i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)"

Transkript

1 Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der noget andet i vejen Hyppighed i almen praksis 2-5% af alle henvendelser skyldes UVI 1 Patienter med symptomer på UVI: 50% har signifikant bakteriuri >10 >10 5 bakterier/ml. 50% har ikke signifikant bakteriuri (Akut uretralt syndrom) <10 5 bakterier/ml. Hyppigste bakterier ved UVI: E. Coli 70% Staph alb. 10% Proteus 5% Klebsiella 3% Pseudomonas 1% Enterococcer 5% 4 Midtstråleurin Almindeligt eengangsbæger Afvaskning unødvendig Fi Frisk prøve Hvis transport: Nedkølet urinprøve Send evt. Dipslide Blæreinkubering >4timer Urinopsamling 2 Lavt bakterietal: <10 5 /ml) Svag infektion Tidligt i infektionen Stor væskeindtagelse/stor diurese Fuldstændig blæretømning ved miktionen (ingen residualurin) Forekomst af antibiotika i urinen Lavt urin ph Kræsne bakterier som kræver specielle dyrkningsmedier (eks ureoplasma) 5 Urinopsamling hos børn Akut uretralt syndrom Infektion Clamydia Herpes Candida GK Trichomonas (TB) Andre Østrogenmangel Blærecarcinom Anticonception Skumbade Excessiv hygiejne Postcoitalt 3 6 1

2 Diagnostisk grænseværdi 7 Stave Bevægelige Polær bevægelighed: Raket-agtig agtig Pseudomonas Ikke polær bevægelighed: Kolbøtter E. Coli, Proteus Ubevægelige Ex Klebsiella Coccer Lejring I hobe: Staphylococcer I kæder: Enterococcer 10 Undersøgelser i praksis Stix: Leuco nitrit (Hb-protein-sukker) : Fase kontrast Lys mikroskopi Dipslipe Agarplader (5% blodagar) Resistensbestemmelse Isoresagar Sensicult og resistens Dipslide Priser (2004) Uricult: 11,50kr Uricult Trio: 11,50kr Urislide: 9,50kr Agarplader 5% blodagar: 4,50kr PGUA plader: 4,50kr Blå plader (+/-lactose): 4,50kr. Kombineret Dyrk+Resistens Flexicult: 34 kr Resisstens Sensicult: 20kr Isoresagar: 13kr Oxoied: 13,50kr SSI: 8,50kr 8 11 Urin stix Urin dyrkning Leuco felt Høj sensitivitet Nitrit felt Høj specificitet Leuco Nitrit

3 Urin dyrkning Dysuri og negativt eller usikkert fund ved mikroskopi Kompliceret UVI Terapisvigt i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Stafylokok* Enterokok E. coli** Proteus# Mirabilis Klebs# Ampicillin S S S S R R Mecillinam S R S S S R Sulfonamider S R S S S R Pseudomonas Trimetoprim S S S S S R Nitrofurantoin S S S S S R Kinoloner Ej relevant Ej relevant S S S S 13 *: Ca. 80% af S. aureus er resistente mod ampicillin og mecillinam **: Ca. 30% af E. coli er resistente mod ampicillin og sulfonamid, ca. 10% er resistente mod mecillinam og trimetoprim #: Ca. 10% af P. mirabilis er resistente mod ampicillin og ca. 20% er resistente mod kinoloner ##: Ca. 30% af Klebsiella er resistente mod sulfonamid og ca. 4 % er resistente mod kinoloner 16 Urin resistensbestmmelse Terapisvigt Medikament allergi Kompliceret UVI Ukompliceret cystitis Ikke gravid kvinde år Ingen kendte urologiske sygdomme Ingen sygdomme som nedsætter immunforsvaret, ex. Diabetes Steroid behandling Resistens bestemmelse Sensicult (Orion) Dipslide metode Plads til 4 antibiotika lapper Iso-res-agar Inoculum udsås med vatpind Plads til 6-7 antibiotika lapper Flexicult Antibiotika indlejret i agar pladen Behandling af UVI Ukompliceret cystit 3 dages behandling med: Sulfamethizol 1 gr x 2 eller Trimethoprim 200mg x 2 eller Mecillinam 400mg x 3 eller Nitrofurantoin 50mg x 3-4 Kontrol Ej indiceret Patienten orienteres om at komme igen hvis symtpomerne fortsætter trods behandling

4 Kompliceret cystitis Mand med cystit Barn under 15 år eller kvinde over 65 år Gravid kvinde Kendt urologisk sygdom Recidiverende cystit (>3 per år) Sygdom som nedsætter immunforsvaret, ex. Diabetes Steroid behandling 19 UVI hos børn Symptomer forskellig fra voksne Spædbørn Trivselsproblemer og feber Småbørn Mavesmerter, opkastning og feber Skolebørn Dysuri, pollakisuri, enuresis Prøveopsamling Midtstråle urin Pose urin Ble urin Kateter urin Suprapubisk punktur 22 Behandling af UVI Rentabilitet 2 undersøgelser per dag Kompliceret cystit 1-2 ugers behandling med: Sulfamethizol 1 gr x 2 eller Trimethoprim 200mg x 2 eller Mecillinam 400mg x 3 eller Nitrofurantoin 50mg x 3-4 Pondocillin 350mg x 3 Ciproxin mg 500mg x 2 Kontrol Altid indiceret ca 1 uger efter afsluttet behandling 20 Indtægt per år Udgift per år Overskud Stix 2*220*47= kr. 2*220*35= kr. 2*220*12=5.200 kr. Afdrag og forrentning af mikroskop: ca 1800,- Utensilier : ca 500,- I alt: 2300,- 2*220*18=8.000 kr. 2*220*6=2.600 kr kr kr kr. 23 Asymptomatisk bakteriuri Definition 10 5 bakterier per ml. (i 2 prøver) Forekomst Småpiger 1-2 % Kvinder 70+: 10% Behandling Ingen Undtagelser Gravide Børn med reflux (effekt usikker) Behandling kan medføre kolonisering af mere virulente bakterier 21 Indtægt per år Udgift per år Overskud Rentabilitet 5 undersøgelser per dag Stix 5*220*47= kr. 5*220*35= kr. 5*220*12= kr. Afdrag og forrentning af mikroskop: ca 1800,- Utensilier : ca 500,- I alt: 2300,- 5*220*18= kr. 5*220*6=6.500 kr kr kr kr. 24 4

5 Hæmatologi: Maskinel aflæsning Hæmatologi: Farvning + Lys mikroskopi Wet smear Svampeskrab Sperma us. Børneorm Ledvæske Fasekontrast Urin Fasekontrast mikroskopi Urin, svampe Urin Resistens bestemmelse : Fasekontrastmikroskopi af biologisk materiale eksklusiv urin og 7122: Fastkontrastmikroskopi af urin urinvejsinfektion Hæmaturi spermaundersøgelse efter vasektomi hud- og neglesvampdiagnostik wetsmearundersøgelse af vaginal- og cervikalsekret ledvæskeundersøgelse f. eks. med henblik på purulent artritis og artritis urica mistanke om børneorm, ved fund af ormeæg og/eller selve ormen. Beslutningsgrænser Er angivet ved 400 gange forstørrelse. Urologi Urinundersøgelse på ucentrifugeret urin. Bakteruri: 1 bakterie pr. synsfelt ( 105 bakterie pr. ml.) Pyuri: 1 leukocyt pr. synsfelt Hæmaturi: 1 erytrocyt pr. 10 synsfelter Dermatologi Diagnostik på hud- og/eller negleskrab efter præparering i 30% KOH fiksering. Fund af sporer og/eller athrosporer ( mycelier ). Ledvæske Fund af uratkrystaller. Spermaundersøgelse Fund af 1 spermatozo ved gennemsyn af 30 synsfelter svarer til positivt resultat efter vasektomi Fund af 0 spermatozoer ved gennemsyn af 30 synsfelter svarer til negativt resultat Børneorm Fund af ormeæg og/eller børneorm ved gennemsyn af 30 synsfelter. Urin Friskladt midtstråleurin. Dermatologi Skrab fra hud/negle præpareres i 30% KOH, og afventer minimum 1 time før mikroskopering, alternativt opvarmet over spritflamme og mikroskopi umiddelbart efter. Ledvæske 1 dråbe frisktappet ledvæske. Spermaundersøgelse 1 dråbe sperma. Børneorm Analaftryk ved hjælp af gennemsigtig tape og træspartel : Lysfeltmikroskopi inklusiv fremstilling af præparat (9 enheder) Omfatter mikroskopi af bakterier o. lign., mikroskopi af andet biologisk materiale og differential- og leukocyttælling. Ydelsen kan kun anvendes, hvis farvning af præparatet er gennemført. Hæmatologi: Diagnosen mononukleose obs. pro: > 25 % af lymfocytterne er omdannet til virocytter. : Udstrygning, lufttørring og farvning af en blodprøve på objektglas : af biologisk materiale Bakterier og andet Indikation Mistanke om urinvejsinfektion. Screening af gravide for asymptomatisk bakteriuri. Kontrol efter behandling af UVI. Rutinemæssig dyrkning af urin fra patienter med kronisk blærekateter er ikke indiceret. Beslutningsgrænser Ved urindyrkning vurderes mængden og arten af bakterier: 105 bakterier pr. ml er signifikant. Hos kvinder med symptomer på ukompliceret cystitis (dysuri og pollakisuri) nedsættes signifikansgrænsen for E. coli og Staphylococcus saprophyticus til 103 pr. ml. Ved vurdering af arten af vækst skelnes mellem renkultur og blandet kultur. Blandet kultur kan være udtryk for tilblanding fra urethra eller vagina. Friskladt midtstråleurin. Afvaskning anbefales ikke rutinemæssigt : Maskinel leukocyt- og differentialtælling 7189: Urin til resistensbestemmelse Ydelsen anvendes primært ved mistanke om akut, eller subakut infektion, hvor det ud fra symptomer og objektive fund anses for nødvendigt umiddelbart, dvs. indenfor 30 minutter, at kunne understøtte eller afkræfte en diagnose og samtidig tage stilling til, eventuel behandling med antibiotika, henvisning til røntgenundersøgelse eller sygehus. Fortolkning Leukocyttallet vurderes bedst i sammenhæng med differentialtælling. Såvel forhøjede som lave koncentrationer kan have sammenhæng med en række forskellige sygdomme. Ved bakteriel infektion ses ofte neutrocytose, mens man ved viral infektion ser lymfocytose ofte med store atypiske celler. Monocytose ses undertiden ved kronisk infektion, men også ved præmaligne tilstande. EDTA-Blod. Kapilliærblod kan anvendes. 27 Indikation Patienter med kompliceret UVI, dvs. - UVI hos børn, mænd og postmenopausale kvinder - UVI i forbindelse med sten eller afløbshindring - UVI eller asymptomatisk bakteriuri hos gravide - recidiverende UVI - akut pyelonefritis. Resistensundersøgelse bør altid forudgås eller ledsages af urindyrkning, hvor mængden og arten af bakterier vurderes. Friskladt midtstråleurin. Afvaskning anbefales ikke rutinemæssigt. 30 5

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling

Læs mere

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er at støtte

Læs mere

Urologi i almen praksis -plan

Urologi i almen praksis -plan Urologi i almen praksis -plan UVI Inkontinens/LUTS /Overaktiv blære Prostata-cancer Hæmaturi Erektil dysfunktion Nyrebækkenbetændel se Uretetrit/epididymit Sten Børn, kirurgiske emner Gen. Ext. Opsamling

Læs mere

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis Forår 2014 Hermed de samlede er for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med (MIKAP) den 6. maj 2014. Kvalitetskrav Kvalitetskravene for MIKAP er beskrevet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til

Læs mere

SYGEEKSAMEN 2003/2004

SYGEEKSAMEN 2003/2004 SYGEEKSAMEN 2003/2004 BAKTERIOLOGI Urogenitale infektioner 1. En 29 årig pige opsøger sin praktiserende læge på grund af purulent sekretion fra vagina. Gynækologisk undersøgelse viser, at hun har en cervicit.

Læs mere

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS

DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS DIAGNOSTIK AF HUDSVAMP I ALMEN PRAKSIS LITTERATURGENNEMGANG, EPIDEMIOLOGI OG SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Laura Marie Mabeck Hansted Marie-Louise Sjøhart Lund Torsten Theil Konishi Vejleder: Hans Christian

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge)

Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit. Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Guidelines for diagnostik og behandling af spondylodiskit Forfattere (alfabetisk rækkefølge) Benny Dahl (DOS), Lotte Ebdrup (DSI), Lars Christian Gormsen (DSKFNM), Terese Katzenstein(DSI), Vibeke Andreé

Læs mere

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC

Vedrørende H-B-2008-093 14-01-2010 Revideret Samtykkeerklæring INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE. Asthma Begins in Childhood, ABC INFORMATION TIL FORÆLDRE TIL DELTAGERE Asthma Begins in Childhood, ABC Et kohortestudie under Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. Vi henvender os til jer for at spørge, om I

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år i spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år Spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, november

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG 2009. Vejledning om diagnostiske undersøgelser

BRUGERHÅNDBOG 2009. Vejledning om diagnostiske undersøgelser BRUGERHÅNDBOG 2009 Vejledning om diagnostiske undersøgelser Brugerhåndbog 2009 20. udgave, 1. oplag, august 2009 Copyright: DTU Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Oplag: 2500 eksemplarer

Læs mere

Guidelines for superficielle svampeinfektioner

Guidelines for superficielle svampeinfektioner Guidelines for superficielle svampeinfektioner Udarbejdet for Dansk Dermatologisk Selskab Forfattere: Ditte Marie L. Saunte Marianne Hald Rune Lindskov Erik K. Foged Else L. Svejgaard Maiken C. Arendrup

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Sammenligning af PrepStain, CytoSpin og konventionelle metoder på nongynækologiske prøver

Sammenligning af PrepStain, CytoSpin og konventionelle metoder på nongynækologiske prøver Sammenligning af PrepStain, CytoSpin og konventionelle metoder på nongynækologiske prøver Professionsbachelorprojekt af Bonnie Svendsen, 26.07.1979 Udført februar-juni 2010 Afleveret d. 11.06.2010 Hovedvejleder:

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital THYREOIDEASYGDOMME Instruksbog for Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital 2. udgave april 2001 1 Forord Instruksbogen i thyreoideasygdomme er udarbejdet for at sikre kvaliteten i thyreoideabehandlingen

Læs mere

Christian Lildal Carranza manan.dk

Christian Lildal Carranza manan.dk Oversigter i Mikrobiologi af Christian Lildal Carranza manan.dk Antibiotika Angrebspunkt Baktericidt/statisk Bivirkninger Indikation Penicilliner Cellevægssyntese hæmmer. Baktericidt. Allergi. I høje konc.:

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Type 1 Diabetes NBV 2013

Type 1 Diabetes NBV 2013 Type 1 Diabetes NBV 2013 Forfattere: Esben Søndergaard, Dorte Møller Jensen, Peter Gustenhoff, Claus Juhl, Henrik Ullits Andersen, Lena Sønder Snogdal, Katrine Bagge Hansen, Ulrik Pedersen- Bjergaard,

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 55-årig mand henvender sig på grund af et par ugers lænde/rygsmerter samt træthed

Læs mere

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis

Indledning. Granulomatose med polyangiitis - symptomer, diagnose og behandling. Symptomer på Granulomatose med Polyangiitis Indledning Denne pjece handler om tre forskellige sygdomme, som har det tilfælles at de kaldes vaskulitter. Granulomatose med polyangiitis- GPA (tidligere Wegeners Granulomatose) og Mikroskopisk Polyangiitis

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet CBSE 9.semester 19/1 2006 Side 1 af 10 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Integreret skriftlig case-baseret eksamen i intern medicin, kirurgi, patologisk anatomi og klinisk farmakologi

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere