LEDterminologi. Håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDterminologi. Håndbog"

Transkript

1 LEDterminologi Håndbog

2

3 LED-introduktion I alle byer spiller planlægningen af byens belysning en fremtrædende rolle. Og i en tid med hurtig teknologisk udvikling har LED hurtigt ændret status fra innovativ til mainstream, hvilket har en betydelig positiv indflydelse på energiforbrug og CO 2 udslip. LED giver nye udfordringer for både brugere og designere. Der er introduceret nye direktiver, lovgivninger og terminologier, som undertiden er genstand for misforståelser. Som en del af Thorns store engagement for at hjælpe vores kunder med at navigere blandt disse udfordringer, har vi introduceret denne lille håndbog, som forklarer de mest almindelige betegnelser og deres betydning. Indholdsfortegnelse Standarder side 4 Lysstyring side 6 Effektivitet side 7 Farve side 8 Pålidelighed side 9 Hardware side 10

4 Standarder Den største fare ved LED er det blå lys, der kan forårsage skader på nethinden. Til almindelig belysning er næsten alle LED klassificeret i risikogrupperne RG0 eller RG1. IEC EN Photobiological Safety (også PD IEC TR 62778) Lys er en form for energi og kan forårsage fysisk skade. Alle lyskilder er klassificeret efter RISIKOGRUPPE (RG), der angiver, hvor sikker kilden er. RG0 og RG1 er fuldstændig sikre, RG2 er sikker, så længe man ikke kigger direkte ind i lyskilden (at kigge kortvarigt på den er sikkert), ingen lyskilde til almindeligt brug bør være RG3 (selvom solen teknisk set er RG3). Den største fare ved LED er det blå lys, der kan forårsage skader på nethinden. Ved normale lysbetingelser er næsten alle LED-produkter RG0 eller RG1. LM79 En nordamerikansk standard, der definerer, hvordan LED skal måles for elektriske og fotometriske egenskaber. LM80 En nordamerikansk standard, der definerer, hvordan LED skal måles, når det gælder vedligeholdelsen af de lumenmæssige egenskaber. EN13032 En europæisk standard, der definerer, hvordan LED skal måles for elektriske og fotometriske egenskaber. Der er paralleller mellem LM79 og EN13032, men også betydelige forskelle. 4

5 TM21 Et nordamerikansk teknisk memorandum om planlægning af langsigtet vedligeholdelse af LED-lyskilders lumenudbytte. Det definerer antallet af nødvendige enheder til gennemførelse af en test og hvor meget resultaterne kan blive forlænget til forudsigelse af den forventede levetid. Den maksimale tilladte forlængelse er 6 gange den reelle testperiode, så for en forudsigelse på timer, skal den reelle test have været på timer. For en forudsigelse på timer, skal den reelle test have været på timer. (Generelt accepteret praksis inden for standarderne er afprøvning i timer, hvilket i henhold til TM 21 kun tillader en forudsigelse på op til timer). Svagstrømsreglementet Reglerne i svagstrømsreglementet fastlægger, at belysningen er udviklet, produceret og afprøvet til at opfylde gældende sikkerhedskrav. Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet Direktivet fastsætter beskyttelseskrav og bestemmelser om kontrolforanstaltninger for udstyr i form af apparater og faste anlæg, der kan tænkes at fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis funktion kan tænkes at blive påvirket af sådanne forstyrrelser. RoHS Direktivet lægger restriktioner på farlige stoffer/materialer, der bruges i elektronisk- og elektrisk udstyr. ErP Direktivet Er et direktiv for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter. Formålet med dette direktiv er at reducere forbruget af naturressourcer og energi, og at minimere den miljømæssige påvirkning fra produkter i hele levetiden. CE-mærkning CE mærkningen viser, at et produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante EU-direktiver til markedsføring på de europæiske markeder. CE-mærkningen hjælper told- og markedsinspektører med at muliggøre varers fri bevægelighed på det europæiske marked. CE mærkningen viser at produktet overholder fire vigtige EU-direktiver. 5

6 Lysstyring Natsænkning / Bi-power dæmp (BP x) Det er en metode, der anvendes ved udendørs belysning til reduktion af energiforbruget i perioder med mindre behov for lys. Armaturet bliver automatisk dæmpet til en effekt på typisk 50 % i et defineret antal timer i nattens løb. Dæmpningsparameteret angives med betegnelsen BPx, hvor x er antallet af timer, armaturet vil være dæmpet i løbet af natten. Eksempelvis dæmper BP7 armaturet i 3 timer før armaturets beregnede midnat og 4 timer efter, 7 timer i alt. I tilfælde, hvor dæmpningen vil være på et andet niveau end 50 %, kan dette vises som BP x-y. BP 7-25 vil eksempelvis angive, at armaturet er dæmpet i 7 timer med 25 % (dvs. fungerer med en effekt på 75 %). Midnat beregnes automatisk ud fra midtvejstidspunktet mellem armaturets tænd og sluk tidspunkt. For et armatur med en fotocelle, der registrerer døgnets rytme og aktiveres iht. mørkets frembrud, justeres dette automatisk efter årstiderne i hele kalenderåret. CCR - Constant Current Reduction (Konstantstrøms reduktion) En metode til dæmpning af LED. Til forskel fra PWM (Pulse Width Modulation) reduceres den konstante strømforsyning (ma) til lysdioden for at sænke lysdiodens lysstyrke. PWM - Pulse Width Modulation En metode til dæmpning af lysdioder. Lysdioden tænder og slukker ved en høj frekvens, der ikke kan ses med det blotte øje. Jo længere tid en LED er slukket, sammenlignet med tændt, desto mere dæmpet fremstår den. 6

7 Effektivitet Lumen Output Lumen outputtet er omtrent den lysmængde, der afgives af et produkt. Dette kan enten relateres til enten lyskilden eller armaturet. Et armaturs lumeneffekt kan betegnes som lyskildens lumeneffekt, der bliver reduceret af tabene i armaturet (armaturvirkningsgrad). Lystabene i armaturet relaterer sig til anvendte optiske materialer (afskærmninger, reflektorer, prismer) og til termiske tab, på grund af omgivelsestemperaturen indvendigt i armaturet. Effekt Effekten (wattagen) kan variere betydeligt, afhængig af LED driveren og LED-konstruktionen samt konfigureringen af disse. Standarder indikerer, at den anførte effektværdi (wattage) skal være inden for 10 % af den værst tænkelige situation (f.eks. maksimal effekt). Effektivitet Hvor effektivt en lyskilde omdanner elektricitet til lys er beskrevet efter effektivitet med lumen pr. watt. Jo højere effektivitet, desto mere effektivt anvender lyskilden elektriciteten. Det kan enten være: lyskildeeffektivitet lm/w, der beskriver lyskildens effektivitet (lyskildelumen) eller armatureffektivitet Llm/W, der beskriver armaturets effektivitet, som beregnes ved at gange lm/w med armaturets virkningsgrad. 7

8 Farve CCT - Colour Temperature (Farvetemperatur) En LED kan enten være farvet, typisk rød/grøn/blå/gul, eller hvid. Det hvide lys kan, i lighed med dagslys, variere fra en varm hvid med højere indhold af rødt, til en kølig hvid med højere indhold af blåt. Dette beskrives af farvetemperaturen, hvor varm hvid har en lavere værdi (i Kelvingrader), end kold hvid. Varm hvid kan være 3000 K eller mindre, kold hvid 5000K eller derover, og neutral hvid mellem K. Ra - Colour Rendering (Farvegengivelse) Alle lyskilder er karakteriseret efter, hvor godt de gengiver farver. Det beskrives ved Ra-værdien, jo højere tallene er, desto bedre er farvegengivelsen. Størstedelen af indendørs arbejdspladser kræver minimum Ra80. Ra70 er mere almindeligt for udendørsbelysning. Øgning af Ra-værdien til 90 eller derover sker generelt på bekostning af en reduktion af effektiviteten. Binning (Sortering) LED-produktionsprocessen er ikke nøjagtig nok til at sikre, at alle lysdioder er identiske. Derfor bliver lysdioder sorteret efter specifikke egenskaber, så som farve, lyseffekt og elektriske egenskaber. Denne sortering kaldes for binning. MacAdam Elipse En MacAdam ellipse indeholder de mulige farvenuancer inden for en given farvetemperatur, uden at variationen kan opfattes af det menneskelige øje. Farveændring Efterhånden som en hvid LED ældes, ændrer farvetemperaturen sig langsomt. Farveændringen angives normalt som det maksimale antal MacAdams trin, farven vil ændre sig. 8

9 Pålidelighed LED-driver (LED el-udstyr) Et LED-armaturs pålidelighed er også afhængig af driveren. Hvis den svigter, svigter armaturet også. Derfor er det vigtigt at sikre, at driveren har en passende nominel levetid eller nemt kan udskiftes. Omgivelsestemperatur Ta Når der foretages en afprøvning af et produkt, sker dette i henhold til en defineret omgivelsestemperatur. Omgivelsestemperaturen betegnes som Ta. Den standard Ta, der er defineret til afprøvning, er 25 C. Afprøvning ved andre temperaturer er tilladt, blot temperaturen er angivet. Dæmpning og temperatur Når der anvendes dæmpning eller produkterne anvendes i en lavere omgivelsestemperatur end normalt, kan antallet af driftssvigt forventes at falde, og den klassificerede levetid kan forventes at stige. Dog er antallet af disse ændringer afhængige af teknologien, og der er ingen standardmetode til beregning af disse effekter. Lx - Nominel levetid Beskriver hvor stor en procentdel af lyset, der minimum er til rådighed efter endt nominel levetid. Den nominelle levetid er tid angivet i timer, og x er procentdelen af lysudbyttet, f.eks. L80 ved timer betyder, at efter timer, vil lysudbyttet fra lysdioden være faldet til 80 % af det oprindelige lysudbytte. Fy - fejlfraktion Procentdelen af dioder, der må forventes at svigte inden for et givet timetal. y er procentdelen af fejl, f.eks. F10 ved timer betyder, at efter timer, kan 10 % af dioderne have svigtet. Fy er en kombination af to komponenter By og Cy By beskriver det gradvise tab i lyseffekten Cy beskriver det samlede tab i lyseffekten 9

10 Hardware Samlingstemperatur Inden i en LED-chip er der en samling mellem to materialer, en positivt ladet og en negativt ladet. Lyset afgives fra denne samling ved udveksling af elektroner mellem de to materialer, og som en følgevirkning dannes der varme ved samlingen. Temperaturen ved samlingen skal kontrolleres for at sikre, at lyseffekten og LED-levetiden opfylder kravene. LED-driver Et LED-armatur indeholder elektronik til omdannelse af elektricitet til den korrekte betingelse for LED-lyskildens drift. Det kaldes driveren. Strømforsyning Dette er den elektriske strøm, leveret gennem driveren, til drift af lysdioden. Overspænding af lysdioden (ved at give en højere strøm (ma) frem for det anbefalede) resulterer i høj lyseffekt, men en væsentlig forringelse af levetiden. Strømforsyningen skal derfor være korrekt, for at sikre opfyldelse af kravene til ydelse og levetid. 10

11 LED-armatur Armatur, der indeholder et eller flere LEDmoduler eller en LED-lyskilde LED-modul Indeholder en eller flere LED-dioder med mekaniske og optiske komponenter, men uden en standard sokkel LED-lyskilde Indeholder en eller flere LED-dioder med mekaniske og optiske komponenter inkl. standardsokkel, f.eks. en retrofit lyskilde med E27, GU10 sokkel eller lign. Hvidt lys Hvidt LED-lys bliver typisk produceret på to måder: RGB eller RGBY Da hvidt lys er en kombination af farver i spektret (eller regnbuen) kan farvede lysdioder også anvendes til at give hvidt lys. Lyset fra de farvede dioder blandes, når det rammer overflader, og giver tilsammen hvidt lys. Fosforkonvertering Blå lysdioder anvendes til at belyse en kemisk fosfor, som svarer til den i et lysstofrør, der omdanner det blå lys til hvidt. Denne metode giver generelt en uovertruffen farvegengivelse, da det hvide lys indeholder flere farver inden for spektret. 11

12

Bedre lys til ældre borgere

Bedre lys til ældre borgere Energirigtig renovering Bedre lys til ældre borgere Håndbog www.plan-c.dk PRØVEBOLIG 2 Bedre lys til ældre borgere Plan C Indhold BEDRE LYS TIL ÆLDRE BORGERE s. 5 DET ALDRENDE ØJE s. 9 PRØVEBOLIGEN s.

Læs mere

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007

Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning. Februar 2007 Håndbog for kommunernes vej- og byrumsbelysning Februar 2007 Februar 2007 2 Kolofon Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere: Redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto: ISBN: ISBN netudgave: Håndbog for kommunernes

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoin nform

Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoin nform Fiberoptiske Grundbegreber Videoinform Aps. Flemming Rathsach 2011 Videoinform Indledning til Optiske Fibre Signaldistribution af TV sker typisk gennem kobberkabler; det har det gjort siden fjernsynets

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET 30. 7. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 199/59 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS HENSTILLING af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Slutrapport for ELFORSK-projekt 337-094 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg R-187 2008 ISBN 9788778772626 1

Læs mere

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer PSO-projekt nr. 340-028 Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer Forfattere: Claus M. Hvenegaard

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Brug pæren... Af Trine Jørgensen

Brug pæren... Af Trine Jørgensen Brug pæren... Af Trine Jørgensen EU har siden 2005 haft en officiel strategi for at nedbringe brugen af tungmetallet kviksølv, som jo er meget giftig for mennesker, dyr og planter. EU har udstedt et direktiv

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtigt kontorbyggeri i Danmark DK-GBC Juli 2013 3 Introduktion Green Building Council Denmark (DK-GBC) er en nonprofit organisation, der arbejder for at udbrede

Læs mere