2. Kirurgisk Abort i 1. trimester. Indledning. Resume af viden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Kirurgisk Abort i 1. trimester. Indledning. Resume af viden"

Transkript

1 2. Kirurgisk Abort i 1. trimester Gynækologiske guidelines. Tovtrækker: Richard Farlie Referenter: Gitte Eriksen, Gitte Glavind Indledning Provokerede abort i 1. trimester er en af de hyppigste indgreb i gynækologien. Indtil udbredelsen af medicinsk aborter blev alle 1. trimester aborter udført kirurgisk, oftest med vakuum aspiration. Resume af viden Kirurgisk abort er komplet i 98-99% af tilfælde (III) Komplikationer optræder i ca. 5% af indgreb. Hyppigst som infektion (1-2%), blødning (0,5%), perforation (ca. 0,2%) eller retention (1-2%). Alvorlige komplikationer er sjældne. (III) Risikoen for komplikationer stiger ved uterine malformationer og tidligere kirurgi på cervix (conisatio, evacuatio) eller nedre segment (sectio). (III) Perforation af uterus sker ca. 10 gange hyppigere end rapporterede og er oftest asymptomatisk. (III) Indgrebet kan udføres i general anæstesi eller lokal anæstesi. (III) Forbehandling med prostaglandin nedsætter risikoen for cervikale læsioner og perforation og reducerer blodtabet. (III) Antibiotika profylakse er ikke indiceret, hvis der udføres præoperativ screening for og behandling af Chlamydia trachomatis. (Ib) Oxytocin reducerer det per-operative blodtab signifikant, men er uden klinisk betydning. (Ib) Anti-D skal gives alle til Rh-neg kvinder efter kir. ab. (III) Spiral oplægning kan udføres i tilslutning til kir. ab. (Ia ) Kirurgisk abort er mindre velegnet ved gestationsalder < (III) Manuel vakuumaspiration er et muligt alternativ ved tidlig kir. abort. (Ib) Der er ikke øget risiko for spontan abort, ektopisk graviditet eller infertilitet efter kirurgisk abort men muligvis for præmatur fødsel. (III) 1

2 Kliniske rekommandationer Inden indgrebet skal pt. informeres om risici mv. og mulighed for støttesamtale. De relevante anmodninger skal underskrives. Der skal undersøges for Clamydia trachomatis og hvis testen er positiv skal relevant behandling startes senest i forbindelse med indgrebet. (A) Blodtype skal forligge i forbindelse med indgrebet. (D) Gestationsalder skal sikres ved eksploration og der skal være mulighed for ultralydsundersøgelse ved usikkerhed. (C) Vakuum aspiration bør udføres Ul-vejledt ved uterin malformationer pga større risiko for perforation og ufuldstændig tømning. (C) Forbehandling med misoprostol 0,4mg vaginalt 3 timer inden indgrebet. (se appendix - Misoprostol) (C) Vakuumaspiration er mindre succesfuld/egnet ved abort før gestationsalder på 7 uger (7+0). Medicinsk abort anbefales i disse tilfælde. Manuel vakuum aspiration er et muligt alternativ, men er ikke udbredt i Danmark. (C) Der er tradition for generel anæstesi i Danmark, men indgrebet kan udføres i paracervikal blokade. (C) Ved mistanke om perforation inden kaviteten er tømt kan indgrebet færdiggøres UL - vejledt. Ved mistanke om perforation observeres patienten og skal kun laparoskoperes/laparotomeres ved symptomer. (C) Oxytocin gives på indikation. (C) Anti-D IgG bør gives alle Rh-negative kvinder postoperativt uanset gestationsalder (Se guidelines vedr. anti-d profylakse) (C) Der er ikke indikation for rutinemæssig histologisk undersøgelse af evacuatet hvis der er udført præoperativ Ul-scanning. (C) Oplæggelse af spiral i tilslutning til vakuumaspiration er sikker og effektiv. (A) Laparoskopisk sterilisation kan udføres samtidig med kirurgisk abort. (C) Information til kvinden Alle patienter der ønsker et provokerede abort har ret til en støttesamtale. Ved en kirurgisk abort suges graviditetsvævet ud fra livmorhulen gennem livmorhalsen. I Danmark udføres indgrebet næsten altid i fuld narkose. Kirurgisk abort har en komplikationsrisiko på ca. 5%. Alvorlige komplikationer er meget sjældne. Større blødning er sjælden (1/200) 2

3 Gennemboring af livmoderen er sjældent (1-2/1000) og i de fleste tilfælde uden symptomer eller følgevirkninger. Ufuldstændig abort som kræver et nyt indgreb sker ca. 1-2/100 gange. Underlivsbetændelse sker i 1-2/100 tilfælde og forbygges ved at der tages prøver fra livmoderhalsen inden indgrebet og behandles hvis prøven er positiv. Der er ikke øget risiko for senere spontan abort, graviditet uden for livmoderen eller barnløshed. Der er måske en lidt øget risiko for for tidlig fødsel i senere graviditeter. Litteratur gennemgang Oprindeligt blev kirurgisk abort udført ved dilatation og curretage (D & C). Vakuum aspiration blev først udbredt i Kina og Østeuropa, men blev udbredt i vesten efter ændringerne i abortlovgivningen i løbet af 1970'erne 1,8. Vakuum aspiration er hurtigere og giver færre komplikationer end D & C 1,8. (III) Anæstesi Der er tradition for generel anæstesi i Danmark men indgrebet kan udføres sikkert i paracervikal blokade 2,8,10,13,19. (III) Tidlig abort <7 uger Vakuum aspiration er ikke velegnet til tidlige aborter pga. øget risiko for perforation og manglende tømning af kaviteten 7. (III) Manuel vakuumaspiration er et muligt alternativ til vanlig vakuum aspiration ved tidlig abort 24,28. (1b) Fremtidig fertilitet & obstetrisk risiko Der er ingen øget risiko for spontan abort, infertilitet eller ektopisk graviditet efter 1. trimester abort 11,18. Der er i nogle undersøgelser vist øget tendens til præterm fødsel, især ved gentagne aborter 22,29. (III) Komplikationer Kirurgisk abort ved vakuum aspiration er et meget sikkert indgreb med få og oftest mindre komplikationer hos ca. 5% 1,2,4,7,8,9,13,19,32. (III) Flere udenlandske undersøgelser har vist at komplikationsfrekvensen falder med stigende operatør erfaring 7,26 men den trend kunne ikke genfindes i en dansk undersøgelse 30. (III) Blødning Større blødninger er sjældne ved kirurgisk abort i 1. trimester (0,5%). Oxytocin nedsætter blødning i forbindelse med indgrebet signifikant 17 men blødning er sjælden klinisk betydningsfuld. (1b). Der forligger ikke evidens for effekten af methergin. Perforation Undersøgelser hvor laparoskopisk sterilisation er fortaget i tilslutning til kirurgisk abort viser, at perforation er hyppigere forekommende end forventet 12. I de fleste tilfælde er det betydningsløst og kræver blot observation 12,16. Perforation af uterus sker i ca. halvdelen af tilfælde ved dilatation af cervix. Risikoen for perforation øges ved tidligere cervikal kirurgi 21 og uterine malformationer 7,15,16,21.og reduceres ved forbehandling med prostaglandin 21. (III) Cervikal læsion Måling af tryk i cervix viser, at der opstår læsioner i cervixsubstansen ved dilatation over 9 mm 15. Det er uvist, om det har betydning på længere sigt. (III). 3

4 Forbehandling med prostaglandiner nedsætter risikoen for cervikal læsioner, blødning og perforation 20,25. (III). Infektion er en af de hyppigste komplikationer til kirurgisk abort i 1. trimester. I Danmark er Chlamydia trachomatis den vigtigst ætiologisk faktor og præoperativ screening og behandling reducerer risikoen for post operativ infektion signifikant. Der findes ikke grundlag for generel antibiotika profylakse 6,10,13. (1b). Inkomplet tømning Fortsat graviditet forekommer hos omkring 0,2% og inkomplet tømning af kaviteten hos 1,6% 2,4,7,9,13,32. (III). Teknik Der er ikke evidens for et bestemt teknik. I de fleste undersøgelser dilateres til en Hegar størrelse sv. til eller ½ -1 over gestationslængden i uger og der suges med et sug sv. til gestationsalderen 1,4,8. Der er ikke konsensus om værdien af curettage efter vakuum aspiration. Nogle angiver at det hindrer retention og dermed nedsætter risikoen for reevacuatio 4, andre angiver at det øger risiko for perforation 16 (III). Histologisk Undersøgelse Der er ikke indikation for histologisk undersøgelse af evacuatet, hvis der er udført præoperativ Ul-scanning medmindre der f.eks. er uoverensstemmelse mellem vævsmængden og gestationsalderen 22. (III). IUD Det er sikkert og effektivt at oplægge IUD i forbindelse med 1. trimester kirurgisk abort. Der er ikke øget risiko for infektion eller udstødning 27,31. (1a). Sterilisation Sterilisation kan udføres sammen med kirurgisk abort uden væsentlig øget risiko for komplikationer 3,5. (III). 4

5 Reference No. Anæstesi Indlagt Komplikatio ner 1967 Kerslake 1972 Nathanson 1978 Burnhill 1985 Kaunitz 1987 Heisterberg 1989 Kaali 1990 Hakim-Elahi 1995 Lindell 1998 Thonneau 2001 Child 2002 Zhou Perforation Infektion Retention Blødning Ongoing pregnancy GA 15/70 4/70 2,8% LA 0,177% akut 2,2% 0,14% 1,5% 0,35% 0,21% 0,523% senere LA 0,12% akut 4,0% 0,11% 1,13% 0,68% 0,53% 0,15% 0,44% senere 0,23% GA 6,1% 6,1% 0,4% 3,2% 2,9% 4,2% 0,13% 6408 GA 89% LA 11% 0,13% GA 30% 0,071% 0,905% 0.009% 0,021% 0,028% 0,007% LA70% GA + PC 0,17% LA 3,4% 1,6% (1.7% akut) GA 1,69% 0,12% 0,97% 5,4% 0,24% GA 1,8% 4,9% 0,23% 1,2% 1,54% 0,44% Tabel 1: Komplikationer til kirurgisk abort. 5

6 Referencer til Kir. abort ) Kerslake D, Casey D. Abortion induced by means of the uterine aspirator. Obstetrics and gynecology 1967; 30(1): ) Nathanson BN. Ambulatory abortion: experience with cases. NEJM 1972;24: )Fishburne JI, Edelman DA, Hulka JF, Mercer JP. Outpatient laparoscopic sterilization with therapeutic abortion versus abortion alone. Obstet gynecol 1975; ) Burnhill MS, Armstead JW, Reducing the morbidity of vacuum aspiration abortion. Int J Gynaecol Obstet 1978; 16: ) Weil A. Laparoscopic sterilization with therapeutic abortion versus sterilization or abortion alone. Obstet Gynecol 1978;52: ) Møller BR, Ahrons S, Laurin J, Mårdh P-A. Pelvic infection after elective abortion associated with Chlamydia trachomatis.obstet gynecol 1982; 59: ) Kaunitz A, Rovira E, Grimes D. Abortions that fail. Obstet Gynecol 1985; 66: ) Stubbelfield PG. Surgical techniques of uterine evacuation in first and second trimester abortion. Clinics in Obstetrics and Gynaecology 1986;13(1): ) Heisterberg L, Kringelbach M. Early complications after induced first trimester abortion. Acta Obstet Gynecol Scand 1987;66: ) Skjeldestad FE, Tuveng J, Solberg AG, Molne K, Dalen A, Buhaug H. Induced abortion: Chlamydia trachomatis and postabortal complications. A cost benefit analysis. Acta Obstet Gynecol Scand 1988; 67: )Parazzini F, Chatenoud L, Tozzi L, Di Cintio E, Benzi G, Fedele L. Induced abortion in the first trimester of pregnancy and the risk of miscarriage. Br J Obstet Gynaecol 1998; 105: ) Kaali SG, Szigetvari IA, Bartfai GS. The frequency and management of uterine perforations during first trimester abortions. Am J Obstet Gynecol 1989; 161:

7 ) Hakim-Elahi E, Tovell H, Burnhill M. Complications of first trimester abortion: a report of 170,000 cases. Obstet Gynecol 1990; 76: ) Sorensen J, Thranov I, Hoff G, et al. A double-blind randomized study of the effect of erythromycin in preventing pelvic inflammatory disease after first trimester abortion. Br J Obstet Gynecol 1992; 99: ) Molin A. Risk of damage to the cervix by dilatation for first trimester induced abortion by suction aspiration. Gynecol Obstet Invest 1993;35: ) Lindell G, Flam F. Magement of uterine perforations in connection with legal abortions. Acta Obstet gynecol Scand 1995; 74: ) Ali PB, Smith G. The effect of syntocinon on blood loss during first trimester suction curettage. Anaesthesia 1996;51: ) Atrash HK, Strauss LT, Kendrick JS, Skjeldestad FE, Young WA. The relation between induced abortion and ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 1997;89: ) Thonneau P, Fougeyrollas B, Ducot B, Boubilley D, Dif J, Lalnde M, Soulat C. Complications of abortion performed under local anesthesia. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 1998; 81: ) MacIsaac L, Grossman D, Balistreri E, Darney P. A randomized controlled trial of laminaria, oral misoprostol, and vaginal misoprostol before abortion. Obstet Gynecol 1999; 93: ) Pridmore BR, Chambers DG. Uterine perforation during surgical abortion: a review of diagnosis, management and prevention. Aust NZ J Obstet Gynecol 1999;39: ) Zhou W, Toft Sørensen H, Olsen J. Induced abortion and subsequent pregnancy duration. Obstet Gynecol 1999; 94: )Heath V, Chadwick V, Cooke I, Manek S, MacKnzie IZ. Should tissue from pregnancy termination and uterine evacuation routinely be examined histologically? Br J Obstet Gynecol 2000;107: ) MacIsaac L, Darney P. Early surcigal abortion: An alternative to and backup for medical abortion. Am J Obstet Gynecol 2000; 183(2): ) Singh K, Fong YF. Preparation of the cervix for surgical termination of pregnancy in the first trimester. Human Reproduction Update 2000; 6:

8 ) Child TJ, Thomas J, Rees M, Mackenzie. Morbidity of first trimester aspiration termination and the seniority of the surgeon. Human Reproduction 2001;16: ) Grimes D, Shultz K, Stanwood N. Immediate post-abortal insertion of intrauterine devices (Cochrane review).in: The Cochrane Library, 4, Oxford: Update Software. 28) Hemlin J, Möller B. Manual vacuum aspiration, a safe and effective alternative in early pregnancy termination. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: ) Henriet L, Kaminski M. Impact of induced abortions on subsequent pregnancy outcome: the 1995 french national perinatal survey: Br J Obstet Gynaecol 2001;108: ) Johansen JK, Schmidt KL. Operatørerfaring i relation til komplikationsfrekvens samt registreringsvaliditet ved legal abort. Ugeskr Laeger 2001; 163: ) Stanwood NL, Grimes DA, Schulz KF. Insertion of an intrauterine contraceptive device after induced or spontaneous abortion: a review of the evidence. Br J Obstet Gynaecol 2001;108: ) Zhou W, Nielsen GL, Møller M, Olsen J. Short term complications after surgically induced abortions: a register based study of abortions. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81:

Kirurgisk provokeret abort i første trimester

Kirurgisk provokeret abort i første trimester Kirurgisk provokeret abort i første trimester Forfattere: Oprindelige forfattere i 2003: Tovtrækker: Richard Farlie. Referenter: Gitte Eriksen, Gitte Glavind Revideret i maj 2013 af: Anne Hammer og Øjvind

Læs mere

Kirurgisk provokeret abort i første trimester

Kirurgisk provokeret abort i første trimester Kirurgisk provokeret abort i første trimester Oprindelige forfattere i 2003: Tovtrækker: Richard Farlie. Referenter: Gitte Eriksen, Gitte Glavind Revideret 2014 af: Anne Hammer og Øjvind Lidegaard med

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse?

Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse? Chlamydia Trachomatis: En overvurderet størrelse? Af: Kasper Kjæhr og Rasmus Buchholt Hald 1 Introduktion: I 2011 er der i Danmark testet 341.178 personer for Chlamydia trachomatis. (CT) Hovedparten af

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

Skanning af cervix uteri

Skanning af cervix uteri Skanning af cervix uteri Camilla Bernt Wulff, læge, ph.d. stud. Center for Føtalmedicin og Graviditet, Obstetrisk Klinik Rigshospitalet U-kursus i føtalmedicin 2014 Hvorfor måles cervix? 1 Risiko for spontan

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel

Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel Kejsersnit på mors ønske Diverse dilemmaer - forsøg på en pragmatisk vinkel Julie Glavind PhD, Hoveduddannelseslæge i Gynækologi & Obstetrik, Randers Ole Bredahl Rasmussen Overlæge i Obstetrik, Herning-Holstebro

Læs mere

Oplægning og fjernelse af kobberspiral

Oplægning og fjernelse af kobberspiral Ugeskrift for Læger 10. januar 2005, nr. 2 Oplægning og fjernelse af kobberspiral KLINISKE PROCEDURER Overlæge Lars Franch Andersen Hillerød Sygehus, Gynækologisk-obstetrisk Enhed pdf-udgave En kobberspiral

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Igangsætning af fødsler i Danmark

Igangsætning af fødsler i Danmark Igangsætning af fødsler i Danmark TOF Middelfart 31. oktober 2014 Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling Hospitalsenheden i Vest Hvordan er tallene gjort op? SSI s hjemmeside http://www.ssi.dk/sundhedsdataogit/sundhedsvaesenet%20i%20tal/specifikke

Læs mere

PEARL INDEX. Pearl Index (PI) = antal kvinder af 100 brugere, der bliver gravide i løbet af 1 år

PEARL INDEX. Pearl Index (PI) = antal kvinder af 100 brugere, der bliver gravide i løbet af 1 år KONTRACEPTION PEARL INDEX Pearl Index (PI) = antal kvinder af 100 brugere, der bliver gravide i løbet af 1 år AMNING Kun contraceptiv effekt hvis amenorrhe Første 6 måneder: PI 0.4-2.0 12 måneder: PI 4.4-8.8

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 30.8.2012 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2011 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

3. Medicinsk abortus provocatus - II trimester

3. Medicinsk abortus provocatus - II trimester 3. Medicinsk abortus provocatus - II trimester Gynækologiske guidelines Tovtrækker: Ulla Breth Knudsen Referenter: Richard Farlie, Frank Vous Kristiansen, Øjvind Lidegaard. Guidelinegruppen TIGRAB består

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 11.7.2014 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2013 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 30.12.2013 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2012 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Spontan abort og missed abortion i første trimester

Spontan abort og missed abortion i første trimester Spontan abort og missed abortion i første trimester Forfattere Oprindelige forfattere: spontan abort: Nina Palmgren Colov, missed abortion: Lotte Clevin, samt som referenter på begge afsnit: Ulla Breth

Læs mere

Klamydiaundersøgelse hos asymptomatiske kvinder over 30 år

Klamydiaundersøgelse hos asymptomatiske kvinder over 30 år Klamydiaundersøgelse hos asymptomatiske kvinder over 30 år Forskningstræningsopgave 15. Januar 2010 OPGAVEN ER LAVET AF Fie Firdevs Tamer, Lone Vejlø Bækby og Lene Bisgaard Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL...4

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.5.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 25.12.2011 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2010 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangreomsorg. Sp 3 Ektopisk graviditet. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Kirurgisk udskrabning ved ufrivillig abort

Kirurgisk udskrabning ved ufrivillig abort Kirurgisk udskrabning v. ufrivillig abort Marts 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Kirurgisk udskrabning ved ufrivillig abort 2 Kirurgisk

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

4. Spontan abort og Missed abortion i første trimester.

4. Spontan abort og Missed abortion i første trimester. 4. Spontan abort og Missed abortion i første trimester. Gynækologiske guidelines. Spontan abort: Tovtrækker: Nina Palmgren Colov Missed abortion: Tovtrækker: Lotte Clevin Referenter: Ulla Breth Knudsen

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 20.8.2015 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2014 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard og Charlotte W. Skovlund Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor,

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 30.8.2013 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2012 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Medicinsk provokeret abort

Medicinsk provokeret abort Marts 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Medicinsk provokeret abort 2 Medicinsk provokeret abort Hvordan foregår en medicinsk abort?

Læs mere

Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering

Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering Hjemmefødsler - en medicinsk teknologivurdering Temaeftermiddag Hjemmefødsler 23.11.2010 Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser og Jordemoderforeningen Motivation Opgavens struktur

Læs mere

Tidlig graviditet og abort 1998-2007

Tidlig graviditet og abort 1998-2007 7.4.28 Tidlig graviditet og abort 1998-27 Årsrapport for året 27 fra TiGrAb-KD samt 1-års oversigt Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Christina H Vestergaard, Øjvind Lidegaard, Korrespondance: Øjvind

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

Oslo. Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år

Oslo. Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år Oslo Gynækologi Urologi Karkirurgi 4000 operationer/år Dagkirurgisk Afsnit, Skejby Fast sygeplejepersonale Fast anæstesipersonale Fast anæstesilægestab Lokal ledelse Booking i afsnittet Stuefordeling efter

Læs mere

Gestationel diabetes

Gestationel diabetes Diabetes Gestationel diabetes Af Jette Kolding Kristensen & Per Ovesen Gestationel diabetes ses hos 3% af alle gravide, og med nye anbefalede kriterier vil andelen stige til 8%. Disse svangre har øget

Læs mere

Checkliste. Gynækologi obstetrik. for. Navn. Sygehuse

Checkliste. Gynækologi obstetrik. for. Navn. Sygehuse Checkliste Gynækologi obstetrik for Navn Sygehuse 00 side af 0 sider Indledning Denne checkliste for uddannelsessøgende i gynækologi og obstetrik er udarbejdet af DSOG. Den er til konstant ophold i lommen,

Læs mere

Immunisering i svangerskabet

Immunisering i svangerskabet Modul k8 Immunisering i svangerskabet Torben Barington, KIA Fosteret er et allotransplantat! Fosteret som allotransplantat Syncytiotrofoblast CT) Cytotrofoblast T) Interstitiel trofoblast E) Endovaskulær

Læs mere

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse:

Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Forfattere: Helene Beck, Katja Marie Schwartz Suneson & Kriselle Marie Sison Christensen Opgave: BA. Vejleder: Eva Rydahl Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Afleveret: 20.

Læs mere

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler

Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Øre-akupunktur versus lokalbedøvelse som smertelinding ved syning efter fødsler Et randomiseret, klinisk forsøg Sara Kindberg, ph.d.-studerende Forskningsafdelingen ved Sygehus Sønderjylland Introduktion

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 15.7.21 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 29 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk Klinik,

Læs mere

8. Anti-D ved abort. Resumé af viden

8. Anti-D ved abort. Resumé af viden 8. Anti-D ved abort DSOG Guidelines Tovtrækker: Øjvind Lidegaard Referencegruppe (TIGRAB): Ulla Breth Knudsen, Nina Palmgren, Lotte Clevin, Frank Vous Kristiansen, Christina Rørbye, Gitte V. Eriksen, Richard

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

Test for klamydia. For lidt eller for meget? Kønssygdomme

Test for klamydia. For lidt eller for meget? Kønssygdomme Test for klamydia For lidt eller for meget? Af Berit Andersen og Frede Olesen»Jeg har fået ny kæreste og nu vil vi gerne undvære kondomet «eller:»jeg har haft usikker sex «er hyppige indledninger til patientens

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn

Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vurdering af det truede IUGR/SGA barn Vores opgave er: -at forebygge fosterdød -at forbygge eller minimere perinatal morbiditet ved at optimere fødselstidspunktet -at konfirmere at fosteret har det godt,

Læs mere

Medicinsk abortus provocatus 1. trimester

Medicinsk abortus provocatus 1. trimester Medicinsk abortus provocatus 1. trimester (Opdateret november 2005) Forfattere: Øjvind Lidegaard og Christina Rørbye.. Referenter: Ulla Breth Knudsen og Gitte Eriksen Med omkring 16.000 provokerede 1.

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Syntocinon til vestimulation i Danmark

Syntocinon til vestimulation i Danmark Syntocinon til vestimulation i Danmark Konsulent Steen Rasmussen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning TOF, Middelfart, 4.-5. nov. 2011 Syntocinon: et high-alert medikament 2008: Institute

Læs mere

THERMABLATE BEHANDLINGSPROTOKOL TJEKLISTE FOR PATIENTUDVÆLGELSE

THERMABLATE BEHANDLINGSPROTOKOL TJEKLISTE FOR PATIENTUDVÆLGELSE TJEKLISTE FOR PATIENTUDVÆLGELSE INDIKATIONER FOR ANVENDELSE Thermablate EAS-systemet er en termal ballonablationsanordning beregnet til ablation af endometriemembranen i livmoderen hos kvinder, der lider

Læs mere

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester A: Ses typisk ved føtalt stress (fosteret gisper) B: Udtrykker at fosteret trives godt (har overskud til at træne lungerne ) C: Tyder

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

PH.D.- PROTOKOL. Human Papillomavirus og Graviditet Læge Ulla Bonde van Zwol. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, OUH

PH.D.- PROTOKOL. Human Papillomavirus og Graviditet Læge Ulla Bonde van Zwol. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, OUH Baggrund PH.D.- PROTOKOL Human Papillomavirus og Graviditet Læge Ulla Bonde van Zwol Hovedvejleder: Specialeansvarlig overlæge, forskningslektor, Ph.d. Jan Stener Jørgensen Medvejleder: Professor, specialeansvarlig

Læs mere

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn

Nordic Obstetric Surveillance Study. April August 2012 Lotte B Colmorn Nordic Obstetric Surveillance Study Severe maternal morbidity in the Nordic countries Severe maternal morbidity in the Nordic countries April 2009- August 2012 Lotte B Colmorn Specific complications Complete

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Evidensprofiler - NKR om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom Figur 1. Evidensprofil Fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1). Subtotal eller total hysterektomi ved benign sygdom. Population:

Læs mere

Aalborg modellen for tværfagligt, tværsektorielt samarbejde om gode patientforløb for gravide kvinder med en spiseforstyrrelse

Aalborg modellen for tværfagligt, tværsektorielt samarbejde om gode patientforløb for gravide kvinder med en spiseforstyrrelse Aalborg modellen for tværfagligt, tværsektorielt samarbejde om gode patientforløb for gravide kvinder med en spiseforstyrrelse Et udviklingsprojekt Inger Becker Sygeplejerske, psykoterapeut, supervisor

Læs mere

Provokeret abort i 1. trimester

Provokeret abort i 1. trimester ABORT 225 Provokeret abort i 1. trimester Marianne Glavind-Kristensen Medicinsk og kirurgisk metode Den praktiserende læge spiller en central rolle ved behandling af kvinder, som vælger en provokeret abort.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Medicinsk abortus provocatus 1. trimester

Medicinsk abortus provocatus 1. trimester Medicinsk abortus provocatus 1. trimester (Opdateret oktober 2014) Forfatter: Øjvind Lidegaard. Referenter: TiGrAb-gruppens styregruppe, hvis sammensætning fremgår af Tigrab.dk Med omkring 15.000 provokerede

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Esofgus Normal eosofagus Øsofagusatresi Øsofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Tidlig graviditet og abort

Tidlig graviditet og abort 31.3.2011 Tidlig graviditet og abort Årsrapport for året 2009 fra TiGrAb-KD Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase Øjvind Lidegaard Korrespondance: Øjvind Lidegaard, professor, overlæge, Gynækologisk

Læs mere

!!"!# $ !" # $% #... 1... 2

!!!# $ ! # $% #... 1... 2 !!"!# $ %&'"( )( & (!'*+&-"' )$ %&./' (+ 0!" #... 1... 2 &"'"#... 2 (... 3 #... 4 #... 4 )... 5 * # +-*./... 5 0 '"# #... 5 "1" #... 5 2"1... 7 &... 8 %##... 8 (%#... 8 3$%#%... 9 4 %... 10 ##$... 12 3

Læs mere

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen

Føtal anæmi. U-kursus Oktober 2006. Connie Jørgensen Føtal anæmi U-kursus Oktober 2006 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Erytrocytdefekter Overvågning ved

Læs mere

Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013

Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013 Årsberetning fra Sandbjerggruppen 2013 Det årlige møde blev holdt på Christiansminde ved Svendborg. Mødet strakte sig over 3 dage, og der var 180 deltagere. Næste års møde vil blive arrangeret under de

Læs mere

Patientinformation. Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Patientinformation. Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler.

Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til brug af vand som smertelindring samt vandfødsler. Fjordblinks vejledning til vand som smertelindring samt vandfødsler. Da der ikke foreligger danske nationale guidelines eller

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1

Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet 30-10-2009 LH 1 Smerter under graviditet Graviditetsrelateret Ikke graviditetsrelateret 30-10-2009 LH 2 Case 1 29-årig grav.1 Menostasi 9 uger + 6 dage Pletblødning Tiltagende

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får fortaget herniekirurgi. EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Smerte og anæstesi 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangerskabets endokrinologi. Sp 3: Svangreomsorg

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Svangerskabets endokrinologi. Sp 3: Svangreomsorg VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland

Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: kvalme,

Læs mere

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (6) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet?

Nævn tre faktorer relateret til SLE, der har prognostisk betydning for denne kvindes graviditet? VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

VIDENSKAB. Ønsket sectio blandt førstegangsfødende. Læge Malene Merete Forstholm, overlæge Jens Langhoff-Roos & professor Øjvind Lidegaard

VIDENSKAB. Ønsket sectio blandt førstegangsfødende. Læge Malene Merete Forstholm, overlæge Jens Langhoff-Roos & professor Øjvind Lidegaard 2075 VIDENSKAB Ønsket sectio blandt førstegangsfødende Læge Malene Merete Forstholm, overlæge Jens Langhoff-Roos & professor Øjvind Lidegaard RESUME INTRODUKTION: Viden om baggrunden for, at et stigende

Læs mere

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen

Årsager til føtal anæmi. Føtal anæmi. Overvågning ved. immunisering. Rhesus blod-gruppen Årsager til føtal anæmi Føtal anæmi U-kursus Okt 2005 Allo-immunisering Infektion (parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Overvågning ved. immunisering Rhesus blod-gruppen Incidensen

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Kvindesterilisation ad naturlig vej

Kvindesterilisation ad naturlig vej info-europe@conceptus.com www.essure.com magazine Kvindesterilisation ad naturlig vej 1.Hatcher R et al. Contraceptive Technology, 17 th Edition. New York : Ardent Media, 1998. 2. Bhiwandiwala PP et al.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Afnavling af det meget præmature, det præmature og det mature barn

Afnavling af det meget præmature, det præmature og det mature barn Afnavling af det meget præmature, det præmature og det mature barn Titel: Afnavling Forfattere: Gorm Greisen, Jens Langhoff-Roos, Nini Møller, (tovholder), Tom Weber Korrespondance: Nini Møller, nimol@noh.regionh.dk

Læs mere

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007

Føtal anæmi. Årsager til føtal anæmi. Overvågning ved immunisering. U-kursus Oktober 2007 Føtal anæmi U-kursus Oktober 2007 Connie Jørgensen Årsager til føtal anæmi Allo-immunisering Infektion (Parvovirus) Tvillinge transfusionssyndrom Føto-maternel blødning Hæmoglobinopatier Overvågning ved

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere