Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3"

Transkript

1 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER (P)...8 NAKKEFOLDSSKANNING...9 NORMAL UNDERSØGELSE (NF < 95 PERCENTILEN, LAV RISIKO)...9 Supplerende procedurekoder...9 AFVIGENDE UNDERSØGELSE...9 Normal nakkefold, høj risiko...9 Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og lav risiko for kromosomsygdom...10 Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og høj risiko for kromosomsygdom...10 En eller flere abnorme 1. trimester ul-markører...11 Fund af specifik misdannelse, f.eks. acrania, ved 1. trim skanningen:...11 FOR TIDLIG TIL NAKKEFOLDSKANNING...12 FOR SENT TIL NAKKEFOLDSKANNING...12 OBSTETRISK ULTRALYDSSKANNING, TYPE NORMAL UNDERSØGELSE...13 MISTANKE OM FOSTERANOMALI VED SCREENING (IKKE EKSPERTSKANNING):...13 FUND AF MISDANNELSE VED SCREENING (IKKE EKSPERTSKANNING):...13 En eller flere abnorme 2. trimester ul-markører ved type 2 skanningen...14 TIDLIG MISDANNELSESKANNING...15 NORMAL UNDERSØGELSE...15 ABNORMT FUND...15 MISDANNELSESDIAGNOSTIK...16 AFKRÆFTET MISTANKE...16 BEKRÆFTET MISTANKE, ELLER EFTERFØLGENDE KONTROL VED KENDT MISDANNELSE...16 FOSTERHJERTESKANNING...17 NORMAL UNDERSØGELSE...17 ABNORM UNDERSØGELSE...17 TILVÆKSTSKANNINGER...18 NORMAL UNDERSØGELSE...18 PÅVIST SGA MED NORMALT FLOW...18 PÅVIST FGR (FETAL GROWTH RETARDATION): SGA MED ABNORMT FLOW I A. UMBILICALIS OG/ELLER ANDRE KAR...18 TIDLIGE GRAVIDITETSKOMPLIKATIONER...20 BLØDNING I 1. TRIMESTER...20 Med levende foster

2 Ved missed abortion...20 CERVIXSKANNING...21 NORMAL UNDERSØGELSE ABNORM UNDERSØGELSE/KORT CERVIX...21 KONTROL AF PLACENTAS BELIGGENHED...22 NORMAL...22 ABNORMT FUND...22 FLERLINGER OG CHORIOSITET...23 NORMAL UNDERSØGELSE:...23 ABNORM UNDERSØGELSE:...23 SUPPLERENDE PROCEDUREKODE SPECIFIK FOR FLERFOLD GRAVIDITET:...24 ANDET...25 UTERINE ANOMALIER (FIBROMER, CIKATRICER, BICORN M.M.) OG OVARIECYSTER...25 GENETISK RÅDGIVNING/SAMTALER...25 TELEFON/ /SMS/VIDEO-KONSULTATIONER...25 IMMUNISERING ELLER ANÆMI PGA. AF PARVOVIRUS B Normal undersøgelse...25 Abnorm undersøgelse

3 Overordnede principper (A): Alle forløb skal have en aktionsdiagnose. n er konklusionsdiagnosen. Denne registreres i konklusionsfeltet/diagnosefeltet i Astraia, separat for mor og foster. I mange screeningsundersøgelser vil der kun være én fosterdiagnose, men hvis der er et patologisk fund hos moderen, kodes dette også. n skal være en af følgende: Ved normal undersøgelse hos både mor og foster (A) DZ368U Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Hvis kun fostret er undersøgt, sættes diagnosen som fosterdiagnose. Ved undersøgelse af både foster og mor, og begge er normale, sættes diagnosen også som fosterdiagnose. Når koderne DZ368U1 og DZ368U2 er godkendt, sættes separat diagnose for foster (DZ368U1) og mor (DZ368U2)* Ved abnormt ultralydsfund hos foster (kun som fosterdiagnose) (A) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Eller (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS + tillægsdiagnose (Q-diagnose) for den specifikke medfødte misdannelse. Ved abnormt ultralydsfund hos moder (kun som maternel diagnose) (A) DO283 Abnorm ultralydsundersøgelse ved svangrekontrol Eller Specifik diagnose for patologisk tilstand hos mor, feks (A) DO341 Muskelknude i gravid livmoder), eller (A) DO343B Ultralydpåvist cervixinsufficiens, eller (A) DO364 Svangerskab med intrauterin fosterdød Ved øget risiko for kromosomsygdom (uanset trimester), uden specifik UL-anomali (hvis der er en specifik UL-anomali skal denne kodes som A-diagnosen (DO359A + (T) DQ-diagnose) (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali Ved inkonklusivt UL-fund hos foster, med mistanke om misdannelse (OBS PRO diagnose) (A) DZ037 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Samt tillægsdiagnose for at specificere at årsagen er mistanke om misdannelse: (T) +DO359A Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS 3

4 Ved patologisk fund hos både mor og barn, må lægen i hvert tilfælde vægte, hvilken diagnose, der er den vigtigste, og anvende denne som A-diagnose. *Der er ansøgt om nye koder for normalt UL-undersøgelsesresultat (DZ368U), således at moder og foster kan kodes hver for sig: DZ368U1: Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat, foster DZ368U2: Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat, moder 4

5 Bidiagnose (B): Beskriver andre fund, der er med til at beskrive undersøgelsesresultatet, f.eks. er oligohydramnion bidiagnose ved placentainsufficiens (A) DO365A placentainsufficiens (B) DO410 oligohydramnion Beskriver ledsagende medicinske sygdomme, f.eks. (B) DO998 Anden sygdom som komplicerer svangerskab, fødsel eller barselsperiode (T) + DE669 adipositas eller (B) DO24XX diabetes Medfødt hjertesygdom hos moderen kodes f.eks. som bidiagnose med relevant Q-diagnose. Flerlinger kodes som B-diagnose (DO30xx) hos moderen, se separat afsnit om flerlinger. På nogle afdelinger er det et krav, at der altid tilføjes en diagnose som beskriver, om det drejer sig om første- (DZ340) eller flergangsfødende (DZ348). Dette bør kodes som bidiagnose og aldrig som aktionsdiagnosen. 5

6 Tillægsdiagnose (T) Specificerer aktionsdiagnosen eller bidiagnosen. Føtale misdannelser eller andre patologiske fund hos fosteret kodes som DO359A (Svangerskab med misdannet foster UNS) + tillægsdiagnose (Q-diagnose) for den specifikke medfødte misdannelse (for at præcisere at der er tale om misdannelse eller anden patologisk tilstand hos fosteret). Gestationsalderen kan kodes som tillægsdiagnose ved alle undersøgelser som + DUaDb, hvor a er antal fuldendte uger og b antal dage. Kun ved enkelte aktionsdiagnoser, f.eks. fødsel, abortus provokatus og spontan abort, er GAtillægsdiagnoserne obligatoriske. Ved undersøgelse på mistanke om en sygdom/misdannelse, der afkræftes, skal aktionsdiagnosen være DZ368U (Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat) Den mistænkte misdannelseskode kodes i indikationsfeltet i Astraia (når tilgængeligt), kan endnu ikke kodes i PAS/LPR. Ved afkræftet mistanke om f.eks. hjertemisdannelse kodes aktionsdiagnosen (foster) således: (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat I Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt) registreres (I) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom (I) + DQ249 Medfødt hjertemisdannelse UNS Ved undersøgelse på mistanke om en sygdom/misdannelse, der bekræftes, skal aktionsdiagnosen være den specifikke misdannelseskode, der er den endelige diagnose, kodes som fosterdiagnose. Ved bekræftet mistanke om hjertemisdannelse (her hypoplastisk venstre ventrikel syndrom) kodes f.eks. således: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS (T) + DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom I Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt) registreres indikationen for undersøgelsen, f.eks. (I) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom (I) + DQ249 Medfødt hjertemisdannelse UNS Ved kontrol af foster med kendt misdannelse eller sygdom skal aktionsdiagnosen være DO359A + den specifikke Q-misdannelseskode som tillægskode, der er den endelige diagnose. Ved hjertemisdannelse (her hypoplastisk venstre ventrikel syndrom) kodes f.eks. således: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS (T) + DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom 6

7 I Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt) registreres således: DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS + DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom Henvisning-Indikation (I): Alle forløb bør have en overordnet henvisnings/indikationskode, der er den primære årsag til kontakten. Denne registreres i Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt). Indikationskoder registreres i de patientadministrative systemer, og indikationen bør overføres som B-diagnose fra Astraia, da LPR endnu ikke kan modtage særskilte indikationskoder! Indikationen er derfor nedenfor benævnt (I/B). Indikationskoderne er kun de overordnede årsager til undersøgelsen En af 2 screeningskoder: (I) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Eller (I) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd eller anden fysisk metode Undersøgelse på specifik føtal indikation (I) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos fostret UNS Eller (I) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Undersøgelse på anden indikation, f.eks.: (I) DZ35(0-9) Svangrekontrol højrisikograviditet. (0-9 + A-R) dækker over at der er findes >100 undergrupper, defineret af (0-9), men man kan nøjes med DZ359 (Svangrekontrol ved højrisikograviditet UNS) Eller (I) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Eller (I) DZ038(A-J) Observation pga. mistanke om anden sygdom eller tilstand anvendes ved mistanke om sygdom hos moderen Eller (I) DZ039 Observation pga. mistanke om sygdom eller tilstand UNS anvendes ved mistanke om sygdom hos moderen 7

8 Flerlinger Flerlinger kodes ved normal undersøgelse med flerlingediagnosen (feks DO300C) som A- diagnose, ved abnormt fund kodes flerlingediagnosen som B-diagnose. Og flerlingediagnosen, f.eks. dichoriske, diamniotiske gemelli (DO300C) kodes i Astraia altid som en diagnose hos moderen. Og undersøgelsesresultatet for de enkelte fostre, kodes i Astraia som en fosterdiagnose, under hvert enkelt foster. Ved tvillinger, hvor f.eks. foster 1 er normalt, og foster 2 har en misdannelse, kodes foster 1 med diagnosen DZ368U, og foster 2 med diagnosen DO359A + Q-diagnose n vil altid være den vigtigste, dvs. ved abnormt fund altid koden for det abnorme fund. Procedurer/ydelser (P) De anvendte procedurer skal kodes som hovedydelse/hovedprocedure, og en- eller flere biydelser/biprocedurer. Der kan desuden tilføjes en- eller flere tillægskoder til ydelseskoderne, f.eks. patientens ønske (KZYM00), eller Procedure aflyst pga. patientens udeblivelse (ZPP30) Opdelingen i hoved-, bi- og tillægsydelser er kun væsentlig i forbindelse med kirurgiske indgreb, men nogle indtastningsprogrammer kræver denne inddeling også i forbindelse med kodning af ultralydsskanninger, selvom det ikke har nogen indtjeningsmæssig betydning. 8

9 Nakkefoldsskanning Normal undersøgelse (NF < 95 percentilen, lav risiko) Ved nakkefoldskanning + risikovurdering bruges altid UXUD86N som procedure/hovedtjeneste, uanset om man har lavet selve NF-skanningen som vaginalskanning, eller suppleret med vaginalskanning. Hvis man ønsker at registrere det sidste, suppleres med UXUD87. (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning Hvis der også er lavet vaginalskanning, kan man evt supplere med: (P) UXUD87 Transvaginal UL-undersøgelse af foster og placenta (I/B) DZ360 (B) Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Supplerende procedurekoder (når nakkefoldskanningen er suppleret med en eller flere ekstra ul-markører) Næseben og Facial Angle Der findes ingen selvstændige procedurekoder for disse undersøgelser Ductus Venosus flow (P) UXUD88D Flowmåling i ductus venosus Tricuspidal flow (p) UXUD88E Flowmåling over hjerteklapper Arteria Uterina flow (p) UXUD88F Flowmåling i arteria uterina Afvigende undersøgelse Normal nakkefold, høj risiko Ved normal nakkefold (under 95 percentilen) og øget risiko anvendes kode for øget risiko (DZ358N) som aktionsdiagnose 9

10 (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali r (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning Hvis der også er lavet vaginalskanning, kan man evt. supplere med: (P) UXUD87 Transvaginal UL-undersøgelse af foster og placenta (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og lav risiko for kromosomsygdom Når nakkefolden er større end 95 percentilen OG der er lav risiko for T13/18/21, anvendes dels en aktionsdiagnose for abnormt fund hos foster (DO359), samt en Q-diagnose (som tillægsdiagnose) for størrelsen af nakkefolden: DQ188E1: nakkefold > 95 percentilen (tast F7 i Astraia) og < 99 percentilen (mindre end 3,5 mm) DQ188E2 :nakkefold > 99 percentilen (lig med eller over 3,5 mm) (A) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ188E1 Øget nakkefold i uger, percentil eller (T) +DQ188E2 Øget nakkefold i uger, >99 percentil (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og høj risiko for kromosomsygdom Ved øget risiko for kromosomsygdom og stor nakkefold kodes begge dele: Øget risiko med DZ358N som aktionsdiagnose, og den øgede nakkefold kodes som, dels en bidiagnose for misdannet foster (DO359A), samt en Q-diagnose (som tillægsdiagnose) for størrelsen af nakkefolden: DQ188E1: nakkefold > 95 percentilen (tast F7 i Astraia) og < 99 percentilen (mindre end 3,5 mm) DQ188E2: nakkefold > 99 percentilen (lig med eller over 3,5 mm) (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali 10

11 Bidiagnose (B) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ188E1 Øget nakkefold i uger, percentil eller (T) +DQ188E2 Øget nakkefold i uger, >99 percentil (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter En eller flere abnorme 1. trimester ul-markører n skal i alle tilfælde, hvor der er tale om fund af forhøjet risiko være den specifikke diagnose for dette: DZ358N (Kontrol af højrisikograviditet, øget prænatal risiko for kromosomanomali). Ekstra down-markører kodes som bidiagnoser. Ved fund af flere abnorme markører skal hver kodes selvstændigt. Hvis risikoen er lav på trods fund af abnorm markør, kodes aktionsdiagnosen som Abnormt ultralydsfund (DO359) + tillægsdiagnosen for det specifikke abnorme fund, f.eks. abnormt flow i ductus venosus (DO365F). Koder for abnormt fund af 1. trim UL-markører: Øget nakkefold i uger, percentil: Øget nakkefold i uger, > 99 percentil: Abnormt flow i ductus venosus: Abnormt flow over tricuspidal klappen hos foster: Nasal hypoplasia i uger: DQ188E1 DQ188E2 DO368F DO368B DQ188F Fund af specifik misdannelse, f.eks. acrania, ved 1. trim skanningen: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) + DQ000A: Akrani (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter 11

12 For tidlig til nakkefoldskanning (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 (terminskanning) (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter For sent til nakkefoldskanning (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 (terminskanning) eller UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 Afhængigt af gestationsalder mm (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter 12

13 Obstetrisk ultralydsskanning, type 2 Normal undersøgelse : (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r: (P) UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd Mistanke om fosteranomali ved screening (ikke ekspertskanning): : (A) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Tillægsdiagnose: (T) +DO359A Specificer OBS-koden for mistænkt misdannelse/anomali Tillægsdiagnosen bør af hensyn til føtodatabasen - her ikke være en DQ-diagnose, da denne vil komme med over i føtodatabasen på lige fod med bekræftede DQ-diagnoser r: (P) UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd Fund af misdannelse ved screening (ikke ekspertskanning): : (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose: (T) +DQxxx specificeret misdannelseskode r: (P) UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd 13

14 En eller flere abnorme 2. trimester ul-markører ved type 2 skanningen n er ved lav risiko for kromosomsygdom: DO359 (Graviditet med abnorm tilstand og skade hos foster uden specifikation). Ved fund af flere abnorme markører, skal hver kodes selvstændigt som tillægsdiagnoser. Hvis man vurderer, at der er tale om forhøjet risiko for trisomi i trimester, skal aktionsdiagnosen være: DZ358N (Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali ), og fund af markør kodes som bidiagnose: DO359 (Graviditet med abnorm tilstand og skade hos foster UNS) + tillægskode for den specifikke markør. Ved fund af flere abnorme markører, skal hver kodes selvstændigt som tillægsdiagnoser n (A) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS eller (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali Og (B) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Og en eller flere: (T) +DO362E Nakkeødem hos foster i 2. Trimester +DQ620A/B Enkelsidig medfødt hydronefrose/ Dobbelsidig +ZRUA02 Ekkogent fokus i fosterhjerte +DQ719 Medfødt mangelfuld udvikling af overekstremitet UNS +DQ724 Longitudinal reduktionsdefekt af femur +ZRUA01 Hyperekkogen tarm hos foster trimester prænasalt ødem har ingen særskilt kode, men der er søgt om denne Der findes ingen specifik kode for 2. trimester risikovurdering, da det er en del af 2. trimester misdannelsesskanningen (UXUD86B) 14

15 Tidlig misdannelseskanning Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r (P) UXUD86X Tidlig obstetrisk abdominal gennemskanning (ekspert) (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd Abnormt fund (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQxxx specificeret misdannelseskode (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd 15

16 Misdannelsesdiagnostik Afkræftet mistanke n er resultatet af undersøgelsen. Ved afkræftet mistanke om hjertemisdannelse kodes f.eks. således: (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning og/eller (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Samt Tillægsdiagnose for specifik misdannelse, feks (T) +DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom Bekræftet mistanke, eller efterfølgende kontrol ved kendt misdannelse Ved undersøgelse på mistanke om en sygdom/misdannelse, der bekræftes, eller kontrol af allerede kendt misdannelse, skal aktionsdiagnosen være den specifikke misdannelseskode, der er den endelige diagnose. Ved bekræftet mistanke om hjertemisdannelse kodes feks således: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning og/eller (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom 16

17 Fosterhjerteskanning Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi eller (P) UXUD86E Fosterekkeokardiografi -tvillingeundersøgelse (en af følgende) (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom DZ358 Svangerkontrol ved anden højrisikograviditet (f.eks. ophobning af hjertemisdannelser i familien) DZ358C Svangerkontrol ved graviditet efter tidligere fødsel af misdannet barn DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Abnorm undersøgelse (A) DO539A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (feks) (T) +DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (som eksempel) (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi eller (P) UXUD86E Fosterekkokardiografi - tvillingeundersøgelse (en af følgende) (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom DZ358 Svangerkontrol ved anden højrisikograviditet (f.eks. ophobning af hjertemisdannelser i familien) DZ358C Svangerkontrol ved graviditet efter tidligere fødsel af misdannet barn DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS 17

18 Tilvækstskanninger Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86DC Vægtskanning (P) UXUD88A Flowmåling i a. umbilicalis Og (hvis udført) (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media (kan bl.a.være) (I/B) DZ358A Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Påvist SGA med normalt flow (A) DO365 Svangerskab med retarderet fostervækst (P) UXUD86DC Vægtskanning (P) UXUD88A Flowmåling i a. Umbilicalis Og (hvis udført) (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media (kan bl.a.være) (I/B) DZ358A Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Påvist FGR (fetal growth retardation): SGA med abnormt flow i a. umbilicalis og/eller andre kar (A) DO365A Svangerskab med placentainsufficiens DO365B Svangerskab med abnormt flow (>2SD), grad I i a. umbilicalis DO365C Svangerskab med abnormt flow (>3SD), grad II i a. umbilicalis DO365D Svangerskab med abnormt flow, grad III i a. umbilicalis 18

19 Bidiagnose (der kan evt suppleres med bidiagnoser, der yderligere beskriver FGR-tilstanden) (B) DO410 Oligohydramnion DO368E1 Svangerskab med abnormt flow i a. cerebri media hos foster, føtal redistribuering DO368F Svangerskab med abnormt flow i ductus venosus hos foster r (P) UXUD86DC Vægtskanning UXUD88A Flowmåling i a. umbilicalis UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media UXUD88D Flowmåling i ductus venosus UXUD88F Flowmåling i arteria uterina UXUD88B Flowmåling i vena umbilicalis (kan bl.a.være) (I/B) DZ358A Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom 19

20 Tidlige graviditetskomplikationer Blødning i 1. trimester Med levende foster (A) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Bidiagnose (B) DZ321C Intrauterin graviditet bekræftet ved ultralyd Hvis der også er set et hæmatom, man man kode dette som bidiagnose: (B) DO438E Subchorisk hæmatom r (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 Evt. (P) UXUD87 Transvaginal ultralydsundersøgelse af placenta og foster (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Ved missed abortion (A) DO021 Graviditet med dødt retineret foster Samt (her obligatorisk) Tillægsdiagnose (ved missed abortion) (T) DUxxDx Svangerskabsuger xx+x r (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 Evt. (P) UXUD87 Transvaginal ultralydsundersøgelse af placenta og foster (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS 20

21 Cervixskanning Normal undersøgelse. (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Hvis der er tale om tvillinger, skal dette med som bidiagnose, ved feks DC gemelli: (B) DO300C Dichoriske, diamniotiske tvillinger (eller anden flerfoldgraviditet) (P) UXUD85 UL-undersøgelse af cervix (forslag) (I/B) DZ358B Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere præterm fødsel eller (I/B) DO472 Truende for tidlig fødsel Abnorm undersøgelse/kort cervix (A) DO343B Ultralydpåvist cervixinsufficiens (P) UXUD85 UL-undersøgelse af cervix (forslag) (I/B) DZ358B Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere præterm fødsel eller (I/B) DO472 Truende for tidlig fødsel 21

22 Kontrol af placentas beliggenhed Normal (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) eller (P) UXUD86DB UL-skanning for placentalokalisation UXUD85 UL-undersøgelse af cervix UXUD86DC Vægtskanning, eller, feks (forslag-selvfølgeligt afhængigt af indikationen) (I/B) DO449 Foreliggende moderkage UNS Eller (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Eller (I/B) DO468A Blødning i graviditet efter 22 svangerskabsuger Abnormt fund gruppen DO44 (forliggende moderkage) har følgende underdiagnoser: (A) DO440A Totalt forliggende moderkage uden blødning DO440B Partielt forliggende moderkage uden blødning DO441A Totalt forliggende moderkage med blødning DO441B Partielt forliggende moderkage med blødning DO469 Blødning før fødslen Ved potentiel placenta prævia (dybt sæde i 2. Trimester), anvendes (A) DO449 Foreliggende moderkage UNS (P) UXUD86DB UL-skanning for placentalokalisation (forslag) (I/B) DO449 Foreliggende moderkage UNS Eller (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Eller (I/B) DO468A Blødning i graviditet efter 22 svangerskabsuger 22

23 Flerlinger og Choriositet Diagnosekoder Hvert foster skal kodes individuelt. Det vil sige at ét foster kan have en normal undersøgelse medens det/de andet/andre har en misdannelseskode. Hvis et eller flere af fostrene har unormalt undersøgelsesresultat, registreres dette i PAS som aktionsdiagnosen. Som hovedregel kodes et normalt undersøgelsesresultat som aktionsdiagnosen (DZ368U), og flerlingediagnosen som bidiagnose Normal undersøgelse: Begge fostre kodes på samme måde (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Bidiagnose (forslag-afhængigt af flerlingetypen) (B) DO300C Dichoriske, diamniotiske tvillinger eller DO300D Monochoriske, diamniotiske tvillinger, eller DO300E Monoamniotiske tvillinger mener i den normale undersøgelse som Bdiagnose? r (forslag) (P) UXUD86DC Vækstskanning UXUD86AA Choriocitetsbestemmelse UXUD86CE Fosterekkokardiografi tvillingeundersøgelse (forslag) (I/B) DO300C Dichoriske, diamniotiske tvillinger DO300D Monochoroiske, diamniotiske tvillinger DO300E Monoamniotiske tvillinger Abnorm undersøgelse: Hvert foster kodes for sig, der kan være tale om en normal og en abnorm, eller begge abnorme. (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ234 Hypoplastik venstre hjerte-syndrom (som eksempel) Bidiagnose (forslag) (B) DO300 Dichoriske gemelli DO300D Monochoriske tvillinger 23

24 r (eksempler, ikke komplet liste) (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning (P) UXUD86DC Vækstskanning eller (P) UXUD86AA Choriocitetsbestemmelse eller (P) UXUD86CE Fosterekkokardiografi tvillingeundersøgelse (eksempler, ikke komplet liste) (I/B) DO300 Dichoriske gemelli DO300D Monochoroiske gemelli DO365 Svangerskab med retarderet fostervækst DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Supplerende procedurekode specifik for flerfold graviditet: Ved første undersøgelse suppleres altid med følgende ydelseskode (P) UXUD86AA UL-choriocitetsbestemmelse 24

25 Andet Uterine anomalier (fibromer, cikatricer, bicorn m.m.) og ovariecyster Hvis den vigtigste diagnose er den maternelle, feks fibromer eller ovariecyste, kodes dette som A- diagnose, i Astraia i feltet: Maternelle diagnoser (A) DO341 Svangerskab med fibromyom i livmoderen DO340 Svangerskab med misdannelse i livmoderen DN832X Ovariecyste UNS (P) UXUD86BE Ekspertskanning, eller (P) UXUD86DC Vægtskanning, eller (P) UXUD80 UL-undersøgelse af genitalia femina Genetisk rådgivning/samtaler (P) BVGA5 Genetisk opfølgninssamtale eller (P) ZZ4247A Genetisk risikovurdering udredningsgrad 1 Telefon/ /SMS/video-konsultationer (P) BVAA33A Telefonkonsultation BVAA33B konsultation BVAA33C SMS-konsultation skal søges BVAA33D Videokonsultation (telemedicin) Immunisering eller anæmi pga. af Parvovirus B19 Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Bidiagnose (B) DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering (ved immunisering) Eller (B) DO368K Svangerskab med parvovirus infektion hos foster 25

26 (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media (P) UXUD86DC Vægtskanning UXUD88A Flowmåling i a. umbilicalis (I/B) DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering Eller (I/B) DO368K Svangerskab med parvovirus infektion hos foster Abnorm undersøgelse (A) DO368E2 Svangerskab med abnormt flow i a. cerebri media hos foster, PSV>1,5 MoM Bidiagnose (ved immunisering) (B) DO368P Svangerskab med anæmi hos foster Samt Tillægsdiagnose for anæmi pgr af immunisering (T) +DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering Eller Bidiagnose (ved parvovirus) (B) DO368K Svangerskab med parvovirus infektion hos foster (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media og evt UXUD86DC Vægtskanning og evt UXUD88A Flowmåling i a. Umbilicalis (I/B) DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering (I/B) DO988 Anden infektiøs eller parasitær sygdom som komplicerer svangerskab, fødsel eller barselsperiode 26

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning Obstetriske diagnoser Ikke gravide patienter DZ317 DZ875 BVAA7 BVAA70 Prækonceptionel rådgivning Anamnese med komplikation til graviditet, fødsel eller Samtale om fødselsforløb Samtale efter dødfødsel

Læs mere

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING OBSTETRISK KODEVEJLEDNING 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 1 af 10 Obstetrisk kodevejledning 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering Nedenfor følger

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Hovedfunktioner i den obstetriske del af specialet: Prænatal risikovurdering: Nakkefoldskanning Udvidet information ud over niveau for almen praksis (angående

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

Information om fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik Klinisk vejledning Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering Misdannelsesskanning Dansk selskab for almen medicin - 2005 Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering

Læs mere

MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød

MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød 542 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød Anne Staub Rasmussen 1, Anne Dorte Blankholm 1, 2, Brian Stausbøl-Grøn 2, Frank H. Pedersen 3, Mette

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Anbefalinger for svangreomsorgen Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-906-2 ISBN

Læs mere

Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser

Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser Forslag til en fremtidig opdatering af misdannelsesregistreringen i Danmark Karin Helweg-Larsen Thomas Stig Hermansen Anne-Marie Nybo Andersen 2006

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsesstilling i Gynækologi & Obstetrik ved Aarhus Universitetshospital, Afdeling Y og Regionshospitalet, Herning, HEV 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 7. januar 2015i

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.5.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Projektbeskrivelser 2009

Projektbeskrivelser 2009 Projektbeskrivelser 2009 Navn: Faiqa Sahibzade hoveduddannelse i Gyn/Obstetrik Vejleder: Pernille Jensen afdeling læge Sted: Herlev Sygehus, Gynækologisk afdeling Emne: Behandling af sår infektion/ruptur;

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

Lav PAPP-A. Guideline

Lav PAPP-A. Guideline Lav PAPP-A Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Skovbo - Ålborg (skovbo@dadlnet.dk), Puk Sandager - Skejby (puk@dadlnet.dk), Olav Bjørn Petersen - Skejby (tovholder obp@dadlnet.dk) Guideline 1. Der er ingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Regionshospitalet, Viborg og Århus Universitetshospital, Skejby Juli 2007, hoveduddannelsen, gynækologi-obstetrik Viborg-Skejby side 1 af 51 sider Redaktionel

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer Sårbare gravide Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006 Gruppens medlemmer 1. DSOG: Anette Kjærbye-Thygesen, Anne Munk, Anne Høyen Munch, Birgit Bødker,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved for hoveduddannelsen i gynækologi og obstetrik ved Århus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet, Horsens April 2009 for hoveduddannelse i Gynækologi og Obstetrik Skejby/Horsens april 2009 Redaktionel

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik 8.oktober 2003/PSJ J.nr. 0-607-02-3/1 Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik Sundhedsstyrelsen har ved flere lejligheder, senest i 1998 *, varslet en revision af retningslinjerne for

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner April 2014 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Statens Serum Institut (SSI). Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere