Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik"

Transkript

1 Parvovirus B19 infektioner Klinik og diagnostik Inge Panum

2 Sygehistorie (1) : 15 årig dreng m. IDDM indlægges med kløende udslet på forfladen af brystet samt i ansigt af el dagen før tolket som urticaria beh. m. antihistamin og steroid Siden har udslettet bredt sig til og dækker nu ansigt, krop og alle fire ekstremiteter, og kløen er aftaget. Lidt hovedpine, lidt sløv, træt og mat, en enkelt opkastning Anamnese: 1 uge tidl. været i London, og for et par dage siden spist på McDonalds Udover insulin ingen medicin forud for udslæt. Objektivt: upåvirket, febril m. temp på 39,8, universelt, konfluerende, små-nupret eksamthem, og hævelse omkring øjne. I begge aksiller palperes 1-2 ca. 1 cm store glandler. Ingen ledhævelser Inge Panum

3 Inge Panum

4 Inge Panum

5 Inge Panum

6 Inge Panum

7 Inge Panum

8 Inge Panum

9 Sygehistorie (2) Paraklinisk: trombocytopeni (89), leukopeni (2,3), lave reticulocytter (4), Diff tælling med øget antal monocytter, forlænget koagulationstid, stærkt forhøjet ferritin (973), SR 5, CRP 9 Foreløbig diagnose: erythema infectiosum B19 serologi bestilles Kliniske fotos af udslet vurderes af Hudklinik, Århus: Her udelukker man tosisk epidermolyse og SSSS (stafphylococcal scalded skin syndrome) Tilsyn på Hudklinik: mener at det drejer sig om EBV udløst udslet, og tager foruden EBV serologi en hudbiopsi (resultat?) : B19 serologi: neg IgM og neg IgG der bestilles B19 DNA Man overvejer leukæmi blodudstryg er ude tegn på malignitet og man overvejer en knoglemarvsundersøgelse Inge Panum

10 Sygehistorie (3) Forløb de følgende dage: Udslettet bleges, blodværdier stiger, let leverpåvirkning (ALAT 58) Ingen tonsillitis, men hvidlig belægning på tunge, spredte glandler på hals, i aksil og i inguina, og da udslet er let skællende overvejes scarlantina : Telefonisk svar fra SSI pos B19 DNA, B19 IgM pos, men IgG neg. EBV serologi er negativ Pt. udskrives til ambulant kontrol d ambulant kontrol m. blodprøvekontrol: Leukocytter, trombocytter og reticulocytter er normaliseret. B19 serologi viser IgM pos og IgG pos (IgG serokonversion) Diagnose: akut Parvovirus B19 infektion/erythema infectiosum Inge Panum

11 Sygehistorie (4) Differential diagnostiske overvejelser undervejs: EBV evt. anden viral sygdom (udslet, glandler) Leukæmi (marvpåvirkning) Scarlantina (skællende udslet) Parvovirus B19 infektion erythema infektiosum Inge Panum

12 Historie I 1975 blev virus tilfældig opdaget 1975 af australsk virolog Yvonne Cossart Ved undersøgelse af donor blod for HBV På plade B position 19 blev virus opdaget Siden er det fundet at være årsag til smitsom exanthem sygdom hos børn et klinisk billede kendt i mere end 100 år, hydrops foetalis mm. Inge Panum

13 Human Parvovirus B19 Virus karakteristika I Lille enkeltstrenget nøgent DNA virus Tilhørende Erythrovirus genus Yderst stabilt virus Oprindelig kun en human patogen Nu tre genotyper type 1-3 (type 1 prototype) Type 1 og type 2 samme serotype, Type 3 yderst sjælden (på nær i Ghana!) Inficerer celler via blodgruppe P antigen P-antigen ~ globosid = cellereceptor Har man ikke denne receptor kan man ikke få parvovirus infektion (hyppighed 1/ ) Inge Panum

14 Human Parvovirus B19 Virus karakteristika II Inficerer celler i deling via P-antigen: Inficerer forstadier til den røde blodrække = erytroblaster og replikerer primært i disse Inficerer også megakaryocytter, myocytter, foetale myocytter, endothel celler, trofoblaster i placenta, da disse celler udtrykker denne receptor Inge Panum

15 Epidemiologi I Virus forårsager Erythema infectiosum lussinge syge, 5. børnesygdom Mild børnesygdom - selvlimiterende virusinfektion Inkubationstid dage - (smitter før udslet) Årlige udbrud med epidemier hver år Ca. 2/3 af voksne er immune (66% har IgG antistoffer) Infektionen er ikke anmeldelsespligtig Inge Panum

16 Epidemiologi II Smitter primært via luftvejssekret før symptomer kræves tæt kontakt for smitteoverførsel Smittespredning ligeledes mulig ved: ved blodtransfusion, ved knoglemarvs-transplantation via placenta til foster Inge Panum

17 Antal Årstidsvariation af B19 IgM positivitet Parvo B19 IgM pos Højsæson fra vinter til tidlig sommer januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Inge Panum

18 Kliniske spektrum I Mange asymptomatiske infektioner Udsletssygdom erythema infectiosum/ lussingesyge Ledsmerter arthritis (ligne RA) Hepatitis Myocarditis Kronisk anæmi Hæmophagocytose Immunsupprimeret individ Immunologisk intakt individ Forbigående aplastisk krise nedsat erytrocyt levetid (spherocytose) Symptomer skyldes formentlig en aflejring af immunkomplekser i hud, blodkar og synovial membran Inge Panum

19 Kliniske spektrum II Mindre hyppige Parvovirus B19 manifestationer: Kan udløse autoimmune sygdomme (SLE, vasculitter) Årsag til Kawasaki sygdom Neurologiske sygdomme Encephalitis, meningitis Fibromyalgi Kronisk træthed syndrom Kan persistere hos få pct. i kortere/længere tid Inge Panum

20 B19 Rash Inge Panum

21 Parvovirus B19 infektion under graviditet Hvad sker der? Hvornår i graviditeten er risikoen størst? Hvor stor er risikoen? Inge Panum

22 Akut Parvovirus B19 under graviditet Der er lussingesyge i min søns børnehaven??? Inge Panum

23 B19 infektion under graviditet Risiko for: 2. trimester abort Non- immunologisk Hydrops foetalis fosterdød 3. trimester fosterdød Uden hydrops case-reports: risiko for kongenit anæmi, trombocytopeni NB: Ingen evidens for misdannelser (ingen teratogen effekt af virus) Inge Panum

24 Definition: Hydrops Foetalis Hydrops foetalis er en tilstand med ødem af subcutis samt udtræden af serøs væske til hulheder i kroppen f.eks. i peritoneum kendes fra rhesus immunisering Inge Panum

25 Patogenese - generelt Virus inficerer via P antigen = virus receptor på: Erytrocytforstadier Føtale kardielle myocytter Megakaryocytter Endothelceller Trofoblaster i placenta direkte celleskade/cytolyse samt apoptosis Inge Panum

26 Patogenesen I I: Virus inficerer erytrocytforstadier i føtale lever anæmi svær anæmi hjertesvigt Den føtale lever i 2. trimester er det primære sted for erytrocytproduktion i fosterlivet Erytrocytlevetiden er kort dage (mod senere 120 dage) II: Virus inficerer myocytter myocarditis Inge Panum

27 Patogenese II Fosteret udvikler non-immunologisk hydrops foetalis på baggrund af anæmi og hjertesvigt Fosteret udvikler myocarditis, der forværrer hjertesvigt Risikoen er størst ved maternel infektion fra GA 9-16 Men ingen periode er helt fri for risiko! Inge Panum

28 Patogenese III Infektion er afhængig af tilstedeværelsen af globosid receptor (P-antigen) Antallet af denne receptor på trofoblasterne i placenta er særlig højt i 1. trimester, aftagende antal i 2. trimester og meget lavt i 3. trimester Af betydning for transport af virus fra mor til foster I 2. trimester er antallet af modtagelige erytrocytforstadier mangedoblet øger risiko for lysis (anæmi og hydrops) Ref: Jordan et al. Placenta 1999; Inge Panum

29 B19 induceret Hydrops Foetalis Inge Panum

30 Parvovirus B19 Hvor stor er risikoen under graviditet? Inge Panum

31 Risiko under B19 infektion under graviditet 60% er immune pga. tidligere B19 infektion 40% er ikke-immune (sero-negative) Under epidemi vil 13 % af ikke-immune få B19 Udenfor epidemi vil ca.1,5 % af ikke-immune får B19 10% mister foster ved infektion uge % udvikler hydrops foetalis ved infektion uge 9-20 I tal ca. 35 tilfælde af abort/fosterdød og 5-10 tilfælde af hydrops. Inge Panum

32 Parvovirus B19 og 3. trimester fosterdød Prospektivt Svensk studie af IUFD i 3. trimester i perioden : I alt 93 tilfælde af IUFD/ fødsler B19 sandsynlig årsag til 7,5% af IUFD i 3. trimester.» Skjöldebrand-Sparre et al. BJOG 2000; 107: Inge Panum

33 Hvor stor er risikoen for fosterskader?? Vanskelig præcist at forudsige: Vi ved at % af fostre smittes ved maternel infektion men hvor mange fostre påvirkes? Litteraturen varierer meget! 25 tilfælde af verificerede akutte B19 infektioner under graviditet henvist pga. eksposition (egne børn eller andre verificerede tilfælde) median GA på for serokonversion Kun 4/25 udviste kliniske symptomer 12% udviklede hydrops foetalis og 16% for fosterdød Ref: Beigi et al Infectious Disease in obstetrics and Gynecology Inge Panum

34 Diagnostik Diagnosen stilles ved serologisk undersøgelse Ved mistanke om akut B19: HUSK: Klinisk diagnose alt for usikker Blodprøve sendes til B19 IgM og IgG Evt. B19 DNA Inge Panum

35 Inge Panum

36 Tolkning af serologien Akut B19: IgM pos og IgG pos/igg neg (B19 DNA positiv) Husk: Symptomgivende B19 vil oftest være både IgM og IgG positiv Tidligere B19: IgM neg og IgG pos ~ immun Ingen Tidligere/ingen nuværende/ i inkubationsfase: IgM neg og IgG neg ~ ikke-immun, modtagelig/allerede smittet HUSK: Ved Negativ Serologi og eksposition ny prøve efter 2-3 uger Inge Panum

37 Akut parvovirus B19 under graviditet Hvad gør man?? Henvisning til fødested med henblik på ultralydsscanning De fleste tilfælde af hydrops foetalis vil indtræde i løbet af 12 uger fra maternelle infektion Hydrops foetalis kan behandles med intrauterin transfusion Inge Panum

38 Flow-skema for udredning ved mistanke om (eksposition for) akut B19 i graviditet IgG+, IgM- B19 serology IgG+/-, IgM+ IgG-, IgM- End control Hydrops Ultrasound No hydrops IgG+/-, IgM+ Repeat serology IgG-, IgM- Sampling/ transfusion Repeat ultrasound End control Post-natal control and treatment End control Inge Panum

39 Akut parvovirus B19 under graviditet Hvad gør man?? Hvad ved man?? Der er ingen evidens for misdannelser Ingen indikation for provokeret abort Risikoen er for abort/hydrops/fosterdød Er størst ved infektion de første 20 uger Men risikoen fortsætter i hele graviditeten Risiko for fosterdød i 3. trimester uden hydrops Risikoen er dog størst ved kontakt til egne børn Inge Panum

40 Risiko ved Rubella under graviditet GA ved infektion Fosterinf. % Fosterskader i % < 8 uge Hjerte/øje/øre/Neurologiske? -100% 0-12 uge 80 Hjerte/øje/øre/Neurologiske 67-85% uge 40 Døvhed, mental retarderet 33-35% > 17 uge 50 Døvhed, mental retarderet? Sjælden < 1% Inge Panum

41 Erhvervsmæssig risiko?? Sundhedsstyrelsen 10. Februar 2011: SST har vurderet at værdien af fraværsmelding med henblik på at undgå smitte i sig selv er meget lille og giver anledning til unødige problemer. SST anbefaler derfor ikke fraværsmelding pga. B19 infektion i omgivelserne med mindre helt særlige grunde taler for det som f.eks. Blodsygdom hos moderen. Arbejdstilsynet henviser hertil. Inge Panum

42 Forebyggelse og behandling Vaccination: Vaccine kandidat bestående af recombinant kapsid protein (VP1) er udviklet, der medfører neutraliserende antistoffer immunogen, men der mangler en komponent af cellulær immunitet Økonomi til færdigudvikling?? Behandling ingen specifik behandling: IVIG gravide?, kronisk anæmi hos immunsupprimerede ptt., kongenit anæmi fjerner virus Blodtransfusion - aplastisk anæmi, hydrops foetalis, kongenit anæmi NSAID ved ledaffektion Inge Panum

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it Systemisk lupus erythematosus (SLE) Hvad er det? Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sygdom, der kan påvirke forskellige organer i kroppen,

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

SYGEEKSAMEN 2003/2004

SYGEEKSAMEN 2003/2004 SYGEEKSAMEN 2003/2004 BAKTERIOLOGI Urogenitale infektioner 1. En 29 årig pige opsøger sin praktiserende læge på grund af purulent sekretion fra vagina. Gynækologisk undersøgelse viser, at hun har en cervicit.

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun Trombocytopeni (ITP) Immun Trombocytopeni (ITP) - en håndbog for patienter og pårørende Danmarks Bløderforening Immun Trombocytopeni (ITP) en håndbog for patienter og pårørende ISBN: 978-87-90861-19-3 ISBN: 978-87-90861-20-9

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura - en håndbog for patienter og pårørende IDIOPATISK TROMBOCYTOPENISK PURPURA en håndbog for patienter og pårørende ISBN 87-90861-12-4 Manuskript og layout Danmarks Bløderforening

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING

SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING SARKOIDOSE EN PATIENTVEJLEDNING FRA DANMARKS LUNGEFORENING Denne patientvejledning findes ikke i en trykt udgave, men kan hentes fra www.lungeforening.dk Indholdsfortegnelse Hvad er sarkoidose?... 3 Forskellige

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner Sygdomslære - Pædiatri 3. semester Infektioner 12 lektioner Immunforsvaret Fagocytterende celler: Uspecifik spisning af angribende mikrober. Celletyper: Makrofager, neutrofile granulocytter. Humoral immunitet:

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn

Børnecancerfonden informerer. transplantation af bloddannende stamceller hos børn i transplantation af bloddannende stamceller hos børn transplantation af bloddannende stamceller hos børn Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, januar 2012. Princippet

Læs mere

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Hovedfunktioner i den obstetriske del af specialet: Prænatal risikovurdering: Nakkefoldskanning Udvidet information ud over niveau for almen praksis (angående

Læs mere

Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00. Disposition

Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00. Disposition Klinisk biokemi i almen medicin 2012 10 01 kl. 12.45-13.45 og 14.00-15.00 Disposition Indledning ded Gode og Dårlige analyser Analysestatistik og priser Oplæg til webreq profiler til udvalgte kliniske

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere