Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32"

Transkript

1 Emne: Dokumentbrugere: Bio KF, Læger KF Redaktør: Læge/bio12 Dokumentansvarlig: QA KF/PET Thyreoideaskintigrafi Dokumentnummer: 06.2.RH.1.32 Udløber: Version: C Niveau: Instrukser Godkendt af: 1) Formål 2) Målgruppe og anvendelsesområde 3) Indikationer 3.1) Kontraindikationer 4) Graviditet og amning 5) Definitioner 6) Undersøgelsesprincip 7) Fremgangsmåde 7.1) Patientforberedelse, ubehag, bivirkninger 7.2) Thyreoideaskintigrafi - Rum ) Optagelsesdata 7.3) Thyreoideaskintigrafi - Rum ) Optagelsesdata 7.4) Ultralydsundersøgelse 7.5) Afslutning af undersøgelse 8) Fortolkning og Svar 9) Lægemidler, aktivitetsmængde og stråledosis 9.1) Lægemiddel 9.2) Aktivitetsmængde og effektiv dosis 10) Sikkerhed 11) RIS dokumentation 12) Ansvar og organisering 13) Litteraturliste 14) Ændringsliste Beskrivelser 1) Formål At vurdere glandula thyreoideas størrelse, form, lejring og den regionale funktion i kirtlen. 2) Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for personale, der varetager patientundersøgelser i Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, KF-sektion. 3) Indikationer Mistanke om thyreoidealidelser: Struma, hyperthyreose, thyreoiditis, thyreoideacancer. Tumormistanke på hals og i mediastinum superius. Kongenit hypothyreose. Planlægning af 131 I-behandling (radiojodbehandling) af benigne thyreoidealidelser: Hyperthyreose, struma.

2 3.1) Kontraindikationer Undersøgelsen kan udføres under igangværende antithyroid medicinsk behandling, men behandling med Eltroxin, Thyrcapsol og Liothyronin bør seponeres ca. 3 uger forud for undersøgelsen. 4) Graviditet og amning Graviditet: Ved graviditet, bør undersøgelsen om muligt udsættes, respektivt erstattes af undersøgelsesmetoder, der ikke er baseret på ioniserende stråling. Amning: Hvis undersøgelsen er nødvendig. Pause i 36 timer (ved MBq). Se Ammepause efter indgift at radioaktive lægemidler 5) Definitioner For definitionsbetegnelse Se Patient- og billedidentifikation afsnit 6 6) Undersøgelsesprincip 99m Tc-pertechnetat optages via jodidpumpen i glandula thyreoidea parallelt med optagelsen af jodid. Fordelingen af 99m Tc-pertechnetat afspejler kirtlens regionale funktion. Der sker ingen organificering i kirtlen (til forskel fra jodid) minutter efter injektion af sporstoffet kan fordelingen afbildes med gammakamera. I visse tilfælde anvendes 123 I Na-Jodid som sporstof. 7) Fremgangsmåde Patienten identificeres og informeres om undersøgelsesforløbet. Se Patient- og billedidentifikation Kvinder i den fertile alder (12-57 år) udspørges om graviditet evt. amning. Det sikres at patienten holder pause med evt. eltroxinbehandling. OBS: Er patienten henvist til thyreoideaskintigrafi med efterfølgende radiojodbehandling sikres at patienten holder pause Eltroxin og Thyrcapsol. 99m Tc-pertechnetat injeceres i en vene, og injektionssprøjten skylles med 0,9% Natriumklorid, således at al aktivitet tilstræbes injiceret. I tiden mellem injektion og billedeoptagelse bedes patienten om at drikke ca. 2-3 glas kildevand minutter (max. 30 min) efter injektion udføres gammakameraoptagelsen. Ved anvendelse af 123 I Na-Jodid udføres optagelsen efter 3-4 timer. Skintigrafi: Stråleabsorberende genstande, for eksempel smykker fjernes. Lægen palperer patientens hals før eller efter skintigrafien. Antioroptagelse:

3 Patienten anbringes i rygleje på lejet uden hovedpude, med hovedet let bagoverbøjet. Dette gøres ved at anbringe en lille pude under skulderen på patienten. OBS: Hvis patienten ikke kan ligge på ryggen kan skintigrafien evt. foretages som anterior optagelse i siddende stilling se thyreoideaskintigrafi rum 45. Der anbringes 57 Co kilder til markering af prominentia laryngea (Prom.lar.) og incisura jugularis (inc.jug), og afstanden mellem punkterne måles og noteres på patient forsiden. Kameraet anbringes så tæt som muligt på patienten, og med thyreoidea i midten af billedfeltet. Checkpunkterne markeres. Markøerne fjernes og optagelsen kan startes, normalt opsamles 500 kcts eller 10 min. Pinholeoptagelse: Der suppleres efterfølgende med en optagelse med pinhole-kollimator. Normalt 500 ktcs eller 10 min. Mellem de to optagelser skal patienten drikke 1-2 glas vand for at skylle evt. sporstof væk fra spiserøret. Supplerende optagelser: Aftales med den ansvarshavende læge, både med hensyn til evt. checkpunkters placering og projektioner der skal optages. Ultralyd: Efter antior-, pinhole- og evt. supplerende optagelser foretages, af lægen, en ultralydsskaning af relevante områder. Undersøgelsens varighed: Injektion: 15 minutter Skintigrafi: 45 minutter 7.1) Patientforberedelse, ubehag, bivirkninger Ingen forberedelse. Patienten skal ligge stille ca. 2 x 10 min med hovedet let bagoverbøjet. Udover venepunkturen er der intet ubehag forbundet med undersøgelsen. 7.2) Thyreoideaskintigrafi - Rum 45 Opsætning af scintigrafi: Klik på patients. Klik på newp. Udfyld id (cpr.nr.) og navn. Klik på confirm. Klik på thyreoidea. Kik på thyreoidea en gang til. I select study klik på thyreoidea ud for aktuelle patient. Klik på acqu. Rød bjælke kommer frem. Skriv Anterior. Tryk enter. Camera orient sættes på 3 (så det passer med den retning pt. ligger). Anterioroptagelse: Patienten anbringes i rygleje på lejet uden hovedpude, med hovedet let bagoverbøjet. Dette gøres ved at anbringe en lille pude under skulderen på patienten. Marker Prom.lar. og inc.jug med et lille stykke tape og mål afstanden med et målebånd heri mellem. Afstanden noteres under bemærkninger på KF- forsiden.

4 Hold 57 CO kilden på markeringen af Prom.lar Klik på MARK. Når krydset er over 57 CO kilden trykkes på fod pendalen. Hold 57 CO kilde på Inc.jug og når krydset er over 57 CO kilden trykkes på fod pendalen. Fjern 57 CO kilden og Klik START. Optagelsen er nu i gang. Under optagelse markeres højre side med 57 C0-kilden. Efter endt optagelse Klik på CANCEL til Insertion of markers Pinholeoptagelse: Patienten bedes om at drikke 1-2 glas vand. Der skiftes til pinhole kollimator. Klik på acqu. Skriv pinhole i rød bjælke. Tryk enter. Camera orient ændres til 1. Patienten placeres og højden af kameraet indstilles således at thyreoidea lige akkurat er med i hele billedefeltet. Klik på start. Pinhole optagelsen er nu i gang. Supplerendeoptagelse: Klik på acqu Skriv navn for ønskede optagelse. Evt. markeringer foretges som beskrevet under antioroptagelse. Efter endt billedeoptagelse. Klik på cancel til Insertion of markers. Klik på send. Klik på entegra. Klik continue. Billedbehandling: Optagelserne: Ant og Pinhole markeres for den pågældende patient og hentes ind på arbejdsbordet ved at vælge Load. Billederne påførers tekst (se nedenfor), hvorefter billedet gemmes om printbillede på entegra. Tekst på billedet/printet: Anterior /Pinhole. Prom.lar. Inc.jug. Afstand mellem markoererne:? cm Thyreoideaskintigrafi + navn, CPR-nr., Rigshospitalet / KF 4011 hvis der ikke er valgt Display Header ) Optagelsesdata Isotop: TC99m Kollimator: LEHR Count: 500 kcounts Time: 600 sek. Camera orient (Anterioroptagelse): 3 Camera orient (Pinholeoptagelse): 1 Billedbehandling foregår på entegra

5 Se Arkivering 7.3) Thyreoideaskintigrafi - Rum 47 Opsætning af studie: Dobbelt klik på Jetstream console ikonet på skrivebordet. Vælg Acquire Patient Study. Tryk Enter. Vælg Patient Acquisitions. Tryk Enter. Tryk F1 ved Procedure Type Vælg Thyreoidea (TH) vha. piltasterne. Tryk Enter. Gå ned vha. piltasterne til Patient Name og tryk F1. Vælg den ønskede patient ud fra worklisten vha. piltasterne og tryk Enter. Tryk 2 x F3, og kontroller om patientens navn og Cpr-nr står rigtigt. Brug LEHR kollimator. Kameraet indstilles så kamerahovedet er over lejet i 180 grader (det er den når pinden står lidt under 180 grader) Patienten hentes ind. Patientens navn og Cpr-nr kontrolleres på skærmen. Patienten informeres om undersøgelsen. Patienten lægger sig på ryggen. Der placer en lille luftpude under patientens skuldre så halsen bliver strukket godt ud. Hovedet stabiliseres evt. med sandpuder. To stykker tape med kryds på, sættes på patientens prom.laryng. (strubehoved) og inc. jug. Afstanden mellem de to krydser måles vha. et målebånd og noteres ned under bemærkninger på KF forsiden. Kameraet indstilles så spytkirtlerne er øverst i billedet og at kamerat er så tæt på som muligt. Kammerat justeres op og ned vha dobblet tryk. Hold knappen EN inde og tryk samtidigt på enten UP eller DOWN. Gå ned til View ID vha. piletasterne og skriv mrk 1. Gå ned til Total Time vha. piletasterne og skriv 10 sek. ved først at slette det som står der i forvejen. Markere med co-pennen på et af krydsene Tryk Start (grøn knap) på panelet ved siden af kamerahovedet. Gå ned til View ID vha. piltasterne og skriv mrk 2. Markere med co-pennen på det andet kryds og optagelsen startes ved at trykke Start på panelet ved siden af kamerahovedet. Gå ned til View ID vha. piltasterne og skriv Ant og tiden skriv 600 sec. Tryk 2 x F3 for at starte. Der sættes en højremarkering vha. co-pennen på skærmen i nogle sekunder. Efter den første optagelse sætter patienten sig op på lejet og får yderligere et glas vand for at skylde "halsen ren" for evt. sporstof. Der skiftes til pinhole kollimatoren. Gå ned til View ID vha. piltasterne og skriv Pinhole. Gå ned til Orientation vha. piltasterne og Tryk F1. Ændre vinklen til 180 grader vha piltasterne. Tryk Enter. Patienten kommer ned at ligge igen og lejres på samme måde som ved anteriorbilledet. Kammeraet indstilles så at thyreoidea er centreret og at kameraet er så tæt på som muligt. Kammerat justeres op og ned vha dobblet tryk.

6 Hold knappen EN inde og tryk samtidigt på enten UP eller DOWN. Kontrollere at tiden er sat til 600 sec. Tryk 2 x F3 for at starte. Ved endt optagelse kommer patienten op at side på lejet, billederne lægges sammen og forvagten kontaktes, som godkender billerne og evt. pappillerer patientens hals samt udfør en Ultralydsundersøgelse. Patienten må herefter forlade afdelningen. Dokumentation af undersøgelse: Se Afsnit 10 RIS dokumentation. Billedbehandling: Sammenlægning af thyreoideabillederne. Tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 1. (Jetstream er nu på skærmen) For at komme tilbage til Ris tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 2. Ant billedet skal lægges sammen med mkr 1 og mkr 2. Vælg MultiViewer, i værktøjslinien. Vælg den ønskede patient, og marker Ant, mkr 1 og mkr 2. Tryk Load. Eller dobbelt klikke på hver enkelt og føre dem over til Static. Tryk Proceed with selected. Vælg Tools i værktøjslinien. Klik på Launch ICMTools.. Vælg fanen Image Math Under Image 1 vælges Ant og under image 2: vælges mrk 1. Tryk Create. Under Image 1 vælges Untitled-1 og under image 2: vælges mrk 2. Ved Result skrives Anterior. Tryk Create. Anterior billedet gemmes ved at trykke Save Images (disketten) oppe i værktøjslinien, billedet kommer nu frem nede i venstre hjørne. Tryk på krydset oppe i venstre hjørne. Sammenlægning af thyreoidea billederne: Tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 1. (Jetstream er nu på skærmen). For at komme tilbage til Ris tryk 2 x Scroll Lock på tastaturet og derefter på 2. Vælg Generic Viewer, i værktøjslinien. Vælg den ønskede patient og markere anteriorbilledet og pinholbilledet Tryk Load. Eller dobbelt klikke på hver enkelt og føre dem over til Frame. Tryk Proceed with selected. Vælg Palette i værktøjslinien Vælg Primary Palette. Vælg Invert-grey. Tryk Ok. Tryk på Insert Annotations (blå blyant) i den øvre værktøjslinie. Tryk på Add Rubber Stamp (sort stempel) i venstre værktøjslinie. Indsæt herefter: H ved højer markering, Anterior og Pinhol på de rigtige billeder. På Anteriorbilledet indsættes: Afstand mellem markering: x cm., Prom. Lar, Inc. Jug. Øverst på "arket" indsættes: Tyreoideaskintigrafi, Rigshospitalet KF Print et eksemplar ud ved at trykke på print ikonet i øverste værktøjslinie Gem billedet ved at trykke på Save Screen to local DB (F7). Tryk på krydset oppe i venstre hjørne. Eksportere billederne til PACS, BILLE og EBW-Beskriverrum: Tryk på F2. Vælg den patientundersøgelse der skal sendes til PACS, BILLE og EBW-Beskriverrum.

7 Vælg Export Exam i venstre værktøjslinie og vælg herefter enkeltvis Pacs, Bille og EBW- NM beskriverrum og tryk Select. Afkryds på dagens rumliste udfør patientensnavn at overførslen er udført Papirerne lægges til svar i beskriverrummet ) Optagelsesdata Isotop: Kollimator: Count: Time: Camera orientation (Anterioroptagelse): Matrix: TC99m LEHR 500 Kcounts 600 sek 180 degrees 256x256 Billedbehandling foregår på EBW Se Arkivering 7.4) Ultralydsundersøgelse UL-apparat: Tænd for ultralydsapparaturet. Skriv patientens efternavn, navn og Cpr-nr. ned. Fremgangsmåde under udarbejdelse 18/11-10 PTC 7.5) Afslutning af undersøgelse Billederne udprintes på et svarark. 8) Fortolkning og Svar Sammen med beskrivelse vedlægges et svarark med antiore-,pinholebillede samt evt. supplerende billedoptagelser. Undersøgelsen beskrives med hensyn til: Palpationsfund (størrelse, form, konsistens). Grad af 99m Tc-optagelse (specielt lav eller specielt høj i relation til baggrunden i omgivelserne og spytkirtlerne). Størrelse, form, lejring. Aktivitetsfordeling (jævn eller solitært eller multiple hypo/hyperfungerende områder, evt. solitært dominerende hypofungerende område i en multinodøs kirtel. Eventuelt ektopisk thyreoideavæv? I konklusionen sættes fundene i relation til den kliniske problemstilling inklusiv palpationsfund. 9) Lægemidler, aktivitetsmængde og stråledosis 9.1) Lægemiddel

8 99m Tc-pertechnetat. Ved mistanke om intrathorakal struma eller lav optagelse kan 123 I Na-jodid anvendes. 9.2) Aktivitetsmængde og effektiv dosis Aktivitetsmængder: Voksne: 200 MBq ( 99m Tc- pertechnetat). 25 MBq ( 123 I Na-Jodid) Børnedosis: se "beregning af aktivitetesmængde børn" Effektiv dosis: 99m Tc- pertechnetat: 2,6 msv (0,013 msv/mbq). 123 I Na-Jodid: 2-4 msv (0,1 0,16 msv/mbq) 10) Sikkerhed Af sikkerhedsmæssige årsager skal medarbejdere, som har kontakt med patienter, der aktuelt er i behandling eller indenfor 5 dage har afsluttet cytostatisk behandling være opmærksom på gældende forholdsregler herfor. Se Regional vejledning: Cytostatika - forholdsregler og håndtering af 11) RIS dokumentation Initialer for personen der har identificeret patienten. Initialer for den læge der er ansvarlig for undersøgelsen. Anvendt lægemiddel og aktivitetsmængde noteres. Initialer på de personer der har gennemført undersøgelsen. Relevante SKS koder: WEEGS10XX, thyreoideaskintigrafi med 99m Tc- pertechnetat, WEEGSJGXX, thyreoideaskintigrafi med 123 I Na-Jodid ZP- kode vælg relevant kode/nummer hvis undersøgelsen ikke gennemføres. US Slut 12) Ansvar og organisering Klinikkens ledelse har det overordnede ansvar for at udarbejde og vedligeholde denne instruks. Alt relevant personale har ansvar for at kende og følge denne instruks. 13) Litteraturliste 1. Procedure Guidelines for Thyroid Scitingraphy 2.0. Society of Nuclear Medicine, February Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment, Second Edition. Kapitel 71 og 72, side Murray IPC & Ell P (eds). Churchill Livingstone Publ Radionuclide Imaging of the Thyroid Gland: patterns, Pearls, and Pitfalls. Joel R. Smith and Elizabeth Oates. Clinical Nuclear Medicine 2004;29:

9 14) Ændringsliste versions nr. Ikrafttrædelsesdato Årsag til revision 01 - Opdatering af Dok.nr RH.1.32 Gennemgået dato/sign /TGJ Central - B9.1.2 Sundhedsfagligt råd Børnedoser Bilag: Dokumentets versioner

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin

Sundhedsfagligt råd. Stress test med adenosin Instruks Side 1 af 5 Formål At undersøge regionale forskelle i hjertemuskulaturens gennemblødning under farmakologisk udvidelse af koronarkarrene. Målgruppe og anvendelsesområde Denne instruks gælder for

Læs mere

Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen

Indhold BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen BRUGERVEJLEDNING FOR MILOU OVERVÅGNINGS-SYSTEM. Udarbejdet af: Rune Kaadner & Poul Sørensen Indhold 1. Introduktion... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Sikkerhedsinstruktioner... 3 2. Generelt om Milou... 3 2.1.

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Materialet er udarbejdet i oktober 2013 Underviser: Kristine Mette Vebel Hansen Product Manager og InfoNet administrator, Afdelingen for Driftsoptimering

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Guide til Outlook 2007

Guide til Outlook 2007 Guide til Outlook 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook 2007... 1 E-mails... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DOKUMENTSTYRING Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-04-09 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital 2. udgave april 2001 1 Forord Instruksbogen i thyreoideasygdomme er udarbejdet for at sikre kvaliteten i thyreoideabehandlingen

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Brug af dine scannerfunktioner

Brug af dine scannerfunktioner CanoScan 5600F Vejledning på skærmen Sayfa 1 / 309 sayfa MC-2519-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere