LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:"

Transkript

1 Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget resultater for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) for Resultaterne er fortrolige frem til offentliggørelsen af den nationale rapport i uge 17, I dette notat præsenteres resultater for både ambulante og indlagte patienter. Baggrund og nyt koncept LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Akutte ambulante patienter er nu en del af undersøgelsen og AUH har for et par måneder siden modtaget LUP Akut, hvor der var patienterne på Fælles Akutafdelingen på AUH der var blevet spurgt om deres tilfredshed (præsenteret for kvalitetsrådet i december 2014). Dato 9. marts 2015 Ref. Kamilla Næsted Tel Sagsnr Side 1 For indlagte patienter er LUP udvidet således, at der nu er lavet en opdeling af akutte indlagte patienter og planlagte indlagte. Der er lavet en gennemgående revidering af spørgsmålene således, at spørgsmålene nu er tilpasset de nye grupperinger (akutte eller planlagte patienter), men der er også lavet en revidering af spørgsmålene til de kendte grupper, således at nye spørgsmål er taget med, og nogle gamle spørgsmål er taget ud. I forhold til skalaerne i svarkategorierne er der også sket ændringer i det nye LUP koncept. Hvor der tidligere primært blev anvendt en 4 punkts-skala (1) I høj grad, 2) I nogen grad, 3) I mindre grad, 4) Slet ikke), er der nu med det nye koncept indført 5 punkts-skala hvor det 5. punkt I meget høj grad er tilført. Derudover er der som noget nyt udregnet en gennemsnitsscore for tilfredsheden på hvert spørgsmål. LUP Fødende er ligeledes udvidet. Den fødendes partner indgår nu også i undersøgelsen med særskilt spørgeskema og rapport. For LUP Fødende har man dog ikke valgt at anvende nye svarskalaer. Der er derimod kun ændret lidt i selve spørgsmålene. Af denne grund ligner rapporten for LUP Fødende ikke rapporterne og præsentation af resultaterne for den øvrige LUP somatik (ambulante og indlagte), hvorfor resultaterne for LUP Fødende præsenteres i et særskilt notat. Ændringerne af hele LUP konceptet betyder, at resultaterne ikke kan sammenlignes med tidligere års resultater. Ligeledes er præsentationen af resultaterne lidt anderledes end den plejer.

2 Opsummering af generelle tendenser i resultaterne De ambulante patienter har generelt en lidt højere tilfredshed end de indlagte patienter, hvis man ser på områderne for højeste og laveste samlede tilfredshed De planlagte indlagte patienter har en lidt højere tilfredshed end de akut indlagte patienter Hos alle tre patientgrupper er der to enslydende områder, der fremhæves i højeste tilfredshed: - Personalet er venligt og imødekommende - Patienten er tilfreds med plejen I den højeste tilfredshed er følgende emner derudover fremhævet: - Patientens mulighed for at tale med relevant sundhedsfaglig person (ambulante) - Patientens behov for mad og drikke er dækket (akut indlagte) - Patienten er tilfreds med behandlingen (planlagt indlagte) Hos alle tre patientgrupper er der ét enslydende område, der fremhæves i laveste tilfredshed: - Mulighed for deltagelse i beslutning om behandling (patientens eller pårørendes). Her kan det fremhæves, at det er tilfredshedskategorien Slet ikke der i særlig høj grad er anvendt frem for de øvrige - Andel af Slet ikke tilfreds mht. patientens mulighed for deltagelse: Ambulante: 7%, akut indlagte: 16%, planlagt indlagte: 8% - Andel af Slet ikke tilfreds mht. pårørendes mulighed for deltagelse: Ambulante: 16%, akut indlagte: 28%, planlagt indlagte: 12% I den laveste tilfredshed er følgende emner derudover fremhævet: - Patienten oplever en/flere har ansvar for forløb (ambulante og planlagt indlagte) - Information om (bi-)virkninger v. ny medicin (ambulante og akut indlagte) - Personalet spørger til patientens egne erfaringer med sygdommen (planlagt indlagte) Generelt er det gældende, at AUH s resultater ligger over landsresultatet på langt størstedelen af svarområderne for alle tre patientgrupper - ambulante: 20 af 26, - akut indlagte: 32 af 32 - planlagt indlagte: 30 af 33 Sammenlignet med regionsgennemsnittet er der lidt mere variation, hvor AUH primært ligger over regionresultatet blandt de indlagte - ambulante: 6 af 26, - akut indlagte: 30 af 32 - planlagt indlagte: 11 af 33 Side 2

3 Ambulante patienter Side 3

4 Ambulante patienter - Datagrundlag I det følgende præsenteres resultaterne for ambulante patienter. Patienterne er blevet spurgt til deres tilfredshed i perioden august oktober Ambulante Antal besvarelser af Hospitalets svarprocent 58% Patienter i inklusionsperioden Ambulante patienter - Resultater Figur over svarenes fordeling på fempunktskala Side 4

5 (Ambulante patienter Resultater fortsat) Nedenfor vises to tabeller hvor først det samlede indtryk som patienterne har af deres besøg vises og dernæst hvilke områder der har højeste og laveste tilfredshed. I tabellerne er den samlede tilfredshed opstillet hvor kategorierne I høj grad og I meget høj grad er slået sammen. Igen må det pointeres, at den samlede tilfredshed i det nye LUP koncept ikke kan sidestilles med den samlede tilfredshed fra tidligere års LUP. Overordnet spørgsmål 2014 I høj grad I meget høj grad Positive svar i alt* Patienterne er alt i alt tilfreds m. besøgets forløb 37% 51% 88% * Kategorien af den tilfredshed af de to kategorier sammenlagt Områder med højeste patienttilfredshed* Områder med laveste patienttilfredshed* Personalet er venligt og imødekommende 96% Patienterne oplever en/flere har ansvar for samlet forløb 62% Patienterne er tilfredse med plejen 90% Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg 65% Patienterne har mulighed for at tale m. relevant sundhedsfaglig person 89% Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutning om behandling 67% * Kategorien af den samlede tilfredshed af de to kategorier I høj grad og I meget høj grad Til vurdering af hvor hospitalets afdelinger ligger i forhold til hinanden med hensyn til andelen af tilfredse patienter, bruges her spørgsmålet om samlet indtryk af besøg/indlæggelse. Ligeledes her er de to højeste svarkategorier slået sammen. Afdelinger med højeste patienttilfredshed 96% afd. R 76% afd. U 93% afd. D 83% afd. Q 93% afd. MEA 83% afd. E Afdelinger med laveste patienttilfredshed Detaljerede resultater på afdelingsniveau fordelt på centre kan findes i bilag. Ambulante patienter - Gennemsnitsscore Til sammenligning af resultaterne mellem AUH, landsgennemsnit, regionsgennemsnit og de øvrige universitetshospitaler anvendes den nye gennemsnitsscore. AUH resultater ligger over landsresultatet på 20 områder, under landsresultatet på 2 områder og på samme niveau på 4 områder. Når AUH sammenlignes med regionsresultaterne viser det sig at AUH ligger over regionsniveau på 6 områder, under regionsniveau på 17 områder og på samme niveau på 3 områder. Side 5

6 MODTA- GELSE LUP Ambulante, gennemsnitsscore Land RM AUH Rigshosp. Odense Aalborg 1. Personalet forberedt på pt.s ankomst 4,33 4,35 4,33 4,31 4,36 2. Ventetid fra pt. mødte til kaldt ind 3,93 3,96 3,90 3,94 3,93 5. Personalet er venligt og imødekommende 6. Personalet har sat sig ind i pt.s sygdomsforløb 4,54 4,57 4,56 4,54 4,57 4,22 4,26 4,25 4,20 4,25 7. Personalet har tid til pt. 4,34 4,36 4,34 4,34 4,36 PERSONALE INFORMATION 8. Pt. har mulighed for at tale m. relevant sundhedsfaglig person 9. Personalet spørger til pt.s erfaring med sygdom 10. Pt kan deltage i beslutninger om behandling 11. Pårørende kan deltage i beslutninger om behandling 12. Samtale med personalet om egen håndtering af sygdom 13. Information før besøg om, hvad der skal ske under besøg 14. Mundtlige information under besøget er forståelig 15. Pt får svar på spørgsmål, der stilles under besøg 16. Information om mulighed for at stille spørgsmål efter besøg 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg 4,34 4,38 4,37 4,31 4,36 3,80 3,85 3,84 3,74 3,87 3,81 3,84 3,83 3,76 3,86 3,61 3,65 3,67 3,49 3,75 3,72 3,76 3,75 3,65 3,77 3,83 3,89 3,88 3,70 3,84 4,30 4,32 4,34 4,28 4,32 4,25 4,28 4,28 4,23 4,29 3,82 3,92 3,90 3,74 3,85 3,62 3,68 3,67 3,56 3,66 TILGÆNGELIGHED OG RENGØRING 22. Ambulatoriets lokaler er rene 4,26 4,32 4,28 4,19 4, Tydelig skiltning til ambulatoriet 4,10 4,16 4,10 4,07 4, Åbningstider passer til pt.s behov 4,18 4,21 4,18 4,16 4, Telefonisk rådgivning efter besøg er 4,05 4,09 4,11 3,99 4,09 brugbar 27. Pt. tilfreds med plejen 4,37 4,41 4,41 4,35 4,42 SAMLET INDTRYK 28. Pt. tilfreds med behandlingen 4,30 4,35 4,37 4,28 4, Pt.alt i alt tilfreds med besøgets 4,31 4,34 4,35 4,28 4,36 forløb 31. Én/flere har ansvar for samlet forløb 3,66 3,69 3,65 3,55 3,74 af besøg 32. Samlet forløb af besøg er godt tilrettelagt 3,99 4,03 4,03 3,95 3,99 TEMA 34. Behandling har forbedret pt.s 3,28 3,30 3, helbredstilstand 36. Pt. er med i beslutninger om 3,52 3,55 3, behandling/pleje Pilene efter disse viser om resultatet er bedre ( ), ligesom ( ) eller dårligere ( ) end regionsgennemsnittet. Side 6

7 Indlagte patienter (akut) Side 7

8 Indlagte patienter (akut) - Datagrundlag I det følgende præsenteres resultaterne for akut indlagte patienter. Patienterne er blevet spurgt til deres tilfredshed i perioden august oktober Indlagte (akut) Antal besvarelser af Hospitalets svarprocent 51% Patienter i inklusionsperioden Indlagte patienter (akut) - Resultater Figur over svarenes fordeling på fempunktskala Side 8

9 (Indlagte patienter (akut) - Resultater fortsat) Nedenfor vises to tabeller hvor først det samlede indtryk som patienterne har af deres besøg vises og dernæst hvilke områder der har højeste og laveste tilfredshed. I tabellerne er den samlede tilfredshed opstillet hvor kategorierne I høj grad og I meget høj grad er slået sammen. Igen må det pointeres, at den samlede tilfredshed i det nye LUP koncept ikke kan sidestilles med den samlede tilfredshed fra tidligere års LUP. Overordnet spørgsmål 2014 I høj grad I meget høj grad Positive svar i alt* Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse 37% 45% 82% * Kategorien af den tilfredshed af de to kategorier sammenlagt Områder med højeste patienttilfredshed* Områder med laveste patienttilfredshed* Personalet er venligt og imødekommende 93% Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 47% Patienterne er tilfredse med plejen 86% Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 49% Patienternes behov for mad og drikke er dækket 85% Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse 54% * Kategorien af den samlede tilfredshed af de to kategorier I høj grad og I meget høj grad Til vurdering af hvor hospitalets afdelinger ligger i forhold til hinanden med hensyn til andelen af tilfredse patienter, bruges her spørgsmålet om samlet indtryk af besøg/indlæggelse. Ligeledes her er de to højeste svarkategorier slået sammen. Afdelinger med højeste patienttilfredshed 96% afd. H 52% afd. Y 95% afd. B 63% afd. L (92% afd. D, R, T) Afdelinger med laveste patienttilfredshed Detaljerede resultater på afdelingsniveau fordelt på centre kan findes i bilag. Indlagte patienter (akut) - Gennemsnitsscore Til sammenligning af resultaterne mellem AUH, landsgennemsnit, regionsgennemsnit og de øvrige universitetshospitaler anvendes den nye gennemsnitsscore. For alle 32 områder ligger AUH s resultat over landsresultatet. Når AUH sammenlignes med regionsresultaterne viser det sig at AUH ligger over regionsniveau på 30 områder og under regionsniveau på 2 områder. Side 9

10 LUP Akut indlagte, gennemsnitsscore Land RM AUH Rigshosp. Odense Aalborg AN-KOMST 1. Pt. tilses hurtigt af sygeplejerske eller læge 3,94 4,05 4,16 4,02 3,95 2. Information om, hvad der skal foregå i 3,67 3,53 3,85 3,60 3,62 starten af indlæg. 7. Personalet er venligt og imødekommende 4,42 4,49 4,57 4,43 4,53 PERSONALET 8. Pt. har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov 9. Pt. har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov 10. Pt. oplever, at én/flere har ansvar for forløb fra ankomst til udskrivelse 11. Personalet spørger ind til pt.s egne erfaringer med sygdom/tilstand 12. Pt. har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 13. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling 14. Pt. har samtaler med personalet om håndtering af sygdom/tilstand 15. Personalet tager hensyn til pt.s behov ved planlægning af udskrivelse 3,91 4,02 4,16 3,99 4,11 3,44 3,59 3,69 3,54 3,59 3,48 3,63 3,71 3,51 3,68 3,41 3,53 3,61 3,38 3,55 3,03 3,12 3,23 3,03 3,16 2,87 2,96 3,07 2,91 3,07 3,30 3,43 3,54 3,33 3,52 3,59 3,71 3,86 3,62 3, Pt.s behov for mad og drikke er dækket 4,09 4,27 4,30 4,19 4,41 INDLÆGGELSEN 21. Tilstrækkelig ro til hvile/søvn 3,66 3,76 3,78 3,69 3, Behov for personlig hygiejne er dækket 3,98 4,10 4,12 4,04 4, Behov for smertelindring er dækket 4,05 4,17 4,21 4,11 4, Afdelingens lokaler er rene 3,95 4,13 4,06 3,97 4,12 INFORMATION 25. Den mundtlige information under indlæggelse er forståelig 26. Pt. får svar på spørgsmål, de stiller under indlæggelse 27. Information fra forskelligt personale på afdelingen stemmer overens 28. Pt. er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under indlæggelse 29. Pt. informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling 30. Pt. informeres løbende om, hvad der skal foregå 31. Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse 4,07 4,13 4,23 4,08 4,16 4,01 4,09 4,16 4,01 4,12 3,83 3,91 3,98 3,83 3,94 3,20 3,31 3,43 3,23 3,38 3,68 3,79 3,90 3,72 3,84 3,76 3,87 3,98 3,79 3,92 3,33 3,48 3,63 3,39 3, Pt. er informeret om videre plan for forløb 3,47 3,61 3,74 3,56 3, Pt. informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse 34. Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse 3,50 3,69 3,89 3,53 3,66 2,99 3,19 3,35 3,03 3,20 Side 10

11 SAMLET INDTRYK 36. Afdeling og kommunal pleje samarbejder 3,48 3,61 3,55 3,69 3,70 om udskrivelse 37. Pt. er tilfreds med plejen 4,11 4,23 4,30 4,18 4, t. er tilfreds med behandlingen 4,07 4,18 4,28 4,15 4, Pt. er alt i alt tilfredse med forløbet fra 3,96 4,09 4,19 4,01 4,12 indlæggelse til udskrivelse TEMA 41. Pt. oplever, at behandlingen har forbedret deres helbredstilstand 43. Pt. er selv med til at træffe beslutninger om behandling/pleje 3,49 3,59 3, ,89 2,99 3, Pilene efter disse viser om resultatet er bedre ( ), ligesom ( ) eller dårligere ( ) end regionsgennemsnittet. Side 11

12 Indlagte patienter (planlagt) Side 12

13 Indlagte patienter (planlagt) - Datagrundlag I det følgende præsenteres resultaterne for planlagt indlagte patienter. Patienterne er blevet spurgt til deres tilfredshed i perioden august oktober Indlagte (planlagt) Antal besvarelser af Hospitalets svarprocent 63% Patienter i inklusionsperioden Indlagte patienter (planlagt) - Resultater Figur over svarenes fordeling på fempunktskala Side 13

14 (Indlagte patienter (planlagt) - Resultater fortsat) Nedenfor vises to tabeller hvor først det samlede indtryk som patienterne har af deres besøg vises og dernæst hvilke områder der har højeste og laveste tilfredshed. I tabellerne er den samlede tilfredshed opstillet hvor kategorierne I høj grad og I meget høj grad er slået sammen. Igen må det pointeres, at den samlede tilfredshed i det nye LUP koncept ikke kan sidestilles med den samlede tilfredshed fra tidligere års LUP. Overordnet spørgsmål 2014 I høj grad I meget høj grad Positive svar i alt* Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse 35% 50% 85% * Kategorien af den tilfredshed af de to kategorier sammenlagt Områder med højeste patienttilfredshed* Områder med laveste patienttilfredshed* Personalet er venligt og imødekommende 95% Personalet spørger til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 57% Patienterne er tilfredse med plejen 91% Patienterne oplever en/flere har ansvar for samlede Patienterne er tilfredse med behandlingen forløb af indlæggelse 59% 90% Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutning om behandling 60% * Kategorien af den samlede tilfredshed af de to kategorier I høj grad og I meget høj grad Til vurdering af hvor hospitalets afdelinger ligger i forhold til hinanden med hensyn til andelen af tilfredse patienter, bruges her spørgsmålet om samlet indtryk af besøg/indlæggelse. Ligeledes her er de to højeste svarkategorier slået sammen. Afdelinger med højeste patienttilfredshed Afdelinger med laveste patienttilfredshed 97% afd. J 72% afd. V 94% afd. afd. LUB 78% afd. L 91% afd. D 78% afd. U Detaljerede resultater på afdelingsniveau fordelt på centre kan findes i bilag. Indlagte patienter (planlagt) Gennemsnitsscore Til sammenligning af resultaterne mellem AUH, landsgennemsnit, regionsgennemsnit og de øvrige universitetshospitaler anvendes den nye gennemsnitsscore. AUH s resultater ligger over landsresultatet på 30 områder og under landsresultatet på 3 områder. Når AUH sammenlignes med regionsresultaterne viser det sig at AUH ligger over regionsniveau på 11 områder, under regionsniveau 19 områder og på samme niveau på 3 områder. Side 14

15 MODTA- GELSE LUP Planlagt indlagte, gennemsnitsscore Land RM AUH Rigshosp. Odense Aalborg 1. Personalet forberedt på pt.s ankomst 4,28 4,34 4,31 4,30 4,32 2. Ventetid fra pt. mødte til kaldt ind 4,05 4,12 4,03 4,06 4,12 PERSONALET 5. Personalet er venligt og imødekommende 6. Personalet har sat sig ind i pt.s sygdomsforløb 7. Pt. har mulighed for at tale med personalet om pleje 8. Pt. har mulighed for at tale med læge om behandling 9. Personalet til spørger pt.s erfaring med sygdom 10. Pt. har mulighed for deltagelse i beslutning om behandling 11. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutning om behandling 12. Pt. har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 13. Personalet tager hensyn til pt.s behov ved udskrivelse 4,53 4,59 4,60 4,52 4,57 4,13 4,20 4,20 4,11 4,18 4,11 4,19 4,21 4,07 4,20 3,75 3,88 3,92 3,70 3,82 3,46 3,56 3,59 3,36 3,58 3,54 3,66 3,64 3,45 3,61 3,50 3,61 3,65 3,39 3,70 3,65 3,74 3,72 3,56 3,79 3,97 4,03 4,02 3,91 4, Pt.s behov for mad og drikke er dækket 4,30 4,40 4,38 4,30 4,44 INDLÆGGELSEN 19. Tilstrækkelig ro til hvile/søvn 3,96 4,05 4,03 3,90 3, Behov for personlig hygiejne er dækket 4,25 4,34 4,33 4,26 4, Behov for smertelindring er dækket 4,35 4,38 4,39 4,35 4, Afdelingens lokaler er rene 4,08 4,24 4,17 4,05 4,17 INFORMATION 23. Information før indlæggelse om, hvad der skal ske under indlæggelse 24. Mundtlig information under indlæggelse er forståelig 25. Pt. får svar på spørgsmål under indlæggelse 26. Informeret om (bi-)virkning ved medicin under indlæggelse 27. Informeret løbende om resultater af undersøgelse/behandling 28. Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse 29. Informeret om videre plan fx. opfølgning/genoptræning 30. Informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse 31. Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse 4,24 4,30 4,28 4,28 4,27 4,33 4,40 4,40 4,34 4,40 4,25 4,31 4,32 4,25 4,31 3,69 3,79 3,85 3,69 3,67 3,87 3,94 3,96 3,86 4,02 3,78 3,89 3,88 3,77 3,84 3,90 3,96 3,94 3,86 3,94 3,96 4,10 4,09 3,88 3,99 3,48 3,64 3,68 3,38 3,54 Side 15

16 33. Afdeling og kommunal pleje samarbejder om udskrivelse 3,61 3,64 3,55 3,55 3,61 SAMLE T INDTRYK 34. Pt. tilfreds med plejen 3,35 4,42 4,42 4,36 4, Pt. tilfreds med behandlingen 4,35 4,41 4,42 4,34 4, Pt. alt i alt tilfredse med forløb fra 4,25 4,32 4,31 4,24 4,34 indlæggelse til udskrivelse 38. Én/flere har ansvar for samlet forløb af 3,58 3,64 3,62 3,55 3,68 indlæggelser TEMA 39. Samlet forløb af indlæggelser er godt tilrettelagt 41. Behandlingen har forbedret pt.s helbredstilstand 43. Pt. med i beslutninger om behandling/pleje 4,01 4,07 4,04 3,97 4,03 3,77 3,78 3, ,62 3,73 3, Pilene efter disse viser om resultatet er bedre ( ), ligesom ( ) eller dårligere ( ) end regionsgennemsnittet. Side 16

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (38) 4,47 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (39) 4,32 G Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (69) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (66) 3,89 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers Planlagt indlagte patienters oplevelser: ynækologisk-obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (20) 4,28 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (20) Patientinvolvering

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt FIURRAPPRT Planlagt indlagte patienters oplevelser: nkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Planlagt indlagte patienters oplevelser: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Planlagt ambulante patienters oplevelser: Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (262) 4,30 Ventetid - spørgsmål 2 (257) 4,00 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11

Læs mere

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (193) 4,54 Ventetid - spørgsmål 2 (191) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Akut indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (1062) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (1047) 3,97 4,07 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dialyse-afsnittet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på CTP Center for Thyreoidea og Parathyreoidea - AUH Medicinsk Endokrinologisk Overafd. MEA Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: ildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Dagkirurgi Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (506) Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (514) 4,09 4,02 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Audiologisk Lokalklinik PP Ørumsgade Audiologisk Afd. Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik Holter Afdeling For Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyre-Ambulatoriet Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: OH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium for Blodsygdomme Ambulatorium for Blodsygdomme Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulderambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skade-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diagnostisk Ambulatorium - AUH Medicinsk Endokrinologisk Overafd. MEA Aarhus Universitetshospital Den

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

LUP AKUTMODTAGELSE. Dette notat opsummerer centrale resultater fra undersøgelsen. Fakta om undersøgelsen

LUP AKUTMODTAGELSE. Dette notat opsummerer centrale resultater fra undersøgelsen. Fakta om undersøgelsen Procent LUP AKUTMODTAGELSE 17 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser og Akutklinikker For fjerde år i træk er akut ambulante patienter fra akutmodtagelser og akutklinikker

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri

LUP. Patienters oplevelser i Region Hovedstaden. Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 37.521 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Hovedstaden Inkl. resultater fra LUP Fødende og LUP Psykiatri Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgiske Dagpatienter Kirurgisk Afdeling P Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Mammaklinikken Mammaklinikken Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertesygdomme Klinik Afdeling for Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk Ambulatorium Skive Hjertemedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på R170 Hæm. Sengeafsnit HÆMATOLOGISK AFD. R Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyre-ambulatoriet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på V08 Karkirurgisk Sengeafsnit - RHV Karkirurgisk Sengeafdeling Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder- og Albue-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyremedicinsk ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinikken - Varicer Friklinikken Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Afsnit for Nyfødte - RHV Børn og Unge Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere