Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3"

Transkript

1 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER (P)...8 NAKKEFOLDSSKANNING...9 NORMAL UNDERSØGELSE (NF < 95 PERCENTILEN, LAV RISIKO)...9 Supplerende procedurekoder...9 AFVIGENDE UNDERSØGELSE...9 Normal nakkefold, høj risiko...9 Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og lav risiko for kromosomsygdom...10 Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og høj risiko for kromosomsygdom...10 En eller flere abnorme 1. trimester ul-markører...11 Fund af specifik misdannelse, f.eks. acrania, ved 1. trim skanningen:...11 FOR TIDLIG TIL NAKKEFOLDSKANNING...12 FOR SENT TIL NAKKEFOLDSKANNING...12 OBSTETRISK ULTRALYDSSKANNING, TYPE NORMAL UNDERSØGELSE...13 MISTANKE OM FOSTERANOMALI VED SCREENING (IKKE EKSPERTSKANNING):...13 FUND AF MISDANNELSE VED SCREENING (IKKE EKSPERTSKANNING):...13 En eller flere abnorme 2. trimester ul-markører ved type 2 skanningen...14 TIDLIG MISDANNELSESKANNING...15 NORMAL UNDERSØGELSE...15 ABNORMT FUND...15 MISDANNELSESDIAGNOSTIK...16 AFKRÆFTET MISTANKE...16 BEKRÆFTET MISTANKE, ELLER EFTERFØLGENDE KONTROL VED KENDT MISDANNELSE...16 FOSTERHJERTESKANNING...17 NORMAL UNDERSØGELSE...17 ABNORM UNDERSØGELSE...17 TILVÆKSTSKANNINGER...18 NORMAL UNDERSØGELSE...18 PÅVIST SGA MED NORMALT FLOW...18 PÅVIST FGR (FETAL GROWTH RETARDATION): SGA MED ABNORMT FLOW I A. UMBILICALIS OG/ELLER ANDRE KAR...18 TIDLIGE GRAVIDITETSKOMPLIKATIONER...20 BLØDNING I 1. TRIMESTER...20 Med levende foster

2 Ved missed abortion...20 CERVIXSKANNING...21 NORMAL UNDERSØGELSE ABNORM UNDERSØGELSE/KORT CERVIX...21 KONTROL AF PLACENTAS BELIGGENHED...22 NORMAL...22 ABNORMT FUND...22 FLERLINGER OG CHORIOSITET...23 NORMAL UNDERSØGELSE:...23 ABNORM UNDERSØGELSE:...23 SUPPLERENDE PROCEDUREKODE SPECIFIK FOR FLERFOLD GRAVIDITET:...24 ANDET...25 UTERINE ANOMALIER (FIBROMER, CIKATRICER, BICORN M.M.) OG OVARIECYSTER...25 GENETISK RÅDGIVNING/SAMTALER...25 TELEFON/ /SMS/VIDEO-KONSULTATIONER...25 IMMUNISERING ELLER ANÆMI PGA. AF PARVOVIRUS B Normal undersøgelse...25 Abnorm undersøgelse

3 Overordnede principper (A): Alle forløb skal have en aktionsdiagnose. n er konklusionsdiagnosen. Denne registreres i konklusionsfeltet/diagnosefeltet i Astraia, separat for mor og foster. I mange screeningsundersøgelser vil der kun være én fosterdiagnose, men hvis der er et patologisk fund hos moderen, kodes dette også. n skal være en af følgende: Ved normal undersøgelse hos både mor og foster (A) DZ368U Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Hvis kun fostret er undersøgt, sættes diagnosen som fosterdiagnose. Ved undersøgelse af både foster og mor, og begge er normale, sættes diagnosen også som fosterdiagnose. Når koderne DZ368U1 og DZ368U2 er godkendt, sættes separat diagnose for foster (DZ368U1) og mor (DZ368U2)* Ved abnormt ultralydsfund hos foster (kun som fosterdiagnose) (A) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Eller (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS + tillægsdiagnose (Q-diagnose) for den specifikke medfødte misdannelse. Ved abnormt ultralydsfund hos moder (kun som maternel diagnose) (A) DO283 Abnorm ultralydsundersøgelse ved svangrekontrol Eller Specifik diagnose for patologisk tilstand hos mor, feks (A) DO341 Muskelknude i gravid livmoder), eller (A) DO343B Ultralydpåvist cervixinsufficiens, eller (A) DO364 Svangerskab med intrauterin fosterdød Ved øget risiko for kromosomsygdom (uanset trimester), uden specifik UL-anomali (hvis der er en specifik UL-anomali skal denne kodes som A-diagnosen (DO359A + (T) DQ-diagnose) (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali Ved inkonklusivt UL-fund hos foster, med mistanke om misdannelse (OBS PRO diagnose) (A) DZ037 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Samt tillægsdiagnose for at specificere at årsagen er mistanke om misdannelse: (T) +DO359A Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS 3

4 Ved patologisk fund hos både mor og barn, må lægen i hvert tilfælde vægte, hvilken diagnose, der er den vigtigste, og anvende denne som A-diagnose. *Der er ansøgt om nye koder for normalt UL-undersøgelsesresultat (DZ368U), således at moder og foster kan kodes hver for sig: DZ368U1: Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat, foster DZ368U2: Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat, moder 4

5 Bidiagnose (B): Beskriver andre fund, der er med til at beskrive undersøgelsesresultatet, f.eks. er oligohydramnion bidiagnose ved placentainsufficiens (A) DO365A placentainsufficiens (B) DO410 oligohydramnion Beskriver ledsagende medicinske sygdomme, f.eks. (B) DO998 Anden sygdom som komplicerer svangerskab, fødsel eller barselsperiode (T) + DE669 adipositas eller (B) DO24XX diabetes Medfødt hjertesygdom hos moderen kodes f.eks. som bidiagnose med relevant Q-diagnose. Flerlinger kodes som B-diagnose (DO30xx) hos moderen, se separat afsnit om flerlinger. På nogle afdelinger er det et krav, at der altid tilføjes en diagnose som beskriver, om det drejer sig om første- (DZ340) eller flergangsfødende (DZ348). Dette bør kodes som bidiagnose og aldrig som aktionsdiagnosen. 5

6 Tillægsdiagnose (T) Specificerer aktionsdiagnosen eller bidiagnosen. Føtale misdannelser eller andre patologiske fund hos fosteret kodes som DO359A (Svangerskab med misdannet foster UNS) + tillægsdiagnose (Q-diagnose) for den specifikke medfødte misdannelse (for at præcisere at der er tale om misdannelse eller anden patologisk tilstand hos fosteret). Gestationsalderen kan kodes som tillægsdiagnose ved alle undersøgelser som + DUaDb, hvor a er antal fuldendte uger og b antal dage. Kun ved enkelte aktionsdiagnoser, f.eks. fødsel, abortus provokatus og spontan abort, er GAtillægsdiagnoserne obligatoriske. Ved undersøgelse på mistanke om en sygdom/misdannelse, der afkræftes, skal aktionsdiagnosen være DZ368U (Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat) Den mistænkte misdannelseskode kodes i indikationsfeltet i Astraia (når tilgængeligt), kan endnu ikke kodes i PAS/LPR. Ved afkræftet mistanke om f.eks. hjertemisdannelse kodes aktionsdiagnosen (foster) således: (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat I Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt) registreres (I) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom (I) + DQ249 Medfødt hjertemisdannelse UNS Ved undersøgelse på mistanke om en sygdom/misdannelse, der bekræftes, skal aktionsdiagnosen være den specifikke misdannelseskode, der er den endelige diagnose, kodes som fosterdiagnose. Ved bekræftet mistanke om hjertemisdannelse (her hypoplastisk venstre ventrikel syndrom) kodes f.eks. således: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS (T) + DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom I Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt) registreres indikationen for undersøgelsen, f.eks. (I) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom (I) + DQ249 Medfødt hjertemisdannelse UNS Ved kontrol af foster med kendt misdannelse eller sygdom skal aktionsdiagnosen være DO359A + den specifikke Q-misdannelseskode som tillægskode, der er den endelige diagnose. Ved hjertemisdannelse (her hypoplastisk venstre ventrikel syndrom) kodes f.eks. således: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS (T) + DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom 6

7 I Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt) registreres således: DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS + DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom Henvisning-Indikation (I): Alle forløb bør have en overordnet henvisnings/indikationskode, der er den primære årsag til kontakten. Denne registreres i Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt). Indikationskoder registreres i de patientadministrative systemer, og indikationen bør overføres som B-diagnose fra Astraia, da LPR endnu ikke kan modtage særskilte indikationskoder! Indikationen er derfor nedenfor benævnt (I/B). Indikationskoderne er kun de overordnede årsager til undersøgelsen En af 2 screeningskoder: (I) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Eller (I) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd eller anden fysisk metode Undersøgelse på specifik føtal indikation (I) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos fostret UNS Eller (I) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Undersøgelse på anden indikation, f.eks.: (I) DZ35(0-9) Svangrekontrol højrisikograviditet. (0-9 + A-R) dækker over at der er findes >100 undergrupper, defineret af (0-9), men man kan nøjes med DZ359 (Svangrekontrol ved højrisikograviditet UNS) Eller (I) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Eller (I) DZ038(A-J) Observation pga. mistanke om anden sygdom eller tilstand anvendes ved mistanke om sygdom hos moderen Eller (I) DZ039 Observation pga. mistanke om sygdom eller tilstand UNS anvendes ved mistanke om sygdom hos moderen 7

8 Flerlinger Flerlinger kodes ved normal undersøgelse med flerlingediagnosen (feks DO300C) som A- diagnose, ved abnormt fund kodes flerlingediagnosen som B-diagnose. Og flerlingediagnosen, f.eks. dichoriske, diamniotiske gemelli (DO300C) kodes i Astraia altid som en diagnose hos moderen. Og undersøgelsesresultatet for de enkelte fostre, kodes i Astraia som en fosterdiagnose, under hvert enkelt foster. Ved tvillinger, hvor f.eks. foster 1 er normalt, og foster 2 har en misdannelse, kodes foster 1 med diagnosen DZ368U, og foster 2 med diagnosen DO359A + Q-diagnose n vil altid være den vigtigste, dvs. ved abnormt fund altid koden for det abnorme fund. Procedurer/ydelser (P) De anvendte procedurer skal kodes som hovedydelse/hovedprocedure, og en- eller flere biydelser/biprocedurer. Der kan desuden tilføjes en- eller flere tillægskoder til ydelseskoderne, f.eks. patientens ønske (KZYM00), eller Procedure aflyst pga. patientens udeblivelse (ZPP30) Opdelingen i hoved-, bi- og tillægsydelser er kun væsentlig i forbindelse med kirurgiske indgreb, men nogle indtastningsprogrammer kræver denne inddeling også i forbindelse med kodning af ultralydsskanninger, selvom det ikke har nogen indtjeningsmæssig betydning. 8

9 Nakkefoldsskanning Normal undersøgelse (NF < 95 percentilen, lav risiko) Ved nakkefoldskanning + risikovurdering bruges altid UXUD86N som procedure/hovedtjeneste, uanset om man har lavet selve NF-skanningen som vaginalskanning, eller suppleret med vaginalskanning. Hvis man ønsker at registrere det sidste, suppleres med UXUD87. (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning Hvis der også er lavet vaginalskanning, kan man evt supplere med: (P) UXUD87 Transvaginal UL-undersøgelse af foster og placenta (I/B) DZ360 (B) Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Supplerende procedurekoder (når nakkefoldskanningen er suppleret med en eller flere ekstra ul-markører) Næseben og Facial Angle Der findes ingen selvstændige procedurekoder for disse undersøgelser Ductus Venosus flow (P) UXUD88D Flowmåling i ductus venosus Tricuspidal flow (p) UXUD88E Flowmåling over hjerteklapper Arteria Uterina flow (p) UXUD88F Flowmåling i arteria uterina Afvigende undersøgelse Normal nakkefold, høj risiko Ved normal nakkefold (under 95 percentilen) og øget risiko anvendes kode for øget risiko (DZ358N) som aktionsdiagnose 9

10 (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali r (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning Hvis der også er lavet vaginalskanning, kan man evt. supplere med: (P) UXUD87 Transvaginal UL-undersøgelse af foster og placenta (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og lav risiko for kromosomsygdom Når nakkefolden er større end 95 percentilen OG der er lav risiko for T13/18/21, anvendes dels en aktionsdiagnose for abnormt fund hos foster (DO359), samt en Q-diagnose (som tillægsdiagnose) for størrelsen af nakkefolden: DQ188E1: nakkefold > 95 percentilen (tast F7 i Astraia) og < 99 percentilen (mindre end 3,5 mm) DQ188E2 :nakkefold > 99 percentilen (lig med eller over 3,5 mm) (A) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ188E1 Øget nakkefold i uger, percentil eller (T) +DQ188E2 Øget nakkefold i uger, >99 percentil (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og høj risiko for kromosomsygdom Ved øget risiko for kromosomsygdom og stor nakkefold kodes begge dele: Øget risiko med DZ358N som aktionsdiagnose, og den øgede nakkefold kodes som, dels en bidiagnose for misdannet foster (DO359A), samt en Q-diagnose (som tillægsdiagnose) for størrelsen af nakkefolden: DQ188E1: nakkefold > 95 percentilen (tast F7 i Astraia) og < 99 percentilen (mindre end 3,5 mm) DQ188E2: nakkefold > 99 percentilen (lig med eller over 3,5 mm) (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali 10

11 Bidiagnose (B) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ188E1 Øget nakkefold i uger, percentil eller (T) +DQ188E2 Øget nakkefold i uger, >99 percentil (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter En eller flere abnorme 1. trimester ul-markører n skal i alle tilfælde, hvor der er tale om fund af forhøjet risiko være den specifikke diagnose for dette: DZ358N (Kontrol af højrisikograviditet, øget prænatal risiko for kromosomanomali). Ekstra down-markører kodes som bidiagnoser. Ved fund af flere abnorme markører skal hver kodes selvstændigt. Hvis risikoen er lav på trods fund af abnorm markør, kodes aktionsdiagnosen som Abnormt ultralydsfund (DO359) + tillægsdiagnosen for det specifikke abnorme fund, f.eks. abnormt flow i ductus venosus (DO365F). Koder for abnormt fund af 1. trim UL-markører: Øget nakkefold i uger, percentil: Øget nakkefold i uger, > 99 percentil: Abnormt flow i ductus venosus: Abnormt flow over tricuspidal klappen hos foster: Nasal hypoplasia i uger: DQ188E1 DQ188E2 DO368F DO368B DQ188F Fund af specifik misdannelse, f.eks. acrania, ved 1. trim skanningen: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) + DQ000A: Akrani (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter 11

12 For tidlig til nakkefoldskanning (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 (terminskanning) (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter For sent til nakkefoldskanning (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 (terminskanning) eller UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 Afhængigt af gestationsalder mm (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter 12

13 Obstetrisk ultralydsskanning, type 2 Normal undersøgelse : (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r: (P) UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd Mistanke om fosteranomali ved screening (ikke ekspertskanning): : (A) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Tillægsdiagnose: (T) +DO359A Specificer OBS-koden for mistænkt misdannelse/anomali Tillægsdiagnosen bør af hensyn til føtodatabasen - her ikke være en DQ-diagnose, da denne vil komme med over i føtodatabasen på lige fod med bekræftede DQ-diagnoser r: (P) UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd Fund af misdannelse ved screening (ikke ekspertskanning): : (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose: (T) +DQxxx specificeret misdannelseskode r: (P) UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd 13

14 En eller flere abnorme 2. trimester ul-markører ved type 2 skanningen n er ved lav risiko for kromosomsygdom: DO359 (Graviditet med abnorm tilstand og skade hos foster uden specifikation). Ved fund af flere abnorme markører, skal hver kodes selvstændigt som tillægsdiagnoser. Hvis man vurderer, at der er tale om forhøjet risiko for trisomi i trimester, skal aktionsdiagnosen være: DZ358N (Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali ), og fund af markør kodes som bidiagnose: DO359 (Graviditet med abnorm tilstand og skade hos foster UNS) + tillægskode for den specifikke markør. Ved fund af flere abnorme markører, skal hver kodes selvstændigt som tillægsdiagnoser n (A) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS eller (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali Og (B) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Og en eller flere: (T) +DO362E Nakkeødem hos foster i 2. Trimester +DQ620A/B Enkelsidig medfødt hydronefrose/ Dobbelsidig +ZRUA02 Ekkogent fokus i fosterhjerte +DQ719 Medfødt mangelfuld udvikling af overekstremitet UNS +DQ724 Longitudinal reduktionsdefekt af femur +ZRUA01 Hyperekkogen tarm hos foster trimester prænasalt ødem har ingen særskilt kode, men der er søgt om denne Der findes ingen specifik kode for 2. trimester risikovurdering, da det er en del af 2. trimester misdannelsesskanningen (UXUD86B) 14

15 Tidlig misdannelseskanning Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r (P) UXUD86X Tidlig obstetrisk abdominal gennemskanning (ekspert) (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd Abnormt fund (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQxxx specificeret misdannelseskode (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd 15

16 Misdannelsesdiagnostik Afkræftet mistanke n er resultatet af undersøgelsen. Ved afkræftet mistanke om hjertemisdannelse kodes f.eks. således: (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning og/eller (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Samt Tillægsdiagnose for specifik misdannelse, feks (T) +DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom Bekræftet mistanke, eller efterfølgende kontrol ved kendt misdannelse Ved undersøgelse på mistanke om en sygdom/misdannelse, der bekræftes, eller kontrol af allerede kendt misdannelse, skal aktionsdiagnosen være den specifikke misdannelseskode, der er den endelige diagnose. Ved bekræftet mistanke om hjertemisdannelse kodes feks således: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning og/eller (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom 16

17 Fosterhjerteskanning Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi eller (P) UXUD86E Fosterekkeokardiografi -tvillingeundersøgelse (en af følgende) (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom DZ358 Svangerkontrol ved anden højrisikograviditet (f.eks. ophobning af hjertemisdannelser i familien) DZ358C Svangerkontrol ved graviditet efter tidligere fødsel af misdannet barn DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Abnorm undersøgelse (A) DO539A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (feks) (T) +DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (som eksempel) (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi eller (P) UXUD86E Fosterekkokardiografi - tvillingeundersøgelse (en af følgende) (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom DZ358 Svangerkontrol ved anden højrisikograviditet (f.eks. ophobning af hjertemisdannelser i familien) DZ358C Svangerkontrol ved graviditet efter tidligere fødsel af misdannet barn DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS 17

18 Tilvækstskanninger Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86DC Vægtskanning (P) UXUD88A Flowmåling i a. umbilicalis Og (hvis udført) (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media (kan bl.a.være) (I/B) DZ358A Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Påvist SGA med normalt flow (A) DO365 Svangerskab med retarderet fostervækst (P) UXUD86DC Vægtskanning (P) UXUD88A Flowmåling i a. Umbilicalis Og (hvis udført) (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media (kan bl.a.være) (I/B) DZ358A Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Påvist FGR (fetal growth retardation): SGA med abnormt flow i a. umbilicalis og/eller andre kar (A) DO365A Svangerskab med placentainsufficiens DO365B Svangerskab med abnormt flow (>2SD), grad I i a. umbilicalis DO365C Svangerskab med abnormt flow (>3SD), grad II i a. umbilicalis DO365D Svangerskab med abnormt flow, grad III i a. umbilicalis 18

19 Bidiagnose (der kan evt suppleres med bidiagnoser, der yderligere beskriver FGR-tilstanden) (B) DO410 Oligohydramnion DO368E1 Svangerskab med abnormt flow i a. cerebri media hos foster, føtal redistribuering DO368F Svangerskab med abnormt flow i ductus venosus hos foster r (P) UXUD86DC Vægtskanning UXUD88A Flowmåling i a. umbilicalis UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media UXUD88D Flowmåling i ductus venosus UXUD88F Flowmåling i arteria uterina UXUD88B Flowmåling i vena umbilicalis (kan bl.a.være) (I/B) DZ358A Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom 19

20 Tidlige graviditetskomplikationer Blødning i 1. trimester Med levende foster (A) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Bidiagnose (B) DZ321C Intrauterin graviditet bekræftet ved ultralyd Hvis der også er set et hæmatom, man man kode dette som bidiagnose: (B) DO438E Subchorisk hæmatom r (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 Evt. (P) UXUD87 Transvaginal ultralydsundersøgelse af placenta og foster (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Ved missed abortion (A) DO021 Graviditet med dødt retineret foster Samt (her obligatorisk) Tillægsdiagnose (ved missed abortion) (T) DUxxDx Svangerskabsuger xx+x r (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 Evt. (P) UXUD87 Transvaginal ultralydsundersøgelse af placenta og foster (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS 20

21 Cervixskanning Normal undersøgelse. (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Hvis der er tale om tvillinger, skal dette med som bidiagnose, ved feks DC gemelli: (B) DO300C Dichoriske, diamniotiske tvillinger (eller anden flerfoldgraviditet) (P) UXUD85 UL-undersøgelse af cervix (forslag) (I/B) DZ358B Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere præterm fødsel eller (I/B) DO472 Truende for tidlig fødsel Abnorm undersøgelse/kort cervix (A) DO343B Ultralydpåvist cervixinsufficiens (P) UXUD85 UL-undersøgelse af cervix (forslag) (I/B) DZ358B Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere præterm fødsel eller (I/B) DO472 Truende for tidlig fødsel 21

22 Kontrol af placentas beliggenhed Normal (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) eller (P) UXUD86DB UL-skanning for placentalokalisation UXUD85 UL-undersøgelse af cervix UXUD86DC Vægtskanning, eller, feks (forslag-selvfølgeligt afhængigt af indikationen) (I/B) DO449 Foreliggende moderkage UNS Eller (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Eller (I/B) DO468A Blødning i graviditet efter 22 svangerskabsuger Abnormt fund gruppen DO44 (forliggende moderkage) har følgende underdiagnoser: (A) DO440A Totalt forliggende moderkage uden blødning DO440B Partielt forliggende moderkage uden blødning DO441A Totalt forliggende moderkage med blødning DO441B Partielt forliggende moderkage med blødning DO469 Blødning før fødslen Ved potentiel placenta prævia (dybt sæde i 2. Trimester), anvendes (A) DO449 Foreliggende moderkage UNS (P) UXUD86DB UL-skanning for placentalokalisation (forslag) (I/B) DO449 Foreliggende moderkage UNS Eller (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Eller (I/B) DO468A Blødning i graviditet efter 22 svangerskabsuger 22

23 Flerlinger og Choriositet Diagnosekoder Hvert foster skal kodes individuelt. Det vil sige at ét foster kan have en normal undersøgelse medens det/de andet/andre har en misdannelseskode. Hvis et eller flere af fostrene har unormalt undersøgelsesresultat, registreres dette i PAS som aktionsdiagnosen. Som hovedregel kodes et normalt undersøgelsesresultat som aktionsdiagnosen (DZ368U), og flerlingediagnosen som bidiagnose Normal undersøgelse: Begge fostre kodes på samme måde (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Bidiagnose (forslag-afhængigt af flerlingetypen) (B) DO300C Dichoriske, diamniotiske tvillinger eller DO300D Monochoriske, diamniotiske tvillinger, eller DO300E Monoamniotiske tvillinger mener i den normale undersøgelse som Bdiagnose? r (forslag) (P) UXUD86DC Vækstskanning UXUD86AA Choriocitetsbestemmelse UXUD86CE Fosterekkokardiografi tvillingeundersøgelse (forslag) (I/B) DO300C Dichoriske, diamniotiske tvillinger DO300D Monochoroiske, diamniotiske tvillinger DO300E Monoamniotiske tvillinger Abnorm undersøgelse: Hvert foster kodes for sig, der kan være tale om en normal og en abnorm, eller begge abnorme. (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ234 Hypoplastik venstre hjerte-syndrom (som eksempel) Bidiagnose (forslag) (B) DO300 Dichoriske gemelli DO300D Monochoriske tvillinger 23

24 r (eksempler, ikke komplet liste) (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning (P) UXUD86DC Vækstskanning eller (P) UXUD86AA Choriocitetsbestemmelse eller (P) UXUD86CE Fosterekkokardiografi tvillingeundersøgelse (eksempler, ikke komplet liste) (I/B) DO300 Dichoriske gemelli DO300D Monochoroiske gemelli DO365 Svangerskab med retarderet fostervækst DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Supplerende procedurekode specifik for flerfold graviditet: Ved første undersøgelse suppleres altid med følgende ydelseskode (P) UXUD86AA UL-choriocitetsbestemmelse 24

25 Andet Uterine anomalier (fibromer, cikatricer, bicorn m.m.) og ovariecyster Hvis den vigtigste diagnose er den maternelle, feks fibromer eller ovariecyste, kodes dette som A- diagnose, i Astraia i feltet: Maternelle diagnoser (A) DO341 Svangerskab med fibromyom i livmoderen DO340 Svangerskab med misdannelse i livmoderen DN832X Ovariecyste UNS (P) UXUD86BE Ekspertskanning, eller (P) UXUD86DC Vægtskanning, eller (P) UXUD80 UL-undersøgelse af genitalia femina Genetisk rådgivning/samtaler (P) BVGA5 Genetisk opfølgninssamtale eller (P) ZZ4247A Genetisk risikovurdering udredningsgrad 1 Telefon/ /SMS/video-konsultationer (P) BVAA33A Telefonkonsultation BVAA33B konsultation BVAA33C SMS-konsultation skal søges BVAA33D Videokonsultation (telemedicin) Immunisering eller anæmi pga. af Parvovirus B19 Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Bidiagnose (B) DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering (ved immunisering) Eller (B) DO368K Svangerskab med parvovirus infektion hos foster 25

26 (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media (P) UXUD86DC Vægtskanning UXUD88A Flowmåling i a. umbilicalis (I/B) DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering Eller (I/B) DO368K Svangerskab med parvovirus infektion hos foster Abnorm undersøgelse (A) DO368E2 Svangerskab med abnormt flow i a. cerebri media hos foster, PSV>1,5 MoM Bidiagnose (ved immunisering) (B) DO368P Svangerskab med anæmi hos foster Samt Tillægsdiagnose for anæmi pgr af immunisering (T) +DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering Eller Bidiagnose (ved parvovirus) (B) DO368K Svangerskab med parvovirus infektion hos foster (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media og evt UXUD86DC Vægtskanning og evt UXUD88A Flowmåling i a. Umbilicalis (I/B) DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering (I/B) DO988 Anden infektiøs eller parasitær sygdom som komplicerer svangerskab, fødsel eller barselsperiode 26

Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0

Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0 Føtalmedicinsk kodemanual version 5.0 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER... 4 GENERELLE REGISTRERINGS PRINCIPPER... 4 KONTAKTMODELLEN... 4 DIAGNOSEKODER OG YDELSESKODER... 5 HENVISNINGSDIAGNOSE

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen

H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008. På vej. Til Sandbjerg. Føto-Sandbjerg 2008. Astraia arbejdsgruppen H I G H L I G H T S Føtosandbjerg 2008 På vej Til Sandbjerg Arbejdsgrupper Guidelinegrupper Føto-Sandbjerg 2008 Arbejdsgrupper Styregruppe ASTRAIA-udvalg Forsknings-udvalg Undervisnings- og kursusaktiviteter

Læs mere

Diagnose- og ydelsesregistrering I føtalmedicinsk regi

Diagnose- og ydelsesregistrering I føtalmedicinsk regi Diagnose- og ydelsesregistrering I føtalmedicinsk regi DFMS Kodevejledning 2013 Kolding 14/6 Olav Bjørn Petersen Overlæge, lektor, PhD Center for Føtalmedicin og Ultralyd AUH Skejby Hvor og hvorfor kode?

Læs mere

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret

Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor Astraia, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Variabel-liste FØTOdatabasen Kategori Variabelnavn i Analyseportal Datakilde Maternelle oplysninger CPR mor, LPR, DCCR, Fødselsregisteret Fødselsdata CPR barn DCCR, Fødselsregisteret Maternelle oplysninger

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig IUGR Intrauterine growth retardation Rikke Bek Helmig Fostervækst Komplekst samspil mellem fosterets genom forhold hos moderen moderkagen og Fosteret selv Dvs fosteret har et forudbestemt vækstpotentiale

Læs mere

Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet.

Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet. NYHEDSBREV FEB.08 Kære alle Tak for sidst. Det var super hyggeligt at se så mange på Sandbjerg. Hermed et ganske kort nyhedsbrev med lidt opdatering og information på projektet. Vi har nu fået hjemmesiden

Læs mere

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/

Spørgsmål til tirsdag. U-kursus i føtal medicin GE 21/ Spørgsmål til tirsdag U-kursus i føtal medicin GE 21/10 2009 Ul-Screening Nævn diagnostiske og screenings (risikovurdering) metoder indenfor prænatal diagnostik Screening: Ultralyd, biokemi. Diagnostik:

Læs mere

Jordemoderfaglige ydelser

Jordemoderfaglige ydelser Jordemoderfaglige ydelser Obstetriske koder- kvalitet og økonomi Charlotte Bjerre Chefjordemoder Roskilde 9.December 2011 Hvad er formålet At ensrette registreringen At kende ressourcetrækket på jordemoderfaglige

Læs mere

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor

Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Risikovurdering. Diagnostik. Ann Tabor Risikovurdering og prænatal diagnostik Sundhedsstyrelsens retningslinjer Undersøgelse for kromosomsygdomme Diagnostik moderkageprøve fostervandsprøve Ann Tabor Risikovurdering biokemiske undersøgelser

Læs mere

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Okt 2005 Allo-immunisering Infektion (parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Overvågning ved. immunisering Rhesus blod-gruppen Incidensen

Læs mere

Spørgsmål til onsdag. U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009. Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1

Spørgsmål til onsdag. U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009. Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1 Spørgsmål til onsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 Ul-kursus: Spørgsmål til onsdag 1 Ul-fysik Hvilket frekvensområde anvendes i medicinsk ultralyd? 2-15 MHz Øges eller mindskes ul-skannerens opløsning

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen Føtal anæmi U-kursus Oktober 2006 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Erytrocytdefekter Overvågning ved

Læs mere

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Risikofaktorer. Generelle infektioner

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Risikofaktorer. Generelle infektioner Obstetriske diagnoser Risikofaktorer Kriterier og anvendelse DZ038 + Observation pga. mistanke om anden sygdom eller tilstand Årsag (diagnose) skal altid angives som tillægskode DZ317 Prækonceptionel rådgivning

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2009. Årsager til føtal anæmi

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2009. Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Oktober 2009 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Blodtype-immunisering Infektion (Parvovirus B19) Føto-maternel blødning Tvillinge transfusionssyndrom Hæmoglobinopatier (Thalassami,

Læs mere

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning Obstetriske diagnoser Ikke gravide patienter DZ317 DZ875 BVAA7 BVAA70 Prækonceptionel rådgivning Anamnese med komplikation til graviditet, fødsel eller Samtale om fødselsforløb Samtale efter dødfødsel

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning Medicinsk Teknologivurdering 2006; 6(13) 2006 PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGEROLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN Center

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad er normalt symfyse fundus mål? UL 380 g Negativt flow i navlesnor Symfyse Fundus mål SF (cm) =

Læs mere

Aktionsdiagnoser for nyfødte

Aktionsdiagnoser for nyfødte Aktionsdiagnoser for nyfødte Eksempler på børnediagnoser med uklare definitioner: Fødselskomplikation UNS med følger for nyfødt(dp039). Intrauterin hypoxi UNS (DP209). Hypertone veer med følger for nyfødt

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vores opgave er: -at forebygge fosterdød -at forbygge eller minimere perinatal morbiditet ved at optimere fødselstidspunktet -at konfirmere at fosteret har det godt,

Læs mere

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik

Case 1 IUGR. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. Synonymer (næsten) 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm. Praktisk obstetrik IUGR Synonymer (næsten) FGR: Fetal Growth Retardation IUGR: IntraUterine Growth Retardation Placentainsufficiens Væksthæmning 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor Praktisk

Læs mere

Er tvillinger et obstetriskt problem? Tvillingefødsler. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion. Tvillinge fødsler pr.

Er tvillinger et obstetriskt problem? Tvillingefødsler. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion. Tvillinge fødsler pr. Flerfoldsgraviditet, transfusionssyndrom og fosterreduktion 2,5 Tvillinge fødsler pr. 100 fødsler 2 1,5 1 0,5 0 1960 1970 1980 1990 1997 1998 1999 2000 2001 Danmarks Statistik 2004 1600 1400 1200 1000

Læs mere

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTOdatabasen) www.dfms.dk. National årsrapport 2013

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTOdatabasen) www.dfms.dk. National årsrapport 2013 Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTOdatabasen) www.dfms.dk National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Tidlig graviditet og abort 1998-2007

Tidlig graviditet og abort 1998-2007 7.4.28 Tidlig graviditet og abort 1998-27 Årsrapport for året 27 fra TiGrAb-KD samt 1-års oversigt Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Christina H Vestergaard, Øjvind Lidegaard, Korrespondance: Øjvind

Læs mere

Årsrapport 2008-2009-2010. (udgivet november 2011)

Årsrapport 2008-2009-2010. (udgivet november 2011) Årsrapport 2008-2009-2010 (udgivet november 2011) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og formål... 5 Sygdomme, der screenes for... 7 Historik... 8 Organisation...

Læs mere

Organisation. Obstetrisk UL TERMIN & UL. Niveau 1. Kranium 06-05-2011

Organisation. Obstetrisk UL TERMIN & UL. Niveau 1. Kranium 06-05-2011 Obstetrisk UL Organisation Organisation Niveau 1 enhver obstetriker Niveau 2 certificering Uge 12 (med serum-screening): Down Uge 19 Misdannelse 3 trimester: fosterets trivsel www.gads-forlag.dk/ultralydskanning

Læs mere

SGA/IUGR. Sandbjerg guideline

SGA/IUGR. Sandbjerg guideline SGA/IUGR Sandbjerg guideline Historik Første udkast 2005, let revideret 2006, gennemgående revideret 2007 Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wojdemann,

Læs mere

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007 Føtal anæmi U-kursus Oktober 2007 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Hæmoglobinopatier Overvågning ved

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Information til gravide om. Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom

Information til gravide om. Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom Information til gravide om Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom Alle gravide kvinder i Danmark har mulighed for at få lavet en risikoberegning for Downs

Læs mere

UL misdannelser og aneuploidisyndromerne. UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme. Trisomi 21 hyppigheder! Down syndrom cytogenetisk fordeling

UL misdannelser og aneuploidisyndromerne. UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme. Trisomi 21 hyppigheder! Down syndrom cytogenetisk fordeling UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme A-kursus i føtal medicin Minikursus i klinisk genetik RH 4. oktober 2005 UL misdannelser og aneuploidisyndromerne Èn misdannelse: ca. 8-10 % vil have kromosomfejl

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013

Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013 Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013 Det årlige møde blev holdt på Christiansminde ved Svendborg. Mødet strakte sig over 3 dage, og der var 180 deltagere. Næste års møde vil blive arrangeret under de

Læs mere

Sandbjerg 2010. Tvillinger håndtering af graviditet og fødsel

Sandbjerg 2010. Tvillinger håndtering af graviditet og fødsel Sandbjerg 2010 Tvillinger håndtering af graviditet og fødsel Relevante diagnosekoder: Dichoriske, diamnioniske tvillinger DO300C Monochoriske, diamnioniske tvillinger DO300D Monoamnioniske tvillinger DO300E

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Forslag 19.1.2009 Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques,

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO-databasen) www.dfms.dk. National årsrapport 2014

Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO-databasen) www.dfms.dk. National årsrapport 2014 Dansk Føtalmedicinsk Database (FØTO-databasen) www.dfms.dk National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangerskabets endokrinologi. Sp 3: Svangreomsorg

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangerskabets endokrinologi. Sp 3: Svangreomsorg VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I

Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I Guideline for små biometrier ved gestationsalder under 22 uger I Arbejdsgruppens medlemmer Nina Gros Pedersen (tovholder), Helle Zingenberg, Annette Wind Olesen, Kirsten Søgaard, Jeppe Bohm, Richard Farlie.

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Esofgus Normal eosofagus Øsofagusatresi Øsofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

Sp 25 Anticonception Sp 26 Sterilisation VELKOMMEN. Sp 1:Svangerskabets endokrinologi. Sp 2 UL undersøgelse af foster.

Sp 25 Anticonception Sp 26 Sterilisation VELKOMMEN. Sp 1:Svangerskabets endokrinologi. Sp 2 UL undersøgelse af foster. VELKOMMEN Sp 26 Sterilisation HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark Kun 1½ minut pr. lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Immunisering i svangerskabet

Immunisering i svangerskabet Modul k8 Immunisering i svangerskabet Torben Barington, KIA Fosteret er et allotransplantat! Fosteret som allotransplantat Syncytiotrofoblast CT) Cytotrofoblast T) Interstitiel trofoblast E) Endovaskulær

Læs mere

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN TILLYKKE MED GRAVIDITETEN! Alle gravide får tilbud om to scanninger i løbet af graviditeten for at se, om fostret udvikler sig, som det skal. Det er naturligvis dig,

Læs mere

Føtalmedicinsk Database (FØTO databasen) www.dfms.dk

Føtalmedicinsk Database (FØTO databasen) www.dfms.dk Føtalmedicinsk Database (FØTO databasen) www.dfms.dk National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 National database for føtalmedicin FØTO Databasen. National årsrapport 2012 Regionernes Kliniske

Læs mere

Titel Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester

Titel Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester FØTO-Sandbjerg guideline 2017 Titel Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Forfattere revideret udgave 2017 Olav Bjørn Petersen, overlæge, Afd for Kvindesygdomme og Fødsler,

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik.

Nye retningslinjer under udarbejdelse aktuelt. Behov for nye retningslinjer pga nye metoder i den prænatale diagnostik. Prænatal Diagnostik Overlæge Christina Fagerberg, Molekylærbiolog Charlotte Brasch Andersen, PhD, Klinisk Genetisk Afdeling, OUH Afdelingslæge Geske Bak, Føtalmedicinsk Klinik, Gynækologisk-Obstestrisk

Læs mere

SINGLE UMBILICAL ARTERIE

SINGLE UMBILICAL ARTERIE SINGLE UMBILICAL ARTERIE Guideline vedtaget på Føto-Sandbjerg 2007. ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Lisa Neerup Jensen, Annette Kristiansen, Hanne Mohapeloa, Kirsten Pilsgaard, Ann Tabor (tovholder), Karen Wøjdemann.

Læs mere

Opdatering af grupperingsnøglerne for 2015

Opdatering af grupperingsnøglerne for 2015 Opdatering af grupperingsnøglerne for 2015 Oktober/November 2015 Grupperingsnøglerne for DkDRG2015 og DAGS2015 er blevet opdateret, således SKS-koder, der er oprettet mellem d. 1. april 2015 og 1. oktober

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen PSV normalkurve fra 15 uger Blodtransfusion kan gives intraabdominalt Fra uge 14 Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal eosofagus Esofagusatresi

Læs mere

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING OBSTETRISK KODEVEJLEDNING 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 1 af 10 Obstetrisk kodevejledning 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering Nedenfor følger

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere?

Sp 1: 28 årig henvises akut med vaginalblødning. Urin-HCG er positiv. 6 ugers menostasi. B. Hvordan kan man komme diagnosen nærmere? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Sp 5: 28 årig kvinde med SLE, gravid i 8.uge. Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet?

Sp 5: 28 årig kvinde med SLE, gravid i 8.uge. Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet?

Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Opdatering af grupperingsnøglerne for 2016

Opdatering af grupperingsnøglerne for 2016 Opdatering af grupperingsnøglerne for 2016 December 2015 Grupperingsnøglerne for DkDRG2016 og DAGS2016 er blevet opdateret, således SKSkoder, der er oprettet mellem d. 1. april 2015 og 1. oktober 2015

Læs mere

Arteria uterina flowmåling Godkendt på Sandbjerg og Føtosandbjerg 2013

Arteria uterina flowmåling Godkendt på Sandbjerg og Føtosandbjerg 2013 Arteria uterina flowmåling Godkendt på Sandbjerg og Føtosandbjerg 2013 Gruppens medlemmer: Niels Uldbjerg (tovholder), Vibike Gjørup, Pernille Nørgaard, Tanja Roien Jakobsen, Kasper Pihl, Ann Tabor, Marianne

Læs mere

Sandbjerg guideline 2014

Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1997-2001 2003:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Første trimester screening

Første trimester screening Første trimester screening Charlo.e Ekelund, læge, PhD Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Rigshospitalet U- kursus 28.10.2014 Formål Screening test 6-7 uger PAPP- A og frit beta hcg 9-11 uger nakkefoldsskanning

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster

Genetisk udredning af det syge foster Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2009 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse Laboratorieundersøgelser

Læs mere

MANDAG 12/3 TIRSDAG 13/3 ONSDAG 14/3 TORSDAG 15/3 FREDAG 16/3. Det normale svangerskab. Graviditet og overvægt

MANDAG 12/3 TIRSDAG 13/3 ONSDAG 14/3 TORSDAG 15/3 FREDAG 16/3. Det normale svangerskab. Graviditet og overvægt Eksamen hele klinikbygningen 9.semester Forår 2012 - K8 Mor og Barn - Uge 11 MANDAG 12/3 TIRSDAG 13/3 ONSDAG 14/3 TORSDAG 15/3 FREDAG 16/3 Introduktion Fostrets udvikling Det normale svangerskab Svangreomsorg

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Godkendt på obstetrisk guidelinemøde 2014. Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Sandbjerg - rekommandationer:

Sandbjerg - rekommandationer: Arbejdsgruppens medlemmer: Lene Sperling (tovholder), Keld Sørensen, Olav Bjørn Petersen, Connie Jørgensen Niels Keller, Helle Zingenberg, Vibeke Brocks og Jeanette Tranberg Christensen. Sandbjerg - rekommandationer:

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital 2006-2010 -set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika H2: Svangreomsorg og kommunikation Marianne Brehm Christensen

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88)

Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88) Kodevejledning til forandringer i placenta, fosterhinder og navlestreng (T88) Alle patoanatomiske koder (SNOMED-koder) overføres fra alle danske patologiafdelinger til den landsdækkende patologidatabase

Læs mere

Jordemoderforeningen har modtaget det omfattende materiale vedrørende de fosterdiagnostiske tilbud til gravide i Danmark.

Jordemoderforeningen har modtaget det omfattende materiale vedrørende de fosterdiagnostiske tilbud til gravide i Danmark. Jette Poder Fra: Lillian Bondo Sendt: 1. august 2016 08:55 Til: fob@sst.dk; Christine Brot Cc: Jette Poder; Anne-Mette Schroll Emne: Fosterdiagnostik 3-7010-24/1 Til Sundhedsstyrelsen Jordemoderforeningen

Læs mere

Revision af obstetriske og føtalmedicinske diagnosekoder

Revision af obstetriske og føtalmedicinske diagnosekoder Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Revision af obstetriske og føtalmedicinske diagnosekoder Samarbejde mellem SSI og SST (Nu sundhedsdatastyrelsen) Samtlige koder

Læs mere

Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide

Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide Flerfoldsgraviditet Kontrol af gemelligravide U kursus Onsdag den 22. oktober 2008 4 1 2 3 4 5 6 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0 20 40 60 80 Weeks dichorionic monochorionic twins twins 7 8 9 3 Enæggede

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester A: Ses typisk ved føtalt stress (fosteret gisper) B: Udtrykker at fosteret trives godt (har overskud til at træne lungerne ) C: Tyder

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 15.7.21 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 29 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk Klinik,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i gynækologi og obstetrik Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Prænatal diagnostik af kromosomsygdomme efter indførelse af risikovurdering for Downs syndrom

Prænatal diagnostik af kromosomsygdomme efter indførelse af risikovurdering for Downs syndrom 1152 Prænatal diagnostik af kromosomsygdomme efter indførelse af risikovurdering for Downs syndrom Originalartikel Afdelingslæge Susanne Kjærgaard, afdelingslæge Johanne M.D. Hahnemann, overlæge Lillian

Læs mere

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Hovedfunktioner i den obstetriske del af specialet: Prænatal risikovurdering: Nakkefoldskanning Udvidet information ud over niveau for almen praksis (angående

Læs mere

Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik

Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik Høringsudkast: Retningslinjer for fosterdiagnostik 2016 prænatal information, risikovurdering, ra dgivning og diagnostik 2. juni 2016 Indhold 1. Indledning... 4 2. Formålet med fosterdiagnostik... 7 3.

Læs mere

Referat, Sandbjerg 2011. Vi blev præsenteret for nye Sandbjerg-deltagere og blev introduceret stangen, der vibrerer, når man rører ved den!

Referat, Sandbjerg 2011. Vi blev præsenteret for nye Sandbjerg-deltagere og blev introduceret stangen, der vibrerer, når man rører ved den! Referat, Sandbjerg 2011. Vi startede med en sang: Hist hvor vejen slår en bugt. Hanne W kom med praktiske oplysninger. Vi blev præsenteret for nye Sandbjerg-deltagere og blev introduceret stangen, der

Læs mere