Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet"

Transkript

1 Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning Erklæring fra den adm. direktør 2. At respektere aktionærerne Kunder og forbrugere Medarbejdere Aktionærer Leverandører Samfund 3. At skabe en sikker og etisk arbejdsplads Ligestilling Ingen chikane Sikkert miljø Stoffri arbejdsplads Vold på arbejdspladsen 4. At undgå interessekonflikter Aktiviteter og relationer uden for Experian Finansielle investeringer Ekstern beskæftigelse Gaver og forplejning Insiderhandel 5. At overholde lovene Bedrageri, bestikkelse og korruption Partibidrag Tredjeparters immaterielle rettigheder 6. At beskytte aktiver og omdømme Virksomhedens ejendom Regnskaber og protokoller Offentlig kommunikation 7. At opretholde fortrolighed Kunde- og tredjepartsinformation Hemmeligholdelsesaftaler Anmodninger fra tilsynsmyndigheder Dokumentopbevaring/informationssikkerhed At indsamle og bruge ledelsesinformation 8. At tage ansvar Love, regler og bekendtgørelser Medarbejderens ansvar Den tilsynsførendes ansvar Experians fortrolige helpline Løsning, kommunikation og ikke-repressalier Konsekvenser af overtrædelse Experian plc Side 2

3 9. Forvaltning af det globale adfærdskodeks Global Compliance-afdelingen Ingen betydning for ansættelsesforholdet 10. Bekræftelse af modtagelsen Experian plc Side 3

4 1. Hvordan vi driver forretning Erklæring fra den adm. direktør "Experian er blevet en af verdens førende virksomheder inden for informationstjenester, som giver den indsigt, der støtter beslutningstagning hver dag i mere end 90 lande. Det, vi foretager os, er vigtigt, men den måde, hvorpå vi gør det, er ikke mindre vigtig. Hvis vores forretning skal fortsætte med at vokse og udvikle sig med succes, skal vi opretholde tilliden fra vores kunder, medarbejdere, investorer, forretningspartnere og de lokalsamfund, som vi er en del af. Dette globale adfærdskodeks indeholder de principper, der understøtter vores forretning verden over. Det beskriver de adfærdsstandarder, som er pålagt alle, der arbejder for Experian, uanset hvilken del af forretningen, vi repræsenterer. Love kan være forskellige fra land til land, og vi vil altid fuldt ud bakke op om dem, men vores regelsæt er universelt. Det er grundlaget for varetagelsen af alle vores relationer, både internt og eksternt. Vi er alle forpligtet til at overholde disse principper og garantere, at der aldrig er forskel på, hvad vi siger, og hvad vi gør. Du bedes læse dette dokument omhyggeligt og bruge det som en vejledning til den måde, du udfører dit arbejde på. Hvis der er noget i dette kodeks, der er uklart for dig, skal du bede din chef om en afklaring. Hvis du får kendskab til en overtrædelse af vores kodeks, skal du indberette det til din chef eller kontakte Experians fortrolige helpline. Jeg er personligt forpligtet til at skabe et miljø hos Experian, hvor alle kan sige deres mening, og du vil finde vejledning i kodekset til at gøre det. Store virksomheder bygger på integritet og på den tillid, der flyder herfra. Sammen kan vi vise verden, at Experian sætter de højeste standarder for etisk ledelse, og at vi er forenet i vores forpligtelse til altid at gøre det rette." Don Robert Administrerende direktør 2. At respektere aktionærerne Kunder og forbrugere Integritet er fundamentet for alle Experians relationer, og tillid er kernen. Vores relation med vores kunder er baseret på vores overbevisning om, at vi bør overgå deres forventninger. Vi tager vores ansvar over for vores kunder alvorligt, lover kun, hvad vi kan levere, og bestræber os på ikke at vildlede dem på nogen måde. Vi leverer innovation gennem vores løsninger og bestræber os på at sikre kvalitet, hastighed og performance. Experian plc Side 4

5 Experian er dedikeret til at behandle kunder og forbrugere retfærdigt. Vi skal afstå fra at drage uretfærdig fordel af klienter eller kunder gennem manipulation, urigtige eller misvisende oplysninger, upassende trusler, bedrageri, misbrug af fortrolige oplysninger eller lignende opførsel. Medarbejdere Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Experian rekrutterer og forfremmer udelukkende efter fortjeneste, og vi opfordrer vores medarbejdere til at realisere deres potentiale. Vi anerkender og belønner individuelle præstationer og opfordrer til initiativ og innovation i en kultur, der er baseret på teamwork. Experians rekrutteringsproces foregår i henhold til relevante lokale love og andre lovgivningsmæssige krav. Vi har veletablerede og fastlagte procedurer til at sikre, at den arbejdssøgende er juridisk berettiget til at arbejde i den specifikke region. Experian anerkender også, at adfærd, der er socialt og professionelt acceptabel i én kultur eller ét land, kan opfattes forskelligt i en anden kultur eller et andet land. Derfor opfordrer vi til respekt omkring kulturelle forskelle på arbejdspladsen og bestræber os på at imødekomme kulturel mangfoldighed i vores arbejdspraksisser. Frem for alt respekterer vi vores medarbejderes menneskerettigheder som enkeltindivider. Aktionærer Vi driver Experian for vores ejere - aktionærerne. Vi forsyner dem med ærlig og nøjagtig information, der giver dem et klart overblik over Experians stilling og muligheder. Vi stræber efter at beskytte og forbedre vores omdømme i forhold til alle vores forretningsaktiviteter ved at sikre vores aktiver gennem ansvarlig forretningsadfærd og overholdelse af etablerede principper for virksomhedsledelse. Leverandører Leverandører er vores partnere og en integreret del af vores forretning. Experian handler på retfærdig vis i vores valg af leverandører. Vi forventer service og værdi. Vi behandler leverandører med respekt og ærlighed. Samfund Experian er forpligtet til socialt ansvarlig adfærd, hvilket hjælper med at forbedre livskvaliteten i forskellige samfund, både lokalt og globalt. Som en ansvarlig arbejdsgiver anerkender Experian behovet for at være involveret i disse lokalsamfund og forstå deres krav, hvilket i sidste ende bør være til gavn for alle. Vi bestræber os på gøre en mærkbar forskel i disse samfund gennem et program, hvor medarbejdere hjælper på frivillig basis, et program med samfundssponsorater og med velgørende donationer. Vi promoverer ansvarlig adfærd i den måde, hvorpå vi påvirker miljøet i vores arbejdsgang. Experian plc Side 5

6 3. At skabe en sikker og etisk arbejdsplads Ligestilling Experian tror på at ansætte, forfremme, godtgøre og opsige medarbejdere udelukkende efter fortjeneste, uden hensyn til race, farve, alder, køn, herkomst, religion, national oprindelse, statsborgerskab, seksuel orientering, ægteskabsstatus, sygdomstilstand, graviditet, handicap, veteranstatus eller noget andet grundlag, der er forbudt ved national, provinsiel, føderal, statslig eller lokal lov. Ingen chikane Experian tolererer ikke nogen form for chikane. Dette omfatter chikane baseret på race, farve, alder, køn, herkomst, religion, national oprindelse, statsborgerskab, seksuel orientering, ægteskabsstatus, sygdomstilstand, graviditet, handicap eller noget andet grundlag, der er forbudt ved national, provinsiel, føderal, statslig eller lokal lov. Dette gælder for alle former for chikane på arbejdspladsen, hvad enten det er begået af eller mod en medarbejder, kunde, forhandler, konsulent eller kontrahent. Sikkert miljø Experian er dedikeret til at levere et sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. For at bidrage til alle medarbejderes trivsel forventes du at arbejde på sikker vis og rette dig efter Experians fastlagte sikkerhedspraksisser og -procedurer. Du skal også indberette alle arbejdsrelaterede personskader eller sygdomme til din chef eller til personaleafdelingen. Stoffri arbejdsplads Experian er en stoffri arbejdsplads. Experian er forpligtet til at opretholde et arbejdsmiljø, der er fri for påvirkning af ulovlige og kontrollerede stoffer. Derfor er det forbudt at besidde, anmode om eller bruge ulovlige stoffer eller at være påvirket af sådanne stoffer i arbejdstiden i virksomheden, på virksomhedens ejendom eller ved ethvert virksomhedssponsoreret arrangement, og en sådan adfærd vil ikke blive tolereret. Vold på arbejdspladsen Experian tolererer ikke voldshandlinger på arbejdspladsen, der begås af eller mod medarbejdere. Voldshandlinger omfatter blandt andet bevidst ejendomsbeskadigelse, at besidde, svinge eller bruge et våben, en adfærd, der skaber en rimelig frygt for personskade hos en anden person, eller trusler om at eller rent faktisk at forvolde en anden person skade. 4. At undgå interessekonflikter Aktiviteter og relationer uden for Experian En interessekonflikt kan opstå, når dømmekraften kan påvirkes eller kan forekomme påvirket af muligheden for en personlig fordel. Medarbejdere skal altid være opmærksomme på eventuelle konflikter og forsøge at undgå dem. Alle medarbejdere er ansvarlige for at underrette deres Experian plc Side 6

7 chef om enhver situation, som de mener skaber eller kan skabe en interessekonflikt eller ligner en interessekonflikt. Chefer opfordres til at underrette den relevante Compliance-afdeling. Finansielle investeringer Alle medarbejdere har et ansvar for at sikre, at personlige finansielle aktiviteter ikke er i strid med deres forpligtelser som medarbejder. En økonomisk interessekonflikt kan forringe din dømmekraft eller give det indtryk, at din dømmekraft er forringet. Ekstern beskæftigelse Ekstern beskæftigelse kan, qua sin natur, svække den objektivitet, dømmekraft, effektivitet eller produktivitet, der forventes af dig i dit job. Derfor kræver Experian, at alle medarbejdere fremlægger alle potentielle konflikter med ekstern beskæftigelse for deres tilsynsførende og opnår skriftlig godkendelse fra Experians ledelse forud for deltagelse i sådan aktivitet. Gaver og forplejning Det at give firmagaver er en vanlig måde at styrke forretningsforhold på og kan, med visse restriktioner, være en lovlig forretningspraksis. Det er Experians politik, at virksomhedens medarbejdere må give og modtage passende, lovlige firmagaver i forbindelse med deres arbejde for virksomheden med erhvervskunder og andre ikke-statslige parter, forudsat at alle sådanne gaver er af beskeden værdi og ikke gives eller modtaget med henblik på eller mulighed for at påvirke modtagerens forretningsmæssige beslutningstagning. Du bør aldrig acceptere en betaling foretaget til dig med henblik på at påvirke dig til at belønne en kunde, en forhandler eller en anden person med en ordre. Før du tilbyder, uddeler eller modtager en gave eller forplejning, skal du omhyggeligt gennemgå Experians globale politik vedrørende gaver og forplejning, og, hvis det er nødvendigt, skal du ansøge om de passende godkendelser og sikre, at oplysninger om sådanne gaver eller forplejning registreres i Experians interne registre. Insiderhandel Det er strengt forbudt for alle medarbejdere (i) at købe og/eller sælge værdipapirer tilhørende Experian, Experians associerede virksomheder eller nogen anden børsnoteret virksomhed baseret på intern viden eller (ii) at give intern viden til tredjeparter, så de kan købe eller sælge værdipapirer. Intern viden omfatter væsentlig ikke-offentliggjort information, som du er kommet i besiddelse af som følge af din relation til virksomheden. Visse bestyrelsesmedlemmer, funktionærer, ledere og medarbejdere, som virksomheden identificerer som potentielle insidere, vil være underlagt yderligere restriktioner vedrørende køb og salg af aktiver og vil blive underrettet om sådanne restriktioner direkte af Experian plc's bestyrelsessekretær. Handel med værdipapirer baseret på intern viden kan medføre civilretlige eller strafferetlige sanktioner i henhold til loven. 5. At overholde lovene Bedrageri, bestikkelse og korruption Experian tolererer ikke nogen handling, der involverer bedrageri, bestikkelse, korruption, uærlighed eller vildledelse. Dette omfatter alle former for tyveri, alle handlinger, der forsætligt fremmer bedrageri eller tyveri fra andre personers side, og alle handlinger, der er udviklet til at Experian plc Side 7

8 hindre påvisningen eller undersøgelsen af bedrageri eller tyveri. Experian har interne politikker og processer, der er udviklet til at forhindre, opdage og indberette bedrageri, tyveri eller korruption, og medarbejdere pålægges at rette sig efter sådanne politikker og processer. Disse omfatter den globale politik vedrørende antikorruption og den globale politik vedrørende gaver og forplejning. Ingen bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter eller anden repræsentant for Experian må, direkte eller indirekte eller på anden måde gennem en tredjepart, tilbyde, stille til rådighed, godkende, anmode om eller modtage bestikkelse (inklusive, men ikke begrænset til, bestikkelse til eller fra en offentlig embedsmand) eller noget, der kunne fortolkes som bestikkelse uanset formål, ej heller udføre deres funktion på uretmæssig vis pga. en forventning om eller som følge af bestikkelse. Bestikkelse omfatter tilbud om, fremsættelse af, bemyndigelse af, anmodning om eller modtagelse af noget af værdi som en tilskyndelse til eller som belønning for den forkerte udførelse af en relevant funktion fra modtagerens side (skønt det at tilskynde eller belønne selv korrekt udførelse kan være en overtrædelse i den offentlige sammenhæng), eller hvor det ellers er forkert fra modtagerens side at anmode om eller modtage den relevante fordel. Partibidrag Hverken Experian eller nogen af virksomhedens direktionsmedlemmer, medarbejdere eller repræsentanter må komme med partibidrag på vegne af eller i Experians navn uden godkendelse fra Experian plc's bestyrelse, og, i visse tilfælde, aktionærer. Under ingen omstændigheder må partibidrag gives for at opnå ordrer eller nogen fordel for Experian. Tredjeparters immaterielle rettigheder Experian respekterer tredjeparters immaterielle rettigheder, herunder vores kunders, forhandleres og leverandørers immaterielle rettigheder. Hvis du får kendskab til eller mistanke om, at Experian krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder som f.eks. et patent, et varemærke, en ophavsret eller en forretningshemmelighed, skal du kontakte den juridiske afdeling. 6. At beskytte aktiver og omdømme Virksomhedens ejendom Medarbejdere har et ansvar for at bruge Experians ejendom og aktiver til forretningsmæssig brug og ikke at lade dem blive brugt til nogen former for egen vinding. Du er ansvarlig for at opretholde virksomhedens ejendom under din kontrol, og du skal tage rimelige foranstaltninger til at beskytte den mod tyveri, misbrug, tab eller beskadigelse. Med forbehold for gældende love og relevante Experian-politikker tilhører idéer/opfindelser udviklet til eller på vegne af virksomheden inden for omfanget af din ansættelse eller ved brug af virksomhedens ressourcer virksomheden. Experian forbeholder sig ret til, i det omfang, lovgivningen tillader det, at overvåge medarbejderens brug af Experians kommunikationsredskaber og deres indhold. Medmindre det Experian plc Side 8

9 på anden vis er specifikt foreskrevet i gældende lov, skal medarbejdere ikke have nogen forventning om privatliv, hvad angår deres brug af virksomhedens systemer eller ejendom. Medarbejdernes brug af Experians systemer, såsom , internettet eller mobile enheder, skal ske i overensstemmelse med den relevante politik for acceptabel brug (som beskrevet i bilag C til den globale politik for informationssikkerhed). Regnskaber og protokoller Medarbejdere har et ansvar for at sikre, at Experians bogholderi, protokoller og regnskaber føres med rimelig nøjagtighed og giver et retvisende billede af transaktioner og dispositioner med Experians aktiver. Medarbejdere skal også hjælpe, når det er relevant, med at opretholde Experians system til intern regnskabskontrol. Offentlig kommunikation Alle Experian-relaterede offentlige meddelelser, artikler, foredragsmuligheder og henvendelser fra pressen eller det finansanalytiske samfund skal rettes til kommunikationsafdelingen eller afdelingen for intern kommunikation eller Investor Relations-afdelingen. 7. At opretholde fortrolighed Kunde- og tredjepartsinformation Fortrolig information er information, der får en uafhængig økonomisk værdi ved ikke at være almindeligt kendt blandt offentligheden. Fortrolig information omfatter fortrolig information udviklet af Experian såvel som fortrolig information, der er udleveret til Experian af kunder, forbrugere, leverandører og andre tredjeparter. Det er alle Experians medarbejderes ansvar at beskytte og opretholde al fortrolig information i henhold til gældende juridiske og kontraktmæssige restriktioner såvel som relevante Experianpolitikker. Indsamling, brug og offentliggørelse af personligt identificerbare oplysninger om forbrugerne er et særligt følsomt område, der generelt er underlagt specifikke regler og restriktioner. Hvis ikke fortrolig information beskyttes og sikres på korrekt vis, kan det påvirke Experians præstation, værdi og omdømme, det kan skade vores forbruger- og forretningsrelationer, og det kan medføre retsansvar. Medarbejdere må aldrig forsøge at opnå en konkurrents fortrolige oplysninger på uretmæssig vis. Hemmeligholdelsesaftaler Fortrolig information må aldrig deles uden for Experians område, medmindre der er indgået en skriftlig hemmeligholdelsesaftale med den modtagende part. Hemmeligholdelsesaftaler dokumenterer behovet for at opretholde fortrolighed omkring den relevante information og begrænse brugen af sådan information. I alle tilfælde skal den mængde fortrolige oplysninger, der deles med tredjeparter, begrænses til, hvad der er nødvendigt i forhold til et legitimt forretningsbehov. Experian plc Side 9

10 Anmodninger fra tilsynsmyndigheder Alle regeringens anmodninger om oplysninger eller dokumenter skal enten henvises til den globale Compliance-afdeling eller den juridiske afdeling, alt efter den specifikke type oplysninger eller dokumenter, der anmodes om hos Experian. Der bør ikke svares på en statslig anmodning uden forudgående godkendelse fra Global Compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling. Dokumentopbevaring/informationssikkerhed Alle medarbejdere skal overholde deres regionale politik for opbevaring af dokumenter og den globale politik for informationssikkerhed, som findes på virksomhedens intranetsider. At indsamle og bruge ledelsesinformation Experian indsamler på lovlig vis information om kunder og markeder, hvor vi udøver virksomhed. Experian søger ikke at skaffe ledelsesinformation ved brug af ulovlige eller uetiske metoder. Konkurrenter må ikke kontaktes med henblik på at skaffe ledelsesinformation. Sommetider kan man komme i besiddelse af information ved et uheld, eller information kan blive udleveret til Experian fra ukendte kilder. I sådanne tilfælde kan det være uetisk at bruge oplysningerne, og du skal straks kontakte din chef, Compliance-afdelingen eller den juridiske afdeling, eller Experians fortrolige helpline for at afgøre, hvordan du skal forholde dig. 8. At tage ansvar Love, regler og bekendtgørelser Experian og virksomhedens medarbejdere vil overholde alle gældende love, regler og bekendtgørelser i alle jurisdiktioner, hvor Experian udøver virksomhed verden over, herunder, men ikke begrænset til, relevante datafortroligheds- og monopol-/konkurrencelove i alle lande, hvor vi udøver virksomhed. Medarbejderens ansvar Dette kodeks gælder for alle medarbejdere og, hvor det er relevant, for uafhængige kontrahenter og konsulenter. Den tilsynsførendes ansvar Tilsynsførende skal ikke alene overholde kodekset, men forventes at danne forbillede for dem, der rapporterer til dem. Tilsynsførende har et ansvar for at overvåge adfærden hos de personer, de fører tilsyn med, og fremme overholdelsen af gældende love, bekendtgørelser og dette kodeks. Supervisorer har ansvar for at støtte medarbejdere, der søger vejledning eller rapporterer embedsmisbrug eller bekymringer. Experians fortrolige helpline Medarbejdere bør indberette alle påstande om ulovligheder. Bekymringer fra medarbejdere vil blive taget alvorligt og behandlet i fortrolighed. Experian plc Side 10

11 Experian har en gratis fortrolig helpline, som er åben hele døgnet, og som medarbejdere kan bruge til at indberette en reel overtrædelse eller en mistanke om overtrædelse (i god tro) af dette kodeks. Du pålægges at indberette alle kendte overtrædelser af kodekset og samarbejde i forbindelse med en eventuel efterforskning, hvis du bliver bedt om det. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i korrigerende handlinger. Hvis medarbejdere i ond hensigt aflægger en rapport, som de ved er falsk, kan dette også resultere i korrigerende handlinger. Regionale telefonnumre til den fortrolige helpline kan fås hos den lokale personaleafdeling, den lokale afdeling for intern revision og/eller på regionens intranetside. Løsning, kommunikation og ikke-repressalier Experian vil være yderst opmærksom på alle indberettede problemer og foretage øjeblikkelig efterforskning i relevante tilfælde, særligt i tilfælde, der potentielt involverer lovovertrædelser. Vi vil samarbejde fuldt ud med retshåndhævelses- og statslige instanser. Hvis det er praktisk muligt, vil vi sende et svar til den person, som indberettede problemet. Medarbejdere, som indberetter en overtrædelse, må ikke udsættes for chikane, repressalier eller ugunstige konsekvenser i ansættelsen som følge af indberetningen. Hvis en medarbejder chikanerer en person eller på utilbørlig vis gør gengæld over for en person, der har indberettet en overtrædelse, vil dette få konsekvenser, hvilket kan omfatte suspendering uden løn eller opsigelse af ansættelsesforholdet. Konsekvenser af overtrædelse Hvis en medarbejder overtræder dette kodeks, nogen af Experians politikker eller en relevant bekendtgørelse eller en relevant lov, kan det have konsekvenser, hvilket kan omfatte suspendering uden løn eller opsigelse af ansættelsesforholdet. Medarbejderen kan også blive underlagt civilretlige og/eller strafferetlige sanktioner som foreskrevet ved lov. 9. Forvaltning af det globale adfærdskodeks Global Compliance-afdelingen Global Compliance-afdelingen pålægges at implementere og forvalte dette kodeks. Global Compliance-afdelingen udøver også den overordnede kontrol med compliance-aktiviteter på tværs af virksomheden for at fremme vigtigheden af forretningsetik og overholdelse af gældende love, bekendtgørelser og interne politikker. Global Compliance-afdelingen fastlægger politikker, procedurer og strukturer for virksomheden. Ingen betydning for ansættelsesforholdet Intet i dette kodeks giver medarbejdere nogen rettigheder med hensyn til deres fortsatte ansættelse eller udgør nogen ansættelsesaftale eller griber på nogen måde ind i deres eller virksomhedens ret til at opsige ansættelsesforholdet i henhold til gældende lov. Experian plc Side 11

12 10. BEKRÆFTELSE AF MODTAGELSEN JEG BEKRÆFTER, AT JEG HAR LÆST OG FORSTÅET EXPERIANS GLOBALE ADFÆRDSKODEKS. Ved at anerkende dette kodeks forpligter du dig til at opretholde dets standarder i alt, hvad du foretager dig som repræsentant for Experian. Navn med blokbogstaver: Medarbejdernr. (hvis tildelt): Underskrift: Dato: Experian plc Side 12

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter BGC Partners, Inc. kodeks for forretningsførelse og etik Opdateret:November 2017 BGC Partners, Inc. og dets datterselskabers omdømme og integritet (kollektivt "selskabet") er værdifulde aktiver, der er

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Globalt Adfærdskodeks

Globalt Adfærdskodeks Globalt Adfærdskodeks Topkvalitet med integritet. - Denne side er med vilje efterladt tom - Indholdsfortegnelse En meddelelse fra vores Præsident og CEO... 5 I. Grundprincipper i Globalt Adfærdskodeks...

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Gør det rigtige! Adfærdskodeks Wolseley-gruppen

Gør det rigtige! Adfærdskodeks Wolseley-gruppen Gør det rigtige! Adfærdskodeks Meddelelse fra den administrerende direktør Vores værdier Hos Wolseley er det vigtigt at være i besiddelse af stærke universelle værdier. Disse vil især øge vores kunders

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Securitas værdier og etik. Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014

Securitas værdier og etik. Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014 Securitas værdier og etik Securitas AB Koncernledelsen Revideret den 3. november 2014 Gyldig fra den 3. november 2014 Indholdsfortegnelse Page 2 of 10 1 GENERELLE PRINCIPPER... 3 2 VORES VÆRDIER... 4 3

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere