Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplægning og fjernelse af kobberspiral"

Transkript

1 Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral virker ved at forhindre befrugtning af ægget og ved at hæmme implantationen, såfremt et æg alligevel skulle blive befrugtet. Efter fjernelse af en kobberspiral normaliseres forholdene hurtigt, og tidligere spiralbrug medfører ingen forsinkelse for opnåelse af graviditet [1, 2]. Indikation Forebyggelse af graviditet Særlige fordele ved kontraception med kobberspiral er metodens høje effektivitet og sikkerhed, fravær af systemiske virkninger eller bivirkninger, at den ikke skal huskes, indtages eller påsættes, er uafhængig af samlejesituationen, samt at den er billig. En kobberspiral er særlig velegnet til kvinder, der har født, har fast seksualpartner, svag eller normal menstruation, ingen dysmenoré og normal uterus. Kontraindikation Absolutte: uafklaret blødningsforstyrrelse, underlivsbetændelse inden for de seneste tre måneder, cervicitis, mistanke om gynækologisk cancer og mistanke om graviditet. Relative: menoragi, svær dysmenoré, uterinkavitet < 6 cm eller > 9 cm, nulliparitet, multiple seksualpartnere (eller en partner med multiple partnere), tidligere kompliceret underlivsbetændelse, endometriose, anæmi, submukøst uterus-fibrom, udviklingsanomali af uterus (bicorn, septum), hivpositivitet, allergi over for kobber og Wilsons sygdom. Instruktion til kvinden Kvinden informeres om de hyppigste bivirkninger, der er forbundet med brug af spiral: menoragi (menstruationsstyrken øges, typisk med cirka 50%, og varigheden forlænges, typisk med 1-2 dage), pletblødning (optræder især initialt) og dysmenoré.

2 I modsætning til de fleste andre kontraceptionsformer beskytter kobberspiral ikke mod seksuelt overført sygdom, men spiralbrug er ikke generelt forbundet med en øget risiko for underlivsbetændelse. En øget risiko for underlivsbetændelse hos kobberspiralbrugere synes helt overvejende at være relateret til kontaminering i forbindelse med oplægningen og vil således optræde inden for den første månedstid. Ved udebleven menstruation bør der altid foretages en graviditetstest. En kobberspiral beskytter både mod intra- og ekstrauterin graviditet, men beskyttelsen mod intrauterin graviditet er større end beskyttelsen mod ekstrauterin graviditet, således at der hos kvinder, der bliver gravide med spiral in situ, er en forøget andel (5-8%) af ekstrauterine graviditeter [3]. Hvis graviditet optræder hos en spiralbruger, bør ekstrauterin graviditet derfor altid udelukkes hurtigst muligt. Ved intrauterin graviditet med spiral in situ er risikoen for abort og præterm fødsel betydeligt forøget, og spiralen bør under alle omstændigheder prompte fjernes, såfremt spiraltråden er tilgængelig. Forberedelse af kvinden Spiral kan oplægges på alle tidspunkter i en menstruationscyklus, men det vil ofte være mest hensigtsmæssigt at lægge spiralen op i de første 12 dage af en menstruationscyklus. Lægges spiralen op under sidste del af en menstruation, er risikoen for graviditet minimal, oplægningen forløber ofte lidt lettere, og en eventuel ledsagende blødning giver mindre anledning til bekymring. Ved oplægning efter formodet ovulationstidspunkt bør der ikke foreligge mulighed for graviditet. Foreligger der mulighed for graviditet, bør man være opmærksom på, at spiralen om ønsket kan anvendes som nødprævention i op til fem døgn efter ubeskyttet samleje. Er nødprævention ikke relevant, afventes menstruationen, og spiralen oplægges så i dagene herefter. Ved den mindste mistanke om graviditet bør der foreligge en negativ graviditetstest forud for oplægningen. I forbindelse med provokeret eller spontan abort i første trimester kan spiralen oplægges umiddelbart, såfremt der ikke er mistanke om infektion. Der er dog formentlig en større risiko for udstødning af spiralen ved oplægning i forbindelse med et abortindgreb, og generelt anbefales det at afvente en menstruation før spiralen oplægges. Efter en fødsel bør spiralen først oplægges 4-6 uger post partum pga. øget risiko for udstødelse. Ved amenoré i forbindelse med amning behøver man ikke at afvente en menstruation, men kan umiddelbart lægge spiralen op, forudsat at der er fundet normale forhold ved en gynækologisk undersøgelse, og der foreligger en negativ graviditetstest. Nogle kvinder - især nulligravida - kan have behov for smertelindring i forbindelse med oplægningen. Kvinden kan eventuelt anbefales at tage et nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) før spiraloplægningen; lokalanalgesi af cervikalkanalen kan undertiden være hensigtsmæssig. Efter oplægningen vil der ofte være menstruationslignende smerter, der kan dæmpes med NSAID og/eller paracetamol. Smerterne forsvinder oftest i løbet af et døgn. Kvinden bør henvende sig til en læge, såfremt smerterne tiltager eller varer ved ud over et døgn. Redskaber og utensilier (Figur 1) 1. Sterilt sæt til gynækologisk undersøgelse, evt. et selvholdende spekel. 2. Klotang. 3. Uterinsonde. 4. Chlamydia -podningssæt. 5. Tampontang.

3 6. Chlorhexidinopløsning samt tamponer til afvaskning af portio uteri. 7. Evt. lokalanalgesi. Procedure 1. Udelukkelse af graviditet. 2. Gynækologisk undersøgelse med sikring af normale anatomiske forhold, udelukkelse af underlivsbetændelse og cervicitis. 3. Podning for klamydia fra cervix og urethra hos kvinder < 30 år samt hos kvinder i risikogruppe. 4. Antiseptisk afvaskning. 5. Fiksering af portio med klotang og sondering af uterin-kaviteten vil ofte lette spiraloplægningen. 6. Spiralindføringsrøret kan ofte med fordel bøjes lidt, så røret følger cervikalkanalens krumning. 7. Spiralen oplægges ved omhyggeligt at følge producentens anvisninger (indlægsseddel), og toppen af spiralen tilstræbes placeret i toppen af uterinkaviteten. 8. Spiraltråden afklippes i passende længde. Ved påvisning af Chlamydia bør behandling påbegyndes hurtigst muligt. Er der ikke kliniske tegn på infektion, gives der relevant antibiotisk behandling, og spiralen kan blive liggende. Ved symptomer på underlivsbetændelse med eller uden positiv podning behandles der med antibiotika, og spiralen bør normalt fjernes. Efterfølgende kontrol af kvinden Kvinden instrueres i kontrol af spiralen ved palpation af spiraltråden i vagina. Normalt anbefales der kontrol af spiralens beliggenhed 2-3 måneder efter oplægningen. Udstødning af en spiral finder hyppigst sted inden for den første månedstid efter oplægningen. Ved kontrollen sikres det, at spiralen ligger korrekt, ved at man ser spiraltråden ved en gynækologisk inspektion. Såfremt tråden ikke kan ses, bør der foretages ultralydsskanning mhp. konstatering af spiralens korrekte beliggenhed. Findes spiralen her velplaceret, er fortsat ultrasonisk kontrol normalt ikke indiceret. Der er en vis tradition for, at spiralbrugere»kontrolleres«ved en gynækologisk undersøgelse en gang årlig. Denne praksis savner i nogen grad både evidensbaseret og praktisk grundlag. Frem for rutinemæssig kontrol med faste intervaller forekommer det mere hensigtsmæssigt, at kvinden opfordres til at henvende sig til en læge for undersøgelse, hvis der optræden af symptomer fra underlivet, specielt smerter og/eller blødningsforstyrrelser. Anvendelsestiden afhænger af den samlede mængde kobber på spiralen. Moderne spiraler med 380 mm 2 kobber anbefales normalt skiftet efter 5-8 år, men der er enighed om, at de bevarer deres kontraceptive effektivitet i længere tid [1, 3, 4].

4 Spiraler med en mindre mængde kobber bør skiftes efter fem år; enkelte spiraltyper anbefales skiftet efter kun tre år. Generelt bør anvendelsestiden følge de anbefalinger, der er anført på indlægssedlen i spiralpakningen. Ved oplægning af en spiral med 380 mm 2 kobber hos kvinder 40 år er det dog formentlig fuldt forsvarligt at anvende spiralen helt til menopausen. Risici ved indgrebet Der er risiko for: 1) perforation af uterus. En primært korrekt oplagt spiral»vandrer«ikke siden ud gennem uterus, og 2) kontaminering af uterus med risiko for underlivsbetændelse. Ved omhyggelig selektion og identifikation af risikogrupper, screening for Chlamydia -kolonisering i cervix og uretra, og aseptisk oplægningsteknik synes risikoen for underlivsbetændelse efter spiraloplægning kun at være på ca. 1%. Fjernelse af en spiral En spiral bør normalt fjernes, hvis kvindens situation ændres, således at der opstår absolut eller relativ kontraindikation for brug af spiral (se ovenfor). En spiral bør endvidere fjernes, når den godkendte anvendelsesperiode er udløbet, hvis kvinden er et år postmenopausal - eller naturligvis hvis hun har ønske om at blive gravid. Spiral kan fjernes når som helst i en menstruationscyklus. Hvis spiralen fjernes omkring ovulationstidspunktet, skal kvinden gøres opmærksom på muligheden for graviditet i den pågældende cyklus. Er spiraltråden synlig fjernes spiralen ved træk i tråden. Undertiden displaceres spiraltråden op i cervikalkanalen. Spiraltråden kan i så fald ofte hentes frem ved hjælp af en cytobrush e.l., der forsigtigt roteres i cervikalkanalen. Kan tråden ikke fanges, kan spiralen ofte fjernes ved hjælp af lille, slank pean, lister e.l., der med omhyggelig, aseptisk teknik føres op i cervikalkanalen eller uterinkaviteten og fatter spiralen. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at benytte lokalanalgesi. Kommentar En kobberspiral er en sikker og billig kontraceptionsmetode, der bortset fra meget hyppigt forekommende øget blødningsmængde og øget dysmenoré er forbundet med meget få bivirkninger. Spiralen kan benyttes som nødprævention indtil fem døgn efter et ubeskyttet samleje - også hos nulligravida. Spiralen kan fjernes efter næste menstruation eller kan lades in situ, såfremt kvinden ønsker fremover at benytte denne kontraceptionsmetode, og der ikke er kontraindikation for brug af spiral. Korrespondance: Lars Franch Andersen, Gynækologisk-obstetrisk Enhed, Hillerød Sygehus, DK-3400 Hillerød. Antaget: 22. september 2004 Interessekonflikter: Ingen angivet Retningslinjerne er godkendt af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Litteratur

5 1. IMAP statement on intrauterine devices. IPFF Med Bull 2003;37: Riviera R, Yacobson I, Grimes D. The mechanism of action of hormonal contraceptives and intrauterine contraceptive devices. Am J Obstet Gynecol 1999; 118: Nelson AL. The intrauterine contraceptive device. Obstet Gynecol Clin North Am 2000;27: Guillebaud J. Contraception. Your questions answered. Kap. 6: Intrauterine Devices London: Churchill Livingstone, Tilbage UGESKRIFT FOR LÆGER Ugeskriftet betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via cd-rom og Internettet. Eftertryk eller anden mangfoldiggørelse af Ugeskriftets tekst og illustrationer er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra forfatter og redaktion og anførelse af Ugeskrift for Læger som kilde. Gengivelse af informationer eller citater fra Ugeskriftet må tidligst offentliggøres på datoen (mandage) for det pågældende nummers udgivelse og med angivelse af Ugeskrift for Læger som kilde.

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Forfattere. Forfatter: Lars Franch Andersen. Referenter: Lene Hee Christensen, Camilla Flarup Gosvig, Johan Tolstrup.

Forfattere. Forfatter: Lars Franch Andersen. Referenter: Lene Hee Christensen, Camilla Flarup Gosvig, Johan Tolstrup. Titel Barrieremetoder Forfattere. Forfatter: Lars Franch Andersen. Referenter: Lene Hee Christensen, Camilla Flarup Gosvig, Johan Tolstrup. Korrespondance. Lars.franch.andersen@dadlnet.dk Arbejdsgruppens

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis 2007 Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis Vejledningen er udarbejdet af Karen Astrup, praktiserende læge i København (formand og sekretær)

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Livsstil og frugtbarhed

Livsstil og frugtbarhed Merck Serono is a Livsstil og frugtbarhed Hvad kan jeg selv gøre for at øge min graviditetschance? division of Merck Fertilitet og livsstil A5 0113 FINAL.indd 1 18/01/13 13.14 Er der noget vi selv kan

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

At donere æg Information

At donere æg Information Atdonereæg Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention... 3 Når du vil i

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring)

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) J. Nr. 3-7010-10/2/PSJ Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) INDHOLD Indledning... 1 Kapitel 1: Tilbud om behandling...

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ Maigaard FERTILITETSKLIN IK ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til

Læs mere

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene

Patientvejledning. Cyster på æggestokkene Patientvejledning Cyster på æggestokkene Kvinden har to æggestokke (ovarier), som har form og størrelse som en stor mandel. De ligger på hver sin side af livmoderen i tæt kontakt med æggelederne. Æggestokkenes

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

Patientvejledning. Brystforstørrende. Operation

Patientvejledning. Brystforstørrende. Operation Patientvejledning Brystforstørrende Operation Brystforstørrende operation er et af de mest almindelige kosmetiske indgreb. Der kan være mange årsager til, at du som kvinde på et tidspunkt i dit liv ønsker

Læs mere

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre?

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Fertilitetsrådgivningen Øresund Bevar frugtbarheden Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Indhold Fertilitet og frugtbarhed... 4 Vær tålmodig, at blive gravid kan tage tid!... 5 Menstruationscyklus...

Læs mere

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med implantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med implantater kan du læse

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere