KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø"

Transkript

1 KOM UD I VERDEN Rapport TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø PRODUKTER: 3. Semester Eksamen

2 Indholdsfortegnelse Definition af opgave - Theis... 4 Overblikket... 5 Vores målsætning... 6 Metode - Theis... 6 Rollefordeling... 6 Refleksion og Risikoanalyse... 7 Regelsæt for rapportskrivning... 9 Problemformulering... 9 Planlægning Udviklingsmetoder IDEO s Design Thinking Læsevejledning DISCOVERY OG INTERPRETATION - Theis, Anders & Philip Research Desktop research Insights fra desktop research Konklusion på desktop research SWOT og EASJ.dk Styrker ved Kom ud i verden sektionen Ekspertvurdering Konklusion på ekspertvurdering Målgruppe Interview med AØK studerende Interview med bygningskonstruktør studerende på EASJ - Campus Næstved Insights på målgruppen Delkonklusion af målgruppe interview Hvorfor kun samarbejde med AØK? Persona/Scenario Udarbejdet persona Udarbejdet scenarier Konklusion IDEATION - Theis & Anders Brainstorm og mindmaps - Theis, Anders & Philip Mindmap - Theis, Anders & Philip Tanker og ideer til løsninger på ekspertvurdering - Theis, Anders & Philip Konceptudvikling - Theis, Anders & Philip Informationsarkitektur Koncept test Konklusion på test Koncept MatchGuide - Theis, Anders & Philip Mock-up - Anders Motiverende design - Theis Konklusion EXPERIMENTATION - Anders & Philip Kodning af website (dummysite) - Anders Database - Philip Normalisering - Philip Database forklaring - Philip Kodning af backend - Philip

3 Brugertest - Anders Konklusion EVOLUTION - Theis & Philip Konklusion på produkt Færdige produkter: Video - Theis Konklusion - Theis, Anders & Philip Refleksion - Theis, Anders & Philip Litteraturliste Bilag

4 Definition af opgave Helt kort lyder opgaven på følgende. Skab en database baseret dynamisk webløsning for EASJ.dk s sektion om udlandsophold samt integreret introduktionsvideo. Vores kunde er Erhvervsakademi Sjællands International afdeling og Ole Kolling og Jørgen Heramb er repræsentanter. Fra ministeriet er EASJ blevet sat en målsætning om, at få 50% af deres studerende på et studie-/praktikophold i løbet af uddannelsen. Dette mål skal opnås i EASJ har i dag en række partnerinstitutioner i udlandet som studerende anvender i forhold til studie-/praktikophold i udlandet. I øjeblikket er de nuværende partnere listet i tabelform i et langt uoverskueligt dokument og i den kommende tid vil 30+ nye partnere blive tilføjet denne liste altså endnu mere uoverskueligt. Vores kunde har behov for udvikling af et værktøj som kan skabe overblik over partnere, f.eks. en database som skal kunne håndtere en række parametre: Indenfor EU (Eramus) <=> udenfor EU Praktik <=> Studieophold Friplads <=> Betaling Relevant for hvilke studier Etc. Derforuden vil kunden gerne have et visuelt værktøj som kunne fungere i følge med deres website, som f.eks. et verdenskort hvor partnere dukker op, når et land blev highlighted eller en anden brugbar løsning. Der kunne være til minimum to vinkler at man gerne ville til et bestemt land eller at man var på et bestemt studie og gerne ville se hvilke lande man kunne komme til. Udviklingen af dette værktøj skal ske indenfor rammerne af deres wordpress webløsning og med brug af kundens allerede udarbejdet designmanual 2. 1 se kildeliste - FIVU, Rapport Links # Rapport Links #16 4

5 Sluttelig vil kunden også gerne have et visuelt værktøj a la ovenstående eksempel, hvor man plotter gamle studerende ind (hvor de har været og deres anbefalinger af en partner eller et land altså lidt a la et statements og/eller små filmklip). Kunden efterspørger en video som skal fungere som en introduktion til emnet udlandsophold og give overblik over muligheder og som maksimum må have 5 minutters varighed. Altså skal vi lave en overskuelig partnerliste, en motiverende visualisering af muligheder hos partnere, udarbejde en video samt arbejde med den mangel på opmærksomhed der er omkring området (udlandsrejser i forbindelse med studier). Overblikket Hovedformålet er at EASJ.dk får et website der hovedsageligt skal motivere danske studerende til at komme ud i verden. Vi har listet de forskellige opgaver vi skal igennem i bulletform, for at give et simpelt overblik over opgaven: Web: Lav frontend og backend på databasen over partnere. (Input, upload, edit/delete) Informationsarkitektur for Udlandsophold Databasen skal som minimum indeholde en tabel over samarbejdspartnere Data visualisering: Design og visualisering af database indhold i form af kort samt en alternativ visualisering Lav fungerende prototype (HTML eller Wordpress) Ekstra: Anbefalings værktøj 5

6 Video: Skal fungere som en introduktion til emnet udlandsophold og give overblik over muligheder. Lav en intro samt illustrere muligheder Max. 5 minutters varighed Vores målsætning Vi har sat os en målsætning for projektet. Så når vi er færdige kan gå tilbage og se på om vi er kommet i mål. Opfylde krav som minimum Vi vil gerne lave en opdateret Kom ud i verden sektion på EASJ.dk der er motiverende, nem og overskuelig. Give brugeren mulighed for, at sortere i udvalg af partnere/ praktik-studieophold steder Knivskarp på den røde tråd Opfylde brugerens og vores kundes behov Skabt noget UNIKT! Rollefordeling Metode Vi startede ud med at definere rollerne i gruppen. Da vi er en gruppe som tidligere har arbejdet sammen i projekter kender vi allerede hinandens styrker og svagheder. Derfor valgte vi, at vi hver især får et hovedansvar indenfor et område i projektet hvor vi er stærkest. Vi vil dog i mange trin af processen arbejde samlet, for at udnytte fælles færdigheder og målet er at alle skal være inde over de forskellige områder i projektet, så vi hver især opnår optimal læring. 6

7 Projektleder og kommunikation: Theis - har ansvar for at projektet følger planen og målsætningen. Målgruppe og markedsføring. Research: Alle 3 gruppemedlemmer Designansvarlig: Anders - sørger for design processen. Kodeansvarlig: Phillip - ansvarlig for kodning af prototyper, database osv. Konceptudvikling: Theis hovedansvarlig, men udarbejdes hovedsageligt sammen. Video: Theis er ansvarlig for video processen. Refleksion og Risikoanalyse Et redskab til at klarlægge hvilke problemer der kan opstå og hvordan de skal behandles. På den måde er det få ting der kan komme bag på projektlederen. Vi har lavet en refleksion og risikoanalyse for. at afdække de risici der kan være i projektet. Det er vigtigt at gøre tidligt i processen, da man derved nemmere kan forhindre og afhjælpe eventuelle problemer. Efter at have inddelt projektroller ud fra styrker i gruppen, kiggede vi på hvilke dele af projekter der tidligere har været en udfordring for os, for derved at kunne optimere vores proces. Vi laver altså en slags learning-by-refleksion. Vi noterede de ting der havde været særligt svære i tidligere projekter og skrev så op hvordan vi kan gøre disse ting bedre denne gang. At tage notater løbende er vigtigt for dokumentation. Når vi finder på mange forskellige ideer skal vi sortere og vælge ud hvad vi vil fokusere på og bygge videre på. Struktur er altid enormt vigtig i projekter, og især i længerevarende projekter. Vi vil derfor løbende holde statusmøder og sørge for at holde os til vores tidsplaner. Arbejdet med research og målgruppe skal udføres fornuftigt og effektivt. Rollefordelingen er et godt udgangspunkt, men vi kan samtidig supplere hinandens arbejdsområder når der er fordele herved. Vi skal sørge for at vores ideer og ambitioner er fornuftige i forhold til deadline(s). 7

8 Vi sørger for at der er 2 personer der er inde over hvert arbejdsområde i tilfælde af sygdom eller lignende, men også for sparring. Generelt sørger vi også for at alle har mulighed for, at tage over i de forskellige områder af projektet. Risiko ved projektet er primært database opbygningen. Fagligt er vi i gruppen ikke helt med så vi sætter god tid af til denne del. Det er december måned hvilket kan betyde, at gruppemedlemmer har diverse private arrangementer. Det vil vi forsøge at være fleksible omkring samtidig med at kommunikere ofte om hvornår tingene så bliver lavet så vi overholder planen. Dernæst har vi foretaget en risikoanalyse 3. En risikoanalyse kan hjælpe os med at forudse eventuelle problemer i projektet. Risikofaktorerne kan ændre sig i løbet af en proces så derfor kan det være en fordel at lave denne analyse flere gange, den danner i øjebliksbilledet af risikofaktorer, men da vi kun har 4 uger og er under et hvis tidspres laver vi den kun her i opstartsfasen. En risikoanalyse er en kombination af erfaringer, forestillingsevne, følelser og fornemmelser. Man kigger på bl.a på sandsynlighed, konsekvens, trusler og løsninger. Den skal udføres at projektets deltager da de har mest indsigt i en kommende proces og derfor kan se sårbarhederne. Vores risikoanalyse ser ud som følger Rapport Links #15 8

9 Regelsæt for rapportskrivning Vi har yderligere lavet et regelsæt for rapportskrivning. Rapport ansvarlig er Theis. Vi skal sørge for at skrive rapport efter endt emne. Vi går ikke videre før rapporten er opdateret. Husk fodnoter hver gang der bruges udefrakommende informationer og tilføjelse af links til litteraturlisten - skriv henførsel til litteraturliste. Sæt fodnoterne ved den aktuelle linje/ord. Husk notering ved brug af værktøjer. Vi ønsker at tilpasse layout med EASJs design manual 4. Overordnet design/opsætning af rapport: Skrifttype Arial, som er den brugte i designmanualen. (Regular, Italic, Bold) Brug bullet-form Ingen : (colons) i headings Ved skift i IDEO Design Thinking faserne foretages et sideskift. Skriftstørrelser: Heading 1 Heading 2 Heading 3 Brødtekst Citater 20pt, bold, center 14pt, bold, left 12pt, bold, left 12pt, regular, left 12pt, italic Problemformulering I denne rapport vil vi illustrere hvilke(n) udviklingsmetode(r) der er bedst anvendelige for ovenstående opgave. Hvilke værktøjer, modeller, teorier m.m. vi har anvendt i processen og hvordan er de anvendt samt hvordan passer de ind i den anvendte udviklingsmetode? Hvor godt opfylder den præsenterede løsning kundens og målgruppens behov Rapport Links #17 9

10 Planlægning Der er udviklet talrige systemer til at organisere projekter. Vi har startet med simple post it notes for at klargøre hvilke processer vi skal igennem og deres rækkefølge. Vi er blevet introduceret til 2 værktøjer GanttProject og Asana. Vi har dog valgt at plotte vores notes/planlægningsskema ind i et excel ark/ Google spreadsheet, da vi igennem hele projektet gør brug af google s drev funktion. Det giver os alle mulighed for at få indvirkning og klarhed på alle projektets elementer og vi kan alle arbejde i dokumenter samtidig og dele med hinanden uden problemer. Da vi er tre medlemmer i gruppen har vi valgt denne simple oversigt metode, som virker hovedsageligt fordi vi kun er tre og alle er med i alle faserne af projektet. Vi sidder i samme rum og arbejder hvilket gør vi løbende igennem dagen kan følge op på proces og de deadlines der foreligger. Hver dag holder vi brief ca. 3 gange afhængig af dagens arbejdsforløb. Når vi møder ind og halvvejs og inden vi går hjem. på den måde sikrer vi os at vi holder os til de fastsatte deadlines/ milepæle og det gør at vores proces er sund og konstruktiv. Theis er projektleder og sørger for at ovenstående ting bliver overholdt. Herunder er udkastet af vores projekt plan 5. 5 Se bilag nr. 1 for større billede 10

11 Vi har farveopdelt skemaet, med 3 forskellige farver. Dette har vi gjort, så vi kan definere vores deadlines, så det er nemmere, at finde ud af hvad vi har nået, hvad vi arbejder videre med og hvad vi mangler. Grøn er færdige opgaver, gul er opgaver som vi ikke havde nået, at færdiggøre og den røde farve symboliserer opgaver som vi ikke har færdiggjort og arbejder videre med (gul) og opgaver vi endnu ikke er nået til Udviklingsmetoder I vores projekt og for at opnå sund proces benytter vi os af IDEOs Design Thinking model 6. Vi gennemgår alle faserne i denne model i løbet af vores projekt hvilket vores mål er at denne rapport gerne skulle fremvise. Her er vores hurtige model fortolkning i bulletform. Discovery Fastlægge problem/ hvad er opgaven. Sammensætning af team Lav research, samle inspiration, dataindsamling, interviews, observationer Interpretation Målgruppe/ hvem er modtageren og hvad er meningen. Databehandling og analyse Ideation Idegenerering vælg ud de stærke ud, Lav prototyper og få feedback Experimentation Test, evaluer og lav endelig produkt. Evolution Reflektér og dokumentér, planlæg fremtid Vi har haft overvejelser omkring hvorvidt vi med fordel kunne benytte os af vandfaldsmodellen. Vandfaldsmodellen 7 er mest brugbar i opgaver hvor faserne er fastsatte og helt lineær, forløbet for modellen er at en fase laves og beskrives skriftligt hvorefter fasen/dokumentet skal accepteres af udviklerne/kunden, og først derefter kan næste step i planen kan påbegyndes. Vandfaldsmodellen er inspireret af ingeniørfaget og med det menes at at den er specielt velegnet hvor kravene for opgaven er specificeret på 6 Se litteraturliste - IDEOs Design Thinking for Educators 7 Anne Mette Busch, Kommunikation i multimediedesign s

12 forhånd og ikke vil ændre sig undervejs. Den kan være med til at synliggøre hvornår en fase er afsluttet. Trinene i modellen udføres ofte af specialister hvad medgiver præcise ansvarsområder. Vores vurdering er at vandfaldsmodellen vil være en hæmsko for vores kreative fase og vores mulighed for at have en iterativ proces bliver umulig. Design Thinking henvender sig bedre til en kreativ proces hvor flere medlemmer kan have medansvar. Det som vi ser som værende positivt ved vandfaldsmodellen er at den har meget klare deadlines og gennemarbejder en fase før den næste igangsættes. Det vil sige at i vores brug af Design Thinking vil vi være gode til at opsætte klare deadlines og gennemarbejdet et område inden vi går videre, idet vores erfaringer og refleksioner siger os at det er vigtigt at få samlet op på ting og få afsluttet hver fase før man fortsætter til de næste. Overordnet kan vores proces bære præg af at være lineær i fremgangsmåde, specielt i begyndelsen af projektet, men senere i processen vil vores fremgangsmåde ændre sig i en iterativ retning når vi påbegynder vores design og prototyping proces. Det er naturligvis noget vi skal tage højde for i vores projektstyring og planlægning, at der laves iterationer kan forlænge tidsrammen og det skal vi være opmærksomme på. IDEO s Design Thinking 12

13 Vores valg af IDEOs Design Thinking Model er baseret på, at vi før har benyttet os af modellen i tidligere opgaver og, at vi mener den har visse elementer at foretrække i forhold til lignende værktøjer, såsom Vandfaldsmodellen. Vi vælger IDEOs Design Thinking model, da den giver en mere dybdegående tilgang og forståelse til faserne i processen og den giver mulighed for, at man kan gå tilbage i en tidligere fase og ændre eller tilføje elementer som man har konkluderet mangler i en fase længere henne. Da vi skal løse en meget kreativ opgave passer denne model godt da man kan ligge mange iterationer ind i den. På den måde overser man sjældent opgaver og der er mulighed for udvikling i processen som giver et resultat der er gennemarbejdet og gennemtænkt. Det er dette resultat som vi gerne vil opnå, at aflevere en løsning til kunden, som er gennemarbejdet og som kan give kunden idéer til videreudvikling fremadrettet. I vores projektplan tages der højde for iterationer ved at indlægge test og tid til at behandle de indkomne data. Læsevejledning Denne rapport er bygget op omkring IDEOs Design Thinking model. Gennem den vil vi præsentere de forskellige faser samt brug af værktøjer. Alle afsnit indledes med en kort præsentation og sluttes af med en delkonklusion på fasen samt hvad vi eventuelt bringer med videre i forløbet. Vi slutter rapporten af med en konklusion på projektet. Vi har indsat de værktøjer i IDEOs Design Thinking som vi vil benytte os af, og det ser ud som følger: DISCOVERY/INTERPRETATION 8 Rollefordeling/projekt ledelses opsætning. Desktop Research design manual læsning, hjemmeside analyse. SWOT analyse på hjemmesiden. Dataindsamling, kvalitativ undersøgelse, interviewmetode. 8 Forklaring af sammenfletning, findes i indledningen af fasen. 13

14 Målgruppe: Personas/scenarier, samarbejde med AØK og have dem som målgruppe, og foretage face2face interviews Insights fra analyse IDEATION Brainstorm, mind-map og matrix model Skitser, wireframing og mock-up AIDA Informationsarkitektur Ekspertvurdering Test af prototype. lav iterationer EXPERIMENTATION Brugertest Prototype bygning Til databaseopbygning bruger vi værktøjet MySQL workbench, phpmyadmin, XAMPP/MAMP. EVOLUTION Refleksion 14

15 DISCOVERY OG INTERPRETATION I dette afsnit skal vi bl.a se på EASJ.dk. Foretage en ekspertvurdering af sitet. Vi laver desktop research 9 på lignende sider for at kigge på hvilke løsninger andre har anvendt. Ved at lave research kan vi for alvor sætte os ind i den opgave vi er blevet stillet. Der kan indsamles general data om målgruppen og findes insights til idegenerering. De indsamlede data bearbejdes og analyseres, til at lave persona/scenarie 10, som vi vil benytte som guidelines i vores ideation fase. Vi har valgt at sammensætte Discovery og Interpretation faserne da dataindsamling og analyse hænger tæt sammen i vores forløb og for at gøre denne sektion mere letlæselig, uden at skulle gå frem og tilbage mellem faserne. Research Desktop research Som et led af vores desktop research har vi kigget på websites fra andre institutter og virksomheder som har lignende muligheder som EASJ tilbyder sine studerende, studie- og praktikophold i udlandet. Vi tog udgangspunkt i studieophold til studerende, så det var vores fokus, da vi søgte på lignende tilbud på Google.dk. Der findes en række institutter og virksomheder som tilbyder samme muligheder for studerende 11 som vores kunde, og institutternes hjemmesider har stort set samme layout, indhold og opbygning som EASJ.dk/ZIBAT.com. 9 Mark Boulton, Designing for the web s Donna Spencer, Information Architecture s se kildeliste - Desktop research samtlige links 15

16 Eksempel: Københavns Universitets 12 praktikophold i udlandets side. Hjemmesiderne har mangel på visuelt indhold, har meget information på lidt plads og er derfor teksttunge som kan resultere i, at brugeren hurtigt forlader siden uden hjælp til eller information omkring emnet. De fleste af de sider vi har undersøgt mangler også at give et hurtigt overblik over hvad der er påkrævet og vigtigt for de studerende selv, at kunne mestre. Så derfor vil vi bryde rammerne lidt for de almindelige studie- og praktikophold sider, og derfor hurtigt give et overblik, hvad det blandt andet kræves for sprogkundskab, økonomi etc., så de studerende kan komme af sted på deres ophold, uden mangel på information som er overset undervejs i forberedelserne til rejsen. Til gengæld besøgte vi GribVerden.dk, som vores kunde kører et samarbejde med, og som virker meget inspirerende for det projekt vi skal udarbejde. Den virker overskuelig, med et kort over studie- og praktikopholds muligheder, videofortællinger omkring rejseerfaringer fra studerende som tidligere har benyttet sig af tilbuddet. Dog er det negative hos GribVerden.dk, at de har et meget dybt hierarki 13, som kan forvirre brugerne, da det gør det besværligt, at finde rundt på siden. Her vil det være mere optimalt, at finde en mellemvej blandt GribVerden.dk og EASJ.dk/ZIBAT.com, så man står tilbage med et mash-up af et simpelt hierarki og layout i menuen, dog med de visuelle faktorer som gør GribVerden.com s hjemmeside overskuelig og nem, når det gælder hurtige informationer omkring hvad de tilbyder af muligheder for de studerende og tidligere erfaringer fra allerede udsendte studerende. 12 Københavns Universitet: 13 Donna Spencer, Informations Arkitektur, s se live eksempel 16

17 Insights fra desktop research Mere visuelt indhold på siden (video, billeder, sideopsætning) Simplificering af tekst Kronologisk rækkefølge i undermenuen Manglende markedsføring Skab bedre overblik Del din erfaring om ophold Konklusion på desktop research Ud fra vores insights af inspiration siderne har vi fundet ud af, at vi skal arbejde på, at simplificere teksten på siden, opbryde den lidt og inkludere noget mere visuelt indhold som skaber luft og gør det letlæseligt for brugerne. Generelt skal der indgå noget mere visuelt indhold på siden, som hurtigt kan give informationer og som inspirerer folk til, at finde ud af mere omkring emnet. Det er blandt andet videoer omkring erfaringer fra tidligere ophold, illustrationer, billeder og mere anvendelse af bokse i hver side af hjemmesiden, som hurtigt kan overblik omkring hvad der kræves og hvilke tilbud man kan benytte sig af, op til rejsen. SWOT og EASJ.dk Som en del af vores research har vi været i overvejelser om benyttelse af SWOT analysen og lave denne over EASJs website. Vi diskuterede hvorledes dette var relevant for den stillede opgave at bruge denne analysemodel, vores overvejelser lå i hvorledes at Opportunities og Threats kunne have relevans for det som vi ønskede med modellen, nemlig at få et indblik i hvor vi kan forbedre tilbuddet om udlandspraktik/studie via EASJs hjemmeside. Vi kom frem til den konklusion at vi i første omgang ikke vil kunne trække noget konstruktivt ud af Opportunities og Threats i forbindelse med det design/opsætning af side som vi skal lave i opgaven, og undlader derfor at inkludere disse i denne sammenhæng, da de fortæller os 17

18 mere om de ydre omstændigheder som vi ikke vil have nogen indflydelse på i den opgave vi laver her. Vælger vi at berøre markedsføringen omkring udlandspraktik/studie vil disse punkter derimod gå hen og blive brugbare. Vi ser det dog som en fordel i vores research, at se på hvilke styrker og svagheder siden har. Disse faktorer kan vi benytte os af i designfasen. Styrkerne og svaghederne vil vi derimod kunne gå ind og bearbejde. Derfor minder dette mere om en ekspertvurdering, da vi kun berører 50% af en SWOT analyse vælger vi at foretage en ekspertvurdering af EASJs side og sektionen Kom ud i verden. Med ekspertvurdering går vi ind og kigger på de svagheder som er i sektionen Kom ud i verden og sætter dem i et skema med tilhørende alvorlighedsgrad, rating fra 1-4 hvor at 1 er mindre slemt og 4 er meget alvorligt. Men først har vi kigget på styrkerne ved Kom ud i verden, for at klargøre disse til vores designfase. Styrker ved Kom ud i verden sektionen Hvis man skal søge efter information om mulighederne for udlandspraktik/studie er EASJs Kom ud i verden sektion sat godt op strukturmæssigt, idet man bliver fulgt i hånden kronologisk gennem forløbet fra de helt generelle oplysninger og frem til hjemkomsten. Dette bliver gjort godt via undermenuen i venstre side som er en del af det simple og til dels overskuelige layout som siden har. Informationen som står skrevet på undersiderne i den omtalte sektion er dybdegående og informative, og de områder hvor det halter er der adgang til gode links som kan tage brugeren videre i deres søgning og give yderligere information. Derudover er kontaktoplysningerne som er lagt op på siden er gode og overskuelige (men både links og kontaktoplysning kan og bør placeres mere strategisk). Ekspertvurdering Vi udfører en ekspert test på EASJ.dk Kom ud i verden sektionen. Vi bruger den for at se på hvilke fejl der kan være på siden i forbindelse med informationsarkitekturen. En 18

19 ekspertvurdering 14 er grundlæggende en systematisk måde at gennemgå et website eller en sektion af et website. Dette gøres for at forudse eventuelle fejl og mangler på siden. Udgangspunktet er, at kategorisere eventuelle fejl på siden, for at finde problemer ved brugen af siden, så man kan udvikle nye ideer og løsninger til disse. I første led af ekspertvurderingen gik hvert gruppemedlem ind på EASJs Kom ud i Verden og fandt hver især en række problematikker ved brugen af siden. Vi har brugt Jacob Nielsen 10 heuristikker 15 som guideline til problem søgningen. Herefter fik vi samlet vores observationer og fik udarbejdet en liste over problemerne. 14 Ole Gregersen & Ian Wisler-Poulsen, Usability s Ole Gregersen & Ian Wisler-Poulsen, Usability, s

20 Vi satte dem ind i et skema, så vi kunne kategorisere dem, blandt andet hvor problemerne er og hvilke løsninger der er for disse. Herunder ses det udarbejdede skema. Kategorierne strækker sig fra 1-4, hvor 1 er et mindre problem og 4 er et katastrofalt problem som gør det umuligt for brugeren, at gennemføre handlinger på siden. Derfor er kategori 4 problematikker de opgaver som har højest betydning og automatisk også de problemer som vi har størst fokus på, når vi skal udvikle produktet. Konklusion på ekspertvurdering EASJ.dk mangler et link mellem Praktik og Kom ud i verden, hvilket efterlader brugeren uden viden om muligheden for udlandspraktik når der læses om den obligatoriske praktik periode på siden. Finder man på trods af forestående frem til siden Kom til udlandet er den meget teksttung, og ligeledes er alle undersiderne i den sektion af EASJ.dk. Det er en svaghed at teksten på siderne ikke er opbrudt og gjort mere letlæseligt og visuelt mere interessant. Dette er samtidig ensbetydende med at vigtig information går tabt, i den store klump af tekst. Ligeledes er der tilfælde af unødvendig tekst, da siderne allerede er meget teksttunge bør der skæres ind til benet og få fremhævet det vigtige på en bedre måde. Som nævnt ovenover i styrke sektionen, så er placeringen af de ellers brugbare links og kontaktoplysninger ikke optimale, links er placeret i bunden af alle siderne samtidig med at højre sektion af siden er ubenyttet og der findes ikke et direkte link til kontakt oplysningssiden under Kom til udlandet sektionen. De eksterne links som ligger i bunden af siderne åbner samtidig i den samme fane som siden selv, hvilket vil sige at man bliver ført væk fra EASJ.dk og ind på en anden side når man klikker på et link, dette er en svaghed da det fjerner fokus fra EASJs side. 20

21 Målgruppe Ifølge kunden har FIVU 16 en plan om, at de i 2020 vil have 50% af studerende på EASJ til udlandet i forbindelse med uddannelse 17. Vi arbejder med en målgruppe der overordnet er studerende på EASJ i alle aldersgrupper. Det er en blanding af studerende der vil i praktik- /studieophold, danske som internationale. Vi har startet med at lave en kvalitativ undersøgelse 18 med respondenter fra målgruppen. Den kvalitative analyse vil give os præciserede og konkrete svar, gennem en mere dybdegående og udviklende samtale med målgruppen. Samtalen kan give os nye vinkler på opgaven, idet respondenterne hjælper os med, at finde nye emner, temaer og sammenhænge. På den måde vil vi kunne efterkomme brugernes behov og præmisser, som de mener er relevant for en hjemmeside som tilbyder studie- og praktikophold for de studerende på EASJ. Vi har udført et fokusgruppeinterview med 3 personer som studerer AØK. Formålet med dette var at få en åben dialog med studerende der har interesse i brugen af EASJ.dk. Vi startede med at udarbejde en spørgeguide/ samtaleemner: Hvilke informationer vil du søge hvis du skulle i praktik i udlandet Hvad er vigtigst? (penge eller lokalitet) og hvorfor Vil du vide mest om det faglige eller kulturelle? Hvad med legater og støtte fra fonder? Ville videoer virke godt på dig? - Hvilke aspekt skal videoen lægge vægt på? (humor, animation) Tekst, hvordan påvirker den allerede skrevne tekst dig? 16 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 17 se kildeliste - FIVU, Rapport research link #12 18 Christian V. Rasmussen & Louise H. Fischer, Målgruppeanalyse s

22 Interview med AØK 19 studerende Tanken med at bruge et fokusgruppeinterview i denne sammenhæng var at skabe et forum hvor vores målgruppe repræsentanter trygt kunne sige deres mening og debattere indbyrdes. Den indbyrdes diskussion i gruppen gav mulighed for at få information om siden som vi ikke selv havde tænkt på. Interview sessionen foregik på Campus Køge, hvor vi sad i ro og mag rundt om et bord. Der var en der tog notater, en interviewer samt en observatør. Formålet med dette interview var at få en åben snak om praktik i udlandet og få deres mening om EASJ.dk. Hvad er jeres kendskab til EASJ.dk og praktik i udlandet? De har ikke kigget på easj.dk særligt meget, ja har faktisk ikke så stort kendskab til siden og hvad den indeholder. De har ikke besøgt praktik delen af siden da det ikke er så relevant med praktik for dem. Adm. Økon. undervises ikke på engelsk derfor ikke så relevant. De lærer om hvordan ting fungerer herhjemme. De har fået at vide at det var en mulighed men føler ikke at det er oplagt. (Da vi ved via en kort snak med Jørgen Heramb som er campus Køge chef, at de er i målgruppen og sagtens kan studere/ komme i praktik i udlandet kan der ligge en kommunikationsbrist. Der er begrænsninger for AØK er da de bliver undervist i dansk administration, men England kunne f.eks sagtens være relevant). Hvad kunne have motiveret jer? Hvis man kender en virksomhed er det måske relevant. De er ikke rigtig blevet præsenteret for muligheden. De skal selv finde praktikplads. Snak om EASJ.dk Her lister vi kommentarer fra vores respondenter. Kom ud i verden - Det skulle måske også stå UNDER praktik i menuen.. Hvad er så lige det der IELTS-point? 19 Forkortelse: Administrations Økonomi 22

23 Ved ikke hvor man selv ligger i forhold til kravene der bliver stillet. Kunne man lave en hurtig sprogtest på siden og se hvor man ligger?! Lidt uoverskueligt kunne godt stilles bedre op God ide med video Anede overhovedet ikke at skolen havde partnere Hvis nu der var noget der hed praktik? Praktik i udlandet ville det være meget nemmere i forhold til kom ud i verden Det ville være rigtig smart at hjemmesiden fulgte med for eksempel handelsskolen mht sådan en jobportal med jobopslag Video på siden måtte gerne være a la visuelt: billeder. Små forskellige interviews med folk der har været forskellige steder Teksten er meget tung men nødvendig og ville blive læst! Hvis i skulle ud i verden, hvad er så de første tanker? Her lister vi kommentarer fra vores respondenter. Ville starte med at søge info på google. Måske starte med studievejleder. Slet ikke overvejet skolens side. Bruger den sådan set slet ikke, stort set. Ville først tænke over hvad jeg bedst kan lide og hvad er mine sprogkundskaber er, i forhold til stedet jeg gerne vil hen. Hvilke sprog kommunikerer virksomhederne på? Kan de f.eks. engelsk eller er det måske endda dansk virksomhed. Vil helt klart gerne have nogle direkte links og informationer til de konkrete virksomheder hvad beskæftiger de sig mest med og hvilken type studerende søger de. Ville meget gerne vide noget om kulturelle/sociale regler det sted man overvejer at søge. Der kunne godt bruges noget bedre kommunikation mellem studerende, skole og virksomheder der tager praktikanter. 23

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

http://youtu.be/7gdq0uch2gw

http://youtu.be/7gdq0uch2gw Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles) 4 Problemformulering 4 Problemstilling 4 Metode (Monique) 5 Overvejelser over fremgangsmåde 5 Præsentation af udviklingsmetode 6 Projektplanlægning og ledelse 7

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Multimediedesign på Cph-Business

Multimediedesign på Cph-Business Multimediedesign på Cph-Business URL:mul122.itkn.dk/banner/banner.html Undervisere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lützen, Morten Rold og Thomas

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Grafisk Workflow. Website til European Blues Challenge

Grafisk Workflow. Website til European Blues Challenge Grafisk Workflow Website til European Blues Challenge Opgaven: European Blues Challenge er en europæisk blues festival som skifter lokation hvert år. I 2017 kommer festivallen til Horsens, og vores kunde

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Tema 1 Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Link http://des-iis.ucn.dk/mmda0914/1034387/ Database Mmda0914/1034387 Indledning Til dette projekt

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL:

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL: Veronicas Portfolio Navn: Veronica Brun Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 9.665 Emne: Obligatorisk Porfolio Klasse: Web B, 2012, 1 sem. Dato: 3/1-13 URL: http://vero0027.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave.

Udover denne simple tidsplan har jeg også lavet et GANTT-kort for at vise den reelle tid jeg har brugt på hver opgave. Portfolioudvikling Planlægning Da jeg startede på projektet lavede jeg en tidsplan, til at starte med gav jeg de forskellige opgaver lidt ekstra tid eftersom jeg synes man altid formår at bruge lidt mere

Læs mere

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012 WEBSITE Projekt 3 Dato: 23.11.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Designbrief... 2 Kommunikationsanalyse... 3 Flowchart... 4 Eksempel på HTML... 5 Argumentation for design... 7 Evaluering... 9 Gant-diagram...

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION

TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION TOOLKIT YOUNG ENTREPRENENURSHIP DEVELOPING IN ACTION WHAT TO DO AND WHY Denne bog er til dig. Den handler om entreprenørskab og læring. Det er en guide, der hjælper dig og din gruppe med at få en god idé

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Projektbeskrivelse RSS Læser

Projektbeskrivelse RSS Læser HTX Roskilde 3.4 Projektbeskrivelse RSS Læser IT & Programmering Elev: Christian Pihlkjær Hjortshøj og Joans Henk Jensen Dato: 19-03-2013 1. Indledning Vi er i klasse 3.4 blevet introduceret til vores

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Portfolio Web:

Portfolio Web: Portfolio Web: http://sann3737.mmd.eal.dk Af: Sanni Maria Lindberg Johannessen Dato: 30. maj 2013 EAL MMD Odense Vejledere: Kristin, Thomas & Pernille Anslag: 1921 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk Eksamensopgave Redesign af Portefølje Grace Grigoria Tsatsaris 14 1 Brainstorm og ideudvikling: Jeg startede med at danne mig et overblik over projektet

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF

PROJEKT 3, 1. SEM WEBSITE FROM CLIENT BRIEF Links til portfolio Anna Emely Jensen Oliver Alexander Vedel Trojahn Maja Scheel Kvint Cecilie Sørensen http://www.annaemely.wordpress.com https://www.olivervedel.wordpress.com http://www.cphbusiness.makvi.dk

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Ideer til undervisningsmetoder

Ideer til undervisningsmetoder Ideer til undervisningsmetoder Udvælgelsen af undervisningsmetode skal understøtte opnåelsen af læringsmålene for kurset bedst muligt. Generelt anbefales en kombination af forskellige metoder, og at disse

Læs mere

Inspiration, tips og tricks

Inspiration, tips og tricks Køb et helt bibliotek om WordPress ebogen om WordPress 3 er mere omfattende end nogen anden dansk vejledning om WordPress. Køber du ebogen, får du fri adgang til alle kommende versioner. Du køber altså

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Præsentationsrapport

Præsentationsrapport easj køge multimediedesign 1. semesterprojekt 2016 Præsentationsrapport kunde: køge bmx klub gruppe 6: hans ubbesen hcubbesen.com thomas bay mmtbay.dk pernille nybo sørensen pernillenybo.dk monique n.

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke

Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke HTX Afsluttende projekt E-learning Komunikation/It C Helena, Katrine og Rikke 1.1 01-05-2013 Systemudvikling Indledende aktiviteter Kommunikationsplanlægning for projektet, Laswells fem spørgsmål. o Hvem

Læs mere