Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet"

Transkript

1 Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning Erklæring fra den adm. direktør 2. At respektere aktionærerne Kunder og forbrugere Medarbejdere Aktionærer Leverandører Samfund 3. At skabe en sikker og etisk arbejdsplads Ligestilling Ingen chikane Sikkert miljø Stoffri arbejdsplads Vold på arbejdspladsen 4. At undgå interessekonflikter Aktiviteter og relationer uden for Experian Finansielle investeringer Ekstern beskæftigelse Gaver og forplejning Insiderhandel 5. At overholde lovene Bedrageri, bestikkelse og korruption Partibidrag Tredjeparters immaterielle rettigheder 6. At beskytte aktiver og omdømme Virksomhedens ejendom Regnskaber og protokoller Offentlig kommunikation 7. At opretholde fortrolighed Kunde- og tredjepartsinformation Hemmeligholdelsesaftaler Anmodninger fra tilsynsmyndigheder Dokumentopbevaring/informationssikkerhed At indsamle og bruge ledelsesinformation 8. At tage ansvar Love, regler og bekendtgørelser Medarbejderens ansvar Den tilsynsførendes ansvar Experians fortrolige helpline Løsning, kommunikation og ikke-repressalier Konsekvenser af overtrædelse Experian plc Side 2

3 9. Forvaltning af det globale adfærdskodeks Global Compliance-afdelingen Ingen betydning for ansættelsesforholdet 10. Bekræftelse af modtagelsen Experian plc Side 3

4 1. Hvordan vi driver forretning Erklæring fra den adm. direktør "Experian er blevet en af verdens førende virksomheder inden for informationstjenester, som giver den indsigt, der støtter beslutningstagning hver dag i mere end 90 lande. Det, vi foretager os, er vigtigt, men den måde, hvorpå vi gør det, er ikke mindre vigtig. Hvis vores forretning skal fortsætte med at vokse og udvikle sig med succes, skal vi opretholde tilliden fra vores kunder, medarbejdere, investorer, forretningspartnere og de lokalsamfund, som vi er en del af. Dette globale adfærdskodeks indeholder de principper, der understøtter vores forretning verden over. Det beskriver de adfærdsstandarder, som er pålagt alle, der arbejder for Experian, uanset hvilken del af forretningen, vi repræsenterer. Love kan være forskellige fra land til land, og vi vil altid fuldt ud bakke op om dem, men vores regelsæt er universelt. Det er grundlaget for varetagelsen af alle vores relationer, både internt og eksternt. Vi er alle forpligtet til at overholde disse principper og garantere, at der aldrig er forskel på, hvad vi siger, og hvad vi gør. Du bedes læse dette dokument omhyggeligt og bruge det som en vejledning til den måde, du udfører dit arbejde på. Hvis der er noget i dette kodeks, der er uklart for dig, skal du bede din chef om en afklaring. Hvis du får kendskab til en overtrædelse af vores kodeks, skal du indberette det til din chef eller kontakte Experians fortrolige helpline. Jeg er personligt forpligtet til at skabe et miljø hos Experian, hvor alle kan sige deres mening, og du vil finde vejledning i kodekset til at gøre det. Store virksomheder bygger på integritet og på den tillid, der flyder herfra. Sammen kan vi vise verden, at Experian sætter de højeste standarder for etisk ledelse, og at vi er forenet i vores forpligtelse til altid at gøre det rette." Don Robert Administrerende direktør 2. At respektere aktionærerne Kunder og forbrugere Integritet er fundamentet for alle Experians relationer, og tillid er kernen. Vores relation med vores kunder er baseret på vores overbevisning om, at vi bør overgå deres forventninger. Vi tager vores ansvar over for vores kunder alvorligt, lover kun, hvad vi kan levere, og bestræber os på ikke at vildlede dem på nogen måde. Vi leverer innovation gennem vores løsninger og bestræber os på at sikre kvalitet, hastighed og performance. Experian plc Side 4

5 Experian er dedikeret til at behandle kunder og forbrugere retfærdigt. Vi skal afstå fra at drage uretfærdig fordel af klienter eller kunder gennem manipulation, urigtige eller misvisende oplysninger, upassende trusler, bedrageri, misbrug af fortrolige oplysninger eller lignende opførsel. Medarbejdere Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Experian rekrutterer og forfremmer udelukkende efter fortjeneste, og vi opfordrer vores medarbejdere til at realisere deres potentiale. Vi anerkender og belønner individuelle præstationer og opfordrer til initiativ og innovation i en kultur, der er baseret på teamwork. Experians rekrutteringsproces foregår i henhold til relevante lokale love og andre lovgivningsmæssige krav. Vi har veletablerede og fastlagte procedurer til at sikre, at den arbejdssøgende er juridisk berettiget til at arbejde i den specifikke region. Experian anerkender også, at adfærd, der er socialt og professionelt acceptabel i én kultur eller ét land, kan opfattes forskelligt i en anden kultur eller et andet land. Derfor opfordrer vi til respekt omkring kulturelle forskelle på arbejdspladsen og bestræber os på at imødekomme kulturel mangfoldighed i vores arbejdspraksisser. Frem for alt respekterer vi vores medarbejderes menneskerettigheder som enkeltindivider. Aktionærer Vi driver Experian for vores ejere - aktionærerne. Vi forsyner dem med ærlig og nøjagtig information, der giver dem et klart overblik over Experians stilling og muligheder. Vi stræber efter at beskytte og forbedre vores omdømme i forhold til alle vores forretningsaktiviteter ved at sikre vores aktiver gennem ansvarlig forretningsadfærd og overholdelse af etablerede principper for virksomhedsledelse. Leverandører Leverandører er vores partnere og en integreret del af vores forretning. Experian handler på retfærdig vis i vores valg af leverandører. Vi forventer service og værdi. Vi behandler leverandører med respekt og ærlighed. Samfund Experian er forpligtet til socialt ansvarlig adfærd, hvilket hjælper med at forbedre livskvaliteten i forskellige samfund, både lokalt og globalt. Som en ansvarlig arbejdsgiver anerkender Experian behovet for at være involveret i disse lokalsamfund og forstå deres krav, hvilket i sidste ende bør være til gavn for alle. Vi bestræber os på gøre en mærkbar forskel i disse samfund gennem et program, hvor medarbejdere hjælper på frivillig basis, et program med samfundssponsorater og med velgørende donationer. Vi promoverer ansvarlig adfærd i den måde, hvorpå vi påvirker miljøet i vores arbejdsgang. Experian plc Side 5

6 3. At skabe en sikker og etisk arbejdsplads Ligestilling Experian tror på at ansætte, forfremme, godtgøre og opsige medarbejdere udelukkende efter fortjeneste, uden hensyn til race, farve, alder, køn, herkomst, religion, national oprindelse, statsborgerskab, seksuel orientering, ægteskabsstatus, sygdomstilstand, graviditet, handicap, veteranstatus eller noget andet grundlag, der er forbudt ved national, provinsiel, føderal, statslig eller lokal lov. Ingen chikane Experian tolererer ikke nogen form for chikane. Dette omfatter chikane baseret på race, farve, alder, køn, herkomst, religion, national oprindelse, statsborgerskab, seksuel orientering, ægteskabsstatus, sygdomstilstand, graviditet, handicap eller noget andet grundlag, der er forbudt ved national, provinsiel, føderal, statslig eller lokal lov. Dette gælder for alle former for chikane på arbejdspladsen, hvad enten det er begået af eller mod en medarbejder, kunde, forhandler, konsulent eller kontrahent. Sikkert miljø Experian er dedikeret til at levere et sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. For at bidrage til alle medarbejderes trivsel forventes du at arbejde på sikker vis og rette dig efter Experians fastlagte sikkerhedspraksisser og -procedurer. Du skal også indberette alle arbejdsrelaterede personskader eller sygdomme til din chef eller til personaleafdelingen. Stoffri arbejdsplads Experian er en stoffri arbejdsplads. Experian er forpligtet til at opretholde et arbejdsmiljø, der er fri for påvirkning af ulovlige og kontrollerede stoffer. Derfor er det forbudt at besidde, anmode om eller bruge ulovlige stoffer eller at være påvirket af sådanne stoffer i arbejdstiden i virksomheden, på virksomhedens ejendom eller ved ethvert virksomhedssponsoreret arrangement, og en sådan adfærd vil ikke blive tolereret. Vold på arbejdspladsen Experian tolererer ikke voldshandlinger på arbejdspladsen, der begås af eller mod medarbejdere. Voldshandlinger omfatter blandt andet bevidst ejendomsbeskadigelse, at besidde, svinge eller bruge et våben, en adfærd, der skaber en rimelig frygt for personskade hos en anden person, eller trusler om at eller rent faktisk at forvolde en anden person skade. 4. At undgå interessekonflikter Aktiviteter og relationer uden for Experian En interessekonflikt kan opstå, når dømmekraften kan påvirkes eller kan forekomme påvirket af muligheden for en personlig fordel. Medarbejdere skal altid være opmærksomme på eventuelle konflikter og forsøge at undgå dem. Alle medarbejdere er ansvarlige for at underrette deres Experian plc Side 6

7 chef om enhver situation, som de mener skaber eller kan skabe en interessekonflikt eller ligner en interessekonflikt. Chefer opfordres til at underrette den relevante Compliance-afdeling. Finansielle investeringer Alle medarbejdere har et ansvar for at sikre, at personlige finansielle aktiviteter ikke er i strid med deres forpligtelser som medarbejder. En økonomisk interessekonflikt kan forringe din dømmekraft eller give det indtryk, at din dømmekraft er forringet. Ekstern beskæftigelse Ekstern beskæftigelse kan, qua sin natur, svække den objektivitet, dømmekraft, effektivitet eller produktivitet, der forventes af dig i dit job. Derfor kræver Experian, at alle medarbejdere fremlægger alle potentielle konflikter med ekstern beskæftigelse for deres tilsynsførende og opnår skriftlig godkendelse fra Experians ledelse forud for deltagelse i sådan aktivitet. Gaver og forplejning Det at give firmagaver er en vanlig måde at styrke forretningsforhold på og kan, med visse restriktioner, være en lovlig forretningspraksis. Det er Experians politik, at virksomhedens medarbejdere må give og modtage passende, lovlige firmagaver i forbindelse med deres arbejde for virksomheden med erhvervskunder og andre ikke-statslige parter, forudsat at alle sådanne gaver er af beskeden værdi og ikke gives eller modtaget med henblik på eller mulighed for at påvirke modtagerens forretningsmæssige beslutningstagning. Du bør aldrig acceptere en betaling foretaget til dig med henblik på at påvirke dig til at belønne en kunde, en forhandler eller en anden person med en ordre. Før du tilbyder, uddeler eller modtager en gave eller forplejning, skal du omhyggeligt gennemgå Experians globale politik vedrørende gaver og forplejning, og, hvis det er nødvendigt, skal du ansøge om de passende godkendelser og sikre, at oplysninger om sådanne gaver eller forplejning registreres i Experians interne registre. Insiderhandel Det er strengt forbudt for alle medarbejdere (i) at købe og/eller sælge værdipapirer tilhørende Experian, Experians associerede virksomheder eller nogen anden børsnoteret virksomhed baseret på intern viden eller (ii) at give intern viden til tredjeparter, så de kan købe eller sælge værdipapirer. Intern viden omfatter væsentlig ikke-offentliggjort information, som du er kommet i besiddelse af som følge af din relation til virksomheden. Visse bestyrelsesmedlemmer, funktionærer, ledere og medarbejdere, som virksomheden identificerer som potentielle insidere, vil være underlagt yderligere restriktioner vedrørende køb og salg af aktiver og vil blive underrettet om sådanne restriktioner direkte af Experian plc's bestyrelsessekretær. Handel med værdipapirer baseret på intern viden kan medføre civilretlige eller strafferetlige sanktioner i henhold til loven. 5. At overholde lovene Bedrageri, bestikkelse og korruption Experian tolererer ikke nogen handling, der involverer bedrageri, bestikkelse, korruption, uærlighed eller vildledelse. Dette omfatter alle former for tyveri, alle handlinger, der forsætligt fremmer bedrageri eller tyveri fra andre personers side, og alle handlinger, der er udviklet til at Experian plc Side 7

8 hindre påvisningen eller undersøgelsen af bedrageri eller tyveri. Experian har interne politikker og processer, der er udviklet til at forhindre, opdage og indberette bedrageri, tyveri eller korruption, og medarbejdere pålægges at rette sig efter sådanne politikker og processer. Disse omfatter den globale politik vedrørende antikorruption og den globale politik vedrørende gaver og forplejning. Ingen bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter eller anden repræsentant for Experian må, direkte eller indirekte eller på anden måde gennem en tredjepart, tilbyde, stille til rådighed, godkende, anmode om eller modtage bestikkelse (inklusive, men ikke begrænset til, bestikkelse til eller fra en offentlig embedsmand) eller noget, der kunne fortolkes som bestikkelse uanset formål, ej heller udføre deres funktion på uretmæssig vis pga. en forventning om eller som følge af bestikkelse. Bestikkelse omfatter tilbud om, fremsættelse af, bemyndigelse af, anmodning om eller modtagelse af noget af værdi som en tilskyndelse til eller som belønning for den forkerte udførelse af en relevant funktion fra modtagerens side (skønt det at tilskynde eller belønne selv korrekt udførelse kan være en overtrædelse i den offentlige sammenhæng), eller hvor det ellers er forkert fra modtagerens side at anmode om eller modtage den relevante fordel. Partibidrag Hverken Experian eller nogen af virksomhedens direktionsmedlemmer, medarbejdere eller repræsentanter må komme med partibidrag på vegne af eller i Experians navn uden godkendelse fra Experian plc's bestyrelse, og, i visse tilfælde, aktionærer. Under ingen omstændigheder må partibidrag gives for at opnå ordrer eller nogen fordel for Experian. Tredjeparters immaterielle rettigheder Experian respekterer tredjeparters immaterielle rettigheder, herunder vores kunders, forhandleres og leverandørers immaterielle rettigheder. Hvis du får kendskab til eller mistanke om, at Experian krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder som f.eks. et patent, et varemærke, en ophavsret eller en forretningshemmelighed, skal du kontakte den juridiske afdeling. 6. At beskytte aktiver og omdømme Virksomhedens ejendom Medarbejdere har et ansvar for at bruge Experians ejendom og aktiver til forretningsmæssig brug og ikke at lade dem blive brugt til nogen former for egen vinding. Du er ansvarlig for at opretholde virksomhedens ejendom under din kontrol, og du skal tage rimelige foranstaltninger til at beskytte den mod tyveri, misbrug, tab eller beskadigelse. Med forbehold for gældende love og relevante Experian-politikker tilhører idéer/opfindelser udviklet til eller på vegne af virksomheden inden for omfanget af din ansættelse eller ved brug af virksomhedens ressourcer virksomheden. Experian forbeholder sig ret til, i det omfang, lovgivningen tillader det, at overvåge medarbejderens brug af Experians kommunikationsredskaber og deres indhold. Medmindre det Experian plc Side 8

9 på anden vis er specifikt foreskrevet i gældende lov, skal medarbejdere ikke have nogen forventning om privatliv, hvad angår deres brug af virksomhedens systemer eller ejendom. Medarbejdernes brug af Experians systemer, såsom , internettet eller mobile enheder, skal ske i overensstemmelse med den relevante politik for acceptabel brug (som beskrevet i bilag C til den globale politik for informationssikkerhed). Regnskaber og protokoller Medarbejdere har et ansvar for at sikre, at Experians bogholderi, protokoller og regnskaber føres med rimelig nøjagtighed og giver et retvisende billede af transaktioner og dispositioner med Experians aktiver. Medarbejdere skal også hjælpe, når det er relevant, med at opretholde Experians system til intern regnskabskontrol. Offentlig kommunikation Alle Experian-relaterede offentlige meddelelser, artikler, foredragsmuligheder og henvendelser fra pressen eller det finansanalytiske samfund skal rettes til kommunikationsafdelingen eller afdelingen for intern kommunikation eller Investor Relations-afdelingen. 7. At opretholde fortrolighed Kunde- og tredjepartsinformation Fortrolig information er information, der får en uafhængig økonomisk værdi ved ikke at være almindeligt kendt blandt offentligheden. Fortrolig information omfatter fortrolig information udviklet af Experian såvel som fortrolig information, der er udleveret til Experian af kunder, forbrugere, leverandører og andre tredjeparter. Det er alle Experians medarbejderes ansvar at beskytte og opretholde al fortrolig information i henhold til gældende juridiske og kontraktmæssige restriktioner såvel som relevante Experianpolitikker. Indsamling, brug og offentliggørelse af personligt identificerbare oplysninger om forbrugerne er et særligt følsomt område, der generelt er underlagt specifikke regler og restriktioner. Hvis ikke fortrolig information beskyttes og sikres på korrekt vis, kan det påvirke Experians præstation, værdi og omdømme, det kan skade vores forbruger- og forretningsrelationer, og det kan medføre retsansvar. Medarbejdere må aldrig forsøge at opnå en konkurrents fortrolige oplysninger på uretmæssig vis. Hemmeligholdelsesaftaler Fortrolig information må aldrig deles uden for Experians område, medmindre der er indgået en skriftlig hemmeligholdelsesaftale med den modtagende part. Hemmeligholdelsesaftaler dokumenterer behovet for at opretholde fortrolighed omkring den relevante information og begrænse brugen af sådan information. I alle tilfælde skal den mængde fortrolige oplysninger, der deles med tredjeparter, begrænses til, hvad der er nødvendigt i forhold til et legitimt forretningsbehov. Experian plc Side 9

10 Anmodninger fra tilsynsmyndigheder Alle regeringens anmodninger om oplysninger eller dokumenter skal enten henvises til den globale Compliance-afdeling eller den juridiske afdeling, alt efter den specifikke type oplysninger eller dokumenter, der anmodes om hos Experian. Der bør ikke svares på en statslig anmodning uden forudgående godkendelse fra Global Compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling. Dokumentopbevaring/informationssikkerhed Alle medarbejdere skal overholde deres regionale politik for opbevaring af dokumenter og den globale politik for informationssikkerhed, som findes på virksomhedens intranetsider. At indsamle og bruge ledelsesinformation Experian indsamler på lovlig vis information om kunder og markeder, hvor vi udøver virksomhed. Experian søger ikke at skaffe ledelsesinformation ved brug af ulovlige eller uetiske metoder. Konkurrenter må ikke kontaktes med henblik på at skaffe ledelsesinformation. Sommetider kan man komme i besiddelse af information ved et uheld, eller information kan blive udleveret til Experian fra ukendte kilder. I sådanne tilfælde kan det være uetisk at bruge oplysningerne, og du skal straks kontakte din chef, Compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling, eller Experians fortrolige helpline for at afgøre, hvordan du skal forholde dig. 8. At tage ansvar Love, regler og bekendtgørelser Experian og virksomhedens medarbejdere vil overholde alle gældende love, regler og bekendtgørelser i alle jurisdiktioner, hvor Experian udøver virksomhed verden over, herunder, men ikke begrænset til, relevante datafortroligheds- og monopol-/konkurrencelove i alle lande, hvor vi udøver virksomhed. Medarbejderens ansvar Dette kodeks gælder for alle medarbejdere og, hvor det er relevant, for uafhængige kontrahenter og konsulenter. Den tilsynsførendes ansvar Tilsynsførende skal ikke alene overholde kodekset, men forventes at danne forbillede for dem, der rapporterer til dem. Tilsynsførende har et ansvar for at overvåge adfærden hos de personer, de fører tilsyn med, og fremme overholdelsen af gældende love, bekendtgørelser og dette kodeks. Supervisorer har ansvar for at støtte medarbejdere, der søger vejledning eller rapporterer embedsmisbrug eller bekymringer. Experians fortrolige helpline Medarbejdere bør indberette alle påstande om ulovligheder. Bekymringer fra medarbejdere vil blive taget alvorligt og behandlet i fortrolighed. Experian plc Side 10

11 Experian har en gratis fortrolig helpline, som er åben hele døgnet, og som medarbejdere kan bruge til at indberette en reel overtrædelse eller en mistanke om overtrædelse (i god tro) af dette kodeks. Du pålægges at indberette alle kendte overtrædelser af kodekset og samarbejde i forbindelse med en eventuel efterforskning, hvis du bliver bedt om det. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i korrigerende handlinger. Hvis medarbejdere i ond hensigt aflægger en rapport, som de ved er falsk, kan dette også resultere i korrigerende handlinger. Regionale telefonnumre til den fortrolige helpline kan fås hos den lokale personaleafdeling, den lokale afdeling for intern revision og/eller på regionens intranetside. Løsning, kommunikation og ikke-repressalier Experian vil være yderst opmærksom på alle indberettede problemer og foretage øjeblikkelig efterforskning i relevante tilfælde, særligt i tilfælde, der potentielt involverer lovovertrædelser. Vi vil samarbejde fuldt ud med retshåndhævelses- og statslige instanser. Hvis det er praktisk muligt, vil vi sende et svar til den person, som indberettede problemet. Medarbejdere, som indberetter en overtrædelse, må ikke udsættes for chikane, repressalier eller ugunstige konsekvenser i ansættelsen som følge af indberetningen. Hvis en medarbejder chikanerer en person eller på utilbørlig vis gør gengæld over for en person, der har indberettet en overtrædelse, vil dette få konsekvenser, hvilket kan omfatte suspendering uden løn eller opsigelse af ansættelsesforholdet. Konsekvenser af overtrædelse Hvis en medarbejder overtræder dette kodeks, nogen af Experians politikker eller en relevant bekendtgørelse eller en relevant lov, kan det have konsekvenser, hvilket kan omfatte suspendering uden løn eller opsigelse af ansættelsesforholdet. Medarbejderen kan også blive underlagt civilretlige og/eller strafferetlige sanktioner som foreskrevet ved lov. 9. Forvaltning af det globale adfærdskodeks Global Compliance-afdelingen Global Compliance-afdelingen pålægges at implementere og forvalte dette kodeks. Global Compliance-afdelingen udøver også den overordnede kontrol med compliance-aktiviteter på tværs af virksomheden for at fremme vigtigheden af forretningsetik og overholdelse af gældende love, bekendtgørelser og interne politikker. Global Compliance-afdelingen fastlægger politikker, procedurer og strukturer for virksomheden. Ingen betydning for ansættelsesforholdet Intet i dette kodeks giver medarbejdere nogen rettigheder med hensyn til deres fortsatte ansættelse eller udgør nogen ansættelsesaftale eller griber på nogen måde ind i deres eller virksomhedens ret til at opsige ansættelsesforholdet i henhold til gældende lov. Experian plc Side 11

12 10. BEKRÆFTELSE AF MODTAGELSEN JEG BEKRÆFTER, AT JEG HAR LÆST OG FORSTÅET EXPERIANS GLOBALE ADFÆRDSKODEKS. Ved at anerkende dette kodeks forpligter du dig til at opretholde dets standarder i alt, hvad du foretager dig som repræsentant for Experian. Navn med blokbogstaver: Medarbejdernr. (hvis tildelt): Underskrift: Dato: Experian plc Side 12

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Leveregler Indholdsfortegnelse

Leveregler Indholdsfortegnelse Leveregler 2 Leveregler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Leveregler 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. God distributionspraksis 6 3. PHOENIX-koncernens kunder, leverandører og konkurrenter

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust Regelsæt for god forretningsetik The most important thing we build is trust Meddelelse fra den Administrerende Direktør MEDDELELSE FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR...3 INTRODUKTION...4 1.1. Hvis man undlader

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere