Endokrinologi i almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endokrinologi i almen praksis"

Transkript

1 Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endokrinologisk afdeling Hvidovre Hospital Endokrinologi i almen praksis Thyreoideasygdomme Hyperthyreose Forekomst I Danmark diagnosticeres årligt nye tilfælde af hyperthyreose. Kvinde:mand ratio 5:1. Diffus toksisk struma ses hyppigst hos yngre Multinodøs toksisk struma er på grund af et relativt lavt jodindtag den hyppigste årsag til hypertyreose i Danmark. Tilstanden ses hyppigst hos kvinder >50 år. Solitært toksisk adenom Thyroiditis : - Postpartum thyroiditis ses hos 3-5%, og optræder 3-6 måneder efter en fødsel. - Subakut thyroiditis er en tilstand med smerte/ømhed svt. gl. thyreoidea, febrilia, leukocytose, hypersedimentatio og hypertyreose. - Jodinduceret eks. Amiodaron-thyreotosikose - Patienter med hyperthyreose udredes med: TSH, frit T3 og frit T4 hgb, leukocytter, trombocytter, elektrolytter, ioniseret calcium, plasma PTH, p-glukose. SR ved mistanke om thyreoidit Thyreoideascintigrafi og ultralyd TSH-receptor antistoffer, evt TPO antistoffer Differentialdiagnosen Mellem de nævnte lidelser stilles ud fra thyreoideascintigrafien/ultralyd og TSH-receptor antistoffer (kun positiv ved diffus toksisk struma), mens TPO-antistoffer oftest er positiv ved postpartum thyroiditis Patientinformation Thyroidea landsforeningen har udarbejdet en række pjecer, der er velegnede som supplerende information.. 1. Diffus toxisk struma Ses overvejende hos yngre kvinder med varierende grader af struma. Thyreoidea associeret ophthalmopathi (TAO) ses på diagnosetidspunktet hos ca. 30% af patienterne. 3-5% af patienterne vil have behandlingskrævende TAO. : Tabl. Thycapzol 15 mg x 2 i 3 uger, herefter doseres efter thyreoideatal. Ved let forhøjet stofskifte kan startdosis være lavere. Bivirkninger: hududslæt, kløe, artralgier, knoglemarvssuppression (feber-søg læge). Ved allergi for Thycapzol anvendes Propylthiouracil (PTU), 100 mg PTU svarer til 5 mg Thycapzol. Stofskiftet kontrolleres første gang efter ca. 2 uger (blodprøver) med efterfølgende ambulant kontrol. Herefter ca. hver uge indtil vedligeholdelsesdosis, der normal ligger mellem 2.5 mg

2 og 10 mg, er nået. Derefter kan kontrollerne udskydes til hver måned. Der stiles mod samlet behandlingsvarighed på ca. 1½ år. Ved klinisk påvirkethed, og hvor der ikke er kontraindikationer, behandles med tabl. propranolol mg (op til 40 mg) x 4 dagligt. en trappes ud over 1-2 uger når patienten er euthyreoid. Ved stor struma kan man vælge primær 131 I eller operation efter normalisering af stofskiftet. Mulitinodøs toxisk struma Antithyreoid medicinsk behandling gives initialt som anført under diffus toksisk struma. Praktisk taget alle patienter får recidiv ved seponering af den medicinske behandling. 131 I behandling planlægges når stofskiftet er nærnormaliseret. Der tilstræbes et subnormalt TSH. Hvor der er kontraindikation eller patienten ikke ønsker radiojod-behandling, kan livslang behandling med antithyreoid medicin eller operation (specielt ved tryksymptomer) anvendes. Solitært toxisk adenom Behandles som multinodøs toksisk struma. Postpartum thyreoiditis og subakut thyroiditis Thyreoiditis er karakteriseret med en initial fase med hyperthyreoidisme der efterfølges af hypothyreoidisme. Hvis der efter et år fortsat er hypothyreoidisme skal patienter forvente at skulle behandles med eltroxin livslangt. I den akutte fase er der ingen eller kun mindre optagelse på scintigrafien. : Symptomatisk behandling med propranolol mg (op til 40 mg) x 4 dagligt i periode hvor patienten er hyperthyreoid. Antithyreoid medicinsk behandling har ingen effekt. Den hypothyreoide fase kan behandles med eltroxin. I tilfælde hvor eltroxinbehandling er startet, bør denne forsøges udtrappet efter ca. 1 år. Ca 10% af kvinderne vil udvikle blivende myksødem med behov for livslang eltroxin substitution. Der er stor risiko for recidiv ved senere fødsler. Subklinisk hyperthyreose TSH supprimeret men T3 og T4 er normale. overvejes ved alder > 65 år og hos postmenopausale kvinder eller hjertesygdom følger de samme principper som ved hyperthyreose Myxødem Ca nye tilfælde årlig Årsager til primær hypothyreose: Kronisk autoimmun thyreoidit uden/med struma (Hashimotos thyreoiditis). Reversibel postpartum thyreoiditis og subakut thyreoiditis. Total/subtotal strumektomi og radiojodbehandling. Medikamentelt (antithyreoid medicin, lithium, cordarone). Langt de fleste tilfælde skyldes autoimmun thyreoidit. Generelt screenes for stofskiftelidelse ved bestemmelse af TSH. Ved erkendt sygdom tages TSH, frit T4 og T3, hgb, ion calcium, creatinin, Na, K, SR, p-glukose. Anti-TPO måles ved subklinisk hypotyreose (se nedenfor) m.h.p. behandlingsindikation (ikke som rutineprøve).

3 Der er generelt ingen grund til kontrol med skintigrafi eller ultralydsscanning af gl. thyreoidea. Sidstnævnte kan dog anvendes ved stor struma/solitær knude. Ved svært myxødem samt hos ældre patienter og patienter med iskæmisk hjertesygdom startes med tabl. Eltroxin 50 µg hver dag - fordobling af dosis efter 2-3 uger og herefter dosisøgning hver md. efter kontrol af thyreoidea prøver. Vedligeholdelses-dosis: ca. 150 µg. Ved let myxødem (TSH <25 og T 3, T 4 lige under nedre normalgrænse) kan man hos yngre starte med µg dagligt. På grund af eltroxin s lange halveringstid (7 dage) vil balance på aktuel dosis først være etableret efter 7-8 uger efter sidste dosisændring. Forløb Når stofskiftet er stabiliseres med TSH mellem 1-2 mu/l, da kontrol med ca mdrs. interval. Henvises til specialafdeeling ved graviditet Subklinisk hypothyreose Definition TSH er let forhøjet 5-12 mu/l med T4 og T3 inden for normalområdet. Tilstanden skyldes oftest kronisk autoimmun thyreoiditis med forhøjet anti-tpo, men ses også efter tidligere radiojodbehandling og thyreoideaoperation. Hvis TSH findes forhøjet men med normal T4 og T3, kontrolleres prøverne efter et par måneder suppleret med anti-tpo. Overvejes ved TSH>5 mu/l Stigende TSH bør specielt overvejes ved vægtøgning, træthed, hjerteinsufficiens, depressive tilstande, graviditet og eller ønske herom, diabetes og dyslipidæmi. Forløb Risikoen for at udvikle blivende hypotyreose er ca 2% per år hos personer med forhøjet anti-tpo og normal TSH. Er TSH marginalt forhøjet stiger denne risiko til 4%. Ved udvikling af hypotyreose ses først en stigning i TSH (subklinisk hypotyreose) med normalt T4 og T3. Ved yderligere stigning i TSH falder først T4 og senere i forløbet også T3 og patienten har klinisk/manifest myxødem. Struma/solitær knude i glandula thyreoidea Ved struma forstås en tydelig og synlig forstørrelse af glandula thyreoidea. Ved lavt og højt stofskifte følges udredning og behandling for henholdsvis hypothyreoidisme og hyperthyreoidisme. Ved normalt stofskifte ses struma som følge af 1. Diffus og multinodøs atoksisk struma 2. Varmt thyreoidea-adenom 3. Koldt thyreoidea-adenom 4. Thyreoideacyste 5. Thyreoideacancer 1. Diffus og mulitinodøs atoxisk struma Forekomst Ca. 10% af samtlige kvinder har en mere eller mindre udtalt (atoksisk) struma. Oftest ses i de tidlige stadier primært en diffus struma, som senere kan gå over i en mere multinodøs struma. Oftest er der ingen symptomer eller kun lettere ikke behandlingskrævende tryksymptomer. I mere udtalte tilfælde kan der være lokale tryksymptomer. Der er fundet en klar sammenhæng mellem lav jodindtagelse og høj forekomst af struma. TSH, T3 og T4. Thyreoideascintigrafi og ultralydsscanning. Anti-TPO (for at udelukke Hashimotos thyreoiditis

4 I tilfælde af behov for behandling, er der følgende muligheder: med Radioaktivt jod anvendes specielt ved den multinodøse struma og solitære varme adenomer, men kan også anvendes i tilfælde af diffus struma. Operation med strumektomi foretages ved meget stor struma, utilstrækkelig effekt af tidligere 131 I-behandling samt til patienter der foretrækker denne behandling frem for 131 I. 2. Varmt thyreoidea adenom Ved et varmt adenom med normalt stofskifte er der indikation for behandling såfremt der er tryksymptomer eller kosmetiske gener. Primært vælges 131 I-behandling. Såfremt patienten ikke ønsker 131 I-behandling kan operation evt. vælges. Har patienten ingen gener bør TSH kontrolleres ca 1 gang årligt idet der er risiko for udvikling af hypertyreose på et senere tidspunkt. 3. Koldt thyreoidea adenom Ved benign histologi ved finnålsbiopsi hos patienter med store dominante kolde adenomer bør operation anbefales idet der er risiko for falskt negativt biopsisvar. Små (<2cm) adenomer/cyster med benign finnålsbiopsi uden lokale tryksymptomer eller vækst kan observeres ambulant efter 6 måneder. Er der her ikke klinisk tegn på vækst afsluttes patienten. Ved vækst laves fornyet ultralyd og biopsi. En del patienter har udtalt angst for cancer, og har et stort ønske om operation. Ved større kolde adenomer uden malignitets suspicio ved finnålsbiopsi, hvor der er relativ kontraindikation mod operation eller hvor patienten ikke ønsker et operativt indgreb, kan ultralydsscanning og eventuel finnålsaspiration tilbydes hvert eller hvert andet år. 4. Thyreoideacyste Ved mistanke om solitær knude i gl. thyreoidea kan det dreje sig om en cyste. Diagnosen stilles ved hjælp af Thyreoideascintigrafi, som viser koldt område i gl. thyreoidea. Ultralydsskanning som viser cyste Finnålsaspiration fra dels cystevæske og dels kanten af cysten (fast væv) De tyndvæggede cyster uden septae er meget sjældent maligne, og vil som regel kunne behandles med ultralydsvejledt tømning/aspiration. Ved flere tilfælde af recidiv eller vækst vælges som regel operation. Er der tale om en cyste med septae eller en blandet solid/cystisk proces behandles den som et koldt adenom. 5. Neoplasmer I gld. thyreoidea Ca. 120 nye tilfælde årligt. Ved stor cancerrisiko (Hurtig voksende, hård knude med fiksation til omgivende væv og evt hæshed ) henvises til hurtigt til seepcialafdelingen. Andre patienter med knuder i glandula thyroidea henvises til endokrinolog. Thyreoideascintigrafi og ultralydsundersøgelse Thyreoideaadenomer inddeles efter skintigrafisk fund i varme adenomer (med optagelse af 99m Tc-pertegnetat ved skintigrafi) (5%) eller kolde adenomer (uden optagelse) (80%), og hvor knuden ved ultralyd fremtræder solid eller blandet cystisk-solid. Knuder i thyreoidea som ikke fremtræder kolde på scintigrafi opfattes som benigne Ved kolde adenomer er risikoen for cancer ca. 5%, hvorimod risikoen ved varme adenomer er forsvindende lille, selvom det ikke kan udelukkes. med radioaktivt jod Indikation Nodøs toksisk struma. Ca. 75% bliver raske efter én og 90% efter to behandlinger. Diffus toksisk struma. 131 I behandling anvendes ved: - Recidiv efter behandling med antithyreoid medicin. Forud for 131 I-behandlingen normaliseres stofskiftet med antithyreoid medicin.

5 - Udvikling af allergi for antithyreoid medicin. - Ved meget stor struma eller hvis stofskiftet er svært at styre, alternativt kan operation vælges. Atoksisk struma med tryk og kosmetiske gener, hvor der ikke er mistanke om malign lidelse. Første valgsbehandling hos patienter med nodøs atoksisk struma hvis der er tryksymptomer eller kosmetiske gener. Ved radioaktiv jodbehandling kan man forvente en reduktion af strumaen på ca. 50% over 1 år. Flere behandlinger er ofte nødvendige. Ved meget stor struma bør operation overvejes. Gravide og ammende må ikke behandles med radiojod, og kvinder (og mænd) der har ønske om graviditet, anbefales at udskyde denne i 4 måneder. Efterbehandling og kontrol efter radiojodbehandling Antithyroide medicin pauseres 1 uge før radiojod, og genoptages herefter, Forsøges seponeret efter 4-6 uger, hvor jodeffekten indtræder. Kontrol af stofskifte efter henholdsvis 1, 3, 6 og 12 mdr., evt. oftere ved problemer. Såfremt stofskiftet er normalt anbefales kontrol af stofskiftet 1 til 2 gange årligt. Patienter med komplikationer kontrolleres indtil tilstanden er blivende i ro. Patienter der udvikler hypothyreose behandles med Eltroxin. Hvis patienten ikke er euthyroid efter 6 mdr., da ny radiojodbehandling Gravide og thyreoideasygdom Graviditet stiller øget krav til thyroideafunktionen. I løbet af første halvdel af graviditeten øges produktionen af thyreoidea hormoner ca. 50%. Dette holder sig resten af graviditeten. Under graviditeten dannes også stigende koncentration af HCG i 1. trimester. HCG har strukturel lighed med TSH, og dermed thyroideastimulerende effekt. Det medfører stigning i frit T4, og dermed fald i TSH i 1. trimester. Disse ændringer er mest udtalte hos gravide med hyperemesis, men det kan udvikle sig til hyperthyroidisme (kaldet gestationel hyperthyroidisme, fordi det skyldes stimulation af gravidtetshormonet). Graviditet medfører også østrogeninduceret øget koncentration af thyroxinbindende globulin (TBG) i blodet. Forøgelsen sker overvejende i 1. trimester. Total -T4 (TT4) og total-t3 (TT3) stiger, indtil der nås et stabilt niveau omkring midten af graviditeten. Screening af gravide Der foretages ikke en generelt screening af thyroidea funktionen, kun hos de grupper der er anført nedenfor. Målingerne skal helst foretages inden graviditet eller ved første graviditets-besøg og bør omfatte TSH og anti-tpo. Der bør, så vidt disse er tilgængelige, anvendes referenceintervaller, der er reguleret i forhold til gestationsalder. Ved TSH uden for referenceinterval bør øvrige thyroideaparametre måles. Screening anbefales hos: - Kvinder med aktuel eller tidligere hyper-eller hypothyreose, post partum thyroiditis el-ler thyroidectomi - Kvinder med en familieanamnese med thyroideasygdom - Kvinder med struma - Kvinder med kendte thyroideaantistoffer - Kvinder med symptomer eller kliniske tegn på stofskifteforstyrrelse - Kvinder med T1DM - Kvinder med andre autoimmune sygdomme - Som led i udredningen hos kvinder med infertilitetsproblemer - Kvinder, der tidligere er bestrålet i hoved-eller halsregionen (mindre dokumenteret) - Kvinder, der tidligere har født for tidligt (mindre dokumenteret) TSH >2.5 mu/l: behandling med eltroxin, der titreres efter trimesterspecifikke referenceintervaller. af thyreoidealidelser under graviditet eller i forbindelse med fertilitetsbehandling er en specialistopgave. Postpartum thyreoiditis er diskuteret ovenfor Sten Madsbad Januar 2013

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital 2. udgave april 2001 1 Forord Instruksbogen i thyreoideasygdomme er udarbejdet for at sikre kvaliteten i thyreoideabehandlingen

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen

Forord. Jeg håber noterne kan bidrage til at skabe et overblik og måske lette embedseksamens læsebyrde. God læselyst! Morten Krogh Christiansen Forord Jeg har skrevet disse noter hen over mit 12. semester i forbindelse embedseksamen i medicin og kirurgi. Noterne tager udgangspunkt i opdelingen i Basisbog i Medicin og Kirurgi og er herudover i

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

Side 22 Kursusoversigt. Side 6-7 CADUCEUS legat Side 8-9 DUDS årsmøde. Side10-21 Tema: Biopsi ...

Side 22 Kursusoversigt. Side 6-7 CADUCEUS legat Side 8-9 DUDS årsmøde. Side10-21 Tema: Biopsi ... DUDS Side 6-7 CADUCEUS legat Side 8-9 DUDS årsmøde Side10-21 Tema: Biopsi... Side 22 Kursusoversigt Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - september 2011 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Information om fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik Klinisk vejledning Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering Misdannelsesskanning Dansk selskab for almen medicin - 2005 Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis

Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis 2007 Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis Vejledningen er udarbejdet af Karen Astrup, praktiserende læge i København (formand og sekretær)

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) April 2012 Gastroenheden - Polyposeregistret Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Polyposeregistret/Danish Colorectal Cancer Group Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose,

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose, behandling og kontrol Polyposeregistret Hvidovre Hospital & Danish Colorectal Cancer Group Indhold Sygdommen... 3 Spigelman klassifikation...

Læs mere

Kliniske retningslinier for udredning af knuden i glandula thyroidea (Version 2b - 2011)

Kliniske retningslinier for udredning af knuden i glandula thyroidea (Version 2b - 2011) Kliniske retningslinier for udredning af knuden i glandula thyroidea (Version 2b - 2011) Udarbejdet af arbejdsgruppe under Dansk Thyreoidea Selskab/Danske Endokrinologisk Selskab Kliniske retningslinier

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten.

Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Kliniske retningslinier for diabetesbehandling ved graviditet hos kvinder med kendt diabetes før graviditeten. Medlemmer af arbejdsgruppen: Repræsentanter for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis Indledning Denne pjece handler om tre forskellige sygdomme, som har det tilfælles at de kaldes vaskulitter. Granulomatose med polyangiitis- GPA (tidligere Wegeners Granulomatose) og Mikroskopisk Polyangiitis

Læs mere

Årsager til udvikling af autoimmune skjoldbruskkirtelsygdomme

Årsager til udvikling af autoimmune skjoldbruskkirtelsygdomme Årsager til udvikling af autoimmune skjoldbruskkirtelsygdomme Elad Dorry, Aurelie Gram, Trine Julie Lundstrøm, Morten Erik Møller, Sarah Søs Poulsen, Helene Martine Steffensen. Vejleder: Louise Torp Dalgaard

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Forfattere og korrespondance Asbjørn Mohr Drewes (tovholder) Jens Brøndum Frøkjær Majken Thyregod Jørgensen Filip Knop Michael Bau Mortensen Ove Schaffalitzky

Læs mere