Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik"

Transkript

1 Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

2 Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde med biologiske agenser (mikroorganismer)...6 Fysiske påvirkninger...7 Henvisninger...7 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks København V Telefon: Layout: ScandiColor ReklameBureau a/s Tryk: TL-Offset A/S Oplag: ISBN: Denne publikation er et tillæg til den generelle branchevejledning Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien, udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Arbejdstilsynet har haft tillægget til gennemsyn og finder, at det er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Tillægget kan rekvireres ved henvendelse til organisationerne eller købes hos Arbejdsmiljørådets Service Center (telefon varenr ).

3 Hvorfor denne vejledning? Den generelle branchevejledning om graviditetspolitik omhandler en række overordnede overvejelser, der bør tages i forbindelse med laboratoriers graviditetspolitik. Imidlertid er der i de fleste laboratorier mange særrisici, og disse bør samtidig overvejes og indgå, når der udarbejdes en graviditetspolitik. Først når alle risici for mor og barn er behandlet, kan man i politikken tage stilling til, om der skal skiftes til andet arbejde under graviditeten, eller om det er nødvendigt med en hjemsendelse. Det skal indledningsvis pointeres, at selve processen med at udarbejde en graviditetspolitik er af stor forebyggelsesværdi, idet den kan være medvirkende til, at der sættes fokus på de risici, som alle ansatte i laboratoriet kan blive udsat for. Ikke alle omtalte emner indgår i de forskellige laboratoriers arbejdsområder. Emnerne skal naturligvis kun medtages i graviditetspolitikken, hvor det er aktuelt. Graviditetspolitikken bør omfatte: Planlægning Indkøb Arbejde med visse kemikalier Arbejde med radioaktive kilder Arbejde med forsøgsdyr Arbejde med biologiske agenser (mikroorganismer) 3

4 Kemikalier For at undgå reproduktionsskader er det vigtigt at have styr på indkøb, planlægning og anvendelse af stoffer og materialer. Planlægning Der bør i graviditetspolitikken medtages en planlægning for arbejde med farlige stoffer for at undgå, at en evt. udsættelse for stoffet skader mor eller barn. Forebyggelse kan ske gennem nedenstående metoder: Evt. ændring af metoden, så det farlige stof undgås Substitution (erstatning) af et farligt stof med et ufarligt eller mindre farligt Indkapsling af stoffet eller processen Lokaludsugning eller stinkskab Personlige værnemidler Indkøb En graviditetspolitik bør endvidere indeholde en indkøbspolitik, der f.eks. omhandler: Evt. indkøb af afvejede mængder Evt. indkøb af færdige opløsninger Evt. indkøb af granulater frem for pulver m.v. Anvendelse af kemikalier Spørgsmål om, hvordan kemikalier håndteres, bør ligeledes omtales i en graviditetspolitik, når det drejer sig om arbejde i laboratorier. Arbejdsmiljøinstituttet har udarbejdet en liste over fosterskadende stoffer, og Arbejdsskadestyrelsen har udgivet en liste over påvirkninger, som evt. kan anerkendes som årsag til arbejdsbetingede fosterskader. Begge lister kan være en hjælp, når der skal udarbejdes en graviditetspolitik med hensyn til kemikalier, se henvisning bagest. Yderligere information kan opnås ved, at forbruget af kemikalier opgøres ved en systematisk gennemgang af laboratoriets stoffer og materialer, og for de farlige stoffer vurderes/undersøges om: stoffet er farligt, hvis den gravide bliver eksponeret man har forsøgt at substituere stoffet med et ufarligt eller et mindre farligt stof mængden kan nedsættes der skal anvendes personlige værnemidler, som giver den gravide fornøden beskyttelse, og som den gravide kan anvende man skal registreres ved arbejde med kræftrisikable stoffer der er arbejdspladsbrugsanvisning til alle farlige stoffer og materialer hvordan stoffet kan optages f.eks. i form af dampe, aerosoler eller gennem huden der tages hensyn til, om stoffet anses for reproduktionsskadende allerede ved små påvirkninger 4

5 De reproduktionsskadende kemiske stoffer findes især i følgende grupper: Organiske opløsningsmidler Kræftfremkaldende stoffer Bekæmpelsesmidler Tungmetalforbindelser (bly og blyforbindelser udgør en særlig høj grad af fare ved amning) Stoffer, som er erkendt farlige for gravide og for fosterets sundhed, er stoffer og materialer med følgende klassificering: R45, kan fremkalde kræft R46, kan forårsage arvelige genetiske skader R60, kan medføre forplantningsskader R61, kan skade barnet under graviditet R62, mulighed for at skade forplantningsevnen R63, mulighed for skader på barnet under graviditeten R64, kan skade børn i ammeperioden R68, mulighed for varig skade på helbred Arbejde med radioaktive stoffer Hvis den gravide bliver udsat for radioaktiv bestråling, bør graviditetspolitikken også omhandle dette område, idet arbejdet i så fald bør tilrettelægges, så den gravide og dermed fosteret ikke udsættes for risikofyldt bestråling. Det skal sikres, at dosis til fosteret ikke overstiger 1 msv pr. år efter meddelelse om graviditet. Hvis en ammende kvinde får radioaktive stoffer i sig, kan dette betyde, at barnet via modermælken får overført disse stoffer. Dette bør derfor inddrages i overvejelserne, når der udarbejdes en gravidpolitik. 5

6 Arbejde med forsøgsdyr Forsøgsdyr udgør en fare for fosteret, idet de kan bære en protozo, toxoplasma gondii, som hos mennesker kan give toxoplasmose (haresyge). Denne infektion giver som regel ingen problemer for voksne, men hos fosteret kan medføre alvorlige skader i form af hjerneskade. Endvidere bør nævnes, at gravide ikke skal arbejde med fjerkræ, da fjerkræ kan være smittebærer af ornithose (papegøjesyge), som er under mistanke for at kunne skade fosteret. Arbejde med biologiske agenser Den sidste ting, som er medtaget i dette tillæg, er arbejde med biologiske agenser (mikroorganismer). Det kan være arbejde i mikrobiologiske laboratorier og arbejde med humant eller animalsk materiale, hvor der kan være risiko for udsættelse for sygdomsfremkaldende agenser. Hvis der arbejdes med opkoncentrerede biologiske agenser, kan særlige foranstaltninger til beskyttelse af gravide være nødvendige, især hvis disse agenser udgør en særlig risiko for fosteret. Her skal man være opmærksom på listeria, som kan give hjernehindebetændelse. Listeria er anerkendt som fosterskadende i fortegnelsen over erhvervssygdomme fra Arbejdsskadestyrelsen. 6

7 Fysiske påvirkninger Fysiske påvirkninger (i laboratoriet) som ikke er medtaget i den generelle branchevejledning Fysiske påvirkninger i laboratoriet kan være: Ultralyd > Hz (ikke hørbart) Ekstrem varme > 35 o C o Ultralyd kan ved høje frekvenser give celleskader i biologisk væv ved direkte kontakt, f.eks. ved forplantning gennem væsker og faste genstande (ikke gennem luft) og gennem den gravides bughule til fosteret. Ekstrem varme kan være til skade for fosterets liv og udvikling, da opvarmning af fosterets væv kan medføre risiko for mangelfuld eller svigtende blodcirkulation og dermed forringet ilttilførsel. Derfor bør disse overvejelser også indgå, når der skal udarbejdes en graviditetspolitik. Henvisninger At-anvisning nr , marts 1998 "Gravide og ammendes arbejdsmiljø" (erstattes i 2002 af en At-meddelelse) AMI-rapport nr. 35/1991: "Reproduktionsskadende kemiske stoffer i arbejdsmiljøet" Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 357, maj 2001 om fortegnelse over erhvervssygdomme (Gr.H) Foldere og andet materiale fra At-indsatsen "Arbejdsmiljø og sunde børn" Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867, oktober 1994 om "Arbejdets udførelse" Arbejdsmiljørådets Service Centers-pjece, 2000: "Graviditet og arbejdsmiljø, 21 spørgsmål og svar" Laboratoriesikkerhed LAB-Link, på Andre relevante henvisninger: Sundhedsstyrelsen, Dokumentationsrapport, januar 1998: "Graviditet og arbejdsmiljø" At-vejledning C.0.1 oktober 2000: "Grænseværdier for stoffer og materialer" Sundhedsstyrelsens bekendgørelse nr. 823, oktober 1997:"Om dosisgrænser for ioniserende stråling" Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Dansk Laborant- Forening/HK ( ) eller Dansk Industri ( ). 7

8 Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet Træ-Industri-Byg Telekommunikationsforbundet Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet Teknisk Landsforbund ScandiColor ReklameBureau a/s Arbejdsgiverside: Dansk Industri Dansk Textil & Beklædning Ledernes Hovedorganisation Industriens Branchearbejdesmiljøråd Postboks!!!! "!#$ København V Tlf%:!$ &' "( )' www%i*bar%dk

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet

Guld, sølv og. arbejdsmiljøet Guld, sølv og arbejdsmiljøet Denne pjece er et bidrag til debatten om arbejdsmiljøet i guld- og sølvbranchen. Vi har udvalgt de mest omtalte emner og sat fokus på de hovedregler og principper, der gælder

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten... 6 - forbudte arbejdsopgaver...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Branchevejledning 2 Indhold Indhold 3 Unge under 18 år i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen 5 På skolen

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien

Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Statisk elektricitet Vejledning om statisk elektricitet i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Vejledning om rengøringsmidler

Vejledning om rengøringsmidler BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler Rengøringsmidler Rengøringsmidler og sundhedsrisiko ph-værdi Dosering Grænseværdier Sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler ved rengøring Mærkning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere