stråling Guide Så farlig er trådløs sider Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stråling Guide Så farlig er trådløs sider Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen"

Transkript

1 Foto: Scanpix Guide Juli Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Så farlig er trådløs stråling Mobilstråler kan gøre dig syg Sådan begrænser du strålingen

2 2

3 TRÅDLØS STRÅLING INDHOLD I DETTE HÆFTE: Mobilstråler kan gøre dig syg... 4 Du får ingen beskyttelse mod trådløs stråling... 6 OVERSIGT: Her er strålekilderne i dit hjem GUIDE: Sådan begrænser du strålingen i dit hjem GUIDE: Så ekstremt bør du beskytte dig ifølge kritikere FAKTA OM STRÅLING PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: Web: og Ansv. chefredaktør: Olav Skaaning Andersen, Redaktør: Mette Bernt Knudsen, Bemærk: Der kan være omtalt forhold, der ikke længere er gældende. Se udgivelsesdato på forsiden af publikationen. 3

4 Mobilstråler kan g Der hersker stor uenighed blandt forskere om kræftrisikoen ved mobilstråling. Langt større enighed er der om, at migræne og andre neurologiske problemer kan være oversete effekter af stråling. Line Felholt WHO har kategoriseret mobilstråling som en såkaldt '2B', hvilket vil sige, at der er en mulig kræftrisiko. Men forskerne på området er alligevel dybt uenige om risikoen. Begge fløje i debatten vifter jævnligt med nye videnskabelige studier, der enten frikender eller anklager mobilstråling for at være kræftfremkaldende. Én ting kan to førende forskere fra Danmark og Sverige dog blive enige om. Selv hvis der ikke er en kræftrisiko, kan der sagtens være andre sundhedsmæssige problemer forbundet med mobilstråling, som er værd at undersøge nærmere. Migræne og svimmelhed - Der kunne sagtens være et problem med mobilstråling i forhold til det neurologiske, fx i forhold til migræne eller svimmelhed. Man skal efter min mening mere over i dén boldgade og lede efter sundhedsrisici, for det er et underbelyst område forskningsmæssigt, siger den førende danske kræftforsker inden for mobilstråling, professor Christoffer Johansen, som på baggrund af talrige studier ikke mener, at der er en kræftrisiko ved mobilstråling, hverken på den korte eller den lange bane. Hans svenske kollega og forsker Olle Johansson peger på hukommelses- og koncentrationsbesvær som mulige neurologiske effekter af mobilstråling. Men flere studier viser, ifølge den svenske forsker, at mobilstråling også kan have en negativ effekt på fertilitet og immunsystemet. Karsen spirede ikke - Selv hvis kræft ikke er det største problem ved mobilstråling, så er der andre effekter, der skræmmer mig mindst lige så meget. Disse studier bør vi også efterprøve. Men når det er sagt, så synes jeg også, det er interessant at rejse spørgsmålet, hvor mange gange skal vi efterprøve hinandens studier, før vi tager dem alvorligt?, spørger Olle Johansson fra Karolinska Instituttet i Stockholm. Tidligere på året gennemførte fem nordjyske 9.-klasses elever et strålingsforsøg med karse, der vakte international opsigt. Forsøget viste, at den karse, der var udsat for stråling fra to routere, næsten ikke spirede, mens en tilsvarende karse, der ikke havde været udsat for stråling, spirede som den skulle. Olle Johansson peger ligeledes på en række studier lavet af forskere, der tydeligt viser, at tomatplanter, rotter og bakterier i hvert fald ikke bør købe sig en mobiltelefon. - Den eneste undtagelse skulle åbenbart være mennesker, lyder det fra den svenske forsker. Den nyeste forskning inden for mobilstråling er for nyligt blevet gennemgået af den svenske Strålesikkerhedsmyndighed, som ikke fandt støtte for, at mobilstråling er farligt. Dog peger den svenske rapport på, at der stadig findes en del usikkerhed, når det gælder langtidsbrug af mobiltelefoner, ligesom man ikke kan udelukke en øget risiko for kræft hos børn. 4

5 øre dig syg 5

6 Danmark i bund: Du får ingen beskyttelse Som dansker er du særligt forsvarsløs mod potentielt farlig trådløs stråling. Mange andre lande i EU gør langt mere for at beskytte deres borgere. Sundhedsministeren mener dog, at Danmark gør nok. Line Felholt 6 Franskmænd, finner, belgiere og grækere bliver beskyttet af deres regeringer og sundhedsmyndigheder mod mobilstråling fra master og trådløst udstyr. Som dansker bliver du det modsatte. Danmark skraber nemlig bunden i EU, når det gælder lovgivning af og kontrol med såkaldt 'radiofrekvent stråling' - også kaldet mobilstråling, som ifølge WHO muligvis kan være kræftfremkaldende. Det afslører en hollandsk regeringsrapport, som ikke tidligere har været omtalt i Danmark, men som BT er i besiddelse af. Her sammenlignes EU-landenes indsatser i forhold til begrænsning af mobilstråling, og her deler Danmark altså sidstepladsen med lande som Østrig, Letland, Holland, England og Sverige. - Jeg finder det meget mærkeligt, for Danmark plejer at skille sig positivt ud som et land, der er berømt for sin generelle beskyttelse af borgerne. Men når det kommer til forsigtighed over for stråling, rangerer Danmark helt i bunden, fastslår førende svensk strålingsforsker fra Karolinska Instituttet i Stockholm Olle Johansson. Der hersker stor uenighed blandt forskere verden over om, hvor farligt eller ufarligt mobilstråling er. Ifølge Olle Johansson er der gode grunde til, at sundhedsmyndigheder i mange lande har fastsat grænseværdier, der ligger et godt stykke under EU s anbefalinger. Forhøjet milliarder af gange - Hvis du sammenligner med den naturlige baggrundsstråling, som alt levende udvikles og vokser op i, vil du se, at alt det trådløse udstyr, vi har i dag, har forhøjet strålingen milliarder af gange. Samtidig findes der tusindvis af studier fra laboratorier over hele verden, der påviser en række sundhedsrisici forbundet med mobilstråling. Og hvad angår risikoen for kræft, så er den i hvert fald stor nok til, at WHO har reageret, påpeger Olle Johansson. Det er den førende danske kræftforsker på området og konsulent for Sundhedsstyrelsen, professor Christoffer Johansen, uenig i. Han peger i stedet på undersøgelser, der viser, at man trods udbredelsen af mobiltelefoner og trådløst udstyr ikke har fundet en stigning i hjernekræftformen gliom i de nordiske lande de seneste 20 år. - Den almindelige holdning blandt førende forskere i dag - og som dokumenteres af vores store befolkningsundersøgelser både i Danmark og på europæisk plan - er, at der ikke er et kræftproblem på det her område. Hvis der er, så er det forsvindende lille, siger Christoffer Johansen. WHO er på vej med sin egen rapport, der sammenligner landenes indsatser i begrænsning af mobilstråling. Indtil da henviser WHO til den hollandske rapport, hvor det altså fremgår, at en række lande har lavet meget restriktiv lovgivning om, hvor høj mobilstrålingen må være ved skoler, legepladser, daginstitutioner og private hjem og udstedt advarsler om ikke at udstyre børn med mobiltelefoner og andet trådløst udstyr.

7 mod trådløs stråling Sundhedsminister Astrid Krag mener, at der er helt styr på risici i forbindelse med mobilstråling, mens andre mener, at Danmark på længere sigt kommer til at betale dyrt for den skødesløse holdning. Foto: Camilla Rønde 7

8 8

9 Danmark går den modsatte vej Lovgivning som Danmark ikke har, og som direkte modstrides af danske initiativer som trådløse netværk på skoler og uddeling af ipads til elever. Sundhedsministeriets svar er, at Danmark ligesom de øvrige EU-lande følger de grænseværdier for mobilstråling og anbefalinger, som International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection har opstillet. EU s grænseværdier må ganske rigtigt ikke overskrides, men landene må gerne indføre lavere grænseværdier, hvad mange altså har gjort. Bare ikke Danmark. Sundhedsministeren mener alligevel, at der bliver gjort nok. - Selvom der ikke er tilstrækkelig videnskabelig evidens, der entydigt peger på, at elektromagnetisk stråling udgør en sundhedsrisiko, råder vi også borgerne til at bruge mobiltelefoner med omtanke. Så vi har altså taget de foranstaltninger, som vi mener er nødvendige for at beskytte borgerne ud fra den viden, vi har på nuværende tidspunkt, lyder svaret fra Sundhedsminister Astrid Krag (SF) til BT. Sundhedsstyrelsens ekspert på området, professor Christoffer Johansen, mener, at man må opveje glæderne ved den trådløse teknologi mod den mulige og i givet fald meget lille risiko for sundhedsproblemer. En linje, der flugter med Sundhedsministerens. - Så længe der ikke er stærkere mistanke end nu om, at strålingen udgør en sundhedsrisiko, vil vi ikke sætte samfundsudviklingen i stå og eksempelvis begrænse elevernes brug af bærbare pc'er og tablets, lyder det fra Astrid Krag (SF). Når den danske sundhedsminister så entydigt læner sig op af de studier, der frikender mobilstråling for at udgøre en sundhedsrisiko, er det en holdning, som ifølge strålingsekspert Olle Johansson kan blive katastrofal for Danmark. - Jeg er bange for, at et land som Danmark kan komme til at betale en dyr pris på sigt, når man ikke tager det her alvorligt. Sundhedsministeriet forsikrer om, at man løbende følger forskningen på området, og hvis det skulle blive relevant, er man parat til at træffe yderligere foranstaltninger. 9

10 OVERSIGT: Her er stråleki Smartphones Mobiltelefoner Trådløse fastnettelefoner Trådløse headsets Trådløse øresnegle (bluetooth) Bærbare computere Tablets Trådløse Internetroutere (WIFI og Wlan) Trådløst bredbånd (Wimax) Trådløse printere Trådløse tv Trådløse musikanlæg (WiFi) Trådløse elaflæsere (Smart Meters) Nintendo DS/Nintendo Wii/Playstation Trådløse babyalarmer 10

11 lderne i dit hjem 11

12 GUIDE: Sådan begrænser Her får du Sundhedsstyrelsens råd til, hvordan du begræ Brug håndfri funktion med hovedtelefonsæt (head-set). På den måde udsættes din hjerne for en lavere effekt, fordi mobiltelefonen ikke holdes ind mod øret. Anvend sms-beskeder i stedet for at tale i mobiltelefon. Når du sms'er, holder du mobiltelefonen længere væk fra kroppen, og derved bliver påvirkningen mindre. Begræns telefonsamtalens længde. Brug kun mobiltelefonen til korte samtaler. Lad være med at presse mobiltelefonen mod øret. Holder du den lidt væk fra hovedet, begrænser du mængden af de radiobølger, der optages i kroppen og omsættes til varme. Undersøg mobiltelefonens SAR-værdi. SAR er udtryk for hvilken påvirkning, der er fra apparaternes elektromagnetiske bølger. Den fastsatte grænseværdi er sat til 2 Watt/kg for påvirkninger i hovedregionen, så jo lavere angivelse, jo lavere påvirkning. 12

13 du strålingen i dit hjem nser mobilstråling: Benyt kun mobiltelefonen på den måde, som producenten foreskriver i vejledningen. Lad fx være med at berøre antennen eller skygge for antennen med hånden under brug. Begræns samtaler i mobiltelefon i områder med dårlige antenneforhold, da dette øger effekten. Check dækningen på telefonens display. Begræns samtaler, mens du er under transport. Mobiltelefonen øger kortvarigt effekten til maksimum, hver gang den søger ny antenne. Undersøg dine trådløse apparaters SAR-værdi. De er som oftest oplyst i de medfølgende manualer uanset, om det er et trådløst netværk til din computer eller en trådløs telefon. Placér routeren et sted, hvor du ikke opholder dig i længere tid ad gangen. Undlad fx at sætte den på sengebordet. Omvendt bør der heller ikke være for stor afstand mellem basestationen og den trådløse computer eller telefon, da apparaterne i stedet er nødt til at sende signalerne med en højere styrke for at nå hinanden. 13

14 Indstil dit udstyr til trådløse netværk til at sende med en fast eller en variabel lavere sendestyrke end den maksimalt lovlige på 100 mw. Kig i brugervejledningen eller den medfølgende CDrom for info herom. Sluk for trådløst udstyr, når du ikke bruger det. Vær dog opmærksom på, om udstyret har en permanent hukommelse, så det husker alle dine personlige opsætninger. Det fremgå af brugervejledningen. Sluk for 'fyrtårnssignaler'. Basestationen i dit trådløse netværk er i sin standardopsætning som regel aldrig helt passiv. Den udsender nemlig jævnligt et 'fyrtårnssignal' - også kaldet SSID - som fortæller trådløse apparater i nærheden, at her er et trådløst netværk. Du kan forlænge pausen mellem signalerne eller helt undertrykke signalerne i det meste udstyr. Find hjælp hertil i brugervejledningen. Kilde: Sundhedsstyrelsen, 14

15 15

16 GUIDE: Så ekstremt bør du beskytte dig if Den private interesseorganisation 'Rådet for Helbredssikker Telekommunikation', der arbejder for restriktiv lovgivning og lavere grænseværdier for mobilstråling, har lavet en række vidtgående råd til, hvordan du bedst beskytter dig mod mobilstråling: 16

17 ølge kritikere Lad ikke børn og unge bruge mobiltelefoner, smartphones, eller computer med trådløs funktion slået til eller legetøj med WiFi-funktion. Eller begræns brugen til et minimum. Undgå brug af trådløse babyalarmer. Drop eller minimer brugen af mobiler og smartphones - og sluk for dem, når de ikke bruges (de stråler periodisk, når de opdaterer kontakten til mobilmasterne). Benyt kun smartphonen til få korte opkald dagligt, brug højtalerfunktionen og placer mobilen så langt væk fra kroppen som muligt. Sms i stedet for at ringe. Undgå eller begræns brugen af smartphones til surf på Internettet samt andre trådløse funktioner. Sluk smartphones, hvis der er dårlig dækning, fordi apparaterne automatisk skruer op for sendestyrken for at få kontakt med nærmeste mobilmast. Brug ikke trådløse forbindelser under transport, idet sendestyrken øges når søges kontakt til nye master undervejs. Brug trådløse fastnettelefoner med såkaldt "ECO mode plus" funktion, da disse telefoners basestation ikke stråler konstant. Eller bedre: Brug fastnettelefoner med ledningsforbindelse til håndsæt. Minimer brugen af trådløse apparater. Brug så vidt muligt ledningsforbindelser. Sluk for trådløse apparater eller funktioner, når de ikke bruges - herved undgås den stråling, der udsendes på stand by. Hold størst mulig afstand til trådløse kilder, såsom mobiltelefoner, trådløse telefoners basestationer og WiFi etc: Det mindsker strålingsintensiteten betydeligt. 17

18 Dette gælder dog ikke nødvendigvis ved brug af WiFi, idet strålingen fra computeren øges ved øget afstand fra den trådløse WiFi-router. Brug i stedet ledning og slå WiFi-signalet fra på router og computer. Reducer ophold på steder, hvor der kan være forholdsvis kraftig mobilstråling: Fx i fyldte tog og busser, hvor mange passagerer har tændte mobiltelefoner og der er trådløst internet. Afskærm evt. mod mobilstråler med særlige tekstiler, metalfolier og malinger etc. Dette kan være relevant på lokaliteter med kraftig stråling eller i soveværelset, hvis man vil undgå at kroppen eksponeres under søvnen. Brug ikke trådløse apparater tæt på andre mennesker. Hold så stor afstand til andre, som muligt, når du taler i mobiltelefon. Tænk på, at hvis du bruger trådløse apparater i etageejendomme og rækkehuse vil naboerne blive kraftigt eksponeret. Kilde: Rådet for Helbredssikker Telekommunikation (privat interesseorganisation), 18

19 19

20 FAKTA OM STRÅLING Mobilstråling - også kaldet radiofrekvent stråling eller mikrobølgestråling - er en betegnelse for de radiosignaler, der benyttes til trådløs telekommunikation. Mobiltelefoner og andet trådløst udstyr som routere og tabletcomputere frigiver stråling. Det samme gør mobilmaster. Strålingen fra mobilmaster er dog meget mindre end fra fx mobiltelefoner. Jo tættere det trådløse udstyr er på dig, jo kraftigere er strålingen. Derfor kan du nedsætte intensiteten af den stråling, du udsættes for, ved at holde størst mulig afstand til mobiltelefoner, trådløse routere osv. Omvendt gælder det, at jo tættere mobilmasterne er på din mobiltelefon, jo svagere er strålingen, da signalet ikke behøver at være så kraftigt for at nå dit udstyr. Strålingen fra trådløst udstyr og mobiltelefoner angives med den såkaldte SAR-værdi. SAR-værdien angiver hvor mange watt per kilo, som absorberes i den menneskelige krop på et koncentreret område. Den europæiske grænse for SAR-værdien er på 2 W/kg. Det betyder, at mobiltelefoner ikke kan godkendes til brug i EU, hvis værdien overstiger 2 W/kg. Måleenheden for stråling fra mobilmaster er anderledes end for mobiltelefoner. Danmark følger EUs grænseværdier for stråling fra mobilmaster. Mange andre steder i EU har man dog valgt at indføre grænseværdier, der ligger langt under EU's anbefalinger. Mange lande har også valgt at advare mod fx børns brug af mobiltelefoner. 20

21 21

22 22

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder 14.12. 2011 Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder - oplæg i Branchen ForbrugerElektronik, miljø- og energiudvalget, ved Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Læs mere

Børn og trådløs teknologi

Børn og trådløs teknologi Børn og trådløs teknologi Fakta om hvordan mobiltelefoner og computere påvirker børns helbred 1 Vi må tage risikoen seriøst - for børnenes skyld Anvendelsen af trådløs teknik er steget lavineagtigt det

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg, cand.mag. og initiativtager til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 5.1. 2012 (Obs. Dette er en revideret version af artiklen, som

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg, cand.mag. og initiativtager til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 10. september 2011 (Obs. Dette er en revideret version af artiklen,

Læs mere

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg formand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 1. oktober 2010 Mange danskere har hørt, at strålerne fra mobiltelefoner, trådløse telefoner

Læs mere

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 10 marts 2004 Teknologirådets rapporter 2004/02 Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af

Læs mere

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Tag mobiltelefonen Danmark! Styrket økonomi og bedre folkesundhed via satsning på nyt supervækstområde på verdensmarkedet: Udvikling

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

guide Sådan undgår du Chris MacDonald Styrk dit liv med Marts 2015

guide Sådan undgår du Chris MacDonald Styrk dit liv med Marts 2015 guide Marts 2015 Sådan undgår du stress Styrk dit liv med Chris MacDonald Se flere guider på bt.dk/plus Se og flere b.dk/plus guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUNDHED OG VÆGT INDHOLD SIDE 4 Stress er

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Opdag NY TEST. demens i tide. Symptomer.

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Opdag NY TEST. demens i tide. Symptomer. Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Opdag NY TEST demens i tide Tjek dig selv Symptomer OPDAG DEMENS MED NY TEST INDHOLD: Ny test afslører demens tidligere...4

Læs mere

Stråling fra Mobilmaster - et teknisk responsum

Stråling fra Mobilmaster - et teknisk responsum Stråling fra Mobilmaster - et teknisk responsum J. Bach Andersen, Gert Frølund Pedersen Aalborg Universitet Februar 2004 Sammenfatning Sundhedsmæssige aspekter afgøres bedst af internationale, bredt sammensatte

Læs mere

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilmaster / basisstationer Af Cand.mag. Thomas Grønborg, 26. juni 2010 thomas@proact-consult.dk Mange danskere har hørt, at strålerne fra mobiltelefoner, trådløse

Læs mere

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA Sådan kommer du af med lusene INDHOLD:

Læs mere

guide rentefesten bliv rig på råd Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide rentefesten bliv rig på råd Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Februar 2015 bliv rig på 20 råd rentefesten Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 BLIV RIG PÅ RENTEFEST INDHOLD SIDE 4 Renterne styrtdykker og er på flere fronter sendt i minus. Det kan både

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Vælg det bedste boliglån Oversigt: 5 lånetyper Vælg det bedste boliglån INDHOLD: Behold roligt dit F1-lån...4-6 Vi vil

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Skab en varig livsstilsændring Varig livsstilsændring INDHOLD I DETTE HÆFTE: Skab en varig livsstilsændring...

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

guide FIND DEN BILLIGSTE ULYKKESFORSIKRING PRIS TJEK April 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide FIND DEN BILLIGSTE ULYKKESFORSIKRING PRIS TJEK April 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide April 2015 PRIS TJEK FIND DEN BILLIGSTE ULYKKESFORSIKRING Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 FIND DEN BILLIGSTE ULYKKESFORSIKRING INDHOLD SIDE 4 Der kan være mange penge at spare ved at

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Guide. sociale medier. Lær dit barn at bruge de. Undgå mobning. sider. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. sociale medier. Lær dit barn at bruge de. Undgå mobning. sider. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 Undgå mobning sider Lær dit barn at bruge de sociale medier Opdag og bekæmp digital mobning INDHOLD: Far og mor opdager

Læs mere

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet Europarådet Den Parlamentariske Forsamling De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet oversat til dansk af Eva Theilgaard Jacobsen Rapport * Udvalget for Miljø, Landbrug

Læs mere