Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32"

Transkript

1 Emne: Dokumentbrugere: Bio KF, Læger KF Redaktør: Læge/bio12 Dokumentansvarlig: QA KF/PET Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32 Udløber: Version: C Niveau: Instrukser Godkendt af: 1) Formål 2) Målgruppe og anvendelsesområde 3) Indikationer 3.1) Kontraindikationer 4) Graviditet og amning 5) Definitioner 6) Undersøgelsesprincip 7) Fremgangsmåde 7.1) Patientforberedelse, ubehag, bivirkninger 7.2) Thyreoideaskintigrafi - Rum ) Optagelsesdata 7.3) Thyreoideaskintigrafi - Rum ) Optagelsesdata 7.4) Ultralydsundersøgelse 7.5) Afslutning af undersøgelse 8) Fortolkning og Svar 9) Lægemidler, aktivitetsmængde og stråledosis 9.1) Lægemiddel 9.2) Aktivitetsmængde og effektiv dosis 10) Sikkerhed 11) RIS dokumentation 12) Ansvar og organisering 13) Litteraturliste 14) Ændringsliste Beskrivelser 1) Formål At vurdere glandula thyreoideas størrelse, form, lejring og den regionale funktion i kirtlen. 2) Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for personale, der varetager patientundersøgelser i Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, KF-sektion. 3) Indikationer Mistanke om thyreoidealidelser: Struma, hyperthyreose, thyreoiditis, thyreoideacancer. Tumormistanke på hals og i mediastinum superius. Kongenit hypothyreose. Planlægning af 131 I-behandling (radiojodbehandling) af benigne thyreoidealidelser: Hyperthyreose, struma.

2 3.1) Kontraindikationer Undersøgelsen kan udføres under igangværende antithyroid medicinsk behandling, men behandling med Eltroxin, Thyrcapsol og Liothyronin bør seponeres ca. 3 uger forud for undersøgelsen. 4) Graviditet og amning Graviditet: Ved graviditet, bør undersøgelsen om muligt udsættes, respektivt erstattes af undersøgelsesmetoder, der ikke er baseret på ioniserende stråling. Amning: Hvis undersøgelsen er nødvendig. Pause i 36 timer (ved MBq). Se Ammepause efter indgift at radioaktive lægemidler 5) Definitioner For definitionsbetegnelse Se Patient- og billedidentifikation afsnit 6 6) Undersøgelsesprincip 99m Tc-pertechnetat optages via jodidpumpen i glandula thyreoidea parallelt med optagelsen af jodid. Fordelingen af 99m Tc-pertechnetat afspejler kirtlens regionale funktion. Der sker ingen organificering i kirtlen (til forskel fra jodid) minutter efter injektion af sporstoffet kan fordelingen afbildes med gammakamera. I visse tilfælde anvendes 123 I Na-Jodid som sporstof. 7) Fremgangsmåde Patienten identificeres og informeres om undersøgelsesforløbet. Se Patient- og billedidentifikation Kvinder i den fertile alder (12-57 år) udspørges om graviditet evt. amning. Det sikres at patienten holder pause med evt. eltroxinbehandling. OBS: Er patienten henvist til thyreoideaskintigrafi med efterfølgende radiojodbehandling sikres at patienten holder pause Eltroxin og Thyrcapsol. 99m Tc-pertechnetat injeceres i en vene, og injektionssprøjten skylles med 0,9% Natriumklorid, således at al aktivitet tilstræbes injiceret. I tiden mellem injektion og billedeoptagelse bedes patienten om at drikke ca. 2-3 glas kildevand minutter (max. 30 min) efter injektion udføres gammakameraoptagelsen. Ved anvendelse af 123 I Na-Jodid udføres optagelsen efter 3-4 timer. Skintigrafi: Stråleabsorberende genstande, for eksempel smykker fjernes. Lægen palperer patientens hals før eller efter skintigrafien. Antioroptagelse:

3 Patienten anbringes i rygleje på lejet uden hovedpude, med hovedet let bagoverbøjet. Dette gøres ved at anbringe en lille pude under skulderen på patienten. OBS: Hvis patienten ikke kan ligge på ryggen kan skintigrafien evt. foretages som anterior optagelse i siddende stilling se thyreoideaskintigrafi rum 45. Der anbringes 57 Co kilder til markering af prominentia laryngea (Prom.lar.) og incisura jugularis (inc.jug), og afstanden mellem punkterne måles og noteres på patient forsiden. Kameraet anbringes så tæt som muligt på patienten, og med thyreoidea i midten af billedfeltet. Checkpunkterne markeres. Markøerne fjernes og optagelsen kan startes, normalt opsamles 500 kcts eller 10 min. Pinholeoptagelse: Der suppleres efterfølgende med en optagelse med pinhole-kollimator. Normalt 500 ktcs eller 10 min. Mellem de to optagelser skal patienten drikke 1-2 glas vand for at skylle evt. sporstof væk fra spiserøret. Supplerende optagelser: Aftales med den ansvarshavende læge, både med hensyn til evt. checkpunkters placering og projektioner der skal optages. Ultralyd: Efter antior-, pinhole- og evt. supplerende optagelser foretages, af lægen, en ultralydsskaning af relevante områder. Undersøgelsens varighed: Injektion: 15 minutter Skintigrafi: 45 minutter 7.1) Patientforberedelse, ubehag, bivirkninger Ingen forberedelse. Patienten skal ligge stille ca. 2 x 10 min med hovedet let bagoverbøjet. Udover venepunkturen er der intet ubehag forbundet med undersøgelsen. 7.2) Thyreoideaskintigrafi - Rum 45 Opsætning af scintigrafi: Klik på patients. Klik på newp. Udfyld id (cpr.nr.) og navn. Klik på confirm. Klik på thyreoidea. Kik på thyreoidea en gang til. I select study klik på thyreoidea ud for aktuelle patient. Klik på acqu. Rød bjælke kommer frem. Skriv Anterior. Tryk enter. Camera orient sættes på 3 (så det passer med den retning pt. ligger). Anterioroptagelse: Patienten anbringes i rygleje på lejet uden hovedpude, med hovedet let bagoverbøjet. Dette gøres ved at anbringe en lille pude under skulderen på patienten. Marker Prom.lar. og inc.jug med et lille stykke tape og mål afstanden med et målebånd heri mellem. Afstanden noteres under bemærkninger på KF- forsiden.

4 Hold 57 CO kilden på markeringen af Prom.lar Klik på MARK. Når krydset er over 57 CO kilden trykkes på fod pendalen. Hold 57 CO kilde på Inc.jug og når krydset er over 57 CO kilden trykkes på fod pendalen. Fjern 57 CO kilden og Klik START. Optagelsen er nu i gang. Under optagelse markeres højre side med 57 C0-kilden. Efter endt optagelse Klik på CANCEL til Insertion of markers Pinholeoptagelse: Patienten bedes om at drikke 1-2 glas vand. Der skiftes til pinhole kollimator. Klik på acqu. Skriv pinhole i rød bjælke. Tryk enter. Camera orient ændres til 1. Patienten placeres og højden af kameraet indstilles således at thyreoidea lige akkurat er med i hele billedefeltet. Klik på start. Pinhole optagelsen er nu i gang. Supplerendeoptagelse: Klik på acqu Skriv navn for ønskede optagelse. Evt. markeringer foretges som beskrevet under antioroptagelse. Efter endt billedeoptagelse. Klik på cancel til Insertion of markers. Klik på send. Klik på entegra. Klik continue. Billedbehandling: Optagelserne: Ant og Pinhole markeres for den pågældende patient og hentes ind på arbejdsbordet ved at vælge Load. Billederne påførers tekst (se nedenfor), hvorefter billedet gemmes om printbillede på entegra. Tekst på billedet/printet: Anterior /Pinhole. Prom.lar. Inc.jug. Afstand mellem markoererne:? cm Thyreoideaskintigrafi + navn, CPR-nr., Rigshospitalet / KF 4011 hvis der ikke er valgt Display Header ) Optagelsesdata Isotop: TC99m Kollimator: LEHR Count: 500 kcounts Time: 600 sek. Camera orient (Anterioroptagelse): 3 Camera orient (Pinholeoptagelse): 1 Billedbehandling foregår på entegra

5 Se Arkivering 7.3) Thyreoideaskintigrafi - Rum 47 Opsætning af studie: Dobbelt klik på Jetstream console ikonet på skrivebordet. Vælg Acquire Patient Study. Tryk Enter. Vælg Patient Acquisitions. Tryk Enter. Tryk F1 ved Procedure Type Vælg Thyreoidea (TH) vha. piltasterne. Tryk Enter. Gå ned vha. piltasterne til Patient Name og tryk F1. Vælg den ønskede patient ud fra worklisten vha. piltasterne og tryk Enter. Tryk 2 x F3, og kontroller om patientens navn og Cpr-nr står rigtigt. Brug LEHR kollimator. Kameraet indstilles så kamerahovedet er over lejet i 180 grader (det er den når pinden står lidt under 180 grader) Patienten hentes ind. Patientens navn og Cpr-nr kontrolleres på skærmen. Patienten informeres om undersøgelsen. Patienten lægger sig på ryggen. Der placer en lille luftpude under patientens skuldre så halsen bliver strukket godt ud. Hovedet stabiliseres evt. med sandpuder. To stykker tape med kryds på, sættes på patientens prom.laryng. (strubehoved) og inc. jug. Afstanden mellem de to krydser måles vha. et målebånd og noteres ned under bemærkninger på KF forsiden. Kameraet indstilles så spytkirtlerne er øverst i billedet og at kamerat er så tæt på som muligt. Kammerat justeres op og ned vha dobblet tryk. Hold knappen EN inde og tryk samtidigt på enten UP eller DOWN. Gå ned til View ID vha. piletasterne og skriv mrk 1. Gå ned til Total Time vha. piletasterne og skriv 10 sek. ved først at slette det som står der i forvejen. Markere med co-pennen på et af krydsene Tryk Start (grøn knap) på panelet ved siden af kamerahovedet. Gå ned til View ID vha. piltasterne og skriv mrk 2. Markere med co-pennen på det andet kryds og optagelsen startes ved at trykke Start på panelet ved siden af kamerahovedet. Gå ned til View ID vha. piltasterne og skriv Ant og tiden skriv 600 sec. Tryk 2 x F3 for at starte. Der sættes en højremarkering vha. co-pennen på skærmen i nogle sekunder. Efter den første optagelse sætter patienten sig op på lejet og får yderligere et glas vand for at skylde "halsen ren" for evt. sporstof. Der skiftes til pinhole kollimatoren. Gå ned til View ID vha. piltasterne og skriv Pinhole. Gå ned til Orientation vha. piltasterne og Tryk F1. Ændre vinklen til 180 grader vha piltasterne. Tryk Enter. Patienten kommer ned at ligge igen og lejres på samme måde som ved anteriorbilledet. Kammeraet indstilles så at thyreoidea er centreret og at kameraet er så tæt på som muligt. Kammerat justeres op og ned vha dobblet tryk.

6 Hold knappen EN inde og tryk samtidigt på enten UP eller DOWN. Kontrollere at tiden er sat til 600 sec. Tryk 2 x F3 for at starte. Ved endt optagelse kommer patienten op at side på lejet, billederne lægges sammen og forvagten kontaktes, som godkender billerne og evt. pappillerer patientens hals samt udfør en Ultralydsundersøgelse. Patienten må herefter forlade afdelningen. Dokumentation af undersøgelse: Se Afsnit 10 RIS dokumentation. Billedbehandling: Sammenlægning af thyreoideabillederne. Tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 1. (Jetstream er nu på skærmen) For at komme tilbage til Ris tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 2. Ant billedet skal lægges sammen med mkr 1 og mkr 2. Vælg MultiViewer, i værktøjslinien. Vælg den ønskede patient, og marker Ant, mkr 1 og mkr 2. Tryk Load. Eller dobbelt klikke på hver enkelt og føre dem over til Static. Tryk Proceed with selected. Vælg Tools i værktøjslinien. Klik på Launch ICMTools.. Vælg fanen Image Math Under Image 1 vælges Ant og under image 2: vælges mrk 1. Tryk Create. Under Image 1 vælges Untitled-1 og under image 2: vælges mrk 2. Ved Result skrives Anterior. Tryk Create. Anterior billedet gemmes ved at trykke Save Images (disketten) oppe i værktøjslinien, billedet kommer nu frem nede i venstre hjørne. Tryk på krydset oppe i venstre hjørne. Sammenlægning af thyreoidea billederne: Tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 1. (Jetstream er nu på skærmen). For at komme tilbage til Ris tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 2. Vælg Generic Viewer, i værktøjslinien. Vælg den ønskede patient og markere anteriorbilledet og pinholbilledet Tryk Load. Eller dobbelt klikke på hver enkelt og føre dem over til Frame. Tryk Proceed with selected. Vælg Palette i værktøjslinien Vælg Primary Palette. Vælg Invert-grey. Tryk Ok. Tryk på Insert Annotations (blå blyant) i den øvre værktøjslinie. Tryk på Add Rubber Stamp (sort stempel) i venstre værktøjslinie. Indsæt herefter: H ved højer markering, Anterior og Pinhol på de rigtige billeder. På Anteriorbilledet indsættes: Afstand mellem markering: x cm., Prom. Lar, Inc. Jug. Øverst på "arket" indsættes: Tyreoideaskintigrafi, Rigshospitalet KF Print et eksemplar ud ved at trykke på print ikonet i øverste værktøjslinie Gem billedet ved at trykke på Save Screen to local DB (F7). Tryk på krydset oppe i venstre hjørne. Eksportere billederne til PACS, BILLE og EBW-Beskriverrum: Tryk på F2. Vælg den patientundersøgelse der skal sendes til PACS, BILLE og EBW-Beskriverrum.

7 Vælg Export Exam i venstre værktøjslinie og vælg herefter enkeltvis Pacs, Bille og EBW- NM beskriverrum og tryk Select. Afkryds på dagens rumliste udfør patientensnavn at overførslen er udført Papirerne lægges til svar i beskriverrummet ) Optagelsesdata Isotop: Kollimator: Count: Time: Camera orientation (Anterioroptagelse): Matrix: TC99m LEHR 500 Kcounts 600 sek 180 degrees 256x256 Billedbehandling foregår på EBW Se Arkivering 7.4) Ultralydsundersøgelse UL-apparat: Tænd for ultralydsapparaturet. Skriv patientens efternavn, navn og Cpr-nr. ned. Fremgangsmåde under udarbejdelse 18/11-10 PTC 7.5) Afslutning af undersøgelse Billederne udprintes på et svarark. 8) Fortolkning og Svar Sammen med beskrivelse vedlægges et svarark med antiore-,pinholebillede samt evt. supplerende billedoptagelser. Undersøgelsen beskrives med hensyn til: Palpationsfund (størrelse, form, konsistens). Grad af 99m Tc-optagelse (specielt lav eller specielt høj i relation til baggrunden i omgivelserne og spytkirtlerne). Størrelse, form, lejring. Aktivitetsfordeling (jævn eller solitært eller multiple hypo/hyperfungerende områder, evt. solitært dominerende hypofungerende område i en multinodøs kirtel. Eventuelt ektopisk thyreoideavæv? I konklusionen sættes fundene i relation til den kliniske problemstilling inklusiv palpationsfund. 9) Lægemidler, aktivitetsmængde og stråledosis 9.1) Lægemiddel

8 99m Tc-pertechnetat. Ved mistanke om intrathorakal struma eller lav optagelse kan 123 I Na-jodid anvendes. 9.2) Aktivitetsmængde og effektiv dosis Aktivitetsmængder: Voksne: 200 MBq ( 99m Tc- pertechnetat). 25 MBq ( 123 I Na-Jodid) Børnedosis: se "beregning af aktivitetesmængde børn" Effektiv dosis: 99m Tc- pertechnetat: 2,6 msv (0,013 msv/mbq). 123 I Na-Jodid: 2-4 msv (0,1 0,16 msv/mbq) 10) Sikkerhed Af sikkerhedsmæssige årsager skal medarbejdere, som har kontakt med patienter, der aktuelt er i behandling eller indenfor 5 dage har afsluttet cytostatisk behandling være opmærksom på gældende forholdsregler herfor. Se Regional vejledning: Cytostatika - forholdsregler og håndtering af 11) RIS dokumentation Initialer for personen der har identificeret patienten. Initialer for den læge der er ansvarlig for undersøgelsen. Anvendt lægemiddel og aktivitetsmængde noteres. Initialer på de personer der har gennemført undersøgelsen. Relevante SKS koder: WEEGS10XX, thyreoideaskintigrafi med 99m Tc- pertechnetat, WEEGSJGXX, thyreoideaskintigrafi med 123 I Na-Jodid ZP- kode vælg relevant kode/nummer hvis undersøgelsen ikke gennemføres. US Slut 12) Ansvar og organisering Klinikkens ledelse har det overordnede ansvar for at udarbejde og vedligeholde denne instruks. Alt relevant personale har ansvar for at kende og følge denne instruks. 13) Litteraturliste 1. Procedure Guidelines for Thyroid Scitingraphy 2.0. Society of Nuclear Medicine, February Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment, Second Edition. Kapitel 71 og 72, side Murray IPC & Ell P (eds). Churchill Livingstone Publ Radionuclide Imaging of the Thyroid Gland: patterns, Pearls, and Pitfalls. Joel R. Smith and Elizabeth Oates. Clinical Nuclear Medicine 2004;29:

9 14) Ændringsliste versions nr. Ikrafttrædelsesdato Årsag til revision 01 - Opdatering af Dok.nr RH.1.32 Gennemgået dato/sign /TGJ Central - B9.1.2 Sundhedsfagligt råd Børnedoser Bilag: Dokumentets versioner

Sundhedsfagligt råd. Kvalitetshåndbog. Formål At vurdere glandula thyreoideas størrelse, form, lejring og den regionale funktion af kirtlen.

Sundhedsfagligt råd. Kvalitetshåndbog. Formål At vurdere glandula thyreoideas størrelse, form, lejring og den regionale funktion af kirtlen. Instruks Side 1 af 11 Formål At vurdere glandula thyreoideas størrelse, form, lejring og den regionale funktion af kirtlen. Målgruppe og anvendelsesområde Personale der varetager patientundersøgelser på

Læs mere

Thyreoideaskintigrafi - Mediso

Thyreoideaskintigrafi - Mediso Instruks Side 1 af 5 Formål At afbilde lokalisation, størrelse og fordeling af fungerende thyreoideavæv. Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i

Læs mere

Isotopkardiografi in-vivo mærkning

Isotopkardiografi in-vivo mærkning Instruks Side 1 af 5 Formål At vurdere hjertets pumpefunktion. Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i rum 1. Undersøgelsesprincip Der injiceres

Læs mere

Isotopkardiografi Dato: 2009.12.01

Isotopkardiografi Dato: 2009.12.01 Instruks Side 1 af 5 Formål At vurdere hjertets pumpefunktion Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i rum 1 Undersøgelsesprincip Der injiceres 99M

Læs mere

Jodoptagelsesmåling Dato: 2004.02.20

Jodoptagelsesmåling Dato: 2004.02.20 Dokument nr.: 11.2.HH.1 Procedurevejledning Side 1 af 5 Formål Før radiojodbehandling af thyreotoksikose eller struma bestemmes thyreoideas jodoptagelse 24 timer efter peroral indgift af 131 J. Dette med

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Myocardieskintigrafi Rum 4

Sundhedsfagligt råd. Myocardieskintigrafi Rum 4 Instruks Side 1 af 5 Formål Formålet med denne instruks er at beskrive forløbet ved en myocardieskintigrafi. Målgruppe og anvendelsesområde Instruksen er gældende for Klinisk fysiologisk/sk afdeling på

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og

Læs mere

Bacheloropgave Sammenligning af 2 billeddiagnostiske metoder ved udredning af thyreoidea- sygdomme

Bacheloropgave Sammenligning af 2 billeddiagnostiske metoder ved udredning af thyreoidea- sygdomme Bacheloropgave Sammenligning af 2 billeddiagnostiske metoder ved udredning af thyreoidea- sygdomme Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet Bioanalytikeruddanelsen København

Læs mere

Elektrokardiografi, farmakologisk stress Dipyridamol

Elektrokardiografi, farmakologisk stress Dipyridamol Instruks Side 1 af 5 Formål At påvise nedsat blodtilførsel til myocardiet under medicinsk belastning. Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i rum

Læs mere

Radiojodbehandling af benigne thyreoidealidelser (hyperthyreose), NBG. Aarhus Universitetshospital > Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-center

Radiojodbehandling af benigne thyreoidealidelser (hyperthyreose), NBG. Aarhus Universitetshospital > Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-center Radiojodbehandling af benigne thyreoidealidelser (hyperthyreose), NBG Udgiver Aarhus Universitetshospital > Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-center Fagligt ansvarlig Anne Kirstine Arveschoug/ANNARV/RegionMidtjylland

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør.

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Du kan oprette blogs på 3 forskellige niveauer i e-learn.sdu.dk:

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Arbejdselektrokardiografi

Arbejdselektrokardiografi Instruks Side 1 af 7 Formål At påvise nedsat blodtilførsel til myokardiet under belastning og/eller vurdere arbejdskapacitet eller anstrengelsesudløst dyspnoe. Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker,

Læs mere

OBS vejledningerne ligger på de næste sider i dette dokument

OBS vejledningerne ligger på de næste sider i dette dokument Nulstilling af din iphone eller ipad Er din iphone eller ipad stadig funktions dygtig, kan du slette dine personlige data direkte på enheden. Se vejledning 1. nedenfor. Sådan gendanner du din iphone og

Læs mere

Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 2009

Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 2009 Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 29 De årlige nuklearmedicinske opgørelser indsendes af alle de sygehusafdelinger, hvor der har været

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Videomodulet opkald. Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord)

Videomodulet opkald. Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord) Videomodulet opkald Åbn Google Chrome uden for Citrix (på det røde skrivebord) Log ind på Remind.appinux.com med dit regionsid og din adgangskode. (Du kan lave en genvej til Remind i din bogmærkelinje

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212

Server Manual v8.4. Manual v8.4. Brugermanual. Side 1. Copyright 2011 MJ Vision Support 70208212 Manual v8.4 Brugermanual Side 1 Guide til styrepanelet Styrepanelet er meget simpelt bygget op. Forklaringen omkring diverse knapper mm., er givet herunder: Viser dato, klokken samt fri optageplads Viser

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X

Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X Indeks 1. Opstart af computer og StudyRoom 3 2. Start en ny test 4 3. Start indspilning 6 4. Kontrol før indspilningen begyndes 8 5. Indskrivning af Patient

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online.

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Endokrinologi i almen praksis

Endokrinologi i almen praksis Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital Endokrinologi i almen praksis Thyreoideasygdomme Hyperthyreose Forekomst I Danmark diagnosticeres årligt 4-5.000 nye

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2

RefWorks Workshop Medicinsk Bibliotek Aalborg Universitetshospital. Oprettelse af konto/log in... 2. RefWorks-databasen... 2 RefWorks vejledning Indhold Oprettelse af konto/log in... 2 RefWorks-databasen... 2 Import af referencer... 2 Pubmed... 3 Embase/Psycinfo/Medline (Ovid)... 4 Cinahl... 5 RefGrab-it... 6 Organisering af

Læs mere

Multi-Camera redigering

Multi-Camera redigering Multi-Camera redigering Hvis du laver optagelser af en levende begivenhed såsom en koncert eller en dans med flere kameraer, kan det være temmelig tidskrævende at redigere optagelserne sammen sekventielt.

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner.

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner. Selection Udvælgelse Der er flere metoder til at udvælge data i GIS. I de følgende opgaver arbejdes med 3 kategorier: Select med mus Select med udtryk Select med Spatial Query Åbn filen Markblok.shp fra

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Elektrokardiografi farmakologisk stress med Dobutamin.

Elektrokardiografi farmakologisk stress med Dobutamin. Instruks Side 1 af 6 Formål At påvise nedsat blodtilførsel til myocardiet under medicinsk belastning, hvor det ikke kan lade sig gøre med arbejdstest på ergometercykel eller dipyridamolbelastning Målgruppe

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører

Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører Indhold 1 Log på... 2 2 Opret/Find projekt... 2 3 Navngiv projekt... 2 4 Opret opgaven... 3 5 Definer opgaverammer... 3 6 Beskrivelse

Læs mere

Tinkercad Tegn en Støbefod

Tinkercad Tegn en Støbefod Tinkercad Tegn en Støbefod Indhold Opret en konto på Tinkercad.com... 2 Hvis du ikke er fyldt 13 år endnu:... 3 Hvis du er fyldt 13 år... 5 Lær Tinkercad at kende... 7 Din første tegning... 8 Tegn en støbe-fod

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Efkon AB 2014 1. HVAD ER CUMAP LIVE?... 2 2. HVAD VISES DER FOR BESØGENDE?... 3 3. CUMAP LIVE VIA CUMAP-PC... 5 3.1. OPSÆTNING I CUMAP-PC... 5 3.2. HOLDLEDERNE

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Lektion 7 - Fjernelse af farvestik

Lektion 7 - Fjernelse af farvestik Lektion 7 - En meget irriterende ting - især ved ældre indscannede billeder - er en forkert farve, der ligger som et slør hen over billedet eller dele af dette. På ældre billeder skyldes det, at farverne

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 2 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Genvejstaster i kapilel 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Set Auto Borders Indsætter færdigt tegnede kanter,

Genvejstaster i kapilel 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Set Auto Borders Indsætter færdigt tegnede kanter, Kanter Set Border værktøjet giver stor fleksibilitet. Man kan designe sine egne kanter fra bunden, vælge mellem de 22 typer der er i EQ6. Set Auto borders indsætter færdig designede kanter med et klik.

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Patient import og eksport

Patient import og eksport Kom godt i gang med: Patient import og eksport EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

... øvelser. Fortæl mig, og jeg glemmer. Vis mig, og jeg husker. Involver mig, og jeg forstår. Konfutse

... øvelser. Fortæl mig, og jeg glemmer. Vis mig, og jeg husker. Involver mig, og jeg forstår. Konfutse ... øvelser Fortæl mig, og jeg glemmer. Vis mig, og jeg husker. Involver mig, og jeg forstår Konfutse 2 WORDPRESS ØVELSER ØVELSE 1: OPRET 2 POSTS OG 2 PAGES... 3 Opret posts... 3 Opret Page... 4 ØVELSE

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006

Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006 Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap.

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap. Indstilling af bendel Indstilling af højde Indstilling af ryglæn Tryk her for at tænde fjernbetjening Synkron indstilling af ben-og rygdel LED-Lys tændes her Start altid med at trykke på den grønne knap

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen Xerox Øvelse med tekst og billeder Nattergalen 1. opsætning af dokument i InDesign: - Klik File > New. I dialogboksen udfyldes indstillingerne som vist herunder. Det er vigtigt, at tage stilling til størrelser

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

DOtAB. Brugervejledning

DOtAB. Brugervejledning DOtAB Brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Start og opsætning af DOtAB... 2 Opstartsbillede... 2 Infoside... 3 Indstillinger... 4 Brugssituation... 5 Login... 5 Oversigt/navigationsside

Læs mere

Brugervejledning til Stratasys 3D-Printning

Brugervejledning til Stratasys 3D-Printning Brugervejledning til Stratasys 3D-Printning Af Dennis Lottrup og Maria Elisabeth Oskarsdottir d.18/8-2015 20106140@post.au.dk 201370263@post.au.dk Introduktion til Stratasys (3D-Printning) Gem din model

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere