Referat fra Repræsentantskabsmødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Repræsentantskabsmødet"

Transkript

1 Referat fra Repræsentantskabsmødet Lørdag den 13. februar 2010 kl i Dr. Margrethe Hallen, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år 5. Faglig redegørelse for avlsarbejdet 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret 9. Eventuelt 1. Valg af dirigent Referat: På vegne af hovedbestyrelsen foreslog formand Jan Pedersen advokat Carsten Lorentzen som dirigent, som blev valgt med akklamation. Han takkede for valget og kunne konstatere, at Repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og derfor beslutningsdygtigt. Dirigenten gennemgik dagsordenen punkt for punkt. Ordet blev derefter givet til formanden. 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed i det forløbne år og arbejdsplan for det kommende år Jan Pedersen supplerede sin skriftlige beretning, som står trykt i Ridehesten 01/10 og det udleverede hæfte, med følgende: 2009 har været et vanskeligt år i Dansk Varmblod, ja i stor set den samlede hesteavl her og i udlandet. Men for os har det også været det mest fantastiske år nogensinde med både guld og sølv ved VM for unge dressurheste. I det forgangne år har de fleste af os for alvor mærket følgerne af finanskrisen. Det har været 1

2 svært at sælge hestene mange har end ikke kunnet opnå en salgspris, der svarer til produktionsprisen. Det er klart, at den situation får mange til at miste gejsten og lysten til at arbejde med hesteavl, for selvom det er hobby for de fleste af os, er det utilfredsstillende, når man brænder inde med det produkt, som man har brugt så mange ressourcer på at frembringe. Det skaber frustrationer, utilfredshed hos avlerne, medlemmerne, som er selve fundamentet i forbundet. Det vanskelige marked har hos os ført til et fald i antallet af bedækninger på ca. 14 %, i nogle forbund har man registreret et fald på mellem 20 og 25 % Salgsstalden på Vilhelmsborg var tænkt som en udstrakt hånd til vore medlemmer i en afsætningsmæssig svær tid. Vi følte, at vi måtte gøre en ekstra indsats for at støtte op om afsætningen, og vi mente egentlig, at der var behov for en fælles afsætningscentral med professionel klargøring og fremvisning til konkurrencedygtige priser, hvor der herskede total åbenhed omkring handler, og hvor forbundet kunne bidrage med en massiv markedsføring. Konceptet forekom og forekommer helt rigtigt, men der har slet ikke været tilstrækkelig opbakning til projektet, hverken fra købere eller avlere, og omsætningen i stalden kunne slet ikke bære det ret omkostningstunge salgsapparat. Hen imod slutningen af året lukkede vi salgsstalden på Vilhelmsborg. For sent vil de fleste af jer nok sige, og det er også klart selv for mig og hovedbestyrelsen nu, at det var for sent. Det har hele tiden været holdningen, at et så vigtigt projekt godt måtte være underskudsgivende for forbundet, men selvfølgelig kun til en vis grænse. Det negative og utilfredsstillende økonomiske resultat for forbundet for 2009 skyldes i høj grad salgsstalden, men ikke den alene. Vi har også i år investeret betydelige midler i markedsføring for at modvirke finanskrisens følger ude i besætningerne. Resultatet er svært at måle endnu, men jeg håber, at den øgede markedsføring har haft sin effekt, når handelen går i gang igen for alvor. Den træge afsætning satte også sit spor på auktionerne, hvis resultat blev over kr. dårligere end forventet, og kontingentindtægten landede knap kr. under budgettet. En anden post, der har belastet årets økonomiske resultat var materialprøverne for hingste, som gav et underskud på kr. Det er vigtigt, at vi er i stand til at afprøve hingstene selv, men vi kan ikke konkurrere med priserne på de tyske afprøvningsstationer, der har et fast tilknyttet personale og i det hele taget lavere personaleomkostninger. Det har man jo bl.a. erfaret i slagteribranchen. Det er alt for dyrt at hente den fornødne ekspertise ind udefra til at løse en opgave af en måneds varighed, og projekt salgsstald havde da også som delmål at få en omsætning i vores stald, der kunne bære et fast personale. I øjeblikket forhandler vi med Århus Rideklub om et samarbejde, der skal udnytte de tilstedeværende synergier på Vilhelmsborg. Her i foråret vil vi invitere hingsteejerne til et møde om sagen. Uden deres billigelse går det jo ikke, men det kan blive nødvendigt at outsource prøverne til private interessenter. Som et resultat af finanskrisen har vi i Danmark oplevet en stigning i antallet af tvister i forbindelse med hestehandler. Købeloven, som har rødder i et EU-direktiv, har vist sig at være uhensigtsmæssig som redskab til at regulere handel med dyr, og derfor vil WBFSH gennem lobby-arbejde forsøge at få lovgivningen ændret velvidende at det er en tung og lang proces. I mellemtiden har vi arbejdet på sammen med Dansk Hesteforsikring at få etableret en ejerskifteforsikring, som kan give tryghed i de 2 år efter at en handel er afsluttet. Det var en noget dyster indledning til min beretning. Lad os håbe, at de normale markedsmekanismer, samspillet mellem udbud og efterspørgsel, og ikke mindst vor internationale sportslige succes snart vil føre til højere priser og et nyt opsving. Et vanskeligt år - og et fantastisk år 2

3 Det var en noget broget beretning. Med hensyn til det økonomiske resultat har vi tidligere mødtes under hyggeligere omstændigheder. Det dårlige resultat kan og skal ikke bortforklares, men jeg håber, at jeg har forklaret det. Vi har nu ved udgangen af 2009 en egenkapital på 3,8 mill. kr. mod 1,4 mill. for 10 år siden, så der er sparet op i de gode tider. Sportsligt har 2009 været det største år nogensinde, og det blev også året, hvor projekt disciplinopdeling næsten blev fuldbyrdet, og hvor skridt til endelig fuldbyrdelse blev vedtaget. Lad mig prøve at sprede lidt optimisme her til sidst. Eftersom rytterne har været yderst tilbageholdende med at investere i nye heste de seneste par år, må der næsten være skabt et vakuum, og man kan vel derfor forvente, at der sammen med en ny optimisme vil komme ekstra stor efterspørgsel efter rideheste. Derfor drejer det sig nu om at stå sammen og at holde skruen i vandet og holde fast. Der er mange tegn på, at bedre tider er på vej. Efter magre kommer altid fede år. Spørgsmål og kommentarer: Irene Dalum, region 5, spurgte til konkret hvilke ekstraordinære markedsføringstiltag, der var igangsat, som var medvirkende årsag til det nævnte underskud i regnskabet. Hun ville endvidere gerne vide, hvad loftet for omkostningerne på salgsstalden havde været fastsat til, da man budgetterede den, og spurgte dernæst om ikke man skulle have en kontingentnedsættelse, når nu HesteData blev udbudt gratis til medlemmerne af Landsudvalget, eftersom vi for nogle år tilbage fik en kontingentforøgelse som følge af at HesteData blev udbudt til alle Dansk Varmblods medlemmer? Til dette svarede Jan Pedersen, at der bl.a. blev produceret en kortfilm til at reklamere for de nordiske forbund og den fælles afholdelse af den store WBFSH generalforsamling. Videoen blev vist ved generalforsamlingen og siden sat på samt sendt ud med det efterfølgende referat sidste år. Desuden kunne hele arrangementet betragtes som ét stort markedsføringstiltag, der lykkedes, idet såvel den organisatoriske del som de fremviste heste og præsentationen af vore hestefaglige indlæg m.v. er blevet særdeles positivt omtalt i flere udenlandske hesteblade. Omkring salgsstaldens budget svarede formanden, at man fra starten havde budgetteret med et underskud på ,-. I stedet for at lukke stalden tidligt, havde man valgt at øge markedsføringen yderligere i håb om, at vore avlere og købere ville bakke op om det, men dette var ikke lykkes. Sluttelig omkring kontingentet ville det blive for kompliceret at sænke kontingentet på baggrund af det anførte. Derfor havde man bl.a. også i forlængelse af dette valgt ikke at hæve kontingentet for Thomas Pensbo, region 1, fremførte nogle forespørgsler; Eftersom der pt. er stort politisk fokus på vores område, efterlyste han initiativ til indflydelse, lobbyisme osv., så vi fremover kunne påvirke politikere og embedsmænd, inden der træffes beslutninger og udarbejdes høringsforslag. Som det er nu, er vi lidt på bagsædet. Han mente, at DV generelt fremstår knap medietrænet, og at man bør udvælge en eller flere personer til at gennemgå kurser i, hvordan man får sine budskaber ordentligt igennem samt få hjælp til at finde ud af, hvilke budskaber der skal satses på for at opnå synlighed i medierne. Hans anden forespørgsel tog udgangspunkt i den nye og vedtagne strategi, som indeholder en række gode tanker omkring høj kvalitet i forbundets heste, organisation, dommeruddannelse osv. Derfor var han ked af at se, at i budgettet for 2009 havde der været afsat kr. til 3

4 dommeruddannelse, men man havde kun brugt de 9.000,-. Han efterspurgte følgelig grunden til, at man i budgettet for 2010 endda ikke havde afsat penge til dette overhovedet. Til emnet lobbyisme svarede formand Jan Pedersen, at det primært foregår gennem Landsudvalget for Heste. Han var positiv overfor at få ekstra uddannelse i medietræning. Avlskonsulent Karina Christiansen redegjorde for det manglende budget for dommeruddannelse for 2010, idet der var igangsat et nordisk samarbejde også på det område. I 2009 var dommerne fra de forskellige lande indbudt til at deltage i den dansk arrangerede dommerkonference, og i 2010 skulle Sverige indbyde til dette. Formand for Dansk Rideforbund, Ulf Helgstrand, henviste som kommentar til Thomas Pensbos ønske, om større grad af indflydelsespåvirkning fra forbundets side, til at han i DRF havde været med til at etablere en etisk gruppe, hvor forskellige organisationer i hesteverdenen sammen kunne arbejde for diverse fokusområder, og bl.a. arbejdes der på at kunne blive et rådgivende organ. Til formanden sagde han, at man ikke behøvede at være i begravelsesstemning pga. et enkeltstående dårligt regnskab i et forbund, hvor man havde en solid egenkapital at tage fra og da slet ikke, når underskuddet, som det var tilfældet i år, var kreeret af to store aktivitetsforøgelser, som siden er blevet afsluttet. Annethe Winther, formand for region 4, spurgte til, hvorfor man havde igangsat et så omkostningstungt projekt som de nye indekstal beregninger i en økonomisk lidt kritisk periode, og var lidt bekymret for, om der så ville løbe yderligere timelønsomkostninger på, når man fra Landscentrets side er bagud med leveringen af de sidste tal. Ydermere var hun i tvivl om, hvorfor man overhovedet ville bruge ressourcer på at lave nye indekstal. Til dette svarede først Jan Pedersen, at projektet var igangsat før økonomien viste svaghedstegn, og avlskonsulent Karina Christiansen henviste til, at man i avlsfaglige beretning lidt senere på dagen ville få en grundig gennemgang af, hvad de gamle indekstal manglede og hvilke ændringer de nye indekstal indebar samt konsekvensen heraf. Hun bad derfor forsamlingen om at vente med en eventuel debat om dette. Medlem af hovedbestyrelsen og avlsledelsen, Hans Marius Jørgensen, sluttede emnet af med at slå fast at indekstallenes økonomi ikke ville løbe løbsk, idet der var en fast aftalt pris på hele projektet. Jens Peter Aggesen, hingsteholder fra region 4 takkede for formandens altid gode beretning. Han mente man skulle se tingene fra den positive side; der vil altid være op- og nedture, man skulle blot tænke på, hvordan man kommer videre. Salgsstalden kommer vi over og vi har lært af den. Men hvorfor ikke gå strategiplanen igennem i dette forum? Organisatorisk burde vi gå den igennem, sætte et lille skarpt udvalg til at slanke organisationen, måske ændre lidt på sammensætningen og antallet af medlemmer af hovedbestyrelsen, repræsentantskabet m.v. F.eks. ønskede han også, at man fra forbundets side tog sig af hestesektorens konsekvenser af købeloven, som er mange avleres skræk med de mange eksempler på handler der er gået tilbage med store erstatningskrav til følge de seneste år. Han foreslog, at formanden tog advokat Carsten Lorentzen med til møde i ministeriet og redegjorde for de følger, købeloven har for vore avlere. Han mente også, at man kunne spare lidt på dommerkørsel og honorar ved at avlsledelsen f.eks. ikke deltog ved indsyningen af de nyligt godkendte 3-års hingste til 10-dages test på Vilhelmsborg lige efter hingstekåringen, hvor dommerne havde set på dem min. 3 gange i selektionsforløbet. Formanden svarede hertil, at man allerede for nogle år siden sænkede antallet i hovedbestyrelsen fra 11 til 8 personer. Han var meget interesseret i at høre, om man her i 4

5 forsamlingen ville være interesseret i at slanke hovedbestyrelsen yderligere, hvilket ville forudsætte, at der ikke var et HB-medlem fra hver region. Carsten Lorentzen havde i øvrigt været med på råd omkring, hvad man skulle stille op med købelovens anvendelse i hestehandel. Det er imidlertid ikke nok at forsøge at influere på de danske ministre, idet købeloven er forankret i et EU regulativ, så ville købeloven skulle ændres i alle EU lande og ikke bare i Danmark, hvilket er usandsynligt. Formanden afsluttede sit svar med at fortælle, at man i øvrigt i hovedbestyrelsen havde besluttet, at sekretariatets telefontider nu var udvidet til kl mandag til torsdag, og 9-12 om fredagen. Annethe Winther ønskede ikke, at man skulle undvære en repræsentant fra hver region i hovedbestyrelsen det var et spørgsmål om nærhedsprincip, og om at have en person, der kan informere om regionens synspunkter og behov, samt om at denne gav den nødvendige feedback til regionen omkring arbejdet i hovedbestyrelsen. Thomas Pensbo mente, at Jens Peter Aggesens idé med at slanke organisationen var god, og mht. om man var tryg ved hovedbestyrelsen eller ej, så handlede det om hvorvidt man havde tillid til dem, man havde valgt ind. Han ønskede bl.a. en ændring i hvornår regnskabet forelå set i forhold til tidspunktet for regionernes afholdelse af generalforsamling, da et eventuelt valg/genvalg af HB-medlem godt kunne afhænge af at man havde en tilgang til det redskab, et regnskab er. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Dirigenten kunne oplyse, at han havde set regnskabet i underskreven stand og at revisorerne ikke havde fundet anledning til forbehold. Administrations- og marketingchef Lars Anthony gennemgik det reviderede regnskab og resultatopgørelsen for 2009 for Dansk Varmblod, samt for Fondet til Avlsfremmende Foranstaltninger. Den økonomiske årsberetning er optrykt i det til repræsentanterne udsendte hæfte. Dansk Varmblod har et negativt driftsresultat på kr ,-. Dette fordeler sig med et negativt resultat på kr ,- i hovedforbundet og et positivt resultat i regionerne på sammenlagt kr ,-. Underskuddet kan hovedsagelig henføres til forsøget med salgsaktiviteterne i stalden, der sluttede med et negativt resultat på kr Salgsstalden er nu lukket og det faste personale er opsagt. Det samlede resultat for materialprøver for hingste blev tkr. 359, hvilket er tkr. 252 mere end beregnet. Det skyldes hovedsagelig større omkostninger til personale. Resultatet af de afholdte auktioner blev tkr. 87, hvilket er tkr. 423 mindre end budgetteret. Årsagen er færre solgte heste end forventet, kombineret med større markedsføringsomkostninger for projektet. Hingstekåringsarrangementet blev i 2009 tkr. 181 bedre end budgetteret, hvilket hovedsaglig skyldes flere besøgende. Kontingentindtægten sluttede tkr. 238 mindre end budgetteret, hvilket kan henføres til færre medlemmer. Udgiften til medlemsbladet blev af samme grund tkr. 130 mindre. Medlemstallet pr. 1. november er opgjort til 5.700, hvilket er 200 mindre end i I 2009 er der brugt betydelige midler til markedsføring i et forsøg på at modvirke finanskrisens følger. 5

6 Herudover viste Lars Anthony udviklingen i egenkapitalen, samt den positive udvikling i Hingstekåringsarrangementet, der udgør næsten ½-delen af forbundets økonomi. Regnskabet blev godkendt med akklamation uden bemærkninger. 4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år Hovedbestyrelsen foreslog kontingentet for 2011 uændret. Jens Peter Aggesen fra region 4 foreslog, at eftersom man jfr. strategiplanen ønskede at øge aktivitetsniveauet i forbundet, burde kontingentet øges med 100,-. Dette blev ikke vedtaget, og kontingentet reguleres kun med det vedtagne indeks. 5. Faglig redegørelse for avlsarbejdet Avlskonsulent Karina Christiansens beretning er optrykt i Ridehesten 02/10 og det udleverede hæfte. Hun supplerede sin beretning med en indgående fremlægning af de nye indekstal og brugen heraf. Se venligst særskilt artikel i Ridehesten 03/10 side Spørgsmål og kommentarer: Egon Fræhr spurgte til sikkerheden i de nye indekstal og bemærkede, at han var glad for at regionerne ved høringerne omkring afskaffelse af testryttere ved sadelkåringerne havde fastholdt ønsket om brug af testryttere. Både som dommer, ejer og publikum får man således set unghoppen under 2 forskellige ryttere, og det giver en vigtig information. Endvidere fandt han, at han manglede en vision om hvordan man opnår avlsmålet; I strategiplanen er der ikke redegjort for, hvordan man vil efterfølge det mål i fremtiden, som det er beskrevet for de andre områder. Han efterlyste tillige en plan for, hvordan man vil sikre et generationsskifte i dommerstab og avlsledelse. Karina Christiansen svarede, at på HesteData fremgår sikkerheden i form af decimaler som hidtil, men at man her i præsentationen og på indeksranglisterne offentliggjort på i stedet havde valgt at offentliggøre hvor mange afkom den enkelte hests indeksberegning var foretaget over. Hun tilføjede, at i sikkerheden indgår også arveligheden i de vægtede egenskabers indekstal, og at de fremviste tal var uddrag af nogle beregninger man havde foretaget for at kunne designe det nye indekstalsystem. 6. Indkomne forslag Forslag 1: Forslagsstiller: Region 2 Det henstilles til Hovedbestyrelsen og/eller avlsledelsen at foranledige, at der bliver foretaget dopingkontrol på samtlige hingste der fremstilles til kåring i Herning. Kontrollen bør foretages om onsdagen under dyrlægetjekket. Begrundelse: Hoppeejerne bruger hvert år mange penge på hingste med dårlig sædkvalitet, som kan være forårsaget af brug at muskelopbyggende midler mv.. Dansk Varmblod bør gå foran ved at vise, at vi ikke accepterer nogen form for doping. Om dette tiltag skal udvides til også at omfatte Unghestechampionatet, vurderes ligeledes at være en drøftelse værd. 6

7 Formand for region 2, Niels Pedersen, motiverede forslaget yderligere, og erkendte at det var et meget vidtrækkende forslag og at det evt. kunne modereres til at der var obligatorisk dopingtest i det mindste af fløjene i hvert hold. Han henstillede til, at der fremover skulle foreligge klare retningslinier på området. Karina Christiansen oplyste, at det ifølge dyrlæge Hans Schougaard koster 2.500,- kr. pr. hingst. Dopingtesten skal sendes til Sverige til analyse, og svaret ville først foreligge 2 uger efter. Til Hingstekåringen i Herning tages der stikprøver, og for 4 år siden kom Fødevaredirektoratet på uanmeldt kontrolbesøg, hvor flere hingste og staldskabe m.v. blev kontrolleret for diverse forbudte midler. Ingen hingste er indtil nu fundet positive. Jan Pedersen lovede, at man fra hovedbestyrelsens side vil tage forslaget alvorligt og fastsætte en politik om dopingkontrol, hvorfor forslaget blev trukket. Forslag 2: Forslagsstiller: Region 2 Det henstilles til HB at opsige aftalen med Vilhelmsborg og finde et andet sted at afholde de arrangementer der normalt finder sted her, såfremt ikke forholdene bedres væsentligt. Begrundelse: Der har igennem de sidste år kun været èn vej det er gået med forholdene på Vilhelmsborg, og det er NEDAD. Hvis dette skal gå for at være Danmarks Nationale Hestecenter, så må vi sige det står sløjt til. Vi kan bare ikke være bekendt at inviterer hverken danske eller udenlandske gæster til dette uhumske og dårligt vedligeholdte sted. Tænk, hvis kvaliteten på vores heste skulle sammenlignes med Vilhelmsborg! Formand for region 2, Niels Pedersen, motiverede forslaget yderligere med eksempler på, hvordan folks tøj skal renses, når man har været på Vilhelmsborg til et givet stævne, og at toiletforholdene ofte tydeligt bar præg af mangelfuld eller helt manglende rengøring såvel ved ankomst som ved afslutning efter stævnet. Han fandt det forkert, at administrationen ikke har en A-nøgle til hele området, så man kan komme til at bruge de redskaber, der forefindes. Jan Pedersen svarede, at forslaget var mere bombastisk og vidtrækkende, end Niels Pedersen nok egentlig mente. På Vilhelmsborg sørger lejer selv for rengøring undervejs, og vi skal sørge for, at der fremover er gjort rent på sæderækkerne osv., når vi bruger det. På Vilhelmsborg sker der også forbedringer, men det er en lang sej kamp, eftersom foreningen bag Vilhelmsborg har besluttet, at driften skal køre uden brug af kassekredit. Senest er der eksempelvis etableret en sti, så man kan gå tørskoet fra stævnestaldene til hallerne. Mht. nøgler var det uholdbart, at vi som lejere af dele af stedet skulle have A-nøgler til hele Vilhelmsborg, men han lovede at også dette ville der blive taget hånd om, så det fremover ikke var et problem med adgang til diverse redskaber og materiale i forbindelse med afholdelse af Dansk Varmblods-arrangementer. Forslaget blev det trukket af forslagsstiller i tillid til at ledelsen ville foretage aktive skridt i politikken omkring brugen af Vilhelmsborg. Forslag 3: Forslagsstiller: Kurt Kamuk 7

8 En hoppe, som er født med et Dansk Varmblod-pas, kan blive besigtiget og eksteriørbedømt af 2 Dansk Varmblod-dommere ved et offentligt anerkendt arrangement, som f.eks., dyrskuer, og derved som minimum opnå registrering i avlssystemets forregister. Kurt Kamuk, region 3, motiverede forslaget bl.a. med at det kunne medvirke til at holde udgifterne på hesteholdet nede på kåringsområdet, og måske kunne avlerne så i stedet bruge flere penge på at få hopperne startet i sporten. Han mente at det ville gøre forbundet mere fleksibelt og dermed modstandsdygtigt i konkurrencen overfor de udenlandske forbund. Medlem af avlsledelsen, Poul Graugaard sagde, at det næsten lød på Kurt som om at forbundet skulle være under afvikling, men det er jo netop ikke sagen. Dansk Varmblod har Europas mest fleksible kåringssystem med den enorme vifte af tilbud i form af forskellige kåringer og afprøvningsmuligheder spredt ud over hele landet. Tilbage i 50 erne startede man forbundet op ved at kåre hopperne på diverse dyrskuer, og det ville være et gevaldigt tilbageskridt for avlen at genoptage den praksis. Han anbefalede derfor forsamlingen at stemme nej, og forslaget blev ikke vedtaget. Forslag 4: Forslagsstiller: Region 6 En ændring af min. størrelsen for fuldblodsheste, og hermed menes især for fuldblods arabere, men også engelsk fuldblod og angloarabere og først og fremmest for hopper. Gennemsnitsstørrelsen på arabere er 150 cm og man forlanger 160 cm i DV for kåring i DH Herved udelukker man nærmest araberne lige bortset fra nogle få atypiske individer. Min. størrelsen bør nedsættes. Dirigent Carsten Lorentzen informerede forsamlingen om hvor i reglerne omkring hopper til kåring en eventuel vedtagelse af ovennævnte ordlyd ville have indflydelse. Jytte Jarl fra region 6 kom på talerstolen og motiverede forslaget med henvisninger til, at fuldblodsaraberen har været brugt til forædling i så at sige alle lettere hesteracer i verden, og at alle ønsker sig en dråbe araberblod i sin sportshest lidt tilbage i afstamningen men hvordan skal det komme dér, hvis man ikke vil lukke dem ind i avlen? Som det er nu, kan de ikke komme i hovedafsnittet, hvis de ligner det de er, idet den typiske fuldblodsaraber er ca. 150 cm. i stang, fordi en kåring til DS kræver min. 155 i stang og til DH 160. Poul Graugaard svarede, at han gav Jytte Jarl ret i, at hvis man skulle bruge araber i varmblodsavlen, så skulle det være på araberens præmisser, og at en atypisk araberhoppe på 162 cm formentlig ville være uinteressant i avlen. Spørgsmålet var, om disse racetypiske araberhopper på nuværende tidspunkt ville kunne udrette noget i en avl, som har udviklet sig så meget, siden de blev brugt til indkrydsning i datidens brugsheste. Der er overvejende tendens til at arabere giver et for fladt kryds og manglende smidighed i lænden. Avlsledelsen er desuden ikke særlig interesseret i at få for små hopper ind i populationen af DV-hopper, men der er stadig et godt alternativ i angloaraberen. Mikala Bagge, region 1, mente ikke, at det var særligt vigtigt med et par cm fra eller til, men snarere langt mere interessant hvis man valgte tilskud af araberblod af den slags, der har præstationer i sporten, og hun nævnede at der var flere eksempler i udlandet på sådanne. Forslaget blev ikke vedtaget. 7. Valg af formand 8

9 Jan Pedersen blev genvalgt uden modkandidater og med akklamation. Han var meget taknemlig over genvalget og den generelle opbakning. Han udtrykte sin stolthed over at være formand for et fantastisk godt forbund med et lige så fantastisk personale og med heste, der i høj grad gør sig gældende på internationalt plan. 8. Valg af to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret Alle blev genvalgt med applaus. 9. Eventuelt Mikala Bagge, formand for Ung i DV, region 1, henledte forsamlingens opmærksomhed på en flot illustreret kalender, hvorfra overskuddet af salget vil gå til Ung i DV. Ulf Helgstrand, formand for DRF, ønskede at kommentere på et tidligere berørt emne omkring generationsskifte i avlsledelsen. Pt. er f.eks. avlsledelsen selvrekrutterende, og det behøver ikke at være sådan. Indenfor DRF er hvert mandat til valg hver 4. år og alle skal selv søge deres stilling. Men det bør selvfølgelig ikke være sådan, at teknisk udvalgte personer, såsom dommere og avlsledelse, skal vælges i et stort forum som et Repræsentantskabsmøde. Karin Nielsen, region 5, spurgte til hvordan de kr. som er afsat til markedsføring fremadrettet skal bruges, og om der var en markedsføringsplan. Endvidere efterlyste hun den arbejdsplan, som punkt 2. omkring formandens beretning indebærer samt en redegørelse, for hvad man havde tænkt sig at gøre mht. rekruttering af ny administrationschef. Jan Pedersen forklarede, at arbejdsplanen og det fremadrettede i hans beretning er den omdelte strategiplan. Sekretariatet effektuerer markedsføringen, og der foreligger pt. ikke nogen egentlig markedsføringsplan, men det vil blive besluttet i det efterfølgende konstituerende hovedbestyrelsesmøde samme dag. Formanden var endnu ikke sikker på, om man ville gøre brug af professionel hjælp ved den kommende rekruttering af administrationschef, men oplyste om, at Landbrugets Rådgivningscenter har en stab, der er specialiseret i dette. Karin Nielsen fandt, at strategiplaner er ganske fine, men hun efterlyste mere åben kommunikation, og hvad man i praksis havde tænkt sig at gøre. Gunnar Bach, region 5, sagde henvendt til hovedbestyrelsen, at der trods tidligere løfter på området stadig går for lang tid fra et givet møde i hovedbestyrelsen og til at man kan læse referatet fra det i Ridehesten. Formand Jan Pedersen takkede det afgåede hovedbestyrelsesmedlem, Iben Leere Kamp fra region 1 for hendes to-årige virke og benyttede samtidig lejligheden til at sige velkommen til den nye, Per Chr. Springborg fra region 1. Han takkede slutteligt for god ro og orden ved mødet og hilste på gensyn i Herning. 9

10 Carsten Lorentzen Dirigent Lars Anthony Referent 10

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Mødereferat Mødet i Hovedbestyrelsen onsdag den 5. Maj på Vilhelmsborg

Mødereferat Mødet i Hovedbestyrelsen onsdag den 5. Maj på Vilhelmsborg Mødereferat Mødet i Hovedbestyrelsen onsdag den 5. Maj på Vilhelmsborg Deltagere: : Jan Pedersen (JP), Henning Urup (HU), Hans Marius Jørgensen (HMJ), Frode Jensen (FJ), Børge Lind Thomsen (BLT), Ulrik

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabsmødet Repræsentantskabsmødet Lørdag den 12. februar 2011 kl. 10.00 i Dr. Margrethe Hallen, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om forbundets virksomhed

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Dansk Varmblod

Dansk Varmblod V E R S I O N J A N U A R 2016 STRATEGI FOR Dansk Varmblod 2015-2020 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Mission....3 3. Værdier i Dansk Varmblod... 4 4. Målsætning... 4 5. Strategi 2015

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 6. februar kl. 17.00

Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 6. februar kl. 17.00 Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 6. februar kl. 17.00 Deltagere: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Frode Jensen(FJ), Ulrik Kristensen(UK), Per Springborg(PS), Bodil Hellmers(BH), Inge Madsen(IM),

Læs mere

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 13. august Regnskabet blev godkendt og underskrevet

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 13. august Regnskabet blev godkendt og underskrevet Endelig dagsorden for hovedbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013. Deltagende: Formand-Jan Pedersen(JP), Næstformand-Henning Urup(HU), Ane- Marie Jensen(AMJ), Per Springborg(PS), Inge Madsen(IM), Frode Jensen(FJ),

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat for Hovedbestyrelsesmøde den 27. oktober

Referat for Hovedbestyrelsesmøde den 27. oktober Referat for Hovedbestyrelsesmøde den 27. oktober Til stede: Jan Pedersen (JP), Per Springborg (PS), Ane Marie Jensen (AMJ), Hans Marius Jørgensen (HMJ), Henning Urup (HU), Frode Jensen (FJ), Ulrik Kristensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 22. Marts 2012 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING

DANSK POLITIHUNDEFORENING DANSK POLITIHUNDEFORENING R E F E R A T Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12.50 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Dronning Margrethe Hallen Vestre Ringvej 101, Fredericia lørdag den 10. februar 2007 kl. 10.00 - Dansk Varmblods Repræsentantskabsmøde 2007-1 DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNES

Læs mere

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE Antal fremmødte medlemmer: 12+5 børn. Repræsentanter fra regionsbestyrelserne: Lotte(reg.3), Kirstine(reg.1), Aage, Hanne, Christina og Fritz(reg. 2) Hovedbestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 8. februar 2013. 2. Økonomi, 1. kvartal (nøgletal, status Herning, status medlemmer).

1. Godkendelse og underskrift af referat af møde den 8. februar 2013. 2. Økonomi, 1. kvartal (nøgletal, status Herning, status medlemmer). Referatet for hovedbestyrelsesmøde den 30. april 2013. Tilstedeværende: Jan Pedersen(JP), Henning Urup(HU), Inge Madsen(IM), Ane-Marie Jensen(AMJ), Per Springborg(PS), Bodil Helmers(BH), Karina Christiansen(KC),

Læs mere