Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune"

Transkript

1 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune

2 Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående notat udarbejdet i Centersekretariatet for Sundhed og Pleje. Notatet giver, gennem nøgletal, et indblik i Kommunes brug af somatiske sygehuse sammenlignet med andre kommuner i Region Sjælland. Rapporten viser hvilke diagnoser borgerne henholdsvis indlægges for, ambulant behandles for eller skadestuebehandles for. Sammenligningen med K17 tager dels udgangspunkt i de 10 mest anvendte diagnoser i Kommune og dels i de forebyggelige diagnoser. I denne nøgletalsrapport kigges ikke på økonomien, men på den aktivitet der ligger bag økonomien. Den nuværende medfinansieringsmodel er 100 procent aktivitetsstyret, og det er derfor væsentligt i forhold til økonomien, hvordan aktiviteten udvikles. Alle data er hentet fra esundhed/køs 1. Somatik Indlæggelser I dette afsnit kigges på indlæggelsesaktiviteten for Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Sammenligningen foretages på diagnoseniveau og på antallet af indlæggelser. For at sikre en fornuftig overskuelighed i sammenligningen er den foretaget på Kommunes 10 mest anvendte indlæggelsesdiagnoser samt på forebyggelige indlæggelser. Forebyggelige indlæggelser er en række diagnose hvor det vurderes, at kommunen kan nedbringe antallet af indlæggelser gennem forebyggelsestiltag. Materialet der beskrives og analyseres i denne nøgletalsrapport er udarbejdet for de +65 årige. Ønskes et tilsvarende overblik for i 0-64 årige samt den samlede befolkning henvises til rapportens bilagsmateriale. Ligeledes illustreres nøgletallene både i faktiske antal borgere der indlægges og pr indbyggere i kommunen. Det faktiske antal giver et overblik i hvor mange borgere i Kommune samt K17 der rent faktisk indlægges for de udvalgte diagnoser. Tallene pr indbygger er beregnet for at kunne sammenligne kommunerne (K17) med hinanden trods forskellige antal borgere/indbyggere. Antallet af indlæggelser er målt på aktionsdiagnoserne. Det vil sige, at det er den diagnose som borgeren primært er blevet behandlet for og udskrevet med. Omvendt betyder det også at hvis en borger f.eks. er indlagt med aktionsdiagnosen diabetes, men også behandles for tryksår, vil han/hun ikke indgå i statistikken for tryksår. Indlæggelser i absolutte tal faktiske antal borgere. Nedenstående tabel viser antallet af somatiske indlæggelser i Kommune og det øvrige Region Sjælland. 2

3 Tabel år Somatiske indlæggelser DO800 - DR100 - Akutte Spontan mave enkeltfødsel m hovedpræsent ation DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst Tabellens viser, som nævnt, de 10 diagnoser, der har haft flest indlæggelser i første halvår af 2012 i Kommune. Pneumoni eller lungebetændelse er således den diagnose der indlægges flest borgere, over 64 år, med (36 i første halvår af 2012). Ulcus på ben eller sårbehandling på ben er ligeledes en diagnose der indlægges mange -borgere med (35 i første halvår af 2012). I tabellen indgår ligeledes spontan enkeltfødsel med hovedpræsentation samt levendefødt barn født på sygehus. Her har der været 0 indlæggelser hvilket skyldes at borgergruppen er +65 årige. Grunden til at diagnosekoderne alligevel figurerer i tabellen skyldes, at koderne er med i top 10 diagnoser, når der kigges på kommunes samlede befolkning. Indlæggelser pr indbyggere For at gøre ovenstående data sammenlignelige mellem kommuner ses i nedenstående tabel 2 og figur 1 en oversigt over samme diagnosekoder, men hvor antallet af indlæggelser er opgjort pr indbyggere. Tabel år. Indlæggelser pr 5000 indbygger DO800 - Spontan enkeltfødsel m hovedpræsent ation DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst 2,3 5,1 2,7 5,0 3,1 0,9 1,6 1,6 0,9 5,2 1,9 3,4 2,1 0,1 2,1 4,0 2,1 11,4 5,1 1,9 0,3 1,2 0,3 8,5 4,0 0,8 0,9 1,1 1,5 8,9 2,5 0,1 2,4 1,2 6,3 1,2 1,4 0,6 1,3 3,5 3,3 1,5 0,9 1,7 13,3 8,1 0,1 1,7 1,2 1,9 6,5 5,3 0,3 5,3 0,7 1,8 12,6 6,3 1,2 1,7 0,9 0,9 0,6 5,9 1,8 1,5 3,3 1,3 3,2 2,4 2,2 1,7 0,6 1,3 0,7 7,3 1,2 2,6 0,1 4,9 1,2 1,2 4,7 1,2 1,7 1,9 2,1 0,7 1,4 7,5 1,2 2,2 2,6 3,9 1,4 7,1 10,8 9,8 2,7 1,8 2,6 1,2 7,2 4,3 5,5 Region Sjælland 1,6 1,4 7,3 3,5 1,2 2,3 0,3 1,7 3

4 Figur 1. Borgere over 65 år, pr 5000 indbyggere DR100 - Akutte mave 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 1,5 14,0 DJ189 Pneumoni Borgere over 65 år. Pr 5000 indbyggere 2,5 1,5 1 DZ034 - Obs. om myokardieinfakt Borgere over 65 år pr indbyggere ,0 6,0 4,0 DL979 Ulcus på ben. Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere 8,0 6,0 4,0 DI489B Atrieflimren Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere 1 6,0 1 5,0 8,0 6,0 4,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 0,1 DI489A - Atrieflagren. Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere 4,0 3,0 6,0 5,0 4,0 3,0 DR074 - Bryst Borgere over 65 år pr 5000 indbyggere Det ses, at Kommune ligger over gennemsnittet for Region Sjælland for så vidt angår diagnoserne akutte mave, sårbehandling, atrieflimren og atrieflagren. 4

5 Opsamling og resultater, indlæggelser Sammenholdes ovenstående ses det, at Kommune både har mange indlæggelser (faktiske antal borgere) samt forholdsmæssigt mange indlæggelser i forhold til Region Sjælland. Dette gør sig gældende for sårbehandling og atrieflimren. For så vidt angår atrieflagren er der forholdsmæssigt mange indlæggelser i forhold til det øvrige Region Sjælland, men samtidig et meget lille faktisk antal indlæggelser. Endelig er antallet af indlæggelser med akutte mave moderat, samtidig med at det er forholdsmæssigt højt i forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland. Af ovenstående kan det derfor fastslås at Kommune bør rette interessen mod indlæggelser for sårbehandling. Sårbehandling kan udføres hos flere forskellige aktører, nemlig sygehuse, praktiserende læge og kommunens egen sårsygeplejerske. Nogle sårbehandlinger vil være så behandlingskrævende at de kræver en indlæggelse, men mange kan behandles hos kommunes sårsygeplejerske. Kommunes sygepleje har følgende fokusområder, som der arbejdes med Observere sårene i tide så indlæggelse kan undgås Borgernes sundheds sammenlignet med andre kommuner i Region Sjælland. Hvert enkelt sår behandles af så få sygeplejersker som muligt Samarbejde med de praktiserende læger i det daglige og ved opmærksomhedspunkter at viderebringe disse så dette kan tages med i det kommunalt lægelige udvalg samt til møde med praksiskoordinatoren Samarbejde og dialog med ambulatorier omkring ventetider, så sårene ikke kompliceres og ender i indlæggelser. Der er bl.a., på denne baggrund, iværksat udarbejdelse af informationsmateriale vedrørende kommunens muligheder for sårbehandling. Center for Sundhed og Pleje vil fremadrettet indskærpe at hjemmeplejen husker at bruge sårsygeplejersken så vidt det er muligt. Hjemmeplejen bør altid rette henvendelse til sårsygeplejersken frem for praktiserende læge. Sår kan skyldes forkert livsstil og sundheds. Center for Sundhed og Pleje arbejder kontinuerligt med at forbedre indsatsen for bedre livsstil og sundhed i Kommune. Fremadrettet er det en målsætning at etablering af specialiserede aflastningspladser og brug af telemedicin vil nedbringe antallet af indlæggelser til sårbehandling i Kommune. 5

6 Forebyggelige indlæggelser Ovenstående nøgletal/analyse var som beskrevet på de 10 mest hyppige indlæggelserdiagnoser i Kommune. En anden indgangsvinkel kan være de forebyggelige indlæggelser. Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser, hvor det skønnes, at kommunen har mulighed for at påvirke antallet af indlæggelser gennem forebyggende indsats. Forebyggelige indlæggelser er defineret på landsplan/i K17. I tabel 3 og figur 2 nedenfor viser antallet af indlæggelser pr år indbyggere for alle kommuner i Region Sjælland (K17) Tabel 3 Forebyggelige indlæggelser + 65 år pr 5000 indbyggere Lungebet ændelse/ KOL Dehydrati on Blærebet ændelse Forstopp else Blodman gel, ernæring sbetinget Brud Mave/Tar m Tryksår Diabetes 1 og 2 14,4 1,7 1,9 1,1 8,1 0,9 0,3 0,9 16,0 2,7 1,3 0,3 0,8 5,5 1,3 2 3,5 1,9 2,1 0,7 9,7 0,1 0,7 16,5 2,4 1,4 1,1 6,0 0,7 0,1 17,0 2,5 2,1 0,8 0,9 6,4 0,3 16,1 4,3 1,5 8,0 0,3 0,1 0,7 13,6 0,7 1,5 0,6 7,1 1,1 23,1 4,4 2,3 1,2 1,4 9,3 0,7 1,3 14,9 1,5 1,7 0,9 0,9 6,9 0,1 2,2 22,2 2,5 1,7 1,5 1,1 7,4 0,8 1,8 15,7 2,1 1,1 1,2 7,4 1,5 14,6 2,2 2,6 0,7 0,6 8,0 0,7 1,1 17,3 2,7 1,2 0,7 8,3 0,6 11,6 2,1 0,9 1,2 1,2 7,6 16,5 2,6 1,4 0,7 7,7 0,7 17,4 2,3 0,9 1,4 11,2 2,3 Vordingborg 15,5 0,8 0,8 1,1 8,6 0,7 Region Sjælland 16,7 2,5 1,6 0,9 7,7 0,1 1,2 6

7 Figur 2 Lungebetændelse/KOL +65 årige, pr indbyggere Dehydration +65 årige, pr indbyggere 25,0 5,0 4,5 2 4,0 3,5 15,0 1 5,0 Blærebetændelse +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 3,0 2,5 1,5 Forstoppelse +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 3,0 2,5 2,5 1,5 Blodmangel, ernæringsbetinget +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 1,5 Brud +65 årige, pr indbyggere Vordingborg 1,6 1 1,4 1,2 0,8 0,6 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 0,1 2,5 1,5 Mave/Tarm +65 årige, pr indbyggere Diabetes 1 og årige, pr indbyggere Vordingborg Vordingborg Vordingborg 1 8,0 6,0 4,0 0,3 0,3 0,1 0,1 Tryksår +65 årige, pr indbyggere Vordingborg Vordingborg 7

8 For diagnoserne lungebetændelse/kol, dehydration, forstoppelse og Diabetes 1 og 2 ligger Kommune under det gennemsnitlige antal indlæggelser i Region Sjælland. Dette er udtryk for en positiv bevidsthed omkring arbejdet med at forbygge diagnoser. Specielt for diabetes 1 og 2 samt dehydration er der forholdsmæssigt få indlæggelser i Kommune. De to diagnoser er symptomer på sundheds og forebyggelse. På kort sigt betyder tidlig ambulant behandling færre indlæggelser og på lang sigt betyder forebyggelse i form af oplysningskampagner m.v. færre diagnoser for diabetes. For diagnoserne Blærebetændelse, Blodmangel ernæringsbetinget, Brud, Mave/Tarm samt tryksår ligger Kommune over det gennemsnitlige antal indlæggelser i Region Sjælland. Især diagnosegrupperne mave/tarm samt tryksår er grupper, hvor Kommune ligger højt. Det kan således anbefales at der kigges nærmere på mulige forbyggelsesindsatser for disse målgrupper. 2. Somatik ambulante besøg I dette afsnit kigges på den ambulante aktivitet for Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Sammenligningen foretages på diagnoseniveau og på antallet af ambulante besøg. For at sikre en fornuftig overskuelighed i sammenligningen er den foretaget på Kommunes 10 mest anvendte DAGS-diagnoser (ambulante diagnoser). Materialet der beskrives og analyseres i denne nøgletalsrapport er udarbejdet for de +65 årige. Ønskes et tilsvarende overblik for i 0-64 årige samt den samlede befolkning henvises til rapportens bilagsmateriale. Ligeledes illustreres nøgletallene såvel i faktiske antal borgere som pr indbyggere i kommunen. Det faktiske antal borgere giver et overblik over hvor mange borgere i Kommune og K17 der rent faktisk behandles ambulant for de udvalgte diagnoser. Tallene pr indbygger er beregnet for at kunne sammenligne kommunerne (K17) med hinanden trods forskellige antal borgere/indbyggere. Antallet af ambulante besøg er målt på aktionsdiagnoserne. Det vil sige, at det er den diagnose, som borgeren primært er blevet behandlet for. Omvendt betyder det også, at hvis en borger f.eks. er behandlet ambulant med aktionsdiagnosen diabetes, men også behandles for forhøjet blodtryk, vil han/hun ikke indgå i statistikken for forhøjet blodtryk. Ambulante besøg i absolutte tal faktiske antal borgere. Nedenstående tabel 4 viser antallet af somatiske ambulante behandlinger i Kommune og det øvrige Region Sjælland. 8

9 Tabel år Somatiske ambulante besøg DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om Tabellen viser, som nævnt, de 10 diagnoser, der har haft flest ambulante besøg i første halvår af 2012 i Kommune år Ambulante besøg pr indbygger Radiologisk undersøgelser eller røntgenfotografering er således den diagnose der henvises flest -borgere, over 64 år til (980 i første halvår af 2012). Kronisk nyreinsufficiens eller nyresvigt( gradvis forringelse af nyrernes funktion) er ligeledes en diagnose der henvises mange -borgere til (425 i første halvår af 2012). I tabellen indgår ligeledes svangerkontrol af anden normal graviditet. Her har der været 0 ambulante besøg, hvilket skyldes, at borgergruppen er +65 årige. Grunden til at diagnosekoderne alligevel figurerer i tabellen skyldes, at koderne er med i top 10 diagnoser når der kigges på kommunes samlede befolkning. Ambulante besøg pr indbyggere For at gøre ovenstående data sammenlignelige mellem kommuner ses i nedenstående tabel 5 og figur 3 en oversigt over samme diagnoser, men hvor antallet af ambulante besøg er opgjort pr indbyggere. Tabel 5 DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om 139,6 46,0 6 8,4 58,4 25,1 9,5 4,0 12,2 133,3 51,4 6 7,1 64,8 32,2 2,3 9,1 14,6 152,5 54,1 65,7 12,5 61,5 35,0 2,1 1,5 22,2 183,1 41,2 83,2 4,0 33,4 23,6 0,9 0,9 34,9 155,4 33,3 73,6 3,3 53,4 27,8 1,2 32,4 196,7 39,1 27,6 11,3 54,4 36,5 2,5 6,1 13,5 211,8 30,1 49,1 8,7 34,8 28,1 4,3 1,9 19,0 163,5 47,3 47,5 13,5 47,2 48,2 2,8 3,0 33,9 169,4 53,8 62,4 17,7 48,9 33,0 4,3 4,1 25,0 233,3 57,8 82,7 6,0 53,2 32,6 2,5 2,9 48,3 119,9 35,0 56,6 8,0 39,2 21,6 3,2 2,7 15,4 183,0 47,6 46,7 8,7 41,1 22,1 7,0 3,7 21,6 179,3 41,5 77,8 8,9 57,2 35,3 2,4 0,3 15, ,8 20,6 9,9 52,2 20,3 2,8 13,9 11,6 135,2 54,1 40,7 5,4 42,2 36,6 1,4 19,1 204,5 38,0 53,5 1 36,6 31,1 5,0 5,7 11,7 198,5 45,4 33,4 2 56,9 35,4 2,1 4,6 26,5 Region Sjælland 17 45,2 57,9 1 49,7 31,1 3,2 3,4 22,8 9

10 Figur 3 DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 -Brystkræft DN189 Kronisk Nyreinsufficiens , DC619 Prostatakræft 2 15,0 1 5,0 DC349 Kræft i lunge DR522 Andre kroniske DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikke-magline DZ039 - Obs om

11 Kommune ligger over gennemsnittet i Region Sjælland for så vidt angår diagnoserne prostatakræft, kronisk nyreinsufficiens (nyresvigt, gradvis nedsættende nyrefunktion), andre kroniske smerte (smertebehandling). Kommune ligger under eller på gennemsnittet i Region Sjælland for så vidt angår diagnoserne radiologiske undersøgelser (røntgenundersøgelser), brystkræft, mistanke om anden sygdom, kræft i lunge og komplekse længerevarende eller kroniske ikke-magline. Opsamling og resultater, ambulante besøg Sammenholdes dette med det faktiske antal ambulante besøg ses det, at der både er mange ambulante besøg i alt samt forholdsmæssigt mange ambulante besøg for især prostatakræft og kronisk nyreinsufficiens. For så vidt angår andre kroniske er der forholdsmæssigt mange ambulante besøg i, men samtidig et lille samlet antal ambulante besøg. 3. Somatik skadestuebesøg I dette afsnit kigges på skadestuebesøg for Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Sammenligningen foretages på diagnoseniveau og på antallet af skadestuebesøg. For at sikre en fornuftig overskuelighed i sammenligningen er den foretaget på Kommunes 10 mest anvendte diagnoser. Materialet er udarbejdet for de +65 årige. Ønskes et tilsvarende overblik for i 0-64 årige samt den samlede befolkning henvises til rapportens bilagsmateriale. Ligeledes illustreres nøgletallene såvel i faktiske antal borgere som pr indbyggere i kommunen. De absolutte tal giver et overblik over hvor mange borgere i Kommune og K17 der rent faktisk skadestuebehandles for de udvalgte diagnoser. Tallene pr indbygger er beregnet for at kunne sammenligne kommunerne (K17) med hinanden trods forskellige antal borgere/indbyggere. Skadestuebesøg i absolutte tal. Nedenstående tabel 6 viser antallet af somatiske skadestuebesøg i Kommune og det øvrige Region Sjælland. 11

12 Tabel år antal skadestuebesøg DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd Tabellen viser som nævnt de 10 diagnoser, der har givet flest skadestuebesøg i første halvår af 2012 i Kommune. Åbent sår på hoved er således den diagnose der behandles flest -borgere, over 64 år for (9 i første halvår af 2012) Åbent sår på finger uden, samt mistanke ler er ligeledes diagnoser der behandles mange -borgere for (henholdsvis 7 og 8 i første halvår af 2012) I tabellen indgår ligeledes diagnosen kontakt afbrudt af patienten. Her er der ingen over 64 år. Grunden til at diagnosekoden alligevel figurerer i tabellen skyldes, at koderne er med i top 10 diagnoser når der kigges på kommunes samlede befolkning Det er positivt, at Kommune ingen +65 årige borgere har med diagnosen kontakt afbrudt af patient. Det er kommunens interesse at nedbringe denne gruppe, idet kommunen betaler for borgere, som trods fremmøde i skadestue, alligevel ikke ønsker den anbefalede behandling. Skadestuebesøg pr indbyggere For at gøre ovenstående data sammenlignelige mellem kommuner ses i nedenstående tabel 7 og figur 4 en oversigt over samme diagnoser, men hvor antallet af skadestuebesøg er opgjort pr indbyggere. Tabel år antal skadestuebesøg pr 5000 indbygger DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd 1,1 1,3 1,4 1,3 0,3 0,3 0,8 0,3 1,9 0,8 0,3 1,2 1,2 0,3 0,6 0,1 0,3 0,9 0,6 2,1 0,1 1,7 0,3 1,4 0,3 0,6 1,1 0,6 0,3 0,3 0,8 1,2 0,8 2,6 0,6 0,7 1,5 0,1 0,1 1,1 0,3 0,8 0,8 0,8 0,3 0,6 1,2 0,3 1,4 0,3 1,3 0,8 0,1 0,8 0,8 2,5 0,3 1,9 0,9 0,7 0,3 1,2 0,7 0,3 1,7 0,1 0,1 0,7 0,1 0,3 Region Sjælland i alt 1,1 0,7 0,3 0,3 1,2 0,1 0,3 12

13 Figur 4 DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel 0,9 1,8 0,8 1,6 0,7 1,4 0,6 1,2 0,8 0,6 0,3 0,1 pga af mistanke DS600 - finger uden 3,0 0,6 2,5 1,5 0,3 0,1 DS800 - knæ DS635 - Distortion af håndled 1,2 0,6 0,8 0,6 0,3 0,1 DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent sår på hovedet 1,4 3,0 1,2 2,5 0,8 1,5 0,6 DS636 - fingerled DS602 - håndled eller hånd 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 13

14 Kommune ligger over gennemsnittet i Region Sjælland for diagnosen observation på grund af mistanke ler. Umiddelbart er det svært at vurdere yderligere på denne diagnose, da den er meget bredt defineret og kan indeholde mange forskellige elementer. Kommune ligger under eller på gennemsnittet i Region Sjælland for så vidt angår alle andre typer skadestuebesøg. Opsamling og resultater, skadestuebesøg Sammenholdes ovenstående vurderes det at Kommune er meget typisk sammenlignet med øvrige kommuner i Region Sjælland. 14

15 BILAG Indlæggelser under 65 år 0-64 år Somatiske indlæggelser DO800 - Spontan enkeltfødsel m DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om DZ380 - Levendefødt barn, født på DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst hovedpræsent myokardieinfar sygehus 63 ation kt år, indlæggelser pr indbygger DO800 - Spontan enkeltfødsel m DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om DZ380 - Levendefødt barn, født på DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst hovedpræsent myokardieinfar sygehus 9,0 ation 9,4 6,8 2,8 kt 4,4 5,7 0,6 2,3 2,7 9,2 6,4 3,0 2,6 6,3 5,8 0,7 2,9 12,1 12,2 8,6 4,3 8,6 7,9 0,1 1,5 2,4 6,3 9,3 7,4 4,9 7,6 4,6 0,1 2,3 10,7 7,5 4,0 6,2 4,2 0,6 0,1 4,7 9,8 9,2 7,2 4,4 3,5 6,2 6,2 5,1 5,4 9,7 6,0 2,6 4,5 6,9 1,7 0,7 1,9 9,7 9,9 6,3 4,6 8,3 5,4 0,8 2,5 0,3 1,4 12,5 1 5,0 4,6 8,9 8,4 0,1 2,3 0,6 1,4 4,3 6,9 8,9 5,8 7,8 3,2 0,6 5,9 13,4 3,9 4,4 1,4 8,9 1,7 5,7 7,3 1 4,9 3,3 3,6 7,0 1,2 1,1 1,1 9,1 10,3 4,5 4,1 1,7 6,0 1,3 0,1 7,3 6,1 1 8,0 4,3 2,6 5,0 4,5 5,6 9,4 4,8 4,9 1,9 5,6 1, ,5 6,9 4,1 3,4 5,0 8,2 1,4 5,5 10,6 9,2 8,3 3,2 6,9 6,2 0,1 2,6 0,3 1,2 Region Sjælland 7,8 1 6,4 4,1 5,2 6,2 1,4 1,4 3,4 15

16 Indlæggelser Kommune i alt DO800 - Spontan enkeltfødsel m hovedpræsent ation DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst Kommune i alt Kommune i alt somatiske indlæggelser pr 5000 indbygger DO800 - Spontan enkeltfødsel m hovedpræsent ation DR100 - Akutte mave DJ189 - Pneumoni DZ034 - Obs. om myokardieinfar kt DZ380 - Levendefødt barn, født på sygehus DL979 - Ulcus på ben IKA DI489B - Atrieflimren DI489A - Atrieflagren DR074 - Bryst 11,3 9,4 8,8 8,0 7,1 5,7 5,6 5,4 0,9 4,3 9,2 7,3 8,2 4,5 6,3 9,3 2,8 0,3 5,0 16,2 12,2 10,7 15,7 13,7 7,9 0,1 3,4 0,6 3,6 6,6 9,3 9,4 13,4 11,6 4,6 1,3 3,2 1,3 10,7 9,0 13,0 8,6 4,2 0,1 1,6 0,6 7,1 11,8 9,2 8,5 10,6 5,5 6,2 7,2 2,2 0,6 6,5 6,0 9,7 7,3 6,1 7,8 6,9 1,9 2,2 2,8 11,7 9,9 8,0 17,9 16,4 5,4 0,9 4,2 0,6 2,7 14,4 1 6,0 11,1 14,2 8,4 7,6 1,2 2,5 4,7 6,9 10,7 18,4 14,1 3,2 1,2 2,1 1,5 6,8 13,4 4,5 10,3 1,5 8,9 3,5 3,5 9,0 7,8 1 6,2 6,6 6,0 7,0 3,4 2,8 1,7 1 10,3 5,2 11,4 2,9 6,0 3,9 12,2 7,3 1 9,2 9,0 3,8 5,0 1,9 2,1 0,7 6,6 6,3 9,4 6,1 12,4 3,1 5,6 3,4 0,3 13,1 14,4 7,5 8,2 11,2 14,2 5,0 18,1 4,1 7,3 13,2 9,2 9,5 1 11,1 6,2 0,1 8,1 0,8 1,7 Region Sjælland 9, ,78 11,41 8,78 6,22 2,60 3,69 4 5,07 16

17 Ambulante besøg under 65 år 0-64 år somatiske ambulante besøg DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om år ambulante besøg pr indbygger DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om 305,8 97,3 60,1 63,7 11,3 29,2 44,1 50,7 39,4 29, ,6 21,5 36,1 15,0 30,7 7,8 59,8 36,7 31,3 253,8 109,2 47,8 6 16,9 27,9 25,7 48,6 16,6 48,5 458, ,3 33,6 15,2 16,8 18,1 66, ,2 67,5 32,5 12,9 23,5 19,7 61,3 13,0 59,3 464,1 100,1 78,7 46,0 12,7 11,4 3 57,7 38,4 26,3 479,4 71,2 18,6 42,4 7,8 31,6 34,2 68,6 37,9 48,2 274,2 79,7 2 44,4 16,0 18,8 17,6 52,9 11,1 55,1 408,3 93,5 64,5 79,2 11,6 15,7 22,5 55,8 14,5 56,5 374,7 98,5 78,1 30,8 13,9 15,9 7,7 45,6 19, ,8 89,7 47,1 44,8 7,4 21,3 8 60,6 23,8 44,8 415,6 82,5 23,3 43,5 9,3 15,9 17,3 62,3 32,2 42, ,6 82,7 38,9 12,3 18,2 18,2 56,3 14,4 44,8 313,1 83,2 43,3 37,1 12,1 16,8 29,1 56,0 47,3 31,2 289,2 69,6 85,1 33,0 6,6 14,6 3 55,6 7,0 53,4 385,0 139,8 49,9 46,7 22,9 25,4 11,7 46,0 25,2 29,5 409,6 101,4 33,0 59,6 2 39,2 16,6 38,6 23,3 53,3 Region Sjælland 366,9 85,7 57,6 47,0 13,1 21,1 23,7 56,2 24,3 49,6 17

18 Ambulante besøg Kommune i alt Ambulante besøg Kommunen i alt DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om Pr indbygger ambulante besøg Kommunen i alt DZ016 - Kontakt mhp radiologisk undersøgelse DC509 - Brystkræft DN189 - Kronisk nyreinsufficien s DC619 - DC349 - Kræft i DR522 - Andre Prostatakræft lunge kroniske DZ348 - Svangrekontro l af anden normal graviditet DR522E - Komplekse langvarige el kroniske ikkemaligne DZ039 - Obs. om 445,3 143,3 120,6 72,1 69,6 54,3 53,7 50,7 43,4 41,9 394,3 153,0 81,9 43,2 79,8 62,9 10,1 59,8 45,8 45,9 406,3 163,3 113,5 73,0 78,4 62,9 27,8 48,6 18,2 70,7 641,2 111, ,7 48,6 40,3 18,9 66, ,1 477,4 77,5 141,2 35,8 66,2 51,3 20,3 61,3 14,2 91,7 660,8 139,2 106,3 57,2 67,0 47,9 32,7 57,7 44,5 39,8 691,2 101,4 67,7 51,1 42,6 59,7 38,5 68,6 39,8 67,1 437,7 127,0 67,5 57,9 63,2 67,0 20,3 52,9 14,0 89,1 577,7 147,3 126,9 96,9 6 48,8 26,8 55,8 18,6 81,5 608,0 156,3 160,8 36,8 67,1 48,6 10,1 45,6 22,8 138,8 427,7 124,7 103,6 52,8 46,6 42,8 84,2 60,6 26, ,7 130,1 7 52,1 5 38,1 24,3 62,3 36,0 63,8 559, ,7 69,5 53,5 20,6 56,3 14,6 59,8 473, ,8 47,0 64,3 37,1 31,9 56,0 61,2 42,8 424,4 123,7 125,7 38,4 48,8 51,2 33,3 55,6 7,1 72,5 589,6 177,8 103,4 57,7 59,5 56,5 16,7 46,0 30,9 41,2 608,0 146,8 66,4 79,6 76,8 74,6 18,7 38,6 27,8 79,8 Region Sjælland 538,9 130,9 115,5 57,0 62,8 52,2 26,9 56,2 27,7 72,4 18

19 Skadestuebesøg 0-64 år 0-64 år skadestuebesøg DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd år skadestuebesøg pr indbygger DS610 - Åbent sår på finger uden DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd 12,1 9,7 8,4 6,4 6,0 5,8 5,8 5,6 5,4 5,1 11,5 10,1 5,9 6,9 5,1 4,7 6,0 4,5 5,0 4,3 16,0 14,0 2,9 10,3 7,6 2,3 15,8 4,2 5,1 7,3 9,2 13,8 1,6 5,5 7,9 3,0 4,4 9,9 4,2 5,0 8,0 8,5 1,6 5,2 5,7 1,5 6,2 13,7 4,5 3,7 13,0 13,5 5,8 10,8 5,2 5,7 9,0 5,1 5,0 6,6 11,5 8,2 2,2 6,3 5,2 5,6 2,4 4,5 5,6 4,3 1 10,9 0,6 9,4 7,8 1,1 5,6 3,6 4,0 4,8 13,5 12,1 10,7 5,4 4,2 7,0 3,5 6,9 5,7 3,1 4,9 8,1 0,9 3,2 4,3 2,3 3,2 6,3 2,9 3,2 8,3 10,7 2,7 6,6 5,9 2,6 6,5 7,2 3,2 4,1 15,6 11,7 1,9 8,3 4,5 6,1 3,0 6,0 5,8 5,7 8,9 10,6 1,5 8,9 5,1 2,2 13,5 1 5,2 4,5 13,5 10,9 3,3 4,7 7,1 7,6 6,1 5,2 4,0 5,2 8,7 11,4 1,4 8,3 3,9 3,1 9,5 8,3 3,7 4,4 13,0 7,1 4,3 7,1 3,9 5,5 5,9 4,3 4,1 4,1 10,7 8,4 5,5 4,3 3,3 3,5 4,0 2,4 1,9 3,7 Region Sjælland 11,4 11,1 3,8 7,2 5,5 4,1 6,8 6,7 4,6 4,7 19

20 Skadestuebesøg Kommune i alt DS610 - Åbent sår på finger uden Skadestuebesøg Kommune i alt DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd skadestuebesøg pr. DS610 - Åbent 5000 indbygger sår på finger uden Kommunen i alt DS934 - ankel DS600 - finger uden DS800 - knæ DS635 - håndled DZ766 - Kontakt afbrudt af patienten DS019 - Åbent DS636 - sår på hovedet fingerled DS602 - håndled el hånd 13,1 10,1 9,5 6,4 6,4 6,3 5,8 6,8 5,4 5,6 12,8 10,6 7,2 7,2 5,6 5,0 6,9 4,8 5,0 4,8 17,8 14,8 3,2 10,7 8,6 2,6 17,0 5,2 5,1 7,8 1 14,3 1,6 5,8 8,5 3,1 4,7 10,8 4,4 5,5 8,6 8,9 1,6 5,4 6,1 1,5 6,4 15,7 4,7 3,8 14,7 13,8 7,2 1 5,4 6,2 9,5 6,0 5,1 7,0 11,7 8,4 2,2 6,5 5,4 5,6 2,8 4,8 5,6 4,8 11,3 11,5 0,9 9,6 8,2 1,1 6,4 4,6 4,0 5,0 14,7 12,9 13,3 5,6 4,6 7,5 4,2 8,4 5,8 3,2 5,4 8,3 0,9 3,2 5,4 2,6 3,4 8,3 2,9 3,2 9,0 10,9 3,5 6,8 6,6 2,9 7,1 8,4 3,5 4,1 17,0 12,3 2,3 8,6 4,9 6,6 3,2 7,3 6,0 6,0 9,7 11,1 1,6 9,4 5,9 2,4 14,2 13,1 5,4 4,8 15,4 11,3 4,3 5,0 7,3 7,8 6,4 5,4 4,0 5,4 9,4 11,4 1,4 8,5 4,3 3,1 9,5 9,5 3,7 4,6 13,7 7,3 4,8 7,3 3,9 5,5 6,4 4,8 4,3 4,6 11,2 8,7 7,2 4,4 3,8 3,5 4,1 3,1 4,0 Region Sjælland 12,5 11,5 4,5 7,4 6,0 4,3 7,3 7,9 4,7 5,0 20

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Med udgangspunkt i resultatindikatorrapporten fra Region Sjælland, for aktivitetsbestemt medfinansiering, er denne rapport

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Redegørelse vedr. den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne i Furesø Kommune

Redegørelse vedr. den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne i Furesø Kommune Redegørelse vedr. den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifterne i Furesø Kommune - 2015 Baggrund Forvaltningen udarbejdede i efteråret 2014 en redegørelse for den kommunale medfinansiering (KMF)

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 2012 2. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til

Læs mere

Tabel 1. Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i Furesø Kommune 2007-2015, samt procentvis stigning.

Tabel 1. Samlede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i Furesø Kommune 2007-2015, samt procentvis stigning. Redegørelse vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne i Furesø Kommune Baggrund Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne været med til at dække regionernes udgifter til somatisk

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Kommunal medfinansiering Oktober 2013

Kommunal medfinansiering Oktober 2013 Kommunal medfinansiering Oktober Centerstaben Pleje og Sundhed Britta Crone Denne rapport er udarbejdet til Social- og Sundhedsudvalget som en del af den løbende opfølgning på den kommunale medfinansiering.

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 211 212 Version 2 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 8 Figur 1.2

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Forebyggelse af indlæggelser

Forebyggelse af indlæggelser Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Publikationen

Læs mere

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov N O T A T Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov Denne analyse undersøger, hvor stor en del af indlæggelserne af patienter med det største behandlingsbehov i sundhedsvæsenet,

Læs mere

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Formålet med rapporten er at give Social- og Sundhedsudvalget et overblik over Faxe Kommunes samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Audit på forebyggelige genindlæggelser

Audit på forebyggelige genindlæggelser Audit på forebyggelige genindlæggelser Diagnostisk Center, marts 2015 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Definition: En akut indlæggelse som sker inden for 30 dage efter udskrivning og ikke som følge af

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 6 Figur 1.2 Udgifter til

Læs mere

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE Stine Holm, SSI Niels Berdiin Flarup, SSI DRG-konference 2015 - Kursusdag OVERBLIK: DRG-SYSTEMET Spor 2 DRG-systemet Grupperingslogik Inddata Takstberegning Uddata

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering

Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering Bilag 1A Opdateret januar 2017 Baggrundsinformation vedr. forebyggelse og dehydrering i Innovationsforløbet vedrørende udvikling af løsning, der kan forebygge eller afhjælpe dehydrering og eventuelt tillige

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Analyser af årsager til Esbjerg Kommunes forbrug af sundhedsydelser Aug. 2013 Mulige årsager til merforbrug Kommunal medfinansiering I KM fordelt på type Sygesikring;

Læs mere

Nøgletalsrapport for specialiseret aflastningspladser Faxe Sundhedscenter - maj 2014

Nøgletalsrapport for specialiseret aflastningspladser Faxe Sundhedscenter - maj 2014 Nøgletalsrapport for specialiseret aflastningspladser Faxe Sundhedscenter - maj 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje I forbindelsen med åbningen af Faxe Sundhedscenter etablerede Center for Sundhed &

Læs mere

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne.

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne. SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN NOTAT Emne: Til: Orientering om nøgletal på sundhedsområdet Social- og Kulturudvalget Dato: 24. september 2009 Sagsbeh.: jje Journalnr.: De 17 kommuner

Læs mere

Diagnosekoder til Pleje.net

Diagnosekoder til Pleje.net Diagnosekoder til Pleje.net Møde i den nationale kliniker gruppe MedCom Odense 10.09.2013 Eskild W. Henneberg Sårcentret Regionshospitalet Viborg 1 Krav til diagnosekoder: Logiske afspejle aktiviteten

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for forebyggende hjemmebesøg er nedenstående

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune

Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune Sagsnr.: 2013-45210 Dato: 25-08-2013 Dokumentnr.: 2013-258070 Sagsbehandler: Dorthe Berg Rasmussen Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune Baggrund Næstved Kommune har oplevet en stigning

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Berlingske Tidende 30. -31. marts 2015: Dårlig pleje sender ældre på sygehus Tusinder af ældre bliver indlagt uden

Læs mere

Akutteam Haderslev Kommune

Akutteam Haderslev Kommune Akutteam Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam...5 2.1. Opgaver i akutteamet...5 2.2. Udstyr i akutteamet...6 3. Scenarie for organisering af

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem

Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem Et kvalitetsforbedringsprojekt mellem Sydvestjysk Sygehus og Varde Kommune Kontaktpersoner for yderligere oplysninger Sydvestjysk Sygehus Birthe Mette

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team Geriatrisk Afdeling Opfølgning efter udskrivelse af akut syge ældre Udviklingsprojekt i 2 faser 1. Historisk kontrol

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM

PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM Oprettet den: Revideret den:4.juni 2014 Godkendt den: PROJEKTIDÉ/-KOMMISSORIUM Projektnavn Akutteam (AT) Projektnr. Udfyldes først når projektidéen/ -kommissoriet er godkendt af relevant ledelse edoc sagsnr.

Læs mere

Sygdomsbyrden i Danmark

Sygdomsbyrden i Danmark Knud Juel Sygdomsbyrden i Danmark Nordisk Folkesundhedskonference Aalborg, 23. august 2017 Formål: At levere byrdeestimater for de sygdomme, der belaster folkesundheden i Danmark mest med fokus på social

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser - 10 akutsygeplejersker - Opererer i tidsrummet 7.00-23.00 alle ugens dage - Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser 1 Akutteamet i Sønderborg

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Evaluering af Akutfunktionen maxi udgave

Evaluering af Akutfunktionen maxi udgave Evaluering af Akutfunktionen maxi udgave Akutfunktionen Sygeplejen, Varde Kommune. Det første år 1/7 2013 til 1/7 2014 Sags nr. 13/11121 Maxi udgave Word dok. nr. 83069/14 Midi udgave word dok. nr. 159718/14

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn og faldende funktionsniveau hos ældre i Roskilde kommune.

Tidlig opsporing af sygdomstegn og faldende funktionsniveau hos ældre i Roskilde kommune. Tidlig opsporing af sygdomstegn og faldende funktionsniveau hos ældre i Roskilde kommune. Mette Olander, sundheds- og omsorgschef Jeanne Schlenzig, udviklingskonsulent 1 Strategiske udfordringer på det

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på September 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE - Juni 21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Indikatorer

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 15 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere