 / modul #2 18 Idéudvikling W2 / workshop 2 / modul #3 36 Idéudvælgelse W3 / workshop 3 / modul #4 54 Præcisering af idé & opstart på beskrivelse W4 / færdiggørelse / modul #5 64 Formidling og visualisering Udstillingen / modul #6 72 Udstilling & kåring af vinder W5 / afprøvning / modul #valgfrit 76 (Mulig udvidelse af projektet) Ideen afprøves i virkeligheden Afrunding 78 Hvor finder du mere viden? INTRO For at forstå projektet skal man forinden denne drejebog, læse kataloget om Frivillighed på Skoleskemaet. (kit, nummer 2) Kataloget beskriver projektets formål, indhold, metode og gode råd. Katalog om Frivillighed på Skoleskemaet Drejebogen her har fokus på selve afviklingen af Frivillighed på Skoleskemaet. (kit, nummer 2) DREJEBOGENS OPBYGNING: Drejebogen er opbygget med forskellige moduler med forskelligt indhold. Alle moduler er i drejebogen fast tilrettelagt. Drejebogen kan derfor benyttes a la en kogebog. Den skal dog læses med plads til individuelle tilrettelser og fri metodetilgang. Drejebogen er tilrettelagt til én klasse. For konkurrencen og udbredelsens skyld er det dog kun en fordel, hvis en hel årgang har mulighed for at være med. Det anbefales blot, at de faciliteres ( køres ) hver for sig. I pilotprojektet afprøvede vi at facilitere en hel årgang samtidigt i en festsal. Det kan man godt, men nogen af øvelserne skal da justeres, da eleverne eksempelvis ikke brød sig om at tale i plenum, når de var flere klasser samlet. Desuden var det lidt vanskeligere at nå at hjælpe de enkelte grupper. Til drejebogen er der tilknyttet værktøjer / materialer, grafik oa, der præsenteres undervejs. De fremgår af en samlet liste (kit, nummer 4) og alt er samlet i digital mappe (kit, nummer 5) Værktøjerne er elementer, der findes som printklar pdf (findes i 4a mappen). Materialer er ting og sager, der skal indkøbes eller samles sammen, eks. tusser. 3/80

4 TEAM & FACILITERING: Læreren Det skal være en fast lærer til alle moduler. Frivillighedskonsulent Der skal være en gennemgående frivillighedskonsulent (eller koordinator, frivillig eller andet med viden om frivillighed). Vedkommende er med minimum fra modul #1 (W0) til modul #4 (W3). (For enkelthedens skyld har vi konsekvent kaldt vedkommende frivillighedskonsulent i drejebogen) Venskabsforening I modul#1 (W0) lægges det desuden op til deltagelse af en venskabsforening (en forening, der er med på første modul, følger projektet og er med i feedbackgruppen). Det er med til at skabe relationer til lokalsamfundet. Øvrige hænder er selvfølgelig velkomne. Rollefordeling: Facilitator og hjælper // Det anbefales, at det er samme person, der faciliterer ( styrer ) alle moduler i samme klasse. Lidt at sammenligne med én kaptajn på skuden. Da læreren er eneste selvskrevne person på alle moduler, har vi i drejebogen skrevet ud fra en forståelsesramme, der hedder, at læreren er facilitator. Det kan dog sagtens være en ekstern, der har den rolle. Eks. frivillighedskonsulenten, der så deltager i alle moduler. Man kan også vælge, at det eks. er en skolekonsulent (det kan være en god model med en anden end læreren som facilitator, hvis der er flere klasser, der kører samtidigt, idet vedkommende da kan bruge viden og erfaringer løbende) Bemærk at det er vigtigt for elevernes motivation og den røde tråd, at læreren altid er aktiv deltager - selvom vedkommende evt. ikke er facilitator. I vælger altså selv, hvem der er facilitator og hvem der er hjælper. Det kan også vælges at lave aftalt parløb imellem 2. Det kan skabe lidt variation og fælles opmærksomhed. Tid // Alle moduler er bygget op med stram tidsstyret facilitering. Dette er med til at sikre flow samt sikre at det hele nåes. Tiderne skal dog ikke følges slavisk. Ind imellem kan man mærke, der lige skal bruges 2 minutter mere og omvendt andre gange 2 minutter mindre. Det er dog vigtigt hele tiden at holde øje med tiden, så man ikke fordyber sig for meget i starten og for lidt i slutningen. Bemærk: Det er med vilje, at processen er lidt speedet. Dette bidrager til energi. Derfor er det også vigtigt at fortælle eleverne, at det ind imellem går stærkt- og indimellem virker lidt sært, det man skal lave. Der er altså en mening med alle øvelserne. Klokke // Tiden og tempoet i faciliteringen er ind imellem højt, og der skal afbrydes ret ofte. Derfor kan en klokke være en god idé til at skabe ro. I pilotprojektet brugte vi en tibetansk bedeklokke (se demofoto i kit, nummer 9) Alternativt benyt en rytme af klap. Facilitering ved frivillighedskonsulent fra Vallensbæk 4/80

5 Løbende tjek af forståelse // Facilitator skal hele tiden holde øje med og vurdere, hvorvidt eleverne har en fælles forståelse for formålet med Frivillighed på Skoleskemaet, og en klarhed over, hvad de skal ende op med (udstilling, konkurrence - og evt. afprøvning af konceptet). Herudover en løbende vurdering af, hvorvidt frivillighed egentlig er forstået til fulde. Brug derfor tjek (der er indskrevet et par forslag til steder, men vurdér selv) og gentag gerne budskaber flere gange. ELEVGRUPPERNE: I første modul sidder eleverne ikke i grupper (men som de plejer eller tilfældigt) I alle de andre moduler sidder de gruppevis - og det er altid i samme gruppe. Erfaringen fra pilotprojektet er, at det skal være læreren, der danner elevgrupperne, og ikke eleverne selv. Gruppens sammensætning har nemlig stor indflydelse på resultatet. Det anbefales, at der minimum er 4 i en gruppe og maksimalt 6 (øvelserne er tilrettelagt med maks. 6 deltagere). Og max. 5 grupper i en klasse. RUMMET: I første modul er man blot, hvor man plejer. I de efterfølgende moduler skal man jo sidde gruppevis. Derfor, hvis det er muligt, kan det være en fordel at være i et andet lokale end ens normale. Det medvirker til en følelse af noget andet. Og gør det lettere at få det klargjort inden start med en ramme setting / rum indretning (plakater, bordopstilling, værktøjer og materialer) Det anbefales at der printes plakater anført ud for hver workshop. Der er også en skabelon til roll ups (kit, nummer 26) Gruppe fra Egholmskolen, Vallensbæk, fra pilotprojektet 5/80

6 UDSTILLINGSFORMAT: FEEDBACKGRUPPE: W5 / AFPRØVNING I denne drejebog arbejdes der henimod samme udstillingsformat, som benyttet i pilotprojektet. Baggrunden for valg af dette format skyldes, at det indeholder flere elementer, som derved kan fordeles i gruppen. Desuden skærper forskellige medier sammenlagt den endelige idé. Man kommer ligesom mere rundt om ideen med arbejdet. Det forudsætter, at man enten har mulighed for at få bygget kasserne - eller udstiller med borde med mulighed for ophængning. I kan selvfølgelig frit vælge andet udstillingsmedie.eksempelvis video eller en A0 plakat. Da tilrettes drejebogen blot dette. PROJEKTETS UDSTILLINGENS FASER ELEMENTER Udstillingens elementer (kit, nummer 16) Der indgår i projektets faser feedback fra feedbackgruppe imellem W2 og W3. Det er et møde, hvor frivillighedskonsulenten sammen med venskabsforeningen (og evt. andre /flere frivillige) læser klassens udvalgte ideer igennem. Dette sker væk fra klassen og imellem de to workshops. Dermed kan disse 2 workshops ikke slåes sammen. Formålet er at skærpe gruppernes ideer væsentligt. Det kan være en gruppe slet ikke har fundet en idé. Det kan være en gruppe er på vej med en idé, der slet ikke er baseret på frivillighed. Grupperne skal derfor guides kærligt, men ærligt. Feedbacken skrives ned og tages op på W3. Hvordan fremgår af værktøjet Hæfte til beskrivelse af idé til feedbackgruppe + feedback (kit, nummer 37) Som det ses på næste side med projektets faser, så er der indsat W5 to gange. Dette skyldes, at dette modul valgfrit kan placeres enten før W4 eller efter udstillingen. Der er 2 modeller for W5 (afprøvning): 1) Eleverne tester deres egen idé (Giver god mening at gøre inden udstillingen og den endelige færdiggørelse). Tanken her er en opfordring til at også give eleverne mulighed for at afprøve deres idé for en dag. Dette er med til at skabe endnu mere ejerskab - men også demonstrere evt. udfordringer ved ens idé. Hvis I vælger at arbejde med dette modul, skal der indføres som kriterie ved gruppens udvælgelse af idé, at den reelt kan afprøves på en eller anden måde. 2) En idé udvælges til afprøvning (Giver god mening efter udstillingen og den endelige færdiggørelse). Tanken her er, at én af ideerne udvælges til iværksættelse i virkeligheden. Denne model er udvalgt i pilotprojektet i Vallensbæk, hvor der i løbet af 2015 skal testes en af ideerne i virkeligheden. Her er eleverne ikke nødvendigvis med. Anerkendelsen ligger da mere i at se ens idé blive til virkelighed. 6/80

7 (kit, nummer 13) 2pt HJEMMEOPGAVE Interviewkort W2 / WORKSHOP 2 Idéudvælgelse W0 / OPSTART Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskort W1 / WORKSHOP 1 Idéudvikling - Kan køre i forlængelse af hinanden - FEEDBACK Alle ideer får en skriftlig feedback fra feedbackgruppen DEADLINE Aflevering af elementer til udstilling W3 / WORKSHOP 3 Præcisering af idé & opstart på beskrivelse W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller før W4) Idéen prøves af i virkeligheden UDSTILLING Udstilling & kåring af vinder W4 / FÆRDIGGØRELSE Formidling & visualisering HJEMMEOPGAVE Indsamling af byggematerialer W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller efter udstillingen) Idéen prøves af i virkeligheden PROJEKTETS FASER

8 W0 / OPSTART / MODUL #1 Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskortene

9 FORMÅL: Formålet med første modul er at sikre kendskab og forståelse af frivillighed og frivilligt arbejde. Desuden skal der skabes den første forståelse af de 2 udfordringskort (se faktaboks om udfordringskort) Hvorfor dette modul? En forståelse og indlevelse i udfordringerne, er vigtig brændstof til elevernes engagement, og nødvendigt for at idéudvikle bedst muligt (bedre træfsikkerhed ). INDHOLD & VARIGHED: Dette modul indeholder (ialt ca. 90 minutter): 1) Intro til Frivillighed på Skoleskemaet (ca. 15 min) 2) Frivillighed (ca. 40 minutter) 3) Energizer ( 10 min) 4) Præsentere udfordringskortene (15 min) 5) Hjemmeopgave og afrunding (10 min) I modul #1 skal klassen ikke at sidde inddelt. Modulet er ikke en workshop, men mere en lektion med nødvendig baggrundsforståelse. Placér dog navneskilte, så de eksterne kan se elevernes navne. LOKATION: Det kan tilrettelægges forskelligt. Enten som undervisning i klasselokalet eller, om muligt, som besøg ude ved en forening, der deltager i projektet, hvis de eks. har en café / værested, hvor man kan opleve lidt af stemningen. (Da skal programmet nok udvides med ca. 30 minutter plus transport t/r.) PERSONER PÅ MODUL #1: - Den gennemgående lærer i projektet - Den gennemgående person i projektet med viden om frivillighed, eks. en frivilligheds konsulent / koordinator fra kommune eller frivilligcenter - Facilitator (kan være en af de 2 ovenstående. Læs evt. mere om facilitatorrollen på side 4) - Lokale frivillige fra klassens venskabsforening En af venskabsforeningerne i pilotprojektet, URK FAKTABOKS / UDFORDRINGSKORT: Der skal altid være 2 udfordringskort for hver klasse i Frivillighed på Skoleskemaet. Det er 2 kort med hver deres problemstillinger. Eleverne skal gruppevis vælge imellem de 2 kort og efterfølgende idéudvikle løsninger til den valgte udfordring. Det betyder, at kortene skaber rammerne for alt, hvad der tænkes og laves. Man kan vælge at benytte de vedlagte (kit, nummer ) eller lave sine egne udfordringskort ud fra skabelon (kit, nummer 12) ET GODT RÅD: Erfaringen blev, at lokale kontekst for udfordringerne er vigtig. Derfor anbefales det at bruge den tomme skabelon til at skrive udfordringerne selv med lokal samhørighed. Særligt hvis det er påtænkt, ligesom Vallensbæk Kommune, at følge op på idéerne ved at prøve den af i virkeligheden. Ansvaret for at få udfordringerne defineret, foreslår vi ligger på den deltagende frivilligkonsulent i dialog med interessenter, som kan pege på relevante udfordringer / problemstillinger i kommunen. Interessenter kan være foreninger, sundhedspleje, hjemmeplejen, skolerne, familiepsykologen, forvaltninger osv. 9/80

10 VÆRKTØJER OG MATERIALER, DER SKAL MEDBRINGES TIL W0: Ansvarlig (for at sikre sig alt er tilstede): Facilitator Se uddybende forklaring i den samlede oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa. (kit, nummer 4) og find værktøjerne i (kit, nummer 5) Angivet antal baseret på en klasse. HVAD: KITNUMMER: ANTAL: Værktøjer der skal printes: Drejebog 3 1. pr. voksen Udfordringskort #1 30 (Gerne laves af jer selv ud fra skabelon, (kit, nummer 12) Udfordringskort #2 30 (Gerne laves af jer selv ud fra skabelon, (kit, nummer 12) Folder, definition på frivilligt arbejde Interviewkort, hjemmeopgave Navneskilte til hver elev Plakater /roll up: Projektets faser 14 1 Slides (PDF): Projektets faser 13 1 Illustration af udstillingens elementer 16 1 Foto udstillingens elementer 17 1 Eksempler på frivilligt arbejde 18 1 Frivillighed på Skoleskemaet 20 1 Øvrige materialer: Klokke (ex. bedeklokke) - se demo i kit 9 1 Mobiltelefon (ur) 1 Kamera (valgfrit men god idé med foto) 1

11

12 1) INTRO TIL FRIVILLIGHED PÅ SKOLESKEMAET Ansvarlig: Facilitator Varighed ialt ca. 15 minutter Præsentation: Kort præsentation af, hvem der er med idag og hvor de kommer fra - og hvad deres tilknytning til projektet er. Fortæl: - Hvem er facilitator? - Hvilken lærer er tilknyttet hele projektet? - Hvilken frivillighedskonsulent er med- og indtil hvornår - Hvem er venskabsforening, hvorfor - og hvad er deres rolle (at være med idag + deltage i feedbackgruppe imellem W2 og W3) (I kan vælge at have flere venskabsforeninger.) Kort beskrivelse af formålet: Formålet med Frivillighed på Skoleskemaet er at: - øge kendskabet til frivillighed - afprøve metoder til udvikling af nye idéer (innovation) - udvikle idéer, som kan bidrage til at formindske sociale udfordringer - skabe en bro imellem skole og lokalsamfundet igennem bl.a. samarbejdet med venskabsforening og udstilling Tilføjelse: hvis man følger idéerne op med at afprøve dem, (W5). Fortæl hvis der deltager andre klasser og skoler i konkurrencen. Det motiverer. 12/80

13 Processen I skal igennem: Vis slide med projektets faser (kit, nummer 13 (slide) + 14 (plakat)) på projektor eller print. 2pt W0 / OPSTART Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskort HJEMMEOPGAVE Interviewkort DEADLINE Aflevering af elementer til udstilling W1 / WORKSHOP 1 Idéudvikling - Kan køre i forlængelse af hinanden - W2 / WORKSHOP 2 Idéudvælgelse FEEDBACK Alle ideer får en skriftlig feedback fra feedbackgruppen W3 / WORKSHOP 3 Præcisering af idé & opstart på beskrivelse Herefter mødes vi til forskellige workshops, hvor der skal arbejdes i de samme grupper hver gang: - Hver gruppe skal igennem en masse øvelser, lege og dialog styret af en facilitator (forklar hvem det er og lidt om det) - Hver gruppe ender med en idé til en udfordring - Hver idé vil indgå i en konkurrence om x antal kroner til klassekassen (eller andet attraktivt som gevinst, fastsættes af jer selv) (Udstilling): Fortæl hvor, hvornår samt at de forventes at deltage (de skal sætte kryds i kalenderen). Det er desuden her en vinder findes. De skal huske at fortælle deres familie datoen, så de kan komme og heppe på dem. Vis gerne slide med udstillingens elementer (kit, nummer 16) samt slide med foto fra udstilling (kit, nummer 17) W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller før W4) Idéen prøves af i virkeligheden W4 / FÆRDIGGØRELSE Formidling & visualisering HJEMMEOPGAVE W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller efter udstillingen) (W1): workshop 1 er idéudvikling (kit, nummer 16) UDSTILLING Indsamling af Idéen prøves af i virkeligheden Udstilling & kåring af vinder byggematerialer Projekets faser (W2): workshop 2 er idéudvælgelse (W0): opstart (er idag). Er baggrundsviden om frivillighed samt de 2 udfordringer, der skal arbejdes med - efterfulgt af en hjemmeopgave med interview. (W3): workshop 3 er præcisering af idé & opstart på beskrivelse (ligger efter at feedbackgruppe har mødtes - feedbackgruppe styres af frivillighedskonsulenten og består minimum af vedkommende + venskabsforeningen. Formålet med gruppen er at vejlede grupperne ift. deres ideer) (W4): færdiggørelse til udstilling med formidling og visualisering. Forinden hjemmeopgave med at indsamle byggemateriale (toiletruller, kartoner andet brugbart affald) (Deadline) for aflevering af elementer til udstillingen. PROJEKTETS UDSTILLINGENS FASER ELEMENTER Udstillingens elementer (hvis man benytter samme som i pilotprojektet - se katalog (kit, nummer 2) for evt. alternativer) (W5): VALGFRIT- afprøvning - enten før færdiggørelse med eleverne, der tester deres idé - eller efter, hvor man i kommunen iværksætter en af ideerne og afprøver den i virkeligheden. 13/80

14 2) FRIVILLIGHED Ansvarlig: Facilitator styrer tiden og introducerer. Den gennemgående person i projektet med viden om frivillighed laver øvelserne om frivillighed. Øvelse c er i samarbejde med venskabsforeningen. Varighed ialt ca. 40 minutter Frivillighed er et lidt abstrakt begreb, som kan være svært at forstå. Derfor er der opbygget et forløb, der bidrager til større forståelse af begrebet. I kan valgfrit ændre dette modul med andre metoder til at lære om begrebet frivillighed, eks. via active learning. 2A) Øvelse om frivillighed (elevernes bud på frivilligt arbejde) 2B) Intro til frivilligt arbejde (lille gennemgang af eksempler) 2C) En frivillig fortæller om en udfordring, der blev løst / arbejdet med via et frivilligt tiltag (alternativt fortæller frivillighedskonsulent et eksempel) (kort oplæg med udgangspunkt i en udfordring) Til støtte indeholder kittet en folder skrevet af Center for frivilligt socialt arbejde, som definerer frivillighed overordnet (kit, nummer 15) OBS: Folderen må først udleveres til eleverne under punkt 2A) til allersidst, da de ikke må læse i den inden øvelsen. Fra øvelse 2A under pilotprojektet, Egholmskolen, Vallensbæk 2A) ØVELSE OM FRIVILLIGHED Tager udgangspunkt i folderen om frivilligt arbejde. Udleveres IKKE før øvelsen Varighed ialt ca. 10 minutter. Formålet er at tjekke elevernes paratviden, involvere dem ved inddragelse samt skabe bedre forståelse af frivillighed via deres egne eksempler. Indledende forberedelse: Spørg i plenum i klassen: - Tænk over en gang, du mener, du lavede frivilligt arbejde. Hvis du har gjort det flere gange, udvælger du eet eksempel. Det eksempel, du tænker på, holder du fast i under hele øvelsen (ikke skifte undervejs). Selve øvelsen (plenum i klassen): - Alle, der har et eksempel på frivilligt arbejde, de har lavet, bedes rejse sig op. - Alle, som lavede frivilligt arbejde, fordi de blev tvungent til det, sætter sig ned. Eksempel: Hvis du eksempelvis indsamlede penge til Røde Kors, fordi du blev tvungent til at gå med din mor rundt, sætter du dig ned. 14/80

15 - Alle, som lavede frivilligt arbejde, for at få en belønning for det, sætter sig ned. Eksempel: Hvis du eksempelvis lavede frivilligt arbejde for at få lommpenge, sætter du dig ned. - Alle, som lavede frivilligt arbejde, der kun gavnede dig selv og/eller din familie, sætter sig ned Eksempel: Hvis du eksempelvis dækkede bord hjemme for din familie, sætter du dig ned. - Alle, som lavede frivilligt arbejde, uden at det er organiseret i en forening eller gruppe, sætter sig ned. Alle som bare udviste almindelig hjælpsomhed, sætter sig ned. Eksempel: Hvis du eksempelvis bare var spontan hjælpsom overfor en ældre person i fodgængerfeltet eller hjælper din kammerat med lektierne, sætter du dig ned. Hvem står nu tilbage? Afslutning på øvelsen (plenum i klassen): Spørg dem, der fortsat står op, hvad for et eksempel på frivilligt arbejde, de tænkte på. Og tjek om det ud fra definitionen (folderen om frivilligt arbejde) så også var frivilligt arbejde. Uddyb hvorfor / hvorfor ikke. Og udlevér gerne en folder om frivilligt arbejde til alle elever (kit, nummer 15). Fortæl, at de skal have den med hjem til deres forældre sammen med en opgave, de får til slut idag. 2B) INTRO TIL FRIVILLIGT ARBEJDE Lille oplæg fra venskabsforening og gennemgang af eksempler Varighed ialt ca. 20 minutter Oplæg fra venskabsforening (10 min): Efter opvarmningsøvelsen om frivillighed, får venskabsforeningen ca. 10 minutter til interview om, hvad de laver af frivilligt arbejde ud fra følgende spørgsmål, der stilles af facilitator: 1) Hvem er I (foreningens navn)? 2) Hvorfor eksisterer I (baggrundshistorie) 3) Hvem er jeres målgruppe? 4) Giv et eksempel på et frivilligt tiltag jeres forening har, der modsvarer en udfordring 5) Hvorfor er I frivillige? 6) Hvad får I selv ud af at være frivillig? Det må ikke vare længere ift. koncentrationen. Ventilen (Karen) var 1 ud af 3 venskabsforeninger i pilotprojektet (hver forening havde hver sin skole) ULLA Rådgiver PROJEKTETS FASER Hvad er frivillighed? 43 % af den danske befolkning er frivillige. FRIVILLIGE DIG OG MIG? MORTEN Spejder HANS Politisk aktiv Gennemgang af eksempler (10 min): Fortæl flere eksempler på frivilligt arbejde. Der er lavet et slide klar, der viser et par muligheder, man kan tale ud fra. (kit, nummer 18) Det gælder om at præsentere bredden i frivilligt arbejde, og udfordre eleverne lidt på, hvad det er, feks.: - fodboldtræner - besøgsven - cafépersonale (café, der støtter godt formål) - indsamler - eventfrivillig ved koncerter og arrangementer - rådgiver i børnetelefonen HANNE Vågekone Eksempler på frivilligt arbejde, kit, nummer 18 Hertil kan man supplere med andre lokale eksempler. (kit, nummer 18) 15/80

16 2C) ET EKSEMPEL Fortæl om en udfordring, hvortil et frivilligt tiltag blev udtænkt ift. at afhjælpe udfordringen Varighed ialt ca. 10 minutter Forståelsesramme: I Frivillighed på Skoleskemaet udleveres der 2 udfordringer. Hver gruppe skal vælge, hvilken en af dem, de vil arbejde videre med og komme med bud på frivillige tiltag til, som kan være med til at løse udfordringen. Gennemgå et par eksempler på frivillige tiltag, der bidrager til en løsning på en udfordring. - kan evt. være udfordringer, venskabsforeningen kan fortælle om, som de arbejder med / har mødt: Venskabsforeningen interviewes af facilitator ift. at svare på: 1) Hvad var udfordringen / situationen? 2) Hvad blev tiltaget (det frivillige tiltag)? 3) Hvorfor blev dette tiltag? 4) Hvordan virker det? Ellers find relevante eksempler selv eller brug disse: Udfordringen var ældre, der spiser for lidt, evt. ikke går så godt- og måske er lidt isolerede og ensomme. Tiltaget blev det frivillige tiltag Spisevenner (Ældre Sagen) som går ud på at en frivillig kommer ca. en gang om ugen og spiser et måltid mad sammen med den ældre, idet det sociale omkring måltidet er med til at øge appetitten. Et andet eksempel er en udfordring med børn, der kun har kontakt til een forælder. Her blev tiltaget Børns Voksenvenners tiltag, hvor et barn kan få en frivillig voksenven. Et tredje eksempel er børn, der føler sig alene med et problem eller er ked af noget. Her blev tiltaget børnetelefonen (Børns Vilkår), hvor man kan ringe gratis og anonymt og tale med en frivillig voksen. (Man kan også vælge at chatte eller skrive, hvis det er lettere) 3) ENERGIZER Ansvarlig: Facilitator Varighed ialt ca. 10 minutter Alle skal op og stå. Uden at tale sammen skal hele klassen forsøge at stille sig på en lang linie ud fra fødselsdag - så den der har først fødselsdag på året, står i den ene ende, og den med den sidste fødselsdag i året, står i den anden ende. Der må altså kun bruges fagter og fingersprog. Når alle mener de står rigtigt, tjekkes rækkefølgen. Kan gentages ift. eksempelvis skostørrelser 16/80

17 4) PRÆSENTERE UDFORDRINGSKORTENE Ansvarlig: Facilitator /venskabsforening Varighed ialt ca. 15 minutter Et udfordringskort er opbygget omkring en udfordring. Der er 2 udfordringskort. Når workshop 1 (W1) starter næste gang, skal der arbejdes ud fra de 2 udfordringskort. Læs første udfordringskort højt og diskuter indholdet med klassen: - Er der en der kan gengive med egne ord, hvad udfordringen er? - Har I forstået udfordringen i kortet? - Er den til at sætte sig ind i /forstå? - Tror I der er mange, der har den udfordring? - Har I spørgsmål? Læs efterfølgende det andet udfordringskort og gennemgå det på samme måde. Indsaml kortene igen (de skal med næste gang) Det kan det være I har lavet 2 lokale udfordringskort sammen med den lokale venskabsforening, og i så fald præsenteres kortene sammen med venskabsforeningen. 5) HJEMMEOPGAVE OG AFRUNDNING Ansvarlig: Facilitator Varighed ialt ca. 10 minutter Hjemmeopgave: Uddel interviewkort (kit, nummer 19) et stk pr. elev. Beskriv opgave: Eleverne skal hver især interviewe deres forældre omkring, om de har været frivillige og om de kunne tænke sig, hvis de blev spurgt, at være frivillige i et eller andet. Samtidigt med interviewet må de gerne vise folderen om frivilligt arbejde til deres forældre, så de sammen kan læse om frivilligt arbejde. Giv et eksempel på interview imellem lærer og frivillighedskonsulent. OBS: Interviewkortet medbringes til næste gang, der er Frivillighed på Skoleskemaet. Afrunding på dagen: Idag har I været omkring: 1) Projektet Frivillighed på Skoleskemaet og lidt om hvad vi skal i projektet. I har mødt dem, der skal være med i projektet. Næste gang skal I igang gruppevis med idéudvikling. Og det bliver ikke som idag, hvor vi har talt meget. Næste gang er det jer, der skal i sving. 2) Frivillighed Vi har haft en øvelse og kommet med eksempler på frivilligt arbejde. I har desuden fået udleveret en folder, der beskriver frivilligt arbejde. I har også mødt jeres venskabsforening, som er med til at give feedback på jeres idéer undervejs. 3) Udfordringskortene Vi har talt om de 2 udfordringer som hver gruppe skal vælge imellem næste gang. Gruppens videre arbejde vil alt sammen udspringe fra den udfordring. 4) Næste gang Næste gang skal I arbejde i grupper. Præsentér grupperne samt hvor I skal være. 17/80

18 W1 / WORKSHOP 1 / MODUL #2 Idéudvikling

19 FORBEREDELSE: Læs hele workshoppen igennem og tilret evt. der, hvor du mener, der skal justeres. Sørg for at have alle elementer printet, købt eller indsamlet. På side 22 er en liste over de elementer, der indgår i denne workshop. Det fulde overblik for hele projektet findes i den samlede oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa. (kit, nummer 4). De enkelte værktøjer til print findes samlet i (kit, nummer 5). Overordnet er der 3 elementer: 1) Medbring altid i workshops: - Drejebog - Klokke (se (kit, nummer 9)) - Ur / mobiltelefon - Kamera (det er rigtig rart at tage foto undervejs) 2) Materialer: Materialerne er ting, der skal samles eller indkøbes til workshoppen. 3) Værktøjer (print/tryk): Værktøjerne er proceselementer (baseret på print) til at gennemføre metoderne. Grupper skal være forhåndsinddelt af lærer: 4-6 elever i hver gruppe. Gerne blandet køn. Max. 5 grupper pr. klasse. INDHOLD: Dette modul indeholder (overordnet): 1) Opfølgning på sidst og interviewkort 2) Valg af udfordring (gruppevis) 3) Forskellige metoder til idéudvikling: - individuel - gruppevis - abstrakt - abstrakt #2 (valgfri) - parret - negativ OBS: Man kan vælge at fortsætte direkte til modul #3, W2 (idéudvælgelse) efter et frikvarter. Det kan være en god idé ift. at minimere antal undervisningsgange. FORMÅL: Formålet med dette modul er at få så mange ideer som muligt på bordet via forskellige typer idéudvikling. Hvorfor? Det er en metode til at få masser af ideer hurtigt, som man siden kan snævre det ind til én god. Eleverne får afprøvet kreative metoder til innovation. VARIGHED: Hele modulet varer ca. 1,5 time (90 minutter) PERSONER PÅ MODUL #2: - læreren (gennemgående) - frivillighedskonsulenten (gennemgående) - en med facilitatorrollen (kan være læreren eller frivillighedskonsulent eller en tredie- skal blot være gennemgående i hele projektet) Der må selvfølgelig gerne deltage flere personer ift. at hjælpe grupperne. 19/80

20 LOKATION: Om muligt fungerer det rigtig godt, hvis alle workshops afvikles i andet lokale end klassens lokale. Også for at skabe tid/mulighed for at indrette det, før det går løs. Eleverne skal medbringe deres interviewkort - intet andet (evt. penalhus, hvis I ikke indkøber tusser/kuglepenne). Gør klar til facilitering: - Strukturér alle materialer og værktøjer, så de er lette at gå til (læg dem på et seperat bord). - Gør projektor og computer klar, hvis du vil bruge slides. Klassen /lokalet indrettes : - Stole og borde stilles i grupper, der matcher antal elever, der er i gruppen. På hvert bord: - Navneskilte til hver person, så de kan se, hvor de skal sidde (kit, nummer 30) (det er også rart for frivillighedskonsulenten, at der er navneskilte ift. vedkommende ikke kender eleverne) - 1 Kort med en smiley (kit, nummer 27). Kortets rolle er at markere vi er igang med noget nyt + sprede smil Ophæng gerne plakater i rummet: 1) Frivillighed på Skoleskemaet (kit, nummer 21) 2) Regler for rummet (kit, nummer 22) 3) Processens faser (kit, nummer 14) 4) Idéudviklingsregler (kit, nummer 24) INGEN MOBILTELEFONER NÅR KLOKKERNE RINGER Så sker der noget nyt. Så uanset, hvad gruppen har gang i, skal alle stoppe op og lytte. - Det anbefales at stille et par kander med vand og plastikkrus tilgængeligt til elever, da der skal tales meget. I pilotprojektet udleverede vi også 1 snack hver gang til alle elever, hvilket var en uventet positiv overraskelse. Dette vil selvfølgelig være afhængigt af jeres økonomiske råderum, men er indskrevet i drejebogen med forslag om hvornår og hvad. - 1 stk lukket kasse pr. gruppe (kit, nummer 28a + 28b) med en tusch/kuglepen (1 pr. person) (se eksempel på tusch i (kit, nummer 29) samt en masse idéudviklingskort (kit, nummer 31). - 1 sæt udfordringskort pr. elev De skal nemt kunne læse dem ved udvælgelse, alternativt kan man udlevere et sæt pr. gruppe, og bede hver gruppe gennemlæse dem. Det kan dog være svært at koncentrere sig om. HVIS DU HAR BEHOV FOR YDERLIGERE FORKLARING I ØVELSERNE Rækker du endelig hånden op, der findes ingen dårlige spørgsmål. HVIS DU SKAL PÅ TOILETET Går du bare stille og roligt ud på toiletet og tilbage igen. DET BLIVER MÅSKE LIDT HEKTISK Det er helt naturligt, da det går lidt stærkt. Regler for rummet, kit, nummer 22 Plakaterne skaber identitet, samt kan bruges undervejs til at tale ud fra. Hvis det ikke er muligt at printe plakaterne, kan der benyttes slides istedet undervejs eller/og man kan printe dem i A3 og lægge på bordene Skabelon for at få lavet roll ups findes også (kit, nummer 26) 20/80

Samlet oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa til afvikling af Frivillighed på Skoleskemaet. / ifølge drejebog.

Samlet oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa til afvikling af Frivillighed på Skoleskemaet. / ifølge drejebog. Samlet oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa til afvikling af Frivillighed på Skoleskemaet / ifølge drejebog (Kit, nummer 4) SAMLET OVERSIGT // Over hvad der skal printes / skaffes til alle

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Kreativitet Velkommen

Kreativitet Velkommen Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at træffe

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Øvelserne er samlet af Ellen Farr, AsaConsult. 1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen 2. Tændstik 3. Byg en bro 4.

Øvelserne er samlet af Ellen Farr, AsaConsult. 1. Energizer: Laksen, myggen og bjørnen 2. Tændstik 3. Byg en bro 4. Teambuilding kan foregå på flere måder. Metoder som cooperative learning og storyline fremmer også teambuilding. Følgende er et forslag til, hvordan en hel dag kan sammensættes omkring teambuilding med

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling

Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling KIEprojektet1 Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling Formulér et fælles mål fra starten Gør dig/gruppen formålet med den kreative session klar:

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Temadage. Opstartsdag Trivsel og Bevægelse i Skolen Temadage Opstartsdag Formål og organisering Formål: Temadagene skal give mulighed for at involvere og inspirere eleverne. Elevernes fokus skal rettes mod, hvordan I sammen

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 DREJEBOG Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 Program 09.00 Møde i Foredragssalen, Porthusvej 71, 5700 Svendborg 09.10 Morgenmad 09.40 Introduktion til dagen 10.00 Idéudvikling 12.30 Frokost 13.00 Klargøring

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Drejebog for strandsafari

Drejebog for strandsafari Drejebog for strandsafari Fase Fase 0/5 0/5 Her tegner I de overordnede linjer for jeres strandsafari og deler projektets opgaver imellem jer i styregruppen. Tips & tricks Formål Skriv, med jeres egne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Facilitering af deltagerinvolverende

Facilitering af deltagerinvolverende Facilitering af deltagerinvolverende undervisning National konference om undervisningspædagogik Det Faglige Fællesudvalg for Ledelse Akademiuddannelserne i Ledelse og HR Tirsdag d. 18. august 2015, kl.

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Mange elever ved ikke, hvad de bliver bedømt på i skolen. Når man ikke kender eller forstår, hvilke kvalitetskriterier man skal leve op til, kan det nemt afføde stress og

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Indhold Retningslinjer for Den Rullende Kagemand... 1 Introduktion... 3 Baggrund for projektet... 3 Hvem gør hvad?... 4 Behandling af ansøgninger... 4 Fødselsdagspakkens

Læs mere

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde.

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde. Notatark Sagsnr. 27.35.00-P05-1-13 Sagsbehandler Kim B. Rosenkilde marts.2013 Temadag fremtidens seniorområde. Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere