Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3"

Transkript

1 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER (P)...8 NAKKEFOLDSSKANNING...9 NORMAL UNDERSØGELSE (NF < 95 PERCENTILEN, LAV RISIKO)...9 Supplerende procedurekoder...9 AFVIGENDE UNDERSØGELSE...9 Normal nakkefold, høj risiko...9 Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og lav risiko for kromosomsygdom...10 Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og høj risiko for kromosomsygdom...10 En eller flere abnorme 1. trimester ul-markører...11 Fund af specifik misdannelse, f.eks. acrania, ved 1. trim skanningen:...11 FOR TIDLIG TIL NAKKEFOLDSKANNING...12 FOR SENT TIL NAKKEFOLDSKANNING...12 OBSTETRISK ULTRALYDSSKANNING, TYPE NORMAL UNDERSØGELSE...13 MISTANKE OM FOSTERANOMALI VED SCREENING (IKKE EKSPERTSKANNING):...13 FUND AF MISDANNELSE VED SCREENING (IKKE EKSPERTSKANNING):...13 En eller flere abnorme 2. trimester ul-markører ved type 2 skanningen...14 TIDLIG MISDANNELSESKANNING...15 NORMAL UNDERSØGELSE...15 ABNORMT FUND...15 MISDANNELSESDIAGNOSTIK...16 AFKRÆFTET MISTANKE...16 BEKRÆFTET MISTANKE, ELLER EFTERFØLGENDE KONTROL VED KENDT MISDANNELSE...16 FOSTERHJERTESKANNING...17 NORMAL UNDERSØGELSE...17 ABNORM UNDERSØGELSE...17 TILVÆKSTSKANNINGER...18 NORMAL UNDERSØGELSE...18 PÅVIST SGA MED NORMALT FLOW...18 PÅVIST FGR (FETAL GROWTH RETARDATION): SGA MED ABNORMT FLOW I A. UMBILICALIS OG/ELLER ANDRE KAR...18 TIDLIGE GRAVIDITETSKOMPLIKATIONER...20 BLØDNING I 1. TRIMESTER...20 Med levende foster

2 Ved missed abortion...20 CERVIXSKANNING...21 NORMAL UNDERSØGELSE ABNORM UNDERSØGELSE/KORT CERVIX...21 KONTROL AF PLACENTAS BELIGGENHED...22 NORMAL...22 ABNORMT FUND...22 FLERLINGER OG CHORIOSITET...23 NORMAL UNDERSØGELSE:...23 ABNORM UNDERSØGELSE:...23 SUPPLERENDE PROCEDUREKODE SPECIFIK FOR FLERFOLD GRAVIDITET:...24 ANDET...25 UTERINE ANOMALIER (FIBROMER, CIKATRICER, BICORN M.M.) OG OVARIECYSTER...25 GENETISK RÅDGIVNING/SAMTALER...25 TELEFON/ /SMS/VIDEO-KONSULTATIONER...25 IMMUNISERING ELLER ANÆMI PGA. AF PARVOVIRUS B Normal undersøgelse...25 Abnorm undersøgelse

3 Overordnede principper (A): Alle forløb skal have en aktionsdiagnose. n er konklusionsdiagnosen. Denne registreres i konklusionsfeltet/diagnosefeltet i Astraia, separat for mor og foster. I mange screeningsundersøgelser vil der kun være én fosterdiagnose, men hvis der er et patologisk fund hos moderen, kodes dette også. n skal være en af følgende: Ved normal undersøgelse hos både mor og foster (A) DZ368U Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Hvis kun fostret er undersøgt, sættes diagnosen som fosterdiagnose. Ved undersøgelse af både foster og mor, og begge er normale, sættes diagnosen også som fosterdiagnose. Når koderne DZ368U1 og DZ368U2 er godkendt, sættes separat diagnose for foster (DZ368U1) og mor (DZ368U2)* Ved abnormt ultralydsfund hos foster (kun som fosterdiagnose) (A) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Eller (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS + tillægsdiagnose (Q-diagnose) for den specifikke medfødte misdannelse. Ved abnormt ultralydsfund hos moder (kun som maternel diagnose) (A) DO283 Abnorm ultralydsundersøgelse ved svangrekontrol Eller Specifik diagnose for patologisk tilstand hos mor, feks (A) DO341 Muskelknude i gravid livmoder), eller (A) DO343B Ultralydpåvist cervixinsufficiens, eller (A) DO364 Svangerskab med intrauterin fosterdød Ved øget risiko for kromosomsygdom (uanset trimester), uden specifik UL-anomali (hvis der er en specifik UL-anomali skal denne kodes som A-diagnosen (DO359A + (T) DQ-diagnose) (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali Ved inkonklusivt UL-fund hos foster, med mistanke om misdannelse (OBS PRO diagnose) (A) DZ037 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Samt tillægsdiagnose for at specificere at årsagen er mistanke om misdannelse: (T) +DO359A Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS 3

4 Ved patologisk fund hos både mor og barn, må lægen i hvert tilfælde vægte, hvilken diagnose, der er den vigtigste, og anvende denne som A-diagnose. *Der er ansøgt om nye koder for normalt UL-undersøgelsesresultat (DZ368U), således at moder og foster kan kodes hver for sig: DZ368U1: Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat, foster DZ368U2: Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat, moder 4

5 Bidiagnose (B): Beskriver andre fund, der er med til at beskrive undersøgelsesresultatet, f.eks. er oligohydramnion bidiagnose ved placentainsufficiens (A) DO365A placentainsufficiens (B) DO410 oligohydramnion Beskriver ledsagende medicinske sygdomme, f.eks. (B) DO998 Anden sygdom som komplicerer svangerskab, fødsel eller barselsperiode (T) + DE669 adipositas eller (B) DO24XX diabetes Medfødt hjertesygdom hos moderen kodes f.eks. som bidiagnose med relevant Q-diagnose. Flerlinger kodes som B-diagnose (DO30xx) hos moderen, se separat afsnit om flerlinger. På nogle afdelinger er det et krav, at der altid tilføjes en diagnose som beskriver, om det drejer sig om første- (DZ340) eller flergangsfødende (DZ348). Dette bør kodes som bidiagnose og aldrig som aktionsdiagnosen. 5

6 Tillægsdiagnose (T) Specificerer aktionsdiagnosen eller bidiagnosen. Føtale misdannelser eller andre patologiske fund hos fosteret kodes som DO359A (Svangerskab med misdannet foster UNS) + tillægsdiagnose (Q-diagnose) for den specifikke medfødte misdannelse (for at præcisere at der er tale om misdannelse eller anden patologisk tilstand hos fosteret). Gestationsalderen kan kodes som tillægsdiagnose ved alle undersøgelser som + DUaDb, hvor a er antal fuldendte uger og b antal dage. Kun ved enkelte aktionsdiagnoser, f.eks. fødsel, abortus provokatus og spontan abort, er GAtillægsdiagnoserne obligatoriske. Ved undersøgelse på mistanke om en sygdom/misdannelse, der afkræftes, skal aktionsdiagnosen være DZ368U (Prænatal ultralydsundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat) Den mistænkte misdannelseskode kodes i indikationsfeltet i Astraia (når tilgængeligt), kan endnu ikke kodes i PAS/LPR. Ved afkræftet mistanke om f.eks. hjertemisdannelse kodes aktionsdiagnosen (foster) således: (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat I Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt) registreres (I) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom (I) + DQ249 Medfødt hjertemisdannelse UNS Ved undersøgelse på mistanke om en sygdom/misdannelse, der bekræftes, skal aktionsdiagnosen være den specifikke misdannelseskode, der er den endelige diagnose, kodes som fosterdiagnose. Ved bekræftet mistanke om hjertemisdannelse (her hypoplastisk venstre ventrikel syndrom) kodes f.eks. således: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS (T) + DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom I Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt) registreres indikationen for undersøgelsen, f.eks. (I) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom (I) + DQ249 Medfødt hjertemisdannelse UNS Ved kontrol af foster med kendt misdannelse eller sygdom skal aktionsdiagnosen være DO359A + den specifikke Q-misdannelseskode som tillægskode, der er den endelige diagnose. Ved hjertemisdannelse (her hypoplastisk venstre ventrikel syndrom) kodes f.eks. således: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS (T) + DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom 6

7 I Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt) registreres således: DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS + DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom Henvisning-Indikation (I): Alle forløb bør have en overordnet henvisnings/indikationskode, der er den primære årsag til kontakten. Denne registreres i Astraias indikationsfelt (når tilgængeligt). Indikationskoder registreres i de patientadministrative systemer, og indikationen bør overføres som B-diagnose fra Astraia, da LPR endnu ikke kan modtage særskilte indikationskoder! Indikationen er derfor nedenfor benævnt (I/B). Indikationskoderne er kun de overordnede årsager til undersøgelsen En af 2 screeningskoder: (I) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Eller (I) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd eller anden fysisk metode Undersøgelse på specifik føtal indikation (I) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos fostret UNS Eller (I) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Undersøgelse på anden indikation, f.eks.: (I) DZ35(0-9) Svangrekontrol højrisikograviditet. (0-9 + A-R) dækker over at der er findes >100 undergrupper, defineret af (0-9), men man kan nøjes med DZ359 (Svangrekontrol ved højrisikograviditet UNS) Eller (I) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Eller (I) DZ038(A-J) Observation pga. mistanke om anden sygdom eller tilstand anvendes ved mistanke om sygdom hos moderen Eller (I) DZ039 Observation pga. mistanke om sygdom eller tilstand UNS anvendes ved mistanke om sygdom hos moderen 7

8 Flerlinger Flerlinger kodes ved normal undersøgelse med flerlingediagnosen (feks DO300C) som A- diagnose, ved abnormt fund kodes flerlingediagnosen som B-diagnose. Og flerlingediagnosen, f.eks. dichoriske, diamniotiske gemelli (DO300C) kodes i Astraia altid som en diagnose hos moderen. Og undersøgelsesresultatet for de enkelte fostre, kodes i Astraia som en fosterdiagnose, under hvert enkelt foster. Ved tvillinger, hvor f.eks. foster 1 er normalt, og foster 2 har en misdannelse, kodes foster 1 med diagnosen DZ368U, og foster 2 med diagnosen DO359A + Q-diagnose n vil altid være den vigtigste, dvs. ved abnormt fund altid koden for det abnorme fund. Procedurer/ydelser (P) De anvendte procedurer skal kodes som hovedydelse/hovedprocedure, og en- eller flere biydelser/biprocedurer. Der kan desuden tilføjes en- eller flere tillægskoder til ydelseskoderne, f.eks. patientens ønske (KZYM00), eller Procedure aflyst pga. patientens udeblivelse (ZPP30) Opdelingen i hoved-, bi- og tillægsydelser er kun væsentlig i forbindelse med kirurgiske indgreb, men nogle indtastningsprogrammer kræver denne inddeling også i forbindelse med kodning af ultralydsskanninger, selvom det ikke har nogen indtjeningsmæssig betydning. 8

9 Nakkefoldsskanning Normal undersøgelse (NF < 95 percentilen, lav risiko) Ved nakkefoldskanning + risikovurdering bruges altid UXUD86N som procedure/hovedtjeneste, uanset om man har lavet selve NF-skanningen som vaginalskanning, eller suppleret med vaginalskanning. Hvis man ønsker at registrere det sidste, suppleres med UXUD87. (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning Hvis der også er lavet vaginalskanning, kan man evt supplere med: (P) UXUD87 Transvaginal UL-undersøgelse af foster og placenta (I/B) DZ360 (B) Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Supplerende procedurekoder (når nakkefoldskanningen er suppleret med en eller flere ekstra ul-markører) Næseben og Facial Angle Der findes ingen selvstændige procedurekoder for disse undersøgelser Ductus Venosus flow (P) UXUD88D Flowmåling i ductus venosus Tricuspidal flow (p) UXUD88E Flowmåling over hjerteklapper Arteria Uterina flow (p) UXUD88F Flowmåling i arteria uterina Afvigende undersøgelse Normal nakkefold, høj risiko Ved normal nakkefold (under 95 percentilen) og øget risiko anvendes kode for øget risiko (DZ358N) som aktionsdiagnose 9

10 (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali r (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning Hvis der også er lavet vaginalskanning, kan man evt. supplere med: (P) UXUD87 Transvaginal UL-undersøgelse af foster og placenta (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og lav risiko for kromosomsygdom Når nakkefolden er større end 95 percentilen OG der er lav risiko for T13/18/21, anvendes dels en aktionsdiagnose for abnormt fund hos foster (DO359), samt en Q-diagnose (som tillægsdiagnose) for størrelsen af nakkefolden: DQ188E1: nakkefold > 95 percentilen (tast F7 i Astraia) og < 99 percentilen (mindre end 3,5 mm) DQ188E2 :nakkefold > 99 percentilen (lig med eller over 3,5 mm) (A) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ188E1 Øget nakkefold i uger, percentil eller (T) +DQ188E2 Øget nakkefold i uger, >99 percentil (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter Stor nakkefold ( > 95 percentilen) og høj risiko for kromosomsygdom Ved øget risiko for kromosomsygdom og stor nakkefold kodes begge dele: Øget risiko med DZ358N som aktionsdiagnose, og den øgede nakkefold kodes som, dels en bidiagnose for misdannet foster (DO359A), samt en Q-diagnose (som tillægsdiagnose) for størrelsen af nakkefolden: DQ188E1: nakkefold > 95 percentilen (tast F7 i Astraia) og < 99 percentilen (mindre end 3,5 mm) DQ188E2: nakkefold > 99 percentilen (lig med eller over 3,5 mm) (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali 10

11 Bidiagnose (B) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ188E1 Øget nakkefold i uger, percentil eller (T) +DQ188E2 Øget nakkefold i uger, >99 percentil (P) UXUD86N Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter En eller flere abnorme 1. trimester ul-markører n skal i alle tilfælde, hvor der er tale om fund af forhøjet risiko være den specifikke diagnose for dette: DZ358N (Kontrol af højrisikograviditet, øget prænatal risiko for kromosomanomali). Ekstra down-markører kodes som bidiagnoser. Ved fund af flere abnorme markører skal hver kodes selvstændigt. Hvis risikoen er lav på trods fund af abnorm markør, kodes aktionsdiagnosen som Abnormt ultralydsfund (DO359) + tillægsdiagnosen for det specifikke abnorme fund, f.eks. abnormt flow i ductus venosus (DO365F). Koder for abnormt fund af 1. trim UL-markører: Øget nakkefold i uger, percentil: Øget nakkefold i uger, > 99 percentil: Abnormt flow i ductus venosus: Abnormt flow over tricuspidal klappen hos foster: Nasal hypoplasia i uger: DQ188E1 DQ188E2 DO368F DO368B DQ188F Fund af specifik misdannelse, f.eks. acrania, ved 1. trim skanningen: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) + DQ000A: Akrani (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter 11

12 For tidlig til nakkefoldskanning (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 (terminskanning) (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter For sent til nakkefoldskanning (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 (terminskanning) eller UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 Afhængigt af gestationsalder mm (I/B) DZ360 Prænatal screening for kromosomale abnormiteter 12

13 Obstetrisk ultralydsskanning, type 2 Normal undersøgelse : (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r: (P) UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd Mistanke om fosteranomali ved screening (ikke ekspertskanning): : (A) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Tillægsdiagnose: (T) +DO359A Specificer OBS-koden for mistænkt misdannelse/anomali Tillægsdiagnosen bør af hensyn til føtodatabasen - her ikke være en DQ-diagnose, da denne vil komme med over i føtodatabasen på lige fod med bekræftede DQ-diagnoser r: (P) UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd Fund af misdannelse ved screening (ikke ekspertskanning): : (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose: (T) +DQxxx specificeret misdannelseskode r: (P) UXUD86B Obstetrisk ultralydskanning, type 2 (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd 13

14 En eller flere abnorme 2. trimester ul-markører ved type 2 skanningen n er ved lav risiko for kromosomsygdom: DO359 (Graviditet med abnorm tilstand og skade hos foster uden specifikation). Ved fund af flere abnorme markører, skal hver kodes selvstændigt som tillægsdiagnoser. Hvis man vurderer, at der er tale om forhøjet risiko for trisomi i trimester, skal aktionsdiagnosen være: DZ358N (Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali ), og fund af markør kodes som bidiagnose: DO359 (Graviditet med abnorm tilstand og skade hos foster UNS) + tillægskode for den specifikke markør. Ved fund af flere abnorme markører, skal hver kodes selvstændigt som tillægsdiagnoser n (A) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS eller (A) DZ358N Svangrekontrol ved øget risiko for kromosomanomali Og (B) DO359 Svangerskab med abnorm tilstand eller skade hos foster UNS Og en eller flere: (T) +DO362E Nakkeødem hos foster i 2. Trimester +DQ620A/B Enkelsidig medfødt hydronefrose/ Dobbelsidig +ZRUA02 Ekkogent fokus i fosterhjerte +DQ719 Medfødt mangelfuld udvikling af overekstremitet UNS +DQ724 Longitudinal reduktionsdefekt af femur +ZRUA01 Hyperekkogen tarm hos foster trimester prænasalt ødem har ingen særskilt kode, men der er søgt om denne Der findes ingen specifik kode for 2. trimester risikovurdering, da det er en del af 2. trimester misdannelsesskanningen (UXUD86B) 14

15 Tidlig misdannelseskanning Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r (P) UXUD86X Tidlig obstetrisk abdominal gennemskanning (ekspert) (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd Abnormt fund (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQxxx specificeret misdannelseskode (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning (I/B) DZ363 Prænatal screening for medfødte misdannelse ved ultralyd 15

16 Misdannelsesdiagnostik Afkræftet mistanke n er resultatet af undersøgelsen. Ved afkræftet mistanke om hjertemisdannelse kodes f.eks. således: (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning og/eller (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Samt Tillægsdiagnose for specifik misdannelse, feks (T) +DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom Bekræftet mistanke, eller efterfølgende kontrol ved kendt misdannelse Ved undersøgelse på mistanke om en sygdom/misdannelse, der bekræftes, eller kontrol af allerede kendt misdannelse, skal aktionsdiagnosen være den specifikke misdannelseskode, der er den endelige diagnose. Ved bekræftet mistanke om hjertemisdannelse kodes feks således: (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning og/eller (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom 16

17 Fosterhjerteskanning Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat r (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi eller (P) UXUD86E Fosterekkeokardiografi -tvillingeundersøgelse (en af følgende) (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom DZ358 Svangerkontrol ved anden højrisikograviditet (f.eks. ophobning af hjertemisdannelser i familien) DZ358C Svangerkontrol ved graviditet efter tidligere fødsel af misdannet barn DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Abnorm undersøgelse (A) DO539A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (feks) (T) +DQ234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom (som eksempel) (P) UXUD86C Fosterekkokardiografi eller (P) UXUD86E Fosterekkokardiografi - tvillingeundersøgelse (en af følgende) (I/B) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom DZ358 Svangerkontrol ved anden højrisikograviditet (f.eks. ophobning af hjertemisdannelser i familien) DZ358C Svangerkontrol ved graviditet efter tidligere fødsel af misdannet barn DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS 17

18 Tilvækstskanninger Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) UXUD86DC Vægtskanning (P) UXUD88A Flowmåling i a. umbilicalis Og (hvis udført) (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media (kan bl.a.være) (I/B) DZ358A Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Påvist SGA med normalt flow (A) DO365 Svangerskab med retarderet fostervækst (P) UXUD86DC Vægtskanning (P) UXUD88A Flowmåling i a. Umbilicalis Og (hvis udført) (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media (kan bl.a.være) (I/B) DZ358A Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Påvist FGR (fetal growth retardation): SGA med abnormt flow i a. umbilicalis og/eller andre kar (A) DO365A Svangerskab med placentainsufficiens DO365B Svangerskab med abnormt flow (>2SD), grad I i a. umbilicalis DO365C Svangerskab med abnormt flow (>3SD), grad II i a. umbilicalis DO365D Svangerskab med abnormt flow, grad III i a. umbilicalis 18

19 Bidiagnose (der kan evt suppleres med bidiagnoser, der yderligere beskriver FGR-tilstanden) (B) DO410 Oligohydramnion DO368E1 Svangerskab med abnormt flow i a. cerebri media hos foster, føtal redistribuering DO368F Svangerskab med abnormt flow i ductus venosus hos foster r (P) UXUD86DC Vægtskanning UXUD88A Flowmåling i a. umbilicalis UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media UXUD88D Flowmåling i ductus venosus UXUD88F Flowmåling i arteria uterina UXUD88B Flowmåling i vena umbilicalis (kan bl.a.være) (I/B) DZ358A Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere intrauterin væksthæmning (IUGR) DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom 19

20 Tidlige graviditetskomplikationer Blødning i 1. trimester Med levende foster (A) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Bidiagnose (B) DZ321C Intrauterin graviditet bekræftet ved ultralyd Hvis der også er set et hæmatom, man man kode dette som bidiagnose: (B) DO438E Subchorisk hæmatom r (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 Evt. (P) UXUD87 Transvaginal ultralydsundersøgelse af placenta og foster (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Ved missed abortion (A) DO021 Graviditet med dødt retineret foster Samt (her obligatorisk) Tillægsdiagnose (ved missed abortion) (T) DUxxDx Svangerskabsuger xx+x r (P) UXUD86A Obstetrisk ultralydskanning type 1 Evt. (P) UXUD87 Transvaginal ultralydsundersøgelse af placenta og foster (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS 20

21 Cervixskanning Normal undersøgelse. (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Hvis der er tale om tvillinger, skal dette med som bidiagnose, ved feks DC gemelli: (B) DO300C Dichoriske, diamniotiske tvillinger (eller anden flerfoldgraviditet) (P) UXUD85 UL-undersøgelse af cervix (forslag) (I/B) DZ358B Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere præterm fødsel eller (I/B) DO472 Truende for tidlig fødsel Abnorm undersøgelse/kort cervix (A) DO343B Ultralydpåvist cervixinsufficiens (P) UXUD85 UL-undersøgelse af cervix (forslag) (I/B) DZ358B Svangrekontrol ved graviditet efter tidligere præterm fødsel eller (I/B) DO472 Truende for tidlig fødsel 21

22 Kontrol af placentas beliggenhed Normal (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat (P) eller (P) UXUD86DB UL-skanning for placentalokalisation UXUD85 UL-undersøgelse af cervix UXUD86DC Vægtskanning, eller, feks (forslag-selvfølgeligt afhængigt af indikationen) (I/B) DO449 Foreliggende moderkage UNS Eller (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Eller (I/B) DO468A Blødning i graviditet efter 22 svangerskabsuger Abnormt fund gruppen DO44 (forliggende moderkage) har følgende underdiagnoser: (A) DO440A Totalt forliggende moderkage uden blødning DO440B Partielt forliggende moderkage uden blødning DO441A Totalt forliggende moderkage med blødning DO441B Partielt forliggende moderkage med blødning DO469 Blødning før fødslen Ved potentiel placenta prævia (dybt sæde i 2. Trimester), anvendes (A) DO449 Foreliggende moderkage UNS (P) UXUD86DB UL-skanning for placentalokalisation (forslag) (I/B) DO449 Foreliggende moderkage UNS Eller (I/B) DO209 Blødning tidligt i svangerskabet UNS Eller (I/B) DO468A Blødning i graviditet efter 22 svangerskabsuger 22

23 Flerlinger og Choriositet Diagnosekoder Hvert foster skal kodes individuelt. Det vil sige at ét foster kan have en normal undersøgelse medens det/de andet/andre har en misdannelseskode. Hvis et eller flere af fostrene har unormalt undersøgelsesresultat, registreres dette i PAS som aktionsdiagnosen. Som hovedregel kodes et normalt undersøgelsesresultat som aktionsdiagnosen (DZ368U), og flerlingediagnosen som bidiagnose Normal undersøgelse: Begge fostre kodes på samme måde (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Bidiagnose (forslag-afhængigt af flerlingetypen) (B) DO300C Dichoriske, diamniotiske tvillinger eller DO300D Monochoriske, diamniotiske tvillinger, eller DO300E Monoamniotiske tvillinger mener i den normale undersøgelse som Bdiagnose? r (forslag) (P) UXUD86DC Vækstskanning UXUD86AA Choriocitetsbestemmelse UXUD86CE Fosterekkokardiografi tvillingeundersøgelse (forslag) (I/B) DO300C Dichoriske, diamniotiske tvillinger DO300D Monochoroiske, diamniotiske tvillinger DO300E Monoamniotiske tvillinger Abnorm undersøgelse: Hvert foster kodes for sig, der kan være tale om en normal og en abnorm, eller begge abnorme. (A) DO359A Svangerskab med misdannet foster UNS Tillægsdiagnose (T) +DQ234 Hypoplastik venstre hjerte-syndrom (som eksempel) Bidiagnose (forslag) (B) DO300 Dichoriske gemelli DO300D Monochoriske tvillinger 23

24 r (eksempler, ikke komplet liste) (P) UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning (P) UXUD86DC Vækstskanning eller (P) UXUD86AA Choriocitetsbestemmelse eller (P) UXUD86CE Fosterekkokardiografi tvillingeundersøgelse (eksempler, ikke komplet liste) (I/B) DO300 Dichoriske gemelli DO300D Monochoroiske gemelli DO365 Svangerskab med retarderet fostervækst DZ037 Observation pga. mistanke om medfødt og perinatal sygdom Supplerende procedurekode specifik for flerfold graviditet: Ved første undersøgelse suppleres altid med følgende ydelseskode (P) UXUD86AA UL-choriocitetsbestemmelse 24

25 Andet Uterine anomalier (fibromer, cikatricer, bicorn m.m.) og ovariecyster Hvis den vigtigste diagnose er den maternelle, feks fibromer eller ovariecyste, kodes dette som A- diagnose, i Astraia i feltet: Maternelle diagnoser (A) DO341 Svangerskab med fibromyom i livmoderen DO340 Svangerskab med misdannelse i livmoderen DN832X Ovariecyste UNS (P) UXUD86BE Ekspertskanning, eller (P) UXUD86DC Vægtskanning, eller (P) UXUD80 UL-undersøgelse af genitalia femina Genetisk rådgivning/samtaler (P) BVGA5 Genetisk opfølgninssamtale eller (P) ZZ4247A Genetisk risikovurdering udredningsgrad 1 Telefon/ /SMS/video-konsultationer (P) BVAA33A Telefonkonsultation BVAA33B konsultation BVAA33C SMS-konsultation skal søges BVAA33D Videokonsultation (telemedicin) Immunisering eller anæmi pga. af Parvovirus B19 Normal undersøgelse (A) DZ368U Prænatal ultralydundersøgelse med normalt undersøgelsesresultat Bidiagnose (B) DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering (ved immunisering) Eller (B) DO368K Svangerskab med parvovirus infektion hos foster 25

26 (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media (P) UXUD86DC Vægtskanning UXUD88A Flowmåling i a. umbilicalis (I/B) DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering Eller (I/B) DO368K Svangerskab med parvovirus infektion hos foster Abnorm undersøgelse (A) DO368E2 Svangerskab med abnormt flow i a. cerebri media hos foster, PSV>1,5 MoM Bidiagnose (ved immunisering) (B) DO368P Svangerskab med anæmi hos foster Samt Tillægsdiagnose for anæmi pgr af immunisering (T) +DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering Eller Bidiagnose (ved parvovirus) (B) DO368K Svangerskab med parvovirus infektion hos foster (P) UXUD88C Flowmåling i a. cerebri media og evt UXUD86DC Vægtskanning og evt UXUD88A Flowmåling i a. Umbilicalis (I/B) DO360 Svangerskab med rhesusimmunisering (I/B) DO988 Anden infektiøs eller parasitær sygdom som komplicerer svangerskab, fødsel eller barselsperiode 26

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning

Kriterier og anvendelse. Obstetriske diagnoser. Ikke gravide patienter Prækonceptionel rådgivning Obstetriske diagnoser Ikke gravide patienter DZ317 DZ875 BVAA7 BVAA70 Prækonceptionel rådgivning Anamnese med komplikation til graviditet, fødsel eller Samtale om fødselsforløb Samtale efter dødfødsel

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Første trimester screening

Første trimester screening Første trimester screening Charlo.e Ekelund, læge, PhD Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Rigshospitalet U- kursus 28.10.2014 Formål Screening test 6-7 uger PAPP- A og frit beta hcg 9-11 uger nakkefoldsskanning

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING

OBSTETRISK KODEVEJLEDNING OBSTETRISK KODEVEJLEDNING 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering CEMTV, Sundhedsstyrelsen side 1 af 10 Obstetrisk kodevejledning 2003 Anbefaling til den fremtidige registrering Nedenfor følger

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Hovedfunktioner i den obstetriske del af specialet: Prænatal risikovurdering: Nakkefoldskanning Udvidet information ud over niveau for almen praksis (angående

Læs mere

Arbejdsgruppens medlemmer:

Arbejdsgruppens medlemmer: Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Ehlert Nielsen(pæd 5 ), Susanne Poulsen (pæd 6 ), Lars Rasmussen (kir 7 ), Hanne Rosbach(føt 4 ), Kjell Salvesen (føt 8 ), Kirsten Søgaard (føt 3 ), Jørgen Thorup(kir 10

Læs mere

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Baggrund Det er efterhånden veldokumenteret at fostre med stor nakkefold og normale kromosomer har øget risiko for føtal død, betydende anomalier

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster

Genetisk udredning af det syge foster Genetisk udredning af det syge foster Kursus i Føtal Medicin 2014 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Kromosomlaboratoriet Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening 2 Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening Louise Stig Hornstrup 1, Louise Ambye 2, Steen Sørensen 2 & Finn Stener Jørgensen 1 Statusartikel 1) Ultralydklinikken, Gynækologisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 Obstetrisk undersøgelse og

MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 Obstetrisk undersøgelse og +- Eksamen hele klinikbygningen 9.semester Forår 2013 - K8 Mor og Barn - Uge 12 (3504101) 240413 Introduktion MANDAG 18/3 TIRSDAG 19/3 ONSDAG 20/3 TORSDAG 21/3 FREDAG 22/3 FT11 Hold 2 FT12 Hold 1 Graviditet

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 Abortus Habitualis Elisabeth Clare Larsen, Overlæge ph.d. Rigshospitalets Fertilitetsklinik og Enheden for gentagne aborter 22-01-2014 1 Agenda Definitioner Kliniske

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Biometriguideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Introduktion Målsætningen for gruppens

Læs mere

FØTOSandbjerg Forslag til prænatal a-cgh Guideline Januar 2013. FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116

FØTOSandbjerg Forslag til prænatal a-cgh Guideline Januar 2013. FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116 FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116 Prænatal array-cgh(comparativ Genomisk Hybridisering) Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund, Christina Fagerberg, Susanne Kjærgaard, Maiken Lundstrøm, Lone

Læs mere

MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3

MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3 Eksamen hele klinikbygningen 9.semester K8 Mor og Barn Forår 2014 uge 13-3504101 15.15-16.00 Introduktion MANDAG 24/3 TIRSDAG 25/3 ONSDAG 26/3 TORSDAG 27/3 FREDAG 28/3 Steffen Husby Graviditet, arbejde

Læs mere

UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme. u-kursus Oktober 2014. UL misdannelser og aneuploidisyndromerne

UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme. u-kursus Oktober 2014. UL misdannelser og aneuploidisyndromerne UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme u-kursus Oktober 2014 UL misdannelser og aneuploidisyndromerne Før 2004: Èn misdannelse: ca. 8-10 % kromosomfejl To eller flere misdannelser: ca. 20% kromosomfejl

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome Gruppens medlemmer: Anette Boel, Dorte Brask, Charlotte Ekelund, Richard Farlie, Anne- Cathrine Gjerris, Ida

Læs mere

Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser

Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser Forslag til en fremtidig opdatering af misdannelsesregistreringen i Danmark Karin Helweg-Larsen Thomas Stig Hermansen Anne-Marie Nybo Andersen 2006

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E

R E D E G Ø R E L S E FOSTERREDUKTION R E D E G Ø R E L S E DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE ISBN: 87-90343-81-6 Udgivet af: Det Etiske Råd Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

Information om fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik Klinisk vejledning Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering Misdannelsesskanning Dansk selskab for almen medicin - 2005 Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering

Læs mere

Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000

Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000 Kompendium i OBSTETRIK revideret i sommeren 2000 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL: http://www.studmed.au.dk/mr

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Årsberetning 2011. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Hovedstaden. Årsberetning 2011

Årsberetning 2011. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Hovedstaden. Årsberetning 2011 fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2011 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i Region Hovedstaden Årsberetning 2011 Juni 2012 1. INDLEDNING... 3 2. NØGLETAL...

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.5.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 11.7.2014 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2013 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOSTERDIAGNOSTIK. - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik

RETNINGSLINJER FOR FOSTERDIAGNOSTIK. - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik RETNINGSLINJER FOR FOSTERDIAGNOSTIK - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik 2004 Retningslinjer for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik

Læs mere

VISITATIONS- RETNINGLINJER

VISITATIONS- RETNINGLINJER VISITATIONS- RETNINGLINJER DADJ OG DSOG 2002-1 - Indledning DADJ og DSOG aftalte på et fællesmøde i 1999 at nedsætte 3 arbejdsgrupper, der skulle udarbejde fælles retningslinjer for den normale fødsel,

Læs mere

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Arbejdsopgave : At udarbejde guideline vedr. risikovurdering i 2. trimester for Down syndrom. Tovholder

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN en medicinsk teknologivurdering

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN en medicinsk teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering 2006; 6(13) 2006 PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN en medicinsk teknologivurdering Center for Evaluering

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2015 > Sæsonprogram for forår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 3. februar kl. 20.00: Tirsdag den 3. marts kl. 20.00: Tirsdag

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

I denne rapport redegøres for evidensgrundlag og valg af standarder og indikatorer for området fødsel i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

I denne rapport redegøres for evidensgrundlag og valg af standarder og indikatorer for området fødsel i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Den Danske Kvalitetsmodel TEMA FØDSLER Standarder, indikatorer og prognostiske faktorer Temagruppen Fødsler Juli 2007 Indholdsfortegnelse 0. Forord... 3 1. Temagruppen fødsler... 5 2. Standarder og indikatorer...

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 30.8.2013 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2012 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3

MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3 Eksamen hele klinikbygningen 9.semester K8 Mor og Barn Forår 2015 uge 12-3514101 140415 MANDAG 16/3 TIRSDAG 17/3 ONSDAG 18/3 TORSDAG 19/3 FREDAG 20/3 Intro til obstetrik samt Føtal medicin I FT11 Hold

Læs mere

Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006

Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006 Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006 Beskrivelse af specialet Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer, diagnostik

Læs mere

Lav PAPP-A. Guideline

Lav PAPP-A. Guideline Lav PAPP-A Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Skovbo - Ålborg (skovbo@dadlnet.dk), Puk Sandager - Skejby (puk@dadlnet.dk), Olav Bjørn Petersen - Skejby (tovholder obp@dadlnet.dk) Guideline 1. Der er ingen

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik i JMC. Gentofte Hospital og Rigshospitalet

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik i JMC. Gentofte Hospital og Rigshospitalet Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik i JMC på Gentofte Hospital og Rigshospitalet April 2010 Uddannelsesprogrammet er baseret på den målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik, JMC, Rigshospitalet,

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik, JMC, Rigshospitalet, Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik, JMC, Rigshospitalet, Februar 2011 Uddannelsesprogrammet er baseret på den målbeskrivelse der er udarbejdet

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik

Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik Inge Panum 28-2-2012 1 Sygehistorie (1) 9.7.2008: 15 årig dreng m. IDDM indlægges med kløende udslet på forfladen af brystet samt i ansigt af el dagen før

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Anbefalinger for svangreomsorgen Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-906-2 ISBN

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten.

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Medlemmer af arbejdsgruppen: Repræsentanter for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Læs mere

Referat Sandbjerg/Svendborg 2013

Referat Sandbjerg/Svendborg 2013 Referat Sandbjerg/Svendborg 2013 Torsdag d. 17. januar: Sandbjerg mødet starter. Lone Hvidman og Hanne Brix bød velkommen til Svendborg. Alle præsentationer bliver efter mødet lagt ud på hjemmesiden. Vi

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød

MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød 542 VIDENSKAB Ugeskr Læger 176/6 17. marts 2014 MR-skanning bidrager til at udrede årsager til fosterdød Anne Staub Rasmussen 1, Anne Dorte Blankholm 1, 2, Brian Stausbøl-Grøn 2, Frank H. Pedersen 3, Mette

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING

FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING - 2 - FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING Fosterdiagnostik og risikovurdering Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen - 3 - FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

8. Anti-D ved abort. Resumé af viden

8. Anti-D ved abort. Resumé af viden 8. Anti-D ved abort DSOG Guidelines Tovtrækker: Øjvind Lidegaard Referencegruppe (TIGRAB): Ulla Breth Knudsen, Nina Palmgren, Lotte Clevin, Frank Vous Kristiansen, Christina Rørbye, Gitte V. Eriksen, Richard

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper

Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper Antidepressiva under graviditet en oversigt over fordele og ulemper Poul Videbech Professor i klinisk psykiatri, ledn. overlæge, dr.med. 1 Interessekonflikter Jeg behandler gravide med depression med psykoterapi

Læs mere

At vælge for sit barn

At vælge for sit barn TEMA: Provokerede fødsler Det svære valg At vælge for sit barn Hvert år oplever mange forældre i forbindelse med nakkefoldsscanning eller misdannelsesscanningen eller før at få at vide, at deres barn er

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby

Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Gravide med særlige behov Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby Melanie 16 år, bor på ungdomspension, går ikke regelmæssigt i skole Vokset op m psykisk syg og alkoholiseret mor, kender

Læs mere

Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol) til igangsættelse af fødsler

Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol) til igangsættelse af fødsler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 301 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Notat Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol)

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere