Vold i nære relationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold i nære relationer"

Transkript

1 råd og handlemuligheder for dig der arbejder i sundhedssektoren Vold i nære relationer IIAN

2 Vold er det mit problem?... 6 Kendetegn... 8 KVINDENS SIGNALER... 9 KVINDENS STRATEGIER FOR AT OVERLEVE... 9 VOLD MOD HANDICAPPEDE BØRN JURIDISKE HOLDEPUNKTER Den svære samtale KVINDENS BEHOV Samarbejde SAMARBEJDSFREMMENDE FAKTORER BARRIERER FOR SAMARBEJDE Hvad siger konventionerne? Krisecentre

3 Målgruppe og sammenhæng Vold i familien er et alvorligt samfundsproblem. Naalakkersuisut har derfor besluttet at igangsætte en indsats mod volden, der bl.a. omfatter kampagner og information til borgere og fagpersoner. Denne håndbog henvender sig til fagpersoner i sundhedssektoren. Det kan være læger og sygeplejesker, men også sundhedsplejesker, personale på sundhedsstationer, jordemødre m.fl. Håndbogen er tænkt som en inspiration til at styrke det tværfaglige samarbejde omkring kvinder og børn i voldsramte familier. Den indeholder nyttig information og lægger op til refleksion og dialog om, hvordan I bedst tackler indsatsen omkring voldsramte familier i jeres lokale fagmiljø. Det er oftest kvinder, der bliver udsat for vold i familien. Derfor sætter håndbogen primært fokus på vold mod kvinder. Imidlertid bliver mænd og børn også ramt af volden. På en ny vidensportal for fagpersoner kan du finde information om alle former for vold i familien, og hvordan du som fagperson i samarbejde med dine kollegaer og andre faggrupper spiller en central rolle i indsatsen for at stoppe volden. I samme serie er der ligeledes udarbejdet håndbøger til faggrupperne: kommunale sagsbehandlere og fagpersoner, fagpersoner omkring småbørn og fagpersoner i skoler og fritidstilbud. Stop volden Bryd tavsheden er en kampagne, iværksat af Departementet for Familie og Justitsvæsen i Kampagnen er rettet mod fagpersoner og har fokus på at styrke fagpersoners viden om vold og fremme det tværfaglige samarbejde. Ved siden af håndbøgerne er der oprettet en vidensportal på internettet, som bl.a. omfatter råd og vejledning, lovgivning, statistik, dilemmaspil m.m. Der er desuden igangsat informations- og kampagneaktiviteter målrettet unge i alderen ca år, som bl.a. omfatter hjemmesiden Tak til Ligestillingsministeriet for lån af materiale

4 - 4 -

5 - 5 -

6 Vold er det mit problem? Et privat anliggende bliver vold i familien ofte kaldt. Utilstrækkelige muligheder for at beskytte ofrene og et mangelfuldt tværfagligt samarbejde har medvirket til at fastholde vold i familien som det tabu, det hele tiden har været. Men efterhånden, som vi lærer mere om omfanget af overgrebene, begynder vi at indse, at volden i familien er et samfundsmæssigt problem, vi må stå sammen om at forebygge og bremse

7 Den enkelte kvinde oplever altid volden som et privat problem, indtil hun får fortalt andre om det og oplever at blive lyttet til og taget alvorligt. At håndtere vold i familien stiller store krav til den enkelte fagperson og til samarbejdet mellem de faggrupper, der møder problemet fra hver deres faglige vinkel. Du kan læse mere på: OMFANGET AF VOLD? 60 % af befolkningen over 17 år har oplevet vold eller alvorlige trusler. Mænd udsættes mest for vold fra fremmede, mens kvinder mest bliver udsat for partnervold. (Befolkningsundersøgelsen ) 16 % af mødre til børn i alderen 0-14 år har været udsat for fysisk partnervold. I Østgrønland er det næsten hver fjerde mor, som bliver udsat for vold i hjemmet. (Børn i Grønland 2009) I undersøgelsen Unges Trivsel 2011 fortæller 38 %, i alt 100 unge i alderen år, at de på et tidspunkt i deres liv har været vidner til vold mod deres mor. Af de 100 unge har 18 % inden for det seneste år oplevet deres mor få bank én gang og 20 % har oplevet deres mor få bank mange gange. 7 % af de unge har været vidner til vold mod deres far, mens 10 % har oplevet vold mod deres søskende. HVAD ER VOLD? Fysisk vold f.eks. at slå, skubbe, sparke, bide, true med våben, kvæle, brændemærke, forhindre i søvn, låse inde eller forsøge at myrde kvinden Psykisk vold f.eks. at kritisere konstant, sige hun er grim eller ubrugelig, nægte at tale til hende, være jaloux og kontrollerende, forhindre hende i at arbejde, studere, se familie og venner, ydmyge hende foran børnene eller andre eller forfølge hende Seksuel vold f.eks. at tvinge kvinden til sex, sadomasochisme eller urinere på hende for at nedværdige hende Økonomisk vold f.eks. at nægte hende adgang til en fælles bankkonto, lade hende tigge om hver krone eller true hende til at underskrive et lån Materiel vold f.eks. at ødelægge hendes ejendele med vilje eller for at skræmme hende - 7 -

8 Kendetegn I mødet med en voldsramt kvinde kan sundhedssystemet udfylde mange funktioner bl.a. støtte hende i at erkende sin situation, sætte en brækket arm sammen, hjælpe hende med en politianmeldelse eller sørge for, at hun øjeblikkeligt kommer udenfor den voldelige mands rækkevidde

9 Behandlingens varighed er med til at sætte rammen for handlemulighederne. Den ambulante henvendelse giver kun ringe mulighed for at afdække problemet og iværksætte aktiviteter. En længerevarende indlæggelse giver derimod helt andre muligheder for indblik i kvindens samlede livssituation og hendes behov for støtte. Barrierer Kvinden kan have mange grunde til ikke at bryde tavsheden og fortælle om volden. Hun sætter meget på spil, bl.a. sin egen og eventuelle børns sikkerhed. Måske føler hun, at volden er et privat anliggende, og hun kan være flov over at fortælle om volden til sundhedspersonalet. Kvinden kan være psykisk nedbrudt efter at have tilpasset sig mandens voldsmønster over længere tid. Ofte vil hun benægte volden, og ofte vil hun påtage sig skylden for den. Tidsfaktoren For sundhedspersonalet er hverdagen ofte travl, og det kan have betydning for, hvordan mødet med den voldsramte kvinde forløber. Hvis venteværelset er fyldt af patienter, vil en mistanke om, at en kvinde er voldsramt, ikke altid blive fulgt op med det samme. Problemet kan løses ved at give kvinden en ny tid gerne hurtigst muligt så hun ved, hun er blevet set og taget alvorligt. Hvis kvinden i en travl situation benægter volden, er det vigtigt, at det bliver respekteret. Alene det, at volden bliver omtalt, vil gøre det lettere for hende at vende tilbage, når hun er klar. KVINDENS SIGNALER En voldsramt kvindes adfærd vil ofte afvige fra en almindelige patients adfærd. Hun vil søge at skjule årsagen til sine skader og dermed gøre krav på en mere opsøgende tilgang. Hun sender dog signaler, der er tydelige for det trænede blik. Ofte er det en fagpersons fornemmelse, der leder frem til, at problemet bliver afdækket. Det er afgørende er, at fagpersoner tør følge deres intuition, når de fornemmer, at her er noget galt. Spørg ind til din mistanke, så du kan finde frem til kvindens behov for støtte. KVINDENS STRATEGIER FOR AT OVERLEVE Kvinden vil typisk finde frem til et livsmønster, der udløser mindst mulig vold: Isolation. Hun undgår andre, bl.a. for at slippe for at forklare, og fordi manden måske bliver jaloux. Uden et socialt netværk kommer manden til at dominere hende. Hun bliver afhængig af ham. Tilpasning. Du oplever måske, at hun forsvarer manden. Det psykiske aspekt i volden fratager hende evnen til at skelne en almindelig manderolle fra en voldelig manderolle. Hun mister sin dømmekraft og underkaster sig manden. Fortrængning. De første gange bortforklarer hun overfor sig selv volden som en fejl et ulykkestilfælde

10 TEGN PÅ VOLD I HJEMMET Det er nødvendigt at afklare, om kvinden jævnligt bliver udsat for vold fra sin samlever. De følgende tegn skjulte og synlige behøver ikke at betyde, at der er vold, men jo flere tegn kvinden udviser, jo mere sandsynligt er det, at du står over for en voldsramt kvinde: Generelt Mange helbredsmæssige problemer og psykosomatiske symptomer mavepine, søvnforstyrrelser, hovedpine, depressioner m.m. Jævnlige sygemeldinger Manglende troværdighed. Hvis kvindens skader åbenlyst ikke passer med den forklaring, hun giver. Bagatellisering af problemerne eller hvis kvinden udsætter at få behandlet eventuelle skader. Smertepåvirket uden en fysisk forklaring. F.eks. kan hun have kroniske underlivssmerter uden en umiddelbar organisk forklaring eller være meget angst for gynækologiske undersøgelser. Synlige tegn Camouflage. Hvis kvinden bevidst klæder sig, så tøjet skjuler skaderne eller bevidst sminker sig for at skjule mærker o.l. Følgeskab af manden. Hvis manden mandsopdækker hende eller er overdrevent opmærksom, kontrollerende eller uvillig til at lade kvinden være alene med sundhedspersonalet. Gravid med fysiske skader. Volden i forholdet kan starte under kvindens første graviditet. Hun bliver sårbar, og manden føler sig tilsidesat. Tegn på voldtægt. Kvinden kan være misbrugt seksuelt i forbindelse med volden. Adfærd Vagtsomhed Vigende øjenkontakt Fastlåst kropssprog

11 Nervøsitet og tegn krise, f.eks. usammenhængende tale og distræthed Ulykkelig, stille og fjern. Måske har kvinden i selvmordstanker, og måske græder hun meget. I den akutte fase vil det være de fysiske skader efter volden, kvinden henvender sig om. Det kan være alt fra blå mærker til flænger, frakturer og følger af tidligere læsioner m.m. Når volden fortsætter, bliver grænsen for, hvad hun normalt ville acceptere, udvisket. Hun føler sig medskyldig. Tab af selvtillid. Mandens vekslen mellem vold og varme underminerer hendes selvtillid. Hun begynder at se sig selv med mandens øjne. Langsomt mister hun sin styrke og sit selvværd og ikke mindst evnen til at handle og til at ændre på forholdene. Du kan læse mere om tegn og signaler på: BØRN Børneperspektivet er centralt i mødet med den voldsramte kvinde. Det belaster børnene at være vidne til volden, hvad enten de hører eller ser den. Når sundhedspersonale får mistanke om eller kendskab til, at et barn mistrives eller er udsat for vold, er personalt forpligtet til at underrette de sociale myndigheder. Du kan læse mere om underretnings pligten og børn i voldsramte familier på: VOLD MOD HANDICAPPEDE Kvinder med handicap kan have lav selvtillid, hvis de føler, de ikke passer til idealet om at være kvinde, elskerinde, mor osv. Ønsket om at være normal kan længe afholde en handicappet kvinde fra at erkende vold i et parforhold. Når du taler med hende om eventuel vold, er et forhold særligt vigtigt: Du må først se den voldsramte kvinde og dernæst funktionsnedsættelsen. Læs mere om, hvordan du forholder dig til en voldsramt kvinde med handicap på: Underretningspligten 5. Enhver, der får kendskab til, at et barn lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Personer, der er ansat i social-, skoleeller sundhedssektoren, har en skærpet pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, når de bliver bekendt med, at et barn har behov for hjælp. Samme skærpede pligt har personer med hverv, der hviler på offentligt valg

12 - 12 -

13 Stk. 3. Personer, der er omfattet af den skærpede underretningspligt, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de får kendskab til en gravid kvinde med alvorlige problemer, der giver formodning om behov for støtte og behandling. tage kontakten til politiet på hendes vegne. Politiet vil normalt stille en række nærgående spørgsmål for at indhente de rette oplysninger. Her er det en fordel, hvis sundhedspersonalet har forberedt kvinden på dette. Du har pligt til at underrette de sociale myndigheder, når du bliver bekendt med, at et barn lider overlast. Det kan f.eks. være belastningen ved at være tilskuer eller tilhører til vold mod moderen. Hvis du har mistanke om strafbare forhold, f.eks. mishandling eller seksuelt misbrug af børnene, må du ikke orientere nogen af forældrene, før du underretter. Kilde: Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge. JURIDISKE HOLDEPUNKTER Mishandling, vold og voldtægt er kriminelle handlinger, der hører under Kriminalloven. Vold og seksuel vold bliver regnet for alvorlige forbrydelser. Lægeattest Hvad enten kvinden ønsker at anmelde volden eller ej, er det vigtigt, at der bliver udfærdiget en lægeattest på hendes skader. Lægeattesten styrker hendes troværdighed og er vigtig dokumentation ved en eventuel fremtidig retssag. En lægeattest er tilstrækkeligt grundlag for retslig bevisførelse, det er påtegnelser i en journal ikke! Politiet og retsområdet har vanskeligt ved at behandle sagen, hvis den ikke er korrekt medicinsk dokumenteret. Derfor er det yderst vigtigt, at kvindens skader er beskrevet udførligt i lægeattesten. Politianmeldelse Politiets medvirken er en forudsætning for at hjælpe den voldsramte kvinde på længere sigt. Støt derfor kvinden i at anmelde volden, men husk på, at det må være hendes egen beslutning det kan være smertefuldt at gå igennem forhør, retssag osv. Hvis kvinden giver udtryk for, at hun vil anmelde voldsforbrydelsen, kan sundhedspersonalet

14 SENFØLGER OG KRONISKE LIDELSER Kvindens fysiske symptomer på vold er karakteriseret ved: Kroniske smerter, oftest underlivssmerter, seksuelle problemer i form af f.eks. smerter ved samleje, evt. spise- og tarmforstyrrelser. Dårligt immunforsvar pga. den stress, der følger af at leve i et voldeligt forhold. Kvindens psykiske symptomer på vold er karakteriseret ved: Det posttraumatiske stress-syndrom, der forekommer hos halvdelen af alle voldsofre. Syndromet fremkalder træthed, depression, uoverkommelighedsfølelse, koncentrationsbesvær, angstanfald og søvnforstyrrelser. Selvmordstanker og selvmordsforsøg. Vold, mishandling, voldtægt og andre seksuelle overgreb er kriminelle handlinger som hører hjemme under Kriminalloven

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 Den svære samtale Erfaringen viser, at sundhedspersonale, der på en nænsom og ikke-dømmende måde udtrykker deres mistanke om vold, kan hjælpe en voldsramt kvinde på vej. Uanset om mistanken er rigtig, oplever kvinden at blive mødt af en fagperson, der involverer sig

19 Som sundhedspersonale kan du roligt sætte ord på en mistanke. Også selvom kvinden i første omgang bliver fornærmet. Der opstår ofte dilemmaer i forbindelse med sager om vold i familien. På kan du finde et dilemmaspil, som fagpersoner kan bruge som afsæt til at starte en dialog og reflektere alene eller sammen over spørgsmål om samarbejde, faglige og personlige dilemmaer m.m. Nogle gange, når folk kommer her med symptomer som dine, så ved vi, at det kan handle om problemer derhjemme. Har nogen slået dig? Du nævnte, at din partner drikker en del. Bliver han nogensinde voldelig? Du kan også formulere din bekymring som en mellemregning ; en tanke du har. Dermed er du tydelig i din kommunikation, og samtidig signalerer du en forsigtighed og berettiget ydmyghed: KVINDENS BEHOV Kvindens behov er at blive styrket i at løsrive sig fra voldsudøverens magt over hende. Det, der skal til for at hjælpe hende, er professionelle fagpersoner, der viser hende tillid og støtter hende. Men hun må også vide, at det er yderst vigtigt, hun samler de beviser, hun skal bruge, når hun en dag får nok. Selvom det ikke er i hendes egen interesse, holder hun ofte fast i sin første forklaring på, hvordan skaden er opstået, f.eks. ved fald ned af en trappe. Også selvom det virker utroværdigt i forhold til de faktiske skader. Åbne spørgsmål Eksempler på forsigtige, åbne spørgsmål, du kan bruge, når du vil hjælpe kvinden til at åbne op: De skader jeg kan se du har ligner partnervold. Har det noget på sig? Du siger, min bekymring for partnervold er ubegrundet. Men nu, hvor min bekymring er blevet luftet, har jeg brug for at fortælle dig, hvor du kan henvende dig, hvis du får behov for det. Faglig integritet Du vil opleve, at en kvinde, der har erkendt, at hun bliver udsat for partnervold, ofte vil give udtryk for, at NU vil hun forlade manden!. Du vil måske også opleve, at det ikke virker sandsynligt. Når du alligevel bør vælge at tro på hendes hensigter, handler det ikke om, at du er naiv og godtroende. Det handler om, at du yder kvinden den støtte, der giver de bedste resultater på længere sigt. Fordi vold er så almindeligt i kvinders liv, spørger jeg alle kvinder, jeg ser om samlivsvold. Er du nogensinde blevet slået eller misbrugt af din mand? I tilfælde af misbrug Til tider møder sundhedspersonalet kvinden i påvirket tilstand. For kvinden kan det være en forståelig måde at dulme smerten over sin

20 situation. Her er det særligt vigtigt at tilbyde en opfølgning, så du kan skabe en god dialog med hende. Det er også ulovligt at udsætte påvirkede kvinder for vold! Du kan læse mere om den svære samtale på:

21 - 21 -

22 Samarbejde De bedste resultater opstår, når fagpersonerne omkring en voldsramt familie indgår i et koordineret, tværfagligt samarbejde. I det følgende kan du finde råd om samarbejdet og inspiration til, hvem du kan inddrage i et samarbejde, hvad enten det handler om den enkelte kvinde, eller om en diskussion af principper og praksis på området

23 SAMARBEJDSFREMMENDE FAKTORER Både det interne og det eksterne samarbejde bliver fremmet af: Du kan læse om udveksling af oplysninger mellem myndigheder på: Personligt kendskab og kontakt mellem samarbejdspartnerne. Viden om hinandens muligheder og begrænsninger. Tydelighed på roller og kompetencer. Erfaringen viser, at de respektive fagpersoner oplever samarbejdet mere positivt, jo mere der samarbejdes. I en tid med travlhed i alle organisationer er det nødvendigt at formalisere samarbejdet fra starten. Herefter kan man opnå det personlige kendskab og afklare, hvem der gør hvad. Ofte fører det formelle samarbejde til en uformel samarbejdsånd, der letter samarbejdet i hverdagen. BARRIERER FOR SAMARBEJDE Alle oplever ressourceknaphed, der kan skabe en tilbøjelighed til udelukkende at tænke i sit eget system og inden for egne rammer frem for at udnytte andre fagpersoners viden og muligheder. Dermed mister man et helhedspræget tilbud til familien, og den enkelte fagperson går glip af de muligheder, der ligger i at få konkret faglig rådgivning fra andre faggrupper. Du kan læse mere om tværfagligt samarbejde på: Erfaringen viser, at de respektive fagpersoner oplever samarbejdet mere positivt, jo mere der samarbejdes. Eksterne samarbejdspartnere Kvindens sagsbehandler. Hvis den voldsramte kvinde ikke tidligere har været i kontakt med de sociale myndigheder, kan hun have behov for støtte i at etablere kontakten. Politiet

24 Hvad siger konventionerne? 1993: WIEN DEKLARATIONEN På FN s Verdenskonference om Menneskerettigheder blev det slået fast, at vold mod kvinder er et brud på menneskerettighederne. Det blev konkluderet at det var meget vigtigt at arbejde hen imod afskaffelse af vold mod kvinder, offentligt såvel som i familien. 1995: BEIJING-ERKLÆRINGEN Udtrykket Vold mod kvinder betyder enhver kønsbaseret voldshandling der påfører, eller sandsynligvis vil påføre, kvinder fysisk, seksuel eller psykisk skade eller lidelser, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse der finder sted i det offentlige liv eller private liv. Denne definition stammer fra FN s verdenskonference for kvinder, Beijing Her blev skabt en international platform, hvor emnet kunne behandles og diskuteres og hvor man kunne arbejde på at finde forskellige metoder til at bekæmpe volden. Konferencen anbefalede medlemslandene at iværksætte nationale handlingsplaner for at afskaffe vold mod kvinder. 1989: BØRNEKONVENTIONEN Artikel 19 i konventionen fastsætter, at deltagerlandene skal beskytte barnet mod mishandling: 1. Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug, medens barnet er i forældrenes, værgens eller andre personers varetægt. 2. Sådanne beskyttende foranstaltninger bør i passende omfang omfatte virkningsfulde retningslinjer, såvel for udformning af sociale programmer, der kan yde den nødvendige støtte til barnet og til dem, der har barnet i deres varetægt, som til andre former for forebyggelse og identifikation, rapportering, henvisning, undersøgelse, behandling og opfølgning af tilfælde af børnemishandling som beskrevet ovenfor og om nødvendigt retsforfølgelse

25 Krisecentre QIMARNGUIIT PEQATIGIIFFIISA KATTUFFIAT/ KRISECENTERSAMMENSLUTNINGEN Mannarsip Aqqutaa 7 Postboks Sisimiut Telefon: Direkte: Mail: KRISECENTER NUUK Sipisaq kujalleq Nuuk Telefon: / KRISECENTER PAAMIUT Blok X, 105 Telefon: Mail: SAAFFIGINNITTARFIK SIKKERSOQ Blok I, 304 Postboks 297 Telefon: Mail: SAAFFIGINNITTARFIK ORNITAQ Blok D Narssaq Telefon: / SAAFFIGINNITTARFIK/KRISECENTER NANERUAQ E. Kristiansen Aqq. 9A/ Ilulissat Telefon: / Mail: SAAFFIGINNITTARFIK/KRISECENTER QARAJAQ Killerpaat Aasiaat Telefon: / Mail: SAAFFIGINNITTARFIK OQQIFFIK/ KALAALLIT NUNAANNI QIMARNGUIIT SAAFFIGINNITTARFIILLU KATTUFFIAT Mannarsip Aqq. 7 Postboks Sisimiut Telefon: Mail:

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog grønlands selvstyre Departement for Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesstyrelsen PAARISA Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog FORORD Vold og seksuelle overgreb Idékatalog er en del af implementeringen

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Hvorfor går 'hun ikke bare?

Hvorfor går 'hun ikke bare? udsat m/k Hvorfor går 'hun ikke bare? Vold mod kvinder er aldrig tilfældig. Et voldeligt forhold kan stå på i årevis, mens volden langsomt tiltager. Man kan dø af den. Ca. 25 kvinder dør hvert år på grund

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Hvor er det godt du er her!

Hvor er det godt du er her! Hvor er det godt du er her! Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb April 2015 Indholdsfortegnelse Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere