Analyser i Blodbanken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyser i Blodbanken"

Transkript

1 Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test) 4 Donath-Landsteiner test 4 Erythroblastosis foetalis undersøgelse 5 Foetomaternel blødning (FMH) 5 Fænotypebestemmelse (ikke AB0 og Rhesus) 5 Plasma-IgA og anti-iga analyser 6 Rhesusprofylakse 6 TEG (Thrombelastografi) 7 Virusmarkører 7 HIV 1+2 antistof 7 HBV surface antigen (HBsAg) 8 HBV surface antistof (anti-hbs) 8 HBV core antistof (anti-hbc total) 8 HCV antistof (anti-hcv) 8 HTLV I/II antistof 9 CMV antistof total (anti-cmv IgM og IgG) 9 HIV-1 RNA, HCV RNA og HBV DNA amplifikationstest (Ultrio NAT) 9

2 Blod Info Blod Info Blod Info er et internetbaseret opslag i blodbankens edb-system, der viser patientens status vedr. blodtype, BAS-test, BF-test og specialundersøgelser. Blod Info er på nuværende tidspunkt kun aktivt på Rigshospitalet og på Hvidovre Hospital. Print fra databasen må bruges som originalt blodtype- og BAS-test svar. For opslag i databasen tryk på ikonet på skrivebordet, login og tast det ønskede CPR-nr. Allohæmagglutininer Voksne og børn > 10 år: 7 ml Børn < 10 år: 3 ml På rekvisition sættes kryds i rubrikken Andet, og der noteres Allohæmagglutininer Analysen omfatter undersøgelse for naturligt forekommende anti-a og/eller anti-b. Analysen udføres ved mistanke om immundefekter, hypo- eller agammaglobulinæmi. Analysen udføres på hverdage og svar afgives samme eftermiddag, såfremt blodprøve og rekvisition er modtaget i blodbanken senest kl Antistofscreentest 3 (evt. 7) ml Analysen omfatter undersøgelse for irregulære blodtypeantistoffer Analysen udføres på RhD negative gravide i løbet af graviditeten samt på patienter på ventelisten til lever-, hjerte- og lungetransplantation. Analysen udføres på hverdage. Rutinesvar afgives samme eftermiddag, såfremt Ellers afgives svar den følgende hverdag om formiddagen. På gravide, hvor der også skal udføres analyse for HBsAg, svar næste eftermiddag. Antistoftitrering 7 ml Analysen bestemmer styrken af irregulære blodtypeantistoffer. Analysen udføres på gravide kvinder med blodtypeantistoffer, der kan give anledning til erythroblastosis foetalis. Side 2 af 9

3 Analysen udføres på hverdage. Rutinesvar afgives samme eftermiddag, såfremt Ellers afgives svar den følgende hverdag om formiddagen. BAS-test Voksne og børn > 10 år: 3 (evt. 7) ml Børn 1 10 år: 1 ml Børn < 1 år: 0,5 ml BAS-test (Blodtypekontrol Antistofscreentest Systemkontrolleret) skal være udført forud for transfusionsbehandling med erytrocytkomponenter. Der skal forefindes en blodtypebestemmelse på patienten. Check evt. i Blod Info, om BAS-testen allerede er udført. BAS-test udføres hele døgnet og kan bestilles som rutine, fremskyndet og akut. Rutinesvar afgives samme eftermiddag, såfremt blodprøve og rekvisition er modtaget i blodbanken hverdage senest kl Ellers afgives svar den følgende hverdag om formiddagen. Det skriftlige BAS-testsvar er ikke nødvendigt for opsætning af blodkomponenter. BAS-testen er gyldig i 4 døgn fra dato for blodprøvetagning. På børn< 60 dage er gyldigheden til og med barnets 60. dag. Analysen kan ses i Blod Info og kan udskrives som kopisvar. BF-test (forligelighedsprøve) EDTA blodprøve Voksne og børn > 10 år: 3 (evt. 7) ml Børn < 10 år: 1 ml ved bestilling af en erytrocytkomponent, 3 ml ved bestilling af flere. Rekvisitionen udfyldes med ønsket antal erytrocytkomponenter samt tidspunkt for forventet anvendelse. BF-test (Blodtypekontrol Forligelighedsprøve) udføres på patienter med irregulært blodtypeantistof forud for transfusion af erytrocytkomponenter. I Blod Info kan ses, hvor mange SAGM erytrocytsuspensioner der er reserveret til patienten. Det vil fremgå af patientens blodtypesvar, om patienten skal have udført BF-test. BF-test skal bestilles i god tid og udføres hele døgnet. Afhængigt af antal antistoffer og deres karakter kan det tage op til flere timer at skaffe forligelige erytrocytkomponenter. Svar forventet færdig på det tidspunkt, der er angivet på rekvisitionen, med mindre andet er aftalt. BF-testen er gyldig i 4 døgn fra dato for blodprøvetagning. Side 3 af 9

4 Blodtypebestemmelse Voksne og børn > 1 år: 3 (evt. 7) ml Børn < 1 år: 0,25 ml Navlesnorsblod: 7mL Mærkning på børn < 1 uge: Rekvisitionen mærkes tillige med maters CPR-nr. Blodtypebestemmelsen udføres kun én gang på hver patient og skal være udført forud for en blodtransfusion. Check i Blod Info, om blodtypebestemmelsen allerede er udført. Blodtypebestemmelsen omfatter under rutinemæssige forhold ABO- og RhDblodtypebestemmelse samt undersøgelse for irregulære blodtypeantistoffer. Blodtypebestemmelse udføres hele døgnet og kan bestilles som rutine, fremskyndet og akut. Rutinesvar afgives samme eftermiddag, såfremt blodprøve og rekvisition er modtaget i blodbanken på Rigshospitalet hverdage senest kl Ellers afgives svar den følgende hverdag om formiddagen. Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til ved blodtransfusion, vil dette fremgå af et evt. nyt udskrift af patientens blodtypesvar. Det nyeste udskrift af blodtypesvaret påhæftes transfusionsjournal. Resultat af blodtypebestemmelsen oplyses ikke telefonisk. Blodtypesvar kan ses i Blod Info og kan udskrives som kopisvar. DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test) Voksne og børn > 5 år: 3 ml Børn < 5 år: 1 ml Analysen påviser in vivo sensibilisering af patientens erytrocytter med IgG, IgM og komplementfaktorerne C3 og C4. Analysen udføres ved mistanke om antistof-/komplementmedieret hæmolyse af patientens erytrocytter. Ved positiv DAT er yderligere undersøgelser i blodbanken nødvendige for identificering af evt. autoantistof samt patologisk betydning. Analysen udføres senest 24 timer efter modtagelse af blodprøve og rekvisition, med mindre andet er angivet. Findes der positivt resultat udføres yderligere serologisk udredning samme dag. Svar afgives samme eftermiddag. Donath-Landsteiner-antistof Uden antikoagulans 10 ml OBS. Blodprøven skal opbevares ved 37 C fra blodprøvetagning til aflevering i blodbanken. Side 4 af 9

5 Analysen udføres ved mistanke om PCH (Paroksystisk Kulde Hæmoglobinuri), der er en hæmolytisk anæmi forsaget af et bifasisk hæmolysin. Analysen udføres efter aftale med blodbankens vagthavende læge og kun på hverdage i dagtimerne. Svar afgives telefonisk af vagthavende læge efterfulgt af skriftligt svar. Erythroblastosis foetalis undersøgelse Navlesnorsblod: 3 ml Rekvisitionen skal tillige være mærket med maters CPR-nr. På rekvisitionen sættes kryds i rubrikken Serologisk undersøgelse for Erythroblastosis Analyse, der omfatter blodtypebestemmelse, DAT og fænotypebestemmelse, udføres på alle børn, født af mødre med irregulært blodtypeantistof, der kan medføre erythroblastosis foetalis. Det vil fremgå af maters blodtypesvar, om antistoffet kan forårsage erythroblastosis foetalis. Alle analyser udføres akut og svar afgives samme dag. Foetomaternel blødning (FMH) Blodprøve på mater: 7 ml På rekvisition sættes kryds i rubrikken Andet, og der noteres FMH-måling. Analysen påviser erytrocytter med føtalt hæmoglobin. Analysen er indiceret ved mistanke om blødning fra foster til mater under graviditet eller i forbindelse med fødsel. Mistanke om FMH opstår for eksempel ved manglende eller nedsatte fosterbevægelser, unormal CTG (Kardiotokografi) eller uforklarlig anæmi hos foster eller barn. Differentialdiagnosen er ofte infektion hos fostret. Endvidere indiceret ved udredning af uforklarlig fosterdød. Ved fund af stor blødning fra RhD positivt foster til RhD negativ mater skal dosis af Rhesusprofylakse afpasses (Se under Rhesusprofylakse). Analysen udføres efter aftale med blodbankens vagthavende læge og kun på hverdage i dagtimerne med mindre andet aftales. Svar afgives telefonisk af vagthavende læge efterfulgt af skriftligt svar. Fænotypebestemmelse (ikke AB0 og Rhesus) Voksne og børn > 1 år: 3mL Børn < 1 år: 0,25 ml Side 5 af 9

6 Analysen påviser tilstedeværelse af blodtypeantigener. Analysen udføres på pater til et ventet barn af en immuniseret gravid kvinde. Analysen udføres på hverdage. Rutinesvar afgives samme eftermiddag, såfremt Plasma-IgA og anti-iga analyser Voksne og børn > 1 år: 3 ml På rekvisition sættes kryds i rubrikken Andet, og der noteres Plasma IgA eller anti-iga. Plasma-IgA bestemmes ved mistanke om immundefekt, for eksempel i form af hyppige øvre luftvejsinfektioner. Anti-IgA bestemmes i forbindelse med udredning af anafylaksilignende reaktioner efter injektion af substanser, der indeholder IgA f. eks blodtransfusion eller IVIG (Intravenøst Immunglobulin). Analysen udføres og svar afgives efter aftale med blodbankens vagthavende læge. Rhesusprofylakse Navlesnorsblod: 3 ml eller 0,25 ml kapillærblod Rekvisitionen skal tillige være mærket med maters CPR-nr. Alle nyfødte børn af RhD negative mødre skal have udført en RhD blodtypebestemmelse mhp. behandling af mater med anti-d immunglobulin. Anti-D immunglobulin gives profylaktisk til mater, når barnet er RhD positivt, for at minimere risikoen for RhD immunisering. Standarddosis på 300 mikrogram beskytter mod 24 ml føtalt fuldblod. Ved mistanke om større blødning skal udføres undersøgelse for FMH (Foetomaternel Blødning) og samlet dosis beregnes til 300 mikrogram per påbegyndte 24 ml fuldblod. Anti-D immunglobulin skal gives senest 72 timer efter fødsel. Analysen udføres hele døgnet og kan bestilles som rutine og fremskyndet. Rutinesvar afgives samme eftermiddag, såfremt blodprøve og rekvisition er modtaget i blodbanken senest kl Svaret skal opbevares i maters journal. Side 6 af 9

7 SRY 7 ml på mater På rekvisition sættes kryds i rubrikken Andet, og der noteres SRY. Blodprøven skal være modtaget i blodbanken senest 48 time efter blodprøvetagning. Påvisning af Y-kromosom specifikt DNA (SRY) fra et eventuelt drengefoster kan foretages på celle-frit føtalt DNA i maternelt plasma fra graviditets uge 10. Indikationen er udredning af X-bunden sygdom i familien. Analysen udføres kun efter aftale med vagthavende læge. Svaret gives altid skriftligt. Efter aftale tillige telefonisk svar. TEG (Thrombelastografi) Citrat blodprøver Voksne og børn > 3 år: 7 ml Børn < 3 år: 2 ml Blodbankens særlige TEG rekvisition anvendes. Blodprøven skal være modtaget i blodbanken senest 1 time efter blodprøvetagning. TEG er en funktions koagulations analyse, hvor koageludvikling, -styrke og -opløsning følges real-time. Analysen udføres i forbindelse med komplekse blødninger eller efter aftale. Analysen udføres hele døgnet. Hvor det er muligt, kan resultaterne følges online af rekvirerende afsnit. Øvrige afsnit får telefonisk svar. Virusmarkører HIV 1+2 antistof Analysen udføres ved mistanke om HIV infektion. Typisk udvikles positiv HIV antistof test i løbet af 3-4 uger efter HIV smitte. Analysen kan ikke anvendes til undersøgelse af nyfødte ved mistanke om smitte fra mor til barn, da det til enhver tid vil være maters antistof, der påvises. Analysen udføres på hverdage og svar afgives samme eftermiddag, såfremt blodprøve og rekvisition er modtaget i blodbanken på Rigshospitalet hverdage senest kl Ellers afgives svar den følgende hverdag om formiddagen. Resultatet kan slås op i Klinisk Biokemisk Afdelings edb-system. Analysen kan også udføres akut, dog kun efter aftale med infektionsmedicinsk afdeling og blodbankens vagthavende læge. Tidspunktet for svar aftales i hvert enkelt tilfælde. Ved positivt fund, udføres konfirmatoriske analyser. Svar afgives næstfølgende onsdag eftermiddag. Side 7 af 9

8 HBV surface antigen (HBsAg) Analysen udføres ved mistanke om Hepatitis B infektion. Typisk udvikles positiv hepatitis B antigen test i løbet af 8 uger efter smitte. Analysen udføres på hverdage og svar afgives samme eftermiddag, såfremt blodprøve og rekvisition er modtaget i blodbanken på Rigshospitalet hverdage senest kl Ellers afgives svar den følgende hverdag om formiddagen. Resultatet kan slås op i Klinisk Biokemisk Afdelings edb-system Analysen kan også udføres akut dog kun efter aftale med blodbankens vagthavende læge. Svar afgives telefonisk med efterfølgende skriftligt svar. Ved positivt fund udføres analyser for anti-hbc total, HBeAg og anti-hbe og svar afgives samme eftermiddag. HBV surface antistof (anti-hbs) Analysen udføres som et led i Hepatitis B immunstatus i forbindelse med stikskader/vaccination. Analysen udføres på hverdage og svar afgives samme eftermiddag, såfremt blodprøve og rekvisition er modtaget i blodbanken på Rigshospitalet hverdage senest kl Ellers afgives svar den følgende hverdag om formiddagen. Resultatet kan slås op i Klinisk Biokemisk Afdelings edb-system. HBV core antistof (anti-hbc total) Analysen udføres som et led i udredning af mulig Hepatitis B infektion (typisk ved positiv HBsAg). Analysen udføres som rutine på hverdage og svar afgives samme eftermiddag, såfremt Ellers afgives svar den følgende hverdag om formiddagen. Resultatet kan slås op i Klinisk Biokemisk Afdelings edb-system. HCV antistof (anti-hcv) Analysen udføres ved mistanke om Hepatitis C infektion. Typisk udvikles positiv HCV antistof test i løbet af 10 uger efter HCV smitte. Side 8 af 9

9 Analysen udføres som rutine på hverdage og svar afgives samme eftermiddag, såfremt Ellers afgives svar den følgende hverdag om formiddagen. Resultatet kan slås op i Klinisk Biokemisk Afdelings edb-system. Ved positivt fund, udføres konfirmatoriske analyser. Svar afgives næstfølgende onsdag eftermiddag. HTLV I/II antistof Analysen udføres ved mistanke om HTLV I/II infektion. Analysen udføres som rutine på hverdage med svar samme eftermiddag, såfremt blodprøve og rekvisition er modtaget i blodbanken senest kl Ellers næste hverdags formiddag. Ved positivt fund, udføres konfirmatoriske analyser. Svar afgives efter ca. 1 uge. CMV antistof total (anti-cmv IgM og IgG) Analysen udføres ved ønske om CMV immunstatus. Analysen udføres 2-3 gange om ugen og svar afgives samme eftermiddag. HIV-1 RNA, HCV RNA og HBV DNA Blodprøven skal være blodbanken i hænde senest 2 dage efter blodprøvetagning. Analysen udføres på knogledonorer og på patienter, hvor der er mistanke om akut HIV-1, HCV eller HBV infektion. Analysen er meget sensitiv og typisk positiv allerede: 11 (HIV- 1), 23 (HCV) og 34 (HBV) dage efter infektion. Analysen udføres en gang ugentligt. Ved positivt fund, udføres konfirmatoriske analyser den efterfølgende uge. Tidspunktet for svar aftales i hvert enkelt tilfælde. Side 9 af 9

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Nyretransplantation på Aarhus på Universitetshospital Skejby Information til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Forord Til hjælp for patienter med kronisk nyresvigt

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 2.0 November 1999 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 2.0 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.2 September 2012 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.2 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994 Version

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Information om insemination

Information om insemination Information om insemination Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Du har nu taget det første skridt til at blive

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 i Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.5 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.5 ii Transfusionsmedicinske Standarder

Læs mere

SYGEEKSAMEN 2003/2004

SYGEEKSAMEN 2003/2004 SYGEEKSAMEN 2003/2004 BAKTERIOLOGI Urogenitale infektioner 1. En 29 årig pige opsøger sin praktiserende læge på grund af purulent sekretion fra vagina. Gynækologisk undersøgelse viser, at hun har en cervicit.

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.4 2014 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 3.4 Transfusionsmedicinske Standarder Version

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder Version 3.1 Oktober 2008 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder. Version 3.1 Transfusionsmedicinske Standarder Version 1.0, november 1994

Læs mere

Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00. Disposition

Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00. Disposition Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00 Disposition Indledning ded Gode og Dårlige analyser Analysestatistik og priser Oplæg til webreq profiler til udvalgte kliniske

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Hovedfunktioner i den obstetriske del af specialet: Prænatal risikovurdering: Nakkefoldskanning Udvidet information ud over niveau for almen praksis (angående

Læs mere

(A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor

(A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg forløb for den gravide mor Sund Mor Sundt Barn () - Vægtregulering i graviditeten gennem øget protein i forhold til kulhydrat velsmagende mad med basis i Ny Nordisk Hverdagsmad (A) Invitation til deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen

Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen Fællesindhold Stofmisbrugsdatabasen - Beskrivelse af variable og definitioner af spørgsmål til indberetningen i SMDB Skærmbillede Side Registrer anmodning... 2 Iværksat behandling... 5 Tilbudstilknytning...

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere