Drejebog / (Kit, nummer 3)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog / (Kit, nummer 3)"

Transkript

1 Drejebog / (Kit, nummer 3)

2 INTRO TIL DREJEBOG Fakta og viden ift. afvikling ud fra drejebog

3 INDHOLD: Intro til drejebog W0 / opstart / modul #1 8 Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskortene W1 / workshop 1 / modul #2 18 Idéudvikling W2 / workshop 2 / modul #3 36 Idéudvælgelse W3 / workshop 3 / modul #4 54 Præcisering af idé & opstart på beskrivelse W4 / færdiggørelse / modul #5 64 Formidling og visualisering Udstillingen / modul #6 72 Udstilling & kåring af vinder W5 / afprøvning / modul #valgfrit 76 (Mulig udvidelse af projektet) Ideen afprøves i virkeligheden Afrunding 78 Hvor finder du mere viden? INTRO For at forstå projektet skal man forinden denne drejebog, læse kataloget om Frivillighed på Skoleskemaet. (kit, nummer 2) Kataloget beskriver projektets formål, indhold, metode og gode råd. Katalog om Frivillighed på Skoleskemaet Drejebogen her har fokus på selve afviklingen af Frivillighed på Skoleskemaet. (kit, nummer 2) DREJEBOGENS OPBYGNING: Drejebogen er opbygget med forskellige moduler med forskelligt indhold. Alle moduler er i drejebogen fast tilrettelagt. Drejebogen kan derfor benyttes a la en kogebog. Den skal dog læses med plads til individuelle tilrettelser og fri metodetilgang. Drejebogen er tilrettelagt til én klasse. For konkurrencen og udbredelsens skyld er det dog kun en fordel, hvis en hel årgang har mulighed for at være med. Det anbefales blot, at de faciliteres ( køres ) hver for sig. I pilotprojektet afprøvede vi at facilitere en hel årgang samtidigt i en festsal. Det kan man godt, men nogen af øvelserne skal da justeres, da eleverne eksempelvis ikke brød sig om at tale i plenum, når de var flere klasser samlet. Desuden var det lidt vanskeligere at nå at hjælpe de enkelte grupper. Til drejebogen er der tilknyttet værktøjer / materialer, grafik oa, der præsenteres undervejs. De fremgår af en samlet liste (kit, nummer 4) og alt er samlet i digital mappe (kit, nummer 5) Værktøjerne er elementer, der findes som printklar pdf (findes i 4a mappen). Materialer er ting og sager, der skal indkøbes eller samles sammen, eks. tusser. 3/80

4 TEAM & FACILITERING: Læreren Det skal være en fast lærer til alle moduler. Frivillighedskonsulent Der skal være en gennemgående frivillighedskonsulent (eller koordinator, frivillig eller andet med viden om frivillighed). Vedkommende er med minimum fra modul #1 (W0) til modul #4 (W3). (For enkelthedens skyld har vi konsekvent kaldt vedkommende frivillighedskonsulent i drejebogen) Venskabsforening I modul#1 (W0) lægges det desuden op til deltagelse af en venskabsforening (en forening, der er med på første modul, følger projektet og er med i feedbackgruppen). Det er med til at skabe relationer til lokalsamfundet. Øvrige hænder er selvfølgelig velkomne. Rollefordeling: Facilitator og hjælper // Det anbefales, at det er samme person, der faciliterer ( styrer ) alle moduler i samme klasse. Lidt at sammenligne med én kaptajn på skuden. Da læreren er eneste selvskrevne person på alle moduler, har vi i drejebogen skrevet ud fra en forståelsesramme, der hedder, at læreren er facilitator. Det kan dog sagtens være en ekstern, der har den rolle. Eks. frivillighedskonsulenten, der så deltager i alle moduler. Man kan også vælge, at det eks. er en skolekonsulent (det kan være en god model med en anden end læreren som facilitator, hvis der er flere klasser, der kører samtidigt, idet vedkommende da kan bruge viden og erfaringer løbende) Bemærk at det er vigtigt for elevernes motivation og den røde tråd, at læreren altid er aktiv deltager - selvom vedkommende evt. ikke er facilitator. I vælger altså selv, hvem der er facilitator og hvem der er hjælper. Det kan også vælges at lave aftalt parløb imellem 2. Det kan skabe lidt variation og fælles opmærksomhed. Tid // Alle moduler er bygget op med stram tidsstyret facilitering. Dette er med til at sikre flow samt sikre at det hele nåes. Tiderne skal dog ikke følges slavisk. Ind imellem kan man mærke, der lige skal bruges 2 minutter mere og omvendt andre gange 2 minutter mindre. Det er dog vigtigt hele tiden at holde øje med tiden, så man ikke fordyber sig for meget i starten og for lidt i slutningen. Bemærk: Det er med vilje, at processen er lidt speedet. Dette bidrager til energi. Derfor er det også vigtigt at fortælle eleverne, at det ind imellem går stærkt- og indimellem virker lidt sært, det man skal lave. Der er altså en mening med alle øvelserne. Klokke // Tiden og tempoet i faciliteringen er ind imellem højt, og der skal afbrydes ret ofte. Derfor kan en klokke være en god idé til at skabe ro. I pilotprojektet brugte vi en tibetansk bedeklokke (se demofoto i kit, nummer 9) Alternativt benyt en rytme af klap. Facilitering ved frivillighedskonsulent fra Vallensbæk 4/80

5 Løbende tjek af forståelse // Facilitator skal hele tiden holde øje med og vurdere, hvorvidt eleverne har en fælles forståelse for formålet med Frivillighed på Skoleskemaet, og en klarhed over, hvad de skal ende op med (udstilling, konkurrence - og evt. afprøvning af konceptet). Herudover en løbende vurdering af, hvorvidt frivillighed egentlig er forstået til fulde. Brug derfor tjek (der er indskrevet et par forslag til steder, men vurdér selv) og gentag gerne budskaber flere gange. ELEVGRUPPERNE: I første modul sidder eleverne ikke i grupper (men som de plejer eller tilfældigt) I alle de andre moduler sidder de gruppevis - og det er altid i samme gruppe. Erfaringen fra pilotprojektet er, at det skal være læreren, der danner elevgrupperne, og ikke eleverne selv. Gruppens sammensætning har nemlig stor indflydelse på resultatet. Det anbefales, at der minimum er 4 i en gruppe og maksimalt 6 (øvelserne er tilrettelagt med maks. 6 deltagere). Og max. 5 grupper i en klasse. RUMMET: I første modul er man blot, hvor man plejer. I de efterfølgende moduler skal man jo sidde gruppevis. Derfor, hvis det er muligt, kan det være en fordel at være i et andet lokale end ens normale. Det medvirker til en følelse af noget andet. Og gør det lettere at få det klargjort inden start med en ramme setting / rum indretning (plakater, bordopstilling, værktøjer og materialer) Det anbefales at der printes plakater anført ud for hver workshop. Der er også en skabelon til roll ups (kit, nummer 26) Gruppe fra Egholmskolen, Vallensbæk, fra pilotprojektet 5/80

6 UDSTILLINGSFORMAT: FEEDBACKGRUPPE: W5 / AFPRØVNING I denne drejebog arbejdes der henimod samme udstillingsformat, som benyttet i pilotprojektet. Baggrunden for valg af dette format skyldes, at det indeholder flere elementer, som derved kan fordeles i gruppen. Desuden skærper forskellige medier sammenlagt den endelige idé. Man kommer ligesom mere rundt om ideen med arbejdet. Det forudsætter, at man enten har mulighed for at få bygget kasserne - eller udstiller med borde med mulighed for ophængning. I kan selvfølgelig frit vælge andet udstillingsmedie.eksempelvis video eller en A0 plakat. Da tilrettes drejebogen blot dette. PROJEKTETS UDSTILLINGENS FASER ELEMENTER Udstillingens elementer (kit, nummer 16) Der indgår i projektets faser feedback fra feedbackgruppe imellem W2 og W3. Det er et møde, hvor frivillighedskonsulenten sammen med venskabsforeningen (og evt. andre /flere frivillige) læser klassens udvalgte ideer igennem. Dette sker væk fra klassen og imellem de to workshops. Dermed kan disse 2 workshops ikke slåes sammen. Formålet er at skærpe gruppernes ideer væsentligt. Det kan være en gruppe slet ikke har fundet en idé. Det kan være en gruppe er på vej med en idé, der slet ikke er baseret på frivillighed. Grupperne skal derfor guides kærligt, men ærligt. Feedbacken skrives ned og tages op på W3. Hvordan fremgår af værktøjet Hæfte til beskrivelse af idé til feedbackgruppe + feedback (kit, nummer 37) Som det ses på næste side med projektets faser, så er der indsat W5 to gange. Dette skyldes, at dette modul valgfrit kan placeres enten før W4 eller efter udstillingen. Der er 2 modeller for W5 (afprøvning): 1) Eleverne tester deres egen idé (Giver god mening at gøre inden udstillingen og den endelige færdiggørelse). Tanken her er en opfordring til at også give eleverne mulighed for at afprøve deres idé for en dag. Dette er med til at skabe endnu mere ejerskab - men også demonstrere evt. udfordringer ved ens idé. Hvis I vælger at arbejde med dette modul, skal der indføres som kriterie ved gruppens udvælgelse af idé, at den reelt kan afprøves på en eller anden måde. 2) En idé udvælges til afprøvning (Giver god mening efter udstillingen og den endelige færdiggørelse). Tanken her er, at én af ideerne udvælges til iværksættelse i virkeligheden. Denne model er udvalgt i pilotprojektet i Vallensbæk, hvor der i løbet af 2015 skal testes en af ideerne i virkeligheden. Her er eleverne ikke nødvendigvis med. Anerkendelsen ligger da mere i at se ens idé blive til virkelighed. 6/80

7 (kit, nummer 13) 2pt HJEMMEOPGAVE Interviewkort W2 / WORKSHOP 2 Idéudvælgelse W0 / OPSTART Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskort W1 / WORKSHOP 1 Idéudvikling - Kan køre i forlængelse af hinanden - FEEDBACK Alle ideer får en skriftlig feedback fra feedbackgruppen DEADLINE Aflevering af elementer til udstilling W3 / WORKSHOP 3 Præcisering af idé & opstart på beskrivelse W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller før W4) Idéen prøves af i virkeligheden UDSTILLING Udstilling & kåring af vinder W4 / FÆRDIGGØRELSE Formidling & visualisering HJEMMEOPGAVE Indsamling af byggematerialer W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller efter udstillingen) Idéen prøves af i virkeligheden PROJEKTETS FASER

8 W0 / OPSTART / MODUL #1 Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskortene

9 FORMÅL: Formålet med første modul er at sikre kendskab og forståelse af frivillighed og frivilligt arbejde. Desuden skal der skabes den første forståelse af de 2 udfordringskort (se faktaboks om udfordringskort) Hvorfor dette modul? En forståelse og indlevelse i udfordringerne, er vigtig brændstof til elevernes engagement, og nødvendigt for at idéudvikle bedst muligt (bedre træfsikkerhed ). INDHOLD & VARIGHED: Dette modul indeholder (ialt ca. 90 minutter): 1) Intro til Frivillighed på Skoleskemaet (ca. 15 min) 2) Frivillighed (ca. 40 minutter) 3) Energizer ( 10 min) 4) Præsentere udfordringskortene (15 min) 5) Hjemmeopgave og afrunding (10 min) I modul #1 skal klassen ikke at sidde inddelt. Modulet er ikke en workshop, men mere en lektion med nødvendig baggrundsforståelse. Placér dog navneskilte, så de eksterne kan se elevernes navne. LOKATION: Det kan tilrettelægges forskelligt. Enten som undervisning i klasselokalet eller, om muligt, som besøg ude ved en forening, der deltager i projektet, hvis de eks. har en café / værested, hvor man kan opleve lidt af stemningen. (Da skal programmet nok udvides med ca. 30 minutter plus transport t/r.) PERSONER PÅ MODUL #1: - Den gennemgående lærer i projektet - Den gennemgående person i projektet med viden om frivillighed, eks. en frivilligheds konsulent / koordinator fra kommune eller frivilligcenter - Facilitator (kan være en af de 2 ovenstående. Læs evt. mere om facilitatorrollen på side 4) - Lokale frivillige fra klassens venskabsforening En af venskabsforeningerne i pilotprojektet, URK FAKTABOKS / UDFORDRINGSKORT: Der skal altid være 2 udfordringskort for hver klasse i Frivillighed på Skoleskemaet. Det er 2 kort med hver deres problemstillinger. Eleverne skal gruppevis vælge imellem de 2 kort og efterfølgende idéudvikle løsninger til den valgte udfordring. Det betyder, at kortene skaber rammerne for alt, hvad der tænkes og laves. Man kan vælge at benytte de vedlagte (kit, nummer ) eller lave sine egne udfordringskort ud fra skabelon (kit, nummer 12) ET GODT RÅD: Erfaringen blev, at lokale kontekst for udfordringerne er vigtig. Derfor anbefales det at bruge den tomme skabelon til at skrive udfordringerne selv med lokal samhørighed. Særligt hvis det er påtænkt, ligesom Vallensbæk Kommune, at følge op på idéerne ved at prøve den af i virkeligheden. Ansvaret for at få udfordringerne defineret, foreslår vi ligger på den deltagende frivilligkonsulent i dialog med interessenter, som kan pege på relevante udfordringer / problemstillinger i kommunen. Interessenter kan være foreninger, sundhedspleje, hjemmeplejen, skolerne, familiepsykologen, forvaltninger osv. 9/80

10 VÆRKTØJER OG MATERIALER, DER SKAL MEDBRINGES TIL W0: Ansvarlig (for at sikre sig alt er tilstede): Facilitator Se uddybende forklaring i den samlede oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa. (kit, nummer 4) og find værktøjerne i (kit, nummer 5) Angivet antal baseret på en klasse. HVAD: KITNUMMER: ANTAL: Værktøjer der skal printes: Drejebog 3 1. pr. voksen Udfordringskort #1 30 (Gerne laves af jer selv ud fra skabelon, (kit, nummer 12) Udfordringskort #2 30 (Gerne laves af jer selv ud fra skabelon, (kit, nummer 12) Folder, definition på frivilligt arbejde Interviewkort, hjemmeopgave Navneskilte til hver elev Plakater /roll up: Projektets faser 14 1 Slides (PDF): Projektets faser 13 1 Illustration af udstillingens elementer 16 1 Foto udstillingens elementer 17 1 Eksempler på frivilligt arbejde 18 1 Frivillighed på Skoleskemaet 20 1 Øvrige materialer: Klokke (ex. bedeklokke) - se demo i kit 9 1 Mobiltelefon (ur) 1 Kamera (valgfrit men god idé med foto) 1

11

12 1) INTRO TIL FRIVILLIGHED PÅ SKOLESKEMAET Ansvarlig: Facilitator Varighed ialt ca. 15 minutter Præsentation: Kort præsentation af, hvem der er med idag og hvor de kommer fra - og hvad deres tilknytning til projektet er. Fortæl: - Hvem er facilitator? - Hvilken lærer er tilknyttet hele projektet? - Hvilken frivillighedskonsulent er med- og indtil hvornår - Hvem er venskabsforening, hvorfor - og hvad er deres rolle (at være med idag + deltage i feedbackgruppe imellem W2 og W3) (I kan vælge at have flere venskabsforeninger.) Kort beskrivelse af formålet: Formålet med Frivillighed på Skoleskemaet er at: - øge kendskabet til frivillighed - afprøve metoder til udvikling af nye idéer (innovation) - udvikle idéer, som kan bidrage til at formindske sociale udfordringer - skabe en bro imellem skole og lokalsamfundet igennem bl.a. samarbejdet med venskabsforening og udstilling Tilføjelse: hvis man følger idéerne op med at afprøve dem, (W5). Fortæl hvis der deltager andre klasser og skoler i konkurrencen. Det motiverer. 12/80

13 Processen I skal igennem: Vis slide med projektets faser (kit, nummer 13 (slide) + 14 (plakat)) på projektor eller print. 2pt W0 / OPSTART Viden og bekendtskab til frivillighed & udfordringskort HJEMMEOPGAVE Interviewkort DEADLINE Aflevering af elementer til udstilling W1 / WORKSHOP 1 Idéudvikling - Kan køre i forlængelse af hinanden - W2 / WORKSHOP 2 Idéudvælgelse FEEDBACK Alle ideer får en skriftlig feedback fra feedbackgruppen W3 / WORKSHOP 3 Præcisering af idé & opstart på beskrivelse Herefter mødes vi til forskellige workshops, hvor der skal arbejdes i de samme grupper hver gang: - Hver gruppe skal igennem en masse øvelser, lege og dialog styret af en facilitator (forklar hvem det er og lidt om det) - Hver gruppe ender med en idé til en udfordring - Hver idé vil indgå i en konkurrence om x antal kroner til klassekassen (eller andet attraktivt som gevinst, fastsættes af jer selv) (Udstilling): Fortæl hvor, hvornår samt at de forventes at deltage (de skal sætte kryds i kalenderen). Det er desuden her en vinder findes. De skal huske at fortælle deres familie datoen, så de kan komme og heppe på dem. Vis gerne slide med udstillingens elementer (kit, nummer 16) samt slide med foto fra udstilling (kit, nummer 17) W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller før W4) Idéen prøves af i virkeligheden W4 / FÆRDIGGØRELSE Formidling & visualisering HJEMMEOPGAVE W5 / AFPRØVNING (Valgfrit selvstændigt modul / Kan placeres her eller efter udstillingen) (W1): workshop 1 er idéudvikling (kit, nummer 16) UDSTILLING Indsamling af Idéen prøves af i virkeligheden Udstilling & kåring af vinder byggematerialer Projekets faser (W2): workshop 2 er idéudvælgelse (W0): opstart (er idag). Er baggrundsviden om frivillighed samt de 2 udfordringer, der skal arbejdes med - efterfulgt af en hjemmeopgave med interview. (W3): workshop 3 er præcisering af idé & opstart på beskrivelse (ligger efter at feedbackgruppe har mødtes - feedbackgruppe styres af frivillighedskonsulenten og består minimum af vedkommende + venskabsforeningen. Formålet med gruppen er at vejlede grupperne ift. deres ideer) (W4): færdiggørelse til udstilling med formidling og visualisering. Forinden hjemmeopgave med at indsamle byggemateriale (toiletruller, kartoner andet brugbart affald) (Deadline) for aflevering af elementer til udstillingen. PROJEKTETS UDSTILLINGENS FASER ELEMENTER Udstillingens elementer (hvis man benytter samme som i pilotprojektet - se katalog (kit, nummer 2) for evt. alternativer) (W5): VALGFRIT- afprøvning - enten før færdiggørelse med eleverne, der tester deres idé - eller efter, hvor man i kommunen iværksætter en af ideerne og afprøver den i virkeligheden. 13/80

14 2) FRIVILLIGHED Ansvarlig: Facilitator styrer tiden og introducerer. Den gennemgående person i projektet med viden om frivillighed laver øvelserne om frivillighed. Øvelse c er i samarbejde med venskabsforeningen. Varighed ialt ca. 40 minutter Frivillighed er et lidt abstrakt begreb, som kan være svært at forstå. Derfor er der opbygget et forløb, der bidrager til større forståelse af begrebet. I kan valgfrit ændre dette modul med andre metoder til at lære om begrebet frivillighed, eks. via active learning. 2A) Øvelse om frivillighed (elevernes bud på frivilligt arbejde) 2B) Intro til frivilligt arbejde (lille gennemgang af eksempler) 2C) En frivillig fortæller om en udfordring, der blev løst / arbejdet med via et frivilligt tiltag (alternativt fortæller frivillighedskonsulent et eksempel) (kort oplæg med udgangspunkt i en udfordring) Til støtte indeholder kittet en folder skrevet af Center for frivilligt socialt arbejde, som definerer frivillighed overordnet (kit, nummer 15) OBS: Folderen må først udleveres til eleverne under punkt 2A) til allersidst, da de ikke må læse i den inden øvelsen. Fra øvelse 2A under pilotprojektet, Egholmskolen, Vallensbæk 2A) ØVELSE OM FRIVILLIGHED Tager udgangspunkt i folderen om frivilligt arbejde. Udleveres IKKE før øvelsen Varighed ialt ca. 10 minutter. Formålet er at tjekke elevernes paratviden, involvere dem ved inddragelse samt skabe bedre forståelse af frivillighed via deres egne eksempler. Indledende forberedelse: Spørg i plenum i klassen: - Tænk over en gang, du mener, du lavede frivilligt arbejde. Hvis du har gjort det flere gange, udvælger du eet eksempel. Det eksempel, du tænker på, holder du fast i under hele øvelsen (ikke skifte undervejs). Selve øvelsen (plenum i klassen): - Alle, der har et eksempel på frivilligt arbejde, de har lavet, bedes rejse sig op. - Alle, som lavede frivilligt arbejde, fordi de blev tvungent til det, sætter sig ned. Eksempel: Hvis du eksempelvis indsamlede penge til Røde Kors, fordi du blev tvungent til at gå med din mor rundt, sætter du dig ned. 14/80

15 - Alle, som lavede frivilligt arbejde, for at få en belønning for det, sætter sig ned. Eksempel: Hvis du eksempelvis lavede frivilligt arbejde for at få lommpenge, sætter du dig ned. - Alle, som lavede frivilligt arbejde, der kun gavnede dig selv og/eller din familie, sætter sig ned Eksempel: Hvis du eksempelvis dækkede bord hjemme for din familie, sætter du dig ned. - Alle, som lavede frivilligt arbejde, uden at det er organiseret i en forening eller gruppe, sætter sig ned. Alle som bare udviste almindelig hjælpsomhed, sætter sig ned. Eksempel: Hvis du eksempelvis bare var spontan hjælpsom overfor en ældre person i fodgængerfeltet eller hjælper din kammerat med lektierne, sætter du dig ned. Hvem står nu tilbage? Afslutning på øvelsen (plenum i klassen): Spørg dem, der fortsat står op, hvad for et eksempel på frivilligt arbejde, de tænkte på. Og tjek om det ud fra definitionen (folderen om frivilligt arbejde) så også var frivilligt arbejde. Uddyb hvorfor / hvorfor ikke. Og udlevér gerne en folder om frivilligt arbejde til alle elever (kit, nummer 15). Fortæl, at de skal have den med hjem til deres forældre sammen med en opgave, de får til slut idag. 2B) INTRO TIL FRIVILLIGT ARBEJDE Lille oplæg fra venskabsforening og gennemgang af eksempler Varighed ialt ca. 20 minutter Oplæg fra venskabsforening (10 min): Efter opvarmningsøvelsen om frivillighed, får venskabsforeningen ca. 10 minutter til interview om, hvad de laver af frivilligt arbejde ud fra følgende spørgsmål, der stilles af facilitator: 1) Hvem er I (foreningens navn)? 2) Hvorfor eksisterer I (baggrundshistorie) 3) Hvem er jeres målgruppe? 4) Giv et eksempel på et frivilligt tiltag jeres forening har, der modsvarer en udfordring 5) Hvorfor er I frivillige? 6) Hvad får I selv ud af at være frivillig? Det må ikke vare længere ift. koncentrationen. Ventilen (Karen) var 1 ud af 3 venskabsforeninger i pilotprojektet (hver forening havde hver sin skole) ULLA Rådgiver PROJEKTETS FASER Hvad er frivillighed? 43 % af den danske befolkning er frivillige. FRIVILLIGE DIG OG MIG? MORTEN Spejder HANS Politisk aktiv Gennemgang af eksempler (10 min): Fortæl flere eksempler på frivilligt arbejde. Der er lavet et slide klar, der viser et par muligheder, man kan tale ud fra. (kit, nummer 18) Det gælder om at præsentere bredden i frivilligt arbejde, og udfordre eleverne lidt på, hvad det er, feks.: - fodboldtræner - besøgsven - cafépersonale (café, der støtter godt formål) - indsamler - eventfrivillig ved koncerter og arrangementer - rådgiver i børnetelefonen HANNE Vågekone Eksempler på frivilligt arbejde, kit, nummer 18 Hertil kan man supplere med andre lokale eksempler. (kit, nummer 18) 15/80

16 2C) ET EKSEMPEL Fortæl om en udfordring, hvortil et frivilligt tiltag blev udtænkt ift. at afhjælpe udfordringen Varighed ialt ca. 10 minutter Forståelsesramme: I Frivillighed på Skoleskemaet udleveres der 2 udfordringer. Hver gruppe skal vælge, hvilken en af dem, de vil arbejde videre med og komme med bud på frivillige tiltag til, som kan være med til at løse udfordringen. Gennemgå et par eksempler på frivillige tiltag, der bidrager til en løsning på en udfordring. - kan evt. være udfordringer, venskabsforeningen kan fortælle om, som de arbejder med / har mødt: Venskabsforeningen interviewes af facilitator ift. at svare på: 1) Hvad var udfordringen / situationen? 2) Hvad blev tiltaget (det frivillige tiltag)? 3) Hvorfor blev dette tiltag? 4) Hvordan virker det? Ellers find relevante eksempler selv eller brug disse: Udfordringen var ældre, der spiser for lidt, evt. ikke går så godt- og måske er lidt isolerede og ensomme. Tiltaget blev det frivillige tiltag Spisevenner (Ældre Sagen) som går ud på at en frivillig kommer ca. en gang om ugen og spiser et måltid mad sammen med den ældre, idet det sociale omkring måltidet er med til at øge appetitten. Et andet eksempel er en udfordring med børn, der kun har kontakt til een forælder. Her blev tiltaget Børns Voksenvenners tiltag, hvor et barn kan få en frivillig voksenven. Et tredje eksempel er børn, der føler sig alene med et problem eller er ked af noget. Her blev tiltaget børnetelefonen (Børns Vilkår), hvor man kan ringe gratis og anonymt og tale med en frivillig voksen. (Man kan også vælge at chatte eller skrive, hvis det er lettere) 3) ENERGIZER Ansvarlig: Facilitator Varighed ialt ca. 10 minutter Alle skal op og stå. Uden at tale sammen skal hele klassen forsøge at stille sig på en lang linie ud fra fødselsdag - så den der har først fødselsdag på året, står i den ene ende, og den med den sidste fødselsdag i året, står i den anden ende. Der må altså kun bruges fagter og fingersprog. Når alle mener de står rigtigt, tjekkes rækkefølgen. Kan gentages ift. eksempelvis skostørrelser 16/80

17 4) PRÆSENTERE UDFORDRINGSKORTENE Ansvarlig: Facilitator /venskabsforening Varighed ialt ca. 15 minutter Et udfordringskort er opbygget omkring en udfordring. Der er 2 udfordringskort. Når workshop 1 (W1) starter næste gang, skal der arbejdes ud fra de 2 udfordringskort. Læs første udfordringskort højt og diskuter indholdet med klassen: - Er der en der kan gengive med egne ord, hvad udfordringen er? - Har I forstået udfordringen i kortet? - Er den til at sætte sig ind i /forstå? - Tror I der er mange, der har den udfordring? - Har I spørgsmål? Læs efterfølgende det andet udfordringskort og gennemgå det på samme måde. Indsaml kortene igen (de skal med næste gang) Det kan det være I har lavet 2 lokale udfordringskort sammen med den lokale venskabsforening, og i så fald præsenteres kortene sammen med venskabsforeningen. 5) HJEMMEOPGAVE OG AFRUNDNING Ansvarlig: Facilitator Varighed ialt ca. 10 minutter Hjemmeopgave: Uddel interviewkort (kit, nummer 19) et stk pr. elev. Beskriv opgave: Eleverne skal hver især interviewe deres forældre omkring, om de har været frivillige og om de kunne tænke sig, hvis de blev spurgt, at være frivillige i et eller andet. Samtidigt med interviewet må de gerne vise folderen om frivilligt arbejde til deres forældre, så de sammen kan læse om frivilligt arbejde. Giv et eksempel på interview imellem lærer og frivillighedskonsulent. OBS: Interviewkortet medbringes til næste gang, der er Frivillighed på Skoleskemaet. Afrunding på dagen: Idag har I været omkring: 1) Projektet Frivillighed på Skoleskemaet og lidt om hvad vi skal i projektet. I har mødt dem, der skal være med i projektet. Næste gang skal I igang gruppevis med idéudvikling. Og det bliver ikke som idag, hvor vi har talt meget. Næste gang er det jer, der skal i sving. 2) Frivillighed Vi har haft en øvelse og kommet med eksempler på frivilligt arbejde. I har desuden fået udleveret en folder, der beskriver frivilligt arbejde. I har også mødt jeres venskabsforening, som er med til at give feedback på jeres idéer undervejs. 3) Udfordringskortene Vi har talt om de 2 udfordringer som hver gruppe skal vælge imellem næste gang. Gruppens videre arbejde vil alt sammen udspringe fra den udfordring. 4) Næste gang Næste gang skal I arbejde i grupper. Præsentér grupperne samt hvor I skal være. 17/80

18 W1 / WORKSHOP 1 / MODUL #2 Idéudvikling

19 FORBEREDELSE: Læs hele workshoppen igennem og tilret evt. der, hvor du mener, der skal justeres. Sørg for at have alle elementer printet, købt eller indsamlet. På side 22 er en liste over de elementer, der indgår i denne workshop. Det fulde overblik for hele projektet findes i den samlede oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa. (kit, nummer 4). De enkelte værktøjer til print findes samlet i (kit, nummer 5). Overordnet er der 3 elementer: 1) Medbring altid i workshops: - Drejebog - Klokke (se (kit, nummer 9)) - Ur / mobiltelefon - Kamera (det er rigtig rart at tage foto undervejs) 2) Materialer: Materialerne er ting, der skal samles eller indkøbes til workshoppen. 3) Værktøjer (print/tryk): Værktøjerne er proceselementer (baseret på print) til at gennemføre metoderne. Grupper skal være forhåndsinddelt af lærer: 4-6 elever i hver gruppe. Gerne blandet køn. Max. 5 grupper pr. klasse. INDHOLD: Dette modul indeholder (overordnet): 1) Opfølgning på sidst og interviewkort 2) Valg af udfordring (gruppevis) 3) Forskellige metoder til idéudvikling: - individuel - gruppevis - abstrakt - abstrakt #2 (valgfri) - parret - negativ OBS: Man kan vælge at fortsætte direkte til modul #3, W2 (idéudvælgelse) efter et frikvarter. Det kan være en god idé ift. at minimere antal undervisningsgange. FORMÅL: Formålet med dette modul er at få så mange ideer som muligt på bordet via forskellige typer idéudvikling. Hvorfor? Det er en metode til at få masser af ideer hurtigt, som man siden kan snævre det ind til én god. Eleverne får afprøvet kreative metoder til innovation. VARIGHED: Hele modulet varer ca. 1,5 time (90 minutter) PERSONER PÅ MODUL #2: - læreren (gennemgående) - frivillighedskonsulenten (gennemgående) - en med facilitatorrollen (kan være læreren eller frivillighedskonsulent eller en tredie- skal blot være gennemgående i hele projektet) Der må selvfølgelig gerne deltage flere personer ift. at hjælpe grupperne. 19/80

20 LOKATION: Om muligt fungerer det rigtig godt, hvis alle workshops afvikles i andet lokale end klassens lokale. Også for at skabe tid/mulighed for at indrette det, før det går løs. Eleverne skal medbringe deres interviewkort - intet andet (evt. penalhus, hvis I ikke indkøber tusser/kuglepenne). Gør klar til facilitering: - Strukturér alle materialer og værktøjer, så de er lette at gå til (læg dem på et seperat bord). - Gør projektor og computer klar, hvis du vil bruge slides. Klassen /lokalet indrettes : - Stole og borde stilles i grupper, der matcher antal elever, der er i gruppen. På hvert bord: - Navneskilte til hver person, så de kan se, hvor de skal sidde (kit, nummer 30) (det er også rart for frivillighedskonsulenten, at der er navneskilte ift. vedkommende ikke kender eleverne) - 1 Kort med en smiley (kit, nummer 27). Kortets rolle er at markere vi er igang med noget nyt + sprede smil Ophæng gerne plakater i rummet: 1) Frivillighed på Skoleskemaet (kit, nummer 21) 2) Regler for rummet (kit, nummer 22) 3) Processens faser (kit, nummer 14) 4) Idéudviklingsregler (kit, nummer 24) INGEN MOBILTELEFONER NÅR KLOKKERNE RINGER Så sker der noget nyt. Så uanset, hvad gruppen har gang i, skal alle stoppe op og lytte. - Det anbefales at stille et par kander med vand og plastikkrus tilgængeligt til elever, da der skal tales meget. I pilotprojektet udleverede vi også 1 snack hver gang til alle elever, hvilket var en uventet positiv overraskelse. Dette vil selvfølgelig være afhængigt af jeres økonomiske råderum, men er indskrevet i drejebogen med forslag om hvornår og hvad. - 1 stk lukket kasse pr. gruppe (kit, nummer 28a + 28b) med en tusch/kuglepen (1 pr. person) (se eksempel på tusch i (kit, nummer 29) samt en masse idéudviklingskort (kit, nummer 31). - 1 sæt udfordringskort pr. elev De skal nemt kunne læse dem ved udvælgelse, alternativt kan man udlevere et sæt pr. gruppe, og bede hver gruppe gennemlæse dem. Det kan dog være svært at koncentrere sig om. HVIS DU HAR BEHOV FOR YDERLIGERE FORKLARING I ØVELSERNE Rækker du endelig hånden op, der findes ingen dårlige spørgsmål. HVIS DU SKAL PÅ TOILETET Går du bare stille og roligt ud på toiletet og tilbage igen. DET BLIVER MÅSKE LIDT HEKTISK Det er helt naturligt, da det går lidt stærkt. Regler for rummet, kit, nummer 22 Plakaterne skaber identitet, samt kan bruges undervejs til at tale ud fra. Hvis det ikke er muligt at printe plakaterne, kan der benyttes slides istedet undervejs eller/og man kan printe dem i A3 og lægge på bordene Skabelon for at få lavet roll ups findes også (kit, nummer 26) 20/80

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Innovationskaravanen

Innovationskaravanen Innovationskaravanen En del af Nordjyske Nyskabere Anni Stavnskær Pedersen Lektor, cand. mag., innovationskonsulent University College Nordjylland Jens Boelsmand Projektleder for Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17 Indhold Leder i mit liv... 3 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Klar Parat Job. Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper. Klar Parat Job

Klar Parat Job. Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper. Klar Parat Job Klar Parat Job Inspiration til arbejdsmarkedsrettet undervisning med etniske minoritetsgrupper Klar Parat Job Birte Hagelund Hansen & Patricia Brander Klar Parat Job Inspiration til arbejdsmarkedsrettet

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere