Manglende farmakort til 6. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manglende farmakort til 6. semester"

Transkript

1 Manglende farmakort til 6. semester Tema A: Cellevægssyntesehæmmere (specifikt mykobakterier) Etambutol o Stofgruppe: Cellevægsyntesehæmmer 2 måneder, sammen pyrazinamid, isoniazid og rifampicin. T½: 4 timer o Virkning: hæmmer RNA syntesen og virker bakteriostatisk på mykobakterier i vækstfasen. o Indikation: Mykobakterier - tuberkulose o Kontraindikation: N. opticusneuritis o Bivirkninger: Synsforstyrrelser (evt. irreversible), svimmelhed, angst, allergi. Pyrazinamid o Stofgruppe: Cellevægsyntesehæmmer 2 måneder, sammen etambutol, isoniazid og rifampicin. T½: 9-10 timer, primær hepatisk elimination. o Virkning: Ukendt. Bakteriostatisk og baktericidt, særligt ved lav ph (som findes i tuberkuløse nekroser). o Indikation: Mykobakterier - tuberkulose o Kontraindikation: svær leverfunktionsnedsættelse o Bivirkninger: Gastro-intestinale gener, leverfunktionspåvirkning, hyperurikæmi, feber. Isoniazid o Stofgruppe: Cellevægsyntesehæmmer 6 måneder, sammen etambutol, pyrazinamid og rifampicin. T½: min, primær hepatisk eliminering. o Virkning: Hæmmer syntesen af mykolsyre, der indgår i mykobakteriernes cellevæg. Virker baktericidt i vækstfasen. Resistens udvikles hurtigt. o Indikation: Mykobakterier - tuberkulose o Bivirkninger: Neurologiske (kramper, perifer neuropati, svimmelhed, parese mm), psykiske (eufori, hukommelsessvækkelse, sjældent psykoser), GI (dyspepsi, hepatitis), hæmatologiske (eosinifili, methæmoglobinæmi, agranuloscytose) Proteinsyntesehæmmere (50s) makrolider: Clarithromycin o Stofgruppe: proteinsyntesehæmmere (50s), parenteralt. T½: 2 timer, udskilles via galden! høj konc. I tarm, delvis metabolisering i leveren. o Virkning: reversibel hæmning af proteinsyntesen ved binding til 50sdelen af bakteriernes ribosomer og hæmmer proteinsyntesen! bakteriostatisk o Indikation: Alternativ til pencillin ved luftvejsinf. Af pneumokokker + hæmolytiske streptokokker + mycoplasma pneumonia + chlamydia (også genital inf.) eller legionella arter o Bivirkninger: GI-gener

2 Nukleoside/Nukleotid analoger Valaciclovir o Se kort fra 5. semester Revers transkriptase hæmmere (NRTI) Tenofovir o Stofgruppe: revers transkriptase hæmmere, udskillelse via nyrerne o Virkning: Hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. Hæmmer HBV-replikation. o Indikation: HIV eller HBV o Bivirkninger: Kraftesløshed. Kvalme, opkastning, diarré. Hypofosfatæmi. Svimmelhed. Hududslæt. Hovedpine. Abdominalsmerter. ekstra kort: zidovudin ikke pensum Revers transkriptase hæmmere (NNRTI) Efavirenz o Stofgruppe: Revers transkriptase hæmmer o Virkning: Antiviralt middel. Hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. o Indikation: HIV o Kontraindikation: Stærkt nedsat leverfunktion, Naturlægemidler med perikon. o Bivirkning: Forhøjet plasma-kreatinkinase, Hududslæt, træthed, kvalme, opkast, abdominalsmerter, diarre, hovedpine, søvnforstyrrelser, somnolens, angst, depression, koncentrationsbesvær. ekstra kort: Foscarnet, Nevirapin ikke pensum Protease hæmmere (PI) ekstra kort: indinavir, saquinavir ikke pensum Fusions og Entry hæmmere Maraviroc o Stofgruppe: fusions og entry hæmmere o Virkning: Forhindrer CCR5-trope HIV-1 i at trænge ind i cellerne o Indikation: HIV o Bivirkning: hududslæt, kvalme, abdominalsmerter, søvnløshed, depression, anæmi, flatulens, nedsat appetit, kraftesløshed, forhøjede levertransaminaser.

3 Azoler Voriconazol o Stofgruppe: Azoler o Indtagelse: parenteralt, P.O., absorption fra MT-kanal næsten 100% (nedsættes ved fedtrige måltider). Penetrere CNS. Metaboliseres i leveren af CYP. T½: dosisafhængig. o Virkning: Hæmmer syntesen af ergosterol i svampecellers cellemembran via hæmning af CYP-aktiviteten. Virker fungistatisk, dog fungicidt ved Aspergillus. o Indikation: flukonalzolresistente Candida-arter. Snæver indikation! livstruende Aspergillus og Candida inf. Som ikke kan beh. Med andre svampemidler. o Kontraindikationer: en række medikamenter, interaktion med mange lægemidler grundet metaboliseringen af CYP. Kan anvendes til gravide og ammende (dog ikke første valg). o Bivirkninger: Sløring af syn, ændret farveopfattelse, kvalme, diarre, leverpåvirkning (følg pt. med kontrol) Efter kursus i parasitter og orm kende flg. antimalaria lægemidler: Inhibitorer af hæm metabolismen o quinoline gruppen " quinin/kinin Stofgruppe: Inhibitorer af hæm metabolismen Indtagelse: P.O., I.V. Virkning: Ukendt. Virker på det erytrocytære stadie Indikation: Malaria (P. falciparum) Bivirkninger: Tinnitus, synsforstyrrelser, kvalme, opkastning, EKG-forandringer, kardiale arytmier ved I.V. indgift, allergiske reaktioner, sjældent hæmolytisk anæmi. " hydroxychloroquin/chloroquin/klorokin Stofgruppe: Inhibitorer af hæm metabolismen Indtagelse: P.O. Virkning: Ikke helt klarlagt, men ophobes i parasittens lysosomer og cellekerner hvor DNA-syntesen hæmmes. Inaktiverer de proteaser, som parasitten bruger for at lysere erytrocytten og sprede sig. Indikation: Malariaprofylakse (P. falciparum, vivax, ovale). Malaria (P. falciparum, vivax, ovale) Beh. Af amøbiasis ved leverabscesser, uvirksomt mod amøber i tarmen. Bivirkninger: Kvalme, opkast, hudkløe, akkomodationsforstyrrelser. Kinidinlignende virkning på myokardiet med ledningsforstyrrelser (forgiftning).

4 " Mefloquin/Meflokin Stofgruppe: Inhibitorer af hæm metabolismen Indtagelse: P.O. Virkning: Ukendt Indikation: Malaria (P. falciparum) Bivirkninger: Kvalme, træthed, psykiske symptomer (hallucinationer, konfusion, angst) o artemisiner " artesunat Stofgruppe: Artemisiner Indtagelse: P.O., I.M., I.V. Udvindes fra kinesisk malurt. Virkning: Erytrocytær stadie Indikation: Malaria (livstruende malaria ved kontraindiceret kinin) Bivirkninger: GI gener, hudkløe, hududslæt, hovedpine og svimmelhed. Thrombocytopeni, neutropeni og forbigående elevation af leverenzymer er rapporteret. Risiko for QT-forlængelse. " artemether/lumanfantrin Samme som ovenstående Elektrontransporthæmmere o Primaquin/primakin " Stofgruppe: Elektrontransporthæmmere " Indtagelse: P.O. " Virkning: ikke fuldstændig klarlagt. Virker bl.a. mod de eksoerytrocytære stadier i leveren. " Indikation: Malaria (P. vivax og ovale) " Bivirkninger: Dyspeptiske gener, cyanose (pga. methæmoglobinæmi) o Atavaquon " Stofgruppe: elektrontransporthæmmere " Indtagelse: P.O. med proguanil. Dårlig absorption, dog bedre med fedtrigt måltid. T½: 3 døgn. " Virkning: hæmmer selektivt elektrontransportsystemet i malariaparasitten. Virker på erytrocytære og tidlige leverstadier. " Indikation: Kombinationspræparat til profylakse og beh. Af malaria. Frarådes til gravide da det er nyt. " Bivirkninger: kvalme, mavesmerter diarre.

5 o Malarone (kombinationspræparat: atavaquon og proguanil) " Stofgruppe: Elektrontransporthæmmere + hæmmere af folat metabolismen " Indtagelse: P.O. " Virkning: hæmmer selektivt elektrontransportkæden, hæmmer dihydrofolatreduktase i præerytrocytære stadie. Virker på blodskizonter samt på leverstadier af P. falciparum " Indikation: forebyggelse af alle malariatyper, akut ukompliceret malaria forårsaget af p. falciparum " Kontraindikation: stærkt nedsat nyrefunktion, overfølsomhed over for atavaquon og proguanil. " Bivirkning: kvalme, opkast, diarre, abdominalsmerter, hovedpine, hoste, udslæt, svimmelhed, depression, søvnløshed. Proteinsyntesehæmmere o Doxycyklin er der kort til " Stofgruppe: proteinsyntesehæmmer, tetracyklin " Indtagelse: P.O. " Virkning: Mod blod og vævsstadie. Binder til 30s delen på ribosomer og hæmmer proteinsyntesen. " Indikation: Malariaprofylakse (P. falciparum), ved beh. I kombi. Med andet middel ved klorokinresistent P. falciparum. " Bivirkninger: fotosensibilisering, kvalme, opkast, diarre, øsofagit. Hæmmere af folat metabolismen: o Proguanil " Stofgruppe: Hæmmere af folat metabolismen " Indtagelse: P.O. " Virkning: pro-drug hvis aktive metabolit hæmmer dihydrofolatreduktase i præerytrocytære stadie, med større virkning i malariaparasitten end hos mennesker. " Indikation: Malaria profylakse (kombi med klorokin eller atovakuon) (P. falciparum). " Bivirkninger: Ulcerationer i munden, hårtab, GI-gener, fotodermatitis Efter kursus i parasitter og orm kende flg. lægemidler mod orme: Tubulin polymeriseringshæmmere; o Mebendazol " Stofgruppe: Tubulin polymeriseringshæmmere (ormemidler) " Indtagelse: P.O., ringe absorption fra tarmen! høj intraluminal konc. (godt da det er her, det skal virke) " Virkning: Ikke helt kendt, hæmmer nok mikrotubulis funktion hos ormen, som er vigtig for bl.a. enzymfunktion, transport af kulhydrater + larvedannelse. Dræber også æggene ved Ascaris og Trichuris inf. " Indikation: Inf. Med Ascaris (spoleorm), Trichuris (piskeorm), Enterobius vermicularis (børneorm). " Bivirkninger: Diare, mavesmerter, allergiske hudreaktioner

6 Tema B: Ekstra: Sederende H1 antagonister (ikke pensum) Cyclizin Mepyramin Tema C: Non-insulin baseret antidiabetika: sulfonylureider: o Glibenclamid " Stofgruppe: antidiabetika 2. gen. Sulfonylureider " Indtagelse: P.O.God absorption fra MT-kanalen, levermetabolisres. T½ i plasma: 5 timer, virker ca timer " Virkning: Stimulerer beta-cellernes og øger (sikkert indirekte) de perifere cellers insulinfølsomhed " Indikation: ikke-insulinkrævende diabetes mellitus " Bivirkninger: Hypoglykæmi, sjældent GI-symp. + allergiske hudreaktioner, vægtøgning " Interaktioner: Ciprofloxacin! øge virkning af glibenklamid! svær hypoglykæmi til følge o Glipizid (samme som Glibenclamid) " Stofgruppe: antidiabetika 2. gen. Sulfonylureider " Indtagelse: P.O.God absorption fra MT-kanalen, levermetabolisres. T½ i plasma: 5 timer, virker ca timer " Virkning: Stimulerer beta-cellernes og øger (sikkert indirekte) de perifere cellers insulinfølsomhed " Indikation: ikke-insulinkrævende diabetes mellitus " Bivirkninger: Hypoglykæmi, sjældent GI-symp. + allergiske hudreaktioner, vægtøgning " Interaktioner: Andre farmaka! øge virkning! svær hypoglykæmi til følge GLP1 analoger: o Liraglutid " Stofgruppe: GLP1-analoger, non-insulin baseret antidiabetikum " Indtagelse: injektionsvæske i pen " Virkning: Liraglutid stimulerer den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne og hæmmer glucagonsekretionen, forsinker ventrikeltømningen og nedsætter legemsvægt og kropsfedtmasse ved at påvirke appetitregulationen. " Indikation: DM-2 " Kontraindikationer: DM-1, diabetisk ketoacidose " Bivirkninger: Kvalme, opkast, diarre, hovedpine, hypoglykæmi, obstipation, svimmelhed, hududslæt. Ekstra kort: sibutramin ikke pensum

7 Gonadotropiner med luteiniserende effekt: humant choriongonadotropin (hcg) o Stofgruppe: Gonadotropiner med luteiniserende effekt o Indtagelse: Injektion. Kan udvindes af placenta eller urin fra gravide o Virkning: Stimulering af follikelapparat! modning af follikel. Stimulere spermatogenesen. o Indikation: Ovulationsstimulerende middel ved infertilitet pga. manglende gonadotropinproduktion enten ved hypofysær eller hypothalamisk insuf. Desuden til mænd ved manglende gonade funktion grundet lave gonadotropinkonc, samt til drenge ved rententio testis. o Bivirkninger: hovedpine, irritabilitet, rastløshed, depression og væskeophobning, hævelse og ømhed af brysterne, injektionssted kan blive irriteret, smertefulde eller opsvulmede. Syntetiske gestagener: levonorgetrel (2.generation) o Stofgruppe: Syntetiske gestagener o Virkning: Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt, men levonorgestrel menes at hæmme ægløsningen og påvirke endometriet ved at gøre det karfattigt med atrofiske kirtler, hvorved det bliver uegnet til implantation af et befrugtet æg. o Indikation: fortrydelsespillen op til 72 timer efter sex (ikke effektiv hos kvinder over 80kg, og usikker over 75 kg). I kombi med østrogen! P- piller. o Kontraindikation: Kønshormonafhængige maligne tilstande. Graviditet eller mistanke om graviditet. Udiagnosticeret vaginal blødning. Alvorlig nedsat leverfunktion. Aktiv venøs trombose. Interaktion med rifampicin og perikon. o Bivirkninger: træthed, kvalme, svimmelhed, hovedpine, brystspænding, opkast, diarre, dysmenore, Underlivssmerter, vaginal blødning, amenoré, gennembrudsblødning desogestrel (3. generation) o Stofgruppe: Syntetiske gestagener o Virkning: Udelukkende gestagen effekt. Gør cervixslimhinden uigennemtrængelig. o Indikation: Antikoncptiva enten alene (minipillen) eller i kombi. Med et øsrogen (p-pillen) o Bivirkninger: DVT, apoplexi, vægtøgning, blødninger, brystspændinger mm ekstra kort: pregnaner, gonaner, estraner ikke pensum

8 Raloxifen er der kort til Stofgruppe: Østrogen modulerende stoffer Indtagelse: P.O.Stor første-passage metabolisering i leveren så lille biotilgængelighed. Nedbrydes i leveren. Østrogen-agonistisk effekt Virkning: Binder til østrogenreceptoren og ændrer receptorens konformitet og affinitet for en række vævsspecifikke transkriptionsfaktorer (coaktivatore + corepressorer)! ændret ekspression af østrogenregulerende gener i forskellige væv. Østrogen-agonistisk effekt og Virker antiresorptivt i skelettet og antagonistisk i mammae og endometrie. Indikation: Beh. + forebyggelse af osteoporose! nedsætter knogle turnover. Nedsætter incidensen af østrogenreceptor-positive mammaecancer med 90%. Kontraindiceret: ved tidligere DVT, lungeemboli eller retinal venetrombose. Bør pauses i tilfælde af immobilisering. Må ikke anvendes hos pt. med nyreleversvigt eller præmenopausale kvinder. Bivirkninger: Øge klimakterielle symptomer, let øget forekomst af DVT. Bisfosfonater er der kort til Stofgruppe: Syntetiske pyrofosfat analoger. Lægemidler til calciummetaboliske sygdomme - osteoporose Indtagelse: P.O. (absorptionen nedsættes ved føde-drikkevare-lægemiddel indtag, undtagen vand), I.V.. Frisættelse ses først ved lavt ph i ventriklen. Udskilles uomdannet i urinen. Virkning: Hæmmer osteoklastaktiviteten og dannelsen af nye osteoklaster ved optagelse i osteoklasterne ved endocytose ved knogleresorption! nedsætter knogleresorptionen og knogleremodelleringen. Nedsætter frakturhyppigheden hos kvinder med diagnosen osteoporose og tidligere frakturer, ved at øge knogle mineraltætheden. Indikation: Osteoporose, hyperkalcæmi, frakturer ved myelomatose og mammacancer, Paget s sygdom, fibrøs dysplasi, Osteogenesis imperfecta. Interaktioner: Antacida (syreneutraliserende middel), kalkpræparater og andre stoffer indeholdende divalente metalioner! nedsætter absorptionen. Kan ikke anvendes til gravide og ammende. Bivirkninger: abdominalsmerter, kvalme, dyspepsi, halsbrand, erosiner eller ulcera af oesophagus. Ved I.V. ses influenza symp., subfebrilia (kan beh. Ved paracetamol). Tema D: Stærke opioider: Oxycodone o Stofgruppe: semisyntetisk opioid, stærke opioider o Virkning: agonist effekt på my-opioidreceptoren, via metabolitten oxymorfin o Indikation: smertestillende effekt o Indikation/Bivirkninger: Eufori, sedation, respirationshæmning, antitussiv effekt, miosis, kardiovaskulære effekter, GI symp, urinretention, hudkløe og flushing af huden.

9 Antistoffer mod TNF-alfa : Etanercept se 5. semester kort o Stofgruppe: o Indtagelse: o Virkning: o Indikation: o Bivirkninger: Midler til intravenøs anæstesi: Remifentanil- er der kort til o Stofgruppe: midler til I.V. anæstesi, syntetisk opioid o Indtagelse: I.V. Hurtig virkning, kort T½ (så kort opvågningstid efter anæstesi)høj clearance da uspecifikke/specifikke vævesteraser hydrolyserer molekylet til inaktive metabolitter. o Virkning: o Indikation: præmedicin, supplement til regionale blokader/inhalationsanæstesi, primært anæstetikum ved I.V. anæstesi, postoperativ smerteterapi o Bivirkninger:

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation

Ipratropium. Stofgruppe: ANS Muskarin receptor antagonist. Stofgruppe: ANS Nikotin receptor agonist Indtagelse: Øjendråber. Indtagelse: Inhalation Pilocarpin Atropin Ipratropium Darifenacin Suxameton (Succinylcholin) : Muskarin receptor agonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Muskarin receptor antagonist Nikotin receptor

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Farmakologi 3. semester

Farmakologi 3. semester Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! 1 Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen.

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram

PRODUKTRESUMÉ for. Cilest, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram 12. februar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Cilest, tabletter 0. D.SP.NR. 6764 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cilest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Norgestimat 250 mikrogram + ethinylestradiol 35 mikrogram Hjælpestoffer

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 19-årig kvinde, tidligere rask. Efter studentereksamen rejst seks måneder i Indien

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen Forord Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet indeholder 5 mg olanzapin. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram gestoden/ethinylestradiol Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at tage medicinendette lægemiddel, da den

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

NOTER I DIABETES MELLITUS

NOTER I DIABETES MELLITUS KØBENHAVNS UNIVERSITET Diabetes Mellitus Af Asma Bashir, stud med Efterår 2010 WWW. A S M A B A S H I R. C O M Indholdsfortegnelse Diabetes mellitus Hvad er insulin? Type 1 diabetes Type 2 diabetes Diabetogene

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere