ARBEJDSPLADSVURDERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSPLADSVURDERING"

Transkript

1 ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES

2 SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN (APV) Formålet med APV er at forebygge arbejdsskader, og APV en har derved hele tiden haft som mål at reducere arbejdsmiljøbelastninger, der kan medføre sygefravær. Med arbejdsmiljøreformen, der trådte i kraft 1. januar 2005, er det et krav, at APV'en fremover indeholder en særskilt vurdering af, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan påvirke sygefraværet. APV'er udført før 31. december 2004 skal først indeholde denne vurdering, når APV'en revideres eller dog senest ved udgangen af LOVHJEMMEL: BEKENDTGØRELSE OM ARBEJDETS UDFØRELSE NR. 559 AF 17. JUNI 2004 ARBEJDSPLADSVUDERING AT-VEJLEDNING DEN 1. JANUAR 2005

3 HVAD INDBEFATTER DET AT INDDRAGE SYGEFRAVÆR I APV OG HVORDAN KOMMER I I GANG? Der er krav om, at I vurderer det fravær, der kan skyldes arbejdsmiljøet, men der er ingen bestemte krav til, hvordan I vil gøre det. I skal kunne dokumentere, at I har forholdt jer til det, og hvis der er forhold, der påvirker fraværet, skal der laves handlingsplaner ligesom på andre forhold i APV en. Start med at tage en drøftelse i sikkerhedsudvalget og samarbejdsudvalget om, hvordan I vil gøre det, og hvor jeres ambitionsniveau skal være. Læg rammerne for hvordan og aftal hvem, der gør hvad. Som udgangspunkt anbefales det at anlægge en vurdering af sygefraværet på afdelings- eller virksomhedsniveau. Såfremt der er mistanke om sammenhæng over til arbejdsmiljøbelastninger, kan vurderingen detaljeres til den enkelte arbejdsplads. Når denne fremgangsmåde anbefales, skyldes det, at fraværet også kan have sin baggrund i mere overordnede forhold som snarere hører under samarbejde og ledelse end under APV arbejdet. Her kan være tale om mandag/fredags sygefravær/pjæk, ufleksible regler for frihed, eller at der på arbejdspladsen er en fraværsfremmende kultur. Fravær som forkølelser, influenza og andre sygdomme vil være uundgåelige, og det er heller ikke den slags, APV'en skal vurdere, medmindre det skønnes, at arbejdet indirekte har en indflydelse derpå.

4 KONKRETE EKSEMPLER PÅ HVORDAN NOGLE HAR INDARBEJDET SYGEFRAVÆR I APV EN SÅ LOVENS MINIMUMSKRAV OVERHOLDES I skal som minimum kunne dokumentere, at I har vurderet om forhold på arbejdspladsen har indflydelse på fraværet. Her er vist tre forskellige metoder på, hvordan det kunne gøres, men igen er der ingen formkrav så find jeres egen model. 1. REFERAT FRA SIU OG SU-MØDE A. SIU/SU har dato xx gennemgået nedenstående fraværsskema og ikke fundet noget fravær, som skønnes at være arbejdsrelateret. B. SIU/SU har ved gennemgang af fraværsskema fundet et fravær, som måske er arbejdsrelateret. SI gruppen for berørte afdelinger undersøger inden næste møde eventuelle årsager og løsningsforslag. EKSEMPEL PÅ ET SKEMA TIL HJÆLP TIL VURDERING SKEMA TIL VURDERING AF SYGEFRAVÆR FOR SU OG SIU FRAVÆRSPERIODER AFDELING IKKE ARBEJDSRELAT. ARBEJDSRELATERET BEMÆRKNINGER 2. EKSEMPEL PÅ SUPPLERENDE SPØRGSMÅL TIL AFDELINGS APV EN A. Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? B. Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mindskes?

5 3. EKSEMPEL PÅ CHECKLISTE TIL VURDERINGER CHECKLISTE Afdeling: Jobfunktion: Antal fraværsdage: Vurdering af sammenhænge mellem fravær og arbejdsmiljø Har nogen af de følgende arbejdsmiljøfaktorer Vurdering været årsag til fraværet? Ulykker Hudbelastninger Tungt og hårdt fysisk arbejde Kulde og træk Forstærket risiko i forbindelse med graviditet og amning Ubekvemme arbejdsstillinger og - bevægelser Ensidigt, belastende arbejde / ensidigt, gentaget arbejde Ringe indflydelse på eget arbejde Jobusikkerhed Manglende udviklingsmuligheder Ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte og feedback Stor arbejdsmængde og tidspres Fysiske forhold Psykiske forhold Sociale forhold Omgangstonen Konflikter og mobning Andet

6 INSPIRATION TIL AKTIVITETER DER RÆKKER UD OVER LOVENS KRAV Nedenstående oplistes kort nogle aktiviteter til inspiration til nogle af de mange forhold, der kan påvirke fraværet i positiv retning. Listen er naturligvis ikke udtømmende og for hver aktivitet, vil der sandsynligvis være behov for yderligere inspiration. SYGEFRAVÆRSPOLITIK Kvaliteten i en sygefraværspolitik og et fælles ejerskab omkring den er af uvurderlig betydning. Nogle politikker ligner mere opsigelsesprocedurer og glemmer fokus på forebyggelsen, omsorgen og fastholdelsen, hvorved effekten på lang sigt mistes. En fraværspolitik bør indeholde: 1. Mål hvad er jeres holdning og hvor vil I hen? 2. Indsatsområder hvad vil I gøre, på individ-, gruppe- og virksomhedsniveau? 3. Metoder og retningslinier hvordan og hvornår vil I gøre det? 4. Hvornår og hvordan skal indsatsen evalueres? SYGEFRAVÆRSSTATISTIK En registrering af fraværet er et uundværligt arbejdsredskab. Mange har det allerede og er således godt på vej. Analyser statistikken og del fraværet op på: afdelinger og arbejdsfunktioner. medarbejdere, alder og anciennitet. perioderne for fravær og placering af fraværet. Ovenstående kvantitative data forklarer ikke årsagerne. En registrering af dem kræver indgående kendskab til den enkeltes fravær, som kan søges gennem fraværssamtaler eller gennem afdelingens viden om fraværet. EN STOR DEL AF MEDARBEJDERNE ER ALDRIG SYGE PÅ ET STORT SLAGTERI HAR EN ANALYSE VIST, AT 20% AF MEDARBEJDERNE STÅR FOR 75% AF FRAVÆRET ANDEL AF DEN SAMLEDE MEDARBEJDERGRUPPE ANDEL AF DET SAMLEDE FRAVÆR

7 FRAVÆRSSAMTALER OMSORGSSAMTALER Det kan være vanskeligt og ømtåleligt at tale om fravær, da det kan grænse mellem det private og det arbejdsmæssige liv. En første forudsætning er, at de der udfører samtalerne har den fornødne uddannelse og redskaber til det, at der er klare og kendte retningslinier for hvornår og hvordan samtalerne udføres, samt åbenhed om hvilke muligheder det indebærer. Projekt GODT LIV indeholder en del redskaber til hjælp til samtaler. TILPASSE ARBEJDSFUNKTIONER FOR PERSONER MED EN TIDSBEGRÆNSET, NEDSAT ARBEJDSEVNE/GRAVIDITET Ændre oprindelige arbejdsfunktioner midlertidigt, eksempelvis nedsat tid eller tempo, jobrokering, mulighed for at sidde ned mm. MULIGHEDER FOR AT UDFØRE BESTEMTE ARBEJDSOPGAVER PÅ TRODS AF ET HELBREDSPROBLEM Aftale hvilke job på virksomheden der kan anvendes ved midlertidige helbredsproblemer. SUNDHEDSFREMMEAKTIVITETER Forebygge sygdom ved at styrke sundheden, eks. sund mad i kantine, rygeforbud, motionsmuligheder etc. GRAVIDITETSPOLITIK Det er ikke en sygdom at være gravid. En politik fastlægger og synliggør de nødvendige hensyn, der skal tages undervejs. INSTRUKTION AF NYE MEDARBEJDERE En systematisk instruktion af nye medarbejdere evt. med længere indlæringsperiode, så muskler og sener trænes op til det pågældende arbejde. ØGE NÆRVÆRFAKTORER Ovenstående er alle meget håndgribelige forhold, der gør det mere tiltrækkende at være på arbejdspladsen. Af mere bløde områder kan nævnes følgende: omgangstonen skabe klima, der fordrer åbenhed om fravær og personlige problemer. skabe en kultur, hvor den enkelte oplever, at det gør en forskel at komme på arbejde. styrke det sociale fællesskab og støtte mellem kollegaer og ledere.

8 DER ER KUN VINDERE NÅR SYGEFRAVÆRET REDUCERES Derfor opfordrer Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg sikkerhedsudvalgene og samarbejdsudvalgene til at gå aktivt ind i arbejdet for at nedbringe fraværet. Sygefraværet påvirkes af mange faktorer og kræver flere tilgange og mere end én handling for at reducere det. Der kan være behov for at arbejde med konkrete arbejdsmiljøforhold, med organisation og ledelse, med holdninger og kulturer på arbejdspladsen. Der er mange måder at arbejde med reduktion af fraværet, og det vigtige er, at I finder dem, der passer lige netop jeres virksomhed. SUCCESKRITERIET ER at arbejdet foregår gennem dialog, i åbenhed og gensidig tillid og med en positiv tilgang. DIALOG ÅBENHED GENSIDIG TILLID POSITIV TILGANG DENNE FOLDER ER UDARBEJDET AF SLAGTERIBRANCHENS ARBEJDSMILJØUDVALG, DER ER ET UNDERUDVALG UNDER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET JORD TIL BORD. ARBEJDSTILSYNET HAR HAFT VEJLEDNINGEN TIL GENNEMSYN OG FINDER, AT DEN ER I OVERENSSTEMMELSE MED ARBEJDSMILJØLOVEN. ARBEJDSTILSYNET HAR ALENE VURDERET VEJLEDNINGEN, SOM DEN FORELIGGER, OG HAR IKKE TAGET STILLING TIL, OM DEN DÆKKER SAMTLIGE RELEVANTE EMNER INDEN FOR DET PÅGÆLDENDE OMRÅDE. OKTOBER 2005

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere