Erfaringer med differentieret undervisning i introduktionsforløbet på HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer med differentieret undervisning i introduktionsforløbet på HF"

Transkript

1 Projektet om imødegåelse af negativ social arv/slutkonferencen om gymnasiefremmede Tirsdag d. 29. marts 2011 Erfaringer med differentieret undervisning i introduktionsforløbet på HF Oplæg v. Cecilie Laskie og Lone Sandholdt Jacobsen, Langkær Gymnasium & HF - Workshop D 1

2 Baggrunden for den differentierede undervisning Udfordringer på Langkær HF som vi ønskede at tage op Forskellige kulturer kliker og manglende sammenhold i klasserne og HF-afdelingen Fagligt svage elever elever som ikke er på det ønskede faglige niveau ved skolestart HF-fremmede elever elever som ikke forstår skrevne og uskrevne regler og forventninger og som ikke udnytter den ekstra hjælp, skolen tilbyder dem, fx læsevejledere og læringscenter (mulighed for lektiehjælp/hjælp til skriftlige opgaver efter skoletid). 2

3 Introduktionsforløbet: Skolestart til efterårsferien i 1. HF (1p og 1q) Uge 32-33: Screeninger i dansk-engelsk (fælles screening) og matematik: 2 niv. på tværs af 1p & 1q En elev kunne godt være på hold 1 i dansk-engelsk og hold 2 i matematik og omvendt Uge 34: Krop & kultur-projekt i Horsens for begge 1. HF-klasser (anderledes faglighed + sammenhold på tværs af klasserne) Dansk, engelsk og matematiklærerne lavede hold jf. screening på tværs af klasserne Uge 35-41: Hold 1 (fagligt stærkeste i DA/En): 1pq DA/1 og 1pq En/1 Hold 2 (fagligt svageste i DA/En): 1pq DA/2 og 1pq En/2 med 2 lærere + læsevejleder Hold 1 (fagligt stærkeste i Ma): 1pq Ma/1 Hold 2 (fagligt svageste i Ma): 1pq Ma/2 med 2 lærere + læsevejleder 3

4 Introduktionsforløbet: Skolestart til efterårsferien i 1. HF (1p og 1q) I hele introduktionsforløbet uge (sideløbende med den differentierede undervisning): Ugentlige værkstedsundervisningstimer (især gode for HF-fremmede elever), fx om: 1. Hvad er de taksonomiske niveauer i forskellige fag? 2. Hvordan læser man lektier og hvad forventer læreren ifm. lektielæsning? 3. Hvad forventes af én i forholdet til andre elever og lærerne? 4. Hvad er de skrevne og uskrevne regler i forhold til karaktergivning og eksamen? 5. Hvilke sociale arrangementer kan man lave i klassen som inkluderer forskellige kulturer? 6. Osv. Undervisning i stamklasserne 1p+1q i alle andre fag end matematik, engelsk og dansk Skemalagt lektielæsning i Læringscenteret (især gode for HF-fremmede elever) 4

5 Den differentierede undervisning i dansk og engelsk Fælles screening mhp. opdeling i hold 1 (fagligt stærkeste) og hold 2 (fagligt svageste): Screeningen og den efterfølgende undervisning fokuserede på elementær sproglig korrekthed og grammatik + stilistik og sproglig bevidsthed generelt. Til selve screeningsmaterialet brugte vi materiale udviklet af Bente Jensen, Jan Sørensen og Anne Louise Lau fra Espergærde Gymnasium & HF, vores eget materiale og øvelser fra Ord og tekst. Læsevejlederne lavede samtidig deres egen screening med fokus på ordblindhed og særlige sproglige problemstillinger ifm. to-sprogede elever. 5

6 Den differentierede undervisning i dansk og engelsk Efter introduktionsforløbet screenede vi de HF-fremmede elever ifm. grammatik og sproglig korrekthed og fandt frem til, at: De havde lært: at identificere udsagnsord og navneord at finde grundled og udsagnsled basalt kendskab til perioder (punktum og forbindelsesord) De havde stadig problemer med: biord, stedord og forholdsord sætningsanalyse (udover ovennævnte led) At identificere fejl i fejlsætninger kongruens i engelsk kunne de stadig ikke... Størstedelen af de HF-fremmede elever gik på dansk-engelsk hold 2 6

7 Eksempler fra screeningsmaterialet Genrer: Det er et skulderklap, som jeg er meget glad og stolt over. Jeg har fået et folkeligt mandat, som simpelthen betyder, at der vil blive lyttet mere til mine synspunkter. Teksttype: Sprogbevidsthed: Anbring de følgende synonymer på en skala med det mest neutrale ord i midten, de positive på venstre side (de mest positive yderst) og de negative på højre side. Lady woman girl female bitch wife bimbo Stil (afsender-modtager forhold) Du taler anderledes med dine kammerater end med din lærer, og du skriver anderledes, end du taler. Det kalder vi stil. Angiv stilniveau i de nedenstående eksempler (formelt / uformelt / neutralt): Kære A En varm sommerhilsen, vejret er bare fantastisk, og vi nyder bare den svenske hovedstad. Vi bor tæt på Slusen på et gammelt søfartshotel.. 7

8 Eksempler fra screeningsmaterialet Grammatik (ordklasser): Skriv følgende ord under den korrekte overskrift (navneord, udsagnsord eller tillægsord): study funny klog laughter imagination went lære honest lærer arbejdedewrote underholdning fun hard-working student grøn blue glæde laughed successjoyful beautiful talte imagine ivrig read literature lively entertain sprog Grammatik (sætningsanalyse): Analyser følgende sætninger: For eksempel: Han besøgte sin mormor i går x O ~~~ 8

9 Eksempler fra screeningsmaterialet Tegnsætning Sæt punktum i tekststykket: Danskerne havde megen kontakt med udlandet i vikingetiden udviklingen af vikingeskibene gjorde det muligt at rejse langt vikingeskibene var nemlig langt mere sødygtige end tidligere tiders skibe vikingerne nåede derfor langt omkring både for at handle og når de var på krigstogter vikingerne handlede med resten af Europa de havde blandt andet kontakt med købmænd fra Rusland og de arabiske lande Sæt komma i tekststykket: I 800-tallet drog danske vikinger også på krigstogt. De nåede til England og Frankrig og så langt væk som Konstantinopel (Istanbul). På disse togter udplyndrede de klostre og byer og krævede skat af de lokale. Nogle vikinger bosatte sig i de områder som de erobrede for eksempel i Normandiet i Frankrig. Vikingernes erobringer nåede højdepunktet da vikingerne erobrede dele af England i slutningen af 900-tallet. Knud den Store ( ) herskede fra 1016 over England og fra 1018 også over Danmark. 10 år senere blev han desuden konge af Norge. Dermed nåede vikingeriget sin største udstrækning. Det faldt dog ret snart fra hinanden igen. 9

10 Eksempler fra screeningsmaterialet Oversættelse: Oversæt følgende tekst til dansk: A London teenager tells Greg Nelson about having fun: Music is London teenagers favourite form of entertainment. They listen to it on their own at home or with a friend in a pub or a club. After music come movies, computer games, or sports. [ ] Oversæt følgende sætninger fra dansk til engelsk, og skriv din besvarelse på linjen nedenunder: 1. Hun lavede sine lektier, før hun tog på arbejde. 10

11 Eksempler på undervisningsmateriale, dansk-engelsk hold 2 Vores undervisningsmateriale til dansk-engelsk hold 2 er sendt til: Projektet om imødegåelse af negativ social arv Vi har selv designet øvelser Derudover har vi flittigt brugt og kan anbefale: 1. Dansk: Faglige Forbindelser i Dansk 2. Engelsk: Write Away + Ord og tekst 11

12 Eksempler på undervisningsmateriale, dansk-engelsk hold 2 Forsøg på at lave vedkommende, eksplicitte øvelser, som ikke var for svære: Eksempler på omskrivningsøvelser (genre og stil): Kort netartikel fra BT om anholdelse af Bandidos rockere: Diskutér artiklens funktion og omskriv den til en anden genre, evt. novelle med bestemt synsvinkel, digt el.lign. Ordbogsdefinition af ordet blodhævn : Diskutér tekstens funktion og omskriv den til en anden genre evt. artikel, novelle, digt el. lign. Eksempler på sproglig karakteristik (sprog og litterær analyse):. H. C. Andersens Nissen hos Spækhøkeren : Næranalyse af eventyret med henblik på sproglige kontraster. Brev fra Amtsgården i Hillerød: Sproglig næranalyse af brevet med henblik på sætningsopbygning og ordvalg. Talesprog: Sproglig næranalyse med henblik på talesprog (Kort) eksempel på multietnolekt Nytårstale fra Yallahrup Færgeby: 12

13 Eksempler på undervisningsmateriale dansk-engelsk hold 2 Eksempel på skr. opgaveformulering (litterær analyse og sproglig korrekthed): 1. Find 1 citat du kan bruge som eksempel på sproget i novellen Sex (Sonnergaard). 2. Find 1 citat du kan bruge som eksempel på novellens jeg-fortæller. 3. Overvej hvordan novellens sprog bruges til at portrættere novellens jeg-fortæller. 4. Skriv en analyse hvor du bruger efter eller før hvert citat analyserer citatet. Husk at når læreren giver karakter, er det både for, hvad du skriver (analysen) og for dit sprog. Husk derfor at bruge hvad du har lært i timerne hidtil om: perioder (at sætte punktum), at sætte to sætninger med et udsagnsled og et grundled i hver sætning sammen med et forbindelsesord (se om du kan bruge nogle af dem fra oversigten fx og, men, derudover, desuden osv.), f.eks: Jeg-fortælleren er ufølsom, men han er også skrøbelig. Det kan man se i citat [ ]., Eksempel på skr. opgaveformulering (sproglig korrekthed): I skal skrive en tekst, hvor I argumenterer både for og imod fri abort (kvinders ret til selv at få foretaget en abort inden 12. graviditetsuge). I teksten skal indgå alle forbindelsesordene fra kasse 2. (Modsætning) og 3. (Følge) på jeres ark: Eksempler på forbindelsesord 13

14 Evaluering af den niveaudifferentierede undervisning Lærernes evaluering af den niveaudifferentierede undervisning: dansk, matematik og engelsk Nedenstående er en sammenskrivning af lærernes evaluering. Eleverne var meget begejstrede for den differentierede undervisning: 1. Hvad fungerede godt? Dobbeltlærersystemet på hold 2 gav en fantastisk mulighed for at få fat i de enkelte elever (herunder knække koder ). Eleverne fik en følelse af, at de er på samme niveau; og især de fagligt svageste blev ikke tromlet ned af de stærke. Det fælles Krop & Kultur-projekt havde rystet de to hold sammen på forhånd, så de var trygge ved at skulle deles op. Eleverne fik fra starten god kontakt til Lene/læsevejledningen og kendskab til Læringscenteret. 14

15 Evaluering af den niveaudifferentierede undervisning 2. Hvad skal vi arbejde på at forbedre næste år? Det er nødvendigt, at dobbeltlærerne får ½ times forberedelsestid (som i år), da man ikke bare kan gå ind og hjælpe uforberedt. Vi bør udvikle bedre materiale til alle 3 fag begge hold. Den grammatiske del kunne fx have været krydret med mange flere sjove/spændende tekst-eksempler/øvelser/levende billeder/osv., og måske kan man også finde materiale, hvor betegnelserne kun er på dansk. Vi bør videreudvikle screeningerne. Der er en midtergruppe, som strengt taget kunne være de gode på de svage hold eller de svage på de gode hold. Dansk/engelskscreeningen skal være mere fokuseret på de vigtigste af de grammatiske dele. Alt det med genrerne skal de nok få lært. Man kunne lave et introduktionsspørgeskema, hvor man fx får elevernes egen opfattelse af niveau og ambitioner som hjælp til at dele midtergruppen. I forhold til projektet Imødegåelse af negativ social arv har det været svært at måle resultater, herunder skelne mellem HF-kendte og HF-fremmede elever (hold 2 har været de fagligst svageste og har haft behov for at knække koden, men ikke alle var strengt taget HF-fremmede). 15

1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse?

1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse? Rapportering til den fælles del af projektet Negativ social arv. 1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

BERETTE. NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

BERETTE. NIVEAU: 7.-8. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-8. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet personligt brev i iskriv til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr.129611) Side 1 af 31

Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr.129611) Side 1 af 31 Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister(projektnr.129611) Side 1 af 31 Projektets titel: Faglig udvikling og faglig merværdi for gymnasiefremmede kursister forsøg skoleåret 2012-14

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013

Faglig dokumentation Inspirationsskrift Almen voksenuddannelse april 2013 Inspirationsskrift april 2013 Forord... 3 og avu-reformen... 5 Faglig Dokumentation et næbdyr?... 8 Dansk... 14 Basis... 14 Eksempel 1 - Skriveproces og interview... 14 Eksempel 2 - Ordklasser og genrer...

Læs mere