Guide til netværksbaseret benchlearning. * BL-guide *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til netværksbaseret benchlearning. * BL-guide *"

Transkript

1 Guide til netværksbaseret benchlearning * BL-guide * December 2007

2 Forord ESB-netværket og projektansøgning I 2003 blev ESB-netværket etableret med et af formålene, at interesserede medlemsskoler og samarbejdspartnere skulle arbejde med Evaluering, Samarbejde og Benchmarking/-learning. Dec er der ca. 60 medlemmer i netværket. Tilfredshedsundersøgelseskoncepter til brug blandt elever, medarbejdere og virksomheder blev udviklet og taget i anvendelse. I nov besluttede ESB-netværkets styregruppe, at det var nødvendigt med mere fokus på at skabe hensigtsmæssige sammenhænge i kvalitetsarbejdet, så man kan sikre, at dokumenterede resultater (f.eks. tilfredshedsundersøgelser) omsættes til læring og forbedring af praksis på skolen/i afdelingen. Ud fra dette fokuspunkt udarbejdes en projektansøgning til Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) og Undervisningsministeriet (UVM) og juni 2006 modtager vi en bevilling til projektet: Benchlearning - professionalisering af netværksbaserede læringsmiljøer skaber forbedret praksis. (BL-projektet) Deltagere og organisering Blandt ESB-netværkets medlemmer ønskede en hel del af skolerne at deltage i BL-projektet. Af sidste side i kompendiet fremgår, hvilke skoler der deltog i projektet, og hvem der deltog i projektets styregruppe og følgegruppe. Eksterne konsulenter De gennemgående eksterne konsulenter i projektet har været: Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspæd. Læreruddannelse (DEL) Anne Birte Mortensen, ABM konsultation Til udvikling af specifikke opgaver har vi haft tilknyttet som ekstern konsulent Torben Hansen, LAMA grafik Analysefirma Dataindsamling i tilfredshedsundersøgelserne forestås af skolerne, og i samarbejde med analysefirmaet Ennova A/S, Århus udarbejdes resultaterne af undersøgelserne i forskellige benchmarkingrapporter til brug for gennemførelsen af de efterfølgende BM/BL forløb. Dokumenter og formidling af projektresultater I det store og omfangsrige projekt er der udarbejdet en del dokumenter. På dette sted vil vi gerne omtale 3 kompendier, som er opbygget med en indre sammenhæng og som danner grundlag for formidlingen af projektresultaterne og i den praktiske gennemførelse af BM/BL forløb:

3 1. En model for netværksbaseret benchlearning erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning projekt Hans Jørgen Knudsen DEL, hovedansvarlig for udarbejdelsen Målgruppen: Primært proceskonsulenter, ESB-koordinatorer og andre nøglemedarbejdere ifm BM/BL-forløb 2. Ledelsens rolle i gennemførelsen af benchlearning - erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning projekt - Hans Jørgen Knudsen DEL, hovedansvarlig for udarbejdelsen Målgruppen: Primært skolernes strategiske ledelse og afdelingernes driftsledelse 3. Guide til netværksbaseret benchlearning BL guide Anne Birthe Mortensen, ABM konsultation, hovedansvarlig for udarbejdelsen Målgruppen: Primært dem der på skolerne er involveret i den praktiske gennemførelse af BM/BL- forløb Se også nedenstående afsnit. Website På ESB-netværkets website findes også: Oversigt over Deltagende skoler og uddannelser samt igangsatte forbedringsaktiviteter Notat om Videokonference som værktøj i benchlearning Artikel om Netværksbaseret benchlearning erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning-projekt. Evalueringsrapport over Benchlearning professionalisering af netværksbaserede læringsmiljøer skaber forbedret praksis. Samt øvrige dokumenter om projektets gennemførelse og resultater. Projektledelsen Den ansøgende skole på ESB-netværkets vegne har været Randers Tekniske Skole. Projektledelsen har været: Lars M. Madsen, kst. direktør Randers Tekniske Skole og ESB-netværket Jens Chr. Agger, konsulent ESB-sekretariatet Projektsekretariat og yderligere informationer ESB-netværkets sekretariat v / Lajla Pedersen, ProjektCare har fungeret som projektsekretariat. Yderligere oplysninger om projektet og projektdokumenter kan fås ved henvendelse på tlf eller mail På vegne af projektledelsen Lars M. Madsen

4 Indholdsfortegnelse: Indledning... 6 DEL I. Model for netværksbaseret benchlearning... 7 Forberedelse Fastlæggelse af BL-ambition Kommunikere og involvere interessenter Afklare formål og rammer Projektetablering Organisere projektet Analysere egen praksis Fastlægge mål, planer og slutprodukter Kommunikere og forankre projektet Finde BL-partner Videnarbejde Læring vha. BL-partner(e) Afstemme forventninger Forberede og gennemføre BL-møde(r) Videnudvikling Omsætte indhentet viden ift. egen praksis Kommunikere og udvælge forbedringsforslag Implementering Gennemførelse af praksisforbedringer Planlægge og skabe forbedringerne Anerkende og konsolidere forbedringerne Evaluering og formidling Evaluere udbyttet og BL-processen Informere interessenter DEL II. Bilag til netværksbaseret benchlearning Bilag 1-A Indsatsområder og valg af BL-ambition Bilag 1-B Gule sedler - metoden Bilag 1-C Café-metoden Bilag 1-D Udfoldelse af BL-ambitionen Bilag 2-A Projektbeskrivelse Bilag 2-B SMART-mål Bilag 2-C Tidsplan Bilag 2-D Analyse af egen praksis Brown paper Bilag 2-E Udvælgelse af BL-partner... 30

5 Bilag 3-A Forberedelse af BL-partner Bilag 3-B Baggrundsdata Bilag 3-C Spørgeguide Bilag 3-D Spørgeteknik og spørgsmålstyper Bilag 3-E Dagsorden for BL-møde Bilag 3-F Evaluering af BL-møde Bilag 4-A Årsags-virkningstræ Bilag 4-B Brainstorm og negativ brainstorm Bilag 4-C Kortspils-metoden Bilag 4-D Konsekvensvurdering af forbedringsforslag Bilag 4-E Forbedringsforslag til implementering Bilag 5-A Implementeringsplan Bilag 5-B Genvej til større forbedringer Bilag 5-C Lær af succes Bilag 6-A Evaluering af BL-projektets udbytte Bilag 6-B Evaluering af BL-processen... 52

6 Indledning BL-guiden er udarbejdet i forlængelse af BL-projektet, som havde til formål at undersøge hvordan dokumenterede tilfredshedsresultater kunne føre til en forbedret praksis. BL-guiden skal ses i sammenhæng med de 2 andre centrale kompendier i projektet: En model for netværksbaseret benchlearning erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning projekt Ledelsens rolle i gennemførelsen af benchlearning - erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning projekt BL-guiden er samtidig tænkt som en erstatning af en tidligere guide udgivet af ESB-sekretariatet i februar 2006: Ekstern benchmarking på erhvervsskoler - en praktisk guide. Kort fortalt opfattes benchlearning her som værende det, at man indenfor et udvalgt område sammenligner sig med andre for at lære af det og for at udvikle egen praksis. Det vil sige, at et benchlearning-projekt afviger fra andre forandringsprojekter ved, at der i benchlearningprocessen er indlagt et fast element med videnudvikling vha. inspiration udefra. Tilsvarende adskiller benchlearning-møder sig fra traditionelle erfa-møder via benchlearningens fokusering på det udvalgte område med den forberedelse og efterbehandling, det nødvendigvis fordrer. Jf. i øvrigt uddybningen i kompendiet En model for netværksbaseret benchlearning - erfaringer fra ESB-netværkets benchlearning-projekt. I forlængelse af ovenstående er et BL-projekt defineret som værende et forbedringsprojekt, der ønskes gennemført ved hjælp af netværksbaseret benchlearning. Indholdet i denne guide er delt i to. Del I beskriver hvert af de seks trin i modellen for netværksbaseret benchlearning (se side 7), mens del II indeholder konkrete eksempler på bilag, der kan anvendes i processen. Bilagene i del II udgør den primære del af BL-guiden, mens del I mere skal opfattes som en hjælpetekst til læsning af bilagene. Bilagene i guiden er desuden tænkt som forslag til, hvordan man kan gennemføre de enkelte trin i modellen. Der er således ikke tale om angivelse af en streng normativ fremgangsmåde, hvor bilagene skal anvendes slavisk ét for ét i ethvert benchlearning-forløb. Med skyldig respekt for de enkelte skolers forskellighed skal bilagene nærmere opfattes som en inspirationspakke, hvorfra der kan udvælges de konkrete bilag, der synes hensigtsmæssige i den aktuelle situation, og at bilagene i øvrigt tilrettes efter ambitionsniveau, ønsker og behov. 6

7 DEL I. Model for netværksbaseret benchlearning Forberedelse 1. Fastlæggelse af BL-ambition Afklare formål og rammer Kommunikere og involvere interessenter 2. Projektetablering Organisere projektet Analysere egen praksis Fastlægge mål, planer og slutprodukter Kommunikere og forankre projektet Finde BL-partner Videnarbejde 3. Læring vha. BL-partner(e) Afstemme forventninger Forberede og gennemføre BL-møde(r) 4. Videnudvikling Omsætte indhentet viden ift. egen praksis Kommunikere og udvælge forbedringsforslag Implementering 5. Gennemførelse af praksisforbedringer Planlægge og skabe forbedringerne Anerkende og konsolidere forbedringerne 6. Evaluering og formidling Evaluere udbyttet og BLprocessen Informere interessenter 7

8 Forberedelse Forberedelsen omfatter forberedelsen af BL-projekt internt i egen organisation. Det er alfa og omega for BL-projektets efterfølgende skæbne, at det er ordentligt forberedt i egen organisation førend eksterne BL-partnere inddrages. Dermed skal der kalkuleres med en rum tid (formentlig flere måneder) til at få gennemført de nødvendige forberedende analyser, og til at få de væsentligste interessenter til at identificere sig med projektet. I forberedelses-fasen i den netværksbaserede benchlearning beskæftiger man sig med selve ambitionen for BL-projektet, samt den forberedelse der skal til for at være klar til at gennemføre en egentlig videndelingsproces. Ambitionen for projektet (BL-ambitionen) skal i denne sammenhæng forstås som det ønske, der er om en konkret forandret praksis gerne indenfor et strategisk indsatsområde. Der udvælges dermed en BL-ambition, der opfattes som værende væsentlig og realistisk at få forbedret, og der etableres et BL-projekt, der skal varetage forandringens planlægning og gennemførelse. Som afslutning på forberedelsesfasen godkendes BL-projektet ledelsesmæssigt, og der udvælges BL-partner(e) til det efterfølgende videnarbejde. Indholdet i forberedelsen kan skitseres ved følgende to trin: 1. Fastlæggelse af BL-ambition Afklare formål og rammer Kommunikere og involvere interessenter 2. Projektetablering Organisere projektet Analysere egen praksis Fastlægge mål, planer og slutprodukter Kommunikere og forankre projektet Finde BL-partner 1. Fastlæggelse af BL-ambition På trin 1 i forberedelsen træffes valget af BL-ambition i et samspil mellem forskellige organisatoriske spillere indenfor egen organisation. 1.1 Kommunikere og involvere interessenter Når resultaterne af en ny tilfredshedsundersøgelse foreligger, vil der typisk foregå en første indledende afklaring af, hvorvidt det vurderes at være en god idé at igangsætte et netværksbaseret benchlearningforløb indenfor et givent område. Denne interne afklaring kan foretages ved hjælp af bilag 1-A Indsatsområder og valg af BL-ambition. Bilaget kan eksempelvis anvendes ifm. den interne kommunikation mellem skolens strategiske niveau (evt. via kvalitetsafdelingen) og i første omgang lederen af den enkelte undervis- 8

9 ningsafdeling/område/team. Ejerskabet af et kommende BL-projekt kan dog godt blive initialiseret fra forskellige steder i organisationen. Blot er det nødvendigt, at der hele tiden er en ansvarlig, der ser projektet som sit projekt, og sørger for at få det ført videre, samt at projektet i praksis har den nødvendige ledelsesmæssige opbakning. Ved hjælp af bilag 1-A kan der skabes et struktureret overblik over resultaterne af de seneste tilfredshedsundersøgelser samt over de strategiske indsatsområder, der er aktuelle for området/afdelingen/teamet. Skemaet afsluttes med en vurdering af, hvorvidt der ønskes at gå videre med et givent BL-projekt, samt ambitionen herfor. Inden det endelig besluttes at pege på en given BL-ambition, er det imidlertid væsentligt, at målgruppen for forandringen indgår i dialogen og kan se nødvendigheden af forandringen. Alternativt bør BL-ambitionen formentlig droppes. Dermed er det formentlig nødvendigt at lederen (eventuelt i samarbejde med en proceskonsulent) inddrager hele afdelingen/området/teamet i en dialog inden en BL-ambition endelig fastlægges. Dermed kan der skabes den nødvendige bevidsthed og tilslutning omkring kommende forandringer. Dette kan eksempelvis gennemføres som en form for selvransagelsesproces, hvor afdelingen/området/teamet drøfter, hvad der burde gøres bedre. Alternativt kan en af nedenstående metoder eventuelt anvendes til at få drøftet forskellige muligheder, ideer og behov i afdelingen/området/teamet. Gule sedler metoden, jf. bilag 1-B Café-metoden, jf. bilag 1-C Herefter kan bilag 1-D Udfoldelse af BL-ambitionen eventuelt anvendes til at fastholde konklusionerne. 1.2 Afklare formål og rammer BL-ambitionen bør under alle omstændigheder udfoldes lidt mere inden det afgøres, hvorvidt der skal igangsættes et decideret BL-projekt. Bilag 1-D Udfoldelse af BL-ambitionen kan anvendes som hjælpeskema til at sikre, at blandt andet formål og rammer bliver italesat, at den overordnede organisering af projektet med mulige projektdeltagere og projektansvarlig fastlægges, og at der gives et første overslag over det nødvendige forventede ressourceforbrug. Skemaet kan dels anvendes til at støtte kommunikationen mellem det strategiske niveau og den enkelte afdeling/område/team, og desuden som allerede nævnt - fastholde konklusionerne fra drøftelserne blandt afdelingen/området/teamet, inkl. målgruppen. 2. Projektetablering I forberedelsens trin 2 etableres et BL-projekt som et decideret læringsprojekt. Projektet tilrettelægges i en vekselvirkning med at egen praksis analyseres i detaljer. For at det efterfølgende er muligt at holde de investerede ressourcer op imod de fremkomne resultater, skal der på dette trin fastlægges relevante indikatorer, og der skal etableres de nødvendige forretningsgange for registreringen. 9

10 2.1 Organisere projektet Bilag 2-A Projektbeskrivelse kan anvendes til at organisere, planlægge og afstemme BLprojektet, dels internt mellem projektdeltagerne og dels ledelsesmæssigt. Skemaet vil formentlig blive udfyldt i en iterativ proces med flere af de øvrige skemaer under trin 2, og resultatet af denne proces vil være den endelige projektbeskrivelse, som godkendes ledelsesmæssigt. Projektbeskrivelse (Bilag 2-A) SMART-mål (Bilag 2-B) Analyse af egen praksis (Bilag 2-D) Tidsplan (Bilag 2-C) 2.2 Analysere egen praksis En tilpas ambitiøs og realiserbar projektbeskrivelse bør udarbejdes i en vekselvirkning med en analyse af den nuværende praksis. Der findes en del forskellige procesanalyseværktøjer. I bilag 2-D er angivet et eksempel med Brown paper, da denne metode er umiddelbar tilgængelig, er visuel stærk, har gode tilretningsmuligheder og kan gennemføres alle vegne, da den samtidig er IT-uafhængig. I forbindelse med kortlægningen bør tilsvarende overvejes hvilke måltal der vil være gode indikatorer for processens effektivitet. Såfremt der efterfølgende ønskes at måle på forandringsprojektets effekt er det nødvendigt at få sådanne indikatorer fastlagt, udviklet og målt inden projektet igangsættes. Tilsvarende bør det overvejes, om der skal ske en registrering af de projektressourcer, der investeres og i givet fald hvordan det skal dokumenteres, jf. bilag 2-A. 2.3 Fastlægge mål, planer og slutprodukter I forbindelse med opstilling af mål i projektbeskrivelsen, kan der søges inspiration i de såkaldte SMART-mål (www.delod.dk/samlaer), jf. Bilag 2-B. Målene kan være såvel læringsmål som mere traditionelle resultatmål (for den tilstræbte forbedring). I forbindelse med udarbejdelsen af projektbeskrivelsens tidsplan, kan bilag 2-C Tidsplan tages i anvendelse, da denne giver mulighed for yderligere at udspecificere de enkelte aktiviteter med slutprodukter, ansvarlige mv. 2.4 Kommunikere og forankre projektet For at understøtte den senere omsætning fra projekt-teori til praksis er det væsentligt, at ledelsen og målgruppen bliver taget i ed. Herunder at der tages hensyn til eventuelle kommentarer fra målgruppe og ledelse i forhold til afstemning af den endelige projektbeskrivelse. 10

11 Når projektbeskrivelsen er endelig udformet og godkendt, bør øvrige interessenter informeres om igangsætningen af projektet, eksempelvis via afdelingsmøder, personaleblade og intranet. 2.5 Finde BL-partner Når projektbeskrivelsen er blevet godkendt ledelsesmæssigt, skal de(n) ønskede BL-partner(e) i ESB-netværket findes. Det anbefales, at dette foretages ved at gøre sig sit videnbehov klart, og herudfra opstille nogle kriterier for valg af samarbejdspartner, som så rangordnes i forhold til den konkrete situation. I bilag 2-E Udvælgelse af BL-partner kan egne kriterier indsættes og prioriteres. Herudfra kan det overvejes, hvilke institutioner, der bedst muligt opfylder de ønskede kriterier, og de potentielle BL-partnere kan noteres nederst i bilag 2-E. Muligvis findes der for de udvalgte kriterier allerede nogle sammenlignelige benchmarks, der kan anvendes som indikatorer for, hvilke institutioner det kan være interessante at benchlearne med, men ellers må alternative kanaler benyttes. 11

12 Videnarbejde I denne fase planlægges og gennemføres selve videnudviklingen med hjælp fra en eller flere BLpartnere. Med inspiration fra den indhentede viden fra BL-partneren omsættes denne til ens egen verden, og der udvikles forslag til forbedringer indenfor fokusområdet. Videnarbejds-fasen afsluttes med, at der udvælges et eller flere forbedringsforslag til efterfølgende implementering. Indholdet i videnarbejdet kan skitseres ved trin 3 og 4 i modellen for netværksbaseret benchlearning: 3. Læring vha. BL-partner(e) Afstemme forventninger Forberede og gennemføre BL-møde(r) 4. Videnudvikling Omsætte indhentet viden ift. egen praksis Kommunikere og udvælge forbedringsforslag 3. Læring vha. BL-partner(e) På trin 3 i modellen for netværksbaseret benchlearning bliver BL-partnernes forventninger afstemt, og BL-møderne bliver planlagt og gennemført. 3.1 Afstemme forventninger De(n) potentielle BL-partner(e) er nu fundet, og kan herefter kontaktes for at få afstemt begge parters muligheder og interesse i at gå videre i processen. For at BL-partneren/ne har det bedst mulige grundlag for at acceptere eller afslå deltagelse i benchlearningen, bør BL-partneren orienteres om, hvad der i givet fald vil blive forventet af dem. Bilag 3-A Forberedelse af BL-partner kan anvendes hertil - eventuelt som dokumentation på en telefonisk henvendelse til de(n) potentielle BL-partner(e). Tilsvarende kan det overvejes, at afholde et for-møde inden der træffes endelig beslutning om at indgå i et decideret BL-forløb. Tilsvarende bør BL-partneren gøre op, hvorvidt man i givet fald ønsker en BL-proces, der går begge veje (og hvad der i givet fald skal være ens egen BL-ambition) eller man er indstillet på blot at være den, der afgiver sin viden. Den videre BL-proces vil naturligvis være meget afhængig heraf. 12

13 Såfremt der bliver aftalt en gensidig BL-proces, kan det være en idé at hver af de involverede parter desuden udarbejder bilag 3-B Baggrundsdata med nogle indledende informationer omkring deres respektive institution og afdeling. 3.2 Forberede og gennemføre BL-møde(r) Når BL-partneren er fundet, kan planlægningen af BL-møderne finde sted. Der skal afstemmes mødetidspunkt, mødedeltagere samt en dagsorden for mødet. Generelt bør det være dén, der har behov for at lære noget, der har ansvaret for at få dette afstemt, planlagt og gennemført. Vedrørende mødedeltagere anbefales det, at én af deltagerne fungerer som facilitator (gerne en proceskonsulent) for mødet. En del af forberedelsen kan inkludere udarbejdelse af en decideret spørgeguide, som bør fremsendes til BL-partneren inden mødet. Skabelonen i bilag 3-C Spørgeguide kan anvendes hertil, mens bilag 3-D Spørgeteknik og spørgsmålstyper kan give inspiration til udformningen af de konkrete spørgsmål. Udover at inkludere spørgeguiden ifm. tilrettelæggelse af BL-mødet, anbefales det at mødet planlægges som et dialogmøde, så der udover tid til at fortælle, også er afsat god tid til at spørge ind, analysere og give feed-back. I denne forbindelse anbefales det også at give rum til at lære hinanden lidt at kende, idet dette også fremmer indlæringen. Endelig anbefales det at afsætte tid til se processen så praksisnært som muligt, idet dette skaber mulighed for at få omsat noget tavs viden til en eksplicit viden. Forpligt generelt til handling, også i forhold til at holde interessenter informeret. I bilag 3-E Dagsorden for BL-møde er givet to eksempler på dagsordener for et BL-møde. På selve BL-mødet anbefales det, at referenten tager udførlige noter. Ved afslutningen på mødet, eller umiddelbart derefter, kan det være hensigtsmæssigt at evaluere mødets afvikling. I bilag 3-F Evaluering af BL-møde er angivet metoder hertil. 4. Videnudvikling På trin fire i modellen for netværksbaseret benchlearning foregår videnudviklingen ved at den nyindhentede viden bliver udviklet og planlagt anvendt i institutionen. 4.1 Omsætte indhentet viden ift. egen praksis Efter at have fået tilført viden fra BL-partneren/BL-partnerne bør denne udveksles, analyseres og drøftes blandt projektdeltagerne. Analysen kan eksempelvis gennemføres ved at optegne BL-partnerens proces på tilsvarende vis som ens egen (vha. brown paper ), sammenligne disse, og drøfte forskellene. Når såvel egen som BL-partnerens proces er blevet analyseret, vil der formentlig dels danne sig nogle spørgsmål omkring rationalet i egen proces og dels nogle nye ideer til, hvad der med fordel kunne gøres anderledes i egen organisation. En anden givtig analyse-metode er at kortlægge årsagsvirkningssammenhænge ved hjælp af de såkaldte årsags-virkningstræer, jf. bilag 4-A. 13

14 Også på dette trin i modellen for netværksbaseret benchlearning er det væsentligt at understøtte kreativitet og innovation for dermed at få genereret så mange gode ideer som muligt. Metoder til at hjælpe idéudviklingen på vej kan være at gennemføre en brainstorm eller tage et spil kort, jf. hhv. bilag 4-B Brainstorm og negativ brainstorm og bilag 4-C Kortspils-metoden. Mulige redskaber til at generere forbedringsideer er således Procesdiagrammering, jf. bilag 2-D vedr. Brown paper Årsag-virkningstræ, jf. bilag 4-A Brainstorm, jf. bilag 4-B Kortspils-metoden, jf. bilag 4-C Projektdeltagerne udvælger herefter de bedste forbedringsforslag til en nærmere drøftelse blandt målgruppen og den øvrige afdeling/område/team. Muligvis ønsker projektgruppen at foretage en konsekvensvurdering, inden forslagene anbefales. Hertil kan benyttes bilag 4-D Konsekvensvurdering af forbedringsforslag. 4.2 Kommunikere og udvælge forbedringsforslag De resulterende forbedringsforslag bør herefter behandles af målgruppen for forandringen. Desuden vil mange af forbedringsforslagene formentlig skulle godkendes ledelsesmæssigt førend de kan igangsættes. Fremgangsmåden for behandling af forbedringsforslagene kan eksempelvis være følgende: Resumé af BL-projektets formål og mål Oprids af egen proces og af BL-partnerens proces, inkl. kommentarer omkring forskellene Projektgruppens forbedringsforslag plus eventuelle supplerende forslag fra målgruppe/ledelse Prioritering af forbedringsforslagene Konklusionen af ovenstående kan eksempelvis fastholdes i en prioriteret liste over godkendte forbedringsforslag til implementering, jf. bilag 4-E Forbedringsforslag til implementering 14

15 Implementering I implementerings-fasen gennemføres de besluttede forbedringsaktiviteter i praksis, og hele processen evalueres. I denne fase evalueres såvel de opnåede resultater, såvel som processen, der har ledt frem til resultaterne. Implementeringsfasen inkluderer dermed en opgørelse over, hvor mange ressourcer der er investeret i projektet, contra udbyttet heraf. Desuden en refleksion over erfaringerne, og dermed en større viden omkring benchlearning, som så kan tages i brug ved næste BL-projekt. Indholdet i implementeringen kan skitseres ved de sidste to trin i modellen for netværksbaseret benchlearning, trin 5 og 6: 5. Gennemførelse af praksisforbedringer Planlægge og skabe forbedringerne Anerkende og konsolidere forbedringerne 6. Evaluering og formidling Evaluere udbyttet og BLprocessen Informere interessenter 5. Gennemførelse af praksisforbedringer På trin fem i modellen for netværksbaseret benchlearning planlægges og gennemføres forbedringsforslagene. Ledelsesmæssigt følges der op på forbedringerne og de involverede anerkendes for deres indsats og resultater. 5.1 Planlægge og skabe forbedringerne Når et forbedringsforslag er blevet godkendt til implementering af ledelse og målgruppe, kan det give anledning til at den oprindelige projektgruppe suppleres/erstattes af nye medlemmer. Med udgangspunkt i projektplanen for hele BL-projektet, eventuelle konsekvensvurderinger samt drøftelserne blandt målgruppen og ledelsen med flere, planlægger projektgruppen forbedringsforslagets implementering, får det godkendt ledelsesmæssigt, og fører det ud i livet. Planlægningen kan understøttes af en implementeringsplan / handlingsplan / kvalitetsplan, der typisk vil skulle godkendes på ledelsesplan, jf. bilag 5-A Implementeringsplan. Det kan her være en god idé at medtænke en form for kommunikationsplan eller tilsvarende, der sikrer at interessenter og kolleger får den relevante information. 15

16 5.2 Anerkende og konsolidere forbedringerne Ledelsesmæssigt er det væsentligt at støtte op om, og til stadighed følge op på de igangsatte forandringsinitiativer. Eksempelvis ved jævnligt at gøre status på forbedringsprojekterne på afdelingsmøder eller lignende. Checklisten i bilag 5-B Genvej til større forbedringer kan anvendes som repetition af ledelsens særlige rolle netop i implementeringen. Efterhånden som forbedringsforslagene er ved at blive indført, er det væsentligt at huske at fejre sine succeser. Dels da det tilkendegiver en anerkendelse overfor de involverede, og dels for at konsolidere den nye måde at gøre tingene på indtil det bliver en naturlig del af kulturen i afdelingen/området/teamet. I bilag 5-C Lær af succes er angivet en række redskaber til, hvordan man som leder kan understøtte, at der læres af succes. 6. Evaluering og formidling På det sjette og sidste trin i modellen for netværksbaseret benchlearning evalueres BL-projektet, såvel i forhold til effekten af de gennemførte forbedringer som i forhold til måden BL-projektet blev gennemført på. Afslutningsvist informeres samtlige interessenter omkring evalueringerne. 6.1 Evaluere udbyttet og BL-processen Der er utallige måder at evaluere et BL-projekt på. Eksempelvis kan de konkrete (økonomiske) resultater sammenholdes med de (økonomiske) investeringer, Return On Investment (ROI). Dette kræver som minimum at der er blevet etableret sammenlignelige måltal før og efter realiseringen, og at den ressourcemæssige indsats er blevet registreret særskilt. Dette til trods vil en sådan opgørelse altid være behæftet med en del usikkerheder eller fejlkilder. Eksempelvis hvorvidt nogle af aktiviteterne skulle gennemføres alligevel (af politiske hensyn eller andet), hvorvidt resultaterne er blevet skabt/påvirket af andre årsager, hvordan der medregnes ændringer på mere immaterielle størrelser såsom eksempelvis en åben og udadvendt forandringsparathed, organisatorisk goodwill og image, medarbejdertilfredshed, organisationskultur osv. Alligevel kan der være indicier, der tilkendegiver om projektet er lykkedes, og hvilken indsats det har krævet. Det kan derfor være såvel nyttigt som nødvendigt at udarbejde en form for evaluering af BLprojektets udbytte, og typisk vil det være en ledelsesopgave at sikre, at denne evaluering gennemføres. I bilag 6-A Evaluering af BL-projektets udbytte, er listet en række indikatorer, der kan medtages i en sådan evaluering. En anden type af evaluering er en vurdering af, hvordan selve benchlearning-processen er forløbet: Har forberedelsen været tilfredsstillende? Hvordan har projektgruppen fungeret? Har projektledelsen været god? Hvad med udvælgelsen af BL-partner(e)? Hvordan har læreprocessen været? Osv. Denne evaluering kan være givende i forhold til at øge vidensniveauet omkring dét at benchlearne, og refleksionerne herfra kan overføres til ny viden i forbindelse med en efterfølgende BL-proces. Typisk vil denne form for evaluering blive gennemført blandt projektdeltagerne med deltagelse af repræsentanter fra andre steder i organisationen (den øvrige ledelse, resten af målgruppen, andre kolleger). Bilag 6-B Evaluering af BL-processen angiver et eksempel på, hvilke emner der kan medtages i en vurdering af et BL-forløb. 16

17 6.2 Informere interessenter Ved BL-projektets afslutning bør samtlige af projektets interessenter informeres om projektets resultater, såvel for det konkrete forbedringsområde, som i forhold til læreprocessen. Ved benchlearning ændres adfærden ved indlæring typisk til at være mere fokuseret mod at lære ved hjælp af nogle gode forbilleder. For at få dette spredt i organisationen kan det endvidere være en god idé at informere så bredt som muligt omkring benchlearningprojektet, dets effekter og læring. For at skubbe på hen imod en organisatorisk benchlearning-kultur kan man tilsvarende sørge for at man altid opmuntrer hinanden til at opsøge andres viden, når man står overfor et problem stort som lille. 17

18 DEL II. Bilag til netværksbaseret benchlearning Forberedelse 1. Fastlæggelse af BL-ambition Afklare formål og rammer Kommunikere og involvere interessenter 2. Projektetablering Organisere projektet Analysere egen praksis Fastlægge mål, planer og slutprodukter Kommunikere og forankre projektet Finde BL-partner Bilag 1-A Indsatsområder og valg af BL-ambition Bilag 1-B Gule sedler - metoden Bilag 1-C Café-metoden Bilag 1-D Udfoldelse af BL-ambitionen Bilag 2-A Projektbeskrivelse Bilag 2-B SMART-mål Bilag 2-C Tidsplan Bilag 2-D Analyse af egen praksis Brown paper Bilag 2-E Udvælgelse af BL-partner Videnarbejde 3. Læring vha. BL-partner(e) Afstemme forventninger Forberede og gennemføre BLmøde(r) 4. Videnudvikling Omsætte indhentet viden ift. egen praksis Kommunikere og udvælge forbedringsforslag Bilag 3-A Forberedelse af BL-partner Bilag 3-B Baggrundsdata Bilag 3-C Spørgeguide Bilag 3-D Spørgeteknik og spørgsmålstyper Bilag 3-E Dagsorden for BL-møde Bilag 3-F Evaluering af BL-møde Bilag 4-A Årsag-virkningstræ Bilag 4-B Brainstorm og negativ brainstorm Bilag 4-C Kortspils-metoden Bilag 4-D Konsekvensvurdering af forbedringsforslag Bilag 4-E Forbedringsforslag til implementering Implementering 5. Gennemførelse af praksisforbedringer Planlægge og skabe forbedringerne Anerkende og konsolidere forbedringerne 6. Evaluering og formidling Evaluere udbyttet og BLprocessen Informere interessenter Bilag 5-A Implementeringsplan Bilag 5-B Genvej til større forbedringer Bilag 5-C Lær af succes Bilag 6-A Evaluering af BL-projektets udbytte Bilag 6-B Evaluering af BL-processen 18

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Ledelse på attraktive arbejdspladser 1 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Indhold 3 Kære leder 4 Attraktiv arbejdsplads 6 Dine

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARTIKEL. Facilitering

ARTIKEL. Facilitering ARTIKEL Facilitering En artikel med inspiration, værktøjer og tips til at skabe øget dynamik, ejerskab og kvalificerede resultater i gruppeprocesser gennem bevidst design FACILITERING ARTIKEL Facilitering

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere