2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL"

Transkript

1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid Hjerdyl nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Du kan finde den nyeste indlægsseddel på Oversigt over indlægssedlen 1. Virkning og anvendelse 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjerdyl 3. Sådan skal du tage Hjerdyl 4. Bivirkninger 5. Opbevaring 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 1. VIRKNING OG ANVENDELSE Hjerdyl nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper. Det nedsætter også blodets evne til at størkne. Du kan tage Hjerdyl: til at forebygge dannelse af nye blodpropper (akut iskæmisk hjertesygdom), hvis du har haft en blodprop i hjertet hvis du er over 50 år, og har øget risiko for at få blodpropper (fx hvis du har forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, sukkersyge, er svært overvægtig eller hvis en i din nærmeste familie har haft blodprop før 55 års-alderen) til behandling af hjertesygdom eller smerter i hjertet (angina pectoris). Hvis din læge har sagt, at du skal tage Hjerdyl for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL Tag ikke Hjerdyl, hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre, andre salicylater eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6) har eller har haft astma, hævelse af tunge, læber og ansigt (Quinkes ødem), snue eller nældefeber, som skyldes salicylater eller smertestillende medicin (NSAID er) har mavesår har øget tendens til blødning fx hvis du har K-vitaminmangel, blødersygdom eller har lavt antal blodplader (trombocytopeni) med tendens til blødning fra hud og slimhinder har meget dårlig lever har meget dårlige nyrer har meget dårligt hjerte 1

2 er gravid i måned. Børn under 15 år med feber må ikke få Hjerdyl. Advarsler og forsigtighedsregler Kontakt lægen, før du bruger Hjerdyl. Børn og teenagere Børn under 15 må kun få Hjerdyl efter lægens anvisning. Hjerdyl må ikke anvendes til børn under 15 år med feber. Vær opmærksom på følgende: Du må ikke tage Hjerdyl sammen med smertestillende medicin (NSAID) i længere tid. Det kan øge risikoen for bivirkninger. Ældre må normalt ikke tage Hjerdyl i længere tid pga. risiko for blødning fra mave og tarm. Hjerdyl kan give åndenød, astmaanfald eller andre overfølsomhedsreaktioner som kløe og nældefeber, f.eks. hvis du har astma, høfeber, næsepolypper og luftvejssygdomme eller allergi. Hjerdyl kan give urinsur gigt. Hjerdyl kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid. Forsigtighed ved mavesår. Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge. Tal med lægen, inden behandling med Hjerdyl, hvis du har forhøjet blodtryk eller tendens til næseblødning, da det kan øge risikoen for slagtilfælde er overfølsom over for anden smertestillende og betændelsesnedsættende medicin, medicin mod gigtsygdomme eller har andre overfølsomhedsreaktioner har eller har haft smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi) har dårlig lever har dårlige nyrer har dårligt hjerte samtidig er i behandling med anden blodfortyndende medicin, som vitamin K-antagonister eller heparin. Hvis du skal opereres, skal du altid fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Hjerdyl. Hjerdyl øger tendensen til blødning. Du skal derfor stoppe med tage Hjerdyl flere dage før, du skal opereres. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Hjerdyl. Det kan have betydning for prøveresultaterne. Brug af anden medicin sammen med Hjerdyl Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Tal med lægen, hvis du tager: Medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat). Blodfortyndende medicin (dikumarol, dipyridamol, clopidrogel, ticlopidin, warfarin, phenprocoumon, heparin). Medicin, der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin). Hjertemedicin (ACE-hæmmere, abciximab, tirofiban, quinidin, digoxin og eptifibatid) (gælder kun for acetylsalicylsyre doser på over 300 mg). 2

3 Medicin mod grøn stær (acetazolamid). Medicin mod epilepsi (valproat, phenytoin). Medicin mod urinsur gigt (probenecid og sulfinpyrazon). Anden smertestillende medicin (NSAID fx ibuprofen, herunder COX-2-hæmmere mod ledlidelser). Du skal tage Hjerdyl mindst 2 timer før, du tager ibuprofen. Vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton). Medicin mod mani og depression (lithium, imipramin, SSRI). Medicin mod infektioner (aminoglykosider). Binyrebarkhormoner. Medicin mod diabetes (insulin, sulfonylurinstoffer). Medicin mod for meget mavesyre (syreneutraliserende medicin). Naturlægemidler (ginkgo biloba). Fortæl lægen, at du er i behandling med Hjerdyl, hvis du skal: vaccineres mod skoldkopper (varicella) bedøves (thiopental). Alkohol kan forstærke virkningen af Hjerdyl, og kan give blødninger. Brug af Hjerdyl sammen med mad og drikke Du kan tage Hjerdyl i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Hvis du drikker mere end 3 genstande daglig, må du normalt ikke tage Hjerdyl. Alkohol forstærker virkningen af Hjerdyl. Graviditet, amning og fertilitet Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger Hjerdyl. Graviditet Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Hjerdyl. Tal med lægen. Du må ikke tage Hjerdyl i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Fertilitet Kvinder, der ønsker at blive gravide: Hjerdyl kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling. Amning Hjerdyl går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. Trafik- og arbejdssikkerhed Hjerdyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 3. SÅDAN SKAL DU TAGE HJERDYL Tag altid Hjerdyl nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Du skal tage tabletterne med et glas vand. Tabletterne kan eventuelt tygges eller opslemmes i vand. Den anbefalede dosis er Akut eller kronisk hjertesygdom Voksne: 2 tabletter (150 mg) dagligt som start, derefter 1 tablet (75 mg) dagligt. Følg lægens anvisninger. 3

4 Akut hjertesvigt eller smerter i hjertet (angina pectoris) Voksne: 2-6 tabletter (150 mg 450 mg) så hurtigt som muligt efter symptomerne opstår. Forebyggende behandling efter blodprop Voksne: 2 tabletter (150 mg) dagligt som start, derefter 1 tablet (75 mg) dagligt. Følg lægens anvisninger. Forebyggende behandling Voksne over 50 år: 1 tablet (75 mg) dagligt. Brug til børn og teenagere Du må kun bruge Hjerdyl til børn under 15 år efter aftale med lægen. Hjerdyl må ikke anvendes til børn under 15 år med feber. Nedsat nyre- og leverfunktion Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Du må ikke tage Hjerdyl, hvis du har meget dårlige nyrer eller lever. Hvis du har taget for mange Hjerdyl Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Hjerdyl, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomerne på overdosering (høje doser gennem længere tid) kan være feber hurtig vejrtrækning tinnitus sløvhed lettere væskemangel (dehydrering) mavesmerter kvalme opkastning evt. med blod pga. blødning i mave svimmelhed døvhed udvidelse af blodkar svedtendens hovedpine forvirring. Symptomerne på alvorlig eller akut forgiftning, som følge af overdosering kan være vejrtrækningsbesvær (voksne) hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. ophobning af syre i blodet (børn) mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (børn) svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet rastløshed gulsot og sløjhed pga. leverskade forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen blodtryksfald vejrtrækningssvigt, åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne kramper blødningstendens væske i hjernen uregelmæssig hjerterytme dyb bevidstløshed (koma). 4

5 Hvis du har glemt at tage Hjerdyl Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. Hvis du holder op med at tage Hjerdyl Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Hjerdyl. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 4. BIVIRKNINGER Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Alvorlige bivirkninger Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede) Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt Astmaanfald hos astmapatienter. Kontakt læge eller skadestue. Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede): Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Ring 112. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede): Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning. Ring 112. Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue. Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen. Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af behandlede): Feber, opkastninger, sløret bevidsthed hos børn (Reyes syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt Smerter i maven, opkastninger, evt. sort, blodig afføring pga. sårdannelse og forsnævringer af den nederste del af mave eller af tolvfingertarmen. Kontakt læge eller skadestue. Forværring og irritation i tyktarmen med vekslende forstoppelse og diaré, smerter og rumlen i maven. Kontakt læge. Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion. Kontakt lægen. Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen. Ikke alvorlige bivirkninger Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): Blodet er længere om at størkne. Halsbrand og sure opstød. Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Tendens til blødninger. Irritation samt smerter eller ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen. Kvalme, opkastning og diaré. 5

6 Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. Hovedpine. Søvnløshed. Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede): Svimmelhed og døsighed. Øresusen (tinnitus). Allergiske reaktioner som vejrtrækningsbesvær, astma og snue. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af behandlede) Bleghed og træthed pga. blodmangel (ved langtidsbehandling). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen. Forbigående døvhed. Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. Udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme (erythema nodosum). Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af behandlede): Gulsot pga. leverbetændelse, som forsvinder når behandlingen stopper. Kontakt lægen. Mundbetændelse. Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt Blodig urin. Blødning fra skeden. Kontakt lægen. Øget blødning ved operationer. Næseblod. Blødning fra tandkødet. Hjerdyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver (f.eks. levertal og blodprøver) og blødning, som ikke er letpåviselig eller synlig. Tal med lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: 5. OPBEVARING Opbevar Hjerdyl utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 C. Brug ikke Hjerdyl efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 6

7 6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER Hjerdyl 75 mg, tabletter indeholder: Aktivt stof: acetylsalicylsyre. Øvrige indholdsstoffer: kartoffelstivelse; magnesiumhydroxid; magnesiumstearat; majsstivelse og mikrokrystallinsk cellulose. Udseende og pakningsstørrelser Udseende Hjerdyl er runde, hvide tabletter. Pakningsstørrelser Plastbeholder (HDPE) indeholdende 100, 200, 300 eller 1000 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S. Denne indlægsseddel blev senest revideret juni

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram gestoden/ethinylestradiol Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at tage medicinendette lægemiddel, da den

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Ziprasidon Krka 20 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 40 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 60 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 80 mg hårde kapsler ziprasidon

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Risperidon Krka 0,5 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 1 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 2 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 3 mg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat Indlægsseddel: Information til brugeren Metex Pen Methotrexat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol Indlægsseddel: Information til brugeren Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun Trombocytopeni (ITP) Immun Trombocytopeni (ITP) - en håndbog for patienter og pårørende Danmarks Bløderforening Immun Trombocytopeni (ITP) en håndbog for patienter og pårørende ISBN: 978-87-90861-19-3 ISBN: 978-87-90861-20-9

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Kom lusen til livs Omsorg i en forkølet tid Stop rygning og start et nyt liv Start året på en frisk

Kom lusen til livs Omsorg i en forkølet tid Stop rygning og start et nyt liv Start året på en frisk Kom lusen til livs Omsorg i en forkølet tid Stop rygning og start et nyt liv Start året på en frisk Det er højsæson for forkølelser, du kan stoppe generne med effektive midler. Med den rigtige hudpleje

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prepandemisk influenzavaccine (H5N1) (split virion, inaktiveret, adjuveret) GlaxoSmithKline Biologicals 3,75 mikrogram suspension og emulsion til injektionsvæske,

Læs mere

guide Naturmedicin og kosttilskud Den store guide til sider Få et stærkt hjerte Øg din potens MARTS 2011 - flere guider på bt.

guide Naturmedicin og kosttilskud Den store guide til sider Få et stærkt hjerte Øg din potens MARTS 2011 - flere guider på bt. MARTS 2011 - flere guider på bt.dk/plus Den store guide til guide 32 sider Naturmedicin og kosttilskud LægeRNES TIPS Slip for gigtsmerter Få et stærkt hjerte Øg din potens 2 3 Flere guides på bt.dk/plus

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it Systemisk lupus erythematosus (SLE) Hvad er det? Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sygdom, der kan påvirke forskellige organer i kroppen,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende

Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura. - en håndbog for patienter og pårørende Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura - en håndbog for patienter og pårørende IDIOPATISK TROMBOCYTOPENISK PURPURA en håndbog for patienter og pårørende ISBN 87-90861-12-4 Manuskript og layout Danmarks Bløderforening

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN IZBA 30 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 30 mikrogram travoprost. Hjælpestoffer med kendt

Læs mere

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Nyretransplantation på Aarhus på Universitetshospital Skejby Information til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Forord Til hjælp for patienter med kronisk nyresvigt

Læs mere

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst

50+ og homøopati. Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 50+ og homøopati Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Kære læser Med stigende alder optræder der oftere forskellige ubalancer som søvnbesvær, ledproblemer, fordøjelsesvanskeligheder,

Læs mere