Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32"

Transkript

1 Emne: Dokumentbrugere: Bio KF, Læger KF Redaktør: Læge/bio12 Dokumentansvarlig: QA KF/PET Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32 Udløber: Version: C Niveau: Instrukser Godkendt af: 1) Formål 2) Målgruppe og anvendelsesområde 3) Indikationer 3.1) Kontraindikationer 4) Graviditet og amning 5) Definitioner 6) Undersøgelsesprincip 7) Fremgangsmåde 7.1) Patientforberedelse, ubehag, bivirkninger 7.2) Thyreoideaskintigrafi - Rum ) Optagelsesdata 7.3) Thyreoideaskintigrafi - Rum ) Optagelsesdata 7.4) Ultralydsundersøgelse 7.5) Afslutning af undersøgelse 8) Fortolkning og Svar 9) Lægemidler, aktivitetsmængde og stråledosis 9.1) Lægemiddel 9.2) Aktivitetsmængde og effektiv dosis 10) Sikkerhed 11) RIS dokumentation 12) Ansvar og organisering 13) Litteraturliste 14) Ændringsliste Beskrivelser 1) Formål At vurdere glandula thyreoideas størrelse, form, lejring og den regionale funktion i kirtlen. 2) Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for personale, der varetager patientundersøgelser i Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, KF-sektion. 3) Indikationer Mistanke om thyreoidealidelser: Struma, hyperthyreose, thyreoiditis, thyreoideacancer. Tumormistanke på hals og i mediastinum superius. Kongenit hypothyreose. Planlægning af 131 I-behandling (radiojodbehandling) af benigne thyreoidealidelser: Hyperthyreose, struma.

2 3.1) Kontraindikationer Undersøgelsen kan udføres under igangværende antithyroid medicinsk behandling, men behandling med Eltroxin, Thyrcapsol og Liothyronin bør seponeres ca. 3 uger forud for undersøgelsen. 4) Graviditet og amning Graviditet: Ved graviditet, bør undersøgelsen om muligt udsættes, respektivt erstattes af undersøgelsesmetoder, der ikke er baseret på ioniserende stråling. Amning: Hvis undersøgelsen er nødvendig. Pause i 36 timer (ved MBq). Se Ammepause efter indgift at radioaktive lægemidler 5) Definitioner For definitionsbetegnelse Se Patient- og billedidentifikation afsnit 6 6) Undersøgelsesprincip 99m Tc-pertechnetat optages via jodidpumpen i glandula thyreoidea parallelt med optagelsen af jodid. Fordelingen af 99m Tc-pertechnetat afspejler kirtlens regionale funktion. Der sker ingen organificering i kirtlen (til forskel fra jodid) minutter efter injektion af sporstoffet kan fordelingen afbildes med gammakamera. I visse tilfælde anvendes 123 I Na-Jodid som sporstof. 7) Fremgangsmåde Patienten identificeres og informeres om undersøgelsesforløbet. Se Patient- og billedidentifikation Kvinder i den fertile alder (12-57 år) udspørges om graviditet evt. amning. Det sikres at patienten holder pause med evt. eltroxinbehandling. OBS: Er patienten henvist til thyreoideaskintigrafi med efterfølgende radiojodbehandling sikres at patienten holder pause Eltroxin og Thyrcapsol. 99m Tc-pertechnetat injeceres i en vene, og injektionssprøjten skylles med 0,9% Natriumklorid, således at al aktivitet tilstræbes injiceret. I tiden mellem injektion og billedeoptagelse bedes patienten om at drikke ca. 2-3 glas kildevand minutter (max. 30 min) efter injektion udføres gammakameraoptagelsen. Ved anvendelse af 123 I Na-Jodid udføres optagelsen efter 3-4 timer. Skintigrafi: Stråleabsorberende genstande, for eksempel smykker fjernes. Lægen palperer patientens hals før eller efter skintigrafien. Antioroptagelse:

3 Patienten anbringes i rygleje på lejet uden hovedpude, med hovedet let bagoverbøjet. Dette gøres ved at anbringe en lille pude under skulderen på patienten. OBS: Hvis patienten ikke kan ligge på ryggen kan skintigrafien evt. foretages som anterior optagelse i siddende stilling se thyreoideaskintigrafi rum 45. Der anbringes 57 Co kilder til markering af prominentia laryngea (Prom.lar.) og incisura jugularis (inc.jug), og afstanden mellem punkterne måles og noteres på patient forsiden. Kameraet anbringes så tæt som muligt på patienten, og med thyreoidea i midten af billedfeltet. Checkpunkterne markeres. Markøerne fjernes og optagelsen kan startes, normalt opsamles 500 kcts eller 10 min. Pinholeoptagelse: Der suppleres efterfølgende med en optagelse med pinhole-kollimator. Normalt 500 ktcs eller 10 min. Mellem de to optagelser skal patienten drikke 1-2 glas vand for at skylle evt. sporstof væk fra spiserøret. Supplerende optagelser: Aftales med den ansvarshavende læge, både med hensyn til evt. checkpunkters placering og projektioner der skal optages. Ultralyd: Efter antior-, pinhole- og evt. supplerende optagelser foretages, af lægen, en ultralydsskaning af relevante områder. Undersøgelsens varighed: Injektion: 15 minutter Skintigrafi: 45 minutter 7.1) Patientforberedelse, ubehag, bivirkninger Ingen forberedelse. Patienten skal ligge stille ca. 2 x 10 min med hovedet let bagoverbøjet. Udover venepunkturen er der intet ubehag forbundet med undersøgelsen. 7.2) Thyreoideaskintigrafi - Rum 45 Opsætning af scintigrafi: Klik på patients. Klik på newp. Udfyld id (cpr.nr.) og navn. Klik på confirm. Klik på thyreoidea. Kik på thyreoidea en gang til. I select study klik på thyreoidea ud for aktuelle patient. Klik på acqu. Rød bjælke kommer frem. Skriv Anterior. Tryk enter. Camera orient sættes på 3 (så det passer med den retning pt. ligger). Anterioroptagelse: Patienten anbringes i rygleje på lejet uden hovedpude, med hovedet let bagoverbøjet. Dette gøres ved at anbringe en lille pude under skulderen på patienten. Marker Prom.lar. og inc.jug med et lille stykke tape og mål afstanden med et målebånd heri mellem. Afstanden noteres under bemærkninger på KF- forsiden.

4 Hold 57 CO kilden på markeringen af Prom.lar Klik på MARK. Når krydset er over 57 CO kilden trykkes på fod pendalen. Hold 57 CO kilde på Inc.jug og når krydset er over 57 CO kilden trykkes på fod pendalen. Fjern 57 CO kilden og Klik START. Optagelsen er nu i gang. Under optagelse markeres højre side med 57 C0-kilden. Efter endt optagelse Klik på CANCEL til Insertion of markers Pinholeoptagelse: Patienten bedes om at drikke 1-2 glas vand. Der skiftes til pinhole kollimator. Klik på acqu. Skriv pinhole i rød bjælke. Tryk enter. Camera orient ændres til 1. Patienten placeres og højden af kameraet indstilles således at thyreoidea lige akkurat er med i hele billedefeltet. Klik på start. Pinhole optagelsen er nu i gang. Supplerendeoptagelse: Klik på acqu Skriv navn for ønskede optagelse. Evt. markeringer foretges som beskrevet under antioroptagelse. Efter endt billedeoptagelse. Klik på cancel til Insertion of markers. Klik på send. Klik på entegra. Klik continue. Billedbehandling: Optagelserne: Ant og Pinhole markeres for den pågældende patient og hentes ind på arbejdsbordet ved at vælge Load. Billederne påførers tekst (se nedenfor), hvorefter billedet gemmes om printbillede på entegra. Tekst på billedet/printet: Anterior /Pinhole. Prom.lar. Inc.jug. Afstand mellem markoererne:? cm Thyreoideaskintigrafi + navn, CPR-nr., Rigshospitalet / KF 4011 hvis der ikke er valgt Display Header ) Optagelsesdata Isotop: TC99m Kollimator: LEHR Count: 500 kcounts Time: 600 sek. Camera orient (Anterioroptagelse): 3 Camera orient (Pinholeoptagelse): 1 Billedbehandling foregår på entegra

5 Se Arkivering 7.3) Thyreoideaskintigrafi - Rum 47 Opsætning af studie: Dobbelt klik på Jetstream console ikonet på skrivebordet. Vælg Acquire Patient Study. Tryk Enter. Vælg Patient Acquisitions. Tryk Enter. Tryk F1 ved Procedure Type Vælg Thyreoidea (TH) vha. piltasterne. Tryk Enter. Gå ned vha. piltasterne til Patient Name og tryk F1. Vælg den ønskede patient ud fra worklisten vha. piltasterne og tryk Enter. Tryk 2 x F3, og kontroller om patientens navn og Cpr-nr står rigtigt. Brug LEHR kollimator. Kameraet indstilles så kamerahovedet er over lejet i 180 grader (det er den når pinden står lidt under 180 grader) Patienten hentes ind. Patientens navn og Cpr-nr kontrolleres på skærmen. Patienten informeres om undersøgelsen. Patienten lægger sig på ryggen. Der placer en lille luftpude under patientens skuldre så halsen bliver strukket godt ud. Hovedet stabiliseres evt. med sandpuder. To stykker tape med kryds på, sættes på patientens prom.laryng. (strubehoved) og inc. jug. Afstanden mellem de to krydser måles vha. et målebånd og noteres ned under bemærkninger på KF forsiden. Kameraet indstilles så spytkirtlerne er øverst i billedet og at kamerat er så tæt på som muligt. Kammerat justeres op og ned vha dobblet tryk. Hold knappen EN inde og tryk samtidigt på enten UP eller DOWN. Gå ned til View ID vha. piletasterne og skriv mrk 1. Gå ned til Total Time vha. piletasterne og skriv 10 sek. ved først at slette det som står der i forvejen. Markere med co-pennen på et af krydsene Tryk Start (grøn knap) på panelet ved siden af kamerahovedet. Gå ned til View ID vha. piltasterne og skriv mrk 2. Markere med co-pennen på det andet kryds og optagelsen startes ved at trykke Start på panelet ved siden af kamerahovedet. Gå ned til View ID vha. piltasterne og skriv Ant og tiden skriv 600 sec. Tryk 2 x F3 for at starte. Der sættes en højremarkering vha. co-pennen på skærmen i nogle sekunder. Efter den første optagelse sætter patienten sig op på lejet og får yderligere et glas vand for at skylde "halsen ren" for evt. sporstof. Der skiftes til pinhole kollimatoren. Gå ned til View ID vha. piltasterne og skriv Pinhole. Gå ned til Orientation vha. piltasterne og Tryk F1. Ændre vinklen til 180 grader vha piltasterne. Tryk Enter. Patienten kommer ned at ligge igen og lejres på samme måde som ved anteriorbilledet. Kammeraet indstilles så at thyreoidea er centreret og at kameraet er så tæt på som muligt. Kammerat justeres op og ned vha dobblet tryk.

6 Hold knappen EN inde og tryk samtidigt på enten UP eller DOWN. Kontrollere at tiden er sat til 600 sec. Tryk 2 x F3 for at starte. Ved endt optagelse kommer patienten op at side på lejet, billederne lægges sammen og forvagten kontaktes, som godkender billerne og evt. pappillerer patientens hals samt udfør en Ultralydsundersøgelse. Patienten må herefter forlade afdelningen. Dokumentation af undersøgelse: Se Afsnit 10 RIS dokumentation. Billedbehandling: Sammenlægning af thyreoideabillederne. Tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 1. (Jetstream er nu på skærmen) For at komme tilbage til Ris tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 2. Ant billedet skal lægges sammen med mkr 1 og mkr 2. Vælg MultiViewer, i værktøjslinien. Vælg den ønskede patient, og marker Ant, mkr 1 og mkr 2. Tryk Load. Eller dobbelt klikke på hver enkelt og føre dem over til Static. Tryk Proceed with selected. Vælg Tools i værktøjslinien. Klik på Launch ICMTools.. Vælg fanen Image Math Under Image 1 vælges Ant og under image 2: vælges mrk 1. Tryk Create. Under Image 1 vælges Untitled-1 og under image 2: vælges mrk 2. Ved Result skrives Anterior. Tryk Create. Anterior billedet gemmes ved at trykke Save Images (disketten) oppe i værktøjslinien, billedet kommer nu frem nede i venstre hjørne. Tryk på krydset oppe i venstre hjørne. Sammenlægning af thyreoidea billederne: Tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 1. (Jetstream er nu på skærmen). For at komme tilbage til Ris tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 2. Vælg Generic Viewer, i værktøjslinien. Vælg den ønskede patient og markere anteriorbilledet og pinholbilledet Tryk Load. Eller dobbelt klikke på hver enkelt og føre dem over til Frame. Tryk Proceed with selected. Vælg Palette i værktøjslinien Vælg Primary Palette. Vælg Invert-grey. Tryk Ok. Tryk på Insert Annotations (blå blyant) i den øvre værktøjslinie. Tryk på Add Rubber Stamp (sort stempel) i venstre værktøjslinie. Indsæt herefter: H ved højer markering, Anterior og Pinhol på de rigtige billeder. På Anteriorbilledet indsættes: Afstand mellem markering: x cm., Prom. Lar, Inc. Jug. Øverst på "arket" indsættes: Tyreoideaskintigrafi, Rigshospitalet KF Print et eksemplar ud ved at trykke på print ikonet i øverste værktøjslinie Gem billedet ved at trykke på Save Screen to local DB (F7). Tryk på krydset oppe i venstre hjørne. Eksportere billederne til PACS, BILLE og EBW-Beskriverrum: Tryk på F2. Vælg den patientundersøgelse der skal sendes til PACS, BILLE og EBW-Beskriverrum.

7 Vælg Export Exam i venstre værktøjslinie og vælg herefter enkeltvis Pacs, Bille og EBW- NM beskriverrum og tryk Select. Afkryds på dagens rumliste udfør patientensnavn at overførslen er udført Papirerne lægges til svar i beskriverrummet ) Optagelsesdata Isotop: Kollimator: Count: Time: Camera orientation (Anterioroptagelse): Matrix: TC99m LEHR 500 Kcounts 600 sek 180 degrees 256x256 Billedbehandling foregår på EBW Se Arkivering 7.4) Ultralydsundersøgelse UL-apparat: Tænd for ultralydsapparaturet. Skriv patientens efternavn, navn og Cpr-nr. ned. Fremgangsmåde under udarbejdelse 18/11-10 PTC 7.5) Afslutning af undersøgelse Billederne udprintes på et svarark. 8) Fortolkning og Svar Sammen med beskrivelse vedlægges et svarark med antiore-,pinholebillede samt evt. supplerende billedoptagelser. Undersøgelsen beskrives med hensyn til: Palpationsfund (størrelse, form, konsistens). Grad af 99m Tc-optagelse (specielt lav eller specielt høj i relation til baggrunden i omgivelserne og spytkirtlerne). Størrelse, form, lejring. Aktivitetsfordeling (jævn eller solitært eller multiple hypo/hyperfungerende områder, evt. solitært dominerende hypofungerende område i en multinodøs kirtel. Eventuelt ektopisk thyreoideavæv? I konklusionen sættes fundene i relation til den kliniske problemstilling inklusiv palpationsfund. 9) Lægemidler, aktivitetsmængde og stråledosis 9.1) Lægemiddel

8 99m Tc-pertechnetat. Ved mistanke om intrathorakal struma eller lav optagelse kan 123 I Na-jodid anvendes. 9.2) Aktivitetsmængde og effektiv dosis Aktivitetsmængder: Voksne: 200 MBq ( 99m Tc- pertechnetat). 25 MBq ( 123 I Na-Jodid) Børnedosis: se "beregning af aktivitetesmængde børn" Effektiv dosis: 99m Tc- pertechnetat: 2,6 msv (0,013 msv/mbq). 123 I Na-Jodid: 2-4 msv (0,1 0,16 msv/mbq) 10) Sikkerhed Af sikkerhedsmæssige årsager skal medarbejdere, som har kontakt med patienter, der aktuelt er i behandling eller indenfor 5 dage har afsluttet cytostatisk behandling være opmærksom på gældende forholdsregler herfor. Se Regional vejledning: Cytostatika - forholdsregler og håndtering af 11) RIS dokumentation Initialer for personen der har identificeret patienten. Initialer for den læge der er ansvarlig for undersøgelsen. Anvendt lægemiddel og aktivitetsmængde noteres. Initialer på de personer der har gennemført undersøgelsen. Relevante SKS koder: WEEGS10XX, thyreoideaskintigrafi med 99m Tc- pertechnetat, WEEGSJGXX, thyreoideaskintigrafi med 123 I Na-Jodid ZP- kode vælg relevant kode/nummer hvis undersøgelsen ikke gennemføres. US Slut 12) Ansvar og organisering Klinikkens ledelse har det overordnede ansvar for at udarbejde og vedligeholde denne instruks. Alt relevant personale har ansvar for at kende og følge denne instruks. 13) Litteraturliste 1. Procedure Guidelines for Thyroid Scitingraphy 2.0. Society of Nuclear Medicine, February Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment, Second Edition. Kapitel 71 og 72, side Murray IPC & Ell P (eds). Churchill Livingstone Publ Radionuclide Imaging of the Thyroid Gland: patterns, Pearls, and Pitfalls. Joel R. Smith and Elizabeth Oates. Clinical Nuclear Medicine 2004;29:

9 14) Ændringsliste versions nr. Ikrafttrædelsesdato Årsag til revision 01 - Opdatering af Dok.nr RH.1.32 Gennemgået dato/sign /TGJ Central - B9.1.2 Sundhedsfagligt råd Børnedoser Bilag: Dokumentets versioner

Isotopkardiografi Dato: 2009.12.01

Isotopkardiografi Dato: 2009.12.01 Instruks Side 1 af 5 Formål At vurdere hjertets pumpefunktion Målgruppe og anvendelsesområde Sygeplejersker, bioanalytikere og læger på afd. Z, som arbejder i rum 1 Undersøgelsesprincip Der injiceres 99M

Læs mere

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25

Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Procedurevejledning Side 1 af 4 Radiojodbehandling Dato: 2004-03-25 Formål Behandling af patienter med thyreotoksikose og struma 131 J-natrium optages overvejende i glandula thyreoidea. Isotopen henfalder

Læs mere

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso

Isotopkardiografi med volumenbestemmelse - Mediso Instruks Side 1 af 6 Formål At beskrive den korrekte procedure for vurdering af hjertets pumpefunktion og volumen-forhold for højre og venstre ventrikel, samt bestemmelse af minutvolumen. Målgruppe og

Læs mere

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Endokrinologi i almen praksis

Endokrinologi i almen praksis Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital Endokrinologi i almen praksis Thyreoideasygdomme Hyperthyreose Forekomst I Danmark diagnosticeres årligt 4-5.000 nye

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Efkon AB 2014 1. HVAD ER CUMAP LIVE?... 2 2. HVAD VISES DER FOR BESØGENDE?... 3 3. CUMAP LIVE VIA CUMAP-PC... 5 3.1. OPSÆTNING I CUMAP-PC... 5 3.2. HOLDLEDERNE

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Bemærk! Vi bruger i denne guide både Facebook og en applikation på Facebook for, at lave din GIPPLER- fane. Vi kan af naturlige årsager

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

WEB1000 brugermanual Kliniker

WEB1000 brugermanual Kliniker WEB1000 brugermanual Kliniker 4/2 2004 Joakim Oldenskov Indholdsfortegnelse Opstart WEB1000 3 Luk WEB1000 4 Kom godt igang med WEB1000 4 Ikonforklaring 7 2 Opstart af WEB1000 Web1000 (webben) er en såkaldt

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Manual til studiebogen i Ludus Web

Manual til studiebogen i Ludus Web Manual til studiebogen i Ludus Web Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem Ludus og LudusWeb! Ludus er det system som de studerende meldes ind i, når de kommer på VUC, det er kun administrative

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Oprettelse af nye medarbejdere

Oprettelse af nye medarbejdere Kom godt i gang med: Oprettelse af nye medarbejdere EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel.

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel. Side 1 Mange kender programmet Microsoft Publisher hvor man sætte forskellige ting op i, blade, skrivelser, sange m.m. Libre Office Draw der er en del af den gratis LibreOffice pakke kan noget i samme

Læs mere

UNI-labels i Open- og LibreOffice

UNI-labels i Open- og LibreOffice UNI-labels i Open- og LibreOffice Print labels til dine elever med UNI login-oplysninger Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er UNI-Label?...4 Få fat på data!...5 Registrer dine data!...8 Lav

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB Bemærk! Klubben har ikke noget med testene at gøre og Dansk Agapornis Klub får ikke provision eller lignende. Eneste forpligtigelse er, at vi reklamere på vores webside

Læs mere

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk.

Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i.

I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i. 1. Introduktion I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i. Indhold i app'en: Startup side, hvor app'en

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere