Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et"

Transkript

1 .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på klagesag 20. maj 2014 Påtale 19. maj 2017 Opfølgning på klagesag 23. september2013 Fejibehæftet (uden sanktion) Skrivebordkontrol 30. august 2012 Acceptabel Klagesag 29. november2013 Advarsel 28. november2016 Få skader 8. juli 2011 Ukendt Få karakterer 21. december2009 Godkendt Stikprøve 11. juni 2009 Godkendt Opfølgning 21. januar 2008 Godkendt 19. september2007 Advarsel 18. september2010 Stikprøve 19. september2007 Påtale 18. september2010 Tidsforbrug 19. september2007 Påtale 18. september2010 Ekstrakontrol 19. september2007 Godkendt KontaktopIysnnger Bygningssagkynd Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Nej -- ig(bs) Syns- og Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ejendom mens beliggenhed Billedtekst Oversigtsbilleder 28. maj :18 Sagen lukket

2 Bygning A, Beboelse set fra syd Bygning A, Beboelse set fra øst Bygning B, Carport/udhus set fra øst 28. maj :18 Sagen lukket 2

3 Bygning B, Carport/udhus set fra sydvest Bygning C, Udhus set fra øst Byugning D, Redskabsrum set fra sydvest Sagsfo ri Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 06-feb-14 11:45 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 06-feb-14 11:45 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 08-feb-14 14:47 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra 28. maj :18 Sagen lukket 3

4 08-feb-14 14:47 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 19-feb-14 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 19-feb-14 16:08 Kontrolrapport udarbejdet 21-feb-14 08:52 Hering iværksat 08-mar-14 04:00 Bygningssagkyndigs tidsfrist udløb 10-mar-14 14:35 Søgt ny deadline: 14. mar mar-14 14:35 Ny deadline for BS kommentar 14. mar mar-14 14:36 Høring iværksat 13-mar-14 14:13 Bygningssagkyndig kommenteret høring 19-mar-14 11:31 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 21-mar-14 10:03 Kontrolrapport godkendt af NS 03-apr-14 15:03 Indstilling til nævn 08-maj-14 13:20 Indkaldelse til nævnsmøde 20-maj-14 12:45 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Ja Ingen tegninger 28. maj :18 Sagen lukket 4

5 Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejendommen Enfamilieshus Kan ikke beskrives generelt Ejerbolig Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 10 år eller længere. Note Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider Tagbelægning Undertag Inddækning 10 år eller længere 10 år eller længere 10 år eller længere Nr Bygri Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tsgetage 1 A Beboelse B Carportludhus maj :18 Sagen lukket 5

6 Fejlangivelse B8 Beskrivelse af skadelmangel: Bygning C, Udhus på Ca. 7 kvm og bygning D, Redskabsrum på ca. 5 kvm er ikke medtaget i rapporten, selv om begge bygninger er større end 4 kvm og begge er i brugbar stand. Note: Alle bygninger skal nævnes i bygningsbeskrivelsen - også selvom de eventuelt fravælges i tilstandsrapporten på grund af dårlig tilstand. Prisen sættes til kr. inkl. moms for begge bygninger, altså en samlet værdi på Ca kr., inkl. moms. Begrundelse for fejl: Udeladelse af to bygninger fra tilstandsvurdering. 28. maj :18 Sagen lukket 6

7 Bygningssagkyndig Skurene er vurderet under 6 m2 og er derfor ikke medtaget. I øvrigt køber vi her sådanne småskure for ca kr hos teknisk skole i en bedre udgave end disse. Hvad er meningen med at piske en høj pris op? Grænsen for udeladelse af en bygning på grund af størrelse er ikke 6 kvm men 4 kvm. Vurderingen af økonomisk værdi sker ikke på baggrund at lejlighedskøb. Vurderingen fastholdes. B8 Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Nej ikke kunne besigtiges? 3. Bemærkninger til Ja: A - Der ses ingen punkterede thermoruder, men der tages generelt forbehold herfor da forholdet termoruder? ikke kan ses ved alle klimatiske forhold. 4. Fravalg at sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Ja: A - Arealer vedr, bygning A er revideret efter opmåling. 28. maj :18 Sagen lukket 7

8 Bygning A (Beboelse - 277m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning Fejlangivelse Al Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der er en revnet tagsten på den vestlige tagfiade. Stenen er forsøgt tætnet med et fugemiddel, men kan ikke forventes at være tæt. Karakter: Kl Note: Da der er undertag, har skaden ingen direkte følgevirkning. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Fejlens vægt: Der er tale om en enkelt sten, fejlkarakteren nedsættes til laveste trin i niveauet. fugen har jeg ved ikke set. men ved eftersyn vurderet klart vandtæt, så karakteren kan være KO. En revnet tagsten er en skade og ikke en skønshedsfejl. Vurderingen fastholdes. Al 28. maj :18 Sagen lukket 8

9 1.5 Udvendigt træværk Ingen bemærkninger ved tag Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Træbeklædningen på den nordlige gavl er tæt på bunden i skotrenden mellem bygning A og bygning B. Karakter: Kl Note: Udvendigt træværk bør holdes fri af underlaget, da der ellers vil ske en opfugtning med risiko for nedbrydning til følge. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Bygningssagkyndig Træet er trykimprægneret og der er efter 35 år ingen skade. Vurderingen fastholdes Kl: Undertaget mangler afslutning med fodblik ved tagrender, er monteringskrav fra leverandøren. Der Undertage/understrygnin ses ikke tegn på følgeskade da tegdækningen er meget tæt. A3 28. maj :18 Sagen lukket 9

10 1.11 Ventilation Ingen bemærkninger 28. maj :18 Sagen lukket 10

11 - Fejlangivelse A3 $! 1 g ;. - s A. r L1LiYJ 4II 28 maj Sagen lukket 11

12 04,. Beskrivelse af skadelmangel: Der er ikke tilstrækkelig ventilation mellem undertag og isoleringsmateriale på skråvægge i både hovedbygning (midterste billede) og sidebygning (nederste billede). Herudover er der ingen åbning til det fri langs tagkanten på vinkelbygningen (øverste billede). Karakter: K3 Note: Manglende ventilation over isoleringsmaterialet kan medføre fugtophobninger og risiko for nedbrydning af træværk. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Bygningssagkyndig Intet i tatgrummet har tegn på periodevis opfugtning efter 35 år, jfr. BfBE-hvidbog skal forholdet, hvis det skal fejlregistreres, have Kl. På baggrund af konstateringen af, at der ikke ved de tilgængelige og besigtigede områder er synlige tegn på opfugtning, anerkendes karakteren Kl, men den øvrige del at vurderingen fastholdes. A3 2. Ydervægge bygning A 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 28. maj :18 Sagen lukket 12

13 3. Vinduer og døre i bygning A i 3.1 Døre Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Dør i gang mod nord stueetage og dør til soveafdeling A2 på 1. sal binder i karmen. Karakter: Kl Note: Dørene er svære at lukke og malingen på kanter og karme slides af. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Fejlens vægt: Fejlen vurderes til at være af mindre vigtighed og fejlkarakteren nedsættes med et trin Bygningssagkyndig Dørenes funktion er ikke reg. af mig. sælgeroplysninger angiver ikke noget problem. Skader og svigt skal registreres af den sagkyndige og ikke af sælgeren. A2 Vurderingen fastholdes. [ Vinduer K3: Vindue i soveværelse i stueetagen opfylder i størrelse ikke nuværende krav til nødudgang. 28. maj :18 Sagen lukket 13

14 4. Fundament/sokler i bygning A 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 28. maj :18 Sagen lukket 14

15 Fejlangivelse A3 28. maj :18 Sagen lukket 15

16 Beskrivelse af skadelmangel: Terrænet langs husets vestlige og nordlige facade er i niveau med gulvene i huset. Mod øst går vinduespartiet helt ned til flisebelægningen på terrassen. Karakter: K3 Note: Gulve i huset bør være hævet mindst 15 cm over det omgivende terræn for at sikre tørre gulve. Træ i beklædninger eller vinduer bør holdes fri af terræn af hensyn til sprøjt fra regnskyl. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Bygningssagkyndig Når jeg til daglig projekterer følger jeg kravet i BR1O om niveaufri adgang, iøvrigt er der ikke efter 35 år nohen nedbrydning. Afvist. Fugtskader i gulve, og eventuelle installationer heri, er ikke altid synlige på overfladen. A3 Kravet om niveaufri adgang overlejrer ikke kravet om sikring af niveauforskel mellem gulv og terræn. Vurderingen fastholdes. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk bygning A 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 28. maj :18 Sagen lukket 16

17 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.0 Vådrum IB: Ingen bemærkninger (badeværelse, toilet og bryggers) 6.1 Gulvkonstruktion/- belægning Ingen bemærkninger Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: Der er en enkelt klinke uden fuld vedhæftning til A2 underlaget i baderummet i stueetagen. Klinken er placeret ved væggen og er uden for det vandbelastede område. Karakter: Kl Note: Manglende vederlag kan medføre at klinkerne knækker ved belastning og at vand kan trænge ned gennem fugerne. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Fejlens vægt: Da der er tale om en enkelt klinke uden for det vandbelastede område, nedsættes fej Ikarakteren med et trin. Bygningssagkyndig ikke_fundet_ved_min_bankeprøve. Fejlkarakteren fjernes med henvisningen til argumentet om at løse klinker findes ved 0 stikprøvekontrol. 28. maj :18 Sagen lukket 17

18 6.4 Gulvafløb Fejlangivelse Ingen bemærkninger A3 iio2l21 4 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Samlingen mellem afløbsskål og afløbsrist i gæstetoilettet i stueetagen er ikke udført korrekt. Afstanden mellem dem er lukket med en støbning, der ikke kan forventes at være tæt. Da området ikke anses for at være vandbelastet i særlig grad, gives karakteren Kl. Karakter: Kl Note: Utæt samling mellem afløbsskål og afløbsrist kan tillade vand at trænge ned i gulvet med risiko for opfugtning af isolering og eventuelle installationer under gulvet. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Ingen kommentarer. A3 28. maj :18 Sagen lukket 18

19 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger gulve Fejla ngivelse A3 i:... Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Ca 20 % af klinkerne er uden fuld vedhættning til underlaget i baggangen - specielt ved indgangen. Herudover er et par klinker foran pejsen i stuen uden fuld vedhæftning til underlaget. Karakter: Kl Note: Løse klinker kan medføre at klinkerne knækker og at fugerne arbejder sig op og tillader vand fra gulvvask at trænge ned i gulvet. Begrundelse for fejl: Skaderne er ikke registrerede. Min bankeprøve må være dårlig, der er ingen defekte fuger efter 35 år. Vurderingen fastholdes på grund af skadens omfang. En stikprøvekontrol burde have afsløret skaden. A3 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger I ndervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 28. maj :18 Sagen lukket 19

20 10. Indvendige trapper i bygning A 10.2 Konstruktion K3: Der mangler gelænder ved repose i tagetagen. 11. VVS-installationer i bygning A 11.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger 28. maj :18 Sager lukket 20

21 Bygning B (Carportludhus - 47m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.4 Hætter/Aftræk Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Udluftningsventil er ikke tætnet ved gennemførsel undertaget. Karakter: K3 Note: Den manglende tætning kan medføre, at vand der løber på undertaget vil løbe ind i tagrummet og opfugte underliggende konstruktioner og overflader. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Bygningssagkyndig Den er gemt i et Skab, den har jeg ikke set. Skaden er synlig fra loftrummet, hvortil der er adgang. Vurderingen_fastholdes. A Kl: Undertaget mangler afslutning med fodblik ved tagrender, er monteringskrav fra leverandøren. Der Undertage/understrygnin ses ikke tegn på følgeskade. g 2. Ydervægge i bygning B 2.0 Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning B 3.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger 28. maj :18 Sagen lukket 21

22 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundamentlsokler Fejlangivelse A3 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Gulvniveauet i udhuset ligger under terræn. Karakter: K3 Note: Gulve i bygninger bør ligge mindst 15cm over det omgivende terræn, således gulvene kan holde tørre for indtrængende overfladevand og opstigende kapillarvand. Begrundelse for fejl: Skaden er ikke registreret. Feilens væat: Inaen bemærkninaer Der er niveaufri adgang, der har jfr. sælger aldrig været et vandproblem. Vurderingen fastholdes. A3 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning B 5.0 IB: Ingen bemærkninger Kældre/krybekældre/terr ændæk 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning B 7.0 Gulvkonstruktion og IB: Ingen bemærkninger Igulve maj :18 Sagen lukket 22

23 - kælder - yder- - tage 9. Lofter/etageadskillelser i bygning B 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen i i i 0. Oplysninger om bestilling aftilstandsrapporten 0.1 Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken. På anden vis 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom? Ja 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? Ca. 29 år I hvilken periode har du boet på ejendommen? 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, CArport 1998 udskiftet tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning at bad / toilet rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? Ja 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: / krybekælder / ventileret hulrum? Nej og indervægge / skillevægge? Nej - vinduer / døre? Nej - lofter / etageadskillelser? Nej -gulve? Nej Nej 2. Tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader I ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Nej 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket at møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug I skimmel, som er dækket at møbler eller andet Nej inventar? 4._Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Ved ikke 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstratunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Nej 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret tugtproblemer kælderen / krybekælderen / Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Nej 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve Genereret HE-nr Kontrolrapport statue Side 28. maj :18 Sagen lukket 23

24 6.1 Er der skader (feks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Nej åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte over for nedbør)? 8. Lofter!etageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele at VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Nej 10.5 Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej 11. VVS-installationer Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger II 28. maj :18 Sagen lukket 24

25 , - w Cl) 2 0 CD (i, x WO CD o,- 0 CD o ø ø ø F Jcn CD

26 Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Tagbelægningen på bygning A er betontagsten og ikke som oplyst fiberarmerede bølgeplader. Bygning B er ligeledes belagt med betontagsten, hvilket ikke er oplyst. Note: Fejlen kan have betydning for en eventuel forsikringsdækning fra ejerskifteforsikringen, da policen vil forudsætte fiberarmerede bølgeplader. Begrundelse for fejl: Forkert/mangelfuld oplysning om tagbelægning. Bygningssagkyndig 2.0 Ydervægge A Hulmur Ok en dum tastefeil, det må ikke ske. Ingen bemærkninger. A3 28. maj :18 Sagen lukket 26

27 A A B Formur - Tegl/kalksandsten Bagmur - Tegl/kalksandsten Hulmur B Træ Fiberfacadeplader B Formur - Tegl/kalksandsten 3.0 Vinduer og døre A Træ B Træ 4.0 Fundament/sokler A Beton B Beton 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk A Terrændæk B Terrændæk 6.0 Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) A Vægkonstruktioner, organisk A A A Vægkonstruktioner, uorganisk Gulvkonstruktioner, organisk Gulvkonstruktioner, uorganisk 7.0 Gulvkonstruktion og gulve A Gulv på strøer eller bjælker A Klinkegulv på beton A Andet; Type Vinyl. B Andet; Type: Beton, vinyl. 8.0 lndervæ 9ge/skillevægge A Inder-/skillevægge - Murværk A Inder-/skillevægge - Let pladekonstruktion 9.0 Lofter/etageadskillelser [10.0 Indvendige trapper 11.0 VVS-installationer A Fjernvarme A Gulvvarrne; Type: Vandbåret. 28. maj :18 Sagen lukket 27

28 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og 40 5% 5% Der reduceres på 38 Skønsmand grund af den kompleksitet, der er en følge at påbygningen at i sal Bygningssagkyndig 0 0% ikke angivet ikke angivet 0 Bygningssagkyndig 0 0% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og 38 5% 5% Som oprindelig 36 Skønsmand vurderet. Syns- og Skønsmand 0 0% ikke angivet ikke angivet 0 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Ingen bemærkninger. Bygningssagkyndig Ikke angivet Bygningssagkyndig Ikke angivet Lav Ingen bemærkninger. Ikke angivet Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig Bygningssagkyndig øvrige forhold Den nordlige facade på bygning B og den nordlige side på støttemuren i forlængelse heraf kunne ikke besigtiges, da de er opført i skel. Jeg har besigtiget nordfacaden efter tilladelse fra naboen 28. maj :18 Sagen lukket 28

29 Nævnets afgørelse 28. maj :18 Sagen lukket 29

30 Dato: 20. maj 2014 J. nr.: X.)( Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten i i Det er nævnets vurdering, at der tilstandsrapporten XX er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig XX tildeles en påtale for fejl en tilstandsrapport. Der foreligger en gældende advarsel med udløb den 28. november 2016, der skal tages i betragtning ved tildeling afsanktion. Det er nævnets afgørelse, at denne advarsel ikke skal have skærpende virkning for den aktuelle påtale, der er af middel vægt. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig XX den 29. januar XX har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 8. marts Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand XX og afsluttet den 21. marts Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde 12. maj bilag. XX havde foretræde under behandlingen af sin sag og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæftede Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten bortset fra nedenstående er veldokumenterede, og at af vejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har frafaldet fejlangivelsen (A2) under punkt 3.1 bygning A, da det ikke er et krav, at bygningssagkyndige skal afprøve de res svingfunktion. Tilstandsrapporten XX vurderes samlet set at være fejlbehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. Genereret HE-nr IKontrolrapport status Side 28. maj :18 Sagen lukket 30

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Fælledvej 17 7600 Struer 2012. FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: X)( Dato: DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapportenxx fejlbehæftet. Botjek Struer v/omn Bygningsrådgivning

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Esben Lau Jensen dresse ls Oddevej 14 Postnr. 9560 Dato 18-05-2015 By Hadsund Udløbsdato 18-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-4125 Matrikel/Ejerlav: 9E Helberskov By, ls Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard. By Rødding. Udløbsdato 08-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Charlotte og René Sonne Bundgaard dresse Skovvænget 34 Postnr. 6630 Dato 08-07-2015 By Rødding Udløbsdato 08-01-2016 H-15-0-0175 Kommunenr./Ejendomsnr. 575-88925 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Tune. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. H-15-02630-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Vogel dresse Bryggerstien 6 Postnr. 4030 Dato 19-01-2015 By Tune Udløbsdato 19-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 253-12900 Matrikel/Ejerlav: 15KN Tune By, Tune Internt sagsnummer

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Mads og MetteThomsen dresse Kirsten Piils Vej 13 Postnr. 2920 Dato 12-11-2014 By Charlottenlund Udløbsdato 12-05-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-108689 Matrikel/Ejerlav: 7FP Ordrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Mariager. Udløbsdato 21-01-2016. Lb. nr. H-15-00386-0184. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Børge Uldahl dresse Spurvevej 1 Postnr. 9550 Dato 21-07-2015 By Mariager Udløbsdato 21-01-2016 H-15-00-0184 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-20806 Matrikel/Ejerlav: 8FB ssens By,

Læs mere