Guide til netværksbaseret benchlearning. * BL-guide *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til netværksbaseret benchlearning. * BL-guide *"

Transkript

1 Guide til netværksbaseret benchlearning * BL-guide * December 2007

2 Forord ESB-netværket og projektansøgning I 2003 blev ESB-netværket etableret med et af formålene, at interesserede medlemsskoler og samarbejdspartnere skulle arbejde med Evaluering, Samarbejde og Benchmarking/-learning. Dec er der ca. 60 medlemmer i netværket. Tilfredshedsundersøgelseskoncepter til brug blandt elever, medarbejdere og virksomheder blev udviklet og taget i anvendelse. I nov besluttede ESB-netværkets styregruppe, at det var nødvendigt med mere fokus på at skabe hensigtsmæssige sammenhænge i kvalitetsarbejdet, så man kan sikre, at dokumenterede resultater (f.eks. tilfredshedsundersøgelser) omsættes til læring og forbedring af praksis på skolen/i afdelingen. Ud fra dette fokuspunkt udarbejdes en projektansøgning til Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) og Undervisningsministeriet (UVM) og juni 2006 modtager vi en bevilling til projektet: Benchlearning - professionalisering af netværksbaserede læringsmiljøer skaber forbedret praksis. (BL-projektet) Deltagere og organisering Blandt ESB-netværkets medlemmer ønskede en hel del af skolerne at deltage i BL-projektet. Af sidste side i kompendiet fremgår, hvilke skoler der deltog i projektet, og hvem der deltog i projektets styregruppe og følgegruppe. Eksterne konsulenter De gennemgående eksterne konsulenter i projektet har været: Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspæd. Læreruddannelse (DEL) Anne Birte Mortensen, ABM konsultation Til udvikling af specifikke opgaver har vi haft tilknyttet som ekstern konsulent Torben Hansen, LAMA grafik Analysefirma Dataindsamling i tilfredshedsundersøgelserne forestås af skolerne, og i samarbejde med analysefirmaet Ennova A/S, Århus udarbejdes resultaterne af undersøgelserne i forskellige benchmarkingrapporter til brug for gennemførelsen af de efterfølgende BM/BL forløb. Dokumenter og formidling af projektresultater I det store og omfangsrige projekt er der udarbejdet en del dokumenter. På dette sted vil vi gerne omtale 3 kompendier, som er opbygget med en indre sammenhæng og som danner grundlag for formidlingen af projektresultaterne og i den praktiske gennemførelse af BM/BL forløb:

3 1. En model for netværksbaseret benchlearning erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning projekt Hans Jørgen Knudsen DEL, hovedansvarlig for udarbejdelsen Målgruppen: Primært proceskonsulenter, ESB-koordinatorer og andre nøglemedarbejdere ifm BM/BL-forløb 2. Ledelsens rolle i gennemførelsen af benchlearning - erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning projekt - Hans Jørgen Knudsen DEL, hovedansvarlig for udarbejdelsen Målgruppen: Primært skolernes strategiske ledelse og afdelingernes driftsledelse 3. Guide til netværksbaseret benchlearning BL guide Anne Birthe Mortensen, ABM konsultation, hovedansvarlig for udarbejdelsen Målgruppen: Primært dem der på skolerne er involveret i den praktiske gennemførelse af BM/BL- forløb Se også nedenstående afsnit. Website På ESB-netværkets website findes også: Oversigt over Deltagende skoler og uddannelser samt igangsatte forbedringsaktiviteter Notat om Videokonference som værktøj i benchlearning Artikel om Netværksbaseret benchlearning erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning-projekt. Evalueringsrapport over Benchlearning professionalisering af netværksbaserede læringsmiljøer skaber forbedret praksis. Samt øvrige dokumenter om projektets gennemførelse og resultater. Projektledelsen Den ansøgende skole på ESB-netværkets vegne har været Randers Tekniske Skole. Projektledelsen har været: Lars M. Madsen, kst. direktør Randers Tekniske Skole og ESB-netværket Jens Chr. Agger, konsulent ESB-sekretariatet Projektsekretariat og yderligere informationer ESB-netværkets sekretariat v / Lajla Pedersen, ProjektCare har fungeret som projektsekretariat. Yderligere oplysninger om projektet og projektdokumenter kan fås ved henvendelse på tlf eller mail På vegne af projektledelsen Lars M. Madsen

4 Indholdsfortegnelse: Indledning... 6 DEL I. Model for netværksbaseret benchlearning... 7 Forberedelse Fastlæggelse af BL-ambition Kommunikere og involvere interessenter Afklare formål og rammer Projektetablering Organisere projektet Analysere egen praksis Fastlægge mål, planer og slutprodukter Kommunikere og forankre projektet Finde BL-partner Videnarbejde Læring vha. BL-partner(e) Afstemme forventninger Forberede og gennemføre BL-møde(r) Videnudvikling Omsætte indhentet viden ift. egen praksis Kommunikere og udvælge forbedringsforslag Implementering Gennemførelse af praksisforbedringer Planlægge og skabe forbedringerne Anerkende og konsolidere forbedringerne Evaluering og formidling Evaluere udbyttet og BL-processen Informere interessenter DEL II. Bilag til netværksbaseret benchlearning Bilag 1-A Indsatsområder og valg af BL-ambition Bilag 1-B Gule sedler - metoden Bilag 1-C Café-metoden Bilag 1-D Udfoldelse af BL-ambitionen Bilag 2-A Projektbeskrivelse Bilag 2-B SMART-mål Bilag 2-C Tidsplan Bilag 2-D Analyse af egen praksis Brown paper Bilag 2-E Udvælgelse af BL-partner... 30

5 Bilag 3-A Forberedelse af BL-partner Bilag 3-B Baggrundsdata Bilag 3-C Spørgeguide Bilag 3-D Spørgeteknik og spørgsmålstyper Bilag 3-E Dagsorden for BL-møde Bilag 3-F Evaluering af BL-møde Bilag 4-A Årsags-virkningstræ Bilag 4-B Brainstorm og negativ brainstorm Bilag 4-C Kortspils-metoden Bilag 4-D Konsekvensvurdering af forbedringsforslag Bilag 4-E Forbedringsforslag til implementering Bilag 5-A Implementeringsplan Bilag 5-B Genvej til større forbedringer Bilag 5-C Lær af succes Bilag 6-A Evaluering af BL-projektets udbytte Bilag 6-B Evaluering af BL-processen... 52

6 Indledning BL-guiden er udarbejdet i forlængelse af BL-projektet, som havde til formål at undersøge hvordan dokumenterede tilfredshedsresultater kunne føre til en forbedret praksis. BL-guiden skal ses i sammenhæng med de 2 andre centrale kompendier i projektet: En model for netværksbaseret benchlearning erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning projekt Ledelsens rolle i gennemførelsen af benchlearning - erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning projekt BL-guiden er samtidig tænkt som en erstatning af en tidligere guide udgivet af ESB-sekretariatet i februar 2006: Ekstern benchmarking på erhvervsskoler - en praktisk guide. Kort fortalt opfattes benchlearning her som værende det, at man indenfor et udvalgt område sammenligner sig med andre for at lære af det og for at udvikle egen praksis. Det vil sige, at et benchlearning-projekt afviger fra andre forandringsprojekter ved, at der i benchlearningprocessen er indlagt et fast element med videnudvikling vha. inspiration udefra. Tilsvarende adskiller benchlearning-møder sig fra traditionelle erfa-møder via benchlearningens fokusering på det udvalgte område med den forberedelse og efterbehandling, det nødvendigvis fordrer. Jf. i øvrigt uddybningen i kompendiet En model for netværksbaseret benchlearning - erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning-projekt. I forlængelse af ovenstående er et BL-projekt defineret som værende et forbedringsprojekt, der ønskes gennemført ved hjælp af netværksbaseret benchlearning. Indholdet i denne guide er delt i to. Del I beskriver hvert af de seks trin i modellen for netværksbaseret benchlearning (se side 7), mens del II indeholder konkrete eksempler på bilag, der kan anvendes i processen. Bilagene i del II udgør den primære del af BL-guiden, mens del I mere skal opfattes som en hjælpetekst til læsning af bilagene. Bilagene i guiden er desuden tænkt som forslag til, hvordan man kan gennemføre de enkelte trin i modellen. Der er således ikke tale om angivelse af en streng normativ fremgangsmåde, hvor bilagene skal anvendes slavisk ét for ét i ethvert benchlearning-forløb. Med skyldig respekt for de enkelte skolers forskellighed skal bilagene nærmere opfattes som en inspirationspakke, hvorfra der kan udvælges de konkrete bilag, der synes hensigtsmæssige i den aktuelle situation, og at bilagene i øvrigt tilrettes efter ambitionsniveau, ønsker og behov. 6

7 DEL I. Model for netværksbaseret benchlearning Forberedelse 1. Fastlæggelse af BL-ambition Afklare formål og rammer Kommunikere og involvere interessenter 2. Projektetablering Organisere projektet Analysere egen praksis Fastlægge mål, planer og slutprodukter Kommunikere og forankre projektet Finde BL-partner Videnarbejde 3. Læring vha. BL-partner(e) Afstemme forventninger Forberede og gennemføre BL-møde(r) 4. Videnudvikling Omsætte indhentet viden ift. egen praksis Kommunikere og udvælge forbedringsforslag Implementering 5. Gennemførelse af praksisforbedringer Planlægge og skabe forbedringerne Anerkende og konsolidere forbedringerne 6. Evaluering og formidling Evaluere udbyttet og BLprocessen Informere interessenter 7

8 Forberedelse Forberedelsen omfatter forberedelsen af BL-projekt internt i egen organisation. Det er alfa og omega for BL-projektets efterfølgende skæbne, at det er ordentligt forberedt i egen organisation førend eksterne BL-partnere inddrages. Dermed skal der kalkuleres med en rum tid (formentlig flere måneder) til at få gennemført de nødvendige forberedende analyser, og til at få de væsentligste interessenter til at identificere sig med projektet. I forberedelses-fasen i den netværksbaserede benchlearning beskæftiger man sig med selve ambitionen for BL-projektet, samt den forberedelse der skal til for at være klar til at gennemføre en egentlig videndelingsproces. Ambitionen for projektet (BL-ambitionen) skal i denne sammenhæng forstås som det ønske, der er om en konkret forandret praksis gerne indenfor et strategisk indsatsområde. Der udvælges dermed en BL-ambition, der opfattes som værende væsentlig og realistisk at få forbedret, og der etableres et BL-projekt, der skal varetage forandringens planlægning og gennemførelse. Som afslutning på forberedelsesfasen godkendes BL-projektet ledelsesmæssigt, og der udvælges BL-partner(e) til det efterfølgende videnarbejde. Indholdet i forberedelsen kan skitseres ved følgende to trin: 1. Fastlæggelse af BL-ambition Afklare formål og rammer Kommunikere og involvere interessenter 2. Projektetablering Organisere projektet Analysere egen praksis Fastlægge mål, planer og slutprodukter Kommunikere og forankre projektet Finde BL-partner 1. Fastlæggelse af BL-ambition På trin 1 i forberedelsen træffes valget af BL-ambition i et samspil mellem forskellige organisatoriske spillere indenfor egen organisation. 1.1 Kommunikere og involvere interessenter Når resultaterne af en ny tilfredshedsundersøgelse foreligger, vil der typisk foregå en første indledende afklaring af, hvorvidt det vurderes at være en god idé at igangsætte et netværksbaseret benchlearningforløb indenfor et givent område. Denne interne afklaring kan foretages ved hjælp af bilag 1-A Indsatsområder og valg af BL-ambition. Bilaget kan eksempelvis anvendes ifm. den interne kommunikation mellem skolens strategiske niveau (evt. via kvalitetsafdelingen) og i første omgang lederen af den enkelte undervis- 8

9 ningsafdeling/område/team. Ejerskabet af et kommende BL-projekt kan dog godt blive initialiseret fra forskellige steder i organisationen. Blot er det nødvendigt, at der hele tiden er en ansvarlig, der ser projektet som sit projekt, og sørger for at få det ført videre, samt at projektet i praksis har den nødvendige ledelsesmæssige opbakning. Ved hjælp af bilag 1-A kan der skabes et struktureret overblik over resultaterne af de seneste tilfredshedsundersøgelser samt over de strategiske indsatsområder, der er aktuelle for området/afdelingen/teamet. Skemaet afsluttes med en vurdering af, hvorvidt der ønskes at gå videre med et givent BL-projekt, samt ambitionen herfor. Inden det endelig besluttes at pege på en given BL-ambition, er det imidlertid væsentligt, at målgruppen for forandringen indgår i dialogen og kan se nødvendigheden af forandringen. Alternativt bør BL-ambitionen formentlig droppes. Dermed er det formentlig nødvendigt at lederen (eventuelt i samarbejde med en proceskonsulent) inddrager hele afdelingen/området/teamet i en dialog inden en BL-ambition endelig fastlægges. Dermed kan der skabes den nødvendige bevidsthed og tilslutning omkring kommende forandringer. Dette kan eksempelvis gennemføres som en form for selvransagelsesproces, hvor afdelingen/området/teamet drøfter, hvad der burde gøres bedre. Alternativt kan en af nedenstående metoder eventuelt anvendes til at få drøftet forskellige muligheder, ideer og behov i afdelingen/området/teamet. Gule sedler metoden, jf. bilag 1-B Café-metoden, jf. bilag 1-C Herefter kan bilag 1-D Udfoldelse af BL-ambitionen eventuelt anvendes til at fastholde konklusionerne. 1.2 Afklare formål og rammer BL-ambitionen bør under alle omstændigheder udfoldes lidt mere inden det afgøres, hvorvidt der skal igangsættes et decideret BL-projekt. Bilag 1-D Udfoldelse af BL-ambitionen kan anvendes som hjælpeskema til at sikre, at blandt andet formål og rammer bliver italesat, at den overordnede organisering af projektet med mulige projektdeltagere og projektansvarlig fastlægges, og at der gives et første overslag over det nødvendige forventede ressourceforbrug. Skemaet kan dels anvendes til at støtte kommunikationen mellem det strategiske niveau og den enkelte afdeling/område/team, og desuden som allerede nævnt - fastholde konklusionerne fra drøftelserne blandt afdelingen/området/teamet, inkl. målgruppen. 2. Projektetablering I forberedelsens trin 2 etableres et BL-projekt som et decideret læringsprojekt. Projektet tilrettelægges i en vekselvirkning med at egen praksis analyseres i detaljer. For at det efterfølgende er muligt at holde de investerede ressourcer op imod de fremkomne resultater, skal der på dette trin fastlægges relevante indikatorer, og der skal etableres de nødvendige forretningsgange for registreringen. 9

10 2.1 Organisere projektet Bilag 2-A Projektbeskrivelse kan anvendes til at organisere, planlægge og afstemme BLprojektet, dels internt mellem projektdeltagerne og dels ledelsesmæssigt. Skemaet vil formentlig blive udfyldt i en iterativ proces med flere af de øvrige skemaer under trin 2, og resultatet af denne proces vil være den endelige projektbeskrivelse, som godkendes ledelsesmæssigt. Projektbeskrivelse (Bilag 2-A) SMART-mål (Bilag 2-B) Analyse af egen praksis (Bilag 2-D) Tidsplan (Bilag 2-C) 2.2 Analysere egen praksis En tilpas ambitiøs og realiserbar projektbeskrivelse bør udarbejdes i en vekselvirkning med en analyse af den nuværende praksis. Der findes en del forskellige procesanalyseværktøjer. I bilag 2-D er angivet et eksempel med Brown paper, da denne metode er umiddelbar tilgængelig, er visuel stærk, har gode tilretningsmuligheder og kan gennemføres alle vegne, da den samtidig er IT-uafhængig. I forbindelse med kortlægningen bør tilsvarende overvejes hvilke måltal der vil være gode indikatorer for processens effektivitet. Såfremt der efterfølgende ønskes at måle på forandringsprojektets effekt er det nødvendigt at få sådanne indikatorer fastlagt, udviklet og målt inden projektet igangsættes. Tilsvarende bør det overvejes, om der skal ske en registrering af de projektressourcer, der investeres og i givet fald hvordan det skal dokumenteres, jf. bilag 2-A. 2.3 Fastlægge mål, planer og slutprodukter I forbindelse med opstilling af mål i projektbeskrivelsen, kan der søges inspiration i de såkaldte SMART-mål (www.delod.dk/samlaer), jf. Bilag 2-B. Målene kan være såvel læringsmål som mere traditionelle resultatmål (for den tilstræbte forbedring). I forbindelse med udarbejdelsen af projektbeskrivelsens tidsplan, kan bilag 2-C Tidsplan tages i anvendelse, da denne giver mulighed for yderligere at udspecificere de enkelte aktiviteter med slutprodukter, ansvarlige mv. 2.4 Kommunikere og forankre projektet For at understøtte den senere omsætning fra projekt-teori til praksis er det væsentligt, at ledelsen og målgruppen bliver taget i ed. Herunder at der tages hensyn til eventuelle kommentarer fra målgruppe og ledelse i forhold til afstemning af den endelige projektbeskrivelse. 10

11 Når projektbeskrivelsen er endelig udformet og godkendt, bør øvrige interessenter informeres om igangsætningen af projektet, eksempelvis via afdelingsmøder, personaleblade og intranet. 2.5 Finde BL-partner Når projektbeskrivelsen er blevet godkendt ledelsesmæssigt, skal de(n) ønskede BL-partner(e) i ESB-netværket findes. Det anbefales, at dette foretages ved at gøre sig sit videnbehov klart, og herudfra opstille nogle kriterier for valg af samarbejdspartner, som så rangordnes i forhold til den konkrete situation. I bilag 2-E Udvælgelse af BL-partner kan egne kriterier indsættes og prioriteres. Herudfra kan det overvejes, hvilke institutioner, der bedst muligt opfylder de ønskede kriterier, og de potentielle BL-partnere kan noteres nederst i bilag 2-E. Muligvis findes der for de udvalgte kriterier allerede nogle sammenlignelige benchmarks, der kan anvendes som indikatorer for, hvilke institutioner det kan være interessante at benchlearne med, men ellers må alternative kanaler benyttes. 11

12 Videnarbejde I denne fase planlægges og gennemføres selve videnudviklingen med hjælp fra en eller flere BLpartnere. Med inspiration fra den indhentede viden fra BL-partneren omsættes denne til ens egen verden, og der udvikles forslag til forbedringer indenfor fokusområdet. Videnarbejds-fasen afsluttes med, at der udvælges et eller flere forbedringsforslag til efterfølgende implementering. Indholdet i videnarbejdet kan skitseres ved trin 3 og 4 i modellen for netværksbaseret benchlearning: 3. Læring vha. BL-partner(e) Afstemme forventninger Forberede og gennemføre BL-møde(r) 4. Videnudvikling Omsætte indhentet viden ift. egen praksis Kommunikere og udvælge forbedringsforslag 3. Læring vha. BL-partner(e) På trin 3 i modellen for netværksbaseret benchlearning bliver BL-partnernes forventninger afstemt, og BL-møderne bliver planlagt og gennemført. 3.1 Afstemme forventninger De(n) potentielle BL-partner(e) er nu fundet, og kan herefter kontaktes for at få afstemt begge parters muligheder og interesse i at gå videre i processen. For at BL-partneren/ne har det bedst mulige grundlag for at acceptere eller afslå deltagelse i benchlearningen, bør BL-partneren orienteres om, hvad der i givet fald vil blive forventet af dem. Bilag 3-A Forberedelse af BL-partner kan anvendes hertil - eventuelt som dokumentation på en telefonisk henvendelse til de(n) potentielle BL-partner(e). Tilsvarende kan det overvejes, at afholde et for-møde inden der træffes endelig beslutning om at indgå i et decideret BL-forløb. Tilsvarende bør BL-partneren gøre op, hvorvidt man i givet fald ønsker en BL-proces, der går begge veje (og hvad der i givet fald skal være ens egen BL-ambition) eller man er indstillet på blot at være den, der afgiver sin viden. Den videre BL-proces vil naturligvis være meget afhængig heraf. 12

13 Såfremt der bliver aftalt en gensidig BL-proces, kan det være en idé at hver af de involverede parter desuden udarbejder bilag 3-B Baggrundsdata med nogle indledende informationer omkring deres respektive institution og afdeling. 3.2 Forberede og gennemføre BL-møde(r) Når BL-partneren er fundet, kan planlægningen af BL-møderne finde sted. Der skal afstemmes mødetidspunkt, mødedeltagere samt en dagsorden for mødet. Generelt bør det være dén, der har behov for at lære noget, der har ansvaret for at få dette afstemt, planlagt og gennemført. Vedrørende mødedeltagere anbefales det, at én af deltagerne fungerer som facilitator (gerne en proceskonsulent) for mødet. En del af forberedelsen kan inkludere udarbejdelse af en decideret spørgeguide, som bør fremsendes til BL-partneren inden mødet. Skabelonen i bilag 3-C Spørgeguide kan anvendes hertil, mens bilag 3-D Spørgeteknik og spørgsmålstyper kan give inspiration til udformningen af de konkrete spørgsmål. Udover at inkludere spørgeguiden ifm. tilrettelæggelse af BL-mødet, anbefales det at mødet planlægges som et dialogmøde, så der udover tid til at fortælle, også er afsat god tid til at spørge ind, analysere og give feed-back. I denne forbindelse anbefales det også at give rum til at lære hinanden lidt at kende, idet dette også fremmer indlæringen. Endelig anbefales det at afsætte tid til se processen så praksisnært som muligt, idet dette skaber mulighed for at få omsat noget tavs viden til en eksplicit viden. Forpligt generelt til handling, også i forhold til at holde interessenter informeret. I bilag 3-E Dagsorden for BL-møde er givet to eksempler på dagsordener for et BL-møde. På selve BL-mødet anbefales det, at referenten tager udførlige noter. Ved afslutningen på mødet, eller umiddelbart derefter, kan det være hensigtsmæssigt at evaluere mødets afvikling. I bilag 3-F Evaluering af BL-møde er angivet metoder hertil. 4. Videnudvikling På trin fire i modellen for netværksbaseret benchlearning foregår videnudviklingen ved at den nyindhentede viden bliver udviklet og planlagt anvendt i institutionen. 4.1 Omsætte indhentet viden ift. egen praksis Efter at have fået tilført viden fra BL-partneren/BL-partnerne bør denne udveksles, analyseres og drøftes blandt projektdeltagerne. Analysen kan eksempelvis gennemføres ved at optegne BL-partnerens proces på tilsvarende vis som ens egen (vha. brown paper ), sammenligne disse, og drøfte forskellene. Når såvel egen som BL-partnerens proces er blevet analyseret, vil der formentlig dels danne sig nogle spørgsmål omkring rationalet i egen proces og dels nogle nye ideer til, hvad der med fordel kunne gøres anderledes i egen organisation. En anden givtig analyse-metode er at kortlægge årsagsvirkningssammenhænge ved hjælp af de såkaldte årsags-virkningstræer, jf. bilag 4-A. 13

14 Også på dette trin i modellen for netværksbaseret benchlearning er det væsentligt at understøtte kreativitet og innovation for dermed at få genereret så mange gode ideer som muligt. Metoder til at hjælpe idéudviklingen på vej kan være at gennemføre en brainstorm eller tage et spil kort, jf. hhv. bilag 4-B Brainstorm og negativ brainstorm og bilag 4-C Kortspils-metoden. Mulige redskaber til at generere forbedringsideer er således Procesdiagrammering, jf. bilag 2-D vedr. Brown paper Årsag-virkningstræ, jf. bilag 4-A Brainstorm, jf. bilag 4-B Kortspils-metoden, jf. bilag 4-C Projektdeltagerne udvælger herefter de bedste forbedringsforslag til en nærmere drøftelse blandt målgruppen og den øvrige afdeling/område/team. Muligvis ønsker projektgruppen at foretage en konsekvensvurdering, inden forslagene anbefales. Hertil kan benyttes bilag 4-D Konsekvensvurdering af forbedringsforslag. 4.2 Kommunikere og udvælge forbedringsforslag De resulterende forbedringsforslag bør herefter behandles af målgruppen for forandringen. Desuden vil mange af forbedringsforslagene formentlig skulle godkendes ledelsesmæssigt førend de kan igangsættes. Fremgangsmåden for behandling af forbedringsforslagene kan eksempelvis være følgende: Resumé af BL-projektets formål og mål Oprids af egen proces og af BL-partnerens proces, inkl. kommentarer omkring forskellene Projektgruppens forbedringsforslag plus eventuelle supplerende forslag fra målgruppe/ledelse Prioritering af forbedringsforslagene Konklusionen af ovenstående kan eksempelvis fastholdes i en prioriteret liste over godkendte forbedringsforslag til implementering, jf. bilag 4-E Forbedringsforslag til implementering 14

15 Implementering I implementerings-fasen gennemføres de besluttede forbedringsaktiviteter i praksis, og hele processen evalueres. I denne fase evalueres såvel de opnåede resultater, såvel som processen, der har ledt frem til resultaterne. Implementeringsfasen inkluderer dermed en opgørelse over, hvor mange ressourcer der er investeret i projektet, contra udbyttet heraf. Desuden en refleksion over erfaringerne, og dermed en større viden omkring benchlearning, som så kan tages i brug ved næste BL-projekt. Indholdet i implementeringen kan skitseres ved de sidste to trin i modellen for netværksbaseret benchlearning, trin 5 og 6: 5. Gennemførelse af praksisforbedringer Planlægge og skabe forbedringerne Anerkende og konsolidere forbedringerne 6. Evaluering og formidling Evaluere udbyttet og BLprocessen Informere interessenter 5. Gennemførelse af praksisforbedringer På trin fem i modellen for netværksbaseret benchlearning planlægges og gennemføres forbedringsforslagene. Ledelsesmæssigt følges der op på forbedringerne og de involverede anerkendes for deres indsats og resultater. 5.1 Planlægge og skabe forbedringerne Når et forbedringsforslag er blevet godkendt til implementering af ledelse og målgruppe, kan det give anledning til at den oprindelige projektgruppe suppleres/erstattes af nye medlemmer. Med udgangspunkt i projektplanen for hele BL-projektet, eventuelle konsekvensvurderinger samt drøftelserne blandt målgruppen og ledelsen med flere, planlægger projektgruppen forbedringsforslagets implementering, får det godkendt ledelsesmæssigt, og fører det ud i livet. Planlægningen kan understøttes af en implementeringsplan / handlingsplan / kvalitetsplan, der typisk vil skulle godkendes på ledelsesplan, jf. bilag 5-A Implementeringsplan. Det kan her være en god idé at medtænke en form for kommunikationsplan eller tilsvarende, der sikrer at interessenter og kolleger får den relevante information. 15

16 5.2 Anerkende og konsolidere forbedringerne Ledelsesmæssigt er det væsentligt at støtte op om, og til stadighed følge op på de igangsatte forandringsinitiativer. Eksempelvis ved jævnligt at gøre status på forbedringsprojekterne på afdelingsmøder eller lignende. Checklisten i bilag 5-B Genvej til større forbedringer kan anvendes som repetition af ledelsens særlige rolle netop i implementeringen. Efterhånden som forbedringsforslagene er ved at blive indført, er det væsentligt at huske at fejre sine succeser. Dels da det tilkendegiver en anerkendelse overfor de involverede, og dels for at konsolidere den nye måde at gøre tingene på indtil det bliver en naturlig del af kulturen i afdelingen/området/teamet. I bilag 5-C Lær af succes er angivet en række redskaber til, hvordan man som leder kan understøtte, at der læres af succes. 6. Evaluering og formidling På det sjette og sidste trin i modellen for netværksbaseret benchlearning evalueres BL-projektet, såvel i forhold til effekten af de gennemførte forbedringer som i forhold til måden BL-projektet blev gennemført på. Afslutningsvist informeres samtlige interessenter omkring evalueringerne. 6.1 Evaluere udbyttet og BL-processen Der er utallige måder at evaluere et BL-projekt på. Eksempelvis kan de konkrete (økonomiske) resultater sammenholdes med de (økonomiske) investeringer, Return On Investment (ROI). Dette kræver som minimum at der er blevet etableret sammenlignelige måltal før og efter realiseringen, og at den ressourcemæssige indsats er blevet registreret særskilt. Dette til trods vil en sådan opgørelse altid være behæftet med en del usikkerheder eller fejlkilder. Eksempelvis hvorvidt nogle af aktiviteterne skulle gennemføres alligevel (af politiske hensyn eller andet), hvorvidt resultaterne er blevet skabt/påvirket af andre årsager, hvordan der medregnes ændringer på mere immaterielle størrelser såsom eksempelvis en åben og udadvendt forandringsparathed, organisatorisk goodwill og image, medarbejdertilfredshed, organisationskultur osv. Alligevel kan der være indicier, der tilkendegiver om projektet er lykkedes, og hvilken indsats det har krævet. Det kan derfor være såvel nyttigt som nødvendigt at udarbejde en form for evaluering af BLprojektets udbytte, og typisk vil det være en ledelsesopgave at sikre, at denne evaluering gennemføres. I bilag 6-A Evaluering af BL-projektets udbytte, er listet en række indikatorer, der kan medtages i en sådan evaluering. En anden type af evaluering er en vurdering af, hvordan selve benchlearning-processen er forløbet: Har forberedelsen været tilfredsstillende? Hvordan har projektgruppen fungeret? Har projektledelsen været god? Hvad med udvælgelsen af BL-partner(e)? Hvordan har læreprocessen været? Osv. Denne evaluering kan være givende i forhold til at øge vidensniveauet omkring dét at benchlearne, og refleksionerne herfra kan overføres til ny viden i forbindelse med en efterfølgende BL-proces. Typisk vil denne form for evaluering blive gennemført blandt projektdeltagerne med deltagelse af repræsentanter fra andre steder i organisationen (den øvrige ledelse, resten af målgruppen, andre kolleger). Bilag 6-B Evaluering af BL-processen angiver et eksempel på, hvilke emner der kan medtages i en vurdering af et BL-forløb. 16

17 6.2 Informere interessenter Ved BL-projektets afslutning bør samtlige af projektets interessenter informeres om projektets resultater, såvel for det konkrete forbedringsområde, som i forhold til læreprocessen. Ved benchlearning ændres adfærden ved indlæring typisk til at være mere fokuseret mod at lære ved hjælp af nogle gode forbilleder. For at få dette spredt i organisationen kan det endvidere være en god idé at informere så bredt som muligt omkring benchlearningprojektet, dets effekter og læring. For at skubbe på hen imod en organisatorisk benchlearning-kultur kan man tilsvarende sørge for at man altid opmuntrer hinanden til at opsøge andres viden, når man står overfor et problem stort som lille. 17

18 DEL II. Bilag til netværksbaseret benchlearning Forberedelse 1. Fastlæggelse af BL-ambition Afklare formål og rammer Kommunikere og involvere interessenter 2. Projektetablering Organisere projektet Analysere egen praksis Fastlægge mål, planer og slutprodukter Kommunikere og forankre projektet Finde BL-partner Bilag 1-A Indsatsområder og valg af BL-ambition Bilag 1-B Gule sedler - metoden Bilag 1-C Café-metoden Bilag 1-D Udfoldelse af BL-ambitionen Bilag 2-A Projektbeskrivelse Bilag 2-B SMART-mål Bilag 2-C Tidsplan Bilag 2-D Analyse af egen praksis Brown paper Bilag 2-E Udvælgelse af BL-partner Videnarbejde 3. Læring vha. BL-partner(e) Afstemme forventninger Forberede og gennemføre BLmøde(r) 4. Videnudvikling Omsætte indhentet viden ift. egen praksis Kommunikere og udvælge forbedringsforslag Bilag 3-A Forberedelse af BL-partner Bilag 3-B Baggrundsdata Bilag 3-C Spørgeguide Bilag 3-D Spørgeteknik og spørgsmålstyper Bilag 3-E Dagsorden for BL-møde Bilag 3-F Evaluering af BL-møde Bilag 4-A Årsag-virkningstræ Bilag 4-B Brainstorm og negativ brainstorm Bilag 4-C Kortspils-metoden Bilag 4-D Konsekvensvurdering af forbedringsforslag Bilag 4-E Forbedringsforslag til implementering Implementering 5. Gennemførelse af praksisforbedringer Planlægge og skabe forbedringerne Anerkende og konsolidere forbedringerne 6. Evaluering og formidling Evaluere udbyttet og BLprocessen Informere interessenter Bilag 5-A Implementeringsplan Bilag 5-B Genvej til større forbedringer Bilag 5-C Lær af succes Bilag 6-A Evaluering af BL-projektets udbytte Bilag 6-B Evaluering af BL-processen 18

Guide til netværksbaseret benchlearning. * BL-guide *

Guide til netværksbaseret benchlearning. * BL-guide * Guide til netværksbaseret benchlearning * BL-guide * December 2007 Forord ESB-netværket og projektansøgning I 2003 blev ESB-netværket etableret med et af formålene, at interesserede medlemsskoler og samarbejdspartnere

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Ledelsens rolle i gennemførelsen af benchlearning - erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning-projekt

Ledelsens rolle i gennemførelsen af benchlearning - erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning-projekt Ledelsens rolle i gennemførelsen af benchlearning - erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning-projekt December 2007 Forord ESB-netværket og projektansøgning I 2003 blev ESB-netværket etableret med et

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Benchlearning når kvalitet og udvikling sættes på dagsordenen

Benchlearning når kvalitet og udvikling sættes på dagsordenen Benchlearning når kvalitet og udvikling sættes på dagsordenen Randers Tekniske Skoles kvalitetsrejse Tankegodset Opstart og proces, succeser og snublesten undervejs ESB-netværket HTX-vejen Kvalitetskonference

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole

Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole Anne Birthe Mortensen Kvalitetskoordinator, Tradium 22. September 2010 Hvad er kvalitet? Kvalitet

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Referat fra FU-møde den 3. februar 2009 kl. 10.00-15.30 på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat fra FU-møde den 3. februar 2009 kl. 10.00-15.30 på Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets forretningsudvalg o Anette Halvgaard (AH) o Anne Albertsen (AA) o Kent W. Kristensen (KWK) o Michael Kaas-Andersen (MKA) ESB-sekretariatet o Jens Chr. Agger (JCA) o Lajla Pedersen

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Det strategiske mål i centrum

Det strategiske mål i centrum Drejebog for Dynamisk Strategirådgivning Baseret på erfaringer fra 2009 & 2010 Det strategiske mål i centrum Fokus på omverdenen Strategisk kompetencekort Visuelle handlingsplaner INDHOLD 1. Rådgivningsforløb

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER En drejebog for praktikere Milepæle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forarbejdsfasen Udviklingsfasen Etableringsfasen INDLEDNING Almene Boligorganisationer

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde Udvikling med effekt gør kvalitet vedkommende for alle i dagligdagen 20. august 2008 Statens Center for for Kompetence- og og Kvalitetsudvikling Hvad er kvalitet? Offentlige institutioner

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen Arbejdsmiljøsektionen, November 2017 ER JERES RUNDERING DIALOGBASERET ELLER DIALOGSKABENDE? I arbejdsmiljøsektionens guide til runderinger beskrives to tilgange

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Ideer til undervisningsmetoder

Ideer til undervisningsmetoder Ideer til undervisningsmetoder Udvælgelsen af undervisningsmetode skal understøtte opnåelsen af læringsmålene for kurset bedst muligt. Generelt anbefales en kombination af forskellige metoder, og at disse

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen

Social kapital. Kortlægning af faggruppernes bidrag. Drejebog til lederen Social kapital Kortlægning af faggruppernes bidrag Drejebog til lederen Fakta Mål: Varighed: Kortlægning: Deltagere: At få en fælles forståelse af kerneopgaven og opgaveløsningen. At få indblik i samspillet

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere